You are on page 1of 6

CUESTIONARIO TEMA 2 NUTRICIN E ALIMENTACIN

1. DEFINE NUTRICIN E ALIMENTACIN


A nutricin o conxunto de procesos que teen lugar no noso organismo e a sa
finalidade consiste en transformar os alimentos en nutrientes e abastecer con eles
as clulas que os precisan para realizar as sas funcins.
A alimentacin consiste na inxestin dos alimentos que seleccionamos do noso
contorno e que forman a nosa dieta.
2. CAL A PRINCIPAL FUNCIN NO ORGANISMO DOS
MACRONUTRIENTES?
Glcidos: serven como fonte de enerxa rpida
Lpidos: servir como reserva enerxtica (longo prazo)
Protenas: funcins moi variadas,fundamentalmente estructurais: interveen no
crecemento dos tecidos e na reparacin de tecidos. Soamente no caso de faltar
glcidos e lpidos , sanse como combustible ou funcin enerxtica.
3. FAI UN ESQUEMA QUE REFLICTA OS TIPOS DE NUTRIENTES.PON
UN EXEMPLO DE CADA
Os principais nutrientes son os glcidos, os lpidos, as protenas, os minerais e as
vitaminas.
MACRONUTRIENTES:
- Glcidos: azucres, o amidn e a fibra vexetal
- Lpidos : graxas e os aceites
- Protenas : son molculas orgnicas de gran tamao que estn formados pola
unin doutras molculas mis simples chamadas aminoacidos
MICRONUTRIENTES:
- Minerais ou sales minerais: calcio, fsforo, potasio, sodio, magnesio, ferro e
yodo.
- Vitaminas: A, D, E e K ( son sustancias que se disolven en lpidos polo que
se denominan vitaminas liposolubles) B e C ( son sustancias solubles en
auga e reciben o nome de vitaminas hidrosolubles)
4. A)DEFINE GLICIDO
Os glcidos son nutrientes orgnicos que as nosas clulas utilizan como fonte de
enerxa. Son abundantes, sobre todo, nos alimentos de orixe vexetal. Os glcidos
mis importantes na nutricin son os azucres, o amidn e a fibra vexetal.
B) COMENTA BREVEMENTE OS GRUPOS DE GLCIDOS QUE
COECES E PON UN EXEMPLO DE CADA
a. Monosacridos: Son glcidos simples de sabor doce.
A glicosa usada como fonte de enerxa polas nosas clulas.
b. Disacridos: son glcidos simples de sabor doce.
A sacarosa a obtemos da remolacha ou da cana de azucre.
A lactosa ou azucre do leite ( hai xente que ten intolerancia)
c. Polisacridos: son glcidos complexos non doces.
O amidn a forma de almacenar enerxa das plantas, por iso aparece en
sementes de cereais ou tubrculos como a pataca . soluble en auga.
A celulosa ou fibra vexetal: forma a parede celular das clulas vexetais,
especialmente das sementes, por iso abunda en alimentos integrais (de gran enteiro).
Non soluble en auga. O noso organismo non o pode dixerir (os rumiantes como a vaca
si) e por iso non un nutriente, pero o seu papel fundamental para evitar o
estrinximento.

5. DI TODO O QUE SAIBAS SOBRE A CELULOSA


A celulosa un glcido complexo que forma a parede celular das clulas
vexetais. especialmente abundante nas follas, nas cubertas das sementes e
noutras partes duras dos vexetais, Este polisacrido insoluble na auga e o noso
organismo non o pode dixerir polo que desde este punto de vista, a celulosa non
un nutriente.
O seu papel na dixestin moi importante. Como non se absorbe, d volume as
feces, e fainas mis doadas de expulsar. Os alimentos ricos en fibra vexeta, como
as verduras, os legumes e os cereais integrais, son muy importantes na
alimentacin, porque preveen o estinximiento.
6. A) DEFINE LPIDO
Os lipidos son nutrientes orgnicos cunha funcin principal de servir como
reserva enerxtica do organismo. Os lpidos mis abundantes nos alimentos son
as graxas e os aceites.
B) DEFINE PROTEINA
As protenas son nutrientes orgnicos abundantes sobre todo na carne, o peixe e
os ovos. O noso organismo emprega a maior parte das protenas obtidas dos
alimentos para o crecemento ou para a reparacin dos tecidos danados ou
desgastados.
7. DI TODO O QUE SAIBAS DOS LPIDOS
Os lpidos son nutrientes orgnicos cunha funcin principal de servir como
reserva enerxtica do organismo. Os lipidos mis abundantes nos alimentos son
as graxas e os aceites.
As graxas e os aceites teen distinta orixe e diferentes propiedades.
Os lpidos son a nosa reserva enerxtica. Representan enerxa a longo prazo xa
que se alamcenan nas clulas do tecido adiposo e s se emprega en caso de que
non haxa suficientes glcidos nos alimentos que inxerimos.
Cando se consomen glcidos en exceso o noso organismo convrteos en lpidos e
almacnaos tamn no tecido adiposo.. Desta maneira , os glcidos ,
especialmente os azucres, convrtense en graxa corporal e provocan obesidade.
8. DI TODO O QUE SAIBAS DOS PRTIDOS OU PROTEINAS
As proteinas son nutrientes orgnicos abundantes sobre todo na carne, o peixe e
os ovos. O noso organismo emprega a maior parte das protenas obtidas dos
amimentos para o crecemento ou para a reparacin dos tecidos danados ou
desgastados.
As protenas son molculas orgnicas de gran tamao que estn formados pola
unin doutras molculas mas simples chmadas aminocidos.
No aparello dixestivo as protenas descompense nos seus aminocidos. Estes,
a travs do sangue, chegan s clulas que os empregan para construr as sas
propias prtenas. A sntese de protenas nun proceso moi complexo e
enerxeticamente mooi custoso.
Ao ser molculas orgnicas, como os glcidos e os lpidos, as protenas tamn
poden ser utilizadas polas clulas para producir enerxa. Sen embargo, a
degradacin de protenas produce residuos txicos que pasan ao sangue e deben
ser expulsados pola urina en forma de urea. Por este motivo non son moi bos
combustibles e as clulas s as utilizan para producir enerxa cando carecen de
glcidos ou de lpidos.

9. COMPLETA
GRAXAS
ESTADO A T AMBIENTESlido
ORIXE

ACEITES
Lquido

Animal

Vexetal

ALIMENTOS

manteiga, toucio, embutidos.

Olivas, sementes
de xirasol, millo,soia,
cacahuetes

SADE

Consumo excesivo: prexudicial.


Aumentan o colesterol no sangue

Son mis solubles.


Baixan o colesterol
no sangue.

10. DI TODO O QUE SAIBAS SOBRE O COLESTEROL


O colesterol unha substancia imprescindible no noso organismo. Anda que
pertence ao grupo dos lpidos, a sa funcin non enerxtica, no entanto, realiza
funcins tan importantes como formar parte das membranas celulares ou servir
como precursos para fabricar outras molculas como as hormonas sexuais ou os
cidos biliares.
Algns alimentos, especialmente as graxas animais, favorecen o aumentos da
cantidade de colesterol no sangue, o que pode resultar moi prexudicial para o
organismo. O colesterol, cando est en exceso, precipita e depostase nas paredes
das arterias, podendo chegar a obstruilas. O efecto pode chegar a ser un infarto.
11. A) QUE SON OS CIDOS GRAXOS? Os cidos graxos son molculas de
carbono, hidrxeno e oxiseno, que se combinan co glicerol para formar os
triglicridos, compoentes fundamentiais dos lpidos ou graxas. B) QUE TIPOS
DE CIDOS GRAXOS SON SALUDABLES?Os cidos graxos insaturados
(son graxas boas) POR QUE? Son importantes porque o noso organismo
incapaz de fabricalo. Contribuye a estabilizar o metabolismo das graxas no
organismo. C) QUE SON OS AMINOACIDOS?As protenas son molculas
orgnicas de gran tamao que estn formados pola unin doutras molculas mis
simples chamadas aminoacicidos D) QUE SON OS AMINOCIDOS
ESENCIAIS?Algns dos vinte aminocidos que forman as protenas deben
inxerirse obrigatoriamente na dieta poque as nosas clulas son incapaces de
fabricalos. Estas molculas reciben o nome de aminocidos esenciales.
12. A) DEFINE MINERAIS COMO MICRONUTRIENTES. Chamamos
minerais s substancias inrganicas, semellantes s que conteen os minerais e
rochas do noso contorno, que forman parte das estructuras do noso corpo. B)
PON 5 EXEMPLOS DE MINERAIS POR ORDE DE ABUNDACIA NO
ORGANISMO. Calcio, fforo, potasio, sodio, magnesio, ferro e yodo.
13. DI AS TRES FUNCINS DOS MINERAIS NO ORGANISMO
- Forman parte do material de construccin do esqueleto.
- Son compoentes dos lquidos extracelular e intracelular
- Asociados a molculas orgnicas (coma os glcidos e os lpidos) regulan as
reaccins qumicas que ocorren no organismo.

14. A) QUE SON VITAMINAS . As vitaminas son un conxunto de substancias


orgnicas de natureza qumica moi diferente e con funcins diversas que
resultan indispensables para a sade.B) CLASIFICACIN E EXEMPLOS
DE VITAMINAS. Actuamente recocense como vitaminas trece substancias
distintas, A,B, C, D, E e K.
- As vitaminas A, D, E e K son substancias que se disolven en lpidos polo que
se denominan vitaminas liposolubles. ( o seu exceso perxudicial)
- As vitaminas B e C son substancias solubles en auga e reciben o nome de
vitaminas hidrosolubles . ( non pasa nada se o seu consumo excesivo)
15. EXERCICIO FOTOCOPIADO DOS GRUPOS DE ALIMENTOS
16. EXERCICIO FOTOCOPIADO DA PIRMIDE ALIMENTARIA
17. DI
LEITE, QUEIXO, IOGUR
Grupo ao que pertencen: Alimentos plsticos: grupo III (leite e derivados).
Protenas.
Funcin: O leite e os seus derivados como o queixo e o iogurt, son alimentos
ricos en protenas, calcio e vitaminas A e B. Son productos que non deben faltar
na alimentacin especialmente nas etapas de crecemento.
PAN, PASTA, PATACAS
Grupo ao que pertencen: Alimentos enerxticos : grupo I (cereais, patacas e
Azucre). Glcidos.
Funcin: Son alimentos enerxticos que non deben faltar nunha dieta. Os
cereais, ademais, non achegan protenas e vitamina B e as patacas conteen
cantidades importantes de vitamina C . Son tamn unha excelente fonte de fibra.
MAZ, LARANXA, KIWI
Grupo ao que pertencen : Alimentos reguladores: grupo VI ( vitaminas e
minerais)
Funcin: Ao igual que as verduras e hortalizas estes alimentos son de orixe
vexetal e teen un alto contido en agua. Achganos, sobre todo, minerais e
vitaminas, especialmente vitamina C. Son tamn unha boa fonte de fibra vexetal
e anda que contn azucres , o seu valor enerxtico moi alto.
BERENXENA, REPOLO, TOMATE
Grupo ao que pertencen: Alimentos reguladores: grupo V (vitaminas e
minerais).
Funcin: Son alimentos vexetais que conteen unha gran cantidade de auga.
Son unha boa fonte de vitaminas e minerais, as como fibra. Como case non
Achegan enerxa son moi empregados nas dietas de adelgazamiento.
ATN, OVO, FILETE, PORCO
Grupo ao que pertencen: Alimentos plsticos : grupo IV (carne, ovos, peixe
legumes e froitos secos) Protenas.
Funcin: A carne e o peixe achgannos sobre todo protenas e vitaminas do
grupo B.
Os ovos son tamn unha boa fonte de protenas , pero hai que ter en conta o seu
alto contido de colesterol. Os legumes e os froitos secos son alimentos ricos en
protenas que, ademais, nos achegan enerxa, en forma de glcidos (legumes),
lpidos ( froitos secos) e fibra vexetal.

18. DEFINE ADITIVO ALIMENTARIO E COMENTA BREVEMENTE OS 6


TIPOS QUE HAI.
Os aditivos alimentarios son substancias qumicas sen valor nutritivo que se
engaden aos alimentos en pequenas cantidades para mellorar o seu aspecto ou
prolongar a sa consevacin.
Colorantes: intensifican ou cambian a cor natural dos alimentos.
Conservantes: prolongan a conservacin dos alimentos. Os nitritos e nitratos,
por exemplo, emprganse en carnes e embutidos.
Antoxidantes: impiden que o osxeno do aite altere os alimentos. Engdense a
productos graxos como margarinas ou manteigas para evitar que se volvan
rancios.
Estabilizantes e espesantes: espesan e estabilizan as salsas
Potenciadores do sabor: reforzan o sabor dos alimentos. Estn presentes en
salsas e apertitivos.
Edulcorantes artificiais: son substancias de sabor doce pero sen valor
enerxtico porque non son glcidos. Os mis frecuentes son a sacarina, o
ciclamato e o aspartamo.
19. CANTA ENERXA PRECISAMOS?
Dependen de distintos factores: estatura,peso, idade, sexo e actividade fisica.
20. A) 4 RECOMENDACINS PARA UNHA DIETA EQUILIBRADA B) QUE
PRORCIN A RECOMENDADA DOS MACRONUTRIENTES NA
DIETA?
21. A) FAI UN ESQUEMA QUE REFLICTA OS TRES GRUPOS DE
ENFERMIDADES RELACIONADAS COA ALIMENTACIN E PON OS
NOMES DAS CORRESPONDENTES ENFERMIDADES. B) DI EN QUE
CONSISTEN : MARASMO, ANOREXIA E BULIMIA.
Marasmo: Dbese a unha falta de alimentos continuada, que produce un
adelgazamiento estremo, a inanicin e a morte de mis de cinco millns de
nenos ao ano. unha enfermidade que adoita aparecer asociada a grandes
catstrofes naturais ou s guerras que abocan poboacins enteriras escaseza de
alimentos durante longos periodos de tempo.
Anorexia: un trastorno moi grave que consiste no desexo irracional de
adelgazar. As persoas que sofren anorexia, na sa maioria mozas entre 12 e 18
aos, teen unha percepcin distorsionada do seu corpo e vense gordas anda
que estean por debaixo do seu peso. Por iso rexeitan os alimentos e fan exercicio
fisico en exceso. Mesmo chegan a utilizar laxantes e a provocrense o vmito.
Con estas practicas conseguen unha grande perda de peso e, en consecuencia,
unha desnutricin moi severa que pode rematar coa sa vida.
Bulimia: As persoas afectadas por este trastorno senten desexos de comer de
forma compulsiva e son quen de incerir gran cantidade de alimentos en moi
pouco tempo. Isto failles sentir culpables e, para evitar gaar peso, provcanse o
vmito, unha practica que ten consecuencias moi graves para a sade. En xeral,
o peso destas persoas normal polo que resulta difcil detectar a enfermidade.
22. EXERCICIO 5 PX 50
Une cada termo coa definicin que lle corresponda:
Glcidos: a clula emprgaos para producir enerxa.
Protenas: estn formadas por aminocidos
Vitaminas: poden dividirse en hidrosolubles e liposolubles
Minerais : son substancias inorgnicas indispensables para o organismo
Lpidos : forman a reserva enerxtica do organismo

Fibra: parte non dixerible dos alimentos vexetais que facilita o trnsito intestinal.
23. EXERCICIO 10 PX 50. Completa
O peixe un alimento que achega sobre todo as protenas e a vitamina B.
O enfriame un alimento rico en lipidos
Non debemos abusar dos ovos polo seu alto contido en colesterol.
As hortalizas como a leituga e zanoura son alimentos reguladores
As patacas conteen amidn e moita vitamina A
A froita achega nosa dieta os minerais, vitaminas e azucres.
Os productos lcteos son unha boa fonte de calcio, protenas e vitaminas A e B.
Ademais de protenas , a carne contn vitaminas B e lpidos.
Os legumes son alimentos reguladores que achegan dieta sobre todo fibra.
Os doces e lambetadas achgannos enerxa e s se deben consumir en moi
poucas cantidades.
24. EXERCICIO 15 PX 50
Indica se son verdadeiras ou falsas as seguintes afirmacins:
a) Dez gramos de ldo produce aproximadamente o dobre de enerxa que
dez gramos de glcido.
b) A caloria e o xulio son unidades de enerxa que poden unirse
indistintamente porque son equivalentes
c) As necesidades enerxticas dunha persoa dependen exclusivamente da
sa idade
d) Unha dieta hipoocalrica achega mis enerxa da que se consome
e) O consumo habitual dunha dieta hipercalrica provoca obesidade.
f) Na roda dos alimentos as reas que ocupan os diferentes grupos son
proporcionais sa presenza na dieta
g) As dietas de adelgazamiento deben ser equilibradas e conter alimentos de
todos os grupos.