Uttaleøvelser med tungekrøll.

R-øving: Det ringer ikke på Ringeriket, så Ringeriket er flyttet til Romerike, men Romerike rommer ikke Ringerike, så Ringerike må være der det er! Rabarbrablad -en endingsøving: Det var nesten, sa presten, da hesten til presten tråkket på lesten til presten. Skarp S- øving: ( alltid skarp s i norsk ): Det var en gang en sebra som ikke kunne se bra. Så gikk han til en sebra som kunne se bra. Så lærte den sebraen som kunne se bra, den sebraen som ikke kunne se bra å se bra! Ibsens ripsbusker og andre buskvekster S og sch-øving: Laksefisker, torskefisker Langesundsf ordens Indremis onsselskaps hundreårs ubileum Stekt torsk, kokt torsk. Eksplosjonskonsonantene t og p: !akpapp, veggpapp, papp og papir. "appa pakker pappkasser Eksplosjonskonsonanten F : #isker$n #inn fiska fersk fisk forige fredag. #raktmann #rans #ransen fra #arsund, frakter femten fine fruer fra #redrikstad, forbi #erder #yr. #ruene framf%rer fryktelige forferdelige fiser for #raktmann #rans #ransen fra #arsund Leppegymnastikkøvelse or ! ! rask smidighet i leppene: &n d erv dvergb erk Forskjellige: "orsomme og krevende t#ngekrøll: Italienerinnenes snadderensemaskinfabrikkeri &n 'onstantinopeliansk fiolinkassemakersvenn Lille snille "ernille griller piller på (illes grill, mens lille )ille triller "ernilles snille krokodille som spiller trekkspill. *%yesteretts ustitiarius sysselsettes i et forlystelsesetablissement. (ye b%rster b%rster bedre enn gamle b%rster b%rster 'onstantinopolitanerinnenespipereng %relsesmaskinerier

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful