You are on page 1of 124

WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

WYKAZ PUNKTÓW POMIAROWYCH BADANYCH W ZLEWNI WISŁY W 2008 ROKU

CZARNA WISEŁKA 0,5 km .................................................. 4


BIAŁA WISEŁKA 0,9 km ................................................... 5
WISŁA (MAŁA WISŁA) 96,5 km .............................................. 6
MALINKA 0,0 km ........................................................ 7
KOPYDŁO (ŁABAJÓW) 0,3 km ............................................... 8
JAWORNIK 0,0 km ....................................................... 9
WISŁA (MAŁA WISŁA) 86,5 km ............................................. 10
DOBKA 0,2 km ........................................................ 11
JASZOWIEC 0,1 km ..................................................... 12
WISŁA (MAŁA WISŁA) 77,4 km ............................................. 13
BRENNICA 13,0 km ..................................................... 14
LEŚNICA 0,1 km ....................................................... 15
BRENNICA 1,2 km ...................................................... 16
BŁADNICA 0,1 km ...................................................... 18
PRAWOBRZEŻNA MŁYNÓWKA KICZYCKA 0,5 km .................................... 19
KNAJKA 0,2 km ....................................................... 20
WISŁA (MAŁA WISŁA) 56,1 km ............................................. 21
POTOK ZBYTKOWSKI, 0,3 km .............................................. 22
BAJERKA 2,3 km ....................................................... 23
ZLEWANIEC 0,5 km ..................................................... 24
JASIENICA 0,4 km ..................................................... 25
WAPIENICA 17,4 km .................................................... 26
WAPIENICA 11,5 km .................................................... 27
RUDAWKA 0,0 km ....................................................... 28
WAPIENICA 1,2 km ..................................................... 29
IŁOWNICA 0,8 km ...................................................... 30
WISŁA (MAŁA WISŁA) 37,8 km ............................................. 31
BIAŁA - WILKÓWKA 23,6 km .............................................. 32
BIAŁKA 1,3 km ....................................................... 33
OLSZÓWKA 0,3 km ...................................................... 34
WODA STRACEŃSKA 0,1 km ................................................ 35
LIPNIK (NIWKA)0,6 km .................................................. 36
POTOK STAROBIELSKI 0,0 km .............................................. 37
KRZYWA 0,2 km ....................................................... 38
KROMPAREK 1,1 km ..................................................... 39
BIAŁA (dp. Wisły) 1,6 km .............................................. 40
KANAŁ BRANICKI 0,6 km ................................................. 41
PSZCZYNKA 25,0 km .................................................... 42
DOKAWA 1,5 km ....................................................... 43
KORZENICA 1,8 km ..................................................... 44
PSZCZYNKA 0,6 km ..................................................... 45
DOPŁYW SPOD ŁAZISK DLN. (Rów S) 0,5 km ................................... 46
POTOK ŻWAKOWSKI 1,3 km ................................................ 47
GOSTYNIA 13,7 km ..................................................... 48
DOPŁYW Z TYCH 0,5 km .................................................. 49
DOPŁYW SPOD MĄKOŁOWCA 3,5 km ........................................... 50
MLECZNA 1,1 km ....................................................... 51
GOSTYNIA 1,0 km ...................................................... 52
WISŁA /MAŁA WISŁA/ 3,6 km .............................................. 53
POTOK GOŁAWIECKI 0,3 km ............................................... 54
PRZEMSZA 58,5 km ..................................................... 55

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


1/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM
PRZEMSZA 51,2 km ..................................................... 56
TRZEBYCZKA 0,9 km .................................................... 57
PAGOR 0,5 km ........................................................ 58
PRZEMSZA 41,0 km ..................................................... 59
POTOK POGORIA 1,0 km ................................................. 60
BRYNICA 32,2 km ...................................................... 61
POTOK SPOD NAKŁA 1,0 km ............................................... 62
RÓW ŚWIERKLANIECKI 0,5 km .............................................. 63
SZARLEJKA 0,2 km ..................................................... 64
JAWORZNIK 0,4 km ..................................................... 65
WIELONKA 0,3 km ...................................................... 66
DOPŁYW SPOD MICHAŁKOWIC 1,2 km .......................................... 67
POTOK LEŚNY 0,0 km ................................................... 68
RAWA 0,4 km ......................................................... 69
BRYNICA 0,1 km ....................................................... 70
BOLINA 0,3 km ....................................................... 71
PRZEMSZA 25,5 km ..................................................... 72
CENTURIA 0,1 km ...................................................... 73
STRUMIEŃ BŁĘDOWSKI 1,0 km .............................................. 74
BIAŁA 0,8 km ........................................................ 75
BIAŁA PRZEMSZA 10,4 km ................................................ 76
KOZI BRÓD 2,5 km ..................................................... 77
POTOK RAKÓWKA 1,5 k ................................................... 78
BOBREK 0,2 km ....................................................... 79
BIAŁA PRZEMSZA 0,8 km ................................................. 80
POTOK WĄWOLNICA 0,3 km ................................................ 81
PRZEMSZA 13,0 km ..................................................... 82
BYCZYNKA 0,4 km ...................................................... 83
KANAŁ MATYLDA 0,1 km .................................................. 84
PRZEMSZA 5,7 km ...................................................... 85
CZERNA 0,0 km ....................................................... 86
SOŁA 80,9 km ........................................................ 87
POTOK RYCERSKI 0,0 km ................................................. 88
RYCERKA 0,7 km ....................................................... 89
BYSTRA 0,0 km ....................................................... 90
WODA UJSOLSKA 0,5 km .................................................. 91
SOŁA 75,0 km ........................................................ 92
JANOSZKA 0,7 km ...................................................... 93
BYSTRA /KAMESZNICA/ 1,3 km ............................................. 94
SOŁA 65,0 km ........................................................ 95
ŻABNICZANKA 0,0 km ................................................... 96
SOŁA 62,2 km ........................................................ 97
SOŁA 58,8 km ........................................................ 98
JUSZCZYNKA 0,7 km .................................................... 99
LEŚNIANKA 0,0 km .................................................... 100
GLINNA 0,3 km ...................................................... 101
KRZYŻÓWKA 0,3 km .................................................... 102
KOSZARAWA 11,4 km ................................................... 103
PEWEL 0,2 km ....................................................... 104
SOPOTNIA MAŁA 0,0 km ................................................. 105
SOPOTNIANKA 0,5 km .................................................. 106
TRZEBINKA 0,2 km .................................................... 107
KOSZARAWA 0,5 km .................................................... 108
SOŁA 49,9 km ....................................................... 109
WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.
2/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM
ŻYLICA 16,7 km ...................................................... 110
BIŁA 0,0 km ........................................................ 111
ŻYLICA 6,3 km ...................................................... 112
ŻYLICA 1,9 km ...................................................... 113
KALONKA 0,2 km ...................................................... 114
KOCIERZANKA 0,0 km .................................................. 115
ŁĘKAWKA, 0,5 km ..................................................... 116
PONIKIEWKA 0,0 km ................................................... 117
WIELKA PUSZCZA 0,3 km ................................................ 118
PISARZÓWKA 0,9 km ................................................... 119
PILICA 285,0 km ..................................................... 120
PILICA 270,4 km ..................................................... 121
KRZTYNIA 0,5 km ..................................................... 122
BIAŁKA 0,5 km ...................................................... 123
PILICA 255,5 km ..................................................... 124

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


3/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

CZARNA WISEŁKA 0,5 km Od 14-01-2008 do 01-12-2008


ujście do Małej Wisły

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 1,2 │ 14,1 │ 6,917 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 15 │ 4,167 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 39,00 │ 8,417 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 6,8 │ 7,6 │ 7,300 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,600 │ 12,600 │ 11,14 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,500 │ 2,800 │ 1,542 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 13,000 │ 6,083 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 2,550 │ 4,900 │ 3,655 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,283 │ 0,1470 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,220 │ 0,1142 │
│11 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0010 │0,0005833│
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,300 │ 0,1883 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 1,858 │ 3,893 │ 2,629 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,420 │ 0,880 │ 0,5942 │
│15 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,020 │ 0,01300 │
│16 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,006 │0,003917 │
│17 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,140 │ 0,04000 │
│18 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,070 │ 0,02458 │
│19 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 48 │ 71 │ 58,00 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 9,000 │ 24,000 │ 18,50 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 10,000 │ 14,000 │ 12,33 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 1,000 │ 3,000 │ 1,667 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000 │
│25 │Bar │mg Ba/l │ 1 │ 0,0290 │ 0,0290 │ 0,02900 │
│26 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│27 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │ 0,0015 │ 0,0015 │0,001500 │
│28 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0120 │ 0,0280 │ 0,02075 │
│29 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0380 │ 0,02250 │
│30 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00040 │0,00040 │0,0004000│
│31 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0210 │ 0,01800 │
│32 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0070 │0,003375 │
│33 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │0,002500 │
│34 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00027 │0,00027 │0,0002700│
│35 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0460 │ 0,1140 │ 0,07500 │
│36 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000 │
│37 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0030 │0,001625 │
│38 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060 │0,00060 │0,0006000│
│39 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,050 │ 0,03125 │
│40 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0050 │ 0,0050 │0,005000 │
│41 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 15,0 │ 36,0 │ 20,25 │
│42 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 15,0 │ 230,0 │ 93,25 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


4/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

BIAŁA WISEŁKA 0,9 km Od 14-01-2008 do 01-12-2008


ujście do Małej Wisły

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 1,9 │ 14,0 │ 7,242 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 5 │ 0,4167 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 226,00 │ 21,92 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,3 │ 7,9 │ 7,600 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 10,000 │ 12,700 │ 11,27 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,500 │ 2,800 │ 1,667 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 19,000 │ 6,167 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 1,440 │ 3,030 │ 2,078 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,064 │ 0,06400 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│11 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0010 │0,0005417 │
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,520 │ 0,1533 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 2,699 │ 4,689 │ 3,561 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,610 │ 1,060 │ 0,8050 │
│15 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,023 │ 0,01292 │
│16 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,007 │ 0,003917 │
│17 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,090 │ 0,03250 │
│18 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,050 │ 0,02333 │
│19 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 75 │ 106 │ 89,67 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 26,000 │ 42,000 │ 35,83 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 11,000 │ 18,000 │ 14,67 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 1,000 │ 7,000 │ 2,667 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│25 │Bar │mg Ba/l │ 1 │ 0,0370 │ 0,0370 │ 0,03700 │
│26 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│27 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│28 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0570 │ 0,03425 │
│29 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0720 │ 0,03550 │
│30 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│31 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0100 │ 0,01000 │
│32 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0070 │ 0,003375 │
│33 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│34 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│35 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,1040 │ 0,03600 │
│36 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│37 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0020 │0,0008750 │
│38 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060 │0,00060 │0,0006000 │
│39 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,310 │ 0,1025 │
│40 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0220 │ 0,0220 │ 0,02200 │
│41 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 36,0 │ 750,0 │ 224,0 │
│42 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 92,0 │ 930,0 │ 495,5 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


5/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

WISŁA (MAŁA WISŁA) 96,5 km Od 14-01-2008 do 01-12-2008


poniżej zbiornika w Czarnem

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 1,8 │ 15,1 │ 7,867 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 10 │ 3,333 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 10,00 │ 4,917 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,2 │ 7,6 │ 7,425 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,400 │ 12,300 │ 11,16 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,900 │ 5,900 │ 2,083 │
│ 7 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 2,400 │ 6,600 │ 3,875 │
│ 8 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 5,000 │ 5,000 │
│ 9 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 1,260 │ 6,080 │ 2,941 │
│10 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,258 │ 0,1577 │
│11 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,200 │ 0,1225 │
│12 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0020 │0,0009583 │
│13 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,320 │ 0,1883 │
│14 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 2,300 │ 4,247 │ 3,163 │
│15 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,520 │ 0,960 │ 0,7150 │
│16 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,043 │ 0,01975 │
│17 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,013 │ 0,006000 │
│18 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 0,800 │ 2,530 │ 1,068 │
│19 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,160 │ 0,04750 │
│20 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,070 │ 0,02833 │
│21 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 64 │ 112 │ 78,42 │
│22 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 51 │ 97 │ 63,58 │
│23 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 22,000 │ 43,000 │ 28,58 │
│24 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 11,000 │ 16,000 │ 12,50 │
│25 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 2,000 │ 6,000 │ 2,917 │
│26 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,040000│ 0,02167 │
│27 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 7,600 │ 14,400 │ 9,092 │
│28 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 1,700 │ 2,600 │ 1,908 │
│29 │Fluorki │mg F/l │ 4 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│30 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│31 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,0300 │ 0,0360 │ 0,03375 │
│32 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│33 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│34 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│35 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0230 │ 0,01550 │
│36 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0620 │ 0,02075 │
│37 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,059 │ 0,03350 │
│38 │Kadm │mg Cd/l │ 7 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│39 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0440 │ 0,02525 │
│40 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0060 │ 0,003000 │
│41 │Nikiel │mg Ni/l │ 7 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│42 │Ołów │mg Pb/l │ 7 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│43 │Rtęć │mg Hg/l │ 7 │0,00003 │0,00016 │0,00006000│
│44 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0620 │ 0,1660 │ 0,1093 │
│45 │Cyjanki związ. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│46 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│47 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0020 │ 0,001000 │
│48 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060 │0,00060 │0,0006000 │
│49 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│50 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│51 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,013 │ 0,01300 │
│52 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 15,0 │ 92,0 │ 49,00 │
│53 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 36,0 │ 92,0 │ 73,50 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


6/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

MALINKA 0,0 km Od 14-01-2008 do 01-12-2008


ujście do Małej Wisły

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 1,6 │ 14,4 │ 7,642 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 5 │ 0,8333 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 13,00 │ 6,333 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,3 │ 7,8 │ 7,542 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,800 │ 12,400 │ 11,13 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,700 │ 2,600 │ 1,608 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 5,000 │ 5,000 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 1,080 │ 1,910 │ 1,660 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,064 │ 0,06400 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│11 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0010 │0,0005417 │
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,300 │ 0,1433 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 3,230 │ 6,061 │ 4,420 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,730 │ 1,370 │ 0,9992 │
│15 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,033 │ 0,01858 │
│16 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,010 │ 0,005667 │
│17 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,100 │ 0,04083 │
│18 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,040 │ 0,02500 │
│19 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 83 │ 148 │ 105,3 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 28,000 │ 53,000 │ 37,17 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 11,000 │ 15,000 │ 13,58 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 4,000 │ 19,000 │ 6,500 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,040000│ 0,02333 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│25 │Bar │mg Ba/l │ 1 │ 0,0270 │ 0,0270 │ 0,02700 │
│26 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,080 │ 0,080 │ 0,08000 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 1 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0500 │ 0,02225 │
│30 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0850 │ 0,02725 │
│31 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│32 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0100 │ 0,01000 │
│33 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0050 │ 0,002708 │
│34 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│35 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│36 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│37 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0310 │ 0,02200 │
│38 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│39 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0030 │ 0,001750 │
│40 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060 │0,00060 │0,0006000 │
│41 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│42 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│43 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 15,0 │ 930,0 │ 366,8 │
│44 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 2100,0 │21000,0 │ 7925 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


7/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

KOPYDŁO (ŁABAJÓW) 0,3 km Od 14-01-2008 do 01-12-2008


ujście do Małej Wisły

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 1,2 │ 16,1 │ 8,317 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 5 │ 1,667 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 10,00 │ 5,333 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,4 │ 8,0 │ 7,675 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,600 │ 12,800 │ 11,09 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,800 │ 3,300 │ 1,742 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 5,000 │ 5,000 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 1,410 │ 2,390 │ 1,980 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,129 │ 0,08567 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,100 │ 0,06667 │
│11 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0020 │0,0008333 │
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,260 │ 0,1517 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 3,008 │ 5,397 │ 4,000 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,680 │ 1,220 │ 0,9042 │
│15 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,010 │ 0,394 │ 0,05525 │
│16 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,003 │ 0,120 │ 0,01683 │
│17 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,100 │ 0,04958 │
│18 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,050 │ 0,03250 │
│19 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 108 │ 156 │ 136,8 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 36,000 │ 57,000 │ 46,92 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 15,000 │ 20,000 │ 17,92 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 6,000 │ 15,000 │ 8,083 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│25 │Bar │mg Ba/l │ 1 │ 0,0430 │ 0,0430 │ 0,04300 │
│26 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│27 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│28 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0180 │ 0,01350 │
│29 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0520 │ 0,02233 │
│30 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│31 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0100 │ 0,01000 │
│32 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│33 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│34 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│35 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│36 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0490 │ 0,03125 │
│37 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│38 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0020 │ 0,001000 │
│39 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060 │0,00060 │0,0006000 │
│40 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│41 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│42 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 36,0 │ 9300,0 │ 2449 │
│43 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 930,0 │15000,0 │ 6908 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


8/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

JAWORNIK 0,0 km Od 14-01-2008 do 01-12-2008


ujście do Małej Wisły

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 1,6 │ 16,4 │ 8,625 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 5 │ 1,667 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 13,00 │ 4,667 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,5 │ 8,1 │ 7,800 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,600 │ 12,700 │ 11,18 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,000 │ 2,800 │ 1,850 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 5,000 │ 5,000 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 1,310 │ 2,560 │ 1,823 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,232 │ 0,08342 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,180 │ 0,06500 │
│11 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0020 │0,0009167 │
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,520 │ 0,1950 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 3,362 │ 6,326 │ 4,420 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,760 │ 1,430 │ 0,9992 │
│15 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,010 │ 0,043 │ 0,02583 │
│16 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,003 │ 0,013 │ 0,007833 │
│17 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,130 │ 0,06667 │
│18 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 1,380 │ 0,1504 │
│19 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 99 │ 179 │ 128,3 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 37,000 │ 70,000 │ 48,58 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 13,000 │ 18,000 │ 15,83 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 3,000 │ 6,000 │ 4,750 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│25 │Bar │mg Ba/l │ 1 │ 0,0360 │ 0,0360 │ 0,03600 │
│26 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│27 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│28 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0210 │ 0,01550 │
│29 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0260 │ 0,01617 │
│30 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│31 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0100 │ 0,01000 │
│32 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0080 │ 0,002958 │
│33 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│34 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│35 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│36 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0870 │ 0,02925 │
│37 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│38 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0020 │ 0,001125 │
│39 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060 │0,00060 │0,0006000 │
│40 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│41 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│42 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 430,0 │ 9300,0 │ 3883 │
│43 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 2400,0 │15000,0 │ 9000 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


9/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

WISŁA (MAŁA WISŁA) 86,5 km Od 14-01-2008 do 01-12-2008


jaz w Obłaźcu

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 1,9 │ 16,5 │ 8,608 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 25,00 │ 7,917 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,4 │ 8,0 │ 7,692 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,500 │ 13,000 │ 11,28 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,200 │ 4,000 │ 2,117 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 1,300 │ 4,500 │ 3,017 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 1,510 │ 4,030 │ 2,332 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,438 │ 0,1415 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,340 │ 0,1100 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,560 │ 0,3333 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 3,716 │ 6,371 │ 4,936 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,840 │ 1,440 │ 1,116 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,013 │ 0,049 │0,03092 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,004 │ 0,015 │0,009417│
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,070 │ 2,000 │ 1,468 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,060 │0,04292 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 95 │ 155 │ 127,1 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 64 │ 108 │ 88,58 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │31,000 │ 48,000 │ 42,25 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │13,000 │ 31,000 │ 17,00 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 6,000 │ 15,000 │ 9,083 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │10,600 │ 15,600 │ 13,78 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 1,900 │ 2,600 │ 2,325 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000│
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │0,0300 │ 0,0330 │0,03150 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │0,04000 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0050 │ 0,0240 │0,01275 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │0,02500 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0060 │0,003375│
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000│
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0020 │0,001000│
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,028 │0,01975 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


10/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

DOBKA 0,2 km Od 14-01-2008 do 01-12-2008


ujście do Małej Wisły

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 1,8 │ 16,7 │ 8,667 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 5 │ 0,8333 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 5,00 │ 2,833 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,4 │ 8,2 │ 7,775 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,600 │ 12,700 │ 11,10 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,600 │ 2,700 │ 1,492 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 5,000 │ 5,000 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 1,040 │ 2,210 │ 1,463 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,064 │ 0,06400 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│11 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0020 │0,0008750 │
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,360 │ 0,1300 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 2,699 │ 4,689 │ 3,595 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,610 │ 1,060 │ 0,8125 │
│15 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,033 │ 0,01883 │
│16 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,010 │ 0,005667 │
│17 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,190 │ 0,05250 │
│18 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,060 │ 0,02625 │
│19 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 82 │ 132 │ 102,3 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 30,000 │ 51,000 │ 39,42 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 13,000 │ 16,000 │ 15,08 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 2,000 │ 4,000 │ 2,583 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│25 │Bar │mg Ba/l │ 1 │ 0,0260 │ 0,0260 │ 0,02600 │
│26 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│27 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│28 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0210 │ 0,01125 │
│29 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0250 │ 0,01392 │
│30 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│31 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0100 │ 0,01000 │
│32 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0050 │ 0,002708 │
│33 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│34 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│35 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│36 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0240 │ 0,01350 │
│37 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│38 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0010 │0,0006250 │
│39 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060 │0,00060 │0,0006000 │
│40 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│41 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│42 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 15,0 │ 750,0 │ 262,3 │
│43 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 930,0 │ 4300,0 │ 2758 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


11/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

JASZOWIEC 0,1 km Od 14-01-2008 do 02-12-2008


ujście do Małej Wisły

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,6 │ 16,2 │ 8,950 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 5 │ 1,250 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 17,00 │ 5,083 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,6 │ 8,2 │ 7,783 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,600 │ 12,400 │ 11,09 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,800 │ 2,500 │ 1,492 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 5,000 │ 5,000 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 1,010 │ 1,730 │ 1,293 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,129 │ 0,06942 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,100 │ 0,05417 │
│11 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0020 │0,0007500 │
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,240 │ 0,1283 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 4,114 │ 7,123 │ 5,630 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,930 │ 1,610 │ 1,273 │
│15 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,039 │ 0,01992 │
│16 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,012 │ 0,006083 │
│17 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,100 │ 0,04250 │
│18 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,050 │ 0,02542 │
│19 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 101 │ 137 │ 115,6 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 37,000 │ 53,000 │ 44,25 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 13,000 │ 17,000 │ 15,75 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 4,000 │ 7,000 │ 5,167 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│25 │Bar │mg Ba/l │ 1 │ 0,0160 │ 0,0160 │ 0,01600 │
│26 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 1 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0180 │ 0,01300 │
│30 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0300 │ 0,01583 │
│31 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│32 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0100 │ 0,01000 │
│33 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0060 │ 0,003000 │
│34 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│35 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│36 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0100 │ 0,01000 │
│37 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│38 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0030 │ 0,001250 │
│39 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│40 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 15,0 │ 4300,0 │ 1320 │
│41 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 15,0 │43000,0 │ 14740 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


12/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

WISŁA (MAŁA WISŁA) 77,4 km Od 14-01-2008 do 01-12-2008


poniżej wylotu z Kuźni Ustroń

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 3,3 │ 19,5 │ 9,808 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 5 │ 2,500 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 19,00 │ 5,750 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,5 │ 8,2 │ 7,775 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,500 │ 12,700 │ 11,03 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,300 │ 3,100 │ 2,058 │
│ 7 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 1,800 │ 3,800 │ 2,750 │
│ 8 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 5,000 │ 5,000 │
│ 9 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 1,310 │ 3,900 │ 2,414 │
│10 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,232 │ 0,1028 │
│11 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,180 │ 0,08000 │
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,440 │ 0,2917 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 4,557 │ 7,963 │ 6,338 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,030 │ 1,800 │ 1,433 │
│15 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,010 │ 0,085 │ 0,04475 │
│16 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,003 │ 0,026 │ 0,01367 │
│17 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,260 │ 2,130 │ 1,748 │
│18 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,580 │ 0,1558 │
│19 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,230 │ 0,08208 │
│20 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 87 │ 186 │ 147,6 │
│21 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 72 │ 126 │ 101,4 │
│22 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │36,000 │ 59,000 │ 49,75 │
│23 │Siarczany │mg SO4/l │12 │15,000 │ 20,000 │ 17,83 │
│24 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 7,000 │ 13,000 │ 9,750 │
│25 │Wapń │mg Ca/l │12 │11,700 │ 19,700 │ 16,58 │
│26 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 2,000 │ 2,900 │ 2,483 │
│27 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│28 │Bar │mg Ba/l │ 4 │0,0290 │ 0,0320 │ 0,03025 │
│29 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│30 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│31 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│32 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0050 │ 0,0300 │ 0,01600 │
│33 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│34 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010│0,00010 │0,0001000 │
│35 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │0,0100 │ 0,0100 │ 0,01000 │
│36 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0070 │ 0,004250 │
│37 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│38 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│39 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003│0,00003 │0,00003000│
│40 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │0,0100 │ 0,0450 │ 0,02675 │
│41 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│42 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0030 │ 0,001750 │
│43 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060│0,00060 │0,0006000 │
│44 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│45 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│46 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,030 │ 0,01725 │
│47 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 930,0 │ 4300,0 │ 2615 │
│48 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │4300,0 │43000,0 │ 18900 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


13/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

BRENNICA 13,0 km Od 14-01-2008 do 01-12-2008


powyżej Brennej

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 3,7 │ 17,1 │ 9,442 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw │ nw │ nw │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 15,00 │ 4,250 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 5,8 │ 8,1 │ 7,583 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,600 │ 12,300 │ 11,00 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,600 │ 2,600 │ 1,442 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 5,000 │ 5,000 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 0,550 │ 1,950 │ 1,168 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,129 │ 0,06942 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,100 │ 0,05417 │
│11 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0010 │0,0007083 │
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,260 │ 0,1517 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 3,230 │ 5,442 │ 4,406 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,730 │ 1,230 │ 0,9958 │
│15 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,046 │ 0,01900 │
│16 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,014 │ 0,005750 │
│17 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,110 │ 0,04583 │
│18 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,040 │ 0,02458 │
│19 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 75 │ 131 │ 96,08 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 27,000 │ 43,000 │ 34,75 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 11,000 │ 14,000 │ 12,67 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 2,000 │ 5,000 │ 3,417 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│25 │Bar │mg Ba/l │ 1 │ 0,0190 │ 0,0190 │ 0,01900 │
│26 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│27 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│28 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0200 │ 0,01325 │
│29 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0270 │ 0,01358 │
│30 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│31 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0100 │ 0,01000 │
│32 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│33 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│34 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│35 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│36 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0100 │ 0,01000 │
│37 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│38 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0020 │0,0008750 │
│39 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│40 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 36,0 │ 2400,0 │ 675,5 │
│41 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 430,0 │ 7500,0 │ 2815 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


14/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

LEŚNICA 0,1 km Od 14-01-2008 do 01-12-2008


ujście do Brennicy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 3,3 │ 18,2 │ 9,542 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 9,00 │ 3,250 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 6,0 │ 8,2 │ 7,650 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,400 │ 13,000 │ 11,00 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,600 │ 2,500 │ 1,492 │
│ 6 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,064 │0,06400 │
│ 7 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,050 │0,05000 │
│ 8 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0100 │0,001583│
│ 9 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,046 │0,02233 │
│10 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,014 │0,006750│
│11 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,050 │0,02542 │
│12 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 31,000 │ 47,000 │ 38,17 │
│13 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│0,02000 │
│14 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0390 │0,01658 │
│15 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0025 │0,002500│
│16 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0030 │0,001250│
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


15/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

BRENNICA 1,2 km Od 14-01-2008 do 01-12-2008


ujście do Małej Wisły

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 3,7 │ 19,3 │ 9,933 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 5 │ 0,8333 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │nw/2,00 │ 7,00 │ 3,417 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 6,2 │ 8,2 │ 7,767 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,500 │ 12,600 │ 11,02 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,700 │ 2,900 │ 1,525 │
│ 7 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 0,800 │ 3,100 │ 1,900 │
│ 8 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 5,000 │ 5,000 │
│ 9 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 0,550 │ 2,320 │ 1,510 │
│10 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,064 │ 0,06400 │
│11 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│12 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0025 │ 0,001042 │
│13 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,620 │ 0,1967 │
│14 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 5,132 │ 7,388 │ 5,799 │
│15 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,160 │ 1,670 │ 1,311 │
│16 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,010 │ 0,043 │ 0,02517 │
│17 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,003 │ 0,013 │ 0,007667 │
│18 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,260 │ 1,880 │ 1,530 │
│19 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,100 │ 0,03792 │
│20 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,050 │ 0,02458 │
│21 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 102 │ 185 │ 135,0 │
│22 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 63 │ 112 │ 87,83 │
│23 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 36,000 │ 62,000 │ 49,92 │
│24 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 15,000 │ 19,000 │ 16,58 │
│25 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 4,000 │ 8,000 │ 5,583 │
│26 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│27 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 12,800 │ 21,900 │ 17,64 │
│28 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 1,600 │ 2,500 │ 2,117 │
│29 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│30 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,0220 │ 0,0230 │ 0,02250 │
│31 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│32 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│33 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│34 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0290 │ 0,01525 │
│35 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0380 │ 0,01683 │
│36 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│37 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│38 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0100 │ 0,01000 │
│39 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│40 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│41 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│42 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│43 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0100 │ 0,01000 │
│44 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│45 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0020 │0,0008750 │
│46 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│47 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,030 │ 0,01725 │
│48 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 15,0 │ 930,0 │ 446,8 │
│49 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 930,0 │ 4300,0 │ 2358 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


16/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

WISŁA /MAŁA WISŁA/ 72,0 km Od 15-01-2008 do 02-12-2008


powyżej ujścia Bładnicy
┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,5 │ 18,8 │ 10,46 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 25,00 │ 7,333 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,2 │ 7,9 │ 7,608 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,000 │ 12,300 │ 10,66 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,300 │ 3,000 │ 1,967 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 1,700 │ 4,100 │ 2,708 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 0,990 │ 2,960 │ 2,215 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,064 │ 0,06400 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│10 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0010 │0,0006667│
│11 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,580 │ 0,3317 │
│12 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 5,486 │ 8,096 │ 6,426 │
│13 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,240 │ 1,830 │ 1,453 │
│14 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,010 │ 0,089 │ 0,03500 │
│15 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,003 │ 0,027 │ 0,01067 │
│16 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,480 │ 2,200 │ 1,796 │
│17 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,030 │ 0,170 │ 0,07833 │
│18 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 112 │ 211 │ 164,4 │
│19 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 82 │ 140 │ 109,8 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 39,000 │ 73,000 │ 56,42 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 16,000 │ 23,000 │ 20,58 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 7,000 │ 13,000 │ 10,42 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│24 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 13,600 │ 24,600 │ 19,23 │
│25 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 2,000 │ 3,400 │ 2,767 │
│26 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000 │
│27 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,0260 │ 0,0350 │ 0,03075 │
│28 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│29 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │0,001500 │
│30 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │0,001500 │
│31 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0140 │ 0,0550 │ 0,02650 │
│32 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,4400 │ 0,07000 │
│33 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│34 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0100 │0,003417 │
│35 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000 │
│36 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0010 │ 0,0040 │0,002500 │
│37 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,013 │ 0,01300 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


17/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

BŁADNICA 0,1 km Od 15-01-2008 do 02-12-2008


ujście do Małej Wisły

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,5 │ 18,4 │ 9,683 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │11 │ nw/5 │ 10 │ 4,091 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 53,00 │ 10,17 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,9 │ 8,5 │ 8,158 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,400 │ 12,300 │ 10,82 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,500 │ 5,900 │ 2,517 │
│ 7 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 2,600 │ 6,700 │ 3,694 │
│ 8 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 23,000 │ 6,500 │
│ 9 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 2,310 │ 6,990 │ 4,510 │
│10 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,361 │ 0,1060 │
│11 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,280 │ 0,08250 │
│12 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0040 │ 0,001708 │
│13 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,300 │ 1,200 │ 0,5283 │
│14 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 8,583 │ 16,457 │ 12,37 │
│15 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,940 │ 3,720 │ 2,797 │
│16 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,059 │ 0,256 │ 0,1086 │
│17 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,018 │ 0,078 │ 0,03308 │
│18 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 2,720 │ 4,670 │ 3,358 │
│19 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,110 │ 0,450 │ 0,1942 │
│20 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,070 │ 0,260 │ 0,1125 │
│21 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 408 │ 499 │ 468,9 │
│22 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 288 │ 333 │ 310,8 │
│23 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │181,000 │226,000 │ 211,1 │
│24 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 32,000 │ 40,000 │ 37,17 │
│25 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 17,000 │ 22,000 │ 19,67 │
│26 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│27 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 67,600 │ 85,100 │ 76,01 │
│28 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 4,400 │ 5,900 │ 5,283 │
│29 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│30 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,0390 │ 0,0450 │ 0,04100 │
│31 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│32 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│33 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│34 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0120 │ 0,0630 │ 0,02675 │
│35 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,1300 │ 0,04450 │
│36 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│37 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│38 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0430 │ 0,02950 │
│39 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0060 │ 0,002792 │
│40 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│41 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│42 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│43 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0210 │ 0,0320 │ 0,02650 │
│44 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│45 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0020 │ 0,001000 │
│46 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060 │0,00060 │0,0006000 │
│47 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,080 │ 0,05000 │
│48 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│49 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,013 │ 0,01300 │
│50 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 230,0 │ 1500,0 │ 897,5 │
│51 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 7500,0 │43000,0 │ 20950 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


18/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

PRAWOBRZEŻNA MŁYNÓWKA KICZYCKA 0,5 km Od 15-01-2008 do 02-12-2008


ujście do Małej Wisły

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,6 │ 21,2 │ 10,68 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 7,00 │ 87,00 │ 48,08 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,2 │ 7,8 │ 7,600 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 7,100 │ 11,700 │ 9,408 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 3,000 │ 8,000 │ 4,675 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 3,700 │ 8,200 │ 5,369 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 2,470 │ 8,210 │ 4,858 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,438 │ 0,2072 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,340 │ 0,1608 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,680 │ 1,620 │ 1,018 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 2,566 │ 11,679 │ 5,445 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,580 │ 2,640 │ 1,231 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,043 │ 0,279 │ 0,1171 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,013 │ 0,085 │0,03567 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,580 │ 3,660 │ 2,283 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,070 │ 0,250 │ 0,1492 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 183 │ 265 │ 224,6 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 121 │ 163 │ 144,8 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │60,000 │ 85,000 │ 73,92 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │22,000 │ 35,000 │ 26,33 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │12,000 │ 18,000 │ 15,75 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │21,300 │ 31,200 │ 26,83 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 2,600 │ 3,700 │ 3,183 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000│
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │0,0210 │ 0,0260 │0,02300 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │0,04000 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0050 │ 0,0230 │0,01375 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │0,02500 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0060 │0,003375│
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000│
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0040 │0,002125│
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,037 │0,01900 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


19/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

KNAJKA 0,2 km Od 15-01-2008 do 02-12-2008


ujście do Małej Wisły

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,6 │ 19,6 │ 10,40 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 12,00 │ 74,00 │ 41,50 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,2 │ 7,7 │ 7,483 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 6,600 │ 10,900 │ 8,608 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 2,500 │ 8,900 │ 4,342 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 3,800 │ 8,400 │ 6,173 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 3,150 │ 8,020 │ 6,279 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,798 │ 0,3445 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,620 │ 0,2675 │
│10 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0060 │0,002125│
│11 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,760 │ 1,920 │ 1,175 │
│12 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 1,902 │ 11,502 │ 5,077 │
│13 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,430 │ 2,600 │ 1,148 │
│14 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,039 │ 0,181 │0,08942 │
│15 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,012 │ 0,055 │0,02725 │
│16 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,440 │ 4,070 │ 2,351 │
│17 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,090 │ 0,230 │ 0,1483 │
│18 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 286 │ 404 │ 322,8 │
│19 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 192 │ 272 │ 215,2 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │110,000 │147,000 │ 124,9 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 20,000 │ 41,000 │ 28,50 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 16,000 │ 22,000 │ 18,75 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│0,02000 │
│24 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 36,200 │ 62,000 │ 45,40 │
│25 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 3,500 │ 5,100 │ 4,233 │
│26 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000│
│27 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,0270 │ 0,0320 │0,03050 │
│28 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │0,04000 │
│29 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│30 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│31 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0390 │0,01625 │
│32 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0140 │ 0,1110 │0,04200 │
│33 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │0,02500 │
│34 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0080 │0,003917│
│35 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000│
│36 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0020 │ 0,0030 │0,002250│
│37 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,013 │0,01300 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


20/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

WISŁA (MAŁA WISŁA) 56,1 km 15-01-2008 do 02-12-2008


wpływ do zbiornika Goczałkowice

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,8 │ 23,0 │ 11,76 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 10 │ 5,417 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 7,00 │ 21,00 │ 11,92 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,3 │ 7,8 │ 7,525 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 7,700 │ 12,000 │ 9,850 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,300 │ 7,100 │ 3,192 │
│ 7 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 2,100 │ 5,400 │ 3,767 │
│ 8 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 18,000 │ 8,750 │
│ 9 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 1,760 │ 4,930 │ 3,429 │
│10 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,180 │ 0,09425 │
│11 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,140 │ 0,07333 │
│12 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0015 │0,0007083 │
│13 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,400 │ 1,260 │ 0,7000 │
│14 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 4,557 │ 10,662 │ 6,393 │
│15 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,030 │ 2,410 │ 1,445 │
│16 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,030 │ 0,197 │ 0,07525 │
│17 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,009 │ 0,060 │ 0,02292 │
│18 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,660 │ 3,000 │ 2,168 │
│19 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,260 │ 0,09125 │
│20 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,040 │ 0,140 │ 0,09083 │
│21 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 148 │ 304 │ 230,8 │
│22 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 102 │ 195 │ 157,8 │
│23 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 52,000 │104,000 │ 83,33 │
│24 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 20,000 │ 32,000 │ 26,67 │
│25 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 10,000 │ 24,000 │ 16,58 │
│26 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,060000│ 0,02333 │
│27 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 18,800 │ 38,600 │ 28,92 │
│28 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 2,400 │ 4,700 │ 3,650 │
│29 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│30 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,0210 │ 0,0330 │ 0,02750 │
│31 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│32 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│33 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│34 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0220 │ 0,01700 │
│35 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0380 │ 0,02533 │
│36 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│37 │Kadm │mg Cd/l │ 6 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│38 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0350 │ 0,0720 │ 0,04825 │
│39 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│40 │Nikiel │mg Ni/l │ 6 │ 0,0025 │ 0,0130 │ 0,004250 │
│41 │Ołów │mg Pb/l │ 6 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│42 │Rtęć │mg Hg/l │ 6 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│43 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0680 │ 0,1520 │ 0,1093 │
│44 │Cyjanki związ. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│45 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│46 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0030 │ 0,001625 │
│47 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00070 │0,00070 │0,0007000 │
│48 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,070 │ 0,04500 │
│49 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│50 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,034 │ 0,01825 │
│51 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 150,0 │ 2400,0 │ 1245 │
│52 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 4300,0 │15000,0 │ 9475 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


21/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

POTOK ZBYTKOWSKI, 0,3 km Od 15-01-2008 do 02-12-2008


ujście do Małej Wisły

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,6 │ 20,0 │ 10,23 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 46,00 │ 18,33 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,2 │ 7,9 │ 7,467 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 3,400 │ 11,700 │ 7,067 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,300 │ 7,100 │ 3,725 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 3,200 │ 9,800 │ 6,075 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 4,250 │ 14,000 │ 7,916 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 5,924 │ 1,233 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 4,600 │ 0,9575 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,800 │ 5,400 │ 1,958 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 0,575 │ 26,057 │ 7,797 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,130 │ 5,890 │ 1,763 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,023 │ 0,509 │ 0,2110 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,007 │ 0,155 │0,06425 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,710 │ 6,720 │ 3,785 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,030 │ 0,340 │ 0,1350 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 281 │ 811 │ 536,7 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 171 │ 574 │ 359,7 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │91,000 │258,000 │ 175,8 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │39,000 │161,000 │ 82,50 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │22,000 │ 80,000 │ 48,92 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │29,800 │ 77,600 │ 46,15 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 5,600 │ 29,200 │ 14,90 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000│
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │0,0180 │ 0,0570 │0,03625 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │0,04000 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0150 │ 0,0560 │0,02925 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │0,02500 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0060 │0,003375│
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000│
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0030 │0,001375│
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,056 │0,03350 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


22/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

BAJERKA 2,3 km Od 15-01-2008 do 02-12-2008


ujście do zbiornika Goczałkowice

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,8 │ 21,5 │ 11,04 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 7,00 │ 84,00 │ 38,08 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,0 │ 7,7 │ 7,358 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 5,300 │ 11,600 │ 8,492 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 3,300 │ 7,800 │ 4,725 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 2,800 │ 10,000 │ 5,750 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 2,020 │ 8,800 │ 5,313 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,489 │ 0,1716 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,380 │ 0,1333 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,620 │ 2,100 │ 1,117 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 1,239 │ 8,007 │ 3,849 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,280 │ 1,810 │ 0,8700 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,023 │ 0,200 │0,07158 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,007 │ 0,061 │0,02183 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,210 │ 2,580 │ 2,009 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,060 │ 0,200 │ 0,1258 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 141 │ 279 │ 178,3 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 97 │ 143 │ 116,6 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │51,000 │ 72,000 │ 59,50 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │16,000 │ 25,000 │ 20,00 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 9,000 │ 13,000 │ 10,75 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │17,200 │ 54,000 │ 23,48 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 2,400 │ 19,000 │ 4,050 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000│
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │0,0200 │ 0,0240 │0,02150 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │0,04000 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0110 │ 0,0230 │0,01675 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │0,02500 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │0,002500│
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000│
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0010 │ 0,0030 │0,001500│
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,103 │0,05725 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


23/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

ZLEWANIEC 0,5 km Od 29-01-2008 do 10-12-2008


ujście do Iłownicy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,4 │ 19,0 │ 9,592 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 4,00 │ 18,00 │ 6,833 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,9 │ 8,2 │ 8,008 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 7,000 │ 12,800 │ 10,21 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,100 │ 3,300 │ 2,225 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 1,300 │ 6,500 │ 3,342 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 3,480 │ 8,890 │ 5,229 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,361 │ 0,1363 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,280 │ 0,1058 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,200 │ 1,000 │ 0,5050 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 3,318 │ 13,272 │ 7,624 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,750 │ 3,000 │ 1,723 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,036 │ 0,223 │ 0,09483 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,011 │ 0,068 │ 0,02892 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,480 │ 4,070 │ 2,308 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,040 │ 0,270 │ 0,08833 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 460 │ 566 │ 516,0 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 207 │ 369 │ 320,2 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │215,000│268,000 │ 233,4 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │30,000 │ 45,000 │ 38,92 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │21,000 │ 52,000 │ 27,75 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │48,600 │ 93,400 │ 81,00 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 4,700 │ 6,300 │ 5,500 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,050 │ 0,01625 │
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │0,0370 │ 0,0410 │ 0,03925 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0050 │ 0,0400 │ 0,02025 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0060 │0,003375 │
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000 │
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0020 │0,0008750│
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,036 │ 0,01875 │
───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


24/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

JASIENICA 0,4 km Od 29-01-2008 do 10-12-2008


ujście do Iłownicy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 1,5 │ 19,6 │ 10,13 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 8,00 │ 47,00 │ 18,75 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,7 │ 8,0 │ 7,883 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 7,000 │ 11,900 │ 9,608 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 2,400 │ 6,400 │ 4,250 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 3,000 │ 6,900 │ 4,733 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 4,480 │ 8,950 │ 6,349 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 7,959 │ 0,7791 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 6,180 │ 0,6050 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,520 │ 1,360 │ 0,8950 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 0,442 │ 12,166 │ 5,438 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,100 │ 2,750 │ 1,229 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,020 │ 0,220 │0,06983 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,006 │ 0,067 │0,02125 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,010 │ 3,620 │ 2,146 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,060 │ 0,160 │ 0,1067 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 317 │ 528 │ 395,9 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 193 │ 294 │ 237,4 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │127,000│197,000 │ 158,0 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │23,000 │ 45,000 │ 33,08 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │17,000 │ 40,000 │ 22,42 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │17,200 │ 74,000 │ 54,29 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 1,700 │ 5,500 │ 4,542 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000│
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │0,0370 │ 0,0440 │0,04175 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,080 │0,05000 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0150 │0,004875│
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0050 │ 0,0200 │0,01225 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │0,02500 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │0,002500│
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000│
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0020 │0,001000│
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,055 │0,02350 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


25/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

WAPIENICA 17,4 km Od 29-01-2008 do 10-12-2008


poniżej zbiornika w Wapienicy

┌───┬────────────────┬─────────┬───┬───────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka│ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼─────────┼───┼───────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 4,5 │ 14,0 │ 9,117 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw │ nw │ nw │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │nw/2,00│ 10,00 │ 3,333 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,3 │ 7,9 │ 7,575 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,200 │ 11,300 │ 10,27 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,500 │ 1,800 │ 1,217 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 5,000 │ 5,000 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 3 │ 0,880 │ 1,110 │ 0,9800 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,064 │ 0,06400 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│11 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,280 │ 0,1583 │
│12 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 2,035 │ 3,628 │ 3,027 │
│13 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,460 │ 0,820 │ 0,6842 │
│14 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 104 │ 128 │ 116,8 │
│16 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 9,000 │ 14,000 │ 11,92 │
│17 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 3,000 │ 10,000 │ 4,917 │
│18 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│19 │Bar │mg Ba/l │ 1 │0,0160 │ 0,0160 │ 0,01600 │
│20 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│21 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│22 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0050 │ 0,0200 │ 0,01325 │
│23 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010│0,00010 │0,0001000 │
│24 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │0,0100 │ 0,0200 │ 0,01625 │
│25 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│26 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│27 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│28 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003│0,00003 │0,00003000│
│29 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │0,0100 │ 0,1120 │ 0,03550 │
│30 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0010 │0,0006250 │
│31 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060│0,00060 │0,0006000 │
│32 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│33 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│34 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 15,0 │ 36,0 │ 25,50 │
│35 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 36,0 │ 750,0 │ 243,0 │
└───┴────────────────┴─────────┴───┴───────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


26/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

WAPIENICA 11,5 km Od 29-01-2008 do 10-12-2008


poniżej oczyszczalni w Wapienicy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 3,1 │ 17,7 │ 9,567 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 45,00 │ 11,75 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,2 │ 8,0 │ 7,683 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 3,300 │ 11,500 │ 9,133 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,000 │ 29,000 │ 7,542 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 1,800 │ 9,600 │ 4,733 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 3,360 │ 9,750 │ 4,839 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 6,439 │ 2,168 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 5,000 │ 1,683 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,380 │ 7,300 │ 2,775 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 2,345 │ 13,936 │ 8,749 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,530 │ 3,150 │ 1,978 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,033 │ 0,332 │ 0,1133 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,010 │ 0,101 │ 0,03450 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,990 │ 9,070 │ 4,938 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,060 │ 2,440 │ 0,3450 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 239 │ 512 │ 326,4 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 114 │ 366 │ 197,2 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │89,000 │121,000 │ 107,6 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │23,000 │ 36,000 │ 29,17 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │11,000 │ 72,000 │ 25,42 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │34,300 │ 55,100 │ 39,58 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 3,300 │ 6,500 │ 3,933 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000 │
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │0,0630 │ 0,0960 │ 0,07300 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0380 │ 0,1600 │ 0,07300 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0060 │0,003375 │
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000 │
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0010 │0,0006250│
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,065 │ 0,02600 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


27/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

RUDAWKA 0,0 km Od 29-01-2008 do 10-12-2008


ujście do Wapienicy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,6 │ 18,7 │ 9,583 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 4,00 │ 30,00 │ 10,83 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,2 │ 7,9 │ 7,683 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 5,100 │ 12,100 │ 9,550 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,600 │ 5,500 │ 3,058 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 2,300 │ 5,400 │ 4,008 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 4,390 │ 8,390 │ 5,954 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,180 │ 2,086 │ 0,4894 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,140 │ 1,620 │ 0,3800 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,520 │ 1,800 │ 0,9050 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 0,752 │ 14,068 │ 7,672 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,170 │ 3,180 │ 1,734 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,030 │ 0,456 │ 0,1149 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,009 │ 0,139 │0,03500 │
15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 0,900 │ 4,240 │ 2,674 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,050 │ 0,160 │ 0,1033 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 396 │ 552 │ 472,3 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 182 │ 353 │ 288,5 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │135,000│194,000 │ 172,6 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │19,000 │ 47,000 │ 38,75 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │28,000 │ 72,000 │ 40,58 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │42,100 │ 67,100 │ 57,93 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 5,400 │ 6,900 │ 6,117 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000│
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │0,0420 │ 0,0540 │0,04625 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │0,04000 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0050 │ 0,0260 │0,01900 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │0,02500 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0070 │0,004500│
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000│
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0010 │ 0,0300 │0,008500│
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,085 │0,03400 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


28/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

WAPIENICA 1,2 km Od 29-01-2008 do 10-12-2008


ujście do Iłownicy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,5 │ 19,3 │ 10,17 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 5,00 │ 534,00 │ 74,25 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,3 │ 8,1 │ 7,825 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 7,100 │ 12,200 │ 9,883 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 3,000 │ 8,000 │ 4,908 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 3,000 │ 16,000 │ 5,975 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 4,660 │ 9,790 │ 6,558 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,541 │ 0,2094 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,420 │ 0,1625 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,560 │ 3,240 │ 1,185 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 1,239 │ 14,201 │ 7,034 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,280 │ 3,210 │ 1,590 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,046 │ 0,184 │ 0,09642 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,014 │ 0,056 │ 0,02933 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,480 │ 5,850 │ 2,804 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,070 │ 0,330 │ 0,1583 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 368 │ 524 │ 421,0 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 176 │ 302 │ 255,6 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │124,000│197,000 │ 158,3 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │31,000 │ 46,000 │ 40,33 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │21,000 │ 56,000 │ 29,67 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │45,100 │ 71,600 │ 55,04 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 4,600 │ 6,200 │ 5,442 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000 │
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │0,0550 │ 0,1040 │ 0,07000 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0050 │ 0,0200 │ 0,01150 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,055 │ 0,03250 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0050 │0,003125 │
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000 │
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0010 │0,0006250│
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,202 │ 0,06025 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


29/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

IŁOWNICA 0,8 km Od 29-01-2008 do 10-12-2008


ujście do Małej Wisły

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,3 │ 21,3 │ 10,27 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 10,00 │ 41,00 │ 23,08 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,3 │ 7,8 │ 7,592 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 4,300 │ 11,600 │ 8,817 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 2,700 │ 5,000 │ 4,033 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 3,600 │ 8,500 │ 4,792 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 4,420 │ 10,500 │ 6,528 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,129 │ 0,798 │ 0,4508 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,620 │ 0,3500 │
│10 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0010 │ 0,0200 │ 0,004375 │
│11 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,820 │ 1,380 │ 1,070 │
│12 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 2,610 │ 15,263 │ 7,112 │
│13 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,590 │ 3,450 │ 1,608 │
│14 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,056 │ 0,259 │ 0,1258 │
│15 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,017 │ 0,079 │ 0,03833 │
│16 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,510 │ 5,350 │ 2,929 │
│17 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,080 │ 0,170 │ 0,1325 │
│18 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 299 │ 403 │ 367,1 │
│19 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 150 │ 263 │ 226,9 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │121,000 │153,000 │ 142,3 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 21,000 │129,000 │ 40,08 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 16,000 │173,000 │ 36,83 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│24 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 40,600 │ 55,200 │ 49,45 │
│25 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 4,000 │ 6,100 │ 5,050 │
│26 │Fluorki │mg F/l │ 4 │ 0,100 │ 0,130 │ 0,1125 │
│27 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,010 │ 0,006250 │
│28 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,0390 │ 0,0470 │ 0,04400 │
│29 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,080 │ 0,05000 │
│30 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0030 │ 0,001875 │
│31 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0030 │ 0,001875 │
│32 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0200 │ 0,01400 │
│33 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0500 │ 0,02542 │
│34 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,050 │ 0,03125 │
│35 │Kadm │mg Cd/l │ 6 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│36 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0060 │ 0,002792 │
│37 │Nikiel │mg Ni/l │ 6 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│38 │Ołów │mg Pb/l │ 6 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│39 │Rtęć │mg Hg/l │ 6 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│40 │Cyjanki związ. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│41 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│42 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0005 │0,0005000 │
│43 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,023 │ 0,01550 │
│44 │Benzo(a)piren │ug/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│45 │Trichloroet. │ug/l │ 1 │ 0,010 │ 0,010 │ 0,01000 │
│46 │Tetrachloroet. │ug/l │ 1 │ 0,010 │ 0,010 │ 0,01000 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


30/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

WISŁA (MAŁA WISŁA) 37,8 km Od Od 15-01-2008 do 03-12-2008


poniżej ujścia Iłownicy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,8 │ 20,5 │ 11,63 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 8,00 │ 22,00 │ 16,92 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,2 │ 7,7 │ 7,517 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 5,600 │ 11,900 │ 8,642 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 2,600 │ 4,800 │ 3,908 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 3,300 │ 6,200 │ 4,867 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 3,880 │ 7,610 │ 5,564 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,876 │ 0,4991 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,680 │ 0,3875 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,700 │ 1,500 │ 1,157 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 0,796 │ 9,865 │ 4,133 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,180 │ 2,230 │ 0,9342 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,046 │ 0,230 │ 0,1087 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,014 │ 0,070 │0,03308 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,300 │ 3,630 │ 2,123 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,060 │ 0,180 │ 0,1108 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 229 │ 343 │ 287,2 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 151 │ 235 │ 184,5 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │82,000 │126,000 │ 104,4 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │23,000 │ 36,000 │ 28,25 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │15,000 │ 23,000 │ 19,08 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │28,100 │ 46,100 │ 35,59 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 3,400 │ 5,000 │ 4,158 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,010 │0,007500│
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │0,0250 │ 0,0400 │0,03225 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,080 │0,06000 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0030 │0,002250│
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0030 │0,002250│
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0140 │ 0,0510 │0,02400 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,050 │0,03750 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0080 │0,004500│
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,005 │0,004000│
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0010 │ 0,0010 │0,001000│
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,031 │0,02050 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


31/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

BIAŁA - WILKÓWKA 23,6 km Od 28-01-2008 do 29-12-2008


w Wilkowicach

┌───┬────────────────┬─────────┬───┬───────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka│ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼─────────┼───┼───────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,0 │ 17,1 │ 8,450 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 5 │ 0,4167 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 26,00 │ 6,000 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,1 │ 7,3 │ 7,242 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 8,400 │ 12,700 │ 10,66 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,200 │ 5,600 │ 2,792 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 15,000 │ 5,833 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 1,620 │ 7,220 │ 3,530 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,618 │ 0,3068 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,480 │ 0,2383 │
│11 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,300 │ 0,980 │ 0,5767 │
│12 │Azotany │mg NO3/l │12 │10,396 │ 16,501 │ 12,48 │
│13 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 2,350 │ 3,730 │ 2,820 │
│14 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,100 │ 0,350 │ 0,1933 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 156 │ 242 │ 186,2 │
│16 │Siarczany │mg SO4/l │12 │17,000 │ 25,000 │ 20,08 │
│17 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 9,000 │ 21,000 │ 12,75 │
│18 │Fluorki │mg F/l │ 1 │ 0,330 │ 0,330 │ 0,3300 │
│19 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│20 │Bar │mg Ba/l │ 1 │0,0230 │ 0,0230 │ 0,02300 │
│21 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│22 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│23 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0050 │ 0,0240 │ 0,01600 │
│24 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00030│0,00030 │0,0003000 │
│25 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │0,0150 │ 0,0430 │ 0,02725 │
│26 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0050 │ 0,003125 │
│27 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│28 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│29 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003│0,00003 │0,00003000│
│30 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │0,0520 │ 0,1100 │ 0,07950 │
│31 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│32 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0010 │ 0,0050 │ 0,002500 │
│33 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060│0,00060 │0,0006000 │
│34 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,100 │ 0,06375 │
│35 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│36 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 430,0 │24000,0 │ 10460 │
│37 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │9300,0 │460000,0│ 160800 │
└───┴────────────────┴─────────┴───┴───────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


32/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

BIAŁKA 1,3 km Od 28-01-2008 do 29-12-2008


ujście do Białej

┌───┬────────────────┬─────────┬───┬───────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka│ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼─────────┼───┼───────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ -0,1 │ 19,1 │ 7,983 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw │ nw │ nw │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 9,00 │ 4,833 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,4 │ 8,1 │ 7,617 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 8,800 │ 13,300 │ 11,25 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,800 │ 2,700 │ 1,692 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 5,000 │ 5,000 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 0,860 │ 2,960 │ 1,835 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,361 │ 0,08875 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,280 │ 0,06917 │
│11 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,460 │ 0,2700 │
│12 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 5,309 │ 7,300 │ 6,105 │
│13 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,200 │ 1,650 │ 1,380 │
│14 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,270 │ 0,09792 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 104 │ 184 │ 122,4 │
│16 │Siarczany │mg SO4/l │12 │13,000 │ 17,000 │ 14,83 │
│17 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 5,000 │ 9,000 │ 5,833 │
│18 │Fluorki │mg F/l │ 1 │ 1,490 │ 1,490 │ 1,490 │
│19 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│20 │Bar │mg Ba/l │ 1 │0,0170 │ 0,0170 │ 0,01700 │
│21 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│22 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│23 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0050 │ 0,0200 │ 0,01400 │
│24 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00020│0,00020 │0,0002000 │
│25 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │0,0100 │ 0,0200 │ 0,01625 │
│26 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│27 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│28 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │0,0060 │ 0,0060 │ 0,006000 │
│29 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00008│0,00008 │0,00008000│
│30 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │0,0100 │ 0,0300 │ 0,02000 │
│31 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│32 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0020 │ 0,001125 │
│33 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060│0,00060 │0,0006000 │
│34 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,070 │ 0,04875 │
│35 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│36 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │1500,0 │24000,0 │ 9225 │
│37 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │9300,0 │43000,0 │ 34580 │
└───┴────────────────┴─────────┴───┴───────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


33/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

OLSZÓWKA 0,3 km Od 28-01-2008 do 29-12-2008


ujście do Białej

┌───┬────────────────┬─────────┬───┬───────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka│ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼─────────┼───┼───────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ -0,1 │ 19,2 │ 8,825 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 5 │ 0,8333 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 8,00 │ 4,000 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,6 │ 8,0 │ 7,767 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 7,100 │ 13,200 │ 10,66 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,300 │ 3,500 │ 2,742 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 5,000 │ 5,000 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 1,980 │ 4,280 │ 3,123 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,850 │ 0,4292 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,660 │ 0,3333 │
│11 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,320 │ 1,160 │ 0,6533 │
│12 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 5,442 │ 9,069 │ 6,717 │
│13 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,230 │ 2,050 │ 1,518 │
│14 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,070 │ 0,900 │ 0,2908 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 181 │ 355 │ 249,6 │
│16 │Siarczany │mg SO4/l │12 │22,000 │ 26,000 │ 24,00 │
│17 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 9,000 │ 50,000 │ 17,08 │
│18 │Fluorki │mg F/l │ 1 │ 0,100 │ 0,100 │ 0,1000 │
│19 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│20 │Bar │mg Ba/l │ 1 │0,0320 │ 0,0320 │ 0,03200 │
│21 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│22 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│23 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0050 │ 0,0220 │ 0,01450 │
│24 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010│0,00010 │0,0001000 │
│25 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │0,0150 │ 0,0250 │ 0,02100 │
│26 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0060 │ 0,003375 │
│27 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│28 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│29 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003│0,00003 │0,00003000│
│30 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │0,0100 │ 0,0350 │ 0,02375 │
│31 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│32 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0100 │ 0,003125 │
│33 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060│0,00060 │0,0006000 │
│34 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,050 │ 0,090 │ 0,06250 │
│35 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │0,0005 │ 0,0005 │0,0005000 │
│36 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │4300,0 │24000,0 │ 19080 │
│37 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │43000,0│93000,0 │ 68000 │
└───┴────────────────┴─────────┴───┴───────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


34/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

WODA STRACEŃSKA 0,1 km Od 28-01-2008 do 29-12-2008


ujście do Białej

┌───┬────────────────┬─────────┬───┬───────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka│ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼─────────┼───┼───────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,0 │ 20,2 │ 9,775 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 5 │ 0,4167 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 6,00 │ 3,833 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,6 │ 8,5 │ 7,983 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 8,700 │ 13,600 │ 11,12 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,700 │ 2,700 │ 1,917 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 5,000 │ 5,000 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 1,150 │ 3,250 │ 2,373 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,489 │ 0,1567 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,380 │ 0,1217 │
│11 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,640 │ 0,3100 │
│12 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 4,645 │ 8,848 │ 5,976 │
│13 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,050 │ 2,000 │ 1,351 │
│14 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,910 │ 0,2263 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 145 │ 914 │ 279,3 │
│16 │Siarczany │mg SO4/l │12 │20,000 │ 27,000 │ 23,50 │
│17 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 8,000 │224,000 │ 33,17 │
│18 │Fluorki │mg F/l │ 1 │ 0,100 │ 0,100 │ 0,1000 │
│19 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│20 │Bar │mg Ba/l │ 1 │0,0250 │ 0,0250 │ 0,02500 │
│21 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│22 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│23 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0050 │ 0,0170 │ 0,01200 │
│24 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00020│0,00020 │0,0002000 │
│25 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │0,0100 │ 0,0200 │ 0,01625 │
│26 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│27 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│28 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│29 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003│0,00003 │0,00003000│
│30 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │0,0100 │ 0,0300 │ 0,02000 │
│31 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│32 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0050 │ 0,002875 │
│33 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060│0,00060 │0,0006000 │
│34 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,070 │ 0,05125 │
│35 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│36 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 430,0 │ 4300,0 │ 2858 │
│37 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │24000,0│93000,0 │ 54000 │
└───┴────────────────┴─────────┴───┴───────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


35/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

LIPNIK (NIWKA)0,6 km Od 28-01-2008 do 29-12-2008


Lipnik /Niwka/ ujście do Białej

┌───┬────────────────┬─────────┬───┬───────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka│ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼─────────┼───┼───────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,3 │ 20,0 │ 9,742 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 5 │ 1,250 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 38,00 │ 7,500 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 8,1 │ 8,5 │ 8,250 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,000 │ 13,300 │ 10,92 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,300 │ 3,300 │ 2,483 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 5,000 │ 5,000 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 3,220 │ 6,480 │ 4,475 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 1,056 │ 0,3551 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,820 │ 0,2758 │
│11 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,400 │ 1,160 │ 0,6300 │
│12 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 7,653 │ 13,537 │ 10,06 │
│13 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,730 │ 3,060 │ 2,274 │
│14 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,260 │ 1,460 │ 0,6608 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 516 │ 1385 │ 634,8 │
│16 │Siarczany │mg SO4/l │12 │35,000 │ 48,000 │ 41,75 │
│17 │Chlorki │mg Cl/l │12 │20,000 │295,000 │ 59,92 │
│18 │Fluorki │mg F/l │ 1 │ 0,140 │ 0,140 │ 0,1400 │
│19 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│20 │Bar │mg Ba/l │ 1 │0,0410 │ 0,0410 │ 0,04100 │
│21 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│22 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│23 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0050 │ 0,0240 │ 0,01700 │
│24 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010│0,00010 │0,0001000 │
│25 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │0,0150 │ 0,0200 │ 0,01875 │
│26 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0060 │ 0,003375 │
│27 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│28 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│29 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003│0,00003 │0,00003000│
│30 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │0,0200 │ 0,0300 │ 0,02500 │
│31 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│32 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0010 │ 0,0050 │ 0,002250 │
│33 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060│0,00060 │0,0006000 │
│34 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,090 │ 0,06375 │
│35 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│36 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 930,0 │ 9300,0 │ 5258 │
│37 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │4300,0 │24000,0 │ 11730 │
└───┴────────────────┴─────────┴───┴───────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


36/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

POTOK STAROBIELSKI 0,0 km Od 28-01-2008 do 29-12-2008


ujście do Białej

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,2 │ 20,5 │ 9,575 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 38,00 │ 7,750 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,9 │ 8,3 │ 8,067 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 7,500 │ 12,600 │ 10,00 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 2,200 │ 8,700 │ 4,175 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 3,100 │ 5,200 │ 3,792 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 4,020 │ 8,090 │ 5,383 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,180 │ 1,726 │ 0,9014 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,140 │ 1,340 │ 0,7000 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,660 │ 2,300 │ 1,210 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 6,813 │ 14,068 │ 11,89 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,540 │ 3,180 │ 2,688 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,092 │ 0,778 │ 0,3458 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,028 │ 0,237 │ 0,1053 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 2,410 │ 5,460 │ 4,005 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,090 │ 1,350 │ 0,5283 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 544 │ 2140 │ 809,1 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 331 │ 1320 │ 514,6 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │197,000│349,000 │ 267,0 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │33,000 │ 94,000 │ 62,25 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │39,000 │554,000 │ 100,1 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │67,100 │120,000 │ 92,95 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 5,800 │ 8,600 │ 7,217 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000│
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │0,0260 │ 0,0380 │0,03275 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │0,04000 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0050 │ 0,0170 │0,01250 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │0,02500 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0050 │0,003125│
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000│
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0030 │0,001500│
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,013 │0,01300 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


37/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

KRZYWA 0,2 km Od 28-01-2008 do 29-12-2008


ujście do Białej

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,0 │ 21,6 │ 10,12 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 4,00 │ 14,00 │ 7,583 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,9 │ 8,9 │ 8,275 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 7,900 │ 15,600 │ 11,28 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 2,800 │ 8,100 │ 5,350 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 3,200 │ 6,200 │ 4,433 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 5,370 │ 9,990 │ 6,899 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,258 │ 2,653 │ 1,258 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,200 │ 2,060 │ 0,9767 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 1,160 │ 2,480 │ 1,698 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 8,538 │ 21,943 │ 14,02 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,930 │ 4,960 │ 3,170 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,062 │ 1,756 │ 0,4140 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,019 │ 0,535 │ 0,1262 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 3,930 │ 6,880 │ 4,993 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,080 │ 4,980 │ 0,6025 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 365 │ 1203 │ 646,6 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 237 │ 715 │ 403,3 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │127,000│284,000 │ 238,2 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │35,000 │ 56,000 │ 48,75 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │25,000 │217,000 │ 54,67 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │41,000 │106,000 │ 83,24 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 0,025 │ 8,400 │ 6,610 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000│
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │0,0130 │ 0,0410 │0,03175 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 1,110 │ 0,3213 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0100 │ 0,0190 │0,01500 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │0,02500 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0060 │0,003375│
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000│
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0130 │0,003875│
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,036 │0,01875 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


38/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

KROMPAREK 1,1 km Od 28-01-2008 do 29-12-2008


ujście do Białej

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ -0,1 │ 22,3 │ 9,775 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 4,00 │ 92,00 │ 17,50 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,6 │ 8,3 │ 7,925 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 6,700 │ 12,800 │ 10,20 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,100 │ 4,900 │ 3,000 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 2,200 │ 7,600 │ 3,875 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 2,060 │ 9,800 │ 4,391 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 1,133 │ 0,4325 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,880 │ 0,3358 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,380 │ 1,460 │ 0,8217 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 4,601 │ 23,536 │ 10,22 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,040 │ 5,320 │ 2,311 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,056 │ 0,335 │ 0,1453 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,017 │ 0,102 │0,04425 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,800 │ 6,700 │ 3,178 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,070 │ 0,360 │ 0,1633 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 315 │ 718 │ 399,4 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 193 │ 420 │ 259,2 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │110,000│275,000 │ 149,4 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │29,000 │ 64,000 │ 39,33 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │23,000 │127,000 │ 38,50 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │38,900 │ 59,300 │ 47,02 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 4,300 │ 9,900 │ 5,683 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000│
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │0,0250 │ 0,0370 │0,03225 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,080 │0,06000 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0100 │ 0,1180 │0,04000 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │0,02500 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │0,002500│
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000│
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0030 │0,001125│
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,064 │0,02575 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


39/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

BIAŁA (dp. Wisły) 1,6 km Od 28-01-2008 do 29-12-2008


ujście do Małej Wisły

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 1,6 │ 22,4 │ 10,99 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 8,00 │ 45,00 │ 19,33 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,4 │ 7,9 │ 7,658 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 7,900 │ 12,100 │ 10,33 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 2,000 │ 8,100 │ 5,058 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 3,300 │ 6,300 │ 4,600 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 4,150 │ 8,770 │ 5,928 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 2,679 │ 0,9539 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 2,080 │ 0,7408 │
│10 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0015 │ 0,0270 │ 0,006417 │
│11 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,740 │ 2,850 │ 1,634 │
│12 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 5,486 │ 19,642 │ 13,16 │
│13 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,240 │ 4,440 │ 2,975 │
│14 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,108 │ 0,561 │ 0,2768 │
│15 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,033 │ 0,171 │ 0,08433 │
│16 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 2,650 │ 6,540 │ 4,693 │
│17 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,026 │ 0,640 │ 0,2538 │
│18 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 322 │ 844 │ 506,9 │
│19 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 223 │ 513 │ 330,1 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │123,000 │175,000 │ 143,7 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 41,000 │100,000 │ 58,83 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 25,000 │166,000 │ 58,25 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│24 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 41,300 │ 53,800 │ 47,22 │
│25 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 4,500 │ 6,600 │ 5,583 │
│26 │Fluorki │mg F/l │ 4 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│27 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│28 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,0230 │ 0,0330 │ 0,02825 │
│29 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,709 │ 0,2588 │
│30 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│31 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│32 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0390 │ 0,02225 │
│33 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0100 │ 0,1380 │ 0,06242 │
│34 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│35 │Kadm │mg Cd/l │ 6 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│36 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0300 │ 0,005208 │
│37 │Nikiel │mg Ni/l │ 6 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│38 │Ołów │mg Pb/l │ 6 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│39 │Rtęć │mg Hg/l │ 6 │0,00003 │0,00006 │0,00003500│
│40 │Cyjanki związ. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│41 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│42 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0020 │ 0,0050 │ 0,003250 │
│43 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,052 │ 0,02275 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


40/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

KANAŁ BRANICKI 0,6 km Od 23-01-2008 do 17-12-2008


ujście do Pszczynki

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,1 │ 15,6 │ 8,242 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 5,00 │ 82,00 │ 18,25 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 6,9 │ 7,1 │ 7,000 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 3,200 │ 8,200 │ 5,733 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 2,900 │ 8,200 │ 4,667 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 8,200 │ 16,000 │ 10,00 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 9,740 │ 16,700 │ 11,60 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,979 │ 2,730 │ 1,831 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,760 │ 2,120 │ 1,422 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 1,680 │ 3,200 │ 2,178 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 1,947 │ 35,126 │ 8,966 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,440 │ 7,940 │ 2,027 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,062 │ 0,243 │ 0,1491 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,019 │ 0,074 │0,04542 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 2,810 │ 9,880 │ 4,250 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,140 │ 0,910 │ 0,2417 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 337 │ 434 │ 389,8 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 235 │ 303 │ 271,4 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │120,000│158,000 │ 146,3 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │36,000 │ 73,000 │ 48,75 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │19,000 │ 30,000 │ 25,00 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │39,700 │ 54,900 │ 49,38 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 5,500 │ 9,600 │ 6,908 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000│
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │0,0450 │ 0,0560 │0,04950 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │0,04000 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0140 │ 0,0620 │0,03900 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,059 │0,03350 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │0,002500│
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000│
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0020 │0,001125│
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,013 │0,01300 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


41/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

PSZCZYNKA 25,0 km Od 23-01-2008 do 17-12-2008


powyżej zbiornika Łąka

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,3 │ 17,9 │ 9,125 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 7,00 │ 18,00 │ 11,92 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,2 │ 7,4 │ 7,292 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 2,700 │ 9,400 │ 5,533 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 2,500 │ 4,900 │ 3,950 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 5,500 │ 8,800 │ 7,233 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 6,390 │ 12,700 │ 8,737 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 1,314 │ 8,036 │ 3,767 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 1,020 │ 6,240 │ 2,925 │
│10 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0030 │ 0,1000 │0,02713 │
│11 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 1,840 │ 6,720 │ 3,791 │
│12 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 2,699 │ 34,596 │ 10,68 │
│13 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,610 │ 7,820 │ 2,414 │
│14 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,148 │ 0,551 │ 0,3122 │
│15 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,045 │ 0,168 │0,09508 │
│16 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 4,860 │ 9,720 │ 6,302 │
│17 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,160 │ 0,430 │ 0,2583 │
│18 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 304 │ 1078 │ 879,3 │
│19 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 464 │ 654 │ 558,1 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │172,000 │209,000 │ 189,8 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 89,000 │133,000 │ 104,8 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │114,000 │192,000 │ 150,1 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│0,02000 │
│24 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 43,400 │ 58,500 │ 49,83 │
│25 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 11,600 │ 14,700 │ 13,06 │
│26 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000│
│27 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,0320 │ 0,0550 │0,04150 │
│28 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │0,04000 │
│29 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│30 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│31 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0300 │0,01900 │
│32 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0900 │0,03575 │
│33 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │0,02500 │
│34 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0090 │0,003250│
│35 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000│
│36 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0030 │0,001250│
│37 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,013 │0,01300 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


42/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

DOKAWA 1,5 km Od 23-01-2008 do 17-12-2008


ujście do Pszczynki

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 1,8 │ 15,8 │ 8,317 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 4,00 │ 101,00 │ 22,17 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 6,9 │ 7,2 │ 7,050 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 1,500 │ 5,700 │ 3,175 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 3,300 │ 13,000 │ 6,608 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 7,200 │ 25,000 │ 12,33 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 8,730 │ 18,300 │ 12,73 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 1,996 │ 7,598 │ 4,440 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 1,550 │ 5,900 │ 3,448 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 2,640 │ 8,960 │ 4,983 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 1,637 │ 29,596 │ 7,454 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,370 │ 6,690 │ 1,685 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,112 │ 0,801 │ 0,4114 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,034 │ 0,244 │ 0,1253 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 3,730 │ 10,400 │ 6,791 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,230 │ 2,030 │ 0,7575 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 431 │ 556 │ 500,3 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 279 │ 371 │ 326,0 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │123,000│193,000 │ 162,3 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │64,000 │107,000 │ 82,75 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │30,000 │ 40,000 │ 35,17 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │39,100 │ 58,100 │ 50,55 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 7,100 │ 9,900 │ 8,975 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000│
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │0,0250 │ 0,0470 │0,04000 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │0,04000 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0130 │ 0,0670 │0,03875 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │0,02500 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │0,002500│
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000│
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0030 │0,001375│
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,027 │0,01650 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


43/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

KORZENICA 1,8 km Od 23-01-2008 do 17-12-2008


ujście do Pszczynki

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,1 │ 16,0 │ 8,367 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 11,00 │ 5,917 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 6,8 │ 7,2 │ 7,033 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 3,600 │ 9,900 │ 7,250 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,500 │ 5,300 │ 2,608 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 4,600 │ 11,000 │ 7,250 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 7,030 │ 14,500 │ 8,973 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,206 │ 3,477 │ 1,155 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,160 │ 2,700 │ 0,8967 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,680 │ 3,280 │ 1,455 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 3,274 │ 10,750 │ 7,454 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,740 │ 2,430 │ 1,685 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,033 │ 0,240 │ 0,1040 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,010 │ 0,073 │ 0,03167 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 2,050 │ 4,500 │ 3,172 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,040 │ 0,120 │ 0,08667 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 233 │ 346 │ 292,3 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 158 │ 371 │ 215,0 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │87,000 │166,000 │ 105,5 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │35,000 │ 54,000 │ 44,50 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │15,000 │ 25,000 │ 19,00 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │24,400 │ 35,700 │ 31,77 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 4,700 │ 5,800 │ 5,467 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000 │
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │0,0450 │ 0,0540 │ 0,04900 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0290 │ 0,1410 │ 0,06700 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,100 │ 0,04375 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │0,002500 │
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000 │
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0020 │0,0008750│
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,013 │ 0,01300 │
───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


44/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

PSZCZYNKA 0,6 km Od 23-01-2008 do 17-12-2008


ujście do Małej Wisły
┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,5 │ 18,2 │ 9,458 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 6,00 │ 52,00 │ 27,67 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,1 │ 7,3 │ 7,225 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 3,100 │ 10,300 │ 6,842 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,800 │ 12,000 │ 6,025 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 6,500 │ 12,000 │ 9,492 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 7,280 │ 19,800 │ 9,433 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,927 │ 3,709 │ 2,039 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,720 │ 2,880 │ 1,583 │
│10 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0015 │ 0,0260 │0,008083 │
│11 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 1,880 │ 5,120 │ 2,932 │
│12 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 3,185 │ 20,837 │ 7,141 │
│13 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,720 │ 4,710 │ 1,614 │
│14 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,118 │ 0,545 │ 0,2692 │
│15 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,036 │ 0,166 │ 0,08200 │
│16 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 3,120 │ 7,110 │ 4,629 │
│17 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,100 │ 0,560 │ 0,2842 │
│18 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 496 │ 772 │ 578,1 │
│19 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 311 │ 458 │ 358,4 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │122,000 │150,000 │ 136,7 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 56,000 │ 78,000 │ 64,58 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 63,000 │152,000 │ 84,83 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│24 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 35,200 │ 44,800 │ 39,25 │
│25 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 7,500 │ 10,200 │ 8,708 │
│26 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000 │
│27 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,0380 │ 0,0440 │ 0,04175 │
│28 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│29 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │0,001500 │
│30 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │0,001500 │
│31 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0330 │ 0,02025 │
│32 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0200 │ 0,1220 │ 0,05242 │
│33 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│34 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0070 │0,003375 │
│35 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000 │
│36 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0010 │0,0008750│
│37 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,031 │ 0,01750 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


45/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

DOPŁYW SPOD ŁAZISK DLN. (Rów S) 0,5 km Od 30-01-2008 do 16-12-2008


Rów S ujście do Gostyni

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 4,4 │ 16,7 │ 12,17 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 31,00 │ 440,00 │ 197,9 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,2 │ 8,0 │ 7,750 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 1,800 │ 7,900 │ 6,225 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 3,300 │ 17,000 │ 10,37 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 8,800 │ 67,000 │ 24,64 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 3,030 │ 13,200 │ 7,103 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,773 │ 9,272 │ 3,491 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,600 │ 7,200 │ 2,711 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 1,420 │ 11,200 │ 4,763 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 5,663 │ 26,721 │ 15,55 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,280 │ 6,040 │ 3,515 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,322 │ 6,165 │ 1,718 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,098 │ 1,878 │ 0,5234 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 5,120 │ 13,600 │ 8,810 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,320 │ 2,710 │ 1,153 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 2270 │ 20400 │ 10260 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 1250 │ 13640 │ 6395 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │158,000│1018,000│ 515,9 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │133,000│449,000 │ 323,1 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │470,000│7350,000│ 3507 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │28,700 │147,000 │ 78,58 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │16,800 │120,000 │ 58,70 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000│
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │0,0170 │ 0,0420 │0,02950 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,365 │ 1,680 │ 0,9615 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0180 │ 0,0270 │0,02250 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │0,02500 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0050 │0,003125│
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000│
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0040 │0,002125│
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,217 │ 0,1095 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


46/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

POTOK ŻWAKOWSKI 1,3 km Od 30-01-2008 do 16-12-2008


(Dopływ spod Wyr) ujście do Gostyni

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,6 │ 16,0 │ 8,133 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 4,00 │ 181,00 │ 31,50 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,3 │ 7,5 │ 7,400 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 6,200 │ 12,100 │ 8,425 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 2,100 │ 24,000 │ 6,108 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 5,100 │ 13,000 │ 7,758 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 6,250 │ 12,600 │ 8,970 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,438 │ 2,782 │ 1,073 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,340 │ 2,160 │ 0,8333 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 1,100 │ 3,500 │ 1,623 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 3,451 │ 7,830 │ 5,545 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,780 │ 1,770 │ 1,253 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,072 │ 0,548 │ 0,2081 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,022 │ 0,167 │0,06342 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 2,190 │ 4,750 │ 2,942 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,050 │ 0,770 │ 0,1867 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 129 │ 535 │ 388,0 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 95 │ 325 │ 258,2 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │45,000 │174,000 │ 126,5 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │12,000 │ 82,000 │ 54,42 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 7,000 │ 94,000 │ 36,58 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │15,000 │ 52,700 │ 39,89 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 1,800 │ 9,100 │ 6,900 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000│
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │0,0150 │ 0,0460 │0,03125 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │0,04000 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0310 │ 0,0790 │0,05650 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │0,02500 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0090 │0,005625│
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000│
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0010 │ 0,0050 │0,003500│
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,037 │0,01900 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


47/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

GOSTYNIA 13,7 km Od 30-01-2008 do 16-12-2008


Gostynia m.Paprocany

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 3,7 │ 16,6 │ 9,358 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 5,00 │ 201,00 │ 72,92 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,2 │ 7,7 │ 7,400 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 6,600 │ 10,300 │ 8,083 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 2,700 │ 15,000 │ 7,200 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 7,400 │ 32,000 │ 15,15 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 6,030 │ 12,100 │ 8,403 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,386 │ 2,962 │ 1,580 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,300 │ 2,300 │ 1,227 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 1,000 │ 4,300 │ 2,582 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 7,698 │ 19,421 │ 12,08 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,740 │ 4,390 │ 2,732 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,299 │ 1,474 │ 0,6808 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,091 │ 0,449 │ 0,2074 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 3,660 │ 8,920 │ 5,529 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,200 │ 2,660 │ 0,6067 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 1232 │ 4290 │ 2418 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 777 │ 2510 │ 1440 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │190,000│341,000 │ 282,0 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │140,000│332,000 │ 253,9 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │197,000│1220,000│ 581,4 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │45,000 │ 86,600 │ 63,77 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │11,800 │ 24,300 │ 18,41 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000│
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │0,0260 │ 0,0440 │0,03300 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,470 │ 0,621 │ 0,5475 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0200 │ 0,0310 │0,02600 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │0,02500 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │0,002500│
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000│
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0010 │ 0,0070 │0,003250│
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,062 │0,02825 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


48/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

DOPŁYW Z TYCH 0,5 km Od 30-01-2008 do 16-12-2008


potok Tyski ujście do Gostyni

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 3,5 │ 17,1 │ 9,175 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 4,00 │ 61,00 │ 19,92 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,3 │ 7,8 │ 7,550 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 4,700 │ 9,700 │ 7,533 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 2,800 │ 14,000 │ 5,050 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 5,400 │ 16,000 │ 8,433 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 5,310 │ 14,900 │ 9,368 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,309 │ 3,709 │ 1,477 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,240 │ 2,880 │ 1,147 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 1,040 │ 5,100 │ 2,530 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 4,778 │ 20,970 │ 10,85 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,080 │ 4,740 │ 2,453 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,141 │ 0,391 │ 0,2659 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,043 │ 0,119 │0,08100 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 2,160 │ 7,240 │ 5,064 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,220 │ 4,720 │ 1,316 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 170 │ 1190 │ 713,3 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 119 │ 677 │ 450,3 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │59,000 │281,000 │ 173,1 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │17,000 │143,000 │ 93,92 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │13,000 │217,000 │ 89,25 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │17,000 │ 83,600 │ 50,59 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 2,800 │ 17,000 │ 9,925 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000│
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │0,0150 │ 0,0630 │0,03325 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,240 │ 0,1390 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0710 │ 0,2920 │ 0,1780 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │0,02500 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0130 │0,007125│
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000│
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0060 │0,003125│
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,154 │0,08050 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


49/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

DOPŁYW SPOD MĄKOŁOWCA 3,5 km Od 30-01-2008 do 16-12-2008


w Czułowie

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 1,4 │ 15,5 │ 8,400 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 9,00 │ 180,00 │ 60,75 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,0 │ 7,3 │ 7,183 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 0,250 │ 6,200 │ 3,004 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 7,000 │ 47,000 │ 21,29 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 9,200 │ 24,000 │ 15,27 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │12,500 │ 28,300 │ 18,85 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 3,709 │ 16,484 │ 10,30 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 2,880 │ 12,800 │ 8,000 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 3,800 │ 14,800 │ 9,685 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 0,708 │ 44,682 │ 7,716 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,160 │ 10,100 │ 1,744 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,062 │ 2,321 │ 0,5324 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,019 │ 0,707 │ 0,1622 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 4,940 │ 21,500 │ 11,52 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,300 │ 2,580 │ 1,306 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 363 │ 800 │ 560,8 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 231 │ 506 │ 349,6 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │92,000 │228,000 │ 159,8 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │32,000 │ 90,000 │ 61,17 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │38,000 │ 95,000 │ 57,33 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │28,400 │ 66,000 │ 47,56 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 4,500 │ 12,200 │ 8,417 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000│
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │0,0160 │ 0,0400 │0,02300 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │0,04000 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0160 │ 0,0540 │0,04075 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │0,02500 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │0,002500│
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000│
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0060 │ 0,0130 │0,009500│
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,245 │ 0,1285 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


50/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

MLECZNA 1,1 km Od 30-01-2008 do 16-12-2008


ujście do Gostyni

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 4,0 │ 17,6 │ 9,967 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 8,00 │ 214,00 │ 59,25 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 3,5 │ 7,6 │ 7,092 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 2,700 │ 7,400 │ 4,608 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 3,700 │ 35,000 │ 11,68 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 8,800 │ 31,000 │ 16,40 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 5,870 │ 14,200 │ 10,40 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 1,468 │ 10,817 │ 4,283 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 1,140 │ 8,400 │ 3,326 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 1,860 │ 10,800 │ 5,114 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 0,664 │ 9,910 │ 4,719 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,150 │ 2,240 │ 1,067 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,253 │ 2,501 │ 0,9917 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,077 │ 0,762 │ 0,3021 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 2,830 │ 11,900 │ 6,329 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,170 │ 2,750 │ 0,6442 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 4520 │ 9230 │ 6731 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 2770 │ 5800 │ 3879 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │371,000 │1040,000│ 680,3 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │235,000 │366,000 │ 297,4 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │1220,000│3070,000│ 1968 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 87,600 │164,000 │ 126,6 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 49,900 │ 95,500 │ 73,60 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000│
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,0960 │ 0,1220 │ 0,1090 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,555 │ 0,850 │ 0,7230 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │0,001500│
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0270 │0,02075 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │0,02500 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │ 0,0025 │ 0,0025 │0,002500│
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000│
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0020 │ 0,0030 │0,002250│
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,102 │0,05550 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


51/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

GOSTYNIA 1,0 km Od 30-01-2008 do 16-12-2008


ujście do Małej Wisły

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬─────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum │ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 3,9 │ 18,5 │ 10,78 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 11,00 │ 159,00 │ 72,00 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,1 │ 7,4 │ 7,283 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 1,600 │ 7,200 │ 4,667 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 4,500 │ 40,000 │ 18,32 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 15,000 │ 32,000 │ 21,92 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 5,510 │ 23,200 │ 9,785 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 2,292 │ 8,499 │ 4,302 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 1,780 │ 6,600 │ 3,341 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 3,000 │ 14,100 │ 6,599 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 1,394 │ 24,863 │ 11,08 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,315 │ 5,620 │ 2,505 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,607 │ 18,908 │ 2,585 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,185 │ 5,760 │ 0,7873 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 4,590 │ 18,800 │ 9,524 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,380 │ 2,750 │ 1,028 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 9490 │ 27700 │ 16750 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 5670 │ 18150 │ 10710 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │801,000 │2660,000 │ 1531 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │302,000 │ 680,000 │ 474,4 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │3320,000│10800,000│ 6076 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │108,000 │ 311,000 │ 198,7 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │115,000 │ 316,000 │ 195,5 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000 │
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,0480 │ 0,0620 │ 0,05375 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,760 │ 1,280 │ 1,045 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │0,001500 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │0,001500 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0200 │ 0,0510 │ 0,03850 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│31 │Kadm │mg Cd/l │12 │0,00010 │ 0,00090 │0,0003167│
│32 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │ 0,0025 │ 0,0025 │0,002500 │
│33 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000 │
│34 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0020 │ 0,0040 │0,002500 │
│35 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,395 │ 0,1640 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴─────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


52/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

WISŁA /MAŁA WISŁA/ 3,6 km Od 15-01-2008 do 02-12-2008


w Nowym Bieruniu
┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 3,0 │ 20,7 │ 12,08 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 17,00 │ 65,00 │ 30,58 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,1 │ 7,5 │ 7,375 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 4,700 │ 11,000 │ 7,192 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 2,800 │ 12,000 │ 5,900 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 6,300 │ 12,000 │ 8,467 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 3,680 │ 8,340 │ 6,385 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,618 │ 2,962 │ 1,558 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,480 │ 2,300 │ 1,210 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 1,500 │ 3,250 │ 2,279 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 4,866 │ 13,228 │ 8,107 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,100 │ 2,990 │ 1,833 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,016 │ 1,070 │ 0,3818 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,005 │ 0,326 │ 0,1163 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 2,710 │ 6,570 │ 4,235 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,090 │ 0,350 │ 0,2183 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 1739 │ 14210 │ 5386 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 1000 │ 9180 │ 3196 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │218,000│1320,000│ 540,8 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │78,000 │760,000 │ 182,1 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │515,000│4740,000│ 1773 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │43,100 │162,000 │ 84,30 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │20,600 │154,000 │ 57,66 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │0,0510 │ 0,1900 │ 0,1045 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,174 │ 0,466 │ 0,2755 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0230 │ 0,0520 │ 0,03275 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│31 │Kadm │mg Cd/l │ 6 │0,00010│0,00040 │0,0001500 │
│32 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0050 │ 0,003125 │
│33 │Nikiel │mg Ni/l │ 6 │0,0025 │ 0,0110 │ 0,003917 │
│34 │Ołów │mg Pb/l │ 6 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│35 │Rtęć │mg Hg/l │ 6 │0,00003│0,00015 │0,00007333│
│36 │Cyjanki związ. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│37 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│38 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0010 │ 0,0080 │ 0,003500 │
│39 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,027 │ 0,01650 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


53/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

POTOK GOŁAWIECKI 0,3 km Od 17-01-2008 do 02-12-2008


ujście do Małej Wisły

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 7,8 │ 21,8 │ 13,6 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 13 │ 100 │ 33,25 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 6,6 │ 7,8 │ 7,442 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 3,3 │ 7,4 │ 5,417 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 4 │ 13 │ 6,508 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 6,8 │ 70,2 │ 16,93 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 3,3 │ 11,04 │ 6,009 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 2,06 │ 9,272 │ 5,355 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 1,6 │ 7,2 │ 4,158 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 3,2 │ 20,9 │ 6,867 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 7,963 │ 22,12 │ 13,75 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,8 │ 5 │ 3,108 │
│13 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 6,46 │ 25,6 │ 10,85 │
│14 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,13 │ 0,68 │ 0,3517 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 32500 │ 83800 │ 61990 │
│16 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 23930 │ 69220 │ 43480 │
│17 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 2867 │ 6563,1 │ 5195 │
│18 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 759,7 │ 1441 │ 1173 │
│19 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 12900 │ 26300 │ 21420 │
│20 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 420,4 │ 979,7 │ 744 │
│21 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 441,5 │ 1090 │ 818,1 │
│22 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,001 │ 0,001 │ 0,001 │
│23 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,102 │ 0,182 │ 0,1445 │
│24 │Bor │mg B/l │ 4 │ 4,82 │ 5,64 │ 5,245 │
│25 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│26 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,031 │0,008875│
│27 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0025 │ 0,052 │0,02413 │
│28 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│29 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0002 │ 0,002 │0,00155 │
│30 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003 │
│31 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,0025 │
│32 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,005 │ 0,05 │0,01625 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


54/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

PRZEMSZA 58,5 km Od 21-01-2008 do 01-12-2008


powyżej zbiornika w Przeczycach

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,5 │ 19,9 │ 10,76 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,5 │ 83 │ 15,82 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 6,6 │ 7,8 │ 7,508 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 7,5 │ 11,1 │ 9,783 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,75 │ 8 │ 2,433 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 4,6 │ 19 │ 7,733 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 4,3 │ 18 │ 7,75 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,052 │ 0,567 │ 0,247 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,04 │ 0,44 │ 0,1917 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,25 │ 5,3 │ 1,671 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 9,733 │ 20,793 │ 12,28 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 2,2 │ 4,7 │ 2,775 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,046 │ 0,256 │ 0,1171 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,014 │ 0,078 │ 0,03567 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 3,026 │ 7,978 │ 4,482 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,025 │ 0,67 │ 0,1788 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 383 │ 585 │ 517,1 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 285 │ 472 │ 382 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 185 │ 516 │ 267 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 61 │ 81 │ 70,25 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 17 │ 33 │ 27,08 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 58 │ 84 │ 72,5 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 8,6 │ 25 │ 18,63 │
│24 │Fluorki │mg F/l │ 4 │ 0,01 │ 0,18 │ 0,095 │
│25 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│26 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,05 │ 0,06 │ 0,0575 │
│27 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,04 │ 0,11 │ 0,0825 │
│28 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,0025 │
│29 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│30 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,018 │ 0,075 │ 0,05225 │
│31 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,04 │ 0,07 │ 0,05 │
│32 │Kadm │mg Cd/l │12 │0,0001 │ 0,0003 │0,0001458│
│33 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,006 │0,003375 │
│34 │Nikiel │mg Ni/l │ 6 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,0025 │
│35 │Ołów │mg Pb/l │ 6 │0,0003 │ 0,0013 │ 0,0006 │
│36 │Cyjanki związ. │mg CN/l │ 4 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │
│37 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │
│38 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0005 │ 0,0005 │
│39 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,025 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


55/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

PRZEMSZA 51,2 km Od 21-01-2008 do 01-12-2008


poniżej zbiornika w Przeczycach

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 4 │ 17,9 │ 10,87 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │ 6 │ 10 │ 30 │ 20 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,5 │ 17 │ 7,7 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,4 │ 8,2 │ 7,708 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 7,8 │ 14,3 │ 10,3 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,75 │ 2 │ 1,258 │
│ 7 │ChZT-Mn │mg O2/l │ 6 │ 2,9 │ 7 │ 4,767 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,052 │ 0,695 │ 0,2523 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,04 │ 0,54 │ 0,1958 │
│10 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,001 │ 0,011 │0,002583│
│11 │Azot Kjeldahla │mg N/l │ 6 │ 0,25 │ 2,5 │ 1,225 │
│12 │Azotany │mg NO3/l │ 6 │ 9,733 │ 24,774 │ 12,9 │
│13 │Azot azotanowy │mg N/l │ 6 │ 2,2 │ 5,6 │ 2,917 │
│14 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,043 │ 0,128 │0,07225 │
│15 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,013 │ 0,039 │ 0,022 │
│16 │Azot ogólny │mg N/l │ 6 │ 3,316 │ 5,876 │ 4,166 │
│17 │Fosforany │mg PO4/l │ 6 │ 0,03 │ 0,32 │ 0,15 │
│18 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,025 │ 0,14 │ 0,0525 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 204 │ 357 │ 242,2 │
│20 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │ 0,035 │ 0,035 │ 0,035 │
│21 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│22 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0025 │ 0,005 │0,00375 │
│23 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,05 │ 0,05 │ 0,05 │
│24 │Kadm │mg Cd/l │ 4 │0,0001 │ 0,0001 │ 0,0001 │
│25 │Miedź │mg Cu/l │12 │0,0025 │ 0,015 │0,003833│
│26 │Ołów │mg Pb/l │ 4 │0,0003 │ 0,0063 │0,002075│
│27 │Cyjanki związ. │mg CN/l │ 4 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │
│28 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │
│29 │Fenole lotne │mg/l │ 5 │0,0005 │ 0,0005 │ 0,0005 │
│30 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │
│31 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 6 │ 230 │ 430 │ 341,7 │
│32 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 6 │ 390 │ 15000 │ 3708 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


56/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

TRZEBYCZKA 0,9 km Od 28-01-2008 do 08-12-2008


ujście do Przemszy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬───────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia│
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,4 │ 18,3 │ 10,78 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,5 │ 98 │ 13,62 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,6 │ 8,5 │ 8,017 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 6,5 │ 13,5 │ 10,76 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,75 │ 17 │ 2,575 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 2,6 │ 26 │ 5,95 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 3,1 │ 29 │ 6,592 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,052 │ 0,425 │ 0,158 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,04 │ 0,33 │0,1225 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,25 │ 2,9 │ 1,038 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 7,078 │ 29,198 │ 24,37 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,6 │ 6,6 │ 5,508 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,036 │ 0,233 │0,1301 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,011 │ 0,071 │0,03967│
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 3,471 │ 9,571 │ 6,586 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,025 │ 0,29 │0,08833│
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 396 │ 854 │ 715,4 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 236 │ 587 │ 512,9 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│11 │ 156 │ 349 │ 320,5 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 48 │ 110 │ 99,83 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 19 │ 67 │ 43,75 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 47 │ 100 │ 87,58 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 13 │ 32 │ 28,42 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,1 │ 0,12 │0,1075 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,12 │ 0,14 │0,1325 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │0,0025 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,013 │ 0,052 │ 0,027 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,02 │ 0,1 │ 0,045 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │0,0025 │
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0005 │0,0005 │
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,025 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴───────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


57/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

PAGOR 0,5 km Od 28-01-2008 do 08-12-2008


ujście do Przemszy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬───────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia│
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,7 │ 17,6 │ 10,04 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,5 │ 14 │ 7,1 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,1 │ 8,1 │ 7,65 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 8,2 │ 12,2 │ 10,4 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,75 │ 2,6 │ 1,667 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 4,5 │ 10 │ 7,033 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 4,4 │ 11 │ 8,317 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,052 │ 0,283 │0,1438 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,04 │ 0,22 │0,1117 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,25 │ 2,3 │0,9667 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 6,636 │ 17,254 │ 12,42 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,5 │ 3,9 │ 2,808 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,023 │ 0,263 │0,0715 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,007 │ 0,08 │0,02175│
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 2,324 │ 5,313 │ 3,797 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,025 │ 0,15 │0,06917│
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 499 │ 595 │ 558,8 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 300 │ 456 │ 403,5 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│11 │ 237 │ 295 │ 273,9 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 62 │ 85 │ 73 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 19 │ 27 │ 22,58 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 72 │ 88 │ 80,25 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 16 │ 22 │ 19,83 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,12 │ 0,13 │0,1225 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,04 │ 0,04 │ 0,04 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │0,0025 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,016 │ 0,056 │0,03475│
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,05 │ 0,09 │ 0,07 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │0,0025 │
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0005 │0,0005 │
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,025 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴───────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


58/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

PRZEMSZA 41,0 km Od 21-01-2008 do 01-12-2008


powyżej ujęcia w Będzinie

┌───┬────────────────┬─────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka│ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼─────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 3,2 │ 18,9 │ 10,95 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ 10 │ 30 │ 20 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,5 │ 21 │ 9,95 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,3 │ 8,1 │ 7,7 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,2 │ 12,3 │ 10,54 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,75 │ 3,2 │ 1,721 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 15 │ 34 │ 21,17 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 5,8 │ 9 │ 6,775 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,052 │ 0,992 │ 0,2374 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,04 │ 0,77 │ 0,1842 │
│11 │Azot Kjeldahla │mg N/l │10 │ 0,25 │ 3,2 │ 1,325 │
│12 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 5,309 │ 18,138 │ 12,65 │
│13 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,2 │ 4,1 │ 2,858 │
│14 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,05 │ 0,27 │ 0,1283 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 468 │ 818 │ 546,7 │
│16 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 57 │ 150 │ 77,17 │
│17 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 24 │ 62 │ 30,33 │
│18 │Fluorki │mg F/l │ 1 │ 0,09 │ 0,09 │ 0,09 │
│19 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│20 │Bar │mg Ba/l │ 1 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │
│21 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,09 │ 0,09 │ 0,09 │
│22 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│23 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,005 │ 0,053 │ 0,031 │
│24 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,0001 │ 0,0001 │ 0,0001 │
│25 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,029 │ 0,098 │0,05825 │
│26 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,006 │0,003375│
│27 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,0025 │
│28 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │0,0003 │ 0,0003 │ 0,0003 │
│29 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,055 │ 0,15 │ 0,093 │
│30 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │
│31 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0005 │ 0,0005 │
│32 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │
│33 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 93 │ 750 │ 363,3 │
│34 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 430 │ 4300 │ 1718 │
└───┴────────────────┴─────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


59/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

POTOK POGORIA 1,0 km Od 28-01-2008 do 08-12-2008


ujście do Przemszy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬───────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia│
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 7,5 │ 21,1 │ 14,13 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │ 6 │ 20 │ 45 │ 32,5 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,5 │ 69 │ 13,4 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,2 │ 7,5 │ 7,35 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 5,2 │ 10,1 │ 7,408 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,75 │ 34 │ 5,163 │
│ 7 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 5,3 │ 15,2 │ 7,292 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 6,1 │ 45 │ 11,51 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,58 │ 4,121 │ 1,49 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,45 │ 3,2 │ 1,157 │
│11 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 1,1 │ 4 │ 2,067 │
│12 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 0,885 │ 4,866 │ 1,855 │
│13 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,2 │ 1,1 │0,4192 │
│14 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,049 │ 0,427 │0,1503 │
│15 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,015 │ 0,13 │0,04575│
│16 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,415 │ 4,238 │ 2,532 │
│17 │Fosforany │mg PO4/l │ 6 │ 0,23 │ 1,4 │ 0,61 │
│18 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,14 │ 1,2 │0,3142 │
│19 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 690 │ 1350 │ 951,8 │
│20 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 516 │ 761 │ 638,3 │
│21 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│10 │ 258 │ 471 │ 344,4 │
│22 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 110 │ 240 │ 165,8 │
│23 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 48 │ 110 │ 74,42 │
│24 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 68 │ 120 │ 88,83 │
│25 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 22 │ 43 │ 33,08 │
│26 │Arsen │mg As/l │ 5 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│27 │Bar │mg Ba/l │ 5 │ 0,04 │ 0,08 │ 0,054 │
│28 │Bor │mg B/l │ 5 │ 0,18 │ 0,41 │ 0,278 │
│29 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 5 │0,0025 │ 0,0025 │0,0025 │
│30 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 5 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│31 │Cynk │mg Zn/l │ 5 │ 0,012 │ 0,035 │0,0238 │
│32 │Glin │mg Al/l │ 5 │ 0,03 │ 0,22 │ 0,08 │
│33 │Kadm │mg Cd/l │ 4 │0,0001 │ 0,0003 │0,00015│
│34 │Miedź │mg Cu/l │ 5 │0,0025 │ 0,0025 │0,0025 │
│35 │Ołów │mg Pb/l │ 4 │0,0003 │ 0,0015 │0,0007 │
│36 │Cyjanki związ. │mg CN/l │ 4 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │
│37 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 5 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │
│38 │Fenole lotne │mg/l │ 5 │0,0005 │ 0,0005 │0,0005 │
│39 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,1 │ 0,48 │ 0,195 │
│40 │Oleje mineralne │mg/l │ 5 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,025 │
│41 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 6 │ 75000 │2400000 │545800 │
│42 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 6 │110000 │2400000 │850000 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴───────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


60/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

BRYNICA 32,2 km Od 21-01-2008 do 01-12-2008


powyżej zbiornika Kozłowa Góra

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 3,1 │ 18,5 │ 10,23 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ 10 │ 40 │ 29,58 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,5 │ 19 │ 5,942 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7 │ 7,7 │ 7,283 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 6,1 │ 11 │ 9,017 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,75 │ 2,6 │ 1,804 │
│ 7 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 4,6 │ 14 │ 7,883 │
│ 8 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 16 │ 43 │ 24,83 │
│ 9 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 6,2 │ 15 │ 8,817 │
│10 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,052 │ 0,155 │ 0,08192 │
│11 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,04 │ 0,12 │ 0,06333 │
│12 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,001 │ 0,002 │0,001083 │
│13 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,25 │ 6,7 │ 1,404 │
│14 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 9,29 │ 18,581 │ 15,37 │
│15 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 2,1 │ 4,2 │ 3,475 │
│16 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,016 │ 0,289 │ 0,08517 │
│17 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,005 │ 0,088 │ 0,02592 │
│18 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 3,22 │ 10,562 │ 4,905 │
│19 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,04 │ 0,51 │ 0,1742 │
│20 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,025 │ 0,18 │ 0,08167 │
│21 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 325 │ 494 │ 427,2 │
│22 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 260 │ 397 │ 338,2 │
│23 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 150 │ 238 │ 207,8 │
│24 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 40 │ 65 │ 58,92 │
│25 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 14 │ 20 │ 18,08 │
│26 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │ 0,035 │ 0,035 │ 0,035 │
│27 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 48 │ 72 │ 63 │
│28 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 9,6 │ 18 │ 14,97 │
│29 │Fluorki │mg F/l │ 4 │ 0,01 │ 0,11 │ 0,035 │
│30 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│31 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,09 │ 0,1 │ 0,095 │
│32 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,04 │ 0,04 │ 0,04 │
│33 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,0025 │
│34 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│35 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,022 │ 0,09 │ 0,06075 │
│36 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,05 │ 0,15 │ 0,06333 │
│37 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,04 │ 0,07 │ 0,0625 │
│38 │Kadm │mg Cd/l │ 6 │0,0001 │ 0,0005 │0,0002083│
│39 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,04 │ 0,15 │ 0,08175 │
│40 │Miedź │mg Cu/l │12 │0,0025 │ 0,013 │0,005167 │
│41 │Nikiel │mg Ni/l │ 6 │0,0025 │ 0,03 │0,007083 │
│42 │Ołów │mg Pb/l │ 6 │0,0003 │ 0,0008 │0,0004167│
│43 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,25 │ 0,46 │ 0,3325 │
│44 │Cyjanki związ. │mg CN/l │ 4 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │
│45 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │
│46 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0005 │ 0,0005 │
│47 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │
│48 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,025 │
│49 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 23 │ 430 │ 183,3 │
│50 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 70 │ 4300 │ 1318 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


61/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

POTOK SPOD NAKŁA 1,0 km Od 21-01-2008 do 01-12-2008


wieś Ostrożnica

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,6 │ 22,8 │ 12 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,5 │ 76 │ 15,43 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 6,5 │ 7,6 │ 6,9 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 5,2 │ 14,2 │ 8,075 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,8 │ 14 │ 4,883 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 12 │ 23 │ 16,58 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 12 │ 22 │ 17,33 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,052 │ 0,489 │ 0,1579 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,04 │ 0,38 │ 0,1225 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,25 │ 3,9 │ 1,379 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 0,044 │ 1,681 │ 0,6083 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,01 │ 0,38 │ 0,1375 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,03 │ 0,01575 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,009 │ 0,00475 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 0,514 │ 4,055 │ 1,521 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,025 │ 0,09 │ 0,04042 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 169 │ 275 │ 215,2 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 107 │ 254 │ 181,7 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│11 │ 87 │ 113 │ 99,36 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 16 │ 55 │ 36,58 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 8,8 │ 13 │ 10,94 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 24 │ 39 │ 29,33 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 5,2 │ 8,4 │ 6,217 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,09 │ 0,11 │ 0,0975 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,04 │ 0,04 │ 0,04 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,0025 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,019 │ 0,17 │ 0,0765 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,05 │ 0,15 │ 0,085 │
│31 │Kadm │mg Cd/l │ 9 │0,0001 │ 0,0011 │0,0003444│
│32 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,008 │0,003875 │
│33 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │
│34 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0005 │ 0,0005 │
│35 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,025 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


62/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

RÓW ŚWIERKLANIECKI 0,5 km Od 30-01-2008 do 17-12-2008


m.Kozłowa Góra

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬───────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia│
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 3,2 │ 18,7 │ 9,733 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 5,6 │ 45 │ 15,3 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,2 │ 7,7 │ 7,475 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 3 │ 14,7 │ 8,033 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 2,1 │ 8,2 │ 5,183 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 6,6 │ 12 │ 9,125 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 6,8 │ 14 │ 10,09 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 1,674 │ 7,727 │ 3,542 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 1,3 │ 6 │ 2,75 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 1,9 │ 9,4 │ 4,1 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 1,504 │ 18,581 │ 8,741 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,34 │ 4,2 │ 1,976 │
│13 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,082 │ 0,46 │ 0,192 │
│14 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,025 │ 0,14 │0,0585 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 4,196 │ 9,832 │ 6,134 │
│16 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,37 │ 1,4 │0,7175 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 508 │ 1440 │ 694,7 │
│18 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 364 │ 563 │ 442,9 │
│19 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│11 │ 225 │ 318 │ 271,1 │
│20 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 56 │ 110 │ 87,67 │
│21 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 33 │ 47 │ 39,33 │
│22 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 57 │ 96 │ 78,75 │
│23 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 15 │ 20 │ 18,25 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│25 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,07 │ 0,09 │ 0,08 │
│26 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,08 │ 0,1 │0,0875 │
│27 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │0,0025 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,033 │ 0,057 │ 0,044 │
│30 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,02 │ 0,03 │ 0,025 │
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │0,0025 │
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0005 │0,0005 │
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,025 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴───────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


63/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

SZARLEJKA 0,2 km Od 21-01-2008 do 03-12-2008


ujście do Brynicy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 8 │ 22,4 │ 15,78 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 8,2 │ 330 │ 58,02 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,4 │ 8,1 │ 7,792 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 1,7 │ 7,6 │ 3,975 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 3 │ 60 │ 12,58 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 7,4 │ 63,6 │ 21,62 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 7,22 │ 39,2 │ 13,04 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,889 │ 7,212 │ 3,184 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,69 │ 5,6 │ 2,473 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 2 │ 28,3 │ 6,738 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 0,442 │ 31,41 │ 8,992 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,1 │ 7,1 │ 2,033 │
│13 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 4 │ 30,8 │ 9,095 │
│14 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 1,02 │ 13,1 │ 3,058 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 1584 │ 8440 │ 5240 │
│16 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 992 │ 5300 │ 3186 │
│17 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 357,8 │ 823,59 │ 549,7 │
│18 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 207 │ 371,6 │ 301,3 │
│19 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 208 │ 2310 │ 1342 │
│20 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 82,8 │ 170,4 │ 115,2 │
│21 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 35,4 │ 96,7 │ 63,68 │
│22 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,001 │ 0,001 │ 0,001 │
│23 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,18 │ 0,239 │ 0,2213 │
│24 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,659 │ 0,96 │ 0,8358 │
│25 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│26 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,0015 │
│27 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,014 │ 0,051 │ 0,0275 │
│28 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,005 │ 0,018 │0,00825 │
│29 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │ 0,002 │ 0,002 │ 0,002 │
│30 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003 │
│31 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0025 │ 0,01 │0,004375│
│32 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,005 │ 0,05 │0,01625 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


64/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

JAWORZNIK 0,4 km Od 21-01-2008 do 03-12-2008


ujście do Brynicy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 3,5 │ 20,4 │ 12,13 │
│ 2 │Zapach (m.rozc.)│Krotność │ 6 │ 1 │ 20 │ 5,667 │
│ 3 │Barwa │mg Pt/l │ 6 │ 1 │ 20 │ 7,333 │
│ 4 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 1 │ 33 │ 14,88 │
│ 5 │Odczyn │ │12 │ 7,7 │ 8,2 │ 7,975 │
│ 6 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 8,4 │ 13,1 │ 10,57 │
│ 7 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1 │ 4,7 │ 2,933 │
│ 8 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 5 │ 9,8 │ 7,4 │
│ 9 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 5,75 │ 10,18 │ 7,468 │
│10 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,129 │ 0,721 │ 0,3391 │
│11 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,1 │ 0,56 │ 0,2633 │
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,25 │ 2 │ 0,9558 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 1,504 │ 18,581 │ 8,457 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,34 │ 4,2 │ 1,912 │
│15 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 0,87 │ 6,24 │ 2,955 │
│16 │Fosforany │mg PO4/l │ 6 │ 0,47 │ 1,8 │ 0,8767 │
│17 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,24 │ 0,92 │ 0,5392 │
│18 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 577 │ 682 │ 633,8 │
│19 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 365 │ 612 │ 472,9 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │226,49 │ 296,8 │ 265,6 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 81,1 │ 105,3 │ 91,38 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 33,8 │ 44,5 │ 38,33 │
│23 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 55,4 │ 80,6 │ 69,58 │
│24 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 19,4 │ 25,95 │ 22,3 │
│25 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,001 │ 0,001 │ 0,001 │
│26 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,081 │ 0,087 │ 0,08375 │
│27 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,06 │ 0,084 │ 0,07325 │
│28 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│29 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,0015 │
│30 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0025 │ 0,011 │0,004625 │
│31 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,005 │ 0,01 │ 0,00625 │
│32 │Kadm │mg Cd/l │ 4 │0,00023│0,00025 │0,000245 │
│33 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │ 0,002 │ 0,002 │ 0,002 │
│34 │Ołów │mg Pb/l │ 4 │ 0,001 │ 0,005 │ 0,003 │
│35 │Rtęć │mg Hg/l │ 4 │0,00004│0,00025 │0,0001475│
│36 │Cyjanki związ. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003 │
│37 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003 │
│38 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,0025 │
│39 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,05 │ 0,05 │ 0,05 │
│40 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,005 │ 0,05 │ 0,01625 │
│41 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 6 │ 23000 │ 620000 │ 178200 │
│42 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 6 │ 23000 │ 700000 │ 247500 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


65/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

WIELONKA 0,3 km Od 21-01-2008 do 03-12-2008


ujście do Brynicy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬───────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia│
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 3,3 │ 19,7 │ 11,82 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2 │ 110 │ 30,06 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,9 │ 8,4 │ 8,158 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 7,5 │ 13,1 │ 10,2 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 2,1 │ 10 │ 4,142 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 4,4 │ 11,4 │ 7,083 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 4,19 │ 13,71 │ 7,052 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,129 │ 2,704 │0,8136 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,1 │ 2,1 │0,6317 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,71 │ 4,7 │ 2,079 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 3,805 │ 14,599 │ 9,18 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,86 │ 3,3 │ 2,075 │
│13 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 2,04 │ 6,94 │ 4,217 │
│14 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,17 │ 2,61 │ 0,54 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 664 │ 816 │ 765 │
│16 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 406 │ 777 │ 563,4 │
│17 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 266,2 │ 382,52 │ 339,1 │
│18 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 46,9 │ 134,8 │ 111,9 │
│19 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 34,6 │ 50,7 │ 42,78 │
│20 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 75,1 │ 100,3 │ 90,53 │
│21 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 19,1 │ 33,4 │ 27,45 │
│22 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,001 │ 0,001 │ 0,001 │
│23 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,037 │ 0,052 │0,04625│
│24 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,157 │ 0,214 │0,1783 │
│25 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│26 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,0015 │
│27 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │0,0025 │
│28 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,005 │ 0,021 │ 0,009 │
│29 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │ 0,002 │ 0,002 │ 0,002 │
│30 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003 │
│31 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0025 │ 0,008 │0,00475│
│32 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,005 │ 0,05 │0,01625│
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴───────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


66/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

DOPŁYW SPOD MICHAŁKOWIC 1,2 km Od 21-01-2008 do 03-12-2008


Rów Michałkowicki-ujście do Brynicy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 6,3 │ 20,2 │ 13,43 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 18 │ 470 │ 90,83 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,6 │ 8,8 │ 8,183 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 0,2 │ 5,1 │ 2,875 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 18 │ 580 │ 144,9 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 19,1 │ 76,8 │ 38,7 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 18,93 │ 381 │ 87,63 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 4,894 │ 59,625 │ 19,89 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 3,8 │ 46,3 │ 15,44 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 7 │ 48,4 │ 23,83 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 0,442 │ 37,161 │ 13,53 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,1 │ 8,4 │ 3,059 │
│13 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 11,1 │ 52,7 │ 27,68 │
│14 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 1,17 │ 6,47 │ 3,576 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 1295 │ 7350 │ 3202 │
│16 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 786 │ 4840 │ 1964 │
│17 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 83,3 │ 408,58 │ 179,3 │
│18 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 41,4 │ 211,3 │ 90,79 │
│19 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 187 │ 1930 │ 725,4 │
│20 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 21,53 │ 107,9 │ 49,08 │
│21 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 7,18 │ 33,8 │ 13,79 │
│22 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,002 │ 0,002 │ 0,002 │
│23 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,012 │ 0,034 │ 0,026 │
│24 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,071 │ 0,121 │ 0,0905 │
│25 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│26 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,005 │0,002375│
│27 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,045 │ 0,083 │ 0,0665 │
│28 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,005 │ 0,091 │ 0,058 │
│29 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0011 │ 0,023 │0,01103 │
│30 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003 │
│31 │Fenole lotne │mg/l │12 │ 0,012 │ 0,18 │0,05125 │
│32 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,005 │ 0,05 │0,01875 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


67/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

POTOK LEŚNY 0,0 km Od 21-01-2008 do 03-12-2008


ujście do Rawy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬───────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia│
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 5,4 │ 18,6 │ 12,54 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 4,4 │ 88 │ 20,54 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,2 │ 8,1 │ 7,792 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 6,3 │ 11,2 │ 8,867 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 3,3 │ 70 │ 11,45 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 6,1 │ 25,7 │ 8,975 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 5,84 │ 24,2 │ 9,098 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,94 │ 10,302 │ 2,857 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,73 │ 8 │ 2,218 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 1,5 │ 11,1 │ 4,042 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 0,442 │ 5,309 │ 2,193 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,1 │ 1,2 │0,4958 │
│13 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 2,45 │ 11,4 │ 4,635 │
│14 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,19 │ 1,51 │0,5525 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 457 │ 1012 │ 769 │
│16 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 302 │ 621 │ 499,8 │
│17 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │129,11 │ 311,22 │ 226,3 │
│18 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 55,1 │ 150,6 │ 96,82 │
│19 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 30 │ 145 │ 75,47 │
│20 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 36,8 │ 85,4 │ 62,48 │
│21 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 9,04 │ 23,9 │ 17,08 │
│22 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,001 │ 0,005 │ 0,003 │
│23 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,05 │ 0,071 │0,0615 │
│24 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,096 │ 0,123 │0,1133 │
│25 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│26 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,0015 │
│27 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0025 │ 0,016 │0,00775│
│28 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│29 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │ 0,002 │ 0,002 │ 0,002 │
│30 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003 │
│31 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │0,0025 │
│32 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,005 │ 0,05 │0,01625│
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴───────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


68/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

RAWA 0,4 km Od 21-01-2008 do 03-12-2008


ujście do Brynicy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 9,1 │ 19,3 │ 15,09 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 32 │ 380 │ 121,8 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7 │ 8 │ 7,525 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 1,1 │ 6,9 │ 3,583 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 10 │ 110 │ 30,83 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 14,6 │ 68,6 │ 27,73 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 7,38 │ 18,62 │ 13,08 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 6,568 │ 50,739 │ 18,5 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 5,1 │ 39,4 │ 14,37 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 7 │ 41,7 │ 17,27 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 0,442 │ 9,29 │ 2,879 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,1 │ 2,1 │ 0,6508 │
│13 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 8,72 │ 41,9 │ 18,11 │
│14 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,93 │ 7,19 │ 2,789 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 709 │ 14750 │ 6070 │
│16 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 338 │ 11030 │ 4110 │
│17 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │137,88 │ 1660,3 │ 820 │
│18 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 63,2 │ 620,1 │ 399 │
│19 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 83,3 │ 4560 │ 1611 │
│20 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 35,6 │ 306 │ 173,9 │
│21 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 11,9 │ 217,7 │ 93,73 │
│22 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,001 │ 0,004 │ 0,00225 │
│23 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,049 │ 0,37 │ 0,157 │
│24 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,674 │ 0,828 │ 0,75 │
│25 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│26 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,0015 │
│27 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,021 │ 0,051 │ 0,037 │
│28 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,005 │ 0,025 │ 0,01125 │
│29 │Kadm │mg Cd/l │12 │0,00023│ 0,0044 │0,0007867│
│30 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │ 0,002 │ 0,005 │ 0,00325 │
│31 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,01 │ 0,00475 │
│32 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,0025 │
│33 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,005 │ 0,05 │ 0,01625 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


69/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

BRYNICA 0,1 km Od 21-01-2008 do 03-12-2008


ujście do Przemszy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 6,9 │ 20,8 │ 13,75 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 13 │ 230 │ 71,25 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,3 │ 8 │ 7,725 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 1 │ 7,7 │ 5,425 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 3,1 │ 68 │ 15,43 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 8,2 │ 41,4 │ 18,32 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 7,1 │ 18,61 │ 11,7 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 3,606 │ 10,045 │ 5,345 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 2,8 │ 7,8 │ 4,15 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 3,8 │ 18,3 │ 7,797 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 0,442 │ 11,945 │ 6,087 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,1 │ 2,7 │ 1,376 │
│13 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 5,32 │ 19,2 │ 9,398 │
│14 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,79 │ 5,22 │ 2,157 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 1283 │ 4150 │ 2865 │
│16 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 1000 │ 2578 │ 1896 │
│17 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │285,72 │ 768,44 │ 593,8 │
│18 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 193,4 │ 697 │ 409,3 │
│19 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 167,3 │ 896 │ 486 │
│20 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 67,6 │ 174,2 │ 143 │
│21 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 28,4 │ 81 │ 63,28 │
│22 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,001 │ 0,001 │ 0,001 │
│23 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,052 │ 0,088 │ 0,064 │
│24 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,339 │ 0,518 │ 0,432 │
│25 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│26 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,0015 │
│27 │Cynk │mg Zn/l │12 │0,0025 │ 0,57 │ 0,2153 │
│28 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,005 │ 0,022 │ 0,00925 │
│29 │Kadm │mg Cd/l │12 │0,00023│ 0,0005 │0,0002642│
│30 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │ 0,002 │ 0,007 │ 0,00325 │
│31 │Ołów │mg Pb/l │12 │ 0,001 │ 0,005 │ 0,003 │
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003 │
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0025 │ 0,008 │0,003875 │
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,005 │ 0,05 │ 0,01625 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


70/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

BOLINA 0,3 km Od 17-01-2008 do 02-12-2008


ujście do Przemszy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬───────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia│
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 7,3 │ 24,3 │ 14,61 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 33 │ 330 │ 119,4 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,3 │ 7,9 │ 7,508 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 0,1 │ 4,8 │ 1,417 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 32 │ 220 │ 75,67 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 23,2 │ 89,8 │ 48,58 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 10,11 │ 44,95 │ 29,01 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │12,492 │ 27,172 │ 20,01 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 9,7 │ 21,1 │ 15,54 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 15,9 │ 34,2 │ 21,72 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 0,442 │ 6,194 │ 1,076 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,1 │ 1,4 │0,2433 │
│13 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 17,5 │ 34,4 │ 22,11 │
│14 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 1,84 │ 6 │ 3,206 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 13000 │ 30200 │ 21580 │
│16 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 8424 │ 24848 │ 15380 │
│17 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │1489,9 │ 2939 │ 2158 │
│18 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 378,2 │ 639,7 │ 477 │
│19 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 4070 │ 11100 │ 7773 │
│20 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 319,2 │ 583,5 │ 439,1 │
│21 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 168,3 │ 360 │ 257,8 │
│22 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,001 │ 0,001 │ 0,001 │
│23 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,278 │ 0,585 │0,4675 │
│24 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,709 │ 1,53 │ 1,065 │
│25 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│26 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,0015 │
│27 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0025 │ 0,207 │0,06238│
│28 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,005 │ 0,036 │0,01275│
│29 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │ 0,002 │ 0,002 │ 0,002 │
│30 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003 │
│31 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,008 │ 0,063 │0,02775│
│32 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,005 │ 0,24 │0,06375│
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴───────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


71/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

PRZEMSZA 25,5 km Od 17-01-2008 do 02-12-2008


powyżej ujścia Białej Przemszy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 6,5 │ 22,5 │ 12,99 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 13 │ 140 │ 46,92 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,6 │ 7,9 │ 7,733 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 4,7 │ 9,1 │ 6,758 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 6,5 │ 15 │ 10,63 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 9,3 │ 24,7 │ 15,88 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 7,22 │ 20,06 │ 10,9 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 3,606 │ 8,242 │ 5,291 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 2,8 │ 6,4 │ 4,108 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 3,9 │ 12,4 │ 6,05 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 5,309 │ 16,811 │ 8,738 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,2 │ 3,8 │ 1,975 │
│13 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 5,95 │ 14,2 │ 8,199 │
│14 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,68 │ 3,21 │ 1,224 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 2320 │ 4700 │ 3509 │
│16 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 1395 │ 3090 │ 2308 │
│17 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │465,51 │ 758,36 │ 606,2 │
│18 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 196,5 │ 348,7 │ 283,2 │
│19 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 436 │ 1250 │ 831,3 │
│20 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 112,4 │ 171,4 │ 139,9 │
│21 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 44,9 │ 80,25 │ 62,43 │
│22 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,001 │ 0,001 │ 0,001 │
│23 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,06 │ 0,109 │ 0,0895 │
│24 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,265 │ 0,41 │ 0,3463 │
│25 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│26 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,0015 │
│27 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,016 │ 0,131 │ 0,07 │
│28 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,005 │ 0,018 │ 0,00825 │
│29 │Kadm │mg Cd/l │12 │0,00023│ 0,0028 │0,0004558│
│30 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │ 0,002 │ 0,002 │ 0,002 │
│31 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,005 │ 0,0035 │
│32 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0025 │ 0,014 │0,005375 │
│33 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,005 │ 0,05 │ 0,01625 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


72/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

CENTURIA 0,1 km Od 16-01-2008 do 01-12-2008


ujście do Białej Przemszy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 3,7 │ 17,8 │ 9,667 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 1 │ 16 │ 5,675 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,6 │ 8 │ 7,825 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,7 │ 12,3 │ 10,88 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1 │ 4,2 │ 1,458 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 3,2 │ 8,3 │ 4,5 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 2,61 │ 8,91 │ 4,207 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,129 │ 0,309 │ 0,144 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,1 │ 0,24 │ 0,1117 │
│10 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,001 │ 0,002 │0,001083│
│11 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,25 │ 1,6 │ 0,5792 │
│12 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 1,327 │ 7,963 │ 5,213 │
│13 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,3 │ 1,8 │ 1,178 │
│14 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,033 │ 0,033 │ 0,033 │
│15 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │
│16 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 0,82 │ 3,32 │ 1,903 │
│17 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,059 │ 0,23 │ 0,13 │
│18 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 336 │ 405 │ 382,2 │
│19 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 221 │ 744 │ 323,8 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │133,48 │ 235 │ 176,1 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 37,6 │ 75,3 │ 51,1 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 8,9 │ 11,3 │ 10,14 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │ 0,015 │ 0,015 │ 0,015 │
│24 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 49,6 │ 89,1 │ 66,62 │
│25 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 1,96 │ 3,02 │ 2,371 │
│26 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,001 │ 0,001 │ 0,001 │
│27 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,034 │ 0,05 │ 0,0395 │
│28 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,018 │ 0,033 │0,02225 │
│29 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│30 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,0015 │
│31 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0025 │ 0,007 │0,003625│
│32 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │0,0046 │ 0,323 │ 0,0558 │
│33 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,005 │ 0,026 │0,01425 │
│34 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,002 │ 0,005 │0,00225 │
│35 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003 │
│36 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0025 │ 0,024 │ 0,0085 │
│37 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,005 │ 0,05 │ 0,02 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


73/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

STRUMIEŃ BŁĘDOWSKI 1,0 km Od 16-01-2008 do 01-12-2008


ujście do Białej Przemszy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0 │ 17,9 │ 9,1 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 7,2 │ 39 │ 17,9 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,5 │ 8 │ 7,833 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 8,3 │ 12,7 │ 10,36 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1 │ 4,5 │ 2,608 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 5,2 │ 17,5 │ 11,39 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 4,26 │ 17,5 │ 10,39 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,129 │ 0,451 │ 0,1698 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,1 │ 0,35 │ 0,1317 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,25 │ 3,2 │ 1,409 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 0,442 │ 8,406 │ 5,261 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,1 │ 1,9 │ 1,189 │
│13 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,92 │ 4,42 │ 2,651 │
│14 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,12 │ 0,98 │ 0,2892 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 219 │ 615 │ 464,3 │
│16 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 192 │ 462 │ 353,2 │
│17 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 81,71 │ 288,4 │ 205,8 │
│18 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 29,4 │ 79,6 │ 55,82 │
│19 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 8,48 │ 29,9 │ 17,81 │
│20 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 27 │ 100,3 │ 71,58 │
│21 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 3,37 │ 9,21 │ 6,563 │
│22 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,001 │ 0,001 │ 0,001 │
│23 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,052 │ 0,105 │0,07375 │
│24 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,045 │ 0,084 │0,05775 │
│25 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│26 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,0015 │
│27 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0025 │ 0,019 │0,007875│
│28 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,054 │ 0,214 │ 0,1035 │
│29 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │ 0,002 │ 0,005 │0,00275 │
│30 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003 │
│31 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0025 │ 0,007 │0,003625│
│32 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,005 │ 0,05 │0,01625 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


74/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

BIAŁA 0,8 km Od 16-01-2008 do 01-12-2008


ujście do Białej Przemszy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 8,1 │ 14,7 │ 10,98 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 5,2 │ 78 │ 25,77 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,2 │ 8 │ 7,8 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 8,9 │ 11,2 │ 9,867 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1 │ 3 │ 1,292 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 2,5 │ 13,4 │ 5,517 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 1,54 │ 21,29 │ 4,698 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,129 │ 2,189 │ 0,4143 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,1 │ 1,7 │ 0,3217 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,25 │ 14,6 │ 2,262 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 1,371 │ 7,521 │ 4,752 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,31 │ 1,7 │ 1,074 │
│13 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 0,93 │ 15,7 │ 3,439 │
│14 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,036 │ 0,3 │ 0,1203 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 962 │ 1066 │ 1033 │
│16 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 726 │ 868 │ 828,7 │
│17 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │470,85 │ 650,9 │ 552,6 │
│18 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 253,3 │ 336 │ 306 │
│19 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 19,7 │ 36,1 │ 22,92 │
│20 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 121,3 │ 158,8 │ 141,1 │
│21 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 40,8 │ 61,8 │ 48,67 │
│22 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,004 │ 0,008 │ 0,006 │
│23 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,096 │ 0,134 │ 0,1075 │
│24 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,037 │ 0,084 │0,05225 │
│25 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│26 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,0015 │
│27 │Cynk │mg Zn/l │12 │ 0,689 │ 1,71 │ 0,9348 │
│28 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│29 │Kadm │mg Cd/l │12 │0,00023│ 0,0038 │0,00056 │
│30 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │ 0,002 │ 0,002 │ 0,002 │
│31 │Ołów │mg Pb/l │12 │ 0,005 │ 0,037 │0,01885 │
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,02 │0,00725 │
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0025 │ 0,012 │0,004875│
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,005 │ 0,05 │0,01625 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


75/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

BIAŁA PRZEMSZA 10,4 km Od 16-01-2008 do 01-12-2008


Sosnowiec - Maczki

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 4,1 │ 16,4 │ 11,06 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 1 │ 94 │ 20,44 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,9 │ 8,2 │ 8,067 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,1 │ 11,8 │ 10,61 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1 │ 3,9 │ 1,642 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 3,8 │ 13,7 │ 5,725 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 1,99 │ 5,81 │ 3,144 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,129 │ 0,515 │ 0,1794 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,1 │ 0,4 │ 0,1392 │
│10 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,001 │ 0,005 │0,001583 │
│11 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,25 │ 4,1 │ 1,157 │
│12 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 3,805 │ 14,157 │ 8,608 │
│13 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,86 │ 3,2 │ 1,946 │
│14 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,033 │ 0,092 │ 0,04283 │
│15 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,01 │ 0,028 │ 0,013 │
│16 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,38 │ 5,92 │ 3,187 │
│17 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,075 │ 0,27 │ 0,1513 │
│18 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 614 │ 891 │ 836,3 │
│19 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 467 │ 738 │ 633,7 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 134,7 │ 473,4 │ 396 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 124,5 │ 2315 │ 378,7 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 21,5 │ 54,3 │ 28,88 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │ 0,015 │ 0,015 │ 0,015 │
│24 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 36,8 │ 122,7 │ 105,3 │
│25 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 10,4 │ 41,6 │ 32,34 │
│26 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,002 │ 0,004 │ 0,00325 │
│27 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,076 │ 0,1 │ 0,087 │
│28 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,05 │ 0,065 │ 0,0595 │
│29 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│30 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,0015 │
│31 │Cynk │mg Zn/l │12 │ 0,215 │ 1,26 │ 0,6351 │
│32 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,899 │ 1,79 │ 1,096 │
│33 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│34 │Kadm │mg Cd/l │12 │0,00023│ 0,0017 │0,0005308│
│35 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,002 │ 0,008 │ 0,0025 │
│36 │Ołów │mg Pb/l │12 │ 0,005 │ 0,0338 │ 0,01376 │
│37 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003 │
│38 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0025 │ 0,014 │0,005375 │
│39 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,005 │ 0,05 │ 0,01625 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


76/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

KOZI BRÓD 2,5 km Od 16-01-2008 do 01-12-2008


Szczakowa-Wieś

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 3,6 │ 22 │ 12,75 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 3,5 │ 42 │ 17,29 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 6,9 │ 7,9 │ 7,508 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 0,1 │ 10,8 │ 8,125 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 2,2 │ 160 │ 27,25 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 3,1 │ 61,1 │ 20,14 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 4,21 │ 76,7 │ 21 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,361 │ 56,148 │ 10,6 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,28 │ 43,6 │ 8,233 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,99 │ 61 │ 12,37 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 0,442 │ 18,581 │ 8,774 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,1 │ 4,2 │ 1,983 │
│13 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,34 │ 61,2 │ 14,42 │
│14 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,036 │ 0,83 │ 0,453 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 889 │ 8770 │ 2516 │
│16 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 591 │ 5336 │ 1663 │
│17 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │174,59 │ 618,7 │ 451,9 │
│18 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 115,4 │ 1205 │ 458,2 │
│19 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 78,4 │ 2110 │ 454,4 │
│20 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 50,3 │ 190,9 │ 119 │
│21 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 11,9 │ 60,3 │ 37,58 │
│22 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,001 │ 0,001 │ 0,001 │
│23 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,065 │ 0,076 │0,07075 │
│24 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,962 │ 3,38 │ 1,963 │
│25 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│26 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,007 │0,002875│
│27 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0025 │ 0,064 │0,03688 │
│28 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,005 │ 0,028 │ 0,012 │
│29 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │ 0,002 │ 0,109 │0,02875 │
│30 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003 │
│31 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0025 │ 0,132 │0,05963 │
│32 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,005 │ 0,05 │0,01625 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


77/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

POTOK RAKÓWKA 1,5 km Od 16-01-2008 do 01-12-2008


ujście do potoku Bobrek

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 7,1 │ 24,8 │ 17,67 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 1 │ 18 │ 9,775 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,7 │ 8,5 │ 8,117 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 7,6 │ 9,5 │ 8,567 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 2,6 │ 7 │ 4,575 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 5,5 │ 9,7 │ 7,608 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 3,27 │ 9,3 │ 6,146 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,412 │ 4,765 │ 1,542 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,32 │ 3,7 │ 1,198 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,25 │ 4,5 │ 1,963 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │19,023 │ 43,797 │ 33,03 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 4,3 │ 9,9 │ 7,467 │
│13 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 5,5 │ 14 │ 10,29 │
│14 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,15 │ 0,63 │ 0,3233 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 1429 │ 2780 │ 2048 │
│16 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 932 │ 1998 │ 1386 │
│17 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │303,65 │ 576,4 │ 412,1 │
│18 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 103,1 │ 161,5 │ 140,5 │
│19 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 300 │ 832 │ 467,5 │
│20 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 105,4 │ 211,7 │ 146,8 │
│21 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 9,15 │ 14,7 │ 11,07 │
│22 │Fluorki │mg F/l │12 │ 1,9 │ 3,6 │ 2,8 │
│23 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,001 │ 0,001 │ 0,001 │
│24 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,062 │ 0,124 │ 0,08275 │
│25 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,099 │ 0,135 │ 0,119 │
│26 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│27 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,0015 │
│28 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0025 │ 0,032 │ 0,01638 │
│29 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,005 │ 0,034 │ 0,01575 │
│30 │Kadm │mg Cd/l │12 │0,00023│0,00025 │0,0002433│
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │ 0,002 │ 0,002 │ 0,002 │
│32 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,04 │ 0,01225 │
│33 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0025 │ 0,007 │0,003625 │
│34 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,005 │ 0,05 │ 0,01625 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


78/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

BOBREK 0,2 km Od 16-01-2008 do 01-12-2008


ujście do Białej Przemszy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 6,2 │ 21,6 │ 13,18 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 4,7 │ 93 │ 39,74 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,6 │ 8,1 │ 7,95 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 7,1 │ 11,1 │ 9,325 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 2,3 │ 50 │ 9 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 9,3 │ 30,1 │ 14,99 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 7,46 │ 21,2 │ 10,93 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,129 │ 4,636 │ 1,034 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,1 │ 3,6 │ 0,8025 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,5 │ 10,9 │ 2,559 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 8,406 │ 28,313 │ 18,51 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,9 │ 6,4 │ 4,183 │
│13 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 3,22 │ 18,9 │ 7,118 │
│14 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,15 │ 0,83 │ 0,5508 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 1668 │ 3760 │ 2834 │
│16 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 1080 │ 2554 │ 1801 │
│17 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │363,66 │ 589,34 │ 498,9 │
│18 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 160,7 │ 281,1 │ 241 │
│19 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 300 │ 1090 │ 615,8 │
│20 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 94,2 │ 146 │ 128,2 │
│21 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 31,2 │ 54,6 │ 43,45 │
│22 │Fluorki │mg F/l │12 │ 0,76 │ 4,2 │ 2,663 │
│23 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,001 │ 0,001 │ 0,001 │
│24 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,11 │ 0,14 │ 0,1308 │
│25 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,376 │ 0,45 │ 0,416 │
│26 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│27 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,015 │0,004875│
│28 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,005 │ 0,031 │0,01775 │
│29 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,005 │ 0,039 │ 0,0135 │
│30 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │ 0,002 │ 0,026 │ 0,008 │
│31 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,009 │ 0,0045 │
│32 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0025 │ 0,016 │0,005875│
│33 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,005 │ 0,05 │0,01625 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


79/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

BIAŁA PRZEMSZA 0,8 km Od 16-01-2008 do 01-12-2008


ujście do Przemszy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 5,9 │ 18,7 │ 11,85 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 7,4 │ 78 │ 19,05 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,9 │ 8,2 │ 8,092 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 10 │ 12 │ 10,71 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1 │ 9 │ 3,017 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 3,6 │ 16,6 │ 6,725 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 1,98 │ 13,56 │ 5,449 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,129 │ 0,927 │ 0,4198 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,1 │ 0,72 │ 0,3258 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,25 │ 5,2 │ 1,989 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 2,168 │ 18,581 │ 9,169 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,49 │ 4,2 │ 2,073 │
│13 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,87 │ 8,6 │ 4,155 │
│14 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,033 │ 0,7 │ 0,2637 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 858 │ 2235 │ 1209 │
│16 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 612 │ 1346 │ 819,5 │
│17 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │325,88 │ 483,6 │ 426,4 │
│18 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 147,1 │ 255,1 │ 214,3 │
│19 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 26,3 │ 347 │ 122,4 │
│20 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 85,5 │ 125,4 │ 112,3 │
│21 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 27,3 │ 41,9 │ 35,45 │
│22 │Fluorki │mg F/l │12 │ 0,18 │ 3 │ 0,67 │
│23 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,002 │ 0,003 │ 0,00275 │
│24 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,078 │ 0,104 │ 0,09 │
│25 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,085 │ 0,195 │ 0,1503 │
│26 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│27 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,0015 │
│28 │Cynk │mg Zn/l │12 │ 0,106 │ 0,59 │ 0,4152 │
│29 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,005 │ 0,017 │ 0,008 │
│30 │Kadm │mg Cd/l │12 │0,00023│ 0,001 │0,0003058│
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │ 0,002 │ 0,002 │ 0,002 │
│32 │Nikiel │mg Ni/l │12 │ 0,002 │ 0,012 │ 0,0035 │
│33 │Ołów │mg Pb/l │12 │ 0,005 │ 0,0288 │0,009817 │
│34 │Rtęć │mg Hg/l │ 5 │0,00004│ 0,0006 │0,000152 │
│35 │Cyjanki związ. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003 │
│36 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003 │
│37 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0025 │ 0,012 │0,004875 │
│38 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,005 │ 0,05 │ 0,01625 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


80/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

POTOK WĄWOLNICA 0,3 km Od 17-01-2008 do 02-12-2008


ujście do Przemszy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,9 │ 16,7 │ 10,05 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2 │ 41 │ 10,9 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,7 │ 8 │ 7,858 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 8,8 │ 14,3 │ 10,89 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1 │ 8 │ 3,667 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 5 │ 9,8 │ 6,6 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 5,77 │ 10,1 │ 7,276 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,129 │ 2,318 │ 1,042 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,1 │ 1,8 │ 0,8092 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,25 │ 2,6 │ 1,339 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 1,548 │ 26,544 │ 9,976 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,35 │ 6 │ 2,255 │
│13 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 0,9 │ 7,35 │ 3,67 │
│14 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,055 │ 0,29 │ 0,1796 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 1487 │ 1873 │ 1742 │
│16 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 1178 │ 1526 │ 1346 │
│17 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 564,6 │ 796,86 │ 667,3 │
│18 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 271,6 │ 417,9 │ 372,8 │
│19 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 198 │ 315 │ 249 │
│20 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 163,3 │ 235,7 │ 194,8 │
│21 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 37,3 │ 50,6 │ 43,97 │
│22 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,001 │ 0,001 │ 0,001 │
│23 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,03 │ 0,046 │ 0,039 │
│24 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,615 │ 0,716 │ 0,6495 │
│25 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│26 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,0015 │
│27 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0025 │ 0,011 │0,008125│
│28 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,005 │ 0,044 │0,01475 │
│29 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │ 0,002 │ 0,002 │ 0,002 │
│30 │Cyjanki związ. │mg CN/l │12 │ 0,003 │ 0,448 │ 0,1382 │
│31 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │12 │ 0,113 │ 0,266 │ 0,1837 │
│32 │Fenole lotne │mg/l │12 │0,0025 │ 0,138 │0,04921 │
│33 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,005 │ 0,05 │0,01625 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


81/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

PRZEMSZA 13,0 km Od 17-01-2008 do 02-12-2008


poniżej Jaworzna - wodowskaz "Jeleń"

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬───────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia│
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼───────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 6,6 │ 19,5 │ 12,12 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 17 │ 110 │ 37,5 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,5 │ 8,2 │ 7,85 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 4,9 │ 10,4 │ 7,192 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 3,9 │ 14 │ 6,292 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 8 │ 25,1 │ 12,58 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 4,84 │ 20,13 │ 7,843 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,528 │ 4,25 │ 2,555 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,41 │ 3,3 │ 1,984 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 2,1 │ 6,2 │ 3,733 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 4,07 │ 28,756 │ 9,924 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,92 │ 6,5 │ 2,243 │
│13 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 3,04 │ 10,3 │ 6,112 │
│14 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,35 │ 1,96 │0,7483 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 1655 │ 2770 │ 2395 │
│16 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 1025 │ 2000 │ 1600 │
│17 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │405,15 │ 640,97 │ 552,5 │
│18 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 186,4 │ 297,3 │ 242,7 │
│19 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 288 │ 601 │ 491,7 │
│20 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 100,1 │ 152,1 │ 132,3 │
│21 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 37,7 │ 63,44 │ 53,95 │
│22 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,001 │ 0,001 │ 0,001 │
│23 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,08 │ 0,1 │0,08925│
│24 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,348 │ 0,564 │0,4195 │
│25 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│26 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,0015 │
│27 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,117 │ 0,173 │0,1468 │
│28 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,005 │ 0,018 │0,00825│
│29 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │ 0,002 │ 0,002 │ 0,002 │
│30 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,005 │0,0035 │
│31 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │0,0025 │
│32 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,005 │ 0,05 │0,01625│
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴───────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


82/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

BYCZYNKA 0,4 km Od 17-01-2008 do 02-12-2008


ujście do Przemszy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 3,3 │ 19,3 │ 10,53 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 8 │ 37 │ 19,35 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,6 │ 8,9 │ 8,05 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 4,9 │ 19,7 │ 10,16 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 3 │ 12,5 │ 6,733 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 10,8 │ 19,1 │ 14,37 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 0,67 │ 17,83 │ 11,85 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,129 │ 1,108 │ 0,4583 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,1 │ 0,86 │ 0,3558 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 1 │ 4,1 │ 2,075 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 0,442 │ 8,406 │ 3,274 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,1 │ 1,9 │ 0,74 │
│13 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,23 │ 5,13 │ 2,863 │
│14 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,16 │ 0,5 │ 0,3492 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 682 │ 920 │ 826,1 │
│16 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 426 │ 694 │ 568,6 │
│17 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │205,94 │ 305,4 │ 269,3 │
│18 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 45,9 │ 113,6 │ 86,65 │
│19 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 86,3 │ 121 │ 103,9 │
│20 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 49,8 │ 80,9 │ 69,31 │
│21 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 16,3 │ 26,5 │ 23,37 │
│22 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,001 │ 0,001 │ 0,001 │
│23 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,06 │ 0,101 │ 0,08675 │
│24 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,12 │ 0,227 │ 0,1778 │
│25 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│26 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,0015 │
│27 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0025 │ 0,029 │ 0,01538 │
│28 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,005 │ 0,014 │ 0,00725 │
│29 │Kadm │mg Cd/l │12 │0,00023│0,00025 │0,0002433│
│30 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │ 0,002 │ 0,002 │ 0,002 │
│31 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003 │
│32 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,0025 │
│33 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,005 │ 0,05 │ 0,01625 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


83/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

KANAŁ MATYLDA 0,1 km Od 17-01-2008 do 02-12-2008


ujście do Przemszy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2 │ 18,2 │ 9,783 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 4,6 │ 41 │ 16,53 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,3 │ 7,9 │ 7,675 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 4,5 │ 12 │ 8,267 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 3 │ 15 │ 5,708 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 13,4 │ 26,6 │ 16,6 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 13,67 │ 27,46 │ 17,07 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,129 │ 11,204 │ 2,147 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,1 │ 8,7 │ 1,668 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 1,7 │ 12,7 │ 3,519 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 1,681 │ 29,641 │ 11,9 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,38 │ 6,7 │ 2,691 │
│13 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 3,99 │ 13,5 │ 6,03 │
│14 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,66 │ 3,27 │ 1,435 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 350 │ 1081 │ 681,2 │
│16 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 222 │ 784 │ 470,6 │
│17 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │127,06 │ 353,55 │ 235,6 │
│18 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 65,2 │ 160,7 │ 98,23 │
│19 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 23,8 │ 99,4 │ 50,79 │
│20 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 35,6 │ 90,86 │ 62,72 │
│21 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 9,27 │ 30,77 │ 19,2 │
│22 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,001 │ 0,001 │ 0,001 │
│23 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,035 │ 0,048 │ 0,041 │
│24 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,117 │ 0,157 │ 0,1403 │
│25 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│26 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,0015 │
│27 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,02 │ 0,174 │0,06375 │
│28 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,005 │ 0,068 │0,03725 │
│29 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │ 0,002 │ 0,002 │ 0,002 │
│30 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003 │
│31 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0025 │ 0,02 │0,006875│
│32 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,005 │ 0,05 │0,01625 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


84/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

PRZEMSZA 5,7 km Od 17-01-2008 do 02-12-2008


m. Chełmek

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 6,4 │ 19,9 │ 12,3 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 12 │ 52 │ 30,75 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,6 │ 8,3 │ 7,825 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 3,3 │ 8,2 │ 5,858 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 3,1 │ 9 │ 5,917 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 7,7 │ 15,6 │ 10,87 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 5,45 │ 16,84 │ 7,953 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 1,674 │ 4,894 │ 2,758 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 1,3 │ 3,8 │ 2,142 │
│10 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 2,4 │ 6,4 │ 3,686 │
│11 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 7,078 │ 12,83 │ 9,622 │
│12 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,6 │ 2,9 │ 2,175 │
│13 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 4,38 │ 8,82 │ 6,042 │
│14 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,39 │ 1,19 │ 0,6633 │
│15 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 1725 │ 3320 │ 2335 │
│16 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 1057 │ 1750 │ 1480 │
│17 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │391,54 │ 623,63 │ 521,6 │
│18 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 177,4 │ 280,9 │ 241,5 │
│19 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 290 │ 575 │ 433,1 │
│20 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 95,8 │ 147,5 │ 125 │
│21 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 37 │ 62,02 │ 50,89 │
│22 │Fluorki │mg F/l │ 4 │ 0,3 │ 0,46 │ 0,3775 │
│23 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,001 │ 0,001 │ 0,001 │
│24 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,07 │ 0,089 │ 0,07775 │
│25 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,298 │ 0,494 │ 0,3885 │
│26 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│27 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,0015 │
│28 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,088 │ 0,228 │ 0,141 │
│29 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,005 │ 0,017 │ 0,008 │
│30 │Kadm │mg Cd/l │12 │0,00023│ 0,0018 │0,0003725│
│31 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │ 0,002 │ 0,002 │ 0,002 │
│32 │Nikiel │mg Ni/l │12 │ 0,002 │ 0,019 │0,004583 │
│33 │Ołów │mg Pb/l │12 │0,0044 │ 0,0099 │0,006117 │
│34 │Rtęć │mg Hg/l │ 4 │0,00004│0,00004 │ 0,00004 │
│35 │Cyjanki związ. │mg CN/l │ 5 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003 │
│36 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 5 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003 │
│37 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,0025 │
│38 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,005 │ 0,05 │ 0,01625 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


85/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

CZERNA 0,0 km Od 21-01-2008 do 08-12-2008


ujście do Soły
┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 1,4 │ 15,9 │ 8,725 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 4,00 │ 168,00 │ 30,67 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,5 │ 8,5 │ 8,075 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 8,300 │ 13,500 │ 11,16 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,000 │ 5,000 │ 2,067 │
│ 6 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,180 │ 0,1115 │
│ 7 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,140 │ 0,08667 │
│ 8 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0060 │0,001958 │
│ 9 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,016 │ 0,092 │ 0,03583 │
│10 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,005 │ 0,028 │ 0,01092 │
│11 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,070 │ 0,03042 │
│12 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 43,000 │361,000 │ 120,7 │
│13 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│14 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,3470 │ 0,05283 │
│15 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0090 │0,003542 │
│16 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0010 │0,0007500│
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


86/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

SOŁA 80,9 km Od 21-01-2008 do 08-12-2008


pow.pot.Rycerka

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,4 │ 15,8 │ 8,150 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 20 │ 4,583 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 4,00 │ 175,00 │ 33,00 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,5 │ 8,5 │ 8,067 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 7,700 │ 13,100 │ 10,98 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,500 │ 5,200 │ 2,300 │
│ 7 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 1,600 │ 7,900 │ 3,658 │
│ 8 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 23,000 │ 9,417 │
│ 9 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 1,720 │ 8,600 │ 3,743 │
│10 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,258 │ 0,1180 │
│11 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,200 │ 0,09167 │
│12 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0060 │ 0,002000 │
│13 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,200 │ 0,740 │ 0,3917 │
│14 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 0,442 │ 5,972 │ 3,134 │
│15 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,100 │ 1,350 │ 0,7083 │
│16 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,013 │ 0,135 │ 0,04242 │
│17 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,004 │ 0,041 │ 0,01292 │
│18 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 0,544 │ 1,850 │ 1,104 │
│19 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,280 │ 0,05625 │
│20 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,110 │ 0,03542 │
│21 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 105 │ 331 │ 233,7 │
│22 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 95 │ 225 │ 152,8 │
│23 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 41,000 │123,000 │ 92,42 │
│24 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 12,000 │ 23,000 │ 16,50 │
│25 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 4,000 │ 23,000 │ 11,00 │
│26 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│27 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 14,300 │ 41,300 │ 31,33 │
│28 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 2,000 │ 5,700 │ 4,208 │
│29 │Fluorki │mg F/l │ 4 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│30 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│31 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,0410 │ 0,0840 │ 0,06800 │
│32 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│33 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│34 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
35 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0170 │ 0,010000 │
│36 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0970 │ 0,02867 │
│37 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,183 │ 0,06450 │
│38 │Kadm │mg Cd/l │ 6 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│39 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0320 │ 0,02325 │
│40 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0090 │ 0,003833 │
│41 │Nikiel │mg Ni/l │ 6 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│42 │Ołów │mg Pb/l │ 6 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│43 │Rtęć │mg Hg/l │ 6 │0,00003 │0,00014 │0,00007333│
│44 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0200 │ 0,1570 │ 0,06150 │
│45 │Cyjanki związ. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│46 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│47 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0010 │0,0006250 │
│48 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00110 │0,00110 │ 0,001100 │
│49 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,060 │ 0,03375 │
│50 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│51 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,013 │ 0,01300 │
│52 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 930,0 │15000,0 │ 4815 │
│53 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 4300,0 │93000,0 │ 30400 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


87/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

POTOK RYCERSKI 0,0 km Od 21-01-2008 do 08-12-2008


ujście do Rycerki
┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,5 │ 15,0 │ 8,083 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 4,00 │ 432,00 │ 90,92 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,5 │ 8,3 │ 8,033 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 8,100 │ 13,300 │ 10,90 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,800 │ 6,800 │ 2,367 │
│ 6 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,206 │ 0,08667 │
│ 7 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,160 │ 0,06750 │
│ 8 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0050 │0,001542 │
│ 9 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,046 │ 0,01917 │
│10 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,014 │0,005833 │
│11 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,140 │ 0,03750 │
│12 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 37,000 │ 92,000 │ 74,50 │
│13 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,040000│ 0,02167 │
│14 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0690 │ 0,02650 │
│15 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0090 │0,003458 │
│16 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0005 │0,0005000│
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


88/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

RYCERKA 0,7 km Od 21-01-2008 do 08-12-2008


ujście do Soły
┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,0 │ 16,0 │ 8,108 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 222,00 │ 53,67 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,6 │ 8,3 │ 8,017 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 8,500 │ 13,600 │ 11,08 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,700 │ 5,100 │ 2,225 │
│ 6 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,155 │ 0,08242 │
│ 7 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,120 │ 0,06417 │
│ 8 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0040 │0,001417 │
│ 9 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,039 │ 0,01817 │
│10 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,012 │0,005500 │
│11 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,090 │ 0,02792 │
│12 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 38,000 │ 96,000 │ 74,33 │
│13 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│14 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0730 │ 0,02225 │
│15 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0070 │0,003458 │
│16 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0005 │0,0005000│
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


89/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

BYSTRA 0,0 km Od 21-01-2008 do 08-12-2008


ujście do Wody Ujsolskiej
┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,2 │ 17,5 │ 8,358 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 234,00 │ 34,83 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,7 │ 8,4 │ 8,108 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,500 │ 13,700 │ 11,17 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,500 │ 3,200 │ 1,550 │
│ 6 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,064 │ 0,06400 │
│ 7 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│ 8 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0030 │0,001417 │
│ 9 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,030 │ 0,01600 │
│10 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,009 │0,004833 │
│11 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,050 │ 0,02125 │
│12 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 42,000 │113,000 │ 80,75 │
│13 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│14 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0380 │ 0,01733 │
│15 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0060 │0,003000 │
│16 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0005 │0,0005000│
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


90/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

WODA UJSOLSKA 0,5 km Od 21-01-2008 do 08-12-2008


most w Rajczy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,0 │ 17,3 │ 7,450 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 10 │ 2,083 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 90,00 │ 14,75 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,8 │ 8,5 │ 8,200 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,200 │ 13,700 │ 11,38 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,100 │ 3,200 │ 1,750 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 19,000 │ 6,750 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 1,550 │ 2,860 │ 2,258 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,064 │ 0,06400 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│11 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0004 │ 0,0060 │ 0,001575 │
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,460 │ 0,2250 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 1,858 │ 5,618 │ 4,022 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,420 │ 1,270 │ 0,9092 │
│15 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,043 │ 0,02425 │
│16 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,013 │ 0,007333 │
│17 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,005 │ 0,070 │ 0,02708 │
│18 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,050 │ 0,02000 │
│19 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 108 │ 274 │ 199,6 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 48,000 │129,000 │ 92,83 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 11,000 │ 19,000 │ 15,58 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 2,000 │ 4,000 │ 2,417 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│24 │Fluorki │mg F/l │ 1 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│25 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│26 │Bar │mg Ba/l │ 1 │ 0,0360 │ 0,0360 │ 0,03600 │
│27 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0120 │ 0,008625 │
│30 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0370 │ 0,01842 │
│31 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│32 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0150 │ 0,01125 │
│33 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0050 │ 0,002708 │
│34 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│35 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│36 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│37 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0330 │ 0,02075 │
│38 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│39 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0005 │0,0005000 │
│40 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060 │0,00060 │0,0006000 │
│41 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│42 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│43 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 92,0 │ 4300,0 │ 1721 │
│44 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 930,0 │ 9300,0 │ 4708 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


91/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

SOŁA 75,0 km Od 21-01-2008 do 08-12-2008


poniżej Rajczy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,0 │ 18,7 │ 8,700 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 113,00 │ 27,08 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,7 │ 9,1 │ 8,217 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 8,600 │ 13,500 │ 11,35 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,000 │ 6,600 │ 2,350 │
│ 6 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,206 │ 0,08342 │
│ 7 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,160 │ 0,06500 │
│ 8 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0050 │0,001875 │
│ 9 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,010 │ 0,062 │ 0,03383 │
│10 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,003 │ 0,019 │ 0,01033 │
│11 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,090 │ 0,02542 │
│12 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 44,000 │117,000 │ 87,33 │
│13 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│14 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0380 │ 0,01658 │
│15 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0050 │0,002958 │
│16 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0005 │0,0005000│
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


92/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

JANOSZKA 0,7 km Od 21-01-2008 do 08-12-2008


ujście do Bystrej
┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,8 │ 17,8 │ 8,950 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 72,00 │ 18,58 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,1 │ 8,2 │ 7,575 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,700 │ 88,900 │ 17,71 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,400 │ 2,800 │ 1,633 │
│ 6 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,335 │ 0,1373 │
│ 7 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,260 │ 0,1067 │
│ 8 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0060 │0,001500 │
│ 9 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,039 │ 0,01808 │
│10 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,012 │0,005500 │
│11 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,040 │ 0,01833 │
│12 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 18,000 │ 88,000 │ 32,50 │
│13 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│14 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0410 │ 0,01767 │
│15 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0090 │0,003750 │
│16 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0005 │0,0005000│
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


93/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

BYSTRA /KAMESZNICA/ 1,3 km Od 21-01-2008 do 08-12-2008


ujście do Soły
┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,0 │ 18,5 │ 8,750 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 48,00 │ 13,50 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,5 │ 9,2 │ 8,033 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,000 │ 13,600 │ 11,03 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,200 │ 4,100 │ 2,200 │
│ 6 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,206 │ 0,1329 │
│ 7 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,160 │ 0,1033 │
│ 8 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0110 │0,002875 │
│ 9 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,010 │ 0,095 │ 0,04575 │
│10 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,003 │ 0,029 │ 0,01392 │
│11 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,070 │ 0,02917 │
│12 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 37,000 │101,000 │ 61,75 │
│13 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,040000│ 0,02167 │
│14 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0480 │ 0,01817 │
│15 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0060 │0,003625 │
│16 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0005 │0,0005000│
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


94/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

SOŁA 65,0 km Od 21-01-2008 do 08-12-2008


poniżej Milówki

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,3 │ 18,9 │ 9,250 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 146,00 │ 20,92 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,7 │ 9,0 │ 8,192 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 8,600 │ 13,800 │ 11,12 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,900 │ 3,300 │ 1,792 │
│ 6 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,155 │ 0,07158 │
│ 7 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,120 │ 0,05583 │
│ 8 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0090 │0,002458 │
│ 9 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,010 │ 0,059 │ 0,03133 │
│10 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,003 │ 0,018 │0,009500 │
│11 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,050 │ 0,02000 │
│12 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 44,000 │113,000 │ 84,50 │
│13 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,040000│ 0,02167 │
│14 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0600 │ 0,02150 │
│15 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0025 │0,002500 │
│16 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0005 │0,0005000│
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


95/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

ŻABNICZANKA 0,0 km Od 21-01-2008 do 08-12-2008


ujście do Soły

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 1,6 │ 20,5 │ 9,183 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 10 │ 2,500 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 34,00 │ 7,250 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,7 │ 8,9 │ 8,133 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 8,700 │ 13,300 │ 10,80 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,700 │ 2,900 │ 1,442 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 5,000 │ 5,000 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 1,340 │ 2,580 │ 1,735 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,064 │ 0,06400 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│11 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0075 │ 0,002000 │
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,400 │ 0,1950 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 3,053 │ 5,397 │ 4,317 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,690 │ 1,220 │ 0,9758 │
│15 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,026 │ 0,01742 │
│16 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,008 │ 0,005333 │
│17 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│18 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,530 │ 0,05833 │
│19 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 102 │ 223 │ 166,2 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 44,000 │ 97,000 │ 71,25 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 12,000 │ 18,000 │ 15,33 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 2,000 │ 4,000 │ 2,333 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,040000│ 0,02167 │
│24 │Fluorki │mg F/l │ 1 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│25 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│26 │Bar │mg Ba/l │ 1 │ 0,0320 │ 0,0320 │ 0,03200 │
│27 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0280 │ 0,01275 │
│30 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0290 │ 0,01342 │
│31 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│32 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0150 │ 0,01125 │
│33 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0050 │ 0,002708 │
│34 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│35 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│36 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│37 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0300 │ 0,01500 │
│38 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│39 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0010 │0,0006250 │
│40 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060 │0,00060 │0,0006000 │
│41 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│42 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│43 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 30,0 │ 4300,0 │ 1423 │
│44 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 430,0 │15000,0 │ 5165 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


96/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

SOŁA 62,2 km Od 21-01-2008 do 08-12-2008


powyżej Węgierskiej Górki

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 1,5 │ 19,9 │ 9,550 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 10 │ 3,333 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 88,00 │ 13,92 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,6 │ 8,6 │ 8,092 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 8,000 │ 13,400 │ 10,92 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,700 │ 3,300 │ 1,658 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 16,000 │ 5,917 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 1,800 │ 3,520 │ 2,390 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,180 │ 0,07367 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,140 │ 0,05750 │
│11 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0060 │ 0,001792 │
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,500 │ 0,2333 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 2,079 │ 5,442 │ 4,033 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,470 │ 1,230 │ 0,9117 │
│15 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,036 │ 0,02333 │
│16 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,011 │ 0,007083 │
│17 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,050 │ 0,02708 │
│18 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,050 │ 0,01792 │
│19 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 102 │ 250 │ 184,2 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 44,000 │112,000 │ 81,58 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 12,000 │ 18,000 │ 15,67 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 2,000 │ 5,000 │ 3,500 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│24 │Fluorki │mg F/l │ 1 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│25 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│26 │Bar │mg Ba/l │ 1 │ 0,0350 │ 0,0350 │ 0,03500 │
│27 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0170 │ 0,01100 │
│30 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0260 │ 0,01267 │
│31 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│32 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0200 │ 0,01375 │
│33 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0080 │ 0,003542 │
│34 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│35 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│36 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│37 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0300 │ 0,01500 │
│38 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│39 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0005 │0,0005000 │
│40 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060 │0,00060 │0,0006000 │
│41 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,060 │ 0,03375 │
│42 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│43 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 36,0 │ 930,0 │ 497,0 │
│44 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 430,0 │24000,0 │ 7415 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


97/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

SOŁA 58,8 km Od 21-01-2008 do 08-12-2008


poniżej Węgierskiej Górki

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,7 │ 19,7 │ 9,450 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 159,00 │ 23,75 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,7 │ 8,8 │ 8,192 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 8,600 │ 13,700 │ 11,26 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,000 │ 3,000 │ 1,775 │
│ 6 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,155 │ 0,07158 │
│ 7 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,120 │ 0,05583 │
│ 8 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0150 │0,003333 │
│ 9 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,010 │ 0,043 │ 0,02825 │
│10 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,003 │ 0,013 │0,008583 │
│11 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,040 │ 0,02042 │
│12 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 43,000 │112,000 │ 82,92 │
│13 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│14 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0025 │ 0,0390 │ 0,01646 │
│15 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0070 │0,002875 │
│16 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0005 │0,0005000│
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


98/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

JUSZCZYNKA 0,7 km Od 21-01-2008 do 08-12-2008


ujście do Soły
┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,7 │ 20,7 │ 9,750 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 87,00 │ 11,83 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 6,4 │ 8,5 │ 8,017 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 8,000 │ 13,700 │ 10,75 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,800 │ 3,300 │ 1,708 │
│ 6 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,180 │ 0,08450 │
│ 7 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,140 │ 0,06583 │
│ 8 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0040 │0,001917 │
│ 9 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,013 │ 0,184 │ 0,04508 │
│10 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,004 │ 0,056 │ 0,01375 │
│11 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,120 │ 0,04417 │
│12 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 87,000 │149,000 │ 114,6 │
│13 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│14 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0370 │ 0,01567 │
│15 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0060 │0,003000 │
│16 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0010 │0,0006250│
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


99/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

LEŚNIANKA 0,0 km Od 21-01-2008 do 08-12-2008


ujście do Soły

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,1 │ 20,4 │ 9,925 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 10 │ 2,083 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 354,00 │ 36,08 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,7 │ 8,6 │ 8,050 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,000 │ 12,900 │ 10,67 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,600 │ 5,500 │ 1,717 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 34,000 │ 7,417 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 1,760 │ 2,970 │ 2,335 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,064 │ 0,06400 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│11 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0035 │ 0,001333 │
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,900 │ 0,2383 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 2,256 │ 6,282 │ 4,273 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,510 │ 1,420 │ 0,9658 │
│15 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,026 │ 0,01375 │
│16 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,008 │ 0,004167 │
│17 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│18 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,100 │ 0,02542 │
│19 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 86 │ 173 │ 130,6 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 35,000 │141,000 │ 60,17 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 11,000 │ 17,000 │ 14,58 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 2,000 │ 4,000 │ 2,583 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,040000│ 0,02167 │
│24 │Fluorki │mg F/l │ 1 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│25 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│26 │Bar │mg Ba/l │ 1 │ 0,0260 │ 0,0260 │ 0,02600 │
│27 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0130 │ 0,008250 │
│30 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,1090 │ 0,02242 │
│31 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│32 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0150 │ 0,01125 │
│33 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0060 │ 0,002792 │
│34 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│35 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│36 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│37 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0400 │ 0,02500 │
│38 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│39 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0005 │0,0005000 │
│40 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060 │0,00060 │0,0006000 │
│41 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│42 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│43 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 30,0 │ 930,0 │ 705,0 │
│44 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 230,0 │ 4300,0 │ 2440 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


100/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

GLINNA 0,3 km Od 22-01-2008 do 09-12-2008


ujście do Krzyżówki
┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,3 │ 15,5 │ 7,383 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 74,00 │ 11,08 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,8 │ 8,3 │ 7,958 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,100 │ 12,900 │ 10,91 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,300 │ 3,400 │ 2,250 │
│ 6 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,618 │ 0,2005 │
│ 7 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,480 │ 0,1558 │
│ 8 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0090 │0,002625 │
│ 9 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,010 │ 0,164 │ 0,04708 │
│10 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,003 │ 0,050 │ 0,01433 │
│11 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,030 │ 0,100 │ 0,06250 │
│12 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 50,000 │102,000 │ 73,75 │
│13 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,040000│ 0,02167 │
│14 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0700 │ 0,02142 │
│15 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0080 │0,003167 │
│16 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0020 │0,0008750│
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


101/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

KRZYŻÓWKA 0,3 km Od 22-01-2008 do 09-12-2008


ujście do Koszarawy
┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,3 │ 15,4 │ 7,650 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 85,00 │ 10,58 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,9 │ 8,4 │ 8,117 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,500 │ 13,700 │ 11,34 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,000 │ 2,900 │ 2,025 │
│ 6 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,258 │ 0,09525 │
│ 7 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,200 │ 0,07417 │
│ 8 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0050 │0,001667 │
│ 9 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,013 │ 0,112 │ 0,04058 │
│10 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,004 │ 0,034 │ 0,01233 │
│11 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,030 │ 0,130 │ 0,06167 │
│12 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 55,000 │110,000 │ 83,08 │
│13 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│14 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0510 │ 0,01900 │
│15 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0060 │0,003417 │
│16 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0010 │0,0008750│
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


102/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

KOSZARAWA 11,4 km Od 22-01-2008 do 09-12-2008


most obok Delphi

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,4 │ 16,9 │ 8,600 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/4 │ 10 │ 2,000 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 134,00 │ 22,42 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,8 │ 8,9 │ 8,167 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,700 │ 14,100 │ 11,37 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,000 │ 3,100 │ 2,033 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 20,000 │ 6,250 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 0,520 │ 2,480 │ 1,400 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,155 │ 0,07700 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,120 │ 0,06000 │
│11 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0080 │ 0,002083 │
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,680 │ 0,2683 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 1,991 │ 4,822 │ 3,576 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,450 │ 1,090 │ 0,8083 │
│15 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,010 │ 0,049 │ 0,02450 │
│16 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,003 │ 0,015 │ 0,007417 │
│17 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,130 │ 0,04750 │
│18 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,030 │ 0,090 │ 0,05000 │
│19 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 86 │ 242 │ 178,3 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 39,000 │105,000 │ 76,83 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 11,000 │ 17,000 │ 14,83 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 2,000 │ 5,000 │ 3,833 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,040000│ 0,02333 │
│24 │Fluorki │mg F/l │ 1 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│25 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│26 │Bar │mg Ba/l │ 1 │ 0,0270 │ 0,0270 │ 0,02700 │
│27 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0130 │ 0,008750 │
│30 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0440 │ 0,01858 │
│31 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│32 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0150 │ 0,01125 │
│33 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0250 │ 0,005125 │
│34 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│35 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│36 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│37 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0300 │ 0,01500 │
│38 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│39 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0030 │ 0,001250 │
│40 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060 │0,00060 │0,0006000 │
│41 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│42 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0430 │ 0,0430 │ 0,04300 │
│43 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 15,0 │ 430,0 │ 129,3 │
│44 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 750,0 │ 9300,0 │ 3120 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


103/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

PEWEL 0,2 km Od 22-01-2008 do 09-12-2008


ujście do Koszarawy
┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,2 │ 17,3 │ 8,342 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 45,00 │ 7,000 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 4,3 │ 8,8 │ 7,917 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,900 │ 13,500 │ 11,65 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,000 │ 3,300 │ 1,933 │
│ 6 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,206 │0,08125 │
│ 7 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,160 │0,06333 │
│ 8 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0080 │0,002208│
│ 9 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,036 │0,01408 │
│10 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,011 │0,004250│
│11 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,040 │0,02792 │
│12 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 54,000 │147,000 │ 108,2 │
│13 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│0,02000 │
│14 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0390 │0,01342 │
│15 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0050 │0,002708│
│16 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0020 │0,001000│
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


104/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

SOPOTNIA MAŁA 0,0 km Od 22-01-2008 do 09-12-2008


ujście do Sopotni
┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,4 │ 15,1 │ 7,508 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 99,00 │ 11,83 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,8 │ 8,6 │ 8,175 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,400 │ 13,500 │ 11,42 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,000 │ 3,300 │ 2,058 │
│ 6 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,232 │ 0,08883 │
│ 7 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,180 │ 0,06917 │
│ 8 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0050 │0,001875 │
│ 9 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,010 │ 0,036 │ 0,01992 │
│10 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,003 │ 0,011 │0,006083 │
│11 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,050 │ 0,03375 │
│12 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 44,000 │112,000 │ 79,58 │
│13 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│14 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0470 │ 0,01667 │
│15 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0060 │0,002792 │
│16 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0005 │0,0005000│
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


105/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

SOPOTNIANKA 0,5 km Od 22-01-2008 do 19-12-2008


ujście do Koszarawy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,3 │ 15,5 │ 7,800 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 5 │ 1,250 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 55,00 │ 7,167 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,9 │ 8,5 │ 8,158 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,700 │ 13,800 │ 11,43 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,900 │ 3,000 │ 1,817 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 18,000 │ 6,083 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 0,520 │ 2,960 │ 1,423 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,206 │ 0,08125 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,160 │ 0,06333 │
│11 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0030 │ 0,001542 │
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,500 │ 0,1983 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 2,124 │ 4,601 │ 3,226 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,480 │ 1,040 │ 0,7292 │
│15 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,030 │ 0,01458 │
│16 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,009 │ 0,004417 │
│17 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,080 │ 0,03458 │
│18 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,120 │ 0,03292 │
│19 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 111 │ 331 │ 165,2 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 47,000 │ 86,000 │ 65,00 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 11,000 │ 17,000 │ 14,00 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 1,000 │ 4,000 │ 2,250 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│24 │Fluorki │mg F/l │ 1 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│25 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│26 │Bar │mg Ba/l │ 1 │ 0,0230 │ 0,0230 │ 0,02300 │
│27 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0170 │ 0,009750 │
│30 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0400 │ 0,01658 │
│31 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0150 │ 0,01125 │
│32 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0050 │ 0,002917 │
│33 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│34 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│35 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│36 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0300 │ 0,01500 │
│37 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│38 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0005 │0,0005000 │
│39 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060 │0,00060 │0,0006000 │
│40 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│41 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0150 │ 0,0150 │ 0,01500 │
│42 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 15,0 │ 92,0 │ 68,25 │
│43 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 430,0 │ 9300,0 │ 2898 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


106/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

TRZEBINKA 0,2 km Od 22-01-2008 do 09-12-2008


ujście do Koszarawy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,0 │ 16,0 │ 8,683 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 59,00 │ 8,250 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,8 │ 8,3 │ 8,133 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,300 │ 14,200 │ 11,13 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,000 │ 3,300 │ 1,992 │
│ 6 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,232 │ 0,09525 │
│ 7 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,180 │ 0,07417 │
│ 8 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0030 │0,001625 │
│ 9 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,056 │ 0,01908 │
│10 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,017 │0,005833 │
│11 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,100 │ 0,05708 │
│12 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 83,000 │209,000 │ 168,0 │
│13 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│14 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,1080 │ 0,02308 │
│15 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0070 │0,003167 │
│16 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0010 │0,0006250│
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


107/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

KOSZARAWA 0,5 km Od 22-01-2008 do 09-12-2008


ujście do Soły

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,0 │ 17,9 │ 8,875 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 15 │ 2,917 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 153,00 │ 22,17 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,9 │ 9,0 │ 8,317 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,800 │ 14,100 │ 11,56 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,200 │ 3,400 │ 2,208 │
│ 7 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 0,800 │ 11,000 │ 2,933 │
│ 8 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 30,000 │ 8,167 │
│ 9 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 0,890 │ 8,620 │ 2,460 │
│10 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,258 │ 0,09317 │
│11 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,200 │ 0,07250 │
│12 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0080 │ 0,003042 │
│13 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,900 │ 0,2667 │
│14 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 1,548 │ 5,309 │ 3,657 │
│15 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,350 │ 1,200 │ 0,8267 │
│16 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,010 │ 0,069 │ 0,02458 │
│17 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,003 │ 0,021 │ 0,007500 │
│18 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 0,576 │ 1,746 │ 1,109 │
│19 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,110 │ 0,03792 │
│20 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,090 │ 0,03708 │
│21 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 137 │ 254 │ 196,4 │
│22 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 89 │ 161 │ 127,8 │
│23 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 60,000 │111,000 │ 84,42 │
│24 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 14,000 │ 19,000 │ 16,50 │
│25 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 3,000 │ 6,000 │ 4,250 │
│26 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│27 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 21,100 │ 39,300 │ 30,90 │
│28 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 2,800 │ 5,200 │ 4,083 │
│29 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,050 │ 0,01625 │
│30 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,0290 │ 0,0350 │ 0,03200 │
│31 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│32 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│33 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│34 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0120 │ 0,008250 │
│35 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,1240 │ 0,02942 │
│36 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│37 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│38 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0150 │ 0,01125 │
│39 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0080 │ 0,003167 │
│40 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│41 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│42 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│43 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0300 │ 0,01500 │
│44 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│45 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0010 │0,0006250 │
│46 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060 │0,00060 │0,0006000 │
│47 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,050 │ 0,03125 │
│48 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│49 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,013 │ 0,01300 │
│50 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 36,0 │ 930,0 │ 372,0 │
│51 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 930,0 │ 9300,0 │ 4233 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


108/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

SOŁA 49,9 km Od 22-01-2008 do 09-12-2008


ujście do Tresnej

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,3 │ 17,3 │ 8,767 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 10 │ 2,500 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 238,00 │ 27,17 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,9 │ 8,6 │ 8,150 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,500 │ 13,900 │ 11,22 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,000 │ 3,200 │ 1,975 │
│ 7 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 1,200 │ 8,100 │ 2,600 │
│ 8 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 24,000 │ 6,583 │
│ 9 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 0,100 │ 7,200 │ 2,328 │
│10 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,283 │ 0,08225 │
│11 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,220 │ 0,06417 │
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,920 │ 0,2500 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 2,035 │ 6,017 │ 4,221 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,460 │ 1,360 │ 0,9542 │
│15 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,013 │ 0,066 │ 0,02558 │
│16 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,004 │ 0,020 │0,007750 │
│17 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 0,706 │ 1,747 │ 1,222 │
│18 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,090 │ 0,03500 │
│19 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,070 │ 0,03208 │
│20 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 128 │ 264 │ 202,8 │
│21 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 87 │ 159 │ 130,5 │
│22 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │45,000 │115,000 │ 86,00 │
│23 │Siarczany │mg SO4/l │12 │13,000 │ 20,000 │ 17,42 │
│24 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 3,000 │ 6,000 │ 4,583 │
│25 │Wapń │mg Ca/l │12 │19,500 │ 39,900 │ 30,66 │
│26 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 2,600 │ 5,400 │ 4,117 │
│27 │Fluorki │mg F/l │ 1 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│28 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │0,005000 │
│29 │Bar │mg Ba/l │ 4 │0,0320 │ 0,0420 │ 0,03750 │
│30 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│31 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500 │
│32 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │0,0015 │ 0,0015 │0,001500 │
│33 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0050 │ 0,0200 │ 0,01150 │
│34 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│35 │Kadm │mg Cd/l │ 6 │0,00010│0,00010 │0,0001000│
│36 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │0,0100 │ 0,0150 │ 0,01125 │
│37 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │0,002500 │
│38 │Nikiel │mg Ni/l │ 6 │0,0025 │ 0,0025 │0,002500 │
│39 │Ołów │mg Pb/l │ 6 │0,0025 │ 0,0025 │0,002500 │
│40 │Rtęć │mg Hg/l │ 6 │0,00003│0,00036 │0,0001117│
│41 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │0,0100 │ 0,0300 │ 0,01500 │
│42 │Cyjanki związ. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000 │
│43 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,003 │ 0,003 │0,003000 │
│44 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0005 │0,0005000│
│45 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00050│0,00050 │0,0005000│
│46 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,050 │ 0,03125 │
│47 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │0,0050 │ 0,0050 │0,005000 │
│48 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,013 │ 0,013 │ 0,01300 │
│49 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 430,0 │ 2400,0 │ 1195 │
│50 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │4300,0 │ 4300,0 │ 4300 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


109/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

ŻYLICA 16,7 km Od 28-01-2008 do 29-12-2008


w Szczyrku Górnym

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 1,0 │ 12,8 │ 6,333 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 10 │ 2,083 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 28,00 │ 8,417 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,3 │ 7,8 │ 7,600 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 8,600 │ 12,500 │ 11,16 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,600 │ 2,400 │ 1,442 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 5,000 │ 5,000 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 0,650 │ 1,740 │ 1,248 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,064 │ 0,06400 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│11 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0005 │0,0005000 │
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,400 │ 0,1417 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 4,512 │ 5,220 │ 4,756 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,020 │ 1,180 │ 1,075 │
│15 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,030 │ 0,01417 │
│16 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,009 │ 0,004250 │
│17 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,100 │ 0,03125 │
│18 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,050 │ 0,02250 │
│19 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 63 │ 157 │ 88,33 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 25,000 │ 39,000 │ 29,67 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 10,000 │ 13,000 │ 11,83 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 1,000 │ 28,000 │ 6,583 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│24 │Fluorki │mg F/l │ 1 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│25 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│26 │Bar │mg Ba/l │ 1 │ 0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│27 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0140 │ 0,007250 │
│30 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0790 │ 0,02950 │
│31 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│32 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0200 │ 0,01375 │
│33 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0070 │ 0,002875 │
│34 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│35 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│36 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│37 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0970 │ 0,04675 │
│38 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│39 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0010 │0,0006250 │
│40 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060 │0,00060 │0,0006000 │
│41 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 3 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│42 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│43 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 15,0 │ 150,0 │ 59,25 │
│44 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 430,0 │24000,0 │ 12710 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


110/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

BIŁA 0,0 km Od 28-01-2008 do 29-12-2008


ujscie do Zylicy

┌───┬────────────────┬─────────┬───┬───────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka│ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼─────────┼───┼───────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,7 │ 19,8 │ 8,400 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 5 │ 0,8333 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 42,00 │ 8,667 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,4 │ 8,5 │ 7,792 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,100 │ 13,100 │ 11,12 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,700 │ 2,900 │ 1,717 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 5,000 │ 5,000 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 5 │ 0,860 │ 2,530 │ 1,806 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,064 │ 0,06400 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│11 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,460 │ 0,1633 │
│12 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 3,982 │ 5,265 │ 4,804 │
│13 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,900 │ 1,190 │ 1,086 │
│14 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,013 │ 0,138 │ 0,03525 │
│15 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,004 │ 0,042 │ 0,01075 │
│16 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,200 │ 0,09792 │
│17 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 92 │ 190 │ 127,0 │
│18 │Siarczany │mg SO4/l │12 │12,000 │ 15,000 │ 13,25 │
│19 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 5,000 │ 17,000 │ 10,50 │
│20 │Fluorki │mg F/l │ 1 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│21 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│22 │Bar │mg Ba/l │ 1 │0,0190 │ 0,0190 │ 0,01900 │
│23 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│24 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│25 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │0,0050 │ 0,0200 │ 0,008750 │
│26 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010│0,00010 │0,0001000 │
│27 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │0,0100 │ 0,0150 │ 0,01125 │
│28 │Miedź │mg Cu/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│29 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│30 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│31 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003│0,00003 │0,00003000│
│32 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │0,0100 │ 0,0300 │ 0,01750 │
│33 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│34 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0030 │ 0,001125 │
│35 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060│0,00060 │0,0006000 │
│36 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,060 │ 0,03375 │
│37 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│38 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 74,0 │ 2400,0 │ 1162 │
│39 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │9300,0 │93000,0 │ 35330 │
└───┴────────────────┴─────────┴───┴───────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


111/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

ŻYLICA 6,3 km Od 28-01-2008 do 29-12-2008


powyżej Garbarni Łodygowice

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,0 │ 21,5 │ 8,325 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 15,00 │ 6,583 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,6 │ 8,2 │ 7,783 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 8,700 │ 13,800 │ 11,41 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,800 │ 2,700 │ 1,758 │
│ 6 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,129 │ 0,06942 │
│ 7 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,100 │ 0,05417 │
│ 8 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0025 │0,0007917│
│ 9 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,049 │ 0,01967 │
│10 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,015 │0,006000 │
│11 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,090 │ 0,02917 │
│12 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 37,000 │ 55,000 │ 45,42 │
│13 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│14 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0440 │ 0,02025 │
│15 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0080 │0,003542 │
│16 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0030 │0,001125 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


112/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

ŻYLICA 1,9 km Od 28-01-2008 do 29-12-2008


ujście do zbiornika Tresna

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,0 │ 20,5 │ 8,925 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 10 │ 2,083 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 17,00 │ 7,000 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,4 │ 8,2 │ 7,892 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 8,800 │ 13,700 │ 11,35 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,000 │ 3,000 │ 2,017 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 5,000 │ 5,000 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 1,920 │ 3,280 │ 2,618 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,309 │ 0,08983 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,240 │ 0,07000 │
│11 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0025 │ 0,001042 │
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,600 │ 0,2600 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 5,840 │ 16,325 │ 8,188 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,320 │ 3,690 │ 1,851 │
│15 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,026 │ 0,108 │ 0,04967 │
│16 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,008 │ 0,033 │ 0,01508 │
│17 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,170 │ 0,08042 │
│18 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,110 │ 0,05042 │
│19 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 140 │ 337 │ 196,0 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 51,000 │145,000 │ 74,25 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 16,000 │ 29,000 │ 20,17 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 7,000 │ 14,000 │ 10,25 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│24 │Fluorki │mg F/l │ 1 │ 0,230 │ 0,230 │ 0,2300 │
│25 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│26 │Bar │mg Ba/l │ 1 │ 0,0210 │ 0,0210 │ 0,02100 │
│27 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0230 │ 0,009500 │
│30 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0480 │ 0,02108 │
│31 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│32 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0330 │ 0,01700 │
│33 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0080 │ 0,003333 │
│34 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│35 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│36 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│37 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0700 │ 0,02825 │
│38 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│39 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0010 │0,0006250 │
│40 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060 │0,00060 │0,0006000 │
│41 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,080 │ 0,04500 │
│42 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│43 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 230,0 │ 4300,0 │ 1298 │
│44 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 4300,0 │240000,0│ 74150 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


113/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

KALONKA 0,2 km Od 28-01-2008 do 29-12-2008


ujście do Żylicy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,0 │ 19,8 │ 9,033 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 10 │ 2,083 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 12,00 │ 3,500 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,7 │ 8,2 │ 7,958 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,200 │ 13,400 │ 11,32 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,800 │ 3,700 │ 2,050 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 13,000 │ 6,250 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 2,060 │ 8,110 │ 3,868 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,232 │ 0,1007 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,180 │ 0,07833 │
│11 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0025 │ 0,001083 │
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,700 │ 0,3300 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 6,415 │ 24,553 │ 9,947 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,450 │ 5,550 │ 2,248 │
│15 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,102 │ 0,05783 │
│16 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,031 │ 0,01758 │
│17 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,050 │ 0,170 │ 0,1042 │
│18 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,040 │ 0,080 │ 0,05583 │
│19 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 189 │ 351 │ 287,3 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 68,000 │150,000 │ 120,7 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 18,000 │ 28,000 │ 24,42 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 9,000 │ 17,000 │ 11,58 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,040000│ 0,02167 │
│24 │Fluorki │mg F/l │ 1 │ 0,310 │ 0,310 │ 0,3100 │
│25 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│26 │Bar │mg Ba/l │ 1 │ 0,0400 │ 0,0400 │ 0,04000 │
│27 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0300 │ 0,01350 │
│30 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0480 │ 0,02450 │
│31 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│32 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0230 │ 0,01450 │
│33 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0060 │ 0,003000 │
│34 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│35 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│36 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│37 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0700 │ 0,03525 │
│38 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│39 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0010 │0,0007500 │
│40 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060 │0,00060 │0,0006000 │
│41 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 2 │ 0,025 │ 0,060 │ 0,04250 │
│42 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│43 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 930,0 │ 9300,0 │ 3390 │
│44 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 4300,0 │93000,0 │ 32650 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


114/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

KOCIERZANKA 0,0 km Od 28-01-2008 do 09-12-2008


ujście do Łękawki

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,9 │ 18,4 │ 8,858 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 10 │ 1,667 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 10,00 │ 3,667 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,6 │ 8,5 │ 8,050 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,600 │ 13,500 │ 11,28 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,900 │ 2,900 │ 1,825 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 5,000 │ 5,000 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 0,820 │ 2,380 │ 1,420 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,064 │ 0,06400 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│11 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0035 │ 0,001458 │
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,300 │ 0,1633 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 1,902 │ 4,114 │ 3,148 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,430 │ 0,930 │ 0,7117 │
│15 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,010 │ 0,026 │ 0,01508 │
│16 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,003 │ 0,008 │ 0,004583 │
│17 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,090 │ 0,03583 │
│18 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,040 │ 0,02375 │
│19 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 86 │ 152 │ 119,8 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 32,000 │ 59,000 │ 44,92 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 13,000 │ 18,000 │ 16,08 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 4,000 │ 6,000 │ 5,083 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,040000│ 0,02167 │
│24 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│25 │Bar │mg Ba/l │ 1 │ 0,0290 │ 0,0290 │ 0,02900 │
│26 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│27 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│28 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0200 │ 0,01200 │
│29 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0300 │ 0,01475 │
│30 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│31 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0100 │ 0,01000 │
│32 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│33 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│34 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│35 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│36 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0300 │ 0,01750 │
│37 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│38 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0005 │0,0005000 │
│39 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060 │0,00060 │0,0006000 │
│40 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│41 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│42 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 210,0 │ 4300,0 │ 1960 │
│43 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 2400,0 │15000,0 │ 6500 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


115/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

ŁĘKAWKA, 0,5 km Od 22-01-2008 do 09-12-2008


ujście do Zbiornika Tresna

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 0,9 │ 18,4 │ 9,342 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 15 │ 2,500 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 27,00 │ 4,750 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,7 │ 8,7 │ 8,075 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,300 │ 13,500 │ 11,08 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,900 │ 2,900 │ 1,975 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 17,000 │ 6,408 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 1,040 │ 3,770 │ 2,098 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,206 │ 0,08125 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,160 │ 0,06333 │
│11 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0060 │ 0,001833 │
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,620 │ 0,2633 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 4,159 │ 5,928 │ 4,962 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,940 │ 1,340 │ 1,122 │
│15 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,013 │ 0,102 │ 0,04975 │
│16 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,004 │ 0,031 │ 0,01517 │
│17 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,170 │ 0,07750 │
│18 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,030 │ 0,400 │ 0,07917 │
│19 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 151 │ 291 │ 229,3 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 61,000 │119,000 │ 94,83 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 18,000 │ 25,000 │ 21,42 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 5,000 │ 10,000 │ 7,500 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,040000│ 0,02167 │
│24 │Fluorki │mg F/l │ 1 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│25 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│26 │Bar │mg Ba/l │ 1 │ 0,0450 │ 0,0450 │ 0,04500 │
│27 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0200 │ 0,01075 │
│30 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0380 │ 0,01267 │
│31 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│32 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0150 │ 0,01125 │
│33 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0050 │ 0,002917 │
│34 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│35 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│36 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│37 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0300 │ 0,01500 │
│38 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│39 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0010 │0,0006250 │
│40 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060 │0,00060 │0,0006000 │
│41 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,02500 │
│42 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│43 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 36,0 │ 750,0 │ 277,0 │
│44 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 4300,0 │ 9300,0 │ 5550 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


116/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

PONIKIEWKA 0,0 km Od 22-01-2008 do 09-12-2008


ujście do zbiornika Międzybrodzie

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 1,7 │ 17,3 │ 9,642 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 5 │ 1,250 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 8,00 │ 3,417 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,8 │ 8,4 │ 8,033 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,500 │ 13,100 │ 11,02 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,000 │ 2,900 │ 1,692 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 5,000 │ 5,000 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 0,530 │ 2,240 │ 1,355 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,309 │ 0,08442 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,240 │ 0,06583 │
│11 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0100 │ 0,002083 │
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,500 │ 0,1942 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 3,849 │ 6,857 │ 5,231 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,870 │ 1,550 │ 1,183 │
│15 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,043 │ 0,01767 │
│16 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,013 │ 0,005333 │
│17 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,240 │ 0,07125 │
│18 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,280 │ 0,06125 │
│19 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 108 │ 157 │ 125,9 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 38,000 │ 69,000 │ 50,08 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 15,000 │ 24,000 │ 18,67 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 4,000 │ 6,000 │ 4,500 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│24 │Fluorki │mg F/l │ 1 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│25 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│26 │Bar │mg Ba/l │ 1 │ 0,0250 │ 0,0250 │ 0,02500 │
│27 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0120 │ 0,006750 │
│30 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0280 │ 0,01258 │
│31 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│32 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0150 │ 0,01125 │
│33 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0060 │ 0,002792 │
│34 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│35 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│36 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│37 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0300 │ 0,01500 │
│38 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│39 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0005 │0,0005000 │
│40 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060 │0,00060 │0,0006000 │
│41 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,050 │ 0,03125 │
│42 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│43 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 92,0 │ 4300,0 │ 1706 │
│44 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 930,0 │93000,0 │ 46970 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


117/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

WIELKA PUSZCZA 0,3 km Od 22-01-2008 do 09-12-2008


ujście do Soły powyżej zbiornika Czaniec

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 1,7 │ 18,9 │ 9,992 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 20 │ 2,917 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 560,00 │ 51,42 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,8 │ 8,7 │ 8,142 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,100 │ 13,400 │ 10,90 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,500 │ 2,800 │ 1,683 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 5,000 │ 28,000 │ 7,325 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 0,790 │ 2,390 │ 1,418 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,064 │ 0,06400 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│11 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0070 │ 0,001792 │
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,100 │ 0,920 │ 0,1967 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 2,787 │ 4,778 │ 3,808 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,630 │ 1,080 │ 0,8608 │
│15 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,007 │ 0,026 │ 0,01433 │
│16 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,002 │ 0,008 │ 0,004333 │
│17 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,100 │ 0,03875 │
│18 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,200 │ 0,04500 │
│19 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 114 │ 188 │ 147,3 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 46,000 │ 79,000 │ 60,75 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 15,000 │ 21,000 │ 19,00 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 3,000 │ 5,000 │ 4,250 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│24 │Fluorki │mg F/l │ 1 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,05000 │
│25 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│26 │Bar │mg Ba/l │ 1 │ 0,0270 │ 0,0270 │ 0,02700 │
│27 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│30 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,1200 │ 0,01858 │
│31 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│32 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0150 │ 0,01125 │
│33 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0060 │ 0,003083 │
│34 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│35 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│36 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│37 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0100 │ 0,0300 │ 0,01500 │
│38 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 1 │ 0,003 │ 0,003 │ 0,003000 │
│39 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0005 │0,0005000 │
│40 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060 │0,00060 │0,0006000 │
│41 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,060 │ 0,03375 │
│42 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│43 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 15,0 │ 92,0 │ 44,75 │
│44 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 230,0 │ 930,0 │ 455,0 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


118/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

PISARZÓWKA 0,9 km Od 22-01-2008 do 09-12-2008


ujście do Soły

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬────────┬────────┬──────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum │Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,2 │ 21,5 │ 10,88 │
│ 2 │Barwa │mg Pt/l │12 │ nw/5 │ 10 │ 4,583 │
│ 3 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,00 │ 23,00 │ 9,000 │
│ 4 │Odczyn │ │12 │ 7,6 │ 8,7 │ 7,850 │
│ 5 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 8,100 │ 12,300 │ 10,38 │
│ 6 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 1,300 │ 4,500 │ 2,725 │
│ 7 │ChZT-Cr │mg O2/l │12 │ 2,800 │ 18,000 │ 6,733 │
│ 8 │Ogólny węg. org.│mg C/l │ 4 │ 3,310 │ 5,150 │ 4,023 │
│ 9 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,064 │ 0,541 │ 0,2338 │
│10 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,050 │ 0,420 │ 0,1817 │
│11 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,0005 │ 0,0075 │ 0,002250 │
│12 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,360 │ 0,960 │ 0,6617 │
│13 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 3,141 │ 19,333 │ 8,593 │
│14 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,710 │ 4,370 │ 1,943 │
│15 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,033 │ 0,361 │ 0,1493 │
│16 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,010 │ 0,110 │ 0,04550 │
│17 │Fosforany │mg PO4/l │12 │ 0,025 │ 0,520 │ 0,1088 │
│18 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,015 │ 0,280 │ 0,1038 │
│19 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 218 │ 437 │ 380,7 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 49,000 │146,000 │ 128,8 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 22,000 │ 44,000 │ 37,50 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 8,000 │ 32,000 │ 26,00 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │0,020000│0,020000│ 0,02000 │
│24 │Fluorki │mg F/l │ 1 │ 0,120 │ 0,120 │ 0,1200 │
│25 │Arsen │mg As/l │ 1 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005000 │
│26 │Bar │mg Ba/l │ 1 │ 0,0350 │ 0,0350 │ 0,03500 │
│27 │Bor │mg B/l │ 1 │ 0,040 │ 0,040 │ 0,04000 │
│28 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 1 │ 0,0015 │ 0,0015 │ 0,001500 │
│29 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,0050 │ 0,0160 │ 0,010000 │
│30 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,0050 │ 0,0520 │ 0,02000 │
│31 │Kadm │mg Cd/l │ 1 │0,00010 │0,00010 │0,0001000 │
│32 │Mangan │mg Mn/l │ 4 │ 0,0150 │ 0,1470 │ 0,06680 │
│33 │Miedź │mg Cu/l │12 │ 0,0025 │ 0,0050 │ 0,002917 │
│34 │Nikiel │mg Ni/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│35 │Ołów │mg Pb/l │ 1 │ 0,0025 │ 0,0025 │ 0,002500 │
│36 │Rtęć │mg Hg/l │ 1 │0,00003 │0,00003 │0,00003000│
│37 │Żelazo │mg Fe/l │ 4 │ 0,0270 │ 0,0450 │ 0,03425 │
│38 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │ 0,0005 │ 0,0010 │0,0006250 │
│39 │Suma 2 pestycyd.│ug/l │ 1 │0,00060 │0,00060 │0,0006000 │
│40 │Sub.pow. cz. an.│mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,060 │ 0,03375 │
│41 │Wlp. węglow. ar.│ug/l │ 1 │ 0,0050 │ 0,0050 │ 0,005000 │
│42 │Lb. b. coli fek.│n/100 ml │ 4 │ 92,0 │ 2400,0 │ 1106 │
│43 │Og. lb. b. coli │n/100 ml │ 4 │ 4300,0 │24000,0 │ 11280 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


119/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

PILICA 285,0 km Od 23-01-2008 do 03-12-2008


m. Szczekociny

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 3,2 │ 18 │ 10,65 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,5 │ 40 │ 12,34 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,2 │ 7,8 │ 7,475 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 1,9 │ 11,5 │ 8,058 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 2 │ 9 │ 3,167 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 5,2 │ 14 │ 7,8 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 4,6 │ 15 │ 7,875 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,258 │ 0,914 │ 0,5097 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,2 │ 0,71 │ 0,3958 │
│10 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,001 │ 0,007 │0,003083│
│11 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,5 │ 4,6 │ 1,425 │
│12 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 2,168 │ 13,714 │ 8,022 │
│13 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,49 │ 3,1 │ 1,813 │
│14 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,069 │ 0,394 │ 0,1513 │
│15 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,021 │ 0,12 │0,04608 │
│16 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,21 │ 6,05 │ 3,284 │
│17 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,16 │ 0,48 │ 0,2575 │
│18 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 420 │ 521 │ 479,7 │
│19 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 287 │ 383 │ 338,7 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 233 │ 297 │ 258,4 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 17 │ 40 │ 28,83 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 14 │ 18 │ 15,75 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │ 0,035 │ 0,035 │ 0,035 │
│24 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 77 │ 110 │ 98,33 │
│25 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 4,5 │ 6,9 │ 5,642 │
│26 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,01 │0,00625 │
│27 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,03 │ 0,03 │ 0,03 │
│28 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,04 │ 0,04 │ 0,04 │
│29 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,0025 │
│30 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│31 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,018 │ 0,072 │ 0,032 │
│32 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,05 │ 0,05 │ 0,05 │
│33 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,02 │ 0,04 │ 0,0325 │
│34 │Miedź │mg Cu/l │12 │0,0025 │ 0,012 │ 0,0035 │
│35 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │
│36 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0005 │ 0,0005 │
│37 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,025 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


120/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

PILICA 270,4 km Od 23-01-2008 do 03-12-2008


pow. dopływu spod Nakła m. Łąkietka

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,4 │ 17,6 │ 10,43 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,5 │ 24 │ 11,68 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,5 │ 7,8 │ 7,658 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 8,6 │ 11,9 │ 10,14 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,75 │ 2,7 │ 1,763 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 4,4 │ 7,4 │ 5,625 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 4,9 │ 7,9 │ 6,2 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,052 │ 0,464 │ 0,1859 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,04 │ 0,36 │ 0,1442 │
│10 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,001 │ 0,004 │0,001333│
│11 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,5 │ 3,6 │ 1,117 │
│12 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 3,539 │ 12,83 │ 8,406 │
│13 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,8 │ 2,9 │ 1,9 │
│14 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,053 │ 0,158 │ 0,1043 │
│15 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,016 │ 0,048 │0,03175 │
│16 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,442 │ 4,848 │ 3,047 │
│17 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,1 │ 0,27 │ 0,1642 │
│18 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 397 │ 481 │ 441,4 │
│19 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 252 │ 365 │ 314,8 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 214 │ 277 │ 239,5 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 20 │ 40 │ 28,33 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 11 │ 14 │ 13,33 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │ 0,035 │ 0,035 │ 0,035 │
│24 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 85 │ 110 │ 93,08 │
│25 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 3,4 │ 5,9 │ 4,3 │
│26 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│27 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,02 │ 0,03 │ 0,0275 │
│28 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,04 │ 0,04 │ 0,04 │
│29 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,0025 │
│30 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│31 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,005 │ 0,052 │ 0,0235 │
│32 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,05 │ 0,05 │ 0,05 │
│33 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,02 │ 0,04 │ 0,0325 │
│34 │Miedź │mg Cu/l │12 │0,0025 │ 0,014 │0,003917│
│35 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │
│36 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0005 │ 0,0005 │
│37 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,025 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


121/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

KRZTYNIA 0,5 km Od 23-01-2008 do 03-12-2008


ujście do Pilicy

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 2,8 │ 16,1 │ 9,85 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,5 │ 26 │ 10,02 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,5 │ 7,9 │ 7,708 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 9,2 │ 12,2 │ 10,61 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,75 │ 2 │ 1,346 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 3,4 │ 6,3 │ 4,517 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 2,9 │ 6 │ 4,533 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,052 │ 0,206 │ 0,09258 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,04 │ 0,16 │ 0,07167 │
│10 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,001 │ 0,002 │0,001083 │
│11 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,25 │ 4,2 │ 1,038 │
│12 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 6,194 │ 12,83 │ 9,327 │
│13 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 1,4 │ 2,9 │ 2,108 │
│14 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,036 │ 0,076 │ 0,05342 │
│15 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,011 │ 0,023 │ 0,01625 │
│16 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,668 │ 5,82 │ 3,162 │
│17 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,025 │ 0,37 │ 0,08333 │
│18 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 344 │ 426 │ 388,4 │
│19 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 212 │ 405 │ 284,5 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 188 │ 258 │ 212 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 21 │ 34 │ 27,17 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 9,4 │ 12 │ 10,82 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │ 0,035 │ 0,035 │ 0,035 │
│24 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 75 │ 91 │ 82,83 │
│25 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 2,2 │ 4 │ 2,767 │
│26 │Fluorki │mg F/l │ 4 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │
│27 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│28 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,02 │ 0,03 │ 0,0225 │
│29 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,04 │ 0,04 │ 0,04 │
│30 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,0025 │
│31 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│32 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,005 │ 0,045 │ 0,01925 │
│33 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,05 │ 0,05 │ 0,05 │
│34 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,02 │ 0,05 │ 0,0375 │
│35 │Kadm │mg Cd/l │ 6 │0,0001 │0,00015 │0,0001083│
│36 │Miedź │mg Cu/l │12 │0,0025 │ 0,028 │0,005417 │
│37 │Nikiel │mg Ni/l │ 6 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,0025 │
│38 │Ołów │mg Pb/l │ 6 │0,0003 │ 0,0007 │ 0,0004 │
│39 │Cyjanki związ. │mg CN/l │ 4 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │
│40 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │
│41 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0005 │ 0,0005 │
│42 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,025 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


122/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

BIAŁKA 0,5 km Od 23-01-2008 do 03-12-2008


ujście do Pilicy- m.Koniecpol

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬─────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│ Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 3,6 │ 15,7 │ 10,1 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,5 │ 15 │ 5,833 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,5 │ 7,8 │ 7,617 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 8,4 │ 12,1 │ 10,25 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,75 │ 2,2 │ 1,208 │
│ 6 │ChZT-Mn │mg O2/l │12 │ 1,9 │ 7 │ 3,408 │
│ 7 │Ogólny węg. org.│mg C/l │12 │ 2 │ 7,6 │ 3,617 │
│ 8 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,052 │ 0,232 │ 0,1214 │
│ 9 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,04 │ 0,18 │ 0,09417 │
│10 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,001 │ 0,002 │0,001083 │
│11 │Azot Kjeldahla │mg N/l │12 │ 0,25 │ 2,6 │ 0,8667 │
│12 │Azotany │mg NO3/l │12 │ 4,203 │ 10,175 │ 6,282 │
│13 │Azot azotanowy │mg N/l │12 │ 0,95 │ 2,3 │ 1,42 │
│14 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,026 │ 0,076 │ 0,04983 │
│15 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,008 │ 0,023 │ 0,01517 │
│16 │Azot ogólny │mg N/l │12 │ 1,469 │ 4,116 │ 2,302 │
│17 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,025 │ 0,18 │ 0,07292 │
│18 │Przew. elektrol.│uS/cm │12 │ 355 │ 454 │ 400,2 │
│19 │Subst. rozp. og.│mg/l │12 │ 210 │ 360 │ 286,5 │
│20 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 206 │ 266 │ 228,1 │
│21 │Siarczany │mg SO4/l │12 │ 7,8 │ 30 │ 13,28 │
│22 │Chlorki │mg Cl/l │12 │ 4,7 │ 10 │ 6,242 │
│23 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │ 0,035 │ 0,035 │ 0,035 │
│24 │Wapń │mg Ca/l │12 │ 75 │ 95 │ 84 │
│25 │Magnez │mg Mg/l │12 │ 4,6 │ 6,6 │ 5,625 │
│26 │Fluorki │mg F/l │ 4 │ 0,01 │ 0,12 │ 0,055 │
│27 │Arsen │mg As/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│28 │Bar │mg Ba/l │ 4 │ 0,02 │ 0,03 │ 0,025 │
│29 │Bor │mg B/l │ 4 │ 0,04 │ 0,04 │ 0,04 │
│30 │Chrom +6 │mg Cr/l │ 4 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,0025 │
│31 │Chrom ogólny │mg Cr/l │ 4 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │
│32 │Cynk │mg Zn/l │ 4 │ 0,005 │ 0,024 │ 0,01775 │
│33 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,05 │ 0,05 │ 0,05 │
│34 │Glin │mg Al/l │ 4 │ 0,02 │ 0,05 │ 0,0375 │
│35 │Kadm │mg Cd/l │ 6 │0,0001 │0,00015 │0,0001083│
│36 │Miedź │mg Cu/l │12 │0,0025 │ 0,006 │0,002792 │
│37 │Nikiel │mg Ni/l │ 6 │0,0025 │ 0,0025 │ 0,0025 │
│38 │Ołów │mg Pb/l │ 6 │0,0003 │ 0,0008 │0,0004167│
│39 │Cyjanki związ. │mg CN/l │ 4 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │
│40 │Cyjanki niezw. │mg CN/l │ 4 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │
│41 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,001 │0,000625 │
│42 │Oleje mineralne │mg/l │ 4 │ 0,025 │ 0,025 │ 0,025 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴─────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


123/124
WARTOŚCI MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIOROCZNE W PUNKCIE POMIAROWYM

PILICA 255,5 km Od 23-01-2008 do 03-12-2008


m. Koniecpol

┌───┬────────────────┬──────────┬───┬───────┬────────┬────────┐
│Lp.│ Parametr │Jednostka │ N │Minimum│Maksimum│Średnia │
├───┼────────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Temp. wody │°C │12 │ 3,3 │ 17,3 │ 10,6 │
│ 2 │Zawiesina ogólna│mg/l │12 │ 2,5 │ 36 │ 8,433 │
│ 3 │Odczyn │ │12 │ 7,5 │ 7,8 │ 7,667 │
│ 4 │Tlen rozp. │mg O2/l │12 │ 7,9 │ 12,1 │ 10,18 │
│ 5 │BZT5 │mg O2/l │12 │ 0,75 │ 2,2 │ 1,367 │
│ 6 │Amoniak │mg NH4/l │12 │ 0,103 │ 0,515 │ 0,2801 │
│ 7 │Azot amonowy │mg N/l │12 │ 0,08 │ 0,4 │ 0,2175 │
│ 8 │Niezjon. amoniak│mg NH3/l │12 │ 0,001 │ 0,001 │ 0,001 │
│ 9 │Azotyny │mg NO2/l │12 │ 0,043 │ 0,102 │0,06167 │
│10 │Azot azotynowy │mg N/l │12 │ 0,013 │ 0,031 │0,01875 │
│11 │Fosfor ogólny │mg P/l │12 │ 0,05 │ 0,1 │0,08167 │
│12 │Twardość ogólna │mg CaCO3/l│12 │ 201 │ 267 │ 226,7 │
│13 │Chlor całk. poz.│mg HOCl/l │12 │ 0,035 │ 0,035 │ 0,035 │
│14 │Cynk niesączony │mg Zn/l │12 │ 0,05 │ 0,05 │ 0,05 │
│15 │Miedź │mg Cu/l │12 │0,0025 │ 0,006 │0,002792│
│16 │Fenole lotne │mg/l │ 4 │0,0005 │ 0,0005 │ 0,0005 │
└───┴────────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┴────────┘

WIOŚ Katowice, marzec 2009 r.


124/124