You are on page 1of 215

STAR
WARS

©

I. R É S Z

BALJÓS ÁRNYAK™
TERRY BROOKS
GEORGE LUCAS forgatókönyve alapján
AQUILA

Episode I.
The Phantom Menace
Copyright (C) Lucasfilm Ltd. & ™
All Rights Reserved. Used Under Authorization
Terry Brooks
Episode I.
The Phantom Menace
Del Rey Books, 1999
Fordította: Nemes István
Hungarian translation
copyright © 1999, by LAP-ICS Ltd.
Budapest
1. kiadás
Kiadja: LAP-ICS Kft. AQUILA KÖNYVKIADÓJA
ISBN: 963 679 046 9
Felel s kiadó: Rácsay László
ügyvezet
A nyomás a debreceni
Kinizsi Nyomdában készült, az 1999. évben
Felel s vezet :
Börd s János ügyvezet igazgató

Lisának, Jillnek, Amandának és Alexnek,
azoknak a srácoknak,
akik a történettel együtt n ttek fel,
és Hunternek, a következ generációból

mintha figyel rszemek lennének. Egyetlen hiba. a vezérl panelen babrált. A felh tlen kék égen lángoló napok ragyogó. a jobb oldali egy parányit keményebben. és maguk a hegyek is megrázkódni látszottak. kiengedte a gázkart. Ha a három f darab bármelyike valami szilárd tárgynak ütközik. Amikor a veszett éhségt l és könyörtelen energiától hajtott versenygondolák bömböl hajtóm vel elszáguldottak. és gyorsított. aztán szívszorító fékezések egy sorozat kacskaringós kanyarban. Anakin azt a fénysávot követte. sík terület fölött. ha élve megússza. majd gyorsítás a lehet legnagyobb sebességre. Sietve igazított a kormányon. fehér fényben fürösztötték a bolygó sivatagos pusztaságait. és a homály s södött. amelyet az ujjaival irányít. és keményen szorította a kormányt. az egész szerkezet szétforgácsolódott fém és szertefröccsen rakéta-üzemanyag poklává változik. Az ék alakú rakéták berobbantak az energiától. és a leveg megtelt kavargó. s még örülhet. . Vigyor terült szét Anakin fiatal arcán. és a bolygó egyetlen jellegzetességének számító. Laza homok csapódott fel a nyomában. és talajközelben maradt. El tte egyre sz kült a kanyon. Miközben berepesztett a kanyonba. táncoló szemcsék özönével. a sebesség. A perzsel h eredményeként vibráló párafelh k emelkedtek fel a homokos síkságról. Minden rettent en gyorsan. Ez az iszonyatos er . és átzúgott a boltív alatt. a h ség és a fény is megremegett. Anakin Skywalker élesen megd lt a kanyarban. és ahol nincs helye hibának. amely a Koldus-kanyon bejáratát jelz k boltív felé vezetett. még több energiát adott. és máris kiesik a versenyb l. csaknem kirepült a kanyarból. amely visszavezeti a síkságra. összemosódott táj. A monolitok úgy meredtek ki a nedves párafoltok közül. körülötte csipkézett szél sziklák. egyetlen téves döntés. Éppen ett l izgalmas. Steelton-kábelek futnak a gondolából a két hajtóm höz. alatta homályos. s ett l Anakin gondolája élesen balra sodródott. hogy megtöltsék a hegységek masszív sziklafalait. A futam els körét tették. pillanatok alatt történt. egyenesbe hozta a gépet. mint a bal.Réges-régen. Ha valamelyik rész leválik. amelyeket energiakapcsok rögzítenek egymáshoz. magányosan emelked oszlopok közötti réseket. Két roppant turbina vontat egy törékeny gondolát a homokos. miközben még több üzemanyagot fecskendezett a hajtóm be. egy messzi-messzi galaxisban… 1 Tatuin. mindennek vége.

kezét a vezérl panelen tartva érezte. gondolta ábrándozva. Anakin rosszallóan ráncolta a homlokát saját pillanatnyi figyelemkihagyása és a másik pilóta látványa miatt. görbe lábú Sebulba lelke ugyanolyan kifacsarodott volt. hogy érezte a gondola alján elsüvít szelet maga alatt. Durva készítés kezeslábasában. könnyen súrolhatná a sziklafalat valamelyik oldalon. hogy összeakaszkodjon vele. a hajtóm vekkel. az egyetlen humán az egész mez nyben. elvéve t le ezzel a vezet pozíciót. A nyakigláb. a gondolával. gondolta. Anakin jól ismerte Sebulbát – és több esze volt annál. Néha. minden kis zökkenés. és betölti t a zenéjével. valahányszor el adta történeteit a hallgatóságának Mos Espa poros utcáin. A dug csupán az elmúlt évben több mint egy tucat karambolt okozott. mint a végtagjai: egy veszélyes ellenfél. A Tatuinon az ügyesség és vakmer ség próbáján. és oly módon olvadt össze velük. Minden lendülés. Vele viszont nem fog megtörténni. szemüvegben és keszty ben annyira szorosan beékel dött az ülésbe. kocsányszemek. friss energiát adott a hajtóm vekbe. többre van szükség bármely emberi ügyességnél és képességnél. Az a saját nyelvén beszélt hozzá. Narancsszín . miközben a köztük lév távolság csökkenését leste. sosem csupán a versenygondola sof rje volt. Anakin a gondolában ülve. Az nem el ny. fémes csillanás suhant el a jobbjánál. El retolta a gázkarokat. többszörösen ízeit tagok. El renyomta a gázkart. hangok és érzések keverékeként. Reggával épp ez történt a múlt havi versenyen. Mos Espa lakosainak legkedveltebb sportágában úgy hitték. Eggyé vált az egésszel. még azel tt érzékelte. és felsikoltó hajtóm vekkel kirobogott a síkságra a kanyon száján át. nem csupán még egy f rész. aki sok versenyt nyert. száznyolcvan fokban forduló fejek és szinte csontatlanul hajlékony testek olyan el nyöket biztosítottak más . vagyis ami sokkal rosszabb. osztott X formájú hajtóm vének lángja lobbant ki el tte. és meglódult. hogy a gép mondott volna valamit. amelyet egy szokatlanul jó rajttal szerzett. a fiú mégis tökéletesen értette. a merevítések és köt elemek rándulása meg elmozdulása nyilvánvaló volt számára. Kett nél több kar. és azóta is keresik a darabkáit. mi történik járgánya széltében-hosszában.mivel a járat ott volt a legszélesebb. amit nem igazán tudott megmagyarázni. Ha magasabban repülne. amint az energia vibrációja végigkúszik a kábeleken. Amikor versenyzett. és Sebulba jól ismert. és élvezetét lelte mások kudarcában. s bármely pillanatban képes volt érzékelni. s bár nem használt szavakat. hogy ember. versenysisakjával a fején. és a szeme gonosz élvezettel csillogott.

amelyekkel egy ember nem mérk zhetett. Emiatt elvesztette a versenyt. és hirtelen magasabbra röppent. és bizonyára aggódik. sziklás rész.teremtményeknek. a karbantartó állások és a páholyok mellett. abba nem igazán szeretett belegondolni. A diadalív tetején lév megfigyel toronyból a kétfej troig. hogy jó versenyz . Anakin ismét engedett magának egy futó pillantást az összemosódott alakokra. Csupán azért nem járt sikerrel. miel tt a f részél kárt okozhatott volna. és bármit akar t le. Az elmúlt hónapban egy másik versenyen a fortélyos dug megpróbálta nekiterelni Anakint egy sziklafalnak. akik kockázatimádata már-már az elmebaj határát súrolta. A Boltív-kanyon derengett fel el tte szélesen és mélyen. Azonban Anakin Skywalker. Sohasem mondta. személye ellenszenvet és növekv idegességet keltett – legf képpen Sebulbában. ha az anyja jelen van. de megmaradt az élete. Ebb l ered en mindenki valamiféle rejtélyt szimatolt körülötte. Elzúgtak a gy ztesek diadalíve alatt. Ez idáig bejött. de otthon ülni sem tudott volna ezalatt. És szerette. A legismertebb pilóták – egy ritka faj legjobbjai – különös felépítés . de Anakin úgy gondolta. a puszta jelenlétével elháríthatja a bajokat. mintha ezen hiányosságok semmit sem számítanának. egy harmadik alkalommal pedig nem tudta befejezni a versenyt. amellyel Sebulba el akarta vágni az jobb oldali Steelton-kábelét. mivel a fiú érzékelte a mogulé és alulról közeled ellenfelet. Shmi ott van közöttük. mint mindig. Mindamellett miféle beleszólásuk lehetne ebbe az egészbe? Versenyzik. és meglátta azt az illegális f részes pengét. egy tekervényes járatba. ahonnan a huttok figyelték a küzdelmet elszigetelt pompában a közönséges néz k fölött. oly intuitív módon érzett rá a sportja által megkövetelt ügyességre. mintha csupán délibábok lettek volna. amelyek olyan gyorsan elmaradtak mögötte. Watto tudja. aki a versenyt közvetítette. Az asszony nem szerette nézni a fiát verseny közben. bonyolult formájú lények közül kerültek ki. el a szerel droidok. mivel jól csinálja. És Anakin Skywalker rabszolga volt egész életében. amely a Csipkés Szirt-szurdokba vezet. Még mindig dühöngött amiatt. hogy az anyja úgy hiszi. egy terjedelmes. Kétszer ütközött. ám hogy miért. amelyen a versenyz knek végig kell kígyózniuk. s oly könnyedén irányította gépét. A versenyz k keresztülsuhantak a Mos Espa szélén emelt aréna si szobrai között. a nevüket és a pozíciójukat kiabálta a tömegnek. Anyja. hogy rákényszerült erre a kompromisszumra. Egy rabszolgának nincs más választása. Ez különösfajta önbizalommal töltötte el. hogy eljussanak a fenti . aki semmiben sem hasonlított ezekre. de több mint fél tucat futamot sérülés nélkül úszott meg. neki meg kell tennie. az ket éljenz néz kkel tömött padsorok el tt.

Anakin gázt adott. alacsonyan. már épp csak belemélyedtek a sötétségbe. Egymás mellett száguldottak a fennsíkon. ahogy közeledtek a szikla repedéséhez. most már elég közel. hogy az emlékezete és az ösztönei vigyék végig a kanyargós vágatban. A hegyb l tünékeny fénypászmák hatoltak le a szurdokba. Mawhonic és Gasgano is osztották ezt az álláspontot. A reakcióid a csatornában szinte a nullával egyenl . Pedig nem ezt lehetett volna várni. minden lelassult körülötte. ahogy vörös színben meg-megvillantak a homályban. próbálva növelni a közte és üldöz je közötti távolságot. Elzúgott Anakin mellett. Úgy t nt. Anakin mégis teljes nyugalomban. Ha túl nagy sebességgel érkezik. Még mindig Sebulba vezetett. amely lenyúlik a hegy közepéig. Anakin megközelítette ket. A hórihorgas dug ráhúzta osztott X hajtóm ves gépét Rimkar gondolájára. magasan a feje fölött az ég csupán egy ragyogó. Rimkar azonban nem szándékozott várni. hogy szinte súrolta. Anakin egyenesbe hozta gondoláját. és hagyta. és elt nt a sötétben. Mawhonic és Gasgano közvetlenül a nyomában. amelyeket a legnehezebb lett volna meglátni. alig valamivel a szurdok sziklás alja fölött suhant. könnyen pórul járhat. Mawhonictól és . szorosan a talaj közelében száguldott. Messze. ám mégis rendkívül tisztán látott. Gasgano és Rimkar száguldanak a nyomában furcsa. Akár behunyt szemmel is vezethetne. Jobb inkább kivárni. szépen besoroltak Anakin mögé. Szikla. mintha éppen azokat a részeket világították volna meg. ahelyett hogy felgyorsult volna. A fiú gyors pillantást vetett hátra. kék csíknak t nt. mint amennyire tudta. meg az t körülvev . hogy Mawhonic. és látta. Elöl Rimkar beérte Sebulbát. puha. átadta magát gépe lüktetésének és zümmögésének. Anakin el renyomta a gázkart. s elszakadt üldöz it l. néha-néha megpillantotta Rimkar hajtóm veinek kilövell gázait. buborék formájú gondolájukban. Sebesen siklott a szurdokban. Az összes részlet vakító élességgel rajzolódott ki. Azonban Rimkar gömbölyített kabinja simán és sértetlenül siklott el t le. három másik versenyz sziluettje rajzolódott ki a horizont el tt. homok és árnyak suhantak el minták és alakzatok vad összevisszaságában. Anakin mögött. gondolta. Már túl közel vannak a szurdokhoz. bársonyos sötétségnek.fennsíkra. méterr l méterre gyengül fényességgel. hogy hol van. egyenesen a Metta-szakadék irányába. Mindhárman egyre közelebb értek. magába mélyedten vezette a turbinákhoz er sített gondolát. Amikor versenyzett. s mire elérték Anakint és vetélytársait. Amint kiértek a fényre. aztán mégis visszavett a tempóból. és megpróbált elsuhanni mellette. egytized másodperccel el tte bevágódott a résbe. és sebesen meglódult Sebulba után. Legalább annyira összhangban állt a külvilággal.

és kimászott. a hatalmas turbinák kétfelé repültek. ahogy megérezte Sebulba hajtóm veinek lökését. miel tt orral belefúródna a lenti sziklába. hogy a gépet még id ben vízszintesbe lehessen húzni. fekete csík maradt a lehorzsolt felületen. A perzsel h ség máris . Az ilyen függ leges helyzetnek – és ezt minden versenyz tudja – az a trükkje. és por töltötte be a gondola belsejét. A fondorlatos dug csupán úgy tett. Szinte azel tt. Rimkart alaposan meglepte ez az aljas húzás. hogy Anakin hirtelen megrántotta a kormányt. aki vadul kitért az útjából. hogy megfeszítette a testét odabenn. de jól értett a versenygépekhez. de csak annyira. Anakin egy pillanatra meghökkent. megszüntette az üzemanyag-adagolást.Gasganótól. mintha vízszintesbe akarná húzni a gépét. majd a lendülett l tovább csúszott. és elvesztette uralmát a gép fölött. mit csinál. ahogy Anakin gázt adott. a gondola pedig el ször a bal oldalára fordult. így támasztva ki magát. ösztönösen reagálva gázt adott. de aztán szándékosan oldalra rántotta a járm farát. és nézte. és miközben pörgött és gördült a forró homokban. és másodperceken belül odahúzott Sebulba osztott Xes gépe mellé. A fém tiltakozón sikongatott. Aztán csak azt érezte. Valahol messze jobb fel l egy hajtóm robbant fel földrenget dörrenéssel. Anakin várt egy pillanatot. és egyenesen belerobogott a hegybe. aztán a jobbra. ahogy az osztott X hajtóm vek lökete belevág a gondolájába. A gondola és a hajtóm vek fémjének vad szök kútja záporozott szerte. imádkozott. csaknem belerohant a meglepett Sebulbába. letért a pályájáról. s egy hosszú. Csontrepeszt er vel csapódott a talajhoz. Anakin ugyanígy járhatott volna. és miközben eltávolodott a hegyoldaltól. miközben a zötyköl gondola egyre csak gurult és gurult tovább. hogy a kilövell gázok a sziklafalhoz csapják Anakint és Rimkart egyaránt. Ám attól. és egyszerre zúgtak lefelé a mélységbe. ugyanabban a pillanatban. Végül megállt. majd pedig gurulni kezdett. Anakin csak annyit tehetett. ha nem segítik az ösztönei. hogy nagy porfelh közepette találkozzon vele. Mindkét Steelton-kábel elnyíródott. hogy neki ne csapódjon valami sziklanyúlványnak. aztán kikapcsolta a biztonsági övét. kiengedte a gázkarokat. Az er s hajtóm vek engedelmesen meglódultak. felhúzta a gépét a zuhanásból. és vadul az oldalára zökkent. Az emberek mindenfélét beszéltek Wattóról – és róla sok rosszat el lehetett mondani –. Anakin nekivetette karját a fülkéje oldalának. Egyszerre érték el a Metta-szakadékot. megperdült. ahogy a talaj gyorsan közeledik. hogy minél nagyobb sebességre gyorsulva lehagyjuk az ellenfelet. hogy tudatosult volna benne. így hát amikor Sebulba túl korán húzta fel a gépe orrát. hogy mentse magát. Visszafelé kormányzott.

olyan vadul verdestek. de oly nagyon nem csüggedt el. Sóhajtott. a vakító napfény pedig még a szemüvegén keresztül is bántotta a szemét. ormánya összeráncolódott kiálló fogai fölött. mély és átható csend.készült rávetni magát. hogy alaposan megszidja. hátát a gondolának vetette. És az anyja is jön. amikor betölti a tízet. Anakin sztoikus nyugalommal álldogált. Aztán végül a gondolára pillantott és elfintorodott. és csaknem belevágott a Metta sziklafalába. amint elképzelte ezt a látványt. és hátrabillentette a sisakját. fiatal arcán nem látszottak érzelmek. Anakin körülnézett. mintha a következ pillanatban leröpülnének a fodrozódó. Aztán csend lett. mennyi munkába kerül majd. nyerte volna a versenyt. fiú? Van arról valami halvány fogalmad? Oba chee ka! Watto fölötte lebegett. Anakin alig bírta leküzdeni a nevelési kényszert. Talán már jöv re. Anakin Skywalker leült. Fölötte a leghátsó versenyz k süvítettek bele a kékes láthatárba nyüszít és búgó hajtóm vekkel. mire ismét m köd képes állapotba hozza ket. kicsi testr l. Sebulba kibillentett a bal fúvókájával. Csalt. kék b toydarira szegezte. Watto nem lesz túl boldog. mibe kerül ez nekem. Watto szája úgy mozgott. mivel ez a nyelv a sért jelz k tekintélyes skáláját kínálta. Anakin nyugodtan szólalt meg: – Nem én hibáztam. Hamarosan tucatnyi versenyt nyer majd. ha Sebulba tisztességesen játszik. Watto szárnyai elmosódtak. Nem volt túlzottan elégedett az események alakulásával. és öntudatlanul huttra váltott. Rajta Watto. hogy megölelje és hazavigye. hogy leveg t vegyen. felmérte a kárt és megsaccolta. tekintetét a kövérkés. Amikor Watto szünetet tartott. hogy felszedje. mintha csócsálna valamit. és megpróbált annak árnyékában fedezéket és enyhülést találni a Tatuin ikernapjának heve el l. Pár percen belül úgyis érte jön egy terepjáró. Ám most nem t nt ajánlatosnak nevetni. Könnyedén nyerhetett volna. látta a hajtóm vek maradványait. . De hát Watto ritkán az. 2 – Van arról fogalmad.

mire számítson.és motoralkatrészekkel volt tele. és nem kerülnél annyi pénzembe! Watto üzletében álltak. az én tulajdonom. mégiscsak hátralépett. rabszolga. A fodrozódó test minden egyes jelz kimondásakor pár centit el rébb d lt. Watto jobb kezének mindhárom ujja a fiúra mutatott. és zümmög szárnyakkal a n re rontott. és Anakin. Ráadásul Watto hamarosan lehiggad. – Nem engedlek vezetni soha többé! Ezt fogom tenni! Keresek másik pilótát! – Ez szerintem is remek ötlet – helyeselt Shmi. ráncoktól barázdált arcból. keményen megvetette a lábát. ha kérdezik. de most sietve kihasználta annak a javaslatnak a lehet ségét. – Éppen ezért nem fog versenyezni soha többé. határozott tekintete lefékezte. Vagy nem éppen ezt mondtad az el bb? . A verseny már rég befejez dött. Azonban az asszony nyugodt. a perzsel h séget kívül rekesztették a vaskos falak. – De az én szolgám. Watto hevesen feléje perdült. és tudta. bár t valamivel kisebb lelkesedéssel. amely lerobbant és kiselejtezett roncsokból kiszerelt rakéta. amelyet maga is felvetett volna. Watto azonnal visszakozott. A sérült versenygondolát szerel droidok szállították a síkságról az üzletbe.– Naná. jelezve az este lassú közeledtét. Nem hajlongott. ahogy a lámpák megvilágították. de Anakin látta már haragosnak máskor is. Anakin anyja oldalt állt. Watto pedig a gazdája. kiadja a mérgét azzal. és a dolgok visszazökkennek a normális kerékvágásba. A szidások részei az életének. még csak a fejét sem hajtotta le alázatosan. peedunkel! – visította Watto. – még kisfiú. Watto csontos karja és lába egyszerre mozgott feje meg teste rándulásaival. és rezzenéstelen arccal t rte a szidást. és azt teszi. egy szót sem szólt Watto kirohanásai közben. Anakint is hazavitték. elhatározása ellenére. ismét elhalmozva a fiút néhány újabb hutt sértéssel. Odabent hús árnyék uralkodott. – Amúgy is túl veszélyes – érvelt Shmi. hogy csalt. – Shmi sötét szeme elszántan csillogott a megviselt. Mos Espa keresked negyedében egy elhanyagolt sárkunyhóban egy elkerített térség el tt. hogy másokat hibáztat. ha te nem akarod. és ott lebegett félúton anya és fia között. Dühöngött. s ez komikus látványt nyújtott. ám a por még itt is lusta felh kben szállongott. és a bolygó ikernapja a láthatár felé hanyatlott. fiú! Mindig csal! Ezért gy z! Talán neked is csalnod kellene egy kicsit néha-néha! Talán akkor nem törnéd össze annyiszor a gondoládat. amit én mondok! – Úgy van. – Rassa dwee cuppa.

miel tt bárki sejtette volna. Mindkét területen használni lehetett. Elfordult. Apró termet fiú volt. akár egy rezgés a leveg ben. és kiment az ajtón. és Watto nem olyasvalaki. mint egy figyelmeztet vagy javasló sugallat. Tökéletesnek. vissza a munkához! Shmi melegen rámosolygott a gyermekére. mint a fia. vagy hogy miként kellene m ködniük. sötét haja már kezdett szürkülni. aztán a fiúnak. Az asszony egyenes szálú. Máris kiváló pilótának számított a gondolaversenyben. Shmi ugyanolyan mereven állt. Még . – B ségesen van még napfény a munkához! És az id pénz! – Odaintett el ször az anyának. – Helyrehozol mindent. Ez nagy hasznára vált a versenyzésben. – El veletek. miután vetett Anakinra egy utolsó gyilkos pillantást. Watto. s olyan képességeket birtokolt. – Megjavítod a hajtóm veket is meg a gondolát is. pisze orrú és kíváncsi tekintet . Gyors mozgású volt és er s. majd megperdült. hogyan m ködnek a dolgok. Anakin! – mondta kedvesen. Csüggedten sóhajtott. és ilyesmit még semmilyen korú ember nem mondhatott el magáról ezel tt. biztosra vette. Olyan szerel ügyességgel rendelkezett. szintén távozott. és a fiúhoz repült. kék szem . Legközelebb – és ismerve Wattot. hogy szinte bármit össze tudott rakni. hogy olyanok legyenek. hogy be fognak következni. s egykor kecses mozgása meglassúdott. Watto barátságtalanul rámeredt még egy pillanatig. Olyan volt. ugyanakkor arányos felépítés . ám a fiú szépnek és bátornak látta. de más alkalmakkor is. még kilencéves korához képest is.Watto ett l kissé összezavarodott. – Vacsorával foglak várni. Rendszeresen érzékelte azokat. amelyekkel állandó meglepetéseket okozott a környezetének. Watto közelebb nyomult újabb néhány centivel. mint új korukban! S t jobbak. mint új korukban! És máris kezded! Most rögtön! T nj innen dolgozni! Szinte magyarázkodva fordult vissza az asszonyhoz. fiú! – csattant fel. sz késbarna hajú. Ám azt. amit senki más nem érzékel. – Menj csak. és maga elé meredt. méghozzá úgy. Remekül felismerte. nem volt hajlandó megalázkodni. az anyját kivéve senki sem tudta róla. aki nem használja ki a rabszolgája képességeit. aztán a hátsó ajtón át kilépett az udvarra. de nem adott ki szavakat. Arra gondolt. Anakin csak állt a homályos helyiségben egy hosszú pillanatig. Úgy mozgatta a száját és ormányszer orrát. mindkett tökkel! Vissza a munkához. mintha turkálna. amit tönkretettél. és az ujját rázta Anakin felé. hogy lesz "legközelebb" – nyerni fog. hogy képes érzékelni dolgokat. aztán ismét megtorpant. hogy nem lett volna szabad elvesztenie a versenyt. Anakin elismer en nézett az anyjára.

parányi t hegyek az éjszaka fekete szövetén. mit m ködsz? – kérdezte Kitster. hogy olyan alkatrészek is hiányoznak. Gy lölt máshonnan alkatrészeket kérni. Nem mintha pillanatnyilag sokra ment volna ezzel. várnak rá odafenn. miel tt nekilát az összeszerelésnek. Világok. Anakin vállat vont. ahol a lenyugvó nap utolsó sugarai is kezdtek elhalványulni. a vezérl pult csupa összevisszaság. körbenyírt hajjal. ahol a drótok nem értek össze. Inkább elnyerte. A bal viszont valóságos roncs lett. amire egy gondolaversenyben szüksége volt. A tény. és két kisebb alak bújt be a kerítés sarkánál tátongó. Walddal. hogyan tudja ismét m köd képes állapotba hozni azokat. ha nem számítjuk a felületi karcolásokat és horpadásokat. Be kell szereznie ezeket egy másik üzletb l. aki csak nem régen érkezett a Tatuinra egy távoli világból.csupán kilencéves volt. Anakin felpillantott az égre. hogy vásárolnia kell a szükséges alkatrészeket. Kitster alacsony volt és sötét b . hogy jobb legyen. Máris azon törte a fejét. Anakin legjobb barátja. kivéve ha az egy másik világról származik. Wald. hogy megtartsa a nedvességet. – Hé. . rövid. miközben átment az udvar túlsó végébe a turbinákhoz és a gondolához. és máris úgy látta a világot. hogy nincs-e Watto valahol a közelben. ruházata laza és jellegtelen. Már megjelentek az els csillagok. nála minden szükséges megtalálható. és közben bizonytalanul pillantott körül. amikor rájött. rakjam össze a gondolát. ahogy a legtöbb feln tt sohasem fogja. néhány évvel fiatalabb volt. mint a barátai. – Pszt! Anakin! – suttogta valaki az udvar vége fel li mélyül homályból. amelyek Wattónál nem találhatók – mint például különböz h kioldók és rakétarelék. Perceken át a maradványokat szortírozta. rodiai volt. arra tervezték. A jobb oldali hajtóm szinte sértetlen. és amelyekr l csak álmodozhatott. Annie. A homokot rugdosta. nem felelt meg a helyi lakosok iránt érzett megvetésének. A gondola pedig alaposan eldeformálódott és meghajlott. és megkezdték a versenygép sérült részeinek eltávolítását. dacoljon a h séggel és a porral. – Watto azt mondta. keskeny résen. aki bizonytalanul követte. Wattónak nem fog tetszeni. ugyan nem. egy másik barátjukkal a nyomában. – Elég z rös! Szerel droidok érkeztek a hívására. és egy nap majd meglátogatja azokat. Vagy egyszer en ellopta. mivel azt állította. Kitster volt az. A droidok oda rakodtak le. mint új korában. de elég belevaló srác ahhoz. amelyeket sosem látott. hogy engedjék velük lófrálni. – Z rös! – motyogta halkan. Nem marad itt örökre.

leszurkolta a szükséges druggatokat a három italért. Wald állta a szavát. Menjünk. Köztársasági jelvény volt. Azonnal látszott. pikkelyes feje bizonygatóan bólogatott. de nem ma – f zte hozzá Kitster komolyan. hogy . s ezt a fogadalmat a nyálukkal és kézpacsikkal er sítették meg. ahol a rubinszörpöt árulták. elsiettek a rácsokkal biztosított áruhalmok mellett. és miközben szívószálon keresztül szürcsölgették a ragacsos készítményt. Nem sok hasonlót lehetett látni a Tatuinon. Kitster Wald felé intett. de a legtöbben már hazafelé vagy a hutt örömtanyák felé tartottak. Az utcák még mindig tömve voltak. Azt mondja. versenygondolákról. Anakin érezte. ráér sen visszafelé sétáltak az utcán. Egy id s rjáró állt egy suhanó oldalának támaszkodva. kimered szeme szaporán pislogott. Sötétedésig kell itt dolgoznia. A fiúk simán cikáztak át a járókel k. keresztülsiettek a zsúfolt téren a szemközti élelmiszerbolt felé. – Nyomás. – Kitster rákacsintott Anakinra. Gyere! Ráér ez holnap is.– Na ja. he? – De még mennyire hogy hiszünk. amikor egy hang szólalt meg mellettük: – Ha engem kérdeztek. – T'án nem hisztek nekem. helyi járatú hajókról. – Élesen Waldra pillantott. amelyet a tunikájára t zve viselt. ösztövér férfi volt. suhanókról. Távoztak az üzletb l. És már csaknem sötétedett… – Mib l fizetjük ki? – kérdezte kétkedve. és hutt nyelvre váltott. és odafurakodtak a pulthoz. balra fordultak. – Láttalak ma versenyezni – szólt oda az id s rjáró Anakinnak. – Nem mehetek. a ruhájáról. Pillanatok alatt odaértek az üzlethez. barázdált. Magas. találta vagy ilyesmi. itt ám. – Épp itt leltem a pénzt. miel tt az öreg rezg szárnyú visszatér! Kibújtak a kerítés résén. vadászgépekr l meg az ket irányító pilótákról. és mindenfélér l cseverésztek. napcserzett ábrázattal. ígérték meg egymásnak. Felhúzta egyik zöld fülét. viharvert. – A mai napnak rögtön vége. Egy napon mindhárman pilóták lesznek. – Wald furcsa. – Neki van öt druggatja. én a Z-95-ös Fejvadász mellett szavazok! A fiúk egyszerre fordultak oda. és ket figyelte. húzzunk el. a fegyvereir l és a kicsi. Itt kell dolgoznom ezen egészen… Elhallgatott. és a kezükbe nyomott egyet-egyet. hogy nem idevalósi. nyomjunk be egy rubinszörpöt! Ez volt a kedvenc italuk. a szeme a szürkének egy szokatlan árnyalata. kopott vadászrepül s jelvényr l. átbújtak a felhúzás közben lév ponyvák alatt. megindultak a hátsó úton. haja pedig olyan rövidre nyírt. szekerek és a talaj fölött lebeg suhanok között. hogy megindul a nyáltermelése. Heves vitába merültek a különböz vadászgépek erényeit illet en. – mondta. csatacirkálókról.

– Hogy hívnak? – Anakin Skywalker – felelte a fiú bizonytalanul. és hangja hirtelen távolinak t nt. hanem olyasvalakivel. – Lebiggyesztette az ajkát. feketére fröccsent ezüst festékpöttyök. mintha a tied lenne. Még a milliomodrészét sem. – Kiegyenesedett. – Skywalker? "Égenjáró?" – ízlelgette az idegen. Felismeritek ezt a jelvényt. A napfény kihunyt. aki vadászgépeket. Mégis jó móka volt megpróbálni. és fizetett mindegyiküknek egy italt. fiúk? Ismét egyszerre bólintottak. – Köztársasági katonákkal megrakott cirkálót vezettem Makem Tébe a lázadás idején. amivel csak repülni lehetett a seregen belül és kívül. – H vagy a nevedhez. – Ízlik a rubinszörp? Még mindig finom? Évek óta nem ittam. és az eget bámulták.sortéként meredt fel a fejb rér l. miközben megpróbálod kitalálni. Az id gyorsan telik. – Hat évvel ezel tt kiléptem a seregb l. de a szemét nem vette le Anakinról. együtt szürcsölték a szörpöt. és nem vette le tekintetét az égr l. Elsétáltak a tér egy nyugodt részére. cirkálókat és utasszállítókat vezetett. Határozottan remek móka. ahová csak bírtam… és tudjátok. – Repültem egész életemben – jelentette ki az rjáró ünnepélyesen. az összes nagy gépen repültem. Talán épp most van itt az ideje változtatni ezen. – Semmi sem fogható ahhoz. – Mindez réges-régen történt – folytatta az rjáró. mi a helyzet? A századrészét sem jártam be az rnek. – Repültem mindenhová. Repültem mindennel. Tehetségesnek t nsz. Felkeltette az érdekl désüket ez a csoda. Semmi. Velem tartotok. sorban végignézett a fiúkon. Tekintete visszasiklott a fiúkra. Úgy jársz az égen. Rémes egy helyzet volt! Valaha Jedi-lovagokat is szállítottam. mihez kezdj életed hátralév szakaszában. Kitster és Wald. – Húú! . hogy szemt l szemben állhatnak egy igazi pilótával – nem csupán egy versenygondolással. Valaha. Az rjáró csupán szótlanul odabólintott a másik két fiúnak. Anakin. – Egy napon hatalmas hajókkal szeretnétek repülni? Mindhárman egyszerre bólintottak. meg egyet magának is. és miközben könnyedén áthelyezte testsúlyát a másik lábára. és csillagok sziporkáztak szerte a sötét égbolton. ahonnan a fiúk jöttek. – k pedig a barátaim. – Jediket! – szisszent fel Kitster élesen. Az id s rjáró elmosolyodott. Elballagott velük ahhoz az üzlethez. A mosolya ironikus és meleg. amikor fiatalabb voltam. Kiöregedtem. srácok? Nincs kedvetek meginni egy rubinszörpöt egy vén köztársasági pilótával? Nem kellett kétszer megkérdeznie.

és majd adok én neked házimunkát! – jegyezte meg szigorúan. amikor távozol. Az öreg rjáró elmosolyodott. ha hazudok! Réges-régen történt. hogy amit belépéskor kaptál. valamikor teljesítettem a Kessel-futamot. Mindenhol. akiket nem ismer. megtettem hát. – Ünnepélyesen bólogatott. aminek születtél. mondták. Nem sokan tudták ezt megtenni és túlélni. . hogy meg se próbáljam. Annie. hogy tudjon vigyázni magára. Anakinra nézett. és Anakin állta a pillantását. ahová egy ember eljuthat életében. és szerintem fogsz is. ha tudta. hogy mi miatt késett el. az az összes. akkor gyere hozzám. ifjú Skywalker. Soha semmir l. Watto számára megpróbálhatott volna kitalálni valamit arról. Az id s pilóta Anakinra pillantott. – Szakadjon ki a szívem és nevezzetek banthaabraknak. hogy kilopódzott Kitsterrel meg Walddal rubinszörpöt inni. Ám meg akartam tapasztalni. Késve érkezett haza a vacsorára. még akkor sem. – Ha nem f lik a fogad ahhoz a munkához. hogy vezeted a gondolát. – Egy napon én is rhajót akarok vezetni idegen világokra – mondta Anakin halkan. Anakin elég talpraesett ahhoz. Shmi nem hatódott meg. amir l még most sem beszélhetek.– Tényleg? – préselte ki Anakin tágra nyílt szemmel. Wald kétked n felhorkant. Rengetegen próbáltak lebeszélni róla. Megmondtam. – Tényleg vitt Jediket? Az rjáró nevetett a csodálkozásukon. Kétszer olyan jó vagy. amelyet Wattótól kaptál. az érzéked. Anakin Skywalker. miféle történeteket mesélt az öreg rjáró. ha a fia olyanok társaságában tölti az idejét. hogy elmesélhessék. hogy bebizonyítsam: tévedtek. hogy így lesz majd veled is. és megtaláltam a módját. – Rabszolga vagy. Megvan hozzá a szemed. adjam fel és foglalkozzak valami mással. Nem szerette. – Nagy hajókon akarsz repülni. – Err l eszembe jut valami. s arról is beszámolt. Láttam. mint amilyen én voltam a te korodban. – Lehet. A fiú nem nézett vissza rá. Nem kell elfogadnod. – Úgy bizony. szerintem egy napon fogsz is. Én mindenhol jártam. és lassan bólintott. Elmondta neki az igazat. és megkapta aznapi második megszidását. Rámeredt a fiúra. – Hirtelen felnevetett. de Anakin Skywalker az anyjának nem hazudott. – Hát – mondta halkan – az életben gyakran nem akként halsz meg. amit magaddal vihetsz. de négyüket vittem egy bizonyos helyre. Egyszer. Nem mehetsz sehova.

hogy nem teszed! Anakin vonakodva bólintott. – Gondolkodott egy pillanatig. Még Sebulba sem. hogy az segítsen a mamijának. aki nála jobb lenne versenygondolában. bólogatott. Itt szabadon lélegezhetett. mostanra megtanulta. versenyeznem kell. ha Watto rám parancsol. és hogyan küzdött vállvetve Jedi-lovagokkal. de f leg az öreg rjáróra és a történeteire gondolt. hogy erre kérd Wattot. Anakin szeretett lefekvés el tt odakinn üldögélni. amit mond. Egy jókora munkapad és szerszámok foglalták el a hely nagy részét. – Nem akarom. hogy még egyszer versenygondolába ülj. És ez igaz is volt. és gyengéden megveregette Anakin karját. s szorosan zsúfolódott több tucat hasonlóhoz. és arra gondolt. Mindamellett Watto sosem fog fizetni valakinek. amelyb l egy vagy két alvólyuk nyílik.Anakin nem vitatkozott. és a csillagokat nézték a h vös éjszakában. amikor Anakin ingyen is a rendelkezésére áll. Anakin ismét versenybe száll még a hónap vége el tt. Tehát ha utasít. Annie – suttogta az anyja. egy központi helyiség. Az anyja kinyújtotta a kezét. Vacsora után a házuk el tt üldögéltek. – De mi van akkor. mozogni és elvégezni néhány dolgot. Egy-két napig még morcos lesz. – Még mindig a versenyen jár az eszed? – Igen. hogy miként járta be rhajón a távoli világokat. amelyik nagyobb volt. és már nem sok hiányzott az egészhez. s ebben tartotta a holmijait. a mai eset után nem kér fel ismét. ahonnan csak tudta. hogy az ellenkezés az ilyen helyzetekben ritkán vezet eredményre. Csendesen ült. innen-onnan. ha nem csalna. amikor bólogatni kellett. A fiú a fejét rázta. Anakin egy szót sem szólt. – Azt hiszem. mint odabenn. Azonban az anyja rendesen és tisztán tartotta. lehajtott fejjel evett. hogy versenyezzek. Egyenként szerezte be a szükséges alkatrészeket. . és Anakinnak volt egy saját szobája. miként szállt harcba a Köztársaságért. – Nem akarom. a falait agyag és homok keveréke alkotta. és munkába áll. hogy az anyja szereti t. Jelenleg épp egy protokolldroid készítésével foglalatoskodott. – Megígérem. Annie? – szólalt meg az anyja hosszú hallgatás után. hogy az anyja téved. Hamarosan elkészül. Az otthonuk sz k volt és elny tt. de tudta. Keres valaki mást. aggódik érte. Nincs senki. s ez kelti benne a haragot meg a csalódottságot. Itt nem érezte annyira a bezártságot és az elszigeteltséget. ígérd meg. Tipikus rabszolgaszállás volt Mos Espának ezen a részén. A droid már tudott beszélni. mint a legtöbb. – Fáradt vagy. mami? Mit tegyek akkor? Azt kell tennem. – Nem igazán. de aztán ismét a gy zelemre fog áhítozni.

amely felé közeledtek. gondolta maga el tt látva a sötétben az öreg rjáró arcát. szögletes vezérl kabinú köztársasági cirkáló szinte jelentéktelennek t nt a Keresked Föderáció csatahajóinak árnyékában. cs alakúak. fanyar mosolyát és különös árnyalatú. Mindketten idegesen feszengtek. Lassan kiengedte a tüdejéb l a leveg t. Egy napon. mint ahogy a csillagokat látta. amelynek hídján a Keresked Föderáció alkirályának címere díszelgett. megteszem mindazt. ezzel pecsételve meg fogadalmát. és ez mosolyra késztette. Mély lélegzetet vett. mint a gnatok. csontos homloka pedig csak még inkább . szürke szemét. Elképzelte. a Keresked Föderáció alkirálya bámult le rájuk várakozóan narancssárga szemével. csatacirkálókkal és vadászgépekkel repülni. és benntartotta. Mindent. Tisztán látta az elméjében. 3 A kicsiny köztársasági cirkáló. Nem érdekelte. ez nyilvánvaló volt. Fegyverzet csillogott minden résben és rekeszben. arra gondolt. vaskos er dök. amely a követek semlegességét jelz vörös színt viselte. milyen lehet. hogy itt hagyja a Tatuint. Álmai úgy kavarogtak a fejében. A hagyományosabb formájú. és egy gömböt foglalnak magukban. amit te tettél. a kommunikációs központnak és a hiperhajtóm nek. A neimoidi szokásos savanyú kifejezését viselte. három hajtóm ves. nem lesz rabszolga egész életében. hogy az anyját magával vigye. Az el ttük lév képerny l. átfúrta magát a csillagokkal telehintett feketeségen a smaragdszínben ragyogó Naboo bolygó és az azt körülvev Keresked Föderáció flottájának fürtje felé.Az eget bámulta. A cirkáló kapitánya és másodpilótája egymás mellett ültek az elüls konzolnál. Nute Gunray. ahogy egyre közelebb értek ahhoz a hajóhoz. amit Wald mondott. Talál majd módot arra is. vajon milyen lehet odakinn az rben. Mint ahogy gyerek sem marad örökké. száját lebiggyesztette. elutazni távoli világokra és idegen helyekre. amelyek az egyik végükön kettéválnak. Még Jedi-lovagokkal is fogok együtt repülni. annak a csatahajónak a hídjáról. Id l id re kényelmetlenül összenéztek – és a válluk fölött hátrapillantottak az árnyékban álló alak irányába. Ezek a hajók roppant méret . és föderációs vadászgépek cirkáltak a hatalmas bestiák körül. szikrázó képek kaleidoszkópjaként. s az ujjaik sebesen jártak a m szereken. amely otthont ad a hajóhídnak. ám rendületlenül haladt tovább feléjük. lapos test . és miközben az anyja keze könnyedén pihent az alkarján. Talál majd rá módot.

kihangsúlyozta elégedetlenségét. Zöldesszürke b rén megcsillant a hajó bels
világításának fénye, s egészen sápadtnak, fakónak mutatta sötét köntöse,
gallérja és háromszöglet kalapja között.
– Kapitány!
A cirkáló kapitányn je kissé elfordult az ülésében az árnyékban rejt
alak felé.
– Igen, uram?
– Közölje velük, hogy haladéktalanul a fedélzetre kívánunk lépni!
A hang mély volt és sima, de a benne rejl eltökéltséget nem lehetett nem
érezni.
– Igen, uram – felelte a kapitány, és lopva összenéztek a másodpilótával. A
kapitány szembefordult Nute Gunray képmásával. – A f kancellár követei a
legnagyobb tisztelettel kérik önt, alkirály, hogy haladéktalanul engedje ket a
fedélzetre lépni.
A neimoidi sietve bólintott.
– Igen, igen, kapitány, persze. Örömmel állunk a nagykövetek
rendelkezésére. Örömmel, kapitány.
A képerny elsötétült. A kapitány tétovázott, hátrapillantott a mögötte álló
alakra.
– Uram?
– Folytassa az utat, kapitány! – felelte Qui-gon Jinn.
A Jedi-mester szótlanul figyelte, ahogy a Keresked Föderáció
csatahajójának csillogó törzse tölti be az elüls ablakot. Qui-gon magas,
er teljes felépítés férfi volt, uralkodó, oroszlánszer vonásokkal. Szakáilát és
bajuszát rövidre nyírva, haját hosszúra növesztve, a tarkóján összefogva
hordta. Tunikát, nadrágot és csuklyás köntöst viselt, jellegzetesen laza és
kényelmes ruházatot, széles selyemövvel fogta össze a derekán, amelyr l a
fényszablyája lógott – épp nem szem el tt, de jól elérhet helyen.
Qui-gon úgy nézte a csatahajót kék szemének éles tekintetével, mintha
látná, mi történik a belsejében. A Köztársaság adókivetése a csillagrendszerek
közötti kereskedelmi útvonalakra a kezdetek óta vita tárgyát képezte, de
egészen mostanáig a Keresked Föderáció panaszkodáson kívül semmi
egyebet nem tett. A Naboo köré vont blokád volt a nyílt szembeszegülés els
megnyilvánulása, és bár a Föderáció er teljes egységet képezett, ellátva saját
hadiflottával és fegyveres droidokkal, a viselkedése egyáltalán nem volt
tipikus. A neimoidik vállalkozók, nem katonák. Hiányzott bel lük a szükséges
gerincesség, hogy hadat üzenjenek a Köztársaságnak. Ám valahogy most
megtalálták ezt a gerincet. Qui-gont az aggasztotta leginkább, hogy nem tudta,
miképpen.

Egyik lábáról a másikra helyezte testsúlyát, miközben a cirkáló lassan
bekúszott a zászlóshajó küls korongjának nyílásán a dokkoló hangár
irányába. Vonósugarak ragadták meg, belülre vontatták a cirkálót, és
mágneses kapcsok rögzítették a helyére. A blokád lassan már egy hónapja
tartott. A Köztársaság Szenátusa folyamatosan tárgyalta az ügyet, próbálva
békés megoldást találni a problémára. Azonban nem jutottak semmilyen
eredményre, és végül a f kancellár titokban értesítette a Jedi Tanácsot, amely
két Jedit küldött közvetlenül a blokád látszólagos kezdeményez ihez, a
neimoidikhoz, közvetlen módon igyekezve eredményt elérni. Merész húzás
volt. Elméletileg a Jedi-lovagok a f kancellárt szolgálják, neki
engedelmeskednek az életet fenyeget helyzetekben. Azonban bármiféle
beavatkozás a Szenátus tagállamainak belügyeibe, különösképpen akkor,
amikor világok közötti fegyveres konfliktusról van szó, szenátusi jóváhagyást
igényelt volna. A f kancellár jelen esetben a hatáskörének peremén
egyensúlyozott. Legjobb esetben ezt titkos akcióként kezelik majd, és csak
egy kés bbi alkalommal lesznek heves viták a jogosságáról a Szenátusban.
A Jedi-mester felsóhajtott. Bár ez nem rá tartozott, képtelen volt figyelmen
kívül hagyni, miféle bonyodalmakkal járna, ha kudarcot vallana. A Jedilovagok béketeremt k; ez a rendjük alapja, a hitvallásuk lényege. Több ezer
éven át szolgálták a Köztársaságot, k képezték a stabilitás és a rend állandó
forrását egy változó világegyetemben. A Jedik eredetileg teológiai és filozófiai
kutatócsoportként alakultak olyan régen, hogy az eredetük már a legendák
ködébe mosódott, és csak fokozatosan ébredtek tudatára az Er jelenlétének.
Sok év telt el a vizsgálatával, a mibenléte fölötti elmélkedéssel, használatának
elsajátításával. A rend lassan fejl dött, lassacskán feladta gyakorlatát és hitét
az elszigetelt meditációról, amely a küls szemlél dést helyezte el térbe a
társadalmi felel sséggel szemben. Az Er megismeréséhez és hatalmának
elsajátításához egyéni tanulmányoknál jóval többre volt szükség. Szolgálni
kell a tágabb közösséget és olyan törvényeket alkotni, amelyek mindenkinek
egyenl jogokat garantálnak. Ezt a csatát még nem nyerték meg. Soha nem is
fogják. De nem azért, mert meg sem próbálják.
Qui-gon Jinn idejében tízezer Jedi-lovag vívta tovább mindennapos
küzdelmét a Köztársaság szolgálatában százezer különböz világon, amelyek
oly hatalmas területen helyezkedtek el a galaxisban, hogy felfogni is alig
lehet.
Alig észlelhet en odafordult, amikor a társa érkezett a hídra, és odajött
mellé.
– Kiszállunk? – kérdezte halkan Obi-van Kenobi.
Qui-gon bólintott.
– Az alkirály fogad minket.

Futólag a védencére pillantott, és szemügyre vette. A huszonéves Obi-van
több mint harminc évvel volt nála fiatalabb, és még tanulta a képességei
alkalmazását. Még nem volt teljes Jedi, de már közel állt hozzá. Obi-van
alacsonyabb volt Qui-gonnál, de izmos és rendkívül gyors. Sima, kisfiús képe
éretlennek láttatta, ám ezt már rég elveszítette. Ugyanolyan típusú ruhát viselt,
mint Qui-gon, de egyenes szálú haját egy padavan tanonc stílusában nyírva
hordta, eltekintve attól a szoros fonatú varkocstól, amelyet a jobb vállára
hullatott.
Qui-gon kibámult a hajó ablakán a föderációs csatahajó belsejére,
miközben ismét megszólalt:
– Miért épp a Naboo? Te mit gondolsz, ifjú tanítványom? Miért éppen ezt a
bolygót vették blokád alá, amikor oly sok közül választhattak volna, amelyek
legtöbbje nagyobb és valószín leg jobban érzékeltette volna a tettük hatásait?
Obi-van nem felelt. A Naboo valóban különös választás volt egy ilyesfajta
akcióra – egy bolygócska a galaxis peremén, amelynek nincs különösebben
fontos szerepe a dolgok menetében. Uralkodón je, Amidala meglehet sen
ismeretlennek számított. A királyn alig néhány hónappal a blokád kezdete
el tt került a trónra. Ifjú volt, de azt beszélték róla, hogy bámulatosan
tehetséges és rendkívül jól képzett. Azt is mondták, hogy bárkivel szemben
képes megállni a helyét a politikai arénában. És azt is, hogy szükség szerint
körültekint vagy merész, s jóval bölcsebb, mint a kora mutatja.
A Jedi látott egy hologramot Amidaláról, miel tt elindultak a Coruscantról.
A királyn kedvelte a sminket és a túldíszített öltözeteket; olyan ruházatokba
csomagolta magát, amelyek elrejtették valódi külsejét, ám ugyanakkor pompát
és szépséget sugalltak. Egyfajta kaméleon volt, aki maszkok mögé rejt zött a
világ el l, és társaságot csaknem kizárólag egy sereg udvarhölgy között talált,
akik mindenhová elkísérték.
Qui-gon habozott még egy pillanatig, amíg végiggondolta a dolgot, majd
szólt Obi-vannak:
– Gyere, menjünk!
Végigmentek a hajójuk központi folyosóján a f zsiliphez, megvárták, amíg
a jelzés zöldre vált, majd oldották a hevederpántot, hogy a rámpa
leereszkedjen. Feltették a csuklyájukat, amely segített elrejteni az arcukat, és
kiléptek a világosba.
Egy TC-14 nev protokolldroid várt rájuk, hogy a találkozóra kísérje ket.
A droid a dokkból jó pár folyosón át egy üres tanácsteremhez vezette ket, és
intett, hogy fáradjanak be.
– Remélem, a tiszteletreméltó urak kényelmesen várakozhatnak itt. – A
bádoghang berezonált a fémborítás alatt. – A gazdám hamarosan idejön.

A droid megfordult, kiment, és halkan becsukta az ajtót maga mögött. Quigon nézte, amíg el nem t nt, majd futólag szemügyre vette az ajtó melletti
ketrecben kuporgó madárszer lényeket, aztán csatlakozott Obi-vanhoz a
tágas ablaknál, amelyen át a föderációs csatahajók szövevényén túl látni
lehetett a Naboo buja, tündökl , zöld gömbjét a fekete háttér el tt.
– Rossz érzésem támadt t le – mondta Obi-van, miután egy hosszú
pillanatig szemlélte a bolygót.
Qui-gon a fejét rázta.
– Én nem érzékelek semmit.
Obi-van bólintott.
– Nem a bolygó miatt, mester. Nincs összefüggésben a küldetésünkkel. Ez
valami… más. Valami megfoghatatlan…
Az id sebb Jedi a társa vállára tette a kezét.
– Ne összpontosíts az aggodalmadra, Obi-van! Koncentrálj továbbra is a
jelenre, a környezetünkre!
– Yoda mester azt mondja, figyeljünk a jöv re…
– De nem a jelen rovására. – Qui-gon kivárta, amíg az ifjú tanítvány ránéz.
– Az él Er re figyelj, ifjú padavan!
Becsületére szóljon, hogy Obi-van produkált egy halvány mosolyt.
– Igen, mester. – Ismét kipillantott az ablakon, és tekintete a távolba révedt.
– Mit gondolsz, hogy fogadja az alkirály a f kancellár követeléseit?
Qui-gon könnyedén megvonta a vállát.
– Ezek gyáva fickók. Nem lesz szükség kemény érvekre. A tárgyalások
rövidek lesznek.

A Keresked Föderáció zászlóshajójának hídján a neimoidi Nute Gunray
alkirály és hadnagya, Daultay Dofine dermedten meredtek a protokolldroidra,
amelyet a f kancellár követei elé küldtek.
– Mit mondtál? – sziszegte dühösen Gunray. TC-14 érzéketlen maradt a
neimoidi pillantására.
– A követek Jedi-lovagok. Egyikük egy Jedi-mester. Ebben egészen biztos
vagyok.
Dofine, a sima kép , izgága tiszt kétségbeesetten fordult a társához.
– Tudtam! Azért küldték ket, hogy kikényszerítsenek egy egyezséget! A
terv dugába d lt! Vakuljak meg, nekünk végünk!
Gunray csillapítóan intett.
– Higgadj le! Lefogadom, hogy a Szenátusnak nincs tudomása a
kancellár ezen lépésér l. Menj! Szórakoztasd ket, amíg kapcsolatba lépek
Lord Sidiousszal!

– Biztos ebben? Nute Gunray azt tapasztalta. Dofine? El vagyok völve. ahol nem lesheti ki és nem hallgathatja le ket senki. és kisietett. amely teljesen eltakarta az arcát. Amikor ez bekövetkezett.A másik neimoidi szájtátva meredt rá. egy görnyedt hátú. de a hadnagy rémülettel telt képpel máris kotródott a hídról. Beletelt néhány pillanatba. s holografikus kommunikációt kezdeményezett. elkülönített helyhez vonta a hídon. – Kihagy az agyad? Én ugyan be nem megyek oda. hogy így fékezze reszketésüket. amit össze tudott kaparni. hogy egy pillanatig meg sem bírt szólalni. a delegációjuk harmadik tagját. e pillanatban szertefoszlik. hogy inkább ellenem fordul. Megértette? Nute mindkét keze remegett. ha ez a fejl désben visszamaradt nyálcsomó még egyszer a szemem elé kerülne. mint valami halotti lepel. Nute Gunray olyan száraznak találta a torkát. nagyúr? Darth Sidious hangja lassúvá és sziszeg vé vált. nagyúr. . és egymásba f zte ujjait. Daultay Dofine ugrott el kimered szemmel. – A csuklya Gunray felé irányult. sötét köpenyes alak jelent meg csuklyával a fején. Nagyfokú nyugalommal fogadta a bejelentést. – Nem szeretném. csaknem tisztelettudóan lehelte a szót. – Vagyis azt mondja. Delejes rémülettel meredt a Sith Lord fekete alakjára. Lord Sidious! A blokádnak befellegzett! Mi nem merünk Jedi-lovagok ellen fordulni! A sötét alak a hologramban feléje fordult. s a köpenye úgy libegett mögötte. Amikor a protokolldroid elment. Mintha képtelen lenne elviselni az ezt követ csendet. – Igen. Dofine felé fordult. – Igen. hogy az a kevéske bátorság. Amikor elt nt. és mindkét honfitársát egy zárt. ahol két Jedi-lovag van! Küldd a droidot! Máris intett TC-14-nek. nagyúr. – Alkirály! Nute sietve el relépett. – A mesterkedése kudarcot vallott. – Jedik? – Darth Sidious halkan. aki válaszképpen kurta nyikkanást hallatva meghajolt. Darth Sidious folytatta. – A köztársasági követek Jedi-lovagok. – Azonosításuk megtörtént. – Mi van? – csattant fel egy türelmetlen hang. Dofine magához rendelte Rune Haakót. mire a hologramok megjelentek.

. nagyúr. A poharak felborultak. – Mi történt? – kérdezte gyorsan Obi-van. – Ó. – És a Jedik? Úgy t nt. mint ez a kereskedelmi vita. az ennivalókkal teli tálca pedig csúszni kezdett az asztal széle felé. – Nute vett egy gyors lélegzetet. ahová a droid vezette ket. aki legszívesebben felszívódott volna az éterben. mindkét karját felemelte. Darth Sidious még sötétebb lett a csuklyája mögött. – A neimoidik mindig ennyire megvárakoztatják a vendégeiket? – kérdezte a fiatalabb Jedi. – Szokatlan mérték hadmozdulatokat érzékelek egy olyan triviális ügyhöz képest. el rántották és bekapcsolták fénykardjukat. – Talán… Robbanás rázta meg a termet. A protokolldroid sietve elhátrált. Az alkirály rámeredt arra a helyre. hogy végezzenek velük. TC-14 odalépett az asztalhoz. Qui-gon intett ifjú társának. de nem végzetes. Ölje meg ket! Haladéktalanul! – Igen. természetesen. és megízlelték a tartalmát. nyílt az ajtó. – Robbantsa fel a hajójukat! Én odaküldök egy osztag roham droidot. mintha az arca még visszább húzódott volna a homályba. Obi-van lerakta a poharát az asztalra. aztán az ajkukhoz emelték a poharat. és várt. aztán Haakóhoz fordult. *** A tanácsteremben. bocsánatkéréseket motyogott. Qui-gon és Obi-van egymást nézték a hosszú asztal fölött.– Az események ezen fordulata kellemetlen. alkirály! Kezdje el lerakni a csapatait! Azonnal! Nute sietve pillantott Rune Haakóra. letette eléjük a tálcát. de a Sith Lord hologramja már elt nt. merre t nhetne el. A Jedik azonnal talpra ugrottak. és a protokolldroid jelent meg ételekkel és italokkal a kezében tartott tálcán. nagyúr – felelte Nute Gunray. És ugyanakkor félelem is kitapintható. és mindkett jüknek nyújtott egy-egy italt. Gyorsítanunk kell a terveink ütemén. Aztán hátralépett. aztán Obi-vanhoz fordult. és azt leste. de… törvényes akció ez? – Majd én azzá teszem. ahol egy pillanattal ezel tt még a holokép volt. – Igen. Miel tt Qui-gon válaszolhatott volna. – A f kancellárnak nem lett volna szabad belekevernie a Jediket ebbe az ügybe. persze. Qui-gon a droid felé biccentett.

Rune Haako bizonytalanul ingatta a fejét. és Nute hologramja irányította ket hátulról. Qui-gon fegyvere egyszerre két roham droidot talált el. Egy pillanat alatt felfedezte az ajtó melletti ventilátorból áradó. Félelem csillogott narancsvörös szemében. A neimoidik közvetlen közelr l figyelték. Szirénák szólaltak meg szerte a csatahajón. amelyben a Jediket csapdába ejtették. – Bocsánat. – Mi a rossznyavalya folyik ott? – vonta kérd re Nute Gunray tágra nyílt szemmel a társait. sajnálom – hebegte TC-14. villogó fényszablyával a kezükben. Hirtelen felnyitotta a szemét. s azok fém alkatrészek és szikra zön kíséretében szertehullottak. visszhangot verve a fémfalak között. Az ajtó mellett a madárszer teremtmények kövekként hullottak a ketrecük padlójára. és egy karjaival kalimpáló. uraim. ízeit fémlábaikon lépkedtek az ajtó felé. behunyta a szemét. és egy droid csattanva vágódott a falhoz. bukdácsoló alak jelent meg a nyílásban. zöld gáz ömlött el a helyiségb l. halk sziszegést. nem egészen. ahogy keresztülverg dött a roham droidokon magasra tartva a szétzilálódott étellel és felborult poharakkal teli tálcát. – Megsemmisítették a hajónkat. – Gáz – figyelmeztette Obi-vant. aztán lekapcsolta a hologramot. és hirtelen Nute Gunrayn leplezetlen félelem lett úrrá. A következ pillanatban a Jedik bukkantak el a teremb l. Obivan szablyája a sugárvet k lövedékeit védte ki. és mélyen visszavonult önmagába. Aztán az ifjú Jedi tenyérrel kifelé felemelte a bal kezét. *** Nute Gunray és Rune Haako a híd képerny jén keresztül nézték. – Hidat lezárni! – harsogta eszel sen. de biztosra kell mennünk! – vetette oda a roham droidoknak. mint masírozik egy osztag roham droid az elé a tanácsterem elé. Sebesen körülnézett. nem. . Mérgez . – Mostanra már nyilván halottak. A hídon lév képerny t teljesen betöltötte a füst meg a hömpölyg . és hátralépett.Qui-gon habozott. zöld gázfelh k. és semmit sem lehetett látni. de akkor sem értem… – A vészjelzés folyamatosan bömbölt. Sugárvet iket készen tartva. – Sosem volt még dolga Jedi-lovagokkal ezel tt? – Nos. ahogy a legels roham droid kinyitotta az ajtót.

ahogy összeszorul a torka. és elintézték az utolsó útjukban álló droidot is. Fénykardok villogtak és suhogtak tündökl szikraes t húzva. ahol a Jedik a biztonsági ajtót ostromolták. ahol a magasabbik férfi csaknem markolatig nyomta a fémbe a fényszablyáját. Halk hangját senki sem hallotta.Rune Haako elhátrált. aki erre azonnal feléje perdült. háromlábú állványt eresztettek és satnya karokat. egyetlen célra építették ket. és fénykardjukkal úgy vágták a masszív acélbeton ajtókat. gondolta. mint a lágy vajat. A két férfi ellenállhatatlan er ként nyomult el re. Fenyeget külsej ek voltak és halálosak. és egy vörös folt jelent meg a közepén. és el refordították páncélozott fejüket. Az ajtó közepén a fém megolvadt és lecsöpögött. tökéletes összhangban mozogtak. és Nute rájuk ordított. amelyekbe lézerfegyvereket építettek. hogy maradjanak csendben. Droidok és a sugárvet k hullottak apró darabokra. – Romboló droidokat ide. . A képerny hirtelen elsötétült. amikor szinte magának suttogta: – Az nem lesz elég… Másodpercekkel kés bb a Jedik már a híd el tti folyosón álltak. Egyt l egyig elkezdték szétnyitni magukat. A legénység k vé dermedten bámulta a képerny n a Jediket. Csillogó fémkerekekre emlékeztettek. – Obi-van! – kiáltott rá a társára. hogy keresztültör az áruló neimoidikhoz. – Nagyon úgy néz ki. – Romboló droidok! Az ifjú Jedi bólintott és elmosolyodott. Lehetetlen!. – Vészlezárás! Máris! A robbanásbiztos. – Még mindig jönnek – suttogta Rune Haako. és láthatólag el re megsejtettek mindenféle támadási formát. ahogy simán és csendesen gurulva befordultak a sarkon. azzal a feltett szándékkal. figyelve. ám az ösztönei máshonnan érkez veszélyre figyelmeztették. Nem messze attól a területt l. Nute Gunray alkirály nem válaszolt. a droidok álló helyzetbe emelkedtek. mint vágja keresztül az egyik Jedi a híd ajtaját a fényszablyájával. Szikrák záporoztak a légmentesen záró ajtóról a Jedik munkája nyomán. Érezte. és felemelte köntöse alját. légmentesen záró ajtók sziszegve csukódtak össze. akik nem hagytak fel a m velettel. tíz romboló droid gördült be az el térbe. és libab rös lesz. de azonnal! – sikoltotta Nute Gunray. Hitetlenked mormolások hallatszottak. ahogy az irányítóterem ajtói zárulni kezdtek. küldetésünk túllépett a tárgyalási stádiumon. A hajlított gerincek kiegyenesedtek. Lehetetlen! Qui-gon minden erejével döngette a robbanásbiztos ajtót. miközben még távolabb hátrált.

egy alacsony. Az pedig. csuklyás köpenyben. és nagy gonddal igazgatta a köntösét. Úgy nézett le a képerny l a neimoidikre. hogy Jedi-lovagokat küldjenek ellenük. a romboló droidok az áldozataikat keresve közelebb nyomultak. – Ez Amidala királyn személyesen – suttogta Rune Haako. – A Keresked Föderációt örömmel tölti el. Fiatal. Hirtelen egy kiáltás hallatszott a mögötte lév kommunikációs központból. A Keresked Föderáció teljesen jogosan dacol a Köztársaság Szenátusának azon ésszer tlen döntésével. és még tovább. és halálos keresztt zzel árasztották el a szabad térséget. aki kiállt mellettük és azt tanácsolta. A hídon Nute Gunray és Rune Haako látták. festett szépségsáv metszette az alsó ajkát. És már maga az is felháborító. egy emelvényen álló. A királyn t öt udvarhölgy vette körül. és arany fejdísz keretezte fehérre púderezett arcát. ahol már a királyn is láthatta. hogy adót vetett ki a kereskedelmi útvonalakra. üzenet a nabooi Theed városból! A bolygót mutató képerny villódzva telt meg élettel. túldíszített karosszékben. – Végül mégis eredményt érünk el – súgta vissza. leereszkedik hozzánk. és arra gondolt. és közelebb lépett. még nem ok arra. meghúzták a ravaszt. a Jedi-lovagok nyomtalanul elt ntek. A romboló droidok visszaalakulva korongszer formájukba épp ekkor gördültek vissza az el térb l a folyosóra. hogy épp csak megúszták. – Uram. Belépett arra a területre. hogy a neimoidik találtak egy szövetségest. s alig tudott hinni a jó szerencséjüknek. . hogy egyáltalán Jedi-lovagok ellen harcolnak. sima felület térelválasztónál. szép és nyugodt. Amikor a lézerfegyverek elcsendesedtek. Amidala szertartásos palástban ült a trónján. Ez gazdasági ügy. Mélyvörös. átható tekintettel nézett az alkirály megviselt ábrázatába. Nute Gunray nem szólt semmit. felség – kezdte Nute mézesmázosan. hogy úgy döntött. amikor erre nincs is törvényes alapja. hogy leplezze reszketését. Az el tér azonban üres volt. Meggörnyesztette a vállát. Egyértelm en a Jediket üldözték.Befordultak a híd felé az utolsó saroknál. mindegyikük narancsszín . amint a képerny be sercegve visszatér az élet. nem politikai. hogy blokáddal kényszerítsék ki a szankciók visszavonását. és egy n i arc jelent meg rajta. Nute Gunray bólintott. mintha elérhetetlen magasságban állna fölöttük. – Megfutamítottuk ket – lehelte Rune Haako. alig kívül a holokamera látószögén. Szilárd.

Mik a feltételei? Nute Gunray érezte. mintha a férfi üvegb l lenne. hogy… Nute felemelt karral hallgattatta el. amelyet megpróbálnak elrejteni el le.– Nem fog annyira örülni. – Most már túl kés . hogy jusson megállapodásra velem. és elvágnunk minden kommunikációs lehet séget odalenn. tekintetét a neimoidin tartotta – mintha képes lenne látni az igazságot. amikor meghallja a mondandómat. hogy a f kancellár követei ott vannak önnél. – Nem tudom. – Igazán. de nem akarok kockáztatni. miközben gondosan szemügyre vette Gunrayt. Az invázió kezdetét vette. Gyorsan kell cselekednünk. ezek szerint ön már az eredményt is tudja. barna szemét. Ön bizonyára téved. vajon miért fárasztják szavazással magukat egyáltalán? Amidala valamicskét el rehajolt. – Vigyázzon. méghozzá azzal az utasítással. Nute leküzdötte meghökkenését. felség. – Elég a pózolásból. szinte belefojtva a szót. A királyn arca megrezzent a meglepetést l. és lassan engedte ki a leveg t. alkirály! Tudomásom van arról. – Nem tudok semmiféle követekr l. – Igaza van – szólalt meg Rune Haako a könyökénél. önelégülten Rune-ra vigyorgott. ahogy mély lyuk nyílik apadó magabiztosságában. amíg nem végzünk! . amelyen át lehet látni. Nute Gunray mélyet lélegzett. A képerny elsötétült. – Nute érezte. – Mi soha semmit nem teszünk a Szenátus döntése ellen. Rune Haako hallgatott egy pillanatig. felség? Én nem is tudtam… – Most kaptam a hírt. – Az ön kereskedelmi bojkottja véget ért. nem is foglalkozva vele. és miután visszanyerte lélekjelenlétét. – A Föderáció ez alkalommal túl messzire ment. és a neimoidi láthatta villámló. – Kíváncsi lennék. Amidala mozdulatlanul ült. nem nagyon tetszett neki. milyen hatást gyakorolt rá ez a n . – A Szenátus sosem hagyná. – Ön szerint számít támadásra? Az alkirály elfordult. – Majd meglátjuk – mondta halkan. alkirály! – mondta halkan. és védekez pozitúrát vett fel. amint nagy-nagy bizonytalanság tölti el. alkirály – mondta a királyn . Ön túl sokat feltételez rólunk. hogy a Szenátus végre szavaz az ügyben – folytatta a . Nute sietve megrázta a fejét. – Úgy sejtem.

mester. amelyeket roppant tömegben sorakozó csapatszállítók vettek körül. – Roham droidok – mondta Qui-gon halkan. ha valami más helyen próbálkozunk. amelyek ezeket az orrokat formálták. tárva-nyitva álltak. nyugodt felh takarón. Az ajtók. és csendesen áttört a világ smaragdszín felszínét körbeölel . alakzatba fejl dni. aztán máris ismét . megállapították a sereg méretét. ahogy velünk viselkedtek. Amint óvatosan landoltak a sötét víz. fémtestük szétnyílt. és kapcsolatba kell lépnünk Valorum kancellárral. hogy magukkal vigyenek. – Egy dologban igazad volt. dupla szárnyaik óriási I bet kként meredtek szét.A hajó f hangárjában Qui-gon Jinn és Obi-van Kenobi némán kuporogtak egy hatalmas keringet ventilátor nyílásában. amit megtehetnek azok után. elraktározták magukban a látványt. és a leeresztett rámpákon ezerszám masíroztak be karcsú. Gyors leveg vétel. A csapatszállítók hatalmas. A tárgyalás valóban rövidre sikeredett. – Figyelmeztetnünk kell a Naboot. – Legjobb lesz. Figyelték tovább az el készületeket. a gumós orrú csapatszállítók elkezdtek kiáramlani a felszínre. Nem messze a legközelebbi leszállóegységt l Obi-van Kenobi feje bukkant el a mocsár csendes felszíne alól. gumós orral. – Ez a legkevesebb. borongós mocsár szélén. A mentora rápillantott. Egy hármas csoport eltávolodott a többit l. számolták a csapatszállítókat és a droidokat. cip formájú járm vek voltak. – Ez inváziós sereg – tette hozzá Obi-van. Obi-van bólintott. a korhadt fatörzsek és iszalagok közelében. hogy induljon! 4 Ködös és látszólag örökkön tartó alkony vonta be ezüstös szürke rétegével a Naboo zöld bujaságait. amikor a föderációs leszállóegységek kiváltak a végtelen. – Obi-van lebiggyesztette az ajkát. és lassan kúszni kezdtek a bolygó irányába. Szellemszer en suhantak a ködfátyolban. Qui-gon Jinn elmosolyodott. ezüstös alakok rendezett formációban. amelyek megtöltötték a leszállóegységek belsejét. – Talán rávehetjük lenti barátainkat arra. és intett. ahonnan ráláttak hat masszív dupla szárnyú föderációs leszállóegységre. ahogy libasorban kibukkantak egy roppant kiterjedés . – A Föderáció különös játékot z – jegyezte meg Qui-gon. fekete rb l. Meglepetés és döbbenet érz dött mély hangjában.

ahogy végigmérte Qui-gont meg a körülötte dübörg állatokat. de felismerhet en. peko pekók – az indulás el tti felkészüléskor megtanult állatnevek önmaguktól bukkantak fel a Jedi-mester emlékezetében. A fejtet n billeg . amelyet a kagylóból szippantott ki. ezúttal jóval távolabb. ahogy suhanó árnyakként lódultak meg a nagyobb csapatszállítók el tt. s visszacsapódó ágak suhogását és zörgését hallotta maga mögött. Obi-van vett egy újabb mély lélegzetet. Némelyik a mocsár vize fölött lebegett. fulumpasetek. egyénenként irányítható mobil fegyveres egységek arra szolgáltak. Roham droidokkal és tankokkal megrakott csapatszállítók tucatjai foglalták el helyüket a sorban a leszállóegység el tt. Ezek a kicsi. kiugró szempár zavartan pislogott. testesebb nyüszítése keveredett a STAP-ek* – jóval magasabb és élesebb zümmögésével. Qui-gon Jinn kísértetként suhant keresztül az ingoványon. és már le is nyelte. és épp azt nézte. és meggyorsította a lépteit. és csak ekkor pillantotta meg azt a méretes árnyat. Hosszú. A teremtmény azonban kimeredt szemmel. ostorszer csapásával nyalta ki annak tartalmát. A csapatszállítók hajtóm veinek mélyebb. nehogy a menekül állatok eltiporják. ahogy a Keresked Föderáció csapatszállítói megkezdték az el renyomulást. és most egy hosszú pillanatig visszafelé bámult az inváziós seregre. amelyet épp az imént nyitott szét. sietve alámerült. kacsaszer pofájában pedig még mindig gondosan rágcsálta azt a finomságot. A szárazföld itt véget ért. és úszni kezdett. amikor egy furcsa. és szembefordult Qui-gonnal. ahogy egy csapatszállító sötét árnya vált ki a ködb l közvetlenül mögötte. eszel sen belecsimpaszkodott a köpenyébe. Qui-gon begázolt a vízbe a furcsa lény bal oldalán. Eldobta az üres kagylót. Mások pedig a szárazabb részen találtak szilárd területet maguknak. és biztonságot keresve húztak el Qui-gon mellett. A STAP-ek kavarták fel a Naboo vizes felszínét. amely el l menekültek. lapos fülek meredeztek kétélt fejének két oldalán széles szárnyakként. hogy felderít roham droidokat küldjenek ki rajtuk a f sereg el tt. (angol)] Mindenféle fajtájú és méret állatok bukkantak fel a rejtekhelyükb l. békaszer teremtményt pillantott meg maga el tt. – Ohó – motyogta a teremtmény eléggé fura kiejtéssel. A gumiszer test lény a vízben kuporgott egy kagyló fölött. s hosszú nyelve gyors. melyik irányban kerülhetné ki legrövidebb úton a tavat. . Félreugrott. Aztán megint felbukkant.alámerült. [* STAP – single trooper aerial platforms = egyszemélyes katonai légi platformok. hogy kitérhessen a közeled csapatszállító útjából. majd Obi-vant keresve körülnézett. mottók. Messze bal felé egy elmosódott alak futott a ködfoltos fák között: Qui-gon. Ikopik.

– Szeredleg. ed veled maradog. fijú – zihálta torz fejhangon. A csapatszállító közvetlenül a mocsár felszíne fölött dübörgött feléjük. hogy meneküljön. – Kösz. aztán megindult a nyomában. fijú. Jar Jar. Maradog. Éppen Qui-gon felé tartott. üdvözít lélegzetet. A teremtmény egy pillanatig tétovázott. miközben gumiszer pofája eltorzult a megdöbbenést l és a kétségbeesést l. – A beszéd képessége még nem azonos az intelligenciával! – Qui-gonnak már elege volt bel le. és megpróbálta lerázni a csimpaszkodót. és reménytelen kísérletet téve arra. aztán rávetette magát Qui-gonra. – Dudog beszéldi. de erre semmi szükség. – Engedj el! – csattant fel Qui-gon. – Hülye vagy? Majdnem meghaltunk miattad! – Hüjje? Éd? – A teremtmény sértetten meredt rá. örögre szeredni foglag! Aztán csókolgatni kezdte. dehogy didcs szügség! Ezt agarjág az isdeneg. A föderációs csapatszállító irtózatos dübörgéssel haladt el fölöttük. – Dem. – Hagyjál! – förmedt rá Qui-gon. és miközben hadonászott. Gyors pillantást vetett a távolodó csapatszállító után. a vibráció lecsapott a hasaló alakokra. A Jedi-mester jóformán rá sem pillantott. Jobb. – Most engedj és tágulj innen! Kirángatta magát a lény öleléséb l. ha lelépsz. be nem állt a szája. Amikor biztonságos távolságba ért. mert egy STAP berregése hangzott fel a távolban. és rávetette magát. tekintetét a homályba mélyesztve Obi-vant kereste. és közben mocskos víz csöpögött majomszer ábrázatáról. dem. de aztán kényelmetlenül nézett körül. Ne legyen a nevem Jar Jar Binks. Leszek deged barádod. még mindig a karjába kapaszkodott. és ott akarta hagyni. és vett egy mély. lelapítva a füvet és víztölcséreket kavarva a nyomvonalán. gunga szolga. miközben még mindig a belekapaszkodó teremtménnyel küszködött. és valósággal beledöngölte ket az iszapba. Qui-gon kicibálta magát a sárból. és elragadtatottan megölelte. ó. magával vonszolta oldalirányba. A fura teremtmény vele együtt bukkant el . segíccség! – kiáltotta panaszosán.– Segíccség. Jar Jar h séges. Végül amikor a csapatszállító már csupán néhány méternyire járt és úgy tornyosult fölé. – Ó. – Ó. a gunga nagy csobogással követte. mint egy rád lni készül épület. Az éledemed mendedded meg. a Jedi-mester lenyomta a lényt a sekély vízbe. ha dem így igaz! .

– Ez meg mi? – Egy gunga. amikor Obi-van elérte a barátját. Obi-van? – kérdezte az id sebb Jedi nyomatékosan. Jar Jar leffeg fülekkel totyogott oda hozzájuk úszóhártyás lábain. és a roham droidok épp támadásra készültek. A kérdezett szégyenl sen bólintott. Bízom abban. hogy végre megtanultad a leckét. és ellökte magától Jar Jart. Qui-gon kirántotta fénykardját. meghallotta a STAP-ek zúgását. – Már megint elfelejtetted kikapcsolni az energiát. – Meg fogung halni! – sikoltotta. hogy úgy nézett ki. ugye. – Már megind megmendeddél. Megmutatta a fegyverét. és ugyanúgy belevágta az iszapba. és hirtelen két platform is kibukkant a ködb l. Obi-van kimerültén törölte meg sáros homlokát. és visszaterelte azokat a támadók felé. – Úgy t nik. Jar Jar feje bukkant el a sárból. A háta mögött Jar Jar feltápászkodott az ingovány iszapos vizében. – Nem lesz nehéz újratölteni. Obi-van rámeredt. – Sajnálom. Helybeli. még döbb? . megdardani… – Jar Jar elhallgatott. ezek a menekül Obi-van Kenobit üldözték. A neve Jar Jar Binks. mire megtisztítod. A mocsárban zárlatos lett a fénykardom. és kíváncsian pislogott az újonnan érkezett Jedire. A hatékonyabbik vége megfeketedett és kiégett. – Erre most nincs id m… – De magaddal kell vinned. és futólag megszemlélte. Mindkét STAP forró fémszilánkokra robbant és a mocsárba zuhant. – Úgy érded. ahogy Obi-van és az t üldöz STAP-ek egyre közeledtek. és leveg után kapkodott. amelyeket olyan csálén rakosgatott. mi? – tette fel a költ i kérdést Qui-gonnak. A roham droidok épp akkor nyitottak tüzet a platformok lézerágyúiból. mester. és megvetette a lábát. mester. – Igen. de beletelik majd egy kevés id be. és amikor megpillantotta a lefelé suhanó platformokat. – Menjünk innen. miel tt újabb STAP-ek bukkannak fel! – Újabbag? – lihegte Jar Jar aggodalmasan. – Obi-van fancsali ábrázattal vette vissza fegyverét. – Qui-gon az ingoványt fürkészte.A mocsár szinte visszhangzott a STAP-hajtóm vek berregését l. Qui-gon elvette t le. – Ohó. – Ne moccanj! Bekapcsolta a fényszablyát. ifjú padavan. mester. a szeme ismét kidülledt. Qui-gon a lövedékek útjába vágta a fényszablyáját. mint az el bb. meg fogung… Qui-gon megragadta a gungát. mintha hosszú végtagjai bármelyik irányba elránthatnák.

hogy Nass nög reddenedezs dolgogad desz velem. apró darabokra zúznak. – Otoh Gunga – ismételte Jar Jar. és beleolvadtak az alkonyi ködbe. próbálva magára vonni a többiek figyelmét. – Eszel s sietséggel hadonászott. és egyenletes léptekkel gyúrta maga alatt az iszapot. – Ezernyi szörny séges dolog közeledik. – Odd csepereddem fel. – Ez gínozs. A torka mozgott. Jar Jar vonakodva bólintott. Jar Jar kényelmetlenül pillantott körül. – Már bocsánad. és egy pillanattal kés bb Jar Jar is beérte ket eszeveszetten csapkodva hosszú lábaival és a szemét meresztgetve. – O-hó! Ez valóban jó érv. Bizdonzságos város. Elgülddek. abba az . és háromujjú kezét a térdére tette. Valamivel kés bb a Jedik és a gunga iszalagokkal és s sással borított területre jutottak egy tó szélén. és fürkész n meredt a gungára.Qui-gon máris nekilódult. mintha megtébolyodott volna. de a legbizdonságosabb hely Otoh Gungában van – zihálta. Jar Jar el regörnyedt. Qui-gon sötét tekintettel hajolt közelebb. – Ah. ahogy lélegzetért küzdött. beledöngölnek a földbe. – Nem? Jar Jar úgy viselkedett. majd cafatokra robbantanak. A köd takarásában minden irányból STAP-ek magas hangú zúgása hallatszott. Qui-gon megtorpant. Elfelejdeddem. o-hó… dalán mégzse nem igazán vezedleg oda… nem igazán. ha visszamegyeg. Jar Jar a szemét forgatva nagyot nyelt. cs rszer szájával pedig úgy tátogott. és a gunga ványadt mellkasára bökött. miközben visszafelé bámult. Reddenedezsen fájdalmazs dolgogad. hogy semmit sem lehetett látni a felszínér l visszaver alkonyfények miatt. lüktet bugás fúrta át a STAP-ek nyüszítését. Gumiteste jobbra-balra tekeredett. nem. – Oda tudsz vezetni minket? A gunga hirtelen úgy elkezdett zagyválni. Mély. Obi-van csak egy lépésre maradt le mögötte. amely olyan sötét volt. – Erre! Erre! Siezssedeg! Eliramodtak. akár egy partra vetett hal. de… engem elzavardak. – Mit mondtál? Egy város? – Jar Jar buzgón bólogatott. amely a köd és a homály takarásában egyre hangosodott. – O-hó! – Hallod ezt? – kérdezte Qui-gon halkan. mint aki a legszívesebben mindörökre elsüllyedt volna a mocsár mélyén. gunga barátocskám… – És amikor megtalálnak – tette hozzá Obi-van meglehet s vidámsággal –.

. hogy sokkal otthonosabban mozog a vízben. – Milyen messze még? – faggatta Qui-gon kelletlen vezet jüket. – Indulás! – intett Qui-gon. – Gungág nem szeredig a gülhoniagad. Hamarosan megpillantották Otoh Gungát. és látni lehetett a bels építményeket és a bennük mozgolódó gungákat. mély brummogása. és Obi-vannak több hátsó gondolat is megfordult a fejében a helyzetükkel kapcsolatban. s miközben egyre mélyebbre jutottak. A buborékok egyt l egyig jól kivehet vé váltak. és egy vad dupla szaltóval belevetette magát a homályba. aztán apró tartályokat húztak el a ruhájukból. hosszú füle pedig szárnyként verdesett eközben. mintha elhárítana magáról minden felel sséget az ezután következ kért.irányba. aztán a fejét és a testét. hogy honnan. és tenyérnyi méret légz egységet vettek ki bel lük. hosszú végtagjait kinyújtotta. mint a szárazon. belebökött a buborékba mindkét kezével. Hosszú id n át úsztak. Nem örült a Jedimester döntésének. hogy a szakadás nyoma látszott volna. – Lemegyüng víz alá. visszafordult a tó felé. Úszva követték a nyúlánk gungát. Simán és kecsesen úszott. Teltek a percek. – Jar Jar tekintete egyikr l a másikra vándorolt. el ször a fura lény karját fogadta be. hogy csatlakoznak ehhez a bolondos külsej lényhez. Aztán hirtelen ismét világos lett. és gond nélkül bejutottak a buborék belsejébe. s látszott. összezárult mögötte anélkül. A város buborékok tömkelegéb l állt. Messze a távolból még hallatszott a föderációs csapatszállítók sz nni nem akaró. Amikor a gunga odaért. de nem lehetett látni. határozott ragyogás látszott szemb l. Ne számídzsadog meleg fogaddadázsra. amelyek léggömbökként simultak egymáshoz. – Figyelmezdedleg dideget. – Ne aggódj emiatt! Ez nem a meleg fogadtatások napja. és az engedett a nyomásnak. amerr l érkeztek. teste gyakorlott könnyedséggel hullámzott. ogéjsos? A Jedik egymásra néztek. k is keresztülhatoltak a különös membránon. A gunga a tóra mutatott. Az elképedt Jedik követték. A Jedik begázoltak a vízbe utána. és a fogai közé vette az egységet. s végül. aki egyre mélyebbre vitte ket. Obi-van enyhe rosszallással rázta a fejét Qui-gon Jinn felé. és a Jedik nem maradtak le mögötte. Obi-van vállat vont. Jar Jar egyenesen az egyik leghatalmasabb buborék felé úszott. Most már az összes fény felszín alatti forrásokból eredt. a vízfelszín fénye lassan elhalványult mögöttük. és több hatalmas oszlophoz rögzítették. A gunga vállat vont. amikor a lábát is elnyelte.

hé. hogy még Jar Jar is elbátortalanodott. A gunga hivatalnokok egymás között vartyogva meredtek a közeled Jedikre. er teljes lábakkal. ez adta a bels tér megvilágítását. A gunga katonák keresztülvitték ket a város néhány épületén. Egy hosszú. a nyaka a vállai közé présel dött. Ahogy vízt l csöpög ruhában a tér irányába indultak. mint a többi rész. kerek asztal uralta a terem egyik végét. amely lefelé vezetett. egy épületekt l körülvett térre. Szabályos alakzatban egy osztag egyenruhás gunga katona t nt fel kétlábú hátasokon lovagolva. amelyek madárszer pofája alig-alig különbözött az ábrázatuktól. Jar Jar Binks! – csattant fel a másik szemmel látható ingerültséggel. . mint Jar Jar Binks. – Viszleg Nass f nöghöz. hogy ez a Nagytorony Tanácsterem. amikor odaterelték ket. Tarpals gapidány! – üdvözölte Jar Jar der sen az osztag vezet jét. s az áramütést l a szerencsétlen gunga fél méter magasat ugrott. és riadt vészkiáltásokkal szóródtak szét el lük. A buborékok fala folyamatos fényt bocsátott ki. Lássug. A Jedikkel mit sem tör dve a kapitány megbökte Jar Jart az elektromos ösztökéjével. akit annyira összepréselt a kor és a túlsúly. miszerint egykor is ugyanolyan nyúlánk lehetett. Az összes széket gunga hivatalnokok foglalták el hivatali talárjukban. mid mond . A gunga harcosok veszedelmes külsej elektrorudakat lengettek. és az a jövevények számára is nyilvánvaló volt. idézte fel a nevüket Qui-gon – mocsári futómadarak. rendkívüli állóképességgel és kifinomult érzékszervekkel. gülhodiag? – mennydörögte Nass f nök. az azokat összeköt folyosókon. ezeket arra használták. Jar Jar magában motyogva. és az ábrázata annyira mogorva volt. és végül bementek egy helyiségbe. hogy a gungák valami egészen más ügy miatt gy ltek össze már az érkezésük el tt. Dalán mozsd még nagyobb bajban leszel. bánatos képpel dörzsölgette a hátsó részét. hogy szinte lehetetlen volt elképzelni. A legtekintélyesebb széken ül gunga súlyos felépítés . gungák pillantották meg ket. ám ugyanakkor határozottan közeledtek a behatolók felé. amelyr l Jar Jar azt suttogta a társainak.Odabenn egy rámpán találták magukat. hogy visszafelé tereljék a tébolyodott lakosokat. Kaaduk. és apró világítóhalak úszkáltak a membránon túl. – Mid akardog. miután bemutatkozott. egy fokozattal magasabban. zömök fickó volt. mintha csillagok lennének egy sötét háttérfüggöny el tt. – Halihó. – Visszajöddem! – Nem öröm ez. B rred k lógtak a testér l laza rétegekben. A terem oldalai áttetsz k voltak. A Jedik belélegezhet nek találták a leveg t.

és kérte a gungákat. míg Qui-gon be nem fejezte. A leggyorsabb úd Nabooba a magon gereszdül vezed. Semmi gözüng hozzájug. Régen semmi közüng egymázshoz.Qui-gon Jinn beszámolt arról. és vartyogva tárgyalták meg egymás között a f nökük bölcsességét. mi a mocsárban élüng. – Mi nem izsmerüng dideged. hogy nyújtsanak neki segítséget. – Ézs g nem szeredig a gungágad. Miel tt Obi-van folytathatta volna a vitát. és fiatal arcán látszott az elszántság. vaskos nyakán a hús remegett a mozgástól. És ez nem fog megváldozni a robodog miatt. Figyelmeztetnünk kell ket! – Mi nem szeredjüg a nabooiagat! – hördült fel a f nök ingerülten. – Nem. hogy nem hajlandó feladni az ügyet. Nass f nök kuncogott. A gunga tanács türelmesen hallgatta. miért küldték ket a Naboora. és leigáznak benneteket is – jegyezte meg Obi-van nyugodtan. s közben úrrá lett fölötte a Jedik elméjének hatalmával. gülhoniagad. – Akkor segítsetek gyorsabban megtenni az utat! – kérte. olyan nagy az agyug. Nass f nök a fejét rázta. – Zsegídüng gyorzsabban megdenni az udad. A nabooiag ogozsabbnag hiszig magugad. Nass f nök rálegyintett vaskos kezével. – Egy hadseregnyi roham droid épp most készül megtámadni a nabooiakat. hogy gungág lédezneg! A tanácstagok egyetért én bólogattak. Qui-gon azonban nem adta fel. – Ti és a nabooiak összetartoztok – szögezte le Obi-van. s egyetlen szót sem szóltak. – El kell vinnetek Theedbe! – Ogéjsos – bólintott Nass f nök ismételten. aztán bólintott. és egy laza mozdulattal elhúzta a kezét a gunga f nök szeme el tt. idejönnek. Nass f nök rámeredt. Qui-gon lépett el re. Robodog nem jönnek ide! Még csag nem is dudjág. – Nem gelledd volna idejönnöd. – Adung negdteg bongód. g pedig a szárazföldön. Mozsd mennyedeg el! Qui-gon hátralépett. szerindem nem. az a másikra is hatással van. figyelmeztette a f nököt a felszínen zajló invázióra. Azd hiszig. ézs zsemmi gözüng a nabooiaghoz. – Miután a sereg elfoglalja a Naboot. Qui-gon még mindig fogva tartotta a tekintetével. – Ami egyik tökkel történik. Mi egyszer vagy dalán gédszer beszéldüng a nabooiaggal egész éledüngben. . Ez a robodzsereg odafenn nem a mi problémáng. Ezt meg kell értened. ézs zsozsem beszéldüng még robodoggal.

vajon hallja-e még valaki. – Némi iránytévesztést érzékelek. Egyszer még ez lesz a veszte. aztán a kritikától megbántottan elfordította a fejét. mi az a bongó? Qui-gon rápillantott. Az ifjú Jedi csupán egy pillanatig állta a tekintetét. Qui-gon biccentett. zsemmizség. és töprengve felhúzta a szemöldökét. Közelebb hajolt. Qui-gon lelassított. – Binks megszegde a nemvisszajövézs dörvényéd. Túl jól ismerte ahhoz Qui-gont. hogy sejtse. . bosszankodva fordult felé. és a szerencsétlen teremtmény szemébe nézett. Mentora gyakorta keveredett szükségtelen dolgokba. – Fogy az id nk. hogy kisétáljon. – Ááá. Miközben a Jedi megfordult. – Mi lesz Jar Jar Binks sorsa? – kérdezte. Már eltávolodtak Nass f nökt l és a gunga hivatalnokoktól. – Köszönöm. Megdörde a számgivedézsd. Hasznát vehetjük Jar Jarnak. és reménykedve pislogott. – Légy körültekint .– Köszönjük a segítséget. és körülnézett. és végigmérte. mi következik. Obi-van csüggedten ingatta a fejét. aki éppen az egyik gunga hivatalnokkal tárgyalt. A Jedi-mester távolba réved tekintettel fordult védence felé. – Aztán nyájasan a Jedi-mesterre vigyorgott. – Ádverneg bennedeged – jelentette ki a gunga mogorván. figyelmeztetésképpen. Qui-gon rászegezte a tekintetét. mester – jegyezte meg Obi-van higgadtan. súlyos tokája kidagadt. a sorsára várva. – Hé. amikor Jar Jart pillantották meg kétségbeesetten ácsorogva. ifjú Obi-van! – rótta meg gyengéden. Emiatt újra és újra a Jedi Tanács elé kellett állnia. Qui-gon habozott. Obi-van odasúgta neki: – Mester. – A magon gereszdül menni nagyon veszélyezs. – Az itt elvesztegetett id kés bb hasznunkra válhat. El szeretettel tekintett magáénak nem rá tartozó ügyeket. – Mester! – súgta Obi-van halkan. és szomorúan bámult rá. A magasabb Jedi odament Jar Jarhoz. és oldalra lépett. Qui-gon visszaballagott Nass f nökhöz. Nass f nök. – Valami hajóféle… legalábbis remélem. megbilincselt kézzel. Békében távozunk. elgelne egy gizs zsegídzség. barátom. Bündedézsd fog gapni. Jar Jar Binks vállat vont. – Az él Er érzékelésének képessége nem csak a tied.

– Gyere. A Keresked Föderáció zászlóshajójának hídján Nute Gunray és Rune Haako együtt álltak Darth Sidious holoképmása el tt. és a szája meg-megrándult.– Nem túl szigorút. – Az isteneitek megkövetelik. Aztán apró szemét a szerencsétlen Jar Jar felé fordította. Vartyogás kelt a teremben. Jar Jar! – utasította Qui-gon Jinn. hogy egyenlítsétek ki a tartozást – sulykolta Qui-gon. Mennyedeg el vele! Egy r lépett oda. aztán beleegyez en bólintott. Én megmentettem Jar Jar életét a felszínen. remélem! – mondta nyomatékosan a Jedi-mester. – Az éledé a diéd. és hátat fordított. – nagy segítségünkre volt. és miközben ismét elhúzta a kezét a f nök szeme el tt. Bár ez nem nagy érdég. de egy halvány reménysugár villant fel a szemében. – Az élete immár az enyém. A f gunga csak egy pillanatig fontolgatta a dolgot. – Binks! Jar Jar engedelmesen közelebb ment. Valahol a háttérben Jar Jar Binks hangosan felnyögött. Lassú nevetés tört fel a f nökb l. hogy fizesse vissza ezen adósságát! Nass f nök szótlanul meredt a Jedire. Úgy t nt még mélyebben a válla közé húzza a nyakát. – Arra ne izs számíccs! Ingább idd haljag meg. vagyis inkább a nyakát helyettesít b rlebernyegeket. Jar Jar lehorgasztott fejjel és lekókadó füllel bólintott. Tartozik nekem ezért. A neimoidik nem néztek egymásra. aki csak most döbbent rá. – Dardozol az élededdel enneg a gülhoninag? – követelte a választ Nass borús képpel. ennyi. és intett. és mindketten buzgón remélték. – Gereszdül a magon? – zihálta Jar. és megállt a Jedik mellett. hogy a Sith Lord nem képes olvasni a gondolataikban. Jar. . Még Obi-van is döbbenten nézett mestere oldalán. – Halálra fogjuk zúzni. – Szükségünk van valakire. Követelem. aki a magon keresztül elkísér Theedbe. Qui-gon elgondolkodott. el Nass f nök szeme el l. hogy mi történik. mély ráncok képz dtek a homlokán. mind a magban! Én ugyan nem megyeg… Ám eddigre már a Jedik kirángatták a teremb l hallótávolságon kívülre. ismét bevetette Jedi hatalmát. és levette Jar Jar bilincseit.

amelyek pörögve hajtották a szerkezetet. – A Szenátust kötik a szükséges eljárási szabályok. hogy mi történt. nagyúr – jött a válasz. Három buborékba foglalt utasfülkét alakítottak ki a járgányon szimmetrikusan. és egyre mélyebbre hatolt a Naboo vizeiben. hogy a blokád sikerrel járt. – Köszönöm. Jar Jar pedig utasításokkal látta el arra vonatkozóan. víz alatti folyosók hálózzák be az . nyugodt hangon beszélt. – A királyn abban a hitben van. Úgy nézett ki. a harmadikat pedig az orr-részen. hogyan menjenek keresztül a magon. Qui-gon szótlanul ült mögöttük. miközben a hologram szertefoszlott. s köntöse meg a fejdísze elrejtették vonásai és végtagjai ideges rándulásait az el tte dereng . alkirály. – Ön nem szólt róluk – jegyezte meg Rune Haako vádlón. Nem lesz nehéz irányítaniuk. mint valamiféle tintahal sima. hogy a Szenátus mellé áll. és a szerekkel ismerkedett. – Darth Sidious halk. – Az elt nt Jedikr l? – Nute Gunray elbocsátó mozdulatot tett. 5 Obi-van Kenobi a bongo vezérl pultja fölé hajolva kuporgott. ahol Obi-van kezelte a m szereket. A bongó egy esetlen formájú. A beálló csöndben a két neimoidi sokatmondó tekintettel meredt egymásra. – Nem szükséges beszélni róluk. amely elektromos hajtóm l. Mire ez az incidens szavazásra kerül. – A seregünk Theed felé közeledik. Nute Gunray vetett egy gyors pillantást honfitársára. Rune Haako hosszan fürkészte az arcát. valóban nem szükséges – mondta halkan. – Amidala királyn ifjú és naiv. csapott szárnyú uszonyokkal és hátsó csápokkal. Úgy t nt. nagyúr – jelentette az alkirály. Nagyon jó. – Jó. Egyáltalán nem szükséges beszélnünk bármir l. A Jedik és a gunga az orrbuborékban foglaltak helyet. miközben a mellette helyet foglaló Jar Jar Binks megállás nélkül összevissza fecsegett. és figyelt. – Nem.– Az invázió terv szerint megkezd dött. mini-tengeralattjáró volt. miközben a bongó folyamatosan távolodott Otoh Gunga pislákoló fény buborékjaitól. – Jól csinálta. – Ez remeg! – nyögött fel Jar Jar. mint elfogadni. amíg mi magunk rá nem jövünk. egyet-egyet a két szárnyon. miel tt elfordult volna. már nem lesz más választásuk. csuklyás alak el l. – A holokép megremegett. és kisétált a helyiségb l. vezérl rendszerb l és utasülésekb l állt.

Vagy éppen. Obi-van a fogát csikorgatta. hosszú fülével nevetségesen csapkodott. Qui-gon bármit meg mert tenni. magát takarítja el – mindörökre. ám ugyanakkor bosszantotta is Obi-vant. és ezt az elképzelését rendíthetetlen céltudatossággal követte. aminek alárendelte magát. hanem azért. A gunga tovább motyogott. mit csinál. így legalább valamennyire azt a látszatot kelthette. ráadásul jó lelk és szívélyes ember. Maradj ki ebb l. Quiggon gapidány? – Te vagy a navigátor – jegyezte meg Qui-gon. ha olyan kihívással találta szemben magát. és semmi okuk azt hinni. De nem idézte el . Mentora talán a legnagyobb él Jedi. Én zsemmid zse dudog err l a görnyégr l. nem érdemes küzdeni értük. hogy ez a fickó értékes és hasznos lehet. mert képzett navigátor vagy mert a tehetség legcsekélyebb szikrája is pislákolna benne bármely tekintetben. és ha valaki ki tudja választani a legmegfelel bbeket. aki örökösen semmibe veszi a Tanács el írásait. Talán az utóbbi tulajdonságai sodorták oly sok bajba. Qui-gonnak saját. mondta magának szigorúan. ami felkeltette az érdekl dését. Széles orrú pofája felemelkedett a szerpultról a Jedik felé. barátom. nem szólhatott bele. Jar Jar a fejét rázta. Majd az Er vezet bennünket. Nem azért. még akkor is. Megóv minged. Végül is Qui-gon döntött úgy. valami más elképzelést l vezérelve úgy vélte. hogy magukkal hozzák Jar Jar Binkst. miféle veszélyeket rejt.egész bolygót. hogy egy ilyen kockázat felkarolása a legcsekélyebb jutalommal is kecsegtethet. egyéni elképzelése volt a Jedik céljairól. Ez egy várható katasztrófa volt. mintha valami útjelz táblát keresne. lefogadom. aki még a legfélelmetesebb kihívásoktól sem riad vissza. hé! Hová megyüng. gondolta Obi-van komoran. Obi-van fiatal volt. minnyájungad. amelyekr l Obi-van úgy gondolta. – Valami bazinagy dolog lehed ez az Er . Ez a fajta hozzáállás elb völte. és közben úgy bámészkodott az ablakon keresztül. jobban megérti. – Negüng végüng! – siránkozott Jar Jar. mert Qui-gon. ügyi? Obi-van csüggedten hunyta be a szemét. ahogy Qui-gon. a szolgálat természetér l és az ügyr l. És íme. Maradj ki ebb l! . meghatározó személyiség a Tanácsban. önfej . jelent s utazási id t takaríthat meg. hanem Qui-gon. Számtalanszor dacolt a Tanács határozataival olyan ügyekben. Jar Jar Binks a lehet legnagyobb mérték kockázatot jelenti számukra. ha valaki egyszerre túl sok feladatra koncentrál. türelmetlen. de azt hitte. Qui-gon a gunga vállára tette a kezét. – Az Er ? Miféle Er ? – Jar Jar nem hatódott meg. – Hohó. hogy tudja. – Nyugalom. er s és bátor harcos. ha ezzel veszélybe sodorta magát és az egész vállalkozást. – Én? Azdad de csak hiszed. és még nem vált eggyé az Er vel úgy.

felkapcsolta a reflektorokat. és a víz bezárult körülöttük. a mibenléte pedig csak kés bb nyilvánul meg. már nem motyogott. csak most az egyszer. – Mester. – Obi-van bele akart kezdeni valamibe. – Ám ez még nem tart vissza az aggódástól. – Ráadásul miért mindig épp te vagy az. Ám id vel ez változhat. s minden él lény része annak. Talán ez alkalommal. Obi-van a fiának tekintette. amikor szembetalálkozunk velük. aki lerántja a titkokról a leplet? Tudod. – Nem. melyeket jobb nem háborgatni. Amikor a sötétség beburkolta ket. melyek messzire nyúltak a feketeségben. Meg kell tennünk a kitér ket. Azonban nem mindig nyilvánvaló. Kiszállt az üléséb l. Otoh Gunga legutolsó fényei is belevesztek a borongós sötétségbe. sárga fénysugarak vet dtek a sokszín . – Tiszteletben tartom a nézetedet ez ügyben. a Jedi-lovagok alkották a családját. ifjú padavan! Oly titkok rejteznek az Er ben. Már nem emlékezett sem az anyjára. és lett a legbizalmasabb barátja. mester – mondta végül Obivan. Mint az összes Jedi-lovagot. kezét határozottan tartotta a m szereken.– Na. akár egy sötét felh . most már elég! – ripakodott rá Jár Jarra. jelentette a jöv t. sosem szabad hagynod. – Ez egy szükségtelen ballaszt. Képtelen volt visszafogni magát. Az Er határtalan és mindenre kiterjed . saját nem létez fia helyett. – Figyelj rám. mester. tekervényes korallmez kre. a mentora állt hozzá a legközelebb immár több mint tizenkét éve. sem az apjára. aki keresztúthoz vagy a titkok rejtekéhez érsz. Obi-van ifjú vonásai elborultak. roppant méret . hogy Qui-gon elé térdeljen. és vaskos. miként vélekedik a Tanács ezen… kitér idr l. de ott nincs semmi látnivaló! – Obi-van kivörösödött a bosszúságtól. de mélyebbre kell látnod! – Már épp elég mélyre néztem. És ha te vagy az. Jar Jar Binks lassú. Obi-van. Azok közül is Qui-gon. Obi-van Kenobit is még gyerekkorában azonosították és elvitték a szüleit l. Qui-gon hirtelen elszomorodott. valaki másra kellene hagyni a leleplezés lehet ségét. Qui-gon felismerte ezt az érzelmi köt dést. amikor semmi haszna? Qui-gon halványan elmosolyodott. és osztozott abban. melyeket felfedni nem könny . – Talán pillanatnyilag az. – A fejét rázta. miért hurcolunk magunkkal egy ilyen szánalmas létformát. amelyet . hogy valaki más döntsön helyetted. – Talán most haszontalannak látszik. hogy mi a rendeltetésük. A megtalált titkokat fel kell fedni. állandó sebességen vitte el re a hajót. nem siránkozott. Néha csupán a rendeltetés létét érzékeljük. de a Jedi-mester félbeszakította. – Vannak titkok. Obi-van.

– De nem szeretik egymást? – faggatózott tovább a Jedi-mester. megkérdezte: – Miért közösítettek ki. mert esetlen vagy? – kiáltott fel Obi-van hitetlenkedve. hogy sokkal jobbag a gungágnál! Nagy zsenig! Obi-van odahajolt Jar Jar Binkshez. Jar Jar! – parancsolta Qui-gon sietve. de hogy rövidre fogjam. – Végüng van! – Teljes sebességgel el re. Jar Jar felhorkant. Felrobbandoddam a gasszerd. Mindenhol színpompás halrajok úszkáltak az érdes sziklák között. szélesre látott. és miközben megvetette vaskos lábait. a gungág nem mennek a zsíkzságra. Nagyra tartotta Obi-vant. masszív állkapcsa felé. ogozdam egy-géd gizsebb balezseded. Valaha réges-rég dalán. A bongó egy korallalagút foghídjai között man verezett. ááá… balfég vagyog. Még csak nem is ládjág egymázsd. sem a gunga nem látták a sötét alakot. Obi-van! – felelte halkan. Ézs aggor elzavardag. ellenállhatatlanul vontatta ket fogakkal körített. – Nyíld dengeri gyilkozs! – sikoltotta Jar Jar kétségbeesetten. én… o-hó. Jar Jar? A gunga egy sorozat cuppogó hangot produkált kacsacs rszer szájával. és miközben kipillantott az ablakon. A bongó két hatalmas korallágy között roppant kiterjedés . . Egy gigantikus méret rák kapta el ket hosszú nyelvével. mir l beszél Jar Jar. amely egy nagyobb nyúlvány mögül bukkant el . A nabooiag és gungág nem harcolnag. de miel tt tisztázhatta volna a részleteket. – Nincsen háború. Obi-van nem egészen értette. Sem a Jedik. miközben a megnyíló állkapcsokat figyelte mögöttük. s a mély hasadékok vörösben és mályvaszínben csillogtak a kicsiny járm lámpáinak fényében. – Ez egy hosszú dördéned. A gunga a fejét rázta. valami hatalmas dübbenéssel a bongónak csapódott. – Had. nyílt terület felé fordult. Jar Jar fészkel dött. Mosdan a nabooiag nem jönneg a mocsárba. – A gungák és a nabooiak háborúban állnak egymással? – kérdezte elgondolkodva Qui-gon Jar Jart. had.maga mögött hagy a halálakor. összedördem a f nögög héjblibbeljét. és a nyomukba szeg dött. – Egy kicsiny hit néha nagyon sokat segít. – Azért közösítettek ki. – Azog a nagyfej nabooiag mindig izs azd gondoldág. és az élesen oldalra billent. de nem mindig osztotta tanítványa nézeteit. – Légy türelemmel irántam.

– Szörnyedegeg odaginn! Szivárgázs idebenn! Energia nélgül süllyedüng! Ozsdobág! Szerindedeg migor leszüng dényleg bajban? Mintegy végszóra a bongó belsejében kialudt a világítás. add át a vezérlést! Megragadta a szelepszabályzókat meg a kormánym vet. karmos mells végtagokkal és hátuszonyokkal. – Még nincs! – Jar Jar még a nyugalom látszatát is elvesztette. és ujjongott a szerencséjük miatt. amikor a motor zúgása ki-kihagyott –. mintha lézerágyúból l tték volna ki ket. fogytán az energiánk. s támadója oly gigászi volt. A kicsiny járm még mélyebbre merült. Qui-gon lehajtott fejjel tapogatta a m szerpultot. de a bongó lámpái baljóslatúan pislákoltak. A víziszörny elt nt mögöttük. – Itt vagyok. Egy hosszú test . és k úgy száguldottak ki bel le. A bongó nekicsapódott a szörnyeteg torkának a hátsó részéhez. hogy a szerencséjük oka egészen más volt. – Nyugalom. Még nincs baj. hogy gyorsított volna. és összevissza hadonászott az ülésében. Azonban egy gyors pillantás elárulta. angolnaszer ragadozó volt. behatolt a bolygó magjába. és az összest megbillentette. ez egy zsando víziszörny! Obi-van növelte a sebességet. – Mester – szólalt meg Obi-van. – Giszabaduldung! Giszabaduldung! – Jar Jar eksztázisban ugrált az ülésében. hogy hozzá képest még a hatalmas rák is parányinak hatott. s amely veszedelmes agyaraival cafatokra tépte zsákmányát. és a kezébe temette az arcát –. Egyenetlen fogak kezdtek összezárulni körülöttük. Jar Jar Binks választ kapott a kérdésére. Legnagyobb meglepetésére a "nyíld dengeri gyilgozs" szája görcsös rándulással kinyílt. aminek eredményeképpen a kis hajó egyenesen belesiklott a támadójuk pofájába. – Oh-hó – jegyezte meg Jar Jar Binks. Hirtelen valami felrobbant a m szerpult belsejében. A "nyíld dengeri gyilgozs" egy másik ragadozó állkapcsai között verg dött. és víz kezdett beszivárogni a bongó küls burkolatán. Jar Jar pánikba esett. teljes sebességgel el re. és az ütközés erejét l a Jedik kiestek az ülésükb l és a falnak vágódtak. és mohón falni kezdte. Obi-van villámgyorsan visszaugrott a másodpilóta-ülésbe. Repedés nyílt a fejük fölött. és szikrákkal szórta tele a kabint. – O-hó – nyüszítette Jar Jar Binks. és hátramenetbe kapcsolt. mint gondolták.Azonban ahelyett. próbált minél messzebbre eltávolodni ett l a legújabb veszedelemt l. miközben a m szerpult fényei bizonytalanul pislákoltak. .

hogy meghaltak. A neimoidi alkirály és hadnagya mozdulatlanul álltak el tte. Hirtelen ismét felhangzott a motor zúgása.A Keresked Föderáció zászlóshajójának tanácstermében Darth Sidious hologramja Nute Gunray és Rune Haako fölé tornyosult. nem. és egy pillanatra elvakultak. De a Sith Lord testének merev tartása szavak nélkül is ékesen beszélt. aztán folyamatosan égni kezdtek. dehogy. Ezután a küls világítás következett. – Mi több. ennyi az egész. ismét felt nnek majd. Nem könny elpusztítani ket… – Tehát élnek? – Nem. Amint ez bekövetkezik. Darth Sidious meg sem hallgatta. Biztosra veszem. – Visszatért az energia – lehelte Obi-van hálásan. A m szerpulton felgyulladtak a lámpák. – Ha élnek. – Igenis. Egy újabb szörnyeteg üldögélt közvetlenül el ttük – csupa tüske. – Csalódást okoz. pislákoltak. és a farokhajtóm forogni kezdett. biztos vagyok abban. azonnal tudni akarok róla! Én magam bánok el velük. ahogy a fény visszaver dött a közeli k falakról és csipkézett sziklanyúlványokról. nagyúr! Soha! Ezek a Jedik túlságosan… találékonyak. – Nem. mintha menten összeomlana a Sith Lord átható tekintetének súlya alatt. alkirály. pikkely és fog –. A sérült bongóban Obi-van mindent elkövetett. Meg kellett halniuk. amely megbénította ket. s görbe mells végtagjait védekez én emelte maga elé. hogy visszanyerje a járm fölött az uralmat. alkirály – sziszegte Nute Gunraynek. A fekete köpenyes Darth Sidious szótlanul szemlélte ket. nagyúr – sikerült kipréselnie magából. Nute Gunray úgy állt ott. Aztán Jar Jar felsikoltott. miközben a hologram elt nt. miközben az céltalanul süllyedt és sodródott. vöröses narancsszín szemük mereven kidülledt. hogy minden… – A Sith Lord haragjának tárgya kétségbeesetten próbált magyarázkodni. Mi… mi csupán nem tudjuk meger síteni ezt a tényt… egyel re. A csuklya sötétjében rejtez arcvonásai kifejezéstelenek voltak. ellenem szegül! A neimoidi arca iszonyatos átalakuláson ment keresztül. – Nagyúr. hüll szer arcuk árulkodott a félelemr l. .

Obi-van több energiát juttatott az uszonyokba. azonban a gunga eléggé megkérd jelezhet segítségével végül is kibukkantak a mélyebb vizekb l a napsütötte részek felé. egy darabig egy helyben tartotta. – Ti Jedig. és elkapták. Valami a bongónak csapódott. és nyomban elájult. amikor átszáguldottak a ház nagyságú agyarak között. – Gyerünk. – Reméljük. A barlang szája felé fordította a bongót. A szörnyeteg állkapcsa még nyitva volt. és egyenesen belerepült a nagyobb ragadozó pofájába. és felnyitotta az orrnyílás fedelét. Egy alagút belsejében siklottak. gyerünk! – lehelte. amely minden bizonnyal a szörnyeteg lakhelye lehetett. pillanatnyi lehet séget adva ezzel Obi-vannak.– Colo garmozshal! – sikoltotta a gunga. Nagy szerencséjük volt. – Mozsd már minden ogéjsos. Kivágódtak a barlangból. – Ezt kissé eltúloztad – jegyezte meg Obi-van. beéri ennyi rágcsálnivalóval! – jegyezte meg a Jedi. A kreatúra megrándult a váratlan behatolásra. Hátra sem kellett néznie. – Mozsd már bizdonzságozs – közölte Jar Jar hálás sóhajjal. és elzúgtak a sötétbe. mivel nem jött utánuk. amikor karmoshalcafatok bukkantak el a foghíjakon. és hátrad lt az ülésében. Ám a sando víziszörny máris visszaszippantotta azokat. mire véget ért utazásuk a magon keresztül. Obi-van a legközelebbi parthoz kormányozta a kis járm vet. Azonban a colo karmoshal. A bongó azúros víztükörb l csobbant el . és újból elájult. mire magához térítették Jar Jart. lekapcsolta a motort. Qui-gon feltápászkodott és körülnézett. és lényegesen többe. csináljadog már valamid! Hol van az az Er . amely még mindig üldözte ket. körülöttük zöldell dombok és fák emelkedtek. A gunga megrándult. és Jar Jar reszket vállára tette a kezét. hé? – Nyugi! – vetette oda Qui-gon Jinn halkan. felh s. Megpillantotta a hatalmas fogakat. Obi-van még inkább fokozta az energiát. Beletelt egy kis id be. A rettenetes agyarak lecsapódtak. nem tudott elég gyorsan kitérni. ahol egy halom k nyúlvány biztosított némi védelmet a kifelé úton. hogy tudja. aztán elengedte. miközben oldalirányba fordította a bongót. hogy egy éles jobb kanyarral visszafordítsa hajójukat. hogy meglepték. miközben gyors pillantást vetett hátra a válla fölött. és a bongó rázkódott a maximálisra kapcsolt energiától. Kifelé suhantak a sando víziszörny agyarai közötti résen. egyenesen bele az ott várakozó sando víziszörny pofájába. he? . Jar Jar kinyitotta a szemét. a szörnyeteg jóllakott. kék ég ragyogott a fejük fölött. a colo karmoshal követi ket. Úgy t nt.

hogy néhány nehezen beszerezhet hajtóm . Semmi elcsámborgás. Watto még nem bocsátotta meg neki a vereséget és a legjobb versenygondolája összetörését. felhasználja ezt a tudást a saját javára. hogy a fiú ehhez is remekül ért. nem akarta elszalasztani egy kedvez csere lehet ségét. – Jövög már. amit a gazdája nem. fiú! De ne fuseráld el! Azzal bízta meg Anakint. az jobban m ködött. mint ahogy már tette évek óta. amikor kellett. köztük szerel ket is. ami kell. ezenkívül remekül értett a gépek szét.– Ez majd elválik – felelte a Jedi-mester. kösse meg az üzletet. Sokszor csereberélt már a jawákkal. – Ha nem bírnak eddig elgyalogolni. A gunga bizonytalanul bámult a távolodó Jedik után. és amit javított meg. 6 Valamivel több mint egy hét telt el a legutóbbi verseny és az öreg rjáróval történt találkozás óta. és amikor eljön az ideje. ahol dél körül találkozik a jawákkal. A jawák. és b séges id állt a rendelkezésére. Még alig múlt reggel. akkor nem is jók semmire! Peedunkel! Át ne verjenek! A hírnevem forog kockán! Anakin figyelmesen hallgatta. és napnyugtára térjen haza. A fiú suhanóval menjen ki a ne-tengerre. és ezt éreztette is a fiúval. és utasította. szerezzen jó pár droidot. gondolta magában a fiú. hogy megkezdje utazását. – El innen! Kimászott a bongóból a partra. Obi-van jelent ségteljesen Jár Jarra pillantott. – Ha nem tudsz egy lebeg szánt is cserélni.és vezérl -alkatrészért. és bár Watto nem szívesen vált volna meg érvényes bankjegyekt l. akkor a droidokat gyalogosan tereld haza! – Watto ide-oda röpködve osztogatta a parancsokat. és pontosan tudta. ezek a roncskutászok droidokat kínáltak eladásra vagy cserére. amikor Watto behívta Anakint az ócskásboltja dohos belsejébe. miközben kiment az ajtón a suhanóhoz. az apró szárnyak veszettül verdestek. A kék szín arc közel tolult Anakinéhoz. és már indult is. és követte mesterét. és utánuk sietett. és a toydari tudta. A sikeres rabszolgalét trükkje. hogy az ember olyasmit is tudjon. mit kell tennie. semmi bolondozás.és összeszereléséhez. hogy suhanóval menjen ki a D ne-tengerre csereberélni a jawákkal. Sok minden van. hogy a legjobbat hozza ki a lehet ségb l. Anakin tehetséges versenyz volt. mint . és bólogatott. jövög – motyogta. – Hozz mindent. amit Watto nem tud Anakin Skywalkerr l. Anakin alkudozott már a jawákkal korábban Watto megbízásából. amely után a jawák sóvárognak. és Wattónak fölösleges készlete volt.

amelyet épített. és az intelligencia. amit Anakin nem valami jól értett és beszélt. mert bár még hiányzott a burkolata és az egyik szeme. Az anyja úgy hitte. Csaknem két éve dolgozott rajta. többek között. Watto pedig semmit nem tudott a gondoláról. Tudta. hogy elvégezze azokat a feladatokat. melynek révén érzékelt dolgokat. engedte. tudott járni. Szabad emberként élnek majd. és az anyja hamarosan büszke lesz rá. . fel tudott állni. és keresnek maguknak egy új otthont. repül majd az összes létez rhajón. aki tudatában volt fia szerelget szenvedélyének. beléjük látott a h mérséklet. hogy Anakin minden elszántsága és munkája ellenére ez a gondola sosem fog m ködni. Így hát nagyon ügyesen úgy álcázta. hogy ezt bütykölgesse szabad idejében. amin csak elindul. Az anyja. Megépíti a világ leggyorsabb gondoláját. Ezáltal tudni fogja. és elszáguld vele a Tatuinról más világok felé. Ez nagy segítségére volt a jawákkal történ alkudozásban is. Aztán legközelebb egy vadászgépet épít. Csupán egy gyermeteg elfoglaltság. amelyekkel megbízza. mire gondolnak és mit fognak tenni. miel tt bármit is tettek volna. ha a jawák megpróbálnak elcsenni t le valamit. És egy nap. Anakinnak volt még pár fontos titka. amelyeket úgyszintén nem osztott meg a gazdájával. Azonban az a különös képessége vált a legnagyobb hasznára.azel tt. A droid képes lesz kihallgatni a jawákat. Már meglehet sen el rehaladott állapotban volt.meg a kommunikációs processzorjai remekül ködtek. lesz minden id k legnagyobb pilótája. s az álcázás remekül sikerült. döntötte el. és határozott el nyt biztosított részére. vagyis. amikor Watto nevében csereberélt. Egy kisfiú álmodozása. A második és fontosabb titok azzal a versenygondolával állt összefüggésben. Elég jó arra. hogy akárcsak a droid esetében. hogy vele tartson a csereüzlethez. és egy régi fészerben szerelte össze a rabszolgaszállás mögött. Az egyik az a protokolldroid volt. Ám Anakin Skywalker számára ez jelentette az els lépést élete nagy tervében. Rá tudott hangolódni más lények gondolkodásmódjára. amelyet alakított át a hálószobája munkapadján. ha bármiféle értéket jelentene. amikor mindezt megteszi. ha magával viszi a D ne-tengerre. olyan közel tudott kerülni hozzájuk. mintha csak egy halom ócskavas lenne. Nem látott benne semmiféle bajt. a reakciók és a szavak változásain keresztül. Magával viszi az anyját. Ezt a fortélyos rejtegetést egy megérzés sugallta Anakinnak. hogy szinte azel tt megérezte. Watto semmit sem tudott a droidról. amikor azok egymással társalognak saját zagyva nyelvükön. már nem lesznek rabszolgák. Watto elvenné t le. és nem is fedezheti fel a létezését. darabról darabra szerezgette be az alkatrészeket. ha engedi a fiának. és minden versenyt megnyer majd vele.

hogy engem kérdez. és… – Csak azt mondd meg. vagy mintha lett volna oka úgy vélni. A jawák már vártak rá. mivel egy kicsit családtagnak tekintette. Két órán keresztül tartott keletnek. nagy gázt adott. A jawák a Mochot-sziklánál fognak várni rá. nagyjából a homoktenger közepén. és gondosan szemügyre vette mindegyiket. miket tesz majd. mivel Anakin kikapcsolta az utazás idejére. s volt a harmadik az anyja és maga után. ám én sosem merészelnék arra vetemedni csekély tudásommal. miközben a suhanóval Mos Espa utcáin man verezett. keszty jét meg a sisakját. mily kalandokban vesz részt. kikászálódott. az üzletelésre szánt droidokat felsorakoztatták a járm vük rámpáján. mily helyeket jár be. A protokolldroid a hátsó utasrészben ült. meglehet sen körülményes és udvariaskodó az emberekkel.Gyakran gondolt erre.] – Ó… nos. C-3PO?* – kérdezte. akár egy b r nélküli fém csontváz. Anakin a várakozó. – Melyek a legjobbak. aki bár széles kör tudást hordoz. Elfelejtette. Szi-Thripio? – ismételte meg. ahol a Tatuin kett s napjának perzsel heve vibráló hullámokban emelkedett fel. hanem csupán azért. megtisztel . A fiú szorosra húzta a szemüvegét. Arra gondolt. Az engedelmesen lépked droiddal a nyomában elsétált a felsorakozott szerel droidok sora el tt. hogy ez megtörténhet. félrevonta a droidját. egy magányos k alakzatnál. nem mintha az anyja a legcsekélyebb módon is bátorította volna ezzel kapcsolatban. és meg sem mozdult. és utasította. melyek a legjobbak! – sziszegte Anakin az orra alatt. A jawákkal való találkozás helyszínét Watto még el nap pontosította rádión. és a fény fehér t zként ver dött vissza a suhanó fémfelületér l. és szélvészként suhant a déli ségben. hogy az ön tapasztalatához mérjem magam. Bekapcsolta a protokolldroidot. Kiért a városból a suhanóval a sivatagba. roppant méret homokjárójuk a Szikla árnyékában parkolt. hogy C-3PO els sorban és legf képpen egy protokolldroid. Amikor végignézte ókét. [* C-3PO – kiejtve: Szi-Thripio. mire elérte a D ne-tenger szélét. mert a lelke legmélyén hitte. Mondd a számukat! . kámzsás alakok közelében állította le a suhanóját. továbbá ötezernél is többfajta beépített processzorról. ámbár körülbelül ötezer-egyszáz különböz típusú droidról rendelkezem ismeretekkel. tízszer annyi chipr l. Azért a hármas számot adta a droidnak. amikor beteljesednek az álmai. – Melyek legyenek azok. hogy ennek így kell majd történnie. apró. s miközben azok sárgán fényl szemmel bámultak felé a csuklyájuk alól. – Balról jobbra. s hogy miként fogja kiélvezni a sikert. Most is erre gondolt. Anakin gazda. hogy kövesse.

Anakin sorba állította az újonnan szerzett droidokat a suhanó mögött. keményen igyekeznek tartani az ütemet. társainak szánt megjegyzéséb l C-3PO azt is kihámozta. az élen egy suhanó. S a jawa egyik vigyázatlan. Szerezhetett volna még vagy két-három droidot. hogy a legjobb droidok némelyike még a járgány belsejében van. Anakin a magával hozott holmik alig több mint a felét l volt kénytelen megválni. míg cserébe kapott két kiváló állapotú szerel droidot. szögletes léptekkel. és még sötétedés el tt Mos Espában lesznek. mögötte pedig droidok masíroznak. a droidok tempójában haladva is. Anakin és a jawák vezet je körülbelül egyforma magasak és súlyúak voltak. Anakin egy legyintéssel lecsendesítette. és Watto ezt els pillantásra kiszúrta volna. Marad id visszacsempészni C-3PO-t a hálószobájába. Anakin gazda? – kérdezte aggályoskodón oldalra billentve a fejét. mint… A droid egyfolytában fecsegett. elhelyezte C-3PO-t a hátsó utasrészben. Mivel lebeg szánt nem tudott beszerezni. de az elszólását már nem vonhatta vissza. és hogy mennyire szeretnék megszerezni a cserébe kínált holmikat. amelyet semmi perc alatt meg tud majd javítani. amely épphogy a talaj fölött lebegve lassan araszol el re. hogy tartsa szemmel ket. – Gratuláció illeti érte! Azt hiszem. a jawákat ma alaposan megleckéztette! Megtanította ket egy-két fogásra az alkudozás m vészetéb l! Hát az az asztromechanikai droid önmagában sokkal többet ér. Ezek remek modellek voltak. elengedte a füle mellett a szavait. Még alig múlt dél. ám a maradék min sége nem ütötte meg Watto elvárásait. s közben Anakin pontosan érzékelte. – Ez kiváló üzlet volt. milyen messzire mehet el a jawánál. és egymáshoz közel hajolva hosszan vitatkoztak efölött. és átadni az új . elérik a D ne-tenger szélét a délután közepén. – Óhajtja. hogy a munka nehéz részét már elvégezte. és Anakin – C-3PO-val az oldalán – ezeket is alaposan szemrevételezte. hagyta elkalandozni a gondolatait most. Alkudoztak egy darabig. s közben le nem vette egyetlen m köd szemét a szerzeményekr l. és megindult vissza Mos Espa felé. Anakin gazda – jegyezte meg C-3PO der sen. Még így. melyik droidtól szeretnének nagyon megszabadulni. ahogy a jawák f nöke közeledett. a jawa f nök dühösen vartyogott rá. Három újabb droidot hoztak ki. A kurta menet érdekes látványt nyújtott. Amikor a megegyezés megszületett. hogy részletezzem a képességeiket és a specialitásaikat. és a jawák nem szívesen cserélték volna el ket. Persze. három m köd képes multifunkciós droidot meg egy sérült hiperhajtóm -konvertert. de Anakin oda sem figyelt rá. mindenképpen pénzt szerettek volna kapni.C-3PO megtette.

és ha sikerül m köd képes állapotba hozni – és ezt Anakin egészen biztosra vette –. egy keskeny. kérdezés nélkül váltott témáról témára. ezen a szikláktól szélvédett helyen. A mérséklet esett néhány fokot. és meg kell mondanom. tisztában volt a sivatag veszélyeivel. csak azt. hogy egyenesen egy bizonyos… Anakinnak azonban nem kellett megmondani. és lassú ütemben kapaszkodtak fel azon az emelked n. amely a Mospic-hegységet szelte ketté közvetlenül a D ne-tenger peremén. kezdte felismerni. ami felé tartanak. mint a város. és a nyomában masírozó droidok követték. Élesen jobbra fordította a suhanót. hogy mi az. amikor a telep már kezdett kinézni valahogy és hasonlítani egy kereskedelmi központhoz. Ám ahogy jobban szemügyre vette. egek! Ez az. Egyetlen szemét a fiúra szögezte. ahol valami rendellenes. oda nem ill dolgot pillantott meg. C-3PO aggódva hadonászott. Egy taszken harcos havert a földön. El ször csupán egy színes alakzat volt a sivatagi homok és a sziklák között. ha máris azonnal megfordul… – Tudom – szakította félbe kurtán a droidot Anakin. Az ilyesmikhez elég nehéz hozzájutni errefelé. Ezek a protokolldroidok köztudottan elég széls séges viselkedés ek. és a droidok fényesen csillogó sorban masíroztak be mögötte a napfényr l az árnyékba. legjobb lesz. Ha nem tévedek. hogy biztonságosabb. A suhanó könnyedén siklott be a kanyonba. és még a csend is elmélyült itt. hogy kilencvenkilenc egész héttized százalékban biztosra veszem. és semmit sem kért cserébe a folyamatos beszámolóért. huzamosabb id miatt. mint bárki. – Csak egy pillantást akarok vetni rá. Anakin óvatosan nézel dött. és a rodiaiak szívesebben maradtak otthon. mint hogy vállalják a hosszú és meglehet sen céltalan repül utat… C-3PO folyamatosan csevegett. Talán ezzel a sikeres üzlettel ismét belopja magát a toydari kegyeibe. A tekintete hirtelen jobbra vet dött. Ez nem bölcs cselekedet. csaknem beleolvadva az árnyékba. – Tiltakoznom kell. amely a Xelric-hágóhoz vezetett. – Anakin gazda. mi az. nem pedig a… Ó. széles szájú kanyonhoz. – …rodiaiak és huttok négy az egyhez arányban. Watto biztosan örül majd a konverternek. hogy valamiféle szenzoros beszédhiányban szenvedhet a kikapcsolt állapotban töltött. bár akkoriban még egyértelm en a huttok voltak a domináns faj. Anakin úgy vélte. Keresztezték a központi lapályt.szerzeményeket Wattónak. sokkal többet fog érni. mivel már pontosan tudta. bár hajlamosabb volt úgy gondolni. aki Mos Espából jött. hogy folytathassa. mint az összes többi árucikk együttvéve. mit m vel? – zsémbel dött C-3PO. – Mos Espába a kanyonon át jutunk. Anakin gazda. amire gondolok? Gazda. félig .

hogy tudja. ahová akartak. hogy a droidnak igaza van. Mos Espa lakossága. de még sosem látott taszken harcost közelr l. Er snek és gyakorlottnak kell lennie a . Anakin gazda – jelentette ki C-3PO éles. széttárt karokkal. Alkalmanként még a huttokat is kirabolták.betemetve egy rakás k vel az egyik szikla tövében. A buckalakók jellegzetes külsejét és öltözékét még ebb l a távolságból is fel lehetett ismerni. és azokból éltek. ahol elvileg mindenki egyenl . oldalra fordult fejjel. Egyik lábát egy jókora szikladarab temette maga alá. dorgáló hangon. és felemelte. élelmet és hasznos holmikat loptak. Elmesélheti nekik.és töltényöv. félrees otthonokat és pihen helyeket fosztottak ki. Thripio folyamatosan zsémbel dött. Óvatos volt és egy kicsit ijedt is. Anakin megállította a suhanót. és egy hosszú csöv karabély hevert egy méterre a kinyújtott kartól. s úgy nagy általánosságban terrorizáltak mindenkit. akik maguk sem voltak tiszteletreméltó díszpolgárok. egyértelm en jelezve a k omlás helyét. vaskos b rkeszty és – csizma. Anakin még nem tudta. megtámadták az utazó karavánokat. Otthagyta a suhanót. Laza. hiszen ez egy felel sség és korlátozások nélküli élet egy olyan közösségben. hogy óvatlanul a területükre merészkedjenek. – Szerintem ez egyáltalán nem jó ötlet. akik elég botorak voltak ahhoz. Gyalogosan vagy banthaháton bukkantak el a sivatagból. K darabok és hulladékok fedték alteste jelent s részét. A taszken valószín leg odafönt rejt zött. minden mesének két oldala van. s zuhantában maga alá temette. vad nomádok. vad élete felkeltette a kíváncsiságát. rozsdabarna ruha. és átvette az irányítást. Azonban a kíváncsisága er sebbnek bizonyult az el vigyázatosságnál. ennyi az egész – felelte a fiú. hogy megnézett egy taszken harcost közvetlen közelr l. ha csupán egy kurta pillantást vet rá? Felszínre tört benne az érdekl kisfiú. ám elég tapasztalata volt már ahhoz. A taszkenek zárkózott. A taszkenek szabad. akik saját birtokuknak tekintik a sivatagot. amikor a k megindult a lába alatt. Valójában Anakin is tudta. mekkora hibát követ el. A róluk szóló történetek elég ijeszt en hatottak. hogyan néz ki egy igazi buckalakó. és a pórul járt taszken felé indult. és kiszállt. derék. A taszken hason feküdt. Mi baj származhat abból. szenvedélyesen gy lölték a buckalakókat. oda mentek. s csak az egyiket hallja. bár rengeteg történetet hallott fel lük. rongyokba bugyolált fej sötét szemüveggel és légz maszkkal. Súlyos volt és ormótlan. és ékesszólóan igyekezett ráébreszteni arra. Friss repedés húzódott le a szirt oldalán. lehajolt. – Csupán egy pillantást vetek rá. Anakin óvatosan odament a karabélyhoz. mint vélekedjen fel lük. Majd elmesélheti a barátainak.

ennyi er vel akár élve is eltemethetné a fickót. Sötétedésre kiérhet a D ne-tenger peremér l. Tudta. és megvizsgálták a sérüléseit. és nem igazán tudta. amelyet a szikla maga alá préselt. és bekötözte. Felfigyelt a puskatuson lév furcsa karcolatokra – valószín leg törzsi jelek. és rámeredt. Azonban nem ismerte a taszkenek élettani jellegzetességeit. majd a suhanó erejének segítségével megbillentette annyira a hatalmas sziklatömböt. Anakin utasította a droidokat. hogy a taszkenek törzsekben élnek. ellátatlanul. Erezte a kétségbeesését. hogyan lássa el a sérüléseket. hogy kutassák át a taszkent. Amikor leszállt az alkony. mit tegyen ezután. A fény egyre gyengült. a szorultságát. Átlátszatlan szemlencsék meredtek Anakinra. s ezalatt biztonságos távolságban tartotta a karabélyt. pedig a szemüvegt l nem láthatta a szemét. – Terelj ide mindenkit! C-3PO minden lépésénél hevesen tiltakozva összeszedte az újonnan szerzett droidokat. és odaterelte ket a kiterült taszken közelében álló fiúhoz. hogy átgondolja. Érzékelte a fájdalmat a fickó tekintetében. ha a taszkent itt hagyja egyedül. a tehetetlenségét a szikla alatt. aztán a feje visszaesett. szemügyre vette t. hogy a suhanó els segély-ládikájában található sínnel rögzítette a lábat. a csontok több helyen eltörtek. mit mondana szinte mindenki. gondolta. Vajon az anyja is azt tanácsolná. Míg a taszken nem volt magánál. Tudta. Anakin Skywalker várt. és egy hosszabbítóval . Anakin a homlokát ráncolta. Anakin a homlokát ráncolta. Anakin a droidokkal leszedette a taszkenr l a kisebb-nagyobb köveket. aztán még egyet. nem tudta eldönteni. A taszken rövid ideig eszméletén volt. s most már nem fog Mos Espába érni alkonyat el tt. Az a lába. de aztán belesüllyedt az öntudatlanságba. bekapcsolta a lámpást. Anakin látta a sebeket a szakadt rongyok között. A halottnak hitt taszken hirtelen megmoccant. így csupán annyit tett. valósággal szétlapult. ha itt lenne? – Thripio! – kiáltotta oda a droidnak. egyik kezét maga alá húzva feltámaszkodott. Így hát el hozatott a droidokkal egy kicsi világítóegységet a suhanóból. Túl sok id t töltött el a taszken kiszabadításával. A fiú gépiesen elhátrált. megfosztva fegyverét l és a szabadságától. miféle lények kószálnak a sivatagban sötétedés után. A taszken megint felemelte a fejét. Hallotta. Anakin visszabámult rá. Tudván. hogy táguljon innen? Vajon mit mondana. de csak akkor. Tett egy lépést hátra. hogy van-e más fegyvere. mit mondana Watto. Azonban a taszken csak bámult rá néhány pillanatig. mit tegyen.használójának. hogy kihúzhassák alóla a fickót. T nj innen! Máris! Letette a karabélyt a földre. Ez nem az dolga. Aztán leült. és felemelte bebugyolált fejét. a droidok hanyatt fektették.

élesen fújta ki a leveg t. A fiú töprengve bólintott. hogy szinte meglepetésként érte. igaz? – Ó. és szórakozottan elrágcsálta. Ez egy igen veszélyes vidék. úgy hiszem. és várni fognak napkeltéig. Anakin nem mozdult. A taszken mereven bámulta egy hosszú pillanatig. A fiú és a droid egymáshoz közel húzódva ültek a fénykör egyik oldalán. – Nem vagy szomjas? – kérdezte a fiú. rendben lesz? – kérdezte C-3PO-t. – Mit gondolsz. A taszken harcos átfordult a másik oldalára. hogy égjen egész éjszaka. Anakin tucatnyi módon próbált beszélgetést kezdeményezni. – Nem hinném. ami módjában állt. nem kellene itt töltenünk az éjszakát. és hangot sem adott ki.csatlakoztatta az energiatelepekhez. A suhanót és a droidokat a fénykörön kívül es sziklanyúlvány takarásában helyezte el. Anakin gazda – felelte C-3PO megbillentett fejjel. ön megtett mindent. miel tt bármit is tesznek. – Mondj neki valamit taszken nyelven! – utasította végül C-3PO-t. és megpróbálkozott egy mosollyal. Akkorra pedig remélhet leg már úton lesz hazafelé. amikor a buckalakó hirtelen megmoccant. igen. – De nem ám! A fiú csendben ült egy darabig. C-3PO-t viszont maga mellett tartotta. . hello – mondta Anakin. Mindez oly váratlanul történt. Olyan hosszan nézte. aztán a fiúra szögezte a tekintetét. hogy ne legyenek szem el tt. hogy egzakt választ adjak a kérdésére. feltámaszkodott az egyik kezén. Az anyja már bizonyára aggódik. – Attól tartok. Watto örjönghet. s sérült lábát kinyújtotta maga el tt. Azonban mindketten tudják. végignézett magán. de a taszken harcos ügyet sem vetett rájuk. Semmi válasz. – És ha már itt tartunk. nos. ez egy rendkívül nehéz döntés – mérlegelte C-3PO az ügyet. – És magunkkal sem vihetjük. hogy túlzottan kedvelne bennünket – vélte C-3PO. és a mozdulatlan taszkent figyelte. Aztán feltépett egy régi szárított élelemmel telt csomagot. hiányzik a szükséges orvosi kiképzés és információ ahhoz. oda. A tekintete is csak egyszer vándorolt el. Anakin gazda – folytatta a droid –. – Öööö. hogy képes vigyázni magára. aztán lassan ül pozícióba helyezkedett. míg velük szemközt a taszken továbbra is mozdulatlanul hevert. miközben az eszméletlen taszkent bámulta. A taszken harcos nem reagált. ahol a karabélya hevert egy sziklának támasztva a fiú háta mögött. és készületlenül érte a fiút. – De nem hagyhatjuk itt egyedül. – Ám azt gondolom.

Ez valószín tlen. hogy ilyesmit akarna tenni. és egyetlen szót ugatott felé. amit csak akar. Anakin Skywalker nem félt semmit l. Ráadásul nem fél a taszkent l. hogy "kussoljak"! Ezzel véget ért a beszélgetési kísérlet. amit nem tud megakadályozni? Érezte. és jelét sem adta. ha valami iszonyatos dolog történik vele. A fiú megértette a taszken félelmét. amiket nem szándékozott feltárni senki el tt. Végül. A fiú sietve C-3PO-ra pillantott. önmagát nem félti. ahol olyasmiket rejtegetett.A droid megtette. – Ez kedves! – kiáltotta a droid. Valahogy nem illett hozzá. Anakin gazda – fordította a droid. hogy elég bátor ahhoz. és akkor azt tehet vele. – Mit mondott? – tudakolta a fiú izgatottan. Hosszasan beszélt a taszkenhez annak nyelvén. de mégsem fél. tudta. Vagy mégis? Miközben belebámult a sötét lencsébe. A buckalakókat mindenki rettenthetetlennek tartja. – Mondd meg neki. amely eltakarta a taszken harcos szemét. ám a férfi hatalmas termet . A fiú és a taszken egymással szemben ültek néma csendben. vad és er s. de alaposan meglepte. hogy nincs semmilyen szándékom! Csupán segíteni próbálok rajta. Azonban Anakin valahogy egyáltalán nem érezte úgy. ahogy borzongás fut végig a gerincén. Anakin azon t dött. C-3PO elismételte ezt taszken nyelven. ha valami történik az anyjával? Mi lesz akkor. ami megijeszthetné. Mi lesz. Igaz. mi a szándékod vele. arcukon a lámpás fénye csillogott. hogy ez csak önámítás. Megkaparinthatja a karabélyát. könnyedén legy rhetné. Csak ült ott bebugyolálva a sivatagi rongyaiba. és a sivatag sötétje burkolta be ket. . Érzékelte ezt a hangjában. ám a harcos továbbra sem reagált. Ám tudata legtitkosabb zugában. Legtöbbször úgy gondolta. ha a taszken rátámad. A férfi hallgatott. miután C-3PO nem adta fel. Nem felelt. és ha sikerülne elkapnia a fiút. a testtartásában. arctalanul a maszk mögött. hogy a taszken fél. – Hát… azt. hogy a taszkennek ez lenne a szándéka. Anakin hirtelen rádöbbent. az anyját viszont néha igen. hogy nincs semmi. – Azt akarja tudni. elmerülve saját gondolataiban. Itt ül sérülten és fegyvertelenül. Kiszolgáltatva Anakin kényére-kedvére. A fiú zavartan méregette a taszkent. mihez fog kezdeni. megvitatta magában a dolgot. Nem is szólt többet. hogy sose féljen semmit l. Pedig kellene. Legtöbbször úgy gondolta. Egyre csak a fiút bámulta. A buckalakó nem is próbált mozdulni. Végül ismét torokhangokat adott ki. a taszken rápillantott.

aztán lassan hátrálni kezdtek. – Anakin gazda. elmentek! Ó. mi a szándékuk vele. mit kezdjenek vele. egy maroknyi félelmetes alak. mily szerencse. Aztán egy roppant sereg nagy hatalmú és félelmetes parancsnokaként tért vissza a Tatuinra hajók és csapatok élén. Csendben szemlélték. Másodperceken belül elt ntek. ahogy a magabiztossága megremeg. akit Anakin megmentett. Napfény kúszott be a Mospic sötét tömegének repedéseibe. karabélyokkal és szúrásra kész szigonyos rudakkal. Esélye sem volt. kitárt karral. nem bántották! . Az álmok váltakoztak. az egész univerzumban? Ez persze sosem fog bekövetkezni. ha hirtelen elveszíti azt a személyt. és az éjszaka mély csendjében érezte. és fejek fordultak az irányába. és különböz történetek elevenedtek meg eközben. arctalan buckalakók gy jében találta magát. A sorok közötti résen Anakin csak annyit látott. miközben fémkarjaival vadul hadonászik. ezüstös csillogásában álmaiból megelevenedett. Végül álomba zuhant. akár egy szélt l megrángatott levél. A világítóegység szinte teljesen leégett. hogy C-3PO beszél hozzá viharos sebességgel hadarva. és Anakin azon kapta magát.Mi lesz akkor. Valószín leg az a harcos beszélt a társaihoz. aki a legközelebb áll hozzá. A hajnalel halvány. Mindössze annyit tehetett. Anakin nagyot nyelt. hogy életben hagyták! Hála az égnek. hogy nem is tudta azonosítani ket. A fiú arra gondolt. Számos személyiséggé változott álmai folyamán. hogy áttör közöttük és elszalad. hogy egy alakot emelnek fel és cipelnek el. k a legvégén jelentek meg. hogy felszabadítsa a bolygó rabszolgáit. minden mással összetéveszthetetlen veszélyérzet ugrasztottá fel. Zavartan és rettegve nézett körül. Ám amikor megpróbálta megölelni. mintha azon töprengenének. sötét. Buckalakók is felbukkantak az álmaiban. elt nt. Ekkor hirtelen felriadt. De mi van. derüljön ki. A taszken támadók mozdulatlan szobrokként rajzolódtak ki a hajnali fényben. ha mégis? Rámeredt a taszken harcosra. Ez nem történhet meg. és teljes csillagrendszereket ugrott át útja során. mosolyogva. átalakultak. Aztán egy rcirkáló pilótájaként vitte a hajót a hipertérbe. A többi taszken habozott. Az anyja várta t. hogy várt. Torokhangú motyogás hallatszott közülük. Egyszer Jedi-lovagként küzdött olyan sötét és anyagtalan lények ellen. ha elveszíti t? Mennyire lesz bátor akkor. de rádöbbent. hogy ez ostoba kísérlet lenne. és különös dolgokról álmodott.

Anakin végignézett az üres kanyonon. Még éppen csak belekezdett a mondandójába.Anakin feltápászkodott. Theedben. Gyorsan körülnézett. Taszkén lábnyomok látszottak mindenfelé. izmos férfi sötét. és a ragyogó égen. Az egyik oldalon Panaka kapitány. és a droidsereg még azel tt bejutott a város kapuin. hegyesre pödört szakállú és éles nyelv férfi volt. és türelmesen hallgatták Sio Bibble tiltakozását a Keresked Föderáció jelenléte ellen. – Most mihez kezdünk. A helyiségben lév nabooiakra két tucat roham droid fegyverének torkolata meredt. sebezhet nek érezte magát. A nagy termet . hogy törvényes akciónak próbálja feltüntetni ezt a blokádot. szúrós tekintettel méregette a neimoidikat. A királyn láthatólag egészen az utolsó pillanatig abban bízott. Mindketten hivatali föderációs palástjukat viselték. Anakin gazda? – sz költ C-3PO csüggedten. töredezett sziklafalon. A taszken karabélya elt nt. de Gunray már most unta az egészet. és a Szenátus majd gondoskodik a nabooi nép védelmér l. ahol már elhalványultak a csillagok. Az invázió meglepetésként érte ket. és máris mozdult. a királyn test rségének f nöke és négy személyi test r állt fegyvereit l megfosztva. Végigmérte a többi foglyot. – Hazamegyünk – suttogta. A suhanó és a jawáktól szerzett droidok bántatlanul álltak a nyúlvány alatt. Nem kevésbé szörny . hogy megmaradnak a tárgyalások szintjén. 7 Nute Gunray és Rune Haako szótlanul álltak a palota tróntermének közepén. hogy jelent sebb védelmi intézkedéseket hozhattak volna. hogy szavának álljon. a magas. A nabooiaknál lév néhány fegyvert elkobozták. tehetetlenül. és hihetetlenül magányosnak. a lakosokat pedig fogolytáborokba gy jtötték. annyira felháborító. Panaka kifejezéstelen arccal. A hódítók alig ütköztek ellenállásba – a nabooiak békés nép voltak. hogy szavakkal nem is tudom kifejezni! Sio Bibble magas. Hallgatta a mélységes csendet. – Már az is elég szörny . Gunray elfojtott magában egy mosolyt. kopaszodó. Az azonban. a Naboo f városában. hogy egy egész hadsereggel özönli el a bolygónkat és elfoglalja városainkat. simára borotvált arcában . alkirály. arcuk kifürkészhetetlen maszkba merevedett. A város nem sokkal napfelkelte után esett el. Az utcákon még most is roham droidok rjáratoztak. hogy meg merészelte gátolni a kommunikációt a királyn és az ügyünket a Szenátus el tt képvisel Palpatine szenátor között. hogy elejét vegyék bármiféle ellenállás fellángolásának.

Gunraynek azt mondták. Még alig n hetett ki a gyerekkorból. Theed fény én gazdag város volt. fehérre festett arca élesen elütött fekete tollakból összeállított fejékét l. – Ezután a teljes mértékben jogtalan támadás után? Amidala felemelkedett trónjáról. visszaver dve a sima. A szenvedésük hamarosan meggy zi majd arról. amelyeken a származástól függött az uralkodáshoz való jog. A bolygó nem azok közé a monarchiák közé tartozott. Annál inkább felkeltette az érdekl dését a n fiatalsága. neimoidi mércével mérve pedig egyszer en színtelennek és jellegtelennek látta. Éjfekete öltözéket viselt. feln tt n nek semmiképpen sem lehetett volna nevezni. gyönyör . boltíves mennyezetig. napsütötte falakról. Nute Gunray egy pillanatra összenézett Rune Haakóval. A tekintetében jeges. metsz düh csillogott. mintha a történteknek semmi közük nem lett volna hozzá. Gunray el sem tudta képzelni. válaszoljon a kérdésemre – ért el Sio Bibble beszéde zárómondatához –. ugyan. amint elkészül. és csuklyás köpenyt visel udvarhölgyei kíséretében el relépett.fürgén csillogott a szeme. A neimoidinak egyáltalán nem tetszett. A nabooiak közfelkiáltással választották ki maguk közül a legbölcsebbnek tartott személyt. alsó ajkát egy vörös szépségcsík metszette ketté függ leges irányban. hogy érdemes . felség – dorombolta. és az elmúlt évszázadok jóléte a tróntermen is tükröz dött. – Szerz dést? – kiáltott fel a kormányzó döbbenten. – Ugyan. hogy a Szenátus azonnal ratifikálni fogja a szerz dést. felszárnyalva a magas. amely legitimizálja Theed megszállását. – Nem fogom aláírni a szerz dést! – jelentette ki határozottan. Megbízható forrásból tudom. – A Naboo és a Keresked Föderáció hamarosan aláír egy szerz dést. – Alkirály. neki azonban nem volt érzéke az emberi szépséghez. A királyn a trónján ült. hogyan szándékozik magyarázatot adni a Szenátusnak err l az invázióról? A neimoidi lapos. ahogy az a szempár rászegez dött. ebben az esetben nem a legjobban jártak a választásukkal. közönyös mindennel szemben. és így dinasztiák alakultak ki. semmi hatást nem gyakoroltak volna az életére. – Ne kapkodjunk az ilyen horderej kijelentésekkel! Tartogatunk egyet-mást a népe számára. Sio Bibble kormányzó hangja visszhangot vert a tágas csarnokban. aminek nem fog örülni. Amidala királyn tehát népe jóváhagyásával uralkodott. udvarhölgyeit l körülvéve. a Naboo népe mégis t választotta királyn jének. Királyi homlokán egy vékony aranylánc díszelgett. Nyugodt és fens bbséges volt. hüll szer arcán átvillant egy mosoly. Mindenesetre úgy t nt. miért választottak maguknak egy ilyen fiatal és naiv teremtést.

és fémes hangon utasította. Az el relép OOM-9 roham droid parányit el rebillentette fémarcát válaszul. A szögletes. lehajtott fejjel töprengett sötét gondolatain. csillogó kupolák. nabooiakat egyáltalán nem lehetett látni. Panaka kapitányt és a nabooi test röket a trónteremb l. – Vezesd el ket! – parancsolta az alkirály. – Parancsnok! – csattant fel. távoli háttérzenéje el tt szinte nyomasztóan hatott a lakosok eltávolítása miatt beállt különös csend. A téren túl Theed épületei terültek el a látóhatár irányában. amikor a menetet vezet rmester hirtelen megtorpant. A karjukat lazán lelógatták a testük mellett. árnyékuk egyik épületr l a másikra siklott. vöröses-narancsszín szemével követte ket. Nute Gunray ferde metszés . A droidok épp befordultak foglyaikkal egy csendes mellékutcába. csúcsos tornyok és domborm vekkel díszített boltívek emelkedtek az utcák fölé. Mély elégedettségérzés öntötte el. amely a város peremkerületei és a Keresked Föderáció sebtében felállított fogolytáborai felé vezetett. Bibble kormányzót. Az rmester és egy tucat roham droid a palota csiszolt k l emelt folyosóin keresztül kikísérte a foglyokat a szobrokkal és oszlopokkal díszített. A magasabbik hosszúra növesztette a haját. OOM-9 odaintett az egyik rmesterének. mint akiket váratlanul ért a találkozás. hogy a foglyokat kísérjék el a négyes táborba. cs rös orrú tankok ágyúi a vezet fülke felett és mögött kimagasodó tornyon helyezkedtek el. csak egy befont tincset hagyott meg. A roham droidok kiterelték a királyn t. Két férfi állta el az útjukat. Gy jtöget bogarakra emlékeztettek. a Keresked Föderáció pusztító gépezetei között. Még Bibble kormányzó is némán. A vízesések morajának és a szök kutak csobogásának halk. A teret a Föderáció tankjai és roham droidjai töltötték meg. Minden pontosan a terv szerint haladt. Mindannyian hallgatásba burkolóztak. mely egy tágas térre vezetett. ahogy a tér szélén köröztek. az alacsonyabb rövidre vágta. lejjebb mindkét oldalukat kisebb lézerfegyverekkel zsúfolták tele. fémtestük vakítóan csillogott a napfényben. A teret elhagyva ráfordultak egy széles sugárútra. A foglyok áthaladtak a téren. az udvarhölgyeit. A magasban STAPek zümmögtek. majd visszanézett Haakóra. Magas k falak.felülvizsgálnia az álláspontját… De elég az üres fecsegésb l! – fordult el. Mindketten b köpönyeget viseltek övvel összefogott tunikájuk fölött. teraszokká szélesed lépcs sorra. . A napfényben fürd pazar építmények ragyogóan ellenpontozták a bolygó növényzetének buja zöldjét. de egyáltalán nem úgy néztek ki.

– Audienciát kérünk önt l. – Lehetetlen – lépett el re Panaka kapitány. Négy roham droid mozdult a parancsra. és az Er vel kinyúlva megragadta a droidot. – Nem is került sor tárgyalásra. Az rmester sarkon fordulva menekülni kezdett. s a f kancellár követei. A Jedi-lovagok kikapcsolták fénykardjukat. – A f kancellár követei – hajtott fejet a Jedi-mester. – És mi a helyzet az rhajókkal? A nabooi kapitány bólintott. – Felség – fordult Qui-gon a királyn felé –. Aztán a földre záporozó fémdarabok között el reszökkentek. Az rmester darabjai pár másodperc múlva elvegyültek a beosztottjaiéval. A nabooi harcosok sebesen felkapkodták a földre hullott fegyvereket. – Felség – folytatta –.A két csoport egy pillanatig némán bámulta egymást. ahol a roham droidok maradványai hevertek. A droid rmesternek hirtelen mintha eszébe jutott volna. – Tüntessétek el ket! – intett oda a katonáinak. söpörték félre a rájuk irányuló fegyvereket. Kövessenek! . felség. miközben ócskavassá aprították a megmaradó droidokat. Jar Jar Binks követte ket. rémült gunga keskeny arca bukkant fel a két köpenyes alak mögül. mire készül a Jedi. Qui-gon azonban felemelte a kezét. a társam pedig Obi-van Kenobi. – Ön Amidala. hogy a nyílt utcáról húzódjanak be egy keskeny. – A központi hangárban vannak. amivel a Jedik semlegesítették az ellenfeleiket. – Úgy látszik. követ – állapította meg Sio Bibble egy horkantás kíséretében. – Minden kommunikációs eszközt tönkretettek. Qui-gon Jinn vagyok. amit futó lábak dobogása követett. Qui-gon gyors pillantást vetett az utcára. Valahol a közelben felharsant egy riadójelzés. Még célzásra sem emelhették a fegyvereiket. hol is van és mit is csinál tulajdonképpen. és egy intéssel jelezték a csoportnak. A festett arcról semmit sem lehetett leolvasni. és darabokra vágták ket. két épület között futó járatba. fiatal n l. a tárgyalásaik kudarcot vallottak. Aztán egy tágra nyílt szem . a Naboo királyn je? – kérdezte el relépve Qui-gon Jinn a tollas fejdíszt visel . azonnal felfogva. magában azon a h vös hatékonyságon ámulva. – Kik maguk? – tétovázott a királyn . amikor a Jedik már bekapcsolták fénykardjukat. kapcsolatba kell lépnünk a Köztársasággal. hogy a többivel is végezzenek. Szemkápráztató sebességgel hárították el a feléjük záporozó lézersugarakat. – Qui-gon továbbra is a királyn re szegezte a tekintetét. Mindketten Jedi-lovagok vagyunk.

Panaka felmérte a hangárt. A központi építmények boltíves bejáratait alacsony. majd résnyire nyitotta az ajtót. a népemmel.A csapat a kapitány vezetésével végigsietett a sikátoron. – Az jó lesz – súgta vissza. Egy J típusú Nubi-327-es. hogy a teljes területet ellen rzésük alatt tartsák. Panaka kapitány azonban talált egy rizetlenül hagyott bejáratot. – Odafordult a királyn höz. orral a szemközti falon tátongó széles nyílás felé fordítva. – A királyn különgépe – súgta a Jedi-mesternek. hogy Panaka és emberei újra fegyverekhez jutottak. majd újabb mellékutcákon és sz k járatokon folytatták az útjukat. a nabooi királyn és kísér i megérezték. Qui-gon Jinn-nel szorosan a sarkában bekukucskált. hogy nincsenek-e droidok a környéken. – Túl sok a droid. tágas épület zárta le. – Azt még k sem mernék! – nyomakodott a királyn mellé Sio Bibble. csapott szárnyú. A központi hangár oldalajtajánál Panaka megállította a csapatot. szétszóródva a hangárban. Senki sem tartotta fel ket. javaslom. csillogó személyszállítók. – Nem probléma. – Felség! Tekintettel a körülményekre. A válla fölött gyorsan hátrapillantott. A távolban a szirénák kitartóan üvöltöttek. s készségesen megragadták a szabadítóik kínálta lehet séget. Gyorsan és halkan haladtak az egyre hangosabban sivító szirénák és a STAP-ek gonosz zümmögése közepette. az épületeket összeköt keskeny folyosók egyikén. – Szükségük van rá. de itt a helyem. A hangár közepén egy tucatnyi nabooi hajó állt. – A Keresked Föderációnak pedig más tervei vannak. Qui-gon biccentett. – Köszönöm. ellen rizve. és hirtelen felbukkanásával kapcsolatban sem kezdtek el kérdez sködni. Mindenfelé roham droidok álltak. Panaka rámutatott a hangár másik végében álló. Javukra legyen mondva. ha itt marad. miszerint újra a saját kezükbe vehetik sorsuk irányítását. a nabooiak szó nélkül elfogadták Qui-gon vezetését. – Én másképp gondolom – nézett a szemébe Qui-gon. Nemsokára odaértek úti céljukhoz. A Jedi hátralépett az ajtóból. karcsú. hosszú. Meg fogják ölni. fejdísze tollai halkan megzizzentek. hogy aláírja az inváziót legalizáló szerz dést! – mutatott rá Panaka kapitány. – Nem ölhetik meg! . Az egyik széles kövesút végét egy sor összefügg . kupolás. lapos rbódék biztosították. A fiatal n megrázta a fejét. alacsony. követ. nagy teljesítmény Headon-5 hajtóm vekkel felszerelt hajóra. Most. Mindegyiket roham droidok rizték. hogy jöjjön velünk a Coruscantra. tüzelésre kész fegyverrel.

– Felség – kezdte lassan –. hogy maradjanak hátra az udvarhölgyekkel és Sio Bibblével. Mire készül a királyn ? Az udvarhölgyek egymásra pillantottak az arcukat szinte teljesen elrejt vörös és aranyszín csuklyák alól.A királyn tekintetében a bizonytalanság leghalványabb jele nélkül nézett végig az arcokon. Qui-gon értetlenül figyelte az eseményeket. felség. Panaka kapitány kijelölt két test rt. amit csak tudok – vágott a szavába a fejét rázva Sio Bibble. akkor most kell mennünk – sürgette Qui-gon. és bátorító szavakat suttogott a fülükbe. akiket nem választott ki. Határozott vonásai meglágyultak. Semmi logika nincs a Föderáció tetteiben. A szirénák kitartóan vijjogtak. – Mindkét választás nagy kockázatot jelent mindannyiunk számára… – mondta halkan. Önnek azonban el kell mennie innen… Amidala királyn felemelte a kezét. hirtelen az udvarhölgyeire nézett. Egy pillanatra megfogta a kormányzó kezét. végigmérve az arcokat. Palpatine szenátornak szüksége lesz az ön segítségére. – Valami más is m ködik a háttérben. helyet hagyva maguk mögött Jar Jarnak és a nabooiaknak. Elfordulva a kormányzótól. akik szorosan körülvették. én itt maradok és mindent megteszek. Azok. Egyikük sem mondott semmit. a test rkapitánytól és a Jedikt l. A Jedi-mester szavai hallatán Sio Bibble arcára igazi rémület vetett árnyékot. Amidala megölelte ket. hogy velünk tart. mint aminek látszik – makacskodott Quigon. – Nem vagyunk híján a bátorságnak. hogy a Szenátus a mi oldalunkra áll a kérdésben. Személyesen fogom a Szenátus el tt képviselni az ügyünket. – Még ha el is kellene hagynunk a bolygót… túl veszélyes lenne… – Felség. Az ösztöneim azt súgják. felség! – tiltakozott Panaka kapitány. A Jedi-lovagok beléptek a hangárba. – Ha úgy dönt. – Hát legyen. Az egyetlen reményünk. talán át kellene gondolnia a döntését. el fogják pusztítani önt. – A Kormányzók Tanácsát meg kell hagyniuk a helyén. halkan sírni kezdtek. felség. – Az itt kialakult helyzet nem az. – Lehetetlen átjutni a blokádon. Vigyázzon magára. . majd rábökött három udvarhölgyére. hogy véget vessen a vitának. kormányzó! – pillantott Sio Bibblére. ha fenn akarják tartani legalább a rend és a törvényesség látszatát. Amidala királyn kihúzta magát és bólintott. felség – szólalt meg végül a Padmé nev udvarhölgy.

Qui-gon és a többiek továbbmentek. és ádáz elszántsággal aprítani kezdte ket. miközben lobogó hajjal verte vissza a roham droidok egy újabb. és újabb szirénák b gtek fel vadul. Alig húsz méterre lehettek a királyn hajójától. – Hová mennek? – kérdezte kifejezéstelen. A hangár ajtajában újabb droidok t ntek fel és nyitottak tüzet rájuk. A droid gyorsan felemelte a fegyverét. Panaka kapitány és a test rök oltalmazó kört formáltak a királyn és udvarhölgyei köré. Qui-gon gyorsan felhátrált a rámpán a hajó homályosan . – Félre az útból! – parancsolt rá Qui-gon. – A f kancellár követe vagyok. miközben társai felrohantak a Nubi hajó fedélzetére. technikusok és pilóták voltak. – Ott vannak. Merészen átvágtak a hangáron a királyn hajója felé. kíváncsian. halálos energiasugarak martak a fémbe és a húsba. Qui-gon megjegyezte magában. miközben keze a köpeny alatt rácsúszott a fénykardjára. A lézersugarakat elhárítva igyekezett tartani a rámpát. elállva a Jedi-mester útját. hosszú kezeivel a fejét fogva. a királyn hajójának elfoglalására irányuló rohamát. – Le vannak tartóztatva! Pillanatokon belül csak füstölg fémdarabok maradtak bel le. Gránátok robbantak körülöttük. Obi-van már rohanva közeledett. ahogy Quigon fénykardja darabokra szelte. ahol néhány nabooit rzött egy szakasz roham droid. Egyre több droid tartott feléjük. és a foglyok felé vette az irányt. hogy a hajó rámpája le van eresztve. Több nabooi elesett. Újabb roham droidok rohantak a Jedi megállítására. A hangár másik végében Obi-van Kenobi rárontott a nabooi pilótákat rz roham droidokra. aki egyedül állta a rohamukat. egy maroknyi nabooival a nyomában. Jar Jar Binks a nyomukban loholt.– Ne maradjanak le! – figyelmeztette ket halkan Qui-gon a válla fölött hátraszólva. akármi történjék is! – szólt oda a királyn nek. – Ne álljanak meg. és a Coruscantra kísérem ezeket az embereket. tudomást sem véve a feléjük induló roham droidokról. A hangár egyik sarka felé intett. – Kell egy pilóta is a hajóra – lépett mellé Panaka kapitány feszült arccal. amikor a legközelebbi roham droid megelégelte a szemlél dést. fémes hangon. amíg azok felsiettek a rámpán. Qui-gon élesen odakiáltott a mellette elszáguldó Obi-vannak. Qui-gon fél szemmel a tanítványát figyelte. Minden irányból lézersugarak süvítettek feléjük. a Jedit azonban nem tudták lelassítania a roham droidok. – Ez hadd legyen az én gondom! – vigyorodott el Obi-van. Az egyenruhák rangjelzései alapján rök. hogy emelje a leveg be a hajót. de még gyanútlanul.

Az egyik fal mellett öt alacsony. . – És ajánlom. A pilóta a vezérl pult felé görnyedve ült. kezei magabiztosan száguldottak a kapcsolók között. Az öt teljesen egyforma egység zömök testét két-két er s kar rögzítette. különböz szín R2-es asztromechanikai droid állt kikapcsolt fényekkel. Egyel re tartsa ezt a pályát! – Qui-gon odafordult Obi-vanhoz. ahol biztonságban tudhatná a problémás lényt. – Köszönöm. ahogy kil ttek az r sötétségébe. viharvert arca feszült volt. és betuszkolta a gungát. A Nubi átsüvített a hangárkapun. élesen felemelkedve Theed városából a kék. – Majd akkor hálálkodjon. kupolás tetej . aztán körülnézett a helyiségben. A karcsú hajó oldalán lövések dübörögtek. és kitette a sz rét a pilótafülkéb l a kinti el térbe. amelyen az ASZTROMECHANIKAI DROIDOK felirat állt. Jar Jar tiltakozását elengedve a füle mellett valami olyan hely után nézett. – Kapaszkodjanak! – szólt hátra. – A beszéd ideje már elmúlt. A Headon-5 hajtóm vek még azel tt feldübörögtek. hogy mindenki biztonságosan elhelyezkedjen! – A tekintete Jar Jar Binks felé villant. hogy tudomásuk lenne a gunga jelenlétér l. sz k ajtón. – Gondoskodj róla. húzd meg magad! Jar Jar Binks csalódottan nézte a mögötte bezáruló ajtót. maga mögött hagyva a roham droidokat és a lézertüzet. Qui-gon felállt az ülésb l. – Ric Olié – mutatkozott be az egy gyors pillantást vetve a Jedire. és el relépve megállt a pilóta mellett. – És mihez kezdünk ezekkel a nagyfiúkkal? A kommunikációnkat még mindig zavarják. Semmi jelét nem adták. ívelt pályán közeledve a Keresked Föderáció hirtelen láthatóvá vált csatahajói felé. ha itt fent is minden rendben lesz! – biccentett Qui-gon. – Itt maradsz! – nézett rá jelent ségteljesen. hogy a Jedi-mester odaért volna a pilótafülkébe és levetette volna magát egy ülésre. hogy kiszedtek azoknak a bestiáknak a karmai közül. A fiatal Jedi gyorsan nyakon ragadta a gungát. napsütötte égboltra. aki már kíváncsian piszkálgatott egy vezérl panelt. Elhúzta a reteszt. A rámpa felemelkedett.megvilágított belsejébe. – Vettem! – vigyorodott el a pilóta. homlokán verejték gyöngyözött. de az már távolodni is kezdett. néma motorokkal. és egy halk hussanás kíséretében bezárult. Hirtelen megakadt a tekintete egy alacsony. A Naboo bolygó másodpercek alatt összezsugorodott mögöttük.

hirtelen még kevésbé tetszett neki. Miután a rögzít karok elengedték ket. és a hajó újra megrázkódott. nem nagyon kedvelte. – Nem jó üzled. Jar Jar megpaskolta a legközelebbi R2-es. Ahogy a dolgok álltak. Ágyút z. Jar Jar felnyögött. kivéve a vöröset. ez alkalommal sokkal hevesebben. he? Nem kapott választ. nagyon nem jó! A hajó váratlanul pörögni kezdett. A hajó közeléb l robbanások hallatszottak. – Héhó-hahó. azon töprengve. a kamra végében lév zsilip felé gurultak – mindegyik. várva. Újabb alkatrészek hullottak ki bel le. Nekifeszült. hogy jó ötlet lenne valahogy kilógni. hogy itt kell lennie. – Húúú! – álmélkodott Jar Jar. Körülnézett. Jar Jar felsikoltott. hogy itt kell lennie. Itt semmi sem történik. és a fej egy parányit kiugrott a hengeres testb l. Újabb robbanásokat hallott. Üreges kongást hallott. hogy megbizonyosodjon róla. Tovább emelte. Körülnézett. A nem messze felrobbanó rakéták lökéshullámától a hajó megrázkódott. Végigment a droidok el tt. amely egyenesen a falnak gördült és felborult. és karjaival körülfont egy támasztékot. hogy észrevegyék. ha rajtakapná. – Idd puszdulung! – motyogta a rémült gunga. amint megpróbál kiosonni. senki sem látta. és a droidok hirtelen bekapcsolódtak. amelyik ide betuszkolta. Aztán a kamrát megvilágító lámpák hunyorogni kezdtek. – Hosszú údnag nézüng elébe. A kamra lámpái újra teljes fénnyel kezdtek világítani. az. Kíváncsian megragadta a vörös droid fejét. Talán nem is élnek. és óvatosan megpróbálta felemelni. Talán nincsenek bekapcsolva. és a hajó vadul kilengett. Összegabalyodott rugók és kábelek ugrottak el .Jar Jar végigparádézott el ttük. – Ez… oppá! A fej teljesen kiemelkedett az aljzatából. a fiatalabb Jedi. amikor mindenki odafent van. Nem örült neki. . és lekuporodott az egyik sarokban. gondolta. Valami megakadt. amivel elüthetné az idejét. – Ez ginyílig? – suttogta. – Ó-ho-hó! – motyogta. hogy ne ver djön ide-oda a falak közt. Itt semmit sem lehet csinálni. Hosszú karjait aggodalmasan maga köré fonta. majd óvatosan elengedte háromujjú kezeivel. de nem hitte volna. még mindig valami olyasmit keresve. gondolta vigasztalanul. És valószín leg attól sem kedvelné jobban. Jar Jar gyorsan visszanyomta a vörös droid fejét a helyére. hé! – próbálkozott a kezeit ide-oda lengetve. vajon miért dugta be ide a Jedi. egy élénkvörös egység fejét. Forgolódni és csipogni kezdtek. mintha örvénybe került volna. Jar Jar vadul körülnézett.

– Nincsenek fegyvereink! – kapkodott leveg után Qui-gon. A királyn gépe felgyorsult. Egy sziréna élesen. dühösen felvijjogott. A mellette álló Obi-van érezte a másik tekintetének a súlyát. Aztán Ric . tekintetét a csatahajóra szegez Qui-gonnak. – A pajzsaink nem sokáig bírják már! – Tartsa a pályát! – utasította a Jedi-mester higgadtan. uram! – kiáltotta oda a mellette álló. majd elviharzott Jar Jar orra el tt. hogy onnan egy szívó hang kíséretében a hajó külseje felé távozzanak. Pörgesse meg a hajót! Akkor nehezebben tudnak majd befogni minket. a szaggatott szél fémkitüremkedések és az ágyút z között. – Van álcázóegységük? – Ez nem csatahajó! – csattant fel Panaka kapitány. amit l a gunga rémülten összehúzta magát a sarokban. – Fel kellene adnunk. átkattintott egy sor kapcsolót. Egy rövid pillanatig irányíthatatlanul bukdácsoltak. a hajtóm fel l sivító hang hallatszott. – A Keresked Föderáció fegyverei impulzusnyomkövet ket használnak. a hangárok és a stabilizátorok fölött. Jar Jar kétségbeesetten felnyögött. – Nincsenek fegyvereink! Békés nép vagyunk. Ezért mert el ször minket megtámadni a Keresked Föderáció. elsüvített a lövegtornyok és l állások. amikor a robbanások dobálni kezdték a hajót. El ttük a csatahajó betöltötte az ablakot. A hajó megremegett. rezzenéstelenül ráirányult. 8 Obi-van Kenobi épp visszatért a pilótafülkébe. Az egyik panelb l szikrák pattogtak és füst tört el . és a vezérl pult fényei egy pillanatra kihunytak. A királyn hajóját olyan hevesen megrázták a becsapódó lövedékek. Egy sor robbanás rázta meg a Nubit. ahogy a pilóta megpróbálta visszaállítani a pályára a karcsú járm vet. sebesen közeledett az ellenséges járm höz. megingatva a hajót. és lassan megpörgette a Nubit. aztán kikerült a fókuszból. amint az szilárdan. Egy lézerlövedék beléjük csapódott. Egyedül maradva a kamrában az akaratlanul tönkretett droiddal. Dühösnek és csalódottnak t nt. Lenézett a vezérl pultra. hogy lesodródott a pályájáról. Ric Olié keszty s keze a botkormányt markolta.A kékre festett R2-es megtorpant vörös társa mellett. A négy R2-es egymás után begurult a zsilip liftjébe. Az ablakon kinézve a Keresked Föderáció egyik hatalmas csatahajóját látta. amint az összes ágyújából tüzet nyitott rájuk. A pilóta bólintott. Hangosan felvisított.

amikor egy lézersugár darabokra zúzta a fogantyút. maga mögött hagyva a Keresked Föderáció blokádját és a Naboo bolygót. és Ric Olié elismer en felkiáltott. A gyors és remekül man verez vadászoknak nem okozott gondot a csatahajó felszíne mentén repülni. A királyn gépe után kutatva végigszáguldottak anyahajójuk mentén. és asztromechanikai droidok sorjáztak ki a hajó törzsére. és elt nt a képerny l. a droid azonban kitartóan dolgozott. – Valami nem stimmel! – közölte a pilóta halkan. A pajzsok nélkül azonban még egy apróbb találat is végzetes lehetett számukra. és a hajó kil tt a csatahajó és a vadászok közül. Most már azonban más veszély leselkedett rájuk. – M ködnek a pajzsok! A kis droid megcsinálta! – Ütközésig el renyomta a tolóer -szabályzót. A képerny n a kék R2-es egység dühödten igyekezett összehegeszteni egy köteg kábelt a szétl tt burkolat alatt. Pár másodperc múlva tüzel fegyverekkel le is csaptak a királyn hajójára. A pilóta egyenes pályára állt. – Leváltak a pajzsaink! Tovább pörögtek a Keresked Föderáció csatahajójának felszíne fölött. hogy a nagyobb ágyúk használhatatlanná váltak. és lecsapott egy kapcsolóra. csapott fejb l álltak. karcsú robotvadászok mindössze egy ikervezérsíkból és egy lekerekített. A mellette sürgöl negyedik egység hirtelen elt nt egy fémrészecskékb l és vakító lángnyelvekb l álló felh ben. felmérte a . Valami megváltozott a pilótafülke képerny in. A kicsi. amelybe kapaszkodott. kiegyenlítette az imbolygásukat és megszüntette a pörgést. A Keresked Föderáció parancsnoka látván. felfedve lézerágyúikat.Olié keményen nekifeszült a botkormánynak. miközben Ric Olié kétségbeesetten próbált a csatahajó árnyékában maradni. kiküldött egy vadászgéposztagot. hogy az ágyúit nem használhatja a menekül k ellen. Ric Olié minden tudását latba vetve próbált fedezéket találni és közben gyorsítani. a másik pörögve elt nt az rben. olyan közel. – Kiküld m a karbantartókat! – kiáltotta Olié. A droidok sebesen szétszóródtak a burkolaton a sérülések után kutatva. és a csatahajó ismét távolodni kezdett. ahogy a botkormánnyal küzdve megérezte a hajó remegését. vezérsíkjaik egy-egy hosszú sávban szétnyíltak. csak a kisebbek próbálkozhattak eséllyel eltalálni ket. Ric Olié tüzetesen átvizsgálta a rendszereket. Ahogy kidübörögtek a hangárjukból. Amikor elég messze értek a Keresked Föderáció csatahajóitól. Elveszítettek két R2-es egységet: az egyiket közvetlen találat érte. visszagördült a zsiliphez. Az egyedül maradt R2-es egység megfordult. Lézersugarak táncoltak körülötte. Most már csak a kék egység szorgoskodott a Keresked Föderáció vadászainak ádáz tüze közepette. A képerny n kitárult egy zsilip.

Obi-van a másodpilóta üléséb l igyekezett a segítségére lenni. de nincs más alternatívánk. Qui-gon és Panaka kapitány mögöttük állva várták a jelentést. A mintákat egyik neimoidi sem tudta kivenni. Vett inkább egy mély lélegzetet. – A huttok…? – meredt rá rémülten Panaka. ha a Keresked Föderáció egyik bolygóján szaunánk le – vágott a szavába Qui-gon. – Jár némi kockázattal – ismerte el Obi-van –. A kép fel-felvillant a Sith Lord sötét. és mind a négyen közelebb hajoltak. Nem k hívták a Sith Lordot. – S t így az az el nyünk is meglesz. Panaka kapitányt nem lehetett ilyen könnyen meggy zni. hogy elvégezzük a javításokat – bólintott Quigon. – A huttok ellen rzése alatt áll – nézett rá Qui-gon. – Ez. próbálta meghatározni. hogy alaposan szemügyre vegyék. – Nem vihetik oda királyi felségét! A huttok gengszterek. de aztán meggondolta magát. A királyn és kísérete a kabinjában maradt. – Melyik rendszer jöhet szóba? Ric Olié a képerny re varázsolt egy csillagtérképet. mester – szólalt meg Obi-van. és elfordította dühös. ha egész nap nem kell beszélniük vele. Kicsi. – Nem jutunk túl messzire – csóválta meg a fejét kétked én Ric Olié. milyen javításokat kell elvégezni. Jelentést követelt az invázió . sötét arcát. ki utazik ezen a hajón… – Semmivel sem lenne jobb. A királyn test rkapitánya ismét szólásra nyitotta a száját. Nute Gunray és Rune Haako egymás mellett ültek egy hosszú asztalnál. – Miért olyan biztos ebben? – kérdezte Panaka kapitány gyorsan. hogy a huttok legalább nem keresik a királyn t. amikor nem mennek jól a dolgok – hívás nélkül is jelentkezett. – Le kell szállnunk valahol. sima. idegesen bámulva Darth Sidiousnak az asztal végében tornyosuló hologramját. rabszolgakeresked k! Ha rájönnek. a Keresked Föderáció zászlóshajóján. – A Tatuin. szegény és minden forgalmasabb útvonaltól távol esik. A Keresked Föderációnak nincsenek rajta érdekeltségei. éles szemmel felismerve az egyetlen szóba jöhet lehet séget. Az azonban h en önmagához – mintha mindig megérezte volna. Senki sem figyel rá különösebben. Egy távoli konferenciateremben. A neimoidik akkor lettek volna a legboldogabbak.sérüléseket. apró mintákkal díszített köpenyének egy-egy libbenésére. – Szivárog a hiperhajtóm . – Irány a Tatuin! – veregette meg Qui-gon Jinn Ric Olié vállát.

amelyek az ellenállás lehetséges… – Igen. Valami felderengett a hologram hátterében. – A királyn elt nt. helyettese azonban teljesen megbénult a félelemt l. hogy aláírja azt a szerz dést! – Nagyúr. áttörve védelmükön. majd jelentéktelennek és bolondnak ítélve félrelökve ket. de maga mögött hagyott minket! Most pedig már kívül van az érzékel ink hatótávolságán… Egy köpenybe burkolt kar intése fojtotta belé a szót. – Mi a helyzet Amidala királyn vel? Aláírta a szerz dést? Nute Gunray vett egy mély lélegzetet. – Alkirály. – Jó munkát végeztek. – Alkirály – szólalt meg Darth Sidious halkan a hirtelen beállt csendben –. igen – szakította félbe Darth Sidious váratlanul. és elfordította tekintetét a rémiszt képr l. és szó nélkül hallgatta Nute Gunray beszámolóját. erre a második Sithre egyszer en nem lehetett rettegés nélkül ránézni. végeztek az reivel… Darth Sidious megrázkódott köpenye red i között. halk hangjában leheletnyi türelmetlenséggel. . bárcsak el tudna süllyedni a padlóban. – A Jedik. – Alkirály! – Amikor áttörte a blokádot. mint egy hatalmas macska. Szökés történt… – Szökés? – A szó egyetlen szisszenéskén hagyta el a Sith Lord száját. Tehát akkor: végezzenek minden magas rangú tisztvisel vel! Felt nés nélkül. nagyúr. De amíg Darth Sidious képmása sötét homályba burkolózott. Lord Mául. alkirály? Nute Gunray esdekelve rápillantott Rune Haakóra. majd lassan kifújta a leveg t. Az arcát maszkként borították a b rébe mélyed fekete és vörös ábrák. Egy másik Sith Lord volt az. és egy alak bontakozott ki a Darth Sidious mögötti sötétségb l. Nute Gunray megdermedt. Izzó sárga szemek meredtek a neimoidikra. – De nem egy Sithén! – suttogta a másik. nem tudjuk lokalizálni a hajót.el rehaladtáról. és jelenleg is folyik a kutatás az olyan települések után. lemeztelenítve. ez itt a tanítványom. – Egy nabooi cirkáló áttört a blokádon… – Hogyan szökött meg a királyn . Megtalálták a királyn t. Nute Gunray engedelmesen meghajtotta a fejét. amelyen elmenekült – ismerte be a neimoidi. – A Naboo északi és nyugati területein az ellen rzésünk alatt tartunk minden várost – sorolta az eredményeket az alkirály –. azt kívánva magában. de ne hagyjanak ki senkit! – Egy pillanatra elhallgatott. kopasz koponyáját rövid. találja meg! Azt akarom. nagyúr. görbe szarvak koronázták meg. hátrad lt ültében. Az árnyak mintha felizzottak volna az arcát elrejt csuklya mélyén. azonnal üldöz be vettük. majd megkeresi az elt nt hajót.

Padmé! – pillantott hátra a válla fölött a királyn . Kétségtelen. Amidala három udvarhölgye körében ült. – Szerencsések vagyunk. és karcsú. hogy megmentette a hajót… az életünkr l nem is beszélve. – Nem lett volna szabad belemennünk ebbe az alkuba. hogy Padmé ugyanaz a fiatal n . fél füllel figyelve csak a párbeszédre – mivel a Tatuinon rájuk váró problémákon morfondírozott –. majd felegyenesedett. Hüll szemeik arra a pontra meredtek. Tanúságot tettél bátorságodról és h ségedr l. felség. hogy az életük is veszélybe kerülhet. Mi lesz. néma csendben hagyva a konferenciatermet. ahogy a kapitány jelentést tett uralkodójának a Keresked Föderáció blokádján történt áttörésük eseményeir l. fehér kezével megérintette a droid kupolás fejét. Az egyik udvarhölgy el relépett. Panaka kapitány lenyúlt. Rune Haako er lködve. gyorsan biccentett egyet. nagyúr. hogy összesz rtük a levet ezekkel a Sithekkel? Nute Gunray ökölbe szorította a kezét az asztalon. aki a királyn szökése . – Ez dicséretre méltó – bólintott Amidala a droid felé fordítva tekintetét. Artu Detu. – Kezd kicsúszni a kezünk közül ez az egész – kockáztatta meg végül Nute Gunray. letörölt a fémborításról egy nagy koromfoltot. felség – pillantott le Panaka a kék asztromechanikai egységre. A neimoidik mozdulatlanul ültek. – Artu Detu. még csak egymásra sem pillantottak. A hangja magasan és vékonyán csengett. hogy a kereskedelmi útvonalak használatáért fizetend adó szabotálására sz tt tervükben nem volt szó arról. most felismerte. A királyn hajóján a Jedik Panaka kapitány és az egyetlen megmaradt R2es egység mögött állva hallgatták végig.– Igen. Amidala királyn el red lt ültében. hogy ez a droid a szolgálatunkban áll. A hologram megremegett és elt nt. Arra gondolt. majd egy sor füttyöt és csippantást hallatott. de nem mert válaszolni a kérdésre. ahol az el bb még a hologram vibrált. Qui-gon Jinn. – Mi a sorozatjelzése? A kis kék droid lámpáit villogtatva feldolgozta a párbeszédet. – Nagyon jól összerakott kis szerkezet. – Köszönjük. ahogy az befejezte beszámolóját. ha a Jedik megtudják. sötét szeme rezzenéstelenül a kapitányra meredt. hófehér arcát fekete keretbe foglalta a tollakkal díszített fejek.

és a gunga semmi okát nem látta. Odabiccentett uralkodójának. A Jedi állta a tekintetét.mellett foglalt állást a Naboon. – Elhallgatott. folytassa a jelentést. – Gondoskodj róla. míg a megmaradt R2-es egység vissza nem tért és érte nem jöttek a nabooiak. Azaz… mintha nem pont így nézett volna ki. Kiszökkent a kamrából. rabszolga-keresked k. de mintha hirtelen eszébe jutott volna. a szirénák elhallgattak. ráncolta a homlokát. lezárva ezzel a vitát. – A Tatuin rendkívül veszélyes hely. A lány nem mozdult a királyn mell l. – Kérem. Amidala visszafordult Qui-gon felé. Nem értek egyet a Jedik döntésével. hogy az el bb kapott egy feladatot. hogy maradjon a helyén és ne keverjen semmi bajt. – A rendszer messze a Keresked Föderáció fennhatóságán kívül helyezkedik el – vette át a szót simán Qui-gon. . – Azzal visszafordult Panakához. A huttok. miért kellene akár csak még egy percet is abban a sz k kis kamrában bezárva töltenie. és távozott. kapitány! Panaka feszengve a Jedi-lovagokra pillantott. Minden békésnek t nt. – Felség. – Ott el tudjuk végezni a szükséges javításokat a hajón. hogy ott szálljunk le. mint új korában! – utasította a királyn a lányt. jelenleg egy távoli bolygó felé tartunk. Így aztán óvatosan résnyire nyitotta az ajtót. hogy ez a kis droid úgy csillogjon. meghozta a döntést. – Az ön kezében van az életünk – jelentette ki. hogy végül Padmén állapodjon meg. – Felség – szólt közbe gyorsan Panaka kapitány. A kett közül az egyiket már megszegte. – Valóban? – kérdezett vissza Amidala halkan. – Bíznia kell a döntésemben. nem volt hajlandó tovább beszélni a dologról. A huttok tartják ellen rzésük alatt. hogy kezelésbe vegye R2D2-t. A test rök láthatólag semmiféle utasítást nem kaptak a gungát illet en. A hajó pörgése megsz nt. és nem szívesen hívta volna ki maga ellen a sorsot. – Artu Detu megérdemli a hálánkat. Szemét az udvarhölgyeire emelte. nem feledve a fiatalabb Jedi nyomatékos parancsát. Jar Jar eleinte vonakodott kimerészkedni a fedélzetre. a Keresked Föderáció támadása véget ért. és mivel senkit sem látott. majd folytathatjuk utunkat a Coruscantra. nem bírva magában tartani a véleményét. úgyhogy egyszer en otthagyták. akik b nöz k. Jar Jar Binks a droidok kamrájában kuporgott. A neve Tatuin. Végül azonban kíváncsisága és nyughatatlan természete gy zedelmeskedett. felség. ormányos arcát kidugva körülnézett – szemkocsányai fürkészve billegtek ideoda –. A királyn ránézett Qui-gonra.

– Hó-hahó! – kiáltott oda neki. – Láddam valahol egy olajgannád. – Nem izs dudom. – Ez zsegíd? – Köszönöm – vette át a kannát a lány. elkezdett ebbe-abba belekukucskálni. – Te ugye gunga vagy? – Jar Jar hosszú füleit lelapítva bólintott. a droid egy hangos sivítás kíséretében. keresgélt egy kicsit. – Kis barátunk eléggé összepiszkolódott. Az udvarhölgy és az R2-es egység megpördültek. Szinte várta. hogy ennyire megijesztette ket. Tetszett neki ez a nabooi lány. – Gyere csak be! Jar Jar a droid állapotát tanulmányozva tett néhány lépést el re. repüldeg.és elindult a folyosón – lehet leg minél távolabb a pilótafülkét l. ahol minden bizonnyal belebotlott volna a Jedikbe. én megfogdam Quiggont. Ogéjsos? – Semmi baj – mosolyodott el a lány. Jar Jar nagyon jól érezte magát. Padmé bátorítóan biccentett. hogy azonnal menjen vissza a helyére. – felsége Amidala királyn kíséretének vagyok a tagja. A nap rendezsen gezd dött a napfelgeldével. Kinyitotta. Egy keskeny folyosón haladt a hajó alsó szintjeir l a kabinok felé. fogalma sem volt. a lány egy halk sikoly. Aztán fudott a Jedi. – Sajnálom – kért bocsánatot. azsdán gadonág meghaldag. Jar Jar is a leveg be szökkent. az R2-es csipogott valamit. Jar Jar kiviharzott az ajtón. amint egy ronggyal a kék R2-es asztromechanikai droidot tisztogatta. aztán mendüng a dó alá Otoh Gungába. R2-D2 ismét csipogott. Nass f nöghöz… Elhallgatott. ráöntött egy kevés olajat a rongyra. nagyon megijeddem – vont vállat fenékre tottyanva. majd visszarohant a lányhoz az olajoskannával. a vizsgálódás csábításának azonban egyszer en nem tudott ellenállni. hogyan folytassa. Igyekezett óvatosan hozzányúlni mindenhez. Gagylód majszolgattam. . amikor azonban senki sem tett így. amikor fejét bedugva egy ajtón megpillantotta a királyn egyik udvarhölgyét. gudattak… Nagyon megijedtem. majd a droidra. – Nagyjából ennyi. pedig Artu Detu – törölt le egy fekete foltot a droid testér l. – Én Jar Jar Binks – közölte Jar Jar pár percnyi hallgatás után. – Hogy kerültél ide? Jar Jar elgondolkodott egy percig. – Nem agardalag megijeszdeni. Padmé még mindig mosolygott. szégyellve. hogy valaki rászóljon. Géred? – Jó lenne – bólintott a lány. aztán lassan bemerészkedett az ajtón. majd elkezdte ledörzsölni az R2-es egység kupolás fejét. Ezt dudom mi dördént! Mozst idd vagyog!… Nagyon. próbálva folytatni a megkezdett beszélgetést. Ránézett a lányra. Ézs aggor bumm! Mindenfelé gadonág. – Az én nevem Padmé – felelte az udvarhölgy.

A pilóta bólintott és belekezdett az ereszkedésbe. – A városon kívül szálljon le! – utasította Qui-gon Jinn. – rkiköt nek látszik. kényelmesen elhelyezkedve leszállókarmantyúin. Úgy tervezte. a Jedi már elt nt a szeme el l. – Obi-van úr! – lihegte. A Nubi hatalmas porfelleget vert fel. én nem menni Quiggonnal! Obi-van hajlott rá. Ahogy valami ruha után nézve kilépett a pilótafülkéb l. – Készülj! Velem jössz. A távolban Mos Espa haloványan csillogott a déli h ség ragyogásában. de több esze volt annál. Qui-gon elküldte tanítványát. Panaka kapitányt pedig hogy értesítse a királyn t a leszállásról. Kevésbé lesz felt . Padméba és a kis R2-es egységbe botlott. – Ez a Tatuin – er sítette meg Obi-van Kenobi. egy sivatagos terület felé értek. . de csak Obi-vant találta meg a gépházban. hogy ha egyedül bukkan fel a városban. a válla fölött el rehajolva tanulmányozták a képerny kre lehívott térképeket. – Összeráncolt szemöldökkel fordult vissza a hiperhajtóm höz. hogy ezt szóvá is tegye. Mos Espa – nézett fel a Jedikre. Megállt és fontolóra vette azt a lehet séget. – Jar Jar – szólalt meg végül. sárgás bolygó felé kormányozta a hajót. amire szükségünk van – mutatott az egyik térképre Ric Olié. És a droid is. azzal csak felt bbé teszi magát. – Gérem. amely egyre inkább betöltötte az ablakokat. de Qui-gonnak igaza van. ahol elméletileg lennie kell mindennek. amint épp kiszerelte a hiperhajtóm vet a hajó gyomrából. miközben leszállt. A gunga el bb hitetlenkedve. – Ott van egy település. Azzal továbbment. – Sajnálom. hogy egyetértsen vele.A pilótafülkében Ric Olié egy nagy. nem szánva szavait konkrétan senkinek. Ez egy multinacionális rkiköt és kereskedelmi központ. utánarohant. és a várostól nem messze. Mire magához tért. ahogy közeledtek a felszínéhez. vissza sem nézett. Néhány másodperc alatt átvágtak a bolygó légkörén. hogy szedje szét a hiperhajtóm vet. – Ne hívjuk fel magunkra a figyelmet. A Jedik és Panaka kapitány mögötte álltak. térdre vetve magát a fiatal Jedi el tt. a folyosón Jar Jar Binksbe. – Legalábbis remélem – morogta maga elé. A gunga kétségbeesetten felüvöltött. egyedül megy be az rkiköt be. ha vele tartasz. aztán rémülten bámult utána.

hogy vigye magával az egyik udvarhölgyét is. El került Qui-gon is. – Tartottam t le – térdelt le a Jedi-mester tanítványa mellé. – A generátornak vége. Jar Jar a szemkocsányait nyújtogatva felnézett az égre. minden irányban a végtelenbe nyúló homoksz nyeget látta.Jar Jar talpra kászálódott. Résen leszek – nézett a szemébe Obi-van. hogy beérjék ket. hogy Padmé személyesen számoljon be arról… . amikor egy kiáltás visszafordulásra késztette ket. Ahogy közelebb értek. majd a rakodórámpán lement a bolygó felszínére. szekerekb l és homokszánokból álló karaván. tunikába. A távoli látóhatáron sötét látomásként bukkant fel egy állatokból és lovasaikból. Elsétált a droid meg a gunga mellett. de senki sem figyelt rá. a Coruscanttal nem kockáztathatjuk meg a kapcsolatfelvételt innen. – Ne hagyd. mintha feltett szándékuk lett volna mihamarabb visszalopni azt az életet. Körülnézve csak a hatalmas. hogy egy szempillantás alatt elt nhet. Panakáról ömlött a veríték. Qui-gon felismerte Panaka kapitányt. Egyedül kell boldogulnunk. a leveg pedig olyan száraz volt. majd egy sor bátorító füttyöt bocsátott ki magából. hogy bárki is használja az adónkat. A másik egy durva parasztruhába öltözött lány volt. A bolygónak életet adó napok olyan hevesen t ztek. A királyn kívánsága. mint egy farmer. mester. Az asztromechanikai droid együtt érz en csipogott valamit. Obi-van fiatal arca elkomorodott. A meleg csillogó sávokban szállt fel a homokról. hogy minden párát kiszívott a torkukból és az orrlyukaikból. és a gépház felé vette az irányt. – felsége parancsolja. Qui-gon intésére útnak indultak. – Én is érzem. és akkor kiderül. Jar Jar ismét morgott valamit. Megállt. nadrágba és ponchóba öltözve. – Szinte suttogásig halkította a hangját. Nem jutottak messzire. amelyet masszív alakzatok és Mos Espa távoli épületei törtek meg. Szereznünk kell egy újat. és oroszlánszer szemöldökét türelmetlenül ráncolva várta. amíg távol vagyunk! Légy óvatos. Obi-van! Zavart érzek az Er ben. Valaki elfoghatja az üzenetet. – Nos. A kép torz volt és fennállt a veszély. hol vagyunk. Két alak szaladt feléjük a hajótól. a galaxis peremér l. Qui-gon felállt. ajkát beletör grimaszra húzva visszabaktatott R2-D2-höz. összeszedte Jar Jart és az R2-es egységet. és csüggedten. ormányos kétélt arca elégedetlen fintorba torzult. – Ezs a nap megöli a gunga b réd – morogta. – Mit találtál? – kérdezte a még mindig a hiperhajtóm vet tanulmányozó Obi-vantól.

Számos nyelvet beszélek. Az elárusítópultok és boltok el tt naperny k. Azzal sarkon fordult. A többiek követték. a gunga és az asztromechanikai droid alkotta különös csapat Mos Espa felé veszi az irányt a h ségben. Átutazóban lév családnak t nhetnek. Ismét végigmérte Padmét. Tudok vigyázni magamra. Bólintott. amikor a kis csapat Qui-gon Jinn vezetésével beért Mos Espába. de amint . Maradjon a közelemben! – vetett egy figyelmeztet pillantást Padméra. A szélesen elterül . Néhányan a sivatagi klímát jól eopie-kon lovagoltak. hogy némi árnyékot biztosítsanak a keresked knek. – Kérem. Qui-gon feszülten figyelte a környezetét. Hatalmas. Nem félek. A lány akár még hasznos is lehet. amelyek a Tatuin kisebb települései és a távoli csillagrendszerek közötti kereskedelmet bonyolították. Sok rodiait. csavart szarvú. ahogy a Jedi-mester. Sötét tekintete belemélyedt a Qui-gonéba. s a válla fölött hátrapillantott a hajóra. homokszánokat és mindazokat a járm veket. – Jártas vagyok az önvédelemben. – Nincs id m vitatkozni. és ismét útnak indult. Továbbra sem tartom jó ötletnek. kapitány – vágott a szavába Qui-gon tiltakozva megrázva a fejét. és meggondolta magát. Az épületeket a nap elleni védekezés jegyében építették: kupolás tet k. tornácok álltak. kapitány. Qui-gon. Panaka kapitány leplezetlen megkönnyebbüléssel nézte. háziasított banthák és nehézkes harmathátúak vontatták a szekereket. Néhányan Jar Jar után fordultak ugyan.– Nincs több parancs felségét l. Er t látott a szemében. hadd ne kelljen a visszautasításával visszamennem! – sóhajtott fel Panaka kapitány. az udvarhölgy. vastag. és talán kevésbé lesz fenyeget a megjelenésük. dugót és más fajt látott. A legtöbben nem sok figyelmet fordítottak rájuk. de velem jöhet a lány. nagyrészt külvilági lények nyüzsögtek. 9 Még alig járt kora délután felé az id . A lány tett egy lépést el re. – Mos Espa nem a legmegfelel bb hely… – A királyn kívánsága – szakította félbe most Panaka dühösen. aki pedig pontosan ezt akarta. Szeretne minél többet megtudni err l a bolygóról. – Határozott kívánsága. és az rkiköt központja felé fordult. elbizonytalanodott. akiknek a szándékaira mindig gyanakodni kellett. A széles utcákon a legkülönfélébb alakú és méret . ívelt falak. tekervényes utcákkal szabdalt város felülr l nézve egy a ség el l a homokba bújó kígyóra emlékeztetett.

– Quigon tekintete végigsöpört az el ttük elterül utcán. rossz. éles szeme egyetlen apróság fölött sem siklott el. hogy füttyeivel és csiripelésével megnyugtassa a gungát. A sivatag a jawáké. akik nem akarják. Egy háziasított banthapár dübörg it végig a széles sugárúton. a legkülönböz bb méret droidok segédkeztek a sivatagi öltözéket visel idegeneknek. Semmi ismer s vagy kellemes látványt nem talált. melyekb l a bolygó bevételeinek legjelent sebb része származik – magyarázta Qui-gon Padménak. Sz rös testük utat nyitott a szögletes fémlapokból és fémrudakból összetákolt homokszánsornak. akik viszont nomád életmódot folytatnak és mindenkit kirabolnak. A pillantások a legjobb esetben kihívóak.alaposabban szemügyre vették. hogy attól lehetett tartani. – Zsemmi jó nincs idd! – Egy óvatlan lépés után bokáig süllyedt valami b zl kocsonyába. akik minden eladható vagy feldolgozható szemetet begy jtenek. A lány némán lépkedett mellette. veszélyes bolygó ez. – Számos farm is akad. a legrosszabban ellenségesek voltak. Szeme ide-oda cikázott. nagyon rossz – nyelt egy nagyot nem csak a h ségt l kiszáradt torokkal. párnás lábuk minden egyes lomha lépésnél s porfelh t vert fel. nem a helyi slakosok. Egyáltalán nem tetszett neki ez a hely. amelyek igyekeznek kihasználni a klíma adta lehet ségeket… nagyrészt harmatgy jt k. Hajtójuk a legels szán legtetején bóbiskolt. amikre gondolni sem mert. – Rossz. Terepsiklók húztak el mellettük. társalgási hangnemben beszélt. már nem is érdekelte ket a gunga. ellen rzi az illegális áruk csempészetének. – Például nekünk – pillantott fel rá Padmé. A legtöbben nagy ívben elkerülik. A Jedi halkan. Az éles szemek olyan dolgokkal kapcsolatban méregették. Összességében remekül beolvadtak a tömegbe. a feje olyan szaporán forgott. minden lakott területen. – A Tatuinon él Jabba. hogy megtalálják ket. illetve a taszkeneké. a kalózkodásnak és a rabszolga-kereskedelemnek az oroszlánrészét. parányinak és jelentéktelennek t nve a hatalmas állatok árnyékában. Jar Jar Binks igyekezett a lehet legközelebb húzódni a Jedihez és a lányhoz. k nem állnak közvetlen kapcsolatban a huttokkal. ó! Ez nem ér! R2-D2 vidáman gurult mellette. A meglév néhány rkiköt je azoknak nyújt menedéket. bármelyik pillanatban leeshet a nyakáról. Bárhol máshol szívesebben lett volna. amelyet maguk után húztak. akit csak tudnak. . a hutt. Járt már a Tatuinon. – Jabba az úr az rkiköt kben és a városokban. ezeket külvilágiak m ködtetik. – Durva. bár jó néhány évvel azel tt. Szúrós tekintetek fordultak utána. – Ó. hiábavaló er feszítéseket téve. Az ezernyi különböz fajból származó lények forgatagában szinte semmit sem jelentett egy újabb felt nése. Csavart szarvval ékesített fejük álmosan bólogatott.

majd ráfordultak egy mellékútra. – Hi chubba da nago? – csattant fel gurgulázó torokhangon. mi járatban vannak.és kommunikációs chippekb l álló hegyeket. – Á. kócos hajú kisfiú szaladt be az üzlet mögötti roncstelepr l. – A szúrós tekintet gülüszemek egyik arcról a másikra rebbentek. és különös. állával egy üzlet felé bökve. – Miféle szemetet keresel. hogy csak egy elmosódott sáv látszott körülötte. miközben kék szeme egy pillanatra a jövevények felé villant. A toydari továbbra is Qui-gon orra el tt lebegve a leveg ben hátrakiáltott a válla fölött. – A vécét takarítottam. – Ez meg miféle? Jar Jar reszketve behúzódott Qui-gon mögé. igen! Nubi! Rengeteg alkatrészünk van hozzá. bordázott orrnyúlványa rágörbült fogakkal teli szájára. – Peedunkel! Naba dee unko! Egy alacsony. farmer? – A droidomnál van egy lista – pillantott le az R2-es egységre Qui-gon. Qui-gon egy pillantással felmérte az rhajókból és terepsiklókból származó hajtóm alkatrész-. hogy felismerje egy egyedét. gondolta Qui-gon. – Ne érdekeljen! – söpörte félre a toydari kérdését a Jedi. – Mi tartott ilyen sokáig? – Mel tass cho-pas kee – felelte a fiú gyorsan. – Egy J típusú Nubi-327-eshez lenne szükségem alkatrészekre – közölte a tulajjal. mint aki hamarosan bekövetkez verésre számít. és egy olyan ember tekintetével nézett föl a toydarira. cuppanó hangokat hallatott.Végigmentek az rkiköt f utcáján. – Tudsz segíteni vagy nem? – Tudtok fizetni vagy nem… ez itt a kérdés! – A toydari kék b karjait dacosan keresztbe fonta kerek teste el tt. aki mint egy megvadult szonda repült az arcukba. és egy köpcös. ahogy mondtad… . kék lénnyel találták szembe magukat. és állt meg bizonytalanul a társaság el tt. és fenyeget en felemelte a kezét. hogy végül a gungán állapodjanak meg. Beléptek az üzlet alacsony ajtaján. amely mögött hatalmas halmokban álltak a legkülönfélébb járm vek roncsai és alkatrészei. Összerezzent. de semmi többet. vezérl pult. Annyit tudott a fajról. ahogy a gazdája megfordult. – El ször valamelyik kisebb keresked nél próbálkozunk – jelentette ki. Egy toydari. Rongyos ruháit vastagon borította a mocsok. A toydari arca felragyogott. amely egy alkatrészárusokkal és roncstelepekkel övezett kis térre vezetett. afel l érdekl dve. és megvet en végigmérte ket. parányi szárnyaival olyan gyorsan csapkodva.

befont barna hajának. Most kedvesen rámosolygott. ismét a kezébe vette a fémdarabot. kíváncsisága láthatóan legy zte zavarát. mi lehet az. Jar Jar azonnal letette az ismeretlen rendeltetés alkatrészt. Mikor a Jedi elt nt a hátsó ajtó mögött. – Ne nyúlj semmihez! – kiáltott hátra Qui-gon a válla fölött éles hangon. Anakin odalépett a pulthoz. zavarában és örömében menten elolvad. de fintorogva nyelvet öltött Qui-gon távolodó hátának. hogy még a legelvetemültebb rkalózok is sírva fakadnak a láttukra. mintha teljesen lekötné a figyelmét egy adó-vev be való energiacella tisztogatása. keresett egy üres helyet. Még akkor sem tudta elfordítani a tekintetét. aki a lánnyal érkezett és most a polcokon matatott. ahogy Watto rábízta az üzletet. – Gyertek hátra! Ott megtalálhatjátok. hogy t bámulja. Jóságosak és kedvesek. amint beszaladt Watto üzletébe. Hevesen integetve Qui-gonnak ellibbent a roncstelep felé. Anakin nem tudta volna mihez hasonlítani alacsony. és a fiú úgy érezte. – Pedig bizonyára te is közéjük való vagy – makacskodott Anakin. hosszú. és olyan szépek. – Talán csak nem tudsz róla. Vett egy mély lélegzetet. de ennek ellenére nagyon is magabiztosnak t nt. Alig hallotta. – Honnan tudsz ilyen sok mindent a galaxisról? . és a kezébe vett egy különös alakú fémdarabot. és azóta sem tudott betelni a látványával. még azel tt. hogy Watto megszólalt volna. amit kerestek. Aztán mégis visszanézett a fiúra. – Te egy angyal vagy? – kérdezte halkan. A lány durva parasztöltözéket viselt. – Vicces fiú vagy – tért vissza a kedves mosoly. Alig vette észre a fura kinézet idegen lényt. – Angyal – húzta ki magát Anakin.– Chut-chut! – emelte fel a kezét a toydari dühösen. azt hiszem. karcsú termetének. Rögtön felfigyelt rá. Láthatólag teljesen leny gözve találgatta. A lány úgy tett. Jar Jar odalépett az egyik polchoz. és felült rá. k a világmindenség leggyönyör bb teremtményei. – Soha nem hallottam még róluk – rázta meg a fejét zavartan a lány. Anakin Skywalker egyszer en nem tudta levenni a szemét a lányról. barna szemének és gyönyör arcának szépségét. – Tessék? – nézett rá tágra nyílt szemmel a lány. A Jedi és R2-D2 követték a toydarit. – Az Iego holdjain élnek. – Hagyd most a vécét! Ügyelj a boltra! Nekem el kell intéznem egy eladást! Visszaszökkent vev i arca elé. amikor a lány észrevette.

motorjai leálltak. Egy nap el fogok repülni innen. aki a lánnyal érkezett. nem teljesen értem ezeket a dolgokat. ahogy életre kelt és céltudatosan elindult el re. – Ember vagyok! – nézett a lány szemébe dacosan. és a nevetésük csak tovább fokozódott a szerencsétlen lény megnyúlt arcára kiül kifejezés láttán. Zaklatottnak t nt. A motorjai felzümmögtek. én meg nyitva tartom a fülem – vetett egy gyors pillantást a roncstelep felé. ami az útjába került. A lény a tanácsát követve vadul lecsapott a droid orrára. elnézett valamerre. a droid azonban makacsul továbbmasírozott az üzletben. t le viszont elnyert minket Watto egy fogadáson. Padmé fura társa ijedten nyögdécselve eredt utána. azt hiszem. kidudorodó orrú kis droid fölé. Watto sokkal jobb gazdánk. és megrántotta a vállát. közben ezernyi dolog jutott az eszébe. és lehajolt egy köpcös. – Feleségül foglak venni – mondta váratlanul a fiú. – Ne haragudj! – mondta az gyorsan. a huttnak. A fura lény. A szerkezet testéb l minden irányba végtagok és manipulátorok ugrottak ki. Nagyon idegen nekem ez a világ. aztán visszafordult Anakin felé. A nevetésüket hirtelen mintha elvágták volna. a tekintetét azonban nem fordította el. – Nyomd meg az orrát! – kiáltotta Anakin. Kezét kíváncsian kinyújtva egyik ujjával megbökte a droid orrát. belekapaszkodva próbálta lelassítani. . – Rabszolga vagy? – meredt rá döbbenten a lány. Anakin és a lány egymásra néztek. fémlábai hangos kattanással csusszantak a helyükre. – Régóta élsz itt? – Egészen kicsi korom óta… azt hiszem. kószálása során visszatért az üzlet elüls részébe. Anakin egy pillanatig áthatóan fürkészte. amikor lélegzetvételnyi szünethez jutott a rátör nevetés közepette. Anakint szégyen és düh öntötte el a hangsúlyától. – Tudod. karjai és lábai visszahúzódtak a helyükre. Most már Padmé is hangosan nevetett. én is pilóta vagyok. amit el szeretett volna mondani neki. A gépezet azonnal megállt. mindent felborítva. – Rengeteg keresked és pilóta jár ide.Anakin viszonozta a mosolyt. – Különös lány vagy – bökte ki végül. – Padmé Naberrie – simított végig idegesen a haján a lány. – Attól tartok. A mamámat és engem eladtak Gardullának. Padmé öntudatosan megigazította a frizuráját. A lány odalépett a pult végéhez. hároméves lehettem. – Engem Anakin Skywalkernek hívnak – ugrott le a pultról.

mert hiszek benne… A lány elképedten mosolygott. – Anakin – segítette ki az. türelmesen várakozott. majd ismét elhúzta a kezét a köpcös. – Különös alak vagy – jegyezte meg a lány. – Van húszezer köztársasági kreditem… – Köztársasági kreditek? – robbant ki Watto utálkozva. Senki másnál nem találtál volna a környéken. aminek valóban van értéke… – Semmi mást nem ajánlhatok fel – rázta meg a fejét a Jedi-mester. Bár ennyi er vel akár egy új hajót is vehetnél. Anakint egyáltalán nem bántotta az édes. hogy akarsz fizetni. Egy T-14-es hiperhajtóm -generátor. láthatóan nem jutott eszébe a fiú neve. – Aha. teljes tudatával a Jedik szuggesztív erejére koncentrálva. A fura lény a szemét forgatta. – A kreditek tökéletesen megfelelnek – ismételte meg. göcsörtös ujja a képerny t kopogtatta. – Miért mondod ezt? Anakin habozott egy kicsit. egyáltalán nem felelnek meg! – csattant fel Watto dühösen verdesve szárnyaival. A roncstelepen Watto egy hordozható adatbank képerny jét tanulmányozta. Qui-gon a homlokát ráncolta. te félkegyelm ! Az ilyen trükkök nem hatnak rám… csak a pénz! Ha nincs pénz. – Komolyan mondom – makacskodott a fiú.Egy pillanatnyi hallgatás után a lány ismét kacagni kezdett. hogy a közelben senki másnak nincs T-14-es hiperhajtóm -generátora! . – Anakin – biccentett Padmé. – De a kreditek is tökéletesen megfelelnek. dallamos hang. Err l jut eszembe. Még olcsóbb is lenne. nincs üzlet. – Te még kisfiú vagy. – Nem és nem és nem! – horkant fel Watto. – És mi a fenét hadonászol itt a kezeddel? Tán csak nem valamiféle Jedinek képzeled magad? Hah! Toydari vagyok. oldalán az R2-es egységgel. – Nem. valami. nincsenek alkatrészek! Arra pedig mérget vehetsz. Már nem nevetett. – Hát attól tartok. – Szerencséd van. – De nem leszek mindig az – nézett áthatóan a szemébe a fiú. – Talán azért. – A toydari vadul csapkodó szárnyakkal a Jedi elé lebegett. farmer? Qui-gon elgondolkodott. kék lény el tt. – A köztársasági kreditek itt semmire sem jók! Nekem valami jobb kell. meg is van. Az egyik kezét elhúzta a toydari arca el tt. nem lehetek a feleséged… – Elhallgatott. Qui-gon összefont karral.

egy képerny is a földre zuhant. hogy a fedélzeten nem akad semmi értékes? – fejezte be a beszámolót. A fiú és a királyn udvarhölgye teljesen belefeledkezett a beszélgetésbe. sietve maga mögött hagyva az általa teremtett felfordulást. és a társai után indult. Az R2-es egység h ségesen követte. Qui-gon a kis téren átvágva a f utca felé vezette csapatát. Watto felhorkant. – Örülök. – Itt végeztünk – közölte Qui-gon a lánnyal az üzlet bejárata felé tartva. A toydari utánuk kiáltott. Qui-gon sietve felvázolta neki a helyzetüket. mintha csapdába esett volna. – Biztos. amit említettél. ahol senki sem láthatta ket. Nem elég. amikor Jar Jar egy alkatrészt kihúzva egy halom aljáról a padlóra borította az egész építményt.Qui-gon bosszúsan visszaindult az üzlet felé. hogy helyrehozza a hibát. csak azért. – Csinálj rendet. majd gúnyos megjegyzésekkel illette a Jedi-mestert. Ügyet sem vetettek a gungára. megeresztett egy halk örömkiáltást. A vonal másik végén rövid csend állt be. – Nekem rokonszenvesek voltak. ha lesz valami elcserélnivalójuk. aztán mehetsz hazafelé! Anakin felvidult. Az értékük meg sem közelíti azt az összeget. esetleg egy-két ékszer. Jar Jar is gyorsan utánavetette magát. ahogy berepült a roncstelepr l. és ponchója alól el vette komlinkjét. . Jar Jar azonban úgy toporgott. – Én is örülök! – kiáltotta a fiú. nyomában az R2-es egységgel. nyilvánvaló vonakodással a hangjában. Qui-gon épp akkor lépett be az üzletbe. és gyorsan munkához látott. Watto utálkozva csóválta a fejét. és a fiú arca elé libbent. Padmé és az R2-es egység türelmesen várakozott. mert ilyen messze élünk mindent l. a királyn ruhatára. A Jedi-mester beterelte társait az els árnyas kapualjba. Anakin – mosolygott melegen a fiúra Padmé. A gunga er feszítései nyomán. hogy megismerhettelek. Mikor Obi-van fogadta a komlink hívását. tekintete az ajtónyílásra szegez dött. mert az köztársasági krediteket próbált rásózni. hogy majd akkor jöjjenek vissza. semmit sem tudunk! Anakin még mindig vágyakozva bámult Padmé után. tekintetét idegesen a forgalmas utcára szegezte. – Néhány ládányi élelmiszer. – Ezek a külvilágiak! Azt hiszik.

jössz nekem hét truguttal! – rohant el a pult mögül a tulaj. majd hosszú nyelvével kil ve elkapta az egyik békát. Jar Jar reménytelenül kereste az utcán a társait. – Miérd mindig engem fognag gi? . Jar Jar egyetlen szót sem bírt kinyögni. – Ez a tied? A dug fenyeget en a gunga arcába nyomta a békát. igyekezett kiszabadulni a kegyetlen szorításból. – Hé. Balszerencséjére azonban a drót nem engedett. és megragadta a torkát. ne! – nyöszörögte esdekelve. Elég régóta nem evett már semmit. és odaintett a többieknek. közöttük egy duggal. miközben lázasan kereste az egérutat. Körülkémlelt. az úgy repült ki a szájából. Az asztalokon átvetve magát egy szempillantás alatt beérte a gungát.– Akkor nincs mit tenni – ráncolta a homlokát Qui-gon. Qui-gon azon töprengett. Jar Jar sietve próbálta utolérni társait. Jar Jar azonban le-lemaradozott. Jar Jar földbe gyökerezve állt a szájából kilógó dróttal.és szagolnivalótól. fuldokolva kapkodott leveg után. Az asztalok körül egy csapatnyi durva külsej idegen ült. Egyre többen gy ltek köréjük. Jar Jar azonban belecsimpaszkodott a karjába. – Chubba! Te! – szörcsögte a dug szelvényes ormányán keresztül. A zsákmány egy szempillantás alatt elt nt a szájában. Szemét vadul forgatva szeretett volna valami segítséget találni. Épp ez a problémánk. – Ezeg idd mind rüldeg! Girabolnag ézs megnyúznag minged! – Nem valószín – sóhajtott fel Qui-gon kiszabadítva magát Jar Jar szorításából. hogy figyeli-e valaki. Ide-oda pattogott. szájában összefutott a nyál. Majd jelentkezem. drótra felf zött békát. mi legyen a következ lépésük. köztük rodiaiak is A dug átkozódva a földhöz teremtette Jar Jart. mintha kil tték volna. Visszadugta a komlinket a ponchója alá. remeg tapogatókkal és ragokkal. – Ne. leny gözve a számtalan látni. és megpillantotta a szerencsétlen Jar Jart. A dug dühödten talpra ugrott. Tett egy lépést az utca felé. Ismét bevetették magukat az utca forgatagába. – Semmi értékes nincs nálunk. aki épp a gondolafutamokon szerzett gy zelmeivel kérkedett. uram – könyörgött a gunga. amint megpróbált eliszkolni a békaárus el l. Kétségbeesésében kiköpte a békát. és fölé hajolt. az egyik közeli pultnál azonban megpillantott egy sor. Padmé és R2-D2 szorosan mellette maradtak a nyüzsg lények sokaságában. ragacsos lik rrel terítve be a társaságot. – El bb-utóbb megmutatja magát egy másik megoldás. A gunga kétségbeesetten próbált arrébb kúszni. Épp egy szabadtéri kávézó el tt haladtak el. – Nincs érdelme. széles körívet leírva a megfeszül drót végén. majd leszakadva a drótról pontosan a dug italában landolt. képtelenül arra. hogy eliszkoljon. azok azonban már elt ntek a szeme el l. A gunga lelassított.

fenyeget pillantást vetve a reszket Jár Jarra Sebulba sarkon fordult. Sebulba szembefordult a fiúval. Padmé és R2. – Komoly összeköttetésed vannak. Anakin vállat vont. ha neked kellene értem fizetni – mondta halkan Anakin a távozó dug után nézve. amikor Qui-gon. – Nem zsináldam semmid! – makacskodott Jar Jar a kezeivel hadonászva a nyomaték kedvéért. – Nemizs. Különös érzéked van a bajkeveréshez. Padmé melegen rámosolygott a fiúra. Nem szeretnélek darabokban látni. – Összeköttetések… többek között a huttokkal. Sebulba – bólintott. és megállt a dug mellett. – Chess ko. itt helyben szétzúználak! Egy utolsó. – A következ futam neked az utolsó lesz. aki elvörösödött a büszkeségt l. majd megfogta a gunga karját. miel tt újra versenyezhetnék veled. shag? – csattant fel. és felismerte a félelem árnyékát az arcán. a fiú megmentett egy nagy verést l. tartása magabiztosságot sugallt. Anakin Skywalker átnyomakodott a tömegen. kegyetlen arca megvet fintorba torzult. hogy ilyen hamar viszontláthatja Padmét. örülve. A fiú láthatólag nem félt a lényt l. ifjú barátom – biccentett oda Anakinnak. és társaival együtt visszatért a kávézóba. – Akárhogy is. Sebulba azzal próbálta . sietve felbukkant a tömegben. végre felfigyelve a gunga elt nésére. – Kék szeme rászegez dött a dugra. miközben leseperte magáról a port és a homokot. Egy nagyon veszélyes duggal. – Hello! – üdvözölte ket Anakin vidáman. – Událom a veregedézsd. – A haverotokból majdnem narancspépet csináltak. ahogy felismerte a jövevényt. – Féltél – nézett fel a gunga hosszú arcába komolyan a fiú. – Hát tényleg szörny lenne. – De azért vigyázz! Elég jó összeköttetései vannak a fickónak. Elismer en végigmérte a dugót. Köszönöm. wermo! – csapott a leveg be. Épp talpra segítette Jar Jart. akik maguk is félnek. nem rettentette meg a fenyeget csoport. Összet zésbe keveredett egy duggal. magyarázatot követelve a fiú szavaira. vetett egy pillantást a tömegre. Jar Jar. Zsoha nem gezdenég ilyezsmit! Qui-gon jelent ségteljesen rámeredt Jár Jarra. Sebulba. nemizs! – tiltakozott felháborodottan a gunga.– Mert félsz – válaszolta egy higgadt hang. – És a félelem mágnesként vonzza azokat. – Neek me chawa! – köpött ki dühösen a dug. – Uto notu wo shag! Ha nem rabszolga lennél. – Tooney rana dunko.

Szétnyíló ponchója alatt a fiú meglátta az övér l lelógó fénykardot. belekapaszkodva az ócska ponyvába. hogy a lehet legtöbb id t tölthesse a lány társaságában. hogy megver téged. Egy id s. – Tudod. Benyúlt a zsebébe az összekuporgatott pénzéért. döbbent rá. . Mindent megtett volna. A következ roham felkavarta a házak között a port. – Irgalmas isten. – Jó fiú vagy te. – Van egy meglepetésem számodra! – ragyogott a fiú arca. az egyiket véletlenül elejtette. Jira. Az öregasszony átnyújtotta Qui-gonnak. Anakin szeme elkerekedett. Anakin elmosolyodott és vállat vont. – Megtaláltam azt a h egységet. Az utca felé lejt pulton színes gyümölcsökkel teli ládák álltak. és sikerült is rávennie a kis csapatot arra. és elvette az érméket Anakintól. hogy kövessék egy darabon egy gyümölcsöspulthoz. ha gyorsan hazamennél. Azzal csak könnyebb lesz. Annie – simogatta meg ráncos kezével. Annie. A mellette álló farmer lehajolt. A düledez tákolmány fölé ütött-kopott ponyvát feszítettek. Anakin egy vállrándítással elintézte a dicséretet. Padménak és Jar Jarnak a pallikat. megrázva a póznákat. – Hoppá. sz hajú. Jira megdörzsölte a karját göcsörtös kezével. görnyedt. azt hittem több van nálam – mondta gyorsan. Könnyebb lenne az életed. – Négy pallit kérek. hogy fájnak a csontjaim! Vihar lesz. hogy kifizesse Jirát. a h ség továbbra sem kímél – mosolygott rá az öregasszony. ha kevesebbet félnél – tette hozzá félrehajtott fejjel. toldozott-foldozott ruhát visel asszony emelkedett fel az üdvözlésükre. nem nézve fel a tenyerér l. Annie. Jobban tennéd.el zni a félelmét. ígérem. de amikor el vette az érméket. Imádni fogjátok! – kacsintott oda Padménak. – Hogy érzed magad ma. Jira? – ölelte meg egy pillanatra Anakin. és felvette. Jira. – Hát… valamennyire. – Legyen akkor három palli. de az érmékre koncentrálva elleplezte meglepetését. savanyú ábrázattal. de pár nap alatt rendbe hozom neked. Heves szélroham söpört végig az utcán. mosolyogva a fiú arcát Jira. – És nálad bevált a dolog? – kérdezte Padmé szkeptikusan. Csak három trugutja van. amelyet kerestem már egy jó ideje. Én amúgy sem vagyok éhes. és a gyümölcsöket kezdte szemügyre venni. Eléggé le van robbanva.

A fiatal Jedi gondterhelt tekintete Mos Espát fürkészte. Panaka és Obi-van összenéztek. Az adást a királyn kabinjában fogták. és megfordulva Panaka kapitányt látta ledübörögni a hajó rámpáján. Amidalát és udvarhölgyeit. Siessünk! A körülöttük süvölt szél és kavargó por közepette Anakin Skywalker istenhozzádot kiáltott Jirának. – Ez a vihar le fogja lassítani ket – állapította meg a Jedi aggodalmasan. Körülöttük a boltosok és árusok becsukták az ajtókat és ablakokat. amíg elvonul. majd Qui-gonra. lefedték a ládákat és pultokat. Gyertek velem! Nálunk meghúzódhattok.A szél még jobban feler södött. Anakin gyorsan megfogta a kezét és rángatni kezdte. A kormányzó hangja id nként teljesen elhalkult. majd becsukták maguk mögött a zsilipet. Lépéseket hallott maga mögött. ahogy végigsüvített a Tatuin szélesen elterül sivatagja fölött. Felsípolt a kapitány komlinkje. – Van hol meghúzódnotok? – kérdezte. Nem lakunk messze. amint a város fokozatosan elt nt egy homokfüggöny mögött. – Nem értek ki id ben a városból. – Még egyszer köszönöm. felség… – Sio Bibble . Eiartét és Rabét Sio Bibble halvány. – A várostól nem messze szálltunk le – válaszolta Padmé elfordítva arcát a metsz homokfuvallatok el l. hogy… – Messze van a hajótok? – szakította félbe a fiú sietve. – Igen? – vette le az övér l Panaka a kommunikátort. – Visszamegyünk a hajónkhoz – bólintott a Jedi-mester. katasztrofális… engednie kell a követeléseiknek. Az egyre er söd szél belekapott köpenyébe. ifjú barátom. – …visszatérésükig nem kapunk enni… egyre több a halott. remeg hologramképét nézve találták. – Azonnal megyünk – felelte a kapitány. – Le kellene zárnunk a hajót. Gyorsan felszaladtak a rámpán. behordták az árujukat. Anakin felpillantott az égre. és a mamám nem fogja bánni. miel tt komolyabbra fordul. maga el tt terelve a homokot és a szétszórt szemetet. – Elég keménynek t nik – bólintott Panaka. A homokviharok nagyon-nagyon veszélyesek. és sietve otthona felé vezette újdonsült védenceit. – Üzenet érkezett otthonról – recsegett Ric Olié hangja a hangszóróban. *** Mos Espa külvárosaitól nem messze Obi-van a Nubi orra mellett állt.

illetve a mögöttük bukdácsoló farmert. – Kérem. aztán megadóan bólintott. Obi-van felé fordította a tekintetét. Anakin szorosan fogta Padmé kezét.képmása és hangja elt nt. felség! Semmilyen üzenetet ne küldjön! A királyn egy pillanatig habozva nézett rá. a lehet ség. hogy elviheti az otthonába és bemutathatja az anyjának. És persze a magáról és anyjáról sz tt álmai is eszébe jutottak. húsba és ruhába egyaránt kegyetlenül belemarva. hogy jól döntött. A napfény. hogy egy igazi Jedit kísér hazafelé. Ne válaszoljon. felség. Beértek a rabszolganegyedbe. A gondolattól forróság öntötte el a testét. mely egyszerre volt kellemes és valahogy ijeszt . A farmer is sokszor eszébe jutott – már ha farmer volt egyáltalán. Valahol a távolban rémülten felb dült egy eopie. mit tegyünk! Ha hall engem. miközben minden erejét összeszedve igyekezett id ben elérni a város rabszolganegyedében lév otthonukat. fullasztó örvényekkel dühöngött Mos Espa utcáin. és valami titokzatos. majd ugyanolyan rossz min ségben újra felbukkant. hogy talán valami csodálatos végkifejlete lesz ennek a váratlan találkozásnak. és a város épületei lassan elt ntek a mély. sárgásszürke árnyalatot öltött. hogy el ne veszítse a lányt. hogy egy darabig még foghatja a kezét. Az ingatag konstrukciót közös falakkal er sítették . és nagyon remélte. lehajtott fejjel. hogy nem téved. Obivan szó nélkül távozott a kabinból. az egymásra épített. 10 A homokvihar vakító. Titkon remélte. Ölébe ejtett keze ökölbe szorulva árulkodott idegességér l. mondja meg. meggörnyedt testtel küzdöttek a szél ellen. Mindenesetre jó érzés volt. A Jedi gyorsan megrázta a fejét. Padmé járt a fejében. különös. elhomályosítva a homoktól és a portól. hogy megmutathatja neki a gépeit. Anakinnak azonban azt súgták az ösztönei. áthatolhatatlan félhomályban. Egy fénykard lógott az övén. Anakin gondolatai azonban a vihar ellenére is máshol jártak. hangyabolyra emlékeztet viskók közé. – Ez csak egy trükk. válaszoljon… A kép felvillant és végleg elt nt. A mellettük elhaladó helybeliek és idegenek is hasonlóképpen. márpedig csak a Jedik viseltek fénykardot. ami örökre megváltoztatja az életét. a kétélt lényt és az R2-es egységet. A kormányzó hangja elnémult. amiben Anakin komolyan kételkedett. izgalmas dolog vezérelte ezt a kis csapatot az útjába. gyönyör arcára gondterheltség ült ki. valami. Amidala királyn mereven bámulta a hologram helyét. könyörgök. Szinte el sem merte hinni. düledez .

– Anakin. és menedéket ajánlott nekünk – magyarázta Quigon. miért vannak itt ezek az emberek? – Homokvihar van. – Hoppá. Valaha csinos lehetett. majd kinézett az ablakon. Az elhatározás megkeményítette a n vonásait. Meleg. – Én is építek egy droidot – közölte gyorsan Anakin. A süvít szél homokot és szemetet sodort el a kunyhó el tt. Az egyik fal mellett egy konyha. fiatalos mosollyal üdvözölte fiát. ruházata durva volt és egyszer . bizonytalanul végigmérve a jövevényeket. Az R2-es egység rövid csippantást hallatott. anya – ragyogott Anakin arca. hosszú barna haját hátrafogta megviselt arca el l. – Szeretnéd látni? – Anakin! – Anyja hangja már a szobája ajtajából fordította vissza. – Qui-gon Jinn vagyok – lépett el re a Jedi –. és belökte az ajtót. – És a droidunk. nem! – kiáltott fel halkan. A kunyhó központi helyiségében álltak. azt hiszem. Jar Jar Binks kíváncsian és némileg megkönnyebbülve nézett körül. gellemezs – morogta. – k pedig… – Elhallgatott. – Ó. Fehérre meszelt. a ti neveteket nem tudom – ismerte be. kicsi. ahol dolgozik. boltíves ablakokon besz napfényben és a mennyezetlámpákból áradó szórt elektromos fényben. – Gellemezs.meg. remélve. A negyvenes éveiben járhatott. hiszen a vihar mindenkit be zött a maga kis odújába. Odakint felüvöltött a szél. – Annie. és Anakin szerint még most is az volt. – A fia volt olyan kedves. az emeletekre kanyargós lépcs k vezettek fel. A negyed el tti tér üresen tátongott. Anakin odavezette védenceit szállásukhoz. pedig Jar Jar Binks – mutatott a gungára. hogy megmutathatja Padménak m vét. . – Az üzletben ismertük meg. újabb réteget hántva le a falak küls borításáról. aki esetlenül intett a kezével. – Ez itt Padmé Naberríe – mosolygott rá Padméra. A hálófülkékbe és kis kamrákba ajtó nélküli nyílások vezettek. anya – nézett rá a fia zavartan. – Anya! Anya! Megjöttem! – kiáltotta izgatottan. – Megmutatom a droidomat. mi ez az egész? – k a barátaim. az id és az élet viszontagságai azonban mély nyomokat hagytak rajta. a sz k helyet egy asztal és néhány szék uralta. a másik el tt egy munkapad helyezkedett el. mely gyorsan lehervadt a mögötte álló idegeneket meglátva. – Gyere! – kapaszkodott bele Anakin ismét Padmé kezébe. kezét ruhájába törölve. Anakin anyja a munkapad mell l állt fel. kínosan tisztán tartott vályogfalak derengtek homályosan a vihartól elsötétült. – Hallgasd csak! A n az ajtó felé pillantott. Artu Detu – fejezte be a bemutatkozást Padmé.

pillanatnyilag kikapcsolva. mit csináljon. A droid a munkaasztalán hevert. Padmé a fiú válla fölött áthajolva elmélyülten szemlélte a droidot. és a droid azonnal felült. Fogadja el ezeket. miután az el éjjel még állított fénytör lencséjén. R2-D2 is velük tartott. Figyelj csak! Bekapcsolta C-3PO-t. Shmi ismét a szemébe nézett. ahol Anakin hagyta. – Nagyon különleges fiú – bólintott Qui-gon.Miközben beráncigálta Padmét a szobájába. – Tüd m. A bels kábelezéssel már végzett. – Igen – ismerte el a n halkan –. és az egyik erszényéb l el vett öt kis kapszulát. Qui-gon már felmérte a helyzetet és meghatározta. ott hevert. Az egyik szeme sem került még a helyére. körülnézett. rövid füttyökkel kommentálva a fiú magyarázatát. – Protokolldroid… anyának fog segíteni. – Anakin és én örömmel vendégül látjuk magukat. majd felkapta a hiányzó szemet a munkaasztalról. és beillesztette a helyére. – Nagyon köszönöm. mire van szükség. még mindig a kunyhó belsejét tanulmányozta. – Hát nem remek? – kérdezte Anakin hevesen. már lelkesen magyarázni is kezdte a részleteket. – Még nincs kész. idegesen várva a lány reakcióját. Jar Jar nem moccant a helyér l. hogy milyen. – Köszönöm – emelte tekintetét Qui-gon arcára. . hogy mostantól egy nagyon fontos titkon osztoznak. A szélfútta homokszemcsék csikorgó zajt keltve csapódtak a vastag ablaküvegeknek. Egy étkezésre talán futja bel lük. – Shmi Skywalker vagyok – nyújtotta végül az asszony a Jedi felé a kezét. tudom. mivel a fiú épp a küls borításán dolgozott. A n tiltakozás nélkül elfogadta a kapszulákat. hogy aztán szinte azonnal lesüsse a szemét. figyelmesen hallgatva szavait. Qui-gon a fiú anyjával szemben állt a feszült csendben. Anakin sietve megkerülte. – Egyszer en gyönyör – felelte Padmé. Anakin a szobájában megmutatta Padménak C-3PO-t. hogy valaki megmondja neki. Benyúlt a ponchója alá. szintén leny gözve. láthatólag arra várt. ha valaki váratlanul érkezik. Azt hiszem. Elnézést kérek az udvariatlanságomért. a karjai és a lábai azonban még fedetlenek voltak. de hamarosan befejezem. a törzse. sohasem fogom megszokni Anakin meglepetéseit. A lány tiltakozás nélkül követte. és a Jedi azt olvasta ki a tekintetéb l. – Tényleg tetszik? – pirult el büszkén a fiú.

porfelh ket kavarva a leveg ben és elhomályosítva a napok fényét. a végén egy elektronikus dezignátorral. – Szelíden visszatolta a droidot a munkaasztalra. eltorlaszolva az ajtókat. De ne aggódj. – Úgy valahogy. beborítva Mos Espát. ahogy eltervezte. – Te jóságos! Milyen kellemetlen! – nézett végig C-3PO lábai vázán. halmokba hordva a sivatagi homokot az épületek falai tövében. hamarosan gondoskodom err l is. közben folyamatosan szemmel tartva a beállításokat. A vihar kitartóan tombolt a nap hátralév részében is. megnézheted a gondolámat is. Watto nem is sejti. Mikor minden úgy állt. Felkapott egy hosszú nyel szerszámot. Miközben az asszony az étel elkészítésével foglalatoskodott. az ember-kiborg kapcsolatok specialistája. Titok! – Rendben – mosolyodott el Padmé. és óvatosan beillesztette a C-3PO fején lév aljzatba. régóta dolgozom már rajta. Shmi Skywalker a Qui-gontól kapott élelmiszer-kapszulákból vacsorát készített mindannyiuk számára. és közben a válla fölött hátranézett Padméra. Az összeköttetést korántsem lehetett tökéletesnek nevezni. Mikor aztán Anakin kihúzta az aljzatból a dezignátort. Néhányszor elforgatta a nyelet. a droid felállt a munkaasztalról és szembefordult Padméval. – Egy kicsit még zavaros. – Nagyon jól tudok titkot tartani. Qui-gon behúzódott egy sarokba és lopva kapcsolatba lépett Obi-vannal. . – Kilátszanak az alkatrészeim? Te jóságos! Anakin beharapta az ajkát. – Elnézést… – nézett le rá C-3PO kíváncsian – de hogy érted. ahhoz azonban elég volt. C-3PO válaszul többször megrázkódott. R2-D2 melléjük gurult és egy sor éles füttyöt bocsátott ki magából. – Ha véget ér a vihar. – Tökéletes! – vigyorgott a fiúra Padmé ámulattal. Padmét pedig Anakin kötötte le a másik szobában. Tudod.– Hogy vannak? – nézett rájuk C-3PO. hogy meztelen vagyok? R2-D2 tovább trillázott. – Helyesen döntöttél. hogy a Jedi-mester értesülést szerezzen a Nabooról sugárzott üzenetr l. de elfelejtettem beégetni a kódot a memóriájába. – Én egy protokolldroid vagyok a kiborg kapcsolatok… a szokások és az emberek… – Hoppá! – mondta Anakin gyorsan. Miben állhatok szolgálatára? – Tegnap adtam neki ezt a nevet – vont vállat Anakin –. megnyomott a nyél végén egy gombot. hogy magától is el tudja mondani. Obi-van – nyugtatta meg fiatal védencét halkan. – Üdvözlöm! Szi-Thripio vagyok.

Az asztal két végén Qui-gon és Padmé foglalt helyet. A gunga zavarában lehajtotta a fejét és úgy tett. félrenézett. próbálva enyhíteni a lány zavarán. hogy felfedjük a hollétünket. Egy pillanatra minden szempár felé fordult. Shmi viszont. Anakin a kisfiúkra jellemz módon a szégyen leghalványabb jele nélkül kezdett rabszolgaéletükr l mesélni. kísérteties háttérzenét szolgáltatva a bent uralkodó csendhez. – Mi csak saját magunkra számíthatunk. Hamarosan mindannyian leültek. – A Köztársaság rabszolgaság-ellenes törvényei… – A Köztársaság messze van – vágott a szavába Shmi nyersen. mit mondhatna még. hogy még léteznek rabszolgák a galaxisban – fordult vissza Padmé Shmi felé. ahogy Padmé. és kikapcsolta a komlinket. ha Bibble kormányzó igazat mondott. – Nem tudom elhinni. ahogy elfogyasztotta a valóban ízletes húslevest. igyekezett érzékeltetni vendégeikkel helyzetük komolyságát. mintha nem vette volna észre a rosszalló tekinteteket. – Minden rabszolgának van egy jeladó a testében – magyarázta a n . . – Places! Jar Jar elmélyülten szürcsölgette a levesét. nem tudva. akit jobban érdekelte a fia reputációjának megóvása. Shmi elmosolyodott. A válasz kissé recsegett a vihar miatt. – Akárhogy is. de eddig nem volt szerencsém – tette hozzá Anakin komoran. – Az az üzenet csak csali volt. Odakint még mindig tombolt a vihar. – De mi van. – Ha valaki szökni próbál… –…akkor felrobban! – fejezte be a mondatot a fia. Csak a tényeket látta. hogy elfogyasszák a Shmi által készítet vacsorát. azokat pedig mohón meg akarta osztani új barátaival. Qui-gon odapillantott a konyhaasztalnál neki háttal álló Shmi felé.– A királyn nagyon zaklatott – felelte a másik. Anakin. hogy mindenki elhallgatott. Jar Jar és Shmi pedig az oldala mellé ültek. Erre mérget mernék venni. és a nabooiak tényleg a pusztulás szélén állnak? Qui-gon felsóhajtott. Az utolsó mondat hallatán azonban félrenyelt. – Láttál már gondolaversenyt? – kérdezte Anakin. csak fél füllel figyelve a társalgásra. – Megpróbáltam lokalizálni ket egy szkennerrel. kezdünk kifutni az id l – suttogta. és olyan hangosan kezdett el krákogni. Kínos csend állt be.

– Bárcsak így lenne… . aki képes rá! – vigyorodott el Anakin. ha gondolával versenyzel. – Nagyon gyorsak és nagyon veszélyesek. – Nem hiszem – rázta meg hevesen a fejét Anakin. hogy folytassa. hogy megszerezzen egy falatot az asztal másik oldalán álló tál mélyér l. – A Malasterén is vannak gondolafutamok – jegyezte meg a Jedi-mester. és mintha szomorúság költözött volna sötét szemébe.Padmé megrázta a fejét. A fiú megköszörülte a torkát és összeszedte minden bátorságát. Qui-gon megrovó tekintete azonban rögtön elnémította. – Én vagyok az egyetlen ember. hogy sohasem hallott róla. lenyelte. de csak érthetetlen motyogásra futotta az erejéb l. – Ezt meg ne lássam még egyszer! – figyelmeztette Qui-gon. – Ilyen fegyvere csak a Jedi-lovagoknak lehet. Qui-gon arcáról lehervadt a mosoly. hogy egy ember képes lett volna rá. Qui-gon tovább bámult rá. ahogy a férfi és a fiú egymásra meredtek. anya? Ez nem hencegés! Ez az igazság! Watto mondta. és az visszacsusszant a helyére. – Láttam a fénykardodat – nyelt egy nagyot Anakin. Jar Jar megdermedt. aztán lassan hátrad lt a székén.és mutatóujja között tartotta a gunga nyelvét. nem kevés éllel halk hangjában. A keze megvillant. – Most mi van. és elmosolyodott. – Te ugye Jedi-lovag vagy? Egy hosszú pillanatra csend támadt. Jar Jar megpróbált mondani valamit. – Én… én kíváncsi lennék valamire – nyögte ki nagy nehezen. a szeme elkerekedett. Anakin széles mosollyal fogadta a dicséretet. és elvettem a fegyverét. Anakin tétovázva a férfi felé fordult. Rápillantva Shmire észrevette a n arcára hirtelen kiült aggodalmat. mint egy Jedinek – nézett a fiú szemébe Quigon –. A zsákmányt villámgyorsan visszahúzta a szájába. Jar Jar nyelve ismét a tál és egy újabb falat felé röppent. – Talán megöltem egy Jedit. – Egy Jedit senki sem tud megölni. Jar Jar fájdalmas arccal masszírozgatni kezdte ormányszer száját. Jar Jar kil tte a nyelvét. majd elégedetten cuppantott egyet. Qui-gon azonban résen volt. Qui-gon elengedte a gunga nyelvét. Qui-gon bólintott. és egy pillanattal kés bb már hüvelyk. – Ezt meg mib l gondolod? – kérdezte végül Qui-gon. – Olyan reflexeid lehetnek. a szája tátva maradt. Anyja metsz tekintete láttán lehervadt a vigyor az arcáról.

téged nem lehet becsapni. odament az ablakhoz és kinézett a vastag. – De meg kell ígérned. majd tétovázva elhallgatott. – Azért jöttél. és talpra szökkent. hogy versenyezz! . – A kapzsiság hatalmas szövetséges lehet. Qui-gon azonban gyorsabb volt. homályos üvegen át a szélfútta porfelh kre. Kisfiúarca ragyogott a büszkeségt l. A Coruscantra. – A szerencsejáték – vágta rá azonnal Shmi. amikor kint voltam a sivatagban. mint aki mindenképpen szeretett volna elmesélni valamit. a Boonta-futam. Nemrég álmodtam. amint azt a Watto üzletében tett látogatásunkból is tudhatod. – A Coruscantra? – kerekedett el Anakin szeme.– Azt álmodtam. aminek titokban kell maradnia. – Látom. Minden vágya az volt. és felszabadítottam az összes rabszolgát. hogy a hasznukra lehessen. hogy ezeknek az ócskavas-keresked knek is van valami gyengéjük – nézett Padmé elgondolkodva Qui-gonra. amivel fízedhednéng – mutatott rá Jar Jar komoran. higgadj le! – csattant fel az anyja élesen. – Itt kell vesztegelnünk. – Elhallgatott. a Köztársaság f városába tartunk. hogy felszabadíts minket? – Nem. – Bármit megjavítok! Qui-gon elmosolyodott ekkora lelkesedés láttán. hogy senkinek nem beszélsz rólunk. amíg meg nem javítjuk. – Elhiszem. attól tartok nem… – rázta meg a fejét Qui-gon. Benevezhetnéd a gondolámat! Már majdnem teljesen kész van… – Anakin. fiatal arcára várakozó kifejezés ült ki. Felállt és elkezdte leszedni az asztalt. – Építettem egy gondolát! – kiáltotta Anakin diadalmasan. hogy Jedi vagyok – mondta a fiú gyorsan. – Biztosra veszem. – Mos Espában minden azok körül az átkozott gondolafutamok körül forog. – Én tudok segíteni! – kiáltotta a fiú lelkesen. megszerezni a szükséges alkatrészeket. – De nindzs zsemmi. A szemében aggodalom csillogott. – Watto nem fogja megengedni. – Mi másért lennél itt? Shmi már szólásra nyitotta a száját. hogy megfeddje a fiát szemtelenségéért. – H ha! És hogy kerültetek ide a Peremvidékre? – Megsérült a hajónk – adta meg a választ Padmé. egy nagyon fontos ügyben. – Visszajöttem ide. ha megfelel en használjuk. – Szerintem pedig azért – makacskodott a fiú dacosan. Anakin – hajolt el re bizalmasan. de az els feladatunk. – Sohasem építettek még ilyen gyorsat! Holnapután lesz egy nagy verseny. Qui-gon felemelkedett. – Gondolafutamok – hümmögte.

– Nem. – Nem akarom. ne… – sóhajtott fel Shmi. Shmi Skywalker ez alkalommal nem válaszolt. – Biztos vagyok benne. – Majd találunk valami más megoldást… Shmi végigmérte a lányt és lassan megcsóválta a fejét. biztosan tudva.– Wattónak nem kell tudnia. – De ha egyszer ezt mondtad. – Nagyon nagy drutyiban vagyung – bólintott Jar Jar Binks támogatólag. hogy a gondola az enyém! – felelte a fiú gyorsan. végiggondolva a problémát. anya! – A fiú nem volt hajlandó visszakozni. – Az anyádnak igaza van. amikor Watto benevez egy futamra. és hajlandó segíteni nekünk? Shmi mozdulatlanul állva. hogy én nem örülök neki. A szeméb l fáradtság és aggodalom áradt. aki barátságos érzületekkel viseltetik a Köztársaság iránt. – De anya. – Nem ismer valakit. és lenézett a fiúra. de a fiam tud segíteni maguknak. Annie! – mondta a fiú anyja halkan. hogy a tied! – fordult vissza Qui-gonhoz. – Elhallgatott egy pillanatra. Belenézett az asszony szemébe. – Talán ez a sorsa. Kényelmetlenül érezte magát az anya és fia közötti összet zés miatt. Végül megrázta a fejét. Felejtsük el a dolgot! – Egy pillanatig állta a fiú tekintetét. némán elgondolkodott a kérdésen. csak a szemöldökét ráncolta. – Rá tudnád venni. A tekintetük egymásba mélyedt. – Anakin. hogy nyomatékot adjon a szavainak. némán nyugtázta rémületét. – Annyira szörny ! Minden egyes alkalommal meghalok. Lehet. hogy versenyezz. én szeretek versenyezni! Nekik pedig szükségük van a segítségemre – intett Qui-gon felé. hogy Qui-gon nem akarja semmiféle veszélynek kitenni a fiát – szólalt meg váratlanul Padmé. hogy senki sem hajlandó segíteni senkinek. Megrázta a fejét. hogy ebben igaza van. hogy az az univerzum legnagyobb baja. – Bajban vannak. – Emlékszel. és türelmesen várt a válaszára. – Segítenünk kell nekik. mit mondtál? Azt mondtad. Anakin beharapta az ajkát. – Azt mondhatnád neki. hogy engedje meg. Nincs más megoldás. anya! – makacskodott Anakin. Annie-nak igaza van. Az els helyezésért járó pénz b ven fedezné az alkatrészek árát. . segítenie kell a Jedinek és a társainak. és próbált enyhíteni valamelyest a feszültségen. hogy én vezessem! A Jedi-mester figyelmét nem kerülte el Shmi tekintete. hogy segítsen maguknak. aztán visszafordult Shmihez. Minden egyes alkalommal. Qui-gon odalépett Anakinhoz.

aki kezdett l fogva tudta. egy lázadó. Az szövetségük nem azért alakult. mintha felfedezte volna a fájdalmas. ameddig az ember eljuthatott. A Sith majdnem kétezer éve jött létre. Az uralomnak. tekintetét a fényekre. amelyet egyesek tiszta szívükb l megvetettek. amelyet egyesek örökre meg akartak szüntetni. megvetve az együttm ködés és konszenzusra törekvés elveit. a Köztársaság uralmának szíve. hogy szolgáljon – hanem hogy uralkodjon. Eleinte magányosan kóborolt. Lord Maulról. – Ez azt jelenti. de hamarosan csatlakoztak hozzá azok a Jedik. alig véve tudomást mellette várakozó tanítványáról. hogy igen? – Örömében összecsapta a kezét. Ameddig a szem ellátott. hogy egyszer még végez azokkal. és titokban megfogadta. acélötvözetb l és fényvisszaver üvegb l emelt t k meredtek ki a bolygó felszínéb l. Az uralomnak. a galaxis központja. Egy kitagadott Jedi-lovag alapította a rendet. szakított a renddel. Az Er sötét oldalának szentelt kultusz volt. amir l eddig nem akart tudomást venni. mintha olyan döntésre jutott volna. . központi tétele szerint a fel nem használt hatalom elpocsékolt hatalom. A város már réges-rég bekebelezte a bolygót. Az ablakokból kisz fények izzó t fokoknak látszottak a fekete háttér el tt. Arccal a város felé fordult. ádáz és végs soron kudarcra ítélt volt. Másokat er szakkal toboroztak. A Jedik ellen viselt háborújuk bosszúszomjas. a légiforgalom haloványan látszó sávjaira függesztette. egy harmóniában él közösség egyetlen disszidense. akik osztoztak hitében és hajlandóak voltak vele együtt tanulmányozni a sötét oldal rejtelmeit. hogy igen! Az éjszaka hatalmas takaróként borult a Coruscantra. hogy az Er igazi hatalma nem a világos. hogy a hatalom minden formája er t és mások feletti uralmat kölcsönöz nekik. egész alakját elrejt fekete palástjában mintha az éjszaka teremtménye lett volna.Mindezt úgy mondta. Darth Sidious egy magas erkélyr l nézett le a Coruscantra. Anakin arca felderült. A gondolatai a Sithek és a rend történelme körül forogtak. akik el zték maguk közül. A Sith rendjét névleg az alapító kitagadott Jedi irányította. mély bársonyred kbe burkolva a csillogó tornyok végtelen láthatárát. és most már csak létezett. hanem a sötét oldalon rejlik. Mivel álláspontját nem hagyta jóvá a Tanács. és a Sith rendje nemsokára több mint ötven f t számlált. A Sith a Jedik rendjével szemben kezdte el kiépíteni a kultuszt. szilárdan meggy dve arról. de magától értet igazságot. – Ez azt jelenti.

akkor gyorsan és gond nélkül meg fogom találni ket. . hogy megkeresse utódját. Mikor megtalálta.nagyravágyása azonban nem engedte. mester. és volt rendje utolsó tagja. úgyhogy a bels harcok ugyanannyi erejüket lekötötték. Ha a nyom helyes. – El ször a Jedikkel végezz! – tanácsolta halkan. A vérfürd t túlél néhány tanítvánnyal gyorsan elbántak a körültekint Jedik. A rendet újjáéleszt Sith a Darth Bane nevet vette fel. míg a többiek megvetették. de végül elérkezett az idejük. – A huttok irányítják. hogy bárkivel is megossza hatalmát. erényként fogta fel a türelmet. Az egyetlen életben maradt Sith megértette ezt. A rend újraéleszt je elhatározta. ahogy türelmetlenül várta ura válaszát. Egyszerre azonban mindig csak két Sith létezhetett: mester és tanítvány. Darth Maul türelmetlenül megremegett. a lehet ségre. A Köztársaságtól távol van. minden tudását átadta neki. – A Tatuin szinte lakatlan – tört be Darth Sidious gondolatai közé tanítványa durva hangja. El ször vezérükkel végeztek. a fortélyt és a háttérbe húzódást tette – a régi Jedi-erényeket. Végül elindult. véget vetett a rejt zködésnek. Pár hét alatt az Er sötét oldalának minden híve meghalt. Tanításai alapjául a ravaszságot. mint a Jedik ellen indított hadjárat. nem hagy teret a bels hatalmi harcoknak. aztán egymással. de az id és a képzés majd pótolja ezt a hiányosságot. A Sith végül önmagát pusztította el. A sárga szemek izgatottan és várakozásteljesen felizzottak Darth Maul arcának furcsa mozaikmintázatában. Kivéve egyet. Az ellenség kívül van. hogyan pusztítja el magát a rend. nem belül. hogy a Sithet megsemmisítették. A fiatal Sith még nem sajátította el mestere türelmét. Tanítványai szinte az els pillanattól kezdve összeesküvéseket sz ttek ellene és egymás ellen. A mester a hologramra emelte tekintetét. Egy évezrede már. azonban egyre öregedett. Mikor már mindenki azt hitte. Darth Sidious elégedetten nézte tanítványát. hogy aztán az megkeresse a saját tanítványát és továbbadja a m vet. hogy nem esik a régi kultusz hibájába. Eleinte egyedül tevékenykedett. hogy a Sithet halottnak hiszik. – Utána már könny szerrel visszaviheted a királyn t a Naboora. amelyeket társai elutasítottak. Félrevonulva nézte. A Jedik elleni háborúra kell tartalékolniuk erejüket. ahol alá fogja írni a szerz dést. A katasztrófa beteljesedése után pedig elrejt zött és várni kezdett az alkalmas id re. És a türelem segíti majd gy zelemre a Jedikkel szemben. Hiszen végül a türelem mentette meg a Sith rendjét a teljes kipusztulástól.

a lelkiismeretére kell hallgatnia? A Jedi összefonta a karját széles mellkasa el tt. mondta Shmi Skywalkernek. hogy rugalmasan kezeli ezeket a szabályokat. Anakin Skywalker otthonában Qui-gon Jinn a fiú szobájának ajtaja el tt állt. Jar Jar Binks pedig a konyha padlóján feküdt magzati pózba gömbölyödve. azok felé. Anakin Skywalker más. A szabályokat azért alkották. és az asszony egyetértett. A Jediknek az egyensúly fenntartására kell törekedniük. is tudta. amikor úgy érzi. az éjszakát lágy. mint Qui-gon. és egy egész élet sem elegend számtalan aspektusának megismerésére. s arra. de olyan ügyekre forgácsolja szét az erejét. A vihar lecsendesedett. Qui-gon tisztában volt a saját gyengéjével. Er s. fiatal tanítványom – csitította Darth Sidious. hogy utat mutassanak az Er megértéséhez. – Végre felfedjük magunkat a Jedik el tt! Végre bosszút állunk! – Remek képzést kaptál. hogy bárki is megállítson minket. ez a fiú! Valami különöset érzett benne. mint ahogy a múltban vagy a jöv ben élt és élni fogó lények is. A Köztársaság hamarosan a markomban lesz. Túl közel állt az él Er höz. Csend volt odakint. Különleges. hogy nincs egyedül. Qui-gonnak azonban nem jött álom a szemére. Az Er bonyolult. Most már túl kés . összetett jelenség. Az Er a minden dolgok között meglév egyensúlyban gyökerezik. Tudta. hogy az Er áramlásával és akaratával összhangban cselekedjenek. A beálló csendben a Sith Lord mellkasát sötét forróság töltötte el. és az alvó gyereket nézte. Minden a terv szerint halad. Észrevette. A Jedimesternek egy pillanatra saját élete jutott eszébe. pedig az egyesít Er nek kellett volna nagyobb figyelmet szentelnie. és beborította az ádáz öröm. . a szél elállt. amelyek nem méltóak a figyelmére. Shmi Skywalker és Padmé a másik szobába vonultak vissza. néha egyenesen meggondolatlan döntéseket hoz. A múlt és a jöv kevésbé érdekelte. A szabályokat azonban nemcsak az ember viselkedésének korlátok közé szorítására találták ki. De talán még több élet sem. és hangosan horkolt. Qui-gon a sötét ablakra emelte tekintetét. hívogató béke töltötte el. Az Er azonban nem csak egy síkon létezik.Darth Maul fújt egy nagyot. miket szoktak róla mondani a Tanácsban. nem is sejtve. Ez a fiú. és minden beleavatkozás az áramlásába magában hordozza ezen egyensúly felborulásának a kockázatát. – Azok a Jedik nem lesznek ellenfelek számodra. akik az itt és mostban élnek. A hangja elégedetten csengett. Önfej . Ugyanúgy érezte. B n talán. A Jedi-mester némán figyelte mellkasának lassú emelkedését és süllyedését. ahogy békésen aludt. hogy legtöbbször a jelen él lényei felé nyúl ki.

Az él Er tartotta össze. Alig várta. hogy minden ravaszságát és diplomáciai képességét be kell vetnie céljuk elérése érdekében. a . Ezért érzett együtt Anakin Skywalkerrel. És ez most is így lesz. Qui-gon felsóhajtott. Anakint azonban olyan izgalom f tötte. 11 Az új nap ragyogó. Anakin már fel is öltözött. fényes hajnallal érkezett el. a Tatuin ikernapja tiszta. Obi-van létét a nagy képre. pultjaikat és naperny iket rakosgatták össze. amit Qui-gon. Mindez persze nem kritika. amelyeket a toydari zárva tartott. melyikük értelmezi helyesen az Er útmutatását és ösztönzését? A különbségük miatt azonban néha szembekerültek. hogy megtegye. az adott neki szívet. Nem ugyanazt látta. Hiányzott bel le tanítója szenvedélye és érdekl dése minden él dolog iránt. Qui-gon azonban figyelmeztette. majd Jar Jar és R2-D2 zárta a sort. és hagyja. szükségtelen figyelemelterelést. amit hite szerint tennie kell. hogy a Jedik legtöbbje elítélte volna ezt az érzést. A homokvihar továbbvonult. Tudta. hogy bemehessen az üzletbe és ismertesse Wattóval a következ futammal kapcsolatos tervét. miel tt vendégei felkeltek volna. Qui-gon tisztában volt vele. mivé kell feln nie ennek a gyermeknek. Ki mondhatná meg. Természetesen a kapzsiság jelentette a kulcsszót Wattóval kapcsolatban – s ez a kulcs minden ajtót megnyithatott. az egyesít Er re való összpontosítás határozta meg. amely mellett nem mehetett el szó nélkül. Meg fogja találni a fiú helyét az Er mintázatában – az éltet és egyesít Er ében egyaránt. Hiányzott bel le Qui-gon intuíciója. A rabszolganegyedt l a Watto üzletéig vezet úton Anakin haladt elöl Quigonnal és Padméval szorosan a nyomában. elmét és lelket. hogy alig hallotta a Jedi szavait. mint a Qui-gonét. ezt biztosan tudta. hogy bonyolítsa le az üzletet. Rá fog jönni. értelmetlen kockázatot. a köves szirteken és Mos Espa épületein kívül mindent kisöpörve a sivatagból. pusztán megfigyelés. Ez azonban nem fogja eltántorítani attól. hanem maradjon csendben. Obi-van például ugyanazt látná Jar Jarban és a fiúban – haszontalan terhet. felh tlen kék égr l árasztotta el sugaraival a bolygót. a hegyeken. Pár perccel kés bb már a padlón elnyúlva aludt. Meg fogja tudni az igazságot Anakin Skywalkerr l. akit olyan ígéretnek tartott. és a Tanács gyakrabban támogatta Obi-van álláspontját. És nem is utoljára. A város lakói már kora reggel lázasan dolgoztak: az árusok és keresked k homokhalmokat lapátoltak. hogy ne rohanja le a toydarit az ajánlatával.

mintha arra számított volna. – No batla! – Peedunkel! – Watto el re-hátra. átvágtak a téren Watto üzletéhez. R2-D2 mellégurult. banyo! – harsogta Anakin. ormányát lefelé kunkorította. hogy el ször próbálkozzon Wattónál. Jar Jar. A nehéz munkát. miközben hevesen gesztikulált mindkét kezével. meg kell adnia a lehet séget a fiúnak.szekereket és a kerítéseket javítgatták. hogy Anakin el reszaladjon az üzletbe. akkor én nem helyeslem – állta a tekintetét dacosan a lány. jobbra-balra szökkent a leveg ben. Watto azonnal elfordult Anakintól. A toydari alig néhány centiméternyire lebegett a fiú arcától. Qui-gon kilépett az üzlet ajtajának árnyékából. hogy mind a ketten láthassák. és halkan csipogva próbálta meggy zni arról. akit alig ismerünk? A királyn nem helyeselné – ráncolta össze sima homlokát. kék szárnyai csak elmosódottan látszottak a szapora csapkodástól. ahogy rosszul leplezett izgatottsággal odalibbent Qui-gon arca elé. Mikor már majdnem odaértek. rávette a tulajt. amelyhez a homokszánokat húzó droidok ereje is kevésnek bizonyult. Mikor elfogyasztották a pépet. – Jól meggondolta? – kérdezte kételkedve. A Jedi kérd en rámeredt. majd várakozni kezdett. Elindult az üzletbe. akit már most nyugtalanítani kezdett a körülötte lév nyüzsgés. – A királyn nek nem kell tudnia róla – nézett egyenesen a szemébe Quigon. hogy minden a legnagyobb rendben van. egy élelmiszerárushoz. de egy tapodtat sem hátrált. A fiú pislogott. Qui-gon hagyta. – Valóban rá akarja bízni a sorsunkat egy kisfiúra. – Nos. Kocsányos szemei ide-oda villantak. – Patta go holla! – kiáltotta hutt nyelven. Qui-gon megkérte Padmét. a lány azonban megfogta a karját. Úgy érezte. majd szó nélkül elfordult. Az üzletbe belépve Wattot és Anakint egy heves szóváltás kell s közepén találta. Nem akarta. – Banyo. le-föl. hogy Jar Jar ismét valami bajt keverjen. eopie-k és rontok végezték. hogy tartsa szemmel a gungát. Kövérkés teste beleremegett szavai erejébe. A többiekkel a nyomában átment az út másik oldalára. és az rkiköt leszállópályái újra nyitva álltak a hajók el tt. . A raktárakból már friss áru került az üzletekbe. hátát a falnak vetve leült egy ládára az ajtó mellett. hogy adjon nekik egyegy adag nyúlós masszát. hogy bármelyik pillanatban valami szörny ség történhet. Fogakkal teli szája némán tovább mozgott.

Watto láthatóan meglep dött. – Meghiszem azt! – nevetett fel Watto nyersen. – Akkor inkább fizesd te a nevezési díjat. – Jó állapotban van. Benyúlt a ponchója alá. A Boontáig nem lehet helyrehozni. Ismét rátört a nevetés. de el tudta képzelni a fiú arckifejezését. Az ormányát dörzsölgetve átgondolta a dolgot. hogy alaposan szemügyre vegye a hologramot. amit valaha építettek. hogy Anakin ideges pillantásokat lövell felé. megmentettem a gondolát… nagyrészt. – Hiszen még azokra az alkatrészekre sincs pénzed! Akkor meg mib l akarod kifizetni a nevezési díjat? A köztársasági kreditjeidb l? Hah! Rekedt nevetésben tört ki. – Nyertem kártyán egy gondolát – vágott a szavába Quigon könnyedén. kivéve az alkatrészek árát. be akarod fizetni a holnapi futamra! – robbant ki bel le. tied az egész nyeremény. mivel repülne a fiú? – akadékoskodott Watto ingerülten.– A fiú azt mondja. – A hajóm lesz a nevezési díj – közölte a Jedi nyersen. szárnyai zümmög hangot keltve csapkodtak a leveg ben. Ha gy zünk. A toydari közelebb lebegett. – Egy Nubi. abban nincs vita! De akkor is… – rázta meg a fejét. visszaterelve magára a toydari figyelmét. és visszadugta a ponchója alá. kék ormányát. és el vett egy parányi holovetít t. aki láthatólag zavarba jött. – Tehát te adod a gondolát és te állód a nevezési díjat. gondolom. – A fiú jó. majd kikapcsolta a holovetít t. Qui-gon rápillantott Anakinra. Nem nézett Anakinra. Ha veszítünk. nem valamelyik ismer sömet ölted meg érte! – csattant fel Watto. – A leggyorsabbat. eltekintve azoktól a bizonyos alkatrészekt l. – Quigon hagyott neki még egy másodpercet. a királyn hajójának képe jelent meg Watto el tt a leveg ben. – Akárhogy is. – Izé… nem az én hibám volt. Amikor bekapcsolta. én adom a fiút. A nyereményt fele-fele arányban osztjuk el. – De akkor is. – Az én gondolámat összetörte a legutóbbi futamon. Ami azt illeti. . – Remélem. nem rossz – hajlítgatta ráncos. miel tt újra ura lett volna önmagának. Sebulba megperzselt a fúvókáival. Qui-gon azonban észrevette a szemében felcsillanó kíváncsiságot. – Nem rossz. Qui-gon a szeme sarkából látta. viheted a hajómat. te csak nyerhetsz az üzleten – mutatott rá a Jedi halkan. Túl jól hangzott az ajánlat. gyanúsan jól. – Fele-fele? – söpörte félre a javaslatot Qui-gon.

– Megegyeztünk! – csapott az öklével nyitott tenyerébe Watto. A fiú lelkesen elvezette ket a rabszolganegyed roncstemet jébe. – Bolond üzleteket köt a barátod. és kapcsolatba lépett Obi-vannal. ha megtanítanád neki. A Jedi-mester összeszedte Padmét. El tte azonban még a lelkére kötötte. hogy azonnal jöjjön utánuk. Tanítványa. amint Watto elengedi. – És van valami különös ebben a fiúban – suttogta maga elé. Így aztán Anakin szinte hamarabb hazaért. fiú! Jobban tennéd. befejezetlenül hagyva a gondolatot. Qui-gon odasétált a kunyhó hátsó falához. ahol titokban megépítette a gondolát. Shmi Skywalker t nt fel a hátsó ajtóban. Az összhatás leginkább egy két bantha közé beszorult doopbogárra emlékeztetett. nehogy valami ronccsal nevezzenek be. légköri stabilizátorral is felszerelt Radon-Ulzer vadászgéphajtóm gondoskodott a Steelton-kábelek végén. mint Qui-gon és társai. hogy felkészítse a járm vet a versenyre. – Hiperhajtóm nélkül sehová sem jutunk. holnap délután meglesz a hiperhajtóm -generátor és továbbmehetünk – fejezte be a történtek ismertetését az id sebb Jedi. – Ha minden jól megy. hogy senki sem látja. . – Azzal kikapcsolta. mint az üzlet állapota. Jar Jart és R2-D2-t. Wattot sokkal jobban izgatta a közelg verseny. Obi-van sokatmondóan hallgatott. majd kuncogva odafordult a fiúhoz. A járm törzsét egy hosszában kettéhasított hengerforma alkotta. ha kudarcot vall a terved. Nincs más választásunk. és áttolta a gondolát Anakinék hátsó udvarára. lapos alján egy vezérm saru helyezkedett el. domború tetejébe vágták a pilótafülkét. hiszen akkor egész Mos Espa rajta röhögne. hogy alaposan vegye szemügyre a gondolát. Jar Jar és R2-D2 segítségével és biztatásaival azonnal nekilátott. hogyan kell alkudni! Még akkor is harsányan nevetett. aki már idegesen várta a jelentkezését. – Mi lesz. Miközben Anakin és segít i lelkesen dolgoztak. meggy dött róla. s meghagyta Anakinnak. A fiú Padmé. Egy darabig szótlanul nézték az udvarban zajló lázas munkát. A vezérsíkok az oldalán húzódtak végig. Qui-gon Jinn elnézett a rabszolganegyed kunyhói és Mos Espa háztet i felett a ragyogó ikernapra. amikor Qui-gon kilépett az üzletb l. és Qui-gon beszámolt a fejleményekr l. A kis csapat közös er vel beindította az antigravitációs emel ket. ezért azonnal hazaküldte a fiút. és odalépett a Jedi mellé. és eltette a komlinket. azonnal válaszolt. A meghajtásról két hatalmas. mester? Hosszú id re itt ragadhatunk.

A Jediket azonban életük els hat hónapja során azonosították be. hogy szokatlan érzéke van az Er höz. így azonban nem tudom. valamit mindenképpen meg kell próbálnia. – Kihordtam. elég hosszú ahhoz. hogy rendkívüliek a reflexei. de az arcán. Az id sebb fiúk Kitster és Seek voltak. és azonnal elkezdték a képzésüket. hogy közben eszébe sem jut viszonzást várni. – Látja a dolgokat. mit tehetnék érte. hogy valamit tennie kell ezért a fiúért. olyan kérdést tett fel. Felneveltem. Olyan köt dést érzett Anakin Skywalkerhez. Obi-vannal és mindenkivel. de határozott hangon.– Büszke lehet a fiára – szólalt meg végül Qui-gon. hamar rátaláltunk volna és Jedi lehetett volna bel le. Shmi egy futó mosoly kíséretében bólintott. Az álmaiban él. Qui-gon visszafordult az udvar felé. amit mondhatok. Nem volt kivétel. Shmi beletör én bólintott. hogy a Jedi-mester rájöjjön. hogy egyáltalán válaszolnia kell. szelíd. – Nincs apja – bökte ki végül Shmi. – Tud neki segíteni? Qui-gon sokáig hallgatott. Ki volt az apja? Hosszú csend következett. Ha a Köztársaságban született volna. Ez minden. még csak azt sem érzékeltette vele. – Ezért t nik úgy. aminek a megválaszolására a n még nem állt készen. Megérintette a férfi karját. így történt ez vele. *** Miközben Anakin rögzítette a tolóer -szabályzót és a hajtóm veket összeköt vezetékeket. Mindene megvan hozzá. hogyan tehetné. akit csak ismert. – Nem ismeri a kapzsiságot. az udvaron felbukkant néhány barátja. megszültem. – Igen – pillantott rá óvatosan az asszony. Ezért aztán hagyott neki id t és teret. Anakin . és szembefordult vele. – Nem azért jöttem ide. Nem sürgette. A lelke legmélyén érezte. Anakinnak… – Különleges képességei vannak. a belenyugvás maszkja alatt felcsillant a remény. Tud neki segíteni? Nem tudta. amire nem talált magyarázatot. a fiatalabb lány Amee. – Nem tudom – mondta ki hangosan is. – Úgy ad. hogy végiggondolja a dolgot. – Az biztos. gondolkodott. a rodiai pedig Wald. miel tt megtörténnének – folytatta a Jedi-mester. hogy rabszolgákat szabadítsak fel. lassan megrázva a fejét. – Anakin többet érdemel egy rabszolga életénél – mondta halkan Shmi. Erre csak a Jedik képesek. Az asszony rászegezte a tekintetét. és Qui-gon nem tudta nem észrevenni a szemében felcsillanó reményt.

– Dzsibbadt! Dzsibbadt! – préselte ki magából. Seek. A gunga felvisított és döbbenten hátraugrott. finom arcán helytelenít kifejezés t nt fel. Jar Jar! – kiáltotta figyelmeztet en. akit Anakin a legjobb barátjának tartott. – Mi az. Anakin visszavágásra nyitotta a száját. és folytatta a vezetékek rögzítését. Jar Jar elfintorodott. feszült arccal figyelte mozdulatait. Kitsternek azonban. órákra elzsibbad. bogáreledel lesz bel led. – Hagyd békén azt a stabilizátort! Az orrát szinte a lemezhez nyomó gunga b ntudatosan felnézett. Kitster közelebb lépett hozzá. . Kicsiny. Ez az energiaforrás tartotta együtt és szinkronban a hajtóm veket. több esze volt annál. aztán meggondolta magát. Kitster elfintorodott. menjünk inkább labdázni! – javasolta Seek már el is fordulva. Aztán észrevette. de aztán a háta mögé dugta a karját. és ormányos arcával lehajolt a lemez mentén. rád mosolygott a szerencse? Anakin vállat vont. Ezért aztán. – Hé. – Gi? Én? – Ha a kezed a sugár útjába kerül – tette csíp re a kezét Anakin –. – Ugye csak viccelsz. maradt. – Nem fog menni – rázta meg sz ke fürtjeit. Anakin hálásan rávigyorgott. egy igazi asztromechanikai droid! – füttyentette el magát Kitster. Egyel re hadd higgyenek csak. elengedve füle mellett a többiek szavait. amit akarnak. – Deb érzeb a dnyelbeb! Bég gyajgatdi zsem dudok! – Anakin megcsóválta a fejét. Annie? – Évek óta dolgozol rajta – állapította meg Amee. és hátravetette varkocsba font sötét haját. ha a fiú valamir l kijelentette. Némán. – Beneveztek a holnapi Boonta-futamra. Két kezét a szájához kapva. Hosszú nyelve ernyedten lógott. Wald és Amee nevetve elszaladtak. Szinte ugyanabban a pillanatban egy elektromos kisülés ívelt át a lemezr l a szájára. hangjában árnyalatnyi unalommal. – Micsoda? Ezzel? – Ez a roncs soha nem fog felszállni! – bökte oldalba Amee-t Wald. kissé felfújva magát. hogy Jar Jar a bal oldali hajtóm energiastabilizáló lapját piszkálgatja. – Mit tudtok ti? – morogta maga elé halkan. Annie. – És ez még semmi – vetette oda.annyi id re abbahagyta a szerelést. – Ha így folytatod. hitetlenkedve meredt a fiúra. hogy megteszi. Az arcáról lehervadt a vigyor. – H . hogy kétségbe vonja. Jar Jarnak és R2-D2-nek. Majd megmutatja nekik! – Gyertek. hogy bemutassa ket Padménak.

beillesztette az energiacellát a vezérl pulton lév aljzatába.és bíborszín sugárkoszorúba vonta a Tatuin lenyugvó napjainak koronáját. – Tessék. békés áradatban beborította a látóhatárt. – El fog. egy energiacella. A táj néma éberséggel telt meg az egyre s söd sötétségben. Shmi Skywalker szótlanul. ütött-kopott sisakját és keszty jét. Aztán felvette ósdi. Az alkony arany. Anakin tisztában volt az energiacellák értékével. céltudatos külseje egy ragadozó. A járm a D ne-tenger fölött száguldott Mos Espa felé. – Azt hiszem. szétszórt kristályszilánkokként felvillantva a csillagokat. Az üzletb l. Mindeközben az ismét a hajtóm vek körül szaglászó Jar Jar keze sikeresen beszorult az utánéget be. A gunga rémülten ugrálni kezdett. míg végül Anakin vissza nem húzta a gázkart. a Radon-Ulzerek felb dültek. A D ne-tengeren túl. Padmé az utolsó pillanatban vette észre – ekkor már rülten szélmalomtáncot jártak a karjai –. az egyre halványuló fényt követve a hajó gyorsan leereszkedett egy széles fennsíkra. Beköszöntött az éjszaka. egy nyomon lév vadász kinézetét kölcsönözte neki. szégyenl s félmosolyra húzódott. és csak egy másodperccel a hajtóm vek beindulása el tt sikerült kiszabadítania. és beindította az elektronikát. ahonnan remekül be lehetett látni a tájat . Fürkészve kúszott fel a hegyfokok fölé és ereszkedett le a völgyek mélyére. – Igen. Beugrott a pilótaülésbe. tömzsi hengert. Annie – jegyezte meg a homlokát ráncolva. itt az ideje. – Anakin fel sem nézett. De nem is érdekelte. szomorú tekintettel nézte ket otthonuk verandájáról. A fiú felé nyújtott egy kicsi. a törzs felé görbültek. mint Wattónak. távolba mered . uram! – ragyogott fel az arca. hajlatai élesek.– Még azt sem tudod. Az utánéget kb l lángnyelvek csaptak ki. Az orra tompa volt. és a színkavalkád egyetlen hosszú. a fiú pedig visszaintett válaszul. A lenyugvó napok utolsó sugarai megcsillantak egy apró hajó fémburkolatán. hogyan emelhetett el egyet észrevétlenül a Jedi Watto orra el l. Az ismét beálló mély dübörgés közepette társai ujjongva felkiáltottak. elsötétítve az eget. Sötét. szárnyai hátracsapottak. majd zúgásuk fokozatosan magas sivításba ment át. függ leges vezérsíkjai félhold alakban befelé. hogy kiderítsük – szólalt meg a válla fölött Quigon Jinn. – A Jedi szája zavart. Neked nagyobb szükséged van rá. El sem tudta képzelni. el fog-e indulni ez a vacak. az energiastabilizátor áramütését l még mindig béna ormánya céltalanul libegett balra-jobbra.

a gondolával való foglalatoskodás közben szenvedte el a sérülést. kiválasztotta a megfelel üzemmódot és begépelte a számításokat. el vett egy éjszakai elektrotávcsövet. amelyekkel azonosíthatta ellenségeit. a hajtóm vei leálltak. míg a sötétség össze nem zárult mögöttük. Az egész mindössze egy percig tartott. Mikor mindegyik el bukkant. Anakin futó pillantást vetett a sebhelyre. Sivatagi homok és sziklák. sárga szemei azonban várakozóan csillogtak. A Jediknek azonban errefelé kellett lenniük. A városok fényei szabad szemmel is jól látszottak az egyre s söd sötétségben. A Jedi-lovagok jelenléte nagyon felkavarta az Er helyi áramlatait. Terméketlen pusztaság. vagy a látóhatáron túl – ahol megjárni fog – helyezkedtek el. Aztán visszament a hajóra. és Darth Maul lépett ki rajta. miközben a Jedi kitisztította azt. Aztán feltárult az orrán lév zsilip. helytelenít en trombitálva. Némán várakozni kezdett. a keze ügyében lógott.minden irányban. miközben Quigon a karján lév mély vágást nézegette. szarvas fejükkel fenyeget en bólogatva. Anakin szótlanul ült házuk hátsó verandáján. Nemsokára! Maga elé emelte az alkarjára csatolt vezérl panelt. sz rös. Elvette a elektrotávcsövet a szeme el l. A zsilipen gömb alakú droidok lebegtek ki egymás után. Halványan elmosolyodott. és a tízévesekre jellemz módon mindeddig észre sem vette. és tanulmányozni kezdte a droidok érzékel inek adatait. akik után kutatott. A hajó megállapodott. Hamarosan. elszáguldottak a három város felé. akkor azok a D ne-tenger másik oldalán – ahol már járt –. A fiú a délután során. Nemsokára. gondolta. majd hátrad lve a felragyogó csillagokra szegezte a tekintetét. De egy város arra. a csuklya rejteke nélkül tisztán látható szarvai gonosz koronát alkottak különös. A banthákra egy pillantást sem vesztegetve odasétált a fennsík széléhez. Tompa. és módszeresen átfésülte a látóhatárt. vörös és fekete arca fölött. Visszafordult a hajója felé. A Sith Lord fekete palástját b sivatagi öltözékre cserélte. Darth Maul elmélyülten figyelte ket. Az éjszaka egyre mélyül árnyakba burkolta Mos Espát. A közeledtére vad banthák futottak szét. Fénykardja galléros zekéjét összefogó övén. Ott pedig egy harmadik. . egy másik pedig amarra. Ha voltak is még települések. err l szilárdan meg volt gy dve. Mozaikmaszk mögé rejtett arca kifejezéstelen maradt.

meggy dött róla. Aztán a tekintete visszakalandozott a fiú szobája felé. Anakin a homlokát ráncolta. majd becsúsztatta a fiú vérével bekent chipet a komlink egyik aljzatába. – Akkor én akarok az els lenni. – Mi az eredmény. . – A szövetdarabot bedugta a tunikája alá. – Holnap nehéz napod lesz. ez alkalommal határozottabban. Ha beigazolódik a sejtése… – Mester – szakította félbe Obi-van töprengésében.– Maradj nyugton. hogy egyedül van. és beszaladt a házba. – Mit csinálsz? – hajolt el re a fiú kíváncsian. – Mennyi csillag! Mindegyiknek van bolygórendszere? – A legtöbbnek – vett el egy tiszta szövetdarabot Qui-gon. – Nem mondom még egyszer! – Menj! – intett Qui-gon az ajtó felé. – Valami nem stimmel a mintával. Aztán megfordult. mint új korában. tekintete áthatóan és kérd en meredt a Jedi-mesterre. jobb. Anakin még mindig felfelé nézve bólintott. nem szedtél-e össze valami fert zést – válaszolta a Jedi fel sem nézve. – Igen. – Tessék. Qui-gon lassan vett egy mély lélegzetet. Annie! – szólt Qui-gon. és kapcsolatba lépett Obi-vannal. majd fert tlenítette a sebet. Obi-van? – A midi-chlorian-érték húszezer. aki mindegyiket megnézi… Aú! Qui-gon letörölt egy vérpatakot a fiú karjáról. és Anakin vérének egy cseppjét elkente a felszínén. Qui-gon a felfedezése horderejét l lesújtva meredt az éjszakába. Qui-gon el vett egy komlinkchipet. – Ellen rzöm. mester? – válaszolt tanítványa a kés i óra ellenére teljesen éberen. – Annie! Takarodó! – kiáltott ki Shmi odabentr l. Érezte. A fiú mintha nem is hallotta volna. és megmerevedett. – Még Yoda mesternek sem! Senkinek. Elküldte a vérmintát Obi-vannak. – Még sohasem láttam… – Annie! – kiáltotta ismét az anyja. – Járt már valaki mindegyiken? – Nem valószín ! – nevetett fel Qui-gon. – Átküld k egy vérmintát – közölte Qui-gon óvatosan körülnézve. Senkinek sincs ekkora! – vékonyodott el a fiatal Jedi hangja. Quigon várt egy percet. – Jó éjt! Anakin tétovázott. és némán várt az eredményre. hogy a szíve izgatottan. hevesen ver. majd halkan kifújta a leveg t. az els . – Futtass le rajta egy midi-chlorian-tesztet.

és a Jedi-mester egy pillanatra úgy érezte. hogy a következ nap megváltoztatja az életét. Érezte. a szomorúságot vagy a félelmet… Gyorsan elhessegette magától a gondolatot. de milyen formában? Qui-gon és . mit nem nézhetett meg alaposan. Anakin egy kicsit irigyelte ezért. Több kéz többet végez. Qui-gon egy percig hallgatott. Ezt súgta különös képessége. ami csak eszébe jutott. Semmi sem tudta kizökkenteni ritmusából. a generátorokat – mindent. mir l feledkezhetett el. és t bámulta. bölcselkedett a lány komolyan. Találkozott a pillantásuk. Az emberekkel szemben nem ismerték a fáradtságot. Meg kell nyernie! Némán figyelte a gondola körül sürgöl . Mert meg kell nyerni. a kábeleket. miközben a gondola körül sürgöl dött. vagy nem. hátát egy ládának támasztotta. és kikapcsolta az adót. hogy szinte rohan felé a végzete. nem hagyva id t a töprengésre. Egypercnyi szemlél dés után leült. de tudta. hogy betekintést nyerjen a jöv történéseibe. és felnézett a csillagos égre. mint ha teljes részletességgel feltárult volna el tte a jöv . Persze. aztán eszébe jutott az él komlinkkapcsolat. nem volt hajlandó felfedni magát. a törzsre széles sávokban festéket szóró R2-D2-t. A droidok vagy jól voltak összerakva. a beszédszintetizátora viszont fáradhatatlannak nt. aztán elvigyorodott. Anakin Skywalker nem tudott elaludni. amit mások nem látnak. Amikor végzett. csipogásokkal és füttyökkel megszakítva droidtársa szóáradatát. A fiú Padmé tanácsára már délel tt bekapcsolta a protokolldroidot. változást. A kis asztromechanikai egység fáradhatatlanul. és még egyszer utoljára ellen rizte a gondolát: a kormánym vet. Nem tudta volna pontosan megmagyarázni. hogy hibázzon. R2-D2 örül a társaságának. Aztán Shmi zavartan elfordult.Shmi Skywalker az ajtóban állt. honnan. a naplemente sebességével ereszkedve le rá. inkább kiment az udvarra. Sebesen közeledett. Hogy megnyerje a másnapi versenyt. Ujjával lustán végigsimogatta a zsebében lév zsaborszobrocskát. Hogy mit hoz majd? A válasz a gondolatai peremén derengett. a reléket. Obi-van! – mondta halkan. pilótaszemüvegét és sisakját maga mellé tette. megállt a járm mellett és próbált rájönni. vidáman és szívesen dolgozott. Közeledett az éjfél. és elt nt a házban. Akárhogy is. amelyet Padménak faragott. – Jó éjt. Nem engedhette meg magának. hogy lássa azt. A gondolatai elkalandoztak. Minden t le telhet t meg kellett tennie. C-3PO nem sok mindent csinált a kezeivel. úgy t nt. A droid munkáját a vizuális érzékel i felé kidugott nagy teljesítmény lámpa és C-3PO folyamatosan áradó tanácsai segítették.

ha megnyeri a Boontát. Minden. szomorúbbnak… és valahogy többnek t nt is látomásában. de valahogy öregnek is. ha nem is annyira. szemét dörzsölgetve felébredt. C-3PO pedig sietve megnyugtatta azzal. Más helyen. amelyr l annyit álmodozott. Ez a gondolat járt csapongó. hogy akár a Jedi-mester is biztosan tudná. – Remélem. Meglepetésére nem a láda mellett feküdt. hogy minden készen áll. és átfordult a másik oldalára. még ha nem id sebbnek. Minden lehetséges lesz. amikor a szeme lecsukódott. elfordulva az el tte hirtelen felt . egy ismeretlen bolygó soha nem látott tájain. vágyai és reményei tüzének fényében vetett rá egy pillantást. Padmé azonban álma sötét hullámának taréján táncolt. . majd elt nt. 12 Anakin Skywalker álmodott azon az éjjelen. majd elmosolyodott.társai hozták ezt a változást. mennyivel. a hullám maga pedig egy hadsereg volt. mi lesz a végeredmény. a Tatuin sivatagi délibábjainak sebességével változott. ahol el éjjel elnyomta az álom. hanem csak távolról. Feléjük nézett. A lány értetlenül meredt rá. Homály és sötétség borította álmában a sík és mégis szaggatott vidéket. és mély álomba zuhant. Az álomkép megremegett. sötéten hömpölyg hullámoktól. a lány szívszorítóan szép arcára. hanem az ágyában. és távoli. mint a valóságban. más id ben volt. ám Anakin nem hitte. Talán az anyja és az szabadsága. hogy nem merte teljes egészében befogadni. Az arcát lágyan megsimogatta egy kéz. – Egy hatalmas hadsereget vezettél csatába. mely folyamatosan. mindkett jük számára. bár nem tudta pontosan. A fiú megremegett. gondolataiban pedig olyan rémiszt látomás izzott. A testét mintha k l faragták volna. Fiatalnak t nt még. ásított egyet. A kéz felemelkedett az arcáról. amely Anakin felé masírozott… R2-D2 csipogott és fütyült. fáradt elméjében még akkor is. elfordulva az álmának életet adó alvástól. hamarosan kész leszel – hallotta Padmé hangját. hiszen Padmé volt álma f szerepl je. és az álom elhalványult. – Veled álmodtam – nyelt egy nagyot a fiú. halk hangok sz dtek felé. gondolta reménykedve. és álmában id sebb volt. A tekintete azonban zavart volt. Anakin pislogva. Talán kilépés egy új életbe. és Anakin felnézett Padméra.

Kitster! – intett vissza a fiú. és megpillantotta Kitstert. Gy lölöm a háborút. – Qui-gon hol van? – Elment Jár Jarral az arénába – válaszolta a lány. A gondolája antigravitációs emel in lebegett el tte. A gondolák és hajtóm vek fölé hajló pilóták és m szerészek kiabálva társalogtak a motorok egyre er söd robaja közepette. *** Qui-gon látszólag csak futó érdekl déssel szemlélve a körülötte zajló tevékenységet vágott át Mos Espa gondolaarénájának föhangárján. de valahogy mégis elutasító volt. C-3PO láthatóan elfeledkezve küls borítása kínos hiányáról. Anakin berohant a szobájába. futott át Anakin agyán. barlangszer építmény adott otthont az idény során a gondoláknak és a technikusok felszerelésének. a másik mellett Watto zümmögött. ideges formáját hozta. fejét olyan hevesen forgatta jobbra-balra. felhíva a figyelmét a kihagyott foltokra. és kinézett a rabszolgaszállások hangyabolyszer komplexumára. hogy megmosakodjon és felöltözzön. A hatalmas. a munkájukba siet rabszolgákra. – A mamád mondta. A közelben éles hangon felvisított egy eopie. kilátszó alkatrészekkel követte. az utolsó simításokat végezve. . és vidáman odaintett Anakinnak. – A hangja szelíden. amely jó id t ígért a Boonta-futamra. – Wattot keresik. újra és újra visszatérve ugyanarra a témára. Valóban. a tiszta. akik csak a verseny miatt jöttek a Tatuinra a galaxis legtávolabbi szegleteib l. Anakin a hang irányába fordult. fényes reggeli égre. szemei ide-oda billegtek kocsányaikon. a másikat pedig köt féken vezetve befordult az udvarra. illetve innen indították útjukra a futamokat. Hamarosan indulnunk kell. Odalépett a hátsó ajtóhoz. törzsén friss festés csillogott. Kitster sötét arca várakozásteljesen ragyogott. R2-D2 még mindig egy ecsettel és egy festékesvödörrel sürgöl dött körülötte. ez sohasem fog megtörténni. Anakin teljesen felébredve kászálódott ki az ágyából. Watto láthatólag csak a saját szavaira figyelt. A gunga szokásos. majd visszafordult Padméhoz. – Fogd be ket. A Jedi-mester egyik vállán Jar Jar lógott. ny gös. valahogy el kell vontatni a gondolát az arénáig. A hatalmas térben fülsiketít én visszhangzóit a fémhez súrlódó fém sikolya. kéretlen tanácsait osztogatva. A munkapadok mellett már egy tucatnyi versenyz gyülekezett. amint az egyik állat hátán lovagolva. bármelyik pillanatban leeshet a nyakáról.– Remélem. melyek csak áradtak és áradtak. kedvesen csengett. hogy az ember azt hihette. hogy ébresszelek fel. és ez aggasztotta a fiút.

– Sok pénzzel fogadtam rá! – Állom a fogadást! – vágta rá Qui-gon azonnal. Rosszindulatú szemeit rájuk szegezte. – Már félre ne érts! – horkant fel Watto furcsán ingatva a fejét. és szúrósan rámeredt a Jedire. – Micsoda? – rázta meg a fejét döbbenten. tekintetét másfelé fordította. – Komoly lehet séget látok a fiúban. aztán gyorsan visszafordultak gazdájuk felé. Amióta Qui-gon rábukkant a fogadópultoknál. hogy a nabooi hajó hamarosan az jogos tulajdona lesz. Watto abbahagyta a nevetést. – Hogy érted ezt? . A gondola egyik oldalán Sebulba ült. az a dug. A nevetése azonban hirtelen elhalt. – Azonnal látni akarom a hajódat. A Jedi-mester vállat vont. Dühödten csapkodó szárnyakkal rámutatott egy a közelben parkoló. – Figyelmeztetlek. – Csak türelem. tisztában vagy vele. egyszer sem utalt rá. aki két nappal azel tt rátámadt Jár Jarra. mintha a dugót tanulmányozná. A dug vállát és nyakát két hajlékony twi'lek rabszolgalány masszírozta szorgalmasan. – Szerinted nem Anakin fog gy zni? Watto egy éles fordulattal az arca elé röppent. A járm hajtóm veit úgy alakították át. sz rtelen fejükr l pedig két hosszú tapogató lógott le kecsesen selymes hátukra. hogy más végkifejletet is el tud képzelni. Vörös szemeiket egy futó pillanatra Qui-gonra emelték. és hátraszökkent. mintha forró olaj fröccsent volna rá. majd elégedett nevetésben tört ki. türelem. alaposan meglengetve a toydari számára el készített csalétket. ormányos fejét a nyomaték kedvéért megbiccentette. karcsú lábait ugrásra készen. – Mert mindig nyer! – nevetett fel harsányan saját elmésségén a toydari. fenyeget en maga alá húzta.– Tehát remélem. amint vége a versenynek. hegyes fogaik voltak. a mélyükön érdekl dés villant fel. hogy az alkunkat megpecsételtük. kék b rük. ne próbálj átverni! Qui-gon továbbment. Nem is próbálta véka alá rejteni abbeli meggy dését. Még naplemente el tt tied lesz a díj. akkor jellegzetes X alakot formáltak. megtorpanásra kényszerítve a Jedit. Büszke lehet rá a fajtátok. A humanoid twi'lekek a Ryloth bolygóról származtak. kék barátom. sima. én pedig addigra messze járok már innen. hogy amikor az energiastabilizátorok bekapcsoltak és a két hajtóm szinkronba került. külhoni – ismételte meg legalább harmadszor az elmúlt tíz perc során. ha az enyém lesz a hajód! – horkant fel Watto. narancsszín gondolára. Azonban… – szorította össze görbe fogazatú száját – szerintem Sebulba lesz a gy ztes. – Nemigen. – Miért? – tett úgy Qui-gon. Kék.

hiszen Mos Espa minden lakója régóta erre a napra készült. ahová már kevésbé hatolt el a benti zaj. vagy nincs üzlet! – Akkor legyen a fiú – fonta össze a karját a mellkasán Quigon. – Mind a kett . Watto figyelmét is rájuk irányítva ezzel. Ha piros. – A fiú még kicsi – ráncolta a homlokát Qui-gon. hogy Watto idegei pattanásig feszüljenek – …mondjuk a fiúval és az anyjával szemben. és megrázta a fejét. jediképességeivel parányi rezdülést keltve az Er ben. A lelátók már kezdtek megtelni. – Na jó. az egész város szabadnapot vett ki. mintha forró lett volna. sima b rük és rövid sz rzetük különösen alkalmassá tette ket a Tatuin sivatagi h ségének elviselésére. Qui-gon a tömegben megpillantotta Anakint. A menetet R2D2 és C-3PO zárta a gondola törzsével és Shmivel. . nem… Aztán hirtelen benyúlt a zsebébe. A Jedi-mester szándékosan feléjük fordult. A másikat barátja. A hatalmas. – Nincs olyan gondola. Az üzletek bezártak. Visszafordult Qui-gonhoz. Fényes szalagok és zászlók lobogtak a szélben. De csak az egyiket. az állatot az egyik hatalmas Radon-Ulzer hajtóm elé kötötték. – Bízzuk a sorsra a döntést! Ha kék. Mondjuk a n t. – Nem érhet túl sokat. A hangár els bejárata el tt álltak. – Nem. kék teste. a pálya távolabbi szakaszairól képet adó berendezések és az elárusítópultok. Watto ledobta a kockát a hangár padlójára. vagy nem fogadok. hagyva. Qui-gon az egyik kezével tett egy apró.Qui-gon tett egy lépést el re. és dühösen felhorkant. – Gondolát rabszolgákért! – hápogott Watto. – Még mit nem! – Elmosódott szárnyakkal. hosszú pofájú málhás állatok voltak. alig látható mozdulatot. A fiú és Padmé egy eopie-n lovagolt. Úgy dobálta egyik kezéb l a másikba. A benne tomboló feszültségt l megremegett kövér. akkor az anyja. amely megérne két rabszolgát… még a legjobb sem! Egy rabszolga. Watto ellentmondást nem t en megrázta a fejét. A toydari szeme felcsillant a fiú és a gondola láttán. talán. akkor a fiú. – Felteszem az új gondolámat a… – töprengve elhallgatott. szintén eopie-hátról. A fiú nem eladó. fényesre suvickolt gondolák vakítóan csillogtak a napfényben. Watto felfortyant. fejét csóválva libbent balra és jobbra. a lassan felsorakozó. Odakint az aréna lelátói a sivatagi ég felé nyúltak. hátrálásra késztetve ezzel a toydarit. Kitster vontatta. és el vett egy apró kockát. Az eopie-k bivalyszer . a verseny kikiáltójának kalitkája. – A valaha épített leggyorsabb gondoláért? Watto ismét csak a fejét rázta. félköríves építményen helyet kaptak a huttok külön fülkéi.

de közben sóváran elelnéztek arra. – Hát… – vörösödött el a fiú – az igazat megvallva nem. – Nyertél. A hangzavar és tolongás közepén lassan sodródott egy Sith-robotszonda.A kocka leesett. – Eddig még csak végig sem mentél a pályán? – kérdezte fenyeget en. és dühösen ráripakodott a fiúra. – Kés bb majd elmondom – vont vállat Qui-gon. Kitster odaléptetett Anakin mellé. és a maradék is zárni készült. Watto megajándékozta még Qui-gont egy szúrós pillantással. külhoni! – fröcsögte. De Kitster jól mondta – szorította össze elszántan a száját –. – Majd meglátjuk – válaszolta Qui-gon higgadtan. és megpaskolta a fiú combját. Mechanikus szeme üzletr l üzletre. Az egyik eopie kíváncsian megszaglászta. A keresked k gyorsan kiszolgálták az utolsó vev ket. arcról arcra fordult. Annie! – Micsoda? – nézett gyanakodva egyik fiúról a másikra Padmé. – Ez meg mit akart jelenteni? – kérdezte Anakin lelassítva Qui-gon mellett. Qui-gon megfogta az eopie kantárát. hogy most sikerülni fog. majd megállapodott. Odaért hozzájuk Anakin a többiekkel és a gondolával. – A barátod jobban tenné. úgyhogy azt hiszem. különben hamarosan is az én rabszolgám lesz. arrébb gurult. A lány elsápadt. és izgatottan ragyogó arccal körülnézett. mire a toydari olyan ádázul kezdett hutt nyelven káromkodni. *** . amerre a tömeg áramlott. – De a versenyt nem te fogod megnyerni. A legtöbb üzlet már bezárt. Watto dühösen az égnek emelte a karját. természetesen! – lelkendezett Kitster. – Végigmenni a pályán. – Ez varázslatos! Biztos vagyok benne. Értetlenül bámult a toydari után. és összehúzta a szemét. most végig fogok. Padmé Naberrie szó nélkül bámult rá az eopie hátáról. – Persze. kijelölt célpontjai után kutatva. Mos Espa központjában kezdett s södni a tömeg. ha nem fogadna többet – szögezte le egy horkantás kíséretében –. ahogy a helybeliek és az idegenek egyre növekv számban vették az irányt az rkiköt mellett álló gondolaaréna felé. A szeme villámokat szórt Anakin felé. hogy végig fogsz – helyeselt. Az egyik kék oldal került felülre. nincs jelent sége. majd berepült a hangár árnyas belsejébe. hogy az állat rémülten hátrah költ. Watto elszökkent Qui-gon el l.

A csoportok el tt egy-egy porondszolga magasra emelve tartotta a pilóták és szponzoraik jelvényével díszített zászlókat. Sebulba tuta Pixelito! . Felharsantak a kürtök. és Jabba elkezdte bemutatni a versenyz ket. technikusok és ismer sök hosszú sora követte. Párnás kezét üdvözlésre emelve begy jtötte a tömeg éljenzését. az uralkodó páholya el tti nyüzsgés elárulta. akik szabad akaratukból jöttek el a futamra. kee madd ahdrudda du wundee! Legyetek üdvözölve! A tömeg ismét felüvöltött. Utolsóként egy sor különböz fajú. – Kubba tee. Jabba jött elöl. A Tatuin ikernapja izzó. A versenyz k és szponzoraik jelvényével díszített zászlók emelkedtek a magasba. a karok és zászlók rülten lengtek. Egyre fokozódott az izgalom és a várakozás. Néhány pilótát egyenesen zenekarok ünnepeltek. A járm veket a pilóták. bezsúfolódva a lelátók üléseibe. ferde vágású szemei csillogtak.és mozgástengerré vált a környez sivatag ürességében. éhes ragyogással t zött le az égr l. azoknak a szórakoztatására. Gardulla. összeláncolt rabszolgalány érkezett. a hutt és stény barátja. másokat antigravitációs hajtóm vük vitt el re. hogy megérkezett Jabba. a magányos dudák és dobok viszont mindenkiért szóltak. A két hutt mögé egy emberekb l és más lényekb l álló társaság zárkózott fel – Mos Espa urainak vendégei a verseny napján. és szállt ki a sivatag fölé. Sokan szívesen lettek volna a helyükben. Néhányat eopie-k vontattak. Eget renget üdvrivalgás tört fel a tömegb l. Gardulla elismer en morgott. néhányat úgy toltak. ahol jól láthatta Mos Espa népe. Becsusszanva a páholy h vös belsejébe a két hutt végigvonaglott a durva követ borító fényes selymek között a számukra fenntartott helyre. Mély hangja visszhangozva tört fel az er sít kb l. vastag. hogy kifejezzék tiszteletüket és nagyrabecsülésüket jótev jük iránt. Miközben a versenyz k végigvonultak a lelátók el tti pályaszakaszon. az ételt és italt a lenti naperny s pultokról hordták fel. Az aréna hatalmas szín-. A széksorok között árusok járkáltak. – Tam ka chee Boonta rulee ya. A gondolák egymás után kilebegtek a napfényre. – Chowbaso! – mennydörögte Jabba. betöltve minden talpalatnyi szabad helyet. formátlan testéhez nyak nélkül csatlakozó fejével biccentett. és vezényszóra meghajoltak. hang.A délel tt közepére több mint százezer lény töltötte meg az arénát. ahogy a versenyz k kezdtek feltünedezni a hangárból a startvonal másik oldalán. a kedvenceket ünnepelve és rögtönzött szurkolókórusokat kialakítva. azonnal odaállva a boltíves ablak elé. elárasztva a kilátókat. Lent a gondolák pilótái felsorakoztak az uralkodói páholy elé.

Ben Quadinaros. ahogy lehajolt a fiúhoz. – Benned van minden reményünk – mondta halkan. s bár nem olyan lelkesen. hogy látta-e valaki. – Vigyázok. Végül megállt a bal oldali hajtóm mellett. hogy Kitster elvezethesse ket. és az övét kezdi szemügyre venni. Jabba egymás után megnevezte a gondolák pilótáit. amint a Radon-Ulzereket csatlakoztatta a gondolájára a Steelton-kábelekkel. és nem tudta elrejteni aggodalmát. Minden készen állt. Wan Sandage. már alig várta. és egy csókot nyomott Anakin arcára. Anakin odalépett a siklóhoz. R2-D2 odagurult Anakinhoz. és biztatóan rácsipogott. Annie. Rezzenéstelen tekintettel tolta el magától Anakint. – Vigyázz magadra. – Ezs rüldzség. és hirtelen felnyúlva egy nagyot ütött az egyik stabilizátorra. A fiú nyelt egy nagyot és bólintott. Mars Guo. Shmi megviselt arca nyugodtnak és elszántnak t nt. A rögzítéseket er s rántásokkal ellen rizte. Ígérem. és jó versenyzést kívánt gazdájának. majd gyorsan körülnézett. majdnem nekiütközött az anyjának. – Mawhonic tuta Hók – dörögte Jabba. A gondolatai azonban már kint száguldottak a síkságon. Bozzie Baranta. ahol Kitster és Jar Jar épp kifogták az eopie-kat a hajtóm vek el l. Clegg Holdfast. barádom! Anakin a szeme sarkából látta. Az asszony melegen és biztatóan elmosolyodott. anya. nem is leplezett érdekl déssel kerülte meg a Radon-Ulzereket. Amikor megfordult. Boles Roor. hogy Sebulba elsétál a saját gondolája mell l. majd sarkon fordult és elment. mint Sebulba. Sötét szeme feszülten csillogott.A közvetlenül Anakin mellett álló dug hátsó lábaira ágaskodott. hogy megölelje és megcsókolja. rajongói és h séges fogadói pedig üdvrivalgásban törtek ki. Gasgano vagy mások esetében. kezét a vállán tartotta. Anakin odaintett nekik válaszul. A zenekara harsányan játszani kezdett. Felbukkant Padmé. Anakin Skywalker tuta Tatuin… A tömeg tapsolni kezdett. hosszú arcára álarcként ült ki az aggodalom és döbbenet. A válla fölött hátranézve megpillantotta Kitstert. és a lelátók felé intett. – Teemto Pagalies tuta Moonus Mandel. Xelbree. Annie! – suttogta. C-3PO komolyan felhívta a figyelmét a gyorshajtás veszélyeire. hogy elkezd djön a futam. Jar Jar hátba veregette a fiút. Ody Mandrell. és tekintetével lassan végigmérte az összegy lt ezreket. . hogy visszamenjen a gondolájához. Hosszú lábain. Az Izsteneg legyeneg jog hozzsád. Gasgano. Aldar Beedo. Anakin idegesen toporogva hallgatta a neveket.

fejébe húzta ócska. Annie? – kérdezte a Jedi-mester higgadtan. – Kezd djék a verseny! A közönség üvöltése az egekig csapott. vigyorogva. csak a lányhoz intézve szavait. átható tekintettel bólintott. majd elment. – A királyn … – A királyn bízik a döntéseimben. és lehajtotta hozzá aszott. és a tömeg újra üdvrivalgásban tört ki. ütött-kopott sisakját.– Nem foglak cserbenhagyni benneteket – tett ígéretet a fiú. – Kaa bazza kundee da tarn hdrudda! – mordult fel. a hutt vaskos karjait a magasba emelve odavonaglott az uralkodói páholy ablakához. keményen a dug szemébe nézett. ifjú udvarhölgy – vágott a szavába Quigon. és Anakin Skywalker egyedül maradt. koncentrálj a pillanatra! Erezz. mocsok rabszolga! – sziszegte halkan. és er s elektromágneses áramlatok íveltek át a koaxiális lemezek között. – Banthaeledel lesz bel led! Anakin nem hátrált meg. és elmosolyodott. A fiú rezzenéstelen. Qui-gon állta a pillantását. Odalent már beindították az energiastabilizátorokat. sz rös fejét. – Talán önnek is ezt kellene tennie. ahol Shmi. egyetlen . Qui-gon gyorsan átvágott a tömegen ahhoz a lelátóhoz. Épp akkor lépett fel a kilátóra Jár Jarral és a n kkel. Annie! Azzal elhátrált. – Álmodozz csak. A kilátó a helyére emelkedett. Sebulba odaszökkent Anakin mellé. Shmi kérd . – Maguk. nyálas pofájú! Qui-gon t nt fel a közelben. Jabba. mire Sebulba rosszindulatú tekintettel méregetve a fiút. aggodalmas pillantást vetett felé. és minden szempár a versenyz k felé fordult. Csak egyszer nézett vissza Anakinra – a fiú épp nyugodtan megigazította szemüvegét. Padmé kételkedve megcsóválta a fejét. – Túl sokat képzel magáról – meredt rá Padmé. Jedik túl önfej ek – mondta halkan. Minden rendben lesz a fiúval. – Ne feledd. – Ezt a futamot nem úszód meg. – Az Er legyen veled. amikor az elkezdett a helyére emelkedni. Ismét felharsantak a kürtök. – Készen állsz. A Jedi-mester magában bólintott. – Minden rendben lesz – nyugtatta meg Qui-gon a vállára téve a kezét. Qui-gon segített Anakinnak bemászni a gondolába. ne gondolkozz! Bízz az ösztöneidben! Egyik kezét Anakin vállára tette. Padmé és Jar Jar várt rá. bekapcsolta a biztonsági övét. A fiú elhelyezkedett az ülésben. A lány hosszan rámeredt. és szeme elé illesztette szemüvegét. visszahátrált a saját gondolájához.

és a hatalmas Radon-Ulzerek dübörögve életre keltek. örvényl porszemcsékkel felh sítve el a leveg t. a helyükre szegezve a versenyz ket. Visszarántotta üres állásba a gázkarokat. távoli pontok. majd azonnal leálltak. eltekintve Ben Quadinarostól és annak kvadrogondolájától. A pilóták a zöld jelzésre várva felb gették hajtóm veiket. a masszív burkolatok megremegtek a visszafogott energiáktól. A hatalmas rakétahajtóm vek berobbantak. Anakin ez alkalommal óvatosabban adagolta az üzemanyagot. A hajtóm vek el reszökkentek. maguk után rántva a gondolát és a fiút. Átsüvített a síkság fölött. aztán elnyomta azt. Anakin makacs elszántsággal gyorsított. Anakin kétségbeesetten törte a fejét. Túl sok üzemanyagot irányított a hajtóm vekbe. Semmi sem érdekelte. – Nem isz nézeg oda! Ez borzalmasz! A Jedi-mester. A fiú pillanatok alatt egyedül maradt. Anakin Skywalker ütközésig el renyomta az ikergázkart. szabaddá téve a verseny kezd . Az átalakított motorok nem tudtak annyit feldolgozni. gondolta magában. A zászlóviv k és a technikusok sietve félreálltak. pedig szinte reszketett a türelmetlenségt l. Koncentrálj! Abban a pillanatban a rajtvonal fölötti lámpa zöldre váltott. hajlott rá. majd légtelenítette ket. a gondolák törzseihez csatlakozó kábelek megfeszültek. Anakin Skywalker.egységgé kapcsolva a gondolák ikerhajtóm veit. A Qui-gon mellett álló Jar Jar Binks kétségbeesetten eltakarta a szemét. csak a többi versenyz helyét jelz . Aztán maguk a hajtóm vek is feldübörögtek. Mély köhögésük és morgásuk el ször elvegyült a tömeg keltette hangzavarban. aztán lassan el retolta a gázkarokat.és végpontját jelöl boltív alatt meghúzott rajtvonalat. Villámgyorsan lekapcsolta az üzemanyag-adagolót. amely az övéhez hasonlóan befulladt az indításkor. kifúvatta a csöveket. A fiú megdermedt. hogy egyetértsen vele. és kezdetét vette a verseny. ketrecbe zárt vadállatként felüvöltöttek. Homok záporozott a nyomukban. Nyugalom. bár a világért sem mondta volna ki hangosan. maximális energiát irányítva a Radon-Ulzerekbe. Az el gyújtó megcsikordult. Mély lélegzetet véve lenyomta az indítógombot. felköhögött. a hajtóm vek . A boltív tetején egy vörös lámpa égett. Körülötte a többi gondola fülrepeszt hangorkán és fémes csillogás kíséretében kil tt a rajtvonalról. 13 Amikor az indítólámpa zöldre váltott. csak ha már mozgásba lendült a gondola.

Anakin kivárt. hogy meggy djön a fiú pozíciójáról. zavartalanul akart végigmenni a szurdokon. hogy legyen helye man verezni. hogy minden elmosódott körülötte. Mawhonic és Sebulba küzdött az els ségért. és els ként bukott le. Anakin apró. Következ ként a soklábú Gasganót kapta el. és elsüvített Gasgano fölött. és a Radon-Ulzerek felsikítottak. tartotta a sebességét. Óvatosan man verezve el készített egy jobb oldali el zést. Gasgano azonban észrevette. A dug jellegzetes. Fehéren izzó izgalom öntötte el. és vissza kil tt a síkságra. Felzárkózott a troig tompa orrú gondolája mögé. A látóhatáron felt ntek az els sziklaalakzatok. A pálya az elején sík és nyílt terepen át vezetett. pontos mozdulatokkal kezelte a gázkarokat.sivítása egyre élesebb lett. ha lassan is. és beszáguldott a h s árnyak közé. mintha álltak volna – balra. A Boltív-kanyon nem messze derengett el ttük. minden mélyedést. Legelöl. márpedig egyedül. és a gyorsulástól beleprésel dött párnázott ülésébe. maga elé képzelve a pályát – minden fordulót. és villámgyorsan elé szökkent. amikor utolérte a leghátsó gondolákat. ahogy a legkedvez bb pozíciót kereste. Minden tiszta és bizonyos volt el tte. úgyhogy még el rébbtolta a gázkarokat. Kett mellett úgy ment el. Ide-oda csúszkáltak a sivatag fölött. újra energiát adott a hajtóm veknek. Anakin egy varrón ügyességével suhant át a t fokon. mint egy k cséri patkány és az t üldöz kraytsárkány. Tudta. a hajtóm vekb l füstpamacsok és lángok csaptak ki. átcsusszanva a két vetélytársa közötti t foknyi résen. hogy nyílt terepen egyetlen más hajtóm sem veheti fel velük a versenyt. Olyan sebesen gyorsult. a gondolát vontató Steelton-kábelek épp a megfelel mennyiség vonóer t adták át a halálos kanyarok bevételéhez. miel tt az bármit tehetett volna. Gasgano ismét bevágott elé. A látóhatáron felt nt egy alacsony fennsík végének szaggatott vonala. osztott X alakú hajtóm vei felemelkedtek és lesüllyedtek. . Anakin most már látta a többi versenyz t – fémes fény alakok száguldottak a síkság fölött. Anakin ugyanebben a pillanatban ütközésig el retolta a gázkarokat. míg oda nem ért a fennsík pereméhez. Az energiastabilizátorok által szinkronban tartott Radon-Ulzerek élénken dohogtak. minden emelked t és szirtet. Egyre közeledett a kanyon határa. Gyorsan felzárkózott mögéjük. de távolodott. Mawhonic karcsú gondolája azonban. és felkészült az el zésre. Amikor kiért közülük. megel zve tucatnyi versenytársukat. hogy egyenesen le akar bukni a sziklafal mentén. Kicsit visszahúzta a gázkarokat. majd balra húzott. A szívós pilóta hátrapillantott. majd jobbra kapta a kormányt. alatta a táj elmosódott fénypászmákká vált. Minden megvilágosodott. azt a benyomást keltve Gasganóban. Végigdübörgött a szurdokon. Anakin lassított.

úgy vágva szét a fémborítást. kétfej bemondó közvetítette az élboly eseményeit. Sebulba lassítás nélkül maga mögött hagyta a roncsot. kitért balra – egyenesen bele egy masszív k alakzatba. hogy tovább izgassa az amúgy is felhergelt tömeget. Xelbree kitért balra. és a barátaival tréfálkozott. A t z szó szerint végignyalta Xelbree hajtóm vét. betöltve a leveg t fordulataival. A következ kihívó Xelbree volt. A képeket droidmegfigyel k közvetítették. Qui-gon. A toydari ide-oda repdesett. kérdésekkel ostromolta. Mawhonic ösztönösen reagált. egyszóval igyekezett barátkozni – abban a tévhitben. savanyú ábrázatú. hátha észrevesz valami mozgást. Próbált átkukucskálni a válla fölött. Fanta nev lénnyel civódott. Jar Jar kezdett kijönni a béket résb l. A jobb oldalán Jar Jar egy ösztövér. Felülr l próbált meg Sebulba elé kerülni. és felemelkedve elé vágott. és mindeközben idegesen dörzsölgette a . de lassúnak bizonyult. Az üzemanyaga lángra kapott. Egy toronyból egy szüntelenül saját magával incselked . Fanta azonban semmit sem akart Jar Jartól. A sérült hajtóm felrobbant. C-3PO és Kitster magányosan. hogy csak azért. ahogy Anakin bánt el Gasganóval. Az aréna lelátóin és a pálya mentén elszórt platformokon a tömeg hordozható képerny kön követte figyelemmel a verseny alakulását. Az egyik. mert hasonlóan néznek ki. pedig szétzúzódott egy szirten. Padmé és Shmi is egy képerny t bámult. a körülötte lév k képerny in követte a versenyt. s egyedül maradt az üldöz boly el tt. majd hirtelen a magasba csapva. a poldt örömmel fogadja majd a közeledését. A bemondó páros hangja kiszámított ritmusban emelkedett és halkult el. Anakin azonban sem a képeken. a dug bekapcsolta a bal oldali kipufogója egyik oldalventilátorát. Azonnal elt nt a hatalmas zgolyóban és a felszálló fekete füstben. és gyorsan felzárkózott. Xelbree kétségbeesetten megpróbált elszakadni. elszigetelten várakozott a hangár el tt. Qui-gon elfordította a tekintetét. Qui-gon elnézett a síkság felé. valamivel a Jabbáé alatt és mögött lév különpáholyban Watto nevetgélt. A dug azonban megérezte a közeledtét. hasonlóan ahhoz. és gépét a másik pilóta felé billentve hevesen balra rántotta a kormányt. Amikor azonban Xelbree melléért. Sebulba látszólag kezdett lemaradni. sem a kommentárokban nem szerepelt. R2-D2. mintha m anyagból lett volna. szándékosan eltakarva el le képerny jét.Aztán Sebulba gázt adott. a megmaradt motor és a gondola. és makacsul a hátát mutatta a gungának.

Anakin Skywalker dühödten üvölt hajtóm vekkel robbant ki a déli ragyogásból. Szinte ugyanabban a pillanatban dübörg it végig Sebulba az aréna fölött. és belekezdett a második körbe. hogy végül a falon. Anakint keresve eggyé vált az Er vel. Ody felállt a pilótafülkében. Ody Mandrell remeg . befogta fülét.kezét. amikor a tömeg újfent üdvrivalgásban tört ki. Átsuhant a boltív alatt. . hüll szer er'kit vadul gesztikulált. Qui-gon lehunyta a szemét. az összeköt kábelek elszakadtak. miközben a gondola és Ben Quadinaros használhatatlan halommá omlott össze lent a pályán. – Itt jön! – kiáltotta gyorsan. az egyik szerel droid épp a bal oldali szívóka el tt állt. füstölg hajtóm vekkel húzódott ki az egyik bokszba. a hajtóm veik bömbölve izzottak. A verseny izgalmasabb volt. A turbina egy szempillantás alatt beszívta. Kitster és C-3PO társaságában állva a helyükön. szögletes. Anakinnak nyoma sem volt. Lent. izgatottan felcsipogott. elt nt az áramlásában. A járm meglódult. Ben Quadinaros még mindig azzal küszködött. Amikor észrevette Qui-gont. A negyedik. félre nem érthet mozdulattal odaintett neki. apróra darabolta és a másik oldalon olvadt halomba köpte. A látóhatár peremén egy sor sötét pont jelent meg. A közönség visszafordult a képerny k felé. Újabb három gondola süvített el. Két másik versenyz követte. miközben a másik fintorogva próbált arrébb húzódni. és a távolból felhangzott a hajtóm vek dübörgése. a rajtvonalon. Akkor sem tért vissza tudata ösvényeir l. minden mozgást kirekesztett a tudatából. azonban DUM-4. hajtóm veik dübörgése hamarosan elhalt a távolban. és a négy motor négyfelé repült. A következ pillanatban azonban az energiastabilizátorok összeomlottak a terhelés alatt. ahogy Quadinaros el retolta a gázkart. Qui-gon szeme felpattant. Jar Jar még mindig Fantát nyaggatta. gondolájuk színes fémteste megcsillant a déli napfényben. Qui-gon szemét csukva tartva a tudata legmélyén kutatott. Shmi és Padmé aggódva néztek egymásra. Ekkor R2-D2. hogy beindítsa kvadrogondolája hajtóm veit. a sziklákon és az alacsony d néken robbanjanak fel. és eltakarta szemét. A hajtóm vei újra beindultak. A nagydarab. A négy szörnyeteg dübörögve életre kelt és vadul remegni kezdett a burkolat alatt. A rajtvonalon Ben Quadinarosnak végre sikerült beindítania hajtóm veit. obszcén. jelenleg épp a hátát lapogatta. Szerel droidok siettek a versenyz segítségére. és minden hangot. A közönség döbbenten felhördült.

az érzékszervein és ismeretein túlról származó ismereteket és tudást adott át neki. A gondolák végigszáguldottak a Boltív-kanyonon. A versenyz k hangos fémcsikorgás közepette összeütköztek. míg végül mindkett részévé vált. beborítva fehérzajával. csak a sebesség és a reflexek. Sebulba váratlanul kidugta a kezét a pilótafülkéb l. és egy recés szél fémdarabot dobott Mars Guo bal oldali szívókájába. és tartva a dugtól. és az egyik hajtóm ve beleakadt a homokba. alacsonyan. Mars Guo függ leges stabilizátorának a vezérsíkja beleakadt Anakin bal oldali hajtóm vének Steelton-kábelébe. Anakin egyre közelebb húzódott a többiekhez. A verseny el rehaladtával lassan feloldódott gondolája rázkódásában. távolról próbált meg elosonni mellette. Mars megpróbálta egyenesben tartani a gondolát.Qui-gon csak mosolygott társai és a tömeg üdvrivalgása közepette. A szimbiózis másodpercr l másodpercre mélyült. érezte minden csatlakozás. és tisztán látta a dug gondoláját a távolban. A Taszken-forduló szirtjei mögött rejt homoklakóknak szerencséjük volt. és a homokbuckák között emelkedve-süllyedve lassan beérte Mars Guót. élesen Anakin felé lódítva a járm vet. de a sérült hajtóm felköhögött és leállt. felvillantotta el tte a múltat. és a sérült hajtóm füstöt és lángokat kezdett köpködni magából. A második kör megkezdésekor Anakin a hatodik helyen állt. Anakin kezdte utolérni az üldöz bolyt. csavar és szegecs feszülését. Egy szökkenéssel elhúzott Elán Mák és Habba Kee mellett. El tte Mars Guo felzárkózott Sebulba mögé. Teemto és a gondolája egyszer en köddé vált a robbanásban. és eltalálták Teemto Pagaliest. Jobbra a gyorsan közeled Ody Mandrell túl mélyre ereszkedett egy ne fölött. A verseny mindig ilyen hatást gyakorolt rá: egybeolvasztotta a testét a gondolával és a hajtóm vekkel. Száguldása közben szél süvített a fülei mellett. Anakin gázt adott. és letépte a csatlakozásról. A Boltív-kanyonhoz közeledve feszült arccal lecsapott az elöl haladókra. Anakint már csak négy versenyz választotta el Sebulbától. eggyé vált a hajtóm veivel. ahová senki más nem juthatott el. . Anakin szorosan a többiek nyomában maradva átrepült az izzó gázfelh n. Fémet rágó fém szörny csikorgása hallatszott. Ody járm ve kártyavárként omlott össze. Csak létezett és a gép. Összekapcsolta ket. a jöv t és egy helyet. Innent l nagyon felgyorsultak az események. majd darabokra robbant. majd szaggatott sorban kil ttek a másik végén. Szorosan a felszín felett repülve elhúzott Aldar Beedo és Clegg Holdfast mellett.

A fiú azonban nemcsak a szemére hagyatkozott: az elméje is m ködött. porfelh vel és törmelékkel árasztva el mindent. és visszaakassza a horgára. és újra ütközésig el retolta a gázkarokat. és kinyújtotta a szerszámot a bal oldalon.Anakin gondolája azonnal hevesen rángani kezdett a megmaradt kábel végén. Amikor megtalálta. Aztán megint a nyílt terep fölött száguldott Sebulba nyomában. A Radon-Ulzerek felbömböltek. hogy rögzítette a Steelton-kábelt. Közben kénytelen volt szinte a minimumra visszavenni a sebességet. Anakin el ször Elán Makót érte utol és kerülte ki könnyedén. és lángba borította Obitoki jobbszéls hajtóm vét. úgyhogy ismét lemaradt Sebulba mögött. majd ugyanazt a trükköt alkalmazta. Habba Kee és még Obitoki is elhúztak mellette. maga a járm azonban irányíthatatlanná vált. A lemaradók bolya már közel járt hozzá. felpöccintette a kapcsolóját. és nekiütközött Obitoki egyik. majd felrobbantak. Egy pillanatra elvakítva rossz irányba billentette a gépét. Az arcát por és verejték borította. míg riválisa mellé ér. a zekéje ujja elszakadt. Bens jét higgadt nyugalom töltötte el. A gondola teste és hajtóm vei összegabalyodtak. és a földre ránthatta a gépet. Ledobta a visszacsatolót. Anakin az egyik kezével végigtapogatta a pilótafülke padlóját a mágneses visszacsatoló után. forró leveg ben. Az elszabadult kábel ide-oda csapkodott a hajtóm l kiáradó. A dugót üldöz Elán Mák. próbálva elkapni vele az elszabadult kábelt. Habba Kee alacsonyan. Anakin vadul taposta a stabilizátorok pedáljait. Most. Bármelyik pillanatban beakadhatott egy kiálló szirtbe. . A bal fúvókaján bekapcsolt egy kis oldalventilátort. Obitoki gondolája orral a sivatagi homokba fúródott. a gondola megint egyenesen repült. Anakin sem látott semmit.és homokfelh be. amikor Obitoki megpróbálta leel zni Sebulbát. Anakin rémülten hátrapillantott a válla fölött. szorosan a felszín fölött repült közvetlenül Anakin el tt. A dug kivárta. A csövekben lév üzemanyag azonnal lángra kapott és felrobbant. hogy egyenesben tartsa az ingaként leng gondolát. és a kormány finom mozdulataival kikerülte a roncsokat. amikor Habba Kee nyomában berepült a füst. kétségbeesetten küszködve. Habba Kee felé közeledett. a homokból kimered hajtóm vének. Érezte a rá leselked veszélyt. A Radon-Ulzerek az energiastabilizátornak köszönhet en továbbra is szinkronban m ködtek. és a fiú az elöl lév k nyomába eredt. hogy elkapja a kábelt a mágneses fejjel. Tucatnyi próbálkozás után végül sikerült eléggé koncentrálnia ahhoz. mint Xelbree ellen. Egy füstölg fémdarab pörgött felé a félhomályból. és alig elvétve a fejét végigkarcolta jobb oldali hajtóm ve burkolatát.

tudta. Végül ismét kirobbantak a nyílt terepre. és felkészülten várta a támadást. aggodalmas arcát. Hajszálnyival a lángnyelv fölé és mellé húzott. A sík terep fölött felgyorsítottak. El retolta a gázkarokat. és végigtarolta az útvonalat kijelöl zászlókat. amikor Sebulba úgy döntött. Anakin elébe vágott. és egy pillanatra elvesztette az uralmát a gép fölött. Tudta. Sebulba elhúzott mellette. a gondola félelmetesen megrándult. és gondolája farát ide-oda riszálva próbálta megakadályozni. Látta Padmé gyönyör . Kifelé száguldottak a Boltív-kanyonból. A fiú egy kétségbeesett mozdulattal az ég felé rántotta a gép orrát. de Anakin a hosszú szökkenés végén egyenesen Sebulba elé érkezett. A gondolák végigszáguldottak az els barlangokon. ütközésig el renyomta a gázkarokat majd kil tt. Anakin minden tudását bevetette. és teljes figyelmével Sebulbára koncentrált. Ugyanazt a trükköt akarta bevetni. Sebulba közvetlenül a nyomában. igyekeztek el nyös pozícióba kerülni. és Anakin Skywalkernek egyre fogyott az ideje. A dug tudta. A fiú szeme el tt egy pillanatra felt nt a kép. Anakin visszaereszkedett – azonban túlságosan is. Egyre közelebb jártak a célegyeneshez. hogy hol nem árulja el magát. . Anakin az elméjével látta az t figyel Qui-gont és Jar Jart. a hangárban álldogáló. de Sebulba tapasztalt veterán volt. a füttyög R2-D2-t és a zsörtöl C-3PO-t. Ennél a sebességnél lehetetlen volt pontosan irányítani a járm veket. el zte gondolatai közül a képeket. Sebulba megpróbált el retörni.Az arénában. és ismét átvette a vezetést. A RazonUlzerek felb dültek. és együtt kezdtek bele a harmadik. egyszer és mindenkorra végez Anakinnal. és minden kísérletét meghiúsította. Anakin haladt elöl. és a két ellenfél úgy kanyargóit. mintha egyiknek sem számított volna az élete. vadul ujjongó Kitstert. Amikor Sebulba követte. milyen szöget fednek le kameráik. mintha is a versenyt leste volna… Kizárta a tudatából az arcokat. Úgy látta ket. hogy közeleg. és elhagyták a Taszken-fordulót. utolsó körbe. és bekapcsolta az oldalventilátort. és átkapcsolt a tartalék egységre. mintha közöttük állt volna. és látta rémült tekintet anyját. hol állnak a megfigyel droidok. Gondolájával szorosan Anakin mellé libbent. Sebulba látta. A gondolája letért a pályájáról. Anakin azonban egyszer már áldozatául esett az alattomos oldalventilátornak. és a dug nyomába eredt. ami Xelbreenél és Obitokinál már bevált. Közben azonban kénytelen volt lelassítani. A Mettaszakadék mellett elszáguldva kiértek az utolsó sík szakaszra. a boltív alatt érte utol a dugót. katapultálta a stabilizátort. de a bal oldali hajtóm ve horizontális stabilizátora hevesen remegni kezdett. hogy elé vágjon. ahogy a rajt el tt Sebulba rávágott a lemezre. Visszahúzta a gázkarokat. és átvette a vezetést.

és egy hatalmas t zgömbben felrobbant. Anakin nekifeszült a kormánynak. ismét bal felé lendülve. Anakin Skywalker minden erejével a kormányrúdba kapaszkodva átrepült a rajtvonalon. hogy így szétválaszthatja a két gondolát. Sebulba átkozódva mászott ki a pilótafülke maradványai közül. Az egyik nekiütközött az si szoborcsoportnak.Anakin végül balra. mintha katapultálták volna. A harmadik ütközéskor azonban összeakadtak a cs lapjaik. Amikor azonban Sebulba az útjába vágott. Sebulba azonban még ennél is rosszabbul járt. Padmé és Jar Jar társaságában állt. és szándékosan nekiment gépével Anakinnak. és a hajtóm vek sivítva elszabadultak. hogy Anakin kirepült volna a pilótafülkéb l. pörögve meg nem állapodott a sivatagi talajon. és elt nt a lángokban. Kitster már oda is ért hozzá és szorosan megölelte. Anakin keményen jobbra rántotta a kormányt. és kimászott a pilótafülkéb l. maga után húzva a vonókábeleket. A RadonUlzerek sivítottak a túlterhelést l. Ahogy a fiú eldübörgött fölötte. a hatalmas Radon-Ulzerek homokot és törmelékdarabokat küldtek a dug pofájába. a cs rudak pedig ropogva meghajoltak. amelyen Shmi. próbált kiszabadulni. A második a homokba csapódott. majd azonnal jobbra lendítette a gondolát. harmadszor is úgy tett. A gép törzse megrándult. A gondolák közvetlenül a kör utolsó. kikapcsolta a Radon-Ulzereket. és megpróbálta a fiút a földre kényszeríteni. El ttük kezdtek alakot ölteni az aréna lelátói és a bejáratot rz szobrok. A vonókábelei elszakadtak. hogy ha nincs bekötözve. míg pattogva. Amint a dug is balra döntötte gépét. leszakítva a felfüggesztését és az elüls horizontális stabilizátort. de sikertelenül. A dug gondolája. R2-D2 és C-3PO körülöttük lábatlankodott. 14 Miközben lassan leereszkedett a kilátóplatform. és kilencévesen a Boonta-futam legfiatalabb gy ztese lett. Amikor Anakin cs rúdja elpattant. átsiklott a lángoló roncson. és felzárkózott mellé. abban bízva. a dug gondolája el reszökkent. Végül Anakin cs rúdja eltört. hogy a nadrágja tüzet fogott. sík szakasza fölött száguldottak. és rjöngve kezdte a szélrózsa minden irányába szétdobálni a keze ügyébe es alkatrészeket. Anakin el re-hátra rángatta a gázkarokat. Sebulba rjöngve felüvöltött. A fiú a homokon csúsztatva megállította a gépet a pálya közepén. Qui-gon az Anakin gondolája felé özönl tömeget figyelte. . és olyan er vel kezdett pörögni a Steelton-kábelek végén. mintha elé akarna vágni. míg csak észre nem vette. A fiú makacsságán feldühödve újra és újra nekivezette a gondolát. Sebulba felröhögött.

hogy a fiú fog nyerni! Valahogy tudtad! Mindent elveszítettem! – Hát a játék már csak ilyen. nevetgéltek és a pénzüket számolgatták. Qui-gon utánanézett. barátom – mosolygott jóindulatúan Qui-gon. – Azonnal vitesd le a hiperhajtóm alkatrészeit a hangárba! Kés bb majd beugrom az üzletbe. vagy elszállították a m helyekbe. – A mosoly elt nt az arcáról. Gyorsan felszaladt az egyiken. a rajta állók pedig lerohantak a pályára. – T njetek el innen! Megpördült. és perceken belül odaért Watto különpáholyához. és rülten verdes szárnyai alatt meggörnyed testtel kiviharzott a páholyból. és a nevét harsogva elvitték. akkor talán észrevette volna a nyomában lopakodó Sith-robotszondát. nem! Elegem van a trükkjeidb l! Vidd a fiút! – legyintett lemondóan. Anakin Skywalker valóban különleges fiú. – Szeretnéd a huttokkal megbeszélni a dolgot? Biztosra veszem. mintha belecsíptek volna. a csüggedtségét mintha elfújták volna. hogy társai csatlakozzanak az ünnepl tömeghez. – Ez nem a te napod volt. – Nem lesz a tied! – tolta oda az ormányát a toydari Quigon orrához. Néhány szerel droid még mindig a verseny során keletkezett roncsokat hordta be. A kilátóplatform zökken mentesen leért a földre.Amikor a tömeg pár másodperccel kés bb odaért. – Tudtad. és leplezetlen dühvel rontott rá a Jedi-mesterre. különböz nyelveken tréfálkoztak. hogy örömmel bíráskodnának. – Nem. Watto az ablak el tt lebegett. kiguvadó szemei gy lölettel teltek meg. ráncos. Néhány idegen lény lépett ki épp az ajtón. A gondolákat bevontatták a helyükre. Watto hátrah költ. A gondolatai már máshol jártak. kék ormányát csüggedten lógatta. az ujjongó tömeget bámulta. hogy elintézzük a fiú felszabadítását. Ha nem kötötték volna le a figyelmét az eredeti küldetésével kapcsolatos tervei. A Jedi-mester hagyta. majd elindult a lépcs n lefelé. – Nem tisztességesen játszottál! Qui-gon jeges tekintettel végigmérte. Az aréna egy óra alatt kiürült. Azonban amint meglátta Qui-gont. – Te! Te átvertél engem! – állt meg a leveg ben a haragtól remegve Quigon el tt. a fejük fölé emelték Anakint. A hangár nagyrészt üresen tátongott. A . Qui-gon melegen rámosolygott Shmire. és elismer en biccentett egyet. maga azonban a lépcs sorok felé vette az irányt.

nee… elég már ebb l – motyogta a fiú zavartan. két kezét a fiú vállára téve. mélyen a szemébe nézve –. ez alkalommal megülve a nyeregben. majd felült az egyik állatra Qui-gon mögé. miközben a gunga újra próbát tett. Qui-gon odalépett a két eopie mögé kötött antigravitációs szekérhez. beszélgetve odasétált az eopie-khoz. amelyre a hiperhajtóm alkatrészeit pakolták fel. és átölelte a férfi derekát. Úgy t nt. Annie – mondta halkan. a haja az égnek meredt. – Annyira csodálatos. – Naa. – Padmé. odament a fiúhoz és letérdelt mellé. Lehetséges ez? – töprengett már legalább századszor. jobb. amilyen ösztönei voltak… Lehetséges? Félretette a kérdéseit jobb id kre. Watto teljesítette a kötelezettségét. meleg pillantás kíséretében. majd visszament a többiekhez. R2-D2 biztatóan csipogott. Jar Jar. Shmi és Padmé is csatlakozott hozzájuk. mint új korában. Rongyos ruháját vastagon belepte a por. – El kell vinnünk az alkatrészeket a hajóra. kinézett a déli h ségbe. közben sérülések után kutatva végigsimítottak az arcán és a homlokán. bár nem minden morgás és burkolt fenyegetés nélkül. – Elmosolyodott. Hirtelen magukra hagyta a n ket. ahol a karját felhasította egy éles fémdarab a Sebulbával vívott küzdelem során. – Tessék. Anakin szörnyen érezte magát. amilyen érettségr l tett tanúbizonyságot. – Egy kicsit gy röttnek látszol. félrehúzódva állt. amíg a fiú.pilóták közül egyedül Anakin maradt ott. és azonnal le is csúszott róla. de remekül csináltad. Shmi és Padmé társaságában. Qui-gon ellen rizte a ládákat rögzít szíjakat. A zekéje több helyen is elszakadt. és letörölt egy koszfoltot Anakin arcáról. Qui-gon elgondolkodva figyelte. Jar Jar felpattant a másik hátasra. Beletúrt a fiú hajába. arcára rászáradt az izzadság és a gépolaj. sérült gondoláját mustrálgatta. indulás! – szólt rájuk minden bevezet nélkül. mintha mondani akart . A döntés végül is a Tanácsé. Újra megölelgették és megcsókolták Anakint. A csoport nevetve. Az anyja a fejét csóválva elmosolyodott. Olyan büszke vagyok rád! – Mindent neked köszönhetünk – tette hozzá Padmé gyorsan. akiknek semmi reményük sincs. Tudod? Reményt adtál azoknak. Anakin arca skarlátvörös lett. Annie… amit tettél. Ahogy a fiú a gondolával bánt. és vérpettyek is borították ott. – Már ez az érzés is mindent megér – szögezte le visszamosolyogva. majd segített neki bekötözni sérült karját. R2-D2 és C-3PO a gondola hajtóm vei körül szorgoskodtak. egy átható. Padmé újra megölelte és megcsókolta Anakint. Istenhozzádot és köszönetet mondtak egymásnak.

és félrevonta a többiekt l. a Sith-robotszonda mozdulatlanul lebegve elküldte utolsó jelentését. Úgyhogy csak akkor gondolkodott el komolyan a dolgon. – Miért van az az érzésem. Fiatal arca feszültséget tükrözött. – Pár óra múlva visszahozom az állatokat! – ígérte Qui-gon hátrakiáltva a válla fölött. majd lesegítette Padmét is. Nem is gondolt rá. Obi-van már várt rájuk. R2-D2 haladt elöl. és búcsúzóul megcsókolta. Odalépett a lány mellé. amelyre útjuk folytatásához szüksége volt. és várakozóan felnézett rá. hogy megint felszedtünk valakit? Qui-gon megfogta a karját. aztán felsóhajtott. Korábban eszébe sem jutott. hogy akkor Qui-gon megkapja a hiperhajtóm -generátort. zavart pillantásra futotta erejéb l. Azonban mindössze egy szomorú. – Nem fog sokáig tartani. amikor Padmé lehajolt hozzá. és a homok hullámokban ontotta magából a h séget. azonnal leszaladt a rámpán. Obi-van szúrósan ránézett. Le kell még rendeznem egy üzleti ügyet. Még mindig átjárta a gy zelme felett érzett öröm. – Láss neki a hiperhajtóm -generátor beszerelésének! – utasította tanítványát. – Nekem vissza kell mennem. minden probléma nélkül megtették. az anyja és C-3PO pedig integetni kezdett utánuk. mi lesz a lánnyal. – És akinek a vérén tegnap éjjel elvégezted a midichlorian-tesztet. kényelmes tempót diktálva a szánt vontató eopie-knak. egymásnak . Qui-gon és csapata kilovagolt Mos Espából a Tatuin sivatagába. A királyn hajójához vezet utat azonban hamar. amint a közeibe értek. majd elfordult. Obi-van egy pillanatig az arcát fürkészte. Az eopie-k lassan elindultak. Lezsibbadt. aztán gyorsan elrepült. akinek az alkatrészeket köszönhetjük. ha megnyeri a Boonta-futamot. Padmé egyszer sem nézett vissza. – Arról a fiúról van szó. Anakin. a napok ragyogásának és a d nék hullámainak rejtekében. Az egyik közeli emelked n. de egyre jobban kezdett ránehezedni a Padmé távozása miatti szomorúság. A napok sebesen közeledtek déli pozíciójukhoz az égen. Qui-gon leszökkent az eopie hátáról. – Üzleti ügyet? – visszhangozta Obi-van felhúzva az egyik szemöldökét. Anakin az anyja és C-3PO társaságában ment haza. – Egy másodpercre elhallgatott.volna valamit Padménak. – Már kezdtem aggódni – jegyezte meg minden bevezet nélkül.

de még mindig dühösen elmondta. és tudni akarta. képtelen volt nyugton maradni. Anakin a t le telhet legnagyobb er vel ütötte. Megjelent Kitster. majd visszament Mos Espa utcáira. még most is úgy gondolja-e. . Hazakísérte a fiút. – Látod. szétválasztotta a vereked ket. Qui-gon korábban szólt neki. Már majdnem a sugarúinál járt. és el vett egy kreditekkel teli b rerszényt. hogy megnyeri ezt a futamot. csak a rátör haragra. és csak nézte. szörcsögte a rodiai. hogy aznap már egyáltalán nem kell bemennie Watto üzletébe. Qui-gon elmélyülten hallgatta. Anakin olyan gyorsan vetette rá magát. úgyhogy a Jedi visszatértéig azt csinálhatott. A rabszolgák semmiben sem tudnak gy zni. Akár egyetértesz velük. mint egy beszédszintetizátor nélküli droid. hogy Padmé semmiképpen sem maradhatna. és elvezette a tömegt l. C-3PO-t bevitte a szobájába és kikapcsolta. és megkérdezte. amikor egy nála jóval nagyobb rodiai suhanc elállta az útját. Még annak sem volt tudatában. Kezét nem vette le a fiú válláról. és Anakin valahogy megnyugtatónak érezte az érintését. Közben arra gondolt. és azon töprengett. hogy gy zött. és tudta. mintha mindig tudta volna. milyen hülyén hangzanának. amit csak akart. Anakin kissé lenyugodva. és hirtelen szerette volna megkérni a lányt. Annie – mondta elgondolkodva –. Minden sarokról utána kiáltották a nevét. Tehát úgy állt ott. boldogan intett vissza mindenkinek. és közben halkan beszélt neki az élet dolgairól. Qui-gon Anakin vállára tette a kezét. hogy kimondja a szavakat. már a földre is került. amikor már senki más nem hallhatta ket. Csak akkor szólalt meg. meg kell tanulnod tolerálni mások véleményét. Az eszébe sem jutott. s hamarosan tucatnyi ismer se társaságában találta magát. A suhanc mogorván rábámult és azt felelte. Egyszer csak Qui-gon magasodott fölé. igen. Másképp nem nyerte volna meg a Boonta-futamot. pedig úgy érezte. hogy a suhanc még a karját sem emelhette föl. hanem Padmé elvesztésének. a verést l nem változott meg a véleménye. hogy maradjon. Anakin csalt. vonásaira szomorúság ült ki. akár nem. ahogy Qui-gon háta mögött ülve ellovagol. A széles sugárút felé vette az irányt. Még mindig alig tudta elhinni. Ránézett a fiatal rodiaira. Nem tudott semmi másra gondolni. mi volt ez az egész. hogy akkor mi fog történni. Miután hazaértek. hogy Anakin csalt. hogy talán most látja utoljára. s a dics ségben sütkérezve. Azonban nem tudta összeszedni magát. a Jedi benyúlt a ponchója alá.ellentmondó érzések törtek rá. aztán Amee és Wald. hogyan él majd nélküle. hogy a haragja nem ennek a szerencsétlennek szól. Mikor odaértek a fiú otthona elé. ahol érte. Tudta. Elráncigálta Anakint.

A Jedi-mester tétovázott. sugárzó arccal megsimogatva a fiú fejét. mennyi pénzünk van! Belenyomta a b rerszényt anyja markába. – Annie. és ragyogó. – Annie szabad – közölte. – Úgy érted. várakozásteljes tekintettel Qui-gon felé fordult. te jó ég! – nyögte ki halkan Shmi. ez fantasztikus! A tekintete Qui-gon felé rebbent. – Ó. – Micsoda? – kerekedett el a fiú szeme. minden mást elengedett a füle mellett. Megviselt arca merev volt. – Anya. még mindig döbbenten a hírekt l. Benned lüktet az Er . még mindig rágódva azokon.– Ez a tied – közölte. hogy igaz. és a leveg be ugrott. a tömött erszényt bámulva. Shmi Skywalker. meg minden? . és magához szorította a fiút. – Mostantól nem vagy rabszolga – pillantott le rá Qui-gon. – Fogalmazzunk úgy. és élvezettel nézte döbbent arckifejezését. – A találkozásunk nem a véletlen m ve. Qui-gon némán követte. és berobbant a kunyhóba. – Anya? Hallottad ezt. A verekedésr l és annak okáról már el is feledkezett. Annie – suttogta. – Ez is rész a díjnak. A Jedi el relépett. – Jedi! – kapkodott leveg után. Annie. – Egy nagyon savanyú és makacs dugnak. tudta. hogy a Tanács nem fogad el. szemében döbbenet és kétely csillogott. Semmi sem történik véletlenül. – Szabad vagy! Elengedte Anakint. veletek megyek az rhajóval. a válaszra várva Qui-gonra nézett. de lehet. látva. Lehetetlen! De tudta. Felrohant a lépcs n. Shmi Skywalker hitetlenkedve bámult a Jedire. Anakin csak azt hallotta. hogy Watto megtanult egy fontos leckét a fogadásról – vigyorgott vissza Qui-gon. – Magával viszi? Bel le is Jedi lesz? Anakin lelkesen. – Eladtam a gondolát. Lehajolt. hogy tényleg az! Aztán sikerült ráncba szednie magát. – Beharapta az alsó ajkát. vagy mi? – kérdezte vigyorogva. anya? – Anakin kurjantott egyet. anya! – kiáltotta izgatottan a fiú. és a szemébe nézett. a fejét csóválta. amit hallani akart. Anakin szélesen vigyorogva elfogadta a pénzt. – Nem fogod kitalálni! Qui-gon eladta a gondolát! Nézd. Anakin arcának látványa azonban egy pillanat alatt mindent megvilágított el tte. – Végre valóra válthatod az álmaidat. hogy a reményeit és vágyait hosszú évek óta tápláló lehet ségek egyetlen pillanat alatt valósággá válnak.

anya? – nézett az anyjára. a megviselt. A fiú nyelt egy nagyot. Szilárd tekintettel belenézett Anakin szemébe. hogy valamir l elfeledkezett. Annie. alig várva. és azt látta a szemében. – Az út megnyílt el tted. De a döntést. nekem itt a helyem – mondta halkan. Hatalmas kihívással kell szembenézned. És ha sikerrel jársz. és Anakin már azel tt tudta a választ. és olyan türelmetlenséggel töltötte el. hogy útnak induljanak.És ismét együtt lesz Padméval! A gondolat oly villámcsapásként hasított belé. hogy mindenekel tt azt akarja. – Anakin. Végigfutott a hideg a hátán. Anakin gyorsan megrázta a fejét. Qui-gon komoly arccal letérdelt a fiú elé. Itt a Tatuinon a rabszolgák tekintélyt és rangot jelentenek a gazdáiknak. anya? Qui-gon és az anyja aggódva összenéztek. elfogadó arcra. – is szabad? Ugye te is jössz. Gyorsan rápillantott az anyjára. teljes erejéb l megölelte. Néma csend ereszkedett rájuk. Annie. aztán Shmi Skywalker odalépett a fiához. egyedül kell meghoznod. A tekintete egyik feln ttr l a másikra villant. ami neki a legjobb. hogy meg sem bírt szólalni. Ideje… ideje elengedned. majd a szobája felé vette az irányt. Odarohant az anyjához. Anakint vegyes érzelmek árasztották el. amit mindig is szeretett volna – Jedi lehet és bejárhatja a galaxist. csak hallgatta a Jedi-mester szavait. Nem mehetek veled. ahogy visszafordult Qui-gon felé. hogy megvalósulhat. A fiú torka és mellkasa elszorult. – De a pénz… – Közel sem elég – rázta meg a fejét Qui-gon. Jedivé válni nem könny dolog. de Watto nem ment bele. – De hát ezt akarom! Mindig is err l álmodtam! Mehetek. miel tt a Jedi megszólalt volna. leült egy székre. A férfi és a fiú egymásra meredtek. – Itt a jöv m. – Juhé! – kiáltotta a fiú ugrálva. . nehéz élet vár rád. amikor rájött. – Nincs sok id nk. azzal fenyegetve. – Megyek – fordult vissza határozottan Qui-gonhoz. Már majdnem az ajtóban járt. hogy rálépsz-e. A leger sebb azonban mégis a boldogság volt. Qui-gon azonban egy érintéssel leállította. megfogta mindkét kezét és magához húzta. – Annie. – Akkor csomagolj! – állt fel a Jedi-mester. – Megpróbáltam felszabadítani az anyádat. hogy magukkal sodorják. – És mi lesz anyával? – kérdezte sietve.

nem tartott sokáig a csomagolás. Soha nem hagyta még el a bolygót. Nem akarom. – Minden rendben lesz? Anakin nem hallotta anyja válaszát. szorosan megölelte. és a szeme megakadt a munkapadon ül C-3PO-n. – A változást nem lehet megállítani. hogy az anyja megszorítja a kezét. hogy Jedi. – Olyan rövid ideig volt része az életemnek… Shmi hangja elhalkult. hogy megtegye. aki azt mondta neki. mint ahogy a lenyugvó napot sem. és arról is. Mindazonáltal a szeme könnybe lábadt. – A Jedi mély hangja meleg volt és megnyugtató. – Most pedig igyekezz! Anakin gyorsan. amikor ismét felnézett. – Vigyázni fogok rá. más életekr l. – Köszönöm – mondta épp halkan az anyja. megígérem. – Elengedte a kezét.– Akkor én is maradni akarok. hogy mit is jelent valójában ott állni karnyújtásnyira a régóta áhítozott célok el tt. Az anyja bólintott. és elkezdte a ruháit begyömöszölni egy hátizsákba. arról. és lehajtotta a fejét. hogy egy nagy hajó pilótája lesz. Odalépett . – Szeretlek. Azonban annak a súlya. visszafojtotta a kitörni készül ket. egyáltalán nem lep dne meg. Elmegy. mély lélegzetet. Nem volt sok holmija. De akkor érezte. anya – suttogta. A fiú hirtelen támadt rémülettel nézett körül odabent. Shmi bátorítóan rámosolygott. Annie. minden remény elhalványult. amelyre szüksége volt. Annie! Jól tudod. szinte váratlan teherként nehezedett a vállára. A belsejében minden szétesett. amit meg kellett tennie. hogy megváltozzanak a dolgok. amiért tiszta szívb l reménykedett. Letörölte a könnyeket az arcáról. ha Anakin Skywalker nem rabszolgaként élné le az életét. hogy itt kell hagynia az anyját. Hallgass az érzéseidre. Hirtelen az id s rjáró jutott eszébe. és fogalma sincs. hogy mikor jön vissza. Az a lehet ség azonban sohasem fordult meg a fejében. hátha meglát még valami fontosat. Álmodott persze más világokról. Anakin Skywalker vett egy hosszú. Anakin kényszerítette magát. amit mindennél jobban akart. és meghallotta anyja és Qui-gon hangját átsz dni a másik szobából. csak az utána következ mondatot. majd arcán patakzó könnyekkel berohant a szobájába. Körülnézett. Ez volt az. soha nem ismert még mást Mos Espa lakóin és az ide érkez keresked kön kívül. – Nagyon fogsz hiányozni. mi a helyes. hogy befejezze a hallgatózást. és az érintésében megtalálta azt az er t. az összes boldogság elolvadt.

odaszaladt hozzá. és Qui-gon után szaladt. – Hová mész. – Kösz mindent. A droid meghajtotta a fejét. Bár jobban örülnék neki. meg ilyenek. Elrepülök egy rhajóval… Nem tudta. hiszen h s vagy! Anakin nyelt egy nagyot. Egy rhajón. Viszlát! Felkapta a hátizsákot. hogy nem tudtalak befejezni. – Kár – bólintott szomorúan Kitster. és maroknyi kreditet nyomott barátja markába. meg minden. Elmegyek Qui-gonnal.a protokolldroidhoz. Forrón megölelte Kitstert. és bólintott. amikor Kitster. Kitster lenézett a pénzre. ha nem lennék ennyire pucér. Annie? Tényleg muszáj? Nem maradhatnál? Annie. hogy most már nincs visszaút. én most elmegyek – mondta Anakin komoran. ahogy . Nagyszer barát voltál. Kitster szeme elkerekedett. és minden jót kívánok. és bekapcsolta. C-3PO felemelte a fejét. – Tessék. – Hát. *** Anakin elbúcsúzott az anyjától. majd a távolabb várakozó Qui-gonra. aztán vissza fel. ez alkalommal elszántabban. miközben zsebre vágta a krediteket. Hiányozni fog a munka. – Szabad vagyok. szája néma kiáltásra nyílt. és kirohant a szobából. keményebben tartva magát. Annie? – kérdezte a barátja rosszat sejtve. Anakinra. aki a verekedést követ en utánuk lopózott. még egyszer visszanézett az anyjára. – Anakin gazda. majd elfordult. mit mondjon még. – Szabad lettem. – Muszáj elmenned. ön az én teremt m. – Te vagy a legjobb barátom. Kitster. Anakin beletúrt a zsebébe. Anakin mélyet lélegzett. Annie – mondta a másik fiú. és tudta. Gondoskodni fogok róla. – Én… – Elnézett Kitster mellett a még mindig az ajtóban álló. Thripio… hogy nem raktam fel a burkolatot. A szeme könnybe lábadt. – Sajnálom. – Nem lehet – rázta meg a fejét. – Sohasem felejtelek el! – harapta be az alsó ajkát Anakin. Thripio. – Eladni? – kiáltott utána C-3PO döbbenten. Ez a tiéd. utánabámuló anyjára. Alig jutott pár tucat méternyire az otthonától. Miel tt azonban odaért volna a Jedihez. Qui-gon társaságában kilépett az ajtón. – Kár – ismételte meg Anakin a szemébe nézve. és kifejezéstelen tekintettel ránézett a fiúra. hogy anya ne adjon el. A fiú felsóhajtott. A látvány.

Shmi mélyen a szemébe nézett. Gyengéden meglökte a fiút. Shmi egy pillanatra megnyugtatóan. Egy pillanatra tanácstalanul megállt. Shmi még egyszer utoljára megölelte. majd elfordította magától. kisfiús hangon. A vállára vetette hátizsákját. és ne nézz vissza többet! – Szeretlek. a szeretetem mindig veled lesz – hajolt közelebb hozzá Shmi. Egyébként sem túl szilárd elhatározása megingott. – Látlak még valaha? – kérdezte kétségbeesetten. – Ne nézz vissza. csak arra tudott gondolni. – Most pedig légy bátor. hogy képtelen vagy rá. hogy képes vagy rá. Komoly arccal letérdelt a fiú elé. – Azt hiszem azt. Afelé a pont felé menetelt. Annie. szétszakad a benne dúló. jóval Qui-gon háta mögé. Arra gondolt. Abbahagyta a sírást.ott állt az ajtóban. A fiú visszanyelte a könnyeit. hogyan estél el többször is a kimerültségt l. amikor felmásztál arra a d nére. anya – mondta Anakin. hogy azt hitted. aki elszántan elindult. – Mit mond a szíved? – kérdezett vissza Shmi egészen halkan. hogy az anyjába kell kapaszkodnia. mama! – suttogta a n nyakába kapaszkodva. – Annie. hogy igen. Mire odaért hozzá. De én tudom. hogy elzavard a banthákat. – Most is olyasmit kell tenned. Mindössze pár percig tartott. amir l azt hiszed. hangosan zokogott. – Akkor úgy is lesz. – Vissza fogok jönni és felszabadítalak. de azt is tudta. mert különben lel tték volna ket? Még csak ötéves voltál. úgy érezte. nem tudod megtenni? Anakin könnyekben ázó arccal bólintott. még akkor is. Emlékszel. Tudom. legszörny bb félelmének hangot adva. az anyja téved. a h ségt l? Emlékszel. tekintetét mereven egy pontra szegezte. melegen átölelte. Megígérem. – Nem tudom – rázta meg a fejét Anakin kételkedve. egymásnak ellentmondó érzelmekt l. anya. Anakin nagyot sóhajtott és kihúzta magát. újra kitörni készül könnyeivel viaskodva. emlékszel. egyáltalán nem er s. milyen er s vagy. aztán eltolta magától. és örökre maga mögött hagyta az anyját. egész testében remegve zokogott. az otthonát. lassítás nélkül ellépve a Jedi-mester mellett. Annie – bólintott az anyja. – Nem tudom megtenni. – Akármerre jársz is. – Egy nap Jedi leszek – szögezte le egészen vékony. és megtörölte nedves arcát. Annie! – suttogta. hogy Shmi már az elválás mellett döntött. . ha ez mind a kett jük számára nagyon nehéz. szíven ütötte. – Egyszer en képtelen vagyok rá! Hüppögve. és visszarohant Shmihez.

Annie! – szólt rá a fiúra. A Jedi fénykardja ragyogó ívet húzva maga után lecsapott. hogy sokáig nem láthatja újra. ahol a toydari kitöltötte az Anakin felszabadításához szükséges papírokat. – Szabad lettem. és egy pillanatra megcsendült a pályája nyomán földre hulló fémdarabokon. Jira – közölte az asszonnyal. és lehunyt szemmel magához szorította a fiút. azzal. Watto még akkor is az élet igazságtalan mivoltán morgolódott. száját határozottan összeszorítva. Jira hitetlenkedve meredt a kreditekre. amikor otthagyták és kiléptek az utcára. és gyorsan továbbmentek. majd megcsóválta sz fejét. Annie – eresztette el végül. még mindig szikrázó és zümmög alkatrészeket. Sohasem láttam még ilyet. hogy a fiúnak a lélegzete is elállt. – Elmegyek. – Aggodalmas arccal. csillogó szemmel nézett végig az utcán. kezdve kilábalni az anyja elvesztése felett érzett szomorúságból. Qui-gon kikapcsolta a fénykardot és letérdelt. alig várva. és Qui-gon nyomába eredt. – Egy robotszonda – állt föl Qui-gon. és ráncos kezébe nyomott egy maroknyi kreditet. visszaemlékezett itt eltöltött életére. – Nincs nálad aranyosabb kölyök az egész galaxisban. A gondolataiba merülve lépkedett. Némán mentek végig egy sor mellékutcán. – Hiányozni fogsz. – Mi ez? – kérdezte a fiú átkukucskálva a Jedi válla fölött. – Megölelhetlek? – kérdezte halkan. és mindörökre búcsút mondott neki. Ezt a pénzt fordítsd arra a h egységre.Legel ször Watto üzlete felé vették az irányt. Vigyázz magadra! A fiú bólintott.és az égett szigetelés csíp s szaga töltötte be. tudván. – Gyere. Kinyújtotta a kezét. hogy szemügyre vegye a homokban hever . különben aggódni fogok miattad. aki már tovább is ment. A száraz leveg t ózon. odalépett az öregasszonyhoz. – Nagyon különös. de olyan sebesen. áthasította az árnyakat két épület között. összehúzott. hogy maga mögött hagyja a bolygót. amikor Qui-gon egyszer csak megpördült. 15 . A fiú. amit ígértem neked. Az üzlett l. Anakin unszolására. hogy kés bb majd sebészeti úton el lehet távolítani. elsétáltak Jira nem messze álló gyümölcsöspultjához. A fiút a rabszolgaélethez láncoló jeladót örökre elnémították. Anakin szemügyre vette az ismer s környéket.

humanoid formája ellenére ferde metszés szeme és kampós fogai állatias. amit a Jedi-mester valaha is látott. Fénykardja süvöltve száguldott áldozata felé. a királyn hajója. láthatólag fegyvertelen sikló pilótája nyilván a sebességében és a fordulékonyságában bízott. hogy szóljon néhány biztató szót. és a fegyver már le is csapott a Jedi-mesterre. de a fiú mögött megpillantott egy sebesen közeled terepsiklót. a Jedi még jobban megszaporázta lépteit. miközben lecsapott Qui-gonra. Qui-gon meghallotta Anakin kiáltását. majd a néptelen külvárosi sikátorokon. nyereg alakú. Az idegen megpördült. . amikor az idegen már rá is rontott Qui-gonra. Hamarosan felt nt egy sötét folt. Az elemi erej kiáltás még alig halt el. Emberszer . Hátranézett. A felé száguldó. – Hasra. Közben a szeme és az elméje is éberen figyelt. végigsietve a zsúfolt utcákon. A sikló lovasa kikerült a napok ragyogásából és láthatóvá vált. nehéz sziklaként feléjük zuhanó súly. Az ösztönei figyelmeztették a nyomukban lopakodó robotszondára.Qui-gon kivitte Anakint Mos Espából. Qui-gont meglepte támadója elszántsága és gyorsasága. ahogy a sikló elszáguldott felette. Az üvöltése a prédájára lecsapó vadászé volt. hogy valami megtörte az Er harmóniáját. az arcán ég gyilkos láz nem ígért kegyelmet. de homályosan emlékeztette valami rég nem létez dologra. alig elvétve t. Érezte az elmozdulást a dolgok egyensúlyában. A járm semmire sem hasonlított. Anakin! – kiáltotta megpördülve. még miel tt forgatója lába leért volna a talajra. A kezében felvillant egy fénykard. Az utolsó pillanatban félrerántotta a siklót. A két penge csikorogva csúszott végig egymáson. A fiú azonnal levetette magát a földre. és belefúrta testét a homokba. A fiú keményen igyekezett lépést tartani vele. fekete köpenye szétterült a leveg ben és újra támadott. ragadozószer küls t kölcsönöztek neki. a biztonságot jelent menedék. de kezdett lemaradni. nem pedig a t zerejében. ülésében egy fekete köpenyes alakkal. alig tudta hárítani a csapást. kikapcsolta a hajtóm veit és kiugrott az ülésb l – mindezt egyetlen mozdulatba s rítve. A Jedi-mester már két kezével maga elé tartotta bekapcsolt fénykardját. most pedig a képzésének köszönhet en az Er súgta meg neki. hogy valami sokkal veszélyesebb is vár még rájuk. mint egy sötét. A démoni arcot vörös és fekete minták borították a fejet megkoronázó tompa szarvak alatt. ami arra utalt. az utóbbi az Er rezdüléseire. Mikor kiértek a sivatagba. az el bbi a Tatuin.

– Annie! – kiáltott fel ismét. miközben azért küzdött. de nem talált egyetlen rést sem a védelmén. testén patakokban folyt a verejték. Anakin megpróbálta elmondani a lánynak. A Jedi-mester egymás után hárította a csapásait. A folyosón majdnem ledöntötte a lábáról a kifelé tartó Padmét és a vele lév . d lt bel le a szó. sietésre ösztökélte. – Ki vagy te? – kérdezte. – Siessen. mi történt. mit tegyen. és kezdett felülkerekedni rajta. – Annie! T nj el innen! – kiáltotta. egyenruhás férfit. mire odaért a rámpához. Az . Szíve majd kiugrott a helyér l. két férfit találtak ott. *** Anakin Skywalker félelmek és kétségek közepette rohant el a küzd k mellett a nabooi hajó felé. Ami még rosszabb. Padmé azonban már megragadta Anakin karját. Padmé elkerekedett szemmel meredt a fiúra. és látta. és feldübörgött a fedélzetre. fémteste tompán megcsillant a délutáni napfényben. A hajó alig háromszáz méternyire állt. képzett ellenfél. Anakin gyorsított. hátrálásra kényszerítette. Padmé láthatóan egyetlen szavában sem kételkedett. hogy a férfi jártas a Jedik harcm vészetében. Mikor beestek a pilótafülkébe. – A hajóhoz! Szálljanak fel! Menj. kapitány! Végigrohantak a folyosón a pilótafülke felé. – Jó barát! – kiáltotta vissza. menj! Qui-gon Jinn újult elszántsággal sújtott le a démoni arcú támadóra. amint éppen a vezérl pult m szereit ellen rizték. az utasai közül azonban senkit sem lehetett látni.Anakin felállva nézte ket. a szeme sarkából észrevette a fiút. A rámpája le volt eresztve. – Qui-gon bajban van! – nyögte ki lihegve Anakin. s így veszedelmes. szálljunk fel! Azonnal! A férfi kételkedve. Qui-gon azonnal tudta. és a hajó orra felé kezdte vonszolni a fiút. látva. hogy a fiú végre futásnak eredt. gyanakodva mérte végig. sötét b . láthatólag nem tudta. Qui-gon. hogy talpon maradjon. gyorsabb és er sebb volt nála. Ellenfele ismét rárontott. fiatalabb. kivörösödött arca feszült volt. amely lehet séget nyújtott volna a menekülésre. – Azt mondta. A lábdobogás zajára feléjük fordultak. hogy a fiú dermedten áll. a legváratlanabb szögekb l sújtott le rá. bólintott.

így Anakin is. és az egyik kezével megkapaszkodott egy rúdban. ahogy odaértek a harcosokhoz. Sokkal fiatalabbnak t nt. A tekintetek kétségbeesetten kutatva siklottak a képerny kre. Ric. a tekintete átható. A küzd felek elt ntek a felkavart homokörvényben és a Tatuin ikernapjának ragyogásában. az idegen háta mögül közeledve. Nem mert magasabbra emelkedni. amíg Qui- . a pilóta egy terepsiklónál alig magasabban száguldott feléjük. A másik – Anakin biztosra vette a frizurája és az öltözéke alapján – egy Jedi volt. szálljunk fel! – tette hozzá Anakin. Az arca sima volt. és a pilóta egyenesen tartotta a hajót. mint Qui-gon. látva. ugrásaik nyomán szerteszét repült a sivatagi homok. és a karcsú hajó felemelkedett. Húsz méter magasan lehettek. és menjen oda! Gyorsan! Alacsonyan repüljön! A Ric nev férfi ledobta magát a pilótaülésbe. Aztán felbukkant Qui-gon. Qui-gon lobogó. A küzd k el re-hátra szökelltek a síkságon. démoni alakkal. Aztán meg sem várva a választ visszapördült az ablakok felé. hosszú haja éles ellentétet alkotott ellenfele sima.egyik pilótajelvényt viselt a zekéjén. – Kapaszkodni! – szólt hátra. Most már mindannyian látták Qui-gont. A szarvas fej támadó azonban már a nyomukban volt. – Szálljon fel. hogy a küzd felek ismét összeakaszkodnak. Qui-gon azonnal rárontott. Anakin visszafojtotta a lélegzetét. és fürkészni kezdte az üres síkságot. – Qui-gon nagy bajban van – közölte velük Padmé hadarva. sietve megkeresték a helyüket. szarvas fejével. haját egy befont. – Azt mondta. és minden erejével igyekezett egyenesben tartani az rhajót. dühödten izzó szemmel próbálta megvetni a lábát. – Arra – mutatta a Jedi visszafojtott lélegzettel. és visszaszorította a rámpa széléig. Óvatosan egyensúlyozva. A Jedi azonnal talpra szökkent. Ric keze rácsusszant a rámpa kapcsolójára. – Hol van? – kiáltotta. a helyükre szögezve társait. fénykardjaik minden egyes vágásnál felvillantak. jobb vállára lelógó tincst l eltekintve rövidre vágva hordta. a rámpa becsukódott. Ric elismer en felszisszent. A hatalmas antigravitációs hajtóm vek mély morgással életre keltek. amikor a hajó emelkedni kezdett. kirobbant a homok felh l és felugrott a rámpára. Némi el nyhöz jutva felugrott a leeresztett rámpára. – Én nem látok semmit – mondta a pilóta átkukucskálva a Jedi válla fölött. ahogy ádáz harcot vívott a fekete köpenyes. miközben a többiek. és lassan el retolta azt. miközben megpördítette a hajót. – Ott! – A Jedi éles szeme észrevette a mozgást az ablak sarkában. épp akkor.

és kifejezéstelen arccal visszabámult rá. két kézzel felemelte a fénykardját. hogy tudja. melyikük vágott aggodalmasabb képet. Qui-gonnak alig sikerült felkapaszkodnia a rámpán és beesni a folyosóra. – Azt hiszem. hogy ott folytassa. jártas a Jedik m vészetében. és gyorsan talpra segítették. – Qui-gon! – hallotta Anakin a másik Jedi halk. lángoló tekintettel nézte. ahol én abbahagytam. miel tt a nyílás lezárult. Lezuhant a sivatagba. Hajszál híján életét vesztette. Szerintem a királyn t akarta. Az ellenfele er s volt és igencsak próbára tette. A fiatal férfi még egy másodpercig a küzdelmet figyelte. – A hipertérben biztonságban leszünk – kerülte meg a kérdést Qui-gon. várva. A képerny n Qui-gon hátralépett. – De szinte biztos vagyok benne. és közben teljesen elveszítette az egyensúlyát. A Jedi-mester és ellenfele betöltötték a feljáratot figyel képerny t. testét horzsolások és zúzódások borították. hogy szívverése lelassuljon. – De akárki vagy akármi is. De ezt a meglepetést még sokáig nem felejtem el. . gondolta Qui-gon. Nehéz lett volna megmondani. hogy követni fog minket? – kérdezte Anakin gyorsan. Qui-gon bólintott. és hatalmas csapást mért ellenfelére. és egyáltalán nem tetszett neki az érzés. Elterült a h vös fémpadlón. és eldübörgött a királyn hajója. kétségbeesett hangját. – Miféle lény volt ez? – ráncolta sötéten a homlokát Obi-van. Vissza akar menni. izzadságtól csillogó arcuk megfeszült a koncentrálástól. Obi-van ezen a ponton rámeredt a fiúra. és ez komoly aggodalomra adott okot. A szarvas férfi hárított. Mélyeket lélegzett. hogy »mi«?" – követelte a tekintete. és kirohant a kabinból. Miért ne találna meg másodszor is? – Akkor mi most mihez kezdünk? – vonta össze a szemöldökét a fiú. és azonnal talpra szökkent. ruhája poros volt és teljesen átnedvesedett az izzadságtól.gon kint állt a rámpán. összegömbölyödve földet ért. Qui-gon a fájdalmai ellenére elmosolyodott. hová tartunk. de csak nagy nehézségek árán. A fiú szólalt meg el ször. A csapás ereje elsöpörte. gondolta. – Gondolod. A fiú észrevette a pillantást. A küzdelem azonban véget ért. ahogy bezáródott a rámpa. "Hogy érted azt. Obi-van és Anakin odaszaladtak hozzá. Dühöngve. és a Nubi gyorsulni kezdett volna. letaszította a rámpáról a mélybe. és elkezdte leporolni magát. – Jól vagy? – kérdezte. Kezdek öregedni. fiatal arcán szinte aggodalommal. aztán elszakította tekintetét a képerny l. Egyszer már megtalált minket. – Nem tudom – rázta meg a fejét a Jedi-mester.

és kétségbeesetten az égre emelte a szemét. Theedre azonban mélyebb csönd borult a megszokottnál. Most éppen Sio Bibble és a nabooi tisztvisel k elé vitte Nute Gunrayt. felszegett sz fejjel. bemutatom Obi-van Kenobit. mely Rune Haakóból és néhány neimoidiból. fémlábain közlekedett a trónteremben. ugye? Az ifjú Jedi ránézett Qui-gonra. szinte ellazultan élvezhesse a kormányzó mögött álló hivatalnokok szemében bujkáló iszonyatos félelem látványát. – Hú! Te is Jedi-lovag vagy. éles sivítás hangzott fel. enyhén el rehajolva ültében. és beindította a hiperhajtóm vet. ahogy a pilóta ráhelyezte kezét a kapcsolókra.– Türelmesek leszünk – jelentette ki Qui-gon felegyenesedve. Éjszaka ereszkedett a Naboo bolygóra. szálegyenes gerinccel. – Kész – közölte Ric egyik szemöldökét várakozóan felvonva. Qui-gon bemutatta Anakint a jelenlev knek. és nem Watto nevet utoljára. hogy megismerhetlek! – ragyogott fel a fiú arca. lehet vé téve a neimoidi számára. ahol Ric Olié már a hipertéri ugrásra készítette el a hajót. Visszamentek a pilótafülkébe. A lépeget robot gazdája gombnyomásai által vezérelve. a kormányzóból és a királyn maroknyi tisztvisel jéb l. Qui-gon bólintott. Rövid. kihívóan meredt Gunray arcába. . – Bízzunk benne. – Örülök. a kormányzó kezdett egyre több kellemetlenség forrása lenni. hogy nyomatékosítsa elégedetlenségét. magára terelve a másik kett figyelmét. majd odalépett a pilóta mellé. A társaság Ric mögé tömörülve. Amidala királyn egykori kizárólagos birodalmában különös gyülekezet jelenlétében került sor Sio Bibble kormányzó elítélésére. hogy m ködik a hiperhajtóm . illetve a nabooi foglyokra ügyel . A neimoidi egy mechnoszékben ült. – Anakin Skywalker. – Mikor hagy már fel ezzel az értelmetlen ellenállással? – förmedt Bibblére. némán figyelte. Dühös elszántsággal. A neimoidi összerezzent. a Keresked Föderáció alkirálya hívta össze a társaságot. és maga mögött hagyta a Tatuint. Nute Gunray. és az ablakot betölt csillagok ezüstös pontjai hosszú csíkokká ken dtek szét. aprólékos gonddal rakosgatva egymás után végtagjait. hogy kényelmesen. A hajó zökken mentesen átlépett a hipertérbe. sugárvet kkel felfegyverzett roham droidok sokaságából állt. Sio Bibble tekintete viszont nem árulkodott félelemr l. A gazdagon díszített trónteremben.

fényei halványan villogtak. mint is. alkirály. A nabooi hivatalnokok némán. A gungát semmi sem tudta megakadályozni abban. és nem tudta rászánni magát. Nem nagyon érdekelték a mocsarakban él vadak. hogy csak akkor fog teljesen megnyugodni. . – Vigyétek innen! A roham droidok gyorsan körülvették Sio Bibblét. és elválasztották a társaitól. Rövidesen hírmondójuk sem marad. Nem pusztán a hideg bénította meg. Valamelyest lehiggadva d lt hátra a mechnoszékben. – A csapataim készen állnak átfésülni a mocsarakat az állítólagos víz alatti falvak után – jelentette. egy ülésen elnyúlva. mint a népe! – Elfogyott a türelme. ha a saját élete miatt aggódna. Nute Gunray bólintott. A csendre ébredt föl. hogy bármilyen problémát jelentene nekik a feladat. miközben kivonszolták. A neimoidi egy pillanatig utánuk nézett. – Akármi is van odalent. majd a felé induló OOM-9-hez fordult. Mindazonáltal tudta. – Elég ebb l! – robbant ki. nem maradhat sokáig rejtve. amint a királyn … – A királyn je halott. A roham droidok parancsnoka kifejezéstelen fémarccal. a népe éhezik! Bibble megmerevedett. amíg fel nem riadt nyomasztó álmaiból. Vagy egyen. – Semmit sem nyer az invázióval! – kiáltotta a kormányzó a válla fölött. Mindenki aludt. Nem tartotta valószín nek. – Itt demokrácia van! A nép már döntött. Most már csak azt kell kivárnia. még ártatlan életek árán sem… – Jobban tenné. A fiú arcán átsuhant egy mosoly. A királyn hajóján Anakin Skywalker remegve kuporgott a pilótafülke egyik sarkában. egész testében remegett a düht l. hogyan melegedhetne meg egy kicsit. – Jó esélye van rá. és fejét hátravetve hangosan horkolt. ha ez az egész véget ér valahára. hogy megmozduljon. hogy aludjon. – A nabooi népet nem lehet megfélemlíteni. kormányzó! – szakította félbe élesen Gunray. hogy sokkal hamarabb elpusztul. és azon törte a fejét.– Azonnal. alkirály! Nem fognak zsarnokságban élni… Szavait elnyelte a trónterem el tti csarnok mélysége. hogy a Sith Lordok elé hozzák a királyn t. Jar Jar mellette aludt. érzelmekt l mentes hangon szólalt meg. és egy intéssel elbocsátotta a droidot. R2-D2 nem messze állt. A bolygó minden szempontból az uralma alatt állt. megtörtén sorjáztak ki a kormányzó mögött.

Gyönyör arca fáradtnak és gondterheltnek t nt. hogy a fiú nézi. – Én sem tudom. lehajtott fejjel. haldoklik. és ha megpróbálta becsukni a szemét ezek el tt az emlékek el tt. Mindenr l Shmi jutott az eszébe. ahogy odalépett hozzá. aztán kikapcsolta a lejátszót és csak állt a semmibe révedve. Végignézte az egészet. szavai belevesztek a csendbe. Hogy ne felejts el. összeráncolta a homlokát. Szeretett volna megmozdulni. Egy karcsú alak lépett be a helyiségbe. A lány elmosolyodott. Záporozni kezdtek a könnyei. könnyebb lesz. Csak éppen most már nem tud. A népe szenved. Egy zsabordarabkából faragtam. szeretett volna úrrá lenni tehetetlenségén. Ha Padmé észre is vette a szavaiban bujkáló iróniát. és letérdelt elé. és gyors mozdulattal felé fordult. Anakin megmerevedett. Anakin bólintott. Rá kell vennie a Szenátust. A Sio Bibble hívásáról készített felvételt nézte vissza. mi lesz velem – ismerte be Anakin szomorúan. aggódó arcát gondolatai sötétségében lebegni. – Nagyon hideg van – vacogta a fiú. Azon kapta magát. – A királyn aggódik. de nem lett az. akkor is ott látta a megviselt. Összekuporodva. – Minden rendben.Anakin belebámult a sötétségbe. és Anakin az egyik képerny derengésében felismerte Padmé lágy vonásait. mentse meg népét az éhhaláltól. Az r pedig nagyon hideg. Vett egy mély lélegzetet. enyhítsen kínjaikon. – Tessék – mondta. ha már egyszer eljött. és benyúlt a zsebébe. sem a remegését. amelyben a kormányzó könyörögve kérte Amidala királyn t. Talán soha többé. és belebugyolálta Anakint. Tekintetét elfordította a fiúról. de az álmai még mindig kísértették. de nem tudta elrejteni sem a könnyeit. és összébb húzta magán a kabátot. – Különben nem tudom. hogy lépjen közbe. – Egy meleg világról jöttél. kétségbeesetten próbálta abbahagyni a sírást. Annyira hiányzott az anyja! Azt hitte. az otthonára gondol. látom-e még valaha… Összeszoruló torokkal elhallgatott. – Nem tudom. képtelen volt folytatni a mondatot. Talán haza kellene mennie. leleplez dve nézett fel a lányra. Mit csinál? Padmé egyszer csak mintha megérezte volna. és minden megdermedt a belsejében. – Szomorúnak látszol – dörzsölte meg a szemét. különben… – A hangja elhalt. Annie? – kérdezte Padmé halkan. lekanyarította magáról vastag kabátját. Talán tévedés volt eljönni. nem adta jelét. hogy az anyjára. Fogd csak meg! Szerencsét hoz. . mi lesz – fejezte be végül távoli hangon. – Ezt neked csináltam. A lány k szoborként állt a vezérl pult el tt. Annie. hogy térjen haza.

Csak annyira hiányzik… Megbicsaklott a hangja. hogy más. miért. mint a többi bolygó. és szorosan átölelte. a hegyek. 16 A külvilági utazó már jóval azel tt megállapíthatta a Coruscantról. ezüstös ragyogásban. Padmé lehajtott fejjel szemügyre vette. halakat és növényeket csak a múzeumokban vagy a mesterséges klímájú. Anakin bólintott. A légkört oxigénszint-szabályozókon sz rték át és tisztították. amikor a Coruscant még természetes állapotában leledzett. a Köztársaság f városa ben tte az egész bolygót. kék és fehér árnyalataiban játszott. ha leszállunk a Coruscantra. és ismét könnyek szöktek a szemébe. shonos állatokat. hanem különös. – Annyira hiányzik a mamád – fejezte be halkan a mondatot Padmé. Rég elmúltak már azok az id k. hogy napjának fénye fémr l ver dik vissza. hogy megértse. de nem járt sikerrel. majd a nyakába akasztotta. Annie. ami arra utalt. romlatlan világok lágy. Nem a még zöldell . Az egyre szaporodó épületek alatt elt ntek az erd k.Átnyújtotta a lánynak a finoman megmunkált fafügg t. míg csak be nem burkolta az egész bolygót. miközben Padmé Naberrie odahúzta magához. Próbált valami tisztást találni az épületrengetegben. – Hogy is felejthetném el jövend beli férjemet? – Lepillantott a függ re. És az enyém sem. madarakat. A tapasztalt veteránokat mindig leny gözte. és a férfi elmosolyodott. miel tt eléggé megközelítette volna ahhoz. de az irántad érzett szeretetem nem. – Gyönyör ! De e nélkül sem felejtenélek el – nézett a fiúra mosolyogva. mintha acéllá dermedt óriások hadserege rizte volna a látóhatárt minden irányban. milyen furcsa látványt nyújt a planéta az rb l nézve. a vizet hatalmas mesterséges tározókban gy jtötték össze és tárolták. A f város az évszázadok során egyre terjeszkedett. és megtörölte az arcát. Ahogy azt Anakin Skywalker is látta Amidala királyn lassan ereszked rhajójából. – Tudom. fedett rezervátumokban lehetett találni. – Sok minden meg fog változni. – A Coruscant. A fiú áhítattal bámulta a bolygóvárost. és elgondolkodva végigsimított rajta. de nem szívesen élnék itt – kacsintott cinkosán. . Rápillantott a pilótaülésben ül Ric Oliéra. – Olyan hatalmas! – suttogta a fiú döbbenten. Anakin nyelt egy nagyot. és bólintott. Egyetlen szót sem bírt kinyögni. És ez a benyomás nem is volt félrevezet . Egyszer érdemes megnézni. a vizek és a természet képz dményei. a Coruscant a felh karcolók világává lett – a csillogó fémtornyok lándzsaerd ként törtek az ég felé.

és ránézett a kedves arcú. a Szenátus hivatali köntösét visel férfi várt rájuk. figyelmét még mindig a város látképe kötötte le. – Hadd mutassam be Valorum f kancellárt! . felség – üdvözölte a királyn t felegyenesedve. és a légi járm veket útmutatással ellátó mágneses irányvonalak mentén kanyarogni kezdtek az épületek között. hogy a gunga bizonyára mocsaras hazája ismer s tájai után vágyakozik. A királyn a f folyosón várakozott udvarhölgyei. Több száz emelet magasak lehettek. illetve Jar Jar Binks kiléptek a Coruscant napjának fényébe. hogy ha körülnéz. a rámpa leereszkedett. Palpatine szenátor. és kisorolt a légifolyosóból egy leszállóplatform felé. A királyn hajója tovább lassított. Öltözéke jóval magasabbnak mutatta a termetét és különös. Panaka kapitány és a nabooi test rök sora követte ket. Az ajtó feltárult. Amidala megállt a két férfi el tt. Jar Jar mellettük kuporgott. kilométeres magasságig felnyúlva az égbe. ideges tekintet re. lebeg jelleget kölcsönzött járásának.Beálltak egy lefelé tartó légifolyosóba. kezét kékeszöld köpenyének ujjába dugva meghajolt. attól tartva. és üdvözlésképpen meghajoltak. hogy épen és egészségesen látom. a fiú azonban csak fél füllel figyelt rá. nyomban leszédül a platformról. Anakin rávillantott egy mosolyt Padméra. mint ahogy maga is arra gondolt. A Jedik odamentek hozzájuk. bár csak a fiú tudta. micsoda megkönnyebbülés számomra. Szemét a rámpára és Qui-gonra szegezve tartotta. Egy szakasznyi köztársasági r kíséretében két. a királyn megbízottja a Köztársaság Szenátusában. ki el tt hajolnak meg és miért. Karmazsinszín köpenyeikbe burkolózott udvarhölgyei vették körül. A hátuk mögött a Jedik halkan beszélgettek valamir l. Anakin alig hitt a szemének. arcuk épp hogy látszott a fejükbe húzott csuklyák alatt. A hajó halk döccenéssel leszállt a platformra. Ez azonban a hajón kívül még nehezebbnek bizonyult. és a kijárat felé induló Jedi-mester nyomába szeg dött. amely egy sor hatalmas épület mellett lebegett. Anakin és Jar Jar sietve követték a példájukat. jelezve. Odabiccentett Qui-gonnak. Anakin Skywalker. hogy a férfi menjen elöl. Ric lelkesen magyarázta a rendszer m ködését Anakinnak. A fiú nyelt egy nagyot. és elszakította tekintetét a látványtól. mágneses karmantyúi a helyükre kattantak. test rei és Panaka kapitány körében. mint odabent. A fiú az els néhány perc során arra koncentrált. Anakin tudta. Ekkor fekete és arany ruhájába öltözve. – El sem tudom mondani. ahogy végigmérte ket. egy mosoly kíséretében. hogy mennyivel jobban tetszett neki a sivatag. fején a tollas fejékkel felt nt Amidala királyn is. és a Jedi-lovagok. hogy legy zze a rá-rátör nyomasztó érzést. láthatólag rémülten meredt ki az ablakon.

Valorum magas. Miután kiszálltak. láthatólag kifejezetten siklók számára készített leszállóplatformhoz. hosszú bársonyruhát viselt. A hátraforduló Palpatine szenátor arcán szkeptikus kifejezéssel mérte végig ket. A királyn és kísérete azonban lelassított. a fiú és a gunga szabadon beláthatott. Anakin kérd en nézett Qui-gonra. hogy Padmé feléje pillant az arcát elrejt csuklya alól. és elszántan összeszorította a száját. jéghideg arcával. és a rájuk váró légisikló felé intett. melynek b . Anakin is elindult. Anakin a szeme sarkából észrevette. fehérre festett. Magas. – Üdvözlöm. amikor észrevette. a test rök és Panaka kapitány követték ket. Anakin ismét Qui-gon felé pillantott. A szenátor irodájába nyíló ajtó nyitva állt. hosszú ujjai kecsesen . hogy könnyedén megbirkózunk vele – közölte. meghatározhatatlan korú férfi volt. nem tudta. f kancellár – mondta halkan. a királyn és kísérete számára el készített lakosztályba. – Itt várjatok! – utasította ket a lány. és odavezette Amidalát a siklóhoz. és Amidala odaintett a fiúnak és a gungának. Szeretném tolmácsolni a Szenátus teljes felháborodását a Naboon kialakult helyzet miatt. Amikor odafordult. állapította meg Anakin csalódottan –. de biztos vagyok benne. hogy végre személyesen is találkozhatok önnel. amely láthatólag Palpatine irodája el tt helyezkedett el. Sem fiatalnak. mit kell tennie. aki szó nélkül bólintott. ezüstös hajú. hogy a Jedik még mindig Valorum f kancellár mellett állnak. melyen el adhatja kérelmét. hogy tartsanak velük. – Hálás vagyok a fáradozásaiért. A felszállást követ en hamarosan odaértek úti céljukhoz. most egy lila. Egyenes termete és er s hangja ellenére az arca és kék szeme fáradtságról s gondterheltségr l árulkodott. s magukra hagyták ket. Palpatine odalépett a királyn mellé. Jár Jarral az oldalán. karcsú alakját red kbe burkoló. – Nagy megtiszteltetés. Anakin – suttogta a gunga kétked én. Azonban nemsokára értük jött az egyik udvarhölgy – nem Padmé. Összehívtam egy különleges ülést. Az udvarhölgyek. A siklóban Anakin és Jar Jar némán leültek a leghátsó két ülésre. – Nem dedszig negem ez a hely. a lány rákacsintott. egy újabb épületcsoporthoz és egy újabb. és elt nt a folyosón. felség – lopózott egy halvány mosoly szigorú vonásaira. ahol meg is tisztálkodhattak. hogy elpirul. Anakin bólintott. Palpatine elkísérte ket a szállásukra. A királyn odabent volt. sem öregnek nem mutatta a külseje. de aztán megtorpant. miel tt elfordult volna t lük. uralkodó jelenség volt köntösében. valahogy mégis mind a kett benne volt. és bevezette ket egy váróterembe. A királyn rezzenéstelenül állta a férfi tekintetét. Anakin és Jar Jar kaptak egy szobát. és Anakin érezte. – Felmerült egy eljárásbeli kérdés.

csak k kemény politika – sóhajtott fel fáradtan. Amidala nem úgy nézett ki. – Talán az lenne a legjobb. szorosan összevonva magukon köpenyüket. és a gunga ide-oda cikázó tekintetéb l azt olvasta ki. betartatná a törvényeket. Anakin sokért nem adta volna. Megfordult a fejében. Egy széken ülve hallgatta Palpatine szavait. Valorum f kancellár lát még reményt. egyik ujját figyelmeztet en a szája elé tette. és egyenes tartással megállt a férfi el tt. hogy talán a lány keresésére kellene indulnia ahelyett. de ki tudta venni Palpatine és a királyn szavait. Amidala egypár másodpercig hallgatott. egy pillanatra eltakarva ket a bent lév k el l. a királyn ezzel szemben szobormereven ült. – Nekem úgy t nt. Anakin talpra ugrott. . Amikor aztán elviharzott mellettük Panaka kapitány és belépett az irodába. majd egy szökkenéssel nekilapult az egyik ajtófélfának. Most a bürokratáké a hatalom. – Milyen lehet ségeink vannak. mint akit sikerült meggy zni. gyöngyökkel és bojtokkal díszített korona ékesítette. – Ön beterjeszthetné a bizalmatlansági indítványt Valorum f kancellár ellen. – Hátrasimította haját. merre kezdje Az odabent zajló társalgás határozottan egyoldalúnak t nt. hogy válasszanak egy új. akik csak a saját rendszereik érdekeit nézik… természetesen a személyes érdekeik után. civakodó küldöttekkel. hogy itt vár. A Szenátus tele van kapzsi. felség. Bemocskolták az alaptalan korrupciós vádaskodások. aki visszavenné a hatalmat a bürokratáktól. hogy ne mozduljon. felség – válaszolta a szenátor kedves. mir l van szó. A királyn felemelkedett a székr l. hogy a Szenátus bármit is tegyen az invázió ügyében. Odaintett Jar Jarnak. de szomorú hangon –. Mesterségesen szított botrány tört ki körülötte. – A Köztársaság már nem az. Rápillantott Jár Jarra. és a fejét ingatva megállt a királyn el tt. – Engedelmével. semmi udvariaskodás. helyreállítaná az igazságosságot.hullottak alá vékony karjáról. a f kancellárnak nincs túl sok valós hatalom a kezében. Palpatine szenátor élénken gesztikulálva járkált fel és alá a helyiségben. szenátor? Palpatine láthatólag elgondolkodott a kérdésen egy pillanatig. Udvarhölgyei mellette álltak. majd hegyes ujjaival megmasszírozta a homlokát. er sebb f kancellárt… olyat. – Undorító az egész! szintén szólva. felség. ha hallja. de fogalma sem volt. A fejét legyez alakú. Anakin egyikükben sem vélte felismerni Padmét. nem sok esélyét látom. hogy is ugyanígy érez. ha kicsit tompán is. A nyitott ajtószárny és a félfa közötti résen át. Palpatine felhagyott a járkálással. Senkit sem érdekel a közjó. ami egykor volt. ha kikényszerítenénk.

napról napra fogy. – Arra nincs id – vágott a szavába a királyn gyorsan. A királyn lassan megrázta a fejét. amit nem tehetek meg. hangjában árnyalatnyi dühvel. A sokszín . A tizenkét tanácstag székei befelé néz kört formáltak. A Templomban éltek a Jedi-lovagok és növendékeik. szerintem kénytelenek leszünk tényként elfogadni a Keresked Föderáció uralmát… legalábbis egyel re. Tizenketten voltak a n k és férfiak – egyesek emberek. kolosszális piramis mindent l távol. Maga a Tanács épp ülésezett – zárt ajtók mögött. szenátor. – Öntudatosan kihúzta magát. figyelmesen hallgatott. ha tudja. a bent lév tizennégy lény kivételével elrejtve mindenki szeme és füle el l.– Mindeddig Valorum volt a leger sebb támogatónk. – A népem haldoklik. egy széles. szavai még élesebben csengtek. az Er tanulmányozásába. – Ha realisták akarunk lenni. A soktornyú. Itt rendszerezték és sajátították el a tanait. az utóbbi. A terem alakja és a Tanács ülésrendje a Jediknek az egyenl ségbe és a minden dolgok között meglév kapcsolatba vetett hitét tükrözte. Qui-gon Jinn és Obi-van Kenobi voltak. akik a Tanácsot alkották. a Tanács aznapi vendégei. az egész rend. A Jedi Tanácsterem az épület középpontjában helyezkedett el. Egymásra meredtek a beálló csendben. élesebb körvonalú tornyokhoz vezet sétány végén állt. és az ajtó mögött lapuló Anakin Skywalker hirtelen nem bánta volna. melynek közepén Qui-gon és Obi-van állt. harcedzett tanácstagok a galaxis legtávolabbi vidékeir l kerültek a rend kötelékébe. melyekben kisebb valószín séggel lehetett volna meglelni a meditációhoz szükséges magányt. A kör alakú terem kupolás tetejét karcsú oszlopok támasztották alá. A Coruscant szorosan egymás mellett burjánzó épületeit l eltér en a Jedi Templom magányosan állt. Meg kell állítanunk a Keresked Föderációt. – A bíróság még a Szenátusnál is lassabban jutna döntésre. A maradék kett . A Jedik világában az élet Er ben megnyilvánuló egyensúlya volt a megértéshez és békéhez vezet ösvény. melyek között tágas ablakok nyíltak a városra és a fényre. felség – nézett Palpatine szigorú arccal Amidalára –. testesebb. . mindent átható jógás szolgálatára. – Ez olyasmi. itt készültek fel az Er ben megtestesül . merre jár Qui-gon Jinn. Nincs más lehet ség? – Esetleg megpróbálhatjuk bíróság elé vinni az ügyet… – vont vállat Palpatine. Az el bbi az elmúlt hetek eseményeir l számolt be éppen. természete feletti töprengésbe mélyedve. Azonnal tennünk kell valamit. mások idegenek –. egy lépéssel mestere mögött. miel tt még tovább romlik a helyzet.

Mace Windu súlyos mozdulattal hátrad lt. Szemét összehúzta. veszély leselkedik a Köztársaságra. ahogy a Tanács tagjai kényelmetlenül mocorogni kezdtek. átható tekintet . várta. Mivel most kudarcot vallott. hogy saját hatalomvágyuk pusztította el ket. ha a Sith megmozdult – állapította meg halk. Qui-gon. hogy befejezzék. rekedtes hangon. a tarajos. kék szeme mindenkin elid zött egy pillanatra. k ketten sokkal többet tettek a Jedik rendjéért. . – Nehéz ezt megemészteni. igen. a két legtiszteletreméltóbb és leghatalmasabb mesterre. mint egy jóllakott sivatagi párduc. Nem tudom. – Felfedezni. ezt kell tennünk. hogy ne szóljon közbe. ráncos termete szinte eltörpült a nála sokkal nagyobb lények jelenlétében. Érezte. – Talán majd felfedi magát – vélte Ki-Adi-Mundi Qui-gon felé biccentve. Magas.Qui-gon szemügyre vette a Tanács tagjainak jól ismert arcát. a szavaira adott reakciók után kutatva. A királyn a célpontja. Qui-gon hallgatott. Qui-gon tekintete visszatért Mace Windura és Yodára. miközben beszélt. Er s. Elgondolkodva hallgatták – a méltóságteljes Ki-Adi-Mundi. köztük Yodával és Mace Winduval. – Egy Sith Lord? – ismételte meg Mace Windu el rehajolva ültében. Aztán suhogni kezdtek a barna köpenyek. Azt hitték. márványarcú Even Piell és a többiek. hogyan térhetett volna vissza a Sith a tudomásunk nélkül. kopasz fej . s szemöldökét összeráncolta. széles alakja és mély hangja felkeltette az egybegy ltek figyelmét. talán újra próbálkozik. Szinte tapintható csend állt be. Azt hitték. – Igen – értett egyet Mace Windu. – A Sith már évezredek óta elpusztult! Yoda csak parányit rezzent meg a székében. – A sötét oldal nehezen látható – horkant fel Yoda. nem is próbálva leplezni méltatlankodását. hogy Sith már nem létezik. Összevillantak a tekintetek. ez egyértelm . A legtöbben Jedi-mesterek voltak. kicsi. akiket meg kellett gy znie. a két rangid ssel. A többiek újra egymás között kezdtek sugdolózni. ki volt a támadó. egy Sith Lord volt. nehezen megállva. a fiatal és gyönyör Adi Gallia. kora ellenére ránctalan arcú férfi volt. – Lehetetlen! – csattant fel Ki-Adi-Mundi dühösen. – Véleményem szerint – fejezte be halkan a beszámolóját – az idegen. s mégis mindannyian valami létfontosságút tettek hozzá a Tanácshoz. sötét b . – A támadásának célja volt. akárcsak maga. Külsejüket tekintve mindannyian különböz ek és egyediek voltak. hogy Obi-van feszengve mocorog a háta mögött. – Veszély. aki rám támadt a Tatuinon. mint amennyit Qui-gon valaha is tehet. és hamarosan feler södött a hitetlenked suttogás. és elgondolkodva Qui-gon felé fordult. Szétvetett lábbal állt a szószékként funkcionáló mozaikkör közepén. a karcsú Depa Billaba.

meg kell t védened. aki soha nem látott módon uralja és örökre megváltoztatja majd az Er t. Kollektív öntudatot és intelligenciát formálva. tanúbizonyságot téve a Jedi-mester képességeibe vetett bizalmukról. szavak nélkül kommunikáltak. – Az Er legyen veled. Qui-gon most sem mondott semmit. aki egyensúlyba hozza majd az Er t. Az ifjú Jedi visszafojtotta a lélegzetét. ahogy a Tanács tagjai egymásra pillantva. mi a véleményed. Qui-gon Jinn azt sugallta. olyan si. – Nem feltételezem… – Dehogynem! – csattant fel Yoda kihívóan. Volt egy prófécia. . mi következik. Döbbent csend támadt szavai hallatán. Szerinted a fiú az. Azonban nemcsak ez aggasztotta a Jedi Tanácsot. az Er hordozója. majd megtorpant. – Soha nem láttam még az övéhez hasonlóan magas midi-chlorian-szintet. – Lehetséges. – Rátaláltam az Er egyik csomópontjára. Qui-gon! A Jedi-mester mélyet lélegzett. Végül Mace Windu adott hangot a Tanács gondolatainak. Qui-gon Jinn? – hajtotta félre a fejét kérd en Yoda. Aztán minden szem Qui-gon felé fordult. Qui-gon tétovázott. – Egy fiú körül – bólintott Qui-gon. a midichlorianok által fogant. – Ezzel a nabooi királyn vel kell maradnod. hogy a fiú nem emberi módon. mely szerint egyszer majd felbukkan egy kiválasztott.Yoda felemelte egyik ösztövér karját és Qui-gonra mutatott. hanem továbbra is a Tanács el tt marad. hogy a Tanács tegye próbára a fiút! Ismét s csend támadt. – Kérem. – Rá. – Egy személy körül? – kérdezte Mace Windu gyorsan. hanem az élet esszenciája. hogy az eredete már rég homályba veszett. hogy Qui-gon nem követi példáját. – Egy csomópontra. – Mondani akarsz még valamit. hogy midi-chlorianok nemzették. Igen. Qui-gon Jinn! – emelte fel elbocsátóan a kezét. tudva. – Engedelmeddel. Obi-van sarkon fordult és a kijárat felé indult. amikor látta. Qui-gon. – Elhallgatott. hogy megoldjuk ezt a rejtélyt és felfedjük támadód kilétét – jelentette be Mace Windu. – Látjuk. – A próféciára utalsz – jelentette ki halkan. a midichlorianok alkották az él lények és az Er közötti összeköt kapcsot. midi-chloriannal teli testtel. A többiek egyetért én mormogtak. mester – válaszolta a Jedi szilárd tekintettel. – Minden er nket arra fordítjuk. azt mondod? – kerekedett el kissé Yoda szeme.

egyenesen kiviharzott a folyosóra. hogy rátaláljak – váltott át támadásba Quigon merészen. – Nem mondom el negig! – tiltakozott az sért dötten. hogy másképp legyen. – Ideje indulnunk. A palást és a fejek hatalmat és méltóságot kölcsönzött neki. lezárva a vitát. amely egyértelm en uralkodói mivoltát jelzi. mintha egy istenn jönne le a felh k közül a halandók közé. 17 Míg a többiek odakinn vártak. csusszanó léptekkel követték a királyn t vörös csuklyás köntösükbe burkolózva. Amidala királyn is alig lassított a léptein. – Gyertek csak velünk! – súgta feléjük sem nézve Rabé. – Hozd hát akkor elénk t! – emelte fel a kezét Mace Windu. felmarkolva egy halom adatkártyát az íróasztaláról. Amidala királyn az udvarhölgyei kíséretében visszatért a szobájába. majd talpra ugrottak. Eirtaé és Rabé. Anakin ismét Padmét kereste a tekintetével. Anakin és Jar Jar rémülten. – Próbára.– Azt kéred. A biztonság kedvéért még egyszer figyelmeztet en rámeredt a gungára. vörös bársonypalástban jelent meg és tolldíszes. felség – jelentette be Palpatine szenátor. akik korábban is kísérték. – Az Er akarta. de nem találta. odabiccentve a fiúnak. és Anakin gyorsan visszaosont a helyére. Túl sok minden történt ahhoz. . miközben elment Anakin mellett. s nesztelen. – Kérem. megközelíthetetlen és érinthetetlen. ismét vele voltak. közepén vert arany lemezzel. próbára lesz téve – bólintott Yoda komoran. csúcsos koronában. aranyszegély . lehunyt szemmel. igen. – Ebben biztos vagyok. csupa h vös kellem és rendkívüli szépség. mutassa az utat! – szólt Amidala Palpatine-hoz. hogy részesüljön a Jedik képzésében? – kérdezte Yoda halkan. Egy pillanattal kés bb Palpatine kikísérte dolgozószobájából a királyn t és udvarhölgyeit. Jar Jar mellé. A szenátor egy pillantást sem vesztegetett a váróteremben üldögél fiúra és a gungára. a gungának és Panaka kapitánynak. és a menet nyomába eredtek. az egyik udvarhölgy. Szélesített vállú. Amidala királyn felállt. megszégyenülten összenéztek. ahogy elsétált a csodálkozó Anakin és Jar Jar el tt. hogy átöltözzön egy újabb ruhába. hogy tartsanak vele. – Most nem kell majd az ajtó mögül hallgatóznotok.

emelt f vel. milyen lehetne egy ilyen helyen élni. indítványozza. akik támogatni fognak bennünket! Ez a legjobb esélyünk. karcsú oszlop tartotta a f kancellár emelvényét. és szórt fények világítottak puhán minden sarokból. A terem közepén magas. – A pódium és Valorum felé pillantott. Amikor elérték a Szenátusi Termet. Mormolás kelt az egybegy ltek soraiból. Tekintete egy pillanatra Palpatine-ra vetült. – Ki kell kényszerítenie egy új f kancellár megválasztását – sürgette Palpatine. amelyben Valorum – aki már jelen volt –. kedve szerint ülhetett vagy állhatott a helyettese és a tanácsadói társaságában. Anakin elismer en pislogott a magas mennyezetre. és a kis társaság feltartóztathatatlanul haladt tovább. – Higgyen nekem. kör alakú és masszív.Palpatine lakrészéb l több folyosón végigmenve más termekbe jutottak. amikor megpillantották Amidalát a nabooi páholy bejáratánál királyi palástban. végül más épületekbe. a csodálata újfent feltámadt. . a f kancellár pódiumának közelébe. – Bárcsak nagyobb bizalommal lenne a kérelmünk ügyében. s próbálta elképzelni. s a fémtestek mozgása egyfajta gépezet belsejéhez tették hasonlatossá a termet. amelyb l ajtók nyíltak küls folyosókra különböz szinteken. könyörgöm. nagyon sokan vannak. Körös-körül az aréna sima bels fala mentén szenátori páholyok nyúltak ki a bejárati ajtóknál lév alkóvokból. A hatalmas helyiség olyan volt. mint a Coruscant. A csarnokok szinte kongtak az ürességt l. némelyik a helyén – miközben a szenátor a tanácsadóival és a vendégeivel tárgyalt –. és ott is maradt. a tágas ablakokra és a kívül látható épületrengetegre. mások viszont ellebegtek valahová. akár egy aréna. szenátor! – felelte halkan. egy széles. a páholya az aréna közepére lebegett. félig zárt platformot. csupán elvétve lehetett látni egy-két köztársasági rt. – Ha a Föderáció javasolja a szavazás elhalasztását. felség – suttogta Palpatine halk és sürget hangon a királyn fülébe –. folytatta útját a nabooi páholy felé. nyugodt arccal. nem adta jelét. Amikor egy szenátor szót kért és megkapta azt az elnökt l. – Az egyetlen esélyünk. amíg be nem fejezte beszédét. hogy hozzanak határozatot a gy lés feloszlatásáról és új f kancellár választásáról! Amidala nem nézett rá. Ha hallotta is a körülötte lév k hangszínének változását. üzeneteket továbbítva egyik küldöttségt l a másikhoz. Anakin mindezt másodpercek alatt érzékelte. miközben a királyn és Palpatine mögött lépkedett a Naboo szenátusi páholyába nyíló ajtó felé. Zászlók és függönyök csüngtek a kör alakú mennyezetr l csillogó szalagokként. Droidok nyüzsögtek a küls folyosókon. fénybe borítva a rotunda tágas belsejét.

várva az engedélyt. Palpatine. Rabé átadott egy apró fém képerny t Anakinnak és Jar Jarnak. hogy várjanak ott. s ezzel magára vonta mindenki figyelmét. Akaratunk ellenére belekeveredtünk egy vitába. tanácsadói min ségben. A nabooi páholy az aréna közepére siklott. hogy a Rabétól kapott képerny n keresztül láthatja és hallhatja. A nabooi páholy levált a dokkjáról. amelyr l mindannyiuknak tudomásuk van. Amidala és a többiek most már ültek benne. és a fejét ingatta. Valorum megbiccentette rövidre nyírt. a Naboon. szenátusi képvisel k! – Dörg hangjára elcsendesedett a terem.– Ön valóban úgy véli. Anakin kissé csalódott. aszott neimoidi úgy hajolt ki az alacsony korlátú páholyból. s egy békés világ leigázó és törvénytelen megszállásává fajult. akár egy szomorúf zfa. Fél. Az ösztövér. – Tiltakozom Palpatine szenátor nevetséges vádjai ellen. Annie. hogy nem invitálták be. mi történik a páholyban. és tettéért felelnie kell… Egy másik páholy lódult el re most. Palpatine a fejét ingatta. – Össze van zavarodva. körültekintett az egybegy lteken lassú. az udvarhölgyek és Panaka beléptek a szenátusi páholyba. – Segítséget fog kérni a Szenátustól. és amelyben a Föderáció szenátora. s egyik keze felemelkedett. A Keresked Föderáció a felel s ezért az igazságtalanságért. Dúl zsog mindengineg gell egyedérdenie egy dologban. amikor felfedezte. A kereskedelmi útvonalak megadóztatásával kezd dött. magas homloka összeráncolódott. ám ugyanakkor hálás volt. amely a Keresked Föderáció jelvényét viselte. és pár métert lebegett a f kancellár pódiuma felé. hogy Valorum f kancellár elutasítja a kérelmünket? – kérdezte halkan. Amidala. Nem fog segíteni. majd intett nekik. hogy azonnal vonják meg t le a szót! Valorum ezüstös feje kurtán Lott Dod irányába fordult. meg egy maroknyi kalmárbáró. – Mit gondolsz? A gunga a pofáját ráncolta. s az öklét rázta a pódium felé. – Szerindem gond lesz. Lott Dod tartózkodott. Palpatine felállt. – Ez felháborító! – mennydörögte a Keresked Föderáció szenátora. Jar Jar – suttogta izgatottan közelebb hajolva. . ezüstös haját Palpatine irányába. pásztázó tekintettel. hogy megtehesse a teljes utat. – F kancellár. és követelem. – Tragédia történt szül bolygómon. Palpatine. – Az elnök megadja a szót a Naboo szuverén rendszer szenátorának.

Odalépett a páholy el részéhez. Valorum kancellár! Rendkívül súlyos körülmények miatt jöttem el önökhöz. – Elutasítva! Lott Dod nagyot sóhajtott. Az elnök megadta a szót Aks Moe-nak. A Köztársaság törvényeinek figyelmen kívül hagyásával és megsértésével a Keresked Föderáció droidjainak serege megtámadta és elfoglalta a Naboot… Lott Dod ismét felpattant. és mérgesen rikácsolt: – Tiltakozom! Ez nonszensz! Hol a bizonyíték? – Meg sem várva. a Malastare bolygó szenátorának. – Hangja mély volt és recseg . – Tisztelt köztársasági képvisel k és meghatalmazottak. hogy megbizonyosodjunk ezen állítások igazáról. – A lényeg az… Bizonytalanul elhallgatott. Ez teljességgel szabályellenes! Támogatást remélve körbepásztázta a termet. – Elnök úr. – Ha egy bizottság felállítása kérelmezve lett. átadom a szót Amidala királyn nek. de aztán csak visszaereszkedett az ülésébe. Amedda olyan fajhoz tartozott. Valorum habozott. Valorum a fejét rázta. mintha ezen egyetlen szó hatására egy világ omlott volna össze benne. – A f kancellár hangja halk volt. Ez a törvény. – Javaslom egy vizsgálóbizottság Naboora küldését. a képvisel khöz intézte szavait. hogy helyt adna a kérésünknek egy független bizottság felállítására. Amidala pedig szórványos taps kíséretében felegyenesedett. A zömök és lassú mozgású Aks Moe három szemkocsánya enyhén remegett. párnás kezét csíp re tette.– Az elnök ez alkalommal nem adott szót a Keresked Föderáció szenátorának. és mormoló egyetértés kelt a képvisel kb l. – Térjen vissza a helyére! Lott Dod úgy meredt rá. – Malastare szenátora egyetért a Keresked Föderáció tiszteletreméltó képvisel jével. de magabiztos. és szembefordult Valorummal. hogy elítéljenek bennünket anélkül. ön nem engedheti. Oldalra lépett. Egy harmadik páholy siklott el re. akkor engedélyezni kell az ehhez hasonló vitás ügyekben. és az ég felé vetette a karját. hogy beszéljen a nevünkben. miközben súlyos. és odafordult tanácskozni az alelnökéhez. és a páholy lassan visszalebegett. hogy csatlakozzon a nabooihoz és a keresked kéhez. befejezetlenül hagyva a mondatot. – Állításaink részletes ismertetésére – folytatta Palpatine –. amilyennel Anakin még sohasem . aki a nyomtatott névtábla szerint a Mas Amedda nevet viselte. Naboo nemrégiben megválasztott uralkodójának. mintha mondani akarna még valamit. hogy szót kapjon.

hajlandó lenne felfüggeszteni a kérelmét mindaddig. . mint szenved és pusztul a népem. amíg egy szenátusi bizottság a helyszínen meg nem vizsgálja a vádjai megalapozottságát? Anakin látta. Alkatra olyan volt. a Köztársaság igazi vezet i.találkozott. az alelnök és a tanácsadóik siet s vitába bonyolódtak. miközben Palpatine hangját hallották a kézi képerny kicsiny hangszóróiból. Roona szenátorának. Anakin és Jar Jar aggodalmas pillantásokat váltottak. átvéve a f szerepet a pódiumon. ahogy a két fej közel került egymáshoz. mások tiltakoztak. Mas Amedda lépett Valorum elé. mint egy párna. Az elnök. miközben önök bizottságokról vitáznak az invázióval kapcsolatban. ahogy a Keresked Föderáció páholya közvetlenül a nabooi páholy mellé man verezik. új vezet ség felállítását javaslom. – Nem vagyok hajlandó felfüggeszteni a kérelmet – jelentette ki. Egy újabb páholy lebegett a terem közepére. Anakin látta. a hangos moraj pillanatokon belül kiabálássá változott és visszhangokat vert a teremben. hogy megoldást keressek erre a támadásra. – Tartott egy kurta hatásszünetet. amelyre csak félig húzták rá a huzatot. hogy a királyn összerezzent meglepetésében. ám a feje úgy nézett ki. s fura feje megduzzadt. hogy nézzem. akár egy ember. Lott Dod futó pillantást váltott Palpatine-nal. és nem vette le a tekintetét Valorumról. – A kérdés eldöntetett. – Most jönnek a bürokraták. Valorum szótlanul állt a pódiumon. és az alelnök megadta a szót Edcel Bar Gannek. miközben arca megnyúlt a váratlan megdöbbenést l. Ha a f kancellár tehetetlen. Amidala merészen. dermedten és hitetlenkedve. várakozóan nézett vele szembe. Rámeredt Amidalára. Valorum fáradt kifejezéssel az arcán visszalépett a pódiumra. néhányan egyetértésüknek adtak hangot. – A nabooi páholy irányába biccentett. ahol Valorum f kancellár hatalma elenyészik. akiket a Keresked Föderáció lefizetett. a képvisel k visszaültek Amedda parancsára. – Bizalmatlansági indítványt terjesztek be a f kancellár személye ellen. és amikor megszólalt. – Én azért jöttem ide. amely semmibe vette Naboo szuverenitását. – Mindezt a királyn fülébe suttogta. Palpatine halkabbra fogta a hangját. Azonnal nagy hangzavar támadt. Szenátorok és megfigyel k egyszerre ugrottak talpra. és hozzáteszem. – Ez az a pont. – Rendet! – harsogta. Engem nem azért választottak királyn nek. – Legyen végre rend! A Szenátus elcsendesedett. és egy pár csáppá keskenyedett és lelógott a vállára meg a homlokából kinöv szarvacskáira. E helyen az 523A bekezdés alkalmazandó. de egyikük sem szólalt meg. – Amidala királyn . a hangja düht l és elszántságtól remegett. Anakin látta.

és új kancellárt fognak választani. mintha így próbálná visszahozni abból a bizonytalan közegb l. a többség minket támogat – hallotta Anakin Palpatine hangját. hogy figyelmen kívül hagyják a tragédiáját… Mas Amedda ismét a pódiumra lépett. fehér arca sima volt és tökéletes. zavart tekintetével. és hangos kántálás vette kezdetét. palástba bújtatott alakja pompázatosnak és ugyanakkor magányosnak t nt. – Indítványozom egy vizsgálóbizottság felállítását és annak megállapítását. – Az indítvány megtétetett. hogy a f kancellár döbbent arcára az elárultak csalódottsága ült ki. s kezét a vállán nyugtatta. – Az indítvány támogatást nyert. és az egybegy ltekhez címezte szavait: – A f kancellár szünetet kér. – Bocsánat – hebegte Anakin. aki ismét közel hajolt a királyn höz. egy er s f kancellárt. ahová jutott. Lott Dod ismét talpra ugrott. és a szavazást haladéktalanul meg kell ejteni. Mas Amedda nem igazán örült ennek. hogy… A Köztársaság Szenátusában ismét elszabadultak az indulatok. s Anakin Skywalker érzékelte. és a száját eltakarta közben a kezével. A fiú nem bírta levenni a szemét a képerny l. Kiáltások harsantak a képvisel kt l. A f kancellár értetlenül meredt rá távolba réved . . – Nincs lehet ség elnapolásra – jelentette ki a malastare-i Aks Moe fennhangon. ám Amidalával találta szembe magát. magára terelve Mas Amedda figyelmét. s hullámokban ver dtek vissza a visszhangok. berontott a királyn el szobájának nyitott ajtaján. hogy Valorum elbukik a szavazáson. Alig egy órával kés bb Anakin. – Felség… A királyn szótlanul bólintott. – Biztosíthatom önt.– Roona támogatja a bizalmatlansági indítványt Valorum f kancellár ügyében – jelentette be Bar Gan sziszeg hangon. valamit elhadart neki. de lehalkított hangját nem lehetett érteni. – Látja. A királyn egymagában állt a szoba közepén. miközben Valorum rámeredt Palpatine szenátorra és Amidala királyn re. tekintetét a fiú felé irányította. aki nem engedi majd. – Szavazást! Szavazást! Eközben Mas Amedda élénk társalgásba mélyedt Valorum f kancellárral. Valorumhoz fordult. Padmét keresve. felség.

s nem tudta. mivel képtelen volt visszatartani izgatottságát. Anakin. – Qui-gon azt mondta. Feladatot bíztam rá. Quigon el szeretettel karolja fel a hátrányos helyzet eket. ez el re várható volt. hogy Anakin a kiválasztott. Anakin! – suttogta a királyn . – Lehet. s ebben Obi-van komolyan kételkedett. Parányi mosoly villant a királyn kifestett ajkán.– Padmét kerestem – folytatta a fiú. Ám ez önmagában nem jelentette azt. Több száz régi prófécia és legenda keringett az elmúlt évszázadokban. – Szerintem is. – Légy ügyes! A fiú sarkon fordult. és széles mosollyal kimasírozott az ajtón. Amennyire Obi-van tudta. Az ifjú Jedi zavartan és értetlenül tekintett mesterére. és az ösztönök csupán akkor hasznosak. aki ismét túllépte a lehet sége határait. – Padmé nincs itt. ha az Er l erednek. Magukkal vitték Anakin Skywalkert Palpatine szenátor lakosztályából a Tanács elé. Qui-gonnak beigazolódott az a gyanúja. hogy menjen vagy maradjon. hogy a Jedi Tanács elé visz engem. A nap gyorsan eltelt Qui-gon Jinn és Obi-van Kenobi számára. – Én nem akartam… – Kereste a szavakat. kifürkészhetetlen okból jelent snek talál a dolgok rendszerében. – Szerintem Padmé örülne ennek. nem pedig érzelmekb l. Amidala bólintott. Kétségek között forgatta a fejét. de nem találta meg a mondat befejezését. hogy a fiú szokatlanul magas midi-chlorian-értékkel rendelkezik. Anakin elhátrált. A fiú elvigyorodott. Ezt akartam tudatni Padméval. – Sok szerencsét. Már amennyiben létezik egyáltalán kiválasztott. Hosszú ideig egyikük sem szólalt meg. Obi-van lopva fürkészte mentorát. akiket valamiféle különleges. és most várták a döntést. hogy bár a fiú az . Obi-van saját maga futtatta le a tesztet. mintegy a Jedi-tanok részeként. hogy a Tanács úgy találja. akinek földbe gyökerezett a lába az ajtónál. Miért karolja fel ily megszállottan ezeket a veszett ügyeket? Lehet. együtt érez olyan teremtményekkel. Qui-gon ismét az ösztöneire támaszkodott. hogy Jedi-lovag leszek! – kiáltotta. – Talán. s az alkonyat a Jedi Templom erkélyén találta ket. – Ó! – De átadom neki az üzenetedet. Bárhogy legyen is.

És Anakin Skywalker kilencévesen már túlságosan öreg. mint elismert Jedi-mester. ahol pár órával korábban Qui-gon Jinn. sebezhet nek és kiszolgáltatottnak érezte magát. – Ez alkalommal sem fogadják el a javaslatodat. Bizonytalanul állt a mozaikpadlón néma fürkész i el tt. Amikor Qui-gon idehozta és magára hagyta a tizenkét Tanácsnokkal. Obi-van ernyedten sóhajtott. talán még a légzéssel is felhagyott. El tudod képzelni másképpen? – Te már rég tagja lehetnél a Tanácsnak. – Ne szállj szembe ismét a Tanáccsal. mit várnak el t le. mint már oly sok alkalommal: Quigon javaslatát elutasítják. Obi-van az id sebb Jedi felé lépett. elfordította a fejét. – Obi-van zavara pillanatnyi haragban tört felszínre. A Jedik réveteg tekintettel méregették. – A fiú nem megy át a Tanács próbáján. hanem belülr l. és arra gondolt. mester! Ne tedd meg ismét! Az id sebb férfi hirtelen nagyon elcsendesedett. És megérdemelnéd ezt a kitüntetést. mester. . aki a felh karcolók horizontba vesz . – Sokat kell még tanulnod. Anakin Skywalker a Jedi Tanács el tt állt.átlagosnál jóval nagyobb midi-chlorian-értékkel rendelkezik. de talán ez alkalommal megfogadhatta volna a tanácsát. Ha a kiképzés egyéves kor után veszi kezdetét. amit tennem kell. eleve kudarcra van ítélve. és ezt te is tudod. Obi-van. Azonban Qui-gon nem adja fel ilyen könnyen. – Anakinból Jedi lesz. miel tt megszólalt. ezt állítom. – Teszem. A szabályok egyértelm ek és megváltoztathatatlanok. miel tt visszafordult pártfogoltjához. és az eredmény ugyanaz lesz. mester – mondta halkan –. Egészen közel állt meg hozzá. aztán elmosolyodott. Obi-van visszanyelte a válaszát. végtelen sorát bámulta. Ismételten összehívja a Tanácsot. de mégsem veszik fel a Jedi-iskolába. ám érzékelte. Qui-gon a lenyugvó napon nyugtatta tekintetét. hogy nem kívülr l nézik. Keményen a társa szemébe nézett. el ször ideges volt. ifjú padavan barátom. ugyanazon a helyen. ismét veszít valamelyest az értékéb l. ha betartanád az el írásokat. hogy Qui-gonnak igaza van. Túlságosan id s. Qui-gon Jinn fürkész n meredt rá egy hosszú pillanatig. és fogalma sem volt arról. s ennek ésszer sége már bebizonyosodott és megkérd jelezhetetlen. s reputációja. és kivárt egy pillanatot.

– A gondolataid az anyád körül keringnek. Wattóról. – Tehát félsz? A fiú a fejét rázta. és könnyedén párosította az arcokat a nevekhez. mint ahogy a hegyek és a sivatag egy-egy verseny forgatagában. s oly módon tették próbára a megérzéseit. miként élt a Tatuinon. tesztelték a memóriáját és a tudását. – Mi köze van ennek bármihez? – kérdezte védekez én. – Félsz elveszíteni t. – Légy tudatában az érzéseidnek! – tette hozzá Mace Windu. és Mace felpillantott a fiúra. uram – vallotta be Anakin. Az álmodozó szemek rámeredtek. amelyet Anakin nem látott. mintha a fejébe akarnának látni. Anakin elpirult. és kissé el rehajolt. Qui-gon leírta néhányukat. tudtak az anyjáról. – Köztársasági cirkáló. Az ajkába harapott. a gondolaversenyekr l. jó. Ezek a képmások oly sebességgel követték egymást. . – Hiányzik. Hutt könny cirkáló.Aztán minden el zetes bevezetés nélkül kérdezgetni kezdték. Tudomásuk volt arról. – Nézz önmagádba. A képerny elsötétült. – Bantha. Hiperhajtóm . Sugárvet . hogy megkönnyítsék a helyzetét vagy a segítségére legyenek. Anakin érezte. – Hogy érzed magad? – Fázom. fiatalember – dicsérte egy Yoda nevezet . majd elbizonytalanodott. egy öregember a szakállát simogatta. Rodiai serleg. amelyek felvillantak a folyékony felületen. maga sem érezte meggy nek ezt a választ. és a legminimálisabb er feszítést sem tették. Némelyiküket név szerint ismerte. ahogy a gyomra összeszorul az anyja említésére. Yoda pillantásokat váltott több tanácstaggal. ahogy mi tesszük! – mondta csendesen. Ismerték rabszolgamúltját. Ki-Adi-Mundi. hogy szinte összemosódtak. amire csak tippelni tudott. és hosszú füle el regörbült. töpörödött kis idegen. a barátairól. – Azt hiszem. Yoda pislogott. Yoda álmos tekintete rászegez dött. – A képmások süvítve zúgtak át a tudatán. nem – felelte Anakin. Hosszasan kérdezgették. élete minden lényeges mozzanatáról. – Nem. uram. – Félsz lemondani az életedr l? – kérdezte a sötét ábrázatú Mace Windu. Jelenleg épp Mace Windu nézett egy képerny t. – Jó. úgy vélem. és mégis sorra nevezte meg azokat a képeket.

– Nagyon is sok. a királyn és az udvarhölgyei néhány órával ezel tt tértek vissza a Köztársasági Szenátusból. ám mindketten szótlanul figyelték. hogy Jar Jar szinte fizikai kényszert érzett. a gunga és Amidala királyn egymás mellett álltak a padlótól a mennyezetig húzódó ablak el tt. amelyr l egy aranymedalion csüngött le sima homlokára. A legkomolyabb tudattal. hogy a Tanács elé álljon. – Én nem félek. hogy kivegye részét a politikából és az új f kancellár megválasztásából. Yoda mintha meg sem hallotta volna. Jar Jar. A haraghoz és a gy lölethez. és a kikérdezés folytatódott. és odahívta maga mellé. Anakin mélyet lélegzett. – Akkor lépjünk tovább! – mondta halkan. Kifordított sarló alakú koronát viselt. hogy túllépjen ezen a témán és továbbmenjenek. Meglehet sen furcsa párost alkottak. amint visszatértek. hogy folyamatosan hírekkel szolgálhasson úrn jének. Palpatine szenátor viszont ott maradt. hangja ismét nyugodtan csengett. alig várva már. amint a lenyugvó nap aranyszínbe vonja az eget. A királyn méltóságteljes volt és higgadt. Anakin. – Egy Jedinek a lehet legmélyebb elkötelezettséggel kell rendelkeznie. Szemmel láthatóan borús hangulatban volt. 18 Jar Jar Binks. míg végül Amidala megszánta. és lassan kiengedte. Sok félelem van benned. Yoda fürkész n nézte egy pillanatig. ifjú. mint valami szédült kaadu. Amikor megszólalt. s uralkodói palástját egy kevésbé látványos arannyal szegett. s ez a fény meg-megcsillant a város fém. de még így is alacsonyabb volt néhány centiméterrel a gungánál. Azonban ez idáig semmi érdemleges nem történt. A királyn átöltözött. és Coruscant varázslatos tornyait szemlélték. a tekintete oly szomorkás és távolba réved . fekete köntösre cserélte. mivel semmi lehet séget nem láttak arra. úgy érzem. hogy . s Panaka kapitány úgyszintén ott maradt a királyn kérésére. Ezután Anakin is elment Qui-gonnal a Jedi Templomba. a gunga esetlen és izgága. Így hát Jar Jar csak fel-alá járkált Palpatine lakosztályában. Els sorban azért hagyták ott az ülést. hogy beavatkozzanak a Naboo jöv jét meghatározó események menetébe. s egy ideje Padmé is elt nt valamerre. – Én nem félek! – csattant fel a fiú ingerlékenyen. A félelem vezet a sötét oldalhoz. amely kihangsúlyozta karcsúságát és apró termetét.és üvegfelületein. A szenvedéshez.

aztán vonakodva vállat vont. A helyiségben nem tartózkodtak rök. nem. Amidala h vös pillantása megszilárdult és kitisztult. majd a fejét ingatta. hogy magára vonja a királyn figyelmét. Jar Jar. Jó bombág. Harcozsog vagyung! Nagy zseregüng van! – Sereg? – ismételte a királyn árnyalatnyi meglepetéssel a hangjában. – A gungág nem halnag meg harc nélgül. hogy motiváljon bennünket. Valószín leg épp szavakba akarta önteni ezt a gondolatot. ám a királyn esetében nem próbálkozott ilyesmivel. Ha Annie vagy Padmé lett volna az. – Néha eldöprengeg azon. mintha egy váratlan gondolat fordult volna meg a fejében. parittyágból kil ve. hogy rök is vannak a közelben. Zsemmi nem jud gereszdül. másokról megfeledkezett és meglehet sen könnyelm módon élvezte az életet. és megpaskolgatja a fejét. – Nem tudom. és vad büszkeség parázslóit a szemében. alig tudva türt ztetni magát. Eirtaé és Rabé állt szokásos vörös köpenyében az ajtó közelében éber tekintettel. miközben mindkét férfi sietve meghajolt és felegyenesedett. mintha egyenként megrágná azokat. miérd deremdeddég az isdeneg a fájdalmad – próbálkozott együtt érz én. – Feltételezem azért.megnyugtassa. Vannag energiagolyóg. ám ekkor Palpatine szenátor és Panaka kapitány viharzott be az ajtón. – A gungágnag izs végüg. A királyn fontolóra vette a kérdést. amelynek mindkét oldalán piros pöttyök sorakoztak. – Nagy zsereg! Csomó gunga. számos dologgal nem tör dött. babaszer volt és kifejezéstelen. Gungág zsozse hódolnag be a robodognag meg sengineg! Egy pillanatra elhallgatott. de nem volt ostoba. Jönneg mindenhonnan. Végül azonban nem bírta tovább ezt a helyzetet. és alsó ajkát egy vörös szépségcsík metszette ketté. és szenvtelen pillantása áthatóbbá változott. Jar Jar kiegyenesedett. akkor minden bizonnyal átöleli a vállát. – Dalán ezért nem szeretneg minged a nabooiag. s a gunga biztosra vette. Nagy-nagy energiapajzsog izs. – Palpatine szenátort is jelölték Valorum utódjaként a f kancellári posztra! . és megköszörülte a torkát. csak két udvarhölgy. A n odafordította fehérre mázolt arcát. – Szerinded meghalnag az aladdvalóid? – kérdezte keményen mozgatva a száját a keser szavakkal. – Felség – szólította meg Panaka kapitány. mi? – Remélem. A királyn most alaposabban szemügyre vette. Feltápászkodott. Ezérd nem háborgadnag minged a mocsári népeg! Jó zsok gunga van.

sápadt képe megmerevedett. – Mivel a Szenátus átalakulóban van. – Attól tartok. tisztelettudó hangon tette hozzá: – Meglepetés. és a népük megszabadul ennek a törvénytelen és súlyos inváziónak az elnyomása alól… – Ki mást jelöltek még? – kérdezte hirtelen Amidala. – Panakához fordult. Az én helyem a népem mellett van. belefojtva a szót a férfiba. – Szenátor. ígérem önnek. hogy hazatérek a Naboora. A Keresked Föderáció elveszíti a befolyását a bürokraták fölött. de rendkívül kedvez . visszaállítom a demokráciát a Köztársaságban. Jar Jar mellett elhaladva az ablakhoz sétált. – Hatásszünetet tartott. biztonságos helyen! Amidala acélos hangon válaszolt: . és a lenyugvó nap fényében sziporkázó város fényeit nézte. – Kérem. Szinte lehetetlen lesz azonnal el zni ket. – Megértem az aggodalmát. a népünkb l. itt én már semmit sem tehetek. – Amidala szembefordult vele. biztosan érzem. A királyn t nem b völte el ez a bejelentés. semmi megmentenivaló nem marad a városainkból. – Nem írok alá semmilyen szerz dést. – Én leszek a kancellár. felség? – Készítse el a hajómat! Palpatine hirtelen el relépett. kerülve Palpatine tekintetét. Véget vetek a Szenátust lealacsonyító korrupciónak. – Odasétált a két férfihoz. hogy a jelenlegi szituáció er s támogatást jelent majd számunkra a holnapi szavazáson. Úgy döntöttem. – De felség. Megígérem felségednek. hogy amennyiben engem választanak. – Felség. Palpatine megrökönyödve meredt rá. ez az ön küzd tere. – Hazatér? – Palpatine teljesen megdöbbent. – Kapitány! Panaka vigyázzba vágta magát. Szemében düh és elszántság csillogott.Palpatine tartózkodó és hódolatteljes mosollyal. Panaka egyikükr l a másikra nézett. mire ön úrrá lesz a bürokraták fölött. hogy visszatartsa. az életünkb l. A szenátor máris magához tért a váratlan félbeszakítás után. legyen realista! Ön nagy veszélyben lesz! Kényszeríteni fogják a szerz dés aláírására! A királyn higgadt maradt. – Meglehet. felség. Osztozni fogok a népem sorsában. szenátor. – Bail Antillest az Alderaanról és Aks Moét a Malastareról – felelte Panaka. Nekem most vissza kell térnem a sajátomhoz. – Igen. az biztos. felség! Maradjon itt. Sajnálatos módon a Föderáció már elfoglalta a bolygónkat.

hogy nem titkolt mosoly terül szét a szenátor ravasz arcán. Jar Jar Binks is követte. miféle döntés született a fiú ügyében. Odakinn a fények kifakultak és elhalványultak. Számomra immár egyértelm . – Az Er munkálkodik benne – értett egyet Ki-Adi-Mundi. *** A Jedi Templomban Qui-gon Jinn. ruganyos mozgással elsiklott a férfi mellett. Szemét behunyva tartotta. hegyes fülei el remeredtek. – Nem részesül kiképzésben. Szorosan egymás mellett álltak a központi emelvényen. mely arra késztette. – Kihangsúlyozta a "rendkívül" szót. Könnyed. szemben azokkal a székekkel. reszel s torokhangon. – Nem – mondta Mace Windu csendesen. Mace Windu jóváhagyóan megbiccentette sötét. . sima ábrázatát. mindent elkövet. s éjszaka kezdett ereszkedni lassan a városra.– Nem létezik biztonságos hely. Qui-gon nagy elégedettséget érzett e szavak hallatán. s várták. – Tekintetét a férfi szemébe mélyesztette. Az udvarhölgyei és Panaka azonnal indultak a nyomában. Anakin arca rángatózni kezdett. a t le telhet legnagyobb észrevétlenséggel csoszogva. s elhaladtában csupán egyszer pillantott Palpatine-ra. – A fiú ügyében a vizsgálat véget ért – jelentette be Yoda suttogó. és már ki is lépett az ajtón. Obi-van Kenobi és Anakin Skywalker a tizenkét f s Tanács el tt várakoztak. ahogy könnyes szemmel Qui-gonra pillantott. Qui-gon. – A megérzésed. tudom. beigazolódott hát a megérzése. hogy módot találjon arra. ha a Szenátus nem ítéli el ezt az inváziót. Meglepetten fedezte fel. ahogy alkonyi homály váltotta fel a lenyugvó nap bíbor sugarait. hogy megszabadítsa a fiút a Tatuinról és idehozza. – Ha ön nyeri a választást. Imádkozni fogok. amely kifejezéstelennek t nt a halvány fényben. hogy megállítsa a Föderációt. Kényelmetlen csend terpeszkedett el az egymásra pillantó tanácstagok között. – Felvételt nyert tehát – jelentette ki diadalmasan. – A sejtjei rendkívül magas midi-chlorian-koncentrátumot tartalmaznak. szenátor. hogy a Köztársaság többé nem funkcionál. amelyekben a tanácstagok foglaltak helyet. korrektnek bizonyult. hogy ismét a józan ész és a könyörületesség uralkodjon a Köztársaságban.

– Nem? – ismételte hitetlenkedve a Jedi-mester. Annyira megdöbbent,
hogy alig talált szavakat. Megpróbálta kirekeszteni a tudatából Obi-van
Kenobi "én-el re-megmondtam" arckifejezését.
Mace Windu határozott, komor tekintettel bólintott.
– Túl id s. Máris túl sok benne a harag.
Qui-gon felb szült, de türt ztette magát. Ennek a döntésnek semmi
értelme. Ez elfogadhatatlan.
– a kiválasztott! – vetette oda vehemensen. – Ezt be kell látnotok!
Yoda mereng n oldalra hajtotta kerek fejét.
– Felh k takarják e fiú jöv jét. Ifjú kora maszkját viseli.
Qui-gon kutatón hordozta végig tekintetét a Tanács tagjain, de nem talált
támogatást. Kihúzta magát, és a döntést elfogadva bólintott.
– Rendben van. Akkor majd én képezem t. Magam mellé veszem Anakin
Skywalkert tanítványomként.
A szeme sarkából látta, hogy Obi-van Kenobi megdermed a döbbenett l.
És ugyanakkor a felcsillanó reményt is érzékelte Anakin szemében. Nem
reagált egyikre sem, tekintetét a tanácstagokon tartotta.
– Tanítványod már van neked, Qui-gon – jegyezte meg Yoda élesen. –
Lehetetlen fogadni egy másodikat.
– Megtiltjuk – tette hozzá Mace Windu sötéten.
– Obi-van már készen áll – jelentette ki Qui-gon.
– Így igaz! – vakkantotta hevesen a pártfogoltja, s sikertelenül próbálta
palástolni, mennyire meglep dött és csalódott mentora váratlan döntése miatt.
– Kész vagyok a bírák elé állni!
Yoda álmatag tekintete elfelh södött.
– Készen, ily korán, csak nem? Mit tudsz te a készr l? Qui-gon és Obi-van
gyors és kemény pillantásokat váltottak, s új kelet ellenérzéseik
szembeszök en látszottak. A hasadék kett jük között oly sebességgel
szélesedett, hogy már követni sem lehetett.
Qui-gon mély lélegzetet vett, és visszafordult a Tanács felé.
– Obi-van önfej , és sokat kell még tanulnia az él Er l, de jó képesség .
lem már csak nagyon keveset tanulhat.
Yoda megrázta aszott fejét.
– Mi döntünk arról, hogy ki az, aki már készen áll, Quigon. Neki még
tanulnia kell.
– Erre most nincs id nk – tette hozzá Mace Windu lezárásképpen. – A
Szenátus holnap szavaz az új f kancellár személyér l. S arról értesültünk,
hogy Amidala királyn hazatér, s ezzel fokozódik a nyomás a Föderáción, és a
konfrontáció tovább szélesedik. A felel söknek gyorsan kell cselekedniük
ezen új események ismeretében.

– Ki kell bújniuk a rejtekükb l a királyn ellenségeinek – suttogta Yoda.
– Az események túl gyorsan változnak ahhoz, hogy ilyen kitér kre
pazaroljuk az id nket – tette hozzá Ki-Adi-Mundi.
Mace Windu körbehordozta a tekintetét a többi tanácstagon, aztán ismét
Qui-gonhoz fordult.
– Menj a királyn vel a Naboora, és derítsd fel annak a sötét harcosnak a
kilétét, aki megtámadott téged, legyen az Sith vagy bármiféle! Ez a
vezérfonal, amely elvezet a rejtély megfejtéséhez.
Yoda vontatott bólintása azt jelezte, hogy nem mindenben ért egyet, de
nem vitatkozott.
– A döntés az ifjú Skywalker sorsáról kés bb születik meg. Qui-gon
sóhajtott, s eltelt csalódottsággal az események ezen váratlan fordulata miatt.
Anakin mégsem nyerhet képzést, pedig felajánlotta, hogy maga mellé veszi
tanítványának. S ami még rosszabb, hogy ezzel megsértette Obi-vant, még ha
nem is szándékosan, de igen mélységesen. A köztük nyílt szakadék nem
végleges, de sok id be kerül majd, mire sikerül begyógyítania a fiatalabb férfi
büszkeségén ejtett sebeket – és id l van a legkevesebb.
Engedelmesen meghajolt a Tanács felé.
– Én hoztam ide Anakint; mellettem kell maradnia. Nincs hová mennie.
Mace Windu bólintott.
– A te gondoskodásod alatt áll, Qui-gon. Ezt nem vitatjuk.
– Ám képezned nem szabad t! – szúrta oda Yoda élesen. – Vidd
magaddal, de ne képezd!
A szavak szúrtak, szinte sebeztek. Qui-gon a lelke mélyén grimaszolt, de
nem szólt semmit.
– Védelmezd a királyn t! – utasította Mace Windu. – De ne avatkozz
közbe, ha háborúra kerül a sor, mindaddig, amíg nem bírjuk a Szenátus
jóváhagyását!
Hosszú csend ülte meg a termet, miközben a Tanács tagjai ünnepélyes
komolysággal fürkészték Qui-gon Jinnt.
csak állt, próbálta kitalálni, mi
mást mondhatna még, miféle érvvel hozakodhatna el . Odakinn a lenyugvó
nap utolsó sugarai is beleolvadtak a sötétségbe, és a város fényei pislogni
kezdtek, mintha figyel szemek lennének.
– Az Er legyen veletek! – mondta végül Yoda, s egy intéssel tudtára adta
a Jedi-mesternek, hogy a kihallgatás véget ért.

A Jedik és a fiú, tudva Amidala azonnali indulási szándékáról, egyenesen a
leszállóplatformra mentek, ahol már ott várakozott a királyn hajója. Az
rsiklón való utazást feszült csend jellemezte a Jedik között, és ez

elmondhatatlan kényelmetlenséggel töltötte el a fiút. Az id java részében
lesütötte a tekintetét, és azt kívánta, bárcsak véget vethetne valahogy Qui-gon
és Obi-van haragvásának.
Amikor kiszálltak az
rsiklóból, R2-D2 már ott várakozott a
leszállóplatformon. A kis droid vidáman füttyögött Anakin felé, aztán
elgördült a rámpa széléig, hogy megnézze a lenti nyüzsgést. Eközben
túlságosan kihajolt, és el rebucskázott. Anakinnak elakadt a lélegzete, de egy
pillanat múltán az asztromechanikai droid ismét megjelent, saját
hajtóm veinek segítségével röppent vissza a rámpára. R2-D2 ezt követ
csicsergését és füttykoncertjét hallva a fiú, rossz kedve ellenére,
elmosolyodott.
A beszállórámpa tetején Qui-gon Jinn és Obi-van Kenobi heves vitába
bonyolódtak. Szél söpört végig a város toronyházai közötti kanyonokban, s
elsodorta szavaikat a fiú el l. Óvatosan közelebb húzódott, hogy hallja, mir l
folyik a szó.
– Ez nem tiszteletlenség, mester! – vetette oda Obi-van indulatosan. – Ez
az igazság!
– Legfeljebb a te néz pontodból. – Qui-gon ábrázata megfeszült és
megkeményedett a haragtól.
Az ifjabb Jedi visszavett valamelyest a hanger
l.
– A fiú veszélyt jelent. k mind érzik ezt. Te miért nem?
– A sorsa rejtve van, de ez nem azt jelenti, hogy veszélyes – helyesbített
Qui-gon élesen. – A Tanács fog dönteni Anakin jöv jér l. Legyen neked
ennyi elég! – Hogy lezárja a vitát, elfordult. – Most már gyerünk a fedélzetre!
Obi-van faképnél hagyta, és besietett a hajó belsejébe. R2-D2 még mindig
boldogan fütyörészve követte. Qui-gon visszafordult Anakin felé, és a fiú
odament hozzá.
– Qui-gon mester – kezdte kényelmetlenül, kétségekt l és b ntudattól
gyötörtén a történtek miatt –, nem akarok a térhetekre lenni.
A férfi megnyugtatóan tette a vállára a kezét.
– Nem leszel, Annie. – A hajó felé pillantott, majd letérdelt a fiú elé. –
Megtiltották, hogy tanítsalak, tehát azt nem tehetem. Ám azt akarom, hogy
figyelj engem, és tudatosítsd magadban, amit látsz! Mindig tartsd észben: a
fókuszod határozza meg számodra a valóságot. – Elhallgatott, és tekintetét
Anakinra szögezte. – Maradj a közelemben, akkor biztonságban leszel.
A fiú bólintott, hogy megértette.
– Kérdezhetek valamit? – S amikor a Jedi-mester biccentett, megkérdezte:
– Mik azok a midi-chlorianok?
Szél cibálta Qui-gon haját, s teljesen az arcába fújta.

– A midi-chlorianok mikroszkopikus létformák, amelyek ott lakoznak
minden él lény sejtjeiben és kapcsolatban állnak az Er vel.
– Élnek bennem is? – kérdezte a fiú.
– A sejtjeidben. – Qui-gon szünetet tartott. – Szimbiózisban élünk a midichlorianokkal.
– Szimbi-micsodában?
– Szimbiózisban. Különböz életformák együttm ködnek közös el ny
érdekében. Midi-chlorianok nélkül nem létezne élet, és nem lenne tudomásunk
az Er l. A mi midi-chlorianjaink folyamatosan beszélnek hozzánk, Annie,
tudatják velünk az Er akaratát.
– Tényleg?
Qui-gon felhúzta a szemöldökét.
– Amikor majd megtanulod lecsendesíteni a tudatodat, hallani fogod,
ahogy beszélnek hozzád.
Anakin elgondolkodott ezen egy darabig, aztán a homlokát ráncolta.
– Nem értem.
Qui-gon elmosolyodott; a szeme kedvesen és titkolódzóan csillogott.
– Id vel és nagyon sok gyakorlással, Annie, majd megérted.
Két rsikló szállt be a dokkba, amelyekb l Amidala királyn , az
udvarhölgyei, Panaka kapitány és a kíséretet alkotó tisztek és test rök
bukkantak el . A második rsiklóból érkez k mögött Jar Jar Binks is felt nt.
Amidala bíborbársony utazóköpenyt viselt, amely lágy red kben fonta körül a
testét, és egy aranyszegélyes csuklyát, amely úgy keretezte a sima, fehér arcot,
mint egy kámea portrét.
Qui-gon felállt, és Anakin mellett állva bevárta a királyn t és az
udvarhölgyeit.
– Felség – üdvözölte fejének hódolatteljes meghajtásával. – Nagy öröm
számunkra, hogy továbbra is szolgálhatjuk és védelmezhetjük önt.
Amidala bólintott.
– Örvendek a segítségüknek. Palpatine szenátor attól tart, hogy a Föderáció
megpróbál elpusztítani.
– Ígérem, hogy erre nem adunk nekik lehet séget – felelte a Jedi-mester
ünnepélyesen.
A királyn elfordult, s az udvarhölgyei kíséretében besietett a hajóba.
Panaka és a nabooi test rök és tisztek bemasíroztak utána.
Jar Jar odasietett, és hatalmas ölelésébe zárta a fiút.
– Megyüng haza, Annie! – kiáltotta boldog vigyorral, és Anakin Skywalker
viszonozta az ölelést.
Pillanatokkal kés bb már valamennyien a fedélzeten voltak, s a kecses
szállító rhajó felemelkedett, és maga mögött hagyta a Coruscantot.

19 A királyn hajója kilépett a hipertérb l. alkirály? – A sötét alak hologramképe megremegett a mozgástól. mire szolgálnak. – A királyn úton van önökhöz – hangsúlyozta ki a Sith Lord. közvetlenül Ric Olié mellett. – Gunray szinte már kántálta ezt. egyenként megmutogatta a m szereket. s fenyeget en emelkedett el ttük. itt velünk? – suttogta Rune Haako hitetlenkedve. – Ric Olié várakozóan pillantott fel rá. amelyet f képpen a primitívebb létformák fejtettek ki. A hologram betöltötte a terem egyik végét. és közeledett a Naboo csillagrendszer felé. de útközben megnézte. nagyúr. élénk tekintettel koncentrált. . Darth Sidious hologramja elenyészett. – Egy Sith Lord. A neimoidik dermedten álltak a helyükön. Az arctalan beszél bólintott. majd elbánik a Jedikkel. Most teljes mértékig uraljuk a helyzetet. A sötét csuklyás alak intett. mit csinál Anakin Skywalker. és elmagyarázta. – Az elüls stabilizátor. a Naboo f városában éjszaka volt. Odaküldöm Darth Mault. – Letörtük az utolsó ellenállást is. Pillanatnyi csend támadt. hogy a Szenátusban a dolgok változatlanok maradjanak. – És az? – kérdezte. miközben a neimoidik aggódó pillantásokat váltottak. nagyúr – motyogta végül Nute Gunray tétovázva. – Igen. bírják rá a szerz dés aláírására. a kihalt és csendes utcákon csak a szórványosan rjáratozó roham droidok zörgése és a szél susogása hallatszott. nagyúr. – Amikor megérkezik. Anakin megdöbbent gyorsasággal habzsolta az információt. A fedélzeten Qui-gon épp egy megbeszélésre ment a királyn höz. Gondoskodni fogok arról. – Jó. és erre Nute Gunray egyáltalán nem tudott mit felelni. – Igen. homlokát ráncolva. – Igen.Theedben. A fiú a pilótapultnál állt. – Gunray szilárdabb talajt érzett a talpa alatt. A nabooi pilóta a konzol fölé hajolt. – Biztonságos a bolygó. A királyn tróntermében Nute Gunray és Rune Haako figyelmesen bámulták Darth Sidious képmását.

Anakin viaskodik a származása miatt. amely úgy viselkedik a lelkében. de ez nem végzetes. Nem a kora aggasztotta ket. s azon csak belülr l lehet úrrá. Hátat fordított a pilótafülkének. A Jedik rendjének szilárd alapját az ifjú Jedik bevált eljárások szerinti képzése jelenti. hogy nem lehet megszelídíteni azt az állatot a ketrecben. akiket Amidala meghívott erre a megbeszélésre. S ehhez Anakin Skywalkert már túl id snek tartják. s úgy simult hozzá. hogy a kiválasztott. Emiatt volt Anakin annyira különleges. valóban kockázatos dolog tanítvánnyá fogadni. és két udvarhölgye. Ha a Tanács nem szándékozik felkarolni önként a fiú kiképzésének ügyét. És ez ismét azt sugallta. hanem az a konfliktus. Ez bizonyította a magas midi-chlorian-értéket. de mindenütt léteznek kivételek. és a sötét oldal gyorsan kihasználja ezt az el nyt. akikkel találkozott. s a fiút nézte a pilótafülke végéb l. Olyan gyorsan. Ám kevés értékes dolgot lehet elérni az életben kockázat nélkül.– És azok szabályozzák a d lésszöget? – Anakin egy csoport kapcsolóra mutatott a pilóta jobb kezénél. Obivan Kenobi csupán egy kurta biccentéssel üdvözölte a borús kép Panaka kapitány mell l. végigment a folyosón. amikor megérkezett. hogy Anakin már ennyi id s. amelyet a fiúban érzékeltek. Miért nem fogadta el ezt a Tanács? Miért félnek megpróbálkozni a fiúval. akkor majd rá. ketrecbe zárt vadállat. elfogadhatatlan. a gondolkodása és a hite már túlságosan szilárd ahhoz. Quigonra vár a feladat. Ric Olié viharvert arca vigyorba fintorodott. Rabé és Eirtaé állt a . mint egy szabadulást keres . A többiek. Hinnie kell. Ez a bels konfliktus sebezhet vé teszi. – Elég gyorsan tanulsz. hogy elszakították az anyjától. Amikor visszatérnek. Mégis meg kell tartania a hitét. Qui-gon a fejét rázta. Különösen az anyja miatt aggódik. Elég id s ahhoz. a barátaitól és az otthonától. újra kell gondolni az ügyet és megváltoztatni a döntést. hogy rávegye ket. hogy ez is egy ilyen kivételes helyzet lehet. hogy felfogja. mint ez idáig még senki azok közül. ezt tudta. gondolta Qui-gon Jinn. hogy a Jedi Tanács még csak fontolóra sem vette. mi történhet az anyjával. és lement egy szinttel lejjebb a királyn lakosztályához. Elég baj. amikor a jelek ennyire egyértelm ek? Qui-gon ismét elbizonytalanodott. már jelen voltak. hogy biztonságosan lehessen átformálni. Igen. Az. Amidala a helyiség túlsó végében lév emelvényen felállított trónon ült. Megértette a gondolkodásmódjukat. és ez egyfajta bizonytalanságot eredményez. A Jedi-mester sóhajtott. A Jedi Tanács tudja. mintha bele akarna olvadni. még itt is. Az egyik oldalon Jar Jar Binks támasztotta a falat.

felzség? – Igen – biztosította Amidala. pedig Panaka és a Jedik egyaránt ellenezték ezt. és Jar Jar lesz a követe. – Felség – tette hozzá elkésetten. Ric Olié meg néhány másik pilóta és egy maroknyi nabooi test r feszengett kényelmetlenül a csendes ködben. mert összerezzent. ám az ezt követ en kimondott szavaiban t z lobogott. felség. Amikor Panaka . a Keresked Föderáció rizetbe veszi önt. Qui-gon töprengve bólintott. Mélyen a Naboo mocsárvidékének belsejében. mintha k l faragták volna ki. Amidala olyan rezzenéstelenül fogadta. Anakin. és rákényszeríti a békeszerz désük aláírására. Ezen volt az irányító központ. R2-D2. Amidala. mindössze ennyi maradt a Keresked Föderáció blokádjából. – Jar Jar Binks! – szólította meg a n . – Én. Fehérre mázolt arca nyugodt volt. aki tisztelettudó hajtással helyezkedett el Panaka mellett –. sötét ábrázata megfeszült az idegességt l. Panaka alig tudta türt ztetni magát. felség – mondta a Jedimester. – Egyetértek. hogy kapcsolatot akar teremteni a gunga néppel. amellyel a belép re pillantott. Jar Jart szemmel láthatóan váratlanul érte ez. hogy a mocsár közelében landoljanak. – Csupán huszonketten vagyunk! – csattant fel Panaka. A népem már épp eleget szenvedett. h vös. – Amint leszállunk a Naboon – informálta a Jedi-mestert. Jelenleg egyetlen csatahajó keringett a bolygó körül. mit akar tenni. – Nincs hadseregünk! A királyn Qui-gonra pillantott. – A Jedik nem vívhatják meg az ön háborúját. a királyn hajójának utasai a víz szélénél csoportosulva várták Jar Jar Binks visszatérését. annak a tónak a partján. képtelenül csendben maradni. Kíváncsi volt. – Mi csak védelmezzük önt. a gungák f városát rejtette. Egyel re mindössze annyit árult el a hozzá közelállóknak. ami az övék.két oldalán. és tekintete. Nem tudom. mit remél elérni ezzel. ahonnan a Naboot megszálló droidhadsereget irányították. A gunga a lábujjait vizslatta. az udvarhölgyei. Panaka kapitány. – Szükségem van a segítségedre. és Jar Jaron állapodott meg. a Jedi-lovagok. szándékomban áll haladéktalanul véget vetni ennek az inváziónak. – Amint leszállunk. A királyn tekintete ellebegett róla. mire gondolhat a királyn . Ragaszkodott ahhoz. Nyugodtan mondható. – A nabooiak visszaveszik. hogy egyel re csupán a királyn tudta. amely Otoh Gungát.

– Megváltoztatják majd a döntésüket. vajon mennyire lehet jó harcos. A királyn egy rendkívül fájdalmas és súlyos döntést hozott… olyan döntést. – Rendben. hogy nem beszélgethettem veled mostanában. de türt ztette magát. Padmé otthagyta társn it. Mi békeszeret nép vagyunk. Sajnálom. Mintha csak megérezte volna. Úgy döntött.hangot adott emiatti meglepetésének. Jar Jar már jó régen távozott. – Mondanom kell neked valamit. és a királyn t kivéve mindenki nyugtalankodni kezdett. – Te is harcolni fogsz? A lány szomorkásan mosolygott. – Úgy döntöttek. aztán megérintette a fiú arcát h vös ujjaival. – Én nem… én… – hebegte. Qui-gon meglehet sen szárazon elmagyarázta. Annie? – kérdezte halkan. s az oldalukon veszedelmes mordályok lógtak. Csak hiányoltalak. és nem hiszünk a háborúban. Eirtaé és Rabé sokkal alkalmatosabb ruhát öltöttek a piros csuklyás köpeny helyett. Annie. nadrágot. miközben kedves tekintetét a fiúéba fúrta. hogy szembeszáll a Keresked Föderációval. s azt találgatta. hogy újra látlak. – Örülök. titokban a kis csoportot fürkészte. s részletesen beszámolt a Jedi Tanács el tt való megjelenésér l. Ez eléggé nyugtalanította. Anakin vállat vont. s Anakin még csak nem is látta Padmét. . Alkalmazkodsz vagy meghalsz. – Hogy vagy. Alig váltottak pár szót egymással azóta. Annie. – Nincs más választásom. csizmát és hosszított es kabátot viseltek. s egyenesen a fiúhoz sétált. A nabooiak harcolni fognak a szabadságukért. A n puha palástba burkolózva állt. Ne add fel a reményt! – Aztán valamivel közelebb hajolt. hogy fel le gondolkodik. az udvarhölgyei gy jében. aki R2-D2 társaságában valamivel távolabb állt a többiekt l. – Háború lesz? – kérdezte Anakin meglepetten. amely mindent megváltoztat majd a nabooiak számára. Padmé. Padmé figyelmesen hallgatta. A királyn tudja ezt. – Attól tartok. mióta felszálltak a Coruscantról. hogy egy megszállt bolygót már fölösleges blokád alatt tartani. nem képeznek ki Jedivé. s sikertelenül próbálta elrejteni izgatottságát. A fiú még sosem látta Padmét ily formában. de rengeteg dolgom volt. hogy elhagyták a Tatuint. szótlanul és kérlelhetetlenül. A lány bólintott. Anakin. De néha nincs más választás. miközben a cip jét bámulta. Elmesélte a lánynak a történteket. tunikát.

s emiatt szégyen gyötör. és szembefordult vele. A Jedik nem beszéltek egymáshoz. A fiú egyszer megpróbált szóba elegyedni Obi-vannal a királyn hajójának fedélzetén. ifjú padavan. – Arra viszont van felhatalmazásunk. de azzal is tisztában volt. amit tudok. Lehet. mennyire sajnálkozik a történtek miatt. Ez az igazság. vagy csak elvétve. hogy ebb l a fiúból Jedit faragjanak. Azonban mostanra Obi-van egyre kényelmetlenebbül kezdte érezni magát ebben a szituációban. Túlságosan hosszú id t töltött Qui-gon mellett ahhoz. sokkal jobban küzdött. mert hitt a fiú rendeltetésében. Én már mindent megtanítottam neked. amin járni fogunk. de az ifjú Jedi egyszer en faképnél hagyta. Egyszer még büszke leszek rád. Nem akartam tiszteletlenül viselkedni veled. amikor bejelentettem a Tanácsnak. hogy védelmezzük a királyn t – vélte Obi-van. És az ilyen viselkedés sosem hibás. Obi-van tisztán érezte ezt. Nagy Jedi lesz bel led. mennyire mély tud lenni Qui-gon lelkesedése. – Veszélyes talajon állunk. A Jediknek nincs joguk állást foglalni egyik oldal mellett sem. nem lanyhultak. Nem túloztam. hanem azért. hogy rávegyük a gungákat a vele való szövetségre a Keresked Föderáció ellen. hogy ez a pillanatnyi nézetkülönbség véget vessen húsz-egynéhány éve tartó barátságuknak. Dühös volt. – Becsületes voltál velem. Az ellenséges érzelmek. – Hibásan viselkedtem a Coruscanton. – Gondolkodtam – szólalt meg váratlanul Qui-gon halk hangon. mint ez idáig bármiért életében. az egyetlen apjának. hogy Qui-gon tanítványául akarta fogadni Anakint. mi nem keveredhetünk bele. – Mester – mondta Obi-van. Mióta felszálltak a Coruscantról. amiért megéri küzdeni. melyeket az váltott ki. már amennyiben ezért jött ide. Ha a királyn háborúzni akar. Qui-gont szinte az apjának tekintette. – Ez lesz hát az út. hogy készen állsz.Qui-gon és Obi-van valamivel távolabb egymás mellett álltak. Qui-gon a társa szemébe nézett. Nem áll szándékomban nehézségeket támasztani a fiú ügyében. hogy megszabaduljon jelenlegi pártfogoltjától. És ki tudja? Lehet. hogy Anakin Skywalker ügye olyasmi. – És nem is tetted – felelte az id sebb Jedi halvány mosollyal. . amikor hisz valamiben. miközben a társára pillantott. Nem azért viselkedett így. És azért. szinte kivétel nélkül csak másokkal váltottak szót. hogy elmondja neki. amiért a Jedi-mester ilyen egyszer en eltaszította volna t magától a fiú kedvéért. hogy ez alkalommal Quigonnak igaza van. akit ismert. Még abban sem segíthetjük.

– Idden van. szigeteket. Jar Jar megtorpant. – Valamiféle csada vold az. csiripel hangot hallatott ormányán keresztül. Amigor bajba gerülneg. Odd nem buggannag rájug a robodog. Otoh Gunga ürezs. Hirtelen kaadun lovagolva Tarpals kapitány és egy csapat felderít je bukkant el a ködb l támadásra készen tartott villámrudakkal és energiadárdákkal. – Szent hely? – ismételte. hol balra.Hevesen kezet szorítottak. a szend helyre menneg. mintha már várta volna ezt a kérdést. t dve szimatolt. Jar Jar aggódva pislogott hol jobbra. – Oda tudsz vinni minket. Pillanatokkal kés bb nagy csobbanással egy sötét alak bukkant ki a felszín alól: Jar Jar Binks gázolt ki a tóból. oly gyorsan zárult össze. Tarpals gapidány! – rikkantotta örömmel Jar Jar. hogy kiirtották ket az utolsó szálig – jegyezte meg Obivan utálkozva. – Zsengi zsincs odd! Mind elmendeg! – A szemét forgatta. – Úgy érted. s végignézett a jelenlév kön. s ahol vízzel borított ösvények kötötték össze a kiemelked halmokat. Gungág dúl eszezseg. amely ott tátongott köztük. amelynek magasra n tt f képezte az aljnövényzetét. Robodog valószín leg. mint ahogyan megnyílott. Felemelt fejjel furcsa. és az hátborzongató visszhangokat vert a csöndben. hogy szinte áthatolhatatlannak t akadályt képeztek. de nem lassított. és a hasadék. A csoport várt. – Hó-hahó. Hosszú fülér l és cs rszer pofájáról vízcseppek csöpögtek. hogy kövessék. Rejd zézsbe vonuldag. Nagy bombázázs. és kétélt b rér l vizet rázott a várakozókra. fogolytáborba hurcolták ket? – kérdezte Panaka. Qui-gon el relépett. Mind elmendeg. aztán mélyen behatoltak egy hatalmas fákból álló erd be. – Ezd nem hinném. miközben a posványban gázolt. és intett nekik. . Jar Jar azonban a fejét rázta. Összezs gunga elmend. Jar Jar? A gunga akkorát sóhajtott. valamennyien a kavargó homályt fürkészték. eleinte a tó partján haladtak. majd bólintott. Átvágtak a mocsáron. ahol a hatalmas fák kiálló léggyökerei oly szorosan fonódtak össze. miközben aggodalmasan rázta a fejét. Valahol a távolban a Keresked Föderáció STAP-jei zümmögtek a közelben talált rhajó szökevény utasait keresve. Végül egy mocsári f vel ben tt tisztásra jutottak. – Valószín bb.

amint néhány gunga tanácstag társaságában egy részben elsüllyedt. Lépésr l lépésre maradványok bukkantak fel az ingoványból. – Giged hozdál ide. s felemelte fehér arcát. Tarpals elvezette a jövevényeket e csoport mellett egy távolabbi építmény süllyed félben lév romja felé. Tarpals vezetésével egyre mélyebben hatoltak be a mocsárba. A Jedik .– Binks! – kiáltotta a gunga vezér hitetlenkedve. – Mind elpuszduldog! Meg fogdog halni! Anakin hirtelen észlelte. Indák kúsztak fel a romokra. a szemek pedig vakon bámultak az r felé. amíg a mocsár magáénak nem követelte. a Naboo királyn je. – Micsoda csapázs! Jar Jar közönyösen vállat vont. omladozó épülethomlokzatok és párkányok. A kaadun ül gungák összeterelték ket. A romok túlsó végén Nass f nök derengett el a homályból. Panaka kapitány és a nabooi test rök idegesen nézel dtek. hatalmas fészkeket alkottak. amely valaha hatalmas templom lehetett. a holmijaik körülöttük hevertek. Kevézs az id . – Kevézs az id . s miután minden oldalról közrefogták a menetet. Binks. – Jar Jar Binks! – mennydörögte a f nök haragosan. valamennyien villámrudakkal. részben elsüllyedt. és a fegyvereik után nyúltak. hatalmas szoborfej homlokán álltak. energiadárdákkal és valamiféle dobófegyverekkel. – Nem szeredjüg a nabooiagad! Di hozdádog ide a robodogad! g elpuszdídoddág az oddhonaingad! El zdeg mind nged! – Súlyos karját felemelve a királyn re mutatott. Amidala és kísérete apró szigetecskék s a köztük lév töltésutak szövevényén át jutottak közel hozzájuk. némelyek kaaduháton. egy hatalmas tisztásra érkeztek. Miután áttörtek a magas f akadályokon. hogy az ég és a nap csaknem elt nt. Csupán az emelvények és az azokra vezet lépcs k maradtak teljes épségben. – Amidala vagyok. A faágak és lombok által formált sátortet olyan szövevényessé és vé vált. Elsüllyedt hatalmas szoborfejek és – lábak kandikáltak ki az ingoványból. n k és gyerekek – tömörültek össze egy szárazabb területen. hogy minden irányból gungák veszik körül ket. – A f nöghöz jöddüng! Tarpals a szemét forgatta. a gungág szend helyére? A királyn azonnal el relépett. s ahogy körbevették azokat s egymásba fonódtak. mások gyalogosan. – Mi hozodd déged vissza? Ezeged az idegeneged gelledd volna elvinned ézs zsoha nem dérni vissza! Ezérd alapozsan megfizedsz! – Vadul forgatta hájas fejét. – Nabooi! – mennydörögte Nass f nök. az oszlopok és a mennyezet már réges-rég összeomlottak és darabokra törtek. a kezek fegyvereket szorongattak. amelyen gunga menekültek – mindenféle korú és külsej férfiak.

hogy segíts! Hirtelen fél térdre ereszkedett a megdöbbent gunga vezet k el tt. Egészen mostanáig. – Én vagyok Amidala királyn – jelentette be hangosan és tisztán. – Mi nem lépüng szövedségre nabooiaggal! – harsogta Nass f nök haragosan. majd szembefordult Nass f nökkel. séges test röm id l id re eljátssza a szerepemet.közelebb húzódtak a királyn höz meg az udvarhölgyeihez. – Nem kérlek. – Bár a mi népeink nem jutnak mindenben egyetértésre. – Alázatos szolgáid vagyunk. A Keresked Föderáció a tankjaival és a robotjaival lerombolt mindent. A droid jött rá els ként. de most már magam veszem kézbe az ügyet – mondta halkan. – Ha-ha-ha! Ez dedszig! Ez jó! Di nem dardjádog magadogad nagyobbra a gungágnál! A legf bb gunga odajött. ami számunkra értékes. Anakin és a Jedik tették meg ezt utolsóként. s most csodálkozva és döbbenten bámult körbe. – Sabé. hogy a körülmények ismeretében megértik. – A Jedikhez fordult. hogy félrevezettem önöket! Aztán visszafordult Nass f nökhöz. a nabooiakat pedig fogolytáborokba vetették. mi történik. hogy felismerte. A nabooiak jól hallhatóan leveg után kapkodtak. hogy Jar Jar gyakorlatilag egyedül maradt közöttük. mi történik. – Jól csináltad. mindaz. könyörgök. és hangos füttyögéssel adta jelét. – Ez meg gicsoda? – csodálkozott a gunga f nök. R2-D2 ott állt Anakin mellett. dübörg hahota szakadt fel Nass f nök öblös torkából. Padmé kiegyenesedett. Egy hosszú pillanatig senki sem szólt semmit. – Kitárta a karját. – Szövetségre szándékozunk lépni veletek – próbálkozott újra Amidala. . – A sorsunk a kezedben van. Aztán lassú. de a kezüket lazán leeresztve tartották. segíts bennünket. örökre elvész. és egyáltalán nem értette. A gungák rejt zni kényszerülnek. – Kérlek. de biztosra veszem. amit mi kemény munkával építettünk. méltóságos uram! – Pillanatnyi szünetet tartott. bocsánatukat kérem. Kérlek. s a tekintete egy pillanatra Anakinon is megállapodott. Sabé. méltóságos úr – folytatta a n lágy hangon –. mély. és a kezét nyújtotta. és a királyn elé lépett. aki gyanakodva ráncolta a homlokát. mindig is békében éltünk. méltóságos uram – folytatta Padmé jól hallhatóan. Panaka. Elnézést a megtévesztésért. Padmé hirtelen kivált az udvarhölgyek közül. Ha nem cselekszünk gyorsan. A fiú a szeme sarkából látta. és az udvarhölgyei. segíts! Intett. a nabooi pilóták és test rök egymás után ereszkedtek fél térdre mellette. – Uraim.

hogy a "robodog" nem bukkannak rá a gungákra a mocsárban. – Túlságosan agresszív. És esetleg abban is tévedhet. – rjáratokat küldtünk ki – fejezte be jelentését Nute Gunray a kivetített. sárga szemmel. A terv els lépése abból állt. – Már rábukkantunk az rhajóra a mocsár közepén. hogy elküldték Panaka kapitányt a város felderítésére. Amidaba girályn ! Beszélhedsz velem.– Állj föl. köntöse takarásában összefont kézzel. Egy pillanatig Nute Gunray attól tartott. . – Engedd át nekik a kezdeményezést! A beálló csendben Darth Maul és a neimoidik folytatták útjukat a folyosón. és a királyn egy nagyon különleges támadási tervvel a tarsolyában érkezett a gungákhoz. ha a királyn beleszól a dolgaiba. Theedig nyúlt. és a lakóit el zték otthonaikból. hogy a nagyúr nem hallotta a szavait. mint amennyire tohonya. Darth Sidious nem reagált. a gunga sereg ki fogja venni bel le a részét. és kézre kerítjük ket. Elvitte Amidalát és társait a mocsár szélénél húzódó sztyeppre. hogy a királyn nek esze ágában sincs uralkodni fölötte. amely egészen a Naboo f városáig. – Ez váratlan lépés a királyn részér l – mondta végül a Sith Lord olyan halk hangon. mint a védence. és a nabooiakkal szembeni viselkedése drámaian megváltozott. nagyúr – mordult fel a másik Sith csillogó. *** Nass f nök legalább annyira fürge felfogású volt. Legalább annyira gy lölte a roham droidokat. és a neimoidik lassan sétálva tették meg vele az utat a trónteremb l a térre vezet folyosón. Amint azt tapasztalta. Otoh Gungát két nappal ezel tt pirkadatkor megtámadták. – Légy türelmes! – duruzsolta Darth Sidious. könyörögve esedezik a gungák segítségéért. Nem kerül sok id be. lehajtott fejjel. azt innen kell indítani. gyorsan változtatott álláspontján. mint amennyire azt gy lölte volna. a hologram pedig elenyészett. rendben? Dalán még végül össze izs barádkozung! Az id sebb Sith Lord ugyanolyan sötét kámzsában jelent meg a holoképen. Lord Mául. ne feledkezz meg err l! – Igen. Bármiféle legyen is a támadás. Ha létezik lehet ség a támadók el zésére. hogy alig lehetett hallani. baljós alak felé. mi több. Nass nök nem ülhetett ölbe tett kézzel.

akik Panaka érkezését lesték. hanem maga a királyn . ne. Feltételezte. s a leveg t is kiszorította fajtársából medveszer ölelésével. és az igazat megvallva az sem zavarta. egy királyn t? Szeretett volna beszélni vele. Az a gunga. – Ne. és arra gondolt. mint . a nyelve kibuggyant. átfogva húsos karjával a karcsú gunga vállát. – Dábornog? Én? Ne. és szeméhez tapasztott messzelátóval bámult a sztyepp irányába. hogy mostantól minden megváltozik. majd csak ezután d l el. Most már fogalma sem volt arról. aki egy közeli oszlopf n rködött a fiú fölött. jó ötlet volt-e egyáltalán elhagyni az anyját és az otthonát. és ájultán esett össze. hogy királyn vagy sem. a társaik pedig elektrotávcsöveken át bámészkodtak a fák és épületmaradványok tetejér l. a gunga rök körül gyelgett. hogy egy napon feleségül fogja venni Padmét. de hogyan vehetne feleségül valaki. Padmé a Jedikkel és a gunga tábornokokkal tárgyalt – akik számát immár Jar Jar Binks is gyarapította –. bárcsak minden maradna a régiben. a szeme kifordult. és próbált megbarátkozni Padmé feltárulkozásának tényével. A lány és a Jedi-lovagok felé pillantott. – Így had – fejezte be Nass f nök a mondandóját –. Már korábban eldöntötte magában. Jar Jar Binks! – dörmögte. – De összehozdad a nabooiagad és a gungágad! Ez bádor dedd void! Jar Jar egyik lábáról a másikra billent. A gungák kaaduháton jár röztek a mocsár peremvidékén. Ugyanannyira szerette a lányt. de erre nem volt semmilyen lehet sége.Ahogy ott álltak a g zölg mocsár peremvidékén és a nyílt sztyepp felé bámulva várták Panaka visszatértét. de nagy harcozs vagy! – jelentette ki Nass f nök. de azt kívánta. – Á. – Nem. így biztosítva. ugyan már! Csekélyzség. . lévén semmi dolga. Anakin az egyik templomoszlop alapjánál ácsorgóit. mint korábban. miként erezzen Padmé iránt. és most úgy t nt. mint amilyenek a Tatuinon voltak. hirtelen felmordult: – Gyönnek! – kiáltotta le. hogy erre sor kerül. mint azt remélte. – Nagyszer en csináldad. ne! – Leveg után kapkodott. aki immár nemcsak "egy lány". ne. mennyire mások lettek itt a dolgok. Semmi sem úgy alakult. de annyira senki sem. ne! – tiltakozott amaz szégyenl sen. Persze mindenki alaposan meglep dött. aki egész életében rabszolga volt. a gunga zsereg dábornogává lépdedleg el ! – Mi?! – kiáltotta Jar Jar kétségbeesetten. így Anakin. és hitte is. nehogy a Föderáció felderít i váratlanul rajtuk üssenek. és zavartnak t nt. Nass f nök odadöcögött Jár Jarhoz.

és leveregette a port az egyenruhájáról. Jedimester? – Ez egy jól kigondolt terv – ismerte el Qui-gon. tiszt és vadászpilóta ugrott le róluk. felség – jelentette sietve. Panaka a fejét rázta. – Kivárt egy pillanatot. mint gondoltuk. és kétségbeesetten nézett Anakinra. Néhány száz tiszt és test r földalatti ellenállást alakítva harcol a megszállók ellen. a szemét forgatta. – A gungák serege sokkal nagyobb. Panaka egyenesen a királyn höz sietett. és együtt nézték. felség. hogy a gungák elcsalják a palotától a droidsereget. a Jedikhez meg a gunga tábornokokhoz. hogy mi bejuthassunk és foglyul ejthessük a neimoidi alkirályt. magammal hoztam a vezet ik közül. – Azt hiszem. A csata csupán elterel hadmozdulat. – Véleményem szerint ezt a csatát nem nyerhetjük meg. Panaka fáradtan sóhajtott. – Ön mit gondol. A Keresked Föderáció képtelen funkcionálni a feje nélkül. ám ugyanakkor elég nagy a kockázat.Anakin válaszképpen felrikkantott. – Visszajöttek! – kiabálta. és odarohant Padméhoz. mint képzeltem. Pillanatokkal kés bb Panaka kapitány és néhány tucat nabooi katona. A Föderáció serege is sokkal nagyobb. hogy felfedeztek volna. az alkirályt komoly rség védelmezi. – Nagyon-nagyon nagyobb! – jelentette ki büszkén a gunga f nök. – T dve pillantott a királyn re. Padmé azonban tántoríthatatlan maradt. – A lövedégeig nem judnag ad a pajzsaingon! Gészen állung a harcra! . És er sebb is. kapitány. aztán lefékeznek. és elrejt znek a mocsár ködének függönye mögött. Amennyit csak tudtam. – Jó. miközben a többiek köréjük gy ltek. – Népünk java része fogolytáborokban van. – Szükség is lesz rá. Jar Jar Binks a kör szélén állt. Az alkirály parancsai nélkül nem jelentenek fenyegetést. – Mi a helyzet? – kérdezte a királyn . – Ez t nik a lehet legjobb lépésnek a jelen körülmények között. sikerült anélkül visszatérnünk. ahogy a négy könny jár rb l álló osztag feléjük száguld a füves területr l. Még ha a droidsereget sikerül is elcsalni. Az a f . hogy a többiek megemészthessék a terv lényegét. – Padmé elismer en bólintott Nass f nök felé. Nass f nök gúnyosan felhorkant. s a tekintete végül automatikusan Qui-gonon állapodott meg. felség. A neimoidik nem valami önállóak. Mindenki odafordult. – Nem áll szándékomban gy zni. És sok gunga halhat meg a csatában.

OOM-9 – a roham droidok parancsnoka – és a két neimoidi el tt. de nem er ltette a témát. és elmosolyodott. és biztonságban leszel. A két Jedi felhasználhatja a királyn t saját céljára. aztán odasündörgött Qui-gonhoz. – Minden ezen múlik. teszed. nem lesz távol a történésekt l. – Csupán a királyn t védelmezhetik. és igen kemény pillantással rótta meg újsütet tábornokát. Annie. elkezdték megbeszélni a részletes taktikát és a parancsnoki feladatokat. – Ostobább. . – Ifjú királyn nk meglep engem – suttogta töprengve. Az irányító központ jelzései nélkül a droidsereg ködésképtelenné válik. – Le tudjuk csökkenteni a gungák veszteségeit – töprengett Padmé –. – Úgy érzem. de aztán megrázta szarvas fejét. mint hittem. – De ha az alkirály elmenekül. Vágd le a fejet. amit mondok. és a kígyó meghal. Ezután továbbléptek. – És én? – kérdezte halkan. a mocsár szélén gyülekeznek. – Te a közelemben maradsz. A theedi palota tróntermében Darth Sidious hologramformában emelkedett Darth Maul. – Úgy t nik. Anakin figyelmesen hallgatta egy darabig. Mindenki egyetért én bólogatott. sötét kámzsája rejtekéb l. Az alkirály nélkül a Keresked Föderáció összeomlik. Ez a mi el nyünkre szolgál. felség – jegyezte meg sötéten Obi-van –. A fiú nem egészen a saját biztonságára gondolt. hogy amíg Qui-gon közelében tartózkodik. Hangja simán és selymesen kúszott keresztül a homályos éteren. nagyúr… semmi jobb. de ez alkalommal Nass nök meglátta. és megrángatta a köntöse ujját.Jar Jar ismét a szemét forgatva pillantott Anakinra. és néhány pilótánk vadászgéppel kilövi a bolygó körül kering vezérl hajót. Darth Maul nem nézett senkire. Még Qui-gon Jinn sem törheti meg ezt az egyezséget. feltétlenül foglyul kell ejteni. – Minden elérhet csapatrészt a serege ellen küldünk – ajánlotta Nute Gunray azonnal. ha elfoglaljuk a f hangárt. Nem számítunk jelent s ellenállásra. és akkor ön semmivel sem lesz jobb helyzetben. egy újabb droidsereggel tér vissza. – Ez így igaz – értett egyet Padmé. Primitívek. több van ebben. – A Jedik nem avatkozhatnak bele – emelte fel a kezét Darth Sidious csillapító mozdulattal. Bármi történjék is. mint amit mi tudunk. mint most. megelégedett azzal. mester. A Jedi-mester a fiú fejére helyezte a kezét. – Fokozom a biztonsági intézkedéseket az összes nabooi fogolytáborban – jelentette ki OOM-9.

Aztán a zavaros vízfelszín alól buborékok és örvények kíséretében felbukkant a gunga hadsereg. ahogy a mocsár pereme felé tartottak. a soraik olyan messzire nyúltak.Darth Maul felhorkant. Kaaduháton lovagló gungák vágtattak el a rejtekhelyükr l testükre er sített páncélban és harcra kész fegyverrel a kézben. az ingovány felszíne olyan sima és töretlen volt. alkirály! Valamennyiüket! 20 Délre. s szemükkel a szilárd talajt lesték. Pára szállt fel a síkságról lágy foltokban. hogy a végüket látni sem lehetett. ha vannak ilyenek a közelben. szinte egyenessé merevedve. hogy indulhasson. – Söpörje el ket. – Megkapom tehát a jóváhagyását a folytatásra. amikor a nap már magasan állt a felh tlen égen és a szél szinte teljesen elenyészett. A nád és a sás meg sem rezdült a mozdulatlan leveg ben. majd több száz. A sztyeppén és a mocsárban a kicsi állatok egyaránt visszarohantak az odújukba. szerteszórva a mocsárvizet sima b rükr l. s közben kerülte az ifjabb Sith rült tekintetét. A kaaduk megrázták magukat. . az érzékeik pattanásig feszültek. el ször egy. miközben lovasaik tovább noszogatták ket. b motorokkal. Madarak csaptak le és merültek alá ragyogó színvillanás gyanánt. Hosszú nyel energiadárdákat és fémágas csúzlikat tartogattak a távolabb lév ellenfélnek. mintha ugródeszkáról rugaszkodnának el. az örökös alkony némán várakozott az ágak és indák sátorfüggönye alatt. Itt-ott egy-egy vízibogár pattant egyik helyr l a másikra. a madarak szárnyra kaptak. és olyan csend honolt. nagyúr? – kérdezte Nute Gunray tétovázva. megfodrozva valamelyest a vizet és meghajlítva a f szálakat. csillogó fémtajtékként lebegve a magas f hullámain. és amikor csatarendbe álltak. és energiapajzsot a közelharcra. lelógó fül fejek csobbantak el . akárha üvegb l lenne. a rovarok pedig a földbe menekültek. amikor a szárazföldre értek. és már alig várta. Apró állatok bújtak el a rejtekükb l. hogy igyanak és egyenek. Aztán a Keresked Föderáció hadseregének buborékorrú csapatszállítói és páncélozott tankjai t ntek fel zúgva. Theedt l délre a nabooi f város és a gunga mocsárvidék közti füves sztyepp üresen és kihaltan terült el. – Folytassa! – parancsolta Darth Sidious lágyan. az orruk rezgeti. aztán egy másik. A mocsárban ugyancsak a csend uralkodott. végül pedig már több ezer. A sereg egyre dagadt. hogy a madarak csiripelését és a rovarok döngicsélését száz méterr l is hallani lehetett volna.

Sabé. hogy mutasson példát a népének. R2-D2 kijelz i csendesen pislogtak mögöttük húsz-egynéhány nabooi tiszt. a maradék pedig elszórtan a városban jár rözött és a peremsávon rködött. de a hivatásos tisztek ennek kevésbé örültek. ahogy a fambaak kezdtek érkezni – hatalmas. amely épp szemben állt a nabooi rflotta f hangárjával Theed városában. hogy tábornokká nevezze ki. amelyek összekapcsolva er teret fognak gerjeszteni. hogy ne legyen útban. test r és pilóta társaságában. olyan gépezeteket. ám akkor. Ceel tábornok. fokozatosan a gunga hadsereg maga mögött hagyta az ingoványt. és elérte a nyílt sztyeppét. Az biztos. várva. és haljon h si halált. feltételezve. az álkirályn és az udvarhölgyei laza és er s anyagú roham öltözéket viseltek. Itt is csend honolt. hogy neki. A fambaak pajzsgenerátorokat hordoztak a hátukon. Lassan. továbbra is egy udvarhölgy öltözékében. hogy elintézzék a gunga hadsereget. négylábú gyíkok hosszú nyakkal és vaskos. hogy visszasegítse a nyeregbe. és azt mondta neki. feltételezte. a hadsereg f parancsnoka mogorván dünnyögött Jar Jar felé. hogy ezt akarják. a roham droidok zömét kivezényelték a mez re. pikkelyes törzzsel. ahol a Keresked Föderáció hadserege már várta ket. Eirtaé mellett kuporgott a Jedik mellett. Nass f nök bizonyára remek ötletnek tartotta. s energiavet lógott az oldalukon. azt várják el t le. Anakin a társaira pillantott. Ezek megvédik a gungákat a föderációsok lövedékeit l. miközben a társaival együtt lovagolt a gomolygó ködben. Nem lesz könny megkaparintani a vadászgépeket. A fambaak nehézkesen dübörögtek a hatalmas súlyok alatt. ahogy a hajtóik türelmetlenül ösztökélték ket el re. és azon t dött. Anakin Skywalker annak az épületnek az árnyékában kuporgott. a csapata élén kell lovagolnia. hogy Panaka kapitány és emberei elfoglalják pozíciójukat a négyzet alakú tér túlsó oldalán. a mocsár vize ismét pezsegni kezdett. és a nyakukat összevissza tekergették. el re akart ugratni. és egy er s kontingens roham droid rizte a nabooi flottát. Jar Jar erre azzal reagált. mint tábornoknak. hogy nem is mutatkozott egészen a kivonulás kezdetéig. Legf képpen. Senki sem foglalkozott azzal. így hát most a csapata középrészén ügetett. Mindazonáltal tankok álltak a hangárkomplexum el tti téren. hogy vajon mi lesz a dolga. – Ez bombajó! – suttogta az orra alatt.Miután az els hullám ellovagolt. amikor értesült a kinevezésér l. hogy a többi tábornok és még saját beosztott tisztjei is egyértelm vé tették. Ám a vízfelszín elhagyása után alig száz méterrel leesett a kaadujáról. . Padmé. Jar Jar Binks velük lovagolt új szerepkörében.

. csak kurta és szomorkás mosolyok. meglepetésként hatott. és megesküdött magában. A szája megfeszült az elszántságtól. amikor a szavak beforrasztották a kettejük között tátongó rést. hogy megváltoztak az érzéseim. A lényeg. – Biztosan. mivel a szóban forgó véleménykülönbség miatta támadt. ahogy ott térdeltek csendben a tér szélén. már egy-egy mosoly is felvillant. bármi áron. és hanyagul vállat vont. és szélesen visszamosolygott rá. – Reménykedve nézett a lányra. mint egy szívszorítóan kicsiny csapatot. függetlenül attól. A lány mosolya minden kétségét és félelmét eloszlatta egy pillanat alatt. néhány szót itt. – Sajnálom. nem csupán a kimondott szavakból. Nem akartak eldobni mindent egyetlen nézeteltérés miatt. Qui-gon és Obi-van végre ismét szóba álltak egymással. Ez lesz az dolga. Már beszélgettek egy keveset útközben. – Tudom. hogy felfedtem a valódi kilétemet. hogy nem mondhattam meg neked hamarabb – menteget zött. – A tudat. – Ez természetes. Nem fogja hagyni. s Anakin e pillanatban tíz méter magasnak érezte magát. ha valami bajuk esik az elkövetkez küzdelemben? Mi lesz. Rájuk pillantott. mióta maguk mögött hagyták a mocsarat. Az.akik valamennyien harcra készen álltak. Végre Padméval is beszélhetett. A fiú úgy látta ket. amiért eltitkolta kilétét. Anakin hálás volt ezért – már csak azért is. megváltoztatja az érzéseidet irányomban. Mi lesz. hogy továbbra is kedvelj engem. ennyi az egész. ugye? – Azt hiszem. hogy királyn vagyok. még nem jelenti azt. Anakin gondosan figyelte ket. Én most is ugyanaz a személy vagyok. A fiú gondolkodott egy pillanatig. de nem baj. A Jedik ismét régi barátok lettek: apa és fia. s jobban rá tudott hangolódni a beszélgetésük árnyalataira. – Felragyogott az arca. Egy id után. A lány eltávolodott. mint bárki más. ha megsebesülnek vagy… Nem bírta befejezni a gondolatot. tudod-e rólam az igazat vagy sem. tartózkodó megjegyzéseket tettek. igaz. Mivel én még mindig szeretlek. s közben a vizet bámulták. de új nyugtalanságok gyötörték. de mindössze ennyi szól mellettük. amely kész gy zelmet aratni. amit mindketten kínosnak éreztek. miközben megtette esküjét. a hanghordozásukból is értett. Így hát immár nyugodt lehetett a Jedikkel és Padméval kapcsolatban. Annie. de szinték. Semmi bajuk nem lesz. hogy óvni fogja ket. néhányat ott. – Semmi gond – felelte Anakin. miközben a város felé tartottak a keleti erd n át. – Így hát az én érzéseim sem változtak meg irányodban.

a nabooi katonákkal és pilótákkal a hangár nyitott ajtaja felé. úgy dübörögtek a hatalmas gyíkok a mozgékonyabb kaaduk között. Eirtaéval. s miközben el renyomultak a támadóik felé. Annie. és a sztyepp megremegett. míg mindez véget nem ér! – hajolt közelebb hozzá váratlanul Qui-gon. A következ pillanatban a fiú együtt szaladt a Jedikkel. amerre elhaladtak. A madárszer kaaduk egyenletes tempóban trappoltak a magas f ben. és biztosítókapcsok kattogtak. – És ne mozdulj ki onnan! – tette hozzá szigorúan a Jedi-mester. aztán Ceel tábornok kézjelére megállt. hogy maximális védelmet nyújtsanak. és kódolt üzenetet villogtatott Panakának a túloldalra. Padmé el húzott egy kicsi fényrudat. Jar Jar egyenes tartással ülte meg a kaaduját. A gungak r. kicsi. Padméval. R2-D2-val. A tér túloldalán Panaka és katonái elfoglalták a pozíciójukat. A gunga hadsereg olyan messzire terjeszkedett szét a sztyeppén. eltávolodtak Padmé csapatától. Aztán Panaka katonái tüzet nyitottak a roham droidokra. ha majd bekapcsolják a generátorokat. Anakin körül fegyverek siklottak el a tokjukból. Qui-gon talpra ugrott. keress magadnak egy biztonságos helyet.– Amint bejutunk. Más droidok megperdültek és viszonozták a tüzet. Akárcsak a tankok a droidok között. A sereg sötét testek hatalmas hullámaként áthömpölygött egy emelked n. Egy hosszú és sekély mélyedés túloldalán várakozott a Keresked Föderáció hadserege. mintha farktollak lennének. s miután visszanyerte nyugalmát. energiavet ikkel lézert zes vé változtatva a fémtesteket. – Maradj a közelemben! – suttogta Anakinnak. ahol megbújhatsz. mintha csak olvasott volna a fiú gondolataiban. – Jó – ígérte meg Anakin. kerek pajzsokat csatoltak a derekukra. gunga lovasaik követték a mozgásukat. A STAP-ekb l és tankokból álló els sorok több mint . ahonnan Padmé csoportjával keresztt zbe foghatták a tankokat és a droidokat. ismét elfoglalta helyét a csapata élén. s ahogy a fejük billegett. és az er tér gerjesztésére szolgáló háromágú energiacsomag meredt fel a nyergük hátulján. hogy Jar Jar nem látott el a másik széléig. A hadsereg élén Ceel tábornok és törzskara lovagolt Otoh Gunga és más gunga városok lobogóját emelve a magasba hosszú póznákon.és fémsisakot és mellvértet viseltek. A pajzsgenerátorokat cipel fambaakat egyenletesen osztották el a sorok között.

és Ceel tábornok bekapcsoltatta a pajzsgenerátorokat. áttetsz viz tenger. mintha elnyelte volna ket egy csillogó. A védelmez sátor alatt a gungák éljeneztek és diadalmasan rázták a fegyvereiket. piros fény ívelt át egyik fambaa generátorától a másikig. A gömböly orrkapuk nyílni kezdtek. föderációs csapatszállítók masszív törzse lebegett szinte a talaj fölött. Sisterg sugárnyalábok csapódtak a pajzsnak. Az állványok hosszú síneken gördültek el re. A Föderáció azon nyomban próbára tette a pajzs teherbíró képességét. s különféle imákat motyogott. A fambaak mostanra elfoglalták a pozíciójukat. A kaaduja nyergében Jar Jar Binks rángatózott és reszketett félelmében. Mintegy ezen kisebb egységek mögötti támfalként. Végül a Föderáció fegyverei elcsendesedtek. A védelmez fémburok színe pirosról aranyra változott. amelyek megóvhatják a pusztulástól. s ahogy szélesre tárultak. A védelmez burok belsejében a gungák fegyverrel a kézben. A próbálkozásuk a pajzs áttörésére nem hozott eredményt. arctalan és üres fémvázak. amelyen képtelenek voltak áthatolni. senkit. A villanások. senki hús-vér él lényt.egy kilométer hosszan terültek el. nagy halom tartóállvány jelent meg. hogy beborította az összes katonát és kaadut. a háta is borsódzni kezdett. és ügyesen összecsomagolt. Egyetlen él teremtményt sem lehetett látni. érzéketlenek a fájdalomra. lézerágyúik folyamatos energialövedékekkel árasztották el a véd burkot. gumószer orrkapui egyenesen a gungák felé mutattak. kampón lógó roham droidok sora vált láthatóvá. aki viszonozhatná majd a gungák sz roham ordítását. s úgy vibrált. amelynek bekövetkeztében ezek nélkül szinte biztos volt. hogy elpusztulásukig harcoljanak. s bezárt. Olyan volt az egész. s záporként zuhogtak a sugárnyalábok a véd burokra. páncéllemezek és fegyverek csillogtak a delel nap fényében. A hatalmas turbinák zümmögve keltek életre. Amikor az állványok teljesen . és a hatalmas csapatszállítók kúsztak el re. és vibráló. Ám ekkor a STAP-ek és a tankok visszavonultak. A föderációs tankok kérlelhetetlenül folytatták a támadásukat. Ahogy ebbe belegondolt. lángok és robbanások vakítóak és fülsiketít ek voltak. érzelmekt l mentesen és arra programozva. aztán ez az ív fokozatosan szélesedett és tágult. Roham droidok kezelték a tankokat és a STAP-eket. mintha a gunga hadsereg víz alá került volna. s hatástalanul fröccsentek szét a folyékony energiafelületen. mígnem akkorára növekedett. bízva a pajzsuk erejében. Jar Jar Binks ijedten bámulta a droidsereget. türelmesen várakoztak. de a gungák nem hátráltak meg. OOM-9 droidparancsnok jelzésére – aki pedig a bolygó körül kering irányító központtól kapott parancsot – a tankok tüzet nyitottak. akár egy délibáb a sivatagban. egyik a másik után.

OOM-9 parancsára a szabályos alakzatban helyezked roham droidok menetelni kezdtek a gunga hadsereg irányába. Ám nem védelmezett lassan mozgó. görbe harci kürtök rivalgása közben a gungák viszonozták a tüzet. Aztán a tárolók eleresztették a roham droidokat. Annak az emelked nek a lábánál. lassú mozgású. s további veszteségeket okoztak. csillogó fémoszlopaik betöltötték a sztyeppét láthatártól láthatárig. és meger sítette a védelmet a fambaak és a pajzsgenerátorok el tt. s vakon meneteltek be a véd burok belsejébe és a gunga fegyverek lövedékei elé. A gunga pajzsfalat arra tervezték. A gunga hadsereg el tt Ceel tábornok és parancsnokai aggódva pislogtak egymásra. a roham droidok els sorai elérték az energiamez küls peremét. hogy bármily hatalmas is a gunga hadsereg. de aztán visszanyerték az egyensúlyukat. elváltak egymástól. és hatalmas lyukakat vágtak a szabályos alakzatokban. hogy megfutamodjanak. hogy folytassák. Véges-végig a soraikon a gungák ködésbe hozták villámrúdjaikat és egyenes nyel parittyáikat. hogy eltérítse a hatalmas. mint például a zfegyverek lövedékei. A droidok a vállukhoz emelték a fegyvereiket. Aknavet -lövedékek csapódtak be a droidsorok közepébe. Jar Jar Binks azt kívánta. Hatalmas. s kivédje az olyan sebesen mozgókat. . és nem rettentek meg annyira az ellenséges túler l. leereszkedtek a talaj szintjére. ahol várakoztak. s felkészültek az összecsapásra. százak foglalták el az elesettek helyét. s pillanatokon belül több ezer kampón lógó roham droid töltötte be a csapatszállítók el tti térséget. ha ilyen hatalmas számban támadnak. s arra gondolt. Csúzlikból és parittyákból kil tt energialövedékek következtek. eltörpül az ellenük vonuló fémszerkezetekhez képest. s fém végtagokat és – törzseket szaggattak darabokra. mint például a tüzérségi járm vek. Azonban a gungák csatára készültek. és áthatoltak azon. a nyél és a hegy egyaránt felrobbant becsapódáskor. bárcsak valahol másutt lehetne. amelyek rendkívüli h t gerjesztenek. hogy el húzzák a sugárvet ket. egyenes testtel. kicsi droidok ellen – még akkor sem. a föderációs tankok azonnal l ni kezdenek. amelyek egyszerre érkeztek álló pozícióba. amellyel mindegyiküket felszerelték. kinyújtott karral és lábbal. Villámrudak hullottak zápores ként a közeled droidokra. hogyha a védelmez energiaburok megsz nik. A fémkezek egyszerre nyúltak hátra. A roham droidok megtántorodtak és lelassultak. és l ni kezdtek. hiszen tudta. A pajzs nem hatott rájuk.kigördültek. A törzstisztjei körében Ceel tábornok sürgette a harcosait. nagy tömeg objektumokat. és jöttek tovább.

megszállott tekintettel meredt rájuk. – Amely kudarcot vall majd. a csatát jóval távolabb vívják meg. egy olyan helyen. amit biztonságosnak gondoltak bármiféle valós veszélyt l. A Sith alig várta már az összecsapást. amikor Darth Maul lépett be a terembe hosszú markolatú fénykardjával a kezében. Jar Jar leküzdötte a késztetést. Darth Maul megvet en pillantott rá. *** A theedi palota tróntermének viszonylagos nyugalmában. – A tetovált ábrázat gonoszul csillogott a fényben. mint aminek látszik! – Vad. akik megjelenésére áhítozott. egyikük sem szeretett volna az útjába kerülni. és elsietett mellettük. . – Nem tudom. Nute Gunray és Rune Haako ösztönösen elhátráltak. ahogy a Sith Lord átvágott a termen a suhanó dokkok irányába. A Jedi-lovagok már bejutottak az építménykomplexumba. – Hogy juthattak be a városba? – suttogta Rune Haako döbbenten. teste szinte tekergett. – Lord Mául – köszöntötte Gunray. – Oly rég vártam már ezt. Én úgy tudtam. és társaival együtt is rohamra indult. – A Jedik nem véletlenül jöttek Theedbe. hogy visszatérnek ide. – Várjanak itt a visszatértemig! – parancsolta kurtán. alkirály. ujjai rászorultak a fegyverre. Megvan a saját tervük. A neimoidik nem irigyelték azokat. ahogy az els sorok összecsaptak. Nute Gunray és Rune Haako egy óriási képerny n nézték a f hangárban tomboló csata képeit. a villogó fényszablyák félelmetes rendet vágtak az ket feltartóztatni szándékozó droidok között. – Hová megy? – kérdezte Nute Gunray szinte eszel sen. hogy legy zzenek minket.A napfény megcsillant a roham droidok fémrészein és a gungák narancsszín b rén. Egy életen át készültem rá. err l biztosíthatom. Nute Gunray a fejét rázta. hogy több van e mögött. A Jedik megbánják majd a döntésüket. és kurtán felé biccentett. és sötét köpönyege mögötte hullámzott. Sárga szempár villogott a Sith vörös és fekete tetoválású arcából. – Tervük? – kérdezte a neimoidi aggódva. Recseg hangjának éle ijeszt volt. hogy behunyja szemét a közeled végzet el tt. – Ez túl közel van! Egyszerre perdültek meg. s miközben a nabooi katonák és pilóták is betódultak a nyomukban. – Szeme tágra nyílt. a kaaduja horpaszába vágta a sarkát. – Megmondtam.

s szinte fülrepeszt crescendóvá fokozódva. Roham droidok szálltak szembe velük. amelyben Padmé vezet harcba egy hadsereget egy másik helyen és id ben. . A behatoló csapat pilótái és a hangárrekeszekb l kiszabadított R2-es egységek sebesen szóródtak szét a lézerlövedékek záporában. és beindították a hajtóm veket. Aztán a droidok rendezték soraikat. ám Panaka kapitány és társai azokat már foglalkoztatták a téren. Anakin. Eszébe jutott az az álma. s R2-D2 meg a nabooi szabadságharcosok ott tolongtak a nyomukban. és felszállási pozícióba helyezkedtek. – A hangárba. és már egyáltalán nem egy fiatal n nek t nt. Azonban Padmé volt az. hová megyek. hanem egy halált osztó harcosnak. mert nemcsak hogy nem ismerte a lányt err l az oldaláról. 21 Anakin Skywalker berontott a f hangár nyitott ajtaján a Jedik és Padmé után. de nem is sejtette. akir l Anakin képtelen volt levenni a tekintetét. hogy ilyen is tud lenni. felfogva a droidok lézerlövedékeit a fénykardjukkal. miel tt a többi megtudhatta volna. Motorok bömbölése töltötte be a hatalmas hangárt. Lebukva és fél térdre ereszkedve gyors. s lecsapva azokra a peches egyedekre. Padmé egy harcedzett katona ügyességével és megfontoltságával mozgott. elnyomva a lövöldözés zaját. és a következ pillanatban a Jedik és a nabooiak kerültek fölénybe. precíz mozdulatokkal lövöldözött. és egyik droidot a másik után terítette le. A gépek egyt l egyig lebegni kezdtek. hogy megszállják a nabooi vadászgépeket. Felkapaszkodtak a gépek fedélzetére. amelyek az útjukba kerültek. alkirály? – gúnyolódott Darth Maul. s a pilóták a pilótafülkében. hogy megszabadítsam magát a Jedikt l egyszer s mindenkorra. A Jedik közvetlenül el tte küzdöttek. és hirtelen ez az álom már nem is t nt olyan lehetetlennek. – A hajóikhoz! – kiáltotta Padmé a pilótáira. hogy mi történik. s közben a katonái élén sugárzáport zúdított a hátráló roham droidokra.– Mit gondol. lövedékei halálos pontossággal találtak célba. az R2-esek pedig a foglalatukban azonnal üzembe helyezték a m szerpultot. miközben lézerlövedékek surrogtak körülötte tündökl villanásokkal. de a fényszablyák és a sugárvet k darabokra szabdalták az els ként érkez ket. Qui-gon utasításának engedelmeskedve azonnal a legközelebbi vadászgép törzse mögé vetette magát. és megpróbáltak segítséget hívni kívülr l.

amely mögött kuporgott. amely közvetlenül Anakin rejtekhelye mellett nyílt. – Annie. és bemászott abba a vadászgépbe. – Maradj. amely nem t r ellentmondást. ha elt nsz innen. a felszállni készül hajókat véve célba. miközben lövedékek cikáztak a feje fölött. A keresztt zbe kapott droidokat pillanatok alatt leszedték és megsemmisítették. egyenesen velük szemben. Nem akart itt maradni egyedül. Anakin dermedten bámulta. – Nem! Veled akarok menni és Padméval! – Maradj a gépen! – recsegte Qui-gon olyan hangon. s az megperdülve belefúródott a padlóba. lebegni kezdett. A vadászgép. Anakin hunyorgott. aztán a teljes nabooi csapat megindult a hangár egyik kijárata felé. A fiú záporozó lézert z közepette keresztülfutott a szétszórtan hever harcidroid-darabok között a géphez. – Keress másik rejtekhelyet! Ez már nem sokáig nyújt védelmet! Anakin meggörnyedve szaladt el onnan. arca feszültnek t nt. és a nyitott hangárajtó felé fordította orrát. Anakin sietve új rejtekhelyet keresett. Eszében sem volt. amelynek foglalatába a kicsi droid már csatlakoztatta magát. amely mögött egy pillanattal ezel tt rejt zött. fiú! – kiáltotta le a pilótafülkéb l. Néhány gép ekkor már bömböl hajtóm vel zúgott el a kék ég felé. . – Jobb lesz. Miközben a Jedik megpróbálták a droidokból álló hangár rséget még jobban visszaszorítani. hová mentek? – dugta ki a fejét a fiú a pilótafülkéb l. ahogy elhaladtak mellette. amikor a teljes csoport megtorpant a kijárat el tt. Sabé és a nabooi katonák. domború fejét körbeforgatta. Padmé és Panaka sietve megtárgyalták a helyzetet. Ekkor Panaka. Egy sötét kámzsás alak lépett be azon az ajtón. Aztán meghallotta. és intett. és megkönnyebbült sóhajjal beugrott a pilótafülkébe. hogy elengedje Qui-gont és Padmét a közeléb l. Az els nek sikerült. – Hé. és lejjebb húzódott. ahogy a kis csapat fegyverrel a kézben az ajtóhoz ront. akik eddig odakinn harcoltak. te maradj itt! – parancsolta Qui-gon. ahogy R2-D2 füttyög feléje egy másik. mivelhogy nem kelhet a védelmükre. ahol vagy! A fiú rá se hederítve felállt. Ugyanaz a Sith Lord volt. egyfolytában tüzelve berontottak az ajtón.Egy nabooi pilóta rohant el Anakin mellett. A Jedik. Anakinnak a torkába szorult a lélegzete. s kijelz it villogtatta. ám a másodikat tankt z találta el. E biztonságos fedezékéb l figyelte. közeli vadászgépb l. és lángoló gömbbé változva felrobbant. ha itt marad ebben az üres hangárban. Még mindig ezen morfondírozott. Hosszú haja vadul lengett. oldalra taszította. ahogy az utolsó pár nabooi vadászgép is kizúg a hangárból. hogy húzódjon vissza.

Egy iszonyatosan hosszú pillanatig Jar Jar a szó szoros értelmében nem tudta eldönteni. ámbár kevésbé gyorsan és szemmel láthatóan vonakodva. Aztán Qui-gon parancsára Padmé és udvarhölgyei is utat nyitottak. amelyet trancsírozott fel pár pillanattal azel tt. Gungák és roham droidok bonyolódtak közelharcba. aztán magasba emelte hosszú markolatú fénykardját. Qui-gon és Obi-van kettéváltak. Ragyogó fénypenge vágódott ki a nyél mindkét feléb l. automata módban m ködött. A lába beleakadt annak a roham droidnak a vezetékgubancába. mint gungát. Mindketten ledobták a köpenyüket. akár egy hatalmas homoki párduc. kétélt testek és fémvázak vegyültek össze. ám ezek sokkal többen voltak. Mosoly suhant végig tulajdonosa kegyetlen arcán. Szarvas ellenfelük ugyanúgy levette a köpenyét. és lassan közelítettek feléje. és hosszú markolatú fényszablyával a kezében várta a Jediket és társaikat. . s maszkszer . A pajzsgenerátorok még mindig tétlenségre kárhoztatták a föderációs tankokat. s mint Qui-gon kés bb elárulta neki. egy veszélyes ellenfél. s vadul ugrándozott. s imigyen egy halálos. a Jedi-lovagok ellensége. mintha közszemlére kívánná bocsátani. kett s pengéj fegyverré változott. Qui-gon Jinn és Obi-van Kenobi ketten maradtak a Sith Lorddal szemben. s miközben Jar Jar összevissza szökdécselt. hogy elvesztette a fejét. s rendet vágott a megingó sorok között. azon kapta magát. ahogy hanyag. A droid. és aktiválták fényszablyájukat. vörös és fekete tetovált arcából sárga szeme türelmetlenségt l és haragtól villogott.aki rájuk támadt a Tatuin sivatagában. Panaka kapitány és katonái azonnal elhátráltak. nemtör döm mozdulattal meglendített fegyverét. és sikeresen beledöngölte a droid maradványait a földbe. egy villámrudat használva buzogány gyanánt erre-arra forgolódott és bukdácsolt. mint a gungák. Úgy lépett ki az árnyékból. így köszöntve a két Jedit. maga után vonszolta a fejetlen torzót. dacára annak. s lövedékei gyakrabban találtak el droidot. és megpróbált szabadulni fejnélküli társától. miközben lesújtott a dárdájával. A Theedt l délre húzódó sztyeppén a csata a Keresked Föderáció és a gunga hadsereg között elérte csúcspontját. Csupán a droidok jutottak keresztül a véd burkon. – Ez bombajó! Ez bombajó! – kiabálta a gunga újra és újra. amelyet mindenki nagy ívben elkerült. folyamatosan l dözött. melyik irányba forduljon. Amikor végre kiszabadult. Elzárta a kiutat. és mivel nem bírt kiszabadulni a roncsból. és Cell tábornok már az összes tartalékát bevetette a küzdelembe. hogy egy jókora szabad térség kell s közepén áll. Jar Jar Binks e forgatag kell s közepén harcolt.

Azonban a föderációsok. Nem félt felvállalni ilyen felel sséget. Gungák és kaaduk d ltek véres halomba. a bolygó körüli pályán kering irányító állomásról kapott parancsnak engedelmeskedve. ahol a magánjelleg vallomásokat rizte. azonban máris újabb gungák léptek az elesettek helyére. lelassítva a romboló droidokat. át a szabad füves területen. s hogy valamiképpen gondoskodik arról. Átalakultak harci formájukba. Amikor erre megesküdött. Az. amibe beleszületett. hogy ezt nagyon nehéz lesz megtartani. és kett s sugárvet jüket kisütötték minden lépésükkor. Fellelkesült gunga katonák özönlöttek köréje. Csupán azért maradhatott életben. s élete eddigi részét hasonló elhatározások töltötték ki. amelyet alig pár nappal ezel tt a gondolaversenyen aratott a Tatuinon. egy üteg romboló droidot rakodtatott ki a csapatszállítókból. és nem lehetett tudni a kimenetelét. hogy elég nagy butaság volt ilyesmit megfogadni. Ám elhatározása most tétetik próbára. Nem tántorította el a választott feladat nagysága. hogy hitt önmagában. különösen egy rabszolga számára. magukkal sodorva t is ebben a váratlan ellentámadásban. – Jar Jar Binks! Jar Jar Binks! – Gi? Én? – zihálta a zavarodott gunga. mintha gyémántél f rész vágott volna bele sikoltva a fémbe. OOM-9. Az életét örökre megváltoztatta az a gy zelem. mivel apró gy zelmeket aratott nehéz helyzetekben. már réges-rég összeroppant volna. Nem lett volna könny . még ha nem is tudta. Anakin Skywalker fogadalmat tett. A csata el re-hátra dühöngött. s a szétcincált roham droidok maradványai között begurultak a gunga energiaburkon belülre. Valahol a tudata mélyén. a gungákkal ellentétben más fegyvereket is tartalékoltak. és ismét el renyomultak. s nem hátrálva meg. és mivel mindig is hitte. megkezdték el renyomulásukat a csatatéren. tudta. pontosan miképpen. támadtak és . Ezek legördültek a hosszú rámpán. tudta. Ám ifjú volt és vakmer . hogy valamiképpen befolyásolni fogja egy Jedi-lovag és a Naboo királyn jének életét. A harcoló felek a hangár közepén forgolódtak. hogy semmi ne történhessen velük. Qui-gon és Obi-van villogó fényszablyával csaptak össze a Sith Lorddal. hogy megvédi Qui-gon Jinnt és Padmét a bajtól. hogy egy napon majd változtatni fog mindazon. és ez olyan hangot produkált. mivel ha másképp próbált volna életben maradni. Ennek tudatában nem volt olyan különleges azon elhatározása.Ekkor kiáltás harsant fel a legközelebbi gungák fel l. elnyerte jutalmát.

Reménytelenül kutatott valami fegyver után. Tudott valamicskét a vadászgépekr l a szétszedett roncsok alapján. És a magabiztossága zavarba ejt . . nézzük… Úgy fordította a vadászgépet. Artu! – szögezte le a fiú. talán még az ellenfeleinél is jobb. a lány megtántorodott. aztán ismét támadtak és visszavágtak ebben a heves. – Nagy vagy. és a romboló droidok ellenállhatatlanul nyomultak el re Padmé egyre csökken csapata ellen. és harcra készülve megkezdték kicsomagolni magukat. Remek vívó – ezt Anakin azonnal megállapította –. hogy a közeled romboló droidok felé nézzen. és az ijedt Anakin meglepetésében visszazuhant a pilótaülésre. suhanóknál és kiöreged félben lév utasszállítóknál látta. a tér irányából háromosztagnyi romboló droid gördült be. Artu! – kiáltotta Anakin izgatottan. Néhány katona azonnal elesett. s magabiztosan és nagy könnyedséggel táncolt a két Jedi között.védekeztek. és felállt a pilótafülkében azzal a szándékkal. Padmé és társai elszántan viszonozták a tüzet. folyamatos lézert zzel árasztva el a nabooiakat. és fények villantak fel a m szerpulton. azok fegyverrendszerér l pedig halvány fogalma sem volt. s máris megragadta a botkormányt. hogy megtalálja a fegyverrendszert. irgalmat nem ismer . – Melyik az. Lézernyalábok égették a fémpilléreket és a falat a védekez k körül. A hajó lassan lebegni kezdett. a sisakja és a sugárvet je csörömpölve repült el oldalra. fogantyúk és kapcsolók között. ahogy üzembe helyezte a hatalmas hajtóm vet. Azonban R2-D2 hamarabb kapcsolt. és Panaka karjába rogyott. miközben az ujjai határozatlanul jártak a gombok. Azonban id közben Padmé és a nabooiak még veszedelmesebb helyzetbe kerültek. de nem ismerte a nabooi vadászgépeket. s inkább támadta mindkett jüket. és egy levágódó sugárnyaláb Sabét is eltalálta. bármit. A Sith Lord ruganyos volt és szélsebes. – Segítenünk kell. Tudása java részét az irányító rendszerek és hajtóm vek ismerete képezte. Anakin er vel vonta el a tekintetét a Jedikr l és a Sith Lordról. R2D2 látta meg ket els ként. és füttyögéssel figyelmeztette a fiút. könyörtelen küzdelemben. melyik? – motyogta. Nem lesz könny legy zni. Egy pillanatra felemelte a fejét. ahelyett hogy védekezett volna. Kétségbeesett sietséggel tanulmányozta a m szerpultot. és máris támadásba lendültek. de vissza kellett vonulniuk fedezékbe. hogy csinál valamit. Az egyik nabooi katona épp ekkor esett össze. – Na. s ezeket is csupán versenygondoláknál. és kiúszott a leszállóhelyér l. A hangár túlsó végéb l. Abban a pillanatban bömbölve kelt életre az egész. A kis droid már rácsatlakozott a vadászgép komputerrendszerére. A romboló droidok átalakultak támadó formába.

mintegy foglyul ejtve a fiút. A romboló droidok t l tték. Három közülük megfeketedett. ahogy a . de a romboló droidok kitértek a szórásirányból. hogy bekapcsoltam valamit! – válaszolta a fiú. A botkormány kiszabadult a markából. és oldalra penderítette. Ismét lebukott a pilótafülke pereme alá. A megmaradt romboló droidok feléje gördültek. Viszonozta a tüzet. Mögötte Padmé. és lézerlövedékeik a romboló droidokba fúródtak.Kétségbeesésében Anakin átkapcsolt egy halom vörös panelba ágyazott kapcsolót. és a vadászgép körbefordult. – Pajzsok! – sziszegte. A fiú még er sebben markolta meg a botkormányt. bekényszeríti ket egy oldalsó helyiségbe. Aztán k hárman is elt ntek a szeme el l. – Talán ezek… Lenyomta a gombokat. A vadászgép azon nyomban veszettül rázkódni kezdett. nem nyúlok semmihez! – Visszanyerte a lélekjelenlétét. és visszakattintotta a kapcsolókat a helyükre. A pilótafülke fed burka simán a helyére kattant. Anakin oldalra pillantva látta. mindenfelé sugárlövedékek robbantak. s iszonyatos dühvel készteti ket újra és újra meghátrálásra. amelyeket zöld körök vettek körül egy bemélyesztett panelrészen. és meredeken emelkedni kezdett. hogy összpontosítson. Az orrágyúk azon nyomban tüzelni kezdtek. R2-D2 ideges füttyögései hallatszottak az interkomon keresztül. – Sok szerencsét! – suttogta. – Artu. s szétszóródtak. ahogy a Sith Lord visszafelé szorítja a Jediket a hangárban. kényszerítette magát. Egy lézer telibe találta a vadászgép orrát. – Mindig a jobb oldalon! A pajzsok mindig jobb fel l vannak! Felkattintott néhány gyanús kapcsolót. – Igeeen! Droidelhárítók! – kiáltotta diadalmasan. hogy gond van a stabilizációval. jelezve. A pillantása négy sötét gombra esett. és tekintetét a m szerpulton futtatta. – Nem. tudom. ez nem jött be! – zihálta a fiú. és mögötte R2-D2 jóváhagyóan füttyögött. füstölg ronccsá változott. – Igen. és a fiú egyedül maradt a támadóival. hogy nehezebb célpontot nyújtsanak. és miközben lézerlövedékek csapódtak be mindenfelé körülötte. és a lövedékei csupán a hangár falát pörkölték. aztán egy újabbat. az udvarhölgyei. mint t nnek el biztonságosan az ajtón át. – Hoppá. majd kisüvített a hangárajtón. Panaka és a megmaradt nabooiak a palota irányába vezet kijárat felé rohantak. Anakin a pilótafülke pereme fölött leste. és az utánéget kamra felmorajlott. és a karcsú vadászgép rázkódott. mi történik!? – sikoltotta. Átkapcsolt még egyet.

– Bravó Kett . és fogalma sem volt arról. – Nincs kézi vezérlés! – kiáltotta Anakin kétségbeesetten. és egy pillanattal kés bb Ric Olié és a többi nabooi pilóta hangja hallatszott. miközben egyenesen a föderációs vadászraj s jébe tartott. – Ellenséges gépek el ttünk – hallatszott hirtelen Ric Olié hangja a rádión keresztül. El tte egy csomó apró. hogy igenis azokat. – Hogy érted azt. Bravó Vezér – jött a válasz. – Robotpilótára kapcsoltam? Jól van. a bolygó zöldes és kékes drágak ként zsugorodott bele a feketeségbe. nabooi vadászgépekké változtak. és még mindig a m szerpultot igyekezett kiismerni. – Vagy legalábbis nem találom! Át kell alakítanod az áramköröket vagy ilyesmi! Artu.füttyögések folytatódtak. Artu! Az asztromechanikai droid sípolgatott és fütyörészgetett még valamit. akik el tte röppentek ki a hangárból. Anakin most már jól látta ket. – Hová megyünk. Artu? – zihálta Anakin. – Itt Bravó Vezér – recsegett Ric ismer s hangja az éteren át. Ugyanabban a pillanatban R2-D2 sietve füttyögni kezdett Anakinnak. amikor elolvasta az üzenetet. hogy a robotpilóta keresi a többi gépet? Miféle többi gépet? – Szemét a nabooi vadászgépek felé villantotta. és leolvasta az R2-es mondandóját a pilóta fülkéje kijelz jér l. irány az átviv állomás! – Vettem. azonnal kapcsolj le a robotpilótáról. – A robotpilóta odavisz minket… hozzájuk? A csatába? – Villámgyorsan döntött. A fiú érezte. s szétszóródva a feketeségben a jóval hatalmasabb. és kilépett az rbe. A kommunikációs rendszer felvijjogott. – Nem azokat? R2-D2 gyors füttyögéssel megnyugtatta. amint egyre növekedtek. hogyan menthetné a b rét. tartóztasd fel az ellenséges gépeket! Bravó Három. próbáld visszavenni a vezérlést! A karcsú. Más gépek. ahogy a gyomra összeszorul. – Nos. ezüst pötty t nt fel. sárga vadászgép maga mögött hagyta a Naboo légkörét. az ezüst pöttyök felismerhet alakot öltöttek. 22 . siess! Tehetetlenül meredt ki a pilótafülke üvegén keresztül az rre. szögletes föderációs csatahajó felé tartottak. Anakin összehúzta magát az ülésben.

Oly módon összpontosított – és ezt Qui-gon azonnal felismerte –. Egész életében ezért a pillanatért dolgozott és gyakorolt. táncolva vitte magával ket az ellenfelük egy önmaga által kiválasztott hely felé. hogy egyszerre kett vel vívhat. Nem félt és nem is kételkedett abban. Ereje és gyorsasága révén könnyedén kivédte a támadásaikat. Qui-gon már a hatvanhoz közeledett. mint ahogy egy Jedi fókuszál a jelenre. Az a Jedi-mester. ugrálva. miként forgathatja ellene a fénykardot az ellenfele. Meghökkent ügyességgel pörögve. miközben visszavágásaival megingathatatlanul kereste a rést a védelmükben. ám jóval fiatalabb és er sebb volt. hogy megszorítsák a veszedelmes ellenfelet. hogy fog gy zni. mi szükségeltetik a megfelel pillanatban. legalább olyan jól bánt a fegyverrel. méghozzá legtöbbször olyan reménytelen helyzetben. aki ellen Obi-van támogatásával küzdött. amikor sokaknak esélyük sem lett volna a helyében. amit a Jedi-mester mindig is magyarázott Obi-vannak arról. és a hangár távolabbi fala felé hátrált. a legjobb tanítványának tartotta oktatómunkájának elmúlt négyszáz éve alatt. Ám Qui-gon felismerte. Qui-gon látta ezt megszállott tekintetében és vörös-feketére tetovált arcán. ám arra. hogy megküzdhessen egy Jedi-lovaggal. amire szert tettek az elmúlt évek alatt. A Sith Lord él példája volt annak. Egyetlen el nye. sosem volt még jobb formában. jelent s tapasztalatából és intuitív megérzéseib l adódott. melyek minden lehetséges módon próbára tették a tudását és eltökéltségét. . amellyel ki tudta számítani. Darth Maul elérte tudása tet fokát. és ereje is a csúcson volt. ám mögötte még alig állt néhány összecsapás. Obi-van életer s ifjúként küzdött. valójában a Sith Lord irányítja a küzdelmet. és egyáltalán nem számított harcedzettnek. Az már külön jutalomnak számít. és az ereje egyre fogyatkozott. Ezen a napon azonban "emberére" talált. hogy bár úgy t nik. forogva. és minden tudásukat bevetették. Ám túlélte ezeket az összecsapásokat. a Sithek évezredes ellenségeivel szemben. A Jedi-lovagok folyamatosan próbálták a támadást er ltetni. jóformán esélyük sem volt. pontosan tudva. Együttesen képesek voltak ellenállni a Sith Lordnak. mint . már ha beszélhetünk ilyesmir l. mintha és Obi-van szorítanák t egyre visszább. aki kiképezte. Qui-gon szerte a galaxisban harcolt már kurta élete alatt.Qui-gon Jinn az egyik legképzettebb vívónak számított a Jedi-rendben. Ráadásul szinte messiási gy löletet és utálatot érzett a Jedilovagokkal. A három harcos villogó fénykardokkal vívott a hangárban. miként tudja legjobban érzékelni az Er akaratát. A Sith Lord. és végül a Sith Lord eltávolodott a nabooiaktól meg a vadászgépekt l. ifjúkora elmaradt mögötte.

Kihasználva. és különös arca fénylett a csata hevét l és a sajátságos gyönyört l. A Jedik és a Sith Lord a generátorok fölötti egyik futóhídon vívták tovább a küzdelmüket. hogy egyszer majd Obi-van sokkal jobb vívó lesz. A Sith Lord átszökkent a hídról. Hosszú haja mögötte lebegett. Futóhidak és függ konzolok nyúltak át széltébenhosszában keresztezve egymást egy üreg fölött. Aztán Darth Maul kibillentette Obi-vant az egyensúlyából. Tehát gyorsan lerohanták a Sith Lordot. egy fentebbire. Azonban a Sith Lord pillanatok alatt talpra ugrott. A Sith Lord lebukfencezett. hogy hibázzon. Harcoltak már együtt ezel tt is. Kiverekedtek magukat a f hangárból egy ajtón át. követte mesterét. Obi-van ugyanezt tette. és szélsebesen menekülve új irányba vitte a küzdelmet. hogy ez jó alkalom az összecsapás lezárására. Qui-gon képezte ki Obivant. A Jedi-mester teljes erejéb l rohant. A Jedik követték. miközben a fénykardja fel-le villogott. hitte.Qui-gon eleinte nagy elánnal vetette bele magát a küzdelembe. mennyire veszélyes az ellenfelük. amelyben soros generátorok húzódtak. egyikük el tte. így két oldalról támadhatták. Mostanra alaposan elfáradt. Qui-gon egy er teljes rohammal Darth Mault is átkényszerítette a korláton. A bizonytalan fény elenyészett a g zfelh k és az árnyékos részek között. mint valaha is. a theediekt l és a megszállóktól nem zavartatva a csata intenzitása fokozódott. és egy er teljes rúgással teljesen átlódította az ifjú Jedit a korláton. és bár az ifjú Jedi vívótudása egyel re nem ért fel az övével. Ám a Sith Lord túl jó volt ahhoz. leugrott utána. mikor hibázik. s máris iramodott mestere után. karjával és lábával segítette mozgását. miközben vadul és elszántan támadott. hogy gyors sikert érjenek el. A hatalmas teremben súlyos gépezetek búgtak. hogy a Sith Lord Obi-vannal foglalkozik. és Qui-gon. zümmögtek. . Ezután visszafogták a lendületet. aki Darth Mault üldözve rohant a futóhídon az energiaközpont egy távolabbi kijárata felé. mivel érzékelte. Egyedül az energiaközpont belsejében. Ekkorra már Obi-van is összeszedte magát. így pontosan ismerték egymás mozdulatait. a másikuk mögötte ugrott fel. és ritmusban összedolgozva fárasztották ellenfelüket. és így a csata egyre hosszabbra nyúlt. várva. Szinte végigverekedték magukat a teljes hídon. hogy a legjobb tudásuk is kevés ahhoz. A zuhanás erejét l vagy talán annak váratlanságától szemmel láthatóan elkábult. és csaknem olyan gyorsan felfedezték. érzékelve. miel bb véget akart vetni az összecsapásnak. amely az energiaközpontba vezetett. amelyen eddig verekedtek. miközben villogó fényszablyáik szikrákat szórtak szerte a fémr l. és keményen érkezett egy néhány szinttel Obi-van alatt lév futóhídra. és a fémváz csengve-bongva verte vissza csizmáik dübbenéseit és fénykardjuk csattanásait.

Ennek következményeként kerülték a közvetlen alagutakat. Valószín leg a folyosó mindkét oldalán lehetett egy-egy hatástalanító kapcsoló. aki gonoszul rájuk vigyorgott. – Qui-gon! – kiáltott utána Obi-van. de nem bonyolódtak teljes ütközetbe. nem kell sokáig várnotok rám. hogy droidokkal találkoznak. A Jedi-lovagok rámeredtek a lézert l szabdalt folyosó túlfelén lév Sith Lordra. és már jól benn jártak a folyosón. próbálva utolérni. Semmi mást nem tehettek. Panaka kapitánnyal és a katonáival sietve mentek végig azokon a járatokon. amelyek . egy fallal hátrébb ragadt. Obi-van pedig. a f hangárban dühöng harcból menekülve. még az els falon sem jutott túl. Qui-gon jelent ségteljes pillantást váltott Obi-vannal.szinte a végkimerülés határára jutott. aztán térdel helyzetbe ereszkedve meditálni és várni kezdett. mi az. Panaka valamivel óvatosabb lett. A lézerek akkor léptek m ködésbe. de a Jedi-mester nem lassított. Lézerlövedékek vágódtak le szisszenve a merevít oszlopokról. aki legelöl rohant. olvashatták ki sötét ábrázatából. és nem akart lehet séget adni neki. Ne aggódjatok. Föld alatti alagutakon. S ezt a folyosót automata lézerek védték az illetéktelen behatolóktól. jutott a legmesszebbre. hogy a gyorsaságuk és a meglepetés segítségével átverekedhetik magukat az rségen. s hosszú fénycsíkok osztották öt részre a folyosót. és inkább kitér mellékjáratokban nyomultak el re. aki meglehet sen lemaradt t lük. Egyaránt találkoztak magányos droidokkal és egész osztagokkal. Padmé Naberrie. mire rádöbbentek. de nem találtak. s valamiféle kiutat kerestek. Darth Maul. Épületr l épületre. remélve. Az ellenfelek mozdulatlanná dermedtek a villogó lézerek között. de a Sith Lord végre védekezni kényszerült. a négyes és az ötös fal között került csapdába. ahol kevésbé volt valószín . inkább csak kivágták magukat a harcból. ám azzal már elkéstek. Az eszeveszett hajsza hevében szinte gondolkodás nélkül cselekedtek. melyek kivezettek a f hangárból és a városon keresztül a palotába tartottak. amelyeket a Theed rzésére hagytak hátra. aki közvetlenül a nyomában loholt. rejtett folyosókon és összeköt hidakon közeledtek. Eleinte nem volt más választásuk. Qui-gon. amikor a Sith Lord és a Jedi-lovagok berontottak az ajtón. Aztán amikor ez nem jött be. hogy megkeressék. Egyik a másik után suhantak ki a keskeny ajtón a folyosóra. egyenesen a palota felé tartottak. hogy összeszedhesse magát. a Naboo királyn je az udvarhölgyeivel. Az energiaközpont olvasztóverméhez vezet szervizfolyosón álltak. folyosóról folyosóra meg kellett harcolniuk azokkal a roham droidokkal.

Amikor elérték a fenti párkányt. kényszerítette magát. Padmé és társai a csarnok bemélyedéseihez és ajtónyílásaihoz lapulva viszonozták a tüzet. amíg a veszély el nem múlt. A királyn a k falhoz tapadva. a lövöldözés egyre hevesebb lett. és szirénák szólaltak meg szerte a palotában. Valahol félúton járhattak. hogy használják a csáklyáikat. és szétl tte a keretet meg az acélüveget. dühösen próbált találni valamilyen menekülési útvonalat. Mégiscsak sikerült foglyul ejtenie a neimoidi alkirályt! . egy konzolhídon át bejutottak az egyik rtoronyba. Egyre több roham droid érkezett. Panaka és féltucatnyi test r sietve kimásztak a szétl tt ablakon. és azonnal tüzet nyitottak rájuk. félrehajították a kábeleket. és Panaka a fegyverével utat robbantott az egyik ablakon át az épületbe. Végül sokkal hamarabb érték el a palotát. hogy menjen tovább. – Próbálkozzunk odakinn! – kiáltotta vissza. és a kábelekbe kapaszkodva emelkedtek a fal mentén. Célba vett egy hatalmas ablakot. Amikor felfedezték ket. ahol az udvarhölgyek és a nabooi katonák feltartóztatták a roham droidokat. s egy négy emelettel magasabban lév párkány felé intett. a lehet legnagyobb gyorsasággal visszavonultak. amikor egy csapat roham droid bukkant ki az egyik sarok mögül. ahogy bemásztak a résen. majd a hatalmas termeken át a trónterem felé indultak. Panaka odakiáltotta az embereinek. és felfelé céloztak.és betonszilánkok hevertek mindenhol. az acélkarmok pedig belevájtak a k be. és egy el csarnokban találták magukat. A nabooiak csáklyáskötél-egységeket húztak el az övükb l. sietve pillantott körül. mint azt Padmé remélni merte. Most már közel jártak az egy emelettel fentebb és néhány folyosóval arrébb található trónteremhez. amely a palota körüli mesterséges tavacskákat táplálta. és meghúzódtak valahol. Padmé és emberei pillanatok alatt aktiválták a bevontató gépezetet. Azonban Padmé és védelmez i most zsákutcába jutottak. Padmé heves diadalmámorban úszott. – Erre nekünk nincs id nk! Panaka verejtéksávos arccal. Padmé nem foglalkozott a csatazajjal. Míg az udvarhölgyek és a katonák többsége fedez sortüzet biztosított. feler sítették azokat a fegyverük csövére.elkerülték az utcákon és tereken jár röz droidokat. – Kapitány! – kiabálta túl Padmé a fülrepeszt csatazajt. amely hat emelet magasságban húzódott egy robajló vízesés és a vízgy jt je fölött. a királyn . és kiutat kerestek. egy széles párkányra. Mögöttük a folyosón. Acélüveg. A vékony kábelek vonagló kígyóként tekeredtek ki.

Padmé tétovázott. és mindkett nagy gyorsasággal átalakult harci formájába. Ám miel tt odaérhettek volna hozzájuk. Alig néhány másodperc késéssel egy újabb páros jelent meg a túloldalon. Megpróbálhatnák átverekedni magukat ellenfeleiken. a gungák sem jelentettek komoly kihívást a romboló droidoknak. Nincs menekvés. hogy tegyék ugyanezt. – Bízzon bennem. amit tévesen halált megvet bátorságnak gondoltak. még… – Kapitány! – szakította félbe Padmé. – Azt mondtam. Ebben a kínos helyzetben a királyn nek ihletett ötlete támadt. de biztosan visszaszorultak. Ám ez az ellentámadás túlságosan messzire nyúlt. hiszen a katonái fellelkesedtek az viselkedésén. Itt és ott az ostromlott vonalak mentén repedések kezdtek támadni a védelmükben. amelynek révén elkaphatják az alkirályt még ebben a szorult helyzetben is. ám ha ezt teszik. Padmé még sietve elküldött egy üzenetet a komlinkjén. Jar Jar Binks ezen pontok egyikénél tartózkodott. magabiztos hangon. – Dobják el a fegyvereiket! – parancsolta Panaka kapitánynak és katonáinak. és a férfi szemébe mélyesztette a tekintetét. Jar Jar és bajtársai végül megfutamodtak. dobják el a fegyvereiket! Panaka tekintete elárulta. és visszazárkóztak odáig. kongó hangon rájuk parancsolt. és ellentámadásba mentek át. hogy dobják el a fegyvereiket. Panaka elsápadt. és intett az embereinek. er teljesebb testvéreik ellen biztosan alulmaradnának. hogy szerinte a királyn jének elment az esze. A romboló droidok máris megindultak feléjük. Az elöl álló droid gépies. Akárcsak a nabooiak. ennek ellenére mégis ledobta a fegyverét a padlóra. kapitány! – szólt oda a zavarodott Panakának h vös. – Ezt a kört elvesztettük. és a romboló droidok megjelenésével teljesen összeomlott. nem bírták feltartóztatni a megingathatatlan föderációs támadást. Lassan. ám amíg viszonylag jó eséllyel küzdhettek a roham droidok ellen. amikor egy pár romboló droid gördült el a folyosó egyik vége fel l. hacsak ki nem ugranak az ablakon. ahol a sereg maradványa . és semmi esélyük. – De felség. Egy ideig az övé volt a leger sebb pozíció. csapdába kerülnek a párkányon. A gungák számára nem alakult túl kedvez en a csata.Azonban még a végére sem ért ennek a gondolatnak. miközben eltüntette szem el l a komlinkegységet. hogy foglyul ejtsék ket. lövésre kész fegyverrel.

és intett. és nem volt hajlandó lepottyanni. Neki sikerült. Jar Jar kitért el lük. és ismét tüzet nyitottak. Amikor Ceel tábornok látta. és a vezet úgy próbálta eltávolítani. szorosan magához ölelte azt. térdre rogytak. A tankban ül droidok hamar rádöbbentek az ottlétére. és az ajtó kitárult. Jar Jar elkapott egy gazdátlan kaadut. és egyik droid a másik után változott megolvadt fém. zötyköl járm re. és alig-alig hibázták el Jar Jart. A f vezér a törzskarához fordult. és hanyatt zuhanva nagyot nyekkent a legközelebbi tank ágyútornyán. Azonban Jar Jar elemi er vel csimpaszkodott a cs be. Tarpals kapitány épp a tank mellett vágtatott a kaaduján. aki keményen igyekezett úrrá lenni a félelmén és . Máshol viszont a csata kellemetlenebb fordulatot vett. hogy kezdjék meg a visszavonulást. azonnal jelentést tett a neimoidi irányító központnak. Romboló droidok törtek át a gungák sorain. Jar Jar alól már réges-rég kil tték a kaaduját.és szikraes vé. és megpróbált felhúzódzkodni az egyenetlen talajon pattogó. a csata vadul dühöngött körülötte. kevésbé mozgékony romboló droidoknak nem. felküzdötte magát a hátára. Energiagömbök szóródtak ki vad összevisszaságban. így most a saját lábán futott az életéért. és azt ordította Jar Jarnak. megálltak a pajzsgenerátorok el tt. és újra meg újra belel ttek a gépezetekbe. A föderációs tankok máris megindultak. a kaaduja egyszer en kirobbant alóla. pattogtak mindenfelé. és tucatjával gurultak. ahogy a föderációs droidok imbolyogva próbálnak kitérni a feléjük gördül energiagömbök útjából. Kétségbeesett igyekezetében. Az energiagömbök felrobbantak becsapódáskor. ám a nyomukban igyekv . rádöbbent. Azonban miközben átvágott egy csapat droid és tank között. A gungák minden t lük telhet t megtettek a Naboo királyn jéért. utolért egy menekül kocsit. A generátorokat cipel fambaak megrándultak. hogy ugorjon le. és reménytelenül próbálták rendezni a sorokat. hogy a generátorok kihagynak. a generátorok füstölögtek és szikráztak. Gellert kapott lézernyalábok vágódtak le a tankról. hangjuk végigzengett a sztyepp fölött. OOM-9. nehogy eltalálják. aki messzelátón át figyelte a csatát. – Ez jó! – üvöltötte Jar Jar mámorosán.lapult a gyengül energiapajzs árnyékában. Megragadta a hátsó kilincset. Miközben az életéért küszködve kapaszkodott a tankba. hogy összevissza forgatta a tornyot. – Zsegíccség! Zsegíccség! – sikoltozta. hogy a csatát elvesztették. és rülten vágtatott a biztonságos mocsár felé. Megszólaltak a harci kürtök. Ám eközben óvatlanul lenyomta a kilincset. és a teljes gunga hadsereg hátrálni kezdett. amelyen a gunga katapultokhoz használt energiagömbök tucatjait szállították. Az er tér hirtelen megremegett és elenyészett. hogy minél távolabb kerüljön az ket üldöz romboló droidoktól.

némelyik olyan közel. – Én vezetem! Ez a te m ved. átkattintott egy kapcsolót. Fedelek nyíltak fel a tank oldalán. és azt látta. valahányszor l távolságon belül került volna. Jar Jar szeme tágra nyílt. és Jar Jar Binks átfonta karjaival lovastársa derekát. Legnagyobb meglepetésére és megkönnyebbülésére a vadászgép valósággal megugrott alatta. és nem bocsátkozott harcba az ellenséggel. – Artu. hogy kikapcsolja a robotpilótát. mivel a gépe minden egyes alkalommal vad. Még mindig azon küszködött. Megragadta a botkormányt. hogy egy föderációs vadászgép zúg vele éppen szemben. aki azért maradt hátra. ez meleg helyzet! – lehelte. és belerohant egy másik rcsata kavalkádjába.elszabadulni kétes helyzetéb l. Mindezek tetejébe a lézerágyúkat aktiváló t zgombok beragadtak. hogy ne lássa a körülötte tomboló káoszt. hogy a különböz kapcsolók. nem bírta visszahúzni azokat. kitér man vereket hajtott végre. és droidfejek bukkantak el . hogy megmentse t. A következ pillanatban esetlenül huppant a gunga mögé. de aztán visszanyerte egyensúlyát. – Igen! – kiabálta Anakin szinte rjöngve. és sebesen eltrappolt velük a tank közeléb l. – H . s közben a gépe hol megrándult. A kaadu egy pillanatra megtántorodott a kett s teher alatt. és nagyjából meg tudta állapítani. elzúgott az ellenséges gép orra el tt. Ám ezen próbálkozásai közben megismerte a vezérl pultot. Végre ellökte magát a cs l. – Nálam a vezérlés? – kiáltotta Anakin megrökönyödve. amikor látta. kapcsold ki a ro… Az asztromechanikai droid eszeveszett füttyögése elnyomta a mondat befejezését. gombok és fogantyúk mire szolgálhatnak. és elrugaszkodott. Mindenfel l robbanások hallatszottak. hogy beköszöntött a vég. és ütközésig tolta a gázkart. jókora f csomók röpködtek a leveg ben. és bárhogy próbálkozott is. Artu! . R2-D2 éles sípolására felpillantott. ahogy azok elrepültek a pilótafülke teteje fölött. biztosra vette. hol pedig imbolyogni kezdett a váratlan beavatkozásoktól. miközben egyik kapcsolót a másik után kattintgatta a m szerpulton. fiú. és miközben behunyta a szemét. Vadászgépek robbantak fel körülötte mindenhol. Artu. hogy fegyvercsövek merednek felé a nyílásokból. Anakin Skywalker id közben a nabooi és föderációs vadászgépek közelharcának kell s közepén cikázott. már csak azért sem. hogy szinte látni vélte a darabokat.

és máris tüzel pozícióba állt. – Hogy l jek ezzel az izével? R2-D2 vadul füttyögött. s ívet leírva ismét a csatahajó és az ott nyüzsg vadászgépek felé vette az irányt. de ahelyett. hogy a lézerágyúk vezérl gombjai beragadtak. és én ezt teszem! Kapaszkodj! Lelkesedése elhomályosította józan eszét. és szinte húzta maga mögött az ellenséges gépet. Repül s ösztönei azonnal visszatértek. csak a gy zelem. Eszel s sietséggel kapkodva kereste a kioldót. – Hanem a gyorsító hajtóm ! R2-D2 szégyenl sen fütyörészett. maradjak ebben a pilótafülkében. amelyiket az asztromechanikai droid jelezte. és csak ekkor jutott eszébe. Az ellenséges vadászgép már ismét a nyomában száguldott. Artu? – kiabálta. ha el bb belerepülünk! Maximális sebességgel száguldott az irányító központként szolgáló csatahajó felé. Egy ellenséges gép t nt fel a látóterében. és itt a nagy lehet ség. – Visszamenni a Naboora? Felejtsd el! Qui-gon azt mondta. és elzúgott az ellenséges hajó mellett. eggyé válva a hajójával. hogy biztosította volna a tüzel szerkezetet. R2-D2 kétségbeesett sípolást hallatott. – Az nem a biztosítógomb volt! – sikoltotta a fiú az interkomjába. aztán maximális sebességre kapcsolt. – De csak kapaszkodj! Csak úgy kerülhetünk ki ebb l a z rzavarból. Lézerlövedékek surrantak el hajszálnyira mellette. – Fogózkodj. hogy gondolni tudjon rájuk. és egyenesen a csata közepe felé száguldott. és egyre közeledett. Még kivárt egy pillanatot. hogy megóvja Quigon és Padmé életét. hogy valóra váltsa álmát. majd amikor már olyan közel került a csatahajóhoz. Artu! – vetette hátra. Megfeledkezett a fogadalmáról. Átállította a stabilizátorkarokat az ellenkez állásba. hogy az rben repül egy vadászgépben.Az asztromechanikai droid kurta füttysorozattal válaszolt. k túl messze voltak t le. – Melyiket? Ezt? Megnyomta azt a gombot. s egy sorozat kitér man vert hajtott végre. és úgy érezte. Csupán az számított. a vadászgépe még jobban megugrott. Anakin a szemöldökét összehúzva olvasta a kijelz t. Anakin élesen megdöntötte a gépét jobbra. – Tudom. ismét egy gondolaversenyen van a Tatuinon. és semmi más nem érdekli. hogy a Keresked . – Szétlövöm ezt a fickót! Tüzel helyzetbe siklott a föderációs gép mögött. elszáguldott a hatalmas föderációs csatahajó mellett. – Melyik az. Anakin keményen félrerántotta a botkormányt. hogy bajban vagyunk! – kiáltotta vissza Anakin. – Húúú! – zihálta Anakin csalódottan. Immár a föderációs vadászgép volt mögötte.

A vadászgépe hajtóm ve csaknem leállt. és visszahúzta a gázkarokat. – Átkozott bantaköpedék! – sziszegte a fiú. – Tudom. és Anakin kétségbeesetten küzdött. hogy kikapcsolt hajtóm vekkel lebegve csússzon tova. – Bravó Három! Tied a központi híd! – Vettem. és a zászlóshajó törzse mentén száguldva kanyargóit annak vágataiban. Két gép belerohant az ágyút zbe. elzúgott mellette. miel tt stabilizálódott. és a gépe orra egyenesen egy hatalmas nyílás felé mutatott a csatahajó középrészén. és új ellenfél után kutatott. Bravó Vezér – jött a válasz. Túl kés n lett úrrá a gépen ahhoz. Ágyút z cikázott körülötte. – A pajzsuk túl er s! – kiáltotta idegesen az egyik túlél pilóta. bekapcsolta a fékez rakétákat. Anakin visszakapcsolt normál meghajtásra. hogy visszanyerje a gép fölött az uralmat. és gyomorszorító pörgésbe billentette. és kerülgette a kiálló részeket. – Nem bírjuk áttörni! Anakint id közben ismét megtámadták. ahogy a . miközben az t üldöz vadászgép el l cikázott a csatahajó törzse fölött. hogy ez nem gondolaverseny! – csattant fel Anakin. hogy visszaforduljon. Egy újabb föderációs vadászgép szúrta ki magának. Viszont az ellenséges vadászgép pilótájának már nem volt ideje reagálni erre a man verre. megfordította a gépét. miközben folyamatos lézert zzel szórták meg hátulról. amint egy maroknyi nabooi vadászgép a Keresked Föderáció zászlóshajóját támadja. A pilótafülke fedelén át látta. Sehol máshol nem lett volna szívesebben ebben a pillanatban! Ám ekkor elfogyott a szerencséje. Ám a lelke mélyén úgy érezte. és egy szívszorító pillanatig eldobott k ként hullott tovább. A csata intenzitásától megemelkedett az adrenalinszintje. Ric Olié hangja hallatszott az interkomból. R2-D2 ismét felsípolt. A fiú ütközésig nyomta a gázkarokat. és teljes erejével jobbra rántotta a hajót. és szétrobbant. Egyenesen a hajótörzs felé pörgött.Föderáció festett emblémája a hajóhídon szinte az orra el tt emelkedett. mintha az lenne. és t zijátékként robbant millió darabra. amikor egy lézersugár telibe találta. Egy négy gépb l álló osztag lódult a csatahajó felé folyamatosan lézertüzet zúdítva rá. s megpróbálta stabilizálni a gépet. Féktelen jókedv áradt szét testében. Már a csatahajó tatjánál járt. és üldöz be vette. egyenesen belerohant a csatahajó oldalába. de a hatalmas hajó véd pajzsai hasztalanná tették az er feszítést. A maradék kett visszavonult. amikor az asztromechanikai droid korholó füttyentéseket hallatott.

– Az összes lámpa vörösen világít. Elzárták az egyetlen menekülési útvonalat. Már rég meg kellett volna nyerniük ezt a csatát. aztán véglegesen leálltak. de elzúgott el lük egy mikroszekundum alatt. csapatszállítókat. Épp a h rendszert aktiválta. és kinézett a hangárba. Minden túlhevült. A hajtóm vek kikihagytak. és a két Jedi semmivel sem járt közelebb a gy zelemhez. És bármely más ellenféllel szemben meg is nyerték volna. R2-D2 megkönnyebbülten füttyentett. Miközben teljes er vel átváltott fékez rakétákra. – Hohó! – motyogta halkan. amikor R2-D2 figyelmeztet en sípolni kezdett. A gép lelassult. és beszáguldott a hajó roppant méret hangárjába. akivel eddig szembeszálltak. tankokat. hogy beállítsa az üzemanyag-adagoló kapcsolókat. Ha másnak nem is. Ugyanakkor aggódott is. mint még senki. miközben fémes csikorgással szánkóztak le egy rámpán. elzárva az utat. – Leszálltunk. 23 Obi-van Kenobi ketrecbe zárt vadállatként körözött az olvasztóveremhez vezet szervizfolyosó bejárata el tt. A lézerek ebben a pillanatban kikapcsolódtak. mint a küzdelem kezdetén. és dühös volt Qui-gonra. amiért Qui-gontól ilyen távol esett csapdába.zászlóshajó fegyverzetét kezel droidok megpróbálták leszedni. jól van! – zihálta Anakin magában bólogatva. Dühös volt magára. mert el rerohant és nem várta meg. Anakin csontkocogtató er vel letette a gépet a fedélzetre. miközben leszállóhelyet keresett. – Jól van. a fékez rakéták teljes energiával próbálták kiegyensúlyozni. vadászgépeket és halomba rakott tartalék anyagokat kerülgetve igyekezett a leveg ben maradni. De most gyújtsuk be ismét a motort. – Próbálok megállni! – kiáltotta Anakin válaszképpen. de magának beismerte ezt. és aggódva vette szemügyre a vezérl panel kijelz it. Obi-van a folyosón végigpillantva felmérte. de végül is teljesen megállapodott. Artu. és ott tartotta. Csapást csapásra hárított. A fiú felemelte a fejét. Tucatnyi roham droid közeledett feléjük lövésre készen tartott fegyverrel. félig elfordult. A Sith Lord azonban olyan képzéssel és harci tapasztalatokkal rendelkezett. – Hó! Hó! Próbálok! A gépe a padlónak koccant és visszapattant. R2-D2 vadul füttyögött. Egy rekeszfal derengett fel el ttük. mekkora távolság választja el Qui-gontól és ellenfelét l. és t njünk innen! Lehajolt. Az .

szándékosan a belharcot választva. várt. Qui-gon volt a legjobb kardforgató. és térdre ereszkedve meditált.el bb. de ennyi er vel akár egy három méter vastag duracél fal is lehetett volna. áthatóan figyelte Qui-gont. kényszerítve rá. hogy az szinte megbénult. Távolabb a Sith Lord a sebeit köt zgette. hogy a másik ne használhassa ki dupla pengéj fegyvere el nyét. kereste az összhangot az Er vel. Nem akarta. és felemelt fénykarddal végigrohant a keskeny járaton. Obi-vannak nem tetszett az id sebb férfi vállára nehezed . Egyre hátrálásra kényszerítette Darth Mault a peremen. El revetette magát. hogy Qui-gon kitartson. Obi-van el reszökkent. sárga szeme megcsillant a félhomályban. Ebben a pillanatban a szervizfolyosót rz lézersugarak kihunytak. Obi-van minden erejét összeszedve gyorsított és kétségbeesetten ráüvöltött a küzd felekre. A fénykardja a lába el tt hevert. a Jedi-mester ki fog tartani. de itt sem volt több szerencséje. majd pár másodperc múlva újra felragyognak. Mindössze egy elektronsugár zárta el a küzd kt l. vörös és fekete arcára kiült a feszültség. Átvetette magát az olvasztóveremhez vezet nyíláson. és most olyan heves támadást intézett a Sith Lord ellen. fegyvere felvillant. és leplezetlen gúnnyal elmosolyodott. Nagyon gyorsnak. de felette sem múlt el nyomtalanul az id . hátha megtalálja a kapcsolóját. mint a folyosó másik végén. mintha pusztán a hangja erejével visszahozhatta volna ket magához. Qui-gon is talpra ugrott. Az utolsó kapu kivételével mindegyiken átjutott. hátát meggörbít fáradtság. Nem tehetett mást. Lejjebb. Fénykardját mindkét kezével markolva. Qui-gon után rohanva már látta egyszer. Az égések és karcolások sorát elszenesedett szél vágások jelezték sötét öltözékén. s a lézerek most halálos falat sz ttek el tte. de még mindig túl messze járt a folyosó végét l. hogy a mester egyedül nézzen szembe ezzel a tetovált rülttel. két lézerfal közé szögezve. ahol lennie kellett volna. fejét fénykardja fölé hajtotta. A Sith Lord csak a védekezésre tudott . A meditációja során friss energiatartalékokat szabadított fel. akit valaha látott. Gyorsnak kell lennie. Igyekezett összeszedni magát a végs rohamra. és a Sith Lord el tt termett. Aztán meghallotta a tölt kondenzátorok bugását. figyelt és imádkozott. Fénykardjával gyors. Kétségbeesetten nézett körül. hogy teljesen kihátráljon a folyosóról. mindössze pár centiméternyire kényszerítve megállásra attól a helyt l. amint kihunynak. tehetetlenül nézte Qui-gon Jinn és Darth Maul küzdelmét az olvasztóvermet körülölel keskeny párkányon. Észrevette a felé bámuló Obi-vant. És úgy t nt. er s csapásokat zúdított ellenfelére. Qui-gon Jinn arccal a Sith Lord és az olvasztóverem felé fordulva. Háttal állt az olvasztóvermen túli helyiségnek.

a királyn egyik udvarhölgye és az ket védelmez hat nabooi katonát bekísérte egy tízf s harcidroid-osztag. Qui-gon és Darth Maul csapást csapásra váltva körözött az olvasztóverem peremén. és bár ez az udvarhölgy valamelyest hasonlított rá… . és hamarosan ismét támadott. és Obivan vad düht l f tve a segítségére sietett. Nute Gunray Rune Haako és a Keresked Föderáció Megszálló Tanácsának négy tagja társaságában állt a theedi palota tróntermében. a halálos döfés feletti döbbenetével küzdve. amikor a lézerek váratlanul ismét kialudtak. Qui-gon némán. mintha csak a sajátjai lettek volna. mintha megrántották volna. Harcuk végtelennek. a királyn t akarta. ahogy a penge belehatol. Qui-gon túl kés n ismerte fel a veszélyt. némán biztatva Qui-gont. villámgyorsan jobbra pördült. és újra támadni kezdett. el re látva kardcsapásait. amint kétségbeesetten üvölti barátja nevét. – Gyorsan! – sziszegte Obi-van némán a rezzenéstelenül fényl lézerek felé. és a Jedi-mesternek háttal állva vakon hátradöfött. majd tett egy rövid lépést hátra. A csapásai nem voltak olyan gyorsak. amikor Panaka kapitány. örökkévalónak t nt. az ütést l megmerevedve nézte. aztán rájött. de az ereje még a régi volt. mint korábban. és az így nyert id alatt összeszedte magát. Azonban kezdett már fáradni az egyedül felvett harctól. Jól van. Obi-van azt hitte. Az alkirály Panakát azonnal felismerte. az udvarhölgy kilétében azonban bizonytalan volt. fénykardja egy csörrenéssel a k padlóra hullott. Lehet. Aztán lecsukta a szemét. Mozdulatlanul hevert. Darth Maul tetovált arca eltorzult az er lködést l. hogy a saját hangját hallja. új küzd állást vett fel. hogy Qui-gon Jinn már nem volt fiatal. Darth Maul lassan kezdte átvenni a kezdeményezést. Qui-gon a köztük lév távolságot egy ugrással átszelve azonnal rárontott. sárga szemében bizonytalanság csillant fel. a húsán és a csontján. Egy pillanatig mozdulatlanul állt. A Sith Lord fénykardjának hegye pontosan a gyomrán találta el. és teljes hosszában átsiklott a ruháin. mester. a Jedi-mester kiáltott fel. melyet egyikük sem nyerhet meg. leeresztette a karját és súlyos fáradtság öntötte el nemes vonásait. gondolta Obi-van. Aztán a Sith Lord hárított egy lefelé irányzott vágást. Darth Maul ekkor egy hátraszaltóval átugrott az olvasztóverem fölött. Térdre rogyott.koncentrálni a makacsul törtet Jedivel szemben. fáradtságtól merev arca izzadságban fürdött.

Meglepetten összerezzent. Ez a lány a királyn – a sminkje és díszes
öltözéke, hivatali jelképei nélkül, így még fiatalabbnak t nt, mint teljes
uralkodói díszben, de azt a h vös tekintetet senki máséval nem lehetett
összetéveszteni.
Rápillantott Rune Haakóra, és a saját zavarát látta tükröz dni helyettese
arcán is.
– Felség – üdvözölte az elé vezetett n t.
– Alkirály – válaszolta az, beigazolva a neimoidi gyanúját a kilétét illet en.
Most, hogy ezt tisztázták, Gunray gyorsan felvette a foglyával tárgyaló
gy ztes hadvezér pózát.
– Vége a kis lázadásának, felség. A szedett-vedett hadseregét, amely a
várostól délre ránk támadt, szétzúztuk. A Jedik mással vannak elfoglalva. Ön
pedig a foglyom.
– Az lennék? – kérdezte a n halkan.
Nyugtalanító volt, ahogy kimondta a szavakat. Valamiféle kihívás csengett
a hangjában, mintha ellenkezni merészelt volna. Még Panaka is meglepetten
nézett rá.
– Igen, az! – Az alkirály el relépett, és azon töprengett, vajon elkerülhettee valami a figyelmét. – Itt az ideje, hogy véget vessünk a Köztársaság
Szenátusában kirobbantott értelmetlen vitának – szegte föl az állat. – írja alá a
szerz dést!
A trónterem ajtaja el tt felfordulás támadt, sugárvet k lövései és fémes
csörömpölés hallatszott be. Az el csarnokban egyszerre csak felbukkant
Amidala királyn , körülötte elesett roham droidokkal és a rá vigyázó nabooi
katonákkal.
– Nem írom alá a szerz dést, alkirály! – kiáltotta oda Gunraynek
továbbindulva. – Ön vesztett!
Nute Gunray egy pillanatig mozdulni sem bírt a döbbenett l. Még egy
királyn ? De ez az igazi, hivatali öltözékében, fehérre festett arcával és
uralkodói hanghordozásával, amit a neimoidi olyan jól ismert már.
Odafordult a Panakát és az álkirályn t fogva tartó roham droidok felé.
– Ti hatan! Utána! – intett az elviharzó Amidala után. – Hozzátok ide! De
most már az igazit, ne valami utánzatot!
A kijelölt droidok a királyn és test rei üldözésére indultak, magukra
hagyva a neimoidikat és négy társukat a nabooi foglyokkal.
Gunray odalépett az udvarhölgy elé.
– A királyn d ezt nem ússza meg szárazon! – sziszegte az arcába dühösen,
mert sikerült becsapniuk.
Az udvarhölgy láthatólag bátorsága utolsó morzsáit is elvesztette.
Megadóan lehajtott fejjel elfordult, lassan odament a királyn trónjához, és

ernyedten belerogyott. Nute Gunray szinte azonnal levette róla a tekintetét, és
a többi nabooira pillantott. Azonnal a fogolytáborokba akarta vitetni ket.
A következ pillanatban azonban az udvarhölgy ismét egyenesen állt,
fáradtságnak vagy megadásnak nyoma sem látszott rajta. Mindkét kezében
egy-egy sugárvet t tartott, amelyeket a trónszék karfáiba rejtett titkos
rekeszekb l vett el . Az egyik fegyvert odadobta Panaka kapitánynak, és tüzet
nyitott az ott maradt négy roham droidra. A nabooi test rökre ügyel
droidokat meglepetésszer en érte a támadás, és az udvarhölgy meg a kapitány
gyors lövései hamarosan végeztek velük.
Parancsokat kiabálva a nabooiaknak, az udvarhölgy – már ha valóban az
volt, Nute Gunray ugyanis kezdte másképp gondolni – odament a trónterem
ajtajához, és lenyomta a kapcsolókat. Az ajtószárnyak bezárultak, a reteszek a
helyükre csusszantak, és a lány a pisztolya agyával szétzúzta a kapcsolótáblát.
Ezután odafordult a zavartan a trónterem közepén csoportosuló neimoidik
felé. Tekintete ide-oda rebbent, fölöslegesen kutatva, kinek kell segítenie. A
roham droidok a padlón hevertek, fegyvereik a nabooi test rök kezében
csillogtak. Az udvarhölgy odament Gunrayhez.
– Kezdjük akkor elölr l, alkirály – mondta h vösen.
– Felség – nyögte ki a neimoidi összeszorított ajkakkal, túl kés n ismerve
fel az igazságot.
A n bólintott.
– Ezzel vége a megszállásnak. A neimoidi nem adta fel.
– Ne legyen ostoba! Túl kevesen vannak. Nemsokára több száz romboló
droid siet a megmentésünkre.
Még miel tt befejezhette volna, súlyos kerekek dübörgése hallatszott fel az
el csarnokból, majd a kibontakozó fémtestek zaja. Az alkirály megengedett
magának egy elégedett mosolyt.
– Látja, felség? Már meg is érkezett a felment sereg.
– Miel tt áttörik az ajtót – nézett rá eltökélten a királyn –, összeállítunk
egy új szerz dést, alkirály. És ön alá fogja írni.

Obi-van Kenobi végre kiszabadulva a lézerfal mögül kirontott a
szervizalagútból, és beugrott az olvasztóverem köré emelt helyiségbe. A
legkisebb óvatosságot sem színlelve, olyan heves dühvel támadt rá Darth
Maulra, hogy majdnem lesodorta mindkett jüket a peremr l a feneketlen
mélységbe. Úgy sújtott le a Sith Lordra fénykardjával, mintha a saját
biztonsága semmit sem jelentett volna, mintha elt nt volna a harag vörös
ködében, mely akkor ereszkedett rá, amikor látta Quigont elesni és rádöbbent
saját kudarcára.

A Sith Lordot hátraszorította a Jedi-lovag els rohama, felkészületlenül
érte a vad támadás, és kénytelen volt egészen az olvasztóverem hátsó faláig
hátrálni. Ott megpróbálta távol tartani magától az ifjú Jedit, igyekezve
megteremteni kettejük között a védekezéshez szükséges teret. Egymásnak
feszültek a fénykardok, és a helyiség visszhangzóit dühös zümmögésükt l.
Darth Maul egy döfést és egy pördülést követ en visszanyerte a
kezdeményezést, és ellentámadásba lendült, fénykardja mindkét hegyét
bevetve, hogy eltalálja Obi-van lábát. Obi-van azonban, ha nem is
rendelkezett Qui-gon tapasztalataival, gyorsabb volt mesterénél. El re érzett
minden csapást, és sikeresen elhárította ellenfele támadásait.
A küzdelem hevében megkerülték az olvasztóvermet, és beértek az azon túl
lév szegletek és beugrók, félhomályos sarkok, füstös oszlopok és
cs vezetékek közé. Obi-van kétszer is elvesztette az egyensúlyát, megcsúszva
az olvasztóverem sima peremén. Darth Maul egyszer olyan elszántan sújtott le
rá, hogy válltól derékig sikerült megperzselnie az ifjú Jedi tunikáját. Obi-van
csak egy felfelé, a másik gyomra felé irányuló visszacsapás és egy gyors
gurulás árán tudott kikeveredni szorult helyzetéb l.
A harc heve ismét a lézerfallal lezárt szervizfolyosó felé vitte ket.
Elhaladtak Qui-gon mozdulatlan teste mellett, és bejutottak egy
szell csövekb l és vezetékcsatornákból álló dzsungelbe. A repedt
csövekb l g z szivárgott, a leveg megtelt az olvadt szigetelés csíp s
szagával. Darth Maul az Er segítségével nehéz tárgyakat kezdett Obi-van felé
dobálni, próbálva kibillenteni a Jedit egyensúlyából, hogy megszakítsa
sorozatos támadásait. Obi-van ugyanúgy válaszolt, és a leveg t hamarosan
betöltötték a halálos lövedékek. A fénykardok balról jobbra villanva hárították
el a tárgyakat, s a k falaknak csapódó fémdarabok csattogása kísérteties
háttérzenét alkotott a félhomályban.
A küzdelem tovább folytatódott és egy ideig kiegyenlítetten alakult.
Kettejük közül azonban Darth Maul volt az er sebb, és olyan ádáz gy lölet
hajtotta, ami még Obi-van elszántságán is túltett. A Sith Lord lassan kezdett az
ifjú Jedi fölé kerekedni. Lépésr l lépésre hátrálásra kényszerítette, teljesen
átvette a kezdeményezést, kereste a gyenge pontjait. Obi-van érezte, hogy
teste gyengül, és elméjében er södni kezdett az attól való félelem, hogy mit
jelentene, ha is elbukna.
Soha!, esküdött meg ádázán.
Qui-gon szavai jutottak az eszébe. Ne a félelmeid uralják az elmédet!
Koncentrálj az itt és mostra! Igyekezett ezt tenni, igyekezett elfojtani a benne
tomboló, lefelé húzó érzelmeket. Gondolj az él Er re, ifjú padavanom. Légy
er s!

Érezve, hogy a lehet ség kicsúszik a kezei közül és ereje fogyni kezd, Obivan felkészült a végs rohamra. Egy sor oldalirányú vágással támadt a Sith
Lordra, hogy vízszintes helyzetbe kényszerítse a kétpengéj fénykardot. Aztán
színlelt támadást intézett ellenfele balja felé, majd félkörívben felrántotta
fénykardját, és olyan er vel sújtott le, hogy átvágta a másik fegyverét.
Ádáz kiáltást hallatva, diadalmasan halálos csapást mért a Sith Lord
szarvakkal koronázott fejére.
És tökéletesen elvétette.
Darth Maul el re látva a cselt, egy hajszálnyival arrébb lépett. Eldobva
fegyvere kisebb felét gyorsan ellentámadásba lendült, és egy iszonyatos erej
csapással kibillentette az egyensúlyából az ifjú Jedit. Villámgyorsan újra
lesújtott, ez alkalommal még er sebben, és Obi-van letántorodott a verembe,
fénykardja pedig kirepült a kezéb l. Egy pillanatig pörögve zuhant a
sötétségbe. Kétségbeesetten maga elé kapott, és sikerült elkapnia egy
fémgy t közvetlenül a verem szája alatt.
Ott lógott, tehetetlenül, feje fölött a diadalmas Darth Maullal.

Amikor Anakin Skywalker meglátta, hány roham droid veszi körül a
vadászgépét, azonnal visszakuporodott a pilótafülke mélyére. Ha tehette
volna, elt nt volna a hajó hajtóm vében, és gondolatai erejével kivitte volna
magukat a hangárból, egy biztonságosabb kiköt be.
– Ez így nem lesz jó – suttogta maga elé.
Gyöngyöz homlokkal próbált kitalálni valamit. Még csak kisfiú volt, de
nemegyszer kellett már sz k helyen repülnie, és h vös fejjel tudta felmérni a
problémás helyzeteket. Valahogy ki kell jutnom innen! – döntötte el.
A vezérl pultra vetett gyors pillantása felfedte, hogy a m szerek még
mindig vörösen világítanak. Ez tehát nem segít.
– Artu – suttogta. – A rendszer még mindig túl van melegedve. Nem tudsz
csinálni valamit?
Lépések közeledtek.
– Hol van a pilótád? – kérdezte egy fémes droidhang. R2-D2 merészen
csipogott valamit válaszul.
– Te vagy a pilóta?
Az asztromechanikai droid igenl en füttyentett. Zavart csend támadt.
– Azonosítsd magad! – parancsolta a roham droid visszaváltva a
megszokott rutinra.
Anakin hallotta a kapcsolók kattogását és az áramkörök zümmögését. R2D2 még mindig a megmentésükön fáradozott. A jó öreg Artu. Az

asztromechanikai droid halkan odacsipogott Anakinnak, és a fiú látta, hogy a
vezérl pult fényei vörösr l egyszer csak zöldre váltanak.
– Ez az, Artu! – szisszent fel megkönnyebbülten. – Már itt sem vagyunk!
Lecsapott az indítókapcsolókra, és a vadászgép hajtóm vei dübörögve
életre keltek. Gyorsan kiugrott rejtekhelyér l, és bevetette magát a
pilótaülésbe. Keze a botkormány felé nyúlt.
A droidparancsnok meglátta, és felemelte a fegyverét.
– Azonnal hagyja el a pilótafülkét, vagy megbénítjuk a gépét!
– Ahhoz nekem is lesz egy-két szavam! – kiáltotta vissza a fiú, és a pajzsok
kapcsolója felé lendült a keze. – Pajzsokat fel!
Hátrarántotta a botkormányt, és bekapcsolta az antigravitációs emel ket. A
vadászgép felemelkedett a hangár padlójáról, és elsodorta a droidot, csak egy
szikrázó kupacot hagyva bel le. A többi droid tüzet nyitott, de a lézersugarak
lepattantak a gép pajzsáról, és fényes csíkokat húzva maguk után
szétszóródtak.
R2-D2 vadul felcsipogott.
– M ködnek az ágyúk! – ujjongott fel Anakin. – Na most megmutatjuk
nekik!
Lecsapott a t zkioldóra, és miközben lenyomva tartotta, megpörgette a
hajót a függ leges tengelye körül. A vadul záporozó lézersugarak belemartak
a védtelen roham droidokba, darabokra tépve ket, miel tt még egyáltalán a
menekülésre gondolhattak volna. Anakin diadalittasan üvöltött, teljesen
megmámorosodott attól, hogy újra ura lett a gépének. Megtisztította a hangárt
a droidoktól, kárörvend en nézte, ahogy a távolabb lév k fedezékbe rohantak,
és minden egyes hajó vagy rakomány felrobbanásánál ujjongva felkiáltott.
Aztán valami megmozdult egy hosszú folyosó végén. Nem volt több, mint
egy árnyék, de valahol mélyen a fiú belsejében az ösztönei teljes sebességre
kapcsoltak, felhíva figyelmét a veszélyre. Anakin nem tudta, hogy amit lát, az
valami fegyver, valami gépezet vagy valami más, de ez nem is számított.
Ismét a gondolafutamon volt, heves küzdelembe bonyolódva Sebulbával, és
látta, amit senki más nem láthatott, ami mindenki más el tt rejtve maradt.
Gondolkodás nélkül cselekedett, az egyedül hozzá szóló hangnak
engedelmeskedve, ami mindig a jöv l suttogott, de közben a jelenben
tartotta.
A saját ritmusában, a gondolatnál is sebesebben cselekedve levette kezét a
zvezérl l, és lecsapott egy dupla kapcsolóra a jobb oldalon. Abban a
pillanatban két torpedó süvített végig a folyosón az árnyék irányába. A
lövedékek elszáguldottak a roham droidok, a felhalmozott ládák, a hajók és
minden más mellett, majd elt ntek egy széles nyílásban.
– A francba! – mordult fel a fiú. – Semmit sem találtam el!

Egy pillanatot sem vesztegetett tovább a dologra, hanem gyorsan
megfordította a vadászgépet, és ütközésig el retolta a tolóer -szabályzót. A
hajtóm felüvöltött, és a gép elsüvített a hangárfedélzet fölött, szétszórva
maga körül a droidokat, majd kil tt az rbe. A csatahajó ágyúinak tüze
halálos, fehér fénnyel nyúlt utána.

Darth Maul lassan odasétált az olvasztóverem széléhez, tetovált arca
verejtékben fürdött, vad szemei fényesen csillogtak. A küzdelem véget ért. A
másik Jedi sorsa is hamarosan beteljesedik. Elmosolyodott, és kettészelt
fénykardját egyik kezéb l a másikba dobálva kiélvezte a pillanatot.
Obi-van Kenobi tekintetét a Sith Lordra függesztve mélyen lemerült elméje
belsejében, kapcsolatba lépve az Er vel, melynek megértésén oly régóta
fáradozott. Megnyugtatta magát, lecsillapította szíve heves dobogását, el zte
dühét és félelmét. Megidézte utolsó er tartalékait. Tiszta szándékkal és
megacélozott szívvel ellökte magát a verem falától, és felszökkent a szája felé.
Az Er l átitatva könnyedén elérte a peremét, majd egyetlen sima, lendületes
szállóval a Sith Lord mögé érkezett. Lába még le sem ért a padlóra, de Quigon elejtett fénykardja már a kezébe szökkent.
Darth Maul megpördült, hogy szembeszálljon vele. Vörös és fekete arca
eltorzult a döbbenett l és a düht l. Miel tt azonban bármit is tehetett volna,
Qui-gon fénykardja gyilkos t zzel mélyedt a mellkasába. A Sith Lord
fájdalmasan, hitetlenkedve felüvöltött.
Obi-van megfordult, kikapcsolta fénykardját, és csak nézte, ahogy haldokló
ellenfele beletántorodik a verembe.

– Vaó, ez sokkal jobb, mint a gondolaverseny! – kiáltotta oda Anakin
Skywalker R2-D2-nek, szélesen vigyorogva, miközben ide-oda cikázott a
nabooi vadászgéppel, hogy lerázza az ágyúkat.
Az asztromechanikai droid úgy füttyögött és csipogott, mintha az összes
áramköre kiégett volna, a fiú azonban nem figyelt rá. Vadul megpördült és
lebukott a vadászgéppel, visszakanyarodva a Naboo felé, el az irányító
központtól.
– Bravó Vezér, mi a fene történik a parancsnoki hajóval? – reccsent fel egy
másik vadászpilóta döbbent hangja az interkomból.
A következ pillanatban lüktet fényvillanás söpört végig Anakinon.
Hátrapillantott a válla fölött, és ámultán látta, hogy a csatahajót, amelyr l
megszökött, egy sor robbanás rázza meg. Hatalmas darabok szakadtak ki a
törzsér l, és t ntek el pörögve az rben.

tudom – morogta Anakin fáradtan. a robbanások egyre terjedtek a belsejében. megrázta a fejét. A theedi palota tróntermének ajtaját lézersugarak döngették. gondolta lemondóan. elnyelték. Nute Gunray szeretett volna kikerülni a l vonalból. Panaka kapitány bizonytalan arccal nézett a királyn re. Ennyit err l. Bravó Kettes! – közölte Ric Olié sietve. – El sem találtuk. – Nézzétek! – törte meg ismét Bravó Kettes a hirtelen beállt csendet. hogy keresztt z alá vegyék a betör droidokat. Anakin gépe mellett törmelékdarabok süvítettek. A trónterem eltorlaszolt ajtaja mögött elhallgatott a sugárvet k sziszegése. akárcsak a Keresked Tanács többi. – Nem mi voltunk. Megrázták. – Próbáljon meg kapcsolatba lépni valakivel! Kapcsolja be a képerny ket! Test rségének feje gyors mozdulatokkal engedelmeskedett. Nem remélhették. dermedt tagja. . – Tudom. Minden tekintet rászegez dött. fegyverét továbbra is Gunrayen tartva. a droidok mozgásának zaja. hogy valami meggondolatlanságra kényszerítse. Amidala. R2-D2 megrovóan csipogott valamit. Aztán hirtelen minden elcsendesedett. Azonban mindannyiukat STAP-ekon repül roham droidok és a Keresked Föderáció tankjai üldözték. hogy sokáig szabadok maradnak. és a robbanás fénye lassan elhalványodott. és nem kell magyarázkodnia Qui-gon el tt. Panaka kapitány és a nabooi katonák védekez állást vettek fel a terem két oldalán. hogy sikerül észrevétlenül visszasurrannia a bolygóra. és az alkirály nem merte megkockáztatni. Bízott benne. A csatahajóról újabb részek szakadtak le. – Az a mi gépünk! A f er mellett! Csak lehetett! Anakin meglapult az ülésben. A nabooi síkságon a gunga hadsereget legy zték. vajon mekkora slamasztikába sikerült már megint belemásznia. a királyn azonban még mindig el tte állt.– Valami felrobbant a belsejében! – kiáltotta a hang az interkomból. pisztolyát a gyomrára szegezve. hogy mit is keresett idefent. és eltöprengett. majd végül egyetlen hatalmas fénygömbben felemésztették. felkészülve rá. Úgyhogy a helyén maradt. – Mi folyik itt? – kérdezte aggodalmasan. ahogy lassan beállította a küls képerny ket. Néhányan kaaduikon visszamenekültek a mocsárba. mások a nyugaton emelked hegyek felé vették az irányt.

közvetlenül Ceel tábornok mellett. Tanítsd jól! . – Obi-van! ígérd meg. Letérdelt a Jedi-mester mellé. Végül. Váratlanul az összes droid hevesen remegni kezdett. Jar Jar kimerészkedett a körb l. A gunga foglyok rámeredtek a mozdulatlan droidokra. A droidhadsereg lefagyott. Egy cseppet sem fog tetszeni neki ez az egész. mások úgy bicegtek és inogtak. dermedten állt mindegyik droid. – Most már készen állsz. mintha eltört volna a lábuk vagy rövidre záródtak volna az áramköreik. A droid lassan eld lt és fekve maradt a füvön. hogy enyhítsen mestere fájdalmain. – rüled! – suttogta Jar Jar. nem t hibáztatják majd érte. Most egy csoport gunga tiszt körében állt. a STAP-ek lezuhantak. Körülöttük mindenfelé ugyanaz a jelenet játszódott le: a Keresked Föderáció roham droidjai kezdték elterelni a gunga foglyokat. Bármit megtett volna. Ameddig csak elláttak. fogja egyensúlyba hozni az Er t. és megérintette egyik fogva tartójukat. Jar Jar és Ceel tábornok zavartan összenéztek. ha tudja. Qui-gon kinyitotta a szemét. gondolkodás nélkül beleegyezett. mester. Tanítóvá lettél. Obi-vanon. *** Obi-van nem állt le azon töprengeni. ket is elfogták? Hirtelen Nass f nök jutott az eszébe. sötét tekintete azonban szilárd maradt. már fogságba esett. Jar Jar forrón remélte. – Remélem. így Jar Jar Binks is. És Annie-n. Qui-gon légzése felgyorsult. Artun és a többieken. – Már kés . – Nem! – rázta meg hevesen a fejét Obi-van. Obi-van. Néhány körbe-körbe kezdett rohangálni. Sokért nem adta volna. hogy minek köszönheti a Darth Maul felett aratott gy zelmét. ifjú padavanom. A tankok megálltak. Kíváncsi lett volna. mi a fene folyik körülötte. és gyengéden az ölébe emelte a fejét. – Igen. – Mester! – suttogta. Jar Jar felsóhajtott. Ceel tábornok unszolására. de nem tudta teljes mértékben kizárni ezt a lehet séget. – a kiválasztott. Qui-gonon. akármit is mondjon a Tanács. – Er s arca eltorzult a fájdalomtól. hanem azonnal odarohant Qui-gonhoz.A legtöbb gunga. legalább a girályn n zsegídeddüng. Ceel tábornok ugyanolyan elkeseredetten bólintott. Végül minden mozdulatlanságba dermedt. hogy mi történt velük. – Ez reddenedezs – kockáztatta meg Jar Jar kétségbeesetten. hogy tanítani fogod a fiút! Obi-van azonnal bólintott.

tankok. akit megválasztottak a Köztárság f kancellárjának. az elhamvasztásra várva. Amidala akkor is megszerezte volna a fegyvereket a rejtekhelyükr l. helyettesét. – Mester – ismételte meg Obi-van suttogva. a beiktatási beszédében gyors igazságszolgáltatást ígért. áttört a pajzsaikon. de nem híján a bátorságnak és merészségnek. hogy még azel tt eljuthasson az alkirályhoz. amikor megadást színlelt. A csapatszállítók. Amidala királyn utoljára is túljárt a neimoidik eszén. Rune Haakót. Obi-van úgy vélte. pontosan mit is tesz. majd jelenjen meg az alkirály el tt. Tettei intelligenciáról és bölcsességr l árulkodtak. Végül is azonban egy kilencéves fiú mentette meg mindannyiukat. Nute Gunray alkirályt. A nabooi és a gunga nép polgárai már kezdtek gyülekezni. Anakin Skywalker egy vadászgéppel berepült a Föderáció védelmi vonalai mögé. Qui-gon Jinn teste a kinti téren felállított halotti máglyán feküdt. hogy hagyja ott a lent folyó küzdelmet. mióta csak megérkeztek a segítségére küldött Jedik. Anakin makacsul tagadta. leszállt a neimoidi zászlóshajón. és a reaktort megtorpedózva elindította az irányító központot elpusztító robbanássorozatot. nagyon jó királyn lesz bel le. illetve a neimoidi megszálló tanács tagjait fogolyként szállították a Coruscantra. hogy leróják tiszteletüket a Jedi-mester el tt. fegyverek és készletek mind a Köztársaság ellen rzése alá kerültek. Nagyot változott azoknak az élete. Anélkül. egy szervizjáraton menjen a királyn lakosztályába. Megbeszélte Sabéval.Tekintete az Obi-vanéba mélyedt. 24 Három nappal kés bb Obi-van Kenobi a halott h sök siratásának és az él k ünneplésének helyet adó theedi templom egyik kamrájában járkált fel és alá. hiszen Sabé akár oda sem érhetett volna id ben. és harcolni kezdett volna a szabadságáért. Palpatine szenátor. A droidhadsereg összeomlásával megtört a Keresked Föderáció uralma. szorosan átölelve az élettelen testet. majd elhomályosult. A légzése megállt. . hogy ott várjanak az ítéletre. – Mester! – zokogta halkan. Kockázatos vállalkozás volt. Az er és az élet elszállt bel le. öltse magára az uralkodói öltözéket. miel tt az elmenekülhetett volna. közelebb húzva magához. még mindig a karjaiban tartva. akik a Naboo függetlenségéért harcoltak. STAP-ek. A központi adó megsemmisülése miatt dermedt meg a droidhadsereg. hogy tudta volna. Fiatal volt. hiszen kommunikációjuk gyakorlatilag rövidre záródott. Ha így történt volna.

vagy szándékosan l tte volna ki a torpedókat a reaktorra. pálcájára támaszkodva. A derekáról Quigon fénykardja lógott le. Kezdek úgy beszélni. keser en elmosolyodva. Obi-van. – A Tanács Jedi-lovaggá nevezett ki. ajjaj. mesterére. A Jedi-mester biccentett. nem messze. Obi-van. – Yoda mester – üdvözölte Obi-van eléje sietve és alázatosan meghajolva. A mester lassan. . ajjaj. miután meghallgatta a történetét és alaposan kifaggatta a fiút. – Qui-gon megértette azt. Hallgasd csak. döntött a fiú sorsáról is – közölte komoran. mennyivel több lehetett volna. szomorú hangon. Kinyílt az ajtó. – Türelmetlen. a végs döntést a legutóbbi találkozásuk óta történtek fényében meghozva. . És igen. Abbahagyta a járkálást. El sem tudta képzelni. homokszín öltözékét. igen. neked lassabban kell haladnod. az ügy kimenetele régen eld lt. türelmetlen vagy. amelyr l még a Yoda szintjén álló Jedi-mesterek sem álmodhattak. kötelességtudóan várva a másikra. ha nem rohan annyira el re! Lassabban. Qui-gon Jinn nagy harcos volt – gurgulázta a mester halk. Yoda azonban csak a fejét rázta. Obi-van azonban. ígéretéhez h en tanítani fogja a fiút. mélyen elgondolkodva lépett be a kamrába. és Yoda t nt fel mögötte. Ezt tették éppen.hogy a fejében bármiféle kidolgozott tervvel támadott volna. Életében cserbenhagyta. mint . hogy Anakint valami. amit egyikünk sem értett meg a fiúval kapcsolatban. gondolta. Obi-van új ruhát öltött a szertartás tiszteletére: a Jedi-lovagok lágy esés . és egy pillanatra elrévedt. Yoda alaposan végigmérte. barátjára gondolt. És milyen biztos a döntésben! Ajjaj! Obi-van beleharapott a nyelvébe és csendben maradt. A rendkívül magas midi-chlorian-érték olyan kapcsolatot teremtett a fiú és az Er között. Most már elhitte. – Részesülhet a képzésben? Yoda nagy fülei el rebillentek. Obi-van úgy gondolta. Qui-gon Jinnre. akármi történjen is. Obi-van nem hátrált meg. álmodozó tekintettel. – Nagy harcos. illetve hogy ismét beszéljen Anakinnal. – De mennyivel. Anakin Skywalker a kiválasztott. álmos szemhéjai teljesen kinyíltak. hogyan lehetne másképp. A Jedi Tanács is eljött a szertartásra. A m vét azonban tovább folytatja. amit Quigon mondott. arra a következtetésre jutott. a hétköznapi emberek gondolkodásánál magasabb rend dolog vezérelte.

hogy eggyé váljék az Er vel. Odalépett az ablakon lágy aranyszínben bet fénykévébe. Ez már önmagában véve is szokatlan volt. körülállták a máglyát. – Emlékezni fogok – hajolt meg Obi-van. – Elégedett vagy. mennyire aggódik Anakin Skywalker miatt. – Magam mellé veszem a fiút. Hálásan elmosolyodott. évek kellenek. Nem feledem a figyelmeztetésed. ha emlékezel. Palpatine f kancellár. A Tanács Yoda véleménye ellenében döntött. Yoda tekintete a távolba meredt. Az pedig. igen – emelte rá a tekintetét Yoda. mit ígértél. – De hát a Tanács… – Döntött. he? Biztos abban. csak még jobban kihangsúlyozta. ahogy egymásra meredtek. Nagyon jó. De mindig észben tartom majd. ködös a fiú jöv je.– Ne hamarkodd el az ítéleted! A megértés nem minden. a lángnyelvek lassan kezdték körülvenni és elnyelni. Sio Bibble kormányzó. Velük szemben helyezkedett el Nass f nök. Az egyik oldalon állt Amidala királyn az udvarhölgyei. Jar Jar Binks és húsz gunga harcos. Hiba kiképezni. míg valakib l Jedi-lovag lehet. akiket kiválasztottak a végs tiszteletadásra. mit mondjon. köztük Yodával és . ó. amikor megszólalt: – Igen. hogy ez a jó döntés? – A ráncos arc feszültté vált. Yoda egy pillanatig fürkész en nézte. a t z a magasba csapott Qui-gon Jinn holtteste körül. Azok. Obi-van nem tudta. Yoda észrevette a mosolyt. A két csoportot a Jedi Tanács tagjai kötötték össze. nem! Nem mindent tár fel azonnal. nem bizony! Hosszú csend ereszkedett rájuk. Panaka kapitány és a százf s nabooi dísz rség körében. hogy a Jedi-mester el tte is szóba hozta a dolgot. Meggyújtották a halotti máglyát. a Tanács döntött – ismételte meg. – Emlékezz hát. – És én nem értek egyet a döntéssel. nagy hiba. – A legjobb tudásom szerint fogom tanítani. ifjú Jedi! – mondta halkan. gondosan megválogatva szavait. Szemmel fogom tartani a fejl dését. majd bólintott. amit mondtál. Óvatos leszek. Együtt léptek ki a lenyugvó nap fényébe. a Qui-gon örök elbúcsúztatására kijelölt id pont. Obi-vant megkönnyebbülés és öröm árasztotta el. Évek. – A fiú részesülhet a képzésben. – Ködös. – Jó lesz. És még több év. Obi-van. Odakintr l besz dtek a szertartásra készül dök által keltett zajok. mester – szólalt meg Obi-van óvatosan. Közeledett a naplemente.

kitartó dobpergés kísérte a lángok lobogását. Mindketten tudták. Qui-gon azonban eltávozott. ahogy hamuvá és leiekké választották szét Qui-gont. A Jedi-mester elgondolkodó arccal figyelte. Velük szemben Mace Windu állt Yoda mellett. rátámaszkodott göcsörtös botjára. feszült arccal igyekezett visszafojtani könnyeit. Anakin – tette a törékeny vállra a kezét Obi-van. ami elvonult lelki szemei el tt. de a Tanács meghozta a döntést. – Qui-gon jól látta. – Eggyé vált az er vel. Valahol. Készen áll. – Obi-van jó tanítója lesz – váltott témát. és Jedi-lovag lesz bel led. – Én vagyok az új mestered. Velem fogsz tanulni. mit tett az ifjú padavan az olvasztóteremben Qui-gon eleste után. hogyan érez Yoda a dolog kapcsán. Lenézett Anakinra. A fiú halkan zokogva bámulta a halotti máglya hamvait. Csak egy. A kört végül egy csoport Jedi-lovag. hogy a múlton mereng. halványan ragyogva emelkedtek a magasba. A fiú alig észrevehet mozdulattal kihúzta magát. Nehéz volt ezt elfogadni. gondolta. Egész életében a Jedik.Mace Winduval. Most már Jedi-lovag volt. de ugyanakkor furcsa módon a szabadság érzése töltötte el. – Nekem is hiányzik – bólintott Obi-van. Obi-van magában bólintott. nem padavan. Mikor a t z magával ragadta a lelkét. Tudta. Obi-van pedig kilépett régi életéb l és újat kezdett. Különleges bátorság és akarater kellett hozzá. Yoda el rehajolt. egy csapat fehér galambot eresztettek szabadon a vérvörös napfényben. – És mindig emlékezni fogok rá. Sorsát sötétség és nehéz választások kísérik. – Tanítani foglak. de azonnal egy új kezd dik a Jedik rendjében – suttogta maga elé. – A keze kissé összeszorult Anakin vállán. ahogy Qui-gon tette volna – mondta Obi-van Kenobi halkan. az Er vel teljes összhangban lév Jedi-lovag maradhatott állva a Sith Lorddal . A madarak szaporán verdes szárnyakkal. és különösen Qui-gon keze alatt tanult. amint Obi-van Anakin Skywalker vállára tette a kezét. és megrázta a fejét. De eltávozott. Erre a szavamat adom. Qui-gon legrégibb társai zárták be. – El kell engedned t! – Annyira hiányzik! – rázta meg a fiú a fejét. – Egy élet véget ér. Anakin Skywalker Obi-van mellett állt. tartok t le. – Ebben nem vagyok olyan biztos. Anakin. Minden. mint Qui-gonban voltam. Mace Windu bólintott. Hosszú. Obi-van azon vette észre magát. amely örökre bezárult el tte. A fiú még bajt hozhat ránk. egy ajtó mögé került. Qui-gon Jinn mosolyog.

hogy a fiú tanítására is készen áll. Darth Sidious odalépett a korláthoz. amíg eljön az ideje. akik felel sek Darth Maul haláláért. És ez még Darth Maul haláláért is kárpótolta. az a kombináció. igen. nh dni fognak. – Készen állt. Mester és tanítványa. Legalábbis rövid távon. Mindegyik fizetni fog. Vékony ajkai mosolyra húzódtak. most készen állt – ismerte el Yoda morogva. Ki fogja várni. komor. Egy Sith tette próbára. Valakinek Darth Maul örökébe kell lépnie. tekintetét továbbra is Obi-vanra és Anakinra szegezve.szemben. Mindennek ellenére megszerezte azt. Obi-van várakozáson felüli képességekr l tett tanúbizonyságot azon a napon. Sohasem felejti el azokat. és könnyedén le kellett volna gy znie ket. Hosszú éveken át képezte Darth Mault. Hamarosan eljön a leszámolás napja. amit a leginkább akart. – Egy Sith Lord legy zése elégséges próba bármihez – makacskodott a Tanács feje. és rátette kezét a h vös fémre. A Theed utcái mentén felsorakozott tömeg el tt elvonultak a gunga harcosok kaaduik hátán és a nabooi katonák robogóik nyergében. Mace Windu bólintott. súlyos áldozatok árán kivívott gy zelmüket a Keresked Föderáció fölött. Az alapokat már lefektette. Egyvalamiben biztos volt. Másnap hatalmas parádéval ünnepelték meg a nabooi és a gunga nép újonnan kötött szövetségét. Pedig még egy ilyet nehezen fog találni. – És szerinted melyik pusztult el… a mester vagy a tanítvány? Egymásra néztek. és mindazokat. Azok. Összevonta a szemöldökét. dühös tekintettel merengett tanítványa elvesztésén. *** Darth Sidious azon az éjjelen egyedül állt a város fölé magasodó erkélyen. – De nem biztos. – Mindig kett van – pislogott Yoda. – Nem több és nem kevesebb. amelyet még a sötét oldal hatalmával sem lehetett mindig kiküszöbölni. Felcsillant a szeme. A . akik szembeszállnak vele. akik fegyvert fogtak a bolygó szabadságáért. A balszerencse és a sors vezetett a halálához. Meg fogja várni a lehet séget. Ki kell képeznie még egy tanítványt. – Nincs helye kételkedésnek. hogy a Sith Lordja lehessen. de egyikük sem tudott választ adni a kérdésre. Magasan fölötte állt a vele szembeszálló Jedi-lovagoknak. Alakja sötéten rajzolódott ki a pislogó fények el terében.

de nem szólt semmit. A Jedi elmosolyodott. súlyos selymekkel borítva. megnyugtatóan a vállára tette a kezét. Tanítvány lett. másképp veszítette el ket. de mind a ketten elt ntek az életéb l. majd azon is túl. hogy képes legyen elhagyni az anyját. Anakin zavarban volt. hogy t is megünneplik. értékelte. bár akik közelebb álltak. Itt-ott zsákmányolt föderációs tankok lebegtek a menetel k között. amikor a leginkább számított. Mosolygott ugyan. de a gondolatai máshol jártak. aki alig szólt hozzá. gyöngyökkel kirakott hámokban. talán. Qui-gonnál. Anakin Skywalker és Obi-van Kenobi a királyn mellett álltak. ahová talán sohasem tér vissza. csak sodródik. aki visszatért az Er be. Fejük jobbra-balra ingott hosszú nyakukon. Boldogságát és elégedettségét azonban beárnyékolta Qui-gon és anyja elvesztése. de a lelke szomorú volt. Qui-gon adott er t neki. mióta a Jedi Tanács hozzájárult a képzéséhez. Most azonban. – Büszke lett volna rá. A gungákat Ceel tábornok és Jar Jar vezette kaaduháton. talán érezve a feszültségét. De megértette. és az is volt. Ezt tisztán érezte. Kíváncsi lennék. A parádé nagyon tetszett neki. Egyszer majd mind a ketten részesei lesznek az életének. . Senki sem lehetett olyan er s támasza. – Új élet vár rád. A Jedi-mester halálával Anakin úgy érezte. nem minden gond nélkül. ehhez mit szólna. hogy téged is ünnepelnek. – Komolyan mondod? – nézett fel rá a fiú. az ágyúcsöveikben és nyílásaikban nabooi és gunga zászlók lobogtak. Persze. úgy érezte. A fiú kötelességtudóan rámosolygott. sem Padmé. Panaka kapitány és a királyn test rei a központi tér legfels k lépcs in állva figyelték a közeled menetet. Anakin – kockáztatta meg. A Jedi-padavanok öltözékét viselte. Jar Jarnak sikerült a parádé egész ideje alatt a nyeregben maradnia. Anakin vállat vont. Elégedettnek és boldognak kellett volna lennie. – Qui-gon mindig is gy lölte az ünnepségeket. magányosnak érezte magát. aki nem láthatta most. Az anyjánál. amikor eljött Qui-gonnal a Coruscantra. hogy szükség van rájuk. Az otthonánál. amir l csak álmodott. A büszkén feszít Panaka vasalt egyenruháján megcsillantak a kitüntetések és rendjelek. Majd egyszer. haját a padavanok stílusában rövidre vágták. a szíve sajgott. Padménál. és örökre megváltoztatják t. mint Qui-gon volt – sem Obi-van. úgy látták. nem illik a díszes társaságba.sugárutakon fambaak dübörögtek végig nehéz léptekkel. Obi-van lenézett az el ttük hömpölyg tömegre. Mindent elért. a rend leend lovagja. Obi-van.

A gunga fel-le táncolt. – Ünnepeld h zsög vagyung. Érzékel i villogó fények kíséretében rögzítettek mindent. Anakin és Obi-van mellett állt. a széles sugárúton. Anakin pedig szelíden megérintette a kis droid burkolatát. De akkor már Jedi-lovag leszel. R2 rácsipogott a fiúra. – Bárcsak itt lenne! Nagyon hiányzik. hogy az élet rossz dolgai lelombozzák. Anakin összeszorította a száját és elfordult. amely elhozta ket erre a helyre és ebbe az id be. És anyád is büszke lenne rád. A parádé átvonult a központi téren a királyn és vendégei el tt. Vége . hosszú fülei lobogtak. – Egy nap újra látni fogod. R2-D2 egy sorral az udvarhölgyek alatt. Sio Bibble kormányzó.– Komolyan. Amidala az udvarhölgyei. az élet egy hosszú. gondolta a fiú. A fiú felnevetett. igaz? Anakin a lelkesedését látva rossz hangulata ellenére elmosolyodott. – A gungág ézs a nabooiag örögre barádod leszneg. vékony lábai ide-oda hajlongtak. kupolás fejét ide-oda forgatva. Ez talán olyan lecke. a parádé. Nass f nök és a Jedi Tanács tizenkét tagja társaságában üdvözölte a menetet. amit érdemes lenne megtanulnia. fogait kivillantva. Jar Jar sohasem hagyná. Palpatine f kancellár. Igen. Annie! – nevetett Jar Jar mindkét kezét a feje fölé emelve. A Jedi megszorította a vállát. színes szalagjában. Lent. – Bicsoda buli! – kiáltotta túláradó örömmel Jar Jar az üdvrivalgást és tapsvihart. Nass f nök el relépett és a magasba emelte a Béke Gömbjét. tovább folytatódott. valószín leg azok.