You are on page 1of 38

Derleyen: Taner Krcal

MUDRALAR (I)
Mudra hareket veya el hareketi anlamna gelir. Ellerin sembolik dilidir ve varlnzn btn
katmanlarnda spesifik etkileri vardr.
Her elinizin 5 Parma bedeninizdeki 5 aaya doru inen ve 5 yukarya doru kan enerji
akmlarn temsil eder. Her bir parman bir akra ve meridyenle balants vardr ve o
enerjiyi yayar. Elleri ve parmaklar belirli pozisyonlarda tutarak belirli organlar, akralar ve
duygusal reaksiyonlar etkilemek mmkndr. Mesela baparmak ile iaret parman bir
araya getirerek bir kapal devre oluturmak enerjiyi bedene getirerek tazeleyici bir etki yaratr.
Elektronikte buna yenileyici sistem ad verilerek sisteme gnderilen kk miktarda enerji ile
sistem glendirilir. Mudralar uygulamak omurgadaki enerji akmn glendirir ve bu gcn
daha uyumlu ve daha byk bir hayatiyetle tezahr etmesine yardm eder.
Ayrca mudralar uuraltmzn uur st ile olan iletiimini etkiler. Gerek spiritel
yaantmzda, gerekse ifa almalarnda uuralt ve uur stnn uyum iinde olmas bizi
baarya ulatrr. Mudralar kullanarak uur altmza mesajlar gnderir ve arzu ettiimiz
sonulara ularz.
Mudra zihnin baz ynlerini aktive eder ve enerji kanallarn birletirerek bedeni dengeler.
Mudralar sahip olduumuz bedene ve onun yaratcsna sevgi ve sayg ile uygulanrlar. Eer
bir mudray sk sk yaparsanz zihninizi aktive edecek ve iinizdeki bilgiyi otaya karacaktr.
nisiyasyonlarda ve ritellerde mudralar ezoterik mhr olarak yaplan uygulamann gcn
arttrrlar. Ayrca bedenin deiik blgelerine deiik mudralarla dokunarak kutsamak
mmkndr.
Kozmik glerin maniplasyonu iin birer anahtar olan Mudralar da Reiki sembolleri gibi
bilgisi ve fonksiyonunun farknda olarak doru ve sorumlulukla kullanmak gereklidir.
Tek el ile yaplan mudralara Hinduizmde Asamyuka balantsz ve iki elle yaplan
mudralara Samyukta-balantl ad verilir.
Mudralar uygularken balantnz ve alacanz ifa verici, dengeleyici tesir iin meditatif bir
durumda olmanz en iyi sonular salar. Ayrca ellerinizin Tanrnn Elleri olduunu
zihninizde ve kalbinizde kabul ederek onlardaki enerjiye teslim olun.

ELLER VE PARMAKLAR
Ellere tadklar muazzam gten tr ikinci beyin veya zihnin grnen yn denilir. Elleri
kullanarak mudralar uygulamak bilinsiz veya yar bilinli sbtil enerjilerin uyanmasna
yardm eder. Reiki enerjisi btn bilin dzeylerinde alr. Reiki yaparken mudralar
kullanmak enerjiyi ok spesifik boyutlara ynlendirerek uurumuzun ykselmesine ve Satori
veya aydnlanmaya ulaabilmemize yardmc olur.
1. Sa El:Tanrsal boyutu temsil eder. Gzlemin, bilginin ve bilgeliin, nedenlerin, nihai

gerein, sununun ve efkat bilincinin semboldr. Masklin-erkek ve polaritede pozitiftir.


Gnein semboldr. Ayrca 4 transandantal bilgiyi temsil eder: 1. Ayna Bilgisi. 2. Eitlik
bilgisi. 3. Derin anlay bilgisi. 4. Mkemmellik bilgisi. Ayrca doast glerin zirvesini
temsil eder.
1. Sol Eluygulu varlklarn (insanlk) dnyasn temsil eder. Aktif zihnin kontrol edilmesi,
niyetin dnlmesi, kutsanma, prensip, geici realite, izlemek, isel hatrlama ve sevgi
semboldr. Feminin-dii ve polaritede negatiftir. Ay temsil eder.
2. Baparmak:Bedenimizden uuralt kalplarndan ve karmik eilimlerden bamsz olarak
akan lahi enerjinin semboldr. rade gcn, boluu ve sonsuzluu temsil eder.
3. aret Parma:Jupiter Parma olarak da bilinir.Kiiliimizin Ego ynn temsil eder.
uuralt kalplar tarafndan kontrol edilen enerjilerin semboldr. Enerjisi gelitiricidir, hava
ve rzgar temsi eder.
4. Orta Parmak:Satrn Parma. Enerjilerin en karmik ve en artl olan. Bu parmak ar,
gl, dengeleyici enerjiler getirir. Arzu ve disiplin semboldr. Atei temsil eder.
5. Yzk Parma:Gne parma olarak bilinir. Kiiyi glendiren enerjilerle ilikilidir.
Kozmik, sonsuz, solar k ile kartrlmamaldr. likilerin, ifann ve enerjinin semboldr.
Suyu temsil eder. Sol elin yzk parmanda vurulduu takdirde bir yaray iyiletirecek g
olduu ve bu parman direk olarak kalple balantl olduu sylenir.
6. Kk Parmak:Merkr parma olarak bilinir. Entellektel zihin ve enerjinin almasna
yardmc enerjileri yayar. letiimin semboldr. Dnyay temsil eder.

Mudralar (parmak yogas) (II)


Mudralar parmak yogas olarak da adlandrlr ve ellerin zellikle
parmaklarn durus sekilleridir. Mudra skunet, sessizlik ve huzur
demektir.Bir parmak ile bir digerine dokunma yoluyla bedenimizi ve
zihnimizi etkin bir sekilde uyarabiliriz.
Mudralar oturarak yatarak ya da yrrken uygulanabilir. _lk baslarda
parmaklar acyabilir ancak zamanla alslr. Beden durusunuz simetrik ve
gevsemis olmaldr. Sandalyede oturuyorsanz,ayaklarnz yerde
olsun.Yerde bagdas kurabilirsiniz. Yatyorsanz dogal olarak srt st
yatmak en uygunudur. nemli olan rahat ve gevsemis olmaktr. Mudralar
rasgele uygulanmamaldr. Bir tane seip belirli bir zaman plannda
uygulaynz.Bir ka gn ayn mudraya odaklannz. Kronik
rahatszlklarn iyilesmesinde bu alsma sresi aylar
alabilir.Bedenimizdeki bir hastalk daima hasta eden dsncelerle
ilgilidir._imizdeki iyilesmeler tm dnyamza yansr. Ancak sifann her
alanda kendini gstermesi iin zamana ihtiya vardr.Dolaysyla
kendinize zaman tanyn.Mudra iin nce 5 dakika ile baslayn. Normal
alsmann ideali gnde 2 kere 5 den 30 dakikaya kadar zaman iinde
uygulamadr.
Mudra uygularken size scak basabilir,ac ekebilirsiniz,bir yeriniz
agryabilir.zerinize yorgunluk kebilir,ya da sme
tutup,titreyebilirsiniz. Ancak bir sre sonra keyifiniz ykselerek zihniniz
dinlesmeye baslayacaktr.
akralarn parmaklara karslk snflanmas tm yoga okullarnda ayn
olmasa da genel kabul solar pleksusun bas parmakda olmasdr.Sere
parmak sakral, orta bogaz,isaret kalp, yzk parmag da kk akrasna

kars gelir.

Kubera Mudra (dilek mudras)


Her iki elde bas parmaklarnz isaret ve orta parmak ile birlestirip,diger
parmaklar avu iine saklayn.
Kubera birok nedenden uygulanabilir. Ne kadar uygulandg nemli
degildir. nemli olan azimdir.Belli birseyi aryorsanz, bu bir park yeri
olabilir, kaybettiginiz bir sey olabilir veya gerekli bir bilgi olabilir bu
mudray uygulayn. Szkonusu olan,genelde ulaslmak istenen hedefler
ya da gereklesmesi istenen dileklerdir. Bu parmak ile o dsnceye
destek verilmektedir.Bu mudray gnlk yasamda kullanmak ise nese
katar. Ek olarak size dinginlik,gven ve sakinlik verir.
Uygulamas ok kolaydr. Dileginizi ya da amacnz ak bir biimde
zihide ifade ediyorsunuz. Bunu en yksek hayrnz iin istemeyi de ihmal
etmiyorsunuz.Simdi parmag birlestirip, 3 kez sesli olarak olumlu
ifadelerle dileginizi sylyorsunuz. Her seferinde parmaklarnz birbirine
bastryorsunuz. Sz konusu bir park yeriyse n alsmaya gerek yoktur.
Ancak gerek bir istekte imgeleme meditasyonu ve olumlamayla bir ka
hafta alsmanz gerekebilir. Ancak bu mudrann mucizeler yarattg
sylenmektedir.
zellikle nefes alrken, iek kokluyormus gibi havay yukar dogru
ekerseniz, Kubera Mudra aln sinzitlerini temizler ve balgam sker.
Zihninizde hedefinizi yazp, izip renklerle boyayn. Bu srada iinizden
tm bunlarn gereklesmis oldugu hissini uyandrn. Byk bir nese ve
sevin duyun. Dogada ieklerin amas iin onlar sulamamz ve onlara
zaman vermemiz gerekir. Bu hedef ve dilekler iinde geerlidir. Azimli
ve kararl olarak devam edin.
OLUMLAMA: Elimden gelenin en iyisini yapyorum ve gerisini oluruna
brakyorum.

MUDRALAR (III)
Mudralar Dou Bilgeliinin son yllarda bat dnyasna yaylm ve olduka yaygn bir
ekilde benimsenip kullanlmakta olan basit ve uygulanabilir teknikleri bizlere sunmulardr.
Parmak Mudralarnn temel hareket ilkesi; ellerin ve parmaklarn her bir noktasnn,
bedenin ve beynin belli bir blgesine karlk olan bir tepki noktasna sahip olduudur.
Mudralar, bedeni ve beyni yanstr.
Mudralar enerji santralleridir. Oturarak, yatarak, ayakta, yrrken ve gezerken her zaman
ve her yerde uygulanabilirler.
eitli hastalklarn ve ruhsal sorunlarn nne geilmesinde ve iyiletirilmesinde, nefes
egzersizleri, telkinler, imgelemeler, ifal bitkiler, beslenme, mzik ve renklerle glendirilir.

Mudra bir duru, mhr ya da sembol olarak tanmlanr. Bedensel durular, nefes
teknikleri, gz pozisyonlar vardr. Mudralar zihnimizin, ruhumuzun belli alanlarna hitap
etmekte ve buna uygun etki oluturmaktadr. Bedensel alanda da etkilidirler. Hatha Yogada
25 Mudra bilinmektedir; gz pozisyonlar, beden durular (asanalar) ve beden ifreleri
(Bandhalar)dir. zellikle Kundalini Yogada da, beden durularnn desteklenmesi iin, el
Mudralar uygulanmaktadr.Mudralar bizleri Kozmik uura balayan zel bir ba oluturur.
Mudralarn Kayna
Mudralar, Hindistann dinsel uygulamalarnn deimez parasdr. Hindu tanrlarnn
tasvirlerinde neme sahiptirler. Tanrlarn beden durularnn tanmlayc zellikleri
mudralarla tasvir edilmitir. Hint dansnda da mudralar byk neme sahiptir. Eller, gzler ve
beden hareketleriyle tm dramalar oynanmakta veya dans eklinde sunulmaktadr. Hint
danss elleriyle tm evrenin yaamn ifade eder. Mudralarn spiritel manas, kamil
ifadesini Hint sanatnda bulmaktadr. Belli mitolojik gerekleri artrmaktadr.
Mudralarn ortaya k zamanlar hakknda kesin fikir verici bir bilgi yoktur ancak ok
eski diye nitelendirebileceimiz, M.. 4000 yllarndan daha nceki dnemlerde de var
olduklar ve kullanldklar eitli kazlarda bulunmu kalntlardan anlalmaktadr.

Mudralar Nasl, Nerede ve Ne Zaman Uygulanr?

Ellerin hareketliliinin tm bedenin zerinde dorudan etkisi vardr. Bedenin belli bir
ksmnda gerginlik varsa, ellerin belli noktalarnda karl bulunmakta ve kendini buraya
yanstmaktadr.
Mudralar; otururken, yatarken, ayaktayken ya da yrrken uygulanabilir. Sadece beden
duruumuzun simetrik ve merkezle dengede bulunmas, gevemi ve rahat olmas yeterlidir.
Uygulama esnasnda bir sandalyede oturuyorsanz, srtnz dik olmal ve ayaklarnz yere
temas etmelidir.Eer yatyorsanz boynunuz rahat etmeli ve skmamaldr. nemli olan rahat
ve gevemi olmanzdr. nk gerginlik ve kaslma isel enerji akn engeller. Mudralarla
yapmaya altmz ey enerji akn salamaktr.
Uygulama esnasnda yryorsanz; sakin, ritmik, uygun admlar atmalsnz. Ayaktaysanz;
bacaklarnz kala geniliinde birbirinden ayr, dizler rahat ve ayak ular karya bakyor
olmaldr.
Mudra meditasyon esnasnda uygulanabilir. Bu sayede meditasyon sresini uzatabilirsiniz.
Meditasyonda enerji akn Mudra uygulamas sayesinde enerji akn kontrol edebilirsiniz.
Mudralar meditatif bir ortamda ve dengeli bir atmosferde uygulanmaldr. Mudralar
aracl ile enerji alanlarn pozitif anlamda uyarlmaktadr.
Mudralar uygularken kendi iimize dnyor olmamza dikkat etmeliyiz. Her gn birka
dakika da olsa sesiz ana ihtiyacmz vardr. nemli olan zamann uzunluu deil sessizliin
niteliidir.

Sabah uyandktan bir iki dakika sonra ve gece uyku saatinden bir iki dakika nce,
yemekten sonra, iinizin dinlenme aralarnda Mudralar uygulanabilir.Ama en uygunu sesiz ve
meditatif bir ortamdr.
Mudralar birbiri ardna rastgele uygulanmamaldr. Her seferinde bir Mudra sein ya da
en fazla ; bunlar belli zaman ve plana gre uygulanmaldr. Hintli Mudra aratrmacs Dev
Keshav gnde 45 dakikalk bir Mudra tavsiye etmektedir. Bu 45 dakika, 15 dakikalk zaman
blmlerine ayrlabilir.Mudrann etkisini grmek istiyorsak gnlk olarak ayarl
ayn
saatlerde, ayn srede
uygulanmas uygun grlmektedir.Mudralar istenilen sonu
alndnda braklmaldr. rnein; bir yerimiz aryor ve ar merkeziyle ilgili Mudray
uyguladysak etkisini grdysek Mudra uygulamasn brakmalyz. Dier mudralar gnde 2
veya 4 kez, 3 ila 30 dakika arasnda uygulanmaldr.

ShankhMudra(Midye Mudras)
http://z.about.com/d/healing/1/0/X/p/mudra_shankh.jpg
How to form the Shankh mudra: The left thumb is placed on the center of the right palm.
The right hand forms a firm grip around the left thumb. The left hand rests against the right
fist. Right thumb touching the left index finger.

PushanMudra (Ate Rahibi)


http://z.about.com/d/healing/1/5/W/p/mudra_pushan.jpg

How to form the Pushan mudra:


Right hand: Thumb, index finger, and middle finger touch at tips. Ring finger and pinky
fingers are fully extended.
Left hand: Thumb, middle finger, and ring finger touch at tips. Index and pinky fingers are
fully extended.

MantangiMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/T/p/mudra_mantangi.jpg
How to form the Mantangi mudra: Fold both hands together with fingers inter-twined.
Extend both middle fingers outward and point them toward the skies.

GyanMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/S/p/mudra_gyan.jpg
How to form the Gyan mudra:Thumb and index fingers touch at tips. Middle, ring, and
pinky fingers are relaxed, curved slightly.

UshasMudra (afak Tanrs)


http://z.about.com/d/healing/1/5/_/p/mudra_ushas.jpg
How to form the Kubera mudra:
Females: Interlaced fingers with palms facing upwards. Encircle right thumb between left
thumb and index fingers.

Males: Interlaced fingers with palms facing upwards. Right thumb rests on top of left thumb
with gentle pressure.

VitarkaMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/y/p/mudra_vitarka.jpg
How to form the Vitarka mudra: Thumbs and index fingers of both hands join at tips
forming circles. Left hand sits upon lap palm facing upwards. Right hand is held at shoulder
height with palm facing downwards.

ApanaMudra(Enerji-Mudras)
http://z.about.com/d/healing/1/5/P/p/mudra_apana.jpg
How to form the Apana mudra: Tips of thumb, middle and ring finger are joined. Pinky and
index fingers are extended.

DharmachakraMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/s/p/mudra_dharmachakra.jpg

How to form the Dharmachakra mudra:Thumbs and index fingers are joined. Middle, ring,
and pinky fingers are extended in a relaxed fashion. With left palm facing the body and right
palm faced outward join thumbs and index fingers of both hands.

GarudaMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/R/p/mudra_garuda.jpg
How to form the Garuda mudra: Place right palm over the top of left hand, spreading
fingers apart and crossing thumbs.

PranaMudra (Can-Mudras)
http://z.about.com/d/healing/1/5/G/2/1/prana2.jpg
How to form the Prana mudra: Thumb, ring, and pinky are touching. Index and middle
finger are extended.

LingaMudra (Dik-Mudra)
http://z.about.com/d/healing/1/0/k/p/mudra_linga2.jpg
How to form the Linga mudra: Interlace fingers of both hands, extending one thumb
upwards, encircle extended thumb with the index finger and thumb of your other hand.

HakiniMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/i/p/mudra_hakini.jpg

How to form the Hakini mudra: Hands and fingers are open and spread apart. Join hands
together at the thumbs and fingertips.

ShunyaMudra(Gk-Mudras)
http://z.about.com/d/healing/1/5/Y/p/mudra_shunya.jpg
How to form the Shunya mudra:Lower the middle finger and place finger pad on the fleshy
mound area of your thumb, cover it with your thumb. Index, ring and pinky fingers are
extended.

VajraMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/o/p/mudra_vajra.jpg
How to form the Vajra Mudra: Right-handed fist surrounds left index finger. Remaining
fingers of left hand also form a fist below the right hand.

KuberaMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/j/p/mudra_kubera.jpg
How to form the Kubera mudra: Tips of thumb, index, and middle fingers are joined. Ring
finger and pinky are folded into the palm.

DhyanaMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/h/p/mudra_dhyana.jpg
How to form the Dhyana mudra: Hands form a cup or bowl. Thumbs touch at the tips or
comfortably overlapped.

AnjaliMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/m/p/mudra_namaste.jpg
How to form the Anjali mudra: Hands are held together in prayer fashion directly over the
heart/chest

UttarabodhiMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/n/p/mudra_uttarabodhi.jpg
How to form the Uttarabodhi mudra: Index fingers touch one another and are extended,
pointing toward the skies. Remaining fingers are crossed and folded down. Thumbs are cross
or held next to each other. Clasped hands are held over the head.

BhutadamarMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/0/q/mudra_bhutadamar2.jpg
How to form the Bhutadamar mudra: Palms are facing outwards away from the body.
Wrists are crossed. Ring fingers are placed down toward the palms.

AhamkaraMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/e/p/mudra_ahamkara.jpg
How to form the Ahamkara mudra: Index finger is bent slightly. Place thumb on the
middle of bent index finger. Middle, ring and pink fingers are extended

BuddhaMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/g/p/mudra_buddha.jpg

How to form the Buddha mudra:Both palms open. Rest one hand inside the other hand's
open palm. Thumb tips are touching (traditionally, right hand rests on left for men, left on
right for women).

KalesvaraMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/Z/p/mudra_surabhi.jpg
How to form the Kalesvara mudra: Place both palms together pairing thumbs and all
fingers at tips. Fold index, ring, and pinky fingers downward. Middle fingers are extended
outward. Point thumbs toward your body.

KapitthakaMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/t/p/mudra_kapitthaka.jpg
How to form the Kapitthaka mudra: Index and middle fingers are held beside each other
while extended. Ring and pinky fingers are tucked inside the palm. Thumbs rest on tucked
fingers.

YoniMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/z/p/mudra_yoni.jpg
How to form the Yoni mudra: Hands form an almond shape with joined thumbs extended
upwards. Fingers are joined at tips extended downwards.

MukulaMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/u/p/mudra_mukula.jpg
How to form the Mukula mudra:All fingers and thumb are joined together, pointed
upwards.

PrithiviMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/v/p/mudra_prithivi.jpg
How to form the Prithivi mudra: Tips of thumb and ring finger are joined. Remaining
fingers are extended.

SuchiMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/w/p/mudra_suchi.jpg
How to form the Suchi mudra: Form a fist, extend index finger pointing up and out away
from the body, preferrably arms are extended over the head.

SurabhiMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/x/p/mudra_surabhi2.jpg
How to form the Surabhi mudra: Fingers and thumbs are joined at tips. Thumbs touching
each other. Left index finger joins right middle finger. Right index finger joins left middle
finger. Left ring finger joins right pinky finger. Right ring finger joins left pinky finger.

AkashMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/q/p/mudra_akash.jpg

Mida-noJouinMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/-/q/mudra_mida-no-jouin.jpg
How to form Mida-no Jouin mudra: Middle, ring, and pinky fingers create a flat or slightly
curved bed resting upon the lap. Two circles are formed with index fingers held together
while extended upwards meeting the tips of both thumbs.

AbhayapradaMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/d/p/mudra_abhayaprada.jpg
How to form the Abhayaprada mudra: Hand is held upward with palm facing away from
your body.

VaradaMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/p/p/mudra_varada.jpg

How to form the Varada mudra: Fingers and thumb are downwards. Flattened palm facing
outwards away from the body.

GaneshaMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/Q/p/mudra_ganesha.jpg
How to form the Ganesha mudra: Palm of your right hands facing your chest. Left hand
grasps the right hand forming a locking grasp, tugging firmly.

MahasirsMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/l/p/mudra_mahasirs.jpg

How to form the Mahasirs mudra: Thumb, index and middle fingers are joined at tips. Ring
finger is folded into the palm and tucked into the fleshy part of the thumb. Pinky is extended.

MushtiMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/U/p/mudra_mushti.jpg
How to form the Mushti mudra: Hold hand in a fist with thumb placed over the ring finger.

BhudyMudra
http://z.about.com/d/healing/1/5/f/p/mudra_bhudy.jpg

How to form the Bhudy mudra: Pinky and thumb tips are touching. Index, middle, and ring
fingers are extended.

- Trke Mudralar Parmaklarn anlamlar ve adlar ekol farkllklarna bal olarak deiiklikler gstermektedir
ve bu konuda bir kesinlikten sz edilemez.

Ganesha-Mudra (Fil Bal Tanr)

Sol elin i taraf da dnk olarak gsn nnde tutulur, parmaklar bklr. Sa elin srt
taraf da dnk olarak sol elin parmaklar tutulur. Eller kalp hizasnda se yakn tutulur.
Nefes verirken, ellerin kavrayn gevetmeden glce ekilir. Nefes alrken bedendeki tm
kaslar gevetilir.Sa elin i taraf da dnk olarak tekrarlanr.
Bu Mudra kalbi uyarr; kalp kaslarn glendirir. Bronlar aarak bu blgedeki kaslmalar
zer. Drdnc akray aar ve cesaret, gven ve insanlara kar ak olmamz salar.

Ushas Mudra (afak Tanrs)

Sa ba parma, sol ba parma stte olacak ekilde i ie geirilir.Sol ba parmana sa


ba parma ile hafife bastrlr.
Kadnlar sa ba parma, sol ba parmann zerinde olmas gerekir.
Bu Mudra ikinci akramzn cinsel enerjisini toplayarak onu daha st merkezlerde bulunan
enerji merkezlerine ynlendirir.

Pushan-Mudra (Ate Rahibi)

1.EKL

2.EKL

Gne tanrs Pushana adanmtr; risk tanrs da denir.


Sa el ba parma, iaret parma ve orta parmakla u uca getirilir; dier parmaklar dz olur.
(ekil-1)
Sol el ba parma, orta parmak ve yzk parmayla u uca getirilir, dier parmaklar dz
olur. (ekil-2)
Bu Mudra bir elin duruuyla algy almay ve dier elin duruu ile akna brakmay, teslim
etmeyi ve terk etmeyi temsil eder. Mide, karacier, dalak ve safra kesesinin bulunduklar
blgede rahatlatc etki oluturmaktadr. Akut bulantlarnda, deniz hastalklarnda, gaz
sorunlarnda
ve
yemek
sonras
dolgunluk
hissinde
etki
gsterir.

Pran-Mudra(Can-Mudras)

Her iki el : Ba parmak, yzk parmak ve sere parmaklarn ular birletirilir; dier
parmaklar uzatlr. Pran-Mudra kk akrasn harekete geirir Bu parmak tutuu aracl ile
kala kemii tabannda yatan enerji uyarlmaktadr.Bu Mudra canll artrr; grme yetisini
glendirir. Zihinsel ve ruhsal alanda sebat, azim, kendine gven duygusu, yeniden balama
cesareti olaylarn stesinden gelebilme gc vermektedir.
Linga-Mudra(Dik-Mudra)

Her iki el avular birbirine yaptrlr; parmaklar i ie geirilir; ba parmaklardan biri dik
tutulur; dier elin ba iaret parmak ular birletirilerek embere alnr.
Bu Mudra ksre, tme, gs iltihaplanmalarna kar diren gcn artrr; akcierde
toplanm balgamlar zer.
Apan-Mudra(Enerji-Mudras)

Her iki el
uzatlr.

ba parma, orta ve yzk parmaklar ile bir araya getirilir; dier parmaklar

Apana-Mudra ayn zamanda aa elementini uyarmaktadr. Karacier ve safra kesesi bu


elementin altnda snflandrlmaktadr. Apana-Mudra ruh hallerini dengeleyici etkisi vardr.
Sabr, rahatlk, gven, isel denge ve huzur sunar.

Shankh-Mudra(Midye Mudras)

Sol ba parma sa elin drt uzun parma ile kavranp, sa ba parmakla uzatlm olan orta
parmaa dokunulur. Eller gs kemiinin nnde tutulur.
Bu Mudra Hint mabetlerinde uygulanan ritellerde kullanlmaktadr. Boaz sorunlarn
uzaklatrr. Bu Mudra OM ile seslendirilerek uygulanrsa sakinletirir.

Vayu-Mudra (Rzgar-Mudras)

Her iki el iaret parma bklp ucu kkne deecek ekilde, ba parmakla iaret parmana
hafife bask uygulanr.
Bu Mudra bedendeki gaz ve ikinlik hissini engeller
Shunya-Mudra(Gk-Mudras)

Her iki el orta parma bklr; kkne deecek ekilde ve ba parmakla hafife bask
uygulanr. Dier parmaklar uzatlr.
Bu Mudra, kulak ve iitme sorunlarna kar zel bir uygulamadr. Kulak arlarn abuk
geirir.
Prithivi-Mudra (Toprak-Mudras)

Her iki el, ba parma yzk parma ile ular hafif baskyla birletirilir.
Prithivi-Mudra Kk akradaki enerji aklarn giderir. Koku duygusunu gelitirir; trnaklara,
deriye, saa ve kemiklere iyi gelir.

Varuna-Mudra (Varuna Su Tanrs)

Sa el sere parmak ucunu, ba parman etli ksmna deecek ekilde bklr sa elin ba
parmann stne yerletirilir. Sol ba parmanzla iki parman stne hafife bask
uygulanr. Sol el sa el yumuak bir ekilde alttan sarlr.
Midede ya da akcierde fazla balgam ya da salg biriktiinde uygulanabilir.
Bhudi-Mudra (Sv Mudras)

Her iki el; Ba parma ve sere parmak ular birletirilir, dier parmaklar uzatlr.

Bedendeki sv, beden arlnn yarsn aar ve Bhudi-Mudra, sv tasarrufunu dzenler;


yeniler ve dengesini korur. Az kurumalarna, kuru ve yanan gzlere, bbrek ve mesane
blgesindeki rahatszlklara kar kullanlabilir.

Apan Vayu-Mudra(Cankurtaran da denir; kalp krizlerinde ilk yardm)

Her iki el; iaret parma bklr; ucuyla ba parman etli ksmna dokunulur. Ayn zamanda
orta ve yzk parmaklarnn ular ba parman ucuna dokunulur; dier parmak uzatlr.
Bu Mudra genel olarak kalbin ifa bulmas ve glendirilmesi iin de uygulanr.
Kundalini-Mudra

Ellerle gevek yumruk oluturulur, sol iaret parma uzatlr ve bunu sa yumruun altndan
iine yerletirilir. Ba parman ucunu sol iaret parmann ucuna yerletirilir. Karnn nnde
tutulur.
Kozmik ruh ile bireysel ruhun birlemesidir.
Ksepana-Mudra (Boalma ve serbest brakma hareketi)

aret parmaklar dz olarak birletirilir, dier parmaklar birbirine geirilip parmak ular
ellerin srt tarafna yerletirilir. Ellerin arasnda kk bir boluk braklr; oturma
pozisyonunda iaret parmaklar yeri gsteriyor olmal, yatar pozisyonda ise ayaklar
gsteriyor olmal.
Bu Mudra kaln barsa uyarr, derideki ve akcierdeki tketilmi enerjiyi dar atar.

Garuda-Mudra (Garuda,Mistik Ku)

Sa el sol elin stnde ve ba parmaklar birbirine kenetlenmi olarak alt karn blgesinde
nefes alp verme sresi kadar tutulur. Sonra gbek deliine kaydrlr, ardndan mide
boluunun zerine yerletirilir. Sol el gs kemiinin zerine koyulur. Eller omuz ynnde
dndrlr ve parmaklar alr.
Bu Mudra kan akn ve dolam hareketlendirir.

Hakini-Mudra (Hakini- Aln akras lahi)

Tm parmaklarn ular birletirilir. Bu parmak duruu, bilimsel adan incelenmitir.


Aratrma sonucu, sol ve sa beyin yarlarnn birlikte almalarn destekledii
kefedilmitir. Hafza ve beceri kurslarnda nerilmektedir.
Chin Mudra(Bilin Mudras )

Ba parmak ucu ile iaret parmak ular birbirine dedirilir; dier parmaklar uzatlr; eller
gevek baldrda tutulur. Svadhistana blgesini aar. zellikle kabzla iyi geliyor.

Hatha Yogann en tannm el tutulardr ve bedensel, zihinsel ve ruhsal alanda etki


etmektedirler. Bu tutular, insan uurunun (iaret parma) Kozmik uura (ba parmak) olan
balln temsil etmektedir.

Jnana Mudra (Bilgelik Mudras )

Ba parmak ucu ile iaret parmak ular birbirine dedirilir; dier parmaklar uzatlr; eller
gevek baldrda tutulur. Eller ge doru tutulur.

Chinmaya Mudra (Tezahr Etmi Bilin Simgesi)

aret ve baparman ular hafife birletirilir; dier parmaklar kapaldr. Mide akrasn
aar.
Adi Mudra (Temel Simge)

nce baparmak avu iine saklanr ve sonra dier parmaklar baparma rtecek ekilde
yumruk yaplr. Udana (5-6-7.akra blgesi) blgesindeki enerjiyi aar.
Brahma Mudra (Evrensel Ruh)

Baparmak avu iine saklanr ve sonra dier parmaklar baparma rtecek ekilde yumruk
yaplr, yumruk yukar dnktr. Om meditasyonunda kullanlr.

Atmanjali-Namaskar -Mudra (Dua Edi Duruu)

Avu ileri birbirine yapk ve parmaklar kapal olarak eller ste tutulur.Anlam sevgiyle
saygyla karmzdakini selamlamaktr..
Sol elimiz evrensel duygu, dncenin ve simgesidir. Sa elimiz dnyasal duygu, dnce
ve eylemlerimizin simgesidir.
Bu Mudra uyum, denge, rahatlk, sessizlik , ve huzur verir. Tanrsal olana kalbinizin dileini
gerekletirmesi iin bir dilekte bulunduunuzda bu mudra ile destekleyebilirsiniz.
Dhyani-Mudra (Meditasyon Duruu)

Sol el sa elin iinde ve ba parmaklar birbirine deiyor olmaldr.


Bu mudra, insann isel olarak huzur iinde, ar ve spiritel yolda ihtiya duyduu eyleri
alabilmesi iin iini bo tutmakta olduunu temsil eder.

KAFA MUDRALARI
Yoni Mudra ( Kaynan Mhr)
Pratyahara da kullanlr. Duyu kontroldr.Darya kapatmaktr.Vijnanamaya koann farkna
varmaktr. Dokuz delii kapatmaktr. nemli olan ida ve pingalay kapatmaktr.
Meditasyon oturularndan biri uygulanarak, ritmik ve derin nefes alnr. Nefes tutulur. Ba
parmakla kulaklar, iaret parmaklaryla gzler, orta parmakla burun delii kapatlr. Duda
kapatmak iin yzk parma st ve sere parma alt dudaa dedirilir. Orta parmak burundan
hafif kaldrlr ve yavaa nefes verilir; dier parmaklar sabit tutulur. Nefes alnr ve burun
delikleri tekrar kapatlr.
da ve pingala nadi, burun blgesindeki enerji kanallardr. Bu yolla alnacak sptil hayat
enerjisi de vardr. Sushumma nadi isimli ana enerji kanalnn solunda ida nadi, sanda ise pingala
nadi adnda iki kanal daha bulunur. Pingala nadi kanal sa, ida nadi kanal ise sol burun
deliinden balayarak kuyruk sokumuna kadar iner. Yine, Gne enerjisi pingala nadi kanalndan,
Ay enerjisi de ida nadi kanalndan akmaktadr. Evrensel ruh olan kozmik hayat enerjisi nefes
alrken hava ile birlikte vcuda girmektedir. nsan nefes aldka akcierleri oksijenle, bio-enerji
kanallarn ise kozmik enerji ile doldurmaktadr. Nefes konusunun tm mistik retilerde neden bu
kadar nemli olduunu daha iyi anlayabiliriz.

Shambhavi Mudra (nc Gze Odaklanma )

Omurga dz konuma getirilir (dik oturun); ba dik tutulur ve ene hafife da doru
karlr. Bu hareket omurga ile ban hizalanmasn salayacaktr. Ba dik bir ekilde ve
gzler nc gze bakarcasna (kalara doru) baklr. Bu gz pozisyonuna "shambhavi
yoga mudra" denilmektedir. Eller rahat bir ekilde dizlerin zerine koyulur. Olabildiince
rahatszlk
derecesine
gelmeyecek
kadar
hareketsiz
kalnmaldr.
Bu
gz
pozisyonundayken
gzler
kapatlr.
Rahatsz
olacak
kadar
zorlanmamaldr. Meditasyon tamamladnda avular stlmak iin birbirine srtlr;
gzlerin zerine yerletirilir ve yavaa gzler alr. Bu hareket gzleri rahatlatp kaslarn
gevemesini salayacaktr.
Balk asanasnda (matsyasana) kullanlr. Gz tansiyonu olanlar, katarakt ameliyat olanlar
dikkatli yapmaldrlar. Baygnlk hissi olur; bu doru yapld anlamna gelir

Agoari Mudra (Burnun ucuna Odaklanma)


Burnun ucuna bakmaktr. Ruhsal sramay kafa mudralar yapar. Bilinmeyen ve grnmeyeni
grmememizi salar. Kk akray aar, sabahlar yaplr. Meditasyon oturularndan birini
uygulayp eller baldra koyulur. 1 dakika ile balayp, yava yava arttrlr. Nefes alnr ve vermek
isteyene kadar nefes tutulur. Muladhara (toprak) akradan nefes alnr; tutulur; sonra verilir.
Konsantrasyonu glendirir; sinir sistemini sakinletirir ve kk akray uyarr.

Khechari Mudra (Dil Kiliti)


Bilincin ge doru hareket etmesi demektir. Dil kilidi anlamna gelir. Eer yaparken aznzn
tad acrsa braklr. Sistemde ok toksin var demektir.(fiziksel ve ruhsal takntlar) Azn tad
tatllamaya balarsa alyor demektir. Bindu akray tetikler. (San dnd blge) Bindu
akradan genize bir damlann damlad sylenir. Buna nektar denir. Azn tad dediimiz budur.
Bindu akra, damak(lalahan akra) ve 2. akra arasnda bir nadi vardr. Bunlar birbirine baldr.
(2. akrann enerjisi, erkek ve dii enerjinin bedende harmanlanmasdr. ayba kanamas 2.
akraysa,sperm,tepe,akradr.)
Bu sistemde bir bozukluk varsa azn tad bozulur. Bu mudra, bu sistemi oturtur.Bu nektar
damla damlar ve yeterli olduunda metabolizma durur. Eer yeterli deilse mesela thyroid ortaya
kabilir. Bu damlama belirli younlua ulatnda oksijene gerek kalmaz.

BEDEN MUDRALARI
Yoga Mudra (Birliin Mhr)
Vajrasana ve ya bada kurulur. Kadnlar sol eliyle sa kol bileini tutup eker; ele chin mudra
uygulanr. Erkekler tam tersini yapar. ne doru eilip aln yere dedirilir; tek hamlede gvde
kaldrlr. Ritim tutularak yaplr. Boyun ft olanlar kafasn bloa koyabilir. Ajna akra alr.
ift kez yaplmaz 9 veya katlar olmaldr. En mkemmel 27 kezdir. Zihin bo olmaldr.
Meditasyona girilir. ok yorgun olunduu zaman yaplabilir.

Padmasana Mudra(Lotus Duruu)


Sanskrite' de "padma" lotus, nilfer iei anlamn tamaktadr, dolays ile oturuta
lotus duruu olarak adlandrlmaktadr.
Padma-asana almas olduka ura gerektirecek bir oturu eklidir, genelde meditasyon
almalarnda bu oturuun kullanlmas istenilir ve "tam lotus" olarak adlandrlr.
Oturu ekli dzenli olarak yapldnda ve nefes almalar ile dier almalarda
kullanldnda vcudun hem fiziksel hem de kimyasal olarak ypranmasnn nlendii gr
kuvvetlidir. Padma-asana oturu ekli ile vcudun iinde sptil olarak var olduu dnlen
Nadi ad ile anlan enerji kanallar alr, vcudumuzda var olup da kullanamadmz,
Kundalini konusunda deneyimleyebileceimiz enerjimiz omurgamz evresine yaylarak
bamza doru ykselir.

Avini Mudra(At Ynetmek)


Ava Sanskrit dilinde "at" anlamna gelir. Avini ise "at ynetmek" olarak
deerlendirilmektedir.
Avini Mudra, hem Kundalini hem de Bandha almalarnda kullanlaca iin en iyi
ekilde renilmesi, sk sk tekrar edilerek deneyim kazanlmas ve en iyi ekilde uygulanmas
gerekir.
Avini Mudra almas karn kaslar ile birlikte ans kaslarn da skarak kontrol altna
alnmas ve ansn ie ekilmesi ile oluturulur. Hemoroide iyi gelir; enerjinin bedenden

szmasna engel olur. Pascimottasana, kedi, sarvangasana, danurasana, ustrasana, irsana


asanalarnda uygulanr.
Viparita Karani (Ters Dnk)

Beden mudrasdr. Viparita dnk anlamna gelir ve bu duru srt st uygulanan bir
pozisyondur.
Katlanm battaniyeyi duvarn nnde st ste koyarak ykseke bir destek oluturulur. Sol
kala bu destein zerinde, kaba etler duvara yakn, dizler bkl olacak ekilde yan tarafa doru
yere yatp, srt stne doru yuvarlanp dnlr ve bir hamlede bacaklar duvara yaslanr. Bacak
duvarda, srtn alt ksmyla kuyruk sokumu kemii yerde destein stnde, gvdenin geri kalan
ksm yerde dinlendirilir. Kollar yatay ve avular yukar dnk olarak yana doru uzatlr. Duruu
sona erdirirken, ayaklar duvardayken dizler bklr ve srt yerde olacak ekilde odann ortasna
doru vcut itilir. Sonra gvde sa tarafa doru dndrlr; eller kullanlarak yer itilir ve oturur
konuma geilir.
Bacaklardaki svy boaltr, karn ve kasklar yumuatr, yerekimi etkilerini tersine evirir,
kan ve lenf akn tersine evirir. Kalbi ve beyni dinlendirir, yorgun bacaklar rahatlatr, varise iyi
gelir. Beden yeniden enerji salar ve bedeni gevetir. Tiroid problemlerine iyi gelir. Vishuda
akray arndrr. Auray aydnlatr.
Yksek tansiyon ve kalp hastalar dikkatli olmaldrlar. 15 dakikay gememelidir.

Kaynaka:
http://healing.about.com
Mudralarla ifa Parmak Yogas
Mudralar Kubera
Gertrud HIRSCHI Mudralarla ifa Kitab