You are on page 1of 3

‫לכבוד‪:‬‬

‫מעורבות המחלקות לשירותים חברתיים בקביעת ועיצוב מדיניות‬
‫מבוא ומטרות‬
‫מטרתה של תוכנית הלימוד וההכשרה הנה לבחון את תפקידה של מנהלת* המחלקה לשירותים חברתיים‬
‫ויכולתה להשפיע על תהליכי קבלת החלטות כחלק מהנהלת הרשות המקומית‪ .‬התוכנית תאפשר התבוננות‬
‫מעמיקה וביקורתית על חשיבות מעורבותה ועל מידת יכולתה להשפיע על שינוי ועיצוב מדיניות ברמה‬
‫הארגונית‪ ,‬המקומית והארצית מתוך היכרותה עם האוכלוסייה ומאפייניה ומתוך הידע המקצועי והאג'נדה‬
‫שלה‪ .‬בקורס נבחן את ההזדמנויות והחסמים הקיימים בפעילות המנהלת‪.‬‬
‫*הד ברים רשומים בלשון נקבה אך מיועדים למנהלים ולמנהלות לשכות לשירותים חברתיים כאחד‪.‬‬
‫אוכלוסיית היעד‬
‫מנהלים ומנהלות של מחלקות לשירותים חברתיים‬
‫יעוץ וניהול אקדמי‬
‫רפאל קמחי‪ -‬מנהל תוכניות‪ ,‬שלוחת חיפה והצפון‪ ,‬המכללה החברתית כלכלית‪.‬‬
‫מיה חסקל‪ -‬עו"ס‪ ,‬מנהלת תוכניות‪ ,‬המכללה החברתית כלכלית‪.‬‬
‫שיטת הלימוד‬
‫התוכנית כוללת הרצאות פרונטאליות ודיונים‪ ,‬הצגת סוגיות ודרכים שונות להתמודדות איתן‪ ,‬קבלת כלים‬
‫פרקטיים ומיומנויות‪.‬‬
‫מתכונת הלימודים‬
‫היקף השעות בקורס‪ 84 :‬שעות (‪ 8‬מפגשים)‬
‫יום הלימודים‪:‬‬

‫ימי שלישי‬

‫שעות‪:‬‬

‫‪0:99-48:4:‬‬

‫מקום הלימודים‪:‬‬
‫מועד פתיחת הקורס‪:‬‬

‫בית דורון‪ .‬רח' הראשונים ‪ ,1‬צומת עלית‪ ,‬רמת גן ( במרחק הליכה מתחנת הרכבת‬
‫סבידור מרכז)‬
‫‪47.1.4:‬‬

‫להלן מועדי המפגשים ‪21... , 1.... , 31.3 ,2..3 ,1..3 ,3.3 ,2..2 ,11.2 :‬‬
‫חובות הקורס‬
‫‪‬‬

‫נוכחות של ‪ 1..%‬ממפגשי הקורס‪ ,‬קבלת התעודה מותנית בנוכחות של ‪ 58%‬מהקורס‪.‬‬

‫‪‬‬

‫הגשת עבודת גמר ‪ :‬תיבחר סוגיה מעולם התוכן של התוכנית בדבר שינוי מדיניות ברמה‬
‫הארגונית‪ /‬המקומית או הארצית ובנייה של תוכנית עבודה המתמודדת עם הסוגיה שנבחרה‪.‬‬

‫העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה בשעות לגמול השתלמות‪ ,‬בכפוף להנחיית ועדת גמול‬
‫ההשתלמות‪.‬‬
‫שכר לימוד‬
‫‪₪ 4,4:9‬‬

‫שכר הלימוד כולל הדרכה‪ ,‬חומר לימוד וכיבוד קל‪.‬‬

‫נושאי הקורס‬

‫מפגש ‪ -1‬הצגת הקורס ומטרותיו‪ ,‬הרצאות מבוא על כלכלה ורווחה‪.‬‬
‫‪ ‬כלכלה‪ -‬מדע או אידיאולוגיה?– ההרצאה תעסוק בהסתכלות על דיסציפלינת הכלכלה אשר חיה בתחום‬
‫מדעי החברה ותעלה את השאלה לגבי סדרי העדיפויות הכלכליים שנקבעים‪.‬‬
‫‪ ‬מדינת הרווחה‪ -‬רקע היסטורי ואידיאולוגי – סקירת התפיסה של מדינת הרווחה והתפתחותה בעולם‪.‬‬
‫מפגש ‪ -2‬מדיניות רווחה בישראל‪.‬‬
‫‪ ‬ישראל וההפרטה‪ -‬מדיניות ומנגנונים‪ –.‬ההרצאה תבחן את את מדיניות הרווחה בישראל‪ ,‬מגמות‬
‫ההפרטה והשלכותיהן על המציאות החברתית – כלכלית בישראל‪.‬‬
‫‪‬‬

‫תיאור המודל הסקנדינבי של מדינת הרווחה האוניברסאלית‪.‬‬

‫‪ ‬לאור הצגת המודל והצגת המציאות נבחן כיצד מקדמים מדינת רווחה אוניברסאלית במציאות‬
‫הישראלית‪.‬‬
‫מפגש ‪ -3‬הקשר בין כלכלה‪ ,‬חברה וערכים בתהליכי קבלת החלטות תקציביות‪.‬‬
‫‪ ‬ממשלה ותקציבה‪ -‬כיצד המנגנון הממשלתי מתכנן ומבצע? פריסת מנגנוני קבלת ההחלטות והביצוע‬
‫במשרדי הממשלה והשינויים הדרמטיים שהם עברו בשנים האחרונות‪.‬‬
‫‪ ‬מקרה בוחן – פרקטיקת מדיניות במשרד הבריאות‬
‫‪ ‬מקרה בוחן‪ -‬פרקטיקת מדיניות במשרד הרווחה‬
‫מפגש ‪ – 4‬כלים של פרקטיקות מדיניות במסגרת עבודת מנהל‪/‬ת הלשכה לשירותים חברתיים‪.‬‬
‫‪ ‬פרקטיקת מדיניות‪ -‬כניסה לעומק ההבנה של הכלים העומדים לרשותנו על מנת לשנות מדיניות ברמה‬
‫המקומית והארצית‪.‬‬
‫‪ ‬שלטון מקומי‪ -‬קונפליקטים ואתגרים‪ .‬המפגש יעסוק במתח בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי‬
‫בישראל‪ ,‬חלוקת האחריות והמשמעויות הנובעות ממנה‪.‬‬
‫‪ ‬תקציב ככלי של פרקטיקת מדיניות ‪" -‬תראה לי מה התקציב שלך ואומר לך מהי המדיניות שלך" קריאה‬
‫ביקורתית של התקציב העירוני והבנת המדיניות הנגזרת ממנו‪ .‬השלכות של תקציב הרווחה על מדיניות‬
‫הרשות המקומית ושל המדיניות על תקציב הרווחה‪.‬‬
‫מפגש ‪ -5‬בירור עומק לגבי גבולות תפקיד מנהל‪/‬ת הלשכה למול הממשקים השונים ברשות‪.‬‬
‫‪ ‬התחדשות עירונית – מעורבות הלשכות לשירותים חברתיים בתהליכי תכנון ובנייה בעיר‪ -‬האם חלק‬
‫מהגדרת התפקיד שלנו? מה החסמים מול הרשות המקומית ומה החסמים מול משרד הרווחה? מה‬
‫המנופים? כיצד יוצרים תהליכי שיתוף ציבורי בתכנון ובנייה?‬
‫‪ ‬למידת עמיתים‪ -‬מדיניות רווחה מקומית‪ -‬חסמים והזדמנויות‪ -‬במפגש נתמודד עם האתגר בהגדרת‬
‫התפקיד שלנו‪ ,‬נבחן את ההתמודדות היום‪-‬יומית אליה אנחנו נקראים בין מדיניות משרד הרווחה‪,‬‬
‫המדיניות והאמצעים המקומיים לבין הזהות המקצועית הפרסונאלית שלנו‪.‬‬
‫‪ ‬הצגת השולחן העגול המתקיים בחיפה ככלי להתמודדות‪.‬‬

‫מפגש ‪ -6‬כלים שעומדים לרשות המנהל‪/‬ת‬
‫‪ ‬שירותי הרווחה‪ ,‬המגזר שלישי והחברה האזרחית בישראל‪ -‬המפגש יבחן את העבודה המשותפת‬
‫והתפקיד ההולך וגדל של ארגוני המגזר השלישי בפרט והחברה האזרחית בכלל בהפעלה ובהשפעה על‬
‫מדיניות הרווחה בישראל‪ ,‬מהו תפקידה הייחודי של המחלקה לשירותים חברתיים בתוך המערך הזה?‬
‫‪ ‬שיתוף ציבור‪ -‬איך אני הופך את התושבים מצרכנים של השירותים החברתיים לשותפים? נבחן מהלכים‬
‫בתחום הירוק‪ ,‬בתחום התכנון והבנייה‪ ,‬מיצוי זכויות ווועדי שכונות‪.‬‬
‫‪ ‬המדיה המסורתית והחברתית ככלי עבודה עבור מנהל‪/‬ת מחלקה לשירותים חברתיים‪ -‬בניית אמצעים‬
‫של העברת מסרים לקהילה בנושאי רווחה‪ -‬הכנת דף פייסבוק‪ ,‬עבודה עם מקומונים‪ ,‬אתר הרשות‪ .‬שיווק‬
‫ופרסום תכניות ופרויקטים ‪ -‬שימוש ברשתות החברתיות ככלי לקידום מטרות רווחה‪.‬‬
‫מפגש ‪ -7‬פרקטיקת מדיניות במחלקה‪ -‬הלכה והמעשה‪.‬‬
‫‪ ‬זהות ומעמד מקצועי של עובדות סוציאליות במחלקות לשירותים חברתיים‪ -‬בדיקת האחריות שלנו‬
‫כמנהלים‪/‬ות על בניית הזהות המקצועית של העובדים‪/‬ות שלנו‪ .‬כיצד ניתן להבנות ראייה של פרקטיקת‬
‫מדיניות כחלק משגרת עבודתן של העובדות הסוציאליות‪ .‬העלאת הסוגיות עמן מתמודדים בעבודתם‬
‫ובחירת סוגיה מרכזית להתחיל לעבוד עליה‪.‬‬
‫‪ ‬תנאי העסקה של עובדות סוציאליות ‪ -‬הפרטה משנית במחלקות לשירותים חברתיים‪ -‬נציגות של‬
‫עמותא‪ -‬חטיבת העובדים הסוציאליים בשירותים המופרטים באיגוד העובדים הסוציאליים ושל הקואליציה‬
‫להעסקה ישירה‪.‬‬
‫‪ ‬מפגש עם עובדות סוציאליות מחיפה שעברו קורסים של "במה חברתית כלכלית" וזכו בהצטיינות ביום‬
‫העובד הסוציאלי הבינלאומי בכנסת‪.‬‬
‫מפגש ‪ -8‬מפגש סיום‬
‫‪ ‬היכרות עם הכלים הפרלמנטרים‪ -‬היכרות עם עבודת הכנסת בכלל ועבודת הוועדות בפרט‪ .‬ועדות‬
‫הכנסת ככלי לעיצוב ושינוי מדיניות‪.‬‬
‫‪ ‬מיפוי עיר וניתוח חוזקות‪ -‬העמקה בסוגיות שנבחרו במפגש קודם‪ :‬אילו תהליכים זה מצריך מהם‪/‬ן‬
‫לעשות במחלקה‪ ,‬ביחידות השונות ברשות‪ ,‬איך בונים עמדה של כוח משפיע‪ ,‬מייעץ ומשמעותי ברשות‬
‫מזהות של ידע ומומחיות בנושאים הרלוונטיים לנו‪.‬‬
‫‪ ‬סיכום הקורס ועם מה יוצאים? חשיבה על דרכי פעולה משותפות למול הסוגיות שבחרו‪ ,‬הצגת תוכנית‬
‫העבודה שלהם‪.‬‬