You are on page 1of 38

AYTUN

ALTINDAL

Bilinmeyen
Hitler

Aytun Altndal Bilinmeyen Hitler


BLNMEYEN HITLER Aytun Altndal
10.
Basm
: Aralk 2002
(Yeni Avrasya)
11.
Basm
: Eyll 2 0 0
4 ISBN : 975-297-536-4
Yaync ve Genel Yayn Ynetmeni M. Faruk Bayrak Yayn
Koordinatr ve Editr Rana Grtuna Pazarlama ve Sat Mdr
Vedat Bayrak
Kapak Tasannu Utku Lomlu
2004, ALFA Basm Yaym Datm Ltd. ti.
Kitabn tm yayn haklar Alfa Basm Yaym Dalm Ltd. ti.'nc aittir. Yaynevinden yazl izin
alnmadan ksr \/a da tamamen alnt yaplamaz, hibir ekilde kopya edilemez, oalllamaz
ve yaymlanamaz.
Alfa B a s m
Y a y m D a t m Ltd. t
i.
Ticarethane
S o k a k No:
53 Caalolu 34410
stanbul, Turkey
Tel:
(212) 511 53 03 - 513 87 51 - 5 1 2 30 46 Faks:
(212) 51 9 33 00
www.alfakitap.com
info@alfakitap.com
Bask ve Cilt
MelisaMatbaaclk
iftehavuzlar Yolu Acar Sanayi Sitesi No:
8 Bayrampaa stanbul Tel: (212) 6 7
4 9 7 2 3 Faks:
(212) 6 7 4 9 7 2 9
Mina iin
"Ahvays the beautifl ansuer i'ho asks a more beautifl question" e. e. Cummings
IINDEKILER nsz
Dokuzuncu Bask in Aklamalar Birinci Blm
BYKANNENN GNAHI
1.1. Dllersheim'daki Sr
1.2. Az Sk Bir Kadn 11
1.3. Bykbaba Kim?
1.4. Ad Deitirme Oyunu kinci Blm BAY
KURT
2.1. Kader Tanrs Byle Buyurdu
2.2. Tarottaki Ay Kart 'l
2.3. Gkten Gelen Mektup
2.4. Gizli rgtler a nc Blm ESRARENGZ BARON
3.1. Kutsal Vehm (FeMe) 1
3.2. Karanlk Bir rgt: Thule 1
3.3. Hitler Gelmeden nce 1
3.4. Bektai Baron: Rudolf von Sebottendorff 1 Sonsz 1 Aklamalar,
Tanmlar ve Notlar 1 Ekler 2 Kaynaklar 2 ONSOZ
Adolf Hitler, istatistiklere gre sa Mesih'ten sonra hakknda en ok yayn yaplm kiidir. Hitler'le ilgili elli
binden fazla yayn vardr. Bu durumda "Yeni" ve "Bilinmeyen" ne kalmtr diye sorulabilir? Oysa bu yaynlarla
ilgili karlatrmal bir dkm yapldnda daha pek ok "Yeni" ve "Bilinmeyen" olayn, tarihin sis perdesinin
ardnda gn na kartlmay bekledii anlalr. Bunun nedeni, birok belgenin uzun yllar kamuoyundan
gizlenmi olmasdr. Bu belgelerden ou zellikle 1991'den sonra aklanmaya baland ve tarihiler yllardr
kesin "Doru" kabul ettikleri birok bujinin ve yorumun artk geersiz olduu kansna vardlar. rnein, nde
gelen Naziler'den Adolf Eichmann, 1947-1951 yllar arasnda
Amerikan gizli servislerinin bilgisi dahilinde ABD'de yaam ve 1958'de Arjantin'e karlmt. 1947'de Macar
hkmeti, ABD'ye bavurarak Eichmann'n bu lkede olduunu ve iadesini istemiti. Amerikal yetkililer Macar
hkmetine yant bile vermemiler ve Eichmann'n karlmasna gz yummulard. 1961 ylna kadar
Eichmann'n l olduu sanlmt ama o baka bir kimlikle Arjantin'de yaamt. Eichmann, daha sonra srail
gizli servisleri tarafnix X Bilinmeyen Hitler
dan yakaland ve idam edildi. Amerikallarn Eichmann dosyasn gizledikleri ancak 2000 ylnda akland. Bu
kitapta anlatlan nedir?
ncelikle unu vurgulayaym: Bu kitapta baz "Yeni" belgeler, bulgular ve bilgiler var. Fakat bu kitap "Yeni" bir
Nazizm Tarihi deil. Kitapta Hitler'in 1933'e, yani iktidara getirildii yla kadar olan hayatndan kesitler var.
Arlkl olarak da Hitler'in "Ailesi" ve bu ailenin gemii var. Hitler nasl bir ailenin ocuuydu? Bu soru
aratrld ve ortaya kelimenin tam anlamyla "Garip" bir aile yaps kt. Kitabn bu ilk blmnde o denli
kark olaylar var ki, okur bu ilk otuz sayfada pes etmezse kitabn sonunu rahatlkla getirebilir kansndaym.
ikinci olarak kitapta Hitler'i siyaset sahnesine kartan gizli bir "Oklt rgt" anlatlyor. Okltizm (Gizli limler)

Nazilerin iktidara gelmesinde ok nemli bir rol oynamt fakat yakn zamana kadar Nazizm'in bu yn
tarihiler tarafndan ya hi bilinmemi ya da grmezden gelinmiti. Bu blmde Hitler'in, Almanya'nn ve
Dnya'nn bana "Gkten" zembille inmedii belgeleriyle aklanyor. Nazi dnemine tanklk etmi bir Alman
tarihisinin szleriyle belirtirsek "Hitler Bir Kazas Deildi!" ncs, bu gizli Oklt rgtn kuran, yneten
ve Hitler'e iktidar "Yolunu Aan" (VVegbereiter) bir kiinin hi deinilmemi, hep gizli tutulmu baz ynleri ilk
kez bu kitapta belgeleriyle dnya kamuoyuna aklanmaktadr. Bu belge ve bilgileri, Amerikal, srailli, Alman
vd. lkelerin aratrmaclarndan nce Trkiyeli okurlar renecekler. Bu bana ayr bir mutluluk veriyor.
Szn ettiim bu gizli Oklt rgtnn ad Thule Gesellschaft'tr ve onun kurucusu da tarihilerin "Esrarengiz
Baron" diye tanmladklar Baron Rudolf von Sebottendorff'tur. Bu kii gerekten de ok esrarengiz bir adamd.
Kitab okuyunca hak vereceksiniz.
Hitler'in gerisinde, perde arkasndan onu ynlendiren Thule adl gizli bir rgtn bulunduuna dikkati ilk eken
akademisyen Dr. Reginald Phelps olmutur. Phelps, 1963'te "Journal of Modern History" dergisinde Thule'yi
ve Sebottendorff'u anlatan uzun bir inceleme yaynlamt. Bir yl sonra Alman tarihi Dietrich Bronder Aytm
Altnkl
de bu konuyu inceleyen bir kitap yaynlad. Bronder, almasnda Thule'nin ok tehlikeli fakat tarihilerin
dikkatinden kam gizli bir Oklt merkezi olduunu anlatt. Bu rgtn kurucusu Baron Kudolf von
Sebottendorff'u ise ei bulunmaz bir "Konspiratr" olarak tanmlad. yleyse nasl olmutu da bu tehlikeli ve
esrarengiz kii bunca yl tarihilerin dikkatinden kamay baarmt? Bunun yant, sz konusu kiinin
yaamyla ilgili baz nemli bilgilerin bir lkenin "Derin Devlef'inin arivlerinde zenle gizlenmi olmasyd. Bu
lke de Trkiye'ydi!
Bronder'in kitabndan sonra ayn konuyu ileyen baka kitaplar da yaynland. Bu kitaplardan bei Amerikal,
drd de Avrupal tarihiler tarafndan kaleme alnmt. 1989'dan sonra zellikle Avrupal ciddi televizyon
kanallar Nazizm ve Oklt balantsn ileyen diziler ve belgeseller hazrladlar. rnein, Avusturya Devlet
Televizyonu tarafndan hazrlanan dizide Thule olduka ayrntl bir ekilde ele alnmt. Daha sonra Kanadal
ve Amerikal zel belgesel yapmclar da bu konuyu ileyen diziler hazrladlar. Grdkleri byk ilgi zerine
haftalk video kasetleri ve dergiler karmaya baladlar.
Gnmzde Internet'te Thule ve Sebottendorff'la ilgili mthi bir "Komplo
Teorileri"(!) yaynlama yar sryor. Sebottendorff, gerekten de bir "Konspiratr" ve "Oklt Ustas" myd?
Bu sorunun yant evettir. Sebottendorff ve Thule olmasayd, ne NSDAP (Nazi Partisi) ne Hitler, ne Holokost,
ne de milyonlarca l olurdu. Sebottendorff ve Thule, Adolf Hitler'i arkasndan iterek tarih sahnesine kartan
gze grnmeyen glerdi. yle ki, Hitler'i ibana getiren kadrodaki ilk on kiinin tamam bu gizli rgtn
yeleriydiler. Bunlarn arasnda Dietrich Eckart', Alfred Rosenberg'i, Rudolf Hess'i, ileri Bakan VVilhelm
Frick'i ve Hitler'in avukat Hans Frank' (Polonya Kasab) saymak yeterli olur sanrm.
Alman akademisyen Klaus Kreiser'in yazdna gre, Sebottendorff, Hitler'in hem yol gstericisi hem de rakibi
olmutu. Baka bir Alman tarihiye, George L. Mosse'ye gre de Thule rgt DAP' (Alman i Partisi)
kurarak Nazilere iktidar yolunu amt. Bu parti ksa bir sre sonra Hitler'i Genel Bakanla getirdi ve adn
NSDAP (Nasyonal Sosyalist Alman i Partisi) olarak deitirdi. xii Bilinmeyen Hitler
Thule'nin 1200 kadar aristokrat ve zengin yesi bu partiyi perde arkasndan destekledi ve bu yeler Adolf
Hitler'i iktidara tamadan nce Thule'nin "Dnya Gr"ne uygun olarak eittiler.
"Bilinmeyen Hitler"de tarihin en artc liderlerinden biri olan Adolf Hitler'in allmadk bir portresini
okuyacaksnz. Ailesiyle ve yetitii ortamla ilgili dnyada az bilinen, Trkiye'de ise bilindiini sanmadm baz
'Garip' zelliklerini bulacaksnz.
Daha nemlisi eitli sahte kimliklerin ardna saklanarak kendisini
Tarih'ten ve akademisyenlerden on yllarca gizlemeyi baarm
bir "Casus"un yaamn ve Trkiye'deki faaliyetlerini reneceksiniz.
Bu kii Hitler'in "Yol Gstericisi" ve "Rakibi" olan Baron Rudolf von Sebottendorff tur.
Baron Rudolf von Sebottendorff, Trk vatandayd! Sebottendorff la ilgili baz resmi belgeler ite ilk kez bu
kitapta dnya kamuoyuna akland.

"Bilinmeyen Hitler" allmadk bir kitaptr. Kendi alannda bir "ilk"tir. Adolf Hitler'e ve Nazizm'e yerleik bak
asnda bir deiiklik yapp yapamayacan ileride greceiz. Bu kitab niin yazdm?
Bu kitapta yer alan olaylardan bir blm 1992-1994 yllar arasnda "Milliyet, Cumhuriyet" ve "Sabah"
gazetelerinde dizi yazlar olarak yaynland. Bu dizilerin yaynlanmasndan sonra, bata Yahudi Cemaati
olmak zere yurtiinden ve dndan belirli kiiler benimle temas kurdular. Bunlarn arasndan bana zel
bilgileri vermek nezaketini gsterenler de kt, bu konuyu yazmamam isteyenler de oldu. Destekleyenlere de,
engellemeye kalkanlara da teekkr ediyorum. Yurdunu seven bir yazar olarak grevim bu kitab yazmakt;
gerisi beni ilgilendirmiyor.
Kitapta "Kltrel Karamsarlk" diye tanmlanan bir k noktas var. Adolf Hitler, Almanya'da "Kltrel
Karamsarln" egemen olduu bir dnemin ve ortamn rndr. Adolf Hitler'in gnmzde etkisini hl
srdryor olmas onun "Esrarengiz" karizmasndan deil, benzer bir "Kltrel Karamsarlk" ortamnn Ayl
Altndal xiii

lrgit olmasndandr. Yeni Hitlerier istemiyorsak, nce onlar ye ftirenleri ve baz yeralt "Oklt" rgtlerinin
toplumlara alamaya altklar "Kltrel Karamsarlk" ortamlarn ve aralarn iyi naliz etmeliyiz diyorum.
"Bilinmeyen Hitler"i ngilizce yazdm. Dokuz yllk bir aratrmann sonucudur. Trkiye'deki dostlarm, kitabn
nce Trkiye'de yaynlanmasn istediler. Bu nedenle kitab Trke'ye evirdim. Bu kitaba emei geen pek
ok insan var.
Bata aratrmalarma yardmc olan eitli lkelerdeki dostlarm anmak istiyorum. New York'ta, Berlin'de,
Mexico City'de, Kahire'de, Bern'de,
Londra'da, Malta'da ve Paris'te bana yardmc olan dostlarma ok teekkr ediyorum. II. Dnya Sava
srasnda Almanya'da grev yapm ve Nazizm konusunda uzman bir yazar olan Bnce Lee kitabn metnini
okudu ve bana yol gsterdi, kendisine teekkr ediyorum. Zarela Martinez, Meksika'da ve New York'ta bana
ok yardmc oldu, onun adn da zel olarak anmak istiyorum. Yeim Berkn, kitabn ngilizce bilgisayar
yazlmn yapt. Kendisine ok teekkr ediyorum. Bu uzun
ve gerekten de zahmetli aratrmay tamamlamaya beni tevik eden dostlarma, deerli kltr adam
Yener Ylmaz'n ahsnda ok teekkr ediyorum. Cengiz Artam'n ise zel bir yeri
var: Biliyorum, bu kitabn gereklemesini en fazla isteyenlerden biri de oydu. Onlarn ve dier
dostlarmn gayret verici destekleri olmasayd bu kitab tamamlayamazdm. Ayn ekilde baz nemli
kaynaklardan yararlanmam salayan deerli bakan ve milletvekillerimize ve Trk Silahl Kuvvetleri'nin
deerli personeline ok teekkr ederim. Bana gsterdikleri anlay her zaman takdirle anacam.
Her kitap yazan iin bir heyecan ve esin kaynadr. Bana esin kayna olduklar iin Zeyno'ya, Emine'ye
ve Ahmet Mustafa'ya "yi ki varsnz" diyorum. Gnseli Tarhan'n ise bu kitabn yazlmasna kendine zg
"Realizm" anlayyla somut bir katks oldu.
Ona da "Uyarlan" iin ok teekkr ediyorum.
Aytun Altndal
spilandit / 11 Austos 2000
DOKUZUNCU BASK IIN AKLAMALAR
"Bilinmeyen Hitler"in dokuzuncu basks iin bir nsz yazmam istendi. Kitabn bu denli yaygn
okunacan dnmemi tim. On sekiz ayda dokuz bask yapmasna dorusu hem ardm hem
sevindim. "Bilinmeyen Hitler" okunmas g, hatta "Okltizm"
(Gizli limler) ile ilgili akademik ierii nedeniyle de allmadk tarzda zor bir kitapt. Nasl olduysa oldu,
bilmiyorum, okurlar ilgi gsterdiler ve kitap bir sre iin yaynevlerinin ok nemsedikleri 'En ok Satanlar'
listesinde yerini ald...
Kitabn yaynland Ekim 2000'den bugne dein (Nisan 2002) geen dnemde kitapla ilgili baz
gelimeler oldu, bunlar aktarmak istiyorum. Sayn Ylmaz Karakoyunlu, Sabah gazetesinde yazd bir
yazda (Kasm 2000) kitabn indeksinin olmayn eletirdi.
Haklyd. Ancak kitapta yaklak 480 kiinin ad geiyor. Bunlara
karm olduklar olaylar da eklerseniz 700 girilik bir indeks hazrlamak
gerekiyordu ki bu da teknik olanaklar asndan ne yazk
ki yaplamamt. Bu konuda okurlardan zr dilemekten baka
yapabileceim bir ey yok.
"Bilinmeyen Hitler" ile ilgili ilgin bir yorum bir svire gazetesinde yer ald. HitlerTe ilgili Trke baslm
bir kitap hakknda XV xvi Bilinmeyen Hitler
yabanc dilde bir yorum ilk kez yaplyordu. svire'nin haftalk Yahudi dergisi JVV'de aratrmac Vivian
Berg imzasyla yaynlanan yazda (Aralk 2000) kitapta yer alan iddialarn ve belgelerin ok dikkat ekici
olduu uzun uzadya anlatlmt.
"Bilinmeyen Hitler"in yaynland Ekim 2000'den sonra Hitler'in anavatan Avusturya'da "Hitler ve
Okltizm" balantsn inceleyen iki akademik eser yaynland. Bunlardan biri Eduard Gugenberger'in
Hitlers Visionaire/Die Okkulten VVegbereiter des Dritten Reichs (3. Reich'n Okltist ncleri/Yol
Gstericileri) idi. Kitap Viyana'da Mays 2001'de Ueberreatur Yaynevi'nce karld. Bu kitapta Bilinmeyen
Hitler'de yer almayan bir iddia vard. Yazara gre Baron Rudolf von Sebottendorff'un casus olarak
kulland kod ad 'Hahavvahi' ve/veya 'Hakawaki' idi (s.
91).
Ben aratrmalarm srasnda byle bir kod adna rastlamamtm.
Trkiye'deki Alman Gizli stihbarat rgtlerinden hangisi Baron'u bu adla tanyormu ben bulamadm.
Olsa olsa bir 'Takma
Ad/Lakap' olabilir bu. Ayn kitabn 88. sayfasnda ise Baron Sebottendorff'un iki yl sreyle Trkiye'de
Meksika Devleti'nin Fahri
Konsolosluunu yapt belirtiliyor - ki bu bilgi yanltr. Bilinmeyen Hitler'in Ekler blmnde yer alan ve
bana Meksika Dileri Bakanl tarafndan verilmi olan resmi yazda bu Fahri Konsolosluk grevinin
Gugenberger'in iddia ettii gibi iki yl deil sadece birka ay srd aka gsterilmitir. Ayrntlar
kitapta bulabilirsiniz.
Yine Avusturya'da yaynlanm olan ikinci kitap ise daha nce eksiklerle km olan bir kitabn gzden
geirilmi ve geniletilmi yeni basksyd. Bu da VVilfried Daim'in Der Mann der Hitler Ideen gab/Jorg Lanz

von Liebenfels'dr (Hitler'in Fikirlerini Ald Adam/JLL). Kitap Kasm 2001'de VMA Verlag tarafndan
yaynland. Bu kitapta JLL'nin yaz yazmasnn ve konferans vermesinin 1938'de Hitler tarafndan yasakland
belirtiliyor. Dorudur, Hitler Oklt leminde nlenmi kiilerden, bu meyanda JLL'den de birok fikir almt.
Hitler iktidara gelince kendi karanlk gemiiyle
ilgili bilgilere sahip olan herkesi ldrtmt. Kendisinden 'Plagiarism'
yapt JLL'i ise sadece susturmu. JLL anslym dorusu! Aytun Altmdni xvii
Bu kitaptaki yeni ve artc bilgi ise udur: Yazarn belirttiine gre
Hitler'in kendisinden en ok esinlendii(l) LiebenfelsTe tanmak isteyen bir
gen lider-aday daha olmu. Bu da, Avrupa'daki Boleviklerin ba V. .
Lenin'mi! Daim'in yazdna gre Lenin, JLL'in ve dier Okltistlerin
kitaplarn okumu ve o yllarda 'Teozoologie' diye bir Oklt dalyla adn
nlendirmi olan jLl ile tanmak istemi. Lenin'in Ezoterik ve Okltik ilimlere
ilgi duymu bir lider olduunu daha nceden biliyordum ve bunu 1979'da bir
kitabmda yazmtm (Haha ve Emperyalizm). Ancak Lenin'i Hitler'in gzde
yazar Liebenfels ile tantran kiinin kimlii beni artt. Yazara gre bu
kii nl Helena Petrovvna Blavatsky imi! Buna inanmak biraz zor geldi ve
garipsedim. 1831 doumlu Blavvatska (Rusas byle) 1891'de ABD'de ldne gre
Lenin ile JLL'i ne zaman nerede tantrm olabilir pek ihtimal veremedim.
Yazar da tanmann yerini ve tarihini vermemi... Yeri gelmiken Blavatsky
hayranlar iin ksa bir notu yazaym. Gen Blavatskay, 1850'de bir Rus Dans ve
Sirk grubuyla stanbul'a gelmi ve burada uzunca bir sre yaamt. slam
Ezoterizmi ve Okltizmi konularnda stanbul'da bilgiler edinmiti. stanbul'dan
Hindistan'a ve Tibet'e gitmi ve orada on yl kaybolmutu.
*****
"Bilinmeyen Hitler"le ilgili lyn ad tayan (The Unknovvn Hitler) bir kitap daha var. Bu kitabn yazar Polonya
asll bir gazeteci olan VVulf Schwarzwaller. Ancak onun kitabnn ilk, yani zgn Almanca basks "Hitlers
Geld" (Hitler'in Serveti) adyla yaynlanmt ve kitabn ana konusu Hitler'in edindii byk servetin
kaynaklarnn aratrlmasyd. Kitap 1989'da yaynlanmt. Yazar yeri geldike Thule rgt'ne ve Baron
Sebottendorff'a gndermeler yapmt. Bu kitapta da benim kitabmda yer almayan ilgin bir bilgi var, onu da
aktarmadan gemeyeyim. ngiliz soylusu Lord Redensdale'in alt kzndan biri olan Unity Valkyrie Mitford,
Adolf Hiler7 e k olmutu. Hitler gen kzn bu ilgisini karlksz brakm, kz da tabancayla kendisini
vurarak intihar etmiti! te bu gen kzn ablas Diana nl ngiliz faisti Osvvald Mosley ile evliydi. Gen
Unity Mitford, ablasyla Faist enitesini Berlin'e davet x v i i i Gl ve Ha Kardelii
etmi ve onlar Hitler'le tantrm! Daha ilginci, bu tanmann yapld gnlerde ise Unity'nin dier ablas
Jessica da Churchill'in birinci dereceden kuzeni Edmond Romilly ile nianlanm! Bu bilgiyi de aratrmaclar
iin ekliyorum. Sra geldi en ilgin gelimeye.
"Bilinmeyen Hitler"de Hitler'in babas Alois'un kuvvetle muhtemelen Alman veya Avusturya asll deil 'ek'
asll olduunun altn izmitim. Bu grm dorulayan bir belge/bilgi getiimiz aylarda Amerikal
aratrmaclarn ilgisine sunulmu. Amerika'daki bir dostum, C1A arivindeki Hitler'le ilgili bir gizli dosyann
'Classified' (Yayn yasa konulmu gizli bilgi) olmaktan kartldn bildirdi. 3 Aralk 1942 tarihli bu gizli
raporun zerindeki 60 yllk yayn yasa kaldrlm. Dosyann mikrofilm katalog giri says OSS/CiA 0695930 olarak bildirilmi ve yasa kaldrma tarihi de anlalan iki yl sonra yrrle girmesi kaydyla Mays 18,
2000 olarak dzenlenmi. Bu belgede Hitler'in babasnn ek asll olduu belirtilmi!
"Bilinmeyen Hitler"de rkln ve Nazizm'in temelindeki Oklt geleneini ve bununla birlikte gelien gizli bir
rgtn dnyann bana ne gibi dertler atn anlattm. Bu tip gizli rgtler ilgintir ki gnmzde geen
yzyldan daha etkili durumdalar. rnein P2 Mason Locas ve AMORC (Mystical Order of Rosy Cross) gibi
Oklt rgtleri 'Synarchic' (Devlet Egemenliine Ortak Bask Grubu) yaplaryla devletlerin iktisadi, siyasi,
toplumsal, tarihsel ve kltrel geliimlerine mdahale edebilmek ve onlar kendi istekleri dorultusunda
ynlendirebilmek arzusundadrlar. Kitapta somut bir olguyu belgelendirerek bu tehlikeye deindim. Umarm bir
yaran olmutur.
Kitabn Ekler blmnde yer alan ilk fotorafta grlen kiiden ortadaki ahsn tannmadn yazmtm.
Oysa bu kiiyi tanyorduk ama belirli bir nedenle adn yazmamtm, imdi yazyorum. Sz konusu kii Enver
Paa'nn kardei Nuri Killigil Paa'dr (sh. 211). Benzer ekilde Ekler blmnn 3. sayfasnda yer alan Baron
Sebottendorff'un bstnn yapl tarihi de yazlmamt, bunun da 1926 olduunu rendim, ekliyorum (sh.
213). Aytun Altmdal x i x *****
"Bilinmeyen Hitler"in yeni basklarn gerekletiren Yeni Avrasya Yaynlar'nn yneticilerine ve alanlarna
teekkr ediyorum.
Baka bir kitabn nsznde bulumak dileiyle...
Aytun Altmdal stanbul Birinci Blm
BYKANNENN GNAHI 1.1. DOLERSHEIM'DAKI SIR
Bu insanlar benim gerek kimliimi hibir zaman renmemelidirler. Benim neteden geldiimi ve aile

gemiimi hibir zaman bilmemelidirler. Adolf Hitler


,
1930'
5 Kasm 1937'de Almanya'nn Fhrer'i Adolf Hitler gizli bir sava konseyi toplad. Bu 'en st dzeyde gizli'
toplantya Dileri Bakan Baron Konstantin von Neurath, Sava Bakan General VVerner von Blomberg,
Genelkurmay Bakan ve Kam Kuvvetleri Komutan Freiherr VVerner von Fritsh, Deniz Kuvvetleri Komutan
Amiral Erich Raeder ve Hava Kuvvetleri Komutan Hermann Gring katldlar. Hitler, Almanya'nn ve
Avrupa'nn gelecei ile ilgili gerek dncelerini ite ilk kez bu gizli toplant srasnda aka dile getirdi.
Sava konseyinin toplants Hitler'in u ksa konumasyla balad:
"Bu szlerim benim sizlere vasiyetimdir. Eer hedefime ulaamadan lrsem gerekeni yapn... "
Bu dokunakl a konumasndan sonra Hitler bir sre suskun kald; sonra ondan beklenmeyecek kadar
alak fakat kesin kararllk gsteren bir sesle szlerini srdrd: "Btn iktisadi ve toplumsal zorluklar, rksal
tehditler ve tehlikeler
toprak yetersizliinin stesinden gelinmek suretiyle zmlenebilir. Almanya'nn gelecei ite buna baldr...
Bu toprak eksikliini gidermenin yolu Avusturya'nn ve ekoslovakya'nn Almanya tarafndan en ksa
zamanda ilhak edilmesinden gemektedir. Almanya'nn toprak eksiklii sorununu zmlemesi iin g
kullanlmas tek kar yoldur."2 Hitler yine sustu. Gzlerini, sessizce kendisini dinleyen ge4 Bilinmeyen Hitler
nerallerin yzlerinde gezdirdi. Hitler kendisiyle kolay allabilecek bir insan deildi. Her an iin duygularn
nceden tahmin edilemeyecek bir fke ve/veya cokuyla aa vurabilir ve isteklerinin bir an nce yerine
getirilmesi iin evresindekilere bask uygulayabilirdi.1
Hitler'in aklamalar toplantdaki generallerin zerinde souk du etkisi yapmt. Bu szler bir 'vasiyet'
olmaktan ok bir ltimatomu artryordu. Generaller aknlktan dillerini yutmu gibi oturuyorlard. Acaba
Fhrer durup dururken Almanca konuan ve onun gibi Katolik inanca sahip komu Avusturya'y ve hibir
askeri tehdit deeri olmayan ekoslovakya'y niin igal etmek istiyordu? stelik Avusturya onun
anavatanyd. 1. Dnya Sava biteli henz yirmi yl bile olmamt. Almanya'da dzenli ordu dalm, silah
bulundurma snrlandrlm ve Almanya Versay Antlamas'yla ykl ve haksz bir sava tazminat demek
zorunda braklmt. Hitler bu igalleri yapabilmek iin sokaklarda aylak dolaan on binlerce babozuk
askerden ve eski subaylardan oluturulmu 'Siyah niformal' SS Birlikleri'ne mi gveniyordu?4 Dnyann
devleri Almanya'nn bu yeni igalciliine yine ar bir ceza keserlerse o zaman yeryznde Almanya diye bir
lke kalmazd. Belli ki Hitler bu tehlikeyi hi umursamyordu. Fakat dzenli ordu disiplini iinde ve aileden
asker yetimi bu generaller iin bylesi servenci fikirler Almanya'y iinde bulunduu koullar dikkate
alnrsa ykma srkleyebilirdi. Generallerin sessiz kallar ite bu tedirginlie dayanyordu.
Tarihi Sir Alan Bullock yle yazmt:
"Hitler kendisi de Avusturyal olduu
iin Almanlk ruhuna sahip bu iki ulusu birletirmek arzusundayd. Eer 1934'te talya'nn Faist Diktatr
Mussolini kar kmasayd belki de ilhak o zaman gerekleecekti. Ne var ki o dnemde Mussolini zayf ve
korunmasz Avusturya'nn stnde hak iddia etti. 1935'te Hitler Avusturya'da Nazi birlikleri oluturmaya
balad ve Almanya'y yeniden silahlandrabilmek iin zaman kazanmaya balad. ki yl iinde Bavyera'dan
gnderilen Naziler, Avusturya'da gizli birAytun Altmdal 5
likler kurdular. Bu arada Hitler Alman basnnda Avusturya'daki Nazi faaliyetleri ile ilgili yaz, haber ve fotoraf
yaynlanmasn yasaklad. Avusturyal Nazilere kendisinden gelecek emre kadar kimliklerini gizlemelerini
emretti."5 Bu gizli toplantdan yaklak ay sonra, 4 ubat 1938'de Hitler o nl beklenmedik kararlarndan
birini yrrle soktu ve ayn gn Genelkurmay Bakan'yla ona bal 14 generali topluca grevlerinden
uzaklatrd. Grevden alnan generaller Hitler'in Avusturyal Nazileri kullanarak seimle ibana gelmi
hkmeti darbe yoluyla devirmesine kar kmlard. Bu darbeyi Avrupa'ya hkmeden ngiltere'nin,
Fransa'nn ve Rusya'nn olumlu karlamayacaklarn dnyorlard. Ayn 4 ubat gn, Hitler planlarn
sadakatle uygulayacak on be yeni komutan boalan koltuklara oturtmutu bile. Aradan bir ay kadar gemiti
ki, 11 Mart Cuma sabah saat 5:30'da Avusturya Devleti'nin anslyesi Dr. Kurt Schuschnigg yatann
baucunda alan telefonla uyand. Telefonda Avusturya Polis ve Gvenlik rgt'nn ba Dr. Skubl vard.
"Almanlar Salzburg'daki gmrk kapsn tek tarafl olarak kapattlar, iki lke arasndaki tren seferleri
durduruldu. Alman
Birlikleri snrlarmzda ymak yapyorlar. "6 Erteli gn 12 Mart 1938'de Alman Birlikleri ellerindeki Pagan
inanlarnn simgesi 'topraa ve kana tapnmay' sembolize eden Gamal Hal bayraklaryla7 Avusturya
snrn geerek lkeyi igale baladlar. lgintir ki Hitler, atalarnn ve kendisinin eski vatannn igaline, yeni
vatannn ordularyla ilkin kendi doum yeri olan snr kasabas Braunau am Inn'den geerek balamalar
komutunu vermiti.
13 Mart gn Avusturya'nn igali tamamlanmt ve hzla kimliklerini aklayan Avusturyal Naziler Fhrerlerini
lgnca alklayarak buyur etmilerdi. Hitler Avusturya'da imparator gibi karland ve Leonding'deki aile
kabristanna giderek annesinin ve babasnn mezarlarna elenkler koydu.8 Roman-Katolik takvimine gre 13
Mart Bitniyal Kutsal ehitler gnyd ve tm kiliselerde yas vard. Bu ehitler kiliselerini ve Hristiyanl
korumak istedikleri iin Pagan askerlerce ldrlmlerdi. 6 Bilinmeyen Hitler
Avusturya'nn anslyesi Dr. Schuschnigg Avrupa siyaset sahnesinde beyefendi devlet adam olarak

tannmt. Sofulua varacak kadar dindar bir Katolik'ti. Polis efi'nden gelen telefondan sonra doruca
kiliseye gitmi ve daima dua ettii 'Our Lady of Perpetual Succor' adl Azize'nin heykeli nnde diz
kmt.9 Gzel Azize anslye'ye byk bir merhametle bakm fakat ikisi Nazi drd asker alt Alman
tarafndan makamndan yaka paa indirilerek daha sonra ok nlenecek olan Dachau toplama kampna
atlmasn engelleyememiti. Hitler'in Avusturya'y ilhakndan hafta kadar nce 1920'lerden beri Almanya'da
grev yapan Amerikal kadn gazeteci Dorothy Thompson, 18 ubat 1938'de ilgin bir makale yazmt:
"Almanya niin Avusturya'y igal etmek istiyor? Doal kaynaklar iin deseniz Avusturya'nn hibir
hammaddesi yok. Yoksul ve ok ciddi sorunlar olan bir lke Avusturya. Bu hali ile Almanya'nn srtma yk olur
ve gelimesini engeller.
Nedir
ki eer daha sonra ekoslovakya igal edilecekse nemli bir srama noktasdr.
O durumda ekoslovakya sarlm olacaktr. Birka adm tedeki Macaristan'n zengin tarm alanlar ve
Romanya'nn petrol yataklar artk Alman ordularna direnemeyeceklerdir." 10
Dorothy Thompson'n ngrs doruydu. Hitler'in esas hedefi de Macaristan ve Romanya'yd. Ancak
Hitler hibir zaman tek tala tek ku vurmamt. Nitekim,
Avusturya ile ilgili olarak da eytanca bir gizli plan vard ve bunu hi kimse tahmin edememiti.
Ertesi yl ayn gnde, 13 Mart 1939'da yine Bitniyal Kutsal ehitler gnnde Adolf Hitler'in Pagan ordular
ellerindeki gamal hal bayraklaryla Yldrm Sava (Blitzkrieg) taktiini uygulayarak bu kez ekoslovakya'y
igal ettiler. 15 Mart'ta ekler yenilgiyi kabul ettiler.
Hitler ok neeli bir gnndeydi. Sekreterlerini yanna ard:
"Hadi bakalm
kzlar. Bana birer pck verin. Bu benim hayatmdaki en gzel gndr. Bugnden sonra tarihe en byk
Alman olarak geeceim."11 Aytun Altmdal 7 Sekreterleri Hitler'i pcklere bodular. Gariptir ki Hitler
kendisine dokunulmasndan, hele plmekten ve kucaklanmaktan hi holanmazd. Kendisiyle grmeye
gelen devlet bakanlaryla bile zorla el skr, sonra en az metre mesafede durarak konuurdu. Hitler'in bu
garip davran onun kokulara kar ar bir duyarll olduu varsaymna balanmt. Ama o gn anlalan
kendi 'vasiyetini' kendisi yerine getirdii iin ok mutlu olmutu.
Bu iki igal Hitler'in adn btn dnyada duyurdu. Gzkara bir Nazi,
Almanya'nn yeni tanrsn o gnlerde u szlerle tanmlamt:
"Hitler
bizim
gzmzde sadece 12 inansz havarisi olan o bildik Tanr'dan (sa) ok daha
yce bir tanryd."'2 Gerekten de Hitler'in hreti dnyada yaylmt.
Fotoraflar dnya basnnda artk birinci sayfalarda yer alyordu. Oysa
Hitler'in gemite fotoraf ektirmek konusunda da ok yadrganan
bir davran olmutu. 1920-1930 yllar arasnda Hitler
hibir gazeteciye fotoraf ektirmemi ve grntsnn basnda
yer almasna izin vermemiti. Almanya'da herkes onu konuuyordu,
yazlarn okuyordu, nutuklarn dinliyordu ama gazetelerin
fotoraflarn basmas yasakt. Amerikal nl gazeteci
VVilliam Shirer'n ve yazar Ernest Hemingvvay'in dediklerine
gre o yllarda Hitler'in bir fotorafn elde edebilmek iin neredeyse
bir servet demek gerekiyordu. Avrupa'da adndan en
ok sz edilen siyasetinin tek karelik fotorafnn ekilmesine
bile Naziler Fhrer'in emri ile engel olabilmilerdi.
Avusturya'nn igalinden iki ay sonra, Mays 1938'de dnya
bu igali, iki Alman lkesinin doal birlemesi eklinde yorumlam
ve unutmutu. Mays aynn ortalarnda Avusturya'daki
17. Askeri Blge Komutan General Knittersched dorudan
doruya Hitler'den gelen gizli bir emir ald. Buna gre Dllersheim
adl krsal ve ormanlk ky alannn askeri manevralar iin
talim alan olarak almas isteniyordu.'3
ki ay sonra, Temmuz 1938'de bu kez de Avusturya Tapu
Kadastro Mdr benzer ekilde dorudan Hitler'den gelen bir
emir ald. Mdrden en ksa srede Dllersheim'n ve evresinin
t m kaytlarn toplamas isteniyordu. Emre gre Dllershe8
Bilinmeyen Hitler
im tank talim alan olarak seilmiti. 1939 ylnn banda bir sabah kimsenin bilmedii, ad duyulmam yoksul
Dllersheim Ky'nn sakinleri yataklarndan kaldrldlar. Kyller nce kyn meydannda toplandlar, sonra
da yanlarnda tayabilecekleri eyalar alp az tedeki ekoslovakya'ya g etmeleri istendi. leden sonra
kye giren Alman tanklar kyn okulundan balayarak kilisesine ve mezarlna kadar ne kadar yap varsa
tamamn yerle bir ettiler. Mezar talar bile paralanmaktan kurtulamamt. Yoksul Dllersheim Hitler'in
emriyle haritadan silinmiti.'4
Nazi Almanya's tarafndan yeryznden silinen ilk yerleim

alan ite sadece ounlukla ek ve Moravya asll yoksul Avusturyal kyllerin yaadklar bu kk ky
olmutu. Sonraki yllarda Naziler byle kk kylerle yetinmeyip koskoca kentleri de tanklaryla dmdz
ettiler, haritadan sildiler.
2. Dnya Sava sresince Almanlarn saldrganl o denli vahice olmutu ki hi kimse yoksul
Dllersheim'n hazin akbetini dnecek lkse sahip olamamt.
2. Dnya Sava bittikten sonra Alman saldrganlnn boyutlar aratrlmaya baland. lkin byk
kentlerin durumlar ele alnd. Dllersheim ise yaklak 25 yl sonra tarihilerin dikkatini ekebildi. Hitler
acaba kk Dllersheim
Ky'n niin yerle bir ettirmiti? Eldeki belgelere gre yklan kyde tank talimi hi yaplmamt. Kald ki bu
tr askeri manevra ve talimler iin Avusturya'nn saysz bo alan vard, yeni alan amaya hi gerek yoktu.
stelik Hitler Dllersheim'dan baka hibir Avusturya kyne dokunmam, tam tersine onlar mali ve teknik
destek salayarak kalkndrmt. Kyde Nazilerin geleneksel dmanlar olan komnist, ingene ve Yahudi
de yoktu, kendi halinde tamam Katolik bir kyd Dllersheim. yleyse niin haritadan silinmiti?
Adolf Hitler'in ocukluundan beri mimarla merakl olduu ve binalar ykp yeniden ina ettirmek gibi
hayaller kurduu biliniyordu. Opera binalarn, saraylar, garnizon binalarn ykarak yeni binalar yaptrmak
Fhrer'in en byk dyd. Acaba Fhrer Avusturya'y igal edince yine bu patolojik hayalAytun Altmdal 9
lerinden birine mi kaplmt? Bir mimarlk fantezisine mi kurban gitmiti Dllersheim?
1971'de nl Alman tarihi VVerner Maser, Dllersheim Ky ile ilgili bomba gibi patlayan bir aklama yapt.
Maser'e gre Dllersheim, Hitler tarafndan hibir zaman tank talim alan olarak seilmemi, dolaysyla da
yerle bir edilmemiti! Maser'in dediine gre Dllersheim gerekte 1945'te Almanya ilerine doru ilerleyen
Stalin'in Kzlordu'su tarafndan haritadan
silinmiti. Dllersheim' evleri, okulu, kilisesi ve mezarl ile yktrp yok eden Hitler deil, bizzat Stalin'di. Hi
kimsenin bilmedii ve nemsemedii bu ky Stalin tarafndan yok edilmiti. Maser'in aklamalar zerine
Dllersheim dnyann ciddi gazeteleri tarafndan ele alnmaya baland. Avusturya'daki yoksul bir ky acaba
niin nce Hitler, sonra da Stalin gibi iki acmasz diktatr tarafndan haritadan silinmek istenmiti?
Dllersheim' esrarengiz yapan neydi?
Gizli istihbarat rgtleri, gazeteciler, aratrmaclar ve akademisyenler iki yl sreyle grlerini bildirdiler.
Sonunda Dllersheim'n srr zld. Kk Dllersheim Ky Adolf Hitler'in babas Aloys Hitler'in doum
kaytlarnn bulunduu yerdi. Hitler'in babas belgelere baklrsa bu kydeki kiliseye kaytlyd ve Hitler ailesinin
gemii ile ilgili birok belge de burada saklanmaktayd. Ky yklmadan nce bir SS subay gelerek tm
belgeleri toplam ve bunlar bakent Berlin'deki gizli bir devlet arivinin kasasna tamt. Daha ilginci
Hitler'in bykannesi Maria Anna Schickelgruber de Dllersheim Mezarl'nda gmlyd. Hitler'in emriyle
mezarlk yok edilince bykannesinin mezar da sonsuza dek bulunamayacak ekilde ortadan kaldrlmt.
Hitler'in en kapsaml biyografisini yazan G.L. VVaite'm yazd gibi, "Hitler yok etmek iin bu ky rastlant
sonucu semi deildi. Bilerek seilmiti Dllersheim."15 Dllersheim'n esrar zlmt ama tarihilerin
kafalarn kartran birok soru yantsz kalmt. Bir insan hayatnda hi grmedii bykannesinin mezarn
acaba niin barbarca yok 10 Bilinmeyen Hitler
ettirir? Bykanne bylesine acmaszca cezalandrlmak iin acaba nasl bir gnah ilemiti? Yoksa Hitler'in
sonsuza dek bilinmesini istemedii bir sr m vard?
2. Dnya Sava'nn zerinden yaklak 55 yl geti. Tarihiler hl kesin
olarak Hitler'in ailesindeki 'Kim Kimdir'i zebilmi deiller. Almanya'nn
yakn dnemdeki en nl tarih aratrmacs
Klaus P. Fischer'in dedii gibi, "Bu konuda geree
belki de hibir zaman ulalamayacaktr."'6
Adolf Hitler'in hayat, kelimenin tam anlamyla bir 'Muamma'dr.
u kesindir ki, Adolf Hitler, tarihi Fritz Fischer'in de
yazd gibi bir ' Kazas' deildi.17 Birileri 'O'nu semiler ve
ynlendirmilerdi.
1.2. AZI SIKI BR KADIN
Avrupann aile ii evliliklerin ve aile ii cinsel ilikilerine wn yaygn olduu bu blgesi karmak aile ii
ilikileriye olduu kadar akl hastalklar ve bedensel bozoukluklaryla da nlenmiti Robert G.L.waitet
hepsychopathic God,1977
'
'Alnyazs'2
Adolf Hitler'in de hemen her frsatta belirttii
gibi onun servenlerle dolu yaamnda ok belirleyici bir rol oynamt.
Hitler'in esrarengiz aile gemii ile ilkel korku ve nefretini
yanstan Yahudi dmanl dikkatlice incelenirse onun nl
devlet adam Bismarck'm, Hohenzollern imparatorlar kayzerlerin.
ve Devlet Bakan General Hindenburg'un koltuuna

oturabilecek en son ahs bile olamayaca aka grlr. Ne


var ki, Adolf Hitler bu koltua oturmu ve on iki yl boyunca
Alman halk onda Tanrsal ve ilahi bir g bulunduuna inanarak
onun emirlerini tartmadan yerine getirmeyi kabullenmiti.
Adolf Hitler kendisini Fhrer (Babu) ilan ederek kendinden nce Almanya'nn bana
gemi tm devlet adamlarndan daha fazla nlenmi, hepsinden daha fazla gce ve
yetkiye sahip olmu ve deyim yerindeyse Almanlarn yeni Tanrs olarak yceltilmitir.
Sadece Adolf Hitler deil, ilgintir ki, belki de ayn 'Alnyazsnn
bir oyunu olarak babas Aloys da kendi apnda tuhaf
ve sr dolu bir yaantnn kahraman olmutur. rnein, Aloys
Schickelgruber'in nasl olup da hibir yasal zorunluluu yerine getirmeden 6 Haziran 1876'da birdenbire
Dllersheim Kilisesi'ndeki doum kayt defterindeki adn Aloys Hitler'e evirtet l 12 Bilinmeyen Hitler
bildii hibir tarihinin veya istihbarat rgtnn zemedii bir sr olarak gnmze kadar gelmitir. Aloys bu
ilemi yaptrmak iin mevzuat gerei mahkeme karar kartmak gibi yasal bir giriimde bulunmamt. Daha
ilginci, ad deiikliini yapan Dllersheim Kilisesi'nin yal papaz Josef Zahnschirm, yasalara gre bu
deiiklii yapmas iin imza atmas gerekirken atmamt. Hayrettir ki btn bu eksiklere ramen ad
deiiklii yasal saylmt!
Benzer ekilde sadece ilkokul mezunu olan Aloys'un nasl
olup da 13 yandayken kynden ayrlp Viyana'ya yerletii
ve iddialara gre hi kimseden yardm grmeden Habsburg Saray'nn
ynetimindeki imparatorluk Gmrkleri Bamfettilii'ne
kadar ykselebildii de Aloys'un hayatndaki halen zmlenememi
srlardan biridir.
u kesinlikle sylenebilir ki Hitler'in aile tarihi inanlmayacak kadar karmak ve esrarengiz olaylarla doludur.
Bu pencereden baklrsa byle bir aileden Adolf Hitler gibi birinin kmas yadrgatcdr. Konu Hitler'in ailesine
gelince tarihiler ve aratrmaclar aresiz kalmakta ve gerek dnyadan koparak bir yalanlar ve yar-gerekli
yalanlar lemine girerek bulank sularda avlanmak zorunda kalmaktadrlar. Bu sular bizzat Adolf Hitler
tarafndan bulandrlmtr ve onun verdii bilgileri gerek kabul ederek yola kanlar ounlukla ellerinin
bombo kaldn gecikerek de olsa grmlerdir. rnein, Hitler'in babas Aloys'un gmrk mfettii olduu
hibir kukuya yer vermeyecek ekilde kantlanm bir gerektir. Oysa, olu Adolf Hitler 21 Kasm 1921'de
yazd bir mektupta babasnn 'Postac' olduunu altna imzasn atarak belirtmiti. Hitler on yl kadar sonra
da bir grup Nazi brokrata babasnn yerel 'Yarg' olduunu sylemiti. 22 ubat 1933'te ailesinin ve
kendisinin zbez 'Bavyeral' olduklarn, 23 Eyll 1938'de de ngiltere Babakan Neville Chamberlain'e
ailesinin ve kendisinin Anglo-Sakson kkenli, yani safkan ngiliz olduklar yalann sylemiti.3 "Benim ne
dndm hibir zaman bilemeyeceksiniz," demiti Hitler silah arkada ve bir dnemin Genelkurmay
Bakan General Franz Halder'e. "evresine hava atmak iin benim Aytun Altmla! 13 aklmdan geenleri
bildiklerini yksek sesle syleyenlere ben hi kimselere sylemediim yalanlar sylerim."' Nedir ki, Hitler
yalan sylemi olmak iin yalan syleyen biri deildi; daima iinde bulunduu koullar gizlemek iin yalan
sylerdi. Hitler'in yalanlan 'taktik' yalanlard.
1930'a kadar basna fotoraf ektirmekten kanan Adolf Hitler'in gerek soyadnn Schickelgruber
olduunu Nazi Partisi'nin (NSDAP) yeleri dahi
bilmiyorlard. Macar asll gazeteci Hana Habe -sonra Amerikan istihbar.it eleman oldu- 1932'de Adolf Hitler'in
gerek soyadnn Schickelgruber olduunu kefedip yaznca Nazilerin boy hedefi haline geliverdi. Naziler
ldrmek iin Habe'yi aramaya baladlar, 0 da areyi Ameri kava kamakta buldu.5 Habe'nin kefi
Almanya'da artc izler brakt. Hitler aile gemiinin sorgulanmasndan ciddi rahatszlklar duyuyordu Ailesi
ile ilgili bitmek tkenmek bil mey en tartmalar Hitler'i hr hayli ypratmt. 1933'te anslye seilime yapt
ilk , ai lesiyle ve zel hayal ile ilgili soruturmalarn srdrlmesini yasaklamak oldu."
Hitler'in ailesiyle ilgili sylenen her sz hi kukusuz doru deildi, n sylentilerin bir ksmn onun siyasi
rakipleri kar tyorlard. Bu sylentileri gerek sanan birok yabanc gazeteci ve yazar vard. 2. Dnya Sava
sonrasnda, bu kiilerin o gnlerde yazdklar aslsz haberler ve yorumlar sava sonrasnda birok tarihiyi ve
bilini adamn yanltt. Sylentiler Badece siyasi rakiplerden gelmiyordu. Hitler'i savunan Nazi Partisi yeleri de
kan her sylentiyi bytyorlar ve kulaktan kulaa yaygnlaan bu sylentiler yabanc basn mensuplarna
kasten duyuruluyorlard. Bylece Hitler'le ilgili sansasyonel haberler her gn bir yabam gazetede manet olu
yordu. Nazilerin amac Hitler'i ne pahasna olursa olsun dnya basnnn 'gndeminde' tutmakt. Nazilerin
Hitler'le ilgili karttklar magazin haberlerinden biri de onun kadnlarla olan ilikisine dairdi. Naziler Hitler'in
zel hayatnda kadna yer vermediini ve papazlar gibi kadnsz yaadn yaymlard. Oysa Hitler'in
hayatna girdikleri bi14 Bilinmeyen Hitler linen belgelenmi en az alt kadn olmutu. Daha ilginci bu alt
kadndan bei yedi kez intihar giriiminde bulunmu ve hayatna son vermiti!
1930'larda Hitler'le ilgili ortaya salan sylentiler bir sre sonra o kadar oalmt ki kendi partisi iinde bile
tartmalar balad. Alt rtbelerdeki baz Naziler, gerekte Hitler'in yakn evresi tarafndan artmaca
amacyla kartlm olan sylentileri gerek sanmaya baladlar. Nazi Partisi iinde gr ayrlklar belirti.

Parti'nin Hitler'e kar olan Georg Strasser kanadna mensup 'Sosyalist' Naziler, Hitler'i gerek kimliini
gizlemekle suladlar.
Bu sulamalardan biri kendisi de su katlmam Nazi olan Otto Lurker adl bir gardiyann yazd Demir
Parmaklklarn Ardnda adl bir kitapta ortaya atlmt. Lurker uzun yllar Almanya'nn nl ceza ve tutukevi
Landsberg an I.ech'de bagardiyanlk yapmt. Hitler 1923'tc baarszlkla sonulanan Birahane
Darbesi'nden sonra bu hapishanede cezasn ekmiti. Lurker'in yeminli beyanna gre Hitler tutuklu
bulunduu srada ok garip bir olay yaanm ve Lurker bu olaya ilk eklen tank ve taraf olmutu. Olay yle
gelimiti: Bir sabah her haliyle pek de normal saylamayacak siyah giysili bir adam Adolf Hitler'i ziyarete
gelmiti. Lurker siyasi tutuklularla grmek isteyenlerin kimlik bildiriminde bulunmalar gerektiini ziyaretiye
bildirmiti. Bunun zerine adam Adolf I [itler olduunu sylemi ve kimliini gstermiti. Lurker arm ve
Adolf Hitler'in cezaevinde olduunu sylemiti. Bunun zerine siyah giysili adam yle konumutu:
"Gerek Adolf Hitler benim. Sizin cezaevinde tuttuunu kii benim kardeim Rudolf Hitler'dir. Siz onu Adolf
Hitler adyla tanyorsunuz, nk imdilik benim adm kullanyor." Bu garip ve garip olduu kadar da akl
kartrc olay Otto Lurker'i ahsen tanyan ve Hitler'in yakn dostu -sonra uzak dman- gazeteci Konrad
Heiden tarafndan 1936'da yaynlanan Adolf Hitler adl biyografik kitapta da yer almt.7 Heiden, ayrca uzun
yllar kendisinin de aralarnda olduu NSDAP'nin st kadrosunun Adolf Hitler'in gerek adnn RoAytun
Altndnl 15
bert Hitler olduunu bildiklerini de yazmt. Bu st kademe yneticilerine gre Robert Hitler, Avusturya
Ordusu'nda askerlik yapmamak iin kimliini kardei AdolfTa deitirmi ve bylelikle askerlikten kurtulmutu.
Ne var ki, bu olay esrarengiz hale getiren bu kimlik deitirme meselesi deildi. Adolf
Hitler'in gerekte Robert ve Rudolf adl kardeleri hibir zaman olmamt. Ne Robert
Hitler diye biri gerekte var olmutu ne de Rudolf Hitler. Fakat Almanya ve Avusturya'da
ok ender rastlanan Hitler soyadn kullanan baz Yahudi aileler vard. Hitler ise
Katolik'ti, hapishaneye
gelen ahs, gerekti- llitler efsanesini oaltmak amacyla gnderilmi
eski bir aktrd. 1930'larda Nazi Partisi iinde kimileri
Adolf 1 litler'in gerek adnn Rudolf Hitler okluunu, kimileri
de Robert Hitler olduunu sanyorlard ama ortada sadece bir
tek Adolf I litler vard. O da bu yanl kany silip atmaktansa
baka yalanlar uydurarak sylenti yangnna krkle gidiyor ve
akllarn daha da karmasndan honut oluyordu.
Sz, I litler'e ilikin ad v.e kimlik deiikliklerinden alnca, ilk bakta gereksiz gibi grlen ilgin bir ayrntya
deinmeden gememek gerekir. Belgelere gre, Hitler'in babasnn ad Aloys'du. Bu sonra Aloys olarak
deitirilmiti. Tpk soyadnn da Schickelgruber'den I litler'e deitirildii gibi. Aloys adnn etimolojik kkeni
I,.itince Aloyss ln. I.atn ce LudOVCUS, AJoysiUS'dan tretilmi bir.sinonim addr I [er iki isim de
Franszca Louis adnn Latince formlardr. Aloysius ve Ludovicus, Chlodovicus ve Clovis adlaryla zdetir Bu
adlarn gnmz ngilizce, talyanca ve Almanca'daki karlklar Luigi, Ludvvig ve Levvis'dir.
Bu adan baklnca, Hitler'in babasnn ad etimolojik olarak Fransa'nn ilk ulusal kahraman saylan Kral
Clovis'e balanmaktadr. Clovis, Cermen kavimlerinden Franklarn kralyd ve Pagan tanrlarna bal bu
kavimi ynetiyordu. Sonra IS 499 ylnn Noel gn, beklenmedik ekilde Katolik dinine geti." Clovis tam bir
pragmatistti. En byk rakibi olan Cermen kavimi Alamanni'yi (Alman) yenmek uruna kendi Pagan tanrlarn
verip Hristiyanln 'Babasz' domu tanrs sa'y almay ka16 Bilinmeyen Hitler bul etmiti. Clovis yeni
girdii dinin taraftarlarn ve Oklt sembollerini kullanarak kadim dman Pagan Alamanni'yi yenmeyi
baarmt; tpk nl Konstantin'in Hristiyanla geerek ayn Oklt sembollerini kullanarak Pagan Romal
rakiplerini yendii gibi.
Adolf Hitler'in babas Aloys Schickelgruber de 'Babasz' domu bir ocuktu. Babasnn kim olduu belli
deildi. Annesi ise yazlanlara gre 41 ya da 42 yanda' bir kadnd. Ad, Maria Anna Schickelgruber'di. Kilise
kaytlarna gre Aloys, 7 Haziran 1837'de Aa Avusturya'nn VValdviertel kesiminin Strones Ky'nde
dnyaya gelmiti. Bir yanda Bohemya ve Moravya, dier yanda da Tuna Nehri VValdvierteTin snrlarn belirli
yordu. Bu kra, verimsiz topraklarda oturanlar, tpk daha kuzeyde yaayan eski soydalar ekler gibi ask
suratl, kasvetli ve sert karakterliydiler. Avrupa'nn bu blgesinde aile ii evlilik ok yaygnd ve yine ok sk
olarak babas belli olmayan bebek doumlar yaanrd.1" O yllarda Avusturya'nn krsal alanlarda doan
bebeklerin yaklak %4() kadar evlilik d ilikilerden peydahlanmalard.1 '
Hi kukusuz evlilik d ocuk doumlar sadece yoksul kyllerin gerekletirdikleri bir gnah deildi.
Habsburglarn saraylarnd da benzer bebek doumlar ska yaanmt. Avusturya-Macaristan mparatoru
Franz Josef, Avrupa cra liyet ailelerinin en soylu ve gzel kadnlarndan birisiyle evli olmasna ramen, tpk
kendi kylleri gibi zaferler ve yenilgilerle dolu hayatndan vakit bulup, demiryolu iletmesinde grevli bir
memurunun Anna Nahovvski adl ok gen ve fettan karsyla iliki kurmutu. Ayrca o gnlerin nl
sanatlarndan Katharina SchrattTa da dostluu vard. Franz Josef'in olu veliaht Prens Rudolf da, Prenses
Stefanie'yle evli olmasna ramen 16 yandaki gen bir Barones'i ayartarak kendisine metres tutmutu.
1830'larn Aa Avusturya'snda yaanm olan bu yaygn evlilik d doumlar konusu baz kukularn ortaya

kmasna neden olmutur. Halkn %40' arasnda, hangi erkein hangi ocuun babas olduu kesin olarak
bilinemedii gibi baz durumAytun Altmdal 17
larda da hangi annenin hangi bebein gerek annesi olduu da kesin olarak belirlenemiyordu. Evlilik d
ilikilerden domu birok bebek stanne (Stiefmutter) denilen kadnlara veriliyorlar ve bir daha hi aranp
sorulmuyorlard. Bu stanneler kaytlara gerek anneler olarak geiriliyorlard. Bu durumda Maria Anna
Schickelgruber'in Aloys'un gerek annesi olduu kesin olarak ne srlebilir miydi? Geri tersini
kantlayabilmek de zordu ama yine de baz ipular vard. Amerikal nl sava tarihisi Samuel W. Mitcham
Jr. ilgin
bir hususa deinmiti:"Biroktarihi Hitler'in Kavgam'da yazdklarn ncil
kadar doru saymak gafletine dmlerdir. Onlara gre Hitler'in kendi genlii ile yazdklar tartmasz
doruydu. Oysa 1965'ten ncesine dein birok belge ortaya karlmam olduu iin bu tarihten once
yazlm olan kitaplarn ou geersiz bilgilere, efsanelere ve dpedz yalanlara dayandrlmt.
1945-65 yllar arasnda Hitler ve Nazilerle ilgili en nemli belgeler Amerika'da hkmet dairelerinde mhrl
olarak gizlenmiti. Ancak bu tarihten sonra bu belgeler zerinde snrl sayda bilim adamnn aratrma
yapmasna izin verildi."12 Mitcham haklyd. rnein birok tarihi ayn kaynaktan beslenen hatay
tekrarlayarak Hitler'in bykannesi Maria Anna Schickelgruber'in 40 yalarndayken doduu kyden ayrlp
Graz ehrine gittiini ve burada hizmeti olarak altn ve evin gen olu tarafndan hamile brakldn
yazmlard stelik onlara gre (raz'dakj bu aile Frankenberger adl bir Yahudi aileviydi ve Maria Anna da bu
Yahudi ailenin olu tarafndan gebe braklmt. Dolaysyla da Hitler'in bykbabas da bir Yahudi'ydi. Eksik
aratrmadan kaynaklanan bu bilgi tmyle geersiz di. yle ki, 1965 sonras ele geen belgelere gre Maria
Anna, Graz'a mr boyunca hi gitmemiti, nerede kald almas(!). Graz polis kaytlarnda bu isme hi
rastlanmamt. Dahas 1830Tu yllarda Graz'da tek Yahudi bile yoktu. nk o dnemde Stryia diye bilinen
Graz ve evresinde Yahudilerin yaamas 1496'da yasaklanmt. Graz ehrinde Yahudilerin yeniden
oturmasna ilk kez 1856'da izin verilmiti. Dier bir deyile Aloys'un doumundan yaklak 20 yl sonra... 18
Bilinmeyen Hitler Graz ehrin kaytlarnn gn na kmas Hitler'in ailesiyle ilgili kukulan daha da artrd.
Maria Anna, Graz'a gitmediine ve Yahudi'den de hamile kalmadna gre nerede ve kimden hamile
kalmt? Kald ki, tm hayat yoksulluk ve zaruret iinde son derece yorucu ve ypratc iftilik koullar iinde
gemi olan 42 yanda bir kadnn ilk kez hamile kalmak iin epeyce gecikmi bir bedensel yapda olduu da
ortadayd. Tarih aratrmaclarnn bu konuya hi deinmemi olmalar da manidard. Sadece 1830Tu yllarn
Avusturya'smdaki yoksul ve bedenen ypranm bir kyl kadn iin deil gnmzn kentli kadnlar iin bile
42 ya ilk hamilelik iin olduka Ucu dir ve tehlikeler ierir. Ne var ki, bu ok nemli husus gzden kamt.
Birok nl tarihi birbirlerinden alntlar yaparak Maria Anna'nn gittii ehirde gebe kaldm ve doku/ aylk
hamileyken baba evine dndn ve birka gn sonra da ocuunu burada dnyaya getirdiini yazmlard.
Ancak bu ortak yanla dmeyen ok dikkatli bir Alnan tarihi, Kari I >cl rich Bracher, Aloys'un doumunu
bambaka bir ekilde aklamt:
"Aloys'un babasnn kimlii belli deildir. yle anlalyor ki, Maria Schickelgruber
almak iin gittii ehirden ocuu ile birlikte kyne dnm ve be yl sonra da 47
yandayken deirmenci yama Georg Hiedler ile evlenmitir."'1 Eer Bracher haklysa
bebek birok tarihinin va/.d gibi Strones'de deil, Maria Anna'nn almak zere
gittii varsav lan fakat neresi olduu bilinmeyen bir ehirde domutu. Maria Anna'nn
Graz'a hi gitmedii belgelerle saptanm okluuna gre bebek acaba nerede dnyaya
gelmiti?
Baka sorular da vardr. Maria Anna Strones'de doum yapmam ve/fakat yannda
ocuu ile kyne dnmse bu ocuun onun ocuu olduu kesin olarak nasl
saptanabilir? 42 yandaki hi evlenmemi bu kyl kadn kendisine emanet edilmi bir
bebekle kyne dnm olamaz myd?
Maria Anna'nn toplumda saygn yeri olan baka bir kadnn
evlilik d ilikisinden doma bebeini bytmekle grevlendirilmi
bir 'Stanne' olmad nasl bilinebilir ki?
Hitler'in ailesi konusunda en ayrntl almay yapm olan tarihi Bradley F. Smith yle yazmt: "Maria
Anna Schickelgruber -ya da Schicklgruber- Nisan 1795'te, Strones'de domutu. Strones'de 1 (bir) numaral
evde oturan ifti Johann Schickelgruber'in on bir ocuundan biriydi. On kardeinden alts yaamt."14
Adolf Hitler'in karmak ruh halini ve nereden geldiini anlayabilmek iin bykannesi olduu
varsaylan ve/fakat nedense mezar torunu Adolf Hitler tarafndan yerle bir edilerek yeryznden
kaldrlan Maria Anna Schickelgruber'in yaamndaki
srlar zmek gerekmektedir. Nedir ki, tarihiler bu konuya da gereken ilgi gstermekten kanmlardr.
Maria Anna'nn hayatndaki garipliklerden biri de onun yapt varsaylan doumun tarihi ile ilgilidir. 1965
ncesinde I ltler'le ilgili yazlm kitaplarn neredeyse tamamnda, Maria Anna'nn 7 Haziran 1837'de dnyaya
bir erkek ocuk getirdii ve bebei ayn gn Dllersheim Ky'ndeki kiliseye gtrp vaftiz ettirdii yazldr.
Ne var ki, biri Alman dieri Amerikal iki nl tarihi illerindeki belgelere gre doumun 7 Haziran'da deil, 17

Ha/iran'da olduunu ne srmlerdi. Bu iki tarihi de dier tarihiler gibi bebein doduu gn annesi ta
rafndan merkez ky olan Dllersheim'e gtrlerek vaftiz edildiini belirtmilerdi."
Bu ayn gn vaftiz ettirme kuram da ok salam temellere dayanmamaktadr. 1837 ylnn Avusturya'snn
kra ve yoksul Strones Ky'ndeki olduka ileri yataki bir kadnn ilk ocuunu dourduktan hemen sonra
onu kucana alp bir hayli yol yryerek -nk hibir tank onun arala gittiini grm deildi-Dllersheim
Kilisesi'ne gitmi olabileceini varsayabilmek olas deildir. Kald ki, souk kilisenin iinde vaftiz iin nceden
haberli ve hazrlkl olmayan papaz beklemesi, uzun saylabilecek vaftiz ve kayt ilemlerinden sonra, hl
ayakta kalabildiyse eer ocuunu alp yeniden yayan olarak kyne dnmesi gerektii de dnlrse u
mehur 'ayn gn vaftiz' kuram pek gereki gzkmemektedir. Ne var ki, vaftizde hazr bulunmu kimse
yoktu, ocua da Katoliklik gerei bir vaftiz babas ve annesi atanm deildi. 20 Bilinmeyen Hitler Bu iki
tarihinin ne srdkleri gibi Maria Anna'nn bebei Aloys eer 17 Haziran'da doduysa ok garip bir
rastlantya da denk gelmi demektir.
yle ki, Katolik Kilisesi'nin en nemli kitaplarndan biri saylan Azizler Kitab'na gre 17 Haziran Katoliklerin
ok sevdikleri ve sayg duyduklar Aziz Herve'nin gndr. Bu Aziz S
575 ylnda lmt. Doduktan ksa bir sre sonra garip bir ekilde gzleri kapanm ve mr boyunca bir
daha da almamt. Ne var ki, Kilise ynetiminde ykselmi ve 'Abbot'luk (Bapapaz gibi) mertebesine
erimiti. Aziz Herve'nin sembol kurttu. Simgesel olarak daima bir kurt tarafndan ynlendirilen kr adam
olarak tasvir edilirdi.1"
Aloys Hitler de olu Adolf'un dnyaya neler yaptn gremeden gzlerini bu dnyaya kapatmt. Benzetme
yolu ile sylenirse, o da Aziz Herve gibi krd. Bu kr adam Aloys, olu 'kurt adam' Hitler tarafndan tarihe
sokulmutu ve ynlendirilmiti. Adolf Hitler olmasayd babasn hi kimse tanmayacak ve hayatn da bilmek
istemeyecekti. Kald ki, Hitler gerekten de 'kurt adam'd. Adolf, Nordik mitolojide 'Athal+VVolfa', yani ansl
kurt adndan tretilmi Almanca bir add. te yandan Adolf Hitler'in Nazi Partisi iindeki gizli kod ad da
'Kurt=Wolf idi. lgin bir rastlantyla Aloys eer 17 H a z i r a n Aziz Herve gnnde doduysa, tpk onun gibi
gerek babasn hi grememi ve bir kurt tarafndan ynlendirilerek tarihe sokulmutu. Baka ilgin
kesimeler de vard. Eer, Bradley ve Jetzinger haklysalar, 17 Haziran 1837, bir Cumartesi gnne
rastlamt. Bu durumda Aloys cumartesi gn domu ve vaftiz edilmi oluyordu. Aloys'un olu Adolf Hitler
de 20 Nisan 1889'da yine bir Cumartesi gn dnyaya gelmiti.
Kuku uyandran dier bir husus da uydu: Maria Anna, birok tarihinin iddia ettii gibi Strones Ky'ndeki 13
numaral evde oturan babasnn ve ailesinin evinde deil, gerekte, kendi aile ocandan dokuz ev tedeki 22
numaral evde yaayan Johann Trummelschlarger ailesinin evinde doum yapmt.17 Bradley Smith'in
belirttiine gre, "Trummelschlarger ve kars Aytun Altmdal 21 kk Aloys'a vaftiz ailesi olmulard. Maria
anna doumdan sonra bebei ile birlikte bu evden ayrlm ve baba evine snmt. 18 Bu durumda gerekte
kendi ailesinden hi kimse Maria Anna'y doum yaparken grmemiti. Onlar kucandaki bebekle
baba evine geri dnen Maria Anna'y grmlerdi, o kadar!
Maria Anna niin kendi evinde deil de baka bir yoksul
kyl ailesinin evinde doum yapmt, bu hibir zaman anlalamamtr.
te yandan Trummelschlarger ailesi nedense Aloys
tarafndan dile getirilmemi, deta yok saylmt. Oysa bu karkoca, iddiaya gre, ona vaftiz
babal ve annelii yapmlar ve sorumluluunu stlenmilerdi.
Bu kark ve kuku uyandrc verilere Maria Anna'nn ilk doum iin ok ileri saylan yan (42 ya),
ypranm bedenini -ki birka yl sonra lm de ar yorgunluktan kaynaklanmt-ve Avusturya'daki evlilik
d ilikiler rgsn eklediimizde Maria Anna'nn Aloys'u belki de hi dourmam olabilecei gibi bir
sonuca varmak olasdr. Bir yandan eldeki kaytlar birbirlerini tutmamakta, bir tarihinin ak dediine dieri kara
demekte, dier yandan Aa Avusturya'nn ve Maria Anna'nn iinde bulunduklar nesnel koullar byle bir
doumun gerekliine glge drmektedirler.
Maria Anna, Aloys'un gerek annesi olsa da olmasa da u bir gerektir ki, az son derece sk, sr
saklamasn bilen bir kadnm! Maria Anna Aloys'un gerek babasnn kim olduunu hibir zaman
aklamadan bu gnahn srrn mezara gtrmeyi yelemitir. Bu durum dikkate alndnda ortaya u sorular
kyor: Maria Anna ya ocuun babasnn gerek kimliini hi bilmiyordu, onun iin aklayamamt, ya da
biliyordu ama aklanmas halinde bana geleceklerden korkmutu. Her ne halse, bu bilmeceyi zmek
grevini ileriki yzyllarn tarihilerine ve aratrmaclarna brakarak gp gitmiti. Tarihiler ise birok
olaslk bulunmasna ramen biraz da acil davranarak sonuta Maria Anna'nn yasak aknn(!) ve gnahnn
erkek aday olarak ad belirlemilerdi. Akademisyenlere gre Hitler'in aile soyaacn daha fazla
aratrmaya gerek yoktu. Onlarn saptad bu erkekten biri mutlaka yasak ve gizli 22 Bilinmeyen Hitler
akn kahraman olmu ve bu evlilik d ilikiden doan
Aloys'a genlerini aktarmt. Bu erkekten ikisi kardeti. Dieri ise nl Nazi ve Polonya kasab olarak
tannan Hans Frank'n, Nrnberg'in durumalar sonrasnda idam edilmesinden ksa bir sre nce adn
aklad bir Yahudi'ydi. Hans Frank, Adolf Hitler'in ok yakn ve gzkara adamlarndan biriydi. yle ki idam
sehpasna ktnda bile 'Heil Hitler' diyerek lmeyi seti, yalan sylemesi iin hibir gerekesi yoktu."
damndan nce hapishanedeki hcresinde kaleme ald anlarnda Hans Frank, Hitler'le ilgili iddiasn u

szlerle dile getirmiti:"MariaAnna, Frankenberger adl Yahudi ailenin yannda hizmeti


olarak alrken gebe braklmt. Frankenberger ailesi bu gebelikten doacak ocuun bakmn stlenmeyi
kabullenmi ve ocuk 13 yan dolduruncaya kadar Maria Anna'ya belirli bir aylk demeyi kabul etmiti. Bu
aylklarn dzenli olarak dendiine dair makbuzlar ve mektuplar vard." Hans Frank bu soruturmay Hitler'in
istei zerine gizli bir ekilde yrtm ve I litler'e iletmiti. Frank, Yahudiler tarafndan aylk demeler
yapldn Hitler'e syleyince artc bir yant almt. Hitler hi fkelenmemi ve Frank'a bakarak, "Evet,
biliyorum. Bykannem Yahudi bir aileden aylk almt. Ama bunu ok yoksul olduu iin almt, ocuk
dourduu iin deil," demiti.2" Hitler ayrca bykannesine bu konuyu sorduunu ve onun da Aloys'un
babasnn Yahudi olmadn kendisine sylediini belirtmiti.
Hitler'in szn ettii bykanne, Klara'nn annesi Johanna Poelzl'di ve bu kadn 1906'da lmt. Birok
aratrmac Hitler'in Maria Anna'y kastettiini sanmak yanlgsna dmlerdi.
Maria Anna, Adolf Hitler domadan 40 yl nce lmt.
Hitler hayatnda hi grmedii bir insan kendisine tank olarak gsterecek kadar kronik bir yalanc veya
budala deildi.
Frank gizli soruturmasna 1930'daki Nazi Partisi'nin seim zaferinden hemen sonra balamt. 14 Eyll
1930'da yaplan seimlerde NSDAP, beklenmedik ekilde 107 sandalye kazanm ve 6.371.000 oy almt.
Bylelikle Almanya'nn en gl ikinci partisi konumuna ykselmiti. Aytun Altmdal 23 Nazi Partisi'nin resmi
yayn organ Voelkischer Beobachter (yayncs Adolf Hitler) gazetesinde Avrupa'nn tannm yaynclarndan
ve aristokratlarndan ngiliz Viskont Harold Sydney Rothermere bamakale yazm ve Hitler'i gklere
karmt.
'Hitler'in Zaferi Alman Ulusu'nun Yeniden Douu' balkl makale (Baknz Ek) tm dnya
basnnn gzlerini Hitler'e evirmesine neden olmutu.
Bu seim zaferinin ertesi gn Hitler kendi deyimiyle, mide bulandrc bir antajla sarslmt. antaj
yapan ahs vey aabeyi Aloys Hitler Jr.'m, ngiltere'de yaayan olu VVilliam Patrick Hitler'di.21
Bu ikinci Aloys Hitler de ok ilgintir ki, evlilik d ilikiden domu bir ocuktu. Hitler'in babas Aloys Hitler
yasad evlilik yoluyla edindii bu ocuunu iki yana gelinceye kadar nfusuna geirmemiti.22 Kk
Aloys'un agzl ve serseri olu W.P. Hitler Adolf Hitler'i bykbabasnn Yahudi olduunu aklamakla tehdit
etmiti. te bu antaj nedeni ile Hitler, Frank'tan yeeninin iddialarn aratrmasn istemiti.23 antajla
karlaan Adolf Hitler panie kaplmadan yeenini ngiltere'den Berlin'e davet etmiti. W.P. 1 litkr'in bu
bulumadan ksa bir sre sonra yazdklarna gre aralarnda yle bir konuma gemiti: "Ben
aile
gemiimi ve
kendimi basn
dan yllarca
gizlemeyi baardm. Bu insanlar benim kim olduumu ve nereden geldiimi bilmemelidirler... Ailem hakknda
hibir ey renmemelidirler... imdi de yeenimi de kefettiler. Soruturmalar yaptryorlar. Her tarafa
casuslar yollayp ailemle ilgili bilgi toplamaya alyorlar."24 Adolf, yeeni Pat rick'e babasnn -evlat edinilen
Aloys Hitler J r . - kendisiyle vey karde bile olmadn nk kendisinin z babas Aloys Hitler tarafndan
'sonradan' evlat edinilmi bir ocuk olduunu sylemiti.
Hitler, bu antajdan yeeni Patrick'e bir miktar para vererek kurtulmu ve ona bu tr aklamalar yapt
takdirde bana bir 'kaza' gelebileceini sylemiti. Patrick'in bir sre sonra ABD'ye gittii ve soyadn
deitirerek, New York'ta yaad nce srlmtr. Ayn iddiaya gre Patrick Hitler, 1944'te,
24
Bilinmeyen Hitler
'Amcas' Adolf Hitler'e kar savamak iin ABD Ordusu'na katlmt.
25
Bu antaj olaynda ilgin olan baka bir husus vard. Yeen Hitler ailesinde Yahudi bulunduunu ve bu
Yahudi'nin de Frankenreiter adl bykbabalar olduunu ne srmt. Hans Frank ise daha sonra yapt
gizli soruturmada Frankenberger adn bulmutu. Patrick Hitler'in Hans Frank'tan nce ailesinde benzer isimli
bir Yahudi bykbaba bulmu olmas olduka dndrcdr.
17 Temmuz 2000'de New Yorker dergisinde Hitler'in Amerika'da yaayan vey kardeinin ailesi ile ilgili bir
inceleme yaynland. Yazar Timothy W. Ryback, bu aileden adn vermedii bir adamla grtn ve bu
kiinin kendisine "Hitler Ailesi'nde Yahudi kan vardr. Hatta bir amcamz imdi Tel Aviv'de yayor," dediini
aktarmtr.
Graz niversitesi profesrlerinden Nikolaus Preradovi, Graz kentinin tm nfus kaytlarn incelemi ve bu
kentte Frankenberger diye bilinen Yahudi bir ailenin hi var olmadn ama Frankenreiter adl Katolik bir
ailenin bulunduunu ortaya kartmt.26 Bu ailenin bir de olu vard. Ancak Aloys doduu zaman (1837) bu
olan sadece on yandayd! Hitler'in ailesinde Yahudi kan bulunduuna dair iki yabanc gazete de yayn
yapmt. Bunlar ingiliz Daily Mirror ile svire'nin ciddi gazetesi Neue Zrcher Zeitung gazeteleriydi. lki 14
Ekim 1933'te Bkre'teki bir mezarlktaki mezar talarndan birinin Hitler adn tadn, ikincisi de 18.
yzylda Salamon Hitler adl bir Yahudi'nin Adolf'un atalarndan biri olduunun anlaldn yazmt.27
Hitler'in hayatndaki garip olaylardan biri de yine bu adlarla ilgilidir.
Hitler 16 yandayken uzun boylu sarn bir gen kz olan Stephanie jansten'e ilgi duymutu. Nedir ki kzn bu
ilgiden habere bile olmamt. leriki yalarnda Hitler kafasn daha ok mimarla ve mzie takmt. Hatta
bir de roman yazmaya balamt ama 'kz' yoktu bu romanda. Fakat nasl olduysa 1920'de Adolf Hitler

kendisine bir kz arkada bulmutu. Adolf bu gen kzla ilk kez bir sevgiyi paylamt. Bu gen kzn ad
Aytun Altndal 25
ilgintir ki, Mimi Reiter'di. Hitler'in kadn nfusunun erkek nfusundan en az milyon fazla olduu 1920
Almanya'snda ilk ak iin bula bula Yahudi olduu varsaylan bykbabasnn soyadyla ayn soyadn
tayan bir kadn semesi herhalde onun garipliklerle dolu hayatna en uygun olan gariplikti. Hitler'in
Viyana yllarnda onu tandklarn syleyen iki kadn daha vard. Bunlar Marie
Rinke ile Maria Kubata'yd. Ancak Hitler'in bunlarla gnl ilikisi olmamt.28
Hitler acaba niin bykannesine Yahudi bir aile tarafndan
aylk dendiini kabul etmiti? Bu para Hitler'in aklad gibi
Maria Anna Schickelgruber ok yoksul olduu iin denmi
olabilir miydi? 1830'larn Avusturya'snda yz binlerce yoksul
Katolik kadn vard. Bir Yahudi ailesinin 13 yl boyunca yoksul
bir Katolik kadna stelik hizmetilik, iilik gibi bir karlk almakszn
durup dururken yardm yapm olacan dnmek
fazlasyla iyimser olmak deildir de nedir? Eer bu yardm insanseverlik arzusuyla yapldysa o zaman da bu
iyilik niin bunca yl 'ok gizli' tutulmutu?
Hitler damarlarnda Yahudi kannn bulunmadn sylemiti fakat demeler konusunu kabul etmiti. Byk
bir olaslkla Adolf Hitler, Hans Frank'n szn ettii deme makbuzlarn ve mektuplar babasnn lmnden
sonra onun evraklar arasnda grmt. Aksi takdirde bu demelerin varln kabul etmezdi. Kald ki bu
belgeleri bulan Hans Frank' da sulamamt. Onu daima en yaknnda tutmu ve stn grevlerle
onurlandrmt. stese Hans Frank' ihanetle sulayp kuruna
dizdirtebilirdi.
Hitler acaba niin bykannesinin mezarn yok ettirmiti? Doumundan 40 yl nce lm yoksul ve zavall
bir kadna duyduu bu kin ve nefretin kayna neydi? Bylesine barbarca bir intikam iin ortada akla uygun bir
tek gereke vard: Maria Anna Schickelgruber gerekte babas Aloys Hitler'in 'z annesi' deildi. Ona
bakmakla ve bytmekle grevli klnm bir stanneydi! Ve bu stanne para karlnda kk Aloys'a be
yana kadar bakm, evlendikten sonra da kocasnn istei ile onu "bir daha hi grmemek' zere baka bir
ailenin yanna terk 26 Bilinmeyen Hitler
edip gitmiti. Aloys da 13 yana gelince Yahudi aileden gelen demelerin sona ermesiyle birlikte bu ailenin
yanndan ayrlm ve Viyana'ya g etmiti. Anlalan Adolf Hitler ite bunu, Mana Anna'nm kendisine emanet
edilmi olan ocuu bakasna terk edip gitmesini hibir zaman affetmemiti. Kendi z annesine marazi bir
dknl ve hayranl olan Hitler'den beklenebilecek en doal cezalandrma 'kt kadn' ve 'sadakatsiz
anne' Maria Anna'nn mezarn yeryznden sildirmek olurdu -ki o da bunu yapmt.
1.3. BYKBABA KM?
Vicdan bir yahudi icaddr Tpk onlarn snneti gibi kusurludur.
Adolf Hitler 1
'Hitler'soyadne tam Almanca ne de tam Avusturya kkenliydi.Daha ok eke'de
yer alabilecek trden bir soyadyd. Fakat ilgintir ki bu soyadn kullanm hibir ek ailesi yoktu. stelik bu
soyad en az alfa deiik tarzda yazlabilmiti: Hutter, Hiedler, Huettler, Hittler, Httler ve Hitler. Bu yazm
karkl o boyutlara varmt ki, baba-oul Hitlerlerden babann soyat kaytlarda Hitler olarak geerken olu
Adolf un (Adolfus) resmi doum ilannda soyad ift (t) ile, Hittler olarak yazlmt. (Bkz. Ek)
Maria Anna Schickelgruber'i hamile brakm olabilecek iki kardein soyadlar da nedense tpk baba-oul
Hitlerler gibi, farkl yazlm ve kaytlara yle gemiti. Bunlardan biri Johann Georg Hiedler, dieri de Johann
Nepomuk Huettler'di. Yazar J. Fest ise ayn kiinin soyadn Httler olarak vermiti. lgintir ki Adolf Hitler'in
babasndan geriye doru belgelenen soyaacndaki bilinen yedi erkekten bei Johann adn, yedi kadndan
Maria Anna, biri de Johanna adn tamlard. Eer Maria Anna gerekten de Aloys'un z annesi idiyse,
yleyse nerede ve ne zaman gebe kalmt? Bu srada Hiedler/Huettler kardeler neredeydiler ve 41
yandaki hizmeti Maria Anna'y gebe brakan 'romantik grevi' Eyll-Ekim 1836'da acaba hangisi yerine
getirmiti? Hiedler/Huettler kardelerin gemii 1672'de doan ve iftilikle geinen Stephan Hiedler'e kadar
gidiyordu. Konrad Hi- 27
2S Bilinmeyen Hitler
eden'a gre bu kardelerin babas Martin Hiedler idi. 17 Kasm 1762'de VValterschlag'da domu ve 10 Ocak
1829'da Spital'de lmt. Bu kardelerin
annesi Anna Maria Gschl'd ve 13 Austos 1760'ta domu ve 7 Aralk 1854'te Spital'de lmt.2 Bu
kadn kocasndan iki ya bykt ve Johann Nepomuk'u dourduu zaman 33 yandayd. Anna Maria
Gschl 94 yanda lmt. Aloys'un dedesi olduu varsaylan Martin Hiedler Alcjys'un doumundan
sekiz yl nce lmt; anneannesi(l) ldnde ise Aloys 17 yandayd.
Akademisyenlere gre Maria Anna'y gebe brakm olabilecekleri varsaylan kardelerden Johann Georg
Hiedler, 28 ubat 1792'de Dllersheim'n Spital-Mller beldesinde dnyaya gelmiti.
3
Maria Anna'nn alt varsaylan fakat neresi olduu
bir trl belirlenememi olan 'o' kente kadar gidip onu gebe brakan gerekten de Georg Hiedler idiyse bu

ahs o 'ak gezisi' srasnda 44 yanda olmalyd. Maria Anna ise 41 ya da 42 yandayd. G.L. VVaite'a gre
Georg Hiedler "isiz, kalm bir deirmen
iisiydi".' Dier bir yazar Joachim Fest'e gre de belirli ii olmayan, evre kylerde dolaarak deirmen
ilerinde alan 'gezgincinin' biriydi.'1 Tarihilere gre bu adam o kadar yoksuldu ki kendisine ait bir yata
bile yoktu! 'Georg Hiedler mesleki tanm itibariyle 'ii' miydi yoksa is i z bir 'gezginci' miydi? 19. yzyln
balarna kadar Aln.m ya'da 'ii' statsnde olmakla 'gezginci' olmak ok farklyd. Birinci gruptakiler kylifti (reaya") stats-nden daha st bir toplumsal statye km saylyorlard, ikinciler ise henz topraa
baml iyerlerinde srekli deil geici olarak ve ihtiya halinde aranarak istihdam edilen kiilerdi. Belini
retim birimlerinde, rnein fabrika ve imalathane gibi, srekli anlamalarla alanlar zamanla sanayi iisi
olmak gibi 'kalifiye' elemanlk statsne ulayorlard. Almanya'daki ve Almanca konuulan lkelerdeki
'gezginci' (journeyman) kltr konusunda uluslararas bir otorite olan Hans-Ulrich Thamer'e gre 1830'lardan
itibaren baz gezginciler kendilerini 'ii' (Arbeiter) olarak tantmaya balamlard. Bu deiiklii yaparken de
kendi 'lonca' geleneklerini 'i BirA/ tun AHndal 29
ligi' (association) ad altnda yeniden canlandrmay ve kendi tarihsel gemilerini yeniden kefetmeyi
umuyorlard.6 Thamer, bu gezginci loncalarna giri trenlerini ayrntlaryla incelemiti. Buralara ye
olabilmenin birtakm gizli ve garip trenlerle yapldn ayrntlaryla gstermiti.
Buna gre, "giri trenleri (initiation) kadim toplumsal hareketlerde grlen klasik tarzlar izliyordu. Giri kabul
aamada gerekleiyordu. lk aama 'division' diye biliniyordu. Bu ilk aamada aday karanlk bir odaya
sokuluyor ve orada kendisinden 'arnma' yapmas isteniyordu. kinci aama 'transition' diye bilinen gei
aamasyd. Bu aamada aday bal olduu loncann tm kurallarna tartmasz uyacan sembolik ac
ekme ve ikenceye dayanarak beyan etmek zorundayd. Bu aamada adaya 'yeni bir ad' veriliyordu ve
bylelikle yeni bir kimlik edinen aday son aamaya getiriliyordu. Bu son aamaya/ incorporation', yani
btnleme aamas deniliyordu. Bu aamaya gelen aday bir lm yemini etmek zorundayd, koncaya
yeminle balanan aday loncann srlarn aklad veya lonca nn ald kararlara uymad takdirde
ldrlmeyi gze almak zorundayd. Bu aamadan geen aday artk 'birader' olarak tes miye ediliyordu."7
(Grld gibi gezginci loncalarna ye olabilmenin koullar gnmzdeki mason rgtlerinin kabul
trenleriyle aynyd. Gizlilik esast ve lm yemini altnda yaamak zorunluluu vard. lgin olan husus, ikinci
aamadan baaryla geen adaya 'adn deitirmek' zorunluluunun getirilmi olmasyd. Bu kural klasik
toplumsal gizli rgtlerin tamamnda vardr. Anlald kadaryla Georg Hiedler, 183'a kadar gezginci olarak
yaam ve bu tarihten sonraki yllarda bal olduu loncann (deirmen) karar gerei 'ii' statsne
gemiti. O yllarda hi kimse gezginci olmad halde kendisini yle tantamyordu. Bu suu ileyenler son
derece gizli olan ve Almanya'da 13. yzyldan beri varln srdren bir 'yeralt mahkemesi' tarafndan
ldrlerek cezalandrlrd. Almanya'da ksaca 'FeMe' (Vehm) diye bilinen bu gizli rgt zellikle Adolf Hitler'in
iktidara getirilmesinde ok nemli bir rol stlenmiti. 30 Bilinmeyen Hitler
Acaba Johann Georg Hiedler niin uzun sreler isiz kalmt?
alacak i mi bulamyordu, yoksa kt bir gezginci miydi?
lgintir ki iki ihtimal de doru deildi. uras kesindir ki
1830'lu yllarda Avusturya ve Almanya topraklarnda deirmencilere ok i kyordu, ama
deirmenci loncalar bu i nerilerini srekli reddediyorlar ve ksa aralklarla boykotlar ve
grevler yapyorlard. Bu boykotlara katlmak zorunluydu. Katlmayanlarn 'loncann onurunu'
korumadklar dnlr ve
haklarnda ceza kesilirdi. Acaba Georg Hiedler de bu boykotulardan
biri miydi? O dnemin koullar iinde ele alndnda
onun da boykotu olduu ve bu nedenle de yoksullua katland
anlalyor. Dahas boykota balandnda lonca yelerini bulunduklar yerlerden ayrlmalar ve seyahate
kmalar da yasakt, gidenlere 'kaak' yaftas yaptrlyor ve boykotu krmakla sulanyorlard. Bunu cezas
da ar ikence ve lmd. 1835-1836 dneminde Almanya ve Avusturya'da aralksz sren journeyman
boykotlar yaanmt. Thamer'in dediine gre, "boykotu krmak gezgincinin hayatn tehlikeye atmasyla
edeerliydi."* Dahas, 1834-35 yllarnda ayn topraklarda saysz 'Anti-Semitik' isyanlar yaanmt.
Almanya- Avusturya topraklarndaki otuz kentte Yahudi dmanl kanl ayaklanmalara dnm ve
havralar yaklarak birok Yahudi ldrlm ve mallar gasp edilmiti. Tarihi Johann VVeiss'n yazdna
gre "bu Yahudi dman ayaklanmalar loncalar kartmlard ve isyan ve ldrme olaylarna loncalarn
yeleriyle kk esnaf katlmt.'"'
Johann Georg Hiedler'in iinde bulunduu koullar dikkate alndnda 44 yandaki isiz ve muhtemelen
boykotu, yoksul ve gnlk geimini bile zor temin eden lonca yesi bir gezgincinin 1836 ylnn Eyll-Ekim
aylarnda bir 'ak srevenine' karak uzak bir kente gidip 40 yann stndeki bir hizmeti kadn gebe
brakabilmesi olas mdr? Georg Hiedler'in yatacak yata bile bulunmayan biri olduu ve lm tehdidi altnda
yaad bilindiine gre bylesi bir servenin kahraman olabileceini dnmek zordur. Kald ki Eyll-Ekim
ay boykotlarn en iddetli ve yaygn olduu dnemdi. Aytun Altdal 31 Bir an iin tarihilerin senaryosunun
gerek olduunu ve Georg Hiedler'in bu ak gezisini yaparak Maria Anna'y alt mehul kentte gebe
braktn dnelim. Bu durumda da ortaya yle bir soru kmaktadr: Yoksulluktan yatacak yata dahi bile

bulunmayan Georg Hiedler iyi kt maa ve babasnn iftlik evinde ve arsasnda pay hakk bulunan Maria
Anna'y hamile brakt halde acaba niin onunla evlenmek istememitir? Neden bu evlilii tam be yl
erteleyerek 1842 ylna
dein beklemitir? Daha nemlisi, Maria Anna'nn dourduu erkek ocua niin kendi adn vermemi ve onu
evlat edinmeyi hi istememitir? Georg Hiedler 1842'de Maria Anna ile evlenmi fakat be yandaki Aloys'u
istememitir. Maria Anna'yla bu artla evlendii, Maria Anna'nn bu evlilik gerekleince ocuu derhal terk
etmi olmasndan bellidir. Maria Anna evlenir evlenmez Aloys'u Georg Hiedler'in erkek kardei Johann
Nepomuk Huetler'e brakm ve lnceye kadar (1847) onu bir daha ne aram ne sormutur. Acaba bu terk
edi J. Fest'in dedii gibi "bu kadnn ocuu doru drst yetitiremeyeceini dnm"10 olmasndan m
kaynaklanmt? Yoksa Georg Hiedler, 'bakasnn ocuuna babalk yapmak istemedii iin mi' bu ocuu
reddetmiti? 45 yanda baba olmu bir erkekle 42 yanda ilk ve 'erkek' ocuunu dourabilmi bir kyl
kadn iin bylesine kesin terk etme olay baka nasl aklanabilir ki?
Maria Anna Schickelgruber, 7 Ocak 1847'de Strones'e yakn Klein-Motten Ky'nde ld. lm raporunda
boaz enfeksiyonu sonucu tkanma yazyordu." ldnde 52 yandayd. Ar alma koullar onu erken
denilebilecek bir yata hayattan kopartmt. O ld zaman son 5 yldr grmedii biricik olu(!) Aloys 10
yandayd. Johann Georg Hiedler ise onun lmnden sonra 'anlald kadaryla bir keye ekilmi"2 ve
karsndan 10 yl sonra lmt. Tarihilere gre Georg Hiedler ldnde 65 yandayd.
Johann Georg Hiedler gerekten de birok tarihinin birbirlerinden alnt yaparak yazdklar gibi 65 yanda
lm myd? lgintir ki Georg Hiedler nedense, lmnden yaklak 19 32 Bilinmeyen Hitler
yl kadar sonra sapasalam bir ekilde Aloys Schickelgruber'in adn Aloys Hitler olarak deitirdii 6 Haziran
1876'da Dllersheim Kilisesi'nin papaznn karsna km ve Aloys'un gerek babasnn kendisi olduunu
sylemiti. Bu ad deitirme srasnda Georg Hiedler 84 yandayd ve ld kabul edilen yatan
tam 19 yl daha fazla yaamt. Ancak son 19 yln nerede
ve nasl geirdii bugne kadar zmlenememi bir sr olarak
kalmtr. Tpk Aloys'un ad deitirme ilemi srasnda olaya
tanklk eden ahsn gerekte Georg Hiedler deil kendisinden
15 ya kk 1807 doumlu kardei Johann Nepomuk Huettler
olduunun ne srld gibi. Gnmzde akademisyenler
hangi kardein Dllersheim'da bulunup Aloys'un 'babalna'
tanklk ettiine karar verememilerdir. Bir ksm Georg Hiedler'in
oktan ldn ve tanklk edenin Johann Nepomuk
Huettler olduunu ne srmekte, bazlar da tam tersine Georg
Hiedler'in birdenbire ortaya kp Dllersheim papazna bizzat
kendi itirafn yaparak Aloys'un kilise defterinde bo braklm
olan 'baba ad' hanesine adn yazdrp onu evlatla kabul ettiini
savlamaktadrlar. Adolf Hitler'in yaamndaki 'belgeli' karklklardan
bir dieri de budur. Acaba Aloys'un ad deitirme
gnnde hangi karde l, hangisi sad?
uras kesindir ki salnda Johann Georg Hiedler, kk
Aloys'u evlad olarak kabul etmemi ve ona babalk yapmak istememiti.
Ayn ekilde kesin olan bir dier husus da Maria Anna'nn
evlenir evlenmez Aloys'u terk etmi ve bir daha da ona
bakmam olmasdr. Georg Hiedler ile Maria Anna ifti bir ocuk
sahibi 'tek' yoksul aile deildi. On binlerce aile stelik ok
ocuklu ve yoksuldu. Yoksulluk nedeni ile ocuklarn terk etmeleri
ok ender rastlanan bir olayd. Dahas Maria Anna her ay
bir Yahudi'den ocuk iin para alyordu. Adolf Hitler bu demeleri
dorulamt. yleyse ocuk niin terk edilmiti? Aktr
ki ne Georg Hiedler ocuun gerek babasyd ne de Maria Anna
gerek annesi. kisi de kan ba ile bal olmadklar bu ocua
bakmak istememilerdi. Muhtemeldir ki ocua gnderilen
paray almlar fakat ocuu bakasnn bakmna terk etmilerdi.
Maria Anna, Aloys 10 yandayken ldne gre son yl Aytun Altndal 33
Yahudi'den gelen paray kim almt? Paray ya kocas almt ya da onun erkek kardei. Bu demelerin nasl
ve kime yapld
belli deildir. Eer deme Aloys'a yapldysa bu kez de ortada bir yeddiemin bulunmas gerekirdi - ki ortada
byle bir kii yoktu.
Kk Aloys'un gerek babas Georg Hiedler deil de onun erkek kardei Johann Nepomuk Huettler idiyse
kendisinden 12 ya byk olan sevgilisi Maria Anna'nn kendi ocuunu dourmasna ramen onunla deil de
aabeyi ile evlenmesine ok zlm olmaldr. stelik ky dedikodularna gre Aloys'un babas olarak
kendisi gsteriliyordu. (NOT: Johann Nepomuk 1888'de ldnde ocuklarna miras brakmad. Ne var ki

Aloys Hitler onun lmnden sonra 6 bin Gulden deyip bir iftlik satn ald. Bu parann kendisine Johann
Nepomuk'tan kald sylendi.) Johann Nepomuk sevdii kadmn(!) aabeyi ile evlenmesinden sonra ocuun
getirip kendisine brakmasna hi itiraz etmemiti. Aloys annesinin soyad olan Schickelgruber'i tayarak 13
yana dein Johann Nepomuk'un evinde yaamt. lgintir ki Aloys, annesi olduu varsaylan kadnn
kendisine brakt soyadn terk ettikten sonra Hitler soyadn almt. Oysa 6 Haziran 1876'da kilise
defterinde bo duran 'baba ad' hanesine hangi kardein ad yazldysa o soyadn almas gerekirdi.
Dolaysyla soyadnn Huettler veya Hiedler olarak yazlmas gerekirdi ama ikisi de yazlmam ve dorudan
doruya, hibir yasal dayanak olmakszn Schickelgruber'in st izilmi, yerine Hitler ad ilenmiti.
Birok tarihinin de gzlemledii gibi 'Hitler' bir Avusturyal iin ok bilinen bir ad deildi. Muhtemelen eke
'Hidlar' veya 'Hidlarcek' adlarnn bir ekliydi. Bu eke adlarn eitli yazl ve syleni tarzlar VValdviertal
blgesinde 1430 yllarndan beri biliniyordu. O dnemde Hydlar veya Hytler eklinde yazlmt. Adolf Hitler'in
ilgintir ki babas Aloys tarafndan deil annesi Klara tarafndan bir bykbabas 1650 ylnda Georg Hiedler
adn tamt. Klara'nn annesinin ad ise nce Johanna Hitler'di. Johann Poelzl ile evlendikten sonra
deimiti. Soyad 34 Bilinmeyen Hitler
yazmlarnda deil fakat okunuta ive farkllklar rol oynuyordu. Tpk Shakespeare ngiltere'sinde olduu
gibi.11 Hitler ad bazen Httler bazen Huettler ve Hidler olarak okunuyor ve yle yazya geiriliyordu.14 Adolf
Hitler'in ailesindeki adlarn karlna bakarken Nepomuk ad da ilgi ekmektedir. Bu ad da tam bir Alman ad
deildir. Geri Avusturya'da biliniyordu fakat Avusturya'da ortaya km deildi. Bu da eke'den alnmt ve
bu dilde ok saygn saylan 'Nepomucen' adndan bozmayd. ek dilinde bu adn anlam 'ikenceye dayanan
erkek'ti.'r' Bu ad 1340-1393 yllar arasnda Prag'da yaam Johann Nepomucen adl bir saray papazndan
alnmt. Bu ahs Kral iV. VVenceslaus'un kars Kralie Sophie'nin srdayd. Cinsel iktidarszlk eken kral
kralienin kendisini hangi erkekle aldattn renmek iin Papaz Nepomucen'i sorguya ektirmi fakat
azndan sz alamamt. Bunun zerine kendisini elleri bal olarak nehre attrm, ancak papaz kralienin
srlarn aklamadan lmt."' Papaz Nepomucen, Nepomuk ad ile 1729'da Katolik Kilisesi tarafndan Aziz
ilan edilmiti. ek-Avusturya-Almanya geni iinde kalan eklerin yaad Moravya blgesinde ok sevilen
bir azizdi. Tarihi John Tolyand'n belirttii gibi, "Hitler ailesinden birisinin de syledii gibi ailede Moravyal
kan vardr."" Aziz Nepomuk, nl ek din reformcusu Jan Hus'un ncs ve onun rnek ald ruhani lider
olmutu. Hus'un biyografisini yazan Richard Friedental'in belirttiine gre Nepomuk'un cesareti Jan Hus'un
zerinde azmsanmayacak bir etki yapmt. Jan Hus, Bohemyal ilk milliyeti din adamyd.1" Hus'un
yaklarak idam edilmesinden sonra fikirleri General Johann Ziska tarafndan yaygnlatrld ve ilk Moravya
Kardeleri rgt (Brethren) 1430'Iu yllarda Adolf Hitler'in ailesi olduu varsaylan Hiedler/Huettler
soyaacnn yaadklar Aa Avusturya'da ok yaygnlat. Uzun yllar Katolik Kilisesi tarafndan ezildiler ve
yasaklandlar. Bu basklar sonucunda bir ksm kl
zoruyla yeniden eski kiliselerine dndrld fakat Moravya Kilisesi'ni gizlice yaattlar. Bu kilise 1722'de ilk
kez Dresden'de yeniden alabildi. Bu ala kadar Hus'a bal kalan kardelik Aytun Altndal 35
rgt 'Unitas Fratrum' gizli faaliyet gsterdi. Kendi zel yerleim alanlarn kuran bu Moravyallar
'Herrnhuettler' veya ksaca 'Huettler' adyla tannyorlard.1" Almanya'da Martin Luther'in balatt Protestan
hareketinin ncleri ite bu Nepomuk- Jan Hus ikilisine bal kalan Moravyal 'Huettlerler' olmutu.
Hitler Kavgam'da dedesinin 'gecekonducu' (cottager)
olduunu yazmt. lgintir ki 'Huettler' de ayn anlamda kullanlan bir add. O da Hitler ad gibi 'kk mlk
sahibi' (kulbede yaayan) anlamnda kullanlan bir sfatt. Bu ad benzerlii de Katolik Hitler ailesinin
gemiinde Moravya inancasnn ve kannn bulunduunun bir iaretidir.
Oluna nl ek Azizi'nin adn koyan Martin Hiedler hi kukusuz olunu bu cesur din adamyla
zdeletirmek istemiti.
Dolaysyla Johann Nepomuk iin, adn ve kimliini
kutsal ek Azizi'nden alm bir kylyd demek yanl olmaz.
lgintir ki Johann Nepomuk'un yetitirdii Aloys da, onun olu Adolf Hitler de sanki gizli bir ba varm gibi
Katolik Kilisesi'nden daima uzak durmular ve onu hep eletirmilerdi.
Moravyallar da ayn bak asyla Katolik Kilisesi'ni eletirmilerdi.
Johann Nepomuk'un kz olmutu. Bunlardan en by
Johann Poelzl ile evlenmiti. Bu iftin kz Klara ise AloysTe evlenmi ve Adolf Hitler'in annesi olmutu.
Burada yine tipik I lit lervari esrarengiz bir durum sz konusuydu. Baz tarihilerin iddialarna gre Aloys'un
gerek babas Johann Nepomuk'tu.
Bu durumda Johann Nepomuk olu Aloys'u torunu Klara ile evlendirmi oluyordu. Bu da tipik bir ensest iliki
demekti.
Adolf Hitler de ensest ilikiden domu bir ocuktu!
Aloys, Klara'nm annesi Johanna'dan sadece yedi ya kkt ve onunla ayn evde bymt. Ortada ensest
iliki olmadn ve Aloys'la Klara'nn evliliinin geerli saylmasn salamak iin Papalk'tan bir belge almak
gerekiyordu. Nedir ki bu belgeye Klara'nm torun deil yeen olduu yazlm ve izin bu artla verilmiti.
Vatikan'n bir adamn olunu torunuyla evlendirmesi iin izin vereceini ummak lgnlkt. Hitler ailesinde
'olmaz' yoktu. Kimbilir belki de Hitler gerekten de ensest ili36 Bilinmeyen Hitler

kiden domutu. Hitler'in 'zalim' diye nitelendirdii babasna duyduu hn ve fke ile 'zavall' dedii annesine
besledii ar acma duygusunun derinliklerinde belki de bu ensest ilikiyi bilmek yatyordu.
Johann Nepomuk'un ikinci kz VValpurga, Josef Romeder
(veya Ramader) adl biriyle evlenmiti. Bu ahs nl ad deitirme
gnnde hazr bulunan drt kiiden biriydi.
'VValpurga' ad da Nepomuk gibi kutsall olan bir add.
710-779 yllar arasnda, daha ok Pagan Almanlarn yaadklar Heidenheim kentinde yaam VValpurgis
adl bir rahibeye atfen kullanlyordu. Azize VValpurga'nn ad 8. yzyldan itibaren 'mucizevi tedavi ve
byclkte' anlmaktayd. Katolik Kilisesi'nin Azizler Kitab'na gre her yl VValpurga Kayas diye bilinen bir
kayadan kutsal bir ya akmaktayd ve bu 'VValpurga Ya' her derde deva bir ilat.
VValpurga sadece Katolikler iin deil, dikkat ekicidir ki,
eytan'a tapan Satanistler iin de ok kutsald. Karaby ve Okltizm'le uraanlar her yl 25 ubat gnnde
Azize VValpurga'nn adyla gizli bir ayin yaparak 'kanlarn artyorlard'.
Bu kan artma treni (blood purification), hem gizli hem de Katolik Kilisesi'nin dogmalarna aykryd. Garip
ama u da bir gerektir ki, Adolf Hitler nl kitab Kavgam'n her sayfasnda Katolik Kilisesi'ne aykr dmek
pahasna byk halas(!)
VValpurga'nn ada adna dzenlenmi Karaby ve Oklt trenlerindeki gibi 'kan artma' ve 'ar kan' tezlerini
ilemi ve savunmutu.
te kendi ad ikenceyle ldrlm bir ek Azizi'ne atfen
konmu olan bu cahil kyl, kendi kzna da 'byclerin azizesi'nin adn koymutu ve Aloys da biri azizlik
dieri azizelik
iddiasnda olan bu insanlarn arasnda bymt. Bu garip ev ortamnda Aloys kendisiyle ve girdii aileyle
ilgili baz bilinmeyenleri mutlaka renmitir. Bunlarn neler olduklarn belgeleyebilmek olas deildir. Bilinen
udur ki 13 yandayken bu garip evi ve insanlar terk ederek talihini Viyana'da denemitir. Yllar sonra bir
sabah mparatorluk Gmrk Mfettii olarak kyne dnm ve ne srldne gre Johann Nepomuk ile
Aytt Altndal 37
kiiyi yanna alarak her ne pahasna olursa olsun adn deitirmek amacyla onlar Dllersheim papaznn
karsna kartmtr. 'Gizli rgtlere' inisiye olanlarn adlarn deitirmeleri veya ikinci bir ad almalar
gerektiine gre yoksa Aloys Hitler gizli bir rgte mi alnmt?
Birok insan adndan honuttur ama olmayanlar da vardr. Bir de adndan honut olduu halde deitirmek
zorunda kalanlar vardr. rnein papalar bu tip insanlardr. Adlarndan honut olsalar da deitirip yeni bir ad
almak zorundadrlar. Lewis Spence, ller Kitab'ndan sz ederken, "Tm doast varlklar, iyi ya da kt
olsunlar mutlaka gizli bir ad tarlar. Bu adlar renenlerin bu gleri kendi istekleri dorultusunda
kullanabildiklerine inanlr," demiti.20 Antik dnemde adlara atfedilmi gizemli gler vard. Baz esrarengiz
adlarn etrafnda gizli rgtler oluturulmutu. G.A. Gaskell'in dediine gre, "ad ve onun formu, Madde'nin ve
Ruh'un sembolik deerlerini gsteren varlklard."2' Gaskell ayrca her adn bir kalitesi bulunduunu ve bu
adn alnmasyla sz konusu kalitelerin edinildiini gstermiti.22 ok dikkat ekicidir ki Aloys ad deitirme
gnnde yasal olarak kendisine Hiedler/Huettler soyadlarndan birini almas gerekirken sadece baz Yahudi
aileler tarafndan kullanlan 'Hitler' soyadn alarak belki de bir tr Yahudilik kalitesi edinmi oluyordu!
Kutsal kitaplara gre ilk ad deitirici Tanr'yd. srailoullan'nn Tanrs Elohim Abraham'n (brahim
Peygamber) ve kars Sarah'n adlarn deitirmi, bylelikle onlara yeni bir Ruh ve
Beden, dier bir deyile yeni bir kimlik ve kiilik vermiti.
Hitler'in babas da baz nedenlerle kendisine yeni bir kimlik
ve kiilik edinmek istemi ve bu amala harekete gemiti. yi
de etmiti! Zira yllar sonra olu Adolf Hitler'i stadyumlarda selamlayarak
geen yzbinlerce Nazi'nin 'Heil Hitler' yerine 'Heil
Schickelgruber' diye barmalar gerekten de kulaa hi ho
gelmeyecekti!23
1.4. AD DETRME OYUNU
Biz iki tanr tanyoruz. Biri gk yznde, dieri yer yznde. Yer yzndeki tanr Almanyadr. Adolf Hitler
6 Haziran
1876 sabah
Johann Nepomuk Huettler,yanna damadn ve iki akrabasn
alarak VVeitra Kasabas'ndaki notere gitti. Noterin huzurunda bir itirafta bulundu ve kardei Georg Hiedler'in
kendisine evlilik d ilikisinden Aloys adl bir ocuun domu olduunu sylediini aklad. Johann
Nepomuk kardeinin bu ocuu evlat edinmek istediini de ekledi.2 Ertesi gn, 7 Haziran 1876'da ayn kiiler
bu kez de kk Aloys'un doum kaytlarnn bulunduu Dllersheim Kilisesi'ne gittiler.3 Johann Nepomuk bu
kez de tanklar damad Josef Rodemer ve akrabalar Johann Breiteneder ve Engelbert l'.ukh'un nnde
Peder Josef Zahnschirm'e ayn itiraf yapt ve VVeitra Noteri'nin imzalad ifadesini verdi. tank tarafndan
noter huzurunda imzalanm olan belgeyi okuyan Peder Zahnschirm, bu beyan yeterli sayd ve kilise
defterinde Aloys Schickelgruber'in bo bulunan 'baba ad' hanesine Georg Hitler adn yazd. Bu ahsn

Spital'de oturduunu ve Katolik olduunu ekledi. Aloys'un adn ve soyad olan Schickelgruber'i izdi, yerine
Aloys Hitler yazd.
Tarihilere gre Johann Nepomuk ve tank okuryazar deillerdi. Dolaysyla belgenin altna tane (XXX)
iareti koyarak imza atmlard. Bu iaret Aziz Andrevv (Andreas) Ha anlamna geliyordu ve 'cross saltire'
veya 'crux decussata' diye bilinen
bu han zerinde Aziz Andrevv'un ivilenerek ldrldne inanlyordu. Aziz Andrew Ha sihirli bir gce
sahipti ve Aytun Altndal 39
kt ruhlar uzaklatrmada kullanlrd.4 Bu Ha Katolik Kilisesi'nden ok Rus ve Yunan Ortodoks Kiliseleri'nin
kutsal hayd ve Aziz Andrew da skoya'mn, Rusya'nn ve Yunanistan'n koruyucu Azizi'ydi.
Bu ad deitirme ve evlat edinme olaynda ok garip bir durum vard. Yasalara gre evlat edinilecek olan
kiinin annesi ya da babas olduunu iddia eden kiinin bizzat hem noterde hem de kilisede hazr bulunmas
gerekiyordu. Oysa J. Fest'in yazdna gre anne Maria Anna Schickelgruber bu tarihten 30 yl nce lmt.
Evlat edinen baba Georg Hiedler ise bu tarihten 19 yl nce lmt.5 Dolaysyla da ortada ne anne ne de
baba vard. Ortada lm kardeini bir adama baba olarak tescil ettirmek isteyen cahil ve yoksul bir kylden
baka kimse yoktu! Kald ki Georg Hiedler Spital Ky'nde de yaamyordu; kilise nin tam arkasndaki
mezarlkta kars Maria Anna'nn yanndaki mezarda yatyordu! Ve onun mezar da Temmuz 1938'de Adolf
Hitler tarafndan yeryznden kaldrlmt. Grne baklrsa, Peder Zahnschirm nedense st ste hatalar
yapmt. Johann Nepomuk ile kardeinin soyadlar ayn deildi, Peder bunu atlamt. Johann Nepomuk
Huettler, Johann Georg Hiedler'in kardei olduunu beyan etmi ve onun Aloys Schickelgruber'in gerek
babas olduuna yemin etmiti. Buna ramen kaytlara kardeinin adnn Georg Hitler, evlat edinecei kiinin
adn da Aloys Hitler olarak yazdrmak istemiti ve Peder bunu da kabul etmiti. Oysa ortada bu ad ve soyad
deiikliklerinin yapldn gsteren hibir belge yoktu. Tarihi John Toland'm yazdna gre "bu
deiikliklerin altnda ne imza ne de tarih vard."6 Anlalan Peder Zahnschirm kendi yapt deiikliklerin
altna imzasn atmay da unutmutu. Bu durumda yaplm olan deiikliklerin hibir yasal dayana yoktu.
Yazar J. Fest'in dedii gibi, "ortada yasalara uygun hibir deiiklik yokken kilise karar geerli saylm ve
Ocak 1877'den itibaren Aloys Schickelgruber resmen Aloys Hitler saylmt."7
Ne var ki bu esrarengiz deiiklikler zinciri bu kadarla da snrl kalmamt. Bu ad deitirme olaynn
bambaka bir yn 4 0 Bilinmeyen Hitler
daha vard. Bu kez olayn kahraman Johann Nepomuk Huettler deil, dorudan doruya noterde ve kilisede
gerek baba olduunu itiraf eden Johann Georg Hiedler'di! Hani u 19 yl nce lm olan karde! Nasl
olduysa bu l canlanm ve 84 yanda notere ve kiliseye bizzat giderek olu Aloys'la birlikte ve yine ayn
tank nnde deiiklikleri yaptrmt. lgintir ki, inanlmaz gibi grnse de olayn bu versiyonu biraz daha
akla uygun gibidir.
Amerikal nl gazeteci ve yazar VVilliam L. Shirer, Hitler'in ykseliini ve dn btn ayrntlaryla
bandan sonuna dek izlemiti. ok uzun yllar Almanya'da gazetecilik yapm, tm gelime ve savalara
tank olmutu. Onun yazdna gre Johann Nepomuk Huettler deil, 30 yl ortadan kaybolan Georg
Hiedler bir sabah beklenmedik bir ekilde ortaya karak VVeitra'daki notere gitmi ve ifade vermiti.
Shirer yle yazmt:
"Maria Anna 1847'de lmt.
Johann Hiedler bu olaydan sonra 30 yl ortadan kaybolmutu ama 84 yanda yeniden ortaya kt ve
VValdviertel'in VVeitra Kasabas'ndaki notere giderek tann nnde Aloys Schickelgruber'in babas
olduunu yemin ederek onaylad. Nedir ki Georg Hiedler'in yeni soyad nasl olmusa artk Hitler'di. Bu yal
adamn niin bunca yl bekledii ve ortadan kaybolduu hibir zaman belgelendirilemeyecektir."" Ancak
bilinen olaylar da vard. rnein Maria Anna, Georg Hiedler'in ilk deil ikinci eiydi. 1824'te Georg Hiedler ad
belli olmayan bir kadnla evlenmiti. Kadn drt aylk hamileydi ve evlilikten be ay sonra bir olan ocuk
dourmutu.9 Nedir ki doumdan ksa bir sre sonra ana- oul evde l bulunmulard. Rastlant bu ya, onun
olu(!) Aloys da yllar sonra tpk babas
gibi evlilik d ilikiden bir olan ocuk babas olmu ama ocuk ve ad Thelka olan fakat soyad bilinmeyen
bu kyl kadn da bir sre sonra lmlerdi!
Peder Zahnschirm belki de Georg Hiedler-Hitler'i karsnda bizzat bulduu iin fazla belgeye gerek grmeden
deiiklikleri yapmt. Yoksa deneyimli bir papazn bunca hatay ayn gn ayn belgede yapm olabileceini
dnmek olas deildir. Aytun Altmdal 41
Gariplikler bitmek bilmiyordu. Georg Hiedler acaba niin 30 yl ortadan kaybolmutu? Nasl ve nerede
yaamt, ne yapmt? Oluyla grm myd? Soyadn niin Hiedler'den Hitler'e evirmiti? Rastlant
mdr deil midir belli deildir ama kendi ailesinde bu soyadn tayan hi kimse yoktu ama olu Aloys'un
evlendii Klara'nm annesi Johanna'nn kzlk soyad Hitler'di. Ve bu kadn da Aloys'un babas saylan
Georg'un erkek kardei Johann Nepomuk Huettler'in kzyd. Nasl olmu da Johann Nepomuk Huetler'in kz
babasnn soyadyla deil de, yllar sonra amcas Georg Hiedler tarafndan alnan Hitler soyadyla
evlenebilmiti, zmek mmkn deildir. Klara'nm annesi Johanna Hitler 19.1.1830'da Spital'de domutu ve
o srada Georg Hiedler 38 yandayd ve henz soyadn deitirmemiti. VVeitra'daki notere ve
Dllersheim'daki kiliseye giden kiinin Johann Nepomuk Huettler deil de aabeyi Johann Georg Hiedler
olduunu gsteren bir tek belge vardr. Bu da 29 Mart 1932 tarihini tayan ve Sankt Poelten (Aa

Avusturya'dan sorumlu ba kilise) Dioces Kayt Dairesi tarafndan gnderilmi olan memorandumdur.1 0 Bu
belgede tanklardan Josef Rodemer'in ad Rademer, tank Paukh'un ad da Pautsch olarak gemektedir. Ayn
belgede Dllersheim Kilisesi'nde gerekletirilen ad deitirme ileminin tarihi ise 23 Kasm 1876 olarak
belirtilmitir. Nedense Hitler'in ailesiyle ilgili arivlerdeki birok belge bizzat Naziler tarafndan yok edilmiken
1932 tarihli bu belge sanki birileri bulsunlar istenmiesine zenle saklanmt. Kald ki bu belgeyi temin etmek
iin Sankt Poelten Kilisesi'ne resmen bavuruda bulunulmu olmas gerekmekteydi. Bu bavuru kim
tarafndan yapldysa yant muhtemelen birka ay iinde yukarda tarihi belirtilmi olan memorandum ile
verilmiti.
Her ne olmusa sonuta da Aloys Schickelgruber, Georg Hitler'in olu yaplm ve ad
Aloys Hitler'e evrilmiti. Bundan sonra z amcas saylan Johann Nepomuk
Huettler'in kz Johanna Hitler, Johann Poelzl adl bir ifti ile evlenmi ve ileride
Aloys'un kars, Almanya'nn Fhreri Adolf Hitler'in annesi 42 Bilinmeyen Hitler
olacak olan Klara Poelzl'i dourmutu. Bylece iki kardeten birinin olu dierinin torunuyla evlenmi
oluyordu. Bu nedenledir ki Aloys'dan tam 23 ya
gen olan Klara, evlilii sresince kocasna 'Aloys Amca' diye hitap etmiti. Kk Adolf Hitler annesinin
babasna 'Amca' diye hitap ettii bir aile ortamnda bymt. Annesi belki de kk Adolf'tan da babasna
'Baba' dememesini ve 'Baba Amca' demesini istemitir, bilinmez. Nedir ki kk Adolf sevgili, biricik annesinin
her gece 'Amcasyla' ayn yata paylatn hep dnm olmaldr. Hatta belki de buna zendii iin
kendisi de yeeni Geli Raubal'la evlilik d bir ensest iliki balatmt. Gen, gzel yeen Geli de metresi
olduu adama 'Alf Amca' diye hitap ediyor ve her gece koynuna giriyordu. Geli Raubal, Adolf Hitler'in baba 'bir'
kz kardeinin kzyd.
Georg Hiedler'in ilk karsnn ad ve soyad hibir kaytta yoktur. Bu kadnn soyad Hitler olabilir miydi? Eer
byleyse Georg Hiedler'in soyadn nasl Hitler'e evirdii biraz anlalr hale gelir. Belki de, iki Huettler/Hiedler
kardeler iki Hitler kz kardele evlenmilerdi. Ancak bu konuda hibir belgeye rastlanmamtr.
Shirer'in zgn aklamas Spital'de oturma meselesini de zer mahiyettedir. yle ki, eer Georg Hitler
gerekten de 84 yana kadar yaam ve Peder Zahnschirm'in karsna ktysa ona szl olarak Spital'de
yaamakta olduunu da sylemi olmaldr.
Nasl insanlard bu Hiedler/Huettler ailesinin yeleri?
Bu ailede garip evlilikler, beklenmedik lmler olmutu. Bir baba olunu, bir anne de tek ocuunu terk
etmiti. Birka aylk hamile kadnlarla zorunlu evlilikler yaplm, bazen de kadnlar evlilik d ilikiden
dourduklar ocuklaryla birlikte esrarengiz ekilde lp gitmilerdi. Katolik Kilisesi yasaklad halde
akrabalar evlenmiler, ensest ilikiler kurmular, soyadlarn hibir yasal dayanak bulunmadan deitirmiler,
kim olduklar bilinmeyen ahslardan ne iin dendii bilinmeyen paralar almlar, garip ekilde yllarca
ortadan kaybolup birdenbire ortaya kmlard. Btn bunlar yetmezmi gibi Almanya'nn FhAytun Altmdal
43
reri Adolf Hitler'in aile soyaacnda bir de zihinsel ve bedensel zrllerle, intihar edenler takm vard." Adolf
Hitler'in baba tarafndan kuzeni saylan bir Josef Veit'n ocuu da zihinsel zrlyd, bunlardan biri akl
hastanesinde intihar etmiti. Bu Veit soyadyla ilgili tuhaf bir olay vardr. 1938'de Alman Komnistleri ile birlikte
alan ve 'Kln ehrinin Kzl Papaz' diye tannan Georg Fritze (1874-1839) 3 Mart tarihinde nl Tanrbilimci
Kari Barth'a bir mektup yollamt. Fritze mektubunda yakn dostu ve Anti-Nazi 'Dayanma ve Kardelik'
rgt'nn yesi Anatomi Profesr Otto Veit'm 1 Ekim 1937 tarihinde niversiteden uzaklatrldn ve
mmknse bu ahsa svire'nin Basel niversitesi'nde bir grev verilmesini rica etmiti. Otto Veit, Fritze'nin
belirttiine gre yzde yz Aryan deildi. Veit'in bykbabas ve babas Aryan deildiler, annesi ve
anneannesi ise Aryan'dlar. Fritze mektubunda ilgin bir cmle kullanm ve bunun altn izmiti:
"Otto
Veit 'size bu mektupta
yazamayacam baz nedenlerle' Almanya'y terke zorlanyor."12 Otto Veit hangi nedenlerle Almanya'y terke
zorlanmtr, bellidir. 1937'de safkan Aryan olmayanlardan sadece Yahudiler Almanya'y terke zorlanmlard,
gerisine oturma izni verilmiti.
Otto Veit, 88. doum gnnde 17.10.1972'de Kln'de lmt. Kzl Papaz ise bu mektubu yolladktan bir yl
sonra Naziler tarafndan ldrlmt. Bu Otto Veit'n Adolf Hitler'in akrabas
Josef Veit ailesiyle bir kan ba var myd bunu saptayamadk. Ancak Adolf Hitler Viyana'da parasz yaarken
bu uzak akrabas Veit ailesinden bir miktar bor para almt ve hibir zaman geri dememiti.
Ky dedikodularna baklrsa Schickelgruber ailesi zihinsel ve bedensel zrl insanlarm yuma gibiydi. Linz
ehrinin arivlerindeki bir belgeye gre Hitler'in annesi Klara'nm kz kardei Johanna kamburdu ve
muhtemelen izofrendi.13 Klara ablasn kendi evine almt ve ruhsal sal bozuk olan bu teyze kk
Adolf'a uzun sre 'annelik' yapmt! Aile iindeki yksek lm oran da belki genetik bozukluklardan
kaynaklanmt. Hitler'in en yakn kuzeni, annesinin dier kz kardei There44 Bilinmeyen Hitler
sia'nn olu Edvvard Schmidt de kambur ve konuma zrlyd. Baz tarihilerin ne srdklerine gre Adolf
Hitler'in kendisi de muhtemelen tek testisliydi. Aloys Hitler nasl bir insand?
Hayatnn dnm noktalaryla ilgili bilgiler nasl ki birbirini tutmuyorsa onun karakteri ile ilgili bilgiler de son
derece kark ve elikilidir.

Aloys Hitler de olu Adolf gibi bir hayvan dostuydu. Fakat o kurda, kpee ve/veya stakoza deil arlara
dknd.
Aloys'un hayatndaki tek ve zel merak arclkt. Ar, Okltizm'de
ve semboller dnyasndaki en nemli yaratktr. lgintir
ki, sembolik olarak arya atfedilmi olan zelliklerin tamam
Aloys Hitler'de de vard. rnein ar, Hans Biedernann'n anlattna
gre meslekte hzla ykselmeyi, gen kadnlara dknl
ve erkeklerin gen bakireler bulmalarnda araclk yapmay
temsil ediyordu.'4 Almancda kullanlan 'arlar yolu' kav
ram ise havann llerin ruhlar ile dolmu olmas anlamna geliyordu.
Hristiyan konografisinde ar kovan kiliseyi temsil
ederdi. Ayn ekilde ar, Alman folklorunda 'Hakire' demekti ve
Aloys da bakirelere ok dkn bir adamd. Eski Efes'te ar, 'ana
tanra' sembolizmini gstermekteydi. lgintir ki Adolf Hitler,
Kavgam'da daima 'ana tanra'dan ve onunla balantl kavramlardan ska sz etmiti. Kk Hitler'in hayran
olduu Napolyon ailesinin soyluluk armas da rastlantya bakn ki aryd. Almanya ve ngiltere'de gnmzde
de geerli olan inanca gre arlar bir eve girerlerse o evden mutlaka bir l kard. Anlalan Aloys'un arlar
onun evini en az yedi kez ziyaret etmilerdi! Olu Adolf Hitler'e gre babas sarho, zalim ve fkeli bir adamd
ve o dnemin tm erkekleri gibi erkek ocuklar eitmenin en doru yolunun onlar srekli dvmekten
getiine inanmt. Fakat tarihilere gre Aloys Hitler, "niformas iinde btn kadnlarn beendikleri mthi
yakkl ve ekici bir erkekti."15 Sadk bir devlet memuru, kynn en saygdeer adam ve kendisiyle gurur
duyan bir insand."1 Gerekte, Aloys ikiye deil ama kadnlara dkn ve onlarsz yapamayan bir adamd.
kez evlenmiti. Evlendii her kaAytun Altmdal 45 dini da bir sonraki eiyle aldatmt. Dier bir anlatmla
evli olduu halde ayn at altna ald baka bir kadn hamile brakm, evdeki ei lnce de onunla
evlenmiti. Birinci kars lm deindeyken ikinci karsn hamile brakm, ikinci kars lm deindeyken
de yan odada nc karsn hamile brakmt! Aloys belki de etimolojik ad itibariyle ada olduu Franklarn
Kral Clovis'e zenmiti. Bilindii zere gnmzde Fransa'da ilk 'Ulusal Kahraman' ilan edilen Kral Clovis de
gzel bakirelere dknl ile tannmt. Robert Neumann'n belirttii gibi olu Adolf'un kadnlarla ilikileri
ise nrotik bir eri izmiti. "Bavyera'daki saray yavrusu evine vey kz kardei ile kzn bakc olarak almt.
Kz. kardeinin kz Geli Raubal'a delice k oldu. Fakat inanlmayacak kadar kskant. Geli'nin kendi ofr
ile- Aizli bir ak yaadndan kukulanyordu. Bu nedenle Mnih'e dnmlerdi. Bir leden sonra Geli Raubal
apartmanda l bulundu. Sarn gen kadn Hitler'e ait tabanca ile vurulmutu. Maria (Mimi) Kriter, Hitler'le
ilikiye girip yaralanmadan kurtul,m tek kadnd. Hitler
nl olunca onunla evlenmek istemi ve metresi olmutu. nsz iken Hitler'e yz vermeyen Mimi'yi imdi
metres edinen Hitler bir sre sonra onu SS subaylarndan biriyle evlendirip bandan atmt. Eva Braun ise,
bilindii zere onunla birlikte intihar etmiti. Hitler, Eva'yla intihar etmesinden 18 saat nce evlenmiti ve
evlilii kendisiyle birlikte intihar etmesi kouluna balamt."17
Adolf Hitler'in hayatna giren alt kadn yedi kez intihar denemesinde
bulunmulard ve bunlardan hayatna son vermi,
biri ise ar yaral olarak kurtarlmt. Rastlant bu ya,
Aloys Hitler'in hayatna giren kadn esrarengiz ekilde hastalanarak
lm, olu Adolf Hitler'in hayatna girmek talihsizliini
yaam olan kadn ise intihar etmiti. Bunlardan Suzi
Liptauer, evliydi ve Hitler'le geirdii gecenin sabahnda kendisini
ast. Baba-oul Hitlerler birlikte olduklar alt kadn br
dnyaya yolcu etmilerdi.
Tarihi VVerner Maser -ki Hitler'in yasal haklarnn resmi savunucusudur- Hitler'in evlilik d bir olu olduunu
akla46 Bilinmeyen Hitler mt. Jean Marie Loret adl bu kii Hitler'in Gney Fransa'da
yaad evlilik d bir ilikiden domutu. Loret, babasnn(!) kopyasyd ve 1985'te ld. Nedir ki
kan ba tam olarak saptanamamt. Hitler'in vey kardei Angela Raubal'n olu Leo
Raubal da, ilgintir ki, Hitler'e ok benziyordu. Baz ak hava toplantlarnda Naziler onu Hitler'in
dublr olarak kullanmlard.
Yeniden Aloys'in hayatna dnelim. Bilindii gibi Aloys on
yandayken evini terk etmi ve Viyana'ya gitmiti. Bir tarihinin
yazdna gre, "burada bir ayakkabcnn yannda almaya
balamt. Be yl sonra meslei renmi fakat hayatta
daha iyi bir yere gelebilmek iin snr muhafz olmak iin bavuruda
bulunmutu. Bylelikle devlet memurluuna gemi ve
toplumsal hiyeraride din adamlarndan bir st sraya kmt.
Yirmi drt yana geldiinde zel bir snav baaryla tamamlam ve VValdviertal gibi yoksul ve
geri kalm bir blgeden gelen

gen bir insann dlerinde bile gremeyecei bir pozisyona ykselmiti. 1875'e dein atamalar olaand bir
hzla Aloys'u ykseltmi ve bu yl iinde Inn Nehri zerindeki Alman snr
blgesi Braunau Gmrk Dairesi'nde mfetti olmutu ..................................
Aloys o srada 38 yandayd ve tm tarihilerin ortak kansna gre imparatorluk Avusturya'snda onun gibi
yoksul gemii olan, az eitimli birinin bylesine nemli bir greve atanmas olaanst bir durumdu. Garip bir
rastlant olsa gerek Aloys'un olu Adolf Hitler de 16 yanda okulu terk ettii halde Avrupa'nn
imparatorlarndan bile daha gl bir mevkiye gelebilmiti!
Bu olaanst baarya kendi gayretiyle mi ulamt, yoksa birileri kendisine gizli veya ak destek mi
salamlard?
Gerekten de ilk sekiz yllk eitimini tamamlayabilmi birisi
iin mparatorluk Gmrkleri Bamfettilii gibi bir greve
gelebilmek olaandyd. Bu tr grevler mparatorluk Avusturya'snda
sadece soylu ailelerin ocuklarna ya da sarayn
evresindeki yksek burjuva ailelerine veriliyordu. Aloys'da
ise bu greve gelebilmesi iin gerekli olan bu iki zellik de
yoktu.
Aytun Altmdal 47
Bu durumda yle bir soru sorulabilir: Gen Aloys'a ya kendisine para gndermi olan Yahudi ailesi ya da
saray ve evresinde tandklar olan, hatr saylan, sz dinlenen baka bir ahs destek olmutu. Birinci
olaslk hakknda ortada hibir belge yoktu. Fakat ikincisi hakknda baz ipular vardr. Bu kii kuvvetle
muhtemeldir ki Johann Rupert Hammerling'di. 19 Avusturya'nn nl ulusal airi ve yazar Hammerling! Bu
air Aloys Schickelgruber'le uzaktan akrabayd.20 Gen Aloys herhalde bu airin kendisiyle balantl
olduunu Viyana'ya gelmeden nce renmiti.
Johann Rupert Hammerling, 24 Mart 1830'da VValdviertal'n idari blgesi Zvvettl'a bal Kirchberg-amVValde'de domutu. Bu doum yeri Maria Anna Schickelgruber'in yaad Strones Ky'nn bitiiindeydi.
1870'te Johann Rupert adn deitirmi
ve ksaca Robert Hammerling diye tannm ve hreti yakalamt.
1866'da Hitler ailesinin en belirgin zelliklerinden
olan 'ksmi fel' geirmi ve mrnn geri kalan ksmn evinden
ve yatandan kamadan yaamak zorunda kalmt. Tam
23 yl yatalak yaayan Hammerling, 1889'da Adolf Hitler'in doumundan
birka gn nce yaamakta olduu Graz kentinde
lmt.2'
Hammerling, Avusturya ve Almanya'daki 'milliyeti' evreler iinde ok sayg duyulan bir tr 'Barahip' gibi bir
hretti. Aloys onu mutlaka ziyaret etmi olmaldr. Evi daima gen air ve yazarlarla dolup boalan
Hammerling, kendi kynden ve akrabas saylan bu gen adama herhalde ilgi gstermiti. lgintir ki
Hammerling'in gen air ve yazar dostlar arasndan biri ileriki yllarda Adolf Hitler'e 'babalk' yapmt. Bu
adam nl air ve yazar Dietrich Eckart't.22 Avusturyal yazar Friedrich Heer'e gre Eckart, Adolf'un 'Baba
Dostu' idi.a Eckart, Aloys'la Hammerling'in evinde tanm olabilir miydi? Bunu
belgelemek zordur. Ama Eckart'n, Adolf Hitler'e sanki oluymu gibi yardmc olduu kesindir.
Hammerling, Eckart'n airlikte ycelttii biriydi. Mnih'te Hammerling'in hayran olan gen yazar ve airler
onun adna 'Mnihli airler' adl bir dernek kurmulard. Hammerling'in 4S Bilinmeyen Hitler
ender bulunan bir fotoraf dikkatlice incelenirse Adolf Hitler'in yz yapsyla -zellikle de az, burun ve alnartc benzerlikler tad grlr. (Bkz. Ek)
Aloys'un olaand mesleki baarlarnda24 Hammerling'in yardm ve destei olmu mudur? Muhtemelen
olmutur. nk zellikle gmrk memurlar ve demiryolcular arasnda hem Hammerling hem de onun
milliyetilik anlay pek ok taraftar toplamt. Daha sonraki yllarda ortaya kan Nazi Partisi'nin ilk yelerinin
ou demiryolcu ve gmrkyd.
Hammerling de tpk Aloys gibi yoksul ve eitimsiz, geri kalm blge VValdviertal'dan gelmesine ramen
Viyana'da baarya ulaabilmiti. Hatta o, krsal blgeden gelip bakentte nl olabilmi ilk ve tek kiiydi.
Sarayda ve brokraside birok yakn dost edinmiti. Kitaplarnda mitolojiye arlk vermi, Alman Ulusuluk
anlayn gelitirmi ve 'Pan- Germanizm' akmnn temellendirilmesinde rol oynamt.1876'da yaynlanan
roman Aspasia (3 cilt) 1882'de ingilizce'ye evrilerek ya ynlanmt. Hammerling iirlerinde hep VValdviertal'
ve kylleri betimlemi, bu yreye duyduu ball ycelterek dile getirmiti.
Hammerling Katolik bir aileye domu olmasna ramen, adn deitirirken Kilisesi'ni de deitirmi ve
'Anababtist' olmutu. Katoliklie iddetle kar olan Anababtizm, radikal Reformasyon dneminde ortaya
kmt. Bu akma yn vermi olan Jacob Htter'in ve Hans Hut'un taraftarlar gnmzde de varlklarn
srdrmektedirler.25 Bu iki kii Avrupa'daki ilk 'zgr Kiliseleri' kurmular ve Almanya'da ve Avusturya'da
saysz taraftar edinmilerdi. J. Gordon Melton'un yazdna gre "Hut bir yeralt rgl kurmu ve Bavyera ve
Avusturya'da bu hareketi yaymt."26 F. Heer'in yazdna gre Hammerling Jan Van Leyden'in 'Gestalt'inde
gelecekteki Alman siyasal dinci akmn lideri olarak Adolf Hitler'i grmt. Adolf Hitler 1930'da Almanya'da

Hammerling'in '100. Doum Yl' mnasebetiyle bir kitapk bastrlmasn ve onu tantan yaynlar yaplmasn
istemi ve bu kitapk baslarak bedelsiz datlmt. Norman Cohn'un yazdna gre, "Anababtistler
kendilerini Aytn Altndal 49 herkesten ayr tutarlard... Onlar kendilerini, yeryzndeki 'Seilmi' kiiler olarak
grrlerdi. Onlara gre tek 'Seilmi' olan Anababtistler dorudan doruya Tanr tarafndan
ynlendirilmekteydiler."
27 (NOT: Bilindii zere Yahudiler kendilerini tek
'Seilmi' millet kabul ederler. Anababtistler bu nedenle Yahudilere dmandrlar.)
Anababtistler, Hans Hut, John Ball ve Ulrich von Hutten'in izleyicileri gibi anti-klerikal (din adamlar
dmanl) bir savan kkrtcln yapmlard. Anababtist radikallerden Adolarius (Adolf) Huttener, Erfurt
ehrinde Jan Hus'un Taborist diye bilinen taraftarlaryla ayn lky dile getirmilerdi. Bu gruplar daha sonra
ok nlenen 'Nihai zm' (final solution) ve 'Nihai Hesaplama' (Abrechnung) kavramlarn siyaset
literatrne ilk sokanlard. "sa Mesih Anababtistlere bir kl verecek ve o klla intikammz alacaz.
Yeryzndeki tm gnahlar, tm hkmetleri ezeceiz; tm mallar ortaklatracaz ve vaftiz olmay
reddeden herkesi kltan geireceiz."2"
Rastlant olsa gerek Adolf Hitler de Anababtistler gibi yazlarnda ve kitaplarnda arlkl olarak nihai zm
ve nihai hesaplama kavramlarn kullanmt. Hitler de Tanr'nn sadece kendisine verdii 'Alnyazs'na
uygun davrandn ve yine Tanr'nn sadece ona verdii bir klla tm gnahlar (bata komnizm ve
Yahudilik) ve hkmetleri ortadan kaldracan ve
vaftiz olmayanlar (Nazi olmamakta direnenleri) kltan geireceini sylemi ve ilgintir ki sznde de
durmutu. Nazi ressamlar
bundan dolaydr ki Adolf Hitler'i elinde 'sihirli' bir kl tayan Toton valyesi olarak
resmetmilerdi.
'Nihai zm' ve 'Nihai Hesaplama' kavramlar Anababtistler iin olduu kadar Adolf
Hitler iin de neredeyse kutsal bir anlam tamt. Hitler'in yazd tek kitap olan
Kavgam'a ilk ad olarak 'Nihai Hesaplama' adn koymas hi kukusuz rastlant
deildi.
Kitabn bu zgn adn yayncs 'Kavgam' olarak deitirmiti. Norman Cohn, Anababtistler ile ilgili u
bilgileri eklemiti:
"Anababtistler
zel
olarak
devlete daima kukuyla bakmlardr. Bu kurumun kendileri iin gerekli olmadn ve olamaya50
Bilinmeyen Hitler
can dnrlerdi. Birok Anababtist devlet memuru olmay reddetmiti ve devleti korumak iin askerlik
yapmay da iddetle knamlard."29 Adolf Hitler de Habsburg Hanedan Devleti'ni reddetmi ve devlet
memuru olmak istememiti. Ayrca bu Devlet'i korumak iin askerlik yapmaya da kar kmt. Hi kukusuz
Adolf Hitler'i Anababtistler'in 'Bamsz 40 Tarikat'ndan*' birisiyle zdeletirmek zordur ama Katolikken
Anababtist olan Hammerling gibi o da ayn grleri savunmutu. Hitler'in siyasal ve dinsel grleriyle Robert
Hammerling'in ve Anababtistlerin grleri arasndaki benzerlikler artcdr. Belki de bu nedenle Alman
geleneinde sk rastlanan bir kelime oyunu ile bir dnem Mnih'te Adolf Hitler'e 'Robert' Hitler denilmiti. Yine
ilgin bir rastlant olsa gerek Hammerling'in adn ve Kilisesi'ni deitirmesinden bir sre sonra Aloys da adn
deitirmiti. Ancak Hammerling gibi Kilisesi'ni de deitirdiini gsteren hibir belge yoktur ya da henz
ortaya karlmamtr. Ancak bilinen bir ey varsa o da Katolik Kilisesi'nden, Roma'dan ve Papa'dan nefret
ediyordu. Katolik Kilisesi'ne ylda bir kez, o da Kayzer'in doum gn olan 18 Austos'ta giderdi, onun dnda
Kilise'nin nnden bile gemezdi.31 Bu doum gn iin Kilise'ye gittiinde de niformasn giyer ve ayine
deil Kayzer'e uzun mr dileyen szlerin okunduu blme katlrd. Aloys'un Katolik Kilisesi'nden nefreti o
boyuttayd ki elerinin birinden doan ocuu ldnde ne Kilise'ye ne de mezarla gitmiti. Einin de
trenlere katlmasn yasaklamt. Hi kukusuz Kilisesi'ni deitirseydi iini ve pozisyonunu da kaybederdi.
Belki de bu nedenle deitirmemitir.
Aloys Hitler, belki de Hammerling gibi Kilisesi'ni aka deitirmemiti ama Moravya-Hus izgisine bal
Rafzi 'zgr Kilise' ekolnn temsilcisi bir gruba gizlice ye olmutu. Aloys 'zgr Ruh' (Free Spirit) diye
bilinen bu eletirel akmn dile getirdii ve Katolik Kilisesi'nin hiyerarik yapsn hedef alan sulamalar aka
savunmutu. Aloys'un 8 Ocak 1903 tarihinde yerel basnda yer alan lm ilanna ad san bilinmeyen yar-gizli
bir rgt imza atmt. Aloys Hitler'in gazetede yer alan lm Aytun Altndal 51
ilannda 'aramzdan ayrld' eklinde bir ifade ve altnda da u anonim imza vard:
'zgr Okul Dostlar'
(Frei Schule).32 Bu zgr okul yzyllardr yasakl
olan ve sadece yeralt faaliyetleri
ile varln srdrm bulunan gizli 'zgr Ruh' rgtn kamufle eden rgtn adyd. Avrupa'da "Sapkn"
(Heretik) by
ve sihir zellikle 12. yzylda hzl bir gelime gstermiti. 13. ve 14. yzyllarda, bu uygulamalarla uraan
Kilise-d yeralt rgtlerinden sadece 'zgr Ruh' (Free Spirit) kendisini rasyonalize ederek Avrupa'ya
arln koyabilmiti.33
'zgr Ruh' hareketi 13. yzylda Fransa'da ortaya kmt ve Katolik Kilisesi'ne bakaldran ilk 'Yeralt
Kilisesi'ydi. Bu akmn taraftarlar papalarn hmna uramlar ve ou kadn binlerce taraftar yaklmlar ve

ikence grmlerdi. nl Jacob Htter ve Hans Hut hareketleriyle Jan Hus ve ondan sonra da nl Martin
Luther hep bu 'Rafzi' ve gizli muhalefet damarnn etkisinde kalmlard. te Aloys Hitler bu hareketin 19. ve
20. yzyllardaki iki nemli kolundan birine, gizlice ye olmutu.
Bu, ana muhalefet akmnn ikinci kolu elitist bir topluluktu:
Ad 'zgr Dnce' idi. (NOT: Ateistlii esas alanlar anlamn da.) 1919'da tahtn brakarak Hollanda'ya g
eden Kayzer 2.
VVillhelm'in kendi yazd Anlar kitabnda, "zgr Dnen ler rgt'nn yeleri benimle dostluk
kurmay hi istemediler.
Liderleri son derece geimsiz bir insand ve daima bana muhalif olmutu,"31 diye yazmt. Bu
'zgr Dnce' (Freidenker) rgt 1917 Bolevik htilali'nden sonra zellikle Almanya'da ok
yaygnlat. 1930'larda Alman Komnist Partisi'yle alan FDV (zgr Dnce Dernei) Ateizm'i
savundu. Hitler'in akrabas olma ihtimali bulunan Otto Veit'n yesi olduu 'Dayanma ve
Kardelik' rgt de bununla balantlyd.
Hitler'in ailesindeki 'Moravya Kan' konusu hemen hi aratrlmamtr.
Ailenin tm gemiinin bal olduu VValdviertal
blgesi Ortaa'm 'Heretik=Rafzi' hareketlerinin en youn yaand corafyayd. Bu nedenle de
Katolik Kilisesi'nin arlkl olduu Bakent Viyana'da sevilmezlerdi ve geri braklmlard.
Bu blgede yzyllardr varln gizlice srdren Jan Hus taraftar bir rgtlenme vard. Bunlar
Roma'ya, Papa'ya ve Katolik52 Bilinmeyen Hitler
lige iddetle karydlar. 1830'lu yllarda Jan Hus geleneine bal bu rgt Papa'y aka eletiriyor ve
Katolikleri adlarn ve Kiliseleri'ni deitirmeye davet ediyordu. Bu akm daha sonraki yllarda propagandasn
o yllarda ok nlenmi olan 'Losvon-Rome' (Roma'dan Kurtul) hareketiyle dile getirdi. Almanya ve
Avusturya'daki ilk anti-semitik ve anti-Katolik siyasi parti ite bu hareket olmutu. Bu akmn lideri Georg Ritter
von Schnerer'di ve bu ahs Adolf Hitler'in kendi beyanyla onun en sevdii siyasetiydi. Adolf Hitler
ocukluunda Schnerer adna 'Heiligen Ritters Georg' (Georg'un Kutsal valyeleri) adl bir rgt kurduunu
yazmt. lgintir ki Schnerer de Hitler'in ailesi gibi VValdviertal'dan gelmeydi ama o zengin bir ailenin
oluydu. Hammerling ile ada ve dosttu. Baba-oul Hitlerlerin yaamlar boyunca edindikleri en yakn
dostlar ek-Moravya asll kiiler olmutu. Bunlardan Josef Cerny, ek olmaktan gurur duyan bir 'Alman'
vatandayd. Cerny, Hitler'in kitab Kavgam' batan aaya yeniden yazmt. Hitler'in binleri bulan gramer
hatalarn dzeltebilecei kadar dzeltmi ve onun hi bilmedii baz konular da kitaba eklemiti.35 Kari
VVesseley de Cerny gibi ek olmaktan gurur duyan bir Alman'd ve Aloys Hitler'in tm yaam boyunca dost
bildii ve srlarn paylat tek kiiydi.35 Byk bir olaslkla Hiedler/Huettler ailesinin bilinen ilk bykbabas
Stephen Hiedler (1672, VValterschlag doumlu) Hus geleneinden gelen ve 'Kan Ba Temizlii'ne bal
kalmak iin daima kendileri gibi olanlarla i evlilikler yapm olan 'Herrnhutter' Cemaati'ne mensup ekMoravya asll biriydi. Bu dinsel topluluun zellii 'Ari Kan' inancndan yola karak 'Ari Irk' grne gelmi
olmalaryd. sa'nn 'Temiz Kannn' Yahudiler ve dierlerince kirletilmesine iddetle kar kyorlard. Garip
ama gerektir ki, Adolf Hitler 1933'te iktidara geldikten sonra 'Yeni Alman Hristiyanl' diye yeni bir Kilise
kurdurmu ve hem Protestan hem de Katolik kiliselerini dlamt. Bu kilisenin yaynlad ncil'de tek
kelimeyle dahi Yahudi sznn gemesine izin verilmemiti.
sa Mesih ise, aslen esmer ve Yahudi bir haham olduu halde, bu ncil'de 'Soylu Bir Alman Prensi' olarak
gsterilmi Aytun Altndal 53
ve irikym, sarn, mavi gzl, uzun sal, kula kpeli bir Toton valyesi olarak tantlmt!
VValdviertal ve Hitler'in doduu Braunau ok ilgintir ki tm Ortaa boyunca medyumlarn, byclerin,
cadlarn, gizli ilimlerle uraan 'Karaby' statlarnn ve doast glere sahip insanlarn doup
bydkleri blgeydi. Bu blgede saysz gizli rgt vard. Ve 'doast glere sahip' olduklar ne srlen
pek ok insan bu blgede yetimi ve tm Avrupa'da adlarn duyurmulard. rlandal Okltist ve yazar J.H.
Brennan'a gre dnyaca nl medyum Madame Stockhammes burada domutu. Benzer ekilde Rudi ve
VVilli Schneider kardeler de bu blgede domulard. Bu iki karde inanlmaz bir psiko-kinetik gce
sahiptiler. Bu g sayesinde ellerini kullanmadan sadece baklaryla uzakta duran cisimleri hareket
ettirebiliyorlard. Fransz Oklt tarihileri Louis Pauvvels ve Jacques Bergier'in ortak aratrmalar sonunda
yazdklarna gre ite bu Schneider kardeler kendi anneleri tarafndan deil
son derece garip ve gaipten haber alabilen bir stanne tarafndan emzirilmilerdi. Ayn yazarlarn ne
srdne gre bu garip stanne sadece Schneider kardeleri deil baka bir erkek ocuu da uzun
sre emzirmiti. Bu ocuk Adolf Hitler'di.57 ikinci Blm BAY KURT
2.1. KADER TANRISI BYLE BUYURDU
Bir devlet adamnn sonunun nasl olaca ok nceden gkyzndeki yldzlara yazlmtr. Adolf Hitler'r
.
Kavgam , 1924
Aloys
Hitler ayn
yerde uzun sre
yaayamayacak kadar skntl
ve kasvetli bir adamd. Hayatnn son 25 ylnda tam 11 ev deitirmiti. Aloys'un kadnlarla kurduu ilikiler de

ayn kasvetli eriyi izmiti. U kez evlenmi, bir de evlilik d bir beraberlik yaamt. lk ei Anna GlasslHrer'di. Bu kadnla evlendiinde Aloys 27, ei ise 41 yandayd. Anna Glassl da tpk Aloys'un annesi olduu
varsaylan Maria Anna gibi bu ge yanda anne olmak istemi ama evlendikten hemen sonra esrarengiz bir
hastala yakalanmt. Anna Glassl bu hastaln penesinde uzun sre yatalak kaldktan sonra 1883'te
lmt. Anna Glassl evlilik iin Aloys'a ykl bir eyiz, para ve en nemlisi daha st bir snfa katlabilme
olanan getirmiti. lgintir ki o da tpk kocas Aloys gibi sonradan evlat edinilerek nfusa geirilmiti. Onu
evlat edinmi olan kii ise mparatorluk Gmrkleri'nde grevli ok st dzeyde bir brokratt. Einin hastal
srasnda Aloys, Franziska Matzelberger adnda otellerde temizlikilik yapan bir kadn evine alm ve onunla
yaamaya balamt. Anna Glassl ldkten sonra Aloys 'Fanni' diye ard bu kadnla evlendi. Nedir ki ilk
ei hasta yatanda lm beklerken yandaki odada Franziska, Aloys Hitler'e bir olan ocuk dourmutu.
Baba Aloys oluna kendi adn vermi ve onu Aloys Jr. olarak onurlandrmt. Fakat olunu nfusuna
geirmemiti. lk einin lmnden iki ay sonra Franziska bu kez de bir kz ocuk dourmutu. Aloys bu ocu57
57
Bilinmeyen Hitler
una da Angela adn vermiti. Daha sonra Adolf Hitler'in metresi olan gzel yeen Geli Raubal bu kardein
kzyd. Kaderin cilvesine bakn ki Aloys'un ikinci ei de evlendikten ok ksa bir sre sonra hastalanp yataa
dm ve o da tpk Anna Glassl gibi yan odaya tanarak lm beklemeye balamt. Aloys bo durmay
hi sevmedii iin hemen 'amcas'O) olduu Klara Poezl' hamile brakmt. Bereket Franziska, Aloys'u fazla
bekletmemi ve bir yl evli kalp iki ocuk dourduktan sonra 1884'te henz 23 yandayken veremden
lmt.
Aloys, garip evlilik takvimine gre 1883-85 sezonunda evlilik yaam, e ve ocuk sahibi olmay
baarmt. Bir Katolik iin bu kendi apnda bir rekordur!
Aloys ikinci eini de br dnyaya yolcu ettikten sonra 7
Ocak 1885'te bu kez ikinci einden bir ya byk olan yeeni
Klara ile evlenmiti. imdi kendisi 48, ei ise 25 yandayd. Aradaki
ya farkndan olsa gerek Aloys nc eini de mezara
gnderemeden ilk iki einin onu bekledikleri mekna kendisi
gitmitir. Aloys'un bu evlilikten be ocuu olmutu. Baz tarihilere
gre de alt ocuu olmutu. Bunlardan Otto adl olu ya
doumda lm ya da doumdan bir gn sonra lmt. Bu tarihilere
gre Aloys'un ayn yl iinde iki olu birden lmtr.2
Aloys'un len ocuklarnn adlar yleydi: Gustav, doumu
1885, lm 1887; da, doumu 1886, lm 1888; Edmond, doumu
1894, lm 1900. Aloys bu ocuunun lmnde ne Kilise'ye
ne de mezarla gitmiti. Kars Klara'nm gitmesine de
izin vermemiti. Dier iki ocuktan Paula 1896'da domu ve 2.
Dnya Sava'n da atlattktan sonra uzun yllar Viyana'da yaam ve 1960'ta lmt.
Adolf Hitler ise 20 Nisan 1889'da Aloys'un 7. yerleim yeri olan Braunau am Inn'de 219 kap numaral binada Gasthof zum Pommer- akamst saat 18:30'da dnyaya gelmiti. Adolf Hitler'in dnyaya geldii srada
Polonya'daki ar Ortodoks Yahudilerin yaadklar Getto'da ok ilgin bir olaya tank olunmutu. Shinever
Zaddik adyla nlenmi bir haham birdenbire fenalam ve baygnlk
geirmiti. evresindeki kiiler onun sayklamakta olduunu fark ettiler ve hemen notlar Aytun Altndal
5')
aldlar. Shinever Zaddik aynen unlar sylemiti:
"Haman'dan ok daha kt bir
adam dnyaya geldi. Bu adam bize ok ktlk yapacak. Dua edin de onun lm 'missah meshuna'
(sra d ve korkun akbet) olsun."
Adolf Hitler, gerekten de Yahudilere ok ktlk yapm olan Haman adl kiiden daha beter biri olmutu.
Yahudilerin kutsal kitaplarnda anlatlan Haman, Adolf Hitler'in ra bile olamazd.
Adolf Hitler doumundan iki gn sonra le vakti 15:15'te
Adolfus adyla vaftiz edilmiti. Kendisine 'Prinz' adl muhtemelen Yahudi Dnmesi olan bir aile
'koruyucu anne-baba' (godparents) tayin edilmiti.3 Dikkat ekici olan husus Aloys'un hibir
ocuuna kendi ailesinde(!) yer alan byklerinin adlarn vermemi olmasyd. Aloys,
anlalan kendi gemiinde ok bol olan Maria Anna ve/veya Johann ve Johanna gibi adlar
ocuklarna intikal ettirmemeyi uygun grm ve bambaka adlar seerek Avusturya'daki bu
kkl gelenei hi dikkate almadn gstermiti. Oysa geleneklere gre her baba ilk erkek ve
kz ocuuna anne ve babasnn adlarn koymakla ykmlyd.
Aloys bu davranyla herhalde ailesi olduu varsaylan insanlardan kesin bir kopu yapmak
istemiti. Nitekim ilk oluna babasnn deil kendi adn vererek ailesinin tarihini kendisi ile
balattrmak istemiti.
Adolf Hitler, Aloys'un nc evliliinden domutu. Gariptir ki, babasnn 3. olu, annesinin ise 3. ocuuydu.

Benzer ekilde babasnn 'hayatta kalmay baaran' 3. ocuuydu. Annesinin ise 'sa' kalabilen ilk ocuu
oldu. Adolf Hitler, tm yaam sresine '7' saysnn kendisine uur getirdiine inanmt. Masaya oturduunda
7 kez vurur, suyu 7 yudumda ier ve iinde 7 saysnn yer ald tarihlere ve olaylara zel bir ilgi gsterirdi.
Babasnn 3. olu olmas, annesinin 3. ve sa kalmay baaran 1. ocuu olmas onda bu sayya kar
(3+3+1=7) byk bir tutku uyandrmt. artcdr ki, Adolf Hitler tam 7 kez lmden kurtulmutu!
Saylara ve bunlarla ilgili by, sihir ve uur gibi ilemlere merak insanln ilk yerleim duraklarna, Smer'e,
Babil'e, M60 Bilinmeyen Hitler sr'a, Hindistan ile in'e kadar gider. Avrupa'daki Yahudi gettolarnda olduu
kadar Hristiyan leminde de saylara atfedilen srlar ok nem tamtr. Saylarda sihirli glerin
bulunduuna dair inan Yahudilerin 'mezuzot' denilen muskalar evlerine asmalaryla somut anlam
kazanmt. 19. yzylda 'Bembo Tableti' diye bilinen astrolojik ve alfabetik metinlerden hazrlanm
Kabbalistik bir say ve kader hesaplama muskas, tm Avrupa gettolarnda ba kede tutuluyordu. Benzer
ekilde, Hristiyanlar da saylarn sihirli gcne inanmlard. rnein, Matta ncili'nde yer alan sa Mesih'in
soyaac bir tr say bysne dayandrlmt. Bu soyaacnda belirleyici olan say '7' idi.
Buna gte Matta, Hz. brahim'den Davut Peygamber'e (Kral David) kadar 42 kuak saymt. Dier ncil yazar
Luka ise Tanr'dan sa Mesih'e kadar 77 nesil getiini belirtmiti. Bu soyaac sralamasnda yazarlar
Davut'un adnn saysal deeriyle sa Mesih'in Geneolojik (soybilim) saysal deerini zdeletirmilerdi. 77
kuak (7+7) eklinde yazlnca 14 saysn veriyordu. 42 kuak ise (3x14) eklinde blmlendirilmiti. Davut'un
adnn saysal deeri de 14't ve bu oluumda 3 ve 7 saylar belirleyici oluyordu. Bylelikle bu saylandrma
nl Yahudi Peygamberi saiah'n Mesih'in" 14. kuakta geleceine dair yapt kehaneti de doruluyordu.
Almanlar batl itikatlara ve bu tr saysal deerlendirmelere Avrupa'da en ok ilgi duyan insanlard. 30 Yl
Savalar (16181648) sresince saylarn deerleri ve semboller dnyasnn gizemleri Almanya'da pek ok
taraftar bulmutu. rnein, iki kk Alman kenti Bamberg ve VVrzburg'da 1625-1630 yllar arasnda
saylarn byleriyle ve sihirle uraan bycler yakalanmlard. Bu dnemde 900 kii yarglanm,
bunlardan 600' yaklmt. Bu iki kent daha sonra Hitler tarafndan gizli operasyonlarda kullanlmt. Hitler
Nazi Partisi iindeki muhaliflerini aldatarak Bamberg'de bir toplantya getirmi ve daha sonra onlarn topluca
ldrlmelerini salamt. Aloys da olu Adolf da Habsburg Hanedan'nn mparatoru Franz Joseph'in
ailesinin yllardr sren uzun saltanat srasnda dnyaya gelmilerdi. Franz Joseph, 18 yandayken imparator
A/tun Altmdal 61
olmu ve kendisini 1848 ve 1849'da patlak veren kyl isyanlarnn iinde bulmutu. 1859'da talyanlara, 7 yl
sonra da 1866'da Almanlara yenilmiti.
Franz Joseph tarihteki en talihsiz imparatorlardan biridir. 1867'de kardei Maximillian Meksika seferinde
yenilmi ve asiler tarafndan kuruna dizilmiti. 30 Ocak 1889'da -Adolf Hitler'in doumundan 70 gn nceolu veliaht Prens Rudolf, Mayerling'de kendisini ve 17 yandaki metresi Barones Maria'y ldrmt.
Mayerling Facias'ndan 9 yl sonra kars mparatorie Elizabeth, bir talyan anaristi tarafndan baklanarak
ldrlmt.
Bunlar yetmezmi gibi, yeni veliaht Aridk Ferdinand da Bosna'nn bakenti Sarayevo'da 'Kara El' adl gizli
Srp rgtnn yelerince ldrlmt. 1914'teki bu suikast 1. Dnya Sava'nn kmasna neden olmutu.
lgintir ki hayat savalar ve yenilgilerle gemi olan Franz Joseph, veliahtn ldrlmesine ramen sava
kartmak istememiti. Ne var ki sava taraftar olan siyasi partiler mthi bir kkrtma siyaseti izlemiler ve
imparatora ramen 1. Dnya Sava'n balatmlard. I. Dnya Sava srasnda, 'Alnyazs/Kader' Adolf
Hitler'den yana arln koymutu. Hatta belki de sava tarihisi Samuel W. Mitcham Jr.'n da yazd gibi
dier askerleri unutmu, sadece Adolf Hitler'i korumutu:
"Hitler'in lmden son anda kurtulmay baarmak gibi bir zellii vard.
1933'ten sonra ona suikast dzenleyenler ondaki bu olaanst zellii fark ederek ok armlard. 1944
ylndaki suikast dzenleyen ve Hitler'in yine sapasalam kurtulduunu gren Albay Kont von Stauffenberg,
'Bu adamda farelere zg bir igd var,' demiti."4 Savan ilk gnnde Hitler'in birliindeki 3600
askerden sadece 611'i sa kalmt.5 Hitler de tam 45 ay sreyle cephede bulunmutu. Bu dnem iinde Adolf
Hitler tam 35 kez dorudan gs gse muharebeye girmiti. Askeri muharebe 'ortalama' yasasna gre bu
kadar ok silahl atmaya dorudan girip de sa kurtulabilmek hibir er iin mmkn deildi. Fakat Hitler sa
kalmay baarmt. Tm birliin tank olduu bir olay Hitler'deki bu garip nse62 Bilinmeyen Hitler
ziyi gstermesi bakmndan anlatlmaya deer. "Bir gn siperde dier askerlerle yemek yerken bir ses ona
kalkp baka bir yere oturmasn sylemiti. Hitler yemei kesip kalkm ve daha ilerideki bir sipere gemiti.
ok ksa bir sre sonra byk bir arapnel paras Hitler'in oturduu yere dm ve dier askerlerin tm
lmt."6
Hitler askerliini kurye olarak yapmt ve bu da en tehlikeli grevlerden biriydi. Belki de bu nedenle Kavgam
kitabnda hayatnn ilahi bir g tarafndan korunduunu ve bu ilahi gcn -ki Hitler buna Alnyazs/Kader
diyordu- ona tarihi bir misyon yklediini yazm ve buna hem kendisi yrekten inanm hem de tm Almanlar
bylesine gizemli ve ilahi bir g tarafndan ynlendirdiine inandrabilmiti. Kavgam'da kendi hayatn
anlatt ilk blmde tam 37 kez Alnyazs/Kader kavramna atfta bulunmutu.
Albay Kont Stauffenberg'in Hitler'de farelere zg bir nsezi bulunduuna dair yapt gzlem ok etkileyici ve

yerindedir. Hitler gerekten de farelere ok /el ilgi duyan bir insand. Kavgam'da yle yazmt:
"O sralarda (1919) hl 2. Piyade Alay'nn barakalarnda ihtilalin izlerini tayan kk bir odada kalyordum.
Bu barakaya sadece geceleri ve yatmak iin gidiyordum. Her sabah saat 5'te kalktm iin geceden yere
koyduum birka para yiyecein odamdaki fareler tarafndan nasl keyifle yenildiini grrdm. Kendi
hayatmda o kadar ok alk ekmitim ki, bu kk sevimli yaratklarn ektikleri al onlar gibi
anlayabiliyordum." 7
Simyacln, Okltizm'in ve sembolizmin garipliklerle sslenmi gerekst leminde 'fare' sembolizmi ok
nemli bir yer tutar. Semboller tarihi uzman Hans Biedermann'm yazdna gre fare (Latince mus, Greke
sminthus) dorudan doruya kk olduu iin semboller dnyasnda yer alm fakat byk anlam tamtr.
Fare neredeyse gze grlmeyen bir hayvandr.
Tpk lm nnda ruhun bedeni terk edii gibi gze grnmeden dolar. Eski hayvanbilimcilere gre minik bir
fare koskoca bir fili rkterek delirtebiliyordu. Daima karanlk, izbe ve Aytun Altndal 63 kuytu snaklar
kendisine mekn tutan farelerde eytans ve peygambersi gizemler bulunulduu dnlmtr. Eski
alarda farelerin kardklar sesler frtnalarn ve facialarn uyarclar olarak alglanyordu. Farelerin dinsel ve
kutsal nesneleri kemirmeleri ise 'Kader'in o eve ok kt bir darbe indirmeye hazrlandna iaret saylyordu.
Ryada fare grmek ruhun bedende skp kaldn ve kp gitmek istediini iaretliyordu. Gen erkeklerin
dlerinde fare grmeleri dii cinsel organn arzulamak saylrd; fare rahim demekti. Fareler topluca
bulunduklar takdirde mutlaka bir ykm getirirlerdi. Bu nedenle onlarda eytans ve byl gler bulunduu
dnlrd. Ortaa argosunda 'fare yapmak' demek apulculuk yapmak demekti. Fareler ve sanlar birlikte
insanla dman ve yabanc ne kadar eytans ktlk varsa onun sembolleriydiler." Farelere atfen yaplm
tm bu zellikler Adolf Hitler'in karakteristik zelliklerine de aynen uyuyordu. Adolf Hitler de ksa boylu, kk
bir adamd. Neredeyse hi grnmeden yaamt. Konrad Heiden'in dedii gibi evresindeki yarm dzine
insann dnda onu yakndan gren pek olmamt. Adolf I lit ler de karanlk ve izbe yerlerde yaamay
seviyordu. Bunun iin yerin altnda birok snak (Bunker) yaptrmt. O da fare A;b apulculuk yapyordu.
Onda da eytans ve insanla yabanc ve dman bir karakter vard. O da tpk bir fare gibi kk eis sesiyle
koskoca bir fili (Avrupa'y) lgna dndrmt. Adolf Hitler'in az bilinen ve dolaysyla da tarihiler tarafn dan
hemen hi dikkate alnmam bir zellii, onun baz yaratklara gsterdii olaand ilgidir. Hitler'in fareden
sonra kurtlara, kpeklere, stakozlara ve kuzgunlara kar ar bir duyarll ve ilgisi vard. Bu yaratklarn
sembolik anlamlar sadece 20. yzyln deil belki de son bin yln en karmak ve enigmatik (muammal,
esrarengiz) liderinin karanlk i dnyasn bir miktar aydnlatabilecek niteliktedir.
Almanlarn da kendilerini bal hissettikleri eski Nordik efsanelerde yer alan gl ve yrtc kurt 'Fenris' bu
mitolojiye gre yeni doan gnei paralar ve yer. Fenris'in bu davranna kzan Baba Tanr Odin (veya
VVotan) bir savata onu ldrr 64 Bilinmeyen Hitler
ama sonra kendisi de lr. Fenris bu nedenle eytan sembolize eder. Hristiyan konografisi'nde kurt, iman
sahibi kuzucuklarn arasna dalp onlar paralayan eytans yaratk olarak resmedilmitir. Hibir kurt
evcilletirilemedii iin onda hilecilik ve desiseler gizlendii dnlmtr. Ortaa hayvan kitaplarnda
diabolik glerin temsilcisi olarak tanmlanmtr.9 nl 'VVervvolP (Kurt Adam) ykleri bu gerei
dorulamaktadr. Anglo-Sakson dil geleneinde 'vver' adam demektir. Eski alardan beri bilinen bu yklerde
kahramanlar, 'Lycanthropy' diye adlandrlm olan bir hastaln penesine derler ve zamanla 'Kurt Adam'a
dnrlerdi. Tp tarihinde bylesi adamlar tarafndan paralanm ocuk ve kadnlarn bulunduu
bilinmektedir. Eski Romallar ise kurdun 'Augury' diye bilinen gelecei bildiren kehanetlerin sahibi bir yaratk
olduunu dnrlerdi. Adolf Hitler'in gizli hayatnda kod ad 'Bay Kurt' idi. Bu hayvann maharetlerine
duyduu hayranl ska dile getirirdi. Hitler, Ukrayna'nn Vinnitsa blgesinde yaptrd snana
'Werwolf=Kurt Adam' adn vermiti. Hitler Dou Prusya'da da ilgin bir ormanlk alan yeni bir snak
yaptrmak iin semiti. Hitler bu smana da 'Wolfsschanze=Kurt ni' adn vermiti. Hitler bu snakta
yaadka ona hi kimsenin ktlk yapamayacan sylemiti. Gerekten de ona suikast dzenleyenler bu
inde ona zarar verememilerdi. Hitler'in Viyana'daki genlik yllarnda hayran olduu ikinci parti lideri de 'Kurt'
Kari Hermann VVolf'du. Bu adam Radikal Parti'nin kurucusuydu. 10
Hitler'in Dou Prusya'nn Ratensburg Orman'nn en kuytu
kesinde yaptrd bu snak, garip bir rastlant olsa gerek, yzlerce yl nce yine gizli bir snak olarak
kullanlm ve daha sonra Avrupa'y kasp kavuran, dehete salan Toton valyeleri'nin gizli rgtlerini
kurduklar ilk yerdi. 1990'l yllarda burada Toton valyeleri'nin ilk yeralt rgtn kurduklar bilinmiyordu.
nk evrede bunu belirleyecek bir iaret ya da yazt izi yoktu. Hitler'in Ratensburg'da (Fareler Orman) bu
yeri nasl setii hibir
zaman anlalamamtr. Aytun Altndal 65
valyelerin tarihi konusunda uzman olan Desmond Seward,
Hitler'in Ratensburg'da yaptrd snak Ttan valyeleri'nin
Kompturei diye bilinen gizli merkezinin hemen yanndayd,
diye yazmt." Hitler nl SS Birlikleri'nin yaadklar
ve Pagan trenlerini dzenledikleri atoya da Ratensburglu valyelerin
tarikatnn ad olan 'Ordensburgen'i koymasn Heinrich

Himmler'e emretmiti. Hitler bu snaktayken Kont


Stauffenberg 20 Temmuz 1944'te Fhrer'in alma odasna
girmi ve ayann bir metre yaknna ok gl bir saatli bomba
brakp kmt. Bomba patlam, odada lenler olmu fakat
Hitler niformasndaki birka yrtk ve yzndeki nemsiz
syrklarla suikasttan kurtulmutu. Hitler kurtuluunu 'Kurt
ni'nin gizemli koruyuculuuna borlu olduunu suikasttan
bir saat sonra karlamaya gittii Faist Diktatr Mussolini'ye
sylemiti. Hitler bu suikastla ilgili olarak en az bin kiiyi
idam ettirmiti. Kont Stauffenberg ise kasap engeline aslm
ve lm filme alnarak Hitler'e seyrettirilmiti. Bu bombalama
olay Adolf Hitler'i ldrmeye ynelik byk suikastlarn
yedincisi ve sonuncusuydu!
Hitler kpeklere de dknd. Bunlar Almanca'da 'VVolfshunde' diye bilinen Alsasl kurt kpekleriydi. Hitler
Blondi adl kpeinin dourduu yavrulardan birine 'Kurt' adn vermiti. Bu kpein bakmn kendisi yapar ve
onu hi kimsenin ellemesine izin vermezdi. Hitler Fransa'da da bir snak yaptrmt. Bu snaa
'VVolfsschlucht' (kurdun avn paralayp yerken
kard ses) adn takmt. Hitler SS Birlikleri'nden sz ederken de 'benim kurt srm' diye iltifat etmeyi
severdi. Adolf Hitler'in kurda olan hayranl snr tanmamt. z kz kardei Paula'nn adn 'Bayan Kurt'
olarak deitirmiti. Yannda en uzun sreyle -yirmi yl- alm olan sekreterinin ad Johanna 'Kurt' VVolf'du.
G.L. VVaite'm yazdna gre, nl Volksvvagen fabrikasnn kurulduu tepeye 'VVolfsburg' (Kurt Tepesi)
adn vermi ve hayat boyunca sekreterlerini 'VVlfin' (dii kurt/Asena) diye armt. Kendisi iin sanat
dnyasndan haber toplayan gizli ajann ad ise Dr. VVolfhardt (Sk Kurt/Zor Kurt) idi. Yakn dostu nl
besteci VVagner'in kz VVinifred VVagner'e te66 liilimeyen Hitler
lefon ettii zaman kendisini daima 'Mfetti Kurt Aryor' eklinde tantrd.12 Hitler'in bir zamanlar ok
yaknnda, sonra da Bamberg Toplants kararlar gerei ok uzanda kalan ve ldrlen Gregor Strasser'in
kardei Otto'nun yazdna gre, "Hitler Berlin'e geldii zaman daima Bayan Bechstein'n evinde kalrd. Bu
zengin dul Adolf'tan yirmi ya bykt. Bayan Bechstein, Hitler'in ban okar ve ona 'Benim gen kurdum'
diye hitap ederdi."" Kpekler de kurtlar gibi Fhrer'in ar ilgi ve hayranlna mazhar olmu hayvanlard.
Semboller dnyasnda kpeklerin 'hayaletleri grdklerine' inanlrd. Bylece kpekler yaklamakta olan
tehlikeleri sezerler ve sahiplerini uyarrlard. Kpekler her zaman sadakat ve ball sembolize ederlerdi.
Baz cinsleri ise (Hellhund gibi) eytan'a yardmclk etmeyi semilerdi. Bunlar eytan'la beraber 'Ruh'
avclna karlard. Hitler de mthi bir ruh avcs ve hayalet izleyicisiydi. Yaklaan her tehlikeyi nceden
sezinleyebilmek gibi herkeste bulunmayan gizli bir yetenee sahipti. Hitler'in sava srasnda siperde bile
yanndan ayrmad bir kpei olmutu. Bu kpekle ekilmi bir askerlik hatras vardr.
Hitler 'Gizli Konumalar' diye bilinen ve sadece Nazi Parti si'nin en st efleriyle yapt konumalardan birinde
kendisini
ldrmek isteyenlerden kurtulmak iin bavurduu en iyi taktiin dzensiz yaamak, dzensiz yolculuklara
kmak ve dzensiz saatlerde randevuya gitmek olduunu sylemiti.14 Tpk bir fare gibi nceden
kestirilemeyen hareketler yapm, bir yerden dierine ya hi gitmemi ya da daha erken veya ok ge gitmiti.
Bir kurt kadar iyi gzlemci, bir fare kadar sessiz ve hzl, hareketli ve kendi grlerinin doruluuna da bir
kpek kadar sadkt. Hitler'in ar sevgi duyduu hayvanlardan biri de ilgintir ki, stakozdu. Almanca 'Krebs'
(stakoz, yenge) ayn zamanda kanser hastal demekti. Hitler annesini ldren bu hastaln kendisini de
ldreceini sylerdi. 15
Hitler Almanya'nn Fhreri olduktan sonra hayvanlarn korunmasyla ilgili kararname kartmt. Hitler
vejetaryendi Aytun Altmdal 67
ve et yiyenlerden holanmaz, onlar 'kadavra ineyicileri' diye aalard.
Hitler, 14 Ocak 1936'da zel olarak yazp hazrlad bir kararnamede stakoz ve
pavuryalarn nce balarndan halanarak ldrlmelerini istemiti.16
Ancak en ilgin stakoz olay Alman istihbarat elemanlar
arasnda yaanmt. 12 Haziran 1940'ta gizli istihbarattan sorumlu
Amiral Canaris, ingiltere'ye kar bir operasyon dzenlemiti.
Buna gre, batan drt ajan ngiltere'ye gidecekler ve yakalanacaklard.
Bu operasyon balad ve ilk drt ajan yakalandlar.
Bunlardan biri Sjord Pons, ngilizlerin hesabna almay kabul etti ama dier idam edildiler.17 Hitler bu
gizli operasyona 'Istakoz' kod adn vermiti ve batan gidenler halanarak ld rlmlerd i!
Istakozlarn yava yava halanmalarna acyan Adolf Hitler de gerek hayatnda bir 'casus' olarak almt.
Eer Istakoz Operasyonu'ndaki ajanlar gibi yakalansayd o da hi kukusuz 'bandan' vurularak ldrlecekti.
Katilleri ise Almanya'daki en eski, en kkl ve en korkutucu yeralt rgt olan 'Kutsal Vehm'in ya da dier
adyla 'Femegerichte'nin yeminli cellatlar olacakt. Kutsal Vehm'in cellatlar, casuslar deerlerine gre ya
alnlarndan ya da enselerinden kurunlayarak ldrrlerdi.

18 2.2. TAROTTAK AY K A R T I
Kader nihayet bana bir ipucu bermi gibiydi. Adolf Hitler' 1 9 2 4 '
Gnmzde Tarot
Kartlar diye
bilinen
resimli fal
ktlarna
Ortaa'da 'Alman Kartlar' deniliyordu. Katolik dinine kl zoruyla sokulmu olan Almanlar, daha sonraki
yzyllarda bu kartlarda yer alan 'Rune' ekilleri ile Pagan gemilerindeki Aryan ibadet ve tapnma tarzlarnn
Kilise'den gizleyerek srdrmlerdi.
'Rune' ekilleri eski Nordik alfabeyi oluturuyordu ve
Pagan tanrs Odin/Wotan'n yapt bylerde kullanlyordu.
(Bkz. Ek) Tarot Kartlar telkin yklydler. Bu kartlarla fal bakanlar kiilerde aklcl deil, 'auto-suggestion'
(kendini telkinle donatmak) harekete geiriyorlard.
Bu Tarot Kartlar'ndan biri 'Ay Kart' diye biliniyordu. Bu
kartn ortaya k, yazar Collin Wilson'un anlattna gre, Hristiyanlk ncesi alara kadar gidiyordu. Bu
eski 'Ay Kart'
Adolf Hitler'in en ok ilgi duyduu hayvann yaptklar telkinleri gsteriyordu. VVilson unlar yazmt:
"... kartlardaki baz ekiller Rnesans'tan da geriye, Ortaa'a gider. rnein 'Ay Kart' bunlardan biridir. Bu
kartta bir kpekle bir kurt karlkl durmakta, arkalarndaki nehir ya da denizden km olan bir stakoz da
onlara doru yrmektedir.
Tepedeki Ay'n kadn ehresi vardr ve gzlerinden i damlalar gibi yalar dklmektedir. Geri planda
kelerde insana korku veren iki kule vardr. Bu kart bir zamanlar tapnlan 'Beyaz Tanra' (Ay) iin izilmi
olabilir."2
Bu Tarot Kart, 6. Charles dneminde deitirilmi ve ayn Aytun Altmdal 69
ehresini kadna benzetmekten vazgeilmiti. Oysa kart eski haliyle Almanlarn Tton-Pagan gemiini ve
tanrasn sembolize ediyordu. Adolf Hitler, Kavgam'da bu Ay Tanras'ndan ska sz etmiti.
Hitler ve yakn evresi astrolojiye, Ezoterizm'e ve gizli ilimlere
an derecede dkndler. Buna ileride daha ayrntl olarak
deineceiz. u kadar sylenebilir ki, SS'leri yneten Heinrich
Himmler'in, Rudolf Hess'in ve Alfred Rosenberg'in ve dierlerinin
zel astrologlar ve Okltizm'le uraan elemanlar
vardr. Adolf Hitler bata Svvastika (Gamal Ha) olmak zere
Naziler iin izdii tm nian, rtbe, flama, yzk ve mifer desenlerini
hep gizli ilimlerde kullanlan ve Kilise tarafndan yasaklanm sembollerden ve bunlarn insanlar
zerinde yapt
'renk efektlerinden' kopya etmiti. rnein, Gamal Ha'a krmz rengini veriini Kavgam'da
yle anlatmt:
"Krmzy
zellikle setim. Bu renk ok youn enerji tar. Bunu gren dmanlarmz korkacaktr. Bize ise
krmz cesaret ve saldrganlk verecektir." Hitler, ilgintir ki, bir Trk-Mslman gelenei olan 'Kurun
Dktrme'ye de ok ilgi duymutu. Belirli zamanlarda kurun dktrrd.
Eski Alman geleneklerine ve Toton valyeleri'ne ocukluundan beri hayranl olan Adolf Hitler'in Tarot
destesi iindeki kart ite bu 'Ay Kart'dr. Hristiyan sembolizminde kabuklu deniz hayvanlar, stakoz, pavurya,
yenge astrolojik olarak tek bur (Yenge) olarak geerler. Bu hayvanlar kabuk deitirdikleri iin bunlarn,
'eski Adem'i karp attklar' dnlrd. Bu garip tanmlamann anlam uydu: Eski hayatn yaayarak
lm olan biri mezarda, eski hayatndan ve onun kendisine verdii kimlikten kurtulabilirse yeryzndeki
hayata yeniden yepyeni bir kimlikle dnebilirdi. Istakoz ve yengecin astrolojik evi Ay'd ve metali de gmt.
Astrologlar bu Ay Evi'ni gebelik, tutukluluk, vaftiz, yeniden dou, bilincin uyandrlmas ve yalnz kalmak,
inzivada yaamak arzusu olarak yorumluyorlard. Kule ekli de byk bir sembolik anlam tayordu. En
tannm kule sembolizmleri masonlukta yer alyordu. Bunlar 'Jac70 Bilinmeyen Hitler
hin' (Tanr bizim kurucumuzdur) ve 'Boaz' (G ondadr) adl Hz. Sleyman'n Mabedi'nde yer alan stunlu
kulelerdir. Kuleler ve stunlar sadece dinsel anlamlar tamazlard. Ayn zamanda askeri zaferleri de
sembolize ederlerdi.3
i damlalar da sembolik anlamlar tard. i damlas, sa Mesih'in dnyaya geri dnyle ilgili kehanetleri
bildirirdi.
Ayn zamanda Tevrat'ta geen 'Manna' diye bilinen hi tkenmeyen
bir yiyecekti. Yahudiler, Exodusie Msr'dan ktktan
sonra Musa'nn istei zerine hibir yiyecek bulunmayan lde
krk yl sreyle ite bu 'Manna'y yiyerek yaamlard. Simyaclkta
i damlas 'Felsefe Tann Tohumu' anlamnda kullanlrd.
Hristiyan sembolizminde ise Kutsal Ruh'un kederli yrekleri teskin etmek iin kulland armaan olarak
tannrd.
Tarot Kartlar'n okumasn bilenler arasnda hangi eklin hangi telkini (suggestion) verdii konusunda
tartmalar vardr.
Baz ekiller bu kartlara sonradan eklenmitir ve bunlar muhtemelen branice telkinleri yanstyorlard. Ancak,

zgn halindeki bu Ay Kart'nn, kadim yonya khinelerinden Sibel'e ait olduu hususunda tartma yoktur. Bu
kart bir 'Oracle' (gelecekle ilgili bilgi) taycsdr. Ay (Tanra) yzn sola evirmitir.
Bu onun gelecee doru bakmakta olduunun iaretidir. Gzlerinden tam 19 damla ya (i) akmaktadr. Bu,
19. dnem veya yl veya yzyl veya 19. gn demektir. Ay'a bakarak birbirlerine uluyan ve havlayan kurtla
kpek aralarnda uzlamazlk bulunan iki astrologu sembolize etmektedir. kisi de Tanra'dan yeryzne
gnderilmi olan 'gze gzkmeyen' (invisible) kutsal kiinin kimliini sadece kendisine sylemesini
istemektedir.
Bu grlmeyen kurtarcnn 19. dnemde geldiini ya da geleceini bu iki astrolog bilmemektedirler, kavgalar
bu yzdendir.
Karttaki kpek, sadakatini sunmak, kurt ise ona diabolik glerini verebilmek iin bu grnmeyen kurtarcnn
kimliini renmek istemektedirler. Karttaki kpek, sembolik olarak Adolf Hitler'e lnceye dek bal kalmaya
yemin etmi SS'leri ve Nazileri temsil etmektedir. Kurt ise Adolf Hitler'e diabolik hileleri retmi ve onu 'Bay
Kurt' (Herr VVolf) yapm olan gcn sembolyd.
Aytun Altndal 71
Bu zel Ay Kart ok gl bir 'auto-suggestion' enerjisiyle ykldr. Bu kart eline alan ve desteden seen kii
mutlaka kendisinde baz gizli gler bulunduuna inanr. Kartta yer alan stunlar veya kuleler kiiye etkileyici,
hipnotize edici baklar kazandrr. Bu baklara sahip olan kiide 'mnemonic' telkin yetenei ykselir ve
baklar yazl szlerinden daha etkili olur. (NOT: mnemonic, gz hafzas, bir grdn bir daha hi
unutmamak.) Gizli Oklt ilimlerinde olan 'Hermetizm' asndan okunduunda Ay Kart'nin 'suggestio falsi' diye
bilinen yalan syleme telkini yapt grlr. Kii kendisine o denli gl bir telkin vermitir ki sylediklerinin
yalan veya olaanst olduuna inanmaz. Karsndakiler de o kiinin 'mnemonic' telkini altnda sylenilenin
yalan olduunu dnmezler. Yine ayn gizli ilim asndan kuleler ve stunlar bastrlm gerei sembolize
ederler. Stunlar ve kuleler 'Hermetic' gerei gizlemek, bastrmak amacyla orada yer almaktadrlar. Bu
gerek ise tm insanl kurtaracak olan 'Kurtarc'nn kimliinin aklanmasyla ortaya kabilecektir.
Istakoz sembolizmi ilkin gebelik iareti olarak yorumlanmtr. Hitler, Almanya'y Gamal Ha'la yeniden bir
savaa gebe brakmtr. Istakoz ikinci evresinde vaftizi sembolize eder. Hitler, siyasi hayata inisye (gizli bir
partinin trelerine uygun olarak kabul edilmek) olmutu. Hitler'in siyasi bir partiye -gerekte gizli bir rgtekabul edilmesi, onun vaftiz edilmesidir. Istakoz nc evresinde tutukluluk ve cezaevini iaretlemektedir.
Hitler, vaftizden sonra 1923-24'te tutukluluk yaamtr. Istakoz drdnc olarak yeniden dou sinyalini
vermektedir. Hitler tutukluyken partisi dalm fakat ktktan sonra siyaseti olarak eskisinden ok daha
gl ekilde yeniden domutur. Istakoz, beinci evresinde bilincin uyandrlmas gerektiini gstermektedir.
Hitler, 1. Dnya Sava'ndan yenik kan ve mthi bir eziklik ve aalk duygusu iine srklenen
Almanya'ya yeni bir 'bilin as' yapm ve kendine olan gvenini kazanmasn
salamt. Istakoz altnc evresinde, yeni bir Ruh'un habercisidir. Hitler mitolojik Aryan Ruhu'nu kullanarak
yeni bir 'Almanclk' anlayn yaratmtr. Istakoz yedinci ve son evresin7 2 Bilinmeyen Hitler de kiide
inzivaya ekilme ve yalnz kalma arzusunun uyanacan iaretlemektedir. Hitler zellikle 1943'ten sonra ok
az kiiyle grmeye ve zamannn ounu inzivada geirmeye balamtr. Ay Kart'ndaki stakoz
sembolizminde temsil edilen '7 evre' Hitler'in tm yaamn aklar mahiyettedir. Dier sembollere gelince...
Kurt, ihaneti sembolize etmektedir. Hitler bir kurt kadar haindi ve onun bu huyunu belgelerle gstermeye hi
gerek yoktur. Hitler en sevdii kiilere bile ihanet etmitir. Kpekle kurdun dala ise Hitler'in her sylevinde
and iki olay simgelemektedir. Bunlardan birincisi Aryan ile Yahudi arasndaki stnlk mcadelesi, ikincisi
de 'Versay Antlamas'yla Almanlar srtlarndan baklandlar' eklindeki Hitlerci tezle, kartlarnn
mcadelesidir. Versay Antlamas, 28 Haziran 1919'da imzalanmt ve Almanya, tarihteki en ar ve haksz
sava tazminatn demeye mahkm edilmiti. Ay Kart'ndaki 'Ay' tehlikeyi, dmanlarn varln, sahte
dostlar ve ihanete uranlacan sembolize eder. Hitler saysz sahte dost tanmtr. Defalarca ihanete
uram ve nl Aryan kardeleri tarafndan aldatlmtr. Tm yaam tehlike iinde gemi, her zaman bir
nceki gnnden daha fazla dman olmutur. Aydaki sembolik metal, Gm'tr. Hitler tm yaam
boyunca gm altna yelemiti. Hibir zaman altn kullanmam ve hep gm taklar takmtr.
Ay Kart'nn Tarot destesindeki says 18'dir. Numeroloji asndan bu (1+8) 9 saysn verir. Hitler'in
Numerolojik says
da
36'dr ve (3+6) bu da 9 saysn vermektedir.
nl Numeroloji stad W. VVyn VVestcott'un 1890'da yaynlanan 'Saylarn Okltik Gleri' adl kitabnda
anlattna gre 9 saysna 'Ennead' denilmektedir. Eski alarda insanlar 'Ennead'dan ok korkarlard. 9
says hem korkutucu hem de sihirli
bir sayyd. 9 ve onun 9 kat olan 81, en ok korkulan sayyd. Bu say ortaya kt zaman mutlaka bir
deiiklik veya facia olaca kans vard. sa Mesih, sabah saat 9'da son nefesini vermiti. 9 says bu
nedenle kt ruhlarn etkisi altnda kalm olan yeryz demekti. Dier bir Numeroloji stad J.M. Ragon'un
nl 'Masonik Okltizm' kitabna gre de 9, Mars' sembolize Aytun AlUndal 73
ediyordu ve Akrep burcunun iaretiydi. Yahudilerin kutsal 1. ve 2. Mabetleri, Yahudi takvimindeki Ab aynn 9.
gnnde yerle bir edilmilerdi.4 Hitler'in Numerolojisi onun hayatnn bilinmeyen ynlerini anlamakta gerekten
de ok aydnlatc olmaktadr. Adolf ve Hitler adlarnn Numerolojik deerleri 2 ve 9'dur. Bu toplam 11 saysn

vermektedir. Hitler'in hayatnda bu 11 says Hitler'in uurlu says '7'den daha nemli bir rol oynamtr. Dokuz
says Numerolojide 'Volkan' temsil eder ve 'kendisini oaltan' anlamna gelir. Gerekten de, 9 says baka
bir say ile arpldnda yine kendisinin (9) saysn verir. rnein, 9x2x18
(1+8=9), 9x9=81 vd.
Masonlukta 9 says zel
anlam tar. En eski ve saygn locann ad 'Dokuz Sekin valye' locasdr. Bu gizli locann yeleri
masonlarn tm srlarn bilen kijlerdir. Locada 9 adet gl ve 9 adet k kayna bulunurdu; kapya 9 kez
vurulmadan ieriye girilemezdi. Masonlar 'Lnnead' adyla andklar 9 saysnn bir 'Mesih'i (haberci) gizlediini
ve bunun da 'Telesphoros' olduunu ne srmlerdir. Gizli ha-* Berci, Telesphoros tehlikeli bir kiiyi
tanmlamaktayd, nk kelime an'amyla 'sona erdiren, bitiren' demekti. Adolf Hitler tam bir 9 ve Telesphoros
yani 'Sona Erdirici'ydi. Ama hepsi bu kadar deildir.
Adolf adnn Numerolojik deeri olan 2 says da DYAD diye tanmlanmt. DYAD, 'Ayran' demektir. Gndelik
hayata yn veren ve farkl gsteren tm olgular ite bu 2 saysyla, DYAD'la balantldr ve onun zelliklerini
yanstr. rnein, Tanr ve eytan ikilemi DYAD'n en st farkllk gstergesidir.
Bu say 'kibirli cesareti', sonunu dnmeden gzkara biimde servenlere girmeyi temsil eder. Okltizmde
(2) saysnn radikal biimde kendisini 'Tevhid'den (Tanr'dan) ayrdna inanlr. Dolaysyla 2, Tek Tanr'nn
karsnda maddi olan temsil eder. Adolf ve Hitler adlar, Adolf Hitler'in ynlendirdii ve gizli oturumlarda
grleriyle beyinlerini ykad 'Kara Tarikat'm (Black Order) yeleri SS Subaylar iin kendini bilinen
Tanr'dan uzaklatrmak ve 'eski dzeni sona erdirmek' anlamn tayordu. 'Kara Tarikat'n yesi Naziler,
bakanlar Heinrich 74 Bilinmeyen Hitler Himmler'le birlikte hep bu uurda savatlar ve bu 'Okltik
Nasyonalizm'e hizmet ettiler.
Numeroloji'yle uraanlarn gsterdikleri gibi (11) korkun bir saydr ve ktlkle ykldr. Kabbalistlere gre
bu say iyi ve gzel olan her ne varsa onun tam tersini temsil eder. Gnah ykl, zarar verici ve mkemmel
olmay reddetmi bir saydr. Kabbalistlerin saylarla uramaya verdikleri ad olan 'Gemetria'da bu say,
ykcln sembol olarak deerlendirilmitir. John Heydon'un dediine gre bu say araclyla 'blis'i ve onun
karakterini tanmak mmkn olmaktadr. Yahudiler bu sayy, Adem Peygamber'in ilk ei olduuna inandklar
'Lilith/ Dii eytan'la zdeletirmilerdir. (NOT: Baz ultra-Ortodoks Yahudiler Havva'dan nce gze
gzkmeyen bu eytan kadn Lilith'in dlerine girerek Adem'i batan karttna inanrlar.) Yahudi kadnlar
elerinin bu eytan kadna kaplmamas'iin yatak odalarnn duvarlarna ADM ChVH ChVO LILIT yazarlard.
Bu szlerin anlam yleydi:
"Adem
ile Havva bu-" yursunlar ieri girmesin kapdan 11 (Lilith)". Yahudi kadnlarnn yatak odalarna eytan kadn
Lilith belki hi girememiti ama ad 11 saysyla zde olan Adolf Hitler, Almanya'nn kapsn aralayp ieri
girmeyi baarmt. Viyana'dan elinde kk bir valizle ayrlm ve 25 Mays 1913'te Mnih'e ulamt. Hitler
hayatnda Mnih'i hi grmemiti. Rudolf Hausler adl birinin verdii kiralk odann adresini ararken 'Alnyazs'
ona yeni bir oyun oynam ve onu terzi Josef Popp'un Schleissheimerstrasse Caddesi'ndeki 106 veya
sonradan 34 (toplam 7) numaral eve gtrmt. Gnlerden pazard ve bu yeni ev Hitler'in 7. yerleim alan
olacakt. Adolf Hitler, Terzi Popp'un kiralk odasn tuttu. Adolf Hitler bu oday tutarken ayn odada dnyann
kaderini deitirmi bir adamn uzun sre yaadn ve bu odada en nemli eserini yazdn biliyor muydu,
bilinmez. Odann daha nceki kiracs nl komnist Vladimir lyi Ulyanov Lenin'di ve yazd kitap da Ne
Yapmal idi.5 Lenin'in odasna tanan Hitler de ileride kitap yazmay kuruyordu ama o srada herhalde 'Ne
Yapmal?' acaba diye dnm olmalyd. Aytun Altmdal 75
Gariptir ki, Hitler'e Lenin'in oturduu evin adresini veren Rudolf Hausler, 1930'da NSDAP'a ye olmu
fakat Adolf Hitler'i hayatnda hi grmediini ve
tanmadn sylemiti.'' 'Ay Kart' da, Adolf Hitler'in Numerolojisi de hayret uyandracak ekilde onun karanlk
yaamna k tutabilecek unsurlardr. Nedir ki, Hitler'in Tarot kartlarna dkn olduuna dair hibir belge
yoktur. Ancak Okltizm'in daha derin konularyla ok yakndan ilgilendii ve astrolojiye merakl olduu
bilinmektedir. Adolf Hitler, 'Batl nanlar'a da saplant halinde dikkat ederdi. Colin VVilson'un yazd gibi,
"Hitler'in gc sihirliydi... Gze grnmeyen bir kaynaktan gelen bir gle birdenbire otomatik olarak harekete
geerdi. Kendisini yakndan tanm olanlarn, rnein, Ldecke, Hanfstaengl, Gregor Strasser'in anlattklarna
gre yakndan izlendiinde Hitler hibir karizmas olmayan sradan bir adamd. Ne var ki, gcn kullanmas
gerektiine karar verdii an birdenbire, orkestrasn harekete geiren bir maestro gibi, sihirli gcn ortaya
koyuverirdi." 7
Hitler'in bir dnem ekonomi danmanln ve srdaln yapm olan Otto VVaganer, ondaki bu sihirli
gce en yakndan
tank olmu kiiydi. 2. Dnya Sava'ndan 45 yl sonra (1990) yaynlanmasna izin verilen anlarnda
unlar yazmt:
"Konumas ok garipti. Birok insan ipnotize olduunu hissetmitir. Gerekli grd zamanlarda sanki bir
dmeye basar ve dnce mekanizmasn harekete geirirdi. Bylesi durumlarda kiiler neler
konuulduunu anlamadan psikolojik bir bask altna girerlerdi.""
Yazar Sebastian Haffner, Adolf Hitler'in 'Anlam Nedir?' diye bir soru sormutu. Haffner bu sorusunu kendisi
yantlamt: Ona gre Hitler'le Luther arasnda ilgin bir benzerlik vard. Luther, Almanlarn 'ulusal' kimliini,
Hitler ise b kimliin altnda gizlenmi olan 'Bunalmlar' (fits=buhran, nbet geirmek) aa karmlard.

Ayrca Alman tarihinde ne ikinci bir Luther ne de ikinci bir Hitler vard. Dier bir deyile Luther de, Hitler de
'ncesiz ve Sonrasz' kiilerdi." Hitler de dier Almanlar gibi batl inanlara ok ilgi duyar76 Bilinmeyen Hitler
d. Ancak ruh arma ve Spiritualizm gibi konular sevmezdi ve bunlar yasaklatmt. Bunlarla uraanlar
alaya alrd.10 Nedir ki, hibir bilim adamnn ciddiye almayaca ekonomik ve/veya toplumsal projeleri byk
bir ilgiyle dinlerdi. Bu tip sama gzken bir ekonomik projeyi dinledikten sonra Otto VVaganer'e ve Gregor
Strasser'e dnp, "iste simdi Felsefe Ta'n cebimize kovduk." demiti."
Hitler'in bu garip zellii dnya basnnn da ilgisini ekmiti. Hitler'in tuhaf fikirlerini ve davranlarn izleyen
Fransz yazar Georg Bernhard onun Almanya'sn dnyann 'Sekizinci Harikas' ilan eden bir kitap yazmt.
Kitapta Bernhard, Hitler'i 20. yzyln Almanya'sn Ortaa'n mistik karanlna gerisin geriye gtrmekte
olduunu ve bunun sonunun da ok byk bir ykm olacan savatan iki yl nce tahmin etmiti.12 Tarihi
Alan Bullock'un da altn izdii gibi Hitler, Napolyon'dan da, Stalin'den de, Mussolini'den de daha fazla
yetkiye
ve gce sahip olmutu." Almanya onun dneminde 'Anayasasz' olarak ynetilmi ve onun szleri anayasa
kabul edilmiti. Hitler'in Almanya'y ynetirken kulland yntem ve kurallarla, Alman halkna gsterdii 'ktidar
Gc' Ay Kart'nda temsil edilmi olan alt hususla alacak ekilde uyumaktadr. Bu alt husus, Hitler'in
'Dnya Grne' (VVeltansschauung) sem* bolik olarak tastamam uymaktadr. Bunlardan stakoz, Kan ve
Yeniden-Dou'u; Kpek, sadk Aryanlar; Kurt, ktidar' ve iddet kullanmn; Ay, Fhrer'in iradesini; Stunlar,
birbirleriyle atan rklar ve Hitlerci Irk Kuram'n ve i Damlalar da Hitler'in ilkelerini, yani Anayasa'y temsil
etmekteydiler. uras bir gerektir ki, Hitler hibir zaman Ateist olmamt. Kendi 'Alnyazs'na yreinde hibir
kuku tamadan inanmt. Ayn ekilde kendi dnda, ondan bamszca var olan fakat gze gzkmeyen
bir 'G Kaynann' varlna da inanmaktayd. Bu esrarengiz g kayna 'Odic Force' diye biliniyordu ve
Hitler bu bilimsel kurama ok inanmt. Belki de hayatnda inanmak ihtiyacn duyduu tek akademik gr
buydu. 14 Ne var ki, dini konularda konuurken daima kukucu davranrd. nl 'Masa Sohbetleri'nden birinde
"Eski Ahit de Yeni Aytun Altndal A 77 ,cen tilfi
Ahit de Yahudiler tarafndan uydurulmutur," demiti. Konu eski Aryan dini
'VYotanizm'den (Tanr Odin'in dini) aldnda
mrn bir VVotanist aman olarak tamamlamayacan ve
Odin'in gizli Rune bylerini ve ifrelerini zmekle geirmeyeceini belirtmi, sonra da garip
bir benzetme yapmt:
"Herhalde
bir Buda olarak lmek de bana yakmaz."
Adolf Hitler byle buyurmutu ama 1 Mays 1945'te onun ld ya da ortadan kaybolduu
gecenin sabah Berlin'e giren
Kzlordu Birlikleri igal ettikleri terk edilmi bir Nazi Karargh'nda gzlerine inanamadklar bir
olayla karlamlard.
Geri bina terk edilmiti ama byk salonlarda yan yana dizilmi bin kadar Nazi niformal ceset yatyordu.
Askerler cesetlerin kimliklerini incelediklerinde bunlarn Himalaya'dan gelmi Tibetli Budist Keiler olduklarn
grmlerdi. Bu keiler niin ve ne zaman Berlin'e getirilmiler ve niin topluca intihar etmilerdi, hibir
zaman anlalamad
.'5 2.3. GKTEN GELEN MEKTUP
Otuz Yl Savalarndan bu yana kanmz ve ruhumuz zehirlenmitir Adolf Hitler' Kavgam
Bata Adolf Hitler olmak zere Nazi Partisi'nin st kademesinde ve 'karar- verici' kurum ve kurulularnn
banda olan kiilerin tamamna yakn, parti yesi olmadan nce baz gizli yeralt rgtlerine yeydiler. Bu
gizli yeralt rgtlerinde edindikleri bilgilerle Nazi Dnya Gr'n oluturdular ve nce Almanya'nn, sonra
da tm Avrupa'nn yaam tarzn deitirmek istediler. Birok tarihinin de belirttii zere Nazizm gerekte bir
'Oklt Milliyetilii'ydj.2 Tarihte, ok eski alarda Msr'da, o Babil'de ve en ge olarak da Nordik halk
topluluklar arasnda var olan gizli ilimlerden yola klarak kurulmu bir 'Dnya Gr'yd. Hitler, kendisinin
zellikle bir ideoloji ve/veya doktrin deil Bir 'Dnya Gr' yarattn her frsatta ve her yazsnda aka
vurgulamt. Bu dnya grnn temelinde ise Almanca dndaki dillerde 'Halk ve Millet' kavramlarn
birlikte karlayan 'Volk' kavram vard. te Alman Volk'unun (bundan sonra kolay olsun diye halk diyeceiz)
gizli, Arkaik deerleri Naziler tarafndan ok kutsal saylyordu. Bu alanda 19. yzyln ortalarndan balayarak
saysz kitap, dergi ve inceleme yaynlanm, ok geni bir literatr oluturulmutu. Bu alanda n yapm
kiilerin banda Baron Kari von Reichenbach geliyordu. Bu soylu kii tp doktoruydu ve ayn zamanda da
tannm bir Okltist ve Spiritualistti. Dr. Reichenbach, 1845 ylnda 'Odik G' diye bir kuram gelitirmiti.
Bilim otoriteleri tarafndan o dnemde bu kuram bilim d saylmt. Nedir ki, 1930'larda Hitler bu kuram
yeniden canlandrtt. Dr. Reichen-' bach'n 'Odik Gc' insan bedenindeki manyetik glerin ve* yaylan snn
gcyd. Bu manyetik g, belirli bir disiplin srecinin sonucunda ok etkili bir kuvvete ve etkileme gcne
dntrlebiliyordu. 1940'l yllarda Nazi' doktorlar zellikle gen bakireleri kullanarak bu gcn varln
kantlamaya uramlard.
Hitler, srda Otto VVaganer'e (1888-1979) Odik G kuramndan ok etkilendiini aklamt.
Nazizm'e bir dnya gr olarak yn vermi dier nl kiiler
ise Guido von List (1865-1919) ve onun rencisi olan eski

Katolik papaz Lanz von Liebenfels'di (1872-1954). Guido von


List gemiteki Toton ve Cermen kabilelerinin yaam tarzlarn
ve sembollerini 20. yzyla tamt. Avrupa'daki ilk 'Yeiller ve
evreci' hareketi 1880'lerde tam bir rk olan bu adam kurmu
tu. List, Yahudileri insanl zehirleyen parazitler olarak gr
yordu. Ona gre yce Alman rk, ne yazk ki bir Yahudi ke<;t
olan Katolisizm ve Kilise tarafndan kirletilmiti I.ist'e gre yer
yznde uygarlk adna ne yaplrfsa bunlarn tamamn ArQ yan, Beyaz Nordik Irk yapmt. List'in kitaplar defalarca basl9 m ve yarm milyonluk bir tiraja ykselmiti, flitler, Kavgam'da
List'in grlerini aynen tekrarlam ve ska yapt gibi bu grlerin
gerekten kendisine ait olduunu ne srmt.
List ve benzerlerinin tezlerinden biri de, 'Eugenics' (zrl ve geri Zfkhlarn grtarlan
kaldrlmas) adil lmcl, 'Temiz. lik/Kan ArtmaAjlkesiydi. Hitler, bu yntemi, ilkin zrl
Almanlara uygulad, Yahudilerden nce yaklak yz elli bin zrl Alman' hastanelerde
ldrtt.'
Guido von List, adndaki soyluluk belirten 'von' taksn sonradan eklemi ve kendi aile soyaacn RomaCermen mparatorluu'nu ynetmi olan Pagan-Tton valyeleri'ne balamt, gerekte saray soylusu
deildi. List o denli nlyd ki Almanlar onunla ayn soyadn tayan Albay List iin dzensiz 8 0 Bilinmeyen
Hitler
mizleri ile Okltizm konusunda mektuplamalar ve yazmalar yaplmt. Adolf Hitler, ilgintir ki, ite bu List
brhi'ne atanm ve sava sonuna kadar bu birlikte kalmt. Sava srasnda List Birlii'nden dier birliklere
ok ilgin bir mektup datlmt. Bu mektuba 'Gkten Gelen Mektup' (Himmel Brief) deniliyordu.4 Buna gre,
Melek Mikael sadece Almanlar iin gkyznden bir mektup yollamt. Melek mektubunda Almanlarn
arasndan kacak olan bir kiinin Katolik Kilisesi'ni de ykarak Almanya'nn Fhreri olacan ve nce
Almanya'y, sonra da tm dnyay Kilise'den ve Yahudilerden kurtaracan mjdelemiti. (NOT: Mektup halen
Bodleain Mzesi'nin arivindedir.) Hitler, 2. Dnya Sava sonrasnda da erlere bu mektubu okumak
mecburiyetini getirmiti. Almanlar Hristiyanla en son giren topluluktu. Onlarn Hristiyanlatrlmas iki yz
yldan fazla srmt ve 9-11. yzyllarda Almanlar, Katolik olmamak iin ok direnmilerdi. Fak~ a"t sonunda
gerek Katoliklii Almanlatrarak kerhen kabullenmek zorunda kalmlard. Bu nedenle Almanlarn hibir
zaman Yahudiler, Latinler ve Araplar gibi 'Kutsal Yazlar ve Kitaplar'
ve zgn Tek-Tanr anlaylar olamamt. O gnlere dein inandklar tanrlar, bata Odin-VVotan olmak
zere hep barbar tanrlar olmutu, ite bu nedenle Hitler konumalarnda" ska,"... utanlacak bir ey yok.
Bizler gerek Barbarlarz ve bununla
da gurur duyarz," demiti.
'Gkten Gelen Mektup', savaan Almanlara byk moral vermiti. Hitler de kendi birliine ait olan bu mektubu
dier birliklere datmt. Sava srasnda Adolf Hitler, olduka tehlikeli bir grev olan ulaklk yapyordu.
Dman saflarnn arkasna gemek ve dier birliklerle balanty salamakla grevliydi. Hitler bu greve yedi
arkadayla balam, bunlardan lm, biri ar yaralanmt. Hitler de iki kez yaralanmasna ramen
savatan sa kmt. Hitler nl mektubu hep gsnde tamt. Hitler'in Okltik (gizli) ilimlerle tanmas
ise savatan nceye dayanyordu.
Tarihilerin ortak grlerine gre Adolf Hitlprr Okiilt ilimi ile ve Ttonik- Arvan retilerivle -ki bunlarn ounu
List ku-1 Aytun Altmdal 81
ramsallatrmt- ilkin List'in izleyicisi Lanz von Liebenfels adl Katolik Kilisesi'nden atlm bir papazn
yaynlad anti-Semitik 'Ostara' adl dergi araclyla tanmt, ilgintir ki, Lanz von Liebenfels'in adndaki
soyluluk taks 'von' da uydurmayd, onun da tpk hocas Guido von List gibi Alman ve Avusturya'nn saray
soylularyla hibir kan ba yoktu. Ayrca o da birok sahte ad ve. unvan kullanmt. Darbeler yapmaya
kalkm, baarsz olmutu. Georg Lancz, Shurl Lanz, Dr. Jorg Lanz kulland sahte adlar ve unvanlardan
bazlaryd. Adolf Hitler ite ilk kez bu adamdan Arkaik 'Volk' deerlerini ve retisini renmiti. Liebenfels
savatan sonra 1951'de, Hitler'in 1912-14 yllar arasnda kendisini ziyaret ettiini aklamt.5 1920'li yllarda
Hitler, Liebenfels'in hayran olan baka bir eski papazdan, Aziz" Jerome'un mistik 'Hyeromite' Tarikat'na bal
Peder Bernhard Stempfle'den ok gizli bilgiler almt. Nedir ki, Hitler anslye olunca kendi gemiindeki
birok srr bilen bu adam 1934'te hunharca ldrtmt!
Adolf Hitler mr boyunca daima ok garip zellikleri olan aileler ve insanlarla bir arada olmutu. Bunlar ya
sahte unvanlar ve sahte adlar kullanmlar ya da
Almanlkla hibir kan balar olmad halde 'Safkan' Almanm gibi davranmlard. Gazeteci Konrad
Heiden'in belirttii gibi Hitler'in evresinde daima yar-Ingiliz, yar-Amerikal, yar-Fransz, yar-Italyan, yarek,
yar- Romen ve hepsinden ilginci yarm veya eyrek Alman kan tayan kiiler bulmutu ve bunlarn tm de
kendilerinin 'Safkan' Alman ve Aryan olduklarn iddia etmilerdi." rnein, Hitler'in koruyucusu zengin dul

Elsa Bruckmann gerekte bir Romen Prensesi'ydi ve nl Bizans Hanedan Kentakuzenlerin kzyd. Elsa
Bruckmann, ayn zamanda son Bizans mparatoru
Paleolog Hanedam'nn da en yakn akrabasyd. Hitler'i Avrupa'nn soylularyla bu kadn tantrmt. Ayrca,
Toton rkn en ok yceltmi olan H. Stuart Chamberlain de yarmkan Fransz ve yarmkan ngiliz olmasna
ramen safkan Alman olduunu ne srm ve Pan-Cermen hareketini doktrinletiren bir kitap yazmt. Yal
Chamberlain, kendisiyle tantrlmak zere evine getirilen gen Adolf Hitler ile bir sre ba baa grtk8 2
"TV\VJL.l Bilinmeyen Hitler ten sonra, onun Almanya'nn bekledii Fhrer olacan sylemiti.
Chamberlain bu aklamasn yaptnda Hitler'in adn henz hi kimse duymamt. Chamberlain, nl
kompozitr ve besteci Richard VVagner'in damadyd. Nazi Partisi'nin 'Manevi Bamfettii' ve Adolf Hitler'in
en yakn iki adamndan biri olan Alfred Rosenberg, Rus igali altndaki Estonya-Litvanya topraklarnda
domutu ve anadili Rusa'yd. arlk Rusya'snn gizli servisleri tarafndan hazrlanm olan nl 'Sion
Protokolleri'ni Almanya'ya gizlice sokan bu ahst. Dier nl Nazi
ise Rudolf Hess'di ve o da gerekte Msr vatandayd.7 skenderiye'de
domutu ve Arapa konuuyordu. Hitler'i desteklemi
ve ona yol gstermi olan dier birok kii gibi Rosenberg
ve Hess de Alman tarihinin en gizli ve kanl rgtnn yesiydiler.
Bu gizli rgtn yeleri Adolf Hitler'i yetitirmiler, zengin evreler ile tantrmlar ve Nazi Partisi'ne maddi
kaynaklar salamlard. Hitler'in nce NSDAP'nin, -sonra da Almanya'nn bana gemesinde bu gizli rgtn
1200 yesinin ok byk pay olmutu. Nazi Partisi'nin ilk kurucular olan Gottfried Feder, Kari Harrer
(bakan), Anton Drexier ve Hitler'in Kavgam' ithaf ettii 'Babacan Dostu' nl Dietrich Eckart hep bu gizli
rgtn yeleriydiler.
Bu gizli rgtn ad Thule'ydi. rgtn kurucusu ise Baron Rudolf von Sebottendorff'tu. Baron Sebottendorff
da gerekte 'sonradan evlat edinilmi' Silezya asll biriydi. O da birok sahte ad kullanmt. Gerek ad Adam
Alfred Rudolf Glauer'di ve saray soylularyla hibir kan ba olmayan sradan bir 'elektrik
teknisyeni'ydi. Tarihi John Toland'n yazdna gre, 'ok esrarengiz bir adam' olan Baron Sebottendorff'un
karanlk hayat ile ilgili ok az bilgi vard. Rastlant bu ya, Baron Sebottendorff da hem adn hem vatann hem
de inancn deitirmi bir adamd. Thule adl gizli rgt kurmadan 7 yl nce, 1911 'de Trk-Osmanl
vatandalna gemiti. lgintir ki, Trk vatandalna geiinden bir ay sonra evlat edinilme yoluyla Baron
Sebottendorff olmutu. Sebottendorff bu kadarla kalmam, bir de kendisinin 'Bektai Babas' olduunu
Almanya'daki belgelere geirtmiti! Ay tun Altndal 83 Gerek udur ki, bu esrarengiz Trk vatanda, Alman
Baronu olmasayd ne Alman i Partisi (DAP, sonra NSDAP) ve Hitler ne de Holokast olurdu. Adolf Hitler'e
iktidar yolunu aan (VVegbereiter) ilk ahs ite tarihe 'ok esrarengiz' diye kayt drterek gemi olan bu
adamdr. Hitler, 1919'dan 1936'ya ve sonrasna kadar hep bu esrarengiz Baron'un kurduu gizli rgtn
yeleri tarafndan korunmutu. Hitler'in avukat ve
Nrnberg'de idam edilmeden nce Hitler'in ailesiyle ilgili Yahudilik iddiasn ortaya atan Hans Frank da
Baron'un kurduu Thule'nin yesiydi.
Christina Schroeder, Adolf Hitler'in en gvendii sekreterlerinden biriydi. Fhrer'in birok srrn renmiti.
Fakat hibir zaman bunlar aklamak istememiti. 2. Dnya Sava bittikten
sonra Schroeder uzun sre sorguland. Bylece baz karanlk noktalar aydnlatlabildi. Sekreterin
verdii bilgilere gre st rtbeli Nazilerin tamamna yakn, bata da Adolf Hitler olmak zere
astrolojiye, Okltizm'e, Hermetizm'e ve dier ilgili gizli ilimlere ar bir dknlk gstermilerdi.
rnein, 2. Dnya Sava'nn en ok aranan Nazilerinden Hitler'in en yakn arkadalarndan Martin
Bormann, Alman Okltistleri ile gizli ve
tehlikeli ilikiler kurmutu.8 Dier gl bir Nazi, SS birliklerinin ba ve Yahudi Kasab Heinrich
Himmler ise birok tarihinin de belirttii gibi tm yaamn astrolojiye ve Okltizm'e
adam biriydi. Himmler'in zel astrologlar ve 'rminizm' diye yeni bir din kurmaya alan Kari Maria Viligut
adl bir de 'Guru'su vard. Viligut, Himmler'in 'Rasputin'i diye tannmt." nl damzlk insan haralar kurma
fikri onundu. Bu kurama gre/ SS subaylar, 1935'ten itibaren Aryan rkn temsil eden bakire kzlarla insan
haralarnda iftletiriliyorlard. Hitler ve Himmler, bylece yeni ve stn bir rk yaratmak arzusundaydlar. Bu
iftlemelerden doan ocuklar, Nazi Partisi tarafndan yetitirilmilerdi. Gnmzde bu ocuklardan birou
halen Almanya'da ok st dzeyde ynetici durumundadrlar. Hermann Rauschning de uzun sre Hitler'in
yannda bulunmutu. Hitler'in nl sofra sohbetlerine katlm ve notlar almasna izin verilmiti. Rauschning'in
belirttiine gre bu sofra soh84 Bilinmeyen Hitler betleri srasnda Fhrer'in en sevdii konular 'Karaby' ve
'Mistisizm'di.10 Hitler bu konularda konumay ve grlerini anlatmay ok seviyordu. Bir sohbetinde unlar
sylemiti:
"Eski
Ahit olsun Yeni Ahit olsun hi fark etmez. sa'nn syledikleri de fark etmez. Bunlarn tamam o
bildik eski Yahudi ktldr."
Hitler bu szlerini u yargsyla noktalamt:
"Biz 'zgr
nsan' (Free Man) yaratmak istiyoruz."" lgintir ki, Aloys Hitler salnda 'zgr Okul' adl
gizli bir rgtn yesi olmutu; olu Adolf da 'zgr nsan' yaratmak iin Karaby'y
ve Okltizm'i kullanan kiilerin kurduklar gizli rgtlerle birlikte almt.

Adolf Hitler'in yneticilik vasflar ile yntemi deiik bir bak asyla incelendiinde ortaya onun duygu ve
dnceleri ile ilgili ok belirleyici veriler kmaktadr. rnein Hitler, kylln tad deerlere ok nem
veren biriydi, fakat kylleri hi sevmezdi. Benzer ekilde akademik ve bilimsel kuramlara da hi inanmazd.
Alman bilim adamlarnn yaptklar keiflerin Yahudiler tarafndan alndn sylerdi. Hitler efsanelere
dknd. Sadece nl VVagner operalarna deil, gemiteki grkemli ve gizemli Tton-Cermen
efsanelerine kendince
bilimsel aklamalar getirirdi. Hitler ayn zamanda her konumasnda masonlardan, Kabbalistlerden ve
Ezoteristlerden ne kadar ok bilgi edindiini vurgulamay severdi. Kavgam'da bu konulara duyduu hayranl
dile getirmitir. Daima, "Biz de masonlar ve Kabbalac Yahudiler gibi rgtlenmeliyiz. Onlarn gizli bilgilerini
kullanmalyz," derdi.
Adolf Hitler'in de dier birok devlet bakan ve kral gibi baz batl inanlar vard. Hitler bu
inanlarna ar derecede balyd.
rnein Hitler kendi ellerine, parmaklarna ve trnaklarna hayranlk duyuyordu.
zel fotorafs Heinrich Loffmann
-ki Eva Braun'u Hitler'e tantran oydu- onun ellerinin fotoraflarn ekmiti. Hitler dier devlet
adamlarnn ellerinin fotoraflaryla kendi ellerini karlatrrd. Bir tr kader okuma
saylan ve sadece Okltistler tarafndan yaplabilen 'Onychomancy' diye bilinen bu
uygulamada bazen parlak iviler ve gne nlar da kullanlrd.
A/tun Altndal 85
Hitler 'Stolisomancy' diye bilinen bir batl inanca da ok dikkat ederdi. Buna gre sehven yanl giyilmi bir
gmlek, ya da ayakkabnn vd. uursuzluk getireceine ya da bir sava bozgununu iaret ettiine inanlrd.
Hitler kendisine birka kez yanl gmlek ve ceket giydiren ayakkablarn ters yne koyan valesi Heinz
Linge'yi ar dille azarlamt.12 Heing Linge savatan sonra
Ruslar tarafndan esir alnm ve on yl sreyle Moskova'da cezaevinde tutulmutu. Hitler'in esrar hl
zlememi olan intihar olaynda birinci dereceden rol ald, hatta intihar edemeyecek kadar bitkin olan
Hitler'i Martin Bormann'n emriyle boarak ldrd de iddia edilmitir.13 Bormann ise Hitler'in intiharndan
hemen sonra iliki iinde olduu Okltistler tarafndan karlm ve izine bir daha hi rastlanmamt. (NOT:
Bormann'a ait bir mezar bulunduu 1995'te aklanmtr.) Ayn ekilde Bormann'n ingiliz MI6 ajanlar
tarafndan Nazilerin en nemli srlaryla birlikte Londra'ya karld da ne srlmtr.14
Hitler bilindii gibi vejetaryendi. Et, sigara ve iki kullanmazd. Buna ramen daima iddetli mide sanclar
ekerdi. Onun dengesiz davranlarn bu hazm sorununa balayan psikologlar bile vardr. Nedir ki tm
doktorlarn ortak grne gre Hitler'in midesi sapasalamd ama nereden kaynakland bilinmeyen sanclar
ekiyordu. Hitler'in birok doktoru vard fakat o sadece zel otlardan ila yapan Thedore Morell adl bir
arlatann hazrlad haplar ier, gerisine dokunmazd. Morell de gizli ilimlere dkn bir adamd. Prof. Kari
Haushofer'in kurduu gizli ad 'Vrill' olan bir rgtn yesiydi. Hitler'e tam 77 eit hap hazrlamt. Hitler her
gn seerek 7 hap ierdi. Morell otlarn zel SS birlikleri tarafndan kurulmu olan ve yeri hep gizlenen bir
laboratuvar-serada yetitirir ve hap haline getirirdi. Morell, 'Stoma-seeing' diye bilinen bir tr dudak okuma
yntemiyle Hitler'i etkilemiti ve Hitler'in son gnlerine kadar yanndan ayrlmamt.
Hitler'in ve Nazilerin ok dkn olduklar baka bir batl inan da 'Hippomancy' diye bilinen bir uygulamayd.
Bu dalda yetimi ve uzmanlam SS subaylar vard. 'Hippomancy' be86 Bilinmeyen Hitler
yaz atlarla (Kr At) ilgili bir inant. zel yetitirilmi beyaz atlarn kinemeleriyle gaipten haberler verdiklerine
inanlrd.
Naziler arasnda ok yaygnd ve SS birlikleri her frsatta beyaz atlarn yer ald dev geit trenleri
dzenlerlerdi. Nazi ressamlar da Hitler'i Toton valyesi zrhlar iinde beyaz ata binmi olarak gsteren
tablolar yapmlard.
Almanya'da Katolik Hristiyanlk dier lkelerde olduundan ok farkl bir gelime gstermiti. Almanlar
geleneksel ve tresel inanlarna bal kalmakta direnmiler ve bunlar terk etmeye yanamamlard. Katolik
Kilisesi ise bu inanlarn batl olduklarn gstermeye alm fakat fazla baarl olamamt.
Bu baarszln kkeninde Alman dilinde batl anlamna gelen
bir kavramn 15. yzyla kadar bulunmay yatar. Almanca'da
ilk kez 15. yzylda Viyana'da 'Aberglaube' diye bir kavram gelitirilmi
ve bununla batl inan anlatlmak istenmitir. Bu batl anlay ise ilkin
Immanuel Kant, sonra da G.VV.F. Hegel tarafndan Seklerize edilmiti. Bylece
batl bir dnem Alman Romantikleri denilen air ve yazarlarn dilinde 'Efsane ve
Gerek' karm bir renk kazanmt. Almanca konuulan lkelerde Nasyonalist
akmlar gerekte ilk balatanlar ite bu Romantik Alman yazarlar olmutu. Nazi
dneminde kutsal anlam yklenmi olan 'Fhrer=Babu' ve 'Reich=Hkmranlk'
gibi kavramlar ilk bulan ve topluma benimsetenler 18. yzylda yaam olan bu
Romantikler'di.
Hitler'in yneticilik yntemi Oklt ilkelerine uygundur. rnein, Hitler Gamal Ha semboln Okltik negatif
deerini dikkate alarak onu ters yne evirterek Nazi bayrana koydurtmutu. Nazilerin bayranda yer alan

Gamal Ha gerekte zgn Svvastika'nn ters ynde olandr. Akrep-yelkovan ynnde izildii zaman zgn ekli- Swastika olumlu deiimleri ve devrimleri sembolize eder. Ancak Hitler 'Ykm' stratejisi izlemiti.
Bunun iinde Svvastika'y ters yne evirmiti. Okltizm'de Swastika'nm ters yne evrilmesi ykm anlamna
geliyordu. Dn ters yne dzenlenmi olan Gamal Ha' Nazi Partisi'nin sembol olarak kullanma karar
Adolf Hitler'e aitti ama Gamal Ha gerekte gizli Thule rgt'nn semboAytun Altmdal 87
lyd ve bu rgt Swastika'nn ortasna bir de haner yerletirmiti.
(Bkz. Ek) Ters ynl Svvastika onu Okltik amalarla kullananlara kin, nefret ve iddet duygularn telkin
ediyordu. Hitler'in her sabah yapt 'Auto-suggestion=Telkin' seanslarnda bu ters ynl Svvastika belirleyici
rol oynamt.
Almanya'da batl inanlara geri dn Almanlar iin kor.kun bir ykmla sona eren 30 Yl Savalar'ndan sonra yaygnlamt.
1618-1648 yllar arasnda sren bu din savalar srasnda Avrupa'nn Katolik krallklar,
Protestanl benimseyen Almanlar ar yenilgiye uratmlard. Binlerce ky, kasaba ve ehir
haritalardan silinmi, milyonlarca insan lmt. Tarihi
James W. Gerard'n belirttii gibi 'sava sonunda Almanya sa,-dece drt milyon nfuslu bir lke haline gelmi,
tam yirmi milyon Alman lmt. Alk ve sefalet o boyutlardayd ki Heidelberg sokaklarnda insan eti satan
kasaplar tremiti."' Almanlar bu ykm hibir zaman unutmamlardr. Aradan iki yz yl gemi olmasna
ramen 19. yzyln ortalarnda bile airler, yazarlar ve felsefeciler bu ykm konu alan yazlar, kitaplar, iirler
yazmlard. 30 Yl Savalar'nin getirdii 'Kltrel Karamsarlk' ortamnda Almanlar resmi Kilise retisinden
uzaklamlar ve kitlesel olarak gizli ilimlere, batl inanlara ve hepsinden nemlisi gizli rgtlere ilgi duymaya
balamlard. lahiyat Heinz Hemsoeth'in gsterdii gibi 17. yzyln sonlarndan itibaren Almanya'da Teizm
(Tek-Tanrc Dincilik) yerine Deizm (Yaratc'dan bakasna inanmamak) gelimeye balamt. Yeni bir
Panteizm domu ve Hristiyan Teizmi'ne kar gl mevziler elde etmiti."1 Bu gelimeler kanlmaz olarak,
yeni g odaklarnn ilkin Almanya'da, sonra da tm Avrupa'da ortaya kmalarna neden oldu.'7 nan
dzeninde Kilise'nin basks ve ynlendiricilii ortadan kalknca ok ksa bir sre iinde Almanya bir gizli
rgtler cenneti haline geldi. 30 Yl Savalar sonunda ngiltere'ye ve dier lkelere g eden Almanlar
beraberlerinde bu gizli rgtlerin retilerini de gtrdler ve zellikle ngiltere'de 18. yzyldan itibaren Alman
kkenli saysz mistik ve Okltik yeralt rgt kuruldu. Bir sre sonra bu rgtler siyasi hayat tamamen
denetim altna aldlar. 8 8 Bilinmeyen Hitler
Amalarna ulamak iin trl komplolar dzenlediler, suikastlar yaptlar ve yaptrdlar. Zamanla bu gizli
rgtlerden bazlar tarihten silinirken bazlar da aralarnda birlikler kurarak 'Oklt Nasyonalizmi'ni
Almanya'nn ve Avrupa'nn gndelik hayatna soktular. 19. yzyln sonlarnda ve 20. yzyln baslarnda btn
Avrupa bu gizli rgtlerin korkutucu ve rktc hayaleti altnda yayordu. arlk Rusya'snda 'Kara Yzler'A
Srbistan'da 'Kara El', talya'da 'Carbonari', A l m a n Y a ' d a ' F e Me' ve 'Burschenschaften', irlanda'da 'Fenian'. svire'de 'Doan Gne/Rising Sun Mason Locas' ve Fransa'
d a ' B l a n g n i s t ' rgt nde gelen gizli Oklt rgtlenmeleriydiler. Kari Marx ye Engels de daha lml bir
rgt olan 'Hak Ligas'na yeydiler. lgintir ki, Marx, Komnist olduklarn ne sren Sosyal Demokratlar
Birlii'ne ye olmamt. "
Bunlar ve benzerleri rgtlerin ortak zellii Yahudi dman olmalaryd. rnein Rising Sun Mason Locas
nl Yahudi kart 'bon Protokollerinin sakland yerdi. Protokoller bujocann arivinde saklanyordu.'" Alfred
Rosenberg t a r a f r n d n n Almanya'ya getirilen ve ilkin bu locada gizlenen sahte belgeler Hitler'e Thule
yeleri tarafndan verilmiti ve onun Yahudi dmanlnn oluumunda barol oynamt. P r o t o k o l l e r i
Rusa'dan Almanca'ya muhtemelen A l f r e d k o s e p h e r g evirmiti. Ne hikmetse protokoller Almanca ile
birlikte ayn anda Trke ve Arapa'ya da evrilerek Osmanl mparatorluu'nda el altndan datlmaya
balamt. Protokolleri Trke'ye eviren, Ludvvig Mller adl bir Alman'd. Ludvvig Mller gerekte Thuenn
kurucusu esrarengiz. Baron Rudolf von Sebottendorff tan bakas deildi. Baron gerek kimliini gizleyerek
Ludwig Mller adn kullanmt ama bu soyad gerekte annesinin kzlk soyadyd.
Baron Rudolf von Sebottendorff Trke'yi, Arapa'y ve Farsa'y anadili gibi konuan bir adamd. Bu dillerde
kitap, makale ve yazlar yazmt. Dneminin en tannm astrologlarndan biriydi ve Batida 'Palmizm',
Araplar'da 'Remmallk' diye bilinen el fal okumaclnda, muska yazclnda ve 'Arraf-Ik' denilen uzgr
alannda uzmanlamt. Sebottendorff, kaAytun Altmdal 89 dim Keldani ve Kestari (Akat ve Babil)
topluluklarnn 'yldzlara tapnma' ve yldzlarla ynetilmenin srlarn bildii iddiasndayd. Bu topluluklar
belgelere gre Hz. Peygamber dneminde de by ve sihir yapmasn biliyorlard.
Hz. brahim, Kestari geleneine kar kmt. Sebottendorff bu tr gizli ilimleri stanbul'da
renmiti ve daha ilginci Trk-Osmanl vatanda Alman asll bu Baron istanbul'da dzenlenen gizli bir
trenle hem mason hem de Bektai yaplmt!
2.4. G Z L R G T L E R A I
Tarihtek i en byk dinsel ve siyasal lar dren tek g sylen en sz n sihirli gcdr .Adol f
Hitler , Kavgam '
Adolf Hitler'in esrarengiz rastlantlar ve garip olaylarla dolu yaamnda zmlenememi pek ok karanlk

nokta vardr. Bunlardan biri de Avusturya vatanda olan Adolf Hitler'in nasl olup da Alman Ordusu'nda grev
alabildiidir. Hitler stelik Avusturya ve Almanya'da asker kaa olarak aranyordu ve Mnih'te polis
tarafndan yakalanmt. Ne hikmetse Hitler, Alman Polisi tarafndan Avusturya'ya iade edilmemi, tam tersine
Alman Ordusu'nda grev yapmaya davet edilmiti. Daha ilginci yirmi be yandaki yoksul ve baarsz
ressam Avusturya ve Alman Ordu yetkililerinin yaptklar ilk askerlik yoklamalarnda bedenen re
ayrlmt. yleyse nasl olmutu da Adolf Hitler, asker kaa ve bedenen re ayrlmken, vatanda
olmad bir lkenin ordusunda grev alabilmiti? Daha bitmedi... Hitler sadece grev almakla kalmam,
onbala terfi ettirilmi ve bir onbaya verildii duyulmam olan EK (Birinci dereceden Gm Ha)
nianyla da taltif edilmiti. Dahas da var, Hitler'i bu nian almas iin stlerine tavsiye eden de Temen Hugo
Gutmann adl bir Yahudi'ydi.2 Hitler ayrca bir de EK2 madalyas almt ve askeri yetkililer tarafndan
onbalktan temenlie terfi ettirilmek istenmi fakat bu terfiyi Hitler istemeyerek reddetmiti!
Hitler'in Bavyera'daki Alman Ordusu'na bir 'Yanllk' sonucunda alndn ne sren tarihiler olmutur.3
Eer bu gzlkle bakarsak, bu yanllk kuramn Adolf Hitler'in 1919-1945 Aytun Altndal 91
yllan arasndaki hayatnn her gnne uygulamak gerekecektir.
yle ki, bu yanllk kuramna bal kalrsak, rnein Hitler'in nasl olup da vatanda olmad Almanya'da
askeri istihbarat birimleri tarafndan 'Casus' olarak angaje edildiini; Avusturya vatandalndan karldktan
sonra hibir geerli kimlii ve oturma izni olmad halde Almanya'da siyasi faaliyetlerde bulunabildiini; siyasi
suikastlar savunduunu ve azmettirdiini; 1923'te vatanda olmad lkenin yasal hkmetini ve devletini
devirmek iin darbe dzenleyebildiim de ayn 'bir yanllk olmu ite' mant ile aklamak zorunda kalrz.
Hayrettir ki, Adolf Hitler vatanda olmad Almanya'da vatansz kii statsndeyken darbe yapabilmi, siyasi
sylevler ve demeler verebilmi, yasal olmad halde dzenli ordu birliklerine kar 'Para-militer Ordu'
kurabilmi ve en nemlisi, siyasi ve askeri istihbarat
ynlendirebilmiti. Adolf Hitler, anslye seilmesinden ok ksa bir sre nce kendisine kk bir devlet
memurluu stats verilerek Alman vatandalna sokulmutu. 1925-1932 yllar arasnda Adolf Hitler,
Almanya'da tam bir vatansz olarak yaayabilmi fakat ne hikmetse bir trl snrd edilememitir. Bu yllarda
Adolf Hitler her trl yasad faaliyette bulunmu fakat kendisine hi dokunulmamt. Darbe yapt halde
yasal olarak hak ettiinden ok daha az bir cezaya arptrlm ve cezaevinde unutulup gideceine tam tersine
hretin basamaklarn kmasna yardmc olunmutu. Adolf Hitler'in babas da anmsanaca zere yasal
olmayan yollardan adn deitirmiti. Olu da nasl olduu hl bilinmeyen ve yasal olmayan bir ekilde
Alman Ordusu'na katlmt. Oysa yabanclarn orduya alnmayacaklarn duyuran saysz ynetmelik vard.
Dahas Almanya o tarihte 'gnlller' iin bir ar da yapmamt.
Adolf Hitler'in anlattna gre savan ilanndan birka gn
sonra 3 Austos 1914'te askere alnmak isteiyle bir dileke yollam
ve ertesi gn bu dilekesine olumlu yant verilmiti. Birok
tarihi Hitler'in bu szlerinin doru olduunu sanm ve
her tarihi bir dierini kaynak gstererek Hitler'in bu ak yala92
Bilinmeyen Hitler
nm dorulamt. Oysa biraz dikkatlice baklsayd bunun yalan olduu anlalacakt. lkin u hususu
vurgulayalm: Adolf Hitler'in dediine gre
dilekesini dorudan doruya Bavyera Kral 2. Ludvvig'e yollamt. Oysa Kraliyet arivinde byle bir kayt
yoktu. kincisi, henz sava ilan etmi bir kraln, o kargaada Alman vatanda olmayan, ad san, oturma izni
ve belgesi bulunmayan bir 'yabancya' yaklak 16 saat iinde baka ii gc yokmu gibi yant vermi olmas
hayal bile edilemezdi. ncs, askere alma yetkisi kralda deil, Sava (Savunma) Bakanl'ndayd.
Drdncs, Hitler resmen 'asker kaa' dolaysyla 'sulu' durumdayd. Kraln mahkeme karar olmakszn
bir suluyu affederek dorudan doruya askere alabilmesi olanakszd. Beincisi, Hitler Alman deil Avusturya
vatandayd. Bir kraln baka bir lkenin vatandan o ahsla ilgili hibir 'istihbarat' yaptrmadan 'ivedilikle'
askere aldrmas dnlemezdi. Altncs, kraln ofisinden gelen bylesi nemli bir mektubu Hitler herhalde
saklard. Ama ne NSDAP arivinde ne de Berlin'deki Bunker'de bu mektup bulunabilmiti. yleyse Adolf Hitler
nasl asker olabilmiti? Bu sorunun yant bilinmiyor. Nasl ki babasnn hibir yasal dayana olmadan adn
ve soyadn deitirdii bilinmiyorsa, olu Adolf'un da yasal olmad halde Alman Ordusu'na nasl katlabildii
de bilinmiyor. Bilinen tek husus, orduya katld ve gerekten de kendisinden beklenmeyecek bir cesaretle
savaarak stn hizmet nianlar alddr. Hitler belki de o ok gvendii 'Alnyazsinn, Sava Bakanlinda
dzenledii bir komplo sonucunda yanllkla askere alnmtr! Eer byle bir 'Tanrsal' giriim olduysa bu da
Hitler'in bana gelen esrarengiz 'mucizelerden' biridir demek gerekiyor.
Bu durumda alternatif bir olaslk dnlebilir. Hitler 1914 ylnda nl yazar Lanz von Liebenfels'i evine
giderek ziyaret etmiti. Lanz o srada hayatta olan hocas Guido von List'in grlerini yaymakla meguld.
List adna kurulmu birok dernek
ve bunlara ye olmu binlerce gen vard. List de Lanz da Alman rknn Almanya ve Avusturya ile snrl
olmadn vaaz ediyorlard. Onlara gre Aryan rkna mensup olanlar sadeAytun Altmdal 9 3
ce bu iki lkede deil dnyann her yerinde vardlar. List'in dernei yasal ve ok etkiliydi. List'in ve Lanz'm
ordu iinde yksek rtbeli ve aristokrat birok taraftar vard. Hitler, kendi durumunu gayet iyi bildiinden

kendisini askere aldrabilmek iin muhtemeldir ki List'e ya da Lanz'a bavurmu, onlardan yardm istemiti. Bu
durumda zellikle Lanz iin Avusturyal asker kaa Hitler'i Alman Ordusu'na kaydettirmek pek de zor
olmamtr. Belki de Hitler 2. Ludvvig'e byle bir bavuru dilekesini gerekten de yazmt ama bu dilekeyi
List Dernei yesi bir subay ya da Lanz'n Saray ofisindeki gl bir dostu elden bizzat takip ettirmi ve gerekli
gvenceleri vererek bu ksa zamanda olumlu sonucu aldrmt. Nedir ki bu olasl belgelendirebilmek
mmkn deildir. 1954'te len Lanz, Hitler'in kendisini ziyaret ettiini dorulam fakat baka bilgi vermekten
kanmt. Sonuta Hitler nl List Birlii'ne katlabilmiti.
I Icr ne kadar belgelendirilemese de Hitler'in savaa katlabilmek iin muhtemelen 'List-Gesellschaft' diye
bilinen Anti-Semitik dernee bavurmu olabilecei ynnde bir ipucu vardr. Hitler, tm ergin yaam
boyunca zellikle Okltizm'e ve astrolojiye ilgi duymutu. Nazilerin Okltizm balantlar konusunda en ayrntl
kitab yazm olan Nicholas Goodrick-Clarke, Nazi dnya grnn byk lde masonluktan,
Kabbalizm'den ve Rosycrucianizm'den etkilendiini ama bu dnya grnn oluumunda en byk payn
Okltizm'e ait olduunu belirtmiti.4
Hitler'in kiisel ktphanesi Okltizm ve Ezoterik ilimler alannda yazlm kitaplarla doluydu. Robert G. L.
VVaite'n da gsterdii gibi5 bu ktphane gnmzde Amerikan Kongre Ktphanesi'nde saklanmaktadr.
VVaite bu ktphanede aratrma yaparken Hitler'in kitaplarndan birinin stnde 'Sevgili Armanen Biraderim
Adolf Hitler'e' diye bir ithafla karlatn belirtmiti. Armanen sfat List Dernei'ne ye kabul edilmeye hak
kazanm en 'sekin' Aryanlar iin kullanlan bir unvand ve kitabn zerinde 1921 tarihi vard.
Adolf Hitler acaba Armanen unvann hak edecek kadar sekin bir Aryan myd?
Eer yle idiyse 1914'te prestijinin ve toplumsal etkileyicilik gc94 Bilinmeyen Hitler
nn doruunda olan List ve Lanz iin 'bu sevgili biraderi' ne yapp edip ok istedii savaa gndermek bir
sorun deildi. Kald ki sava biter bitmez 1918'de Mnih'te gizli yeralt faaliyetlerini ynlendiren Thule
rgt'nn yelerinin