You are on page 1of 14
9 (29) იანვარი JANUARY 2013 გვ.5 სამოქალაქო საზოგადოების
9 (29) იანვარი JANUARY 2013 გვ.5 სამოქალაქო საზოგადოების
9 (29) იანვარი JANUARY 2013
9 (29)
იანვარი
JANUARY
2013
9 (29) იანვარი JANUARY 2013 გვ.5 სამოქალაქო საზოგადოების
გვ.5
გვ.5

სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის განცხადება ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით

R-CSN gives recommendations to the government of Georgia

R-CSN gives recommendations to the government of Georgia სამოქალაქო
R-CSN gives recommendations to the government of Georgia სამოქალაქო

სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის

ფარგლებში ფოკუს ჯგუფების შეხვედრები მიმდინარეობს

R-CSN holds focus group meetings in Georgia's regions

გვ.8

focus group meetings in Georgia's regions გვ. 8 არასრულწლოვანი

არასრულწლოვანი პრობაციონერები ხელოვნების სასახლეში

Project Helps Reintegrate Problem Youth

გვ.4
გვ.4
10 იანვარი, 2013 SIIMS–ის მორიგი შეხვედრა კასპსა და
10 იანვარი, 2013 SIIMS–ის მორიგი შეხვედრა კასპსა და

10 იანვარი, 2013

SIIMS–ის მორიგი შეხვედრა კასპსა და ქარელში გაიმართა

„იძულებით გადაადგილებულ პირთა ცხოვრების სტაბილიზაციისა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრირების“ (SIIMS) პროექტის ფარგლებში ქარელისა და კასპის მუნიციპალიტეტებში შეხვედრები გაიმართა. შეხვედრა ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებთან, “ქეა საერთაშორისოს” და სამოქალაქო განვითარების სააგენტო “სიდას” მიერ იყო ორგანიზებული. ქარელში წარმოდგენილი იქნა ჩასახლებებში არსებული პრობლემების ანალიზი. ერთობლივი მუშაობის შედეგად თიღვისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომ პრობლემათა უმრავლესობის ფინანსური მხარდაჭერა მოხდება 2013 წლის ბიუჯეტიდან. ერთობლივი მუშაობის შედეგად დაისახა პრობლემათა გადაჭრის კონკრეტული გეგმები, რომელსაც კასპის მუნიციპალიტეტის, სიდას და ქეას წარმომადგენლებთან ერთად ერთბლივი მუშაობის შედეგად დაძლევენ. “იძულებით გადაადგილებულ პირთა ცხოვრების სტაბილიზაციისა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრირების” (SIIMS) პროექტს ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფინანსებს. სამწლიან პროექტს ორგანიზაციები ქეა ნორვეგია და ქეა საერთაშორისო კავკასიაში ახორციელებენ. პროექტის ადგილობრივი განმახორციელებელი პარტნიორია სამოქალაქო განვითარების სააგენტო „სიდა“. პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციები არიან დევნილ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“ და ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი (CTC).

January 10, 2013

Kaspi and Kareli municipalities host SIIMS project discussion

Care International in the Caucasus and CSO CiDA organized a meeting

with the heads of Kareli and Kaspi municipalites. The meetings were

held as part of the project "Stabilization and Integration of IDPs into

Mainstream Georgian Society" (SIIMS) that is trying to improve the

livelihood of IDPs (Internally Displaced Persons) in the region as well as

creating socio-economic ties between IDPs and local communities.

Heads of Kareli and Kaspi Municipalities along with the project staff

discussed and analyzed the current problems in the IDP settlements

and agreed that number of identified problems will be arranged

through the state budget 2013.

The SIIMS project has been jointly implemented by CARE Norway and

CARE International in the Caucasus along with local implementing

partner - CiDA.

9 (29) იანვარი
9 (29)
იანვარი

2013

w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t

17 იანვარი, 2013

პროექტის პრეზენტაცია ევროკავშირში

სამოქალაქო განვითარების სააგენტომ „სიდა“ მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის წარმომადგენლების ხელმძღვანელობით გამართულ შეხვედრაში, რომლის მიზანსაც „დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ევროპული ინსტრუმენტის ფარგლებში“ გამართულ 2012 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტების პრეზენტაცია წარმოადგენდა. ევროკავშირის მიერ საქართველოში პროექტების განსახორციელებლად სულ შერჩეულ იქნა 15 ქართული და ევროპული არასამთავრობო ორგანიზაცია. გამარჯვებული პროეტების ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობების მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერის გზით ადამიანის უფლებების, დემოკრატიული რეფორმების, კანონის უზენაესობისა და კარგი მმართველობის ხელშეწყობა. სამოქალაქო განვითარების სააგენტომ „სიდა“ შეხვერდაზე წარმოადგინა პროექტი–„არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა ქვემო ქართლისა და სამცხე–ჯავახეთის ეროვნული უმცირესობების თემებში“, რომლის მიზანია კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების საზოგადოებაში რეინტეგრაცია მათი პიროვნული და პროფესიული უნარების განვითარებით გზით.

January 17, 2013

Project presentation

CiDA has participated in the meeting organized by the European Union delegation in Georgia. The aim of the meeting was to present the projects that became the winners in the grant competition “European Instrument of Democracy and Human Rights.” EU has selected 15 Georgian and European non government organizations for carrying out the projects in Georgia. The project's aim is to support human rights, democratic reforms, the supremacy of the law and good governance. CiDA presented the project named “Support for Juvenile Justice Reform in National Minority Communities of Kvemo Kartli and Samtskhe -Javakheti” that assists reintegration of the juvenile probationers of all ethnicities in Kvemo Kartli and Samstskhe- Javakheti into their communities through new knowledge in professional and general education.

9 (29) JANUARY
9 (29)
JANUARY

2013

22 იანვარი, 2013 არასრულწლოვანი პრობაციონერები

22 იანვარი, 2013

არასრულწლოვანი პრობაციონერები ხელოვნების სასახლეში

სამოქალაქო განვითარების სააგენტო ,,სიდას" ინიციატივითა და არასაპატიმრო სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლის პრობაციის ბიუროს მხარდაჭერით, კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნები სხვა რუსთაველ ახალგაზრდებთან ერთად საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმს ესტუმრნენ, სადაც დაათვალიერეს მუზეუმის მუდმივმოქმედი საგამოფენო დარბაზები, ბიბლიოთეკა და შეხვდნენ მუზეუმის დირექტორს გიორგი კალანდიას. მან ახალგაზრდებს მოუყვა სხვადასხვა საინტერესო ისტორია ქართული კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, გააცნო მუზეუმის ისტორია და შეხვედრის ბოლოს მათ მიერ დასმულ შეკითხვებს უპასუხა. ახალგაზრდები დაინტერესდნენ მუზეუმის მომავალი გეგმებით და იმ უნიკალური საგანძურით, რომელიც იქ ინახება. ისინი კმაყოფილები დარჩნენ შეხვედრით და მადლობა გადაუხადეს დირექტორს და მუზეუმის თანამშრომლებს გულთბილი მასპინძლობისთვის. ახალგაზრდებმა სურვილი გამოთქვეს კიდევ ესტუმრონ მუზეუმს გაზაფხულზე, ახალი დარბაზების რესტავრაციის შემდეგ. ღონისძიება ჩატარდა იუსტიციის სამინიტროს მიერ დაფინანსებული პროექტის ,,საზოგადოებისათვის სასარგებლო აქტივობებისა“ და ევროკავშირის პროექტის „არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა ქვემო ქართლსა და სამცხე ჯავახეთის ეროვნული უმცირესობების თემებში“ ფარგლებში, რაც მიზნად ისახავს რუსთავში მცხოვრები კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების საზოგადოებაში ინტეგრაციას და მათ პიროვნულ განვითარებას. ,,სიდა'' მსგავსი ტიპის შეხვედრების ორგანიზებას მომავალშიც გეგმავს.

9 (29) იანვარი
9 (29)
იანვარი

2013

January 22, 2013

Project Helps Reintegrate Problem Youth

As part of the project initiated by CiDA aptly titled “Public Benefit Activities”, juveniles in conflict with the law visited the Georgian State Museum of Theatre, Music, Cinema and Choreography. During their visit they were shown exhibitions, the library halls and received historical information about the museum. The juvenile probationers met with the museum's director Giorgi Kalandia. He told them many interesting details about the museum and Georgia's cultural heritage. The meeting continued with a question and answer format. This piqued the interest of the youths, as they were informed of the museum's future plans and the unique items that are preserved in the museum. At the end of the meeting the young probationers expressed their gratitude to the museum staff for their warm welcome and decided to visit them in spring when the new halls will be fully renovated. “We frequently visit numerous interesting places, but today's meeting was most interesting and impressive for us. I did not even know this museum existed. We have learned a lot from this meeting and many things became clear. We were shown theatre costumes, memorial belongings, some of the collections of the theatre and various decorative arts. My friends and I have decided to visit this place more frequently and use the library which is consists of many unique books,” one of the probationers said. According to the project manager, Nino Shoshiashvili, such activities assist juvenile probationers integrate into society. “Our goal is to hold the kinds of events that will be fruitful and those that will raise awareness among them, by which they will be introduced to a number of interesting historical facts and receive a lot of information,” she said. “Project Public Benefit Activities” is financed by the Ministry of Justice of Georgia. The event has also been held as a part of the “Support for Juvenile Justice Reform in National Minority Communities of Kvemo Kartli and Samtskhe Javakheti” project, funded by the European Union. CiDA plans to hold similar events in future.

22 იანვარი, 2013 “სამოქალაქო საზოგადოების

22 იანვარი, 2013

“სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის” (R-CSN) განცხადება ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით

სამოქალაქო

საზოგადოების

რეგიონულმა

ქსელმა

ხელისუფლებას

სპეციალური

განცხადებით

მიმართა.

განცხადებას

21

სამოქალაქო

საზოგადოების ორგანიზაცია აწერს ხელს და მთავრობას საქართველოს

საზოგადოებასთან დიალოგის დაწყებისკენ მოუწოდებენ.

„არჩევნების შემდგომ განვლილი ოთხი თვის ანალიზი, იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ სახეზეა პოლიტიკურ ძალთა შორის კოაბიტაციის პრობლემა. თანაარსებობისა და განვითარებაზე ორიენტაციის ნაცვლად, მხოლოდ „სამართლიანობის აღდგენის“ საზოგადოებრივი დაკვეთის რეალიზაციას ვხედავთ. იკვეთება თვითმმართველობების საქმიანობაში ხელის შეშლის საშიში ტენდეცია, უმცირესობების უფლებების დაცვის საკითხებზე სახელმწიფო ინსტიტუტების არაერთგვაროვანი რეაგირება, ჩნდება კითხვები საკადრო პოლიტიკის სამართლიანობასა და ეფექტიანობასთან დაკავშირებით.

შეიძლება ითქვას, რომ ყოფილმა ხელისუფლებამ, რომლის საქმიანობა ბევრ სფეროში იყო აღიარებული, როგორც წარმატებული და სამაგალითო რეგიონისთვის, ვერ მოახერხა საჯარო უწყებების საქმიანობის პოლიტიკური პარტიის საქმიანობისგან გამიჯვნა, დემოკრატიის გაძლიერება, არ გახსნა კარი სამოქალაქო მონაწილეობისთვის და საზოგადოებისგან იზოლირება მოახდინა. ამან გამოიწვია სისტემური ხარვეზების წარმოშობა, რისი გამოხატულებებიც იყო მაგალითად: მართლმსაჯულების შერჩევითობა, პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების სამსახურებიდან გათავისუფლება, გაუმჭვირვალობა და სხვა.

ამ ხარვეზების შედეგია რეალობა, რომლის მიხედვითაც, „სამართლიანობის აღდგენის“ პირობებში, კანონის წინაშე მოუწევთ წარდგომა ათასობით ადამიანს, რომლებიც ამ ხარვეზების მქონე სისტემში მუშაობდნენ ან კავშირი ქონდათ მასთან. კერძოდ:

სავარაუდოდ, ყველა გამგებელი/მერი, საკრებულოს თავმჯდომარე, სამსახურის უფროსების ნაწილი, მინისტრები და მათი მოადგილეები, დეპარტამენტის უფროსების ნაწილი, პროკურორების, ადვოკატებისა და მოსამართლეების ნაწილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პატრულის თანამშრომლების ნაწილი, სკოლების და ბაღების დ ი რ ე ქ ტ ო რ ე ბ ი , მ ა ს წ ა ვ ლ ე ბ ლ ე ბ ი ს ნ ა წ ი ლ ი , ბ ი ზ ნ ე ს ე ბ ი ს წარმომადგენლები, რომლებიც სახელმწიფოდან ფინანსდებოდნენ და ა.შ.

w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t

ამ პირობებში უმჯობესია, რომ ხელისუფლებამ აქცენტი სისტემური პრობლემების ანალიზზე გააკეთოს. ამ ეტაპების გავლის გარეშე, განსაკუთრებით იმ პირების დაკავებას, რომლებიც ნაკლებად მძიმე დანაშაულში არიან ეჭვმიტანილნი, პოლიტიკური შურისძიების ინტერპრეტაცია ეძლევა. რაც ასევე მნიშვნელოვანია, სისტემური ანალიზის გარეშე, ახალ ხელისუფლებას ეძლევა შესაძლებლობა განახორციელოს შერჩევითი მართლმსაჯულება. საზოგადოების ინტერესი კი, სწორედ არასამართლიანი სისტემის არსებობის პრევენციაა და არა მხოლოდ ამ სისტემაზე მომუშავე ცალკეული პიროვნების დასჯა.

გვსურს მოგიწოდოთ:

1. საქართველოს ხელისუფლებამ დაიწყოს დიალოგი

საზოგადოებასთან, თუ რა გზებითაა შესაძლებელი ქვეყნის მომავალი განვითარება. ამ მიზნით, მოხდეს სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვა სხვადასხვა უწყებებში მიმდინარე რეფორმების კონცებციების შემუშავებაში. ასევე, მოსახლეობის ინფორმირება არსებული ხედვების შესახებ;

2. შეიქმნას კომისია/სამუშაო ჯგუფი, რომელიც უმოკლეს ვადებში

შეიმუშავებს „სამართლიანობის აღდგენის“ პლათფორმას. კომისიამ/სამუშაო ჯგუფმა განსაზღვროს კონკრეტული კ რ ი ტ ე რ ი უ მ ე ბ ი , რ ო მ ე ლ თ ა ს ა ფ უ ძ ვ ე ლ ზ ე მ ო ხ დ ე ბ ა „სამართლიანობის აღდგენა“ და რომელთა გამოყენება გამორიცხავს დაკავებულთა მიმართ პოლიტიკური დევნის ეჭვის წარმოშობას;

3. შეწყდეს ადგილობრივი თვითმმართველობების საქმიანობაში

რომელიც

შეისწავლის ცალკეულ შემთხვევებს და უზრუნველყოფს ინტერესთა ჯგუფების ჩართვით პრობლემების მოგვარებას;

ხელის

შეშლა

და

შეიქმნას

მედიაციის

ინსტრუმენტი,

4.

შეიქმნას

ეფექტიანი

საკადრო

პოლიტიკა,

რომელიც

დაფუძნებული

იქნება

პროფესიონალურ

და

არა

პოლიტიკურ

მიზანშეწონილებაზე;

5. უზრუნველყოფილ იქნას ადამიანის უფლებების მაქსიმალური

დაცვა მათი ეთნიკური, რელიგიური, პოლიტიკური შეხედულებებისა

თუ სხვა ტიპის განსხვავებულების მიუხედავად.“

სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები გამოხატავენ მზადყოფნას აქტიურად ჩაერთონ დისკუსიაში, შესთავაზონ ხელისუფლებას მათი გამოცდილება და ექსპერტიზა და იმუშაონ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან კონსტრუქციულ რეჟიმში, რათა საქართველოს დემოკრატიული განვითარების პროცესი შეუქცევადი გახდეს.

სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი ,,სიდას“ მიერ 2012 წელს დაარსდა. იგი ხორციელდება საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების პროგრამის (G-PAC) მხარდაჭერით.

9 (29) JANUARY
9 (29)
JANUARY

2013

January 22, 2012
January 22, 2012

R-CSN gives recommendations to the government of Georgia

Regional Civil Society Network (R-CSN) released a special statement regarding the ongoing processes in the country and provided some recommendations to the newly elected administration.

A statement, signed by twenty one CSOs, assesses the past four months since the parliamentary elections took place in Georgia, and states with regard to the current cohabitation challenges:

“instead of aiming for co-existence and development, the only thing we are observing is a fulfillment of the 'order of society to restore justice.”

According to the statement there is a dangerous tendency to disrupt the activities of local governments, divergent responses on issues of minority rights provided by different state institutions, and questions about the effectiveness and fairness of the personnel policy within the public sector.

The statement recalls the time of the previous government, which despite their success in many areas, did not open the door for participation of civil society in the development processes and so isolated itself. This manifested in systematic errors, selective justice, politically motivated human resource management in public sector and lack of transparency.

“Under these circumstances, it would be better if the government focuses on the analysis of systemic problems. Without passing this stage, the detention of those suspected of minor crimes are given the impression that their detention is based on political revenge. It is worth mentioning that without systemic analysis the new government has been given the opportunity to carry out selective justice. The public interest is not just punishing individuals working within system, but the abolishment of an unfair system,” the statement says.

9 (29) იანვარი
9 (29)
იანვარი

2013

the statement says. 9 (29) იანვარი 2013 R-CSN calls for the following actions: They call on

R-CSN calls for the following actions:

They call on the Government of Georgia to launch a dialogue with society about the possible ways of future development; to involve civil society organizations into the establishment of reform concepts for different state institutions; and to inform society about existing views.

To create a commission/working group which will create a platform for "restoring justice" within a short period of time. The Commission/working group has to select firm criteria based on which “restoration of justice” will be performed and which will exclude suspicion of political persecution against the arrested;

self-

government and to set up a mediation tool, which will investigate

cases

To

terminate

and

interference

problem

in

the

activities

via

the

of

local

ensure

solving

involvement

of

stakeholders;

To establish efficient human resource policy for the public sector which must be based on principles of professionalism and not political preferences;

Ensure the protection of human rights regardless of ethnicity, religion, or political affiliation.

Members of the CSO regional network express their readiness to do their part in ensuring the democratic development of Georgia is irreversible. They are ready to take part in discussions, offer their experience and expertise and work with all stakeholders in a constructive manner, pooling efforts together towards political stability and the pro-Western development of Georgia and this call is addressed to the authorities, opposition, civil society and the international community.

The R-SCN project began last year and is being carried out by CiDA. It also enjoys the support of USAID's Policy, Advocacy and Civil Society Development in Georgia (G-PAC) project. The goal of the network is to consolidate the efforts and resources of the regional organizations and its activists to monitor the problems occurring in various places in the regions of Georgia and find adequate solutions locally.

w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t

24 იანვარი, 2013

პრობაციონერები ხეზე კვეთის გაკვეთილს დაესწრნენ

,,სიდას" ინიციატივითა და არასაპატიმრო სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლის პრობაციის ბიუროს მხარდაჭერით, არასრულწლოვანი პრობაციონერები, იუსტიციის სამინისტროსთან არსებულ ლიდერთა სახლის ახალგაზრდებთან ერთად, ხეზე კვეთის გაკვეთილს დაესწრნენ. ბზაზე კვეთის სპეციალისტმა ოლივერ შველიძემ ახალგაზრდებს დეტალურად აუხსნა ხეზე კვეთის ხელოვნება და გაუზიარა თეორიული ცოდნა.

გაკვეთილის ბოლოს შეხვედრა კითხვა პასუხის ფორმატში წარიმართა. დასასრულს ახალგაზრდებმა დაათვალიერეს ოლივერ შველიძისა და მისი მოწაფეების მიერ შესრულებული ულამაზესი ნამუშევრები, რამაც მათში დიდი მოწონება დაიმსახურა. მათ ხელოვნების ამ დარგის უკეთ შესწავლის დიდი სურვილი გამოთქვეს. ,,სიდა“ მსგავსი კულტურული ღონისძიებების დაგეგმვას მომავალშიც გეგმავს, რაც ხელს შეუწყობს კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებას.

January 24, 2013

Juvenile probationers impressed with wood working

As part of the project “Public Benefit Activities”, initiated by CiDA, juveniles in conflict with the law along with representatives of the Leaders' School attended a wood working lesson. Woodcrafter Oliver Shvelidze delivered a lesson to the young probationers and explained to them the art of wood craft and shared his knowledge to them. At the end of the lesson, juvenile probationers observed the crafted wood objects made by Shvelidze and his students. They were impressed by the exhibition and expressed their will to learn more about this craftsmanship.

The project "Public Benefit Activities” is financed by the Ministry of Justice of Georgia. The event has also been held as a part of the “Support for Juvenile Justice Reform in National Minority Communities of Kvemo Kartli and Samtskhe - Javakheti,” a project, funded by the European Union.

9 (29) JANUARY
9 (29)
JANUARY

2013

31 იანვარი, 2013 სამოქალაქო საზოგადოების

31 იანვარი, 2013

სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის ფარგლებში ფოკუს ჯგუფების შეხვედრები მიმდინარეობს

სამოქალაქო განვითარების სააგენტომ ,,სიდა“ პროექტის ,,სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის“ (R-SCN) ფარგლებში, ქსელის წევრი ორგანიზაციებისთვის ფოკუს ჯგუფების შეხვედრები მოაწყო. შეხვედრები ქვეყნის 10 რეგიონში ჩატარდა, კერძოდ: შიდა ქართლში, ქვემო ქართლში, მცხეთა–მთიანეთში, კახეთში, იმერეთში, სამეგრელოში, გურიაში, აჭარაში, რაჭასა და სამცხე–ჯავახეთში. შეხვედრები ადგილობრივთა პრობლემების გაცნობას და ქვეყნის მასშტაბით სოციოლოგიური კვლევების ჩატარებას ისახავდა მიზანად. კვლევები მოსახლეობაში დარიგებული კითხვარების საშუალებით ჩატარდება, მიღებული პასუხების მიხედვით კი ის პრობლემები გამოიკვეთება, რაც მოსახლეობას ყველაზე მეტად აწუხებს, რის შემდეგაც შედეგები თვითმმართველობებს გადაეგზავნება.

სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი 2012 წელს დაარსდა. მისი მიზანია მოახდინოს ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო აქტივისტების რესურსების კონსოლიდაცია, რათა ერთიანი ძალისხმევით მოხდეს ადგილობრივი პრობლემების მოგვარება და ხელისუფლების საქმიანობის მონიტორინგი.

პროექტი

ხორციელდება

საზოგადოების განვითარების პროგრამის (G-PAC) მხარდაჭერით.

,,სამოქალაქო

საჯარო

საზოგადოების

პოლიტიკის,

რეგიონული

ქსელო

და

(R-SCN)

სამოქალაქო

ადვოკატირებისა

9 (29) იანვარი
9 (29)
იანვარი

2013

January 31, 2013

R-CSN holds focus group meetings in Georgia's regions

CiDA, in the frames of Regional Civil Society Network (R-CSN) project, brought together partner organizations in Georgia's regions to hold focus group meetings. The meetings took place in ten regions of Georgia: Shida Kartli, Kvemo Kartli, Kakheti, Mtkhseta-Mtianeti, Imereti, Samegrelo, Guria, Adjara, Racha and Samtskhe –Javakheti. The aim of the meetings is to conduct social surveys in those regions using questionnaires. After gathering data, problems will be identified in each regions of the country that needs urgent response and solution. After gathering those questionnaires, report will be presented to the local governments of the regions.

R-CSN was established on December 21, 2012 and it is being

Society

carried

Development in Georgia (G-PAC).

out

by

the

Policy,

Advocacy

and

Civil

w e c o n n e c t 31 იანვარი, 2013 პრობაციონერებს
w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t

31 იანვარი, 2013

პრობაციონერებს მარჯანიშილის თეატრმა უმასპინძლა

31 იანვარს კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნები

. მათ სპექტაკლი ჟოლონახეს,

რომელიც ლევან წულაძემ იაპონელი დრამატურგის კოკი მითანის პიესის მიხედვით დადგა. პრობაციონერებთან ერთად სპექტაკლს რუსთავის ახალგაზრული ცენტრისა და იუსტიციის სამინიტროსთან არსებული ლიდერთა კლუბის წევრები ესწრებოდნენ. პარტერში გათამაშებულმა სპექტაკლმა, მსახიობების პროფესიონალურმა

მარჯანიშვილის თეატრს ეწვივნენ

შესრულებამ და სხვადასხვა სცენურმა ეფექტებმა ახალგაზრდებში

დიდი მოწონება დაიმსახურა.

"დურუჯის" მფლობელიცაა. მთავარ როლებს მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობები ნატო მურვანიძე და ნიკა კუჭავა თამაშობენ.

,,ჟოლო“ თეატრალური პრემია

„სიდა“

მხარდაჭერისა და გულისხმიერებისთვის.

მადლობას

უხდის

მარჯანიშვილის

თეატრს

გაწეული

ღონისძიება ჩატარდა იუსტიციის სამინიტროს მიერ დაფინანსებული პროექტის ,,საზოგადოებისათვის სასარგებლო აქტივობებისა“ და ევროკავშირის პროექტის „არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა ქვემო ქართლსა და სამცხე ჯავახეთის ეროვნული უმცირესობების თემებში“ ფარგლებში.

January 31, 2013

Juvenile probationers at Marjanishvili Theatre

Juveniles in conflict with the law along with representatives

the Rustavi Youth Center

visited Kote Marjanishvili State

Drama Theatre to see a play University of Laugh staged by Levan Tsuladze after Japanese drama writer Koki Mitani. Young probationers have been impressed with the artists professionalism and performance. University of Laugh is the winner of the drama festival Duruji.

CiDA thanks Marjanishvili Theatre staff for their support and help.

“Project Public Benefit Activities” is financed by the Ministry of Justice of Georgia. The event has also been held as a part of the “Support for Juvenile Justice Reform in National Minority Communities of Kvemo Kartli and Samtskhe- Javakheti” project, funded by the European Union.

9 (29) JANUARY
9 (29)
JANUARY

2013

მედია ჩვენს შესახებ Media About Us 9 (29) იანვარი 2013 გვ. 10
მედია ჩვენს შესახებ Media About Us 9 (29) იანვარი 2013 გვ. 10

მედია ჩვენს შესახებ Media About Us

9 (29) იანვარი
9 (29)
იანვარი

2013

მედია ჩვენს შესახებ Media About Us 9 (29) იანვარი 2013 გვ. 10

მედია ჩვენს შესახებ

Media About Us

w e c o n n e c t 9 (29) JANUARY
w e
c o n n e c t
9 (29)
JANUARY

2013

P. 11

მედია ჩვენს შესახებ Media About Us w e c o n n e c t 9

მედია ჩვენს შესახებ

Media About Us

მედია ჩვენს შესახებ Media About Us 9 (29) იანვარი 2013 გვ. 12
მედია ჩვენს შესახებ Media About Us 9 (29) იანვარი 2013 გვ. 12
მედია ჩვენს შესახებ Media About Us 9 (29) იანვარი 2013 გვ. 12
მედია ჩვენს შესახებ Media About Us 9 (29) იანვარი 2013 გვ. 12
9 (29) იანვარი
9 (29)
იანვარი

2013

მედია ჩვენს შესახებ Media About Us 9 (29) იანვარი 2013 გვ. 12
მედია ჩვენს შესახებ Media About Us 9 (29) იანვარი 2013 გვ. 12
მედია ჩვენს შესახებ Media About Us 9 (29) იანვარი 2013 გვ. 12
მედია ჩვენს შესახებ Media About Us 9 (29) იანვარი 2013 გვ. 12
w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t
w e c o n n e c t 9 (29) JANUARY 2013 P. 13
9 (29) JANUARY
9 (29)
JANUARY

2013

2013 9 (29) იანვარი JANUARY
2013 9 (29) იანვარი JANUARY
2013 9 (29) იანვარი JANUARY
2013
9
(29)
იანვარი
JANUARY
2013 9 (29) იანვარი JANUARY