You are on page 1of 1

PREGLED NUMERISANIH

OBJEKATA U GRADU

PREGLED NAZIVA ULICA

AC
B OK
MZ
KOV
JAN

19
6

-

92

79

214

-

10
4

52

2

107

Zolt
ana

7-

Pe
tra

Zm

ija

nj

ca

59-

-

ZI

6-

NC

187. Nikole Kragulja.............................. K7

St
ev

an
a

Ma
ta

vu

44. 45.srpske divizije.......................... N11-N10-P9

lja

191. Nikole Tesle.................................... G6-H6

165

3

196. Omladinska..................................... K4-K5
7-

99-

5-

TE
K

229

sk
a

821

st
oj
ev
a
To
l
9-

75. Gimnazija............................................................... H4-H5-J4-J5

241. Romanijska.................................... H8-H9
242. Romska.......................................... F13-G13-G14

Ostali objekti u gradu
80. Pumpna stanica (na Hisetama).............................. J2
81. Pumpna stanica Liman.......................................... B7

32
2-

2

5

86. Dom kulture........................................................... G5

99. Ilije Palije..................................... N2-N3-M3
100. Isaka Samokovlije........................ G8

18

4

90

1

247. Save Mrkalja................................. G8-H8

97. Hilandarska................................... J2-J3

3

250. Savska............................................ D5-D6-E6-F6
251. Septembar 91. ............................... K3-L3-L4
252. Servicijum...................................... G6

18
273

2
18

271

102. Ivana Sanjickog............................ W13
103. Ivanjdanska................................... M8

-

274

90

18

81

72

6

262. Srpska krila slobode....................
263. Srpski bedem 95. .........................
264. Starina Novaka.............................
265. Starog Vujadina............................

20

ila

vi

13

Policiska stanica....................................................
Sokolski dom.........................................................
Bolnica...................................................................
Dom zdravlja.........................................................
Interex....................................................................
"Dambi komerc"...................................................

H6
G5
F5
F5-G5
J7-J8
K8

K7-L7-L8-M8
A12-A11-B11-B10
C11
B11-C11-D10

98. Restoran "Maestral" (Go-Go)................................ K7

101. Carinski terminal................................................... K6-K7
102. "Prima impeks"..................................................... K8-L8

268. Stevana Matavulja........................ R4

24

6
18

7

24

8
16

ev
ki

ije
dr

94

288. Tolstojeva...................................... M5-N5

18

123. Tranzit petrol autosalon........................................ E9-F9
291. Vase Kotura.................................. N6-N7
139. Lorkina.......................................... G6
126. Betonara................................................................. E8-E9
294. Vase Radumila.............................. M11

5

a
or og
eg esk
r
G eb
N
5-

298. Vaska Pope.................................... G12-G13-F13-F14-F15

28

15

4

ke
Ni

25

129. Aleksandrija (Borigo)............................................ E9
130. "Borimex".............................................................. E9

308-

25
7

7-

nka

25

6

Bra

13
4-

119. ALORG................................................................. G5

31
1-

4

An

31
9

13

7-

277

16
0

284. 16. srpskih junaka......................... K2-L2
285. Tekija............................................. F6
286. 13. skojevki.................................... P11

G6-G5

28

27

276. Svete Petke.................................... G7

115. "Plantamerc".......................................................... L7

149

Ge

rja

ka

45

94

8-

J4-J5
D10-E10-E11
G6-G7-H7-J8
M7-M8
W13-A13-A14
K2-K3-L3

oj

-

27

0-

.sk

18

9

13
3

43

a

84-

5

24

ir
om
it
V

18

31

12

-

18

2
18

277

279

Hamdije

-

Smilje Kotur 282

141

15

12
5

107. Veterinarska stanica i apoteka ZO i ZO........... L9

9-

83

9
11

35

1

21

36
8

15
4

167

271. Steve Sovilja................................. F10
272. Stjepana Gabrilovca...................... T16

8
16

2 a
il
se
Va dum
Ra

73

312

69

25

167-

134

18

16

7
13

9
Adem
a

45

276

6
17

68

19

281

30

69

179

23

101

6
12

Kr

178

Ka
tar
29

8

7
17

125

ve

7-

912

6
24

122. Kosovke Djevojke........................
123. Kozarska........................................
124. Kozarskih brigada........................
125. Kralja Dragutina...........................
126. Kralja Milutina.............................
127. Kralja Tvrtka Prvog....................

81

Jo

105. "Zlatno zrno"........................................................ L8

118. Kneza Lazara................................ J4-J5
119. Kneza Mihajla.............................. B11-C11-D11
120. Kninska......................................... H15-J15

178

23

43

28
0

ag
ul
ja

258

123
248

36

30

ine

vil
e So
Stev

47

179

12
3910

2
15

ja 254

9
11

-B

eb

e

e
ad
ig
br ilana
M

72

129

2

6

a
et

260

84-

8

91

11

21

em

6

86

253

N

7
17

12

15

84

91

10

a
ir
im
ad e
Vl rac
B

215

1

67

25

24
1

45
.s
rp
sk

e

di

31

je

80

7

118

114. Jove Kragulja................................ K10-L10
115. Jurija Gargarina............................ N15-P15

108

na

zi

M

46

5

91.
92.
93.
94.
95.
96.

18

8

259. Smilje Kotur................................. L11-M11
260. Solunskih dobrovoljaca................ K1-K2-L2-L3

24

180

118

81
-

15

27

252

108. Jerusalemska................................. G6

18
3-

271

90
48

34

7

31
3

312

87

18
6

15
1

70

48

18
1

18
0

70Ivana Gorana

272

Radovana

14

40

235. Radovana Vulina.......................... B10-B9-C9-C8

9

14

232

14-

11
0

67

B10-B11
M3-N3
F6
K7-K8-L8-L9
M9-M8-N8

18
1-

7-

139

235 Ha
mdije 235

123

Prvomajska

270

Fjodora Dostojevskog..................
Franje Kluza.................................
Gajibina.........................................
Gavrila Principa...........................
Georgija Ostrogorskog................

91. Gregora Nebeskog....................... N12

87

50

237

34

M
la

Ota

220
-

18

65

23
1

83.
84.
85.
86.
87.

31
4

2
19

1

16

e

ic

ra
g

D

16
1

31
23
1

31
6-

2
32

19

14

60

47

-

28-

69. Sportski teren iza Jedinstva................................... D8

93. Hajduk Veljka.............................. J10-K10-K11

3

28-

252-

226. Prvomajska..................................... G9

2

27

31

28

3

9

0

de
na

21

3

59

323

ska
ozar
Potk

71-

9-

7
31

15

23

11

ra

214

56

4
23

28

47

Sportski tereni
62. Stadion F.K.Kozara............................................... J6-J7
63. Stadion F.K.Omladinac......................................... S12
64. S.R.C."Servicijum"................................................ J7

71. Sportski tereni "Taxi" motela.............................. S16

18

5

a
an
Ag

mit
a236

56. Ispred "Vodovoda i kanalizacije".......................... H7
57. Isprad bolnice........................................................ F6
58. Kod "Inge"............................................................. F7
Pijace
59. Zelena pijaca.......................................................... G6-H6
60. Buvljak................................................................... K7

71

57

Mah
49

J6-J7
K7
K6-L6-K7-L7
L6

tu

19

e

89-

stadiona.........................................................
buvljaka.........................................................
carinskog terminala......................................
Levite.............................................................

1

lij

89

Kod
Kod
Kod
Kod

9

6-

89

51.
52.
53.
54.

15

74

2

15

47. Ispred Simpa........................................................... G5
48. Na staroj autobuskoj stanici................................... J5

224. Prvog artiljeriskog puka............... M8-M9-N9-N10

Ko

18

16
3

6

17

e

13

5
11

26

as

22
1-

22
0-

132

14

N
K iko
ra l
gu e
lj
a

5- B
R ran
ak k
as a
a

3

o
a
ak kv
Is mo
Sa

74

3
11

42. "Autoprevoz".......................................................... K9-L9
43. "Gamateks"............................................................. F9
Parking
44. Kod mosta.............................................................. H4
45. Iza robne kuce...................................................... G4-G5

32
0-

22

75

is

an
Br

in
At

144

221. Put srpske vojske.......................... K9-L10-M11-N11-P12
222. Prve protivoklopne arti. brigade.... R12-S12-S13

73. 28. slavonske divizije................... R2-P2-P1
3-

22

22
2V

0

0

10

va
la

-

0

64

15

148

IJA

10

56

82

6

174

-

24

22
6-

-

17
5

6

50

49
-

1
75

4
17

26

511

191

19
0-

3

9
23

105

70

15

11
5-

33

56

19

32
2

2
13

5
10

57

OB
RA
DO
VA
C
8

215. Potkozarska..................................... K5-K6
216. Prosarska........................................ D11-E11

97

27

14

59
-

122

165

e

66. Drinska.......................................... A12-A13-B13

224- Hinzberga

96

111

17
1
13
0

16
3

an

150

7

8

163-

Di
66

206. Pete kozarske brigade................... A12-A13-B13

211. Petra Pecije.................................... J3-K3-L3-M3
212. Petra Zmijanjca.............................. P3-P4

11
7

AR

17
0

27

41

7
12

17

49

MZ

-

-

14
2-

1

115

75
33

-

MZ

65

228

9

5

CE
NT

11
2

75

17

0

239

6

315

15

77
25

13
8

78

122-

143
228

95

12
7

95

138-

da 9
sa

E
Dr

59. Drage Lopara................................. D15-E15-F15-G15

19
1

323

8

12

25

tr
Pav ijarha
la

1-

238

-13

173

ke

26

38

j
to

MZ

55. Dositejeva....................................... J5-J6-J7-J8

42

11
7

H7
E6-E7-F6-F7
F7-F8-F9-G8
D8-E8
L6
C7
C6-C7
C6

S
731

138

85

228- Pa

14
6-

4

7

99

12

22

199. Ota Hinzberga................................ N6
200. Partizanska..................................... F6-F7-E7-E8-D8
201. Patrijarha Pavla............................. H5-H4

64

Trg
Sa Svet
ve
og

"Vodovod i kanalizacija"......................................
"Standard"..............................................................
"Inga".....................................................................
"Jedinstvo".............................................................
"Toplana"...............................................................
"Betonara"..............................................................
"Asfaltna baza"......................................................
"Separacija"............................................................

52. 19.srbobranske brigade................. N11-N14-N15-P15

58

8

3

19

193. Obala Vojvode Stepe.................... H4-H3-J3-J2

48. Dejtonska....................................... F7-G7-G8-H8
21

14

5

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

185. Nemanjina....................................... K5-L5-L4
21
1-

22

6

30. "Triko".................................................................... J5-J6-K5-K6
31. "Metal"................................................................... J6-K6

180. Monahinje Jefimije......................... J5

39. Branka Rakasa.............................. J7-K7

I

-

208

21
6-

35. Branka Cerovca............................ W13-W14

209

lij
e
Pa
e
Il
ij
20
2-

Sek
ija

20

27. "Elektro"................................................................. K7-K8
28. V.P."Sava"............................................................. J8-K8

215-

33

20

-

63

62

61

122-

99
58

4

20

210

100

Trg
str Jevr
e
ad
an jskih
ja
7

71

14

4

19

AK

10
3

Trg
str Srps
ad
an kih
ja

63

62
61
55

111

100

64

103

na
Boda
213-

59
122

52

11

121

Steve

4-

16

39

121

107

140

2

52-

9

11
-

130

NJ

KO

za

5

24. "Novi Grad".......................................................... M7-N7
25. "Prehrana".............................................................. L7-M7

205-

Klu

13

1

22. "Levita".................................................................. L6-L7-M6-M7

212-

33

18. Muslimansko groblje............................................... H7
19. Muslimansko groblje............................................... F6
20. Muslimansko groblje............................................... E7-E8
Industrija

204-

nje
Fra

9

MZ

106-

132

SE

116

22. Bosanska....................................... C6-C7-C8-D8-D9

203

22

16

116

116-

1-

4

13. Tekija....................................................................... F6
14. Selmija..................................................................... E8
Groblja
15. Gradsko groblje ( pravoslavno ).............................. R12
16. Pravoslavno groblje ( Kozinci )............................. P4

19. Beogradska.................................... G8-G7-H7

201

MZ
a

93

79

102

an

131

1-

ije

106

140

39

15

ag

3

156. Mihajla Pupina.............................. G5-H5

16. Balkanska...................................... C11-D11

ed
iviz

5
19

4

J6
H4
K9
L9

Crkve
10. Pravoslavna Crkva Pokrov Presvete Bogorodice H5
11. Pravoslavna Crkva Svetih apostola...................... P4

14. Atinska........................................... G7-G8
8. s
lav
o

nsk

214-

11

10
193

H6

7. Parma trade............................................................. R12
8. Tranzit petrol.......................................................... E9

1

172

Dr

Andrije Gerjaka............................ E12-E11

-2

95

2

2

1. Autobuska stanica...................................................
Benziske pumpe
2. NIRS........................................................................
3. Krajina petrol..........................................................
4. West petrol..............................................................
5. Veletrgovina petrol.................................................

11. A.P.Irbi......................................... G6

200

107-

-

197

79

22

Polja na karti

148. Manjurevi....................................... E8-F8
8.
199-

1

Novi naziv

Polja na karti

145. Majke palih boraca......................... C13

198-

142

W

Novi naziv

198

92

301. Vidovdanska.................................. G6-G5-H5-H4-J4-J3-K3-L3
98

249

12

166

".....................................

76

sk
e

br

ig
ad

304-

6-

28

Ma

e

jke

pa
li

313. Vojvode Putnika............................ H3-J3
314. Vojvode Vuka................................ A13-A14

hb
ora
ca 54

51

13

26
1

13

4

28
7-

12

1-

5

0

Sa
nj
ick
i
83

M
ilu

303
-

K
ra

lj
a

26

2

ti

n

Ro

m

a

sk

318. Zmaj Jovina................................... F8-F9-F10-F11-G11-G12
319. Zoltana Sekija................................ M4
Informacije o brojevima telefona............................... 1185, 1186

1-

4
11

14

324. Trg Srpskih stradanja.................... H4
325. Trg Jevrejskih stradanja................ H4

ka

an

76

-

Br

288-

ro

Ce

262

327. Trg Svetog Save............................ J5
328. Spomen park slobode.................... F5-G5-G6
329. Vijenac srpskih sokolova.............. H6-H7

-

vc

12

a

4-

12

5

149-

0
23

0-

30

155

4

12

LEGENDA

-

3
29

5-

289-

7

7
14
141

264

76

266

265

OV

291

a
an
ep ovca
il

268

155

Toplana........................................................................ 813-414
Carinska ispostava...................................................... 813-004

Crkve

Rijeke

Centar za socijalni rad............................................... 814-853, 813-118

Glavni putni pravci

Sportski tereni

Groblja

Ulice

Naseljeni dio grada

29

5

REPUBLIKA SRPSKA

14

ve

to

g

V

as
i

lij
a

W
29
7S

Potkozarje A.D............................................................. 813-588, 813-194
V.P.Sava....................................................................... 813-144
Vikom radio i televizija............................................. 813-193, 814-144

Kozarska djeca............................................................. 813-087
Gimnazija..................................................................... 814-783

8

AC

Agencija za lokalni razvoj (ALORG)...................... 813-165
Apotekarska ustanova................................................. 813-130

Stj

84

Pijace

4

292-

267

Benziske pumpe

- abr
299 G

0

25

44

Parking

29

LI
SK

1275
813-500
813-029, 813-433
813-921, 813-317
814-913
813-344
813-378
813-157
813-221

1
30

298

44-

44

G

Prijava smetnji na telefonima.....................................
Autoprevoz - informacije..............................................
Medecinski centar........................................................
Dom zdravlja................................................................
Dom kulture.................................................................
Elektrodistribucija........................................................
Ministarstvo odbrane...................................................
Novi Grad - Vodovod, ODJKP..................................
Osnovni Sud................................................................

Autobuska stanica

529

15

rija

- Ju

290

e

jic

do

a
-R

629

MZ

269

a

n
ari
arg

149

14

16

U GRADU

316. Zaharija Orfelina........................... E8-F8

12

a

14

K13
F9
R13
S14
T16
S16-T16
T16

310. Vojske Republike Srpske.............. D10-D11-E11

166

eje

ko
za
r

4-

Mat

4

16

8
a8
32
4

13

24
4

uk
V

V

24
2

Iv
an

307. Vladimira Nemeta Brace.............. D10-E10

305-

de

vo

oj

16
2

ote

V

40

24
3

302
- Pr

15
7

53

37

0

15
9

134. Vodotoranj.............................................................
135. "Reumal" Gama....................................................
136. "Union stars".........................................................
137. Sadnice...................................................................
138. "Brazda promet"...................................................
139. Motel "Taxi bar"..................................................

306-

307-

12

7

UL. VIDOVDANSKA 1A