You are on page 1of 2

7 juli 2009

Global Markets Update
Agenda • • Amerikaans arbeidsmarktrapport viel tegen Bedrijfsvertrouwen VS verder gestegen
VK DE VS Industriële productie (% j-o-j) Fabrieksorders (% j-o-j) ABC consumentenvertrouwen Tijd 10:30 12:00 23:00 Verwacht -11.3 -31.2 -

Bron: Bloomberg

Twijfel
Het meest belangrijke macrocijfer van de maand, de banengroei in de VS, viel eind vorige week tegen. Twijfels over een snel herstel in de economie overheersten direct. Arbeidsmarktrapport VS Het was voor velen een forse domper vorige week donderdag. Het banenverlies in de VS bedroeg 467 duizend in juni. Deze uitkomst was niet alleen groter dan verwacht, maar ook groter dan de vorige maand. De trend van verbetering op de arbeidsmarkt, die de afgelopen maanden duidelijk zichtbaar was, is hiermee gebroken. Ook de werkloosheid liep verder op en bedraagt nu 9.5% van de beroepsbevolking. Andere details in het arbeidsmarktrapport waren evenmin positief. De inkomensontwikkeling blijft onder enorme druk staan. De loonontwikkeling was vlak (0% m-o-m) in juni en de gemiddelde werkweek van degenen die nog werk hebben, daalde opnieuw verder naar 33.0 uur. Financiële markten reageerden negatief op de arbeidsmarktcijfers. Een snel herstel van de economie is niet langer een realistisch scenario. Een langzaam herstel van de Amerikaanse economie is ondanks de tegenvaller op de arbeidsmarkt nog wel mogelijk. Vertrouwen dienstverlening VS stijgt verder Dit laatste blijkt ondermeer uit de voorlopende indicatoren uit de Amerikaanse economie. Gisteren publiceerde de vereniging van inkoopmanagers ISM de vertrouwensindex onder haar leden in de dienstverlenende sectoren. De index steeg fors, van 44.0 in mei naar 47.0 in juni. Omdat de waarde nog steeds onder het neutrale niveau van 50 ligt, is er nog sprake van krimp van de bedrijfsactiviteit in de dienstensector. Voor de economie als geheel lag het omslagpunt in het producentenvertrouwen in het verleden echter lager dan 50. Samen met de ISM-index voor de industrie (44.8) geldt dat het huidige niveau van producentenvertrouwen een neutraal niveau voor de economische groei weergeeft in de VS. Balans Fed neemt in omvang af Ondanks veel vrees voor excessief monetair beleid van de centrale banken, gaat de echte ontwikkeling van kwantitatieve verruiming juist de andere kant op. Zo wordt de balans van de
Bron: Thomson Financial

Fed juist kleiner. Vorige week is het balanstotaal voor het eerst sinds maanden onder de USD 2 biljoen gedoken. De Fed heeft twee weken geleden het sein brandmeester gegeven voor het bestrijden van de kredietcrisis. Daags erna gaven de beleidsmakers aan dat enkele noodfaciliteiten niet verlengd zullen worden. Omdat financiële markten beter functioneren, is er nu steeds minder vraag naar deze noodfaciliteiten. Dit houdt automatisch in dat de bedragen voor deze faciliteiten (bezittingen op de balans van de Fed) afnemen. Vooruitblik De rente- en valutamarkten lijken deze week wat moeite te hebben met het kiezen van richting. Een economische agenda is dun deze week. Wellicht dat de fabrieksorders in Duitsland dit afwachtende sentiment kunnen doorbreken. Op de valutamarkt zullen de internationale topbijeenkomsten deze week nauwlettend in de gaten worden gehouden. Woensdag komen de G8- en BRIC-landen bijeen in Italië. Het is niet uit te sluiten dat er weer vraagtekens worden gezet bij de huidige sleutelrol van de Amerikaanse dollar (USD). Er zal weer geconcludeerd worden dat er geen goed alternatief beschikbaar is. Ook hier geldt: een verandering kan slechts langzaam plaatsvinden. Heel langzaam.

VS: ISM-dienstverlening
Index

65 60 55 50 45 40 35 30 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

RUBEN VAN LEEUWEN (020) 628 0491

ECONOMISCH BUREAU / TREASURY RESEARCH

7 juli 2009

EUR/USD
1.45

Valuta
EUR/USD EUR/GBP EUR/JPY EUR/PLN EUR/RON EUR/ZAR USD/JPY GBP/USD EUR/CNY USD/CNY
Bron: Bloomberg

1.40

1.35

1.30

Niveau 1.3912 0.8600 132.37 4.3847 4.2109 11.1516 95.16 1.6176 9.507 6.8337

∆ %* -0.5 0.4 -1.4 0.7 0.1 0.5 -0.8 -0.9 -0.5 0.0

1.25 7-apr
Bron: Bloomberg

Rente
7-m ei 7-jun
1M EURIBOR 3M EURIBOR 2Y EUR staats 10Y EUR staats 1M LIBOR USD 3M LIBOR USD 2Y USD staats 10Y USD staats
Bron: Bloomberg

EU 10 J SWAP
%

4.00

3.80

Niveau 0.68 1.05 1.22 3.32 0.30 0.55 0.95 3.53

∆ bp* -0.02 -0.01 -0.03 -0.04 0.00 -0.01 -0.04 0.01

3.60

Aandelen
AEX DAX CAC 40 FTSE 100 DJ STOXX 50 Dow Jones S&P Nasdaq Nikkei Hang Seng
Bron: Bloomberg

3.40

3.20 7-apr
Bron: Bloomberg

7-m ei

7-jun

OLIE (USD)
75 70

Niveau 251 4672 3095 4212 2063 8325 899 1787 9648 17958

∆ %* -1.1 -0.8 -0.8 -0.6 -0.7 0.5 0.3 -0.5 -1.7 -1.3

Commodities
65 60 55 50 45 40 7-apr
Bron: Bloomberg

CRB Olie (USD) Goud Koper Nikkel Platina

Niveau 240 63.87 921.82 4955.25 15861 1144.15

∆ %* -2.3 -4.3 -1.1 -0.2 -1.6 -3.2

Bron: Bloomberg *Verschillen t.o.v. voorlaatste slotkoers

7-m ei

7-jun

© Copyright 2008 ABN AMRO Bank N.V. and affiliated companies ("ABN AMRO"). Alle rechten voorbehouden. Dit document dient uitsluitend ter informatie en wij geven, hoewel het document is gebaseerd op informatie die betrouwbaar wordt geacht, geen garantie aangaande de juistheid of volledigheid hiervan. ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie opgenomen in dit document. De weergegeven marktinformatie alsmede de opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen en koersdoelstelling(en) die zijn opgenomen in dit rapport en die de opinie van de auteur vormen dateren van de aangegeven datum en kunnen op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel wij ernaar streven de in dit document opgenomen informatie en opinies naar redelijkheid te actualiseren, kunnen er op grond van de regelgeving, compliancevereisten of andere oorzaken redenen zijn waardoor dit niet mogelijk is. Dit document vormt geen uitnodiging of aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële instrumenten. Dit document is uitsluitend bedoeld voor de Nederlandse markt en professionele beleggers actief en ervaren in de Nederlandse markt, niet zijnde natuurlijke personen, en de informatie mag niet - geheel of gedeeltelijk – voor enig doel worden vermenigvuldigd, opnieuw worden verspreid of gekopieerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ABN AMRO. ABN AMRO is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.