You are on page 1of 3

Sigurnost

I parcijala ..
UITE !!! :D
1.sta je sigurnost ?
SIGUROST JE STANJE , ODNOSNO ZAMILJENI STANDARD MJEREN
STEPENOM UGROAVANJA .

2.valovi nabrojati
1 val je poceo u vrijeme francuske revolucije 1789. a potaknut je
industrijskom revolucijom temeljenoj na ranoj mehanizaciji i parnom stroju
.Glavna pokretacka snaga bila su mala preduzeca na celu sa individualnim
produzetcima
2 val je zapoceo 1845-1848. a zavrsio je velikom ekonomskom depresijom
(1873) Potaknut je primjenom parnih strojeva u prometu i u industriji . U
privredi vodecu ulogu ima V.Britanije , Njemacka,SAD .
Preduzeca postaju veca , javljaju se trgovacka drustva . U evropi se
unapredjuju obrazovni sistemi , obrazuju se i usavrsavaju strucnjaci
razlicitih profila , posebno tehnicke struke .
3. val zapocinje oko 1890. i zavrsava 1929-1931 g. velikom privrednom
krizom i nezaposlenoscu . U tom razdoblju posebno se razvila proizvodnja
zahvaljujuci koristenju elektricne energije , savremenih masina i
industrija ,. Na trtustuna vladaju monopoli i oligopoli .
Razvija se tehnicka infrastruktura , labaratorije , Meterologija .
4.val zaopocinje oko 1940. g. a zavrsava u 1980 g. s naftnom krizom koja
je pocela 1973.g. Taj val dolazi iz Amerike , a temelji se na nafti kao
bazicnom i strategijskom energentu .
Zavrsio je s opcom nezaposlenoscu i stagnacijom. U njemu prevladava
masovna proizvodnja autmobilskom,hemijskom, petrolejskom , sinetickom
i zrakoplovnom industrijom . Krajem tog razdoblja elektronika se pocela
naveliko razvijati i upotrebljavati . Veliki se kapital ulaze u istrazivanje i
razvoj .
5. val je zapoceo osamdesetih godina 20.stoljeca a mogao bi svoj zenit
dozivjeti 2020. i 2030 godine . Taj je val kolijevka informacijskog drustva .
Zapoceo je informacijskim i komunikacijskim tehnologijama temelnim na
mikroelektronici . Nove tehnologije uglavnom primjenjuju se u
telekomunikacijama , elektronici , robotici , racunarstvu , gentici itd.

3.francuska revolucija je pocela?


1789.god

4.razlike sigurnosti i bezbjednosti?


Pojam sigurnosti podrazumjeva stanje i osobine onoga ko je siguran i
odnosi se na GRUPU.. dok pojam bezbjednosti podrazumjeva
obezbjedjenje sa najvecim pouzdanjem i odnosi se na POJEDNICA

5.sta je suverenitet?
Suverenitet je pravni pojam koji oznaava pravo na neogranieno vrenje
vlasti. S obzirom na naelo uinkovitosti prema meunarodnome pravu to
vrenje vlasti mora biti stvarno ili faktino, to znai da dravna vlast ima
kontrolu nad granicama i da ima aparat prisile kojim moe osigurava
pravni poredak. Tako suverenitet moe biti dravni, narodni i monarhijski
suverenitet.

6. sta je teritorija?
To je geoprostor na kome dato stanovnistvo zivi , razvija se i napreduje i
unutar kojega se prostire suverena vlast stanovnistva . Teritorija je
ogranicena granicnom linijom koja mora biti medjunarodno priznata .

7.sta u uzem smislu ubraja politika


U uzem smislu politika se odnosi na ktivnosti,programe i ciljeve koji imaju
svoj oslonac i pomoc u drzavi ili u masineriji vlasti .

8. repersivno str 51
9. elemetni istrazivanja
10.ljudska prava koje su godine donesena
Generalna skuptina Ujedinjenih nacija je 10. decembra 1948. donijela i
proglasila "Optu deklaraciju o pravima ovjeka".

11. nabroj vitalne vrijednostu


Vitalne vrijednosti drutva su : Teritorijalni integritet, nezavisnost,
suverenost, ustavni poredak, i ljudska prava i slobode

12.nauka je
Nauka je odredjeni naucni sistem argumentiranih cinjenica i tvrdnji koje
su u nekom odredjenom vremenskom perodu dokazane

13.karakteristike sigurnosti str 76


Karakteristike sistema sigurnosti .. Organizovan, uredjen, slozen,
specifican, otvoren, dinamican, hijerarijski sitem

14.konvencionalni subjekti sistema sigurnosti


15. politika je
Politika u najirem smislu oznaava aktivnost kroz koju ljudi stvaraju,
uvaju, provode ili mijenjaju pravila po kojima ive. Kao takva oznaava
prvenstveno drutvenu aktivnost, koja je s jedne strane bitno vezana uz
postojanje razliitosti i konflikta, a s druge strane spremnosti na
kompromis i konsenzus. Politika u pravilu nikada ne predstavlja
ostvarenje, nego nastojanje da se ostvari razrjeenje sukoba.
Politika je i proces i metod sticanja i odravanja podrke javnosti.
Nauka koja prouava politiko ponaanje i istrauje metode sticanja i
primene vlasti, nametanja volje jedne grupe drugoj, zove se politike
nauke.

16. Razlika izmedju Induktivnog i Deduktivnog metoda


To je oblik posrednog zakljuka kod kojeg se zakljuni sud izvodi od opeg
ka posebnom ili pojedinanom. a induktivni se izvodi od pojedinanog ka
opem

SRETNO NA ISPITU I APNI TA NE BUDI CICIJA ;)


:* za halchu i <3 za Arnelu :$