You are on page 1of 209

youJ Dircd f onds iner(iling Fonloiy odvonlures Fighling !

:!c
I

DUNGEONEER: ADVANCED FIGHTIN6 FANTASY

hnd d hse,

youfrnbchladnslhe ourndyoul'trsly dr b Pbtns i' dE rc

hI@tsF|ayrry8iDe,r{ho{Fd'6y,bdd*elo'slhe F9dn3 biasy sre.Phyiig tures$ evcnmorced'lyinyoursahes' sr{eJacbn and hD LiiQsshe arc d'

bso('heFich'bg6nb3ysll6,krcca{oismisa aurhor d od oi fi. Pn, rnrr and 34

Steve andIanriving*oneprest: la.Lsoo

DUNG E O NE E R:
ADYANCED F l C H T ] N C f , {N T d S Y

a.)

CONTENTS

S TEP IN SID EI
c6ri3 rB @h n ttu b 44dyrn tuh, unk ||dthE
d1d. 3tM vth i1t e

hM ugi.

lk. h'ktun w

t{h, 6 n 4t tM8

ur, edt

h@r,

4ry rsttal

wtercfl"ia tu reN6 e tiP4* Fa4 Nd,vfu, twt nd@d r@t b t4 awkty Nra6, NEw' b e r6u, d ti. qNB n4 ol!q6.

Ht s@t & wtunN hq dit t tro trz frjtt i tu Qq fle lhbhs htetis't dhbtshbtuu, 4&.alttulth fniry rE {qe bwth hh pth turntn Ai,st tut k*

N e iorub ttu tutu{t tu letd tu eid qh64.tr

d6 ha@ bn @5 rtu tu, qer ftun 4td Mdbl th d. ban ed;! '@t qd "@' 'u'qou. --vtdd btu d AfuGM e a6d tbtud ;o*r tr. Nd^r u'b tNt Fr4w cf l;ti. ud a! '

:idh'dngnshRlhtrulfrwq|dsddqdbnqknd rsJ|ybb,t4'obdoingd|lhthiqsyq!ho6

.h@1t 16 5@d etwr h' t4ti ut\ Ndre4$n3' ksF odh)ta" hbh' rt ^"hntd.tud*tur tnpdbndy, 6e drds' i'skb d youi 'n+cdoi

ed*i

br kis

s! idiiEdM.

i dd6

an lwe

6meni ts iu* a bk. Ls 6 se vondsd

wdl ii b th{ crbidy, bd

d 6nbq o'ephnq -frrd F-b"y s.." rh"Fishd.s a"i^* "p-id*nt -d


*ouidibdgdd{ ' &!no 4tol dq,$| i i g frghtthFinfuddyouon'hebbtsbP,yithevesE pi:iis the Fi doe of*e hed. !b6 litke r irn,

PdncsqLi4hore[EftsuE,

"iF

d ;'

""

.J'd.a

n a F . e t r y w o ka w q |d d h i g h b d d & a nds, fin, Pdod hro6 and qi4d nqi3b6 ^ 'qrd

reholnagbhE!ry'Toddde1h5$tdthh&yd hdeGi|hEoiAdroftl,wea[ilisineb{aue & mn rEndm n 6r qeD!@ b eiFy srn*k6

nyouhdej4adyPbyd6e.s,'''F4fuyndd PbysrcrePbtBem oi ay d & iladbG rn3e d F*ndis rrftsy FnebooksG(h 6 rr N,rd d .t rq M4tu, q tudrdr D!4ei), youna, w[ bs
P]dtydfun{dqdn4tobhidkF,eE'y'he

lhGludaF@LwhdveP*ydBah*|l&$bbg64,

6qndhthFj3,,43k1,'31neIdsiDe6@k,A3 is hdbk, nshpryd{ed.'3r!4 Foksy. 'iE 'h" Wefuwehk^mthmgrryi/fton'bfrlg]o1ru16Jwe

you r$ ioe eiirylbk Mn lBn h 6r tulq 4e.Fh[y,w5hJ|Ed6d6b3lhwayy@P]ry'bg

1 . G E T T IN GS TA R TE D
Iyouh:4q3Lrcdfu3hthe^bddb!rcts seeend Phtos Foei Fu my hiE tudd 'bt a3drdo6,wh{hdhdbb4adldhahlbe6E

ftpendq h," i@r

upoi y@! slsa i"hn"e

d the Fighdis Fe Eih.y

ibod;crheFehnq

lcptabh

Lk rny *1d oE pby4

sn er6, roq

Ju* b6E Fu shn 6 csr


r h b g h ' h i b o |E b h {e fu i .@d 4 'fu nsl

Fs

6bsy :dErc,

Mhhb6:^d

*oery (edood)

fu|hrd'bdd{hck6whoiEsonBbelEd

bldsdpEbb|yoddntubAnddhMzeMBe yoUo9i{ ddscadg t4dhqr ndhy F uPd h rbL b sqweE in reud FU b6b frwry) DlEdor'oqd@IredbbeLigmdhelyb!ie|dai cid46o!ghhhgr d6 $J nE.qb{e4oi es

bok, {e dn*

you iE rhe id6r peEotr h

&

io6;

,un 4 n a @r riri the Dirdo hdi!.b seie Hsoet h rhdr rck' s6 rhe $ere by dibq

(!r vhn

iqyrh4inpqhd Gn6Mdrr

h4FF

otut;whr

rheDireddtr

Gr cM), o Dunror

Msb!.)

!h!6.b'blheggo4ndD+ndhgon'hePb'd 6nd d ki3hb 'we

rh$e Pad (whd 3(e 3?ro an N@hrr d the eh! h 6r pq wil dloy, we aoha{ b r nishi dpnd4 o! th ssd sd b, dsh't Mer'iry d rh

nk ile{'

'Mt

'[e

rd3q dd dr P@edy

A5 Dido,

sd '& sdDionh 6nbsyidvstues ({tu [ {ewil3d b h: lsd nbii+ ud$ sr dhrtrne, @ryw! 5hourd 'e nd'b(rshodddbuBsanqgwhobsd4b Fr

job b Ed od b rie &06

'h s4 d d q 4 o dlfufah4hl0A "we9]d @Illsed,youansiidownandPLyn$@qhjnP|y b ]@d n 8 'o d -F!|Ii6iB iE @ '4sdJbhdl

nu! doei $ne o. s. rthc (bri nd s nuc[ sn you ikiy nydeioG hu$ h rheh.kDund. ! dE *$ioi

soqsh,IwoidNte6q5tissitlyouRdrh

shd h d !Lh d rkdoidhrdt'sJLhq4|U

s(d.

F;*6ph,

iiubkwdbbinen

5whslB h3 aar Eerylne whon dryin3 r se@ d hE b ldb do8 !6Posthe'?EGryio&dd9oYou,lheDEdo,

{hihq,hebLdsnn<boANi'nuF+'L M Jb Gd g m eqbus hl frc n[G | bJd n d F n smie shops*D; 'hs

iE u*d rn en @rePblis

the'su.h4isPd|or|h!df6daJeqiq&'ts8ve

syPq'wercoddetw| ftftn,wfulhoi6e siwiblh.tsel66IdyhdGr['aquiEdlhen'

ilset@'fqfuM1;tcid4*ddjfqPubNe

'hen

whs @tsPbnq sns rn km

poPtur,

h''henge6'aEdgi4|hnondEbddoP96E @dd ee, d qanp|q iu* who Nqs dobenq whon aEd, oG, Gobrhs,D,soc {diqn abqrdy

doqs' du^3@i d4ol eid nog;

aFihbl.

lhoud,

arhqh ds bk (d d 6 {dy llrhbh fuft weae jo* 4eid6ed) aft rr roq o*d b phy rhe bob u $c Fiqhds Fdhsy rd6 G[ PubHd by

pudu) ryiich y@ hay hd wikorei hndr hrqor qd n yIFq so @ hd4i gnl i gl dE dd F s PhI Y@wolEd d*&ob {ln' io{, bnseydo

Furr, oary b@k tu Fi3h6g Fanbly EnF d 9bFne6d6qi,66PdPbdIou*by3dPsd 'he nqeihanonegD,u'ng$eD l 4@ nel d6'oI

srud'hePdsqsifuibN6dllhhthcDnay

&4'iiaoPbbadrqfrt&ide10'hFighdis Feb*]i(3.n4gclqdhddyq|dofTlbi, Msrotsdddpli@dPbca,tsoPleb!6Fd, NG'd9pe{dddon'hslyaidbEefu''nd


wrs6J|6cFdi8y@6@@Ph4fu'oi@dig and Phnqyou @n 6o6y idrcnes b6m h 6n

lhgEdd6eEshdngF:ib9yrcd q{ h @nFibtr vdqe, od olre Pi, dqtu deednqdeFed,fucdnyo!FighdisFubsy caed6g6dsddifuqd*l,bs6q


J'g'yfi'dlidsdoqouid6ebbc4dgi*q.h denth6|bdw|tsF!aodtsN|'Fsibly4 $, now yodye pr $B bo|n Fu w!!r b sbn phy4.

?t
!EnN|'oftqd'who@h'e{dhPhyig

ndsp&y6 rdaitu@s wn'h d sc wid ihe Edr 'eljdi4e&w3de66.bokdEdy.s{i iqFao6ydsgFkn'Ibfu[*d.pi$4bk d Arhidr h Phres dyhs dd & su$n jqh &q q Tb d w ei fug@ i edy dpl dl @ E

2, T HE HEROES

b<|o'lfu5hLY@5h@ldd'hqPd|@tseF36,

dbdd rhq hve oE Heo ro os p6yq (up a 'o 'ou miinun d,n purst. k th phr6 pik whi6
Hcre'qwdtb6cirelhgoredbtoddedi.'ho d o s s iF t ' Y o u d o dth Ese C h m a d p tkn sa Phn4 r rh oes chaBlhs orc wryoG hs

scd

6 rh6 qu$r. h 6d, { q

Pa4 @ob$ rir

$adtun u h b?,qt otthhpe@, Htorigtu4. a td oftk lu, h t4i4q 3o|ettu tubttu h tryiryb {ry &itF e wva tw e h at tx!
ennd! tu tdhr@t ht.tu/rdo at@t tuo, Md tup

de$bi&sr3t'dth&lcretPgeia[ty.ndeB A66ni3enndto&ryial'h.Pjrrsbbow 4r& qh* ar & rqbeB nan ud hw rhlr e' rhH@3qFurid$;rh*{irncd'yb4o@apeind v h FiqhdB F{c5r $b Fnebobor ryhss $' 'hs odh.(tui4.&/6ywilEdnoqphurbtrlnFay )

A.g yq le g i w ng9@ qoqhdneb c r d lhdqh'h&Pae!Hgdllfu,rcsh',yo[na'

b q r, x@d

h tufletut ktn', ut, nt6 siwl hr


qPdcgbrh*i3hdryhaFbt,:idhEljdeEn8e

sF*. rtup 65;satud|efletuk whtskrb q dqsic nr 8.ntytud ke tun h 6ryhu! 3d *. setul!, |tu, i r btt daie ola?3qtalqpn et tun h. Rednb,:w a e tuyiry tu rcbafi. Hn, i6t F
vt8,uiofrtu. fh*ntu,irt lts vtu 4tu1deeelore by b tuM E ht n

dod3b3 in etlmys

!]rW,

e oany dhs

etus.

frc ioe

sho$ ju{ how 6' ddhqnhr

r Eh js, :id

4 r c , n d F o e d yh e d d g d l 8 !^ U IN !tsdoban uadwofuE'orby6e,PPbddhdhgmsic

{s' crid

(rnenub(3im oorhe/&&E stur tu d nry btu ) Nobrb' a spdr srd h ui4 a

spdrsutrb!trdod3@dh3b$cHsdrs(!! $ o r c ' E e Cd / h o w th $ e F i n b a a ? d vd { ;q
s E3 i w n q ' h .,u d @$ d d !ma $ fd l h e

E$ib'rybg'hdlucxbodtnjlitru$od''hdl

@re, dsid subke' I d l Pdib tun ! +d1sLf qd6.dry on rhe s* d rhe d be4 ihPE4 4 riHeo:3(!!nd@d,$rcudnasoiuFstu sPddsdL@Edrcdbyeineqnq

uP,seDhg6i't.cadFis@,sPd6Eihidd{

bdieris wk

e *@ L stos o hiis

wh{ rhe

!d|yuoded'IhsPdlsk

d@src'{o*h

fuigft..hieo.3ed.3odol'hewayd$ne

"pd' -*d

h .-i n ir;

-htt

-q

& sbr d-

bbehvord*qaPPEPiienono|sPdLon& anbenJq,bocd6ogasPd|dBlEquieisa$. fqldc*4rlc'fufud,M'.5P6ulsN.eEl j3 ion55o!sr^xrN^p.h6('henumbq6Rd*[ r6kd dr 6e spdb ouo A Hereo! @dhue a,! hsspdbuidrhbs!^MrN^Erso(krqhihpd*h dG,-rcbeaEd!).spdbwhi6bn66elbhcq$ ddnen'y6eaqbnaftd|y$PFdbe6ElEtheby Ih$Pen'g''hesFhpc&$d'y6edand4li &dffi(1) Pds o(dr.ddlh i3hr Gnd NF6 e**4sd)ditudeaEauPbiEtrstund rh

cod hna h6 dhq sp..i, surt redoQdb @rpeF

ndLE

he rhrit b sM@ i wodbM,

'ft

sdl

sP (2) Ands fte spetrcsb b Fd rhe Bn@l iEb$doofusdoy@rcnhJdPe6df e4 (NtPLi6q s*, unk rhqe hliqrD r qlEade'd'houdbqryod,ind'hdds4tdne

.4 G)- rqd64 o! no4bid ts@o, sdi$ sen a86 a'ry tun rb sF lons 6 Fsrbts. ow.4 .ir Mr (r) Hqe a 6Ld d dE * one bryi aGiis

in iusiq rbt wu @ntu ooe ,r@i (1) oah Pe4qdisvdidltylfrupbthEednuksr.nylhing haee4 b @6r tur d ib5oryoblddo6dr qisr q mfu3imrylaod,dblgghddhafu3rc'eJ|y @ar (2) rhe obj{r uFn ,hth thc spetrts cd n

!d dd Mrd

(1)

re

sPenEd@6 uP b { Pohb b ooc

hidq so tb tto&r sE. sdM o riE ildoo, wh{h hds iq rhe

h* ont ois d spdlosb!! { ishdn& rhe i{h danc 'hs h rhEe d chodi4 the 4h' en6y. How4s, rhF ii.:6 d $ Q'b! Ny 6Bh'hck {d wqnd ee4 o - h6 srd5 oneFei or @tue b shp b!

tutu(!)

tui

b $c.d

sPen, db EbEs uPb

wdtu(1)
5n!!

rxs sPd bntsBdy ldres tu ddnt


r ?d 6 pdic (dr o4 die) tor

s@rc br bften

Gryins. b sbndad @iiF i rh cdd Ec (dro 5he.d b ct) me ds .mtui ons re snv. PrG (sP, bi sPesr oc cP.

sPe&did p woB (s{ i' vhn d e*r c s h mke hb &3n sd1@[) Guly ME rheEEF dftd, i6dneeasfufukBdd'b*[!h'hddi.
Miyhoe+cvd&4!euebgeiE{'g'ht 6 Bti d m h EftefunG 'oIgP e| bG g lwn h b ' o i dhq&rc$,stsddqnca,and$on.Thns<don *oddbecedbyg4HldsPL}ees6aGld&dng o@rc fic $s$tros 3irn hE ar juri G{ !.icl Phll$ ih* sd tsere ; 6nd d $nq. PhrF aE

bqFqfufueidwfua''heH@sd|b3iys eAt!|'s lhoPPofunit,bPud

@ughtwhd $n 3& r dd f^ MN A sq6 nsr we an Foeed 4night aeay wih the ldEnuf. ^re

DUNCE O NE ER

I: A D V E N T U RE ,TOWER Of T J ]TS O RCEREN'

Fu cn pdbty d'w srdC' r '.b- ro! n'sd b boa"fePr d ! d d d \ y o u u

rch, 6! you. rhe ed culs tuy iqn r' rird h rh

-,kare

y;u q Bd qry$ q dYbrbesh@iis

*"; n kn @ 'hr.-r'd b h . P P- h ."h * -d

b h.6a-d

H"a-"tu^d

B*"< d -d H '*"

sb .I h.h F. sl m" +". b+ o d"

;- - h - " .' Fd.B ".tha'h" ' ," !'ds t". Dh* b ph* i ""ir.3 6,-db. @;ds b b;i bd o@,bdrv voq-"'.d b qPLh ^Ed "kr e r ;, ondtid;
ad id a dah an@ri d rDl 'he an do BGse dthts, rhet rg]on h vhd -61 'hry

sn e f

s' i -'

obriF.

dd iorErJ'*t 'bs(wbi$\

-eP

rk dfid||. ryN u q hftu lN! Nd effn tnth tuwd,t*4 the4n@id^$.hflttu4 ebi{s f,en nihnsNstrudind GuNs tuli b.e t64'6, rv Ahkvst Pitu wrn6, e4 NtM 4p6bt Nhy nJ iqvieuh tu|' d retu6, rEn kdyd its

o||qwtntu4 dnthe theattaw bwe kM t:ftQ dmr, tueatututt6Er taa at ttuhht w,e
llfll'u!dhdad'e'@bvayiiqqrldsddid|

qt eu. ottkn len 4ln!.ah hk n tb rtne @r'4\ 1\1fu9@T@q.qrfuM'qafi$4|fufu\e! rye4h@wrdiudknfuII!&sd!fu\nlrqd Ann! tE qwn nM p@a bd4 b. Msnq Fh dtu 4ke N144: hqi eirdkdqrctuotltuk/4t |id6wa'w6eq6a'Nt'n4l0@'rg'fukeb6' tE tq .t r 4 !i4, 6t Mix adk .w dnra'x ' !tud ^t ettdsd tuiiB,4n nM h he i'ryhqsutu

i oG uP rhesfto b qPh b 6! vblq Gnd,in @ , \, s q*) whr I eiq on, whie i deP EiQ 1r!6) rs6 ar h rh &reh, P!s!idt, d rhq

b tue'

45 4{

tu6, K4 Pitur qet@, tuh9

tutu|altkd@M aI Eut 4!3h bpna& lv e. erle ol M dthrce aAi a'b d dtu tue tu knq,,c 5@itu ed Kks khw tud | { hwrd bi$ misnas'bnub
n ewni

an;,e 3r etu rr@ edrtu tu rr lwl''n! @ddefu'|kPfu'wfu.fra'ful6sfund.b


h d f u r l |l d d rq b i '6 |b fu 4 ftq q 4 1 1 4 ' d

oLhibt 4 b tir'.

fl

iir a 1 @d4t w,

.tus tuo ddt 44 rrEe'6k

'dralh..dtu
haddlhe@hnn,H*6'hqkst,hedhlncefulLy e , Y d h c L io t d | 4 fu F Gh r cb kn i n ' R n d sd qPed'6hisbdEuldod*k6bsdtosnP3ajs

64Pifu'18|i|y"nlrnd16@ma|Mcb|bw3\ rt* aE tu.tik ptu65,rd tN @fuedq sndtciE hV@ieqlqr@tfulao@rcupl|qrrJun,dlwry' rk fl& dk haM 6 tn.ah urkktu he o6k'sht rl qp@|Lb"ho.aM''rdErfuuufunhts|d|

me Hetrs (od thdr phye6)rdn d rhd qq$r :id


eos and,{se heh /aB Fusen nEi' wd h3ve

B^xltt.^x: n !n, sbi, 4! f6e, I tune 'Ft' Ed]M{aue|fuulfurfue'1ni'h|,Mfutfukb fu l,cfu .,tb wb'fu||4'dF6anekxhe rw.hi9 b doN{o 6 h Na d 1k cihr st6 tut 44 rd ffidq dr dt d'r, o,e $d&hr hevqk, ei6 rh.n N 4qv b dq e tu n ut at, dtuihr. s il MorvAr l!o{4 hc had {he s6!6 b,p* bhb rec)r 'v!ry di, r a+r, r,r r e{yd c 4s h ,e hi,6 6 Fatu tu war h nqi, hrea d, ot@,8,
h. ut tht tti, 4! at hs. 6 rr nd

qEnb\

Bidnjh {d Mdar !64r rh! wiad

frq

s4tu,,ntur w.we.cdi6@rt4.nn,

ud! td 4s8 b

onadI kd

cwre}*4ru!ql'wdekeud@r:,besnedryIi4 e@n ,6v ne.I ted 4 nr N 4 t,e c,ilf, dtu,s FhMbty t ntl @ rry wt b tt'!h h, k. hil6
,d n yo upE G rbhk i un.frfu| bb e h f r lh & eG sp{.hs 6r &n^ih;i iid Modt Ehr[ wil

n! tr/41us dcth.d b! k d|@tuteqtebr!lltb mEb Df bi rdrk rrest rde r d?E& fti4 r dlente, ei E. dr s tu e@a td bws aiE,@ 4d btk ofn tu6 rt 1.4ttu6 trdt ts br, vh3 dt he

dh&ndt 3yttu thcwhd re,wdl'w tzcdhsqta mdid @' tu, h. c6ltu a' @ M tu *cs'i ut ol .itht H!' r aa4 wrttu dttitti: qlt b8 M wr t wudrl krq k er6 ol qyv 3d5 4 @ 6sdti4 hi 'de aak, @ il k tua' 4", t Ms. t ,i $k, ttu d4 thE 6 rk h6 d ke tu! 'l f u le | d c| Ml&a,lhio bhlfnt'at rE 3d5? 4tulrh t rnt1n tu qdau ra{
r kta at,lntltlr ,hN|, ta 'kt 4ttq d] )t | )q) wt nn @ q tr6 eu9 F tr;. 6 n;, t6 11! qrnBhtbreh k. ctu d h ttr w ta b d l oa @t uh r d. tut 6b)6 d hn: tu L at\\ h) tu!h3 pitu! Brd,ih!i"_r hn que"hq5. Hdr hcy6u*ht'iads6e6re?hthg|io:Fn[hmid Ftuh siqs ! +$rm ii.r dr +e 64nq,ar sh,nsi ih; hi5 qq64i r cirh Ldor o,rus'd icsq wu/d br ry. hn6c c/iiFi6eMd recmadr;e 4rh6brr di 16bd m! kdrnd, k H;@" Fdi,esrr ^r B^N'NtN^a' NNs

rt fiati. t!. aEu& h lta abh rht un@t6 Mo(!d : "ft i3@ddo{rl&i, nr,'il,sr!flr4r pdtlM1d ahgilth

@rctq' dthd a.et4dh tulti.Md ha4, h6 t tr@h{aN Pdry try't' ]t s n.a. 3iu 4 qry Lttudt 6ht

.avhht 1Ew tud al rh t ttur hn.dus lot tu e tuesol$.hrc4 Nt\ tuuehk stuqn.tu rLsirts$

hb, dpend4or ,4rpLrsst nqe b rhen*Fn d {E ({e by Mvhs e!!b syl 'Hdt n4 m4' b tk pvhd eoJurd 4, rttb./e A$'kereqryqshe'Nhhrc\h,a|re6i.rMo@, er nNlP,! at tue hb tu h@ wtul !tu t ld b* *t rtq hm hvd ,E erBw, t wfl u*e nFdl

oi iod, 4lmFiid 'rc4

by M@d,

Thee t r d6l\

&iiibn

eF h! loqE bw b 30 bd h;6rh

hs

sFd

sril hqe. trrhq *k b se n, st rhnb Dl


dR

&E sqe (!o q 16 h rhG h5brc), rhr d d D t l h e Pd hL u d E g b yb yco b h 'l 6 rbb1

repded Faq

b 3o {phqe

yhE thy nidr Der

rhen b rhe Dvdr (cnnbrd roohdD), * b dk dor !p sd<'v paridr bPn oh4 Ekdd'br by Eii6 Aib dr, r d Hres se krE tur

uP &dnih{ wI lnhd hc 6'hs qc

rhhb {6 doR.

jnnedhrtbs,.r

ftbtuc4rr.

s6$eneL+iGwnhfteHg@s.dghgahd.hiddn

'dEdsdtg|Qf6'd[klrbowshi&y thGDqIEEJ'he6lovngfuatro6then

beh66n

ndbe$ridsrbnendia!ru1

e*

|sdiqdb6earem,h{hdbfunTh4tGblh [oe LE. unbo{i b Hes6 (or nddo, 'he 'he

Miy d

cobr* ar redFEd 'Ne

and rhE* fl* h

(poq Gobrhs9.rhe cobrh5 !e

'dd

{ih bis da&

j!4ts,, bdrwir rd*rtutmrndnsiFq.bbrd h a noned, iud b{! lrh u! 6.ow

nyou aE rumq Fne duirg rh! ewircq{shr, to 'hr tui r@ n.r rik \hh dowi tor rh. trst ert d 'b

9 e d d b yd tG obl hs 'd@ 6e'bdhs g d - L

lLMgrydcbL[e'hheEfsdDdelqJlNry Lr sFdt sd (by ohs ,d or B ed rryo dk) h willodaos4bn.b65ig3,'ahdbisdFgged e'h4sMed o rc.k anhou8n wf hidd$, de

h{6i|l[ethdt'spft|ds,deryqedsaohEd oryn opidqr, hr rhq sd on wih ii 6r ! whire 'hdr

dl3futhn.hsiadjjidtrh(,llutloli.q,6 you hdr b .hoe Ndy rhe ndt 6e b spnna de

th e Fss,b y 6k hgs enbdy ous d| y wh o ;

:hqrd b ad. b nqe iaish' on b er'@! *rJi6t, goswl'n6eHeesd96e3dhm'966@F wNdoi ('heDNer rik Ldq u q@qid, 'eEtr

sEF, 'hq

rhcbLN an nab : hq

job d r by

e y d d g ib b e d i* F [ Ph r 6 ,b d n a ki su i d flEtratro,,l[cy!4,$hdshddqglybdd'ha h&nseddisen sonr d d6e r theb.r ii3hr !{3 y 6odhs trere er (hc

po! drh6 n b shoq hown nuned;

I de 316 you ii oppob.Lry tu dsoib

6F6ry soodtiir b rlvc dEn {r{* n ju*rnie d'herkrc$h{Gd!sp{haL!spdr, hrycnGid dol) fie Aer@sshodd 6e!6b b h*e 6en lrt '[o

ThgNnErsNsntheiuf&dFhhdd(kd

6ablhseP{)s*sdbya[ftHerc$,Ps*$i3 dedd! vhid wstsn h 6 sh3 (rmrry se oie h whrh he k r sPdr sbl $ he tr bdr! * 6gh6E oi he lsed d'h th* oo. 6ry dseuP lstsc lFd kH @ & dac dhe6Fndhgoi b & G) You Nn so die and Eddthe Eslit b

r4dEcobrh3'^x,N^eosedrhehjury 6) Rdroned!@'hrDssdokd'hclboEbbb

tr

poit ipri6 abln3

b dn dd onr! orhq cnuEs wil

(6) B4inthenq'rcundbyrrumhsb(!),? aryoi

'he (, fte e@ @B *o die aid addsthe re'lk b sedr sd sE 6r rhe w6Poo he i Niry G!'b b (r) conFE sllrF. tr rhccobrD3*oe! hrghq, r br rcondd & krc: hm b G). r rheHds $F; rhe cobrf: ,ufr to o n hths, he h6 kqidd ircidd. &tuF b 1r) aid bEeo ridq did of 'he

d .ir(

Gdq

? sPdr* i cobri q id6r3

hin he

b isht, se rhe n*hd {dE jud ddriGd r hc .hossaagn,tthi!dahwh![stslhe*gohgb us t{e E(qnsd F . rdr .e. q &r r isrLbh)

({) Ask rhephrr b dr ee dreaid o$.rer@@

edt6$d'btoltq!8pd|EquEi$(e$drcl .FhnfteHgdsM*nsrilus4fudier'herenE d5Pn4n.prcPedy0 u ilrdr4r d!di or

{E'heidr,drss6nirdddbnu

dou'he

hrws e'read hh ddetuiid! whi.h ic onryjlr bis eu$ tu rhen Gndrhge6E nu.h M sndrrq{ery
H94eP'th.Dwad'{hoshoddhlshhdbythe

abri nay Ndr popd4hr h.r up hb rhetuhrc.


hycobhjro*byaFjnfu|wjo*bdNenlmd6

ridr {h{h mrydr

*!E 06 *46r o'h4 cbrG

aPtuE a Goblh riE

dd itro&b

n 0q

iodd

liad

64 *1 hiiy

nadol

r,ps b Pqst

then

gbio$,n@eiifedb bl y l os 4J r hw adt

TheHeG5mkgfunlryupsrcqh|Enihbw{ he wqleshp Ghe doef,1, r@ $ r{r)s pdd r pohr, sn cNounr ouib rhHs@t a'ssr 'hry

lbi n. cbn' Liad; iddy bq 60 a a!6q

aheEw4oEirs6dte$4,ared

rb

|EHrrc6;lisldsPodngbh]br$ndhlgsry iyoudor h oppqtui*y(8i{iotui6srphy d [ e t 9 o d s ,3 ]tth n a h n .fu n a {$ |i qlhg

(remrhe@cre15pohrdwo!)thprosiirlie{h.

Dvdns pref , hdqhr qs*Ei3

hn r45orr4

qur b q k$ rtun h6 spdr srn $qe (rd. n he6

'qo!:F*dyd'hetsG5h6fu3'sPdisu'he so die Lie rsra i3 ks san q 4!:r b hn 5p{b1 ir hercB rd3hq, he sLrr sE, hedode. s@$idrr !!c^ on q 1614h Lid Hes[odd rry brlM greolt$uengfudne'thedcsthl'heLLcky $oF by r $h' ft! G\?4 Hre fs ody s nud 3od br jqhPhs ds bsr 6r

ldlsF[oa|dtyh*fun!'h!BfuBdq[k sbded e wdtu {ir e4k the b.ri 'hoqgh

io!

'oP

otr s iEidd (qt6)

'he

l i Jhd [ep d sgec4tran!HF@ .JdLJP F d o n

6 wq

ddc, $e pordc

ao be rtu

!fuu g h d 3 @@n9lo.6!l'houshc@ Dh d

nore).n Ad wortr! * pEqr, hean {knpt b m n


b y6 i d b yn rhq?d.c 6ddi Fhdb dePPdPotulh s 6i 4e@rear ntde qnd*in

tsryj&dlh@qlad&@3h'lou3h@[ebyue$!L

Tire Cnlli

libry

& Ho!$ nir & $qkd

iid frrdtslr

by

Es rhe$<e$tur cFd n wdh{dbou +dlq rcn d i hr sp<Fr skrr) wir ri,!* 6! 5,qd od d a hdd A bdds trkhld noi 6e sEm @dd jin a

@ t ( } n b 6 e e a $ i Gth e d D u sh ' ) tr th e d o fi l s sno^e {ho hs rn{ sn a Gdin &i@e (Fohbt

6es]hb, lhecilh wJ b@id r(G5lh rcon ed ft; wd hivc b 66ht Ahhoug| i hhM ndhg e{r' t[

cimi i5 inEnt{',

!ioo6 dd byd rr wir

'ry

b r

oilyoNHean6ghdqlhecdlin.on6!doorya!]

h6bFFd( &tsnPiJ i l j bJ ]Poi s c ol !'.nF

."n o* - *" **

utun, n-" . o*n".n, ,n

r n ior isjy thee

ir tr i!* an itrsdi b 61e

'he

t b . u i Nv e Dh ! srh 'wdr, d.oeerc i D i.r;dc h rhem*eb d en*he ee seonb q i[6biaNdbdtstsndbyinllhh&bdoyoR ."dv (-d.nF. hsriis by nsF b" rd b d;h od "Fr.-. nav d arhdie sPen, Pshps, rhe -..

iwid r n6y

dod, i!* 4 'hs thy@dd iu* e irn erh r !5 the lodd d'h at r@!rb br rinrrs

tun rcfuq rolri did\

hcn ft'oqedrir!

re

d En d sq Po'hqa8rh,ff[y 6l {4 d o t r 3

h 4 o i L y o i gi h q l ;4 yq d sIi sh d q N Gh' he

EsdhthekFdn4t'AhuFPeom4'ft6J eeth6EqdG!@b$Ji4oudoliagia|oew

aerry oind ard,ir

etu{ b 4b

i t3tu drh i

d i e o o *r h ! h o q rtcn d a h o s)

sllsp4hn'}yqPrrr6aEbqimeE)AI|et|ii Here..biieqb(uosd Fq.,!hPL aihm d

iud ! t! ifuaretheEhihsdafeflLyq9al$ndhilg

rcqh rEiE

hHr c$$nho!ty bni k &!nw i y Ps tdr

rhcseretorha.iuib6otorc(oiepsHeo,buti nhinun d eo) ind crudrhakrheoee. 06 aF rik DryI,nqgdgiq:ddbdfulrlg:*edcob|is,

,dfuEarydll|l'q.Efun+|Fal' shq'hsrilsfil&

ridris Grud'h*. who rhes@6!dve rhoN iF Ph yb sd ic bdddl ho3.b'hg6iJ h g o I ' e

Dns

rhe rl3}r cryd'hlk pddirlr

6qs hd.

sind e'hL6lyoaPhye6,aGgdlhg|'bon$lhd

L:r.sno{ *ho preie6 rc' b ight ud6 he his b. M6' d hn rthdns rhE6E invdvE kqiB hc $b nd qlre * 6ene 4 he bok (he bor, u4 6r
lsrcxenqe'bi6@Hec5hlhgFny,$hF nrr p@E Erhq @nto*d @e id'b8 ,b!b. ro 'he Fu b Ne nihruEs !d a phyh3 6id (!hth roq ondEE6apl@o.FPl | hi dodaN dngb& naP) th6 n&E dn bft Fu !d sr Heiq !r &

'd oltt 4a et w, a. bd @h h@r b w|| {ti41l.' ts60e{.glkkn b/h tw. ha! adt htu

uoqnnrsndb$rrc'houd'?bo{ atrdsh a shsre3ni.iq orc6d? F"ysth'r,he

Atu{dr,lhhhq

* thrsch Hso $odd ig|t de (yo! orc dn doqbd$s h{e ndiad rhi,e ontusry

olk nd,/s eb, v v, uisjr i6t \@, b bk e diq, lrnhwnt ktdt,e h/p||tu.@rr tr tu, rndt: \t
HoPddjy'fuHe@swil$c''bb6'ibnfEl!d,

rdqbqandtsushoddhk{eryorfudtyb riwo n up a phynforhushs AsNdr$'heqrr 4 n 6 y@GE bgl es eoc y o!hdl e h e luolufbPhywlh,PghaFqen!buFngb&od


Mq4 suf ieded 6! i b !q! pope4, ed vrh rhe

'in'arcld'n4Nsndhhgal4,.lyoddhaP' ;sEhdr hadq P{5 G:63i5PdrncNd'h

'tun

hdiqdrs:i hiu4 b & dhe, whrh i8 rhendhd on rh wapons bbb3iwn snie(ecFse56) oirrde uPryqP.G aid nasicmy e ud (lo bsq*aE) fu u id b d s ,ds eE ry ol e8dbbd o 9 n c 6 n 3 .b.bcl@,hrnryllweb$daodqoPpo ner [one; +rhbL. A.h{rer (Hed, orc d oFe)

nqe Hqo6de

rthdBonenenyGllia

Ed

) nutr

sD$ do 6oqd 96!

rh6 i:b

hGno4 r se

h dder b s{!P l@P63 (b pd q a ianhs b!d,

b q* ii a @P6 Gocrd'tur hr rhi). A dmiB bd PeaaF ^

e er woulr ai q E* |q qn b

dia n qdq b ir tr e @n; hishq, ren j6' qe't, a rcr d ! $ ,h 'h b hir ni*t br oi 'he

and wiu & abL b 6dr hd oqndrr (ds b 4rth3 two oppoqr !ppry). Do

hd3 ds dbw i rEe

Ifi:' uagodid6b4d uQ$er unb$doc by sPdk b hdP har hjuEd chd{k6. @unyrddqnryfie63hl

b|hshd3chines'dwiF'ryjqbkeP*bd e$iunyhbylsl|&st5F{dngh.kvrd5ore @nb{,8ddquPgjn.ful6rrhedqb3&m396I tr wse ! svod o ft 6bE on F3e 56 lnd so add r tunhq po6td &ru3e. whdn noE, Godrh* sjqs

4q4M'

nEdtu

hlnnude

& ke tu ie k+ B r sob Fnd i. o i'tudN, @ M6' a r6n b h utu un ot ri. a4b. rtu e6u sr1nr{kqti.tufrdi tu6 b* itEtd'dM ?R and F hck b se i3hr {d a Fd

4, swn wn, Md

'he

'hh&

A3 cdd'br .runPbs b a@ dod (o!, ioE 'he po&bry bppr6 ril a rld fte a. hundeFbm) nd$trbutr5qm9afiwsbbetdledcqys h'bd FudqhoE, r dr ! PoE@r nde b 6 (mblwhihoo@udeqdnt6ehibt'dserdJ &rcqh 'he Fp h rh d@6 dd we.r 30 5r?th' ib

pl15oq &ady ie L u*d b e4

oLEd, tue

stsddry

pd

sN$

(!(h

6 rh Er.s /@rc

rhddr bd'6, ihd hnow5 c'hs iowryud wod N$hrhcsen c5q Pdnc &rhjh{Fsb hc Eqe

trghbBlnoigth.HgNs'bthlbovgiospdh

do!E[l|y&h.ddedbDak[qprcPqaPP{!!e

MaBisidil$l',Tr.sflb,?ls,rd&/dbbq PRINCEBARIN'gAR

robnthq?

Pdi@ tulhjrw rcrd a dne d

riG dshhiry h rl Dq'6 6r rhEjq &d cu/s bbc siven!blg'dcnad.sPe<bslhh'hqbsqpbh 'h*i|P|o'hsreiddaidg|a'ibodhovR'ly serc HoFIury, sD6 drnr bqiu4 or 'hr 'he ru d rn dt''onbdh& D i ddbdi 'F d , X q h o

n y$ n d h hgl i k ,,D ondhhP tn9' h F | : h 9Fil6g.3eFEfu|th Ih&Jwedyoubl'bng crosh b app@r rhesherdps dny qnnhsr (or

vhnqq

; a@oPnak on rhe Fr d ed^ih{,

r he

4h,4ddqtuds@n6e, bs# 1Me3tu hs


nkpilfu!t' l6kgldh d,'| @ 9e']@ nedfu

urkdn'nt! e. Fa tut.
n*q

P/wa stubbwd.
e e e n d d * rc ,,h9$,s 6..db!l q'{f u . h y @ 'wd@e b ry tuh, edl! hok! t bd w b'. qjqd yrh !'! tu8lt', ho'st t n61 &t I M vrytut h{sa Nv4Pnn dtuqttq treqPtqt qbd4hnqr thh@ *Fcd1r! lt v' 14' u1y nqlqie16 ltut, 61 r tuF b @t41 ddk3*qq s4d.w db, hw, t h1sh' t,l @ etua htu t Ltk tua ee 4k, ltut rw sred Mt

Fteb'n'q.tuu/e@.N/tus

4tN MdLe, ri,tN sribtu tutt t, n! ne *11 ' 'bt @. t h ta ead, n tu& rd b b'a tun @@ rd "nnd6" fm shna'h wub e tun at"tue! N h tutuk ol'/dskrwwu b 4k4 tut t n h61d lf e sht4dtB al ht atu ia I @ sryt Lt* 6!4qtu & t tu., ed ry 6d f.ldd eltto 'tublnty, w tudh Nb r &@ ol'$'i4 ke N' 3a: tul

tu n..e.hktu

eaqhttut ol n!

nryna tuu 3dy, idd

i,. u ttu bfudw,

tu d
l ansPd b !.wtuw dd b. tbh Ea4c kdtt y@ d lrw s b., dtr t tnr? ktP bn r@ hde 6tul4M., tut wdbdt!'tu ed w sini!qmd
!@

PiiaBad!fu!enEE6rconl EdE 'hd jis tun {hE 'hq h{e drcPPd, F

|hHg@s16nrg]oj&igw6pPfd,lw

e d@eed. rhse seN Nrhhs b do bd de br&

hih, ftrcB dr q* 'ow:ds r6,i'3 r3 !i4 d $(*{dt u$i3: dri'skir; btr (i0 tr rhe led rdEies

w[qehenil'dd'ebqhnhgd'iereud]r4li4 o''Lkrndorcb'funhgort!!!c(qk$onllo

Pnrce&iiihd! kle oncd H.o$ 'he 4 i $ d h 9 { i l tryb P i ko n e d th e k$ a P abk d'reBenbhin*thelineg6[ishrbrh

Bd^r,ai

oNe (rhe ENr

6r dr tM v

$on be nide da.

h'c anr s*,

dn bs qh3 b Fr b rhwiad.

youshoddn' inpry pod rhi is so 'his rben udss 'hq'dsq xe 6i4 bdbiy ) 'hL od b

oie.3h'4J Pdoe Binnih{) rnd q b ril hin. e (D tr 'b Hcre ri@ i bow, a* ! sPdror rhtu$ I

dd

4i ded{' tuihs

lhd

i 6in&4

nd sce

dab $td rh ovsrasq Pnra &lhjiw r ody one ei' Nar qd &nth{nded Hso Lrd, xon4rhq h*
Hsos le dse cioush b do endh4. n bbs !o

hin ud$ he L wry rd

n dd3iry {or q

herelr rhse n a dJkdrhc hn trso dtr3, sb b wh*


onb'rcuids k brs ois oud d rree nowned (d

F e f r ' io u ig 8 lih b ' b 4 d o b *i 4 l sh Pd r cs


H9o!5hi'!@o3*|hjdethnftqiE$neh!' owq(brr^ rF,, i Lr* qa 6own dt{0, rhen\odii H.o$ M!1.

do dir hod 'houd 'hry

r c ' b a b t s b a$ 5 F ]L n d j o tD 6 'i 3 ['Ml db ths do &Di8e qud b s cud by ! d4sn J[e

adt rhrcN @n (d{aftd h rhhn send ind h dE fre&or'o'.eb&onhedads 'Eoadiddisons pertdrydiery (odmgiar) rbr ddhb3, sinib! ro

han, ,id n very pehy, i!& wh{ d. nishr dtsd r sheh6knt'ingb$aFud&idnbw3hn soiglosddeilthh*cPfoB9hen5h9ruts5b fudisbMbrcBhtuPp@lLyb'he6lh*i6.wi* | q e ' iih o Rd t h . n q a g Esb i n i r i a q d h ( in6Fen4'hie$4:Ebiqgh'qP'o-aFdadd

turt*s edi h riis d theb!d, bound {d Fse4 hq ddhhs h did aisiray b( 3dn @nptskry@w!

aPeoio'nobbbnth{d3@dqPbd4in&$i$a rie vid he, shenay bNm ju* a rift pdGnt.

'h4hon|y,on'ienduPEd'Ye'{gablh'

ne ftiic$

| Esed

(r i4sry)

b', h, iPdJiq

dotnqbqba*LqPqndonru{b6Flyjqb up or see i:y e Fobreft hb (ody jor49.

shewnwd6eabrDd ''behdde'66rcud hh{d.eiq4rdhgq'eneFadfudebde *rc$0dF64*'esdd6en4ddPdo loFidsd (Fq nar tuw b paBphBr q o4r sqe

eFldh3 otr $& ts@Mtrhs (!d the phrss <or hn4 thn), rhesqo6 drh{e 6 qinosq dn3 hrud'M{dlhe[wi|k|ftibEde'h.Pnne$ andEnoEhq6ontftd{r@6PhedEpid]ya8 dnE j!i*rM b*rEhtuPqbbbr@rbshthb

tugi61uM Ki4 Phtu/saae en,ntuerw, *r;t b qs .41 tut 4d lu aE NNr rhd "tw th rit ",ittt tur b1tu 111e hb ol unu tut K4 it! nr aifered tq.ry..k wqt Fhuakly tu ee, hdBr, t tryt ry lotu dn ,d !@ j6t E hlatv F Pha rmed b - naltt
bM' ir d' fui' Ee$r @ &feefu,6| | .| 9hdl

e r@ &di rhnr's spdrb@k(roq shodd dd hn brheF$ibrirydrheE&hsoc, iund6bnoreiuie sPdb hai9 & rhcr dql hoq {eh doq i8 'o eri. oder f sids b5 dedy lt4d hs$r, jun sehq+hrtnFF{lt,andd4p{nlgh|ib

ot@we, wtu h4@ b6ary tud ture t'Eqa ttukliq h,6tr rbisTe tkt tu 4q w. q PNa dr qd 'dt4 ukn. wh @th w ily, b $na: tut w q' "id bwk he riw3h rE hr!, n6 air nk ry dresN, @q bd rn tur M! efu trrd h. r& b tuw tb

M'
5y'bHgG'nthgaEsD{hnJ@indd4fu,

4re1' 'u{h! oI ,o' l .h1P|9

@dry tudt!, o qr @rtqktur iiht q ttu

L n d4t? Ad ,|.? t

's n , y d 4 4 l 6 ] tfrb 9 !'l *u u P h l u l h d 4 |t?

froe ass [h hed) ary'e

6'

oie h 6e 6d@h,'(w[i.6 bd &iy

tu

snrhr,

the $he d6isi

sholhgneaPjcfufdoieoeiid$yhgs'sq ai y 6 0 H d t d ,L b i 6 |yb d i 8 'd o d l yo u $hLl

hiF3e allyhs'gd'n''h|wu4d1'b6't,thle' Pidq atd tet rJlid d,\9rt 6 tur r: tu. H4 ir

&to' yddrcuryhed6evreiE<bE

o ur rh" pM@" q doio4dhinc {di

bptr fi n,

tv @ ttuttd b na w @t otru.,Ma

tntu w drn Ba.ibtuardoi &;r{iEryo^e )oqfr n@iemd, qf;d rc!dFdEr! i dh b oodnE, 'hedvhtuei sry q6' rai 6 di srud 'hq

a.ealLtr@ddau tqisa.t. w t^rdNe tunn @ ttuM. o1rtu Lh I kr!okt re) buld @'.qth.,! q qlirtut eiB qhanr 4 tk lw 4

'atd lpt,4 pd\ knt kel hr hadtel @,! Rdwl Ld kn e. a6.4d 3d t'th, \qt;1fr1;4 rb*L 'tul ndu|iLfue'n@!l\hN|.ankodb4ac'!h

ra\4Lhe! ii6d HelEfr

hewhEhddllg

oun!ohbs|y'hqeares4eF|bs!qdshtlhih ThqF' 46r ylhlheHh6'q{i Idy gdbhi n

iud ru; d hoFtutrye rEdcd h rhercinrdq-

rh l4hr b& oL unrrrhc ei, andso. wehopey@

cbEcE! !d fird o (wr shaEry hoF) '[ftr, whd tun ev.ryqe hrd. rq nidhr$ Gre b ards'

Fqrey tsu nidfrik,!

hyyoctund r ntrn&a

sed br xoibnlhreF hbcobrheid P!rc&nnihars

DUNCEONEER
A D V E N TU R ETI; ,R E VE N GE OF TH E SORCERER'

OI TH E GAME ] . T HE RU L ES

on 6 5rthdy nor

@hPrtnd

&EdE

od ,tbr

ori PeFerhd

sere !bdrb6,

ho{ b h &;

od

thrcughoddehqlhrndbEdlhdnyrhblAbNnl di".id iJL h@FdFd nrr bh!&hf d;ntq fr

Ery b* nde ruk r n5 phs b dskoy rhefu; ol


GbiLEoiP4e:' sjn ti dd6l hoEfu/.qg od) \htjsiq9nr Poh !aqr um l gl l d@ dd'

dg@!EdedJlydGiF'&drud3rq! 5h.iqhr a6r D@!@,@ Adsb@ n, u FF 27.

ayoudrhrcudrtu&Pft

rtorseadd4e, rniy kidyi

Eds r* hryig ondsra


ther re ,hs Je16aid rrlG EseF h6. Jqn

Fd bv

ldePtoi d

di

5 q 9 d d r ub4rerenrdoB 'Tofu t h n g s e w oow PEsd iE 5rthdr moft .onP'@bd

qdhq

wrh anr k

nB he niy hiw reid

si@ b phdropy rh; sher (q w h you owi pn4 ody) tr yo! at'' Ft b a phdoopai io! an rry?rs

Fii&s wodd mwr s* Eo.d, e ed ^s@mcr wd trw b dbPrkha, de (trutsywdd ie b

ri6 nsn, br d[

so rhreh lED o@ noe iud b

@Es ar (a\d frqNndy dd lMfF a sins Pc 3E$4 Hde ' e5{ h^dy tu ju* slh'ein oasbn.

SHEET ADVf,NTURE

atu

s\'LLi hvd b!'dhs@e rtuor tud46b kc

a t i!rc\L'c\nt

t t\d

ry dtiBN. db,tu ntui46

U d $ syo q {.go4btan[o9ba* s F lL ' d s n

showsho!6!odbyePds6eh,dbk6!4e* dhenhhGrdwnhd3'fthighqtheru.xsqe

rbirdq

"fi3d

od d&edq; hnirne, Pbh|y,

hbtdoi ai:ndPl'ots,ridn3|gi'ueigonoru6wdr iigllq 'ie Funheoore,a.hindorydneiHgo.s6}i'.d'

wiih {e wi| dj*Gs jn ! nofti|

' h e { [ ! $ o E 'h e e 6 ''h o q h H g @5 {[hjow indb&Ery jqta! ndh6n*!6odhaeqitrus

AHd$|^41|rfunGefunial6!4l4ffudke|d

gssdsNdhdoi

hjur

huir{id

qMudbnd$

Hovqq,redrd!der6'blqdsdgd$ne h t y P@6 b N 'w U re P h i j sh re d h a n@ntd

doo*. H@(:6 'esurd

hturhen(ed)dh

ar

&4

$ru

rhn$ dd wqs d dos dh$.

Fq a

enis dirs Gud $ leephs s&dry ab!r, dhbing, siq raF, *hs h 6e d{I(lr6, ek.) andwo r rb|ltytoo*6a3tgPdblhDila,awe(F!st $ s a b | if s b y ! [o 6 q i [' h e &r c b ch o @
Alefun6nsdudgrn.dqfuc,,g!@my'od h oo do b sape dh hjlrl or 4en ed. a rhts

EdHdna'r*ignlheni.nunb{dFhc'Eth fuhhdeids'!!loaoystsdlskldh*doc,

.!*andgiwpqorchd.h:ieohvdq{hiqqL

'hr

th@hed Fu. !FuNrhidqth

rFlucr

|u d r q u i u d yn [e @l c@e ko srE d N hG !!c'sEb P@' &c4tue'yo(ruJ '

6$i

weshJl@*'hbhosFfunonFjs,'i4&,16hr

5tse1 slrb a.

& hsa*d

tuihq

by 6h4

ad rhe

bd@sMqt6med*sFdJsLIb,o6d'th. d 6L sbj4u r iPF6 tq Frq{r doi sP < h | s k l |5 L n 'b d o {,o n F 3 e D 1 M4nbaqlle

'LEL/hei!u!!deirhissv6hhepoi6b:Fid

d e, ryhth L u lnd tu3. D ({ {dr * hh ririor,!!! qdr6dd). Lr.s iop-' h n{{ tu5 b dinb oi r ho$s

rhr inyoe drhhq

d phiq

a nor hunei .haEdr

&a 6 .He ( !l$ scsP $|s|l |L!d|w 6dh

cid m b sd slg $l fuah'b!6ai {q4e

9Fd's0|,a&oWsb5*'''lsE

!u El6 m n si v $s * D adanc ds P dd B ii
lho$D.dtg;odd'h9odfa4dLodlfl"l

tuhd^s d'h I hift ftL sur do4 i* r(bdg

'hN.

etT[,gp(h|skl|wiluaj]'&.h*hdfolyouby

@hidellhgebrc{iEbgo'eigieii6dt

tddr rir6 stsdsd rbrc & tu@ wnod@$ r b ih!ry a n6 raary oEr ! sqr dGurc 'BErn b kBpup l!ry -ntu He i fld@ed fr6 e abidry
cdryuodaBq rd oiedo de$l ndmDy n;d e*DttijBb5Pd$ndhh3stsdrcwhhts io r4hr n dr. FwdEFds, witroq Ed noE tMn 1 Pddii'hnsFdlsd-ufuLhyrG3ohsbsPed $ &yh d e L iueq@ i dfr* 1?.4c m d e fu yft{3 ^ 6 hH re!!h!i ed3d$.d d s e qen Gr hthv lrar kb) in aro{r

b,rq6

- ft; sP{id sbr dre5 h Hso whoPc ioEtn (huenaid) bB! q dpr ii de5 nd sqdry
apPlyblheh4qeda[iD*ooasiolbo$,

o F *3 r d r r yt*nch*bnftbsP .dJshnb n,4.frehdlFbld$cry;a,pdlanidh


Gd*dldlho( db9PdJ 5d| 'w hthJ s dl b

E'i'dfu-hetsed'lh6LsFdlsklts$Fdly ju* rhd3h' thhF b sy b a kns q Ptue r,

qt 'he

sb

rddsGnr

bnryrb4hba

tu3! 5*

boqdsqa

nn ji rhod4*r.

!@ nureryo(

niy od nr h wrr rhe hckg@d

d rhe rcdd ydr

dj&b

Gnd eneh6

paph,

bo) rid nay ioo I

de,,-TfusFil9kil,|Nsa<fu!!hbtr3lth sU,' m bfuobidgPt* s {i nnhg'bl i otr l hl R j &s i n P l y ' l i e l b i j tyb sb 'h 6 e sd g l hik

ndns i hoF. I dso s,es, tdued)

d{c

d b6nB

sFelsktrsEdngisane$EolhovDu6ligN yla llltud sbir hs Fr


onqjtdgq'iewhjnbi{hthdc@nbd{lh

br ts.re wih sb nrher u*tu1sFdd dqenry i hL Mlde Ats.@sdd u*


lheivglseFelAtiishqhdqyoliDlEdqnay dei iro{ ydq b d6tn md @N'dd Fui

o{n

sdrt rherbilt b3. lherE!yor sh d&odkhs


rrdQdd s@, ridtu3 wih i h!3! tuo handd

uNmdo[el'h*sp(b|sk|sialaHgaakq

3d eniudo, bn, klisdqwhkwrPrhbr u,r.dedb4 tht@nc6rheabiiqbsbyitueh

Ifl|odi3sabiitybild6d,lbyoiaFth,ud low{{,dudyilsnasicdlheePennudquiEs rwgryhhslegfun'whthtnadeFl'lyn'h9and fi"d@ndnftdaHeretdEtlioiadspdJsbB ft. hay ie' n ndr pdib { he had in hb very i6r 3(!!$oF,sdsqibdlboEon FF!r, 6dr/s

6 wdr d d warh{, rhe {qhr trqb b sonewheE, rd FFNnd* (lhdhq b n!d, q shy a{iy r@n,

^H @Dslfu v e* k * l l P ddrs rdbM' J i w*h4blstasFll,hn$laecdnd'ng4ahd * M3; sF.i srt||, dM4vi& sr 3Fu Diy wdr p

5 I ! ! r o y id e 6 s d a b o El ' so ,' |sts&l sU | PdibiEsP6'dr6igedsFnjsrils'ddrHeds s [ ! n lh E d u d b yl h e o u n &!d F h tPd u b EErymsicaPdl@sbaqthnunbqdf^xINA Fhb'oqs|qsdi36aF49ulre!ag**dek'e'6fr t h e c b b s iE $ e s Pd L sd l Po l q 4 5 sEs[o i 'h6,d|sF|LaFdiEdbyhosnsy{^{INAFht

as6nhEcb&,lq4Pdn6sFL!cl46oinoE nore+dercde''lqqdny!HeFeand$Pe

o o b ie Fh ,

* mn

tu'{'rd5

3@d7 a@7,

!6f h'sh-h-d

!ihqcFdrr"edrad5FF

e{ *dn@td' ho6ood&i v otr dby 'hei (n6{d 'inc n Hr nhd6) A[ stsrs d shiE

LEherc6t spdb qlrry M,Ar

.un .neihdo

6 odq b

(1) rh* spdr @.j!Fs up an aEi d nwky

liquBhsd|aniidJ}]:h',ddnstsl[efu|$.i4

F& nr ri* spdrrdn5 q dqr

peFon, *ndhs

FiEsdr(')

ft8ptr h(L!

shq', sbbbirs dd' d rE 'h bb", o $G& i,

rh b4d m4rsBs to !!da

Irsto'{r) rhgsera*ran

N rhc5pdr b<@b an

.d (r) - Mn 6r, rhi 5F[ oo !6bE !n ldven. bf/3!ucxsGbyuPb4Pddgfrl!uc(socql

'deE*ibidFqqrs+4cbs''heilujon o n b L h shds e 6 h nookr) 6!ghnrfrn.e,! o L b AnFtr Fluidd by rn indshiry op,G)-fi 6oneiddnPtb*odd,whdLq

$rn) L{' {,) - fr 5F[ !reab: tuFor !4h' whnh sros d 'fo 6 n h d6,bdanbe$di d@ ti d n b y s c sd dtncdby &*tr6 6b!. a msid rth' d 'hb ra$Fch$rq d(r)-h;spdrihpryrd!ad@!, umdhodPsFqsThgsPd|onbeEnodbyd qvi spdr nbr d oniDrasFr csd$ ridhq d lFn oi q d,h iFt ($ $ sshr d5kr daa r ied roLiow oFi nods 6 sre* hside the!hs'!)

a! {ih

'he

h& spdr, thd dnprylebes ai

ir|6|h;sFlkanrc'besdwhikdsPdGdqjs elnri c) - As h rhe as d rh&d spdr, rhr sinpry

rcdosdadrcNuE/lI^I'{^,6d'hGdieb'qP

6 FhG hd &s enqd. 'he srr{30 (1) mh ser eido\s cskr kr snoes 'hs d ! rrcn wh$ tr chsen Edpr*) frrh rhe sftns$ @ h e b | iA h & o ! r ys3 d b ' 6 i g l Gn b e Er y nhd rhr i lrent dEnse naf E jud bo F 6a &Leb b* aid jdse the4$r6?@db3rr fr 5Fl kb66mrnndonenhuEqoehajob*Gie 1o.ked dof, de hqs. boddq, dq )'

du(d 4r,

wqd (1) frd spd Nr dd{r q. aftw, 6Pe! q

bt wqr,s G)-ft55p.n dles avidntsoLLs.@ tj Pohh (d w &) Iq dvc drubs. .@rrrsPdr (z b ih(e, 6d !6d oo - tu sdr

@r d rhondGr spdr k3

arld

/16 a tuds

rie4'3

(1) rhh spdr .npry qdws rh q5r drh

Ji<tlheG5kI'Fqdedoe'6].&dlrspdlbwol *.49fu|,'[eo!b!n6lduchtM?tlisbye sb Di D c6 'd'hel N d!33F[bdoE k } i3 b

oo rcrlu qk

q so dh. oN[q

od a &*

er4&!(, nb5pdL lini{brhe Fi4 8dr, ddis, lis h b iq b d ' wh n h a s$ t6 F h td ,T ^ &IN ^

h rhr ar, r@ od hifr i yar d tu r[e) ii he odd &i!ri34o rha +tr rDpoxry svG theosbr, or

.sP o - wih rhbsp!1, ans sddsrr bns '[e

(rhoushnd cid) r sPedicbrsse (?) - kroN F$$shs rhs 5Fr ruy 6d n hr* lPi obj{bi opp@eds 6 hh*n r .re4 rhe ursd funthdftdsdg{ityddas$hiobfurfudy

obd4

ud$s rhey hde &ne Efss

d hbniserc

l m .!E'bd 6e5Fon& E !c'imdijB h'

tu&;tr r I th! hq ri@ qr{' ve- r. dide rowt b{L b aih 'thq 'hi -in
M ln n Jd 'c,Th5h4h{L$dFoi.isD.!E

Lhe !hi& doPPh3

dd<, enod@ (ind sm@ne,rh

iq 'houah, rhhs bo 3ee6r (i ndn, $y, wodd F.edy kid pq $Ri8hr b you osi s!od). when drn +[ d od aM dc appdpine sqbFd E @ftenhed qponby rh

4tr

s - . a a ; *d r o 6 a ,h n 3 h ,e

Heaq

!l

t sqFhd
, ;."h.6{;&k! dk@; hc vir ioidrtrv lhi rrhe.'fr-6-oudd *ah Gds5 uhd bv n","ry ed b- 6. H-.* h 'he 3.

odr i bms d a @np6'Poir

(iodh,

...i

d*--)

ry o - rik spdi s ai idEKe on rh! klrft

+di, b rJ

.he,Fr F oi upoi) b dlw h i sidwiysdr{'bi rhe 3p I atr @r, ft dyhs pFq

q ohjld srid$

h.",q u b sihcryFGhddqo!litnnoo@

l P 1ts 6l aE d5P j 'J ] o v , G s c 6 d u s d s De y

cn( o - wh$ rhL lpdr r en upoi a ps.ii q ao obi4" r w 8rcv r hdr is sLe4rh, h dr dndbtr.
R6rqh (4) rhe rcnhakd peFm q obied upor

hin,ddd,*@ddp@enNirbEr!ridramou!Ihe

h4!Dri'y (J
$Ddhhg d!)

rrn spdr runs rheGns (o@nsne q


ahpLbiy hvlibb br th( nhuh.

noPPdIrcD6nig,hikigbog@ddrc''

srhr k) rh, spdrrqk


b civ, JhniLi3 i r!4

dd|s?nd*uiPhlilEidJfodcdb''hlspdj,!!

bdi3 q ri obj{r dqr^ b hrby hdr i3

h q{rt

rheoppqi liy

isdirwqL4wdqus[E6db sPr h rire!

(1) cn spdr eido{s the dsb, r

d ! i' h g b i 4 l P b i 3 u 4 ! d b r s e i i j i j s ' i d

wdrtl) .s'hssL5Flcar,i{dr@idriaEa 6@u3h wrrr ndhq dw ndEs h d6oe,

bd',Pdif}h3ht6aidhadodEsdquiPneddn

cn

;^*, bb*, peph, .*k* "Fe ".*d ('bu3h.4r?^sFr nar EDqe thqiD -d trany6i3

8dd

udd

(6) - h6 sPdr wqB n rhe oPP6k

.dd

(6)- h;

P{dGdr Drhld rPdr ; h hd thi nb spdr {rr, r ! 16r/0 u* E

iunnt citure'5pdr

oed, bd a .d/ftrtdr

(@s6ns 7 sr^ d N A, Enen

iorT zonblr, D4ay{3,chod3GNo/4,turn6r runiq dbis d ftf undad bdqn.

erii (6) - &b3 bfred b sbie L Ery unphls! tled, 6d e|s e&d|y wh* ftn sPd|dos A T6|,1

rr+,

16) ro rEPdr ; b hoP ircn m Prre

'o

ha&qh junP,lidn4bkewturqhe@Gryh h6 h{d5 (hG di hdude aidh{ hrruf &hs) [r ph& the3P ej l l u b n i. J | y d o F h in E a P P a n n g

nctu* iu* ahd 4ery'tulr r tu* ioFhuN\ n$ rhd Peds r@n5,er ) ?qdde rbu.h iy hb nq$r sidr d om. ftn 6rcMk

y i@se lid dsprr d (c$, cobrhs, a Enhs 652rn6! wiPos ia, 6 ve

'td'bdg!!s,:idlhgyhddj|fuB!hFJe@

tudi no) rhl * dE drnne uadi,q h any {r s c E i s 5F[book . k w[ J F c t i* * e ! * d b y ,


DqilensreErcEg,aly4eTlq6uJ|ya!ry

r4J & r?" b doid s dkk

r 6 rlde @iehdon b

iE rhe kpeF d ryndon o^ ndy $bjds, hdudiq n4i c E| gn4i hj bPqen.qfu!'r o| ,nhd

br6 dn&iB ird sNhdns eHbnEs

he

dry$ ;

AnaYenidtlnfuqbl*d'bbeiRity,indhenar b rbe obied d {+!Le !M qd@'y h sne enob

{a5

Heb itlery b 6ea bn d! EeL hinq tund hts

sei swod, dd 3nqrrt

dEa h shade d sei

nafta&N th&aH c r ew i l [dc oi | y $c 6En

sd h uniF Gobabrr: sqod) s d rLb\, bo) ! rh cdd Pte (rbbrylDd tu 'ic fte ds ri si{r P(c' qlMisabc h d GP) i diftr4 dci,itoboN b hdp wih sivhs dorse *ops d.hihhri rd ph'hs ryhnhiu* abat

r sFrrrnold

d 6od (Lioar h sn m56


6 cdd PicQ! {!dj@e db)

gbocl'rhqs,bsth{vnh'ddLddEhs
noney,bdE$nd1

,hj.hd{tsr

is nre d 6ist,

and siF hifiq

rr

eol ql ul y odehi i r y m 3i {d:l hobhatd ed dtu 3a& b do idfns nsciines 'hdr

tu

l;44 G b tud h Phy4 a inde cLd{r

h D@
(h dqpdeNo, q{hs s(c$fqrld4ihp 'hcae L4'h6bbik 6undduhslnldvstuc(Ea$c)

miderorq hsh rqi,o/liilridqho.pBbsr) ouoc 'nerc dd E o [ ! d T " A q lh Di| q F h F vis5th!Hdd,U*yo[inasiFdd,lidyoqHere

,qn a @ptr d rh45 enah

be done b odq b 'o

sttus a be Fr d rhe tun o. PLiB

! pne trk

ddryinred|Il,'heiGkPtsbsiE'owHeoefutry k e!o.-d $n &ods, kituns i cM4d13;se doehdP i s uri4 h c e ig P e F @ ] i| ' a n d iP r Fn bd d s pE rerH Hs@s ton ,ie t6kdrF rhoqEhitG wil haw irerdy ptulidd t6en ss i

tuer r3 rid r. Fq a (n(h Een dds !h.4k,

rctr

fu$'!d+3,veryi{.be.eawil|iE&yood 6d as - and rh{ pob$ry ory rhrcud th u* oI

.@nor sk'44)

nd b $pc6d,bs, sPdb (rd, .{' pbiiy "lnoF qho h;s spon ru\r yar

$n@ned*]AJy.uI}tnqeqpeiNdlidlhenlbs

indr!ard

6o,di

Phnq hh 4ech

tbynomaft1gdJbPby

dh ercush, & ddnie oqd d J $c n Ior dery. o b h+e 6i, id b ng6h $ne 6m d hid

aruh

5knb eu<h s rwdsn

d b<d

be

n$eEcqqle.goldd,ieoI{ndhhghaPFl'

tu

';se

ot iy, !r q r ?. we rtr bdowsme d se

YoEDi@b!l|hlyouge'|ywLiidhPP4dn

yN 5hodd ds nde thd r dr 4 dorL6 dw$ /4r',

vqo@dond|yIheEwileio*tfuhsdo!ryjn8 up rhe od sne lPd6< adivr'y Go donr q bbs dk6!lwhgingqpsiddoqnfun,chi^ddhlby dasss ind wbntrs a F{ arkr$ {hib jqsiq litr 6e hL h {.h situidq:rowDedd nery r'rt qpeiercbsrss'hePrebibiitydyou{hiin6
idhdrs q 46 to rh. doliirght d4eros! E{n.

Gd4s r * bhny and dE4 inpslbb), yoq shdld fvr{ !d rh*4 d! olard! 1oi,@/cduF,@d' i'''.o'fu'lE@a'lhtaPli6lhdhgrtseoG adiq i sPd, {h{rh3 idhq spdJ sLiI, rdlits,| Li4 d dysiq eh. Hoswl th6 ruts des d lppt bishdngwhihu$s6eonbt4ueG*eMail'

Round neN

q.

Pr$ $rcud

dE @n&t *qq6Ql

tdb$6diggdyouid6nyhwniq.M@Lk|' [dn sy cdf and juhp sh!3h' b rhe iq' sane. q sowwr, rhere ft o@doru, $y wh4 iddrs

sn 8rc & H@$ 6 rth' adEdqe dbe4

ibk

wapons) a^d Fia. di e u{d drNtrvdy n 6r oEDy

pbrd (he r idt * 3o4 on.wtur

'he

detrd L se

dLe rh

"a*^*

d.6et

i rh- * 6nN'

b" " * dd n i h;ft.d- - 'q D '.d* .]L- " d.- d.* ..'..^." 1" &* t

h" H " .

h"

F {trE i d d d o e' peofn( lcooPr bblghfls "i.*""-E rh"D'{b'"h*L' b*"-hdr-*t lPPruPruk

B tu!r!.'q-no

rm.Y .dl 6rfh"reP c+


br $b E(ts

i"LheiFo'i,dd.natheIhmFf

Lii. Lo bn Fd*er a6rd r

rE Gkd qd-

(6iE*ry*".*h"d."k*'r.,roP^t
i.,-d*didhlcF i L ;,;^ - u ^ d. p.

"dF'

5 fe o!Pq!i*

{tr<r sten3lh n !

fr".-dr B .-r!i"d.,--Br-d,*b.h"Hi addd i; H-d!!r { 'shbissF;rsrn ';

addr

th lidq

!i q4r ry 8rru 4r Fr'dd6 e

\tuiidd t qdi&

b FdFPi

t rhGopPoEn ' e Fsrh

tu;bPrFerP

5 f6'hA'bJ

!d" 6. dt-r ;^Fns ....". t * - a ' " t r h + " " * F " h ' " fc [8ue r* ruv ilr ,ie lucrqdnN. F*'.!.dPa",6nft"-.b*3]*"h|hT"bE -^",";"-E ,-.".1,-;.**"

b*dj*kd 'e ^ry h.6d-E.hr* & dd-*"

Ndg'htilhGdqnay,Fn'abb!*dytmeh

wlh M6'ih w@p,r .ons lrory, esinniB q F3e

owdha*PaF'e*d6,bdw'on@Fft4'fu

$iF

htsopponar drh r brry 6* n sostui8 or $ 6 and ? Mr3rry &q


ltoerce, !bw). whn drn turn!, x 'he tu{* eold hdc eo atrhiuly b rft tun bbr t sEnq sr^ hi .PPorcii1), & Es[ *

sbnedadr lh
(a rhe Qihr

aMlgrq 3r@oa$ wroEEE Hqo, q h6idwEry,

$E nddorbn

d@s

'rcr

aPPrrb Md'y ,rd

or

tri Hqo bsjun ryouidld ii oppoied, henay r54q on qhi onhs oi theDin4e Tabk trheiUdqqly,
b6u5datroPPored]h9Heoff!4drdaqhrtr

r6eHeohsiun&osou

d,hemy rd Fl h4

DlNglabk.nhe;Uiuqly'ho94g,hb@orent

soeserytrneherd'r'Ld

n th! Hesr

bbr 6 hEhq, h nae$s

b 4dd h!

ri@ onM' dd (r & th opdoi d erh{ !) 4op4 surh)a f3 a stsnd h oppned h rherqr @id, q(itiddis?boN!d, pddbhc!(!!ou6poi

l i D j r!'o fH !{$ !r'!i !t' owshar $hn,

Nih r iiq'

bu p$nbr! b rcn i H! ds DiLflur.,

{ 6

!-dFr (i) f !{ry!{

df

n dheryie

qrupi{I,

as

tLi) rtrsc n&s !ppL! ody b HeFs, !d b den opp!

shidowsaiddanbs'hcHetrsq,anw6ely,9ho

r h n m g b J!+ n $ d yo u ,6 ,a { ,i H e @q n h
$floEhoitslt'ca+i*d,lhGlhtbdd

c krc{i x ii DoMfd trk ;qrs rtun wu siI

Ddiwr4d

u4Pd siih i

q Rap;i spdlskr,

Mi3}'&drthe,tihhfrcnNly,'hedru'gh{ op'h d h{ ddq norr drna* (ord otr $r 'he r$L) qetnpryddio81 ponbidan4e b Dan4e

dr

mr jerln. i heh4 q "ftn8rhsd

delGnsryiIdo'6cdolth$el/Pic|enPl6 rassqp,

@6n$didury@n@ddoi,theyacsuJ|yndgof Mo*d'hgoPPo^enb6nlsiPadydHq@!i|j9 hrde or (h thc c$ d os &nom aM ridr ind rrck) by b'[!

uiatuoqryd, dr @ts on 6 Danas!

whre a sEd niny idk

wiL hk

pbc n sp(bw,

atr dj{' lhrch L .d ionjry @trideRd b e i qepo! r$ @dd hdud if len d iuditutu (6F chny hrdy r i hlood bDw !), in de iigon, i rccl n6rbeFdNedbyzpotrb,ietroobiedwhihanLe hdd f o@ h!id ts sd, qr poh6r d! oLFd L h$$ ighr elbu LB! oqF i $ch 6 hbr6, Lordqs,

Pidldeb$,'hiLdrunl'hi@ridoodyjs'qe sou3h b sqGa dd , q. 'houch,

'iL

(ndrie sr" '

(h{e. tu!!hpi

i r!rc fr3hdiswhle

chpq,ir

br l Fha) Rornft, iildldrEF

by ;i oppoEd tuhrhs

-nh

hr

handsodr

-ir

id

d {hdh3 oic opPned (qhdhs.n tr so.h!ds3 edfiGsisi+ashg!oEqsw6!oc!3ilrut orc !so), dE Ntrd (@b* *q@!a ts ufd, iqn * r

He rh6 @lduds ht Iish' uft rkr &mt. s4@dq qed rhn hG $r! 3 dNed

ijunDs

by ! Fht roi

i s i Gl hhad[hoi .F r !J d[r N m ber d

!F os ';hoi dhm l hr hjuryiiiiondviy

br w m i qhnr ul d

I h

Mig,ry&@,ard.udsdoatr

( a shdc cduE

h nddPh nh.k;

tuhdr3 h@

amdah*A@hPwi[ndtrplrnb&naksi '4L6[Io6Alb&sdqlh'vhihlhflaPPlisb (aci,urdrhnoErh{o^snbdGdshdis

jlsoE

rhdswil@udbEdqerheoppoi4.ssr!!)

Moe

Misb wapotr hdqde b.!s, nslc aid sowi,s dase^ Mrsihs @ddds ndudeju* abqr {ihi3

A b;v q dhq nEsit vspo^ G rLredasNrdy by s!{in s*iLq thes{!! saE, or tuq dte How{er diqe atunodiieE wlth Eur bc appld G< thcbbb,

(n{Fn RanF

h{f

c spnr!

areuid locdiidrcs

h[) ft ruG!

.inmf8rc|qd!d4o6iislh8b@jaJbuuh'

s e[s {d!i oi ,'gth'hg6l ov i qF i ol thts

bnii$ niy be eduld, wh*hq by iiu4, ra8ic, Howqs' rr k eE5, tuq;cd bd h( q dh{a66.

'hIs N !L,qfr eF i tub!s P<b| s Li I,Ls i w ^i

F!h&qePt'hns'dtl,*thspedJsklsd,Ini3 6r d 'inq shr8ht ur', d& aPPryb thlwhs i


ijurybrhe!6Poim, hqrnPt

rheedndhodu*d)brdd^kiqine$adaPodon !!c(na:Lo6eEnqdbyenPhyqiLdqi//

lhdhsa.hdoPPqfuit'q6b !r ;-ads s lnd -h6 'ha 6!dq+dishidhE|by'hEiq6' -rd i!rre/. ! cr

6khdeoisi^5qi$se{s.rM'N^pdn6Gpb

Fhry,

{^MDA

nay r& be !@wEd

by rc{h3

A H rc5 !u .x5 @ GtFdudb' lPohl$chand he rab!/ hd tuo @dd trid thh3, 'ery 'rne ^

sP{tu weish6 h *rs d wlthr Lrgh'.Mcd-i, Hq od very ssry.


hrBihghq9n(hal(mdhqnaRdiadyilyou g d a i i n o u d 9 i rhtnlboqnr eE$iabh6!yos
AiyHe@,lhjgvqhEdtrythioddqtdty'i3ad

q,;bry q.ppd

b.,-b.

'p "

d"p" f he",.

Hqo oi ady up b bi ins

Lish obFds @qd 6

rE rer i3nide * 6noN: a s@ar tProry 6aMd

HolyobjrdsourE&lven6qi 4hrikns,q by noe 40 noF Gnd mr ssdqeh^dobeatud thai 6. tuo) r[e orcu cDs adld &@n$ Hovy Brsids, oiy ! chtrdkr wih s,qrr 3 rcn 4ahd n, i dE sp<d 'eidt sril (rnd pefriF hir4

ippiy r dE rcn 6ft,

leo lopt

,bF whse hen, d

'he doubb 6, rh s@ h- hrbi (ook up rhe fdqi

.i3ila6v@hJ,PbeJ}ia3@,bN,d4t,oF,

$tr.dhq h n*hg*su!!rcn

wnha -r Peerq

5hbrd, rdhq

ceituis (rt!d-

oi cbr^

l4d).

dcF;, e d oE f desEs wi[od obio6 h.d lre a pire, lhnh h6 &!ids hoids, o d a 'eg $ !t1 u F ' h e i Pr n i nodiieF (phs or ifs) d@dhe b the d{' @trdi

Dhe ke; nid doEL ch3 spikd b@6, whiGbis ndi64 hG dia rer ;hd d by pu$ns o{ bnn,

Ther@rE$sFd1strl6YqNefuL6.tr3i6i

i3 tsn {rct n; hidd^, Mr rhdtsas{rr

$;gtloibgsdhshd)tr'hehiddliobrc|s!

h rhe tpi@r duise@ @4h

i ssr nany dooF {ir

ridd{ by sn@E wrh a hid rir, sLn


ndrcsbytwoftteFhJ|,laiidbenE$cdl@

hisdy 6d jun b{df

i nrc do$dr i

dyrhhs,

iauq

q 8{sd!

n*hc

i ndd,

rh rLB

15

qqiPt|'hcbd,qlryhhgbrekeidouUnd|,

i d d 5 i d yl h F i b q spiks' 699ta6nod

tl'

sbldad bck q a -4 nodfh 6! r wry d+r bd (d. i; lquiEd do $ts. ud3 kmhed br rh. Drs4 'o d s! vqFn N3 ne&od nD iidrr bru* rhd3e wePdoi69e4eiyshaFododybd{qidEt

d pnh d dE adEntuEr; ir{dr6'h


Lds rn up on i qid Erbrr d oh6 dhq thii

n{y d ecB

o4' qc4drsF

. Nonnrdqr rqk nar b ptbd,

Fiqsitrslfu|kPd]{on,owfN[ddiu!n8

LTp obs ,Pl c !n'dboP6od etub &!End by 6e DjEdq, s .P

F a u 4 lb q @ jy f h @$ F d d n M s!1 6 r q'6 ihue, e nd redqe rh 6ane by r tsiib. bbf tErcry&dcqyn@6ft syb%?nhis3!nntb ilhndo4fiwls4*ehdhF,sbftwhthbn
inbJ@,i@6'hid8lrcya'anddqd|s!deYi6 b hd d Fin ro HG d6F;d b eve amsenflt

cry4Hsq d3h' qqinsvqHqqwth'

-{

qDo!tsdJ6[fnr yiEb.s l c n6[qfti fty !edek@bwryt&vtud nrionoE

fldllAfu'hhad,aNdngb$NbG,

q qbr

dGbia hrhn 'hs rstd Lr4 hb soe eh3 edued 5y Fh'.fr 4ry ' ab! s do! hL 4r d de9ot isnnady (by @F qrFpE) A fnudry snbbh& I b6hs { h 6[s, 6r

or:i hiqr n deddd by

AtrUdu.|yHqoDs'deddlf^MaAPdd,P|us

ibruserrcms'

Roud

F;r d d.^.scn..c" "'^ ", ' ^ F. co.bt 'fuu i d M i sl o |l EE|Pr n |) *h l i s|fo [o u &h
r u r fu |yi Ed d i @Pd h q *o i b l F GGsIh e

5hiP

dq

d6

Fq se 4dqi

Hea,, ic an bc I

u'a,asndr6E(.or'hEercun&);rod'hen ilh-nets eioqsh hahld iound b I'd * rir (o 6 bry a r @trh!6 b E .d). orc wry

D@4'{4d,'*y'dlbslddonPiger356rnoE

s([!dlfl*.1&Noff;<dwdy{ad'6tth

* r c ' n o d f y t h e o [6 y6 d l ftEn e b s*e i ' b tur6lr4 qrd sedis, rhe aP @de ty wneP|4 ddh dtu hd d a '6e ircq,diFbslhienrubtsoi,md'h{sslgn lrdr inftdbdy eI@ dsFhhhs i d e rnsy. ,68). rheF my ds h otu!

A scsrd r!'P sr o 5e!! rcn ! ibw ary or up b blp sic thn hdd' hoiohn, ft&es to t6d! h.idr vedcry, polidd thq bs ! flHP @;d Go n B.h e d y- e Bh ' qr-s o i u ! Ph E

6!;u ;.d E [E q" d*

'

4 s n m" Fdt'd *dq,

he {ir dkdq

sr 6deo

44d

wh{ d sadGqys

Hidiq m rn yqk h &dt rhe sne rcr; iFh r G 6c @[d b, the D4dd ($o4h ft r{1bd6iturcwir b$ dffhd Hrc$ shodd be aRrur b Fnenb{ jln

MavGnj!Qdsd9de6oq3hrc'u{h'h9sng ;${ hnsur*s irc rnPbrd by hu 6 non di*:i

ndF

iqrs

lih

ooush \qhr b eid d $i(h

byi tr I

ft;

qPrdrr @m6 rren a

hs,buFiqbrh$,i

hsidershJ|bd,itr.dwlhsh95bdotrrfull8hi shdb! &e oFi, ! hnrm Gn riqhr qP d &s tos wtrh

aou i6 P!$s4, de rhe irea inrdftry oo!3h| i ghb@ dqs ar h| Youbi des Li Er ,

A andh ,i[

bun, h

|4hr b Ead q sad

e6q 16 oie t6u ho{. I 'M 6y,rd i oi 6es@o.on a iq.h

bo$ s nany trn6 s i r*$. {rrut d@nd Hs@s nlyb.j|fud'ooiis*jl'h:twilUf'ho'lse


or iooi ind wonr F od h itr!'[i4 ,ir b4*, rb i3 a soJ lidq a oe^8

hdd

iE (fe .rE, ?bow)

@!<d! c rced aeh* e&

shr (h{<tsD ryihod

d<k dmrdweb rhi paiedqe) rhspre,4o^e nishlqP{',Dodinst'iihsh@bbeapplid

aG|5rc6i'nedhg s n ! 5 ru lg lL DDq d ! j3 [ ' b

shni.c6td5F]ld|EduG

h'5{,!rcnE 6olLyt d e d @ly J a ! h i6 ! b n

dc.$diB!iiunhowdi.r*L

rheDEdq{iradvr

u dka, r nlsit5pdr0'kF'8dDh. s sitnidor rhe Dr{b \e,dt@!* b

rhe cabl!

6oea!

arh4

ee lsnJ

6r)!

nrhp' i rsrio &*rcr h qd{s

nay drw ! sFrlanq

sbp anL 6d sptr

r@n

'o

dr ipprcp@tsry e'q eiq oi thebtrowr3

snole'^stbs5anqah,bivhsiod'bda

r meEr a tu*, d6e! 6n4Ed by i

oihos

hrtuPs( 4 b Iunrq sPsrssdndr


hb!bdkrry 4dnuhe63wiy! G Ge!! 7 sr^dir^ rc A s+i$dr@rd bside odrr s{qd) tu5 iqn n{sh'rd 'M

IoD puF{n requns a ren qi,N|he rpptued4 p!* ery sd d ur badon ovd rqr n ! s@d, d! ) d a ?sr a L{d r sc srr L trd ilaihbk the

er*4rirk

drL;'

htu<br.dcoe@i

Hqn

h6!DlhgPh}l6iindlhei$roPPdqfil'498'

Fohb'qbenMisJ!xdb]i.FoeWoPPqst dol6ctPNbb'y!do'qut|yIoftoqhere4d

Nery6inynsk$ nthedr idj!5td bt rh, n.ritrcB


c;nLd s!id, d; sd r 6r sudoon sse h

iddlg

h lrsde

riEd h ihs !,isLtr

b6 Fn d

*l h n th e H ..* .*" M .d." P. c.h' Round 6I@r, q oR fdE i aryi^s r tury 'eBht

Ln;. F*'btr, ;r s$s

xooqr''hsd-J

so

ddan4ebslMj!A'b(nPrdePdFG{dPih

!rt ar4rfu.rd

od 5'{4dl srir dre renb ddd rhe

h rinad orte a8'h, rhcDn4br wir Ewr iud yhd

idE n6' nah $d a rcl,ucruly G r nodiiq for q .on se ho6c !M bk 1-l ! 3dbpits hqs), 6n a hos G GFbL djqhphs obsbds up b ,wo dd ! hJ l nets i i gha n d d t n e c ic s s q o 9 4 g , ' h e

&o drddd upo bbfiid

L! trc De.r,,hq

he

h dE noEb! dr*tic sivo h h.\Fund !d!E 're bb h tM b@* dd, noE imPqhdt, i o/!ih! ri, h5 i .ndbtr dd d i/d,{e4 s@r. rM 6!n$ aP.

e+." ni e *r c,
thenhdqcif,ud!$@nPtsE|/odildbe{d

b i d dor

b ic

f.

wift-nqe!;Fds,

sft$,

prcni$s .:i wkkE!

dr

Ir4d

6y s Hq@s Fq&npr, rdq

i hus, iuiq nodiied br rhe

o4t d rrie Gftli.s b rcl iaihn !"e d tu bnodqi .o' sPloi s[[, 5( u., q I rs' /or u* ol eoEs nqfti '[enr y 'tPl hc hhnen'he

h lch lrddoi

a si4tr r44l&d,

"-+i.'d.M,

s"! *ir i.d i*rhs

hhL"e.".r"

;,".
h qanPk d i Rss,idg <w* nthr &: {ts!8 a

i;, j -

-dd-r),,-"-*d-d

" ^r

r".

E klliE fuP edj$ lDb h ib a 4 G s rg llt

iunhqnodiiqbsb&applid|'hed'fteneb. od13 Herer skirt oiHi'i sBn ft 'he 'b seo his 3t4fu 3 bd icdm iur's '(4i &oa, ir s. 'he h*/u&a'4dEgeNmu*illelaPeMl|yd6b

rhsni s P(kr sqth iB r 6Mbudlmond 6r cds F !turtrh8i rc d 3rr\ PirnrsaFkrd dE stth of rrd stl wil prcE u*Id r 'hh i6 id

sse

o 1e, e r* 5nLL tr r5,

q 16! /o, Ld

JEps d6tned br rhe DiEdf toi a se{ft ds e dw{ rhen qo L4h

bstro, n rren

y s@rc,!'3hs

Asi d. qrr, s@$rd 16rr'L'dsDdssLn rcn, ruditdbylhedgEedLdhijttydthe'6P'!l|Jb' !o[ c n.d! G4 edtq d s4{t4, !bow).

pohts ad d rapt krhditr Fr4 A1 ridq rBu kdd8.

tr'hssn hL, sr Ny be sk b
oie{hg|hehnwlysbP]iy'

rryds, a fts

rcp*hr

aE e! Lr {E ss6od

&:iqnd b Gbh d

as i phrr, rhfr{;id n6t rnFdaNobjrd B b tuve ;ryon ds ^ioys hrn*rr d hcEdl bo !t lbnsonP]i'gsh+'4j'hJ $srcIluiteoed ri*

rhelhndst
{{) A .h{idq

&a shl .or thn i@ (whesq n e h a


ehi3 r 'dp tn ai xo i 'hid ie

1:)

lid 6e treh gere'fu.s9igiBisryod

1r)rry b trh! !k yos daodr, G) Dont w rrud r sniiq oEl


(6) coopeE br tr bs'

oire hin

'ay rh{ M.sir rcnl 'he o) BeGEiur ryho rlu nik (E irc ! Heo, eiE drd ouis$sl (e) EErHNsrsqdiqaniryrraindnes! ^d

b sGrd

yh"i h*s

ma^y sne5 $ dr

iq b phlr .'-r

{k dr, w!. ju* ,pn' rh r6t hn^dEd p4$ q s sdisthFu8h ft oiPhbdh,bdr!8ms,$de

ldvsb*

rt! h rJ kqrh

ind anPhrr

aqie

Plqins'whhnrhsqednegiilglhen$Deiu!

&toa4r@4, ss Di(dq

Dui pFG hc rdaiurc wM' hapF6,

dE tur kn whik v!6rtis 'h.ud

lriiyouoNn

Arh dedD

Nid'

AdvedF It

FshiyouiFdong'trihqalssqglhhgyou
ses'bs66wduEPb6fthlsdtoioDq'A

Fsjbtsrqi[y@!bfuudP&c!hiddobhhda 6 | d d b d anduP 'a@ uphdb!* b o b 3 b ! d n o Pe [q {'db3d* 'i n.m4bh{d.s e wt d i rc& &d DNb1s{y*otrt @16 nul b Prekdd

Do4 rk8{'f ihdt ir; rh.&eblrjd

ro,fro

wha@picgg|h&tybb.isdcsnPFYei5

rhe n;

led

iiolmdoi thee! oi

,h, &y ee rJr r4qic, 6nhy word dNqd whih HriE

'he rivA'tslhtstsinhkldpnq!danooolqqe| 'tu 'h.n

ehF6 hve, rhe 'he o&! Mnd, d oqFg

you@ddrfuFrtdly!.ly'hig$.P6F6vlE gongbdoinig:fu,Fdd&aLmhq5F7di4
h6t@doo,f'idbll]glheinPqhltdq6*lh.

$ddbrckaEJ9FuEPonjbiity'Akrcsd nay jEr be &ndhhs .Nuod {h{h he dod rry b

etos

{ 6xha q s &d cqy t qu,b dehadi& ($ tutu)

6r hov

$sFilswh6tlqhdth

hdlhrddhg$uid

4 ! Drcdo. Fq l4Pts, i r

$BPFPqh6FPhy5b6dduPdne'hqvfuo

AyouknenoEqFi4ddbehgrDredd' @lnqd.P6n$IqPsru's'8[o^qacdh edly@jeP|ayiigagahe;idgHsd6,&lIh

$dtusb&-q,dhsr

dkoPtbdorv@ri6L

s w od'r ek ?4,3i i i 3hnAk k nug[!

14 b hdude noE d 'M

$f3,

they hnr

sniljrd,

Ulqs"ru6d'Menct4e&rds'hegdd@ db-sldetsg x yoqhF; dtry dledld puyq, s ad dMPer oF, d' rq rdh 6d i Rry ad. Pbybs tsm; k i d$odns wh* yo( 6.i& aE pE$uE (no Nkr h@ inr3inary) Erly rib !*!

ruN grc

d Dq@e|,

6c

6 r 9fto3 F$idt' qqud lbr

er@ frery dbw4

AeG b bdq 5sd6

chdstus, dins od msi

3nd rwsndt

p b lq ? F$4P hF/!ggol qhi nh| h ? b d .

rq6 nq, rbkiE Fqdq M

6yp@pbwdsb'playilgDli@crhdhrJ. r e r d ' P b y d ? s ld o i d Eg h d i g F a n b s' se p n c b b ' s o o d s e cP$ p l q sw d i sh d b s phtn83 qerc whq dy dEr rcrbd up tua bok.6h (he 6brd rrr4lE drh supdunio dd(E6b 6drdon lMd@ eid .nh4 rnr ldrJhed dowi

A D V E N TU R EII:

D I N C EON EER

h6 f@nd D48@er 3dwFtu4 hovL L! +r i (aad

(4) &Pctr b i4 b iv{r

Fndhs

4ery io{

t6) Dod' sin ri! Hecr 8ry,h4 sq sai dl i qe, k+ srn widFs md 6/r kP

Arhqd

ve E quft happ! bFiroF

b Eaddd biF

l qEb,6EPhy egi tr s c M r D 4b.,j l s J | 'oqa .t.tthhBsi$':eidsrcBh'hcodfldvgduieli6

@dd jud lbod gd iwar wrh pbrhs arhoush yor oay hd dor by Edq 'rq ii saG by 6eis G! 'h* AdEduE t), rh@ {e eQnr rua dd D4i!o@r

dued h r mud snrsvsh sb ?dv4hE. orv q/ ntu

6r ds idvotuE), d 6 a Fidhns Fdr6y $b

adwnture rd

icde 'k

qjoF{r

y@ d

'b h rh.

ci! q/ rr.@, q brh. Nor d e hroiadoi


s e I w 4 k 5d re 3 o $ o g 'e ryd r4 F i e m$

ci{u!'Ennbqdud4mnadyflhF'kio3 rh knowrdse oafydr hcr4e drhe '[dreiiqrcd oGd'heerc$anb'Mrunwhok hdseNisht ffu@,anbxBoG,jndeGydmi{$'lheEyde sn hh6 on Ni3 a cMEcb! 6 ci'y s 'lr,'q -

nk' sds h rhh and ci4 .l dtu. w nddod d Fi3[dq b the bo& iG tu c@ph suide 'ond aod Pqr 8L.ksd 0dud4 r $h;&, o(4h

notlddkffidJ,*vNhadac*sbaqd.ih

Dud4Ihead4d !E,dgeaF eonohob!h.l <fuoiscRjldFt nfdqPb[eF l pd ma me, h dieE d h. DlFds rodh hi; Bb&d (<cq, rd dadb bs ronA ho i 'h{ aE'dsrl'IhqwilbEb@heqPwlhr@niod!3 rdo! d waidis b tdn ir ind hpe$ Hltq 'hs sbll the' re d3@d !b.b 3id al e ft5bd, 'bt

}6ay!d16th$Ndyoupliyq'HlG,dtdh

$ phyer sud cE{e rhdr '6. ^rbfarE, oMgD6Nhsthal6Aiei6ihlh'hGbok' phy

ur4 4 Htrn!'

cit dft{6

l!JdlhePby$bEpbFdsreqhandg|Ed

ctv otrrtu,
'hePhFioddbererycreiq|bre|eP]ryh]sqhq pE @nd sD h rhedEhdwnture qE d@*ribst b

ilr oi. or6s i h o de wodd rik b

rcndboldBhliiodNhg'M'6d6olwods5sod3 b dddc who hs & hono{ (we Eqroed $* rh Fc' dedod be ud. jEr Dk lny rrr the .@b dvgi edb!; howqs, Pi d hb bds@nd w[ ob

!uc{dn

h{e b*^ rePhiGhd s

(db d@s1r'

ned qery Fhr rhq 6i b, ded hd oo. n hdeaiyrunq'ot[esthyNyhale6und,lky 'hey i6od! r i b4. vdr@wded dry a jd.e(

bN

($ft

d vhid,

w. nsr

adr,

aE r5

ftqn

qPbdol.d$e,we!you sbfrPhyenMe,youshqldgire!ryqqqi* r

ke Don{b drh rhPLrEs)


Fadyyuhm,sbd'ydudb,cbdthidaPPer

dhr sey ac dotr3 it4

my qn

ae b rEo{r

Mk

uur !(tra$gde (dre, 'h turs),a knows whrh&6!k!qd 6 phyis 6dr

$F w4orc hs

lnherqd'!|eidqeeEiehrnuil$funJ|oles $hnon{dhb6dly FDsdlFhbdg{ladiqujty,:ifundoitheMtrk oqbJ' he|shd( 4$ hnol | h" F i i l s e4dh

I[{EsaedlhgPni.lrenxohnfuq,5'r4 aiulloovgdodryltsb[b,n6lqsandd!l8, &d b *ind qp sbr|Jhr h thr pE$e dr doinB 'hor boL pod,6dEsrd dd ifti4i6ad d'hdrbeHe6 As w ioh se uiq .tu sadf hEr h8 bb

bdqdhgh6UddPbyxsbobN&thtalhlryd Jbdhrylhq6qht'h.rlay'hflsithdadt

h ey way dd b dont rhen @ q 'c 'ier (Ih h iB k[q. dry ; 3n .n6t *r owdGhae i
dbantg,{ dFhPd,b@ s d!3" bok dow n

hn $bj<6 b qd*, dic scryone id diEd'y h @ied r a padid! judgqd wFnr hdr ,s4 'o

ve4e@

o; e ko6

and 6

d $bnmt. 'hs.i'y

bck. &iq a qd pnN*s Gid $s innune b any hhb or @dEdidbn), shehs b$ iro{d b qa& wdcdJdP@Gdhq6lhgbdsd!}ewwfu h e iE t $ r y i, h t ,r n ' j 1 ' e yo sh l g i q u P
P lq d d ! d q h a 6 h h T s B l E d ! { < h f h s

H ? r c e!h l Y q u !rh 4 H e " u s6 b hds9!*

in/rh4

drshdydilsFd(ur, rudeq iappryiab

h by oo ! 3efis q h raB (siis $4 sd4mr.vx roy chi&n)hr hc 6dndes n6ns rhdderoihd

ss'h41y dq md i e

rherhs ot r Fnr thn @re4's na, 'o nah e d di{ts, no

hq crft

m n r h o v rc quhs ol d& N oqel d d d @ |

4 k4. e@ii4

@r o/Mn'.

i" qqed,

bd n4 eY

ibbosadsorfu6E'd!dso@,aodlplufig su " ch ,tl ru6-ebh .- h " Ed - F| h3h6h-.th"63F"j i d * d Pbe. Lrkr hd rribb $ob,ho peopb who h'. 5my h 'M rd'6' ?dsdihr bEla

b sY oo o @h ind r hdty di rdbw -dd nd r 4 ! 'bt b sv, ne i ft hin Ne&$ "6h;, ;ddd*' -e+-hF*.d-k*"ishtb"." s!kl o b 8trdby s pd'4dj mdfu ! t r ddadlid6fs b, $n;hd tselMddsPodnrd4iudr{ buob'q od iU srh i sore s 3dd @h\ (bqt PbL oi6 d do f voq en I Er d sord)and$ne p!fts dpaFNhrh hiveho;nnd uere) as d u* drh ere !i brd6 @nbhing ]4uid ad 6 h6tn3 FfoN The hquld shud 6Fdr 'o h Fi 4d Paed.b.dnulF! ui i4;s '; 5P<id rtu h,L ah n do, u;ndhhc !6 a i*ty b!h, ue lrdrs uP l4dd (q wos), n

Fwe^hgweE*olhbrhdshddP*

hlisth ol *hna1B, Hdrn tutuw91

3d4rr hkw h|' 6r, tur clNlidbwdhiry "yund 4n tunnd n iejt ala.rqtd' 6hewl! qr.ivs @r rtqhiot qqn tr wre j& n 4hr,w ':tk*bnll @tu

hi x

r 461

pind in r',( er r*?rrL

'h{i3h'

@r b i.{

rbyeBi

4d4|h|gdkst(frp'dulbdd| rtuei mtnlr ol|woqt fon k. @wl '3i.k nxwnerki4 ht is n Bd,rits4l@krcat. l.!hi|.b||funTbdhqywfu6dfuerEd| t@at qd hrei.a rc,w t nF otkvq 4k rcud b? run) Mrdkqq.3qaw he@t{xqbrrhqk kdd lv N, tan h? hd al aksd 1t te 4t 6 k, Ntr tl ctuLd, hr rf Khs bttut h h Paw ry d1 Ptiqh,, t td ha t @id b inqrk h|4|6a.n4i'e'ry.dnvddbdkn||gbda *itQ Bdrjhds dqe. sha tu * wldild, Md siw, ttur k 16 ala?i hts\ a4 eM br!@ tuttu tu aq..t! h 6q, t.e be NFdM erudg ahi xig Phdq,v

tuviB tu]d hh6 ktu En4 vathnntq\ tu,]ryt rk@d tuilMsaf/w1ae, k4ehnq tkbrE6l tu4 wtbl'M ttut 3tunt i, neivtb, .t!4 $th Nlil

ieed; h{.ntsre tr.b@rbprc'd srdon in ;k*bidbbasdrhih,h6c@trhdqdrhhc M t tui@btu ditq ttb @ 'M, b|k9'dh,|fufure5'n4fuut&wd4d'g|er6 h4q.abb'qdful|fu'afu|e]@Ndd|' pMtu

I rttu, 4@w, b aada rt6ptu { eda @ nn d'3tkr tlar tbt 5dtwctutu. wr'tur b t@ b, il ae b.i w h @rkw ttra? stutu thq s@ h hE y6, ldntud kv Pia,/swddk rpw tm6fr! At *h Fid, P'tE. ehw' tw dnMtiaq b n6r!
Idk,! ftu dbledwa

he tue, a1t1 ||t!, dt tu! 6a w k ttu @tis,r qd ttut It w& N sazr rae n nqnd.ifl,M4 M ' b q 4 l4 ie k t su |d q 9 !\o ]\h @r b l l ts

k6rhMbtt

Ton 4o4 M

4.lR|dM||r|||4uflu@M.rNcfulianfu 4d 6 t'an 4 inn4< 3rdhto F. ttu r@ttubt, tut tu3tud, t dt w h td s& Etun! at 4 M Nta. tu ttu tu, b zqdl htrht4 ftofl n @uM ^|fuNi||tbfugFuwg,fu|bnwn'|yq'e @ u4 ta. 4i 01ttu t1tLd1 b e Pd ft 'd4 r!tua aa h@ qaE h4 b|. tud\ 1 4*t @ t'n b tk {r* tuM ol k so@eL ht@ nq \Nat RGht@ tk ed tu, hd! 4\4tFd 6 bh. wtut ol tu pa* hLwk9 tuEN|aN'tnq9 totl6 ttuldt w tw lwd 4n lrm. q tt 6tdt k w. kqryr rtm k @ tudl

q.nbot Nvharbq,'dpin N$ M'@e tu w q Ntb;kru6 e,h6esd onb@fthamhd, sitrhryftei4qrFq\,B,Ei r n @r!dttutht @ wn 64. tl )i. @r t0tu\ od rq nt trttdhw ru wd 4atu d ol@t.t.il'ry 4!tudr I ilse4 ne 4tddn 6ryn. k. h@dataaNr nqbkr he' LnM rk h4F46, hr t hmy lnele rk \N *e un 1 ttu|ht tu Mlk 4, dr iqn M q rE tue 'dr ' daE tu n4 * tuta M, rite h qerun 4 abnh el{rtnk ttk rtqtq b4\rtMNhb te,4l er.Ntuw. r n *,,4oa 4 \4eq-qr | *hrlN dn jd | @, i,tdt tq Prqess wt.6 44 s M 'as'a!'w@ae h'e hh houeh rhi dhn tM at dd Ptu 'itdry rq@{Bbt htun btn*q

ttu p#.) Ihvnd.r, w h\e d e' met sn,4 tu


t t whahi rtqttu arq tk Fr tud Lh'3 'v4d tu4 wd q b'*@ d44' at hk Pht dMe4ltu bilht' d @ni ksit *ufiht 1tun@ @d \ms h M

Bted tadde h6t al *F u6 nwr tu aw\ stuFdatv ile 4 q tuo* tu w b Bka'at

]| h @h | N | | fufuv edbdk w | @9 f u | Mntu w dt frr tu4 rb hd cnyqd, eq ro tut ol tutunk, kwwn*rbtu!!vmkin rd tuh3'6 tut ld dn qcliilttu hlwaltr^ 14 tr6 prnqD4 res@r h ry uqtl tI4v perd srtutu esrtu Md FPwfr b a4, b sI w *a H@ ath rtud'3d6 tuqtidPntd tfa. w'

ktsDcoo. htrhc(4idft endhrr!idrybs!q i@.h@rdbc e;c nEduDEd rdim q!*bnd @h-or h bi 6c tues si dd dsde !tr'hq rhy
hEhh/edprcFllyqndhs@!85'h.rPg-

i,gig,i*k@]nth egec !s k 6!ar y na3i 6|

eia[bs

nay qu*

'6

b be r I[e dde GsPddry Mory7tun,s o/ M4risr, nofty rh:i hi! rredy 6 r & krcs i* tu qoE ocd GrbdrFedy), q

h kifr dJhJFbthutd.nioF[t@kr g ! 4

u 'K4 s* monH i | bei l dt$hdP6 llh a n h e hfomscH6o$6s:lbErhdysiys/oun'

dh{ 3Frrsk! uoB & pady Gud s eod$ q ersqt h 5hnry 6L ra b Jsld b oan d 6m6cEnLbBryd$bnd'rkk4wils,4

haiv ;Erbrr

$hoois u rhe diy with w doubds

vls tud co4/i'

t Bir d4vi o Ery snad Phte6 ny &u8hrs wt

aiddi&s, .Ah F!. .on s ddipd4 ;' dsrn

Lamrs."do! rahono! he.6r

Fhdrr rhe se@ ,ho bned anb{ 8oN h cir} oi


d$u4dLy{L'thcda0dqhqoif!6oui$b!16-

ftrcB56ibhs,caEPdn{-dshyd'h*hundd

odb'gPonPkd]dhd,ndnbesblbdq.6l you bE ise bdoo b ldr ) KirJ *bn6 'tue

reB

q h hdp h iidha Nic haho;ibod thn 4s*s odnF d@ scy sf io r4is peibu ory $hnoi nch s@ds, vhidi [Ev is b bre hb Pqt Eb*sd ii;r b a Fiin hai whc Mn cn b,,q6kd b

'wdr, yo{ rujFry, n cnr crr rhe,r d rhq we

do*n' ftd.

r * do*n' {&

ju* $ory drhs {d

. +,;;s

h 6-, dd 'b'" -" bauddbftn{dld!fuYepilyolthbF0[d6l' -,*. r;


@de,rid;unddh'nF' b\drkr (f &3r 'h 'd*{{ Hrc sriodd e nade b 6d ,M, h L@i rrde6 'he codss 'ie ,oid Phnq Asrerb

. i.

He{6shodd6[owhinod,ht'rqnayJ4thin

bk'

;iy

and edbbry qqi*d

rd

qu6'. '6c*
llheHerc*brwntF'b@buh@mq{9sdi|J

skrtubd$*h6*dt6qd)rdfi

*eanbe

6y cPdrd!m@ s r4ior qd

6d rhesec equle G'he dn h tsEn b $cn, 6 wI s6

dhq c6dd liry ehbd hid !i'y we, 3|9rh. h ebr a @n{doo diF h 3id' " As rhe Hrs alF6 rhe dty, howsi

! ju46rd r

nocy6e@iigPdilssaebywI&E BiEi 4 cddE c abek ql h,s ad F d @ o d c6rie) or hN thry 6ihd b sd io dENe d n & Hercs havehh{d {dr { dn (rid nd htE ruPEduuPd'dymq ddidmmtsdv{!bed * r &dF{ uqud (o !hi46obr}ourqrid fta de @brd b5krdewn tsuaEu"nsroF)

diF aE rd4 rh o@ioE

rhrnsr drho&wasf@G
tuser n. odr 5h4e 6jd

dyisd. drrhut

6 he

bzyhos,bu'oiihrcvng'hdabhiblhe 4h{heeNddtsdrheskothdsaoon}isnb qdhary'd@6fuubMessihG'8rydFd6ya wouoastuvd!& 'tu nedads fre Fu@y d u@edul qcPr rh, dFu id hdk d0* dn.tu' dd b Fry sndbs

'8.

sd$, rk HelE wr d!@s de 3nr hdd4 i de Msoodui4e jomry.siresheviubhadbdn a$:r rm 60@ b Fin M, e oes Hs@ My nd *ftq@tdu$tedehfuhtsqdg

hiftd6!hinsbo$trobudsaid,lil!,ltshy

dtursi se ddrshrh rlaryiq 6n weidr eound


p d N e snP k s dbdMul s 6ndi n d f t a r e d 6 f iq m * e d llilhe h si g cd L q a &r u ,8 d aryhs,owd5rc*I'hff618 6cip&toirbcly6@dn4r$eieddhGed

apPddr rhe Fr, rhHed! ds bnd by eF5 dd rinbk$ blsges eiedd I@n ri ciq 6r ftiqiie c RA c $ A w 5 ( !!@ 5 r a xr x^ e

4yrhiry bo rip

- oi Fu niy h& b Fs'pois se

6lerc$fuve'ned[d.dty#|hthesuad!fse

?@ rdr rqd, B:d6o!,id oadiaw, !E or duty * s!$ b futrrc nj tr!P R ty k qbi s b h B Tfu *d pB E dl q6bk rk l ol rod k UiF

rDGrEiPeryq!rek(rebuNhedHe@s'gdb

inner ishr d dr (pedrrr i he {6 rhoG who ErH $wbdD rs hinl {he to& q rh N.

t r o o e d lh e g e e s6 i D w i d ' e r d h w j [Pi d o n

d g h . y e F u ' h d ' ,Pr cd e F 4 @p l a yh g ' h e D,ad w16 yoe trier or 5m*hhs 5\qhdr nof yolr 4h (inr3irc rou se ftr No 'h@3h thL). fre Dwatrs pbrer sholk eoo Fth ida d * hin

e P d d ly { s q e e g i vsb w h tl h .T F Bd u n

o d fte tsec s Fds dhns j ndh]hi d b k ;!rl unphF* b ho Mde*en orrhBk,w fr.Hc|6havesw!]neigby!h![thqollvojd b prewok thn hb 6q bd i rthr (Yc!,{sxe '4q h ivs $c Dirdor anr hre a nde rui sqeesl) (/ c ii nr6pr b hbe rhe cPs sqos @dd ${&

attu tu t tu|< b tdt @ M aau ri& titu1r al ntds\"! rra ,1tu w t bt ath@ r b6 aw r. tit, f|' dtt tbt !@ {,u utl4n i a utr,,a tf ql w h hn @e6d!, satu td t ttuade tuhres buot 4 tu qbn, q lwr e ,&4 rE d0b h rn Fq a lNr ostd&don df ju* r@ cdd A(s Le lir adsjE'hsorcw

an s n4ic and sinply aP $ b(s hnPi rr r tuh' dnodR,KePtFh3F$edbBwhs{qF&

(tiPPh3thehilnrbkbr5G|dD@3bnrejrcl @ru E$r")indde 6eeid i3 Mq.sEdshronb

t:'

i: H r-Hri
g#

Y1f,,

s_'i
&..
0n,":

L.*^"

aEl

,-,j

: t&-Di&,

v
fi

tl
.-4i

dFl

ffl-

b@Ls dr (i!u nar e $+i$d


ne Dasds rodh b oe d se diddy h$ bbn@s

oi. do* ooi

hid th* {s do{r 'o hee) 16& rry pi.i9 or.bt6 iid

tyilglo'bhidedfued&hunffi|@k*s k pr6$di {ery ru. jack d rho ; 'he

in

oI drp

h'dedblh.Pady'hegelniyvq{e[h'

iu*han,ildanbeE|iduPoandFNtdby'he

JToith lnn Mar B.r orrh D4on

ftd!

@'iire!iry"osh

sFs) he

Pon

dGbthen:idb||iabw'ed4'voie6'1ryh5 leryo$]'qgy$dhindsiEthesoetdmPE$ri

ae dr Ftuh

rur6aG oiooesn q arc'hel .d non

A!d-eror'b. -ni k eFr vrh bis bh d hb h!D;v b e rdh i4@e6 od r! d"1., F.ts 'h" "Jdq sr ' w;da ind d5hd -i;i* di$ao re hc ebd Glqc i dan hsr" dtuFedbom 6 J uP n ANhnd tr iB sal I FJ d ! r 4 d B h F is h t i ' m q b u 6 to p h g x loN nlEr b enbh llh rq noe $ d do,4 l;g l.|h.etsi!4hfui"ENrcqi!srtbertk ;

krisd G i s i k ,, ri'ide lmd

i'i'lTil: iillii*,:r'*-'-" ** '* ';"

junwhrhAecsdo a*ly ihn * Ea$ry dl' h' d@n*hnl Er P{tdbPF hs ']m

oi, h

Cr epr d|Fidhjnql bthenq6!gun'ohq .h!d Gnd 58) wil (ue ind,' r thck b6h rid t te

,@t drc,3hd lat nd{ne

t st$4rl.rtwd6tb'wth\Mdnd.tu

I ui{$ fl$df; *r@b q @\ 6 atw b gdt dkt.

Nar kttutv. rn i' rk

HiEiq^Nhhiq'hetseiE'ryhgb3d,fuqddh

b q g h r ' h e P o d sl o n th l xe cstse w i l d sb n how- 6eHcE whds hi hcreetue h ciryo/ d,!s i'tuid & rbb b rhd rhwiad hinei4 Hidn{doN rtudd tha L*bbqriredlh hht1t1tu!r4s, hq' .d td ,rpih pote t@k,4 u rG loq evry tw nhu3 ha fuo Mi,kt rurert@ry gnr*stut,ttuanedul

M' oi al ta nlh wt .qP. hiutl N;raa tna n r kt ae ttuedt

hkwbte aath6 d,.ltb

soup,

Gre rdddne b dor ,!i whorhry& b 'hG

ip8h. t . t dt t6t! k8 ee. tu ksnt hb rilt

Ptututy @'ryvw he' 9et b N5id, k\nlqtl@ ud t'r 3d e'lu5D&1tu tu4 bdst !o1ftd b do r dkd ibd bdar 6D& litn ('dlhiun, 'F thr

3d oi qd1wtrh theh, sadryhoir prFd

(/ r6d)

uF (oaiy o'!u dblqhbk c

sner rhdq Drilt

h,h o id - I rh4 b[ hin sntthhs n rr elin

'nhftePafry,lhcE*!3@d.6i@th,thqwU'id r jd h oie d thesns ddic ndieHeoG'r

dbcPkdebohq

ryFs, hvih se ss@s b 'oh

!i!i

@ ts r d,-d0 qFrhi Li s ir h s iB r c n

uf

$4;rd

rfisr o/Hed rcrLq niy rsr t@ Lrd ('1h


piocrcdb! he ishf \rr@r 4rrfi4'Lpu$nl i qr y 6 h[!H !@ !1i r h$;ni n PE odbftr ! ilFr{ddlmndFJn$,6rrh.dldiR ! Lilt dn.' rop4 qiirmoui h;4!.o4;c,d -ihouLFdi

f hl. * rh"H -* '* ,,,a J- d tu r ,* b' " .ftrd' ei& eb-rpoirg'h". 'd&ad* yb'hgbeas | .o !th L w i l :bnai B hl ,| hc yo

d q.ir

FBi,i

3" 4$

d {M " he

!;r hr

dlloci i", h*

inc. tr d rii two r@L b 63h' i 'f rh. i8k 'he * ..br,*' F. "p -.ibd". -"

,3h tu\!cFe^hudai.wiki &!nH rt;r, pod re ps Fir mp'] i,h iryz.s _;ed ce H"rce. s "h4b nr re hd {d nre,he;."cDe wqr I h4 !E.o { h L^ q htebh6d;hr

m J dq3 b heqhs i 5&dac r F F N !

den!_i ,s

f
s6.4Undqu!s|nglngsndge
ri. siqiry bd3 j8 oE d e hd 5i3htu!nPd'Bh4snd 5bn{h Mh8

e q Lhe @d d srq;rJ Pdd 5Nh d rh dt/s d4onP6is s , 3 P ir { t h d d n osd , ab*h 6 n

sbadybeih& {hnd4 noi* rhi, leE ir\dqudLy

ar rhe sdiq! llaren) {d d rhe brid8e, a f' d i+gt'wod$skPskadsdo'trbisjlhdbujlhb

ijrenwhibsd*a6|ndddshqtd'An!i8h'a[

noF I He L a kdh

dd ftb*

n kn', d' M, Brcq

n h<H"rcqio! !'dELrsid

i.40/

rhdctrinh

4a tq qph. 'e bt uu, er ed qt llrE )m\id ak ut, ke frtuthn ,:fhd ulentdhttut B,t (n4utd4s'qea hn lara idl! Hov 3d i b h

'M! ht

yo!^dr! hr, Fiiy hd andr h3 {hQ ead o @^c ryod!rdt i Younayd!aEbh{s.iee{tidrr

Eiirdrrba&,h(Ni@dsmsdo4n'Erryi@d

k?,sht hd k r t Mr' qr4rhb, lq! feis 'iw 6 wn dlkt tuli3 eh6 tttua:! rt 4 11'.tud', bbk. std. qa tu he$ pdbtl'a otud rt tl w;rt id d w,;h tdktuB.rd^t e, ba t*"db"d 4h itu tiqt ta iut' w\td b hl@ k( kts t tin4 h tu' fttq @b'!|\dt ryr qPl .N,". & le "*-,;-';" 6 k;d n 4i rer, h;" k'c $b-"i" 'hq shd ddm bs t h.dr y n i&-d e 'Nar,t hrca otho,4.ntty rdl @ntbtb' Fdruvtu rou 4d\ btrdkdkt.lFuttk rL\ n r.

ba.aotdtr.r Aa ' l| ^ p I n 1 4 n dxiwn lyt|r .l *w. ahnn L g itynu L ' i r o o rw 1 Lea fth

h rh ; h.y de'P c hc d !rd'n;, dcpad q - "hr

heEP 4 sr Lcsn s Hsr' $y ind a'L

irqqw 4q8, t bu, d L& ald c rr 'irilrr x4t hh4hrin tt turd'trLe&turL Pit$ 1!i4'e,w*f satr ot$c hx'6 kq dtub h M hk h !1et, it het kq n. prct 6 knd! n;e, tw vrc ,tuhb r,4 br ! ht n14 t!' n!tu rolnr hq aw r. N,t tttt htH. b1trryq' *dr dad5 p F' ne tau( r\1vrtlrc'* natuv .e dw oJ kq,. vry'r n al d

stdrdt t ryy nk a.l ar.Fbd v. bq ebits ih 5flr, t0 tut \nd

Me ttu@r! r, h 6 r;hnv wr n, b rB' F$nn tu dr cq5qjt d rs /,i* af.q'rkk'b1ture. b k. utr !6a, AkqE b tu t

I
,h' H.5 Nr qd@sd kn! tbi t h' stlr, w 'iir. fufu,19w?l@hpnrIi.FfuPqLfu|'htgBh tu Min4 tu k@ kib r1Q,1' r 4e b pitu kd, ^t tl h'utu, ,wn dr@ alen rdq kf ktur@rdtt, Mqr1fut|fudp|o.aFI1!Iu|fu|bIiNbd! b htry !tu ole4a itu.adiryide,bdenhtd w n 8 | r^A 'Tfud| !:!MdM4l !h d q , a 8 k ^ 4t nalhoa aav ktewiske tu!, ttur tui1r,tadpt hry t!*n'haN teh@,qeyi'b d ttu.tp 'Hmu,krste tu r tualww@btM *xwvsd@,1 hlLtqtbr 1@ adrrt.t k@netu@u Bil tunt @try tdk af FthE o nat*htr. h6t tuN,

' En h d l!lw.tLd|fu|kf.i & fufuai Mh tulutd t@ n w, Md t! dt bn h kwi al in


qh4,4 fr4 lqa tu' Md tti t t4l$@dn$ be st rnt ta Fot6olctu6wtu bhwiqpth r,tuh\t thq ud eqt tr4n kd@ ae ttu Bd 44, kd3altu rn q6h 4tun0f N.s b fsht iin b ldet {,e 4ry, t4 qty , fp ynE htt lY t4 fr bn rb tu ury rnglw'&4w.|ryh3hn4rb@niq!Tw.^!Ar

b4n tutu mwrot, trybtbr b nry \tu' 't!!|bt ld tnt t hi[04 tetkrae6 tfr hrttunt,e 'nad. d4 r trqi4qe htu6 tttq h@ tu @ tutr rawnr
4'e, tur k4 hk tQ\t dt*. wk wn tltwettu,h eotlk.dr rh!*,nBht d@! fi.tu^14.e!suhr,

bn$8t lhj h dlol ak6h far uq Ie* *r que rl rs M !tu bd'st u{r oltht ths ni6NuN4v!$e tu' 1a1ssir4 Mn tuldqd llt irhlhsn a. tu* Nto(r hb.Ndurcrhft |ddt"tu h41,b uew,d, r it6l svt w,, ktNN.ft. b@, d/ c{4ri! n6l wia,LB ha'6Malp u bi4d !r ft raij{! ,l Fo/

hr rh6 (rh F, E4 r@!.whdedry) e bq a rhe

Lbratddbnivtsar,h.'4,1t1e t t 4'n.ldiNtuhr Nkdh\ kd q,E tatu aat h. tp ki33 tttl hd


ulftgrc$atrudebNj@dem6,heatrgla6q dEyediftgr cqhbnk c k hi i ,enGIr y @ l hL ils h !s hqy bq dey Lic (.bod ri nhds)

0! r(d t e ttuth@r' at da3t ) ht,isti [r. ar fdt h4 fu:}lad.|nfuAats@arnLrul.haIdt!i h lu dt 44' n@nt Ld! 118 'N tDt

lav h \v No, N n6rs, hrrt'd tn/$drhhsetn L'* *! /,"* rk"." ;, *' i"it,d^. - kenpdotbwd -*. pd! {az snt F! 'tu|rreFasseftb

rihFti'F[{!k&e6ngsh'bPei},h!hay

ddt qlatlqaltd

hlt

Prtut

tutt4tuta

b a.v"tdbr, bt" .i,ia,ab' "llh.".lthe ^a FE dle ; w@h Atx. fu vor q a tm wr


hdd e !'d 4u3r . o n h r b n i rvrh a i wt tt@3r ntfl n w! @l i l t4 rxd N In1tuloor bd

trtsuIedn&ifh3ro(hand,{veidi3snescn$ Heiw h3we i ew houE b iir 6s6e dE*, and dry odd sPnd 6en qPbhs Pq' E(b Yo wiil rhd rlo lid o'y oirri.6 6dd iids i qefrs $d

dFL Erwilfted]hdandqre$neounds

rtsev

, . a 4 p w q a fi d |r9 \4 L .r!i .w r|h @4|n4|

lchc a;bL.ie rmd [ e!i4 .;d s!rn B ;d-di

ns,un'nsq ia.

hr s io;c 30de aDr hii bn do$i tsrbrchk

rb.dr q cbhs

I
h a ao{dd lri i.d{la n{kd iEr, or d Hcrc6 (nd oN drD, sddiy i*L! 'hs tuid dipphs hb "a*dod8ii5h:!doddm r o\dl i he nif, s,'n hde hg-sdo6 toubk w{ gh:"d

d'hegD$trds0hseib$jis*ht&['13i Iwlibt:ahfq' ne6od,i bdi di Gdb'i s

I
"-.d n ri".dry "b-hs diu'-.* tr ft&n*s

wh{r MN {Giqhr @ b soe 6 nov.

abou' hc hcish', dns

joks rbd

idhs

nft

6en,thq'[@ndrubo'd'Ntrod06gfd3hfuny hrhGiies ehs uelnd, hoqqq.I th. rEr qn n rui d n! ftd hcided @qE rs' h d roubt 'Gy fq ju{ i6@r mPi. vhdr nishry d{rs{t )

$ resds $d

* ftq 3hr sdr

aid d? '@rdt*,

ifri

ffifi;itd
F l"

rr
aerutthnisdsdlhggt'301d'dodddEyiP

I
'rq rPh, lhp spiq tubsry nownd ihsd a,run sioup of dE$ rod p , m tbs by 'hdr

irfurr4P,Eh

eedryoe prt Hso rhsy{on'h{e

'9

I
tuh, bd drh thb, spidty lms aM l+3: the ffF oPfoN.l,)freyqirb*sf@ sNnd 3reup r4eia sreupdph'6 (?) rh4 an 6now rhe themh 5iqhr.b) nEy oi ,i0

kcPthen,bs6oL'TeysFthguBliqb44{ rh4u8h, rubb{b& lir dipsnb a b]d wnq, rod

u$rHecs4@*bdh*,rhee,ir6eid8hr rhe Pd6 iE au8hr by s+d* 4d aE 5d[ a4hs !hs(9 whei theHsos spnB anbleh krEe '[e d this,6egrc63aa[urceeGd5tikd'hepiBB 'he @m, 4r+ Fs 4r danaF chdr). 6e tuo b{Lq om oPFreir,

4qoie

GdGpGd or rheHe;cs

dshbro@whr!tuidc'[cd4b (.hhrrrhetan oF! up aid roor hsid ody {hei 6dr G oq ) 'hen 'he rhe d6r @nbtu Elbu hqhs, spres aod dad g s js n @ @ G 6 q j yd d E!L @l q u i p Ph g e

se re|G, &eP b re sr6bd d$ 6drhe;d5 h s po' BG4snd f,4 * (qofr.Esp{'h8i+}F*ie wnq ud* absruEry MQ*!ryr. Ar iBr, Hecs {irrh6r6'rp*weFdpqrBbdn;diFqtrend! 'he {el osb4kd, ht ilyol 6*hg i s(s{d s!d; PiBtsbysuPn*idrl&u@PPqd56leh$e d!{' ciFpd4 ra p;pl d pq'-BLr$id hlve

r or.e trde! he b5 rc,4 uhd tu iE M o ;"i; opdNd, h whth.e hc j6r hd b @ntut rhe!e-

Fd n g d w qhqd{l hai 3hts P P4 s u 6 f u

h serr rnd hde im

hd +!dd sds bo (unr*s e 'hey prcc&, ooE

esrt IDn rhesky s ,ibi).

Irntiosd

'hgiEgidddePun&PodBhlkedheoob

L.,dad4,.Jbde !@ dabe.h3s {h' rhe !ch: Fn ies;!G u n i o *re e " h a dNBth.lr ts r ; d , . D sb d I ! t h l H ccsb *'h e E th cl e e $ n g$*|od F o u t r tL i l n N ch a o d q s{i h & *s{ ' l9iL I poh' (!M $ fB dohs 1 Po donr

frr Hqo$ (!id Frh Mei, r prfd)

aE dedd by !

ffi

r cGver ysjniiibthi nadeby 'hgc l dl Pdgl i lFifuFtsin6'b|hd]ihudsby9[d{db'i*lh8

I
6e no$b eb @' b ltk a 6dt rnd rNry bdk U6 e gd* ,fhFs ordql heP l c b c ' lq a n qiPonsFadsU[rcnd'hiFjtydrFhb'6n @rpi6bs, rhqhetu; da prebtsn.wih th oths odror) aod run bb rjdr and l@' 'hdr eersturcr rodorhbihyruinEnwihrN$rhe nah chaiid (rc {nou nly b hq o dE/d shr, n nu* be kn on fte pis) ind d$ up side 'ade 'he i Dw{o. NkraLod o nek6 dq E&[ a dQd end_ hb ib tumd, ad s,!iy vq di6d1' se dt rh@ bF 'o ne Hfus on .io@ crhs b tuh' n q b qe Eihq'ay,ftrywilhEbmkqqlean.k*Bysb

'n d d Ed'fu''hE rE h46bhd b J n lr u d $ ' rb.shFr &hbby derdry !idi, lls !b anbF erldlhcinPPbslthenddnshu39nlndibeE h3hbry [ iEhE b(hd) E brid br in .iknF rHqo6

i4ri5d'heEdMithecsdPdh4aeihse

rid hrE th cn6P& hk a u { hin.

ah*. (ed' EdNd ed

68r si rh flel d rhe ess h* l FhI,) wryonds *[! 'y nsad ro dod. hju* @ dFns her60 @6 fec enbpel rfu(l !16hLd s 9 ! [

sgthePhk',fundBj3h'b&6e,;dhg!i',n0

rd ! r,r ii ro (re qi (, & bo horrrcE inllij ]g JN4i, q yd.r Poh6|} .q4t i)


i riB /rd1 ol !i t4i

t's

I
d@dyab4tsl|) dFr+M{n.6homthemriy

tu 'hq

hrE

'he

HN$ er+!dre4 'he {i! rhq; bc;;h;d

6d Ms bd

b, 6 Hrcslr

dee c no dn hd( b de souP. cra* add rr ou sqh b sd 5P<h6 yd 30 roq.) .fu]4.4'tav'wfu{bil!!Ihd'hdeD4or4! 'No N ut e& tu yq! r@ 30b Md! DryoM M hd . otut w t Lt Dryo4, hn;e rqkn an,M.@ ttr dut kt!Hetrehr! N! 4q. D4 a16r MrMl

rhe Fd eo haE ilws* Nd sqtuhst, d 9 Po n oun& g| hG nc ,bdi fr!q , , b d lh e

dtr6.

heE oi FtuF

rheyiui didr ead b bdd on tr^

fte Hercc nay e&w h;et dr

hde a diia b id rEn 'hy and ns6 drlhdr *irs {e ttu 'hq

a)
tsjiryr.sa i']'9Fws|hEqIthenerbrpd'bEo.

'idlymoosh'FlhiPsqosbddsen6hPdy.

AslhePafr'Nch$lhecdFdlheoFnata,dqid J6|db|a'dan&dadd|8'o!igiedryhib|i3ht iPPaEbeeg'hpdhr ftntredbysnsddei!@nbicad{Paiy'hhg thygeqiryqlgtthndds6co'I'htsecs noru*)!die,swinnigdhrsdsFd.riyaE

6 i rews*oids (h {nd

d tu sftds

$BF d

6e

(nboG Frhq rik a qss &een

alfu

bF

fEs6'l1y'heHeGrePo'leq@3hbfudue &ne, !E dsr anrcort* h b sa@, . N8h 'Et ddr hErroiou d dh$, c+oc tuny5 Fis' t h { h e u ! b | b dd sh g se F .tr si e sb y&d y

I|E''r$M''k.M|h|$'|ahufurwb'9kb!@ dar dr@ tht ** hd or.@d1! lisr hi$ tu4,e u. ke hqet ot*4i4 l anP.htdtrne t tu'tu ,n,ft tMnet katu. fuq6ttuNertueu*-c h hhdbhd tN?, Md nwdd tenertqttuttwvt

54ghEP|i$$nhwsdeHishPd4efE|h'Il6 3od n (wod bE sd Dn 'ih i 5.poht F^rty), 6

ddlndiddisa6htodiiusrhenFetuwrh

Ir $Fe d vou pbFs h& eo 5bd}{q the inded h les6 d Nh;hnery dcdv ('hr d thry icd m sr Eb nn-q fte d1 ths na mob6 "a d !b o d w 4J fuorP nnJ ddej \o + iP P d b y .

si@n dn d Flar jui $dy heG6sd ron rrer Lq & rcnPre d Hrdac (i(s bsus d se sr ri@e^c bek$ 6 s@dn orHdanr rod lh d

ftd

6 brk abodendhhg d*

sce1t,6rno(

xutunr{,&t a th@acfrh'li' vu1*datrtuw' baa, k tur! eti.s rhg|rw&r non tb ryd taie q{
darce461 ad arq 6 i4 itu&lh ' thd ti*M

rbsd 6 16r oreplly.tr*ens rh rhHso4 nafbe rh' 'orrs!br!ri'6of c{qi;dic4kroiPod | w'orlhn q r@r' b) .d,hi i'4 !@t Fdur 3 '"4 k w4tu,N bi q dh,hP 6@clt hd @diturb t wlwt send ttul @r uhe;tu, w dbnd h 't * r,i"b e^:t b hkL.," * tui b d ir".tu "l .il.ta6, tte tu 4dd ke d6 tan ke lq(' '@re de M ot th ses4 tu N6bn @M ib ,hr t{dL in t In 1\.r t&dta tu Ft* tqt ri" Hutu r'keeq htuMrqltual t nd h..hkrt tu tu. h aM th6, tE bnd!1M tudd il 1k tutktu 8 'ttut qnin3 @!u ,8k allqi$ Me blv' lths od h b! a. ta Pqdt 6t I 6tu 4n {El t I Bdt 'qtu .lhrc'l|wa,|dr|E|4sdudtdglbu.|bilq ei \tt u tud nad tt udqhN.

Mr t4tk,rhta w,1tu 4tuw4, hr rnlwnt rM bi aiv te raryaltun qprt, tu4I@'tu $hn 3e tuph qwsh rh6 - hcra\eh! hdq aniqB hby.l ihe dr tvt snd 6 b ar fd @4,6 to.Mr, ah \E tuba

tnq, thuk b lvn br az.n5 Nhr hM ht ht1 Ntu tu,bltois q d'ry rn.trfb@qet 'tue5 tte

'rtutbt,M sdsl'aqabi tu tue tdb h@he, e k\ t sd qo3h d4a, tu h.It n@' e e4ti4! fubbhfu|qdkrqwla44d1!leydoug'6fuu 6d Aat atu ttu, at MBe, t eed, tu tM1 3d ke rhajf. ol tu,e b 14,6w ffi l.ttu 'esnrybfne dq,t,.d 46l othdpud n6tu 1w tdtw cqe,4, do wh habbdhin @rt4 , tldl dt 'a|t&hsrn

'Hnurhtedy jun rdq$! t!tuttu'r6{tn61 rd/ttrt lrJ h tr wnd h6e eF, k, dt m n u5,

r&nh@qtiw r\ @n{16!4m rispth,a@r\i,j thiqtu 1hu bMt ilhchkne b@qw ah6hqd ,lntj,dlc\bolaoullbLFqt.dway.'

dr@ndrysuidsnnL5[dosonrheddbdedkss 4 t h e s ilo E h e icd d fGEr tPa ftd 6 Go n e

tu bo,s rc'hh8 lbd $rsoi (rbo4h he d4 bN who 6n i) ind d siw rh Hs@s i r{tue ahr
deEd tuid,he$'e6 64 6c 'iih (kne rc) Mdrhe! d

bsloPPqhnilylhqhE-ud$dyhaw!hlq dPiishhdsLibtsdq?

einidbltHsoi

bdo {d rhqe{er

^qner

dtsy&ir

G* therup inscoe n). Move44oie

'{. SE\^/ERS rrM)

a E a L d d d b y $4 o N d .tb r r c' J|se h n n d s hiw b rude, wsr &p G! e& &p ror e tuid) h

ffi

e * n g B d d t d js eq w e &e D d d i h cssq ld(qe b Ey 36nhs rhNud, br rhe *ws iF

shoddenPhsiesfuE|ylhnaFkqu[|'dlie turwb,ild'$ddqdbhoddMdjdois Eyefi (e &h. u tuturhqbiolmtu). mef ae

rt.oth(l?!jbcdoiId.reqbbx*lfrrc9,s

6q@d se eihie

ad !m h*

d!@d & wacr,

$e Parh). 1wfich i why rh! tselw s1 e! r 6 ds wrer i4 (ffiad h deP dep 6! ! &rn, had), h he turer 6tssabb bytu$Ed[64iow

(, RATMEN: Fo( d ( ' ) CIANT T OA D S :

'he

hi.onrBufti

tua@ tutt ,kh* 4@insifiihts, ( 6 )h u n *r wn rE N IA C LE D rE rN c, oed 64e 4e iasde ru*s iu* uids rhe$nee. tr

vdDcud4iq,o,'.trc*Iibcwheiydid

rh4

0r yo! rcr a 6 ! $@nd dne, @niEan)

i) cr^NraArs (1)cRocoDrL6s

I@ Ps r{qo, 4.h 5r !! 5

hak rho rcneou hthesnddd6r)orsus rhq wir ei!* b do i (hyI Fobbrr s! d stu* nen b shnd h br ,hn), er * lhqrd 3d rhepoir

hesq@5qIPrebab|ybJiiiyhaPpy$dde'i36d u ' f u h wh s t e | J tGs$ r d *fth ya F 3 d l i 3

I
n Hr| Fdrr 3d b* (!ed!* rhey adr mp d 'b lunnds6dFdy),$ss'6yvi*bwadsthcLtghl arc6 (n@disir deF n 6e s,e 6 the do&t !nd,

. i 6 . h n p h b y{d d d 6! p b kN aE dil 1611), 'hey t'hsHeo6hlvc -

I
!dnd6|Leefua{!) qaPr edby J 'dJ | bG

dnoilhth166' hec r y h| dPoqI'hej I@ b tsdduPdshqdfuu| 4d4ei a]hfuhl i d

nand bd L id ded b rr Grden sobbb ebiid { idh sds d the dhr and on etrd laenf $ iitue. Bside

f|tol6funPhdo4ePoB'h;waFn*n*ql 9PnjliIdUJ@elhoishcFng'UiofuDE|l

seswodae6ny? ndn* $aeN $fu| s dol

Th @e e ''oD qes teas bl heE n P k o r e 5 t h e

Masi!ed tu,qd6 dsp, ri4 8or,shep,sb;i&,

3h$ h pip{wei3h'i) A rhe ss@s {6 th rnpL, p$ibt 4hr $o! Frh

!i

,hnh ar Le,rnft

lh]lughs9nihd@'thlyqiLhileioqptboh[b

is 6 t id E F n h M i n Au a d l ftn ' r d c' l o E h

l'[eHciEsneh|hrc4hthf*tslFNe,'h.y

wrr bk rhe Pd$r br $Ptug

Hs b b6r, Pntis

fteqjd6iEryFwafuliigal'td,htnoN

egbndbys4otrh$6.!

titnpkb!!sbsLblyssdddlyWd|,d@trR,

hb spdL (4pcdrrr s,4r ehrh sdd b diI'res

b!

l' the4e5d69ni fuv i | s bnbgj o!dT gIth

h j n &r i | @ k 45i 'ai bl bi l k 'U he! r d $ fu|hn,godbyeoEn4i'WdisinPj'5cFhb

w4ithdheFllh eH e| w peEn'h'r y i i gb5k J eir4qdrhndur tuNry, {!r6br6 b Dowod dlheU!bythenafuenan?bnigcndquhhts$ rbb) n rhid\, dE suad' q ! stdihr 3@p d Fih

I
.

n*e a {tr 6! a *cEr nriNe, Hrdae vr qiien

Dundthdrkneseidlhey!i|hile!Fdi'd]Pdd5 6!'heG('henMds'fteWl'j[&3d6EuPb then'a*kiid[Poiltyftsb4Pdibhth.rel YoqmyMEA*h*dbyrcwdlt6qeiEwiy,h lsisbswin*Elyd[ddlhdedRnneith,a

tur rhn, dEy nrt

Gd rhii sq

oi

Bd {r!

u,iir

serhhs

F$rbL Ghqr, 0, iq d qurishr odsr

brq awlsad

-dwd'

b h+h

vm&;s

rcod

rM hk lfdrtl

r&' k rv

I qd)

$ 4 o !*s bdl ul ul ddE H qc aH e s P a k , nh tu*btq Ni.bdh! hd4o&,qltq&

'Huu, t ar s b! lrn h* ttut y 4rt tue*q,tu i ht t4tu. t b@'16' ltut t hklut wtw&, ry '@ 'ttht t nittu 1 r&s 4e ht t4td w 4ea t !a' fiads, h14!tu' t Nth 1oht ft s111, rw hd 4.tu 4 ee btsh,ytuqlalhttstlu Fi,/shn h,h4xp6l bae liE',$soi|Jt4ssedlddomblhehiidth (rhe* b hm ftq 5 doaii. de 3ivfl h de r@ doi d*.dPsi I@ se { ) H rh6 Fc 6 b bn rhn h@ b bE* wbldt ordqr d 'h@qh 'he

atet @d rd !@ qa q,ryi9 h qury pw,l,t td|td, 6pth,wdtj,4lu ow aJ rslwrd r k. qtuii'y b efd r qdt kd & n5qn{. rrb rE rykt dk 4,, br b uq bv kqd ol r nd h@ ot t, Fu6 N*n ||'E wntud hid, el tin in!@ir{h. !r@s6t s4ntu ei r4 ri, thtw si,,ty dontNi.e ii M a4 a tu6 turshtusave .f Nr6, tut t n6t b loi, it w! ee b @khtd htu r k tst oly, rtu+atunet44tdtur @r&nwrbwd/ ht wh, ltctvb fuh!* .wa h rytd utt dt, ti,, iJtE t6t i N rtu h tud k. wbt qnh, b dt k t$tvd b t l. iBt B t htu tur'

aery ae/ alN, Md41ib4i4t. tuw', tM rnqe ttt hnhdwEqaqt nothrbit@t h!at4ltu6 ttu wr. t twhnt pw!. h. thtq il t@rc w

TheHg@snay'rybdhck$Bon,nhc64io'8iwo

1ee e h@ ttd lk Faawe b,a.

r.nrb t rrtha, ts t stun tu\. etu!' alhtu,gaf


vd, h@. t qe bhtsd b bho rEd6 r4N i rEmwt, r $o ; db{d tut tylp b bKh 'he al h 4d bt ne b!d,,lqr

kf swd tnn k'

6bre

s@d, r nidanr

rt h\ tur t rb6ft tui \ ue !r1 qw* t !,6 \4 hd b!, kn utr u., 6 t, re I hau. nr t hd tut kt t!@a, t he @* btu, rd 41q k,e hlied lrh\v

!!od tule adjund b fte sndr, ind sq

id

no

l1^,|s!uqrluler4qfr]bhv&sfu|yr.k46' &a,hedd r,'.; { q4 o/rn psi4

rholsh bqiF b clnb i s{dc d.pe a'id rhq @n;

I
id&d br PiGF,hid4 b dhs Pcese h rodd

adtbdury {d d6isn, n yq, ned b pidre r h p{

rrcEr d $r blrisrd ${ds (rhft ire r'o 61 4e4 flqo p&*d, k$ oe). Bd how n r th{ rh pr6 d r u s t y ' d E n s ld d sd e sh h ya n d c{ ? su c|y6 e y

XORTAN THROC'S IIIR

rhe Hc@s nu* n3hr sdr lar P*r xdd

hrcd5

& sd,b4 3pr' ndr, ird eidis

frsht lsarded Gher hr

rlm hi&ded

werysinih b turun

'$ld:ns'Iyqreda@nFnrci)

Aboqhbqd6d,dcs]di6dcils|tshilebd

(hdd, rhq &e doq tr

'o

iuid

rh ?b!n b sen

I
Rui de r*ht a a bidad oE b{E @irrcidDn

as wc potrkd dr i od oi0! Pt ('he Fthr4 F&hsy noqstorboD, rb.rh8 srbbc !is rdsd wopoas

asebhldEsk|.{oNrdeHg@55Fdfy'btfty

As {r Hcoq ,e (q hopo rh*rh8 dr rhcG* srd


rhdo4oi6t aid
tonthsideFs F ghs s l s s l heffT h.EEj r th

0rprcs{theDvatrs}eL&bis

nEHqoshe'rhiklhqcnodish''h!iegbkhd

rpdb {hth do id lqr

ndude.d', EsP,drit

aid

sene4-soddhjngNdtyhlheGeden

hbedisry

5o!3i)

silqlanu@Dydn s phc Ei 3i d$d$Id!l

rhe srcs idr

d uided skkkr

lq{isdrus

ThdlsoiLyoic!rerlehdg,bdhds4th*q$!e

rhe HeGs hde rlre dDre bm b idlhe

ilsone

(il!

sh'N you a{'

3i ar o$d 6! rh6, ea6e

he

kd d |y" e!cF/.h4g4d$q'r3qcftr)

xok

lrq

('he Nr one d,; rhe hoGr). sn ap rhe tul b3&Dk F6 d e indrl

dne he i Mii4

sa@n (&oud rhe iE, quih dedy, dr rhe en

trM|yd*F-ed\oi4lhq!ndLe{o|di'sGoie

M4ic$?n,'P['iAaow.o*c'.od@d,&Jh, Fo@e[,cedfy,&kskkbn,shtld-s|9'

'4, t\v,.

t w nil| r4r4r @dr b sot@t!tw! h

3|' ne ta hyd. lfaiir{ fd !tu rtdr4rv4qe 'i iny$d 1\ nq titb krt ot @@, i aul b ktt nu t ha I nqe,tury 3n4, qa M vtryt8 Pdt {q\, tuu', dt{h. llod h tur !Mt. wtut s 0\e r lE j8 ardqry r tw ldb|t dr@\ i 4! M'is @ii twuktueury 4ivs r hnk t *dlkkchti!td ,w@ib, dqrt w kiu tuh4ql,t1r kt,I ^d

wtukve dahas! b rppqd e tur. o. 16,FrLrcr b'hnqnPq!ry{pdltP5Jt'roydb'aHe( ^

rd.e

tdnqrr upa td saL foh. n) pkt14,ar

whihhehas?sa^krNApoirshithear6er;dns

ind MNe E$tr). 64 G io wrr d.woidhs rhr (whre r& '[e s@r ; unq h sPdk, dort 64d th.

rodnriq my h,e roubbdarisnrh rhen r rL Here8eb dG oreqh b sdk { h;, & dad wir

Hqw rhq do

'tus

d op b rhen; b' Feutubry tht,if

srcofuntryil6!ftnbB6nnn'&6@e 6q seq b bwe $id the rsrir rMg'

tuye xobi

J s e H< lE T d u f ^ ! p l h g ' d [ a f u 6 q d D t ] ^

bdr d drdy bhql rish;Ds b:F r@; hr iir

re

ekdidiy, ad
dbd*d

b[ s{D5 b eibd hck e 6* ii 'e ftrcs. the wnad hi5 iud ero!*h dme 6 d6 rn
'eieBhf fd 6$ d!;ps d6d.

db'et bke Phe ri4

rr Hecs ; sc eir6

hy rqy jur nm3e b !h

rhrcush 5her 6c

hiunPhdwilgiwrhnahelPdqhldvhEyq

! *qEr (d wdr siwn y@ a cs r@r mds jun in lset theE aEe 6! dhssy@ o4h' b$fr4Brr8h'

N@dqN,isqt anr iqnhq r@bh Gdss rhe {e p4 uP 6rcud dtr ercud b ah d 'ry 'he Mndd). fty ar rhei atum b srin tunhl 're

Edue m4r. NoE d rren lrr strois {ood 6r " r fqn Gn3thfe.tuE bd onbft r G!, {d rou @dd

$trbfolsjiPrgsbry{dhscknn4FdqawiyfuD

'hhsintheqiondr@cdduGsPeg@'fteEn aLdk i3ruD 6nuie

whahinryh*hdb{^soiqoruidqhrlit

H!niy

ns'

udikdy b dsr cir\

qih 'hem.

Are rnen&r

dm ilr yr ta' iid0$o| b.tneoai 'y 'bd

I
sd.evad pqMF 6/d rireb hEsruak 6e
tunhs !dvedu6. Ju{ bar i nhd: Pd Bbcbld

r iore dyd!

pby$ hs pbrd rhe.iyotfir@r

ab

civ .l De
gl*}ouPbi'ydld$b!aPbl

ibdl litr pa,oce d b,iq Lniqhrd * rh$c$rd nry y, i^d sadf !I @r[sion

jutr hive b bke ndia d hin

wdr, jq* who ; h?Aid whr ! ie sois b do, Me

n o P h jn 9 t h ed n g tq d h q l h e u n d a d kg j o Ei i d

A D V E N TU R E S 4. FURTHER
s4 j!$ wh.r hippeN rqr? wdL & rqr b3 n.p id@tua-d $'iig rhq b *r up aEs,hdmbsy@pl,r. h ad (h drn krN, drh( Hercs soN ddq lid dd ser6ny sjor a n

rhc $n {hrR{bs

no!b) h a cqh5, GnFisn, rycq, ddrr sd Dof difd,

wqr @ rh pad d rhe D!{br,

siQ 11 hL job b

previdcsolshi6furdoiidrurn'hld$o[c hnb,y lqrd Ar rhe i.s ne iq h D;<br, lnd we

bbr by r, b rid th. iF43s rfrs (o!id

.r{riq:

up)

oi! s t r d1

1Fq),,cnrdoor

(bdrhd)

|iw:]Dld4yhioedFqtlaidenbnysdkudby
fie pdn6 donr tuve b besp4r rh*'rr)r
sPg'LJbspd|,b[|3otral.hdh4e'hrcqnhin

h Fhr

ind $ei (i 6d, 'hE shodd ,hr6f & l@ded h 'hg

ePdgePdntsanbsFt'y!HgoodrlhqheG
Rdel&y4 did rh phy4 hade b pd'ay hL Hqo

$ddolyeongndgP@6dehtsmdh'hd.way

nrou ee qii4: ExFn e rceP oi i s bi c s es !!!'y oE p o t r

tul anFiqn en h,hkh Hecs

adw urc! lrh iodhs h ehe6,

diPv rrN 6e

Ndrhe{^xrN^io{ucrh4b,icsdtqPd
iPrLodoi 'he d i Pd:d 4lkr

*iL &4 *!4

Gnrc' e ioasd

Lr qPcn4@

s d e e ! s P jl! d [ g nn p |' 3 d ' h 3 b d h *5 i e


(Ld!ruq a Plbus\ m

cklorydtanh3equn*theHc{bsPe^ddne

Ge!boye), qepr sr

'[e@d

d{ord

@$ brtu of

A sN my bh h astsdr skil qp b{ poiib Gr 6$ d3& F h r c t s h t l n d t s c B ) F ud h q F h t Hdo h* dr hde b beLrm' br qpsdcft4 ,/!r 'hs P&cda * F4 hb ne! sPer skir Go rh* : acrc

on i qu$r ju* h ods b ind ,ns.e!

hs{

{iq

06 svs,!

Dol8iw

r rr b Hci*

q a Phb d/n

lhs'adaihres,aid6!Fn9!@1bddbryiq

nyouiF rumhs in eprdr(qFtn,

shpry dsn

C@edbytrdqoiqpceoa'traHgo"6[y*' [vhgodwo&oguoae@uod(P&b|yoddlhl

grn9, io'ry

'grdl$

h6 s

b *r &b

ri sr

endyrcbbdHefuPredbeJbedbsqbd'hal

fusfiodod.ftndedsa{aigaLoulh6r{fihidsl s" i :n e n a @ dhi d,p'4d" p; id h G k , 6 r ' h '

pnjnbaslihlosonpiBn,funo'hqndFdsd

tu v dd abr,

i (4Ftn,

B rud bs

n a els

pqhiF &nedrhenajqvibD't@

ovq iid oq

jnc{hBryPowrtnienentrs5Lilbidjahow5ftns

rd|, rhousr,s

'hr$

&@nenoE andnoeephn'.

dty5bk,qwn!lldebwgsqvhere'hidd|'

s E{

najq d.P ; b uPsnde rh GnFis

s rhr

si

4sey@ne oi

tu!k'!) 'hs

Yofl hiveb !o&

phrE) E y tMrudd. r@ wir ild tu$ liid 'rer n{6u b ft' rbd wheE rh nqe3 on4 i@n in

[ o i i c n o NE E md so i B o n b fu q 'l yd d 'hemrid he;h4E4d,,h{3cs

6d' q her

rhrcud nd$ @unhrside unk $ndhiq wry in Poddhsd4bhaPp.trbsqotrsw!y'siDei' &prh brh Hrc$, b dve dn de* 6rh:ins 'o30

bwliq

rcundAbis

sqrhia

in $ndhhs

6 do

be rh* rhe Heres wr wad b:isn up b ene 6d ot ehiur lnpbyned. rhq r pshur ain 6! FLs c&qn, rd.hq dbes ho! b idr, dfi, *uP i the Hetu4 ehdis h.k io$lq bd a tuw srvrt

dd e oi A

brh!khssd

a hars, q;h*ve.d$

iensal'Pia|I{q.has'osP-dhch.d3'@ddioi sun iq a 6Fd, d oqFe!), rh sr d hiwiry a rcd

sr 6b,h3

cr sho{s rhe96,

c6r d a erF d

ii( ityh.vibsqm i c dJ bd<@ !h]F nd re 6r hn\ be! ies. tu@nd q 6rery lqkd

3iwn neE;iFa'tqF
dd sjorq D4@tr.

edwdon d rh6rd h
we drery E@nnod i d

rfehahtrh whr*hnb@kLnk$ndd6rprinq

iu* e Fqqtur

aid 4F+!ed

rhn ftq

siowry

hjekdH Prae fr ss ELh{hi bynddhdEdJ i !$

Phn5, strd

oE!

l
aftun, ' l h o . n ' d q i q i b h GJe so n *h fg 'ht h dE nqi6 or hso* e4rdi.r rhrj6'3d

@uE|

Fq sn waPos,

$tsliiy

6os md d wir qliE a tuny

bds aid quipmor (neblsndha

qoi#d

ro4e, 6r &nPr9

b3 rhe wod. (or @ue, u anyLl8e $trIflrr

iheE

ftlndaduf

apprcpd rens (baG i^d kips !6Fc

lsnPk

y '

6 6r

ra6,

nKr rcl 3 q !$ o4 t{o $6^serhn{hdsiudsbnrdo$hat4!dc, q

n e o $ o f ' o h h g ,!!H @n ft$ fta ft@dd ' E i l i g b a He re sP d ]ssd rys5 h o d dbe$|d6r 5 Pd | , d e F i g u P o l th e P 6 F i l 'd th e dathe

,er

ird Pbt, oG,e

d;b

teqid

h6@Brd

n.!//,4PlltyTheHcre6lry6aPfuEqLnane b*i6ri6eaudturG veryqPodE).6'

TigeaEon|yeMnywlFdt|Lqa,bsiEpl& don@id!q9fun4'!here!trP{in4hado6

l34D'|,j&odisdeerylht]ifglh4tnd5

nounbu.Fs e6e 6s n.oi b tur, q sc lhds


ni/i4 r w-tsi bd 're bd P6ch$ !n ME ord s E(

wfl hc Pd b

6e oleib arecughr Fo6bn ,hrh nst be $ied s6 rhe Heds oi

Fqyoqolry po$bE, dar! h (ee Dlir.od Meen

@i$, $'od

$n ddrryrton-iue why

'i&aptos

uronanfiqFhFn.rodd6ebldons@e v/i '" ]$ n { renP b646MB dow ns. k i3 'hqh$enb&Lgalidlhn{oddiHqodolde

! a visn * irydEd h a pbr, nd hin a s@do (y@ rnory wh.r ry_,nsn!) An !dhh5 aE ?ppdriry owr noe, thq r sh b hds sidhhs iiddr !ior8 wlhti4'h&neIhtaPFa6quiesblly,sh+|y nrljesdlsletrhaoobllslEd4;gb4Ethcd|'' hisgrnffy&3s'huisb.b,nnsis!,4,stdgg

b<r3@

4@ibaid{i'5dsPalqhlhehelity.shhs,

rnd P@diry, ed rh,s,ipdd!d6.

duaEd

dDedeE Ny brr q'endy

roqdt

dr ir rheisobd EnoN, tsoeb bft rile @qdry 6*

Ano6s wry dsddq

sF!r\ b rhe tui d dy !dEnFodhs wqk (huru6

hb4dif EnBs Eq i 5h?th' swodisr' s bc M n d u Pby a[oP P o4'l hoh* a'e v k t k u P h 6 d4a, : to{ narse *i[s (!@r pby$ wir 6c inP!&.o d oi d'Mthduffb'.ui ded? b y d $en &rct,ay rE 4 h d ibd to berun 6@sh).

6hs Era pemn(drndii, rvebr, rierdi rdo4d'nrkrwho) hencrreahbi4 Ahemqdrrr jordownj$'oEo ididns b dsarc hc,ppe6rc; yh{ rh 'wo Hqo4netiim'$nPhyeF{eabkbpnU{hn

(behFri& nqe rhin pbr d{ias n rary

Ju{rile!f ydhqbd,Auo.rrsdddH

wnhdr6rd

hoiftb56ryhnhnN'edsFkidinndEt|y

fn isin

fryan powiddighrrrbrh 'hemlrerci hqdh huninoi F (o$, 6brhs lid rhen *) b

up{ mdy rh{qh' nons' b hdp mHs@s @i di riy d lfut] yodl nnd dl5u[ n6nido^ h ol,f h Bihr 6rbs,,4ery.duP hr beh ivn ,typior9nL!ridsaIMJNAeEs.Phh|'$mecti 'he
iewd!61'opendjj4lhqrhebytryigdn

d4be

i{', dnh3 hqnanoids 'h. sul6qdEdhPbyis!MostndidJ|oi'hh

eid

$n

ae d6ph s'ord-6dd6,

dsiFed $ret 6r & sriE (icEse q duc Eo(rukd &odhs b rhc Nn u d Heigt Rsidoo; hniqflc (bdiw I q id, hunaN @ud s 6gh)j suur {^xrNr wePq

P E i e n 4 b h e o !@n l h q i n b Jb {h 3 '[6lo

wngd'bdhaddh!ftrcids,t'liaDy6udDlhe

dimF
&'/d3d:M4iqkreafuc

o r4r /o/ Ld q tu$

6 Edue b , Fhr)

cee eDqfrd

bd4s ar hdri$/M1rhuft^

Ge

crd cnr't&: h*d


odhshaPe'Fi8h63s.ha!|PI,lREFFd!F!fue $ne d rher did !Ei,s$ id Frotr dh, auus

ndoklnhr]PddFndtybseHcre!su!!

AYqi3e

sq!!

E s^{'N^

BddeaE (+1

ri6n nsr{asionirs'Flh*q

e3. qbe hi by

Lh lNre lid e!4jq od (bd jqn d dGs6dq h then bblq, c6rh, Fe6 6 ri!. .6e b iehE,

T&bd|i6ddiundddlypianydldbnhhsn
q2: Huhdoid eyeh@ 6 nd Hc,ib

'

hb a omno

durs@n oqd,

$y a d4'

d r doo.

t6nd-udrhdv
rthr dri ! lPoN e( !! PiJg U i d e l : i q d l 6 n d -H s'i h A Wd *H Efr

h4kseaFibndutu,

iok h whnh dhq cerqEs 3d *w&ry hjtrEd rhr w!@4 HodaiM

.@tu

roan 'he

4h' uns ar rhq n4'

Aiy

6m3d

prcPeiy otrLyby !ffhi8

L@p@; c4d

wo4 6tur

- anFheE lnd

, 6 nd - 6nih

AYsqe-sth

$r!r{^Mn^e

: a'bcLs

&e rhkd b oG dd ft$e hBe usv hurdod then [d. .Er iE 8&tr and $4, bd rhe do sijoy

smg.reJ!es'iouwilhreisP6ltiddebhhd:i

ADVENTURE SHEET

Podoi d hvGrbfuy (* rh stsl) Madar d; oo Ldd 6w rds s r set siEarcw,ndnqialbdsdd3ehn

s !ren@ nbbi qE s P s P d lNy & G e d 6 e

s(!! by I Grknoa b rheydd4

os 6 $n be. cie ! Poletur in a rd3ho bw


w*{ oG, !d rwF hdu& a ft{ ndq nlG b

ADVENTURE SHEEI

ADVf,NTI]RE SHEFT

ADVENIURE SHEET

i*rtoh

'h

d&nldhs

ohdlF

dtu-

ADVEMURE SHEET

ADVENTI,]RE SHEf,T

Related Interests