You are on page 1of 2

Verzoek aan de eiser om een verzoek om een Europees betalingsbevel aan te vullen en/of te corrigeren

Formulier B
Artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure

1. Gerecht
Gerecht

Zaaknummer Gedaan te Datum (dag/maand/jaar)

Adres Handtekening en eventueel stempel

Postcode

Stad

Land

2. Partijen en hun vertegenwoordigers


Codes: 01 Eiser 02 Verweerder Code Bedrijfsnaam 03 Vertegenwoordiger van de eiser * 04 Vertegenwoordiger van de verweerder * 05 Wettelijk gemachtigde vertegenwoordiger van de eiser ** 06 Wettelijke gemachtigde vertegenwoordiger van de verweerder **

Identificatiecode (indien van toepassing)

Naam

Voornaam

Adres

Postcode

Stad

Land

Telefoon ***

Fax ***

E-mail ***

Activiteit ***

Andere gegevens ***

Code

Bedrijfsnaam

Identificatiecode (indien van toepassing)

Naam

Voornaam

Adres

Postcode

Stad

Land

Telefoon ***

Fax ***

E-mail ***

Activiteit ***

Andere gegevens ***

Code

Bedrijfsnaam

Identificatiecode (indien van toepassing)

Naam

Voornaam

Adres

Postcode

Stad

Land

Telefoon ***

Fax ***

E-mail ***

Activiteit ***

Andere gegevens ***

Opgesteld door het Europees e-justitieportaal

Code

Bedrijfsnaam

Identificatiecode (indien van toepassing)

Naam

Voornaam

Adres

Postcode

Stad

Land

Telefoon ***

Fax ***

E-mail ***

Activiteit ***

Andere gegevens ***

* Bv. advocaat

** Bv. ouder, voogd, directeur

*** Facultatief

Na onderzoek van uw verzoek om een Europees betalingsbevel wordt u verzocht het bijgevoegde verzoek zo spoedig mogelijk en uiterlijk op

op onderstaande wijze aan te vullen en/of te corrigeren Uw oorspronkelijke verzoek moet worden aangevuld en/of gecorrigeerd in de taal of in n van de talen van het aangezochte gerecht. Het gerecht zal, onder de in de verordening vastgestelde voorwaarden, het verzoek afwijzen indien u het verzoek niet binnen de bovengenoemde termijn aanvult en/of corrigeert.

Uw verzoek is niet in de juiste taal gesteld. Gelieve een van de volgende talen te gebruiken:
01 Bulgaars 02 Tsjechisch 03 Duits 04 Ests 05 Spaans Taalcode 06 Grieks 07 Frans 08 Italiaans 09 Lets 10 Litouws 11 Hongaars 12 Maltees 13 Nederlands 14 Pools 15 Portugees 16 Roemeens 17 Slowaaks 18 Sloveens 19 Fins 20 Zweeds 21 Engels 22 andere (op te geven)

Opgave van de taal (alleen voor code 22)

De volgende punten moeten worden aangevuld en/of gecorrigeerd:


Codes: 01 Partijen en hun vertegenwoordigers 02 Gronden voor de rechterlijke bevoegdheid 03 Grensoverschrijdend karakter van de zaak Code Gelieve te specifiren 04 Bankgegevens 05 Hoofdsom 06 Rente 07 Contractuele boetes 08 Kosten 09 Bewijs 10 Aanvullende verklaringen 11 Handtekening

Code

Gelieve te specifiren

Code

Gelieve te specifiren

Code

Gelieve te specifiren

Code

Gelieve te specifiren

Opgesteld door het Europees e-justitieportaal