You are on page 1of 37

Beceri10

Uzmanlam Meslek Edindirme Merkezleri Projesi

20 Temmuz 2010

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 2

ereve
Trkiyede isizlik sorununun dn, bugn Beceri10: Beceri kazandrma ve i edindirme

seferberlii
Amalar

Fark nerede? Sre nasl ileyecek? Proje ortaklar ve ykmllkleri dari koordinasyon nasl salanacak?

Beklenen ktlar ve performans kriterleri Genel deerlendirme

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 3

Trkiyede isizlik sorunu


Giderek artan gen nfus
Her yl alma ana giren 800 bin gen

Demografik deiimin frsata dntrlmesi gerei


2025e kadar bamllk oranlar decek Eitim dzeyi greli olarak dk ve bu teknolojik geliime nnde balayc kst oluturuyor

1980 sonrasnda Trkiyenin ekonomik dnm ve yaratt beceri

uyumsuzluu

Tarmdan sanayi ve hizmetlere gei Kyden kente g Dk teknolojiden orta teknolojili retime gei Hizmetler sektrnde yeniden yaplanma ve lek ekonomisine gei Ekonomik krizler ve yaratc ykm sreci

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 4

Trkiyenin eksii nedir?

(1) Faktre dayal --------------> (2) Verimlilie dayal --------------> (3) Yenilikilie dayal

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 5

Trkiyenin eksii nedir? (2)


Trkiyenin benzeri verimlilik odakllktan

yenilikilik odaklla geen lkelerle karlatrldnda

Byk i piyasas avantajken, 3 eksiimiz var Yksek renim ve mesleki eitim gc piyasasnda etkinlik Kurumsal altyap

Bu projeyle eitim bata gelmek zere 3

alanda da ilerleme salanacaktr

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 6

Artan aktif igc politikalar ihtiyac


Aktif igc politikas nasl baarl olur?
1. gc piyasasn analiz etme kapasitesinin 2. 3. 4. 5.

inas Politika tasarm kabiliyetinin inas Uygulama kapasitesinin glendirilmesi Eitim altyapsnn elden geirilmesi lgili kurumlar arasnda koordinasyonun salanmas

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 7

Beceri'10: Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii


Uzmanlam Meslek Edindirme Merkezleri Projesi
Bu bir meslek edindirme projesidir, ama ayn zamanda

rekabetilik projesidir

Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik deiimler

sonucu nitelikleri manasn yitiren isizlerimiz iin i bulma umududur irketlerimiz iin rekabet gc kazanma umududur

Nitelikli insan kayna bulamad iin verimsiz alan

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 8

Projenin amalar
Bu projeyle;
KUR tarafndan yrtlen mesleki eitim faaliyetlerinin firmalarn

ihtiyalarna uygun olarak dzenlenmesini ve etkinliinin artrlmas, Meslek liselerinin altyaplarnn yenilenmesini ve eiticilerin gelien teknolojiye uyumunun artrlmas, l stihdam ve Mesleki Eitim Kurullarnn daha ilevsel hale getirilmesi, Odalar ve iverenlerin mesleki eitim kurslarnn ynetim srelerine katlmnn artrlmas

amalanmaktadr.

Bylece; Trkiyenin sanayi politikasyla uyumlu bir istihdam politikas gelitirilmesine hizmet edilecektir. Aktif igc politikalarnn baarl bir ekilde yrtlmesi iin hem merkezde, hem de yerelde kapasite inas salanacaktr.

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 9

Bu proje neden farkl?


Yeni bir ibirlii mekanizmasnn tasarm
Gzel bir kamu-zel sektr ortakl (PPP) rnei Ortak akldan doan byk g Odalara yeni sistemde nemli sorumluluklar ykleniyor htiya planlamas ve eletirme almalar ile

hizmet sunumu bir arada yrtlyor

i ile iveren kurs ncesinde eletiriliyor Eiticiler, deien ihtiyalara gre eitiliyor Eitim altyaps yenileniyor Teorik eitim alan kursiyerlerin staj yapmas salanyor

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 10

Projenin bileenleri
1.

Eitim altyapsnn glendirilmesi (MEB-KUR)


Makine-tehizat alm Mfredat revizyonu Eiticilerin eitimi Pilot olarak belirlenen 19 il Yaygnlatrma iin kapasite inas Kursiyer seimi Staj yerletirme e yerletirme

2.

gc piyasas ihtiya analizi (TOBB-ET, TOBB, KUR)

3.

Eletirme almalar (TOBB, KUR)


4.

Yeni tasarlanan kurslarn uygulanmas (KUR, MEB)

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 11

Eitim Altyaps Eletirme Eitim

htiya Analizi

e Yerletirme

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 12

Ksaca kurs ve ie yerletirme sreci


1. Mesleki eitim ihtiya analizi 2. Eitim altyapsnn gelitirilmesi 3. htiyalar dorultusunda kurslarn almas 4. verenlerin beklentileri dorultusunda

kursiyerlerin seilmesi 5. Teorik ve pratik (staj) eitimlerin yaplmas 6. Baarl kursiyerlerin belgelendirilmesi 7. Yeni sisteme gre baarl olan kursiyerlerin ie yerletirilmesinin salanmas

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 13

Sre nasl ileyecek? (1)


1. Blgesel ve sektrel mesleki eitim ihtiyalar Odalarn

aktif katlmyla TOBB- ET tarafndan belirlenecektir


htiya analizi pilot olarak seilen 19 ilde

uygulanacaktr
19 ilde ve ilgili TOBB Sektr Meclislerinde anket

almalar ve odak grup toplantlar gerekletirilecektir


Bu alma ile irket talepleri konusunda bir ihtiya

listesi belirlenecektir

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 14

Sre nasl ileyecek? (2)


2. Eitim altyapsnn gelitirilmesi almalar MEB ve

KUR koordinasyonunda salanacaktr


Uzmanlam Meslek Edindirme Merkezi olarak

belirlenen 81 ilde faaliyet gsteren 111 Teknik ve Endstri Meslek Lisesinin teknolojik geliime uygun mesleki eitim verilebilmesi iin gerekli donanm tedarik edilecek
Bu okullardaki eiticilerin bilgi ve becerilerini hizmet ii

eitim yoluyla gncellenmesi salanacaktr

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 15

Sre nasl ileyecek? (3)


3. Belirlenen ihtiyalar dorultusunda l stihdam ve

Mesleki Eitim Kurullarnca (MEK) gerekli kurslarn almas iin karar alnacaktr belirlenecektir

Kurs ierikleri ihtiya analizine dayal olarak

Sadece ihtiya analizinde belirlenen alanlarda

ve taleple orantl olarak kurslarn almas salanacaktr

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 16

Sre nasl ileyecek? (4)


4. lgili Oda ve KURun koordinasyonunda kurslara

katlmaya hak kazanan kursiyerler belirlenecektir arasnda eletirme yaplarak iyerlerinin nceliklerine gre kursiyer seimi yaplacaktr portal kurulacaktr

Kurslar balamadan nce iyerleri ile kursiyerler

n eletirme iin ortak kullanma ak bir bilgi

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 17

Sre nasl ileyecek? (5)


5. Kurslar, teorik ve pratik eitimden oluan iki aamal

olarak balatlacaktr.

Teorik ve temel uygulama eitimleri, daha nceden belirlenen ve

modernize edilen Uzmanlam Meslek Edindirme Merkezlerinde gerekletirilecektir kurulularnda gerekletirilecektir

Pratik eitimler (staj) ise eletirme yaplan zel sektr Teorik eitim sresince kursiyerlere KUR tarafndan gnlk 15 TL

(aylk 360 TL) deme yaplmas salanacaktr

Pratik eitimler sresince kursiyerlere KUR tarafndan gnlk 15

TL (aylk 360 TL) deme yaplmas, i kazas ve meslek hastalklarna karn sigorta prim giderlerinin yine KUR tarafndan denmesi salanacaktr.

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 18

Sre nasl ileyecek? (6)


6. Belgelendirme sreci iki aamal olarak Kurs Ynetiminin

koordinasyonunda yrtlecektir

Kurslar baarl olarak tamamlamak iin teorik ve temel

uygulama eitimleri ile pratik eitimlerin (staj) her ikisinden baarl olmak zorunludur

Teorik ve temel uygulama eitimleri eitmenler

tarafndan, pratik eitimler ise iveren (veya temsilcisi) tarafndan deerlendirilecektir sertifikalarnn devreye girmesiyle kursiyerlerin ulusal mesleki yeterliliklere gre belgelendirilmesi salanacaktr

lerleyen dnemde MYKnn mesleki yeterlilik

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 19

Sre nasl ileyecek? (7)


7.

e yerletirme sreci n eletirme dorultusunda Odalarn koordinasyonunda yrtlecektir


Tanmlanan sre sonucunda kurslar baarl olarak tamamlayan

kursiyerlerin asgari yzde 90nn iyerlerinde en az eitim ve staj sresi kadar ncelikli olarak staj yaptklar kurumlarda istihdam edilmelerine ilikin eletirme faaliyetlerini ilgili Oda koordine edecektir iveren pay 1 yl boyunca kamu kaynaklarndan karlanacaktr durumunda ise sigorta primi iveren pay 1,5 yl sreyle karlanacaktr

Baarl kursiyerlerin istihdam edilmesi durumunda sigorta primi


Belgelendirmenin ulusal yeterlilikler erevesinde yaplmas

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 20

Uygulama plan
Haziran 2010 Haziran Temmuz 2010 Protokoln mzalanmas cra Kurulunun oluturulmas Kurs Ynetimlerinin oluturulmas Tantm ve bilgilendirme faaliyetleri Pilot illerde igc piyasas ihtiya analizlerinin balatlmas Okullarn donatmnn glendirilmesine balanmas Eiticilerin eitiminin balatlmas Kurslarn balatlmas

Austos 2010 Austos 2010 Austos 2010 Ekim 2010

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 21

Proje ortaklar ve ykmllkleri


alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl Trkiye Kurumu Genel Mdrl (KUR)
htiyalar dorultusunda kurslarn almasn salamak Kursiyer seimi, staj ve ie yerletirme srelerinin koordinasyonunu yapmak

Milli Eitim Bakanl Erkek Teknik retim Genel Mdrl (ETGM)


Kurs mfredatlarnn gncellenmesi Eitim altyapsnn modernizasyonu Eiticilerin eitimi

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 22

Proje ortaklar ve ykmllkleri


Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) lgili Ticaret ve Sanayi Odalar ile Sanayi Odalar
gc ve mesleki eitim ihtiyalarnn belirlenmesinin koordinasyonu Staj ve ie yerletirme eletirme almalar KUR faaliyetleri hakknda bilgilendirme almalar

TOBB Ekonomi ve Teknoloji niversitesi (TOBB-ET)


Pilot olarak belirlenen illerde ve sektrlerde igc piyasas analizlerini yrtmek gc piyasas analizleri konusunda Odalarda ve KURda kapasite inasna katkda bulunmak Yerel ynetiim mekanizmalar iin sistem tasarm Mesleki eitim kurslar iin yeni sistem tasarm

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 23

dari koordinasyon nasl salanacak?


Merkezi Koordinasyon: cra Kurulu SGB Mstear Yardmcs TOBB Genel Sekreteri ETGM Genel Mdr TOBB ET Rektr KUR Genel Mdr Yerel Koordinasyon: Kurs Ynetimi Okul Mdr KUR l Mdrl temsilcisi l Milli Eitim Mdrl temsilcisi Oda temsilcisi

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 24

cra kurulu grev ve yetkileri


Sekreterya KUR, bakanlk dnml

olarak yrtlr Ayda bir toplant yaplr, kararlar oy okluu ile alnr cra kurulu
Projenin etkin ekilde yrtlmesi, Genel ynetim ve koordinasyonun salanmas, Karlalan aksaklklarn giderilmesi ve ihtiya

duyulan deiikliklerin yaplmasndan sorumludur.

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 25

cra kurulu btenin kullanmn koordine edecek?


2010 yl
111 okulun donanm gideri: 2.084 eiticinin eitim gideri: TOBB-ET danmanlk hizmet gideri:

93.671.433 TL
87.999.433 TL 4.184.000 TL 1.487.120 TL

2011 Yl
Okullarn yeni donanm ihtiyac 2.000 eiticinin eitim gideri:

12.800.000 TL
8.800.000 TL 4.000.000 TL

2012 Yl
Okullarn yeni donanm ihtiyac 2.000 eiticinin eitim gideri:

12.800.000 TL
8.800.000 TL 4.000.000 TL

Genel Toplam

119.270.553 TL

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 26

Kurs ynetimi grev ve yetkileri


Bakan yeler arasndan seilir, kararlar oy okluu ile alnr Sekreteryasn KUR yrtr Kurs Ynetimi okullarda dzenlenecek mesleki eitim faaliyetleri

kapsamnda;
Kurslarn ynetimi ve planlanmasn, Kurs programlarnn hazrlanmasn, Kursiyerlerin seilmesini,

irketlerle kursiyerler arasndaki eletirme faaliyetlerinin yrtlmesini


Eitim alacak eiticilerin belirlenmesi, eitim sonularnn takip edilmesini, Kurslarda eitim verecek eiticilerin tespit ve temini, performanslarnn izlenmesini, Kurslarn takibini, Baarl kursiyerlerin sertifikalandrlmasn

yrtr ve/veya koordine eder.

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 27

Kurs ynetimleri neden nemli?


Kurs ynetimleri, yerel dzeyde kamu-zel sektr

kurulular arasnda ibirliinin saland rnek bir mekanizma olacaktr Projenin ileyiinde karlalabilecek sorunlarn ivedilikle zlebilmesi iin Kurs Ynetimlerinin salkl bir ekilde almas son derece nemlidir
Yerelde artlar ve ihtiyalar olduka farkllaacaktr Merkezden farkllaan sorunlarn tespiti ve zm

mmkn deildir

Ortak hedefler dorultusunda ortak

zmlerin gelitirilmesi ana hedef olmaldr

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 28

Kurs ynetimleri neden nemli? (2)


Kurs ynetimlerinde baarnn salanmas l

stihdam ve Mesleki Eitim Kurullarnn etkinliinin artrlmasnda da nemli bir rol oynayacaktr lerleyen dnemde mesleki yeterlilikler konusunda yerel rgtlenmede de bu kurullar rnek tekil edecektir Projenin baars, Kurs Ynetimlerinin yerelde yazacaklar baar hikayelerine baldr Bylece, Ulusal stihdam Stratejisinin kamu-zel sektr ibirlii ile yerele aktarlmas salanacaktr

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 29

81 ilde neler yaplacak?


Kurs ynetimleri kurularak yerel koordinasyon

salanacak

Eitim altyapsnn gelitirilmesi almalar MEB ve

KUR koordinasyonunda salanacaktr


Uzmanlam Meslek Edindirme Merkezi olarak belirlenen Teknik ve

Endstri Meslek Lisesinin teknolojik geliime uygun mesleki eitim verilebilmesi iin gerekli donanm tedarik edilecek
Bu okullardaki eiticilerin bilgi ve becerilerini hizmet ii eitim

yoluyla gncellenmesi salanacaktr

htiya analizi yaplmayan illerde sre ierisinde yeni

sistem devreye sokulacaktr

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 30

Yeni sisteme uygun pilot uygulamann yaplaca iller


stanbul stanbul Sanayi Odas Ankara Ankara Sanayi Odas zmir Ege Blgesi Sanayi Odas Kocaeli Kocaeli Sanayi Odas

Antalya Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Bursa Bursa Ticaret ve Sanayi Odas Tekirda Tekirda Ticaret ve Sanayi O. Mersin Mersin Ticaret ve Sanayi Odas Manisa Manisa Ticaret ve Sanayi Odas Samsun Samsun Ticaret ve Sanayi Odas Trabzon Trabzon Ticaret ve Sanayi O. Diyarbakr Diyarbakr Ticaret ve Sanayi O. Malatya Malatya Ticaret ve Sanayi Odas Erzurum Erzurum Ticaret ve Sanayi Odas

Adana Adana Sanayi Odas


Konya Konya Sanayi Odas Kayseri Kayseri Sanayi Odas Gaziantep Gaziantep Sanayi Odas Denizli Denizli Sanayi Odas

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 31

Bu 19 il niye seildi?
stanbul Ankara zmir Bursa Antalya Kocaeli Adana Konya Tekirda Mersin Manisa Kayseri Gaziantep Denizli Samsun Trabzon Diyarbakr Malatya Erzurum Seilen-19 Trkiye 2008 2,802,523 772,945 621,919 471,288 332,535 312,713 188,913 169,144 167,581 141,715 145,633 144,167 131,096 144,398 96,780 81,052 76,869 58,869 46,988 6,860,140 9,102,941 lk 6 ay kaytl istihdam 2009 Deiim 2,583,164 -8% 751,595 -3% 569,927 -8% 412,749 -12% 309,710 -7% 287,061 -8% 178,155 -6% 165,094 -2% 147,248 -12% 133,760 -6% 132,875 -9% 132,081 -8% 130,620 0% 126,061 -13% 92,112 -5% 80,424 -1% 73,394 -5% 57,310 -3% 49,213 5% 6,363,337 8,559,010 -7% -6% Pay 30.2% 8.8% 6.7% 4.8% 3.6% 3.4% 2.1% 1.9% 1.7% 1.6% 1.6% 1.5% 1.5% 1.5% 1.1% 0.9% 0.9% 0.7% 0.6% 75% s. Sig. Bavuru Kii Says Pay 244,578 31.1% 45,932 5.8% 62,580 8.0% 68,799 8.8% 22,665 2.9% 34,395 4.4% 19,217 2.4% 10,321 1.3% 29,383 3.7% 9,411 1.2% 16,873 2.1% 16,173 2.1% 13,755 1.7% 19,138 2.4% 6,404 0.8% 3,587 0.5% 3,541 0.5% 4,807 0.6% 1,910 0.2% 631,559 786,270 80% Blge NUTS TR 1 5 3 4 6 4 6 5 2 6 3 7 C 3 8 9 C B A

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 32

Aktif-pasif istihdam politikalar dengesi deiecek


PASF GC POLTKALARI Kii
2002 2003 2004 2005 2006 83.091 129.299 219.407 376.141 476.494

AKTF GC POLTKALARI Kii


4.212 13.155 11.707 5.538 17.106

gc
23.818.000 23.640.000 24.289.000 24.565.000 24.776.000

gcne Oran
0,3% 0,5% 0,9% 1,5% 1,9%

gc
23.818.000 23.640.000 24.289.000 24.565.000 24.776.000

gcne Oran
0,02% 0,06% 0,05% 0,02% 0,07%

2007
2008 2009

922.815
5.965.384 6.206.761

23.114.000
23.805.000 24.748.000

4,0%
25,1% 25,1%

33
30.676 213.852

23.114.000
23.805.000 24.748.000

0,00%
0,13% 0,86%

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 33

Beklenen ktlar ve performans kriterleri (1)


1. 111 okula 106 milyon TLlik makine-tehizat

yatrm yaplacak

833 okula 2010 ylnda 21,5 milyon TL makine-

tehizat yatrm yaplyor Yatrm yaklak 10 katna kyor

2. 6 binin zerinde eitici modern tekniklere

gre eitilecek

2010da 833 okulda 3,713 eitici eitiliyor Eitici eitimleri 6 katna kyor

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 34

Beklenen ktlar ve performans kriterleri (2)


3. 5 ylda yaklak 1 milyon isiz eitimden geirilecek Ylda 9.858 kursta 197.160 isiz eitilebilecek 2009 ylnda sanayi alannda 48,347 isiz eitilmitir Kursiyer says 4 katna kyor 4. Eitilen tm isizler Oda yesi iyerlerinde staj grecek u anda kursiyerlerin yzde ka staja gidebiliyor?? 2009 ylnda sadece 1,287 kii staj programna katld 5. Yeni sisteme gre eitilen baarl kursiyerlerin yzde 90

istihdam edilecek

2009da baarl kursiyerlerin yzde 25i istihdam edilebildi

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 35

Beklenen ktlar ve performans kriterleri (3)


6. gc piyasas ihtiyalar pilot illerde ve

sektrlerde belirlenecek

u anda srekli ve dzenli bir ekilde yerelde igc

piyasas analizleri kapsaml bir ekilde yaplamyor

7. htiya analizlerinin yaygnlatrlmas ve periyodik

olarak tekrarlanmas iin 81 ilden 100-150 aratrmac eitilecek

u anda yerelde ihtiya analizi kapasitesi yetersiz

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 36

Beklenen ktlar ve performans kriterleri (4)


8. l istihdam ve mesleki eitim kurullarna ilerlik
u anda hem sahiplenmede, hem de etkin politika

kazandrlmas iin mevcut sistem iyiletirilecektir


gelitirmede sorunlar yaanmaktadr

9. Odalarn igc piyasalarndaki rolnn

kurumsallatrlmas iin eylem plan hazrlanacak


u anda igc piyasasnda Odalarn sadece

MEKlerde pasif bir grevi bulunmaktadr

Beceri kazandrma ve i edindirme seferberlii

Slide 37

Sonu ve genel deerlendirmeler


Bu projeyle bir ok alanda nemli admlar

atlm olacaktr

stihdamla birlikte rekabet gcn de artrma

imkan Kurumlar aras iletiim ve birlikte alma geleneini oluturmak Ortak sorunlara, ortak zmler yaratma kltr Ulusal politikalar yereli de katarak tasarlama deneyimi