You are on page 1of 4

KELAS:

Angka giliran

5/19/2012
Nama calon 1 1 2 2 2 2 2 4 2 18 2

Tajuk
Senarai kandungan Penghargaan Pendahuluan Objektif kajian Menerangkan aspek Peta Daerah Peta kawasan kajian Kaedah kajian ASPEK 1 KE 7 Konsep Kawasan kajian TAHUN 2012

GEOGRAFI PMR (23/2)

BORANG MARKAH INDUK KERJA KURSUS

LeeChaiYong 1

5 5 5 4 4 25 2 2 2 1 7 25 50

Kepentingan faktor Kesan Cadangan Grafik

Dapatan kajian

ASPEK 8
Rumusan Lampiran Rujukan Penilaian umum ASPEK 9 KE 12 ASPEK 1 - 7, 9 - 12 JUMLAH BESAR GRED SEBENAR

Angka giliran

5/19/2012
Nama calon 1 1 2 2 2 2 2 4 2 18 2

Tajuk
Senarai kandungan Penghargaan Pendahuluan Objektif kajian Menerangkan aspek Peta Daerah Peta kawasan kajian Kaedah kajian ASPEK 1 KE 7 Konsep Kawasan kajian

LeeChaiYong 2

5 5 5 4 4 25 2 2 2 1 7 25 50

Kepentingan faktor Kesan Cadangan Grafik

Dapatan kajian

ASPEK 8
Rumusan Lampiran Rujukan Penilaian umum ASPEK 9 KE 12 ASPEK 1 - 7, 9 - 12 JUMLAH BESAR GRED SEBENAR

KELAS:

Angka giliran

5/19/2012
Nama calon 1 1 2 2 2 2 2 4 2 18 2

Tajuk
Senarai kandungan Penghargaan Pendahuluan Objektif kajian Menerangkan aspek Peta Daerah Peta kawasan kajian Kaedah kajian ASPEK 1 KE 7 Konsep Kawasan kajian TAHUN 2012

GEOGRAFI PMR (23/2)

BORANG MARKAH INDUK KERJA KURSUS

LeeChaiYong 3

5 6 4 4 4 25 2 2 2 1 7 25 50

kepentingan faktor Kesan Cadangan Grafik

Dapatan kajian

ASPEK 8
Rumusan Lampiran Rujukan Penilaian umum ASPEK 9 KE 12 ASPEK 1 - 7, 9 - 12 JUMLAH BESAR GRED SEBENAR

Angka giliran

5/19/2012
Nama calon 1 1 2 2 2 2 2 4 2 18 2

Tajuk
Senarai kandungan Penghargaan Pendahuluan Objektif kajian Menerangkan aspek Peta Daerah Peta kawasan kajian Kaedah kajian ASPEK 1 KE 7 Konsep Kawasan kajian

LeeChaiYong 4

5 6 4 4 4 25 2 2 2 1 7 25 50

kepentingan faktor Kesan Cadangan Grafik

Dapatan kajian

ASPEK 8
Rumusan Lampiran Rujukan Penilaian umum ASPEK 9 KE 12 ASPEK 1 - 7, 9 - 12 JUMLAH BESAR GRED SEBENAR