You are on page 1of 84

Savremeni tretm tretma ani održavanja održavanja kolovoznih konstrukcija

Održavanje puteva 2009/10

Doc.dr Goran Mladenovic

Sadržaj
Koncept održivog razvoja i njegova primena na puteve i kolovozne konstrukcije Primena alternativnih materijala za izradu kolovoznih konstrukcija Reciklaža kolovoznih konstrukcija Warm Mix Asphalt (WMA)

Doc.dr Goran Mladenovic

Definicija održivog razvoja
Bruntland-ova komisija Ujedinjenih nacija (Naša zajednička budućnost, 1987):
“...zadovoljavanje potreba sadašnjih generacija bez dovođenja u pitanje zadovoljenja tih potreba za buduće generacije”

Prevedeno na kolovoze:
Kolovozne konstrukcije koje zadovoljavaju funkcionalne zahteve današnjeg saobraćaja i obezbeđuju bezbedno i efikasno odvijanje saobraćaja bez ugrožavanja okoline (environmentally friendly) i bez dovođenja u pitanje zadovoljenja saobraćajnih potreba u budućnosti

Doc.dr Goran Mladenovic

Kontekst održivog razvoja

Održivi razvoj
Održivi saobraćaj
Održiva saobraćajna infrastruktura
Održivi putevi
Održivi kolovozi

Doc.dr Goran Mladenovic

dr Goran Mladenovic .Održivi razvoj Društvo Podnošljivo Isplativo Održivo Uticaj na okolinu Moguće Ekonomija Doc.

dr Goran Mladenovic .Putevi i održivi razvoj Energija Održivo Uticaj na okolinu Resursi (materijali) Doc.

dr Goran Mladenovic ..Aspekti održivog razvoja i izgradnje puteva ENERGIJA ◦ Potrošnja energije pri proizvodnji komponentalnih materijala (agregat.. bitumen.) ◦ Potrošnja energije pri proizvodnji i ugrađivanju asfaltnih mešavina i betona Grejanje agregata Grejanje bitumena Transport Ugrađivanje ◦ ALTERNATIVA Reciklaža (zamenjuje deo novog materijala) WMA & HWMA Doc. cement.

Aspekti održivog razvoja i izgradnje puteva UTICAJ NA OKOLINU ◦ Uticaj pri proizvodnji građevinskih materijala Emisija CO2 Emisija prašine Zagađenje površinskih slojeva tla i podzemnih voda ◦ Deponije otpadnih materijala ◦ Uticaj pri odvijanju saobraćaja Emisija CO2 Buka Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .Aspekti održivog razvoja i izgradnje puteva MATERIJALI ◦ Potrošnja neobnovljivih izvora: Građevinskog kamena – kameni agregati Ugljovodoničnih veziva ◦ Alternativa Reciklaža postojećih kolovoza Primena alternativnih materijala Zgura iz visoke peći Leteći pepeo Drobljeni beton ili cigla Staklo Mleveni stari pneumatici Doc.

00 Остале грађевине Сложене грађевине Цевоводи. . Republički zavod za statistiku Srbije .2008.00 Procentualno učešće kategorije radova Izvedeni građ. din. Radovi (mlrd.Obim gra građ đevinskih radova u Srbiji u periodu 2003.00 100.00 Godina Doc.00 0.dr Goran Mladenovic Izvor: Statistički godišnjak Srbije 2004-2009. комунални и електро водови Саобраћајна инфраструктура Објекти високоградње Изведени грађевински радови 150.00 50.) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200. godina 100% 90% 250.

0 60.0 30.0 50.dr Goran Mladenovic Izvor: Statistički godišnjak Srbije 2004-2009. бране и објекти за наводњавање Аеродроми Железничке пруге Мостови и тунели Аутопутеви. путеви и улице Изведени радови на саобраћајној инфраструктури Godina Doc.0 70% 60% 50% 40% 30% 20.) Луке.0 40.0 20% 10% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 10.0 70. din din.0 0. Republički zavod za statistiku Srbije .0 Procentualno učešće kategorija radova 90% 80% Izvedeni građevinski radovi (mlrd.Obim radova na saobraćajnoj infrastrukturi u Srbiji 100% 80.

dr Goran Mladenovic asfalt Izvor: Statistički godišnjak Srbije 2004-2009.Proizvodnja građevinskih materijala u Srbiji 1.6 0.2 1 0.2 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Godina beton Doc.6 1. Republički zavod za statistiku Srbije . m3) 1.4 0.4 Proizvodnja (mil.8 0.

dr Goran Mladenovic Izvor: Statistički godišnjak Srbije 2004-2009. Republički zavod za statistiku Srbije .Proizvodnja agregata u Srbiji 12 10 Proizvodnja (mil. m3) 8 6 4 2 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Godina туцаник и камена ситнеж агрегат за свеж бетон шљунак песак Doc.

Ekonomsko okruženje Analiza troškova životnog veka kolovoza (Life Cycle Cost Analysis) Slobodno tržište Ekonomske mere za stimulaciju primene recikliranih materijala ◦ Porezi za primenu novih prirodnih materijala/resursa ◦ Takse na stvaranje novih deponija Evropska direktiva o deponijama otpadnog materijala ◦ Utiče na potražnju recikliranih materijala Doc.dr Goran Mladenovic .

Definicija recikliranja i ponovne upotrebe Recikliranje – primena materijala sa istom funkcijom koju je imao i originalni materijal Ponovna upotreba (Re-use) – primena materijala sa nižom funkcijom (npr. ili na bankini) Doc.dr Goran Mladenovic . strugani materijal iz zastora u podlozi.

dr Goran Mladenovic .Reciklaža – osnovne prednosti Smanjeni troškovi Očuvanje postojećih geometrijskih elemenata saobraćajnice Očuvanje postojećih resursa – agregata i veziva Očuvanje okoline Manja potrošnja energije Doc.

dr Goran Mladenovic .Definicije Reciklirani asfaltni kolovoz (Recycled asphalt pavement .RAP) Ponovno upotrebljiv agregat (Reclaimed aggregate material .RAM) Reciklirani asfalt po vrućem postupku Aditiv za recikliranje asfalta Modifikator bitumena Doc.

Primena RAPRAP-a Za proizvodnju klasičnih asfaltnih mešavina po vrućem postupku (10 .50 %) Za proizvodnju asfaltnih mešavina po hladnom postupku (10 – 100 %) Za izradu nevezanih nosećih slojeva i bankina kolovoznih konstrukcija Doc.dr Goran Mladenovic .

Stanje u Evropi u pogledu recikliranja asfaltnih slojeva Doc.dr Goran Mladenovic .

Recikliranje asfaltnih slojeva – stanje u US 500 miliona tona asfaltnih mešavina godišnje 100 miliona tona RAP-a godišnje 80 miliona se reciklira ili koristi u izgradnju puteva 25 miliona se koristi za proizvodnju mešavina po vrućem postupku Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .Tipovi reciklaže kolovoza Reciklaža površine kolovoza Reciklaža po hladnom postupku Reciklaža po vrućem postupku Reciklaža betonskog kolovoza Doc.

dr Goran Mladenovic Po vrućem postupku Centralno postrojenje .Podela reciklaže kolovoza Po hladnom postupku Površinska reciklaža Po vrućem postupku na licu mesta Na licu mesta Po hladnom postupku Centralno postrojenje Reciklaža asfaltnih kolovoza Reciklaža kolovoza Reciklaža betonskih kolovoza Doc.

laboratorijskih analiza. prosejavanja. mešanja sa agregatom.dr Goran Mladenovic . kontrole kvaliteta ◦ Konsistentan kvalitet i homogenost mešavina ◦ Fleksibilnost u proizvodnji različitih mešavina Nedostaci ◦ Transport do i od postrojenja ◦ Troškovi lagerovanja na centralnom postrojenju ◦ Limitirana primena materijala na 50 % za mešavine po vrućem postupku Doc.Prednosti i nedostaci recikliranja u centralnom postrojenju Prednosti ◦ Kvalitet proizvedenog materijala bolji Bolji uslovi drobljenja.

dr Goran Mladenovic .Prednosti i nedostaci recikliranja na licu mesta Prednosti ◦ Minimalni troškovi transporta i lagerovanja ◦ 100 % recikliranog materijala Nedostaci ◦ Ometanje saobraćaja ◦ Veća varijabilnost i slabija kontrola kvaliteta Doc.

. – Grejači sa remikserima 1990.Površinska reciklaža po vrućem postupku (termoregeneracija) Na licu mesta Asfaltni kolovozi Začeci 1930.-1960.-1940.dr Goran Mladenovic . . – poboljšane karakteritike ◦ Veće dubine ◦ Bolja uniformnost mešavine ◦ Bolja kontrola isparavanja Doc.grejanje i struganje 1980.grejanje 1950.

dr Goran Mladenovic .Površinska reciklaža po vrućem postupku (termoregeneracija) Osnovne operacije: ◦ Struganje postojećeg kolovoza ◦ Mešanje sa dodatnim materijalima (ako je potrebno): Obavijeni ili neobavijeni agregat Vezivo Aditivi ◦ Ugrađivanje mešavine Bez i sa dodavanjem dodatnog materijala (Remix i Remix+) Doc.

dr Goran Mladenovic .Površinska reciklaža po vrućem postupku (termoregeneracija) Najpogodnija za popravku površinskih karakteristika kolovoza ◦ Otpornost na trenje ◦ Zaptivenost Ne utiče na noseće slojeve Ne povećava nosivost kolovozne konstrukcije (Remix) Doc.

Dvostepeni proces Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .DvoDvo -stepeni proces Temperatura (oC ) Temperatur 50 mm dubina 100 2-stepeni proces 1-stepeni proces 0 5 10 Vreme (minuta) Doc.

dr Goran Mladenovic .Struganje sa grejanjem u prvom koraku Doc.

dr Goran Mladenovic .Sastrugani materijal u prvom koraku Doc.

Uvođenje nove asfaltne mešavine Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .Nova asfaltna mešavina Doc.

Kolovoz posle struganja u II fazi Doc.dr Goran Mladenovic .

Prenos RAMRAM-a i asfaltne mešavine u finišer Doc.dr Goran Mladenovic .

Ugrađena asfaltna mešavina Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .PetoPeto -stepeni proces Predgrejači (jedinice 1 i 2) Grejač / Strugač (jedinica 3) Grejač / Mešalica (jedinica 4) Dodavanje novog materijala i mešanje Ugrađivanje i zbijanje Doc.

dr Goran Mladenovic .PetoPeto -stepeni proces Doc.

dr Goran Mladenovic .PetoPeto -stepeni proces Doc.

PetoPeto -stepeni proces Doc.dr Goran Mladenovic .

Pri upotrebi reciklaže na licu mesta treba voditi računa o: Uniformnosti starog kolovoza Debljini postojećih asfaltnih slojeva Prisustvu površinskih obrada Sadržaju veziva Granulometrijskom sastavu agregata Karakteristikama veziva Saobraćajnom opterećenju Tipovima oštećenja kolovoza Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .Reciklaža po toplom postupku u centralnom postrojenju Postupak: ◦ Uklanjanje površinskih slojeva kolovoza (struganje ili uklanjanje kolovoza) ◦ Transport ◦ Drobljenje i lagerovanje (eventualno) ◦ Umešavanje u centralnom postrojenju ◦ Ugradnja i zbijanje Doc.

Struganje kolovoza Doc.dr Goran Mladenovic .

Strugani RAP Nije potrebno dodatno predrobljavanje Uniformne karakteristike u sloju ◦ Granulometrijski sastav ◦ Sadržaj veziva ◦ Karakteristike veziva Obično se lageruje na posebnu deponiju Doc.dr Goran Mladenovic .

RAP kao rezultat lomljenja i uklanjanja postojećeg kolovoza Postojeći asfaltni slojevi izlomljeni u ploče Materijal mora biti procesiran Vrlo često se lageruje radi kasnijeg procesiranja Materijal iz različitih izvora sa različitim karakteristikama Mešanjem i drobljenjem ovog materijala može se dobiti materijal uniformnog kvaliteta Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .Lagerovanje Doc.

Lagerovanje RAPRAP-a
Najčešće se lageruje u velikim, konusnim deponijama RAP se ne zbija sam po sebi Na površini se formira “kora” debljine 200-250 mm Kora štiti od vode i lako se razbija RAP pod korom se lako koristi

Doc.dr Goran Mladenovic

Procesiranje RAPRAP-a u asfaltnoj bazi
Kapacitet zavisi od tipa baze
◦ Diskontinualne ◦ Kontinualne

i od načina na koji se RAP dodaje:
◦ Preko predozatora (kao 1 frakcija agregata, do 10 % RAP-a) ◦ Direktno u mikser (do 25 % RAP-a) ◦ U poseban prsten u bubnju (do 35 % RAP-a) ◦ U paralelni bubanj (do 50 % RAP-a)

Doc.dr Goran Mladenovic

Direktno dodavanje RAPRAP-a na vagu

Doc.dr Goran Mladenovic

Dodavanje RAPRAP-a u mešalicu

Doc.dr Goran Mladenovic

dr Goran Mladenovic .Sistem sa posebnim bubnjem za sušenje RAPRAP-a Doc.

dr Goran Mladenovic .Dodavanje RAPRAP-a u poseban prsten za sušenje u bubnju Doc.

dr Goran Mladenovic .Ugrađivanje i zbijanje Doc.

Ponašanje mešavina sa RAPRAP-om u fazi eksplatacije Mešavine sa RAP-om zahtevaju strožu kontrolu kvaliteta – veća frekvencija ispitivanja prilikom proizvodnje ◦ Granulacija ◦ Sadržaj veziva ◦ Zapreminska masa asfaltne mešavine Dobro urađena mešavina se ponaša u fazi eksplatacije slično klasičnim asfaltnim mešavinama Mora se voditi računa o isparenjima i gasovima Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .Raciklaža po hladnom postupku na licu mesta Tipovi: ◦ U delimičnoj debljini ◦ U punoj debljini Služi pre svega za sanaciju nosećih slojeva kolovozne konstrukcije Nakon hladne reciklaže se obično zahteva izrada habajućeg sloja po vrućem postupku Debljina 5 – 30 cm Doc.

emulzije Razređeni bitumen Kreč – Leteći pepeo Portland cement – leteći pepeo Leteći pepeo Doc.Veziva / Stabilizatori Bitumen Bitumen Portland Cement Kreč Pucolani Bit.dr Goran Mladenovic Tipovi stabilizatora .

dr Goran Mladenovic .Tipična kolovozna konstrukcija Novi zastor (AB) ili površinska obrada Podloga reciklovana hladnim postupkom Stara podloga (nevezana) Posteljica Doc.

emulzija ili penušavi bitumen) Debljina 10 – 15 cm ◦ Zastor 2 % bitumena Debljina 5 – 10 cm Stara vezana podloga + osveživač veziva Doc.dr Goran Mladenovic .Tipovi reciklaže po hladnom postupku na licu mesta Sa cementom ◦ 3 – 6 % cementa ◦ Debljina 20 – 30 cm Sa bitumenom ◦ Podloga 3 – 5 % veziva (bit.

Tipovi reciklaže po hladnom postupku na licu mesta Sa cementom i bitumenom ◦ 3 – 7 % veziva ◦ Debljina 10 – 25 cm Preko podloge uvek dolazi zastor po vrućem postupku Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .Postupak recikliranja Drobljenje postojećih slojeva Dodavanje novog agregata Dodavanje novog bitumena ili agensa za recikliranje Mešanje Ugrađivanje Aeracija Zbijanje Nega Nanošenje novog zastora Doc.

ugrađivanje Zbijanje Postavljanje zastora Doc. Dodavanje stabilizatora i mešanje.dr Goran Mladenovic Jednostepeni uređaj Uklanjanje. ugrađivanje . drobljenje. drobljenje.Postupak primene reciklaže po hladnom postupku Pripremiti gradilište Višestepeni voz za reciklažu Uklanjanje. Dodavanje stabilizatora i mešanje.

Stari višestepeni sistem Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .Stari višestepeni sistem Doc.

Jednostepeni uređaj Doc.dr Goran Mladenovic .

Jednostepeni uređaj Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .Voz za hladnu reciklažu Doc.

Primena voza za hladnu reciklažu Doc.dr Goran Mladenovic .

Primena voza za hladnu reciklažu Doc.dr Goran Mladenovic .

Primena voza za hladnu reciklažu Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .Primena voza za hladnu reciklažu Doc.

Primena voza za hladnu reciklažu Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .Primena voza za hladnu reciklažu Doc.

dr Goran Mladenovic .Mešanje Doc.

Ugrađivanje. aeracija i zbijanje Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic . mada se kod nas koristi i kao zastor Doc.Reciklaža po hladnom postupku u centralnom postrojenju RAP se drobi i separiše u frakcije Meša se sa vezivom ◦ Bitumenska emulzija ◦ Penušavi bitumen Osveživač veziva Materijal se tipično koristi kao stabilizovana podloga.

Mešavine po toplom postupku Warm Mix Asphalt (WMA) – mešavine po toplom postupku ◦ temperatura mešanja i ugrađivanja 110 – 130 oC Half Warm Mix Asphalt ◦ temperatura mešanja i ugrađivanja < 100 oC Doc.dr Goran Mladenovic .

dr Goran Mladenovic .WMA Grejanje Latentna toplota hidratacije Isparavanje Mešavina po hladnom postupku 0 50 100 Temperatura. oC 150 200 Sušenje Doc.

. Doc. Euroasphalt & Eurobitume konferencija u Barceloni 2002 USA NAPA obilazak Nemačke i Norveške .Istorijat WMA 1997 German Bitumen Forum 2000 2.dr Goran Mladenovic ..

dr Goran Mladenovic .Prednosti WMA Manje isparenja (30 – 90 %) Manja potrošnja energije (30 %) Manje habanje asfaltnog postrojenja Usporeno starenje veziva Rano puštanje u saobraćaj Asfaltiranje po hladnom vremenu Pomaže zbijanju krutih mešavina Doc.

.dr Goran Mladenovic . ◦ Hemijski modifikatori Evoterm (Mead/Westvaco) Redist (Akzo Nobel) Sasobit (Sasol) Doc.WMA Snižavanje viskoziteta bitumena u kontaktu sa agregatom dodavanjem aditiva Aditivi ◦ Na bazi stvaranja penušavog bitumena Advera Aspha min WAM Foam BP ..

dr Goran Mladenovic .Smanjenje isparenja .WMA Kontrolna mešavina T=160 oC WMA T=130 oC Doc.

Smanjenje isparenja .dr Goran Mladenovic .WMA Doc.

dr Goran Mladenovic .Smanjenje isparenja WMA Advera T=120 oC Kontrolna mešavina T=160 oC Doc.

dr Goran Mladenovic .WMA Doc.Smanjenje isparenja .