¨ KULLA E ROJES

15 MAJ 2012

8

L AJMERON MBRETERINE E JEHOVAIT
¨ BOTIMI PER STUDIM

¨

¨

¨

D

ARTIKUJT¨ E STUDIMIT ¨ P ER JAV ET:

2-8 KORRIK

¨ A e cmoni vertet ¨ ¸ ¨ martesen, dhuraten ¨ ¨ e Perendise?
¨ ¨ FAQJA 3 ˙ KENGET: 87, 75 9-15 KORRIK

¨ Martesa te tendosura: ¨ ¨ ¨ Si te ruajme nje ¨ pikepamje pozitive?
¨ ¨ FAQJA 8 ˙ KENGET: 36, 69 16-22 KORRIK

Besoni te Jehovai¨ ¨ —Perendia i ‘koheve ¨ dhe stineve’
23-29 KORRIK

¨ ¨ FAQJA 17 ˙ KENGET: 116, 135

A po e¨ pasqyroni lavdine e Jehovait?
¨ ¨ FAQJA 23 ˙ KENGET: 93, 89

KULLA E ROJES
¨ L AJM ERON ¨ ¨ M BRET ERIN E E JEHOVAIT

8

¨

MAY 15, 2012

Vol. 133, No. 10 Semimonthly ALBANIAN

¨ ¨ ¨ KOPERTINA: Ne nje park maunesh ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Tuluze te Frances, nje cift pionieresh po ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ u deshmojne shofereve. Me shume se ¨ ¨ 1.800 maune nga vende te ndryshme te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Evropes kalojne cdo dite neper kete qytet ¸ ¨ FRANCE

¨ ¨ QELLIMI I KESAJ REVISTE, Kulla ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e Rojes, eshte te nderoje Perendi¨ ¨ ¨ ne Jehova, Sundimtarin me te ¨ ¨ ¨ Larte te universit. Ashtu si ne ko¨ het e lashta nga kullat e rojave ¨ mund te shihej se c’po ndodhte ¸ ¨ ¨ shume larg, edhe kjo reviste tre¨ ¨ ¨ gon, nen driten e profecive te ¨ ¨ ¨ Bibles, se c’domethenie kane ¸ ¨ ¨ ngjarjet boterore. Ajo i ngushellon ¨ ¨ njerezit me lajmin e mire se Mbre¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ teria e Perendise, e cila eshte nje ¨ ¨ qeveri reale ne qiell, se shpejti do ¨ ¨ ¨ t’i jape fund ligesise dhe do ta ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ktheje token ne nje parajse. Nxit besimin te Jezu Krishti, i cili vdiq ¨ ¨ ¨ ¨ qe te marrim jeten e perhershme dhe tani sundon si Mbreti i Mbre¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ terise se Perendise. Kjo reviste ¨ botohet rregullisht nga Deshmita¨ ¨ ret e Jehovait qe nga viti 1879 ¨ ¨ dhe eshte apolitike. Ajo ka si au¨ toritet Biblen.

POPULLSIA

62.787.000
¨ ¨ LAJMETARE

120.172
RRITJA E NUMRIT ¨ ¨ ¨ TE PIONIEREVE NE ¨ PESE VITET E FUNDIT:

¨ 119 per qind ¨ ¨ QELLIMI I ARTIKUJVE TE STUDIMIT

GJITHASHTU ¨ ¨ ¨ ¨ NE KETE NUMER: ¨ ¨ 13 ME TERHIQTE MENCURIA E ¸ ¨ TE MOSHUARVE 22 PYETJE NGA LEXUESIT

¨ Ky botim nuk shitet. Ai botohet si pjese e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje vepre boterore te arsimimit biblik, qe per¨ krahet me kontribute vullnetare. Nese nuk ¨ tregohet ndryshe, citimet e Shkrimeve jane ¨ ¨ ¨ marre nga versioni ne gjuhen e sotme, Shkri¨ met e Shenjta—Perkthimi Bota e Re.

ARTIKUJT E STUDIMIT 1, 2 FAQET 3-12 ¨ ¨ ¨ Keta artikuj japin arsye te shendosha pse ¨ ¨ ¨ duhet t’i zbatojme keshillat e Jehovait per ¨ ¨ ¨ ¨ martesen. Do te na e rritin cmueshmerine ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per martesen, dhuraten e Perendise. Per me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ teper, tregojne pse eshte e rendesishme te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ruajme nje pikepamje pozitive ne nje marte¨ ¨ ¨ se te tendosur dhe theksojne se si zbatimi i ¨ ¨ ¨ ¨ keshillave biblike mund te sjelle lumturi ne ¨ martese.

28 «RUHUNI NGA MAJAJA E FARISENJVE»

The Watchtower (ISSN 0043-1087) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY 12589-3299. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus 5 2012 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved. Printed in Germany.

ARTIKULLI I STUDIMIT 3 FAQET 17-21 ¨ ¨ ¨ ¨ Ne kete artikull shqyrtohen disa menyra ¨ se si Jehovai i percakton dhe i respekton afa¨ ¨ tet kohore si askush tjeter. Ky shqyrtim do te ¨ na forcoje besimin tek Ai dhe te Fjala e tij, Bi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bla. Gjithashtu, do te na beje edhe me te ¨ ¨ ¨ vendosur qe ta perdorim kohen me mencuri, ¸ ¨ ¨ ¨ ndersa presim te sigurt shpetimin nga Jehovai.

31 NGA ARKIVAT ¨ TANE

ARTIKULLI I STUDIMIT 4 FAQET 23-27 ¨ ¨ ¨ ¨ Megjithese e duam Perendine, jemi te pa¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ persosur. Prapeseprape, deshirojme te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pasqyrojme lavdine e Jehovait. Ne kete arti¨ ¨ kull shpjegohet se si eshte e mundur kjo. Po ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ashtu, tregohet se cfare duhet te bejme qe ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te imitojme Perendine dhe t’i pelqejme atij. ¨ (Efes. 5:1) Theksohet edhe se si mund te va¨ zhdojme t’i japim lavdi atij.

¨ A E CMONI V¨ ERTET ¸ MARTESEN, ¨ DHURATEN¨ ¨ E PERENDISE?
¨ ¨ ¨ «Jehovai ju befte nje ¨ dhurate dhe gjetshi ¨ nje vend prehjeje secila ¨ ¨ ¨ ne shtepine e burrit ¨ te vet!»—RUTHA 1:9,
BR me referime, angl.

«K

¨ GJENI PERGJIGJET:

¨ ¨ ¨ Pse mund te themi se sherbeto¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ret e Perendise ne te kaluaren e ¨ ¨ cmonin dhuraten hyjnore te mar¸ ¨ teses?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ JO eshte me ne fund kocke e kockave te mia ¨ dhe mish i mishit tim. Kjo do te quhet Grua, sepse u mor nga burri.» (Zan. 2:23) Sa i lum¨ ¨ ¨ tur ishte burri i pare, Adami, qe u be me grua! Nuk ¨ ¨ ¨ habitemi qe u shpreh me nje gjuhe aq poetike. Pasi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e kishte vene Adamin ne gjume te thelle, Jehovai ki¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shte krijuar kete grua te bukur nga nje brinje e bu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rrit. Me vone, Adami e quajti ate Eve. Perendia i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bashkoi te dy ne nje martese te lumtur. Meqe Jeho¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vai perdori brinjen e vete Adamit si baze per te kri¨ ¨ ¨ ¨ juar Even, ata ishin me te lidhur se cdo burre e grua ¸ sot. ¨ ¨ ¨ 2 Me mencurine e tij te pashoqe, Jehovai rrenjo¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ si te njerezit aftesine per te ndier dashuri roman¨ ¨ ¨ tike—nje cilesi qe do t’i bashkonte burrat e gra¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te. Nje enciklopedi thote: «Nje burre dhe nje grua ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe martohen, shpresojne te kene marredhenie sek¨ ¨ ¨ suale dhe terheqje romantike te perhershme.» (The ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ World Book Encyclopedia) Shume sherbetore te Jeho¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vait e kane perjetuar nje gje te tille.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ MIRENJOHES PER DHURATEN E MARTESES

¨ Si e dime se Jehovait i intereson ¨ ¨ ¨ ke do te zgjedhim si bashkeshort?

¨ ¨ ¨ ¨ Cilen keshille biblike per marte¨ ¨ ¨ ¨ sen mendoni te zbatoni ne jeten tuaj?

¨ ¨ ¨ Abrahami besnik e vleresonte shume martesen. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Prandaj dergoi ne Mesopotami sherbetorin e tij me ¨ ¨ te moshuar qe t’i gjente grua Isakut. Lutja e atij ¨ ¨ ¨ sherbetori solli rezultate te mira. Rebeka, e cila i fri¨ ¨ ¨ ¨ kesohej Perendise, u be gruaja e dashur e Isakut dhe ¨ ¨ ¨ luajti rol ne rregullimin e Jehovait per te ruajtur fa¨ ren e Abrahamit. (Zan. 22:18; 24:12-14, 67) Nga kjo ¨ ¨ ¨ nuk duhet te nxjerrim perfundimin se nje person ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ —ndonese me qellime te mira—duhet te behet mbles
3

1. Pershkruani si reagoi Adami kur u be me grua.

¨

¨

¨ ¨ 3. Si u be me grua Isaku?

2. Pse burri dhe gruaja terhiqen nga njeri-tjetri?

¨

3

¨ ¨ ¨ ¨ pa ia kerkuar kush. Ne shoqerine e sot¨ ¨ ¨ me, shume e zgjedhin vete bashkeshor¨ tin. Natyrisht, martesat nuk lidhen ne ¨ ¨ ¨ qiell, por Perendia do t’i drejtoje te kri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shteret ne kete e ne aspekte te tjera te ¨ ¨ ¨ ¨ jetes, nese i luten per udheheqje dhe drejtohen nga fryma e tij.—Gal. 5:18, 25. ¨ ¨ ¨ 4 Nje vajze e bukur shulamite ne Iz¨ ¨ raelin e lashte nuk donte qe mikeshat ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e saj t’i benin presion per t’u bere nje ¨ ¨ nga grate e shumta te mbretit Solomon. ¨ Ajo tha: «O bija te Jerusalemit, ju kam ¨ ¨ ¨ ¨ vene ne be: mos u perpiqni ta zgjoni ose ¨ ¨ ¨ ta ngjallni dashurine tek une, derisa te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndihem vete e prirur per kete.» (Keng. ¨ 8:4) Shulamitja provonte ndjenja te ve¨ ¨ ¨ canta per nje bari, po keshtu edhe ai ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per te. Me perulesi, ajo tha: «Une jam ¨ ¨ vec¸ nje shafran i rrafshines bregdetare, ¨ ¨ nje zambak i ultesirave.» Por bariu ia ¨ ¨ ktheu: «Si nje zambak mes gjembac¸ e¨ ¨ ¨ ¨ ve, keshtu eshte shoqja ime nder bijat.» ¨ ¨ ¨ (Keng. 2:1, 2) Ata e donin vertet njeri-tjetrin. ¨ 5 Ngaqe shulamitja dhe bariu donin ¨ ¨ ¨ ¨ me shume Perendine, lidhja e tyre mar¨ ¨ ¨ ¨ tesore do te ishte vertet e forte. Ne fakt, ¨ ¨ shulamitja i tha bariut te saj te dashur: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Me ver si nje vule ne zemren tende, si ¨ ¨ ¨ ¨ nje vule ne krahun tend, sepse dashuria ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte e forte sa vdekja. Dashuria eshte ¨ po aq e paepur sa Sheoli, dhe kerkon ¨ ¨ perkushtim. Afshet e saj jane afshe zja¨ rri, flaka e Jah [sepse buron prej tij]. Uje¨ rat e shumta nuk munden ta shuajne da¨ ¨ shurine, as lumenjte ta marrin me vete. ¨ ¨ ¨ Sikur njeriu te jepte per dashurine gji¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ the gjerat me vlere te shtepise se tij, me ¨ ¨ ¨ ¨ siguri qe ato do te perbuzeshin.» (Keng. ¨ ¨ 8:6, 7) A duhet te presin me pak nga ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ martesa sherbetoret e Perendise sot?
¨ ¨ ¨ vonin ndjenja te vecanta per njeri-tjetrin? ¸
4, 5. Cfare ju bind se shulamitja dhe bariu pro¸

¨ ¨ NJE ZGJEDHJE QE I INTERESON ¨ ¨ PERENDISE

¨ ¨ Jehovait i intereson se ke do t e ¨ ¨ zgjidhni si bashkeshort. Izraelitet mo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ren kete urdher ne lidhje me banoret e Kanaanit: «Mos lidh krushqi me ta. Bi¨ jat e tua mos ua jep bijve te tyre dhe bi¨ ¨ jat e tyre mos i merr per bijte e tu, sepse ¨ ¨ do t’i largonin bijte e tu nga une dhe ata ¨ ¨ ¨ ¨ do t’u sherbenin perendive te tjera. Ate¨ ¨ here Jehovait do t’i ndizej zemerimi ku¨ ¨ nder jush dhe do t’ju shfaroste menje¨ ¨ here.» (Ligj. 7:3, 4) Shekuj me pas, prifti Ezdra shpalli: «Ju keni vepruar me pabe¨ ¨ ¨ ¨ si, sepse i moret ne shtepi grate e hu¨ aja, duke e shtuar keshtu fajin e Izra¨ elit.» (Ezd. 10:10) Kurse apostulli Pavel ¨ ¨ ¨ ¨ u tha te krishtereve: «Gruaja eshte e li¨ ¨ ¨ ¨ dhur me burrin gjate gjithe kohes qe ai ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte gjalle. Por, nese burri bie ne gju¨ ¨ ¨ ¨ min e vdekjes, ajo eshte e lire te marto¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ het me ke te doje, vetem ne Zoterine.» —1 Kor. 7:39. ¨ ¨ ¨ ¨ 7 Nese nje sherbetor i kushtuar i Je¨ ¨ hovait do te martohej me nje jobesim¨ ¨ tar, ky do te ishte nje akt mosbindje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ je ndaj Perendise. Izraelitet e kohes se ¨ ¨ Ezdres vepruan pabesisht duke ‘marre ¨ ¨ ¨ ne shtepi grate e huaja’. Shkrimet e tho¨ ¨ ¨ ¨ ne qarte se me ke duhet te martohen ¨ ¨ ¨ te krishteret, dhe do te ishte e gabuar ¨ ¨ t’i nenvleresonim ato. (Ezd. 10:10; 2 Kor. ¨ ¨ ¨ 6:14, 15) Nje i krishtere qe martohet ¨ ¨ ¨ me nje jobesimtar nuk eshte shembu¨ ¨ llor dhe i mungon cmueshmeria e ver¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tete per dhuraten hyjnore te marteses. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Kush ben nje gje te tille pasi eshte pa¨ ¨ ¨ gezuar, mund te humbase disa privile¨ ¨ ¨ ¨ gje qe ka ne popullin e Perendise. Gjith¨ ¨ ashtu, nuk do te ishte logjike te thoshte: ¨ «Jehova, nuk te jam bindur me dashje. ¨ ¨ Por, te lutem, me beko gjithsesi.»
6

¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do te zgjedhim si bashkeshort?

6, 7. Si e dime qe Perendise i intereson se ke

¨

4

¨ ATI YNE QIELLOR E DI SE ¨ ¨ ¨ ¨ C’ESHTE ME E MIRE ¸

¨ 8 Projektuesi i nje makinerie e di sak¨ tesisht se si funksionon ajo. Ai mund ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te na tregoje hollesite se si ta perdo¨ ¨ rim. Po sikur t’i shperfillim udhezimet? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ka shume mundesi qe rezultatet te jene ¨ ¨ ¨ shkaterrimtare. Po keshtu, nese duam ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te kemi nje martese te lumtur, duhet te ¨ ndjekim udhezimet e Jehovait, Theme¨ ¨ luesit te marteses. ¨ ¨ ¨ 9 Jehovai di gjithcka qe duhet te dime ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ per njerezimin dhe martesen. Ai rrenjo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ si te njerezit deshiren seksuale ne me¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nyr e q e ata te ishin ‘t e frytsh em e ¨ ¨ te shumoheshin’. (Zan. 1:28) Perendia i ¨ kupton ndjenjat e vetmise, sepse para ¨ ¨ se te krijonte gruan e par e, ai tha: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Nuk eshte mire qe njeriu te rrije ve¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tem. Do t’i bej nje ndihmes, si nje plo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tesim per te.» (Zan. 2:18) Jehovai eshte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ plotesisht i vetedijshem per gezimin qe ¨ mund te provohet brenda lidhjes martesore.—Lexo Proverbat 5:15-18. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 10 Per shkak te mekatit dhe te paper¨ ¨ ¨ ¨ sosmerise qe Adami mekatar i kaloi ra¨ ¨ ¨ ¨ ces njerezore, asnje martese sot nuk ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte e persosur. Por sherbetoret e Jeho¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vait mund te kene lumturi te vertete ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ martese nese zbatojne Fjalen e tij. Per ¨ ¨ ¨ ¨ shembull, shqyrtoni keshillen e qarte te ¨ ¨ ¨ ¨ Pavlit per marredheniet intime ne mar¨ ¨ ¨ tese. (Lexo 1 Korintasve 7:1-5.) Ne Bibel ¨ ¨ ¨ ¨ nuk kerkohet qe bashkeshortet t’i kufi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zojne marredheniet seksuale vetem per ¨ ¨ ¨ te lindur pasardhes. Nje intimitet i ti¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lle me te drejte mund te plotesoje nevo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise per martesen. ¨ 9. Pse mund te themi se Jehovai i kupton ndje¨ ¨ ¨ ¨ njat e vetmise, si edhe lumturine qe mund te ¨ ¨ provohet ne martese? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 10. Cilet faktore duhet te drejtojne marredhe¨ ¨ ¨ ¨ niet intime mes bashkeshorteve te krishtere?
8. Shpjegoni pse duhet te ndjekim drejtimin e 15 MAJ 2012

jat emocionale dhe fizike. Por praktikat ¨ ¨ seksuale te panatyrshme sigurisht qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nuk i pelqejne Perendise. Pa dyshim, ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kete aspekt te rendesishem te jetes, bu¨ rrat dhe grate e krishtere duhet ta traj¨ ¨ ¨ ¨ tojne njeri-tjetrin me butesi e te tregoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne perzemersi te vertete. E natyrisht ata ¨ ¨ duhet te shmangin cdo veprim qe nuk ¸ ¨ do t’i pelqente Jehovait. ¨ ¨ ¨ 11 Martesa duhet te jete plot gezim ¨ e jo me trishtim dhe merzi. Sidomos ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtepia e nje te krishteri duhet te jete ¨ nje vend prehjeje dhe paqeje. Shqyrtoni ¨ ¨ ¨ ¨ ate qe ndodhi rreth 3.000 vjet me pare ¨ ¨ kur Naomi, nje vejushe e moshuar, ba¨ ¨ ¨ shke me dy nuset e saj te veja, Orpen ¨ ¨ dhe Ruthen, po shkonin nga Moabi ne
¨ ¨ ¨ menyres se Jehovait?
11. Si u bekua Rutha ngaqe i beri gjerat sipas

¨

¨

¨

¨ Rutha tregoi cmueshmeri ¨ ¨ ¸ ¨ ¨ per dhuraten hyjnore te marteses

5

¨ ¨ ¨ ¨ Jude. Naomi i nxiti ato gra me te reja te ktheheshin te populli i tyre. Por Rutha ¨ qendroi me Naomin, ishte besnike ndaj ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise se vertete dhe mori ‘nje page ¨ ¨ ¨ ¨ te persosur nga Jehovai, nen krahet e ¨ ¨ ¨ te cilit kerkoi strehe’. (Rutha 1:9; 2:12) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Me cmueshmeri te thelle per martesen, ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ dhuraten e Perendise, Rutha u be gruaja ¨ ¨ ¨ e Boazit te moshuar, nje adhurues i ver¨ ¨ ¨ ¨ tete i Jehovait. Kur te ringjallet ne toke ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne boten e re te Perendise, ajo do te lum¨ ¨ ¨ turohet kur te marre vesh se u be para¨ ardhese e Jezu Krishtit. (Mat. 1:1, 5, 6; ¨ Luka 3:23, 32) C’bekime mori ngaqe i ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ beri gjerat sipas menyres se Jehovait!

¨ ¨ ¨ Nje martese e mire nderon Jehovain dhe ¨ mund t’u sjelle lumturi ¨ ¨ ¨ te madhe te gjitheve ¨ ne familje
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ KESHILLA TE SHENDOSHA PER NJE ¨ ¨ MARTESE TE SUKSESSHME

¨ Themeluesi i marteses na tregon ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ate qe na nevojitet per te pasur nje mar¨ ¨ ¨ tese te suksesshme. Asnje njeri nuk di ¨ ¨ ¨ sa ai. Bibla ka gjithnje te drejte, dhe ¨ ¨ ¨ e vetmja menyre se si dikush mund te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jape keshilla te shendosha per martesen ¨ ¨ ¨ ¨ eshte duke iu permbajtur ngushtesisht ¨ ¨ standardeve te paraqitura ne Shkrime. ¨ ¨ ¨ Per shembull, apostulli Pavel shkroi nen ¨ ¨ frymezim: «Secili nga ju ta doje gruan si ¨ ¨ veten, dhe gruaja duhet te kete respekt ¨ ¨ ¨ te thelle per burrin e saj.» (Efes. 5:33) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ S’ka asgje ne kete keshille biblike qe te
12

¨ krishteret e pjekur nuk mund ta kuptoj¨ ¨ ¨ ¨ ne. Pyetja eshte: a do ta zbatojne ata Fja¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ len e Jehovait? Do ta bejne kete nese e ¨ ¨ ¨ ¨ cmojne vertet dhuraten hyjnore te mar¸ ¨ teses.1 ¨ ¨ ¨ 13 Nje i krishtere duhet ta trajtoje me ¨ dashuri gruan e vet. Apostulli Pjeter ¨ shkroi: «Ju burra, vazhdoni te banoni ¨ ¨ ¨ ¨ ne menyre te ngjashme me to sipas njo¨ ¨ ¨ ¨ hurise, duke i nderuar grate si nje ene ¨ ¨ ¨ ¨ me te dobet, perderisa edhe ju jeni tra¨ ¨ ¨ ¨ shegimtare me to te hirit te pamerituar ¨ ¨ ¨ ¨ te jetes, qe te mos pengohen lutjet tu¨ aja.» (1 Pjet. 3:7) Lutjet e nje burri mund ¨ ¨ ¨ te pengohen nese ai nuk e zbaton ke¨ ¨ shillen e Jehovait. Gjendja frymore e te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dy bashkeshorteve ka te ngjare te ndi¨ ¨ ¨ kohet per keq dhe si pasoje mund te ¨ ¨ ¨ kene stres te madh, grindje dhe te sillen ¨ ¨ ashper me njeri-tjetrin. ¨ ¨ 14 Nje grua qe drejtohet nga Fjala e Je¨ hovait dhe fryma e tij e shenjte, mund ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te kontribuoje shume per ta bere shte¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pine e saj nje vend te qete e te lumtur. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Eshte e natyrshme per nje burre qe i fri¨ ¨ ¨ ¨ kesohet Perendise ta doje dhe ta mbro¨ ¨ je gruan fizikisht e frymesisht. Gruaja e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ krishtere e deshiron shume kete dashuri, ¨ ¨ ¨ prandaj shfaq cilesi qe e ndihmojne bu¨ ¨ ¨ rrin ta doje edhe me shume. Te Prover¨ ¨ ¨ ¨ bat 14:1 thuhet: «Gruaja qe eshte vertet e ¨ ¨ ¨ mencur, e nderton shtepine e saj, kurse ¸ ¨ e marra e shemb me duart e veta.» Nje grua e mencur dhe e dashur kontribuon ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ shume ne suksesin dhe ne lumturine e familjes. Gjithashtu, ajo tregon se e cmon ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vertet martesen, dhuraten e Perendise.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 1 Per nje shqyrtim te hollesishem te temes se mar¨ ¨ ¨ ¨ ¨ teses, shih kapitullin e 10-te dhe te 11-te te librit ‘Ruaj ¨ ¨ ¨ ¨ veten ne dashurine e Perendise’.

¨ ¨ per martesen?

12. Ku mund te gjejme keshilla te shendosha

¨

¨

¨

¨

¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zbatohet keshilla qe gjendet te 1 Pjetrit 3:7? ¨ ¨ ¨ 14. C’ndikim mund te kete nje grua e dashur ¸ ¨ ¨ ne jeten familjare?
13. Cfare pasojash mund te vijne nese nuk ¸

¨

6

¨ ¨ ¨ Burrat dhe grate qe e bazojne li¨ dhjen e tyre te menyra si e trajtonte Je¨ ¨ zui kongregacionin, tregojne mirenjohje ¨ ¨ ¨ ¨ per dhuraten hyjnore te marteses. (Lexo ¨ ¨ ¨ ¨ Efesianeve 5:22-25.) Bashkeshortet qe e ¨ ¨ duan vertet njeri-tjetrin nuk tregohen ¨ ¨ ¨ krenare, nuk sillen si femije duke mos ¨ ¨ ¨ ¨ i folur njeri-tjetrit e nuk lejojne qe keto ¨ ¨ ¨ ¨ dhe cilesi te tjera te keqija t’ua prishin ¨ ¨ martesen. Sa i bekon Jehovai cifte te tilla! ¸ ¨ ¨ ASKUSH TE MOS I NDAJE ¨ ¨ 16 Ndonese shumica e njerezve plani¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fikojne te martohen ne njefare pike te je¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tes, disa sherbetore te Jehovait qendrojne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ beqare sepse nuk arrijne te gjejne nje ba¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shkeshort qe t’u pelqeje atyre dhe Atij. Te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tjere kane dhuraten e beqarise, te cilen ¨ ¨ ¨ ¨ ua ka dhene Perendia, dhe fale saj i ku¨ ¨ ¨ shtohen sherbimit te Jehovait pa shper¨ qendrimet e marteses. Natyrisht, beqaria ¨ ¨ duhet gezuar brenda kufijve qe ka vendosur Jehovai.—Mat. 19:10-12; 1 Kor. 7:1, 6, 7, 17. ¨ ¨ ¨ ¨ 17 Pavaresisht nese jemi beqare apo te ¨ ¨ ¨ ¨ martuar, te gjithe ne duhet te sjellim nder ¨ mend fjalet e Jezuit: «A nuk e keni lexu¨ ¨ ¨ ar se ai [Perendia] qe i krijoi qe nga filli¨ ¨ mi, i beri ata mashkull dhe femer? A nuk ¨ ¨ ¨ ¨ e keni lexuar edhe qe tha: ‘Per kete arsye, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ burri do te lere babane dhe nenen e do te ¨ ¨ lidhet ngushte me gruan e vet, dhe te dy ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do te jene nje mish i vetem.’ Keshtu qe ¨ ¨ ¨ ¨ nuk jane me dy, por nje mish i vetem. ¨ ¨ ¨ Prandaj, ate qe Perendia e ka bashkuar, ¨ ¨ ¨ asnjeri te mos e ndaje.» (Mat. 19:4-6) Te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ deshirosh bashkeshortin e nje tjetri eshte ¨ ¨ ¨ ¨ mekat. (Ligj. 5:21) Nese nje i krishtere fi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ llon te ushqeje nje deshire te tille lakmi15

¨ ¨ A tregoni se e cmoni vertet martesen, ¸¨ ¨ ¨ dhuraten e Perendise?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 16. Pse disa te krishtere qendrojne beqare? ¨ ¨ ¨ ¨ 17. (a) Cilat fjale te Jezuit per martesen duhet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te sjellim nder mend? (b) Cfare duhet te beje pa ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vonese nje i krishtere nese fillon te lakmoje ba¨ ¨ shkeshortin e nje tjetri?
15. C’keshille gjendet tek Efesianeve 5:22-25? ¸ 15 MAJ 2012

¨

¨

¨ ¨ ¨ ¨ tare, duhet te veproje shpejt per ta crre¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ njosur kete ndjenje te papaster, madje ¨ ¨ ¨ edhe sikur te vuaje shume emocionalisht ¨ ¨ ¨ ngaqe ka lejuar te zhvillohet ky deshi¨ ¨ ¨ rim egoist. (Mat. 5:27-30) Eshte jetesore ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ta ndreqe kete menyre te menduari dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ta shtype kete deshire te zjarrte mekata¨ ¨ ¨ ¨ re te zemres se pabese.—Jer. 17:9. ¨ ¨ ¨ 18 Shume njerez qe dinin pak ose as¨ ¨ ¨ ¨ pak per Perendine Jehova dhe per dhura¨ ¨ ¨ ¨ ten e tij te mrekullueshme te marteses, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kane treguar njefare mirenjohjeje per li¨ ¨ ¨ dhjen martesore. Sa me teper duhet te ¨ ¨ ¨ ¨ bejme keshtu ne qe i jemi kushtuar «Pe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendise se lumtur», Jehovait, te gezojme ¨ ¨ ¨ ¨ te gjitha masat qe ka marre ai dhe te tre¨ ¨ ¨ ¨ gojme se e cmojme vertet martesen, dhu¸ ¨ ¨ ¨ raten e Perendise!—1 Tim. 1:11.
¨ 18. Si mendoni se duhet ta shohim martesen, ¨ ¨ ¨ dhuraten e Perendise?

7

¨ MARTESA TE TENDOSURA: ¨ ¨ SI ¨ TE RUAJME ¨ NJE PIKEPAMJE POZITIVE?
¨ ¨ «Te martuarit po i udhe¨ ¨ zoj, megjithate jo une, ¨ por Zoteria.»
—1 KOR. 7:10.

K

¨ A MUND TE SHPJEGONI?

¨ ¨ Ne c’kuptim i bashkon Perendia ¸ ¨ ¨ bashkeshortet?

¨ ¨ ¨ UR te krishteret martohen, marrin nje zotim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ para Perendise dhe kjo eshte nje pergjegjesi ¨ ¨ ¨ qe nuk duhet marre lehte. (Ekl. 5:4-6) Duke ¨ ¨ ¨ qene Nismetari i marteses, Jehovai ka «bashkuar» ata ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe jane lidhur ne martese. (Mar. 10:9) Bashkeshortet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jane te bashkuar ne syte e Perendise, pavaresisht nga ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ligjet e vendit per martesen. Sherbetoret e Jehovait du¨ ¨ het ta shohin zotimin e marteses si ai, edhe nese nuk ¨ ¨ ¨ ishin adhurues te tij ne kohen kur u martuan. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2 Nje martese e suksesshme mund te sjelle shume ¨ ¨ ¨ ¨ gezim. Por, c’mund te behet nese lidhja martesore ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte tendosur? A mund te forcohet nje lidhje marte¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sore qe eshte dobesuar? C’ndihme ekziston kur rrezi¸ ¨ ¨ kohet paqja ne martese?
¨ ¨ ¨ DO TE SJELLE GEZIM APO DHEMBJE?
3

¨ ¨ Si mund t’i ndihmojne pleqte ¨ ¨ ¨ ¨ te krishteret qe kane probleme ¨ ¨ ne martese?

¨ Si duhet ta konsiderojme marte¨ sen?

¨ ¨ ¨ ¨ Kur martesa e nje te krishteri eshte e suksesshme, ¨ ¨ ¨ i sjell atij gezim dhe nderon Jehovain. Kur deshton, me ¨ ¨ ¨ e pakta, sjell dhembje. Nje i krishtere i pamartuar qe ¨ ¨ ¨ ¨ po mendon te martohet, ka mundesi ta nise shkelqye¨ ¨ ¨ ¨ shem martesen duke ndjekur drejtimin e Perendise. ¨ ¨ ¨ Nga ana tjeter, kush merr nje vendim jo te mencur kur ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zgjedh bashkeshortin, mund te perjetoje pakenaqesi ¨ ¨ ¨ ¨ dhe trishtim. Per shembull, disa te rinj fillojne nje peri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ udhe njohjeje kur nuk jane gati per pergjegjesite e jetes ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ martesore. Disa kerkojne bashkeshort me ane te Inter¨ ¨ ¨ netit dhe nxitojne te martohen, por pastaj s’jane aspak ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te lumtur. Te tjere kryejne nje mekat te rende gjate pe¨ ¨ ¨ ¨ riudhes se njohjes dhe keshtu mund ta nisin jeten mar¨ ¨ ¨ tesore pa shume respekt per njeri-tjetrin.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2. Cilat pyetje do te shqyrtojme ne kete artikull? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 3, 4. C’mund te ndodhe nese dikush merr nje vendim jo te men¸ ¨ cur kur zgjedh bashkeshortin? ¸
1. Si e shohin te krishteret martesen dhe pse?

¨

8

¨ ¨ ¨ 4 Disa te krishtere nuk martohen «ne Zo¨ ¨ ¨ terine» dhe vuajne pasojat e dhembshme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe ka shpesh ne nje shtepi te ndare nga ana ¨ fetare. (1 Kor. 7:39) Nese ke vepruar edhe ti ¨ ¨ ¨ ¨ keshtu, lutju Perendise per falje dhe ndih¨ me. Ai nuk ia heq ndokujt pasojat e ga¨ ¨ ¨ bimeve te se kaluares, por i ndihmon ata ¨ ¨ ¨ ¨ qe pendohen, te perballojne sprovat. (Psal. ¨ ¨ ¨ 130:1-4) Nese perpiqesh me gjithe shpirt ¨ ¨ ¨ ¨ t’i pelqesh atij tani e pergjithmone, ‘gezi¨ ¨ mi i Jehovait do te jete kalaja jote’.—Neh. 8:10.
KUR LIDHJA MARTESORE ¨ ¨ ¨ ESHTE NE RREZIK

¨ ¨ ¨ ¨ Ata qe po perjetojne dhembje ne mar¨ ¨ ¨ ¨ tese, mund te mendojne: «A ia vlen vertet ¨ ¨ te shpetohet martesa ime e palumtur? Ah, ¨ sikur ta ktheja mbrapsht kohen e t’ia filloja ¨ ¨ ¨ nga e para me nje bashkeshort tjeter!» Ata ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund te enderrojne prishjen e marteses: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Eh, sikur te isha i lire perseri! Pse te mos ¨ ¨ divorcohem? Edhe nese nuk mund te di¨ vorcohem nga ana biblike, pse te mos nda¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hem e ta gezoj perseri jeten?» Ne vend qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te mendojne keshtu ose te fantazojne se si ¨ ¨ ¨ ¨ mund te kishin shkuar gjerat, te krishteret ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ duhet te bejne me te miren per situaten e ¨ ¨ ¨ tyre duke i kerkuar drejtim Perendise dhe ¨ duke e ndjekur ate. ¨ ¨ ¨ 6 Sikur nj e i krishtere t e divorcohet, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund te jete ose mund te mos jete i lire nga ¨ ¨ ¨ ana biblike te martohet perseri. Jezui tha: ¨ ¨ «Une po ju them se kushdo qe divorcohet ¨ nga gruaja, pervec¸ rastit kur ajo kryen kur¨ ¨ ¨ veri, dhe martohet me nje tjeter, kryen ku¨ ¨ ¨ roreshkelje.» (Mat. 19:9) Ketu fjala «kurve¨ ¨ ¨ ¨ ri» perfshin kuroreshkeljen dhe mekate te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tjera seksuale te renda. Eshte jetesore qe i ¨ ¨ krishteri ta peshoje ne lutje cdo mendim ¸ ¨ ¨ ¨ per t’u divorcuar kur asnjeri nga bashke5

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Jehovai i bekon bashkeshortet e krishtere qe perpiqen ¨ ¨ ¨ ¨ te forcojne nje lidhje martesore te tendosur

¨ ¨ ¨ ¨ shortet nuk eshte fajtor per imoralitet seksual. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 7 Nje martese e deshtuar mund te ngjalle ¨ ¨ ¨ dyshime per gjendjen frymore te nje indi¨ ¨ ¨ ¨ vidi. Apostulli Pavel beri kete pyetje seri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ oze: «Ne te vertete, nese nje njeri nuk di ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te drejtoje shtepine e vet, si do te kujdeset ¨ ¨ ¨ per kongregacionin e Perendise?!» (1 Tim. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 3:5) Ne fakt, nese te dy bashkeshortet tho¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne se jane te krishtere e megjithate marte¨ ¨ ¨ ¨ sa e tyre deshton, te tjeret mund te mendoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne se ata nuk po praktikojne vertet ate qe ¨ predikojne.—Rom. 2:21-24. ¨ ¨ ¨ ¨ 8 Kur dy bashkeshorte te pagezuar plani¨ ¨ ¨ fikojne te ndahen a te divorcohen pa pasur
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 7. C’mund te mendojne te tjeret nese nje martese ¸ ¨ ¨ e krishtere deshton? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 8. Ku duhet te jete problemi nese bashkeshortet e ¨ ¨ ¨ krishtere vendosin te ndahen ose te divorcohen?

¨ ¨ ¨ nje martese te palumtur? ¨ ¨ 6. Shpjegoni ate qe tha Jezui te Mateu 19:9.
15 MAJ 2012

5. Cila menyre te menduari duhet shmangur ne

¨

¨

¨

¨

9

¨ ¨ ¨ baze biblike, me siguri kane ndonje pro¨ ¨ blem frymor ne jeten e tyre. Me sa duket, ¨ parimet biblike nuk po zbatohen nga njeri ¨ ¨ ¨ bashkeshort ose ndoshta nga te dy. Nese ¨ ¨ ata ‘do te besonin [vertet] te Jehovai me ¨ ¨ ¨ ¨ gjithe zemer’, s’do te kishin arsye te me¨ ¨ ¨ ¨ ndonin se deshtimi i marteses eshte i pa¨ shmangshem.—Lexo Proverbat 3:5, 6. ¨ ¨ ¨ 9 Shume martesa qe dukej sikur po de¨ ¨ shtonin, me kalimin e kohes paten sukses. ¨ ¨ ¨ ¨ Te krishteret qe nuk heqin dore kollaj nga ¨ ¨ ¨ nje martese me probleme, shpesh shper¨ ¨ ¨ ¨ ¨ blehen ne menyre te shkelqyer. Shqyrto¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ni se cfare mund te ndodhe ne nje shte¸ ¨ ¨ ¨ pi te ndare nga ana fetare. Apostulli Pjeter ¨ ¨ shkroi: «Ju gra, jini te nenshtruara ndaj

¨ ¨ ¨ Te krishteret qe s’heqin ¨ ¨ dore kollaj nga nje ¨ martese me probleme, ¨ ¨ shpesh shperblehen ne ¨ ¨ ¨ ¨ menyre te shkelqyer
¨ ¨ burrave tuaj, qe, nese disa nuk i binden ¨ ¨ ¨ ¨ fjales, t’i fitoni pa fjale, nepermjet sjelljes ¨ ¨ ¨ ¨ suaj, pasi te kene pare me syte e tyre sjell¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jen tuaj te delire bashke me respekt te the¨ ¨ ¨ lle.» (1 Pjet. 3:1, 2) Po, per shkak te sjelljes ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se shkelqyer te bashkeshortit, nje jobesim¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tar mund te pranoje te verteten. Te krishte¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ret qe shpetojne martesen dhe qendroj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne me bashkeshortin, nderojne Perendine ¨ ¨ ¨ dhe e gjithe familja mund te kete bekime. ¨ ¨ ¨ 10 Nga deshira per t’i pelqyer Jehovait,
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pjekur me durim te shpetojne martesen? ¨ ¨ 10, 11. Cilat probleme te papritura mund te lindin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne nje martese, por per cfare mund te jete i sigurt ¸ ¨ ¨ nje i krishtere?
9. Si jane shperblyer disa te krishtere qe jane per-

¨ ¨ ¨ shumica e te krishtereve beqare zgjedhin si ¨ ¨ ¨ ¨ bashkeshort nje bashkebesimtar te kushtu¨ ¨ ar. Por edhe ne keto raste, rrethanat mund ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te marrin nje kthese te papritur. Per she¨ ¨ ¨ ¨ mbull, ne raste te rralla, nje bashkeshort ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund te kete me pas probleme te renda ¨ ¨ ¨ emocionale. Ose ca kohe pas marteses, nje ¨ ¨ ¨ ¨ bashkeshort mund te behet lajmetar joak¨ ¨ ¨ tiv. Ta ilustrojme: Linda,1 nje e krishtere e ¨ ¨ ¨ zellshme dhe nene e perkushtuar, u ndie e ¨ ¨ ¨ pashprese kur burri i saj i pagezuar filloi te ¨ ¨ kishte nje sjellje jobiblike dhe, ngaqe nuk ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ u pendua, u perjashtua. C’duhet te beje nje ¸ ¨ ¨ i krishtere nese lidhja martesore tendoset ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne menyre te pashprese per nje arsye te ti¨ lle? ¨ ¨ ¨ ¨ 11 «A duhet te vazhdoj te perpiqem per ¨ ¨ ¨ ta shpetuar martesen, pavaresisht se cfa¸ ¨ ¨ ¨ re ndodh?»—mund te pyesesh. Askush nuk ¨ ¨ ¨ mund ose nuk duhet ta marre kete ve¨ ¨ ¨ ndim per ty. Gjithsesi, ka arsye te shendo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sha qe te mos heqesh dore nga nje lidhje ¨ ¨ ¨ martesore qe po dobesohet. Bashkeshorti ¨ ¨ ¨ i krishtere qe duron sprovat e nje marte¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se te veshtire per hir te ndergjegjes, eshte i ¨ ¨ ¨ ¨ cmuar ne syte e Perendise. (Lexo 1 Pjetrit ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2:19, 20.) Me ane te Fjales dhe frymes se tij, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Jehovai do ta ndihmoje nje te krishtere qe ¨ ¨ perpiqet me zell ta forcoje lidhjen marteso¨ re te tendosur.
¨ ¨ ¨ ATA JANE GATI TE NDIHMOJNE

¨

¨

¨ ¨ ¨ Nese ke probleme ne martese, mos ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ngurro te kerkosh ndihmen frymore te te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ krishtereve te pjekur. Pleqte sherbejne si ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ barinj te kopese dhe me kenaqesi do te ta ¨ ¨ ¨ ¨ drejtojne vemendjen te keshillat e fryme¨ ¨ zuara qe gjenden ne Shkrime. (Vep. 20:28; ¨ Jak. 5:14, 15) Mos nxirr perfundimin se ti ¨ ¨ dhe bashkeshorti do te humbni respektin e
12

¨ 1 Emrat jane ndryshuar.

¨ ndihme?

12. Si do te na shohin pleqte nese u kerkojme

¨

¨

¨

¨

¨

10

¨ ¨ ¨ pleqve nese kerkoni ndihme frymore dhe ¨ ¨ flitni me ta per nje problem martesor seri¨ oz. Ata do t’ju duan e do t’ju respektojne ¨ ¨ ¨ ¨ edhe me shume kur te shohin se deshironi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me gjithe zemer t’i pelqeni Perendise. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 13 Kur te krishteret qe jetojne ne familje ¨ ¨ ¨ te ndara nga ana fetare u kerkojne ndih¨ ¨ ¨ ¨ me, pleqte u referohen keshillave te tilla, si ¨ ¨ ¨ kjo qe dha Pavli: «Te martuarit po i udhe¨ ¨ ¨ ¨ zoj, megjithate jo une, por Zoteria, qe gru¨ ¨ aja te mos ndahet nga burri. Nese ndahet, ¨ ¨ ¨ le te mbetet e pamartuar ose perndryshe te ¨ pajtohet serish me burrin. Edhe burri nuk ¨ ¨ duhet ta lere gruan. . . . Sepse ku e di ti, ¨ ¨ o grua, qe s’do ta shpetosh burrin? Apo ku ¨ ¨ ¨ e di ti, o burre, qe s’do ta shpetosh gruan?» ¨ ¨ ¨ (1 Kor. 7:10-16) C’bekim eshte kur nje ba¸ ¨ ¨ shkeshort jobesimtar perqafon adhurimin ¨ ¨ e vertete! ¨ ¨ ¨ 14 Per cilat arsye mund ‘te ndahet’ nje ¨ ¨ ¨ grua e krishtere? Disa kane vendosur te ¨ ¨ ndahen ngaq e bashk eshorti refuzonte ¨ ¨ te kujdesej per familjen nga ana materi¨ ¨ ¨ ale deri ne ate pike sa e linte pa para ose pa ¨ ¨ ¨ ushqim. Te tjera kane vendosur keshtu se¨ pse trajtoheshin aq keq fizikisht saqe jeta e ¨ ¨ tyre vihej ne rrezik ose veprimet e bashke¨ ¨ ¨ shortit ua benin te pamundur t’i sherbenin ¨ ¨ Perendise. ¨ ¨ ¨ ¨ 15 Vendimi per t’u ndare ose jo eshte per¨ ¨ ¨ sonal. Megjithate, bashkeshorti i pagezuar ¨ ¨ ¨ ¨ duhet ta shqyrtoje kete c¸ eshtje me nder¨ ¨ shmeri dhe duke u lutur. Per shembull, a ¨ ¨ e ka pasur bashkeshorti jobesimtar te gji¨ ¨ ¨ ¨ ¨ the fajin per venien ne rrezik te gjendjes ¨ ¨ ¨ frymore apo i krishteri e ka lene vete pas ¨ dore studimin e Bibles, nuk shkonte rregu¨ llisht ne mbledhje ose nuk dilte rregullisht ¨ ¨ ne sherbim?
¨ ¨ ¨ ¨ 14, 15. Kur mund te mendoje te ndahet nje i kri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtere? Pse eshte e rendesishme qe ai ta shqyrtoje ¨ ¨ ¨ ¨ kete c¸ eshtje me ndershmeri dhe duke u lutur?
15 MAJ 2012 13. Cila keshille gjendet te 1 Korintasve 7:10-16?

¨ ¨ ¨ Kongregacioni i krishtere mund te jete burim ¨ ngushellimi dhe ndihme frymore

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Fakti qe e cmojme shume marredhe¸ ¨ ¨ ¨ ¨ nien tone me Perendine dhe i jemi mirenjo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hes per martesen, dhuraten e tij, duhet te ¨ ¨ ¨ ¨ na frenoje qe te mos marrim vendime te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nxituara per divorcin. Si sherbetore te Jeho¨ ¨ vait kemi merak shenjterimin e emrit te tij. ¨ ¨ ¨ Prandaj, kurre nuk do te donim te kurdis¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nim plane per t’i dhene fund marteses sone ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e nderkohe ne zemer te benim plane per t’u ¨ ¨ martuar me dike tjeter.—Jer. 17:9; Mal. 2: 13-16. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 17 Nje i krishtere qe eshte martuar me ¨ ¨ ¨ ¨ nje jobesimtar duhet te perpiqet me gjithe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zemer ta ruaje martesen te forte. Sidoqofte, ¨ ¨ ¨ nje i krishtere nuk duhet te ndihet fajtor
16

¨

¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ marrin vendime te nxituara per divorcin? ¨ ¨ ¨ 17. Ne cilat rrethana mund te thuhet se Perendia i ¨ ¨ ¨ ka thirrur ne paqe te krishteret e martuar?
16. Cfare duhet t’i frenoje te krishteret qe te mos ¸

¨

11

¨ ¨ ¨ ¨ nese, pavaresisht nga perpjekjet e tij te sin¨ ¨ ¨ qerta per ta ruajtur martesen, bashkeshor¨ ¨ ¨ ti jobesimtar nuk pranon te qendroje me ¨ ¨ te. Pavli shkroi: «Nese jobesimtari po largo¨ ¨ ¨ het, le te largohet. Vellai ose motra nuk jane ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te skllaveruar ne keto rrethana, por Pere¨ ndia ju ka thirrur ne paqe.»—1 Kor. 7:15.1
SHPRESO TE JEHOVAI

¨ Kur ke probleme martesore, kerkoji ¨ Jehovait guxim dhe shpreso gjithnje tek ai. ¨ ¨ ¨ ¨ (Lexo Psalmin 27:14.) Te flasim perseri per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Linden qe permendem me pare. Martesa ¨ ¨ e saj perfundoi me divorc, ndonese ishte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perpjekur per vite te tera qe ta shpeton¨ te. A mendon ajo se humbi kohe kot? «As¨ ¨ pak,—thote Linda.—Me perpjekjet e mia ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ u dhashe deshmi te mire te tjereve. Kam
18

¨ Shpreso gjithnje te Jehovai dhe ¨ kerkoji guxim
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje ndergjegje te paster dhe me kryeso¨ ¨ ¨ ¨ rja, ato vite e ndihmuan vajzen tone te qe¨ ¨ ¨ ¨ ndronte e patundur ne te verteten. Kur u ¨ ¨ ¨ rrit, ajo u be nje Deshmitare e kushtuar dhe e zellshme e Jehovait.» ¨ ¨ 19 Nje e krishtere me emrin Merilina ¨ ¨ ndihet e lumtur qe besoi te Perendia dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ beri shume perpjekje per ta shpetuar mar¨ ¨ ¨ tesen. Ajo thote: «Tundohesha te ndahesha ¨ ¨ ¨ nga burri ngaqe nuk me mbeshteste nga
¨ ¨ ¨ ¨ 1 Shih librin ‘Ruaj veten ne dashurine e Perendise’, faqet ¨ ¨ ¨ 219-221; Kullen e Rojes 1 nentor 1988, faqet 26-27, angl.; 15 shtator 1975, faqja 575, angl.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per te shpetuar martesen, edhe kur nuk arrijme ta ¨ ¨ ¨ shpetojme ate? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 19. C’rezultate mund te vijne nese behen perpje¸ ¨ ¨ ¨ ¨ kje per te shpetuar martesen?
18. C’rezultat i mire mund te vije nga perpjekjet ¸

¨ ana financiare dhe isha ne rrezik nga ana ¨ ¨ frymore. Megjithate, burri kishte sherbyer ¨ ¨ ¨ si plak para se te perfshihej ne disa biz¨ ¨ nese te pamencura. Ai nisi te linte mble¸ ¨ ¨ dhjet dhe bashke nuk komunikonim me. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Nje sulm terrorist ne qytetin tone me frike¨ ¨ ¨ ¨ soi aq shume, saqe u mbylla ne guasken ¨ ¨ ¨ ¨ time e nuk rrija me te tjeret. Atehere kupto¨ ¨ va se edhe une kisha faj. Filluam te komu¨ ¨ ¨ ¨ nikonim perseri, te benim studimin famil¨ ¨ jar dhe te shkonim rregullisht ne mbledhje. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Pleqte ishin miredash es dhe shum e te ¨ ¨ ¨ ¨ gjindshem. Martesa jone lulezoi serish. Me ¨ kalimin e kohes, burri u kualifikua pra¨ ¨ ¨ ¨ pe per privilegje ne kongregacion. Nxorem ¨ ¨ ¨ mesim nga vuajtjet, dhe gjerat perfunduan ¨ mire.» ¨ ¨ ¨ ¨ 20 Pavaresisht nese jemi beqare a te mar¨ ¨ ¨ tuar, le te veprojme gjithnje me guxim dhe ¨ ¨ ¨ te shpresojme te Jehovai. Nese kemi pro¨ ¨ bleme martesore, duhet te perpiqemi me ¨ ¨ gjithe zemer t’i zgjidhim, duke kujtuar se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ata qe jane bashkuar ne martese «nuk jane ¨ ¨ ¨ me dy, por nje mish i vetem». (Mat. 19:6) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Gjithashtu, te mbajme nder mend qe, nese ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ durojme ne nje shtepi te ndare nga ana fe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tare me gjithe veshtiresite, mund te perje¨ ¨ ¨ ¨ tojme gezimin qe ta shohim bashkeshortin ¨ ¨ ¨ ¨ te pranoje adhurimin e vertete. ¨ 21 Cilatdo qofshin rrethanat tona, le te ¨ ¨ ¨ jemi te vendosur te ecim me maturi, me qe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ llim qe te leme nje deshmi te shkelqyer per ¨ ¨ ¨ ¨ te tjeret jashte kongregacionit. Nese marte¨ ¨ ¨ sa vihet ne rrezik, le te lutemi me gjithe ze¨ ¨ ¨ mer, te analizojme motivet tona me nder¨ ¨ ¨ shmeri, te shqyrtojme me kujdes Shkrimet ¨ ¨ ¨ ¨ dhe te kerkojme ndihme frymore nga pleq¨ ¨ ¨ ¨ te. Mbi te gjitha, le te jemi te vendosur t’i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pelqejme Perendise Jehova ne cdo gje dhe ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te tregojme cmueshmeri te vertete per mar¸ ¨ ¨ ¨ tesen, dhuraten e tij te mrekullueshme.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per sa i perket marteses?
20, 21. Cfare duhet te jemi te vendosur te bejme ¸

¨

¨

¨

¨

12

¨ ¨ Me¨ terhiqte mencuria ¸ e te moshuarve
TREGUAR NGA

ELVA XHERDI

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Rreth 70 vjet me pare, nje vizitor ne shtepine ¨ ¨ ¨ tone i dha babait nje sugjerim qe ma ¨ ¨ ¨ ¨ ndryshoi kryekeput jeten. Qe nga ajo dite ¨ ¨ ¨ e paharrueshme, edhe disa te tjere kane ¨ ¨ ¨ ndikuar ne jeten time. Gjate viteve kam ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lidhur nje miqesi te cmuar qe e vleresoj ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me teper se cdo gje tjeter. Me lejoni t’jua ¸ shpjegoj.
¨ ¨ ¨ LINDA ne Sidnei, Australi, me 1932. Prinderit ¨ ¨ ¨ besonin te Perendia, por nuk shkonin ne kishe. ¨ ¨ ¨ ¨ Mamaja me mesonte se Perendia i vezhgon va¨ ¨ ¨ ¨ zhdimisht njerezit dhe se ai ishte gati te me nde¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shkonte nese behesha e prape. Kjo me beri te ¨ ¨ ¨ ¨ kisha frike nga Perendia. Megjithate, Bibla me ¨ ¨ ¨ magjepste. Kur tezja vinte per vizite ne fundja¨ ¨ ve, me tregonte mjaft histori biblike interesante. ¨ Mezi prisja te vinte ajo. ¨ Kur isha adoleshente, babai lexoi nje seri li¨ ¨ ¨ ¨ ¨ brash qe mamase ia kishte dhene nje grua e mo¨ ¨ ¨ ¨ shuar, nje Deshmitare e Jehovait. I beri aq per¨ ¨ ¨ shtypje ajo qe lexoi ne ato botime te krishtere, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ saqe pranoi te studionte Biblen me Deshmitaret. ¨ ¨ ¨ ¨ Nje mbremje, ndersa bente studimin biblik, ba¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bai me zuri duke e pergjuar. Po behej gati te me ¨ ¨ kthente ne shtrat kur vizitori i tha: «Pse s’e le El¨ ¨ ¨ ven te ulet me ne?» Ky sugjerim shenoi fillimin e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje menyre te re jetese dhe te miqesise sime me ¨ ¨ ¨ ¨ Perendine e vertete, Jehovain. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Pak kohe me pas, babai dhe une nisem te ndiq¨ ¨ nim mbledhjet e krishtere. Nga ajo qe mesoi, ba¨ ¨ ¨ ¨ bai u nxit te bente ndryshime ne jete. Madje filloi ¨ ¨ ta mbante nen kontroll zemerimin. Kjo i shtyu
15 MAJ 2012

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mamane dhe vellane tim me te madh, Frenkun, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe te fillonin te ndiqnin mbledhjet.1 Te kater ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ beme perparim dhe u pagezuam si Deshmitare ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te Jehovait. Qe atehere, shume te moshuar kane ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndikuar per mire tek une ne faza te ndryshme te ¨ jetes.
¨ ¨ C’KARRIERE DO TE ZGJIDHJA? ¸

¨ ¨ Kur isha adoleshente, u lidha me shume me ¨ ¨ ¨ te moshuarit ne kongregacion. Nje prej tyre ishte ¨ Elis Plejsi, motra e moshuar qe i kishte prediku¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ar per here te pare familjes sone. Elisa u be si nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjyshe per mua. Me sterviste ne sherbim dhe me ¨ ¨ ¨ ¨ nxiste te synoja pagezimin. Ne moshen 15-vjeca¸ ¨ ¨ re e arrita kete synim. ¨ ¨ Gjithashtu, u lidha me nje cift te moshuarish, ¸ ¨ ¨ Persi dhe Maxh [Margaret] Danemi. Shoqeria me ¨ ¨ ta pati ndikim te madh tek e ardhmja ime. Ne ¨ ¨ ¨ fakt, mua me pelqente matematika dhe vdisja te ¨ ¨ behesha mesuese matematike. Persi dhe Ma¨ ¨ ¨ ¨ xhi kishin sherbyer si misionare ne Letoni gjate
¨ ¨ ¨ ¨ 1 Vellai i Elves, Frenk Lamberti, sherbeu si pionier i zellshem ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne zonat e thella te Australise. Ne Librin vjetor te Deshmitareve te ¨ ¨ Jehovait 1983, faqet 110-112, angl., flitet per nje nga ekspeditat e ¨ ¨ tij te shumta dhe emocionuese te predikimit.

13

¨ ¨ ¨ viteve 30. Kur nisi Lufta II Boterore ne Evrope, ata ¨ ¨ ¨ ¨ u ftuan te sherbenin ne Bethelin e Australise, i cili ¨ ¨ ndodhej ne periferi te Sidneit. Persi dhe Maxhi in¨ ¨ ¨ teresoheshin vertet per mua. Tregonin mjaft per¨ ¨ ¨ voja emocionuese qe kishin pasur ne vepren mi¨ ¨ ¨ sionare. Arrita te kuptoja fare mire se t’u mesoja ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Biblen te tjereve, do te ishte ku e ku me e kend¨ ¨ shme se t’u mesoja matematiken. Prandaj vendo¨ ¨ sa te behesha misionare. ¨ ¨ ¨ ¨ Cifti Danem me nxiste te sherbeja si pioniere, ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe te pergatitesha per sherbimin si misionare. Ke¨ ¨ ¨ ¨ shtu, ne vitin 1948, ne moshen 16-vjecare, u bera ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ pioniere dhe iu bashkova dhjete te rinjve qe sher¨ ¨ ¨ benin te lumtur si pioniere ne kongregacionin ¨ ¨ ¨ tone ne Herstvill, Sidnei. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Per kater vjet sherbeva si pioniere ne kater qy¨ ¨ ¨ ¨ tete te tjera, te cilat ndodheshin te gjitha ne Uell¨ ¨ sin e Ri Jugor dhe ne Kuinsland. Nje nga stu¨ ¨ ¨ dentet e mia te para te Bibles ishte Beti Lo (tani ¨ ¨ ¨ Remnent). Beti, nje vajze e dashur, ishte dy vjet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me e madhe se une. Me vone sherbyem bashke si ¨ ¨ pioniere ne qytetin e Kaures, rreth 230 kilometra ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne perendim te Sidneit. Ndonese sherbyem ba¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shke vetem per pak kohe, Beti dhe une vazhdoj¨ ¨ me te jemi mike edhe sot. Kur mora caktimin si pioniere speciale, u tran¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sferova ne Nerandere—nje qytet qe ndodhet 220 ¨ ¨ ¨ ¨ kilometra ne jugperendim te Kaures. Shoqja ime ¨ e re e sherbimit ishte Xhoi Lenoks (tani Hanter),
¨ ¨ ¨ ¨ Kur sherbeja si pioniere me Xhoi Lenoksin ne Nerandere

¨ ¨ nje pioniere e zellshme qe po ashtu ishte dy vjet ¨ ¨ ¨ ¨ me e madhe se une. Ishim te vetmet Deshmita¨ ¨ ¨ ¨ re ne ate qytet. Une dhe Xhoi banonim me nje ¨ ¨ cift mikprites, Rej dhe Ester Ajrensi. Ata, ba¸ ¨ ¨ ¨ shke me djalin dhe tri vajzat, kishin interes per te ¨ ¨ ¨ ¨ verteten. Gjate javes, Reji dhe djali i tij punonin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne nje ferme jashte qytetit ku kultivonin grure dhe mbanin dele, kurse Estera dhe vajzat kishin ¨ ¨ ¨ ¨ nje bujtine. Cdo te diel, Xhoi dhe une gatuanim ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje darke te stermadhe per familjen Ajrens dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per rreth nje duzine punetore hekurudhash qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rrinin ne bujtine—te gjithe burra te uritur. Me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kete sherbim shlyenim nje pjese te qirase. Pasi ¨ ¨ ¨ ¨ ngrinim tryezen, i sherbenim familjes Ajrens nje ¨ ¨ ¨ ¨ vakt frymor te shijshem—studimin e perjavshem ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te Kulles se Rojes. Reji, Estera dhe kater femijet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e tyre pranuan te verteten e u bene pjesetaret e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pare te kongregacionit te Neranderes. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Me 1951, ndoqa nje kongres te Deshmitareve ¨ ¨ ¨ ¨ te Jehovait ne Sidnei. Atje shkova ne nje mble¨ ¨ ¨ ¨ dhje speciale per pionieret qe ishin te interesu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ar per vepren misionare. Ne ate mbledhje qe u ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mbajt nen nje tende te madhe, ishin te pranishem ¨ mbi 300 veta. Nejthen Nori, nga Betheli i Brukli¨ ¨ nit, foli para grupit dhe shpjegoi qarte nevojen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per ta cuar lajmin e mire ne cdo cep te tokes. E de¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ gjuam gjithe sy e veshe. Shume nga pionieret e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pranishem me vone hapen vepren e predikimit ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per Mbreterine ne Paqesorin Jugor dhe ne zona te ¨ tjera. Ndihesha tejet e entuziazmuar qe isha 1 nga ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 17 australianet e ftuar ne klasen e 19-te te Shko¨ ¨ ¨ lles se Galaadit me 1952. Isha vecse 20 vjece dhe ¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ endrra per te sherbyer si misionare po behej realitet.
¨ ¨ ¨ ¨ KISHA NEVOJE PER ME SHUME NDRYSHIME

¨ ¨ ¨ Arsimimi dhe shoqeria ne Galaad jo vetem ma ¨ shtuan njohurine biblike e ma forcuan besimin, ¨ por edhe ndikuan thelle te personaliteti im. Isha ¨ ¨ ¨ e re, idealiste dhe kisha prirjen qe te prisja perso¨ ¨ ¨ ¨ smeri nga vetja e nga te tjeret. Kisha disa pike¨ ¨ ¨ pamje tejet strikte. Per shembull, kur pashe vella ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Norin qe po bente nje loje miqesore me top me ¨ ¨ ¨ nje grup te rinjsh bethelite, u trondita.

¨ ¨ ¨ Elva me pjesetare te familjes ¨ ¨ Bethel te Zvicres, 1960

¨ ¨ ¨ Instruktoret e Galaadit, te gjithe burra me¨ ¨ ¨ ¨ ndjemprehte dhe me vite pervoje, duhet ta kene ¨ ¨ ¨ ¨ pare qe po luftoja me kete prirje. Ata u interesu¨ ¨ ¨ ¨ an per mua dhe me ndihmuan te ndreqja meny¨ ¨ ¨ ¨ ren e te menduarit. Dalengadale fillova ta shih¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ja Jehovain si nje Perendi te dashur e mirenjohes ¨ ¨ ¨ dhe jo si strikt e kerkues. Edhe disa shoke te kla¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ses me ndihmuan. Kujtoj nje prej tyre qe me tha: ¨ ¨ ¨ «Elva, Jehovai nuk te rri siper kokes me kamxhik. ¨ ¨ Mos ji kaq strikte me veten!» Fjalet e saj troc¸ me ¨ ¨ preken zemren. ¨ ¨ ¨ ¨ Pas Galaadit, mua dhe kater shoke te klases ¨ ¨ ¨ na caktuan ne Namibi, Afrike. Shume shpejt po ¨ ¨ drejtonim 80 studime biblike. Me pelqente Nami¨ ¨ ¨ bia dhe jeta misionare, por kisha rene ne dashuri ¨ ¨ ¨ ¨ me nje shok klase te Galaadit qe ishte caktuar ne ¨ ¨ ¨ Zvicer. Pas nje viti ne Namibi, shkova tek i fejuari ¨ ¨ ¨ ¨ ne Zvicer. Pasi u martuam, e shoqeroja burrin ne ¨ ¨ ¨ vepren si mbikeqyres qarkor.
¨ ¨ ¨ NJE ZHGENJIM I TMERRSHEM

¨ ¨ cres. Atje ne familjen Bethel isha e entuziazmuar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe kisha perreth meje shume vellezer e motra me ¨ ¨ ¨ te rritur e te pjekur frymesisht. ¨ ¨ Por pak kohe me pas ndodhi dicka e tmerr¸ ¨ shme. Zbulova se burri ishte treguar i pabese ndaj ¨ meje dhe ndaj Jehovait. Pastaj me la. Ndihesha e ¨ ¨ shkaterruar. Nuk e di se si do ta kisha perballuar ¨ ¨ ¨ ¨ ate situate pa dashurine dhe mbeshtetjen e miq¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ve te mi te shtrenjte ne familjen Bethel. Ata me ¨ ¨ ¨ ¨ degjonin kur kisha nevoje te flitja dhe me linin ¨ ¨ ¨ ¨ te pushoja kur kisha nevoje. Fjalet ngushelluese ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe veprimet e tyre miredashese me mbeshteten ¨ ¨ ¨ ¨ gjate dhembjes sime te papershkrueshme e me ¨ ¨ ndihmuan t’i afrohesha edhe me shume Jehovait. ¨ ¨ ¨ ¨ Kujtoj gjithashtu fjalet e thena vite me pare nga ¨ ¨ ¨ disa te moshuar te mencur qe ishin kalitur nga ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ sprovat. Nder ta ishte Maxh Danemi. Nje here ajo ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me tha: «Elva, gjate jetes ne sherbim te Jehovait ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do te hasesh shume sprova, por sprovat me te ve¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtira mund te te vijne nga ata qe do te kesh afer. ¨ ¨ Gjate ketyre sprovave, afroju Jehovait. Kujto se i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sherben atij e jo njerezve te papersosur.» Keshilla ¨ ¨ ¨ ¨ e Maxhit me udhehoqi gjate shume momenteve ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te erreta. Vendosa se nuk do te lejoja kurre qe ga¨ ¨ bimet e burrit tim te me ndanin nga Jehovai. ¨ ¨ ¨ Me kalimin e kohes vendosa te kthehesha ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Australi qe te sherbeja si pioniere me afer famil¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jes. Gjate udhes se kthimit neper oqean, beja rre¨ ¨ gullisht biseda te gjalla biblike me nje grup pasa¨ ¨ ¨ gjeresh. Mes tyre ishte nje norvegjez i qete me ¨ ¨ ¨ ¨ emrin Arne Xherdi. Atij i pelqeu ajo qe degjoi. Me ¨ ¨ vone Arne na vizitoi mua dhe familjen ne Sidnei. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ai beri perparim frymor te shpejte dhe perqafoi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te verteten. Ne vitin 1963, Arne dhe une u martu¨ ¨ ¨ am e dy vjet me pas na lindi nje djale, Geri.
¨ ¨ ¨ NJE SPROVE TJETER

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Pasi kaluam pese vite te kendshme ne vepren ¨ ¨ ¨ qarkore, u ftuam te sherbenim ne Bethelin e Zvi15 MAJ 2012

¨ ¨ ¨ ¨ Arne, Geri dhe une benim nje jete familjare ¨ ¨ ¨ ¨ vertet te lumtur. Pak kohe me pas, Arne e zgjeroi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtepine qe te banonin edhe prinderit e mi te mo¨ ¨ ¨ ¨ shuar. Por pas gjashte vjetesh martese, pesuam ¨ ¨ nje goditje te papritur. Arne u diagnostikua me ¨ ¨ ¨ ¨ kancer ne tru. Shkoja ne spital cdo dite ndersa ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ai bente nje terapi te gjate me rreze. Per ca kohe ¨ ¨ ishte mire, por pastaj gjendja e tij u rendua dhe

15

¨ ¨ ¨ ¨ pesoi iktus. Me thane se i mbeteshin vetem disa ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jave jete. Mirepo Arne shpetoi. Ne fund u kthye ¨ ¨ ¨ ¨ ne shtepi ku u kujdesa per te derisa e mori veten ¨ ¨ ¨ ¨ dalengadale. Me kalimin e kohes mundi te ecte ¨ ¨ ¨ perseri dhe te rifillonte aktivitetet si plak kongre¨ gacioni. Natyra e tij e gezuar dhe ndjenja e humo¨ ¨ ¨ rit e ndihmuan qe ta merrte veten dhe ma bene ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te lehte te kujdesesha vazhdimisht per te. ¨ ¨ ¨ ¨ Vite me vone, me 1986, shendeti i Arnes u ke¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qesua serish. Ne ate kohe prinderit e mi kishin ¨ ¨ vdekur, prandaj u transferuam ne te bukurat Ma¨ ¨ ¨ let Blu jashte Sidneit, ku ishim me afer miqve ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tane. Me vone, Geri u martua me nje moter te ¨ ¨ ¨ ¨ kendshme, Karinen, dhe ata sugjeruan qe te ba¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nonim te kater ne te njejten shtepi. Brenda disa ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ muajve, te gjithe u transferuam ne nje shtepi jo ¨ ¨ shume larg vendit ku kishim jetuar une dhe Arne. ¨ ¨ ¨ ¨ Gjate 18 muajve te fundit te jetes, Arne zuri ¨ ¨ ¨ shtratin dhe kishte nevoje per kujdes te vazhdue¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shem. Meqe isha e mbyllur ne shtepi per pjesen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te madhe te kohes, kaloja dy ore ne dite duke ¨ ¨ ¨ studiuar Biblen dhe botimet e bazuara ne te. Gja¨ ¨ ¨ ¨ te ketyre periudhave te studimit gjeta mjaft ke¨ ¨ ¨ shilla te mencura se si ta perballoja situaten time. ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ Gjithashtu, kenaqesha kur vinin per vizite te mo¨ ¨ shuar te dashur nga kongregacioni yne, disa prej ¨ ¨ ¨ te cileve kishin kaluar sprova te ngjashme. Vizi¨ ¨ ¨ ¨ tat e tyre me jepnin shume zemer. Arne vdiq ne ¨ ¨ ¨ prill te vitit 2003 me shprese te patundur te ringjallja.
¨ ¨ MBESHTETJA IME ME E MADHE

¨ ¨ ¨ Kujdesesha per Arnen kur ishte semure

Kur isha e re, isha idealiste. Por kuptova se ¨ jeta rralle shkon sic¸ e presim. Kam pasur beki¨ ¨ ¨ ¨ me te panumerta dhe po ashtu dy tragjedi te re¨ ¨ ¨ nda—humba nje bashkeshort ngaqe u tregua i pa¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bese dhe tjetrin ngaqe u semur. Gjate jetes kam ¨ ¨ marre drejtim dhe ngushellim nga disa burime. ¨ ¨ ¨ ¨ Mbeshtetja ime me e madhe eshte ende «i La¨ ¨ ¨ shti i Diteve», Perendia Jehova. (Dan. 7:9) Keshi¨ ¨ ¨ llat e tij me kane modeluar personalitetin dhe fale ¨ ¨ ¨ ¨ tyre kam pasur pervoja shperblyese ne vepren ¨ misionare. Kur lindnin probleme, ‘dashamiresia ¨ ¨ e Jehovait me mbante dhe ngushellimet e tij ma ledhatonin shpirtin’. (Psal. 94:18, 19) Gjithashtu,

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me kane mbeshtetur e me kane treguar dashuri ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ familja ime dhe ‘shoket e vertete ne dite te veshti¨ ¨ ra’. (Prov. 17:17) Shume prej tyre ishin te moshu¨ ar te mencur. ¸ ¨ ¨ «A nuk kane mencuri te moshuarit, dhe kup¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tueshmeri ata qe kane dite te gjata?»—pyeti patri¨ ¨ arku Job. (Jobi 12:12) Kur mendoj per jeten time, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund te them se pergjigjja eshte po. Keshillat e ¨ ¨ ¨ ¨ te moshuarve te mencur me kane ndihmuar, ngu¸ ¨ ¨ ¨ ¨ shellimi i tyre me ka mbeshtetur dhe miqesia e ¨ ¨ ¨ ¨ tyre ma ka pasuruar jeten. Jam mirenjohese qe ki¨ ¨ sha miq te tille. ¨ ¨ ¨ Tani ne moshen 80-vjecare jam vete e moshu¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ar. Pervojat e mia me kane bere mjaft te ndje¨ ¨ ¨ ¨ shme ndaj nevojave te te moshuarve te tjere. Ende ¨ ¨ ¨ me pelqen shume t’i vizitoj dhe t’i ndihmoj. Por ¨ ¨ ¨ ¨ me pelqen edhe shoqeria e te rinjve. Energjia e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tyre eshte nxitese, kurse entuziazmi i tyre eshte ¨ ¨ ¨ ngjites. Kur kuptoj se te rinjte duan drejtim ose ¨ ¨ ¨ ¨ mbeshtetje nga une, e kam kenaqesi t’u gjendem ¨ prane.
15 MAJ 2012

16

DHE STINEVE’
¨ «Ai ndryshon kohet ¨ ¨ dhe stinet, heq e ve ¨ mbreter.»—DAN. 2:21.
¨ ¨ SI DO TE PERGJIGJESHIT?

BESONI TE JEHOVAI ¨ ¨ PERENDIA¨ I ‘KOHEVE

P

¨ ¨ Si tregojne krijimi dhe profecite ¨ e permbushura se Jehovai ¨ i percakton dhe i respekton ¨ afatet kohore si askush tjeter?

¨ ¨ ¨ ¨ Cfare nxitemi te bejme kur kup¸ ¨ ¨ ¨ ¨ tojme se Jehovai eshte Perendia ¨ ¨ i ‘koheve dhe stineve’?

¨ ¨ ¨ ERENDIA JEHOVA siguroi mjetet per te matur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kohen, shume me pare se te krijonte njeriun. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Diten e katert te krijimit, Perendia tha: «Le te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dalin ndricues ne hapesiren e qiejve, qe te bejne nje ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndarje mes dites dhe nates. Ata do te sherbejne si she¨ ¨ ¨ ¨ nja, si dhe per te dalluar stinet, ditet dhe vitet.» (Zan. ¨ ¨ 1:14, 19, 26) Dhe, ne perputhje me vullnetin e Jehova¨ it, keshtu ndodhi. ¨ ¨ ¨ ¨ 2 Megjithate, sot e kesaj dite shkencetaret debatoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne se cfare eshte ne te vertete koha. Nje enciklopedi ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ thote: «Koha eshte nje nga misteret me te medha te bo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tes. Askush nuk mund te thote saktesisht se c’eshte ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ajo.» Sidoqofte, Jehovai e kupton plotesisht kohen. Ne ¨ ¨ ¨ fund te fundit, ai eshte «Krijuesi i qiejve, . . . Formuesi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ i tokes dhe Beresi i saj». Jehovai eshte edhe «Ai qe tho¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te perfundimin qysh ne fillim dhe qe prej shume ko¨ ¨ ¨ ¨ hesh gjerat qe ende nuk kane ndodhur». (Isa. 45:18; ¨ ¨ ¨ ¨ 46:10) Qe te forcojme besimin tone tek ai dhe te Fjala ¨ ¨ ¨ e tij, Bibla, le te shqyrtojme se si tregojne krijimi dhe ¨ ¨ ¨ profecite e permbushura se Jehovai i percakton dhe i ¨ respekton afatet kohore si askush tjeter.
¨ ¨ GJERAT QE JEHOVAI KA KRIJUAR, ¨ NA FORCOJNE BESIMIN

¨ Pse afatet kohore te caktuara nga Jehovai nuk varen nga ¨ ngjarjet boterore dhe planet ¨ njerezore?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 3 Ne boten fizike, percaktimi i sakte i kohes mund ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te verehet ne gjera te medha e te vogla. Per she¨ ¨ mbull, atomet dridhen me ritem konstant. Oret sta¨ ndarde qe rregullohen nga dridhjet e atomeve, nuk hu¨ ¨ ¨ ¨ mbin as nje sekonde ne 80 milione vjet. Edhe koha ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e levizjes se planeteve dhe te yjeve eshte e percaktu¨ ¨ ¨ ar saktesisht. Pozicionet e tyre te parashikueshme ne
1, 2. Pse mund te themi se Jehovai e kupton plotesisht kohen? 3. Si verehet ne boten fizike percaktimi i sakte i kohes?

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

17

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qiell jane perdorur per te percaktuar stinet ¨ ¨ ¨ dhe per t’u orientuar ne det. Jehovai, Be¨ ¨ ¨ ¨ ¨ resi i ketyre «sahateve» te besueshem, ka ¨ ¨ vertet ‘fuqi te madhe’ dhe meriton lavdet ¨ tona.—Lexo Isaine 40:26. ¨ ¨ ¨ ¨ 4 Percaktimi i sakte i kohes mund te shi¨ ¨ ¨ ¨ het edhe ne boten e biologjise. Shume ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bime dhe kafshe kane ore te brendshme, ¨ ¨ ¨ ¨ qe rregullojne ciklet e tyre te jetes. Shu¨ ¨ ¨ me zogj e dine instinktivisht se kur te nisin ¨ ¨ shtegtimin. (Jer. 8:7) Edhe njerezit kane ¨ ¨ ¨ ore te brendshme, qe drejtohen zakonisht ¨ ¨ ¨ nga cikli 24-oresh me dite dhe nate. Kur di¨ kush pershkon me avion disa zona orare, ¨ ¨ ¨ trupit te tij mund t’i duhen ca dite qe t’i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rregulloje prape keto ore. Vertet, shembujt ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e shumte te percaktimit te kohes qe ve¨ ¨ ¨ rehen te gjerat e krijuara, tregojne fuqine ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe mencurine e Perendise se ‘koheve dhe ¸ ¨ ¨ stineve’. (Lexo Psalmin 104:24.) E meqe Je¨ hovai ka mencuri e fuqi te pafundme, ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ mund te kemi besim se ai eshte ne gjendje ¨ ¨ ¨ ta permbushe qellimin e tij.
¨ ¨ PROFECITE E PERMBUSHURA ¨ ¨ NE KOHEN E CAKTUAR, ¨ NA FORCOJNE BESIMIN

¨ ¨ ¨ 5 Libri i krijimit na meson shume per ‘ci¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lesite e padukshme’ te Jehovait, mirepo le ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pa pergjigje pyetje te tilla te rendesishme, ¨ si: c’e ardhme e pret njerezimin? (Rom. 1: ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 20) Qe te gjejme pergjigjen, duhet te sho¨ ¨ ¨ ¨ him c’tregon Perendia ne faqet e Fjales se ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ tij, Bibles. Kur e shqyrtojme ate, gjejme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ profeci qe jane permbushur gjithnje ne ko¨ ¨ ¨ hen e caktuar. Jehovai mund te zbuloje se ¨ ¨ ¨ c’do te ndodhe akoma, sepse ai mund te ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ parashohe me saktesi te ardhmen. Per me ¨ ¨ ¨ teper, ajo qe parathone Shkrimet ndodh
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kohes ne boten biologjike? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 5. (a) Cila eshte menyra e vetme per te njohur te ¨ ¨ ardhmen e njerezimit? (b) Pse Jehovai mund te pa¨ ¨ ¨ rathote ngjarjet dhe kohen kur do te ndodhin?
4. Si tregon mencurine e Perendise percaktimi i ¸

¨ ¨ ¨ ne kohen e caktuar, sepse Perendia Jehova ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund te beje qe ngjarjet te ndodhin sipas ¨ ¨ qellimit dhe afatit kohor te caktuar prej tij. ¨ ¨ 6 Jehovai deshiron qe adhuruesit e tij ¨ ¨ ¨ t’i kuptojne profecite e Shkrimeve dhe te ¨ nxjerrin dobi prej tyre. Ndonese nuk kufi¨ ¨ zohet nga menyra si e perceptojme ne ko¨ ¨ ¨ ¨ hen, mund t’i kuptojme termat qe perdor ¨ ¨ ¨ Perendia kur parathote se nje ngjarje do ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te ndodhe ne nje kohe te caktuar. (Lexo ¨ Psalmin 90:4.) Per shembull, libri i Zbule¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ses flet per «kater engjejt» qe «ishin per¨ ¨ ¨ gatitur per oren, diten, muajin dhe vitin ¨ ¨ e caktuar». Ne mund t’i kuptojme njesi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te e kohes qe jane perdorur ne keto var¨ ¨ gje. (Zbul. 9:14, 15) Profecite e permbushu¨ ¨ ¨ ¨ ra ne kohen e caktuar duhet te na forcojne ¨ ¨ ¨ besimin te Perendia i ‘koheve dhe stineve’ ¨ ¨ dhe te Fjala e tij. Le te shqyrtojme disa shembuj. ¨ ¨ ¨ 7 Se pari, le te kthehemi ne shekullin e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtate p.e.s. «Ne vitin e katert te mbreteri¨ ¨ ¨ mit te Jehojakimit, birit te Josise, mbretit ¨ ¨ te Judes», fjala e Jehovait «iu drejtua Jere¨ ¨ ¨ mise, lidhur me mbare popullin e Judes». (Jer. 25:1) Jehovai paratha shkretimin e Je¨ rusalemit dhe debimin e judenjve nga Juda ¨ ¨ ¨ ne Babiloni. Atje ‘do t’i sherbenin shtate¨ ¨ ¨ dhjete vjet mbretit te Babilonise’. Ushtri¨ ¨ te babilonase e shkaterruan Jerusalemin ¨ ¨ ¨ ne vitin 607 p.e.s. dhe judenjte u debuan ¨ ¨ vertet nga Juda ne Babiloni. Por, c’duhej ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ te ndodhte ne fund te 70 vjeteve? Jeremia ¨ ¨ ¨ profetizoi: «Keshtu thote Jehovai: ‘Kur te ¨ ¨ ¨ ¨ mbushen shtatedhjete vjetet ne Babiloni, ¨ ¨ ¨ une do te drejtoj vemendjen nga ju dhe do ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te permbush fjalen time te mire per t’ju ¨ ¨ ¨ kthyer ne kete vend.’» (Jer. 25:11, 12; 29:10) ¨ ¨ ¨ Kjo profeci u permbush pikerisht ne ko¨ ¨ ¨ ¨ ¨ permbushjen e profecive biblike? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 7. Si tregon permbushja e profecise se Jeremise per ¨ ¨ Jerusalemin dhe Juden se Jehovai i percakton dhe i ¨ respekton afatet kohore si askush tjeter?
6. Si e dime se Jehovai deshiron qe ne ta kuptojme

18

¨ ¨ hen e caktuar—ne vitin 537 p.e.s. pasi me¨ ¨ ¨ det dhe perset i liruan judenjte nga Babilonia. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 8 Te shqyrtojme nje profeci tjeter qe li¨ ¨ ¨ ¨ dhet me popullin e lashte te Perendise. ¨ ¨ Rreth dy vjet para se judenjte te iknin ¨ ¨ ¨ nga Babilonia, Perendia paratha neper¨ mjet profetit Daniel se Mesia do te shfaqej ¨ ¨ ¨ 483 vjet pasi te jepej urdhri per rindertimin e Jerusalemit. Mbreti medo-pers e dha ¨ ¨ ¨ ate urdher ne vitin 455 p.e.s. Fiks 483 vjet ¨ ¨ ¨ ¨ me vone, ne vitin 29 te e.s., Jezui nga Na¨ zareti u miros nga fryma e shenjte kur u ¨ ¨ ¨ pagezua dhe u be keshtu Mesia.1—Neh. 2: 1, 5-8; Dan. 9:24, 25; Luka 3:1, 2, 21, 22. ¨ ¨ ¨ ¨ 9 Tani te verejme se cfare parathoshin ¸ ¨ ¨ ¨ Shkrimet per Mbreterine. Profecia biblike ¨ ¨ tregonte se Mbreteria mesianike do te ve¨ ¨ ¨ ndosej ne qiell ne vitin 1914. Per shembull, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Bibla kishte dhene ‘shenjen’ e pranise se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Jezuit dhe thoshte se ne ate kohe ne toke ¨ ¨ ¨ ¨ do te kishte probleme te medha, ngaqe Sa¨ tanai do te hidhej nga qielli. (Mat. 24:3-14; ¨ ¨ ¨ Zbul. 12:9, 12) Per me teper, profecia bi¨ ¨ blike tregonte kohen e sakte—vitin 1914— ¨ ¨ ¨ kur ‘do te permbusheshin kohet e caktua¨ ¨ ra te kombeve’ dhe do te fillonte sundimi i ¨ ¨ ¨ Mbreterise ne qiell.—Luka 21:24; Dan. 4: 10-17.2 ¨ ¨ 10 Perpara na pret ‘shtrengimi i madh’ ¨ ¨ qe paratha Jezui. Ai do te pasohet nga ¨ ¨ Mbreterimi i tij Mijevjecar. S’ka dyshim se ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ keto gjera do te ndodhin tamam ne kohen ¨ ¨ e caktuar. Kur Jezui ishte ne toke, Jehovai ¨ ¨ ¨ e kishte vendosur tashme ‘diten dhe oren’
¨ ¨ 1 Shih librin Kushtoju vemendje profecive te Danielit!, faqet 186-195. ¨ ¨ 2 Shih librin Kushtoju vemendje profecive te Danielit!, faqet 94-97.

¨ ¨ ¨ Danieli kishte besim ne permbushjen e profecise ¨ ¨ ¨ ¨ qe kishte dhene Perendia

¨ ¨ kur do te ndodhnin keto ngjarje.—Mat. 24: 21, 36; Zbul. 20:6.
¨ ‘BLINI KOHEN E DUHUR’

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Mesise dhe vendosjen e Mbreterise qiellore, se Je¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hovai eshte Perendia i ‘koheve dhe stineve’? ¨ ¨ ¨ 10. Cilat ngjarje te ardhme do te ndodhin patjeter ¨ ¨ ne kohen e caktuar?
8, 9. Si tregojne profecite e Danielit per ardhjen e 15 MAJ 2012

¨ ¨ Si duhet te ndikoje te ne dijenia se ¨ ¨ sundimi i Mbreterise ka filluar dhe se po ¨ ¨ ¨ jetojme «ne kohen e fundit»? (Dan. 12:4) ¨ ¨ ¨ Shume veta e verejne se kushtet e bo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tes po perkeqesohen, mirepo nuk arrijne ¨ ¨ ¨ ¨ te kuptojne se keto ngjarje permbushin ¨ ¨ ¨ profecine biblike per ditet e fundit. Ndo¨ ¨ ¨ ¨ shta presin qe nje dite sistemi te shembet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ose mbase besojne se ne ndonje menyre ¨ ¨ ¨ perpjekjet e njerezve do te sjellin «paqe ¨ dhe siguri». (1 Sel. 5:3) Po ne? Nese e pra¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nojme se po jetojme thelle ne ditet e fu¨ ¨ ¨ ¨ ndit te botes se Satanait, a nuk duhet te ¨ ¨ ¨ ¨ perpiqemi ta perdorim kohen qe mbe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tet per t’i sherbyer Perendise se ‘koheve ¨ ¨ ¨ ¨ dhe stineve’ e per t’i ndihmuar te tjeret ta
11

¨ ¨ ¨ ne kohen e fundit?

11. Si duhet te ndikoje te ne dijenia se po jetojme

¨

¨

19

¨ ¨ njohin ate? (2 Tim. 3:1) Duhet te marrim ¨ ¨ vendime te mencura se si ta perdorim ko¸ ¨ ¨ hen.—Lexo Efesianeve 5:15-17. ¨ ¨ ¨ ¨ 12 ‘Te blesh kohen e duhur’ nuk eshte e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lehte ne kete bote plot shperqendrime. Je¨ ¨ zui paralajmeroi: «Ashtu sic ishin ditet e ¸ ¨ ¨ ¨ Noese, ashtu do te jete edhe prania e Bi¨ ¨ ¨ rit te njeriut.» Si ishin ditet e Noese? Ishte ¨ ¨ ¨ parathene se bota e asaj kohe do te merr¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te fund. Ne ate kohe, njerezit e ligj do te ¨ ¨ ¨ ¨ mbyteshin ne ujerat e nje permbytjeje glo¨ ¨ ¨ bale. Si ‘nje predikues i drejtesise’, Noeja ¨ ¨ ua shpalli me besnikeri mesazhin e Pere¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndise njerezve te diteve te tij. (Mat. 24:37; 2 Pjet. 2:5) Por ata «hanin e pinin dhe bu¨ rrat e grate martoheshin . . . dhe nuk ku¨ ¨ shtuan vemendje derisa erdhi permbytja ¨ ¨ dhe i fshiu te gjithe». Prandaj, Jezui i para¨ lajmeroi dishepujt e tij: «Jini gati, sepse Biri ¨ ¨ ¨ ¨ i njeriut vjen ne nje ore qe ju s’e mendoni.» ¨ (Mat. 24:38, 39, 44) Duhet te jemi si Noeja, ¨ ¨ ¨ ¨ jo si njerezit e diteve te tij. C’do te na ndih¸ ¨ ¨ moje te jemi gati? ¨ ¨ ¨ ¨ 13 Ndonese Biri i njeriut vjen ne nje ore ¨ ¨ ¨ qe ne s’e mendojme, s’duhet te harroj¨ ¨ ¨ ¨ me se Jehovai e permbush gjithnje qelli¨ ¨ ¨ min e tij ne kohen qe ka zgjedhur. Afatet ¨ kohore te caktuara prej tij nuk varen nga ¨ ¨ ngjarjet boterore dhe planet njerezore. Je¨ ¨ hovai rregullon kohen kur ndodhin gjerat ¨ ¨ ¨ dhe rezultatin e tyre qe te kryeje vullnetin ¨ e tij. (Lexo Danielin 2:21.) Ne fakt, Prover¨ ¨ ¨ bat 21:1 na thote: «Zemra e mbretit eshte ¨ ¨ ¨ ¨ si rrekete e ujit ne doren e Jehovait. Ai e ¨ ¨ ¨ kthen ate nga t’i pelqeje.» ¨ ¨ ¨ 14 Jehovai mund te ndikoje te ngjarjet qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te permbushe qellimin e tij ne kohen e cak¨ ¨ ¨ ¨ tuar. Shume nga ngjarjet e rendesishme ne
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e Noese? ¨ ¨ ¨ ¨ 13, 14. Cfare s’duhet te harrojme per Jehovain, ¸ ¨ ¨ teksa presim ardhjen e Birit te njeriut? Si do te na ¨ ¨ ¨ ¨ ndihmoje kjo per t’i sherbyer atij me besnikeri?
12. C’mund te mesojme nga fjalet e Jezuit per ditet ¸

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bote kane permbushur profecite, vecane¸ ¨ ¨ ¨ risht per sa i perket predikimit global te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lajmit te mire per Mbreterine e Perendise. ¨ ¨ Mendoni per renien e Bashkimit Sovjetik ¨ ¨ dhe per pasojat qe solli. Pak veta kishin ¨ ¨ menduar se ndryshime kaq te medha poli¨ tike mund te ndodhnin aq shpejt. Megjith¨ ¨ ¨ ate, si pasoje e ketyre ndryshimeve, lajmi i ¨ ¨ ¨ mire po predikohet tani ne shume vende ¨ ¨ ¨ ku me pare vepra jone ishte e ndaluar. Pra¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndaj le te bejme cmos per te blere kohen e ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ duhur qe t’i sherbejme me besnikeri Pere¨ ¨ ¨ ¨ ndise se ‘koheve dhe stineve’.
KINI BESIM SE JEHOVAI ¨ ¨ ¨ DO TA PERMBUSHE QELLIMIN E VET ¨ ¨ NE KOHEN E DUHUR

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Qe te vazhdojme te predikojme ne ¨ ¨ ¨ ¨ keto dite te fundit, duhet te kemi besim ¨ ¨ ¨ se Jehovai do ta permbushe qellimin e vet ¨ ¨ ne kohen e duhur. Ndryshimi i gjendjes ¨ ¨ ¨ ¨ boterore mund te kerkoje disa ndryshime ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne menyren si e kryejme vepren e berjes ¨ ¨ se dishepujve. Here pas here organizata ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund te beje disa ndryshime per te plo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tesuar nevojat e vepres sone si lajmetare ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te Mbreterise. Tregojme besim te Perendia ¨ ¨ ¨ i ‘koheve dhe stineve’, kur bashkepunoj¨ ¨ ¨ ¨ me plotesisht me rregullime te tilla, nder¨ ¨ ¨ ¨ sa sherbejme me besnikeri nen drejtimin e ¨ ¨ Birit te tij, ‘kreut te kongregacionit’.—Efes. 5:23. ¨ 16 Jehovai deshiron t’i lutemi me lir¨ ¨ ¨ ¨ shmeri, me siguri te plote se ai do te na ¨ ¨ ¨ ¨ jape ‘ndihmen [e nevojshme] ne kohen e duhur’. (Hebr. 4:16) A nuk tregon kjo me¨ ¨ ¨ rakun e tij te dashur per ne si individe? ¨ (Mat. 6:8; 10:29-31) Tregojme besim te Pe¨ ¨ rendia Jehova kur i lutemi rregullisht per ¨ ¨ ¨ ¨ ndihme e kur veprojme ne perputhje me
15

¨ ¨ ¨ 15. Si mund te tregojme besim ne lidhje me ndryshimet organizative? ¨ ¨ 16. Pse mund te kemi besim se Jehovai do te na ¨ ¨ ¨ ¨ jape ndihme ne kohen e duhur?

20

¨ ¨ ¨ lutjet tona dhe drejtimin e tij. Per me teper, ¨ ¨ ¨ ¨ nuk harrojme te lutemi edhe per bashke¨ ¨ besimtaret tane. ¨ ¨ ¨ ¨ 17 Tani nuk eshte koha ‘te lekundemi ¨ ¨ ¨ ¨ nga mungesa e besimit’; eshte koha te be¨ ¨ ¨ ¨ hemi te fuqishem me ane te besimit. (Rom. ¨ ¨ ¨ 4:20) Armiqte e Perendise—Satanai dhe ata ¨ ¨ ¨ ¨ qe jane nen ndikimin e tij—po perpiqen ta ¨ ¨ ¨ ¨ ndalin vepren qe Jezui u caktoi ithtareve te ¨ ¨ Tij, perfshire edhe neve. (Mat. 28:19, 20) ¨ ¨ Pavaresisht nga sulmet e Djallit, ne e dime ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se Jehovai eshte «nje Perendi i gjalle, qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte Shpetimtar i njerezve te cdo lloji, si¸ ¨ ¨ ¨ ¨ domos i atyre qe jane te besueshem». Ai ¨ ¨ ¨ «di t’i cliroje nga sprova njerezit me perku¸ shtim hyjnor».—1 Tim. 4:10; 2 Pjet. 2:9. ¨ ¨ ¨ 18 Se shpejti, Jehovai do t’i jape fund ke¨ ¨ ¨ tij sistemi te lig. Edhe pse nuk na jane dhe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne te gjitha hollesite dhe as koha e sakte ¨ ¨ ¨ ¨ kur do te ndodhe kjo, e dime se pikerisht ¨ ¨ ¨ ne kohen e duhur, Krishti do t’i shfarose ¨ ¨ ¨ armiqte e Perendise dhe sovraniteti i Jeho¨ ¨ ¨ vait do te shfajesohet. C’gabim do te ishte ¸ ¨ ¨ ¨ sikur te mos arrinim te dallonim «kohet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe stinet» ne te cilat jetojme! Te mos biem ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kurre ne gracken e pikepamjes se «te gji¨ ¨ tha gjerat po vazhdojne tamam si nga fillimi i krijimit».—1 Sel. 5:1; 2 Pjet. 3:3, 4.
¨ ‘RRINI NE PRITJE’

¨ ¨ ¨ ¨ Sa te gezuar mund te jemi qe Je¨ ¨ hovai nuk e ka ndryshuar kurre qelli¨ ¨ min e vet per njeriun! (Mal. 3:6) Perendia «nuk ndryshon, sic¸ ndryshon hija ¨ gjate rrotullimit». (Jak. 1:17) Afatet koho¨ ¨ re te caktuara prej tij nuk varen nga me¨ ¨ ¨ nyra si e llogaritin njerezit kohen, si per ¨ shembull, nga rrotullimi i tokes. Jehovai ¨ ¨ ¨ ¨ eshte «Mbreti i perjetshem». (1 Tim. 1:17, ¨ ¨ shen. BR me referime, angl.) Prandaj le ‘te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rrime ne pritje te Perendise se shpetimit ¨ ¨ tone’. (Mik. 7:7) Po, «qofshi guximtare e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me zemer te forte, te gjithe ju qe pritni Jehovain»!—Psal. 31:24.
20

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ A e perdorni mire kohen per te bere vullnetin e Jehovait?

¨ ¨ ¨ 19 Qellimi fillestar i Perendise Jehova ¨ ¨ ¨ ¨ per njerezit ishte te jetonin pergjithmo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne, e keshtu te vazhdonin te mesonin per ¨ ¨ ¨ te e per krijimin e tij te bukur. Eklisiastiu 3: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 11 thote per Jehovain: «E ka bere te bukur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ cdo gje ne kohen e vet. Ka vene edhe perje¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tesine ne zemren e tyre, qe njerezit te mos ¨ ¨ ¨ e zbulojne kurre nga fillimi deri ne fund ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ punen qe ka bere Perendia i vertete.»
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hovai kunder armiqve te tij? (b) Cilen gracke duhet ¨ te shmangim? ¨ ¨ ¨ ¨ 19, 20. Pse duhet te rrime ne pritje te Jehovait?
15 MAJ 2012 17, 18. (a) C’veprim do te ndermarre se shpejti Je¸

21

¨ ¨ ¨ ¨ Ne c’kuptim ‘eshte e shtrenjte ¸ ¨ ¨ ne syte e Jehovait’ vdekja ¨ ¨ e besnikeve te tij?
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˇ Nje psalmist i frymezuar kendoi: «Ne syte e Je¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hovait eshte e shtrenjte vdekja e besnikeve te tij.» ¨ (Psal. 116:15) Jeta e kujtdo prej adhuruesve te tij ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te vertete eshte mjaft e cmuar per Jehovain. Me¸ ¨ ¨ ¨ gjithate, fjalet e sapocituara te Psalmit 116 nuk ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kane te bejne vetem me vdekjen e nje individi. ¨ ¨ ¨ ¨ Ne fjalimin e funeralit te nje te krishteri, nuk ¨ ¨ ¨ ¨ do te ishte e pershtatshme qe fjalet e Psalmit ¨ ¨ ¨ ¨ 116:15 te aplikoheshin per te ndjerin, ndonese ai ¨ ¨ ¨ ¨ mund te kete vdekur si sherbetor besnik i Jehova¨ ¨ ¨ it. Pse? Sepse fjalet e psalmistit kane domethenie ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te gjere. Ato nenkuptojne se Perendia nuk do ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te lejoje vdekjen e te gjithe besnikeve te tij si grup, ¨ ¨ pasi i konsideron ata te shtrenjte.—Shih Psalmin 72:14; 116:8. ¨ Psalmi 116:15 na siguron se Jehovai nuk do te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lejoje qe sherbetoret e tij besnike si grup te shfaro¨ ¨ ¨ sen plotesisht nga toka. Ne fakt, historia jone mo¨ derne tregon si kemi duruar sprova dhe perndje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kje te ashpra, duke siguruar nje deshmi te qarte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se Perendia nuk do te lejoje kurre qe te zhdukemi. ¨ ¨ ¨ ¨ Meqe fuqia e tij eshte e pakufishme dhe qelli¨ ¨ ¨ mi i tij nuk deshton kurre, Jehovai nuk do te lejo¨ ¨ ¨ ¨ je qe te shuhemi si grup. Sikur Perendia ta lejon¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te kete, do te dukej sikur armiqte e tij jane me te ¨ ¨ ¨ ¨ fuqishem se ai—dhe kjo s’ka te ngjare! Qellimi i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Jehovait qe ky glob te banohet nga sherbetoret e ¨ ¨ tij besnike, nuk do te realizohej—dhe as kjo nuk ¨ ¨ mund te ndodhe. (Isa. 45:18; 55:10, 11) Faktikisht, ¨ ¨ ¨ ¨ sikur te mos mbetej asnje njeri per ta adhuruar ne ¨ ¨ ¨ ¨ oborret tokesore te tempullit te tij te madh fry¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mor, sherbimi i shenjte qe i behet Jehovait ketu ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ toke do te pushonte. S’do te kishte njerez qe do te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perbenin ‘token e re’—shoqerine e drejte njerezo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ re qe do te jetoje ne globin tone nen ‘qiellin e ri’. ¨ ¨ (Zbul. 21:1) Po ashtu, Mbreterimi Mijevjecar i Kri¸ ¨ ¨ ¨ shtit nuk do te behej realitet po te mos kishte as¨ ¨ ¨ ¨ nje nenshtetas ne toke.—Zbul. 20:4, 5. ¨ ¨ ¨ Pozita dhe reputacioni i Perendise do te vihe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shin ne pikepyetje nese ai do te lejonte qe armiq¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te te shfarosnin nga toka gjithe sherbetoret e tij si ¨ grup. Sikur kjo te ndodhte, pozita e Jehovait si ¨ ¨ ¨ ¨ Sovrani Universal do te damkosej. Per me teper, ¨ ¨ ¨ ¨ per shkak te respektit qe ka per veten dhe em¨ ¨ ¨ ¨ rin e tij te shenjte, Jehovai nuk do te lejoje vde¨ ¨ ¨ ¨ kjen e besnikeve te tij si grup. Te mendojme edhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per kete: meqe te Perendia «nuk ka padrejtesi», ai

¨ ¨ ¨ ¨ Perendia nuk do te lejoje kurre ¨ ¨ qe populli i tij te shfaroset
¨ ¨ ¨ ¨ do t’ia dale mbane gjithmone t’i mbroje si grup ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ata njerez qe i sherbejne besnikerisht. (Ligj. 32:4; ¨ ¨ ¨ Zan. 18:25) Pervec¸ kesaj, sikur te lejonte shfaro¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sjen e sherbetoreve te tij si grup, kjo do te ishte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kunder asaj qe thuhet ne Fjalen e Perendise: «Je¨ ¨ ¨ hovai nuk do ta braktise popullin e vet per hir te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ emrit te tij te madh.» (1 Sam. 12:22) Ne te vertete, ¨ «Jehovai nuk do ta braktise popullin e vet, dhe ¨ ¨ ¨ ¨ nuk do ta lere trashegimine e tij».—Psal. 94:14. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Sa ngushelluese eshte te dime se populli i Jeho¨ ¨ vait nuk do te zhduket kurre nga toka! Prandaj le ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te bejme gjithnje cmos qe te jemi besnike ndaj Pe¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendise, te sigurt te premtimi i tij: «Asnje arme e ¨ ¨ ¨ sajuar kunder teje nuk do te kete sukses dhe cdo ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjuhe qe ngrihet kunder teje per te te gjykuar, ti ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do ta denosh. Kjo eshte trashegimia e sherbetore¨ ¨ ¨ ve te Jehovait dhe drejtesia e tyre vjen nga une.» —Isa. 54:17.
15 MAJ 2012

22

A PO
E PASQYRONI ¨ LAVDINE E JEHOVAIT?
¨ «Ne . . . pasqyrojme ¨ ¨ si pasqyre lavdine e Jehovait.»—2 KOR. 3:18.
¨ ¨ SI DO TE PERGJIGJESHIT?

N

Si mund t’i japim lavdi Jehovait, ¨ ¨ pavaresisht nga gjendja jone ¨ mekatare?

¨ Si na ndihmojne lutjet dhe ¨ prania ne mbledhjet e krishtere, ¨ ¨ ¨ te pasqyrojme lavdine ¨ ¨ e Perendise?

¨ ¨ C’mund te na ndihmoje ¸¨ ¨ te vazhdojme t’i japim lavdi Jehovait?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ E NJE menyre a ne nje tjeter, te gjithe ne ¨ ¨ u ngjajme prinderve. Prandaj nuk habitemi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kur degjojme dike t’i thote nje djali: «Je ko¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pje si yt ate.» Nje vajze mund t’i thone: «S’i ke lene ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gje mamase.» Shpesh femijet imitojne ato qe shohin ¨ ¨ ¨ ¨ te prinderit. Po ne? A mund te imitojme Atin tone ¨ ¨ qiellor, Jehovain? Ndonese nuk e kemi pare, mund ¨ ¨ ¨ ¨ t’i dallojme cilesite e tij te cmuara duke studiuar Fja¸ ¨ ¨ len e tij, duke vezhguar krijimin dhe duke medituar ¨ ¨ ¨ per Shkrimet, e sidomos per fjalet dhe veprimet e Bi¨ ¨ ¨ rit te Perendise, Jezu Krishtit. (Gjoni 1:18; Rom. 1:20) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ A eshte e mundur te pasqyrojme lavdine e Jehovait? ¨ ¨ 2 Para se Adami dhe Eva te krijoheshin, Perendia ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ishte i sigurt se njerezit do te ishin ne gjendje te benin ¨ ¨ ¨ vullnetin e tij, te pasqyronin cilesite e tij dhe t’i jep¨ nin lavdi. (Lexo Zanafillen 1:26, 27.) Teksa praktikoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me perkushtimin hyjnor, duhet te shfaqim cilesite e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Atij qe na ka bere. Nese e bejme kete, kemi privile¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjin e bekuar te pasqyrojme lavdine e Perendise pava¨ resisht nga kultura, arsimimi apo prejardhja etnike. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Pse? Sepse «Perendia nuk eshte i anshem, por ne cdo ¸ ¨ ¨ ¨ komb njeriu qe i frikesohet atij dhe praktikon drejte¨ ¨ ¨ sine, eshte i pranuar nga ai».—Vep. 10:34, 35. ¨ ¨ ¨ ¨ 3 Te krishteret e mirosur e pasqyrojne lavdine e ¨ ¨ Jehovait. Ja perse apostulli Pavel i lindur nga fryma ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shkroi: «Te gjithe ne, ndersa me fytyre te zbuluar pa¨ ¨ ¨ ¨ sqyrojme si pasqyre lavdine e Jehovait, shnderrohe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mi ne te njejten shembelltyre nga lavdia ne lavdi.» (2 Kor. 3:18) Kur profeti Moisi zbriti nga mali Sinai me ¨ ¨ ¨ ¨ pllakat qe permbanin Dhjete Urdherimet, fytyra e tij

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ cilesite e Jehovait? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 3. C’ndjenja mund te perjetojne te krishteret teksa i sherbej¸ ¨ ne Jehovait?
1, 2. Pse eshte e arsyeshme te besojme se mund t’i imitojme

23

rrezatonte sepse Jehovai kishte folur me ¨ ¨ ¨ te. (Dal. 34:29, 30) Ndonese te krishte¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ret nuk kane perjetuar nje pervoje te ti¨ ¨ lle dhe fytyrat e tyre nuk rrezatojne, ata ¨ ¨ ¨ ¨ shkelqejne nga gezimi kur u flasin te tje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ reve per Jehovain, per cilesite e tij dhe per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qellimin e tij te mrekullueshem per njerezimin. Si pasqyrat e lustruara prej metali ¨ ¨ ¨ ne lashtesi, te mirosurit dhe delet e tjera e ¨ ¨ ¨ ¨ pasqyrojne lavdine e Jehovait ne jete dhe ¨ ¨ ne sherbim. (2 Kor. 4:1) A po e pasqyroni ¨ ¨ ¨ lavdine e Jehovait me sjelljen tuaj te pere¨ ndishme dhe me pjesemarrjen e rregullt ¨ ¨ ne sherbim?
¨ ¨ DUAM TE PASQYROJME ¨ LAVDINE E JEHOVAIT

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Si sherbetore te Jehovait sigurisht qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ duam te nderojme e te levdojme Krijue¨ ¨ ¨ ¨ sin tone me gjithcka qe bejme. Sidoqo¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fte, shpesh nuk bejme ate qe duam. Pavlit ¨ ¨ ¨ ¨ iu desh te perballej personalisht me kete ¨ problem. (Lexo Romakeve 7:21-25.) Duke ¨ ¨ ¨ ¨ shpjeguar pse kemi nje lufte te tille, Pa¨ ¨ ¨ ¨ vli shkroi: «Te gjithe kane mekatuar dhe ¨ ¨ ¨ ¨ nuk e kane arritur lavdine e Perendise.» ¨ ¨ ¨ (Rom. 3:23) Si trashegimtare te Adamit ¨ ¨ ¨ ¨ mekatar, njerezit iu nenshtruan ‘mbrete¨ ¨ ¨ ¨ rimit [te ashper] te mekatit’.—Rom. 5:12; 6:12. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 5 Cfare eshte mekati? Eshte cdo gje qe ¸ ¸ ¨ ¨ shkon kunder personalitetit, udheve, nor¨ ¨ mave dhe vullnetit te Jehovait. Mekati ¨ ¨ ¨ ¨ demton marredhenien e nje njeriu me Pe¨ ¨ ¨ ¨ rendine. Mekati na pengon te godasim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne shenje, si nje harketar qe nuk arrin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te godase shenjestren. Mund te mekatoj¨ me me dashje ose pa dashje. (Num. 15: ¨ ¨ ¨ ¨ 27-31) Mekati eshte ngulitur thelle te nje¨ ¨ ¨ rezit dhe krijon nje pengese mes tyre dhe Krijuesit. (Psal. 51:5; Isa. 59:2; Kolos. 1: ¨ ¨ ¨ ¨ 21) Prandaj, njerezimi ne pergjithesi nuk
4

¨ ¨ ¨ eshte fare ne harmoni me Jehovain dhe ¨ ¨ ¨ ¨ po humb mundesine e pashoqe per te ¨ ¨ ¨ pasqyruar lavdine e Perendise. Pa disku¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tim, mekati eshte ceni me i keq qe mu¨ ndon njerezimin. ¨ ¨ ¨ 6 Pavaresisht nga gjendja jone mekata¨ ¨ ¨ re, Jehovai ka treguar se eshte «Perendia ¨ ¨ qe jep shprese». (Rom. 15:13) Ai ka sigu¨ ¨ ¨ ruar mjetin per te zhdukur mekatin—fliji¨ ¨ min shperblyes te Jezu Krishtit. Duke tre¨ guar besim tek ai flijim, nuk jemi me ¨ ¨ ¨ ¨ «skllever te mekatit», por jemi ne gjendje ¨ ¨ ¨ te pasqyrojme lavdine e Jehovait. (Rom. 5: ¨ ¨ 19; 6:6; Gjoni 3:16) Ruajtja e kesaj marre¨ ¨ ¨ ¨ dhenieje te miratuar me Perendine na ga¨ ¨ ranton bekimet e Jehovait tani dhe ne te ¨ ¨ ¨ ardhmen dobi te tilla, si persosmeria dhe ¨ ¨ jeta e perhershme. Ndonese jemi akoma ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ njerez mekatare, c’bekim eshte qe Pere¸ ¨ ¨ ndia na konsideron si individe qe mund ¨ ¨ ¨ te pasqyrojme lavdine e tij!
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ TE PASQYROJME LAVDINE E PERENDISE

¨ ¨ ¨ ¨ 7 Qe te jemi ne gjendjen e duhur per ¨ ¨ ¨ ¨ te pasqyruar lavdine e Perendise, duhet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te pranojme me ndershmeri natyren tone ¨ ¨ mekatare. (2 Kron. 6:36) Duhet te pra¨ ¨ ¨ nojme prirjet tona mekatare e te punoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me per t’i kontrolluar, me qellim qe te ¨ ¨ ¨ perparojme deri aty sa t’i japim vertet la¨ ¨ ¨ ¨ vdi Perendise. Per shembull, nese kemi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rene ne mekatin cnderues te pornografi¸ ¨ ¨ ¨ se, duhet te pranojme faktin se kemi ne¨ ¨ ¨ ¨ ¨ voje per ndihme frymore, dhe te kerkoj¨ ¨ ¨ me ndihme. (Jak. 5:14, 15) Ky do te ishte ¨ ¨ ¨ hapi i pare drejt nje jete qe e nderon plo¨ ¨ ¨ ¨ tesisht Perendine. Si adhurues te Jeho¨ ¨ ¨ ¨ vait, duhet te bejme vazhdimisht nje ve¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ teshqyrtim per te pare nese po jetojme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne lartesine e normave te tij te drejta.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sisht nga gjendja jone mekatare? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 7. C’duhet te pranojme qe te pasqyrojme lavdi¸ ¨ ¨ ¨ ne e Perendise?
6. Si mund t’i japim lavdi Perendise pavare-

¨ ndikuar mekati te ne?

4, 5. (a) Ashtu si Pavli, c’lufte kemi? (b) Si ka ¸

¨

24

¨ (Prov. 28:18; 1 Kor. 10:12) Cilado qofte na¨ ¨ tyra e prirjeve tona mekatare, duhet te va¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zhdojme t’i mbajme nen fre, ne menyre ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe te pasqyrojme lavdine e Perendise. ¨ ¨ ¨ 8 Jezui ishte i vetmi njeri qe gjate gjithe ¨ ¨ ¨ jetes e deri ne vdekje arriti t’i pelqente ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise e te pasqyronte lavdine e Tij. ¨ ¨ ¨ Ndonese nuk jemi te persosur si Jezui, ¨ ¨ ¨ mund dhe duhet te perpiqemi te ndjekim shembullin e tij. (1 Pjet. 2:21) Jeho¨ ¨ ¨ ¨ vai i vlereson perpjekjet e perparimin qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bejme, dhe i bekon keto perpjekje te zell¨ ¨ ¨ shme per t’i dhene lavdi. ¨ 9 Fjala e shkruar e Jehovait mund te na ¨ ¨ ¨ ndricoje shtegun ku duhet te ecim per t’u ¸ ¨ ¨ ¨ permiresuar. Studimi i thelle i Shkrime¨ ¨ ¨ ve dhe meditimi jane thelbesore. (Psal. 1: ¨ ¨ ¨ ¨ 1-3) Leximi i perditshem i Bibles do te na ¨ ¨ ¨ ¨ ndihmoje te permiresohemi. (Lexo Jako¨ ¨ vin 1:22-25.) Njohuria biblike eshte baza ¨ ¨ ¨ e besimit tone dhe mjeti per te forcuar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vendosmerine qe te shmangim mekatet e ¨ ¨ ¨ renda e t’i pelqejme Jehovait.—Psal. 119: 11, 47, 48. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 10 Qe te pasqyrojme lavdine e Perendi¨ ¨ ¨ ¨ se, duhet edhe ‘te ngulmojme ne lutje’. ¨ (Rom. 12:12) Mund dhe duhet te lutemi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe Jehovai te na ndihmoje t’i sherbejme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne menyre te pranueshme. Per kete qe¨ ¨ ¨ ¨ llim, mund t’i kerkojme fryme te shenj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te, me shume besim, force per t’u rezistu¨ ¨ ¨ ar tundimeve dhe aftesi ‘per ta perdorur ¨ ¨ ¨ ¨ drejt fjalen e se vertetes’. (2 Tim. 2:15; ¨ ¨ Mat. 6:13; Luka 11:13; 17:5) Si nje femi¨ ¨ ¨ ¨ je qe mbeshtetet tek i ati, kemi nevoje ¨ ¨ ¨ te mbeshtetemi tek Ati yne qiellor, Jeho¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vai. Nese i kerkojme te na ndihmoje qe t’i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sherbejme me plotesisht, mund te jemi te
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 8. C’duhet te bejme ndonese nuk jemi te per¸ sosur? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 9. C’rol luan Bibla ne jeten e te krishtereve qe ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ duan te jetojne ne lartesine e kerkesave te Pere¨ ndise? ¨ ¨ ¨ ¨ 10. Si mund te na ndihmoje lutja qe t’i sherbej¨ ¨ ¨ me Jehovait me plotesisht?
15 MAJ 2012

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sigurt se ai do ta beje kete. Kurre te mos ¨ ¨ mendojme se e bezdisim. Perkundrazi, ¨ ¨ ¨ kur i lutemi, le ta levdojme, ta falende¨ ¨ ¨ rojme, t’i kerkojme drejtim sidomos kur ¨ ¨ ¨ ¨ jemi nen sprova dhe t’i kerkojme ndihme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per t’i sherbyer ne ate menyre qe i jep la¨ ¨ ¨ vdi emrit te tij te shenjte.—Psal. 86:12; Jak. 1:5-7. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 11 Perendia ia ka lene ne dore ‘sklla¨ ¨ ¨ ¨ vit te besueshem e te matur’ te kujdeset ¨ ¨ per delet e tij te shtrenjta. (Mat. 24: 45-47; ¨ ¨ Psal. 100:3) Klases se skllavit i intereson ¨ ¨ ¨ shume se si po e pasqyrojne lavdine e ¨ ¨ Jehovait bashkebesimtaret e tyre. Ashtu ¨ ¨ ¨ ¨ si nje rrobaqepes mund te na i rregulloje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rrobat qe pamja jone te duket me e mire, ¨ ¨ ¨ mbledhjet na ndihmojne te rregullojme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jeten dhe te permiresojme cilesite tona si ¨ ¨ te krishtere. (Hebr. 10:24, 25) Prandaj, le ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te mberrijme ne kohe, sepse po ta bejme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zakon te mberrijme me vonese, do te hu¨ ¨ mbim se paku ndonje nga ‘rregullimet’ ¨ ¨ ¨ ¨ e nevojshme frymore per te permiresuar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pamjen tone si sherbetore te Jehovait.
¨ ¨ ¨ ¨ LE TE IMITOJME PERENDINE

¨ ¨ ¨ ¨ Nese duam te pasqyrojme lavdine e ¨ ¨ ¨ Jehovait, duhet ‘te behemi imitues te Pe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendise’. (Efes. 5:1) Nje menyre si e imi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tojme Jehovain, eshte duke pervetesuar ¨ ¨ ¨ ¨ pikepamjen e tij per c¸ eshtje te ndryshme. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Kur orvatemi te jetojme ne ndonje me¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nyre tjeter, e cnderojme ate dhe dem¸ ¨ ¨ ¨ tojme veten. Meqe bota perreth nesh ¨ ¨ ¨ ¨ eshte nen ndikimin e te ligut, Satana ¨ ¨ ¨ ¨ Djallit, duhet te perpiqemi shume te ¨ ¨ ¨ ¨ urrejme ate qe Jehovai e urren dhe te ¨ ¨ ¨ duam thellesisht ate qe ai e do. (Psal. ¨ ¨ 97:10; 1 Gjon. 5:19) Duhet te jemi te bi¨ ¨ ndur nga zemra se e vetmja menyre e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pershtatshme per t’i sherbyer Perendise,
12

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ onit te pasqyrojme lavdine e Perendise? ¨ ¨ ¨ 12. Si mund ta imitojme Perendine?

11. Si na ndihmojne mbledhjet e kongregaci-

25

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sherbyer Perendise, eshte duke bere ¨ ¨ gjithcka per lavdi te tij.—Lexo 1 Korintas¸ ve 10:31. ¨ ¨ 13 Jehovai e urren mekatin e po njesoj ¨ duhet ta urrejme edhe ne. Faktikisht, du¨ ¨ ¨ ¨ ¨ het te largohemi sa me shume te jete e ¨ ¨ ¨ mundur nga keqberjet e te mos perpiqe¨ mi te shohim se deri ku mund t’u afrohe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mi pa rene ne mekat. Per shembull, duhet ¨ ¨ ¨ ¨ te ruhemi nga apostazia, nje mekat qe do ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te na bente te padenje per te levduar Pere¨ ¨ ndine. (Ligj. 13:6-9) Prandaj te mos kemi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fare te bejme me apostatet ose me kedo ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe pohon se eshte vella, por qe cnderon ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendine. Duhet te bejme keshtu edhe ¨ ¨ sikur ta kemi pjesetar te familjes. (1 Kor. ¨ ¨ ¨ ¨ 5:11) Nuk do te na sjelle asnje dobi nese ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perpiqemi te pergenjeshtrojme argumen¨ ¨ ¨ tet e apostateve apo te atyre ¨ qe kritikoj¨ ¨ ¨ ne organizaten e Jehovait. Eshte e rre¨ zikshme dhe e papershtatshme nga ana ¨ ¨ frymore te shqyrtojme informacionet e ¨ ¨ ¨ tyre, qofshin ne forme literature apo ne ¨ Internet.—Lexo Isaine 5:20; Mateun 7:6. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 14 Nje menyre e shkelqyer per te imitu¨ ¨ ¨ ¨ ar Atin tone qiellor, eshte te shfaqim da¨ ¨ shuri. Po, ashtu si ai duhet te jemi te da¨ shur. (1 Gjon. 4:16-19) Ne fakt, dashuria ¨ ¨ ¨ qe kemi per njeri-tjetrin na identifikon si ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dishepuj te Jezuit dhe sherbetore te Jeho¨ vait. (Gjoni 13:34, 35) Ndonese gjendja e ¨ ¨ ¨ trasheguar mekatare here pas here mund ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te na ngaterrohet neper kembe, duhet ta ¨ ¨ ¨ ¨ flakim tej e te jemi te dashur ne cdo kohe. ¸ ¨ ¨ Dashuria dhe cilesite e tjera hyjnore nuk ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do te na lejojne te bejme gjera te pakend¨ shme e mekatare.—2 Pjet. 1:5-7. ¨ ¨ ¨ 15 Dashuria na nxit te duam t’u bejme
¨ ¨ ¨ 13. Pse duhet ta urrejme mekatin dhe c’do te ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ na nxite kjo te bejme? ¨ ¨ ¨ ¨ 14. Teksa perpiqemi te pasqyrojme lavdine e ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise, cila cilesi duhet te dallohet te ne dhe ¨ perse? ¨ ¨ ¨ 15. Si ndikon dashuria ne marredheniet tona ¨ ¨ me te tjeret?

¨ ¨ ¨ ¨ mire te tjereve. (Rom. 13:8-10) Per she¨ ¨ mbull, dashuria per bashkeshortin do ta ¨ ¨ ruaje shtratin martesor pa ndyresi. Da¨ ¨ ¨ shuria per pleqte, bashke me respektin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per punen e tyre, do te na ndihmoje te ¨ ¨ ¨ jemi te bindur e te nenshtruar ndaj drej¨ ¨ ¨ ¨ ¨ timit te tyre. Femijet qe i duan prinderit, ¨ u binden, i nderojne dhe nuk flasin keq ¨ ¨ ¨ per ta. Nese i duam njerezit, nuk do t’i ¨ ¨ ¨ shohim si me te ulet se ne e nuk do t’u fla¨ ¨ sim pa respekt. (Jak. 3:9) Pleqte qe i duan ¨ ¨ ¨ ¨ delet e Perendise, do te sillen me butesi me to.—Vep. 20:28, 29. ¨ ¨ ¨ ¨ 16 Cilesia e dashurise duhet te spikate ¨ ¨ ¨ edhe ne sherbim. Nga dashuria e thelle ¨ ¨ ¨ ¨ qe kemi per Jehovain, nuk do te lejojme ¨ te luhatemi nga apatia apo reagimi nega¨ ¨ ¨ tiv i disave ne territor. Perkundrazi, do te ¨ ¨ ¨ ¨ vazhdojme te predikojme lajmin e mire. ¨ ¨ ¨ ¨ Dashuria do te na shtyje te pergatitemi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mire e te perpiqemi te jemi te efektshem ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne sherbim. Nese i duam vertet Perendi¨ ¨ ¨ ¨ ne dhe te tjeret, nuk do ta konsiderojme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vepren e predikimit per Mbreterine si nje ¨ ¨ ¨ pune ose detyre. Perkundrazi, do ta kon¨ ¨ siderojme privilegj te madh e do ta kryej¨ ¨ me me gezim.—Mat. 10:7.
VAZHDONI T’I JEPNI LAVDI JEHOVAIT

¨ ¨ ¨ Ne pergjithesi, bota nuk e kupton sa ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ i rende eshte mekati, kurse ne po. Kjo ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ na ben te vetedijshem se kemi nevoje te ¨ ¨ ¨ luftojme kunder prirjeve mekatare. Duke ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qene te vetedijshem per natyren tone me¨ ¨ katare, mund ta stervitim ndergjegjen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe te na nxite te reagojme sic¸ duhet sapo ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne mendje e ne zemer te nise te zhvillo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ het nje deshire e forte per te mekatuar. ¨ ¨ ¨ (Rom. 7:22, 23) Vertet, mund te jemi te do¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bet, por Perendia mund te na forcoje te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bejme ate qe eshte e drejte ne cdo situate. ¸ —2 Kor. 12:10.
17

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 17. C’dobi kemi kur jemi te vetedijshem se nuk ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ e arrijme dot lavdine e Perendise?
16. Si do te na ndihmoje dashuria ne sherbim? 15 MAJ 2012

¨

¨

26

¨ Nese duam t’i japim lavdi Jehova¨ ¨ ¨ it, duhet te luftojme edhe kunder forcave ¨ ¨ te liga frymore. Armatura frymore qe na ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ka dhene Perendia, na ndihmon ta bejme ¨ ¨ kete me sukses. (Efes. 6:11-13) Satanai or¨ vatet pareshtur t’i grabite Jehovait lavdi¨ ¨ ¨ ne qe vetem Ai e meriton. Djalli vazhdon ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te beje cdo perpjekje per te shkaterruar ¸ ¨ ¨ ¨ marredhenien tone me Jehovain. C’shu¸ ¨ ¨ ¨ ¨ plake eshte per Satanain kur ne dhe mi¨ ¨ ¨ ¨ liona burra, gra e femije te papersosur ¨ ¨ ruajme integritetin dhe i japim lavdi Pere¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndise! Prandaj le te vazhdojme te perle¨ vdojme Jehovain, ashtu si krijesat qiello¨ ¨ ¨ re qe therrasin: «Ti je i denje, o Jehova, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendia yne, te marresh lavdine, nderi¨ min dhe fuqine, sepse ti krijove gjithcka ¸ ¨ ¨ dhe fale vullnetit tend ato ekzistuan dhe u krijuan.»—Zbul. 4:11. ¨ ¨ ¨ 19 Qofshim t e vendosur q e t e va¨ ¨ zhdojme t’i japim lavdi Jehovait sido qe ¨ ¨ ¨ ¨ te veje puna! Ai gezon patjeter kur sheh
18

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe kaq shume individe besnike bejne me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te miren per ta imituar e per te pasqyru¨ ar lavdine e tij. (Prov. 27:11) Qofshin ndje¨ ¨ njat tona si ato te Davidit, i cili kendoi: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Me gjithe zemer te perlevdoj, o Jehova, ¨ ¨ ¨ Perendia im, perjete do t’i jap lavdi emrit ¨ ¨ tend.» (Psal. 86:12) Mezi e presim diten ¨ ¨ kur do ta pasqyrojme lavdine e Jehovait ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne menyre te persosur e do ta perlevdoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me perjete! Kete do ta perjetoje me gezim ¨ ¨ gjithe njerezimi i bindur. A po e pasqy¨ ¨ ¨ roni tani lavdine e Perendise Jehova, me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shpresen per ta bere kete ne perjetesi?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne luften tone kunder forcave te liga frymore? ¨ ¨ ¨ ¨ (b) Per cfare duhet te jemi te vendosur? ¸

18, 19. (a) Cfare na ndihmon te kemi sukses ¸

¨ A po e pasqyroni lavdine e Jehovait ¨ ¨ ¨ ne keto menyra?

«Ruhuni nga majaja e farisenjve»
¨ Jezui i paralajmeroi dishepujt: «Ruhuni nga majaja e ¨ ¨ ¨ ¨ farisenjve, qe eshte hipokrizi.» (Luka 12:1) Nga nje tre¨ ¨ ¨ ¨ gim paralel i fjaleve te Jezuit behet e qarte se ai ¨ ¨ po denonte «mesimet» e farisenjve.—Mat. 16:12. ¨ ¨ ¨ ¨ Disa here ne Bibel «majaja», ose tharmi, perdoret si simbol i prishjes ose i korruptimit. Pa dyshim, edhe ¨ ¨ mesimet, edhe qendrimi i farisenjve kishin ndikim ¨ ¨ ¨ korruptues tek ata qe i degjonin. Pse ishin te rrezik¨ shme mesimet e farisenjve?

¨ Farisenjte mbanin kutiza me shkrime. —Mat. 23:2, 5

1

¨ Farisenjte mburreshin se ishin ¨ ¨ ¨ ¨ te drejte dhe i perbuznin njerezit ¨ e thjeshte. ¨ ¨ ¨ ¨ Ky qendrim del ne pah ne nje nga ilu¨ strimet e Jezuit. Ai tha: «Fariseu qend¨ ¨ ¨ ¨ roi ne kembe dhe nisi te lutej me vete: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ‘O Perendi, te falenderoj qe nuk jam si njerezit ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e tjere: zhvates, te padrejte, kuroreshkeles ose ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ edhe si ky taksambledhes. Une agjeroj dy here ne ¨ ¨ ¨ ¨ jave dhe jap te dhjeten e gjithckaje qe fitoj.’ Kur¸ ¨ ¨ se taksambledhesi qendronte larg dhe as guxon¨ ¨ te te ngrinte syte drejt qiellit, por rrihte kraharo¨ ¨ ¨ ¨ rin dhe thoshte: ‘O Perendi, ki meshire per mua ¨ mekatarin.’»—Luka 18:11-13. ¨ ¨ ¨ ¨ Jezui e lavderoi qendrimin e perulur te tak¨ ¨ ¨ sambledhesit me fjalet: «Une po ju them se ky ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zbriti ne shtepine e vet me i drejte se [fariseu], se¨ ¨ ¨ ¨ pse kushdo qe e larteson veten, do te perulet, por ¨ ¨ ¨ ¨ ai qe e perul veten, do te lartesohet.» (Luka 18:14) ¨ ¨ ¨ ¨ Megjithese taksambledhesit ishin te njohur per ¨ ¨ ¨ ¨ pandershmerine e tyre, Jezui u perpoq te ndih¨ ¨ ¨ ¨ monte ata taksambledhes qe e degjuan. Te pak¨ ¨ ¨ ten dy prej tyre, Mateu dhe Zakeu, u bene dishe¨ puj te tij.

¨ ¨ ¨ ¨ Po sikur te mendonim se jemi me te mire se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te tjeret per shkak te aftesive qe na ka dhe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne Perendia, te privilegjeve ose te deshtimeve a ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te dobesive te te tjereve? Duhet t’i hedhim po¨ ¨ ¨ ¨ shte menjehere keto mendime, sepse Shkrimet ¨ ¨ ¨ thone: «Dashuria eshte e durueshme; dashuria ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte miredashese dhe nuk ka zili askend. Da¨ ¨ shuria asnjehere nuk shet mend, nuk krekoset, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nuk eshte e vrazhde; asnjehere nuk eshte egoiste, nuk fyhet shpejt. Dashuria nuk i mban llogari ga¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bimet; nuk gezohet per mekatet e te tjereve, por ¨ ¨ ¨ ¨ kenaqet me te verteten.»—1 Kor. 13:4-6, The New English Bible. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Duhet te kemi nje qendrim te ngjashem me ate ¨ ¨ te apostullit Pavel. Pasi tha se «Krishti Jezu erdhi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne bote per te shpetuar mekataret», Pavli shtoi: ¨ ¨ ¨ «Nder keta une jam i pari.»—1 Tim. 1:15.

¨ Pyetje p er meditim:

¨ ¨ A e pranoj se jam mekatar dhe se shpetimi im ¨ varet nga dashamiresia e pamerituar e Jehovait? ¨ ¨ Apo i shoh vitet e shumta te sherbimit me besni¨ ¨ ¨ ¨ ¨ keri, privilegjet ne organizaten e Perendise ose ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ aftesite e lindura, si baze per t’u ndier me i larte ¨ ¨ se te tjeret?
15 MAJ 2012

28

2

¨ ¨ ¨ ¨ Farisenjte kerkonin t’u benin pershty¨ ¨ pje te tjereve me shfaqjet publike ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te drejtesise se tyre. Ata deshironin ¨ ¨ te shquheshin dhe te kishin tituj lajkatues.

¨ ¨ ¨ Por Jezui paralajmeroi: «Cdo gje e bej¸ ¨ ¨ ¨ ne per t’u dukur. I zmadhojne kutizat ¨ ¨ me shkrime, qe i mbajne si mbrojtje, dhe i zgja¨ ¨ ¨ tin theket e rrobave. Atyre u pelqejne kryet e ve¨ ¨ ¨ ndit neper darka dhe vendet e para ne sinagoga, ¨ ¨ ¨ ¨ t’i pershendetin neper sheshe pazari dhe t’i quaj¨ ¨ ne Rabi.» (Mat. 23:5-7) Krahasoni qendrimin e ¨ ¨ ¨ ¨ tyre me ate te Jezuit. Ndonese Biri i persosur i Pe¨ ¨ ¨ ¨ rendise, ai ishte i perulur. Kur dikush e quajti ‘te ¨ ¨ ¨ ¨ mire’, Jezui i tha: «Perse me quan i mire? Askush ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nuk eshte i mire pervec¸ njerit, Perendise.» (Mar. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 10:18) Ne nje rast tjeter, Jezui u lau kembet dishe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pujve, duke lene keshtu nje model perulesie per ¨ ithtaret e tij.—Gjoni 13:1-15. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Nje i krishtere i vertete duhet t’u sherbeje ba¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shkebesimtareve. (Gal. 5:13) Kete duhet ta bejne ¨ ¨ ¨ ¨ vecanerisht ata qe duan t¨e kualifikohen si mbike¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qyres ne kongregacion. Eshte e pershtatshme ‘te ¨ ¨ ¨ synosh detyren e mbikeqyresit’, por ky synim du¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ het te buroje nga deshira per te ndihmuar te tje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ret. Kjo ‘detyre’ nuk eshte nje pozite per t’u shqu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ar ose per te pasur pushtet. Ata qe sherbejne si ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mbikeqyres duhet te jene ‘te perulur ne zemer’ si Jezui.—1 Tim. 3:1, 6; Mat. 11:29.

¨ Pyetje p er meditim:

¨ ¨ A kam prirjen te sillem ndryshe me ata qe ka¨ ¨ ¨ ¨ ne pozita pergjegjesie ne kongregacion, ndoshta ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ngaqe keshtu shpresoj te shquhem mbi te tjeret ¨ ¨ ¨ ose te marr privilegje te metejshme? A jam i pri¨ ¨ ¨ ¨ rur te perqendrohem kryesisht ne ato aspekte te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sherbimit ndaj Perendise qe duket se terheqin ve¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mendjen dhe levdatat e te tjereve? Ne te vertete, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ a po perpiqem te bie ne sy te te tjereve?
¨ ¨ ¨ ¨ Ndryshe nga farisenjte kryelarte, pleqte e krishtere ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te perulur u sherbejne te tjereve

3

Rregullat dhe traditat e farisenjve ¨ ¨ ¨ ua benin nje barre zbatimin e Ligjit ¨ ¨ ¨ njerezve te thjeshte.

Ligji i Moisiut i siguronte Izraelit ¨ ¨ ¨ strukturen e pergjithshme per adhuri¨ ¨ ¨ min e Jehovait. Megjithate, ne te nuk je¨ ¨ peshin imtesi. Per shembull, Ligji e ndalonte pu¨ ¨ ¨ ¨ nen ne Sabat, por nuk percaktonte hapur se cfare ¸ ¨ quhej ose nuk quhej pune. (Dal. 20:10) Farisenj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te perpiqeshin t’i mbushnin keto boshlleqe te su¨ ¨ ¨ pozuara me ane te ligjeve, perkufizimeve dhe tra¨ ¨ ditave te tyre. Jezui i shperfilli rregullat arbitrare ¨ te farisenjve, por zbatoi Ligjin e Moisiut. (Mat. 5: ¨ ¨ 17, 18; 23:23) Ai shihte pertej asaj qe ishte shkru¨ ¨ ¨ ¨ ar ne Ligj dhe dallonte frymen qe qendronte pas ¨ ¨ ¨ ¨ Ligjit e nevojen per meshire e dhembshuri. Ishte ¨ ¨ i arsyeshem, madje edhe kur dishepujt e zhgenjy¨ ¨ ¨ en. Per shembull, megjithese i nxiti tre apostuj qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te rrinin zgjuar e te qendronin vigjilente naten e ¨ ¨ arrestimit te tij, ata i zuri gjumi disa here. Gjith¨ ¨ sesi, me empati Jezui tha: «Sigurisht, fryma eshte ¨ ¨ ¨ gati, por mishi eshte i dobet.»—Mar. 14:34-42.

¨ Pyetje p er meditim:

¨ ¨ ¨ A perpiqem te vendos rregulla te ngurta e ar¨ bitrare ose t’i kthej ne ligj opinionet e mia? A jam ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ i arsyeshem ne lidhje me ate qe pres nga te tjeret?

¨ ¨ ¨ Mendo per ndryshimin midis mesimeve te Jezuit ¨ ¨ dhe atyre te farisenjve. A sheh menyra se si ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund te permiresohesh? Nese po, pse te mos ¨ ¨ ¨ ¨ vendosesh ta besh kete?

¨ ¨ A je i arsyeshem si Jezui ne lidhje me ¨ ¨ ¨ ¨ ate qe pret nga te tjeret?

30

¨ «Po mesoj ta dua ¨ ¨ ¨ cdo dite e me shume ¸ ¨ ¨ ¨ vepren e perhapesit»
¨ ¨ ¨ NE VITIN 1886, njeqind kopje te ¨ ¨ librit Agimi i Mijevje ¸carit, velli¨ ¨ mi I, u nisen nga Shtepia e Bi¨ ¨ ¨ ¨ bles ne Allegeni te Pensilvanise, ¨ ¨ SHBA, ne drejtim te Cikagos, Ili¸ ¨ nois. Carls Tejz Raselli shpreson¸ ¨ ¨ ¨ te ta shperndante vellimin e ri ne¨ ¨ ¨ ¨ per librari. Nje nga firmat me te ¨ ¨ ¨ ¨ medha ne Shtetet e Bashkuara qe shperndante libra ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per fene, kishte pranuar te merrte persiper shitjen e ¨ ¨ ¨ ¨ librit Agimi i Mijevje ¸carit. Por dy jave me vone, e gji¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ the dergesa u kthye mbrapsht ne Shtepine e Bibles. ¨ ¨ ¨ Nje evangjelist shume i njohur u zemerua kur pa ¨ ¨ ¨ librin Agimi i Mijevje ¸carit te ekspozuar bashke me ¨ ¨ ¨ librat e tij. Ai tha i xhindosur qe, nese libri do te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qendronte ne raft, ai dhe te gjithe miqte e tij te fam¨ ¨ shem evangjeliste do t’i conin librat dhe biznesin ¸ ¨ ¨ ¨ e tyre diku tjeter. Firma shperndarese me ngurrim ¨ ¨ i ktheu mbrapsht librat Agimi i Mijevje ¸carit. Pervec¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kesaj, ne gazeta ishin bere njoftime per kete liber. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Por kundershtaret moren masa qe kontratat per keto ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ njoftime ne gazeta te anuloheshin. Atehere, si do te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shkonte ky botim i ri tek ata qe kerkonin te verteten? ¨ ¨ ¨ ¨ Zgjidhja doli se ishin ata qe u quajten perhapes.1 ¨ ¨ ¨ ¨ Ne vitin 1881, Kulla e Rojes e Sionit kishte bere thirrje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per 1.000 predikues qe te shperndanin ne kohe te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ plote literature biblike. Megjithese perhapesit ishin ¨ ¨ ¨ vecse disa qindra, ata i perhapen anembane farat e ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se vertetes ne forme te shtypur. Deri ne vitin 1897, ¨ ¨ ¨ ishin shperndare pothuajse nje milion libra Agimi ¨ ¨ ¨ i Mijevje ¸carit, kryesisht nga perhapesit. Shumica e ¨ ¨ ¨ ¨ tyre jetonin me shumen e vogel qe merrnin per cdo ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pajtim ne Kullen e Rojes ose per cdo liber qe jepnin. ¸
¨ ¨ ¨ ¨ 1 Pas vitit 1931, termi «perhapes» u zevendesua me «pionier». 15 MAJ 2012

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Cilet ishin keta perhapes te patrembur? Disa fillu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ an te sherbenin si te tille kur ishin adoleshente, te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tjere ne moshe me te madhe. Shume ishin beqare ¨ ¨ ¨ ose cifte pa femije, por nuk ishin te pakta edhe fa¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ miljet qe u perfshine ne kete veper. Perhapesit e rre¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gullt sherbenin shume ore ne dite, kurse perhapesit ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndihmes nje a dy ore ne dite. Jo te gjithe kishin she¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndetin ose rrethanat per te bere vepren e perhapesit. ¨ ¨ ¨ ¨ Por, ne nje kongres te vitit 1906, atyre qe kishin mu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndesi te sherbenin, iu tha se nuk kishte nevoje te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ishin «shume te arsimuar, shume te talentuar ose te ¨ ¨ flitnin si nje engjell». ¨ ¨ ¨ ¨ Gati ne cdo kontinent, njerez te thjeshte kryen ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje veper te jashtezakonshme. Nje vella llogariti se
¨ ¨ ¨ ¨ Perhapesi Alfred Uinfred Oseji ne Gane, rreth vitit 1930

¨ ¨ ¨ ¨ Siper: Perhapeset Idith Kin dhe Gertrud Moris ne ¨ Angli, rreth vitit 1918; poshte: Stenli Kosabum dhe ¨ Henri Nonkis ne Shtetet e Bashkuara, me kuti kartoni ¨ ¨ ¨ ¨ bosh te librave qe kishin shperndare

¨ ¨ Nuk kishte nevoje qe ata ¨ ¨ ¨ te ishin «shume te arsimuar, ¨ ¨ shume te talentuar ose ¨ ¨ ¨ te flitnin si nje engjell»
¨ ¨ ¨ ¨ per shtate vjet kishte shperndare 15.000 libra. Sido¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qofte, ai tha: «Nuk u futa ne vepren e perhapesit qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te behesha librashites, por qe te isha deshmitar i Je¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hovait dhe i se vertetes se tij.» Kudo qe u derguan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perhapesit, farat e se vertetes zune rrenje dhe fillu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ an te lulezonin grupe me Studente te Bibles. ¨ ¨ ¨ ¨ Kleriket i perbuznin perhapesit duke i quajtur li¨ ¨ ¨ brashites ambulante. Kulla e Rojes e vitit 1892 ko¨ ¨ ¨ mentonte: «Pak i konsiderojne [ata] si perfaqesuesit ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e vertete te Perendise ose pranojne se kane ate dinji-

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tet qe sheh Perendia te perulesia dhe vetemohimi i ¨ ¨ ¨ ¨ tyre.» Vertet, jeta e perhapesve nuk ishte «fushe me ¨ ¨ ¨ lule», sic¸ tha nje prej tyre. Kepucet e forta dhe bici¸ ¨ kletat ishin mjetet kryesore te transportit. Kur nuk ¨ ¨ ¨ ¨ u mjaftonin parate, perhapesit i shkembenin librat ¨ ¨ ¨ me ushqime. Pas nje dite ne sherbim, predikuesit e ¨ ¨ lodhur, por te lumtur ktheheshin ne tendat ose dho¨ mat e marra me qira. Me pas doli Dhoma-Rimorkio ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e Perhapesve, nje karroce e bere vete, qe kursente ¨ ´ kohe dhe para.1 ¨ ¨ Duke filluar nga kongresi qe u mbajt ne Cika¸ ¨ ¨ ¨ ¨ go me 1893, ne program perfshiheshin sesione te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vecanta per perhapesit. Aty shkembeheshin pervo¸ ja entuziazmuese, sugjeroheshin teknika predikimi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe jepeshin keshilla praktike. Nje here vella Rase¨ ¨ ¨ lli i nxiti predikuesit e palodhur qe te hanin mengjes ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te bollshem, te pinin nje gote qumesht paradite dhe ¨ ¨ ¨ kur ishte vape, te hanin nje akullore. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perhapesit qe kerkonin nje bashkepunetor ose ¨ ¨ ¨ ¨ shok predikimi, mbanin nje shirit te verdhe. Perha¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pesit me te rinj caktoheshin me ata me me pervoje. ¨ ¨ ¨ Ishte e dukshme se nevojitej nje stervitje e tille, pasi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje here, nga ankthi, nje perhapese e re i kishte pre¨ ¨ ¨ zantuar librat duke thene: «Ju nuk i doni keta, apo ¨ ¨ ¨ ¨ jo?» Shyqyr qe e zonja e shtepise i donte dhe me ¨ ¨ ¨ vone u be moter. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Nje vella ishte ne medyshje: «A duhet te vazhdoj ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te fitoj para e te dhuroj 1.000 dollare ne vit per ve¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pren apo duhet te behem perhapes?» Atij i thane se ¨ ¨ ¨ Perendia do t’i cmonte te dyja, por nese do t’ia ku¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtonte kohen drejtperdrejt Perendise, do te kishte ¨ ¨ ¨ bekime me te medha. Meri Hajndsi e konsideronte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vepren e perhapesit si «menyren me te shkelqyer per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te bere me te miren per sa me shume njerez». Kurse ¨ ¨ ¨ nje moter e ndrojtur, Alberta Krozbi, tha: «Po mesoj ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ta dua cdo dite e me shume vepren e perhapesit.» ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Sot shume pasardhes fizike dhe frymore te perha¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pesve te zellshem, ende po i qendrojne besnike tra¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shegimise se tyre frymore. Nese ne trungun tend fa¨ ¨ ¨ ¨ miljar nuk ke asnje perhapes ose pionier, pse te mos ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perpiqesh ta fillosh ti kete tradite? Edhe ti do te me¨ ¨ ¨ ¨ sosh ta duash cdo dite e me shume vepren e predi¸ ¨ ¨ ¨ ¨ kimit ne kohe te plote.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 1 Hollesi per dhomat-rimorkio do te dalin ne nje numer te ¨ ardhshem.

www.watchtower.org

w12 15/05-AL