You are on page 1of 2

[INOVASI PEDAGOGI]

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS


INOVASI PEDAGOGI YANG DIHASILKAN SENDIRI

NAMA INOVASI :
QUIET CRITTERS

PENERANGAN DAN PERINCIAN TENTANG INOVASI


Saya diamanahkan untuk mengajar kelas 6 G untuk matapelajaran RBT. Saya
akan mengajar mereka selepas waktu rehat. Mungkin selepas waktu rehat
mereka mendapat tenaga berlebihan menyebabkan mereka kuat bercakap
dengan kawan kawan mereka sampai tidak boleh mengawal kelas oleh guru.
Oleh

itu , guru

telah

bercadang

untuk

membuat

sesuatu

yang

boleh

menyebabkan mereka dapat dikawal. Oleh itu , guru telah membuat suatu
inovasi yang namanya ialah Quiet Critters.
Saya membahagikan murid murid kepada 6 kumpulan. Dalam kumpulan itu ,
saya akan melantik seorang ketua. Ketua mempunyai peranan dalam menjaga
anak buah masing masing. Guru akan meletakkan critters yang telah dibuat
diatas semua meja. Sekurang kurangnya guru akan meletakkan 5 critters
yang telah dicipta. Guru akan memberitahu pelajar bahawa critters tersebut
juga akan belajar bersama mereka. Kalau kumpulan sesiapa yang bising , guru
akan mengambil critters tersebut dan letakkan dalam sesuatu botol. Malah ,
markah kumpulan tersebut juga akan dipotong.

Penilaian keberkesanan Inovasi :

[INOVASI PEDAGOGI]

Quiet Critters yang dihasilkan