You are on page 1of 7

Turistike atrakcije

Podijelit emo ih na 5 djelova: - Centralni Tokio - Zapadni Tokio - Sjeverni Tokio - Juni Tokio - Okolna podruja Centralni Tokio 1. Tsukiji ribarnica je jedna od najveih ribarnica na svijetu. Tamo se dnevno raspolae sa 2000 tona morskih proizvoda. Svake godine, broj posjetioca se poveava i tako je s vremenom ova ribarnica postala poznata turistika atrakcija.

- slika prikazuje kako izgleda jedan dio ribarnice, koja je popunjena sa tisue ovakvih tandova Najvea potranja je za tunu, pa se prostorija u kojoj se prodaje dobila ogranienje tj. na dan je doputeno da ju posjeti 120 osoba. Ovdje se takoer mogu nai odlini restorani sa irokim spektrom morske hrane.

- vanjsko trite

2. Koishikawa Korakuen je najstariji vrt u Tokiju. Kao i mnogi tradicionalni japanski vrtovi, Koishikawa Korakuen prikazuje pejzae iz Kina i Japana u malom.

- sredinji dio vrta Ovaj vrt je atraktivan tjekom svih godinjih doba, ali posebno u studenom (kada se pojave jesenske boje) i u veljai (tijekom festivala ljiva).

- drva trenje pokraj glavnog ulaza u vrt

3. Careva palaa je sjedite japanske carske obitelji. To je bio ljetnikovac dinastije Shogun koji su vladali Japanom kroz 17., 18. i 19. stoljee

- Careva palaa okruena zidinama i jezerom Posjet palai je mogu samo dva puta godinje 2. sijenja (pozdrav Novoj godini) i 23. prosinca (carev roendan)

- ovo je Nijubashi (Dvostruki most)

4. Ginza je najpoznati dio za opingiranje, zabavu i izaske u gradu Tokiju. Sadri brojne robne kue, butike, umjetnike galerije, restorane, none klubove i kafie.

- na slici vidimo Ginza Wako to je ujedno i simbol Ginze; nalazi se na sjeverozapadnom dijelu okruga Samo jedan etvorni metar vrijedi 10 milijuna yena, to Ginzu time ini najskupljom nekretninom u Japanu. Ovdje moete popiti alicu kave za 10 dolara i posjetiti gotovo svaki vodei brend u svijetu mode i kozmetike. Od 17. 19. stoljea, Ginza je bila kovnica srebrnih novaca po emu je zapravo i dobila ime - ginza na japanskom znai srebrna kovnica. Veina trgovina u Ginzi je otvorena svaki dan u tjednu. Posjet se preporuuje vikendom poslijepodne, kada je sredinja ulica Chuo Dori zatvorena za promet i postaje velika pjeaka zona.

- ulica Chuo Dori za vrijeme vikenda poslijepodne

5. Svetite Yasukuni sagraen je za sjeanje na rtve rata i sve koji su se hrabro borili za slobodan i miran Japan. Broj rtava se procijenjuje na 2.5 milijuna.

- Dvorana rtava U blizini svetita nalazi se muzej Yushukan u kojem se nalaze mnogi spomenici, dokumenti i informacije o ratovima koji su se vodili u Japanu. Takoer, svetite okruuju stotine trenjinih drvea.

- muzej Yushukan

6. Tokyo Dome city sastoji se od Tokyo Dome stadiona, zabavnog parka, LaQua Spa, mnogobroj trgovina i restorana te Tokyo Dome hotela. Tokyo Dome stadion ima 55 000 sjedeih mjesta. U njemu se odravaju koncerti, utakmice i razna vana dogaanja. Dobio je nadimak ''Big egg'' zbog svog specifinog izgleda.

- Tokyo Dome stadion, pogled iz zraka Za turiste eljne adrenalina i izazova, mogu iskuati sve mogunosti zabavnog parka.

- poznati ''Roller coaster'' i Vlak smrti

Tokyo Dome hotel je jedan od poznatijih u Tokiju. Ima 43 katova i u ponudi vie od 1200 soba.

- Hotel Tokyo Dome