You are on page 1of 7

ALHEMIJA DUE Ni godine nisu izbrisale snove Ispunjene nadom, to vremenom krue elje ne prestaju, nikad nisu nove

Odraz tvog osmeha alhemija due Tvoj lik svetlost iznad neba Nekad usud gorki, nekad sree reka reme ne postoji, hrabrosti nam treba !a ruho ljubavi nema boljeg leka "eanja na tebe # prolosti vizure Ne umiru nikad, samo trae snagu $ kosa i o%i, usplahuju bure I donose sr&u jednu %enju dragu Ti si vreme moj oreol tajni 'osebnost i ljubav, i od sree snena Nita nije %udno, ni susret slu%ajni (jubav nikad nije promiljena

MISAO SREE Ti si poetk, ti si krj Vtr, led, vzduh i sjj Nekd mi oblci nebom prolze urno I misli ove deluju tmurno Ko ond kd mornri podiu jedr A ond se pojvi ti Nekko posebn i vedr Ti si !unce, ti si svren dn "iso sre#e, jv i sn Kd tlsi nemir npdnu mi snove Ko plen to no#u predtori love $oelim esto d nism iv A ond se pojvi ti %smehne se i dn vie nije siv Ti si du, ti si moje more Kpljic rose, poetk zore

Im dn kd se ne borim A nism drvo d brzo iz&orim $ostnem smo ovek bez idej A ond se pojvi ti I stvrm lire poput %r'ej Ti si ljubv, ti si moj sre# Veit enj, n&rd njve#

LJUBAVNA POEMA (esto &ledm nebo kd zvezd pdne ) mislim mojim ti si&urno trje *ez tebe su no#i ko sever hldne +,ubv ih ne &reje jer mi nedostje Kroz se#nj ne bledi n str klup $ored reke mle, &de smo &nezdo svili %smehnem se esto, srce zlup "rk je bio dobr kd smo se krili !novi nisu nit do prznin due ! osmehom strsnim smiso im dje Ne ter ih vetr kd snno pue !mo srcu slbom uvek nedostje !etim se poljubc, nih etnji &rdom No# je bil ist, zvezdn i nem -rh te z ruku zljubljen, s ndom A od sve& ostde ljubvn poem

DOI, EKAM TE $o&ledj me, zljubi se vie ) meni jo sn&e z ludosti im Ne mor uvek ekti kie - bi ti srce prekril plim %stvri snove, vidim d postoje , sm ve# n nebu, treperim k.o zvezd /nm d #e n0eli sre#u d iskroje

1ledm ih kko nm svijju &nezd -o0i, ekm te, zustvi#u vreme Nek dru&i neko istoriju pie "od #e se srce upliti treme Ali #e je ljubv n nebu d brie Ne misli n sutr, to srce ne eli $okreni duu, d#e ti kril Vide#e kko su oblci beli I kko od &romov nstje svil /kori strsno, ne rzmiljj, kreni Ko mornr stri kd putuje brodom Nek nebo sd i tebe zseni I nek. sve zsij pod nebeskim svodom UKRADENI TRENUTAK Kd bih mo&o d vrtim trenutk - pron0em nin i ukrdem vreme Iz&rdim isti onj kutk - udesno opet drhtimo od treme Treb mi min, nek udn sprv 2to ne troi vreme, to ne broji ste +,ubv nije vtr, on je k.o trv Izrste ponovo kd je potkrte A j i dlje mtm, opijen od vin Ne#u d nestne, ho#u d se borim Ne smet mi vreme, blizu je dljin %rn sm tobom, zljubljen i volim !e#m se usn, poljubc strsnih 3elim d osetim po telu leptire - opet poletim zbo& uzdh &lsnih I d srcem snno ispisujem lire Izdr#u ipk, ostvriti snove Nprvi#u nekko te trenutke nove )rdi#u sve, ne#u d odolim I sm zn mil, koliko te volim Npis#u knji&u i stvoriti lment K.o brevijr stri, ko elj vre#u

$rizn#u istinu, povrtiti pmet !tvoriti sontu z ljubv i sre#u SNOVI OD STAKLA $okid4#u ste&e mrnje i pr4vil4 /4ploviti morem do ostrv4 snov4 %d jed4r4 brod4 n4pr4vi#u kril4 I spustiti duu izn4d tvo&4 krov4 /4klju4#u vr4t4 04volu iz p4kl4 /4br4niti kii d4 n4pr4vi tu&u %j44#u snove d4 nisu od st4kl4 A od sivo& neb4 n4pr4viti du&u )niti#u nemir, puke i r4kete $ribliiti zvezde, !unce i komete N4ter4ti p4hulje sne&4 d4 n4s &reju )bediti ljude d4 se uvek smeju I#i #u iz jedne, p4 u dru&u kr4jnost )bedi#u snove d4 post4nu stv4rnost $rihv4ti#u bolest i d4 budem &ub4v !4mo d4 osetim iz tvo& src4 ljub4v

SKRIVENA RANA Ne#u vie d4 te skriv4m Ni d4 ek4m d4 sve pro0e 2to d4vljenik ne ispliv4 K4d4 pomo# mu ne do0e Ne krije se zmij4 pod k4menom /bo& s4mo#e ve# iz str4h4 $r4v4 ljub4v pod pl4menom $reive#e od uzd4h4 A z4to bih krio duu K4d4 vie moj4 nije I pustinj4 im4 suu $4 se ki4 nek4d slije

Ne postoje pobede bez m4te $4 z4r trijum' heroje ne stv4r4 5ue uvek uvenu bez b4te A istin4 vidike otv4r4 /4to pusti ljub4v nek se iri !ve t4jne su k4o kock4 led4 Istope se k4d enj4 izviri A ond4 #e r4dost d4 pro&led4

LJUBAVNA Ne tr4i od mene d4 te &led4m s4d4 K4d z4ljubljen m4t4m dok mi du4 jei Toliko s4m bio izmuen od j4d4 Ali osmeh sre#e sve brzo z4lei Ne#u d4 ti k4em, 4 r4do bih rek)o -4 bih te ukr4o odveo d4leko Ne&de &de su polj4 mirisn4 i du&4 1de postoji ljub4v ne postoji tu&4 Ne#u ti ni re#i, d4 s4m ovek novi Nek4ko dru&4iji, jo lu0i, 4 bolji -4 z4 mene vie ne postoje d4ni Ne pl4e me bombe, r4zorni vulk4ni 5e#i #u ti s4mo d4 su snovi lepi -4 u njim4 nem4 ni mrnje ni kr4h4 ,er su po prirodi z4ljubljeni slepi /4 njih ne postoje ose#4nj4 str4h4

NEDOSTINOJ !kriven4 si ne&de iz4 mno&ih brd4 -4leko od mene nedostin4 i t4jn4 /n4m d4 isti mesec uzn4d tebe stoji (udes4n i st4men ose#4nj4 broji Ne mo&u d4 krenem ne#u ni d4 st4nem Iz&ubljen zbo& tebe misli mi se roje

!4n moj je d4 tebe ukr4dem I d4 &l4vu spustim, odm4h pored tvoje A ti nisi moj4 i ne moe biti Neko dru&i tebi ov4j svet otkriv4 %st4je mi s4mo u srcu te kriti I s4nj4ti snove d4 si moj4 bil4 Nek te misli ove ne ost4ve s4mu -4 u dui n4oj ne n4st4ne drek4 )teh4 je moj4 to te mesec &reje I to moju ljub4v niz obl4ke seje
Share3

Ne odust4j 6!rbiji7

Ne odust4j8 Ne prod4ji sveto Ko se no4 l4ti od m44 po&ine $is4no je d4vno tu0e je prokleto $r4vednik4 uvek ek4ju visine

Ne odust4j8 Ne oekuj sl4vu K4d4 je ne tr4i on4 s4m4 do0e $ovl4enjem ne#e s4uv4ti &l4vu Ve# dobiti j4r4m tu0in4 i vo0e

Ne odust4j8 *ilo je i &ore -um4ni su uvek n4 dobrotu hteli Njihov4 je pr4vd4 d4 se z4 zlo bore

-4r pred4k4 n4ih to nisu uspeli

Ne odust4j8 *orb4 je zbo& krvi Tvoju istu ho#e prlj4vom d4 pr4ve T4ko uvek r4de &m4zovi i crvi %d lepote ho#e po&4n d4 n4pr4ve

Ne odust4j8 Ne pl4i se bol4 1ore je k4d zubi zbo& #utnje utrnu Nek te vode uvek rei 4postol4 (ovek biti treb4 k4d strepnje n4&rnu