KURSUS PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH GRED DG41 DI HOTEL NAZA, JALAN TENTERAM

, JOHOR BAHRU.

BIDANG TUGAS GPK KOKURIKULUM
• Menjalankan tugas Pengetua/Guru Besar semasa ketiadaan Pengetua/Guru Besar, GPK 1 dan GPK 2 • Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua/Guru Besar • Bertanggungjawab kepada Pengetua/Guru Besar di dalam aspek pengurusan kokurikulum • Menyelia dan menilai aktiviti kokurikulum sekolah • Membantu Pengetua/Guru Besar di dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah

SENARAI TUGAS GPK KOKURIKULUM
KOKURIKULUM

• Sukan dan Permainan
– Merancang Takwim kegiatan sukan dan permainan – Mengurus pemilihan peserta untuk pertandingan – Menyelia kegiatan sukan dan permainan – Menyelaras aktiviti pertandingan sukan dan permainan di dalam dan di luar sekolah

SENARAI TUGAS GPK KOKURIKULUM
KOKURIKULUM

• Pakaian Seragam / Unit Beruniform
– Merancang kegiatan pakaian seragam – Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan pakaian seragam – Menyelia kegiatan pakaian seragam – Menyelaras aktiviti-aktiviti pakaian seragam di dalam dan di luar sekolah

SENARAI TUGAS GPK KOKURIKULUM
KOKURIKULUM

• Persatuan dan Kelab
– Merancang kegiatan persatuan dan kelab – Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan persatuan dan kelab – Menyelia kegiatan persatuan dan kelab – Menyelaras aktiviti – aktiviti persatuan dan kelab di dalam dan di luar sekolah

SENARAI TUGAS GPK KOKURIKULUM
PENTADBIRAN

• Menyusun/menyelaras kegiatan kokurikulum • Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum • Menentukan langkah-langkah keselamatan di dalam kegiatan kokurikulum telah diambil. • Membantu di dalam segala penerbitan sekolah dalam hal kokurikulum

SENARAI TUGAS GPK KOKURIKULUM
PENTADBIRAN

• Bertanggungjawab mengenai lawatanlawatan anjuran pihak sekolah • Menyelaras hari-hari perayaan dan upacara sekolah • Menyelaras pembahagian murid-murid ke dalam kegiatan kokurikulum serta meningkatkan tahap pencapaian

SENARAI TUGAS GPK KOKURIKULUM
PENTADBIRAN • Menguruskan alatan dan kemudahan untuk kegiatan kokurikulum • Memastikan rekod dan data kokurikulum disenggarakan. • Menguruskan kursus dan latihan untuk guruguru dan murid dalam bidang berhubung dengan kokurikulum • Mengenalpasti guru dan murid yang berpotensi dalam kegiatan kokurikulum dan mengadakan latihan untuk mereka

TUGAS-TUGAS LAIN
• Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa • Melaksanakan arahan-arahan dan tugasantugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

Guru Pemimpin / Penasihat

TANGGUNGJAWAB GURU PEMIMPIN / PENASIHAT 1. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. 2. Memastikan adanya Perlembagaan dan Peraturan 3. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah 1. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan 5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid 6. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan

7. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan Beruniform 1. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda / peralatan diuruskan dengan baik 9. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disediakan 10 . Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform kepada Pengetua / Badan Induk 11. Bertanggunjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli 12. Menguruskan penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat daerah / negeri / kebangsaan dengan baik.

13. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan 14. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli 15. Menandatangani buku kehadiran ahli

16. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili 17. Menentukan papan kenyataan diujudkan dan diguna dengan sepenuhnya Menentukan tiada unsur subversif tersebar di kalangan ahli

1. Mencadangakan nama ahli yang layak menerima sijil penghargaan daripada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah 20. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program

21. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa

Jawatankuasa

PENGERUSI PENGERUSI
1. Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab ke atas kesempurnaan mesyuarat. 2. Meneliti catatan minit mesyuarat dan mempastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. 3. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan,penggal dan tahunan.

4. Membincangkan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. 5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru penasihat dari semasa ke semasa.

NAIB NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI PENGERUSI
1. Memangku jawatan pengerusi semasa ketiadaannya. 2. Membantu tugas-tugas pengerusi. 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru penasihat dari semasa ke semasa.

1.

SETIAUSAH SETIAUSAHA A urusetia untuk Menyelaras semua kerja

merancang dan mengelolakan aktiviti. 2. Menguruskan hal-hal surat menyurat. 3. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat / laporan kegiatan-kegiatan. 4. Mencatatkan kehadiran ahli-ahli.

5. Menyediakan / mencetak sijil penyertaan / penghargaan. 6. Menyimpan dokumen. 7. Mendapatkan maklumat terkini ahli. 8. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru penasihat dari semasa ke semasa.

PENOLONG SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA
1. Menjalankan tugas-tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha. 2. Membantu tugas-tugas Setiausaha dalam melancarkan tugasan.

BENDAHARI
1. Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan persatuan. 2. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kebetulannya. 3. Menyediakan penyata kira-kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.

1. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta dalam mesyuarat AJK. 2. Menyediakan penyata kewangan untuk mesyuarat agung. 3. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat.

PENOLONG PENOLONG BENDAHARI
1. Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari. 2. Membantu tugas-tugas Bendahari menyiapkan penyata kira-kira kelab / persatuan.

AHLI JAWATANKUASA AHLI JAWATANKUASA
1. Menghadiri mesyuarat / perjumpaan kelab / persatuan. 2. Menjalankan tugas sebagai membantu / merancang / memberi idea bagi kelancaran aktiviti persatuan. 3. Mempengerusikan biro-biro kecil sekiranya dilantik.

JURU AUDIT JURU AUDIT JURU AUDIT JURU AUDIT
1. Memeriksa secara terperinci laporan kewangan persatuan / kelab serta mengesahkannya sebelum mesyuarat agung persatuan / kelab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful