You are on page 1of 2

AN V.

159: Udayi Sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya V.159

Udayi sutta
O Udajinu

Prevod Branislav Kovačević


Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Kosambiju, u Ghošitinom parku. A u to
vreme je poštovani Udajin sedeo okružen velikim brojem domaćina, podučavajući ih Dhammi.
Poštovani Ananda vide poštovanog Udajina kako sedi okružen velikim brojem domaćina i
podučava ih Dhammi i videvši to otide do Blaženog. Stigavši, pokloni se Blaženom i sede sa
strane. Dok je tako sedeo reče on Blaženome: "Poštovani Udajin, gospodine, sedi okružen
velikim brojem domaćina i podučava ih Dhammi."

"Nije lako podučavati druge Dhammi, Ananda. Dhammi treba podučavati druge samo kada je u
onome ko podučava učvršćeno pet kvaliteta. Kojih pet?

[1] Dhammu treba podučavati s mišlju: 'Izlagaću korak po korak'.

"[2] Dhammu treba podučavati s mišlju: 'Govoriću objašnjavajući sled (uzroka i posledice)'.

"[3] Dhammu treba podučavati s mišlju: 'Govoriću iz saosećanja'.

"[4] Dhammu treba podučavati s mišlju: 'Neću govoriti da bih dobio neku nagradu zauzvrat'.

"[5] Dhammu treba podučavati s mišlju: 'Govoriću ne podcenjujući ni sebe ni druge'.

Nije lako podučavati druge Dhammi, Ananda. Dhammi treba podučavati druge samo kada je u
onome ko podučava učvršćeno pet kvaliteta."

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-159.html 4/14/2007
AN V.159: Udayi Sutta Page 2 of 2

Videti takođe: Sn IV.8; AN III.73; DN 16 (Budin odgovor na Subhadino pitanje).

Rev. 1/2/2007

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an5-159.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-159.html 4/14/2007