Učenje

Da li je bolje učiti gradivo raspodeljeno na vreme, ili učiti vremenski koncentrisano?
Bolji uspeh u učenju postiže se kad se gradivo raspodeli i uči u nekoliko navrata Kratki period učenje preporučuju se kod učenja gradiva bez smisaone povezanosti Prvo učenje smisaonog gradiva trebalo bi da bude duže, dok se ne shvati smisao Mlađim učenicima preporučuju se kraći periodi učenja, a starijim duži Pauze između raspodeljenog učenja na početku treba da budu kraće, a što je učenik bolje savladao materijal, duže

Da li učiti gradivo u celini, ili deo po deo?
Učenje gradiva deo po deo preporučuje se kod učenja motornih veština, gradiva bez smisaone povezanosti, teškog gradiva, mlađim učenicima i učenicima slabijih intelektualnih sposobnosti Učenje gradiva u celini preporučuje se kod učenja smisaonog gradiva, kod učenja priča, kratkih pesmica, lakog gradiva, starijim učenicima i sposobnijoj, bistrijoj deci Kad je gradivo isuviše teško, preporučuje se kombinovana metoda: prvo pročitati gradivo, pa ga podeliti na delove, i učiti deo po deo. Učenje deo po deo može biti različito. Kad delove obeležimo brojevima 1, 2, 3,4, raspored učenja može izgledati ovako 1,2, 1+2, 3, 1+2+3, 4, 1+2+3+4

Aktivno ili pasivno učenje?
Za kvalitetno učenje nije dovoljno da se udžbenik samo čita, a da se učenik preslišava, već se preporučuje učenje u nekoliko faza: I faza: Prethodni pregled gradiva Opšti pregled Detaljniji pregled gradiva II faza: Postavljenje pitanja

Već prilikom prethodnog pregleda gradiva, ili odmah posle njega, i tražiti odgovore na njih & Ako postoje pitanja na kraju poglavlje, odgovarati na njih III faza: Čitanje gradiva Uočiti ideju svakog pasusa Uočiti i zapamtiti značajne detalje koji su povezani s glavnom idejom Naći odgovore na postavljena pitanja Upoređivati razne teorije i gledišta IV faza: Preslišavanje Preslišavanje može da bude reprodukcijom, glasno, ili u sebi, ili odgovaranjem na postavljena pitanja Ne preporučuje se preterano preslišavanje S preslišavanjem bi trebalo početi posle nekoliko čitanja, odnosno posle potpunog shvatanja smisla gradiva U toku preslišavanja preporučuje se povremeno gledanje u knjigu radi provere tačnosti: pravljenje zabeleški u vidu izvoda ili rezimea; podvlačenje osnovnih ideja, detalja i važnih stručnih termina V faza: Završni pregled gradiva Sastoji se više od preslišavanja nego od čitanja Trebalo bi da se obavi nekoliko puta, na kraju svakog poglavlja Prilikom završnog pregleda poželjno je duže zadržavanje na težim mestima

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful