No.

12750 12975 7607 17406 12723 12590 12592 12706 12429 12493

Name Mumbai LTT-Visakhapa... Mysore-Jaipur SF Exp... Secunderabad - Manch... Krishna Express Andhra Pradesh Expre... Secunderabad - Gorak... Bangalore-Gorakhpur ... Secunderabad-Guntur ... Bangalore-Hazrat Niz... Bangalore-Hazrat Niz...

Type Zone From Dep ↑↑ To SF SF Exp Exp SF SF SF SF Raj Raj Exp Exp Exp Exp Exp SF Pass Exp SF ECoR NWR SCR SCR SCR NER NER SCR NR NR CR SCR SCR SCR SCR SCR SCR SER SWR SC KCG SC* SC SC SC* SC SC* SC SC SC SC* SC SC SC SC* SC SC KCG 2:10 2:15 5:30 6:05 6:50 7:20 7:20 7:40 7:50 7:50 8:00 8:20 9:30 9:30 9:30 KZJ KZJ KZJ WL KZJ KZJ KZJ WL KZJ KZJ WL KZJ WL WL WL

Arr DurationHalts Dep Days 4:08 1h 58m 0 M F

Classes II SL 3A 2A 1A

4:20 2h 5m 0 7:40 2h 10m 3 8:32 2h 27m 10 8:40 1h 50m 9:14 1h 54m 9:14 1h 54m 9:58 2h 18m 9:28 1h 38m 9:28 1h 38m 10:28 2h 28m 10:28 2h 8m 11:38 2h 8m 11:38 2h 8m 11:38 2h 8m 0 0 0 4 0 0 1 4 1 1 1

S F II SL 3A 2A 1A S M T W T F Unrese S M T W T F S II 2S SL CC 3A S M T W T F S F T S M T W T F S M T S W T F S II II II II 3A 3A II II SL II F II SL 3A 2A 1A SL 3A 2A SL 3A 2A 2S CC 2A 1A 2A 1A SL 3A 2A CC

11019 Konark Express 17035 Telangana Express 17205-Slip Sainagar Shirdi-Kaki... 17207 17205 12791 67264 18646 12251 Sainagar Shiridi Vij... Sainagar Shirdi-Kaki... Secunderabad-Patna S... Hyderabad Warangal P... East Coast Express Wainganga express

S M T W T F S S M T W T F S S M F T M

SL 3A 2A SL 3A 2A

10:00 KZJ 12:00 2h 0m 0 10:10 WL* 13:45 3h 35m 14 10:25 10:45 WL KZJ 12:53 2h 28m 13:18 2h 33m 4 0

S M T W T F S Unrese SL 3A 2A II S M T W T F S rved S M T W T F S W S II II SL 3A 2A SL 3A 2A

.... Padmavati Express Kakatiya Fast Passen.... Secunderabad Rajdhan...... MEMU SCR Secunderabad-Visakha. Golconda Express Bhagyanagar Express Satavahana Express Godavari SF Express Andhra Pradesh Sampa. Hyderabad-Darbhanga . Simhapuri SF Express SF Exp Exp Exp SF SCR ECoR ECoR SCR SCR 18:55 WL 21:08 2h 13m 1 19:15 KZJ* 22:05 2h 50m 13 20:15 WL 22:10 1h 55m 0 21:15 21:30 21:30 22:00 22:30 WL KZJ KZJ KZJ WL 23:35 2h 20m 23:35 2h 5m 23:35 2h 5m 0:03 2h 3m 4 0 0 0 1 S M T W T F S II SL 3A 2A 1A S M T W T F S Unrese S M T W T F S 3A S M T W T F S T S T T S M T W T F S S II II II II II SL 3A 2A 1A SL 3A 2A SL 3A 2A SL 3A 2A SL 3A 2A 1A 0:48 2h 18m .Kakin..12647 15024 12437 17202 17233 12714 12728 12707 12764 57625 12760 67266 12740 12738 18310 18510 17005 12710 Kongu Express Yeshvantapur Gorakhp.... SF Exp Raj Exp Exp SF SF SKr SF Pass SR NER NR SCR SCR SCR SCR SCR SCR SCR KCG KCG SC* SC* SC* SC* SC SC SC* SC* SC SC SC* SC* SC SC SC SC* 10:45 10:45 12:45 13:05 15:25 16:15 17:40 17:55 18:30 18:40 KZJ KZJ KZJ WL KZJ WL WL KZJ WL WL 13:18 2h 33m 13:18 2h 33m 14:45 2h 0m 15:20 2h 15m 17:30 2h 5m 18:20 2h 5m 19:45 2h 5m 19:48 1h 53m 0 0 0 5 6 1 1 0 M F W S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S M W F II II 3A II II II II II II II SL 3A 2A SL 3A 2A 2A 1A 2S CC 2S CC 2S CC SL 3A 2A 1A SL 3A 2A SL 3A 2A SL 20:33 2h 3m 2 21:55 3h 15m 14 S T T F S S M T W T F S Charminar Express SF SCR Hyderabad Kazipet Pa.. GR SCR Secunderabad .. Nagavali Express Nanded-Visakhapatnam.

........ Exp Exp SF Exp Exp Exp Exp SF SCR SCR SCR SCR NWR NER SCR SCR SC* SC* SC SC* SC* SC SC SC* 22:45 22:45 22:55 23:15 23:25 23:25 23:40 23:45 WL WL KZJ KZJ KZJ KZJ WL WL 0:58 2h 13m 0:58 2h 13m 1:10 2h 15m 1:48 2h 33m 1:15 1h 50m 2:05 2h 40m 2:13 2h 33m 1:50 2h 5m 2 2 2 0 0 0 1 0 S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S T W M T W M W F S II II II II II II II II SL 3A 2A SL 3A 2A SL 3A 2A SL 3A 2A SL 3A 2A 1A SL 3A 2A SL 3A 2A SL 3A 2A 17050-Slip Secunderabad Machili... Secunderabad-Manugur...17050 Secunderabad Machili. . Yesvantpur-Gorakhpur. Nagarsol Narsapur Ex...Jaipu. Secunderabad . 12721 17037 9735 15016 17214 12752 Dakshin SF Express Secunderabad-Bikaner.

Distance 132 km 138 km 132 km 142 km 132 km 132 km 132 km 142 km 132 km 132 km 142 km 132 km 142 km 142 km 142 km 132 km 142 km 142 km 138 km .

138 km 138 km 132 km 142 km 132 km 142 km 142 km 132 km 142 km 142 km 142 km 132 km 142 km 142 km 132 km 132 km 132 km 142 km .

142 km 142 km 132 km 132 km 132 km 132 km 142 km 142 km .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful