P. 1
TỔNG HỢP TRUYỆN CƯỜI

TỔNG HỢP TRUYỆN CƯỜI

|Views: 11|Likes:
Published by a9hiphop1810

More info:

Published by: a9hiphop1810 on Jul 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2011

pdf

text

original

T NG H P TRUY N C

I

M t chàng trai g i tin nh n SMS cho cô gái mình ang ý v i n i dung nh sau: ³Em i! Khi em c tin nh n này, em n anh cu c h n. Xóa tin nh n này, em n anh cu c tình. L u tin là em n anh 1 n hôn. Tr l i anh, em n anh t t c . Còn n u em không tr l i... thì em ã yêu anh!´. M t lát sau anh chàng nh n l i tin t 1 máy khác: ³Tao là b n trai nó ây, c tin này mày ph i g p tao t i nay. Xóa tin này mày s n 100 cái m, l u tin này mày n 200 cái á, tr l i tao mày s n t t c . Không tr l i? T i nay tao t i nhà mày B c t i nhà em, bóng x tà. ng ch n m phút, b em ra. L th phía tr c, vài con chó. Lác ác ng sau, chi c ch i chà. S quá anh chu n, quên ôi dép. Ông già ngoác m , ng ch i cha. Phen này nh t quy t thuê cây ki m. Tr v chém ng t làm ba B Lu t Tình Yêu i u 9 : "N u ai vô tình ho c c tình gây th ng nh cho ng i khác, l i h u qu làm tan nát trái tim ng i ó, thì ph i ch u hình ph t chung s ng tr n i v i ng i ó". Yêu là không h i ti c - Có l tai mà nh i c. Yêu ph i bi t c ng quy t - N ng nàn và k ch li t. Yêu là ph i ch u thi t - Xài ti n không c ti c. Yêu cho t i s c tàn l c ki t - Cho t i khi t chi b i li t. Mi n cái chi c n là không li t - Yêu dz y m i là yêu...thi t! ^^! M i câu cú c a VN có th hi u nhi u ngh a n u ta t d u ch m d u ph y khác nhau VD: "M i gia ình có 2 con, v ch ng h nh phúc" gi ta chuy n d u ph y s thành "M i gia ình có 2 con v , ch ng h nh phúc." Sau khi b nh bò iên lan tràn kh p n i, m t n phóng viên c c i tìm hi u lý do. H i th m m t h i, cô tìm n c m t trang tr i nuôi bò s a, n i phát hi n ra ca b nh bò iên u tiên. Cô h i ng i qu n lý trang tr i: ³Ông ch m sóc l bò s a này nh th nào?´ ³Hàng ngày chúng tôi cho n úng gi quy nh, ngày v t s a 2 l n, m i n m cho chúng i l y gi ng 2 l n«´ ³Ôi, l nh . V y thì t i sao chúng nó l i iên c?´ ³Th tôi h i cô nhé: ngày nào tôi c ng v t s a cô 2 l n mà 1 n m m i cho i ch i v i b n trai 2 l n thì cô có iên ng i lên không? Trên m t chuy n tàu v t i Tây D ng. M t cô gái xinh p vi t trong nh t ký. Ngày th 1: Bi n p, con tàu r t l n và thuy n tr ng c c kì p trai. Ngày th 2: Thuy n tr ng ã t tình, d a s làm m tàu n u mình t ch i làm b n v i anh y êm nay. Ngày th 3: Mình ã c u con tàu cùng 1.300 hành khách! Trong ngày 14/2 nghe nói n u b n bóp ch t c ng v nh vi n bên c nh b n i yêu mình 14 phút 2 giây thì ng i ós

Hôm wa em t nhà , m ánh em g n ch t . Hôm nay m lên n ng, m t mình em t ti p . H ng r ng th m mùi khói, n c su i en si` si`.C nhà em ch t cháy, em án tù chung thân. Tù c a em be bé, n m` gi a r ng xanh. Chú công an tre tr p em r t dã man.H ng r ng tanh mùi máu, n c su i pha màu h ng.Tù c a em trên gác,xác em Tây Nguyên la` la' la la` la

. N u 1 ngày nào ó b n c m th y bu n và mu n u ng cafe..V y ph i làm sao h s p? ... ng sau t ng lai là« zzz m t wa.. Cô th y ng c nhiên nên nhìn vào t m bi n. Cô v i thay t m bi n khác. cô i t m bi n l n n a. c m ùa gi n!"..... anh.... ng sau khép l i là m ra... cô gái v i v m t t m bi n t c nh h che và nh ch y vào trong...^^ Chi c xe ma __Vào m t ngày n . Trong thành ph to to Có con ng nho nh Trên con ng nho nh Có ngôi nhà to to Trong ngôi nhà to to Có c n phòng nho nh Trong c n phòng nho nh Có cái gi ng to to. m i ng i u c i! Cô nhìn xu ng t m bi n thì th y dòng ch :" Tr n tr t....hãy g i cho tôi .tôi k h a s tr ti n nh u cho b n nh ng tôi h a s ng i n m i giùm b n trong su t bu i nh u.vì lúc ó chính tôi là ng i ang bu n và c n b n r tôi i nh u hay u ng cafe .. L n này. ng sau ta là quá kh ......... ng sau tình u là tan v .. Có cái qu n nho nh Trong cái qu n nho nh . ki u ó thì cha nó u i theo k p con. ng sau n c i là n c m t. Ông ta ho ng h t thét lên ³C u tôi v i!´ Không ai tr l i. xu ng y xe ph tao coi´ M d n con gái: " i v tr c n th n nghe con.Không th tình tr ng này kéo dài nh v y c. ng sau quá kh là t ng lai.... anh. nh ch a.. Có bà v nho nh Bên bà v nho nh Có ông ch ng to to... ... áo x c quá sâu khi n ông ta không sao t p trung t t ng làm vi c c... ng sau n i nh là tình yêu. ng sau chiêm bao là v m ng.. ng sau c m thông là th ng h i.và b n h a s tr ti n cho tôi nhe. Th là th t nhanh chóng ng i àn ông nhãy ra kh i gi ng .Còn n u 1 ngày nào ó b n g i cho tôi mà k th y tôi tr l i.. Nh ng khi cô c m t m bi n. Ng i ph n ho ng h t nh y ra kh i gi ng và hét l n v i ng i àn ông: " Ch t r i ! ch ng em y ".. Ông ch ng tuy to to. Trên cái gi ng to to. Ho ng h n. Ngày mai. ng sau l i yêu là d i trá. M t ng.... Tr trêu thay! M i ng i càng c i l n h n.Nh Nh . Có cái gì ó. T i lúc này. To To.M t cô gái m c t m hai m nh xu ng h . di u k di u k M t ngày mùa hè oi . m nh d i c a cô tu t ra.. Nh ng m t i u kì l ó là xe v n l n bánh m t cách ch m rãi......tôi k h a s tr ti n cafe cho b n nh ng tôi h a s ng i u ng cafe cùng b n. Nh ng c p mông nho nh Trên c p mông nho nh Là cái qu n to to..hãy g i cho tôi. Nói tóm l i« coi ch ng sau l ng M t ôi nam n ang n m ng nh hai a tr vô t i.. Trên t m bi n ghi:" Ch này sâu 1m8 " ... s u i vi c ông ta. B ng có ti ng thét lên ³C u gì th ng kia. t m bi n ghi:" Khu v c dành riêng cho nam gi i". ng ph thì c ng v ng tanh«Tài x c ng bi n âu m t tiêu luôn. Trong cái qu n to to.. ng sau bi n r ng là bão giông.. T i 3h sáng b ng nghe ti ng ng l n vang lên t phía ngoài. L có b ch n ng làm b y thì con ph i bình t nh. s p g i n th ký vào phòng riêng nói chuy n.. ng sau n c m t là ni m au... xe buýt v n ch y -Ch t ông ta gi t mình th c d y và th y xung quanh mình ko còn ai.. ông ta v n ng .... b o nó t t qu n nó xu ng r i m i b ch y.hãy n bên tôi.. ng sau l nh giá là khát khao.... vui v vén váy lên.lúc nh lúc to N u 1 ngày nào ó b n c m th y bu n và mu n nh u. .. Do v n ng quá m nh..Ông k toán tr ng luôn kêu ca v i anh r ng em bao gi c ng m c váy quá ng n. m i ng i nhìn cô b ng ánh m t kinh hãi. m t ng i àn ông tan ca v khuya -Ông ta leo lên m t chi c xe buýt và ng thi p i lúc nào không bi t -Th i gian v n trôi i.

Anh ta r i ng m t t . con trai l i cao l n h n con gái? H c sinh: B i vì lúc y 2 qu cân c a con gái m i l n lên và n ng h n 2 qu cân c a con trai . . ch y qua 1 b i gai r i lao nhanh v phía xe h i c a mình. h h ng!" Ng i ph i: " th sao anh l i b ch y?.. Cô giáo: T i sao l a tu i nh .B t nh n l n anh ch a th y ph n kh a thân hay sao mà anh nhìn tôi d v y? Gã tài x b i r i tr l i: . các b n n th ng có xu h ng cao h n các b n nam? H c sinh: Th a cô. c bi t là trên ng i cô ta không còn m t m nh v i che thân.À. cái ó thì tôi ã th y nhi u.trong tr b ch xu quay tr n hét l ng thái tr n tru ng nh nh ng và nh y ra kh i c a s nh m t ng i iên. cô ta c m th y b c mình vì gã tài x c nhìn cô qua kính chi u h u mãi mà không ch u nhìn ng lái xe. Sau khi lên taxi và ã i cm t o n ng dài. b i vì con trai có 2 qu cân níu l i . nh ng tôi ang t h i là không bi t cô c t ti n âu tr Trong gi Sinh h c. Cô gái h i v i v b c b i: . trên xa l v ng có m t cô gái tr p v i mái tóc xõa dài ang v y g i taxi. Cô giáo: (b c mình h i ti p) Th t i sao tu i tr ng thành. l ng nh ng !" Tr i ã khuya. M t lát sau anh ta l i phòng và la lên v i ng i ph n : " Tôi là ch ng cô ây .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->