You are on page 1of 7

SULIT 2 45/1

Pendidikan Islam PMR Trial Sabah 2009


Bahagian A

[ 20 markah ]

Bahagian ini mengandungi dua soalan.Jawab satu soalan sahaja.

1 (a) Firman Allah S.W.T. :

Ayat di atas menerangkan pelbagai nikmat yang dikurniakan Allah kepada manusia.

( i ) Senaraikan dua nikmat Allah SWT berdasarkan ayat di atas. [ 2 markah ]

( ii ) .‫ﺑﺮﺿﺎرﯾﺲ‬ ‫ﺛﺎﺗﺎﻛﻦ ﻓﻐﺮﺗﯿﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﯾﻎ‬ [2


markah ]

( iii ) Jelaskan dua akibat terhadap seseorang yang menyalahgunakan


nikmat Allah SWT. [ 4 markah]

(b) Hadis ialah sumber hukum yang kedua dalam syari’at Islam.

( i ) Jelaskan dua kelebihan mempelajari ilmu hadis. [ 4 markah ]

( ii ) Terangkan dua perbezaan antara al-Quran dan hadis. [ 4 markah ]


SULIT 3 45/1

45/1 © 2009 Hak Cipta Terpelihara SULIT

(c) Tulis perkataan bergaris mengikut nombor dalam petikan di bawah menggunakan tulisan
jawi:

(i) ( ii )
Pada zaman teknologi maklumat ini, dakwah yang berjaya perlu kepada
( iii )
penguasaan ilmu teknologi maklumat dan komunikasi. Dengan menggunakan ICT,
( iv )
dakwah dapat disalurkan dan disebarkan ke seluruh dunia .

[ 4 markah ]

2 (a) Firman Allah S.W.T. :

Hadis di atas menerangkan adab berdakwah yang berkesan.

( i ) Senaraikan dua amalan berdakwah berdasarkan ayat di atas. [ 2 markah ]

( ii ) .‫ﺑﺮﺿﺎرﯾﺲ‬ ‫ﺛﺎﺗﺎﻛﻦ ﻓﻐﺮﺗﯿﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﯾﻎ‬ [2


markah ]

( iii ) Terangkan dua kebaikan mengamalkan akhlak yang mulia ketika


berdakwah terhadap masyarakat . [ 4 markah ]

[Lihat sebelah
45/1 © 2009 Hak Cipta Terpelihara SULIT
SULIT 4 45/1
(b)
ó? Ç ?äöÅ : 梺 (˝ ) ? Ç óá?æ?Ó?Ñ ?äóà ?å?ä?Ú õ? Ç ?ì?Ö?Ñ òÓ?æóà ?äöÈ?ÏÇ?Ï?Ô ìóá?Ú?í?íöÈóÃ?ä?Ú
Çæ?äöÓ?ÍóÃóÝ?ã ?Ê
?Í?ÈóÐ ÇóÐöÅ?æ óÉóá?Ê?ÞúáÇ Ç?æ?äöÓ?ÍóÃóÝ?ã ?Ê
úá?ÊóÞÇóÐöÅóÝòÁ?ì?Ô ?áõß ?ìá?Ú óäÇ?Ó?Íö? úÇ ?È?Êóß
‹‚ ¥¿ ´ «´Ł¸ • ‚ ¤‚ ¥O¡
( ¨ ¡` )
Hadis di atas menjelaskan tentang amalan ihsan terhadap binatang.

( i ) Apakah yang dimaksudkan ihsan terhadap binatang. [ 2 Markah ]

( ii ) Nyatakan adab seorang Muslim ketika menyembelih binatang. [ 2 markah ]

( iii ) Terangkan dua kesan terhadap individu yang mengamalkan


amalan ihsan terhadap binatang. [ 4 Markah ]

(c) Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi.

Alam syahadah ialah kejadian yang dapat dilihat dan dikaji oleh pancaindera
yang menjadi bukti kekuasaan Allah SWT.

[ 4 markah ]

45/1 © 2009 Hak Cipta Terpelihara SULIT

Bahagian B
SULIT 5 45/1

[ 80 markah ]

Jawab semua soalan.

3 (a) Rukun iman merupakan teras kepada akidah Islam.

( i ) Apakah bukti yang menunjukkan seseorang itu beriman kepada


rukun iman ? [ 2 Markah ]

( ii ) Nyatakan dua amalan yang boleh merosakkan iman. [ 2 Markah ]

( iii ) Jelaskan cara anda menghindarkan diri daripada perbuatan yang


merosakkan iman. [ 2 Markah ]

(b) Al-Alim ialah al-Asma’ al-Husna yang bermakna Maha Mengetahui.

( i ) Nyatakan dua kesan terhadap individu yang beriman dengan sifat


Allah Yang Maha Mengetahui. [ 4 Markah ]

( ii ) Terangkan perbezaan antara ilmu yang dimiliki Allah SWT dengan


ilmu manusia. [ 4 Markah ]

(c) ( i ) Jadual berikut berkaitan dengan jenis-jenis mukjizat kepada


nabi dan rasul .

Mukjizat Maknawi Mukjizat Hissi

Mukjizat yang diketahui dengan


pancaindera seperti tongkat Nabi Musa
a.s. menjadi ular

Lengkapkan maksud mukjzat Maknawi dalam jadual di atas .


[ 2 markah ]

( ii ) Terangkan dua hikmah Allah SWT. mengurniakan sifat maksum


kepada para rasul. [ 4 markah ]

[Lihat sebelah
45/1 © 2009 Hak Cipta Terpelihara SULIT
SULIT 6 45/1
4 (a) Solat berjemaah adalah amalan yang sangat dituntut bagi seorang muslim.

( i ) Apakah yang dimaksudkan dengan solat berjemaah. [ 2 Markah ]

( ii ) Nyatakan dua ibadat solat yang boleh dilaksanakan secara


berjemaah selain solat fardhu. [ 2 Markah ]

( iii ) Terangan dua hikmah solat secara berjemaah terhadap institusi


masyarakat. [ 4 Markah ]

(b) Pengurusan jenazah adalah satu kefardhuan kepada kaum muslimin.

( i ) Apakah tindakan awal anda ketika berlaku kematian ? [ 2 Markah ]

( ii ) Senaraikan empat rukun solat jenazah. [ 4 Markah ]

( iii ) Jelaskan kedudukan imam ketika menunaikan solat jenazah


lelaki. [ 2 Markah ]

(c) Nyatakan hukum bagi situasi berikut :

( i ) Mohd. Najib mengeluarkan zakat fitrah sebelum solat sunat Hari


Raya. [ 1 Markah ]

( ii ) Salim beristinjak dengan menggunakan plastik kerana tidak ada air.


[ 1 Markah ]
( iii ) Rohani berpuasa sunat pada 30 Syaban.
[ 1 Markah ]
( iv ) Azimah menunaikan solat sunat tahajjud selepas selesai mengerjakan
solat fardhu Maghrib. [ 1 Markah ]

5 (a) Piagam Madinah merupakan contoh perlembagaan yang menjamin keadilan dan
kesejahteraan kepada umat.

(i) Nyatakan dua peristiwa besar sebelum termetrinya penjanjian


tersebut. [ 2 Markah ]

( ii ) Senaraikan dua isi dalam perjanjian Madinah. [ 2 Markah ]

( iii ) Terangkan dua kesan perjanjian Madinah dari aspek ekonomi


terhadap umat Islam . [ 4 markah ]

45/1 © 2009 Hak Cipta Terpelihara SULIT


SULIT 7 45/1

(b) Abu Hurairah r.a. merupakan tokoh yang terbilang dalam bidang hadis.

(i) Mengapakah beliau diberi gelaran Abu Hurairah. [ 2 markah ]

( ii ) Jelaskan dua contoh kegigihan beliau dalam menguasai bidang


hadis. [ 4 Markah ]

(c) Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertib seperti dalam
al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

(i)

[ 3 markah ]
( ii )

[ 3 markah ]

6 (a) Agama Islam mendidik orang mukmin agar menjaga hubungan baik
dengan ahli keluarga.

( i ) Apakah aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan baik dengan


kaum keluarga. [ 4 markah ]

( ii ) Terangkan dua akibat tidak mengamalkan adab ketika bergaul


dengan kaum keluarga. [ 4 markah ]

[Lihat sebelah
45/1 © 2009 Hak Cipta Terpelihara SULIT

(b) Masjid dan surau merupakan pusat ibadah yang menyatukan umat Islam .

(i) Senaraikan dua amalan sunat ketika anda melangkah masuk


ke masjid atau surau. . [ 2 Markah ]

( ii ) Nyatakan dua cara memakmurkan masjid atau surau di tempat


anda tinggal. [ 4 Markah ]
SULIT 8 45/1
(c) Umat Islam dituntut untuk beradab dengan sopan dalam sesuatu majlis.

(i) Nyatakan dua adab bercakap ketika berada dalam sesuatu


majlis. [ 2 Markah ]

( ii ) Terangkan dua kesan jika tidak menjaga adab ketika bercakap


dalam majlis . [ 4 Markah ]

KERTAS SOALAN TAMAT

45/1 © 2009 Hak Cipta Terpelihara SULIT