En reconeixement a l’esforç i el treball realitzat al llarg d’aquest 1r.

trimestre em complau atorgar aquest diploma a:

La Mestra de 4t.: María Martínez Saavedra

Curs 2010/2011

Castellgalí, 21 de desembre del 2010