You are on page 1of 3

Senggaraan Ramalan

Senggaraan Ramalan menjalankan kerja-kerja


senggaraan mengikut jangkaan kerosakan

Biasanya peralatan seperti alat penganalisis


gegaran dan amplitud, tolok audio, alat optik,
tolok tekanan dan suhu dan tolok rintangan
digunakan untuk meramal kemungkinan
berlakunya kerosakan

Senggaraan ini banyak dilakukan dalam industri yang melibatkan


penggunaan alatan elektronik seperti komputer kerana:

Peralatan

yang digunakan mempunyai bahagian


yang kecil dan rumit untuk disenggara setiap
hari

Bahagian-bahagian

pada alatan elektronik tidak


membolehkan kerja-kerja servis dilakukan