Sutra Awalokiteśwary „Wsłuchującego się w głosy świata”

WSZECHOBECNOŚĆ BODHISATTWY WSŁUCHUJĄCEGO SIĘ W GŁOSY ŚWIATA Wówczas Bodhisattwa Bezkresna Myśl /Akszajamati/ powstał ze swego miejsca, odkrył prawe ramię i składając ręce w kierunku Buddy, powiedział tak: "Czczony przez Świat! Z jakiego powodu Bodhisattwa Awalokiteśwara nazywany jest Wsłuchującym się w Głosy świata?" Budda odpowiedział Bodhisattwie Bezkresnej Myśli: "Szlachetny synu! Jeśli będą niezliczone setki tysięcy miriad koti żyjących istot, cierpiących ból i rozpacz, które usłyszą o tym Bodhisattwie Wsłuchującym się w Głosy Świata i całym umysłem wezwą jego imię, to Bodhisattwa Wsłuchujący się w Głosy Świata natychmiast usłyszy ich wołania i wszystkie zostaną wyzwolone. "Jeśli będzie ktoś, kto zachowa imię tego Bodhisattwy Wsłuchującego się w Głosy Świata, to choćby wpadł w wielki ogień, dzięki nadnaturalnej mocy majestatu tego bodhisattwy, ogień nie będzie w stanie go spalić. Jeśli ktoś, unoszony przez powódź, wezwie jego imię, natychmiast znajdzie się w miejscu gdzie woda jest płytka. Jeśli będą setki tysięcy miriad koti istot, które w poszukiwaniu złota, srebra, lazurytu, kamieni księżycowych, agatu, koralu, bursztynu, pereł i innych skarbów, wypłyną na ocean i gdyby czarny sztorm miotał ich statkami, spychając je na ziemie demonów rakszasów i jeśli między nimi będzie choćby jedna osoba, która wezwie imię Bodhisattwy Wsłuchującego się w Głosy Świata, wszyscy ci ludzie zostaną wyzwoleni od wielkich cierpień zadawanych przez rakszasy. Właśnie z tego powodu nazywany jest /on/ Wsłuchującym się w Głosy Świata. "Ponadto, jeśli ktoś na krawędzi /śmiertelnego/ niebezpieczeństwa, wezwie imię Bodhisattwy Wsłuchującego się w Głosy Świata, to miecz atakującego natychmiast pęknie na pół, a on będzie uwolniony. Nawet gdyby trzytysięczny wielki tysiąckrotny świat pełen jaksz i rakszasów, pragnących sprowadzić nieszczęście na człowieka, to te nikczemne demony, słysząc jak wzywa on imię Bodhisattwy Wsłuchującego się w Głosy Świata, nie będą w stanie ujrzeć go /swymi/ nikczemnymi oczami, a tym bardziej wyrządzić mu krzywdy.

"Co więcej, jeśli będzie ktoś, winny lub niewinny, skrępowany kajdanami, pętami, dybami lub łańcuchami, kto wezwie imię Bodhisattwy Wsłuchującego się w Głosy Świata, to wszystko co go krepuje, rozpadnie się i popęka a on będzie uwolniony. "Jeśli trzytysięczny wielki tysiąckrotny świat będzie pełen wrogów i zbójów i jeśli wielki kupiec będzie prowadził niebezpieczną drogą wielu kupców obładowanych kosztownymi klejnotami, i jeden z nich powie: "Szlachetni synowie! Nie bójcie się. Jednomyślnie wzywajcie imię Bodhisattwy Wsłuchującego się w Głosy Świata, gdyż ten bodhisattwa jest w stanie dodać odwagi wszystkim żyjącym. Jeżeli będziecie wzywali jego imię, zostaniecie uwolnieni od tych wrogów i zbójów. "Jeśli 1

wszyscy wędrowcy usłyszawszy to, razem, jednym głosem zawołają: "Chwała Bodhisattwie Wsłuchującemu się w Głosy Świata!" wtedy, dzięki wezwaniu jego imienia, zostaną uwolnieni. Bezkresna Myśli! Taka jest budząca lęk nadnaturalna moc Bodhisattwy Wsłuchującego się w Głosy Świata. "Jeśli jakieś żyjące istoty, silnie przywiązane do cielesnej namiętności, zachowują w umyśle i czczą Bodhisattwę Wsłuchującego się w Głosy Świata, to zostaną uwolnione od swych namiętności. Jeśli ludzie o silnej skłonności do wybuchania gniewem, zachowują w umyśle i czczą Bodhisattwę Wsłuchującego się w Głosy Świata, to zostaną uwolnieni od swej wybuchowości. Jeśli ludzie silnie przywiązani do szaleńczej miłości, zachowują w umyśle i czczą Bodhisattwę Wsłuchującego się w Głosy Świata, to zostaną uwolnieni od swego zaślepienia. Bezkresna Myśli! Takie są liczne dobrodziejstwa wyświadczane nadprzyrodzoną mocą Bodhisattwy Wsłuchującego się w Głosy Świata. Dlatego też, niech wszyscy żyjący zawsze zachowują go w umyśle. "Jeśli jakaś kobieta pragnąca syna, czci i składa hołd Bodhisattwie Wsłuchującemu się w Głosy Świata, urodzi syna szczęśliwego, pełnego cnót i mądrego. Jeśli pragnie córki, urodzi córkę dobrze prowadzącą się i ładną, która dawno temu zasadziła cnotliwe korzenie, i będzie kochana i szanowana przez wszystkich. Bezkresna Myśli! Taka jest moc Bodhisattwy Wsłuchującego się w Głosy Świata. Jeśli ktoś żyjący czci i wielbi Bodhisattwę Wsłuchującego się w Głosy Świata, to ten nie utraci nagle błogosławieństw. "Zatem niech wszyscy żyjący zachowują w umyśle imię Bodhisattwy Wsłuchującego się w Głosy Świata. Bezkresna Myśli! Przypuśćmy, że ktoś zachowuje w umyśle imiona bodhisattwów /licznych jak/ piaski sześćdziesięciu dwóch Gangesów i przez całe życie składa im ofiary z jedzenia, napoju, odzieży, posłania i lekarstw - jakie jest twoje zdanie - czy zasługi tego szlachetnego syna lub tej szlachetnej córki nie są wielkie? "Bezkresna Myśl odpowiedział: "Niezwykle wielkie!" Czczony przez Świat Budda kontynuował: "Lecz jeśli ktoś utrzymuje w umyśle imię Bodhisattwy Wsłuchującego się w Głosy Świata, lub choćby przez chwilę czci go i wielbi, błogosławieństwa tych dwóch ludzi będą dokładnie takie same, bez różnicy i nie będą mogły być wyczerpane przez setki tysięcy miriad koti kalp. Bezkresna Myśli! Takie niezmierzone, bezgraniczne jest szczęście, które uzyska ten, kto zachowuje w umyśle imię Bodhisattwy Wsłuchującego się w Głosy Świata." Bodhisattwa Bezkresna Myśl /ponownie/ powiedział do Buddy: "Czczony przez Świat! W jaki sposób Bodhisattwa Wsłuchujący się w Głosy Świata, wędruje w tym świecie saha? W jaki sposób głosi Prawo żyjącym? Jak przejawia się jego zręczność?" Budda odpowiedział Bodhisattwie Bezkresnej Myśli: "Szlachetny synu! Jeśli żyjący w jakiejś sferze mają być zbawieni przez buddę, to Bodhisattwa Wsłuchujący się w Głosy Świata, pojawia się jako budda i głosi im Prawo. Tym, którzy mają być zbawieni przez pratjekabuddę pojawia się jako pratjekabudda i głosi im Prawo. 2

Tym, którzy mają być zbawieni przez śrawakę pojawia się jako śrawaka i głosi im Prawo. Tym, którzy mają być zbawieni przez Brahmę pojawia się jako Brahma i głosi im Prawo. Tym,którzy mają być zbawieni przez Siakrę, pojawia się jako Siakra i głosi im Prawo. Tym, którzy mają być zbawieni przez Iśwarę, pojawia się jako Iśwara i głosi im Prawo. Tym, którzy mają być zbawieni przez Maheśwarę, pojawia się jako Maheśwara i głosi im Prawo. Tym, którzy mają być zbawieni przez wielkiego boskiego generała, pojawia się jako wielki boski generał i głosi im Prawo. Tym, którzy mają być zbawieni przez Waiśrawanę, pojawia się jako Wajśrawana i głosi im Prawo. Tym, którzy mają być zbawieni przez mniejszego króla, pojawia się jako mniejszy król i głosi im Prawo. Tym, którzy mają być zbawieni przez obywatela, pojawia się jako obywatel i głosi im Prawo. Tym, którzy mają być zbawieni przez ministra, pojawia się jako minister i głosi im Prawo. Tym, którzy mają być zbawieni przez bramina, pojawia się jako bramin i głosi im Prawo. Tym, którzy mają być zbawieni przez bhikszu, bhikszunię, upasakę lub upasikę, pojawia się jako bhikszu, bhikszuni, upasaka lub upasika i głosi im Prawo. Tym, którzy mają być zbawieni przez żonę starszego obywatela, ministra lub bramina, pojawia się jako kobieta i głosi im Prawo. Tym, którzy mają być zbawieni przez młodzieńca lub dziewicę, pojawia się jako młodzieniec lub dziewica i głosi im Prawo. Tym, którzy mają być zbawieni przez boga, smoka, jakszę, ghandarwę, asurę, garudę, kimnarę, maharogę, ludzką lub nieludzką istotę, pojawia się w każdej takiej formie i głosi im Prawo. Tym, którzy mają być zbawieni /poprzez kształt/ dzierżącego diament boga, pojawia się jako dzierżący diament bóg i głosi im Prawo. Bezkresna Myśli! Takie są zasługi zebrane przez Bodhisattwę Wsłuchującego się w Głosy Świata i różnorodne formy, w których wędruje przez wiele krain by zbawiać żyjących. Dlatego, jednomyślnie składaj hołd Bodhisattwie Wsłuchującemu się w Głosy Świata. Ten Bodhisattwa Wsłuchujący się w Głosy Świata jest w stanie obdarzyć nieustraszonością tych, co są w trwodze i rozpaczy. Z tego powodu wszyscy w tym świecie saha tytułują go Darującym Nieustraszoność." Bodhisattwa Bezkresna Myśl powiedział do Buddy: "Czczony przez Świat! Pozwól mi teraz złożyć ofiarę Bodhisattwie Wsłuchującemu się w Głosy Świata." Po czym zdjął z szyi perłowy naszyjnik warty sto tysięcy sztuk złota i ofiarował mu, mówiąc tak: "Szlachetny Panie! Przyjmij ten pobożny dar perłowego naszyjnika." Ale Bodhisattwa Wsłuchujący się w Głosy Świata nie przyjął go. Bodhisattwa Bezkresna Myśl ponownie zwrócił się do Bodhisattwy Wsłuchującego się w Głosy Świata: "Szlachetny Panie! Ze współczucia dla nas, przyjmij ten naszyjnik." Wtedy Budda powiedział do Bodhisattwy Wsłuchującego się w Głosy Świata: "Ze współczucia dla tego Bodhisattwy Bezkresnej Myśli i czterech grup i bogów, smoków, jaksz, gandarwów, asurów, garudów, kimnarów, mahoragów, ludzkich i nieludzkich istot i innych, przyjmij ten naszyjnik." Wtedy Bodhisattwa Wsłuchujący się w Głosy Świata, mając współczucie dla całych czterech grup i dla bogów, smoków, ludzkich i nieludzkich istot i innych, przyjął naszyjnik i dzieląc go na dwie części, ofiarował jedną część Buddzie Siakjamuniemu a drugą ofiarował stupie Buddy Liczne Skarby. "Bezkresna Myśli! Z takimi wspaniałymi nadprzyrodzonymi mocami Bodhisattwa Wsłuchujący się w Głosy Świata wędruje przez ten świat saha." 3

Wtedy Bodhisattwa Bezkresna Myśl zapytał wierszem tak: "Czczony przez Świat, posiadający wszystkie mistyczne znaki! Pozwól mi ponownie zapytać o niego: Z jakiej przyczyny ten syn Buddy zwany jest Wsłuchującym się w Głosy Świata?" Czczony, posiadający wszystkie mistyczne znaki, odpowiedział Bezkresnej Myśli wierszem: "Słuchaj o czynach Wsłuchującego się w Głosy, Który należycie odpowiada na wszystkie strony; Jego bezmierne ślubowanie głębokie jest jak morze, Niepojęte w jego eonach. Służąc wielu tysiącom koti buddów, Złożył wielkie czyste ślubowanie. Pozwól mi pokrótce o tym opowiedzieć. /Ten, kto/ słyszy jego imię i widzi go I nieustannie utrzymuje go w umyśle, Będzie w stanie położyć kres smutkom istnienia. Chociaż /inni/ pragnąc skrzywdzić kogoś, Wrzucą go do dołu pełnego ognia Niech myśli o mocy Wsłuchującego się w Głosy A dół pełen ognia zamieni się w staw. Lub miotany po wielkim oceanie, Zagrożony przez smoki, ryby i demony, Niech myśli o mocy Wsłuchującego się w Głosy A fale nie będą mogły zatopić go. Lub gdyby, ze szczytu Sumeru, Ktoś rzucił go w dół, Niech myśli o mocy Wsłuchującego się w Głosy

4

A jak słońce niezachwianie będzie stał na niebie. Albo gdy ścigany przez złych ludzi I zrzucony z Diamentowej Góry, Myśli o mocy Wsłuchującego się w Głosy, Ani włos nie spadnie mu z głowy. Lub gdy otoczony wrogami, Każdy z mieczem wzniesionym do uderzenia, Myśli o mocy Wsłuchującego się w Głosy, Serca ich wszystkich wypełnią się dobrocią. Lub gdy cierpiąc z królewskiego /rozkazu/, Ma zostać stracony /A/ myśli o mocy Wsłuchującego się w Głosy, Miecz /kata/ pęknie na kawałki. Lub gdy więziony, skrępowany i skuty, Z rękami i nogami w kajdanach i dybach, Myśli o mocy Wsłuchującego się w Głosy, Zostanie puszczony na wolność. Lub gdy ktoś zaklęciami i truciznami Usiłuje uszkodzić jego ciało, A on myśli o mocy Wsłuchującego się w Głosy, Wszystko zwróci się przeciw sprawcy. Lub gdy spotykając złe rakszasy, Jadowite smoki i demony, Pomyśli o mocy Wsłuchującego się w Głosy, Natychmiast żaden nie ośmieli się go skrzywdzić. Gdy otoczony przez dzikie bestie, Z ostrymi kłami i strasznymi pazurami, Myśli o mocy Wsłuchującego się w Głosy,

5

One rozpierzchną się na wszystkie strony. Gdy parzony płomieniem Zatrutego oddechu Węży boa, żmij i skorpionów, Myśli o mocy Wsłuchującego się w Głosy, Natychmiast, gdy odezwie się, uciekną. Grzmoty z chmur i światła błyskawic, Gradobicie i strumienie deszczu: Kiedy pomyśli o mocy Wsłuchującego się w Głosy, Natychmiast wszystko ustanie. Żyjący, ciemiężeni i nękani, Gnębieni niekończącymi się bólami: Wsłuchujący się w Głosy swą mistyczną mądrością Może zbawić /tak/ cierpiący świat. Doskonały w nadprzyrodzonych mocach, Dogłębnie wprawiony w mądrości i zręczności, Nie ma takiego miejsca w krainach wszechświata Gdzie by się nie przejawiał. Wszystkie złe stany istnienia, Piekła, duchy i zwierzęta, Cierpienia narodzin, starości, choroby, śmierci, Dzięki niemu wszystko to stopniowo dobiega końca. Prawdziwe postrzeganie, spokojne postrzeganie, Dalekosiężne mądre postrzeganie, Postrzeganie litości, współczujące postrzeganie, Zawsze tęsknimy za tym, zawsze szukamy tego! Czysto i spokojnie promieniujący, Słońce mądrości niweczące ciemność,

6

Powstrzymujący nieszczęścia, niesione przez wiatr i ogień, Który rozświetla cały świat! Prawo litości,rozedrgany piorun, Współczucie cudowne jak ogromny obłok, Zsyłający duchowy deszcz niczym nektar, Gaszący płomienie niedoli! Jeśli ktoś w czasie rozprawy przed sędzią, Lub zalękniony w szyku bojowym, Myśli o mocy Wsłuchującego się w Głosy, Wszyscy jego wrogowie zostaną rozgromieni. Cudowny jest jego głos, głos postrzegającego świat, Głos Brahmy, głos kołyszących się fal, Głos przewyższający wszystkie głosy świata, Dlatego powinien być zawsze utrzymywany w umyśle, I nigdy nie należy w niego wątpić. Wsłuchujący się w Głosy Świata, czysty i święty, W bólu, rozpaczy, śmierci, nieszczęściu, Może być pewnym oparciem, Doskonały we wszystkich zasługach, Współczującymi oczami dostrzega wszystko, Bezmierny ocean błogosławieństw! Czcijmy go pokłonami." Na to Bodhisattwa Trzymający Scenę /Dharanimdhara/ powstał ze swego miejsca, podszedł do Buddy i powiedział: "Czczony przez Świat! Jeśli jakaś żyjąca istota słyszy o niezrównanej pracy i wszechstronnych, transcendentnych mocach /ukazanych w/ tym rozdziale o Bodhisattwie Wsłuchującym się w Głosy Świata, powinno się wiedzieć, że zasługi tego człowieka są niemałe." Gdy Budda wygłosił ten rozdział o Wszechobecnym, osiemdziesiąt cztery tysiące żyjących istot z tego zgromadzenia, skierowało swe umysły ku Doskonałemu Oświeceniu, z którym nic nie może się równać.

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful