You are on page 1of 115

Jogtudomnyi Monogrfik 4.

Csehi Zoltn
A Polgri Trvnyknyv
idfogalma
s magnjogunk
idfelfogsa

Pzmny Press

Csehi Zoltn
A Polgri Trvnyknyv idfogalma
s magnjogunk idfelfogsa

A PZMNY PTER KATOLIKUS EGYETEM


JOG- S LLAMTUDOMNYI KARNAK
KNYVEI
JOGTUDOMNYI MONOGRFIK 4.
Sorozatszerkeszt: Schanda Balzs

CSEHI ZOLTN
A POLGRI TRVNYKNYV
IDFOGALMA
S MAGNJOGUNK
IDFELFOGSA

PZMNY PRESS
Budapest 2013

Nmeth Lajos emlknek

A ktet a Pzmny Pter Katolikus Egyetem


TMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0002. sz. projektje
(A tudomnyos kutatsok kibontakoztatsa a PPKE-n)
keretben kerl kiadsra.
Szerz 2013
PPKE JK, 2013

ISSN 1417-7285 (fsorozat)


ISSN 2061-5191 (alsorozat)
ISBN 978-963-308-100-6

Kiadja: a Pzmny Pter Katolikus Egyetem Jog- s llamtudomnyi Kara


1088 Budapest, Szentkirlyi u. 2830. www.jak.ppke.hu
valamint a
Szent Istvn Trsulat, a Pzmny Pter Katolikus Egyetem Kiadja
10530 Budapest, Veres Pln u. 24. www.stephanus.hu
Felels kiad: Dr. Schanda Balzs dkn, s Dr. Rzsa Huba alenk
Felels kiadvezet: Farkas Olivr
Korrektra: Rti Anna
Szerkeszts, nyomdai elkszts: Szakalin Szeder Andrea

Nyoms: Vareg Hungary Kft.


www.vareg.hu

TARTALOM

Elsz

1. Az id a magnjogban mint tma

13

2. Az id jelentsge

15

3. A Ptk. egyes rszeinek idkpe

19

4. Nhny rtelmezsi krds az idvel kapcsolatban


4.1. Lehetetlenls ideje
4.2. rvnytelensg rvnyestsnek ideje
4.3. Felfggeszt felttel idtartama
4.4. Ajndk visszakvetelsnek idkorltja
4.5. Krtrtsi igny idkorltja
4.6. Engedmnyezsrl trtn rtests hatrideje

29
30
31
32
34
35

4.7. Szavatossg rvnyestsnek ideje

36

5. Szerzdsi szabadsg s annak idbeli korltai


5.1. FIDIC
5.2. A Polgri Trvnyknyv
5.3. sszer idn bell trtn joggyakorls kvnalma
5.4. sszefoglals

41
45
48
50

6. Nemzetkzi magnjog s eljrsjog


6.1. Apasg vlelmnek megdntse
6.2. Statutumvlts s id
6.3. A kisgyerek tartzkodsnak az ideje
6.4. Az idtlen tulajdonjog
6.5. Hatrozott idre kttt hzassgrl

51
53
53
54
55

7. Alaki jog
7.1. Cgalapts ideje
7.2. Perbeli legitimci idhatrozottsga
7.3. Kereset s fellebbezs idhatrozottsga
7.4. A keresetlevl ksedelmes benyjtsrl

8. Az anyagi jog alaki korltozsa

57
57
59
66
71

9. A jogszablyok idbeli kollzijnak problematikja


9.1. Bevezets
9.2. Elmleti alapok
9.3. Eurpajogi esetek
9.4. Zr gondolatok

77
82
85
89

10. Objektv szubjektv id


10.1. Krbehats s a krszlels idklnbsge
10.2. Apasg ideje
10.3. vadk s brlet
10.4. Szavatossg nyugvsa
10.5. Telekknyvi elbirtokls

11. Alkotmnybrsg s magnjogi id


12. Zr gondolatok

91
93
94
95
96
99
101

Inhaltsverzeichnis
Der Zeitbegriff im Zivilgesetzbuch und die Zeitauffassung
in unserem Privatrecht

104

Der Zeitbegriff im ungarischen Zivilgesetzbuch


und die Zeitauffassung des ungarischen Privatrechts
1. Die Zeit im Privatrecht
2. Das Zeitbild in den einzelnen Teilen des ungarischen ZGB
3. Weitere Untersuchungen

106
107
113

ELSZ

A hagyomnyos magnjogi dogmatika s szakirodalom az idtnyeznek


a magnjogi jogviszonyok egyes ltszakban tulajdont jelentstartalmat, vagy
azt az igny rvnyesthetsgvel kapcsolja ssze, esetenknt az id folyst
sui generis jogi tnyknt kezeli. Van olyan nzet is, amely szerint az idnek a
magnjogi jogviszonyokban a hozzfztt joghats ad jelentst. Csehi Zoltn
dolgozata a magnjog iddimenzijt az alanyi jog immanens ltelemnek, az
alanyi jog idejnek tekinti, hiszen mg a szemlyisgi s dologi alanyi jogok
idtlensge is az idtnyez sajtos aspektusa, miknt a Windscheid ltal elszr hasznlt Anspruch is csak az, amely tlnyegti ugyan az alanyi jog iddimenzijt, de annak tovbbra is vezrl ereje marad. A tanulmny jdonsga s
eredetisge azonban nemcsak a magnjogi id dogmatikai megkzeltsben,
hanem az elemzs komplexitsban is szembetn.
A szerz a dolgozat tmt elemz els rszben a pogri alanyi jogok idtnyezit a Ptk. rendszerbe gyazottan vizsglja, kimutatva, hogy a Ptk. egyes
rszeinek idkpe hat eltr, klnbz idfelfogst ttelez. Az id-dimenzi
ilyen relcikban val feltrsa a szakirodalomban merben j, egyttal alkalmas a gyakorlat megtmogatsra s a kutats tovbbfejlesztsre is.
Az rs taln legszembetnbb eredetisge a kvetkez, az idfaktort egyes
tnyllskrkben interpretl fejezet, amelyben egyebek kztt a szerz les s helytll kritikval illeti a jogalkalmazsi gyakorlatot, egyttal
azt konstruktv rszben a bri jogfejleszts krbe tartoz, rszben de lege
ferenda tartalm ajnlsaival megtmogatja.
A dolgozat kvetkez rsze a szerzdsi szabadsg idfkeit, idkorltait
elemzi, a vizsglatba beemelve a magnjogi id dimenziit trendez kzjogi
idt, amelynek sorn olyan keretszablyokban megfogalmazott id-relcikat
vizsgl, mint a kell id, a felkszlsi id, a lehet legrvidebb id, a
krlmnyek ltal indokolt id, az ltalban megszabott id stb., s ezek
egyetlen tnyllsba srtsre, az sszer idn bellisg idfaktorra tesz
javaslatot.

22

Elsz

A magnjog totalits ignynek megfelelen s a kutats komplexitsnak


az ignyvel elemzi az alanyi jog idaspektust a kvetkez fejezetben a szerz a nemzetkzi magnjog trgykrben. Csehi Zoltn egyes, extra-klnleges
tnyllsok kivlasztsval eredeti mdon mutat r arra, hogy az id hogy nyomul be a kollzis jogba, s hogy az idbelisg az, amely kizkkenti a nemzetkzi magnjogi tnyllst eredeti llapotbl. A fejezeten araszolva spedig
nemcsak a mondanival, de a trtnetek izgalmassga miatt is mintha csak
Shakespeare-t olvasn az ember: Kizkkent az id, h krhozat, /Hogy n szlettem helyrehozni azt.
A dolgozat nem lenne teljes, ha a szerz nem vizsgln a Windscheid ltal
deprocesszualizlt anyagi magnjog mellett az alaki magnjog idkpt. Ez a
fejezet megintcsak kemny brlata a bri jognak, feltrva annak ellentmondsait az n. hivatali id s a modernebb technikai eszkzk gy a fax s az
email sszefggsben, e krben helyesen krdre vonva az Alkotmnybrsg
jogalkot helyetti kompetencijt is. A szerz rmutat arra, hogy a korbbi vszzadok kommunikcis szintjre felptett eljrsjogi szablyok bri rtelmezse a 21. szzad kommunikcis kzegben teljessggel elfogadhatatlan.
Annak rdekben, hogy az anyagi jog rvnyeslst az alaki jog ne korltozza,
konstruktv s teleolgikus rtelmezsi szably alkalmazst ajnlja.
A jogszablyok idbeli kollzijrl szl fejezetben Csehi Zoltn a magnjog
legklnbzbb intzmnyrendszereibl a tulajdonjog, a szerzi jog, a gazdasgi trsasgok joga krbl merti az idkollzi trvnyileg rendezetlen
tnyllsait, s ezekre vetti a magnjog-tudomny idkzi jogra vonatkoz elmleti tteleit, majd ezeket veti ssze konkrt eurpajogi jogesetek kapcsn
az eurpai autonm jogrtelmezs ltal helyesnek tartott jogalkalmazssal. A
fejezet taln legfbb rtke az arra val implicit figyelemfelhvs, hogy a frissen
elfogadott j Polgri Trvnyknyv tmeneti szablyainak megalkotsa sorn
a trvnyhoznak szigoran az idkzi jogra vonatkoz magnjogi dogmatika
mentn kell eljrnia.
A dolgozat slyos gondolatokban gazdag kvetkez fejezete a termszettudomny objektv idfaktornak szubjektv magnjogi nzpontjait elemzi. A grcs al vett klns tnyllsok kapcsn mint amilyenek pl. a krbehats s
a kr manifesztcija kztti, sokszor vtizedes Latenzperiode, vagy az apasg
ideje, vagy ppen a hibs teljests krben a hiba-ok s az szlels ideltoldsa, stb. a szerz a ketts, objektvszubjektv idfelfogs mellett rvel, s
nzete szerint ezek egyttessgt kell a jognak a maga rendszereiben tkrznie.
A magnjog-kzjog eltr idfelfogsnak kollzijt jelenti meg a dolgozat a zrgondolatok eltti utols fejezete, amelyben a szerz a napnl is

Elsz

23

vilgosabban kimutatja, hogy a magnjog helyenknt tves idfelfogsa teljesen


flslegesen alapjogi problmv tuprozdik, s alkotmnyossgi beavatkozshoz vezet az, ami magnjogi tra tartozik.
Csehi Zoltn magnjogunk idfelfogsrl szl dolgozata nll, j, eredeti
alkots, amelyben a magnjog szinte valamennyi intzmnyrendszern t bemutatja a szerz, hogy a magnjogi id amely dogmatikailag felfogsban az
alanyi jog immanens eleme hogy vlik elevenn az anyagi s alaki magnjogban, tovbb a nemzetkzi magnjogban, s hogy olykor hogyan szabadul ki az
alanyi jog fogsgbl s kel nll letre, tovbb hogy azt hogyan befolysolja
az alapjogi s az eurpajogi gondolkods, vgl hogy a magnjog id-dimenzijnak tfog elemzse ms sszefggsekkel egytt milyen mdon segti a
jogmegvalsuls s a jogalkalmazs folyamatt. Teljes szakmai meggyzdssel ajnlom a dolgozatot publiklsra, mert az megjelensre mlt s rdemes.
Mindenekeltt segti az elmletet a tma tovbbi kutatsban, orientlja, st
egyenesen helyes irnyba befolysolhatja a bri jogot, a jogalkalmazsi gyakorlatot, a doktorandusz-kpzs hasznos forrsanyagv vlhat, de az alapkpzsben is a felsbb vfolyamos hallgatk szmra komoly rsos segdlet
lehet az elmlyltebb magnjogi kpzsben.
Budapest, 2013. februr 23.

Dr. LBADY Tams CSc


egyetemi docens
volt alkotmnybr
ny. tltblai elnk s
cmzetes kriai br

Mintegy huszonngy vszzaddal ezeltt Csuang-ce egyik lmban lepknek ltta magt, s mikor felbredt, nem tudta, hogy ember-e, aki lmban lepknek vlte magt, vagy pedig lepke, amely
embernek lmodja magt. De ne az breds, hanem az lom pillanatval foglalkozzunk; vagyis annak egyik pillanatval. Azt lmodtam, hogy lepke vagyok, amely a levegben repked s semmit
sem tud Csuang-cerl olvassuk az si szvegben. Sosem fogjuk
megtudni, hogy Csuang-ce egy kertet ltott-e, s gy tnt, hogy afltt repdes, vagy hogy ez mozg, srga hromszget ltott, amely
nyilvnvalan nmaga volt, az ellenben nyilvnval elttnk, hogy
jllehet az emlkezetbl szrmazott szubjektv volt az a kp.
(Borges)
Mindennek megvan az rja,
s minden szndknak a maga ideje az g alatt:
Van ideje a szletsnek s a hallnak;
ideje az ltetsnek s az ltetvny kiszedsnek.
Ideje az lsnek s ideje a gygytsnak,
ideje a bontsnak s ideje az ptsnek.
Ideje a srsnak s ideje a nevetsnek;
ideje a jajgatsnak s ideje a tncnak.
Ideje a k eldoblsnak, s ideje a k
sszeszedsnek; ideje az lelkezsnek, s
ideje az lelstl val tartzkodsnak.
Ideje a keressnek, s ideje az elvesztsnek;
ideje a megrzsnek, s ideje az eldobsnak.
Ideje az eltpsnek, s ideje a megvarrsnak;
ideje a hallgatsnak, s ideje a szlsnak.
Ideje a szeretetnek, s ideje a gylletnek;
ideje a hbornak, s ideje a bknek.
(Prd, 3, 1-8.)
Az g sznbl tudtok kvetkeztetni, az idk jeleit
meg nem tudjtok felismerni? (Mt 16,3)

1. AZ ID A MAGNJOGBAN MINT TMA

Az idproblematika a magyar magnjogi knyvekben, dolgozatokban s jogesetekben legtbbszr vletlenszeren s elbjva jelenik meg.1 A tma olyan slynak tnik, hogy mg csak vzlatos feldolgozsval sem tallkoztunk eddig.
Az sszefoglal knyvekben, tanknyvekben nhol fel-, felbukkan, de legtbbszr az elvls s a jogrvnyests krben, illetve az idbeli kollzi kapcsn.
Szladitsnl az id mint jogi tny kerlt trgyalsra, s az id mint tnyllselem
szerepel.2 A tnyllselem a jogi helyzet keletkezshez s megsznshez kapcsoldik. Asztalos Lszl absztrakt polgri jogi elmletben a jogviszony megsznsnek eseteknt trgyalja az id jelentsgt.3 A jogviszony tant a polgri
jog alapjv emel Asztalosnl az id viszonylag korltozott jelentsggel br,
kizrlag a jogviszony megsznse krben, bemutatva a jogveszts s az elvls kztti alapvet klnbsget. Lbady Tams mutatott r elszr az id
vals szerepre a magnjogban, s szemlyhez kapcsoldik az a ttel is, hogy
az idnek a magnjogi jogviszonyokban a hozzfztt joghats ad jelentst.4
Ez az idfelfogs mr tlmutat a mg mindig ltalnosnak nevezhet, az esemnyek egyms utni trtnseinek az elrendezst alapul vev s csak azt
vizsgl idfogalomtl. A jog s id rszletes elemzse s a jogi gondolkods
szintjre emelse mg vrat magra, jllehet a filozfiai gondolkods fell5 az
els szp dolgozatok mr megjelentek.6 Az alaki jog kapcsn Gsprdy Lszl
1

PESCHKA Vilmos: A jogszably visszahat rvnyessge. In: VKS Lajos: Liber amicorum. Egy
technikai jelleg feldolgozs. Budapest, 2000. 723. MATZ Gyrgy: Az id a jogban, avagy
hatridk, hatrnapok, elvls. Budapest, 1996.

SZLADITS Kroly: A magnjogi tnyllsok. In: SZLADITS Kroly (szerk.): Magyar Magnjog.
ltalnos Rsz. Szemlyi Jog. Budapest, 1941. 39. , 379381.

ASZTALOS Lszl: Polgri jogi alaptan. Budapest, 1987. 228.

LBADY Tams: A magyar magnjog (polgri jog) ltalnos rsze. BudapestPcs, 1998. 314.

Gerhart HUSSERL: Recht und Zeit. Frankfurt aM, 1955.1065.

K ARCSONY Andrs: Filozfia trsadalomelmlet. Budapest, 2010. 7088. Rendkvl eredeti


megltsokkal s szemllettel. KARCSONY Andrs TECHET Pter: Id s jog. In: MEZEY Barna
(szerk.): A szimblumok zenete. Budapest, 2011. 269293. K ARCSONY Andrs: Az id problmja a jogi szimblumkutats sszefggsben. Jogtrtneti Szemle, klnszm, 2007. 1518.

28

Az id a magnjogban mint tma

dolgozata tett erre egy ksrletet, de dogmatikai mlysgekbe vgl nem ment
bele.7 A jelen dolgozatban az id tbb aspektust kvnjuk felvillantani a magnjogon bell, s azon ttelnket igazolni, hogy az id tudatosan vagy csak a
sors esetlensge tjn meglve a jogalkalmazst talakt, megjt ervel br.
Mivel ezen jelensg esetleges s legtbbszr a tnylls egyedisgbl fakad,
krdsnk az, vajon az id ezen hatsa a magnjogi jogalkalmazs szmra
tudatosthat-e? llspontunk szerint a jog idfogalma kzvetlenl felhvhat a
szablyok rtelmezsnl s alkalmazsnl egyarnt. Ezt a ttelnket kvnjuk
jelen munkkban rviden kifejteni.
Dolgozatunk els rszben a Polgri trvnyknyvnk idkpt, idfelfogst kvnjuk bemutatni, majd a rvid kitekints utn egyes rtelmezsi krdseket felvetni. Az alaki jog idproblmira csak utalunk, vgl az idfogalombl,
az id-hatsbl ered tanulsgokat kvnjuk sszegezni.

K ARCSONY Andrs: A kommunikci s az id. (A felejts mint kommunikcielmleti problma) In: IVASK Lvia (szerk.): rthet kommunikci. Szeged, Szegedi Tudomnyegyetem,
2005. 2731. K ARCSONY Andrs: Az idisg krdse Hart A jog fogalma cm mvben.
Vilgossg, 2002. 9295. 43 (1012) K ARCSONY Andrs: Ceaseless time. Annales Universitatis
Scientiarum Budapestiensis de Rolando Etvs nominatae. Sectio iuridica. Budapest, ELTE
llam- s Jogtudomnyi Kar, 38 Tom. 1997. 2340.
7

GSPRDY Lszl: A polgri per iddimenzija. Budapest, Akadmiai, 1989.

2. AZ ID JELENTSGE

Az id dimenzijnak a trgyalsa s rtelmezse magval az emberi gondolkodssal egyidej,8 az id nem csak a vilgkpnk, vallsunk, hanem mindennapjaink olyan dimenzija, amely az emberi tudat s percepci alapelemt kpezi.9 Alig van a kultrnak paramtere, amely jobban jellemezn lnyegt,
mint az idfelfogsa. Ebben testesl meg, ezzel fgg ssze a kor vilgrzkelse, az ember az emberi magatarts, tudat, letritmus viszonya a klnbz
dolgokhoz.10 Az id ezen magtl rtetdttsgbl fakadan mint mindenki
szmra egyrtelm s tapasztalhat, meglhet fizikai valsgunk rsze, amelyet a jelenlegi vilgunkban a filozfia11 s a vallsok mellett lnyegben csak
8

A sokat idzett Szent goston-i gondolatokat jra s jra rdemes elolvasni:


Mi az id? Megmagyarzza ezt valaki knnyen s rviden? Megrti valaki gondolati mlyn legalbb annyira, hogy szban kifejezze? Pedig csevegseink sorn semmit sem emlegetnk olyan megszokott ismers gyannt, mint ppen az idt. rtjk, ha kimondjuk a szt.
rtjk akkor is, ha msok ajkn halljuk emlegetni.
Teht mi az id? Ha senki nem krdezi tlem, akkor tudom. Ha azonban krdeznek kell
megmagyarznom, akkor nem tudom. Mgis nagy merszen lltom: tudom, ha semmi el
nem mlnk, nem beszlhetnnk mlt idrl, ha semmi nem kvetkeznk, nyomt sem lelnnk jv idnek, s ha semmi sem volna jelen, hinyoznk akkor a jelen id. mde mikppen van ez a kt id, mlt s jv, ha a mlt mr nincsen, s a jv mg nincsen? A jelen
pedig, ha mindig jelen maradna, s nem zuhanna a mltba, nem id volna, hanem rkkvalsg. Ha teht a jelen csak gy lehet id, ha mltba hanyatlik, mikppen mondjuk rla, hogy
ltezik? Hiszen ltezsnek oka ppen az, hogy nem lesz. Nem mondjuk teht valsgos
idnek, csak gy, ha arra trekszik, hogy majd ne legyen. Aurelius AUGUSTINUS: Vallomsok.
Ford. Vradi Istvn. Budapest, 1982.

Esszisztikus feldolgozs: LOSONCZI gnes: Az ember ideje. Budapest, 2009. Alapvet az idvel kapcsolatosan Jorge LUIS BORGES: Az id jabb cfolata. Budapest, 1987.; Jorge Luis BORGES:
Az id. In: Jorge Luis BORGES: Az s kastly. Budapest, 1999. 118132.

10

Aron Jakovlevics GUREVICS: A kzpkori ember vilgkpe. Ford. Eld Nra. Budapest,
1974. 80.

11

Henri BERGSON: Id s szabadsg. Ford. Dienes Valria. Budapest, 1923.; GADAMER: Az res
s betlttt idrl. In: Hans-Georg GADAMER: A szp aktualitsa. Budapest, 1994. 85110.;
Martin HEIDEGGER: Az id fogalma. Budapest, 1992. 2752.; Martin HEIDEGGER: Lt s id.
Ford. Vajda Mihly, Angyalosi Gergely, Bacs Bla, Kardos Andrs, Orosz Istvn. Budapest,
1989. Edmund HUSSERL: Eladsok az idrl. Budapest, 2002.; NYRI Kristf: Kp s id.
Budapest, 2011.; NYRI Kristf: A konzervatv idnzet. www.hunfi.hu/nyiri; NYRI Kristf:
Szubjektv id. www.hunfi.hu/nyiri; NYRI Kristf: Id s kommunikci. www.hunfi.hu/nyiri

30

Az id jelentsge

a modern fizika s pszicholgia prbl rsznkre rtelmezhet s tudatosthat


jelensgg tenni, a szociolgia pedig jdonsgknt kezeli.12 Maga az id mrsnek a problematikja is vezredes trtnettel br.13 A modern fizika idkpe
amennyiben csak a napjainkban megdl relativitselmletre utalok viszont
mr tbb mint szz ves,14 s ezen felismerseknek a szellemtudomnyok krben val percepcijban a jog s annak tudomnya vtizedes ksedelemben
van.15 Ennek okait nem elemezzk, knny lenne a jog konzervatv, a sz nem
politikai rtelemben vett tulajdonsgval magyarzni ezt a ksedelmet. Itt nem
egszen errl van sz. Egyrszt a jog mindig egy adott idszak, korszak szlemnye, de azon sajtos kpessggel rendelkezik, hogy szletsnek kort kpes
tllni. Ennek legjobb pldja a rmai jogi gondolkods mai napig meghatroz ereje. A 21. szzad embernek ideje s iddimenzija alapjaiban eltr jogszablyaink alapjait napjainkig meghatroz grg-rmai-knonjogi szablyok
keletkezsnek s vilgnak iddimenzijtl, a tudatosts ezen szablyok
modern, napjainknak megfelel alkalmazst segtheti el. Csak egyetlen plda, a rmai jogban az elvls egszen a posztklasszikus korig ismeretlen volt,
II. Theodosius csszr 424-ben kiadott constittija ltalnostotta az actiones
perpetue elvlst 30 vben.16 De akrhonnan is szmtjuk a rmai jog kezde12

Norbert ELIAS: Az idrl. Ford. Bernyi Gbor. In: GELLRIN LZR Mrta (vl.): Idben lni.
Trtneti-szociolgiai tanulmnyok. Budapest, Akadmiai, 1990. 1547.; Pierre BOURDIEU:
Gazdasgi gyakorlat s id. Az algriai parasztok idkezelsi attitdjei. Ford. BERNYI Gbor.
Uo. 4859.; Edward PALMER THOMPSON: Az id, a munkafegyelem s az ipari kapitalizmus.
Ford. Bojtr B. Endre. Uo. 60116.; Werner BERGMANN: Az id a szociolgiban. Szakirodalmi
ttekints az idszociolgiai elmlet s kutats helyzetrl. Ford. Kisbali Lszl. Uo. 117
174.; Martin KOHLI: Trsadalmi id s egyni id. Az lett a modern trsadalom szerkezetvltozsban. Ford. Schulcz Katalin. Uo. 175212.

13

HAHN Istvn: Naptri rendszerek s idszmts. Budapest, 1983.; Hans LENZ: Kleine
Geschichte der Zeit. Wiesbaden, 2012.

14

Lsd ehhez Werner HEISENBERG: A rsz s az egsz. Budapest, 1983. Stephen HAWKING: Az id
rvid trtnete. Budapest, 2004.; Stephen HAWKING: A mindensg elmlete. Budapest, 2009.;
Stephen HAWKING Roger PENROSE: A tr s az id termszete. Budapest, 1999.

15

Ulrich LUFT: Az id Egyiptomban. In: RVA Judit GYARMATI Jnos (szerk.): Kzeltsek
az idhz. Budapest, 2002. 715.; K ALLA Gbor: Idszmts s trtneti emlkezet
Mezopotmiban. Uo. 1633.; FRHLICH Ida: Id s trtnelem az kori Izraelben. Uo. 34
45.; Norman HAMMOND: Idszmts s rs az si majknl. Uo. 4656.; FERENCZY Mria:
Idszmts s nnepkr a hagyomnyos Knai vilgban. Uo. 5773.; KELNYI Bla: A teremts ideje a tibeti asztrolgiban a kozmikus Tekns mtosza. Uo. 7494.; WILHELM Gbor:
zsiai idkpek birodalmak peremn. Uo. 95118.;VOIGT Vilmos: Az id szerepe a magyar
folklrban. Uo. 119133.; PCS va: nnep, rtus s idszemllet a parasztsg hagyomnyos
kultrjban. Uo. 134151.; BARNA Gbor: Id s emlkezet. Uo. 152171.; KESZEG Vilmos: A
genealgiai emlkezet szervezse. Uo. 172212.

16

Martin SCHERMAIER: Recht in der Zeit, Zeit im Recht. In: Dietmar GOLTSCHNIGG (Hrsg.):

Az id jelentsge

31

tt, a rmai magnjogban vszzadokig ismeretlen volt az igny elvlsnek


a gondolata, s valamilyen jogon kvli magyarzata kell hogy legyen annak
bevezetsre. A mi modernnek tekintett idfelfogsunk, vagy idpercepcink
arra is lehetsget ad, hogy ugyanazon magnjogi tnyllsra akr eltr iddimenzikat vettsnk. A jog jelene s jvje a trtnelemben mr szmos esetben megmutatta az ellentmondsos jellegt, a trsadalmi-politikai vltozsok
iddimenzijban trtn arculat- s jellegvltozst.17 Klfldi pldk is azt
mutatjk, a jog s az id kapcsolata olyan j kutatsi terletet jelent, amely a jog
szemlletnek gazdagtst s rnyaltabb megrtst eredmnyezi.18

Phnomen Zeit. Stauffenburg Verlag, 2009. 242.


17

PESCHKA Vilmos: A modern jogfilozfia alapproblmi. Budapest, 1972. 245246.; HARMATHY


Attila: A rendszervlts utni idszak polgri jogrl. In: SRKZY Tams VKS Lajos
(szerk.): Ersi Gyula emlkknyv. Budapest, 2002. 1337.; u: A magyar polgri jog. In:
KULCSR Klmn BAYER Jzsef (szerk.): Trsadalom, politika, jogrend. Budapest, Magyar
tudomnytr IV. 2003. 549562.

18

Gnther WINKLER: Zeit und Recht. WienNew York, 1995., illetve a francai nyelv irodalombl Jean HAUSER: Le temps en droit de la filiation. in Festschrift fr Reiner Frank.
Frankfurt aM Berlin, 2008. 211224; tovbbi irodalom olvashat K ARCSONYTECHET i.
m. munkjban.

3. A PTK. EGYES RSZEINEK IDKPE

Az 1959-es Ptk. hat rsze lnyegben hat eltr idt, idfelfogst, iddimenzit
mutat. Az els rsz ht paragrafust a termszetjogi rkkvalsg blcsessge
hatja t, idtl fggetlenl megfogalmazott maximk s kijelentsek, deklarcik erejvel. A 6. tnyllsa19 az id viszonylatban is kivtelknt mutatkozik,
ez is indokolja, hogy inkbb ktelmi jogi tnyllsknt, mint egy kdex bevezet rendelkezseknt fogjuk fel.
A msodik rsz, szemlyek rsze idkpe ennl bonyolultabb, s lnyegben
kt eltr aspektust mutatja az idnek. Az egyik a szemly az ember, itt a
szablyok az ember tudati tulajdonsgaira alapozva napjaink tapasztalati tnyeit tkrzik, biolgiai, pszichs, trsadalmi kzfelfogst s tapasztalatokat
kzvettenek, mikor tekinthet az egyn nmagrt felels embernek (Ptk.
817. , 2225. ). Ezen tlmenen az ember itt addig br relevancival, mg
l s beszmthat tudattal rendelkezik, a hallig. Ehhez a hallhoz sajtosan
kapcsoldik majd a kegyeleti jog20 s az rklsi jog, lnyegben a hall idtlensgnek a tulajdonsgait kzvettve. A gondnoksg, a gondnok kirendelse,
a zrlat elrendelse21 s hasonl normk nem ide val szablyok, ezek alapvet
eljrsi jellege mellett az ezekbl tkrzd idfogalom nem a sttusz, hanem
a cselekvs idarct mutatja. Ezen rsz figyelemre mlt rendelkezse a holtnak

19

Ptk. 6. A brsg a krnak egszben vagy rszben val megtrtsre ktelezheti azt, akinek szndkos magatartsa ms jhiszem szemlyt alapos okkal olyan magatartsra indtott,
amelybl t nhibjn kvl krosods rte.

20

Ptk. 85. (3) bek. Meghalt szemly emlknek megsrtse miatt brsghoz fordulhat a hozztartoz, tovbb az a szemly, akit az elhunyt vgrendeleti juttatsban rszestett. Ha a meghalt
szemly (megsznt jogi szemly) j hrnevt srt magatarts kzrdekbe tkzik, a szemlyhez fzd jog rvnyestsre az gysz is jogosult.

21

Ptk. 18. (1) bek. Ha cselekvkpessget korltoz vagy kizr gondnoksg al helyezs irnti
perindts indokolt, s az rintett szemly vagyonnak vdelme srgs intzkedst ignyel, a
gymhatsg a vagyonra zrlatot rendel el, s ezzel egyidejleg zrgondnokot rendel ki. A zrlatot elrendel hatrozat ellen nincs helye fellebbezsnek. / (2) A zrlatra, illetve a zrgondnok
mkdsre a brsgi vgrehajtsrl szl trvny biztostsi intzkedsek vgrehajtsra
vonatkoz fejezetnek a rendelkezseit kell megfelelen alkalmazni.

34

A Ptk. egyes rszeinek idkpe

nyilvnts tves trvnyi idtartama,22 ahol a trvny a brt azzal a hatalommal ruhzza fel, hogy az eltnt embert t v eltelte utn holtnak nyilvnthassa.
Ez a szably msknt lt a Ptk. hatlybalptekor s napjainkban. 1960-ban a
vilg fizikai bejrhatsga s megismerhetsge ssze sem volt hasonlthat
napjaink megismersi lehetsgvel, lnyegben 24 rn bell a vilg brmely
rszre eljuthatunk, de odautazs nlkl is az informcik a vilg brmely rszrl nem felttlenl a google-earth alkalmazsval, vagy az rbl trtn
kukkolssal sokkal gyorsabban s knnyebben beszerezhetk. Ez az informcis robbans a Ptk. tves idtartamt valjban a helyre tette, s relis idtartamm alaktotta t azrt, mert napjainkban t v alatt jval tbb ismeret s
informci szerezhet be taln tlsgosan is sok , mint tven vvel ezeltt.
sszefoglalva, a holtnak nyilvnts t ve az ember antropolgiai sajtossgaihoz mrten abszolt szmknt hiba tnik hossz idnek, az ember lethez s
a jogkvetkezmnyhez, azaz a halla egyenrtk bri tnymegllaptsnak
slyhoz kpest arnytalan, s sokkal inkbb a hzastrs s rksk vagyonjogi trelmetlensge jut kifejezsre ebben az t vben, semmint az eltnt szemly
rdekeinek vdelme. t v tvollt s eltns azzal jrhat, hogy a br holtnak
nyilvnthat brkit. A bri hatalom ezen mlysgt ez az t v mg drmaibb
teszi. Mg a bntetjogban sem minsl t v kiugr bntetsi ttelnek. Az tves idtartam rtelmezsi tartomnyba az is beletartozik, hogy az eltnt szemly vagyont illeten annak t v utni hasznlata, hasznostsa, gazdlkods
a vagyonnal, a vagyon megvsa szempontjbl gazdasgilag indokolt, de adott
esetben t v mr tlsgosan is sok idvesztssel jrhat, ha a vagyon tovbbra
is jogilag uratlan maradhatna.
A szemlyek jognak msik rsze, a nem termszetes szemly jogalanyokra
vonatkoz szablyozs napjainkra lnyegben hasznlhatatlann vlt, s pusztn a formai hatly az, ami lteti ezen normkat, tartalmi rvnyeslse az
llamra s az alaptvnyokra vonatkoz szablyozson tl nem jelents (Ptk.
2874/H. ). Az id ebben a krben az idtlen ltezst sugallja. Az llam esetben az idtlen valsg sugrzik a szablybl, llam mindig volt, van s lesz, mg
a tbbi jogi szemlynl s nem termszetes jogalanynl a trvny csak lerst
ad, a keletkezs s megszns lehetsge csak az alaptvnynl van nmikpp
vzlatosan kidolgozva. Az alaptvny szablyaibl is ltezsnek idtlensge
az, ami elssorban kiolvashat, s ezt klfldi pldk, tbb szz ve mkd
alaptvnyok igazoljk is. A magyar trtnelem s jogtrtnet ilyen pldkat
22

Ptk. 23. Az eltnt szemlyt brsgi hatrozattal holtnak lehet nyilvntani, ha eltnstl
szmtva t v eltelt anlkl, hogy letben ltre utal brmilyen adat ismeretes volna.

A Ptk. egyes rszeinek idkpe

35

nem tud mutatni, az alaptvny nem tud vszzadokkal tovbb lni, mint alaptja, de ennek okai jogon kvliek. Az alaptvny megsznsre vonatkoz
szablyozs utal az iddimenzira, amely szerint megsznik az alaptvny, ha
az alapt okiratban meghatrozott id eltelt. Ez azt jelenti, hogy az alapt
joga, hogy alaptvnynak lett, idtartamt meghatrozza. Az alapt dnthet
gy, hogy az alaptvny kvzi idtlen, egy vagy tbb emberltn tnyl alaptvny legyen, s akkor az alaptvny alapt okiratba foglalt alapti akarat,
az adott cl megvalstsnak a ktelezettsgvel tllheti megalkotjt, st,
az alaptvny lete nincs is tovbbi idkorlthoz ktve, csak a clja megvalstsnak feladathoz. Ebben az esetben az alaptvny letnek, mkdsnek
meghatrozsa krben az id a cl urv vlik, egy ms dimenziban kap
alrendelt szerepet. A trtnelem hatrozza meg lnyegben ltt. Ennek a kvetkeztben az alaptvny idejt ez a szably elvlasztja a klvilg idejtl s
egy j nll idparamterrel, az alaptvnyi cl elrsnek feladathoz kti.
Az alapti akarattal megfogalmazott cl megvalstsnak lehetsge vagy
megvalsthatsga fogja jelenteni az alaptvny idejt. Ezrt az alaptvny egy
ms idben l, alapt akaratval megfogalmazott clidben, amelyben olyan
jogi fogalmak, mint lehetetlenls s kls jogszablyi vltozsok msodrendnek minslnek. Az alaptvnyban az rkhagy szelleme s akarata l tovbb,
az alaptvny azt az akaratot teszi kvzi halhatatlann, egy ms iddimenziba
helyezi. Nem vletlen, hogy az alaptvny mr a trtneti kezdetektl fogva a
halottkultuszhoz s a hallhoz kapcsoldan jelent meg.23
Polgri trvnyknyv szemlyhez fzd jogok szablyai egyrszt a bevezet rendelkezsek rkkvalsgnak idejt mutatjk, hiszen hasonl termszetjogi fogantatsbl erednek, a trvny a jogrvnyestsre, elvlsre sem
szab trvnyi hatridket (Ptk. 7585. ). A szemlyhez fzd jogok egyes
szellemi alkotsokra is alkalmazandk, a Ptk. httrvdelmet adott ezekre is.
Ennek az idfogalomnak egyik nagyon szp megfogalmazsa volt az 1969-es
szerzi jogi trvny szablya [12. (1)]: A szemlyhez fzd jogok idben
korltlanok. A szerz ezeket a jogait msra nem ruhzhatja t s rluk nem
mondhat le.24
23

CSEHI Zoltn: Coincidentia Oppositorum, avagy alaptvny s hall esetre szl rendelkezs.
In: Liber amicorum Studia Lajos VKS dedicata. ELTE JTK, 1999. 40. (3761.), valamint
CSEHI Zoltn: A magnjogi alaptvny. Budapest, 2006. 39. s skk.

24

A francia jog mg kltibben fogalmaz: Lauteur jouit du droit au respect de son nom, de sa
qualit et de son oeuvre. / Ce droit est attach sa personne. / Il est perptuel, inalinable et
imprescriptible. Loi no 92597 du 1 juillet 1992, art L 1211 (2) Code de la proprit intellectuelle.

36

A Ptk. egyes rszeinek idkpe

Visszatrve a Ptk. szemlyhez fzd jogaira, ezek a jogok csak szemlyesen rvnyesthetk, ezrt szerintem ebbl kvetkezen ezen ignyek az ember
idejvel kapcsolandk ssze, nem pedig a ktelmi ignyek idrvnyestsvel.
A szemly megsrtse nem csak ktelmet fakaszthat, hanem olyan jogsrelmet
jelenthet, amelynek az iddimenzija az ember lett meghatroz id, ezrt
vitatom, hogy a ktelmi ignyeken tlmenen itt az tves ktelmi jogi elvlsnek trvnyi szably hinyban az alkalmazsa igazolhat lenne. Ez magval az emberrel azaz sajt magunkkal szemben lenne mltnytalan. Vannak
jogsrelmek, amelyekre az t v sem hoz gygyrt, gy egyes magnjogi ton
rvnyesthet ignyek tekintetben sem. A Ptk. eljrsi szablyait nem elemezzk, hiszen azok nem ide tartoznak.
Polgri trvnyknyvnk harmadik rsze jelenleg mg a tulajdonjog cmet
viseli, amely a statikus llapotok meghatrozsnak a szablyait tartalmazza
(Ptk. 94197. ). Az id fogalma ebben a krnyezetben a legbonyolultabban
jelentkezik. A fldtulajdonost az pletre, az plet tulajdonost a fldrszre
elvsrlsi jog illeti meg meddig? Mikor gyakorolhat ez a jog s meddig
ll fenn, meddig ltezik? Ameddig ez a sttus quo, lehet, hogy csak kt vig,
de lehet, hogy 50 vig ll fenn ez az llapot. Ameddig az plet s a fld msms tulajdonban van, addig ez a jog l, nem vl el (sem a hall tnye, sem az
rkls nem tudja megvltoztatni).
Hasonlan a kzs tulajdonhoz, ameddig kzs tulajdonls ll fenn, az elvsrlsi jog ezen tnyhez nem pedig a tulajdonosok szemlyhez kapcsoldva l. A fldtulajdonos nem foszthatja meg a szomszdos pletet a fldtmasztl meddig? , ameddig a fldtmasz az pletet szolglja, azaz nincs
kln idhatrozs, hanem az llapot az, amely ezen normk rvnyessgnek
idtartamt meghatrozza. A jog tlli mindenkori jogosultsgt. A pldkat
sorolhatnm, a tlpts, rpts szablyaibl fakad dologi ignyekre sem ad
szablyt a trvny, amelybl szerintem az kvetkezik, hogy itt nincs tves elvls, hanem dologi ignyknt rtelmezendk ezekbl a szablyokbl fakad
jogok s az azt rvnyest ignyek.
Az id dimenzija ebben a szablyrendben a tulajdoni ignyek elvlhetetlensgnek trvnyi deklarlsban cscsosodik ki, httrbe szortva az elbirtokls ezt megtr rendelkezseit. A tulajdon ekknt rk, amg van tulajdonos.
A tulajdonos pedig addig van, amg az l, de nem csak egy emberltre szkl,
hiszen a jogutdls ebben a szablyozsban magtl rtetd princpium. Az
egyetlen kivtelt taln az uthagyomny rvn ltrejv, idbelileg korltozott

A Ptk. egyes rszeinek idkpe

37

tulajdonjog jelenti, ahol az els hagyomnyost meghatrozott feltteltl vagy


idponttl j tulajdonos vlthatja fel [Ptk. 645. (2) bekezds].25
A tulajdonjog iddimenzija az, amely egyes idegen dologbeli jogokra is alkalmazand, ameddig dolog van s ltezik, addig van jog is, amg zlogtrgy
megvan, a zlogjog l s rvnyesthet. A ktelmi jogba illesztett szably ezt
megersti: A kvetels elvlse az azt biztost kzizlogbl val kielgtst
nem akadlyozza [Ptk. 324. (3) bek.]. A ktelem s a zlogjog ideje eltr, ez
utbbi a zlogtrgy jelleghez igazodan magnak a dolognak lnyegben elvlaszthatatlan tulajdonsgv vlik, mint pldul a dolog szne vagy kls alakja,
amelyet csak bizonyos tnyek szntethetnek meg. A tulajdonjog ezen rk jellege viszont ahhoz van ktve, hogy a tulajdonosnak ismertnek kell lennie, azaz
nincs tulajdonjog tulajdonos nlkl, ez a kincstalls szablybl fakad elv. A
kincstalls egyik tnyllsa a feledsbe ment tulajdonhoz kti az rtkes dolog
tallst, azaz ha a tulajdonos feledsbe megy, akkor az a dolog megtallhat s
a kincstalls szablyai alkalmazandk.26 A feledsbe ment emberi tapasztalathoz kttt idmlst jelent, legalbb egy genercinyi idt, de a tnylls ennl
rvidebb, de akr hosszabb idmls estben is fennllhat. A tulajdonjogon
bell a birtok ettl eltr, valamint a tulajdonszerzsi mdokban kifejezsre jut
id, ezen tnyllsok kzelebb llnak a ktelemhez, mint a statikus viszonyokat
ler tulajdonjogi szablyokhoz.
A ktelmi jog iddimenzija a korbbiakhoz kpest teljesen eltr, mondhatnnk itt olvashat hatridk kzl t v a maximum, de leginkbb 1 v, hat hnap,
3 hnap vagy azonnal. Pldul a teljests ideje nincs meghatrozva, brmelyik
fl a msik fl egyidej teljestst kvetelheti [Ptk. 280. (1) bek. a) pontja],
vagy utalnk a szban elhangzott ajnlat ajnlati ktttsgre (nyomban lehet csak elfogadni),27 vagy a jogveszts kiktsnek hatalmra (Ptk. 250. ).
A ktelmi jog ideje az azonnali s kiszmtott cselekvs ideje, nem az llapotot,
25

CSEHI Zoltn: Az utrklsrl s a hagyomnyrl. In: TATTAYPOGCSSMOLNR (szerk.):


Pro vitae et scientia. nnepi ktet Jobbgyi Gbor 65. szletsnapja alkalmbl. Budapest,
2012. 7190.

26

132. (1) bek.: Ha valaki olyan rtkes dolgot tallt, amelyet ismeretlen szemlyek elrejtettek,
vagy amelynek tulajdonjoga egybknt is feledsbe ment, kteles azt az llamnak felajnlani.

27

211. (2) bek.: Az ajnlattev ktttsgnek idejt meghatrozhatja. Ennek hinyban jelenlevk kztt vagy telefonon tett ajnlat esetben az ajnlati ktttsg megsznik, ha a msik
az ajnlatot nyomban el nem fogadja. Tvollevnek tett ajnlat esetben az ajnlati ktttsg
annak az idnek elteltvel sznik meg, amelyen bell az ajnlattev tekintettel az ajnlatban
megjellt szolgltats jellegre s az ajnlat elkldsnek mdjra a vlasz megrkezst
rendes krlmnyek kztt vrhatta. Jogszably az ajnlati ktttsg idejt eltren is szablyozhatja.

38

A Ptk. egyes rszeinek idkpe

nem az ember tulajdonsgait, hanem a magatarts, a cselekvs trvnye ltal


elvrt idejt, idtartamt kzli, hogy a vagyonmozgssal kapcsolatos ignyek
rvnyestsre kerljenek s a meghatrozott idn bell a statikus llapotba,
legalbbis vgleges jogi llapotba kerljenek. Jllehet szmos idhatrozst
tartalmaz a Ptk., mgis rendkvl hinyos ez a szablyozs is, pldul fedezetelvons rvnyesthetsge (Ptk. 203. ), az elvsrlsi jog gyakorlsnak
idkorltja, az elszerzds idtartama (Ptk. 208. ) meddig kti a feleket, nincs
szablyozva. Mikor, mitl szmtand s milyen idtartamon bell lehet az ellls gyakorolni? Ezen szablyozsi hinyossgok a ktelmi ignyekre megadott
elvls generlis szablyai alapjn tbb-kevsb meghatrozhatk.
Az alapveten vagyonmozgsra szolgl jogok s ignyek mellett az id a fl
ktelezettsgnek a belltt s megszntt jelentheti. A szerzdsi jog alapjn a
felek urai lehetnek a ktelmi jogi idnek, az id rvnyeslsnek egymskzti
korltait is megllapthatjk, st jogvesztsben is megllapodhatnak (250. ).
Ez a rugalmassg, dinamikus idfogalom jn t a szablyozson, ha a szerzds tarts jogviszonyt hoz ltre, akkor az id hatsait a szerzdsre a brsg a
szerzdsmdosts krben korriglhatja (Ptk. 241. ).
Nagyon fontos norma a jogszably hatlynak szerzdses viszonyokra vonatkoztatott szablya, amely szerint: Jogszably a hatlybalpse eltt megkttt szerzdsek tartalmt csak kivtelesen vltoztathatja meg. Ha a szerzds megvltozott tartalma brmelyik fl lnyeges jogos rdekeit srti, a fl
krheti a brsgtl a szerzds mdostst, vagy ha jogszably msknt
nem rendelkezik a szerzdstl elllhat. [226. (2) bekezds]. A szerzds
ideje a szerzdsktskor adott id s krlmnyek ltal megadott id, a szerzds lnyegben ksbb is ebben az idskban l, pontosabban a szerzdsben
l tovbb ez a kezdeti idsk. Az idzett jogszablyi hely rszben tvezet az
idbeli kollzi egyes krdshez is. A felek megllapodst az idben ksbb
megalkotott norma rintheti, a megolds a bri korrekci, vagy az ellls. Ez
utbbi egy elnys szerzds esetn nem igazi megolds, ha ez a vagyoni elny
a jogalkots folytn nem kpes megvalsulni. rdekes lehet ezen normnak a
lehetetlenlssel val kapcsolata, azon bell is a gazdasgi lehetetlenls problmja.
A ktelmi jogon bell a krtrtsi jogunk is az azonnali teljes krtrts
ktelezettsgnek iddimenzijban l (Ptk. 360. ), hiszen a krtrtsi igny
a kr bekvetkeztvel nyomban esedkess vlik ismt tudattartalomtl fggetlenl , s a jogalap nlkli gazdagods is ebben az iddimenziban l (Ptk.
364. ). A ktelmi jogi iddimenzi egyes rszletproblmira mg visszatrnk.

A Ptk. egyes rszeinek idkpe

39

sszefoglalva, a ktelmi jogi igny a vagyonszerzs vitatst rvid idkorltok kz szkti, maga az elvls is lnyegben csak itt van szablyozva,28 a
vagyonszerzs vdelmt szolglja az, hogy a vagyoni gyarapods jogi vdelmet
kapjon. gy korunk egyik irnyt tveszmje, a minl gyorsabban, minl nagyobb vagyon szerzsnek filozfija is akr kiolvashat belle.29
A kdex tdik rsze a hall vgtelensgnek idejt tkrzi, a halllal egyidejleg (vagy az azt kzvetlenl kvet pillanatban?) bell a jogutdls, rkl
az is, aki nem tud rla, mg tudat, a tny ismerete sem kell hozz, a hall elrendezi a statikus vagyoni viszonyokat, felosztja a hagyatkot s ignyeket nyit
meg (Ptk. 598684. ). A halllal rtjk meg az idt, amelyet a hres orvos
Alkmain fogalmazott meg: Az embereknek azrt kell meghalniuk, mert nem
tanultk meg sszekapcsolni a vget a kezdettel.30
A ktelesrszi igny ktelmi ignyknt val rtelmezse jabb kori jogunk
egyik fejlemnye,31 nem illik az rklsi jog idn-tren kvli vilghoz. A Ptk.
idfogalma az rklsi jog nlkl nem rtelmezhet, amiknt maga az id az
rtelmt az rkkvalsgban kapja meg.32 Az id ebben a rszben ktarc,
egyrszt a maga esetlegessgt knyelmetlenl rvnyesti, ki hal meg elbb a
msik eltt, pldul pr napos hzassg tragikus vge esetn (leszrmaz nem
lvn) rkl-e a tll hzastrs?33 Emlthet egy msik plda, az rdemtelensg krbl, a mlt homlyba vesz cselekmny esetn, amely kitagads alapjul szolglhat, vajon megbocstatott-e, s mikor, az rdemtelensg oka vagy az
rdemtelensg bne soha el nem vl? Szintn ide sorolhat a hagyatki vagyon
28

RUDOLF Lrnt: Az elvls. Budapest, 1961.; BR Gyrgy: Az elvls intzmnye.


Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica Section Juridica et
Politica. Miskolc, Tomus XXVI/2. 2008. 541557. ; BR Gyrgy: A ktelmi jog alapintzmnyei Az elvls. In: PUSZTAHELYI Rka (szerk.): A magnjogi kodifikci eredmnyei:
Miskolci konferencik 20062007. Miskolc, Novotni Alaptvny, 241255.; BR Gyrgy: Az
elvls szablyai az j Ptk.-ban. In: CSK Csilla OLAJOS Istvn: (szerk.): nnepi tanulmnyok Prugberger Tams professzor 70. Szletsnapjra. Miskolc, Novotni Alaptvny, 2007.
5060.

29

SCHERMAIER i. m. 240.

30

GADAMER i. m. 96.

31

STH Lszln, in: PETRIK Ferenc (szerk.): Az rkls joga. Budapest, 1991. 255.; VKS Lajos:
rklsi jog. Budapest, 2010. 110. Rviden sszefoglalja a korbbi magyar jog felfogst is.

32

HEIDEGGER (1992) i . m. 27.: Ha az id a maga rtelmt az rkkvalsgban nyeri el, akkor


onnan kiindulva kell megrtennk is.

33

Jogunk ezt a hinyossgt az j Ptk. tervezete orvosolja, lsd T/7178 javaslat 7:4. [Kiess
az rklsbl] szablya: (1) Kiesik az rklsbl, aki nem li tl az rkhagyt. A kzs balesetben vagy ms hasonl kzs veszlyhelyzetben elhunyt szemlyek az egyms utn trtn
rkls tekintetben a hall belltnak sorrendjtl fggetlenl kiesettnek tekintendk.

40

Csehi Zoltn

eredetnek idn tli jellege, honnan, kitl eredt az rkltt vagyon, s vajon l-e
gi rks? Az vek hossz sora nem elegend, hogy ezen ignyeket, jogrvnyeslseket kioltsa, a tbb mint tz ve elkvetett jogsrts vagy a vagyon gi
jellege. Ez a ktarcsg jellemzi az utrkls tilalmt, mikzben az uthagyomny korltlan kikthetsge rvnyesl, azaz az rkhagyt hagyomny esetben megilleti az a jog, hogy a hagyomny tulajdonjogt akr tbb szemlynek
juttassa, akik idben egymst vltjk majd.34
Ptk. 645.
(1) Az rkhagy olyan vgrendeleti intzkedse, amely szerint az rksgben vagy annak egy rszben valamely esemnytl vagy idponttl kezdve az eddigi rkst ms vltja fel, rvnytelen. Az elssorban
nevezett rks halla esetre trtnt rksnevezs azonban mint helyettes rksnevezs megll, ha annak felttelei megvannak.
(2) Ez a rendelkezs nem zrja ki a feltteltl vagy idponttl fgg hagyomnyrendelst. Az, aki a hagyomny trgyt megszerezte, azzal
a felttel vagy idpont bekvetkezsig sem lk kztt, sem hall
esetre nem rendelkezhet. A hagyomny trgyul szolgl ingatlanra
az ingatlan-nyilvntartsban elidegentsi s terhelsi tilalmat kell bejegyezni. Ez a rendelkezs harmadik szemly jhiszem s ellenrtk
fejben szerzett jogt nem rinti.
Az rklsi jog Janus-arcnak msik vetlete viszont az rkjogban vgtelenl trelmes idt mutatja, hiszen nincs idkorlt az osztlyra bocstand
s betudand vagyonnl, nincs korlt a tekintetben, hogy mikor trtnt az gi
vagyon szerzse, vagy a vgrendelet mikor kszlt, azt akr 20 vagy akr 30
vvel korbban is rhattk. Ezen vgtelennek tn idknek az emberi let ad
keretet s rtelmet. De vannak egyb hinyossgok, meddig utasthatja vissza
az rks az rksget? A trvny annyit mond, a hagyatk megnylta utn.
Msrszt az itt megadott egyes hatridk vgtelen hossznak tnnek, 15 v a
ktelesrsz alapjnak meghatrozsnl,35 ami hromszorosa a holtnak nyilvntshoz szksges idtartamnak.

34
35

Lsd ehhez: CSEHI (2012) i. m. Eltr szably az j Ptk. 2013:V. tv. 7:28.
Eltr szably az j Ptk. 2013:V. tv. 8081. .

A Ptk. egyes rszeinek idkpe

41

Ptk. 666.
(1) A ktelesrsz alapja a hagyatk tiszta rtke, valamint az rkhagy
ltal lk kztt brkinek juttatott adomnyok juttatskori tiszta rtke.
(2) Ha az adomnynak juttatskori rtkkel val szmbavtele brmelyik rdekeltre slyosan mltnytalan, a brsg az adomny rtkt
az sszes krlmnyek figyelembevtelvel llaptja meg.
(3) A hagyatk tiszta rtknek kiszmtsnl a hagyomnyokat s a
meghagysokat nem szabad teherknt figyelembe venni.
Ptk. 667.
(1) Nem tartozik a ktelesrsz alapjhoz
a) az rkhagy ltal a hallt megelz tizent vnl rgebben
brkinek juttatott adomny rtke.
Szintn 15 vet r el a trvny a szoksos mrtk berendezsi s felszerelsi trgyakkal kapcsolatban az gi rkls krben (613. (3) bekezds).36 Az
rklsi jogunk ideje a sttusz pillanatnyi megzavarsa utni llapot, egyes ktelmi ignyek kielgtse mellett, az j status quo bellta. Az rklsi jogunk
nem a hallbl fakad jogutdls egyetlen pillanatra pl, hanem a hall ltal
elrendezni vlt vagyoni status quo sugallatra. Ezrt is vitatott, vajon a vgrendelet rvnytelensgre korltlan id ll-e rendelkezsre azon az alapon, hogy
az rkls ipso iure trtnik?37 Krds, vajon a csatlakoz eljrsjog, a hagyatk tadsnak alaki normi ezt az idfogalmat ttrhetik-e, s ha igen, milyen
alapon. De olyan krdsek, mint a vgrendelet hatlytalansga, knnyen megrthetk s elfogadhatk, ha az rklsi jog iddimenzijban vizsgljuk, nem
pedig ms rendszerben.38
A Ptk. hat rsze anlkl, hogy a hatodik rszre kln kitrnnk lnyegben egymstl eltr, hat fle idfelfogst mutat. Vannak thallsok a tulajdonjog s az rkjog kztt, valamint a vagyonmozgsra vonatkoz szablyok
36

Ptk. 613. (3) bek. Tizent vi hzassg vagy bejegyzett lettrsi kapcsolat utn a tll hzastrssal vagy bejegyzett lettrssal szemben a szoksos mrtk berendezsi s felszerelsi
trgyakra gi rkls cmn nem lehet ignyt tmasztani.

37

VKS Lajos: Testamentary Formalities in Hungary. In: Kenneth G. C. REID Marius J. DE


WAAL Reinhard ZIMMERMANN (eds.): Testamantary Formalities. Oxford, 2011. 267268.

38

FLDI Andrs: rvnyessg s hatlyossg a vgrendeleteknl. Kzjegyzk Kzlnye, 1998.


XLV/78. 212.; BESSENY Andrs: A joggyletek rvnyessge s hatlyossga. Jura, 2000.
VII. vf. 2. sz. FLDI Andrs: Don Quijote s a lidrcek jabb szrevtelek a joggyletek
rvnyessgrl s hatlyossgrl. Fldesi Tams Emlkknyv. Budapest, 2004. 146158.

42

A Ptk. egyes rszeinek idkpe

Ptk.-ban val elhelyezsktl fggetlenl, akr az rkjogban, vagy a dologi


jogban , idvetlete egymstl eltr. A fenti ttekints nem lenne teljes, ha
csaldjogi szablyainkat nem vennnk sorra, de idkorltok miatt erre szban
nem kerl sor. Az a kpzet, hogy a jog hasonlan az ember ltal meglt vilghoz keletkezik, s egyszer megsznik, nem hatja t valamennyi szablyunk
idkpt, lnyegben a ktelmi jogi ignyekre szkl.
A Ptk. egysges idkpet rgzt szablyozst nem tartalmaz, az elvls
normi a ktelmi jogi, szerzdsi jog ltalnos rszben tallhatk. A tbbi
jogra lnyegben nincs szably.39 A ktelmeket rint szablyozson tlmenen
csak esetlegesen tartalmaz elvlsi normkat, a jogrvnyests lehetsgnek
idintervallumt ltalnos jelleggel nem szablyozza.40 Az idhatrozs normit pedig mr nem is tartalmazza, hanem csak a Ptk.-ben foglalhattak helyet.
Mennyiben volt tudatos ez a koncepci a Ptk.-nak a hajdani kodifikcija sorn,
nem tudom, knnyen lehet, hogy csak a vletlenek sszjtka, vagy a rmai jog
tt ereje fejezdik ki benne. De teljesen mindegy, mivel az elkszlt kdex
ezt a rendszert mutatja. A vletlennek ugyangy megvan a maga helye letnk
folysban, mint a tudatos magatartsnak, st. A ksbb rpl trvnyek idszemllete, s a szablyozs egyenetlensge mr-mr megoldhatatlan problmkat mutat.41

39

Figyelemre mlt bri jogfejlesztst javasol ebben a trgyban KEMENES Istvn: Az idmls
joghatsval sszefgg egyes krdsek. Brsgi Dntsek Tra, 2011/2. Kemenes tgabb
rtelemben vett ktelmi ignyek-nek nevezi a szemlyhez fzd vagy dologi jog megsrtsbl keletkez, tovbb az rklsi jogi s csaldjogi rendelkezsekbl szrmaz egy ignyeket.

40

Eltr nzet LBADY (1998) i. m. 317.; ehhez CSEHI Zoltn: Van-e ltalnos rsze a magyar
magnjognak? Polgri jogi kodifikci, 2000/2. 2325., illetve teljes terjedelemben kzlve
CSEHI Zoltn: Dik ksrtse. Magnjogi s kultrtrtneti tanulmnyok. Budapest, 2005.
132133.

41

POMEISL Andrs Jzsef: A kezes s a gazdasgi trsasg tagja felelssgnek (mgttes felelssg) elvlse. Iustum Aequm Salutare, 2007/3. 191200.; GRDOS Istvn: A kezessg
esedkessge s elvlse, Gazdasg s Jog, 2012. jlius-augusztus, 2027.

4. NHNY RTELMEZSI KRDS


AZ IDVEL KAPCSOLATBAN

4.1. Lehetetlenls ideje


Az id jelentsgt egyik korbbi dolgozatomban a lehetetlenls s a ksedelem kapcsn mr elemeztem.42 A problma viszonylag egyszer, meddig,
milyen hossz ideig lehet az ads ksedelemben, s a ksedelem idtartama
alapjn mikor rtelmezhet mr lehetetlenlsknt, tovbb a lehetetlenls
idtartama vajon ksedelemmel vagy a szerzds megsznsvel jr?
Ha a szolgltats teljestst lehetetlenn tev akadly csak idleges, akkor
hrom idpontban vizsgland, hogy a ksedelem vagy az idleges lehetetlenls vglegess val belltnak esett, azaz lehetetlenls jogkvetkezmnyeit
kell-e alkalmazni:
Ha a lehetetlenls a teljests esedkess vlsa eltt ll be, ebben az esetben
mg nem ll be a ktelezetti ksedelem, de az tmeneti akadlyoztats bizonytalansga a teljestsbe vetett bizodalmat gyengti. Ennek abban az esetben lehet
ltjogosultsga, amikor a lehetetlenls a teljestst vglegesen meghistja, pld.
a szolgltatand trgyat ellopjk. (Krds, vajon egyltaln esedkess vlhat-e
a lehetetlenn vlt szolgltats?) Ha nem vgleges a lehetetlenls, akkor mg
nem llnak be a jogkvetkezmnyek, sem a ksedelem, sem a lehetetlenls
[kivve pld. Ptk. 395. (3) bekezds a vllalkozsi szerzds krben].
Msodikknt a teljests esedkess vlsnak idpontja vizsgland, amikor
az ads teljestsi ktelezettsge bell; ebben az idpontban mg lehetsges,
hogy nem esett ksedelembe az ads (pld. jogosulti ksedelem miatt), s mindez
akadlyozza a teljests kiknyszerthetsgt.
Harmadik idpont, amikor a teljestsre ktelezett mr ksedelembe esik,
s a jogosultnak megnylik a joga az rdekmls folytn a ksedelembl ered elllsra. A magyar jog ksedelemre vonatkoz szablyait javasoljuk al42

CSEHI Zoltn: A kirly megbetegedett: a szerzds lehetetlenl. Az id dimenzija a lehetetlenls krben az idszakos lehetetlenls problmja. In: Liber Amicorum E. Lontai.
Emlkknyv Lontai Endre egyetemi tanr tiszteletre. Budapest, ELTE JK, Polgri Jogi
Tanszk, 2005. 3752.

44

Nhny rtelmezsi krds az idvel kapcsolatban

kalmazni erre az esetre, nem pedig a lehetetlenlst. [Ez lnyegben megegyezik Grosschmid ltal emltett szolgltats elszegsvel (rdekmls
tzetesbtse), azaz a ktelezett az eredeti szerzdses szolgltatssal mr nem
rhatja le ktelezettsgt.]
Azoktl az esetektl eltekintve, amikor nem fix gyletrl, vagy nem egyedileg meghatrozott szolgltatsrl van sz,43 llspontunk szerintnk a harmadikknt emltett esetben az tmeneti lehetetlenlsre a ksedelem jogkvetkezmnyei alkalmazandk.

4.2. rvnytelensg rvnyestsnek ideje


A szerzds rvnyessge, hatlyossga az iddimenziban knnyebben rtelmezhet, s jogi normk alkalmazsa, rtelmezse is egyszerbb. A szerzds
rvnyessge csak meghatrozott ideig tehet krdss, az id az rvnytelensget felmorzsolja s az rvnytelensget jogilag kioltja. Ez viszonylag egyrtelm a megtmadhat szerzdsek krben, nehezebb a semmissg esetn
megadott norma rtelmezsnl.
Pontatlanul van megfogalmazva az a norma, hogy a szerzds semmissgre
brki hatrid nlkl hivatkozhat.44 Ez gy nem igaz, s nem is illik a ktelmi
jog iddimenzijhoz sem, ezt a brsgaink nagyon helyesen mr felismertk s fellrtk. Hatrid nlkli ignyek nincsenek a szerzdsek jogban,
amit ez a norma valban mondani kvn, az az, hogy a semmissg olyan hibja a szerzdsnek, amely a trvny erejnl fogva l s hat, s amely a bri
jogalkalmazs hivatalbl vizsgland krdse egyben. De nem hatrid nlkl
vizsglhat krds, hanem a szerzds idtartamhoz szorosan kapcsoldik, s
a ktelmi ignyekre vonatkoz elvls alapjn rtkelend. Akr a mr teljesedsbe ment szerzds esetn, akr a feledsbe ment szerzds esetn az sszer
idben trtn joggyakorls ktelmi jogi kvetelmnyt ez a szably nem tudta
fellrni, nagyon helyesen.

43

Egyedileg meghatrozott szolgltats, egy msik esetkr zrtfaj szolgltats, melybl nincs
elegend mennyisg VILGHY Mikls ERSI Gyula: Magyar Polgri Jog. I. ktet. Budapest,
Tanknyvkiad, 1965. 414.

44

Ptk. 234. (1) bek. A semmis szerzds rvnytelensgre ha a trvny kivtelt nem tesz
brki hatrid nlkl hivatkozhat. A semmissg megllaptshoz kln eljrsra nincs szksg. (2) bek. nincs kzlve. Lsd ehhez EBH.

Nhny rtelmezsi krds az idvel kapcsolatban

45

Ez az, amirl szlunk, hogy az id a jogot a maga tulajdonsghoz torztja,


mint a modern fizika felfedezse, hogy az id a teret talaktani kpes. A jog
ideje itt is eltr a meglt, tapasztalt idtl, s a jog sajtos tert, logikjt kveti.
A mr teljestett szerzds tmadhat-e, ha a teljeststl t v eltelt, de a
jogosult most jn r, hogy tveds, megtveszts trtnt? Nem pusztn a teljests tnye, hanem az azta eltelt id ezt az igazsgtalansgot feledni rendeli
szerintnk, s a megtmadsi igny amely a Ptk. sz szerinti rtelme alapjn
a tveds s megtveszts felismerstl szmlltatja megtmadsra vonatkoz
idtartamot, az eltelt id mondhatnnk a kls vilg ideje - slya alatt mr
nem tud rvnyre jutni, de mg helyesebb lenne, ha a szerzdsi jog ideje alapjn mondannk, az igny mr nem rvnyesthet.

4.3. Felfggeszt felttel idtartama


A felfggesztett felttelhez kttt szerzds vajon meddig kti a feleket (Ptk.
228229. )?45
Ptk. 228.
(1) Ha a felek a szerzds hatlynak belltt bizonytalan jvbeni esemnytl tettk fggv (felfggeszt felttel), a szerzds hatlya e
felttel bekvetkeztvel ll be.
(2) Ha a felek a szerzds hatlynak megszntt tettk bizonytalan jvbeni esemnytl fggv (bont felttel), a felttel bekvetkeztvel
a szerzds hatlya megsznik.
(3) Az rthetetlen, ellentmond, jogellenes vagy lehetetlen felttel semmis; az ilyen felttellel kttt szerzdsre a rszleges rvnytelensg
szablyait (239. ) kell alkalmazni.
Ptk. 229.
(1) Amg a felttel bekvetkezse fggben van, egyik fl sem tehet
semmit, ami a felttel bekvetkezse, illetleg meghisulsa esetre
a msik fl jogt csorbtja vagy meghistja. Ez a szably harmadik
szemly jhiszemen s ellenrtk fejben szerzett jogt nem rinti.
(2) A felttel bekvetkezsre vagy meghisulsra nem alapthat jogot
az, aki azt felrhatan maga idzte el.
45

2011.2327; BH2011.340; BH2011.192; BH2011 139; EBH2010.2222; BH2009.295.


Ld. Az j Ptk. 2013: V. tv. 6:116117. .

46

Nhny rtelmezsi krds az idvel kapcsolatban

(3) A felttelre vonatkoz szablyokat megfelelen alkalmazni kell arra


az esetre is, ha a felek a szerzds hatlynak belltt vagy megszntt valamely idponthoz ktttk.
Hny napot, hnapot, st vet kell vrni arra, hogy a felttel belljon? Nincs
idhatrozs a Ptk.-ban, ez a hinyossg a ktelmi, pontosabban szerzdsi jogunk iddimenzijnak segtsgvel orvosolhat. t v alatt az ignyek elvlnek, maximum t vig ktheti a feleket a hatlyba nem lpett szerzds. De
a felttel tnybellsnak idejt is kell vizsglni, hogy a felttel bekvetkeztt
milyen tnyek ksleltetik vagy akadlyoztatjk, vagy esetleg lehetetlentik. Ha
felttel iddimenzija prognosztizlhat ami az ilyen szerzdsek esetben
letszer, pldul adsvtel az ptsi engedly jogerre vlsval lp hatlyba, akkor ennek a felttelnek ksedelme vagy elmaradsa lesz az, amely a szerzds hatlyosulst megadja, s a feleket a szerzdses ktelembl kiszabadtja, mentesti.

4.4. Ajndk visszakvetelsnek idkorltja


Szerzdsi jogunkbl az ajndkozs visszakvetelhetsgnek az ignyt
emeljk ki vizsgldsunkban. A Ptk. kimondja az ajndk visszakvetelhetsgt, s megadja az egyes tnyllsokat, de nem szab ennek idbeli korltot.
Szerintnk nem is kell kln szably, de a PK 76. llsfoglals egyes ttelei nem
egszen helynvalk.
PK 76. szm
I. Az ajndkozs alapjul szolgl feltevs vgleges meghisulsa miatt csak akkor kvetelhet vissza az ajndk, illetleg csak akkor kvetelhet az ajndk helyben lpett rtk, ha az ajndkozs szszes krlmnyre kiterjed vizsglds alapjn az llapthat meg,
hogy valamilyen lnyeges krlmnyre vonatkoz feltevs indtotta az
ajndkozt az ajndkozsra, s e feltevs nlkl az ajndkozsra
ktsget kizran nem kerlt volna sor. E tekintetben a bizonyts az
ajndkozt terheli.
II. Az ajndkozs alapjul szolgl feltevs vgleges meghisulsa miatt az ltalnos elvlsi idn bell kvetelhet vissza az ajndk,
illetleg kvetelhet az ajndk helybe lpett rtk. Ez a jog az ltalnos elvlsi idn bell is elenyszik azonban akkor, ha azt az
ajndkoz megfelel ok nlkl hosszabb ideig nem gyakorolja.

Nhny rtelmezsi krds az idvel kapcsolatban

47

III. Az ajndkozs alapjul szolgl feltevs vgleges meghisulsa miatt az ajndk az egyb felttelek meglte esetn is csak akkor
kvetelhet vissza a megajndkozott rkstl, illetleg az rkstl csak akkor kvetelhet az ajndk helybe lpett rtk, ha e jog
gyakorlsa a feltevs jellegre, az ajndkozs krlmnyeire s az
ajndkoz letviszonyainak alakulsra tekintettel a trsadalmi felfogs szerint indokolt.
IV. Az ajndkoz rkst ltalban nem illeti meg az a jog, hogy viszszakvetelje az ajndkot, illetleg kvetelje a helybe lpett rtket.
Az ajndkoz ltal mr megindtott pert azonban az ajndkoz
rkse a perbeli jogutdls szablyai szerint folytathatja. Az ajndkoz rkse a sajt nevben kivtelesen akkor kvetelheti vissza
az ajndkot, illetleg akkor kvetelheti az ajndk helybe lpett rtket, ha az ajndkozs okt ad feltevs az javra, illetleg az
javra is szl, s e jog gyakorlsa a feltevs jellegre s az ajndkozs
krlmnyeire tekintettel a trsadalmi felfogs szerint indokolt.
V. Nem kvetelhet vissza az ajndk, illetleg nem kvetelhet az ajndk helybe lpett rtk, ha az ajndkozs alapjul szolgl feltevs
meghisulst az ajndkoz felrhat magatartsa okozta.
A visszakvetels irnti jogbl fakad igny a PK 76. llsfoglals szerint az
ajndkozs alapjul szolgl feltevs vgleges meghisulsnak idpontjban
vlik esedkess mondja a bri jog. Az ajndkozsi gylet teljestsn mr
tz ve tl vagyunk, s azt kveten megnylhat egy j igny, amely annak
teljestst rinti? Az ingyenessg miatt az idt s a kzben kialakult sttuszt,
nem beszlve az ajndkozs trgyt rint esetleges vltozsokat hagyjuk figyelmen kvl? Vajon mirt kell adnunk ennek az ignynek egy j idskot,
kiemelve a szerzds idejbl? Mi indokolhatja ezt? Maga a PK 76. llsfoglals gyngtette sajt szablyt, egyrszt azt mondja, megnylik az igny, de ez
a jog az ltalnos id bell is elenyszik azonban akkor, ha azt az ajndkoz
megfelel ok nlkl hosszabb ideig nem gyakorolja. j fogalmakat kellett bevezetni, hogy ez a ttel a ksbb megnyl visszakvetelsi jog tana tarthat legyen, mint a jog elenyszse, hosszabb ideig tart nem gyakorlsa a
jognak, amelyek tarthatatlansgra s nknyes jellegre nem kvnok utalni,
melyek nmagban is ktsgess teszik ezt a szablyt. Ennl mr az is helyesebb megoldsnak tnik, ha az igny nyugvst mondjuk ki, hiszen az elvlsi
ignyek nyugvsnak a Ptk. csak kivtelesen ad vgs hatrokat.

48

Nhny rtelmezsi krds az idvel kapcsolatban

Ehhez hasonl de nem egyenrtk az a bri gyakorlat, amely a hibs


teljestsbl ered krtrtsi ignyt, hasonlan az ajndkozshoz, a szerzds
idkeretbl kiemeli, s a szerzds teljestst kveten, a szavatossgi hatridk lejrtt kveten, st egyes esetekben az ltalnos elvlsi idn tl is, a
kr bekvetkeztnek idpontjtl rvnyesthetnek tartja.

4.5. Krtrtsi igny idkorltja


A szerzdsszegsbl fakad krtrtsi igny kilp a szerzds keretbl, s
nll idbeli rvnyesthetsget kap, feltve, hogy a kr szerzdsszegsi
alapja megll, s a krosods tnye csak ksbb jelentkezik, vlik felismerhetv.46 Pldul a vradsbl szrmaz hepatitis fertzsbl fakad ignyek hoszsz vek lappangsa utn ersdnek krosodss. A bri jog magyarzatt az
a sajtos magyar szably adja, amely szerint az igny nyugvsnak a Ptk. nem
szab hatrt, lnyegben a tnylls esetlegessgei azok, amelyek az igny nyugvsnak idtartamt, 2 v, 5 v, vagy csak nhny hnap, meghatrozzk. Az
errl folytatott vita az j Ptk. ksztse sorn melyben jogveszt hatridket
javasoltam bevezetni elssorban a bri munka knnytse vgett47 vgl is
azt a blcsessget javasolta a trvny erejv tenni, amely szerint a viszonylag
csekly szm esetre ez a megolds a brnak kell mozgsteret ad, hogy helyes
s igazsgos tletet hozzon. Ez a nyitott nyugvsi id hasonl esetekben megelzi az elrelthatsg kvetelmnyt, a jogbiztonsg jogvesztssel megfogalmazott merev hatrt. (Szerzds teljestst kveten 10 v utn valamennyi
ebbl fakad igny jogvesztv vlik vagy valami hasonl normt.) Vajon a
jog szigor korltja, jogveszts esetn megfelel megolds lenne ilyen ignyekre? A jogveszts korltja az elrelthatsg, s a szerzdsbl fakad ignyek
egyrtelm idbeli meghatrozottsga fontos alappillre a szerzdses jognak.
Az rvnyesthetsg elemi erej igazsgtartama viszont ezeket az elveket a
kivtel erejvel fellrja, s a jog idejt kiszaktja magbl a jognak ebbl a
kzegbl, s az igazsgossg rvnyeslsi krbe utalja. Kicsit patetikusan
fogalmazva: Az igazsgossg vgtelen s hatrtalan ideje az, ami kifejezsre
jut ebben a gyakorlatban, httrbe szortva a jog s htkznapunk meglt idejt.
46

Brsgi Dntsek Tra, 2011. 2446 eseti dntsben a Szegedi tltbla a krtrtsi igny
elvlst a teljeststl szmolta.

47

CSEHI Zoltn: Krdsek s felvetsek az elvls szablyozsrl az j Ptk.-ban, 2011. szeptember 16-ai munkaanyag az j Ptk. kodifikcijt vgz Operatv Bizottsga rszre.

Nhny rtelmezsi krds az idvel kapcsolatban

49

llspontunk szerint a ktelmi ignyek esetben az elvls nyugvsnl


sem tekinthetnk el a ktelem iddimenzijtl. Az tves hatridket nem
hosszabbthatjuk meg nknyesen jabb 5 vagy akr 10 vvel, amely a ktelmi
jog alapjaival teljesen ellenttes. Az igny nyugvsnak ideje kln vizsgland, s ezen id skja esetn is a ktelmi, szerzdsi jogi gondolkodst kell alapul
vennnk, ha msrt nem, a szerzdsi igazsg abszolt rtke alapjn.

4.6. Engedmnyezsrl trtn rtests hatrideje


Megbzsi szerzdsbl ered jogvitban a megbzott a megbz tudtval s
egyetrtsvel almegbzottat vett ignybe. Az almegbzott vgelszmolssal
megsznt, jllehet a megbzott s kzte lv szerzds alapjn a megbzsi
szerzdsbl a dj 48%-ra volt jogosult a megbzottal kttt szerzds alapjn. Az almegbzott megsznse s nyolc vvel a szerzds megsznse utn
a megbz bejelentette, hogy az almegbzott r engedmnyezte a megbzottal
szembeni ktelezettsgt s beszmtst rvnyest a megbzottal szemben.48
Szmos krdst vetett fel a tnylls ezen rsze, de az egyik az volt, vajon mikor
kell a ktelezettet az engedmnyezsrl rtesteni? Joghatlyos-e az rtests a
szerzds megsznst kveten 7-8 v eltelte utn?
llspontom szerint ktelezett rtestsnek idbeli elhzsa a jogosulti rdekkrbe s kockzatba tartozik, szerintem a ktelezettnek joga van azt tudni,
s a ktelezettsg egyik alapvet eleme, hogy ismert legyen a jogosult szemlye, hogy a ktelezettnek joga azt tudni, hogy kinek a rszre kell teljesteni.
Ha az eredeti jogosult jogutd nlkl az igny rvnyestse nlkl megsznik,
s az igny esedkessgtl mr tbb mint 5 v eltelt, akkor az engedmnyes 8
v utn megtett beszmtshoz mr nem fzdhetnek joghatlyok, mg akkor
sem, ha a beszmtsra az elvls utn is lehetsget ad jogunk, hiszen az engedmnyezs joghatlya a ktelezettel szemben korbban nem llt be.

48

Lsd LB 16.Gfv.X.30.037/2010. sz. gyben.

50

Nhny rtelmezsi krds az idvel kapcsolatban

4.7. Szavatossg rvnyestsnek ideje49


A szerzdsi jogon bell viszonylag bonyolult szablyozs rvnyesl a szavatossgi jogok rvnyesthetsgnek idkorltaira. Ezek a szablyok melyeket
a bri jog vtizedekkel korbban kiegsztett s tovbbfejlesztett napjainkban
vltoztak meg a Kria 2/2012. PJE jogegysgi hatrozata ltal.
I. szm Polgri Gazdasgi Elvi Dnts (2012 korrekci utni vltozat)
I. A szerzdsen alapul szolgltats jogosultjnak a krlmnyek ltal
lehetv tett legrvidebb idn bell meg kell gyzdnie arrl, hogy a
teljests megfelel-e. Hibs teljests esetn a jogosult a szavatossgi
jogait a trvnyben erre meghatrozott elvlsi hatridn bell az
elvls ltalnos szablyai szerint rvnyestheti.
II. Ha a szavatossgi igny a szolgltatott dolog hibjnak ksbbi idszakban val jelentkezse folytn vagy egyb menthet okbl az elvlsi hatridn bell nem volt rvnyesthet, a jogosult a szavatossgi ignyt az akadly megsznstl szmtott hrom hnapon
bell akkor is rvnyestheti, ha az elvlsi id mr eltelt vagy abbl
hrom hnapnl kevesebb id van htra. Megszakad az elvls s
jbl kezddik az elvlsi id, ha a jogosult a szavatossgi ignyt
mg az elvlsi hatrid lejrta eltt rsban kzli a ktelezettel,
tovbb ha a felek a hibs teljestssel kapcsolatos jogvitjukat megegyezssel rendezik, vagy pedig a ktelezett a jogosult kvetelst elismeri. Ha a felek megegyezse vagy az elismers a kellkszavatossg
alapjn fennll ktelezettsg teljestsre hatridt is tartalmaz, az
elvls a hatrid lejrta utn kezddik.
III. A hibs teljestssel okozott kr megtrtse irnti igny rvnyestsre nem vonatkoznak a szavatossgi jogok rvnyestsre megszabott hatridk. Az ilyen ignyt az ltalnos elvlsi idn bell lehet
rvnyesteni.
IV. A szavatossgi ignyt a szolgltatott dolog minden olyan hibja miatt
kell idben rvnyestettnek kell tekinteni, amely a keresetlevlben
megjellt kellkhinyt elidzte. Vonatkozik ez arra az esetre is, amikor a jogosult a hibt tvesen, hinyosan vagy szakszertlenl jellte meg. Ha a jogosult a szavatossgi ignyt a dolognak a megjellt
49

DELI Gergely: Az idtnyez a kellkszavatossg szablyozsban. A hathnapos ignyrvnyestsi hatrid trtneti-sszehasonlt elemzse. Miskolci Jogi Szemle, 2008/2. 3057.

Nhny rtelmezsi krds az idvel kapcsolatban

51

kellkhiny szempontjbl elklnl rsze tekintetben rvnyesti,


ezzel a szavatossgi igny a dolog egyb rszeire nem tekinthet rvnyestettnek.
V. Brmilyen llat szolgltatsra irnyul szerzds hibs teljestse esetn a jogosult a teljeststl szmtott hatvannapos elvlsi
hatrid alatt rvnyestheti a szavatossgi jogait. Ha azonban az
ignyt menthet okbl nem tudja rvnyesteni, szavatossgi jogait
legfeljebb a teljeststl szmtott egy vig rvnyestheti.50
A Ptk. megadta s napjainkban is megadja a szablyozs kereteit s alapnormit, a szavatossgi jogok elvlsi (Ptk. 308. s skk.)51
Ptk. 308.
(1) A jogosult a teljests idpontjtl szmtott hat hnapos elvlsi
hatrid alatt rvnyestheti szavatossgi jogait. Ha a dolog hasznlhatsgnak legkisebb idtartamt hatsgi elrs vagy ktelez
mszaki elrs hatrozza meg (ktelez alkalmassgi id), s ez hat
hnapnl rvidebb, az igny rvnyestsre ez a hatrid irnyad.
(2) Ha a szerzds llat szolgltatsra irnyul, a szavatossgi igny a
teljeststl szmtott hatvan nap alatt vl el.
(3) Nem szmt bele az elvlsi idbe a kijavtsi idnek az a rsze,
amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetsszeren hasznlni.
A szavatossgi jog rvnyesthetsgnek hatrideje a dolognak vagy
jelentsebb rsznek kicserlse (kijavtsa) esetn a kicserlt (kijavtott) dologra (dologrszre), valamint a kijavts kvetkezmnyeknt
jelentkez hiba tekintetben jbl kezddik.
(4) Fogyaszti szerzds esetben a fogyaszt az (1)-(2) bekezdstl
eltren a teljests idpontjtl szmtott ktves elvlsi hatrid
alatt rvnyestheti szavatossgi ignyt. Az ennl rvidebb elvlsi hatridt megllapt kikts semmis. Ha a fogyaszti szerzds
trgya hasznlt dolog, a felek rvidebb hatridben is megllapodhatnak, egy vnl rvidebb elvlsi hatrid azonban ebben az esetben
sem kthet ki.
50

A Kria Polgri Kollgiuma a Legfelsbb Brsg I. szm Polgri Gazdasgi Elvi Dntse II.
pontjnak utols mondatt s a II. ponthoz kapcsold indokols utols bekezdst, valamint a
Legfelsbb Brsg GK 11. szm llsfoglalst nem tartja fenn.

51

Eltr szably az j Ptk. 2013:V. tv. 6:163. .

52

Nhny rtelmezsi krds az idvel kapcsolatban

s jogveszt hatridkn bell (Ptk. 308/A. )52


Ptk. 308/A.
(1) Ha a jogosult ignyt menthet okbl nem tudja rvnyesteni, gy
klnsen, ha a hiba a jellegnl vagy a dolog termszetnl fogva
a 308. -ban meghatrozott hatridn bell nem volt felismerhet, a
szavatossgi jogok rvnyestsnek hatrideje a teljests idpontjtl szmtott egy v, tarts hasznlatra rendelt dolog esetben hrom
v. Ha a ktelez alkalmassgi id hrom vnl hosszabb, az igny
rvnyestsre ez a hatrid az irnyad. E hatridk elmulasztsa
jogvesztssel jr.
(2) Fogyaszti szerzdsben az (1) bekezdsben megllaptott hromves
hatridnl rvidebb hatrid kiktse semmis.
gyakorolhatk, s rvnyeslnek az elvlsre vonatkoz ltalnos szablyok
(Ptk. 324327. -ok).53
Ptk. 324.
(1) A kvetelsek t v alatt elvlnek, ha jogszably msknt nem rendelkezik.
(2) A fkvetels elvlsvel az attl fgg mellkkvetelsek is elvlnek. A fkvetelstl fggetlen mellkkvetelsek elvlse a fkvetelst nem rinti.
(3) A kvetels elvlse az azt biztost kzizlogbl val kielgtst
nem akadlyozza.
Ptk. 325.
(1) Az elvlt kvetelst brsgi ton rvnyesteni nem lehet.
(2) A felek rvidebb elvlsi hatridben is megllapodhatnak; a megllapods csak rsban rvnyes. Az egy vnl rvidebb elvlsi
hatridt a felek rsban legfeljebb egy vre meghosszabbthatjk,
egybknt az elvlsi hatridk meghosszabbtsra irnyul megllapods semmis.
Ptk. 326.
(1) Az elvls akkor kezddik, amikor a kvetels esedkess vlt.
(2) Ha a kvetelst a jogosult menthet okbl nem tudja rvnyesteni,
52

Az j Ptk. nem tartalmazza mr ezt a jogveszt hatridt!

53

Eltr szably az j Ptk. 2013:V. tv. 6:2125. .

Nhny rtelmezsi krds az idvel kapcsolatban

53

az akadly megsznstl szmtott egy ven bell egyves vagy


ennl rvidebb elvlsi id esetben pedig hrom hnapon bell
a kvetels akkor is rvnyesthet, ha az elvlsi id mr eltelt, vagy
abbl egy vnl, illetleg hrom hnapnl kevesebb van htra. Ezt a
rendelkezst kell alkalmazni akkor is, ha a jogosult a lejrat utn a
teljestsre halasztst adott.
Ptk. 327.
(1) A kvetels teljestsre irnyul rsbeli felszlts, a kvetels brsgi ton val rvnyestse, tovbb megegyezssel val mdostsa
idertve az egyezsget is , vgl a tartozsnak a ktelezett rszrl
val elismerse megszaktja az elvlst.
(2) Az elvls megszakadsa, illetleg az elvlst megszakt eljrs
jogers befejezse utn az elvls jbl megkezddik.
(3) Ha az elvlst megszakt eljrs sorn vgrehajthat hatrozatot
hoztak, az elvlst csak a vgrehajtsi cselekmnyek szaktjk meg.
Rgen a jog a szavatossggal terhelt szolgltats trgytl fggtt, tarts
hasznlat dolgok esetben hosszabb (3 ves jogveszts), llat esetben pedig
az ltalnostl rvidebb idtartamot meghatroz (elvlsi hatrid 60 nap)
szablyokat tartalmazott. A Ptk.-n kvl szmos jogszably eltr hatridket
llaptott meg.54 A jogveszt hatridkre azrt lehetett szksg, mert az elvls ltalnos szablyai nem adtak s napjainkban sem adnak idbeli korltot az
elvls nyugvsra, az igny elvileg brmeddig nyugodhat. A bri jog a Ptk.
szablyt egsztette ki azzal, hogy fogyaszt-bart rtelmezssel a jogveszt hatridt is ttrhetnek tartotta az elvls nyugvsa vagy megszakadsa folytn megnylt jabb hatrid rvnyeslse rdekben. Teht az elvls
nyugvsa vagy megszakadsa folytn, ha mg rendelkezsre llt az jonnan
megnylt 3 hnapos vagy 1 ves hatridt, akkor ezt a megnylt j pthatridt
a jogveszts nem szaktotta meg. Viszont a jogvesztsi hatrid elteltt kveten mr nem volt lehetsg az elvls nyugvsa vagy megszakadsa folytn
pthatridben ignyt rvnyesteni. Amiknt a 1. sz. PED-GED korbban fogalmazott: Az elvls nyugvsa vagy megszakadsa folytn mg rendelkezsre ll hatrid elteltig a szavatossgi igny akkor is rvnyesthet brsgi ton, ha klnben a jogveszt hatrid mr eltelt volna. Az eredeti 1. sz.
PED-GED itt idzett ttelt a Kria nevezett jogegysgi hatrozata 2012-tl mr
54

Pldul 11/1985. (VI. 22.) VM-IpM-KM-MM-BkM egyttes rendelet egyes pletszerkezetek s azok ltrehozsnl felhasznlsra kerl termkek ktelez alkalmassgi idejrl.

54

Nhny rtelmezsi krds az idvel kapcsolatban

nem tartja fenn, lnyegben arra val hivatkozssal, hogy a fogyasztvdelmi


szablyok jra szablyozsval s a br gyakorlat mdosulsval55 ez a krds
rendezdtt, s a Ptk. 308/A. -ban szablyozott jogvesztssel ellenttes ez
az llsfoglals, tovbb a Ptk. 308/C. -a56 lehetv teszi, hogy a jogosult az
ugyanabbl a jogalapbl ered kvetelssel szemben a szavatossgi jogait kifogsknt a jogveszt hatrid eltelte utn is rvnyestse. A fogyasztvdelem az
elvlsi s a jogveszt hatridk tekintetben az ltalnos szablyhoz kpest
hosszabb idtartamot biztost a fogyasztnak, kt v az elvlsre s hrom a
jogvesztsre s ezen fell marad mg a kifogs joga. Mindebbl kvetkezen:
a jogveszt szavatossgi hatridk elteltt kveten a Ptk. 308/C. -ban meghatrozott eset kivtelvel nem lehet szavatossgi ignyt rvnyesteni fogalmaz a jogegysgi hatrozat.
A hatrozat mindenkppen dvzlend, feloldotta a korbbi bri llsfoglals erszakos megoldst s elegnsan visszabillentette a jogvesztst oda, ahova
tartozik. Viszont a rgi krdst nem rintette, vajon a szavatossgbl fakad
krtrtsi igny amelyre helyesen az 1. sz. PED-GED az ltalnos tves elvlsi idt rendeli alkalmazni , melyik idpontban kezddik? A szavatossgi
szablyok alapjn a teljeststl vagy a krtrtsi szably felhvsval a kr
bekvetkezttl szmtsuk az t vet? Kln krdst vet fel ez utbbi jogrtelmezs sorn az az eset, ha a szerzds megsznst kveten t ven tl jn el
a hibs teljestsbl ered krosods.
Az anyagi jog idproblminak tovbbi eseteit nem elemezzk tovbb, emlteni kell a teljessg ignye nlkl , az id szerept az rklsbl val kiess,
egytt elhallozs, kiess tnyllsainl, vagy az lettrsi kapcsolat megllapthatsgnl.

55

A jogegysgi szhasznlatban: a hatlyos jogszablyokkal s az azok alkalmazsa sorn a


bri gyakorlatban kialakult elvekkel ellenttes irnymutatst tartalmaznak, ezrt indokolt az
elvi dnts e rszeinek meghaladott nyilvntsa.

56

Ptk. 308/C. A szavatossgi jogok az ugyanabbl a jogalapbl ered kvetelssel szemben


kifogsknt a hatridk eltelte utn is rvnyesthetk.

5. SZERZDSI SZABADSG
S ANNAK IDBELI KORLTAI

Klns problmt jelent a szerzdses szabadsg krben a feleknek az idvel


val szabad rendelkezse, az idtartamrl, a ktelemhez kapcsold id-vonzatokrl trtn szabad megllapodsa. Klnsen j pldnak tartjuk ezt egy
olyan diszpozitv jelleg szokvny esetben, mint a FIDIC szerzdses kiktsek. A FIDIC-szerzdsek ersen angolszsz jelleg termszetbl fakadan
szmos olyan rendelkezst tartalmaznak, amely a magyar jogrendben mr
a gondolkods eltr alapjai miatt is idegen testknt, idegen megoldsknt
lhetnek s a jogi megoldsok helyett jabb problmkat szlnek.57

5.1. FIDIC
A pldnkat a FIDIC gynevezett Srga Knyv, azaz a Vllalkoz tervezsben kszl Villamos s Gpszeti, valamint ptipari s Mszaki Munkkhoz
szerzdse alapjn mutatjuk be (Els, 1999-es kiads angolul, 2001-es kiads
magyarul). Ezt a szerzdses mintaszveget FIDIC Srga Knyv-nek nevezik58 (a tovbbiakban rvidtve hasznljuk:FIDIC Felttelek).
FIDIC Felttelek 13.7 alcikkelye rtelmben amennyiben a Vllalkoz ksedelmet szenved (vagy fog szenvedni) s/vagy tbblet kiadsok merlnek fel (vagy
fognak felmerlni) a rszre a Jogszablyok vltozsa, vagy azok Kiindulsi
Idpontot kvet rtelmezsbeni vltozsa miatt, akkor a Vllalkoz kteles a
Mrnkt rtesteni, s jogosult a 20.1 alcikkely [A Vllalkoz kvetelsei] r57

CSEHI Zoltn: Felvetsek s gondolatok a 2009. vi CXX. trvny vllalkozsi szerzds szablyozsa kapcsn. In: BARTA Judit WOPERA Zsuzsa (szerk.): Kodifikcis tanulmnyok a
polgri jog s a polgri eljrsjog tmakrben. Miskolc, Novotni Alaptvny, 2011. 2136.

58

A FIDIC az International Federation of Consulting Engineers rvidtse. A felek ltal a


Szerzds vonatkozsban alkalmazott formanyomtatvny az n. Plant and Design formanyomtatvny, a Vllalkoz tervezsben kszl Villamos s Gpszeti, valamint ptipari
s Mszaki Munkkhoz Els, 1999-es kiads angolul, 2001-es kiads magyarul. A formanyomtatvnyt ltalnosan a FIDIC Srga Knyv-nek nevezik.

56

Szerzdsi szabadsg s annak idbeli korltai

telmben: (a) minden ilyen jelleg ksedelemrt idtartam hosszabbtsra, ha a


megvalsts ezltal ksik, vagy ksni fog a 8.4 [Megvalsts Idtartamnak
meghosszabbtsa] alcikkely szerint, s (b) minden ilyen jelleg kltsg rszre
trtn kifizetsre, valamint sszer haszonra, amellyel a Szerzdses rat
meg kell nvelni. A magyar szveg rtelemzavar megfogalmazsai mellett
a szably lnyege abban foglalhat ssze, hogy jogszablyvltozs kihathat a
felek korbban megkttt szerzdsre, s a szerzds-minta lehetsget ad
a vllalkoznak, hogy ezen vltozsbl fakad egyes ignyeit rvnyestse a
megrendelvel szemben.
A 20.1 alcikkely az rtestssel kapcsolatban kimondja, hogy: Ha a
Vllalkoz jogosultnak tekinti magt a Megvalsts Idtartamnak meghoszszabbtsra s/vagy fizetsgre jelen Felttelek brmelyik pontja szerint, vagy
a Szerzdssel sszefggsben mskppen, a Vllalkoz kteles rtesteni a
Mrnkt, lerva a kvetelst kivlt esemnyt, vagy krlmnyt. Az rtestst
a lehet legrvidebb idn bell kell kikldeni, de nem ksbb, mint 28 nappal
az utn, hogy a Vllalkoz szrevette, vagy szre kellett volna, hogy vegye az
esemnyt vagy krlmnyt.
A jogalkalmazi krds, mikortl szmtsuk a 28 napos hatridt a FIDICSzerzdsminta alapjn. A jogszably kihirdetsnek napjtl, amikortl megismerhetv vlik, vagy a hatlybalpstl, amikortl alkalmazni kell, vagy
esetleg a hatlybalpst kveten a megismershez szksges kell id
elteltvel. A kihirdets idpontjtl trtn szmts mellett szl tbbek kzt
az az rv, hogy ettl az idponttl kezdden lehet kalkullni az j jogszably lehetsges hatsaival, s ezeket lehet szmszersteni is, a munkavgzs
idtartamt vagy kltsgeit illeten. Igen, de tbbnyire a jogszably egyelre
csak megismerhet, de nem alkalmazand (nem lpett hatlyba). Ktelezen
alkalmazandnak kimondhatja-e ekknt a kihirdetett jogszablyt a felek megllapodsa, ha azt mg nem is kell alkalmazni? A magnautonmia ilyen szles
felfogsa alkotmnyos korltokat feszegetne. Hol marad a jogszablyi ktelez
alkalmazs kvnalma, ha a felek a szerzdskben annak egyms kzti viszonyukban trtn alkalmazst egy msik idpontra teszik, tehetik, nevezetesen
a kihirdets idpontjra? Miknt l az az ltalnos ktelez alkalmazsi jogereje gy a jogszablyoknak, ha a felek ettl szabadon eltrhetnek mondhatnk a
kzjog kpviseli.
Amikor a jogalkot j jogszablyt fogad el, a jogalkotsrl szl 2010. vi
CXXX. trvny 2. (3) bek. alapjn egyebekben pedig alkotmnyos elvek
alapjn kteles bizonyos sszer idtartamot biztostani az j jogszably
kzzttelnek napja s hatlyba lpsnek napja kztt: A jogszably hatly-

Szerzdsi szabadsg s annak idbeli korltai

57

balpsnek idpontjt gy kell megllaptani, hogy elegend id lljon rendelkezsre a jogszably alkalmazsra val felkszlsre. Ezt az idt nevezi
az Alkotmnybrsg kell idnek. A kell id az az idmennyisg, amely
alkalmass teszi a jogalkalmaz s a jog cmzettjeit arra, hogy az j jogszablyt megismerhessk. Az Alkotmnybrsg legutbb ppen az j Polgri
Trvnyknyvrl szl 2009. vi XX. trvny hatlybalptetsrl rendelkez 2010. vi XV. trvny egyes rendelkezseivel kapcsolatosan foglalkozott a
jogszably alkalmazsra val felkszlshez szksges kell id krdseivel,
melyet a kvetkezkppen foglalt ssze:
III. 6. pont. Az Alkotmnybrsg trvnyknyv vagy a trvnyknyvekhez
hasonl hats trvnycsomag hatlybalpshez szksges felkszlsi idvel
kapcsolatban rmutat arra, hogy a jogszably kihirdetse s hatlybalpse kztti kell id mrtkt nem lehet minden esetre elre, konkrt idtartamban
meghatrozni. Ezrt annak mrtkt a jogszablytervezet kidolgozjnak, illetve a jogalkotnak esetileg kell vizsglnia, az adott jogszably jellegt, valamint
a jogszably vgrehajtsra, az nkntes jogkvetsre val felkszlst befolysol egyb tnyezket alapul vve. A kell felkszlsi id kvetelmnynek
rvnyeslshez lehetv kell tenni azt is az rintettek szmra, hogy a helyzetkre vonatkoz, megvltozott jogszablyi krnyezethez jabb dntsekkel alkalmazkodjanak. A felkszlsi id nem nmagban val kvetelmny,
hanem arra is szolgl, hogy a szemlyek, akik a rgi jog alapjn dntseket hoztak, tudjk azt korriglni, s az j helyzethez igazod dntseket hozni. Amikor
csak technikai felkszlsrl van sz, a felkszlsi id nagyon rvid is lehet.
Alkotmnyossgi szempontbl az brlhat el az j szablyozs sszefggsei
alapjn, hogy a felkszlsre szolgl idtartam kirv, a jogbiztonsgot slyosan veszlyeztet vagy srt hinya megllapthat-e. Nem felttlenl alkotmnyellenes valamely jogszablynak a kihirdetssel egyidej hatlybalptetse sem, de a szablyozs trgyi, alanyi sszefggsei alapjn elfordulhat,
hogy a felkszlshez tbb hnapra, egy vre, vagy mg ennl is hosszabb idre
van szksg. Az Alkotmnybrsg szerint alkotmnyos kvetelmny az, hogy
trvnyknyv, vagy a polgrok szles krt rint, nagy terjedelm, tfog s
gykeres vltozst tartalmaz trvnycsomag hatlybalpsnl a trvnyhoz
a vltozsok terjedelmhez s tartalmhoz igazodan biztostsa, hogy a jogalanyoknak vals lehetsgk legyen felkszlni az j jogszablyhoz val alkalmazkodsra [8/2003. (III. 14.) AB hatrozat, ABH 2003, 74.; 27/2005. (VI.
29.) AB hatrozat, ABH 2005, 280.].
Mg egy gondolatot kiemelnnk az Alkotmnybrsg gondolatai kzl,
amely a kell id alanyaira vonatkozik:

58

Szerzdsi szabadsg s annak idbeli korltai

Az Alkotmnybrsg megerstve korbbi gyakorlatt rmutat ezzel


kapcsolatban, hogy a felkszlsi id tartamnak megllaptsnl nem kizrlag a jogalkalmaz hatsgok, hanem a jogi szablyozssal rintett valamenynyi termszetes s jogi szemly relis idszksglett is figyelembe kell venni,
amely mind a jogszably ttanulmnyozshoz, mind az nkntes jogkvetsre
val felkszlshez szksges idt magban foglalja [28/1992. (IV. 30.) AB hatrozat, ABH 1992, 155, 156-159.]. (51/2010. (IV.28.) AB hat. III.4. pont alatt)
Mennyiben relis az a felttelezs, hogy az emberek sajt rdekkben az
j jogszablyokat folyamatosan tanulmnyozzk, s magatartsaikat ezekhez
igaztjk, a jogszociolgia rgi krdse.59 A jog megismerhetsgnek az id
vonzata viszont olyan szempont, amelyet a magnjogi gondolkods sorn is figyelembe kell venni. A fent idzettek jllehet a kzjog oldalrl sugrozzk
a magnjogi jogalkalmazs elemeit s az ismertetett jogttelek azt a nzetet
erstik, amely szerint a FIDIC-Szerzdsminta alapjn a 28 napos rtestsi
hatridt a jogszably kihirdetstl, illetve az azt kveten a megismershez
szksges kell id elteltvel kellene szmtani. A megvltozott jogszably
hatlybalpst s annak megismerst kveten kerlhet ugyanis a fl abba a
helyzetbe, hogy tnylegesen mrlegelni s elemezni tudja a vrhatan felmerl
tbbletkltsgeit, amely elemzs akr tbb napot ignybe vev folyamat is lehet
egy jelentsebb beruhzs esetben.
A fentebb idzett FIDIC-Szerzdsminta 13.7 s 20.1 alcikkelyek clja az,
hogy klcsnsen vdelmet nyjtsanak a feleknek bizonyos tbbletkltsgek
vonatkozsban: a vllalkoznak azltal, hogy az ilyen elre nem vrt s tervezett kltsgekre ignyt tarthat, amennyiben sszer idn bell rtesti errl
a megrendelt, a megrendelnek pedig arra ad lehetsget, hogy az ilyen ignyeket elutastson, amennyiben azt sszernek minsthet idn tl terjeszti el
a vllalkoz. A 20.1 alcikkelybe foglalt 28 napos hatrid szmunkra meglehetsen szokatlan sszer hatridnek tekinthet, hiszen ezen id alatt egy
gondos vllalkoz fel tudja mrni, hogy a jogszablyvltozs tbbletkltsget
vagy egyb ignyt okoz-e szmra, vagy sem.
A FIDIC-szerzdsek nemzetkzi jogirodalma a 28 napos hatrid szmtsa tekintetben mrlegelsi lehetsget biztost a kvetelst elbrl brsg
(vlasztottbrsg) szmra:

59

Lsd ehhez PESCHKA (2000) i. m. 19. s skk. az ignorantia iuris problmjrl.

Szerzdsi szabadsg s annak idbeli korltai

59

Generally, in England and Wales, the courts will take the view
that timescales in construction contracts are directory rather than
mandatory, so that the Contractor should not lose its right to bring
its claim if such claim is not brought within the stipulated timescale.
ltalnossgban, Angliban s Wales-ben a brsgok arra az llspontra helyezkednek, hogy az ptsi szerzdsekben meghatrozott hatridk inkbb irnymutat jellegek, mint ktelezek, ezrt a
Vllalkoz nem vesztheti el az ignyrvnyestsi lehetsgt, amenynyiben nem a megadott hatridn bell terjeszti el a kvetelst.
The 28-day deadline does not necessarily start on the date of the
claim event itself but on the date the Contractor objectively should
have become aware of the event.
A 28 napos hatrid nem felttlenl a kvetels alapjul szolgl
esemny bekvetkeztnek napjn kezddik, hanem akkor, amikor a
Vllalkoz objektven tudomst szerezhetett az esemnyrl.
However there is always a possibility that a court/arbitral tribunal
might decline to construe it as a condition precedent, having regard to
the particular circumstances of the matter before it and the impact of
the applicable law.
Lehetsg van azonban arra, hogy az eljr brsg/vlasztottbrsg
ne felttelnek (conditon precedent) tekintse ezt a hatridt, hanem figyelembe vegye az gy krlmnyeit s az alkalmazand jog hatst.60
Az angolszsz kommentr gondolkodsa alapveten a brra bzza annak a
tnynek az eldntst, hogy a tudomsra jutst miknt rtkelje. Ez nyilvnvalan helyes, de a kontinentlis, gy a magyar jog ennl tbb bizonyossggal
szolglhat e tekintetben.

5.2. A Polgri Trvnyknyv


A magyar jog alapjn lehetsg van arra, hogy a felek szerzdsben megllapodjanak a joggyakorls idejben, azt lnyegben szabadon hatrozhatjk meg.
60

Idzetek: Jeremy GLOVER: FIDIC an overview: the latest developments, comparisons, claims
and a look into the future. 2008. 14. 83., 86., 88. bek.

60

Szerzdsi szabadsg s annak idbeli korltai

Szmos plda felhozhat, az ajnlati ktttsgnek ideje (Ptk. 211. (2) bek. 1.
mondat),61
Ptk. 211.
(1) bek. Aki szerzds ktsre ajnlatot tesz, ajnlathoz ktve marad,
kivve, ha ktttsgt az ajnlat megttelekor kizrta.
(2) Az ajnlattev ktttsgnek idejt meghatrozhatja. Ennek hinyban jelenlevk kztt vagy telefonon tett ajnlat esetben az ajnlati
ktttsg megsznik, ha a msik az ajnlatot nyomban el nem fogadja.
Tvollevnek tett ajnlat esetben az ajnlati ktttsg annak az idnek elteltvel sznik meg, amelyen bell az ajnlattev tekintettel az
ajnlatban megjellt szolgltats jellegre s az ajnlat elkldsnek
mdjra a vlasz megrkezst rendes krlmnyek kztt vrhatta.
Jogszably az ajnlati ktttsg idejt eltren is szablyozhatja.
a visszavsrlsi jog s a vteli jog gyakorolhatsgnak ideje, a trvnyi maximum hatrn bell [Ptk. 374. (2) bek.62 s 375. (4) bekezdse63 felhvsval], hatrozott vagy hatrozatlan idej legyen a szerzds tartama. Vannak
olyan jogok, amely rvnyesthetsge megkvnja, hogy a felek a szerzdsben
pontosan hatrozzk meg az rvnyestshez kapcsold idszempontokat is.
Tipikusan ilyen a ktbr, s a ktbr esetben is a ksedelemre vonatkoz szerzdses megllapods. A Ptk. a maga nagyvonal megfogalmazsban lehetsget ad ktbr kiktsre vonatkoz megllapodsra: a ktelezett meghatrozott
pnzsszeg fizetsre ktelezheti magt arra az esetre, ha olyan okbl, amelyrt
felels, nem, vagy nem szerzdsszeren teljest (ktbr). Ktbrt csak rsban
lehet rvnyesen kiktni. Ktbr utn kamat kiktse semmis. [Ptk. 246. (1)
bekezds]. Miknt szmtand, mekkora nagysg s mikor vlik esedkess a
ktbr, a Ptk. nem mond semmit. A felek szabad megllapodsnak a korltjt
befolysolja az a szably, amely a tlzott mrtk ktbr tilalmra vonatkozik,
anlkl, hogy ennek mrtkt kzelebbrl megmondan.64 Tovbbi korlt, hogy
nemteljestsi ktbr rvnyestse a teljestst kizrja, de a ksedelmi ktbr

61

Eltr szably az j Ptk. 2013:V. tv. 6: 6465. .

62

Ptk. 374. (2) bek.: A visszavsrlsi jogot legfeljebb t vre lehet kiktni; az ezzel ellenttes
megllapods semmis.

63

Ptk. 375. (4) bek. Egyebekben a vteli jogra a visszavsrlsi jog szablyait kell alkalmazni.

64

Ptk. 247. (1) bek. A tlzott mrtk ktbr sszegt a brsg mrskelheti.

Szerzdsi szabadsg s annak idbeli korltai

61

a teljests mellett is rvnyesthet.65 A bri gyakorlat korriglta a trvny


hinyossgait abban a krdsben, hogy a pnzszolgltats esetben ksedelmi
kamat s ktbr egytt nem kvetelhet (BH1992.253), a ktbr is csak a trvnyes kamat mrtkben kvetelhet (BH1988.142). Ha a ktbr rendelkezsek
nem egyrtelmek, pldul milyen idszakra vonatkozik a ktbr, s a ktbr
mrtke vagy esedkessge nem llapthat meg, akkor ezen szerzdses rendelkezsek nem rvnyesthetek. A ktbrben trtn szabatos megllapodsnak ebbl kvetkezen ki kell trnie a ksedelem idvonatkozsaira is, hogy az
rvnyesthet legyen.
A ktbr utn kamat nem jr kittel pontos rtelmezse azt jelenti, hogy a
mr esedkess vlt ktbrtartozs mint minden ms pnzszolgltats utn
kamat fizetend.66
A jog ignyt alakt hatsra vonatkozan a felek szerzdskben az elvls
tartamt a trvnyben meghatrozott idtartamnl rvidebben hatrozhatjk
meg [Ptk. 325. (2) bek. els mondata].67
Ptk. 325.
(1) bek. Az elvlt kvetelst brsgi ton rvnyesteni nem lehet.
(2) A felek rvidebb elvlsi hatridben is megllapodhatnak; a megllapods csak rsban rvnyes. Az egy vnl rvidebb elvlsi
hatridt a felek rsban legfeljebb egy vre meghosszabbthatjk,
egybknt az elvlsi hatridk meghosszabbtsra irnyul megllapods semmis.
St mg arra is lehetsgk van, hogy bizonyos esetekben, egy vnl rvidebb elvlsi hatridt rsban legfeljebb egy vre meghosszabbthassk [Ptk.
325. (2) bek. msodik mondata].68
A jogveszts krben a felek megllapodsnak ms szempontokat, a szerzdses egyenslyt, a felek jogait s ktelezettsgeit a szerzdses igazsgossg
legfbb megjelentjre is figyelemmel kell lennik. Szankcis jelleggel lehet
65

Ptk. 246. (3) bek. A nemteljests esetre kikttt ktbr rvnyestse a teljests kvetelst kizrja. A ksedelem vagy a hibs teljests esetre kikttt ktbr megfizetse nem

mentest a teljests all.


66

BH1991.274. II. A ktbr utni kamat kiktsnek tilalma nem jelenti azt, hogy a ktbr-tartozs, mint pnztartozs utn nem llapthat meg ksedelmi kamat [Ptk. 246. (1) bek., 301.
(1) bek.].

67

Mdostva az j Ptk. 2013:V. tv. 6:23. .

68

Mdostva az j Ptk. 2013:V. tv. 6:22. (3)(4) bek.

62

Szerzdsi szabadsg s annak idbeli korltai

megllapodni a jogvesztsben, csak szerzdsszegs szankcija lehet a jogveszts, s az ezt nevest szably brnak ellenrzsi lehetsget ad az ilyen
kiktsek rvnyessgt illeten, a br fellvizsglhatja a szankci s jogveszts arnyossgt, ebbl kvetkezen a szankcinak (jogveszts) s a szerzdsszegsnek egyenslyban kell lennik (Ptk. 250. ).69
Ptk. 250.
(1) A felek rsban megllapodhatnak abban, hogy a szerzdsszegsrt
felels fl elveszt valamely jogot vagy kedvezmnyt, amely t a szerzds alapjn megilletn.
(2) Ha a jogveszts a ktelezettet tlsgosan sjtan, a brsg a joghtrnyt mrskelheti.
Anlkl, hogy belemennnk a jogveszts kiktsnek bonyodalmaiba, anynyi lthat, a hatlyos jogunk a szerzdses rendelkezst jogszablyi keretek
kztt engedi meg, mg akkor is, ha ezek a keretek, felttelek nem preczen
kidolgozottak s krlrtak. Az elvls rvidtse lehetsges, hosszabbtsa
nem, amely adsvdelmi clzatot mutat. A jogveszts pedig csak szankciknt
alkalmazhat, szerzdsszegs, mgpedig megfelel sly szerzdses ktelezettsg-szegs szksges rvnyesthetsghez.

5.3. sszer idn bell trtn joggyakorls kvnalma


Ehhez jrul mg egy szably, a jogok gyakorlsra vonatkoz ltalnos kvetelmny, a megnylt ignyeket sszer idn bell kell gyakorolni a magyar jogban, legtbbszr hatridt sem ad a Ptk. ezen joggyakorls idvonatkozsaira. A
hibs teljestsbl fakad szavatossgi jogok gyakorlsra megfogalmazott trvnyi tnyllst a bri szoksjog tovbb fejlesztette, nyomatkostotta. A Ptk.
307. (1) bekezdsnek szablya szerint a jogosult a hiba felfedezse utn a
krlmnyek ltal lehetv tett legrvidebb idn bell kteles kifogst a ktelezettel kzlni. A bri elvrs ezt tovbb erstette, az idvonzatot lnyegben
cskkentette: I. A szerzdsen alapul szolgltats jogosultjnak a krlmnyek ltal lehetv tett legrvidebb idn bell meg kell gyzdnie arrl, hogy a
teljests megfelel-e. Mirt a lehet legrvidebb idn bell kell cselekedni,
arra nincs magyarzat. Ilyen ltalnos szably nem ltezik, hogy mindig a lehet
69

Mdostva az j Ptk. 2013:V. tv. 6:23 :190 .

Szerzdsi szabadsg s annak idbeli korltai

63

legrvidebb idn bell kelljen cselekedni a joggyakorls sorn, akkor minek a


tbb ves elvlsi hatridk? Jllehet tartalmban kell a szablyt alkalmazni,
mgis helyesebb lenne az sszer idn bell megfogalmazs ebben a helyzetben.
Az ajndk visszakvetelsnek gyakorlata bevezette a mg el nem vlt,
de elenyszett igny fogalmt: II. Az ajndkozs alapjul szolgl feltevs
vgleges meghisulsa miatt az ltalnos elvlsi idn bell kvetelhet viszsza az ajndk, illetleg kvetelhet az ajndk helybe lpett rtk. Ez a jog az
ltalnos elvlsi idn bell is elenyszik azonban akkor, ha azt az ajndkoz
megfelel ok nlkl hosszabb ideig nem gyakorolja. (PK 76.) Hasonl llspontot kvetnek a brsgok az elvsrlsi jog rvnyestsre vonatkoz ignnyel
kapcsolatosan, amikor az elvsrlsra jogosultat nem rtestik az ajnlatrl s
csak utlag szerez tudomst az adsvtelrl. Mikor kell a pert megindtania,
jogszablyban nem szablyozott ez a krds, viszont a perindts idtartamnak megtlse sorn a brsg elvrjk az sszer idben trtn perindtst,
jllehet a PK 9. llsfoglals ezt nem fogalmazza meg. (lsd BH2010.296) Az
elvsrlsi jog rvnyestsre vonatoz perindts bri gyakorlatt vgl a
2/2009. (VI.24.) PK vlemny egysgestette s kimondta, az ajnlat kzlsnek hinyban az elvsrlsra jogosult az gyletrl val tudomsszerzstl
szmtva ltalban annyi idn bell kteles elfogad nyilatkozatot tenni illetve
srelme orvoslst krni, mint amennyi id a rendelkezsre llt volna akkor,
ha vele az ajnlatot szablyszeren kzlik. (7. pont 3. mondat) A kollgiumi
vlemny sszegzse szerint a bri gyakorlat nem fogadta el azt, hogy az ltalnos elvlsi szably lenne alkalmazand mindezen esetekben, hanem sokkal
inkbb azt vette alapul, hogy a Ptk. 4. (1) bekezds s (4) bekezdsben foglaltak a jhiszemsg s tisztessg alapelvei szerint az a helyes joggyakorls,
ha az elvsrlsi jog jogosultja a srelemrl trtn tudomsszerzst kveten
mielbb pert indt. A jog hiba l, annak rvnyestsre a jogosultnak csak
szk idkeretet szabnak a brk.
Ez a bri jog alaposan fellrja a Ptk. anyagi jogi szablyait. Ezek alapjn
megllapthat, az elvsrlsi jogra specilis elvls vonatkozik, az ajnlat
kzlsnek hinyban a tudomsszerzstl szmtott viszonylag rvid, az ajnlat elfogadsra alkalmazand hatrid ll csak rendelkezsre a jogban srtett
jogosultnak arra, hogy a pert a jognak kiknyszertsre megindtsa. Egy ajnlat elfogadsa is megfontolst kpez, a kialakult 8-15 napos ajnlati hatridk
mellett az mg elfogadhat s jogszablyi alapja is megvan a szerzdses ajnlatra alkalmazand szablyok analg alkalmazsval, de egy perindtshoz, egy
kzepesen is bonyolult tnylls esetben megfelel szakember kivlasztshoz
s sszelltand keresetlevl megrshoz azrt hosszabb idtartam szksges

64

Szerzdsi szabadsg s annak idbeli korltai

mint egy ht, nem beszlve a vtelr elteremtshez is szksges idrl. Az


elvsrlsi jognak mint alanyi jognak ilyen idbeli korltozsa indokolatlan,
s nincs jogszablyi alapja. Az elvsrlsi jog gy a szubjektven elenysz
jogok sorsra jutott a bri gyakorlatunkban, melynek legnevezetesebb pldja a PK 76. llsfoglalsban kifejtett ajndk visszakvetelsnek joga, melyek
korbban mr rintettnk.
Az is megemltend, hogy a Ptk. pldul a szerzdses ajnlat esetben felhatalmazza az ajnlatot tevt, hogy ajnlati ktttsgnek idejt meghatrozza.
Azaz ismertek olyan jogok, ahol a fl szabadon azrt a jogrendszer ltal elfogadott konvencik krben lhet az idhatrozs szabadsgval.

5.4. sszefoglals
A fent bemutatott FIDIC-Szerzdsminta ebben a krnyezetben rtelmezend,
a 28 nap sszer id, jl belthat, s rtelmezsnk szerint nem a kzzttel, hanem a ktelez alkalmazs vagy a megismershez szksges kell id
napjtl szmtand, alapveten szubjektv jelleg. Ismert olyan eset, ahol az
elvsrlsi jog gyakorlsra az ajnlati hatridt megllapt rendelkezst a
brsg megfelelnek tartotta, s a hatridben postra adott, de a msik flhez
csak kt nap mlva rkezett elfogad nyilatkozatott elksettnek minstette. Az
elvsrlsra jogosult elvsrlsi jognak gyakorlsra vonatkoz jognyilatkozatt a Ptk. 373. (2) bekezdse szerint a szerzdsi ajnlat elfogadsra
ltalban megszabott, a PK 9. llsfoglals X. pontja70 pedig a krlmnyek
ltal indokolt hatridben kell megtennie, amely lehet az a hatrid, amellyel
a ktelezett felhvta nyilatkozatnak gyakorlsra. Mivel anyagi jogi hatridrl van sz, a brsg a postra ads idpontjt nem vette figyelembe, hanem
csak a jognyilatkozat hatlyosulsnak, azaz kzbestsnek idpontjt. (BDT
2009.1951.)

70

PK 9. X. Az gyleti trgyalsokban ltalban rszt nem vev elvsrlsi jogosultnak ebbl


a sajtos helyzetbl folyik, hogy vele szemben a Ptk. 211. -a (2) bekezdsnek az ajnlat
elfogadsnak hatridejre vonatkoz rendelkezst nem lehet mereven alkalmazni. Ezrt
a nyilatkozat sszes krlmnyeire tekintettel, fknt a szerzdses felttelek teljestsnek
megfontolsa mellett a vlaszads ltalban elvrhat.

6. NEMZETKZI MAGNJOG S ELJRSJOG

Az id a nemzetkzi magnjogban sokszorosan s sokkal ersebben hat ki a


jogrvnyestsre. Nhny pldt emltenk az anyagi jogi, s az eljrsjogi szablyokat rinten.

6.1. Apasg vlelmnek megdntse


1930-ban szletett, 1959-ben hzasodott csehszlovk llampolgr frfinek a hzassgktse utn 1960-ban szletett gyermeke, majd 1962-ben pedig elvlt.
1965-ban tkltztt NSZK-ba, mivel szudtanmet szrmazsa ezt lehetv
tette, a nmet llampolgrsgot 1938-as nmet-csehszlovk llamszerzds rvn szerezte meg, amely llampolgrsgot az NSZK 1955-ban trvnyben elismert. 1971/72-ben jutott a tudomsra, hogy az 1960-ban szletett gyermek nem
tle szrmazik, ezrt 1972-ben indtott pert gyermeke ellen Nmetorszgban. A
nmet brsg 1972-ben megindtott perben a joghatsgot elfogadva az 1960as llapotok szerint dnttt abban a nemzetkzi magnjogi krdsben, hogy
melyik anyagi jog alapjn vizsglja az apasg vlelme megdntsnek krelmt egy ketts llampolgr esetben. 1960-ban, azaz a gyermek szletsnek
idpontjban, a felperesnek a csehszlovk llamhoz volt szorosabb kapcsolata,
azrt az llampolgrsgi kapcsolelv alapjn, a ketts llampolgrsg kzl a csehszlovk llampolgrsg alkalmazst mondta ki. 1978-ban jrunk
a nmet Szvetsgi Brsg eltt,71 amely ezzel a dntsvel a ketts llampolgrsgra vonatkoz eddigi joggyakorlatt alapveten megvltoztatta. Az j
jogrtelmezs szerint, fggetlenl attl, hogy a fl nmet llampolgr, a msik llampolgrsgnak a jogt kell alkalmazni, ha az a tnyllshoz kzelebb
ll. Ez a dnts forradalmi vltozs volt a ketts llampolgrsgakat rint
kollzis szablyok meghatrozsa krben, de a jogvlaszts egyttal a perindtsra rendelkezsre ll idvlasztst is jelentette.72 A korabeli csehszlovk
71

Bundesgerichtshof IV ZR 106/78. Neue Juristische Wochenschrift 1979. 1776 s skk.

72

CSEHI Zoltn: Ketts llampolgrsg s nmet nemzetkzi magnjog: j szempontok s j

66

Nemzetkzi magnjog s eljrsjog

jog alkalmazsa mivel az rvidebb hatridt szabott a jogrvnyestsre


a kereset elutastst eredmnyezte, mert a csehszlovk jog alapjn az idbeli
korltot meghaladan trtnt a kereset elterjesztse. A nmet jog vlasztsa
esetn az igny mg rvnyesthet lett volna nem jobb-e a better law elv?
A ketts llampolgrsggal kapcsolatos jogeseteknl az idnek abbl a szempontbl is fontos jelentsge lehet, hogy a kt llampolgrsg kzl a tnyllshoz kzelibb, azzal szorosabb kapcsolatban lv llampolgrsgot kell alkalmazni, amely sokszor attl fgg, hogy az rintett szemly tnylegesen hol
lakott, ideje nagy rszt melyik llamban tlttte. A meglt id, a tnyllsnl
vizsglt idszakban eltlttt id ekknt az egyik vagy a msik llampolgrsg
figyelembevtelt dntheti el. Az osztrk s nmet llampolgrsg rkhagy
letvitelszeren Ausztriban lt, ott gazdlkodott, kzelebb llt Ausztrihoz,
mint Nmetorszghoz, ezrt a nmet brsg az osztrk jog alkalmazsa mellett
dnttt.73 Ez a tnyllsi elem a tartzkodsi hely idvonzata kapcsn vlt dntv. A nmet brsg szerint a nemzetkzi rklsi gyekben ezrt a korbbi
dntssel azonos elv, a hatkony llampolgrsg alkalmazand akkor is, ha a
lex fori llampolgrsgval is rendelkezik az rintett szemly.74

prioritsok az alapjogok rvnyeslse s az eurpai jog irnyaibl. In: CSEHISCHANDA


SONNEVEND (szerk.): Viva Vox Iuris Civilis. Tanulmnyok Slyom Lszl tiszteletre 70.
Szletsnapja alkalmbl. Budapest, 2012. 379419., tovbbi jabb irodalom Erik JAYME:
Zur Anwendung kroatischen Erbrechts durch deutsche Gerichte. In: Liber Amicorum Sajko.
Zagrab, 2012. 5565.
73

IPRax 1981. 25 s skk = Neue Juristische Wochenschrift 1980. 2016.

74

Demgegenber wurde in Fllen, in denen der Mehrstaater auch die deutsche


Staatsangehrigkeit besa, bislang berwiegend stets an die deutsche Staatsangehrigkeit
angeknpft, wie dies auch weit verbreiteter Rechtspraxis des Auslands entspricht. Der BGH
hat diese Meinung inzwischen aber aufgegeben; er hat sich den vornehmlich im Schrifttum
gewonnenen neueren Einsichten nicht verschlossen und hat durch das genannte Urteil (fr
Art. 18 I EGBGB) nunmehr dahin entschieden, da bei Mehrstaatern mit auch deutscher
Staatsangehrigkeit im deutschen internationalen Privatrecht ebenfalls an die (effektive)
Auslands-Staatsangehrigkeit anzuknpfen und das auslndische Heimatrecht anzuwenden
ist, sofern die Beziehung des Mehrstaaters zu seinem auslndischen Heimatstaat wesentlich
enger ist (BGHZ 75, 32 [41] = Neue Juristische Wochenschrift 1979. 1776). Diese Entscheidung
hat im Schrifttum Zustimmung gefunden (Kropholler, Neue Juristische Wochenschrift 1979.
2468; Heldrich, FamRZ 1979. 1006; vgl. auch Palandt-Heldrich, BGB, 39. Aufl., Vorb. Art. 7
EGBGB Anm. 7 a bb); der Senat hlt an ihr fest. Fr das internationale Erbrecht gilt insoweit
nichts anderes. Neue Juristische Wochenschrift, 1980. 2017.

Nemzetkzi magnjog s eljrsjog

67

6.2. Statutumvlts s id
Az id problmja legmarknsabban s hangsllyal az n. stattumvlts eseteiben jelentkezik. Az id az, ami miatt az alkalmazand jog megvltozhat, s
az idmls okn ms szably alkalmazand ksbb, mint korbban, s ez a
vltozs eltr jogi eredmnyhez vezet. A kapcsol elv, vagy kapcsol szably
idvel megvltozik a krlmnyek miatt, s ennek kvetkeztben megvltozik
a felhvott jog meghatrozsa, melyik llam joga alkalmazand.75 Ez a vltozs a tnyllsnak a kapcsol szablyt meghatroz elemt kell, hogy rintse,
pldul llampolgrsg, szoksos tartzkodsi hely, ing dolog helye stb. Az
idbelisg az, ami miatt a korbbi status mr nem vehet alapul, s amely kizkkenti a tnyllst az eredeti llapotbl.

6.3. A kisgyerek tartzkodsnak az ideje


A msik eset legalbb olyan abszurd, mind az elz, s egyttal tvezet az alaki
jog jelentsgnek a mltatshoz.
Anya a felek kzs olaszorszgi lakhelyrl magval vitte Nmetorszgba az
olasz aptl szrmaz gyermekt.76 A felek kzti eljrsban a joghatsg krdse
kapcsn a joghatsgot meghatroz kapcsol szably, az 1961-es hgai kiskorak vdelmi egyezmnye77 13. cikk 1. bekezdse78 volt, amely a gyermek tartzkodsi helye szerint hatrozta meg a joghatsgot. De mi a gyermek tartzkodsi
helye s melyik idpontban vizsgland, ha az anya eredetileg nyaralsra vitte
haza a gyermeket, majd meggondolta magt, s Nmetorszgban maradt vele?
Az utazs clja nem az volt, hogy a gyermekfelgyeleti jogot magnak megszerezze amint az anya ksbbi keresetbl kiderlt. Mivel jogsrtssel kerlt a
gyermek Nmetorszgba, nem tekinthet j tartzkodsi helynek viszont a
BGH azt mondta, az j tartzkodsi helyhez kialakult kapcsolata megalapozhatja

75

Lsd BURJNCZIGLERKECSKSVRS: Eurpai s magyar nemzetkzi kollzis jog.


Budapest, 2010. 85.

76

Bundesgerichtshof 75., 32; Neue Juristische Wochenschrift, 1981. 520.

77

Convention concerning the powers of authorities and the law applicable in respect of the
protection of infants 1961. Okt. 5.)

78

The present Convention shall apply to all infants who have their habitual residence in one of
the Contracting States.

68

Nemzetkzi magnjog s eljrsjog

a nmet joghatsgot. A brsg szerint az egyezmny a gyermek vdelmt kell,


hogy szolglja, nem pedig a szli felgyeli jog rvnyeslst.
Krdsnk, van-e rtelme egy flves gyermek esetben nll tartzkodsi
helyrl beszlni? Szerintem tbb mint ktsges, hogy egy flves babnak a
tartzkodsi helyt a szlktl el lehetne vlasztani. A szably rossz, radsul
a tartzkodsi hely itt kapcsoldik mondandnkhoz az ltalnos gyakorlat
szerint legalbb flves tartzkodst kvn meg, ez ennek a normnak a minimum idfelttele. Mirt fl v, ha a felek kzt vek ta hzassgi kapcsolat van.
Az nyilvnvalan nem fl vre kttetett. Az idpont tekintetben pedig a nmet
brsg azt a 15 hnapot vette figyelembe, amita az eljrs mr folyamatban
volt, amely nyilvnvalan nknyes idkapcsols. Mirt ersebb a gyermek
j tartzkodsi helynek fl ve a hzassgi kapcsolat idejvel, s a jogellenes
cselekmny eltlsnek knyszervel szemben? Az id ebben az esetben egyrtelmen a helyes megoldst mutatta, amelyet a nmet brsg egyrtelmen
negliglt.

6.4. Az idtlen tulajdonjog


Az angol brsg eltti gyben a jhiszem vev, Bumper Development
Corporation perelte a rendrsget lefoglalt mkincs kiadsa irnt, amely perbe
beavatkozott India Szvetsgi llam, Tamil Nadu llam, Arul Thiru Viswanatha
Swamy templom s a templomban tallhat szent k, Sivalingam, ez utbbi
is a templom nevben, s ugyanazon gygondok ltal.79 Az eldntend krds
az volt, vajon Tamil Nadu llam joga szerint jogalanynak elismert templom
(juristic entity) br-e jogkpessggel s perjogi kpessggel az angol brsg
eltt, klnsen abbl a szempontbl amint arra felperes fellebbezsben is
rmutatott , hogy vszzadokkal korbban leromboltk s kihalt (the temple
had long been in ruins and defunct).80 A per trgya egy 12. szzadi hindu Siva
bronz istenszobor, amely egy szoborcsoport egyik tagja volt, amelyet vlheten 1976-ban az indiai Ramamoorthi tallt meg, pontosabban sott ki a fldbl
Pathur romos hindu templomnak a kzelben, s vlheten mkincskereskedk rvn Londonba kerlt. Londonban vsrolta meg a felperes 1982-ben, s
tle foglalta le a rendrsg, mint illeglis kereskeds trgyt. A perben vitatott
79

Bumper Development v Commissioner of Police for the Metropolis 1991. 1 WLR 1362 (CA)

80

A jogi szemly elmlete kapcsn rinti CSEHI Zoltn: A magnjogi alaptvny. Budapest,
2006. 187.

Nemzetkzi magnjog s eljrsjog

69

volt az is, hogy a lefoglalt szobor megegyezik-e a Pathurban tallttal, hiszen az


vszzadok sorn tbb szz, ha nem tbb ezer hasonl Siva-brzols szobor
kszlt hindu templomok javra s a londoni mkincspiacon is szmos pldnyt
volt kaphat. Nhny praktikus idszempont az ggyel kapcsolatban emltst
rdemel, az els fok brsg 34 napon t trgyalta az gyet, 1986. november
17. s 1987. prilis 26. kztt, majd 1988. februr 17-n hozott tletet. Az els
fok br szerint ersen rvidtve az indokolst a 12. szzadban plt Pathur
templom ltezik mg, melyet a templom szent kve, az egykori vallsi rtus kzpontja, Sivalingam szimbolizl. A msodfok brsg ltal is helyben hagyott
tlet szerint a perben trgyalt kt Siva szobor ugyanaz s az indiai templom
tulajdont kpezi. Az tlet szerint az 1175 krl ltestett templom jogalanyisggal br sajt llamnak joga szerint, melyet az angol br a lex fori alapjn
elismer, s az illeglisan Indibl elszlltott szobor ezen templom tulajdont
kpezi. Jllehet pontosan nem lehet tudni hny szz vet tlttt a templom krli homokban a szobor, de ennek semmi jelentsge nem volt az gyben. Az id
egyedl a lops tekintetben merlt fel, hogy az 1976-os cselekmny elvlt-e
vagy sem, de az id-krds ms aspektusai mg csak vita trgyt sem kpeztk.
Vajon a tbb szz vig elsott szobor tulajdonjoga miknt maradhatott a templom? E krdst a templom jelenlegi (modern) jogi megtlsvel (jogalany-e
vagy sem) nem lehet megkerlni, hiszen a 12-13. szzadban minden valsznsg szerint a maitl eltr szablyozs volt letben.

6.5. Hatrozott idre kttt hzassgrl


A nemzetkzi magnjogi megtlse kapcsn kerltek a hatrozott idre kthet hzassgok megtlse az eurpai brsgokra. Az iszlm valls tizenkettes
sita felfogsa ismeri a hatrozott idre kttt hzassg intzmnyt (mut a).81
Ez az intzmny az iszlm vallsban ezer ve vitatott sitk s szunnitk kzt.
Az irni polgri trvnyknyv (1935) rviden, de kln szablyozza, a hzassg
szmos ltalnos szablya, mint pldul a hzassgktsi akadlyok, ebben az
esetben is alkalmazandk. A hzassgktskor meghatrozand hatrozott idtartam lehet egy ra, de akr kilencvenkilenc v is, jllehet ez utbbi esetben
nem egszen ltjuk a klnbsget a hatrozatlan idre kttt hzassgtl. Tarts
hzassg nem kthet ms valls szemllyel, de muszlim irni zsid, keresz81

Gtz SCHULZE: Die Zeitehe des iranischen Rechts Rechtsfragen aus deutscher Sicht.
Standesamt, 2009. 197205.

70

Nemzetkzi magnjog s eljrsjog

tny valls vagy zarahusztra hvvel hatrozott idre mr hzassgra lphet,


gy lehetsget ad vegyes valls kapcsolatok alaptsra. A hatrozott idre
kttt hzassgkts felttele a Mahre,82 viszont a tarts hzassg esetben ez
nem elengedhetetlen trvnyi felttel. A hatrozott idre kttt hzassg a hatrozott id leteltvel automatikusan minden tovbbi cselekmny s regisztrci nlkl megsznik. j hzassg ugyanazon szemlyek kzt csak kt hnap
elteltvel kthet. A hatrozott idre kttt hzassg talakthat hatrozatlan
idejv, viszont a hatrozott id meghosszabbtsa csak a hatrid lejrta utn
lehetsges. A hatrozott idre kttt hzassg jogi hatsai s kvetkezmnyei
megegyeznek a hzassgkts kvetkezmnyeivel a szletett gyermek sttusa,
rklse tekintetben is, a hzassgi vagyonjog mind a kt hzassg tpusnl
ugyanaz, nem keletkezik kzs vagyon.

82

ZAYTAI Imre: Hitbr s Mahre. Polgri Jog, 1938. 527531.

7. ALAKI JOG

Az anyagi jogunk id krdsei teljes egszben kapcsoldnak az alaki jog problematikihoz. Az alaki jog id problematikjra rviden kvnunk csak utalni,
mr csak a Legfelsbb Brsg 4/2003-as polgri jogegysgi hatrozata okn is.
Az alaki jogon bell az idnek legalbb akkora hatalma van, mint az anyagi
jog vilgban, de ezt szinte alig tudatosodik, persze most nem az eljrsi hatridk s hasonl mechanizmusok technicitsaira gondolok, hanem ezeknl
mlyebb problmkra.

7.1. Cgalapts ideje


A modern idkpnket mi sem fejezi ki jobban, mint a szerzdsmintval trtn trsasgalapts egy rs hatrideje. A szably a 2006. vi V. trvny (Ctv.)
48. (5) bekezdse szerint a bejegyzsi krelem elbrlsrl a cgbrsg a
bejegyzsi krelem rkezst kveten, az adszm megllaptstl szmtott
egy munkarn bell hatroz. A cgbrsg e hatridn bell kezdemnyezi a
bejegyzst elrendel, illetleg a bejegyzsi krelmet elutast vgzs jogi kpvisel rszre trtn kzbestst. A krelem elbrlsra nyitva ll hatrid
szmtsnak kezd idpontja munkanapokon reggel 9 ra.
Mg ez az irrelis egy munkars idtartam is relatvv vlik az azt korrigl, nll idszmtst megllapt normval, amely ezen idtartam kezdett a
munkanap 9 rs kezdethez nknyesen llaptja meg. A cgeljrsnak nll
idszmtsa van, a jog adja ezt a kivteles s privilegizlt esetet.

7.2. Perbeli legitimci idhatrozottsga


Minden per egyik els krdse a perbeli legitimitci, amelyet az alaki jog az
anyagi jogbl fakaszt, az indthat pert, aki anyagi jogilag erre jogosult. Nincs
alaki jog anyagi jogosult nlkl, illetve kivteles esetben perindtsra felhatalmazott szemly nlkl. Viszont perjogunk viszonylag mostohn bnik azzal az

72

Alaki jog

esettel, ha a perindts utn az anyagi jogi jogosultsgban vltozs ll be, ide


nem rtve a jogutdls esett. Egy mostani esetben a rszvnyes azrt indtott
pert, hogy az alapszably egyes rendelkezseinek rvnytelentst krje a brsgtl (Ctv. alapjn perelt 70. ).
Fvrosi tltbla tlete kimondta, hogy a felperes kizrlag, mint az alperesi trsasg rszvnyese rendelkezett perbeli legitimcival, st ez a perbeli
legitimci az egsz perre rvnyes: Abbl [], hogy a per trgyt az alperesi
alapszably 2007. prilis 26-i mdostsa rvnyessgnek, illetve rvnytelensgnek, mint anyagi jogi jogkrdsnek az eldntse kpezi, az is kvetkezik,
hogy a felperes rszvnyesi sttusznak a perindtst kvet megsznse a felperes ezen jogkrds eldntsre irnyul ignyrvnyestsi jogosultsgt, kereshetsgi jogt nem rintette, nem eredmnyezte a felperesi perbeli legitimci elenyszst, az erre trtnt alperesi hivatkozst ezrt a Fvrosi tltbla
megalapozatlannak tallta. Mi kvetkezik mibl, az teljesen zavaros.
A perbeli legitimci a rszvnyes perindtsval kapcsolatos jogvitban merlt fel. A perbeli legitimci a rszvnyesi minsgbl fakad, s ez alapjn
perelhet (pldul kzgylsi hatrozat hatlyon kvl helyezst, vagy az adott
perben alapszably-mdosts rvnytelensgt). Krds, mi a helyzet akkor, ha
a per folyama alatt a felperes-rszvnyes eladja a rszvnyeit? Mint rszvnyes
rendelkezett a perindtsi jogosultsgt megalapoz jogi rdekeltsggel, a rszvnyek eladst kveten azonban mind a jogi rdeke, mind a per folytatshoz
val joga, jogosultsga elenyszett. Igaz, ilyen kifejezett szably a Pp.-ben nem
tallhat, ti., hogy a pert meg kell szntetni, ha a felperesnek nincs mr igazolhat anyagi jogi rdeke a jogvithoz; de a polgri per az nem nmagban lv
eljrsi rend, hanem az anyagi jog kiknyszertsnek az alaki joga. Mrpedig
ha nem ltezik anyagi jog, mert nincs mr semmifle jogviszony a felek kzt,
akkor az alaki jog nem tehet gy, hogy nem vesz errl tudomst, s a per folytatdik anlkl, hogy felmerlne: egyltaln mi kze van egy vek ta nem
rszvnyes szemlynek felperesknt ahhoz, hogy az alperesi alapszably egyik
rendelkezse trvnysrt-e vagy sem, illetve a mltban trvnysrt volt-e
vagy sem.
A vita kapcsoldik Nizsalovszky Endre akadmiai szkfoglaljban trgyalt
krdshez, alanyi magnjog s a perjog kapcsoldshoz.83 Nagyon leegyszerstve, ltezik-e keresetjog anyagi jog nlkl? Vajon a keresetjogot az anyagi

83

NIZSALOVSZKY Endre: Az alanyi magnjog s perjog. MTA, 1942. Felolvasva 1941. februr
10-n.

Alaki jog

73

jogbl szrmaztatjuk-e vagy ez ettl fggetlen? Ezen vitba nem mennk bele,
csak arra utalok, hogy az id itt is segtsgl hvhat.
Az elbb emltett gyben a felperes rszvnyeinek eladst kveten a perben eljrt brsgoknak a perbeli legitimci fennllst, felperes perlsnek
indokt s annak sszer magyarzatt vizsglni kellett volna. Az ismertetett
fvrosi tltblai felfogs szerint ezt elegend a kereset beadsnak idpontjban vizsglni, azt kveten az alaki jog kvzi nllsul, fggetlenedik az
anyagi jogi vltozsoktl.
A fellvizsglati eljrsban a Legfelsbb Brsg helyesen mutatott r arra,
hogy nincs keresetjog, ha nem tudja igazolni a jogvitban val rdekeltsgt a
felperes. Idzve: Az LB llspontja szerint a Pp. 3. (1) bekezdsben megkvetelt, a jogvitban val rdekeltsgnek a jogvita elbrlsa sorn vgig, az
rdemi dnts meghozatalkor is fenn kell llnia. 84

7.3. Kereset s fellebbezs idhatrozottsga


Az id problematikja legalbb annyi jogalkalmazsi krdst vet fel a polgri
eljrsjogban, mint az anyagi jogban.85 A krdsek s vitatott esetek sokasgt
szinte lehetetlen lenne felsorolni. Az egyik vitatott alkalmazs szably, a nem
a hatskrrel rendelkez brsg eltt benyjtott keresetlevl vagy fellebbezs
jogszer s hatridben trtnnek szmt elterjesztsnek krdse. Az id
itt a tr (hely) problematikjval szorosan sszekapcsoldik, mikor s hol lehet a keresetet Pp. szerint elterjeszteni, hol hatlyosul anyagi s eljrsjogilag
a kereset s a fellebbezs elterjesztse.
Ha a keresetlevelet nem a hatskrrel, vagy illetkessggel rendelkez brsgnl terjesztettk el, a Pp. 129. -a szablya szerint gy kell tekinteni, mintha
azt mr eredetileg is annl a brsgnl (hatsgnl) terjesztettk volna el,
amelyhez azt ttettk.
Ezen rendelkezs idvonzatt tekintve a bri jogalkalmazs a megszort
rtelmezst vallja, azaz a fenti rendelkezs nem tartalmaz arra utalst, hogy
idben mit is jelent az tttel szablya. Idben tttel alatt azt rtjk, hogy a
tves brsghoz, de a rendelkezsre ll idben elterjesztett kereset vagy fellebbezs esetben az tttel idvonzatt figyelembe kell-e venni annak eldnt84

Gfv.X.30.094/2011/4.sz. tlet, Trk Judit, Bodor Mria (elad) s Cske Andrea kriai brnk.

85

Ehhez alapvet GSPRDY i. m.

74

Alaki jog

sekor, hogy az tttel kapcsn a helyes bri frumhoz megrkezett beadvnyt


kell idben kerlt-e elterjesztsre, vagy elegend azt vizsglni, hogy az eredeti de nem megfelel brsgra trtnt benyjts idpontjt kell a benyjts idpontjnak tekinteni. Ez utbbi az gyfl-bart, jllehet a pontatlansgot
nem szankcionlja, az elbbi, amely az tttel rvn a hatskrrel rendelkez
brsghoz trtn benyjts (rkezs) idpontjt veszi alapul, amely az igazsgszolgltatsi adminisztrci-rendszer knyrtelen vlasza a pontatlan cmzsre. Krds ebben a vonatkozsban az is, vajon kell-e szankcionlni a tvesen
cmzett, nem a hatskrrel vagy illetkessggel rendelkez felet akknt, hogy
az tttel idvonzatt nem vesszk figyelembe a beadvny benyjtsra rendelkezsre ll id szempontjbl. A pragmatista vlasz ismert, ha nem gy lenne,
akkor mindenki oda nyjtan be a brsgi iratokat, ahova kedve tartja, s a
brsgok egsz nap ezzel foglalatoskodnnak.
Pp. 129. (3) bek. foglaltak szerint: Az (1) bekezds rtelmben ttett keresetlevelet gy kell tekinteni, mintha azt mr eredetileg is annl a brsgnl
(hatsgnl) terjesztettk volna el, amelyhez azt ttettk. Az tttel idhoszszabbt kvetkezmnyeit a brsg nem veszi figyelembe, s gy tekinti, mintha a beads idpontjban a keresetlevl a megfelel hatskrrel s illetkessggel rendelkez brsg eltt kerlt volna kell idben benyjtsra. Elksettsg
okbl ilyen esetekben nem lehet a pert megszntetni, illetve a keresetet idzs
kibocstsa nlkl elutastani.86 A Legfelsbb Brsg egyik eseti vlemnyben vtizedekkel korbban kimondta, melyet a vonatkoz kommentr mg mindig irnyadnak tekint: Nem lehet megllaptani a keresetindts elksettsgt,
ha a fl a keresetlevelet a jogszablyban megjellt hatridn bell, de nem a
hatskrrel rendelkez brsghoz nyjtotta be [Pp. 129. , 130. (1) bek. h)
pont].(BH1982/540.)
A Pp. 239. -a alapjn alkalmazand Pp. 129. (1) bek. rtelmben tttelnek van helye, ha a keresetlevelet (fellebbezst) nem a hatskrrel rendelkez
brsghoz nyjtottk be. A fenti ttelek viszont fellebbezs tves beadsakor
mr nem lnek. Fellebbezs esetn a Pp. 234. (2) bekezdse a kvetkezket
mondja ki: A fellebbezst az elsfok brsgnl kell rsban benyjtani, vagy
jegyzknyvbe mondani.

86

NMETH Jnos K ISS Daisy (szerk.): A polgri perrendtarts magyarzata. Budapest,


32011. 524.

Alaki jog

75

A trvnyi szveg rtelmezst ad kommentr szerint imperatv87 jelleg normrl van sz, amelybl kvetkezik, hogy ha nem az els fokon eljrt
brsgon nyjtjk be a fellebbezst, akkor az nem minsl hatlyos elterjesztsnek. Mibl kvetkeztethetnk a norma imperatv jellegre? A kommentr
nem fejti ki, egyedl a kell sz utalhat erre. Tovbb arra sincs rszletes indokols, hogy a norma imperatv jellegbl mirt kvetkezik az, hogy a ms brsgon benyjtott fellebbezsnek nincs joghatlya az eljrsjog alapjn. Ez gy
nem egszen pontos, hiszen az tttel kivtelt kpez, feltve, hogy az tttelhez
milyen idhatlyt kapcsolunk. Ha ms brsgon terjesztik el a fellebbezst,
annak tttelre kerl sor, viszont nem rvnyesl az az idbelisg, ami a keresetlevl beadsnl alkalmazand, mert fellebbezs csak abban az idpontban
tekintend benyjtottnak, amikor az elsfok brsghoz megrkezik. Itt kapcsoldik a tr az id problmjhoz s a megrkezs rtelmezshez.
A Pp. nem szl az irat megrkezsrl, csupn benyjtsrl. A kett szerintnk egyrtelmen klnbzik. Megrkezik, az azt jelenti, hogy az adott helyre
fizikailag odakerl s annak a kontrollja al kerlt, aki az adott helynek az ura,
jogos hasznlja, brsg esetben a brsgi pletrl s annak erre kialaktott iktatjrl lehet sz. A benyjts mr nem felttlenl tartalmazza vagy
felttelezi a cmzett elfogad magatartst, gy is be lehet valamit nyjtani,
ha a cmzett lehetv teszi, hogy hozz rkezzen az adott irat, anlkl, hogy
kln elfogad magatartst tegyen, pldul a benyjtsra jjel-nappal elrhet
s megkzelthet, a benyjtst fizikailag lehetv tev ldt vagy ms eszkzt
telept.
Visszatrve eredeti gondolatmentnkhz, a bri gyakorlat szerint a ms brsghoz benyjtott fellebbezs esetn nincs lehetsg az elksettsg igazolsra azon az alapon, hogy ms arra nem illetkes brsg eltt tvedsbl,
adminisztrcis hibbl s hasonl okokbl terjesztettk el a fellebbezst (BH
1993/102.88). A felhvott jogeset rdemi jogi magyarzatot nem ad, csak annyit
mond, nem ott terjesztett el a fellebbezst, ahol a Pp. elrta, s azt az idpontot kell a benyjts idpontjnak tekinteni, amikor az a brsghoz berkezik.89
87

NMETH Jnos KISS Daisy (szerk.): A polgri perrendtarts magyarzata. Budapest, 22007.
1332. Kiss Daisy tollbl; 2011. 899.

88

Fellebbezsi hatrid elmulasztsa nem igazolhat azzal, hogy a fellebbezst ms, arra nem
illetkes brsgnl terjesztettk el [Pp. 234. (2) bek., 106. (1) bek., 109. (1) s (3) bek.].

89

A Legfelsbb Brsg vgzsvel a fellebbezst elutastotta. A vgzs indokolsa szerint a


fellebbezs a Pp. 234. -nak (2) bekezdse szerint az elsfok brsgnl terjeszthet el. A
fellebbezs benyjtsa idpontjnak az elsfokon eljrt brsghoz trtn berkezse idpontjt kell tekinteni, abban az esetben is, ha azt eredetileg nem ott terjesztettk el.

76

Alaki jog

A jogi rvek helyett kijelent mondatokban ismtli a brsg megindokolatlan


llspontjt. A mulaszts igazolsaknt sem fogja el a brsg azt, ha tveds
trtnik a fellebbezs tves brsgnl trtnt elterjesztse esetn. Persze
halljuk a gyakorlatias ellenvlemnyt mi lenne, ha a fellebbez ltal tetszlegesen kivlasztott brmelyik brsgnl be lehetne joghatlyosan nyjtani
a fellebbezst, akkor brsgaink egsz nap csak a tves fellebbezsek helyes
megcmezsvel s kzbestsvel lennnek elfoglalva. De az igazsg valahol a
kett kztt tallhat.
A bri gyakorlatot kzvett PK 170. llsfoglals ehhez mg annyit tesz
hozz. Ha a fl panasznapon terjeszti el a krelmt, s egyben kri, hogy a
brsg az iratokat az eljrsra illetkes brsghoz tegye t, e krelemnek az
illetkes brsghoz tovbbtsa nem a Pp. 129. -a szerinti tttel, s ezrt e
alkalmazsnak nincs helye.
Viszont a Pp.-re alkalmazand a 105. (4) bekezdsnek a szablya, amely
szerint a hatrid elmulasztsnak kvetkezmnyeit nem lehet alkalmazni, ha a
brsghoz intzett beadvnyt legksbb a hatrid utols napjn ajnlott kldemnyknt postra adtk. Ilyen esetekben a fellebbezs postra ads, a felads
idpontjt kell igazolni.
Visszatrve a korbban flbehagyott gondolatunkra, a Pp. nem rendelkezik
arrl, mikor kell, hogy berkezzk s miknt a fellebbezs? A Pp. benyjtsrl
szl csupn, feltve hogy ez egy kgens (nem pedig imperatv) norma. A BH
2003. 502 szm90 eseti dntsben faxon hivatali idben leadott fellebbezst
a Legfelsbb Brsg idben megrkezetnek tekintette.91 Egyrszrl rvendetes, hogy a modern technika azta mr lassan feledsbe men ezen tvkzlsi
mdszert, mint a fax, a brsg elismeri, msrszt nem egszen rthet, hogy
a faxnak pontosan azt a tulajdonsgt s elnyt mirt tagadja, ami abban ll,
hogy faxot lehet gy is kldeni, hogy a fogadnak nem kell aktv magatartst
tanstania, hanem a faxgpet elegend bekapcsolva azaz fogadkpes llapotban tartania. Mit jelent a hivatali id, s ez honnan kerlt a bri indokolsba, nem rthet, hiszen pontosan a fax egyik elnyt fosztja meg alkalmazstl, a fax tud fogadni, feltve hogy pontosan be van lltva az rja, ki is tudja
90

Az elsfok brsghoz a fellebbezsi hatrid utols napjn faxon berkez fellebbezst


hatridben megrkezettnek kell tekinteni. [1952. vi III. trvny 105. (4) bekezds, 234.
(1) s (2) bekezds]

91

A Pp. 234. -nak (2) bekezdse a fellebbezs benyjtsnak mdjt illeten semmilyen alaki kvetelmnyt vagy ms megszort rendelkezst nem tartalmaz. Ezrt szablyszeren s
joghatlyosan elterjesztettnek kell tekinteni minden olyan beadvnyt, amely a fellebbezsi
hatrid utols napjn, a hivatali id lejrtig az elsfok brsgra rsban megrkezik.

Alaki jog

77

mutatni, hogy a kldemnyt mikor rkezett, s ezt trolni is kpes. Legalbb


annyira megbzhat s hiteles, mint a posta ltal killtott feladsi bizonylat.
A brsg itt a Pp. 103. (5) bek. szerinti hivatali id fogalmat emelte be a
fellebbezs joghatlyos elterjesztsnek megtlshez.
A Pp. nevezett szakasza szerint: (5) A hatrid az utols nap vgvel jr le,
a brsghoz intzett beadvny elterjesztsre s a brsg eltt teljestend
cselekmnyre megllaptott hatrid azonban mr a hivatali id vgvel lejr.
Viszont a Pp. ezen fogalma a hatlyos jogban nincs meghatrozva. Sem a Pp.,
sem ms jogszably nem hatrozza meg a hivatali idt, a Bsz. sem ismeri a
hivatali id fogalmt.
Amint mr emltettk, a Pp. 105. (4) bek. rtelmben a hatrid elmulasztsnak kvetkezmnyeit nem lehet alkalmazni, ha a brsghoz intzett
beadvnyt legksbb a hatrid utols napjn ajnlott kldemnyknt postra adtk. Az ajnlott kldemny a Postatv. 3. 1. s 14. pontjai alapjn olyan
postai kldemny, amelynek felvtelt a postai szolgltat rsban elismeri s
kzbestst a cmzett, illetve az egyb jogosult tvev alrsval vagy ms
mdon okirattal kimutatja. A Pp.-szer feladshoz viszont elegend a felads
tnynek postai bizonylattal trtn igazolsa, mg akkor is, ha a kldemny
esetleges elveszik vagy nem rkezik meg a cmzett brsgra. llspontunk
szerint a Pp. megalkotsakor mg nem ismert faxzenet s az ajnlott kldemny e tekintetben egy s ugyanaz, a faxzenet felvtele s a cmzetthez rkezse okirattal ugyancsak radsul azonnal kimutathat s igazolhat. A
faxon trtn kommunikci a Pp. alapjn is rtelmezhet, mgpedig a faxot
hasznlk rdekben. Ha a faxkldemny adsnak-vtelnek idpontja ktsges, mg mindig meg lehet keresni a telefonszolgltatt, hogy a faxot lead s a
fax cmzettje kztt volt-e kapcsolat, amely igazolhatja, hogy a fellebbezst az
arra jogosult eljuttatta a brsg rszre, az adott idpontban. Egybknt a megrkezett fax igazolja, hogy a fellebbezs elkszlt, radsul lehetsges, hogy
mg az illetkblyeget is megvsroltk s a fax rkezsvel a brsgra meg
is rkezik. Nincs sszer indoka annak, hogy a hivatali s munkaid keretei
kztt lehessen csak ezt a beadvnyt benyjtst Pp.-szernek rtkelni. A
fellebbezs megrkezsnek tnye fggetlen a Fvrosi Brsgon dolgozk
munkarendjtl, a brsgra berkezend telefax fogadshoz nem szksges
szemlyes kzremkdse. A Pp. nem a fellebbezs brsgi iktatshoz kti
a benyjts joghatlyossgt, hanem a benyjts tnyhez. A fellebbezs iktatsa s az irat berkezsnek tnye egymstl megklnbztet. Iktatni lehet
mg elz napra is, ha az adott kldemny fizikailag az elz napon rkezett
meg. Egybknt a telefax alkalmazsnak nem sok rtelme van. Brsgaink

78

Alaki jog

napi mkdsk krben elfogadjk telefaxon tett srgs nyilatkozatokat, ez a


telefax lnyeghez tartozik.
Viszont teljesen rthetetlen s indok nlkli a fax hasznlatt hivatali idhz s egyb olyan korltokhoz ktni, amelyeknek nincs semmifle jogszablyi
meghatrozsa. Egyes brsgokon ismert volt az a gyakorlat, hogy a munkaid
vgn a faxot is kikapcsoltk, hogy mg vletlenl se lehessen a klvilgbl
kldemnyt kldeni a brsgra. A klvilg modern idejt brsgi vezetik
ekknt kvntk kirekeszteni az igazsgszolgltats iddimenzijbl. Erre a
magatartsra sszer magyarzat nincs, s teljes egszben ellenttes az igazsgszolgltats alapveten kiszolgl funkcijval.
A faxot hivatali idhz kt bri felfogs nem utal sem a Pp.-re, sem ms
jogszablyra, hiszen hivatali id-t egyik sem hasznl, s nem hatrozza meg
a hivatali id fogalmt. A Bsz. sem ismeri a hivatali id fogalmt, a Bsz
hivatali munkaid-t ismer, hogy ez a kt fogalom egy s ugyanaz lenne, nem
valszn, felttelezzk brsgaink kpesek a szabatos s egyrtelm fogalomhasznlatra. mivel a jogalkot nem hasznl kt eltr kifejezst ugyanarra a tartalomra. Nhny pldt megvizsglva egyes brsgok rendje, pldul a Fvrosi
Brsg sem ismeri a hivatali id fogalmt, a Bsz. szerinti Fvrosi Brsg
tjkoztatja gyflfogadsi idt hatroz meg, ami eltr a Pp. ltal hasznlt
hivatali id fogalmtl. A Fvrosi Brsg SZMSZ-e a munkaidt hatrozza meg 8-16 ra kztt (VI. fejezet 1.1 pontja), amely nyilvnvalan nem
egyezik meg mr csak eltr szhasznlata miatt sem a Pp. hivatali id
fogalmval.
A Bsz. ktelezen elrja, hogy a Brsgnak hivatali idn kvl is lehetv kell tenni a beadvnyok brsgnl trtn elhelyezst, a brsg bejratnl lv, zrt gyjtszekrny elhelyezsvel (Bsz. 23. ). Ilyen zrt gyjtszekrnyek a munkaidn, hivatali idn kvl nem elrhetk Budapesten.
Brsgainkon a jogszolgltatsra kizrlagosan felhatalmazott szervezetrendszerben nincs megoldva a brsgi munkaidn tl a beadvnyok leadsnak a lehetsge.
A fentiekbl a kvetezk llthatk. A Pp. ltal meghatrozott hatridk naptartalma a jelenlegi gyakorlatban azt jelenti, hogy pldul fellebbezsre nem
15 nap ll rendelkezsre, mert a 15. napon a fellebbezsi okiratnak a brsgra
hivatali idben be kell rkezzen, vagy aznap postra kell adni. A posta hol
s milyen nyitva tartssal mkdik, az a postaszablyozs s a Magyar Posta
ltal meghatrozott. Ismeretes, hogy a postai szolgltats egyes napokon sznetel, mskor pedig szintn nyitva tartshoz van ktve. Ezt az igazsgszolgltatssal kapcsolatban ll felek nem tudjk befolysolni. gy a jogrvnyests sorn

Alaki jog

79

szmolni kell azzal az id-kiesssel, amelyet az a szablyozs s szociolgiai


valsg meghatroz. A 15 napos fellebbezs gy valjban 14 nap s nhny ra,
ha van nyitva tart posta, akkor a nyitva tarts idpontjig gyakorolhat. Ez az
idfelfogs elavult s korunk tvkzlsi-forradalmt egyszeren tagadja s ignorlja. Ezrt ez a gyakorlat anakronisztikusnak is nevezhet. Radsul a brsgokon a jogszolgltatsra kizrlagosan felhatalmazott szervezetrendszerben nincs megoldva a munkaidn tl a beadvnyok leadsnak a lehetsge.
Jllehet a Pp. 105. (3) bek. rtelmben nem tekinthet mulasztsnak, ha a
felet a perbeli cselekmny teljestsben elhrthatatlan akadly gtolta. A Pp.
106. (1) bek. rtelmben, ha a fl vagy kpviselje valamely hatridt hibjn
kvl mulasztott el, a mulaszts kvetkezmnyei igazolssal orvosolhatk. Az
igazols viszont olyan bri mrlegels trgya, amely kirekeszti a fenti szempontokat.
llspontunk szerint a Pp. 105. (4) bek. egyoldalan kgens norma, az
ajnlott kldemnyknt trtnt postra ads a Pp. megalkotsakor ismert okirati
kldemny tovbbtsi technikkat tkrzi, de nem zrja ki, hogy a vltoz vilgban a Pp. nevezett rendelkezst a korunk napi gyakorlatv vlt tvkzlsi
technikkra is megfelelen alkalmazzuk, feltve, hogy a norma rtelme s clja
ne srljn. Ha az adott fellebbezs elkszlt, s azt az adott tvkzlsi mdon
a brsg rszre eljuttattk, a Pp. szhasznlattal benyjtottk, akkor azt vlemnynk szerint idben joghatlyosan elterjesztett perbeli cselekmnynek
kell tekinteni. Ennek technikai felttelei mr napjainkban is rendelkezsre llnak a brsgainkon. Az ajnlott kldemny, a faxzenet, st akr az email is
a Pp. 105. (4) bek. rtelmezse tekintetben egy s ugyanaz, st, a faxzenet
s az e-mail esetben a leadsa s a cmzetthez trtn rkezse egyrtelmen
kimutathat s igazolhat.
Mg egy kis kitrt kvnunk tenni, a Pp. 237. -a kapcsn. Ezen norma
szerint az elsfok hatrozatot hoz brsg (hatsg) technikai jelleg feladata
csupn az e paragrafusban foglaltak vizsglata: Ha a fellebbezs elksett, vagy
olyan hatrozat ellen irnyul, amely ellen a fellebbez nem lhet fellebbezssel,
tovbb ha a fl a fellebbezst felhvs [235. (2) bekezdse] ellenre nem,
vagy hinyosan adja be, az elsfok brsg a fellebbezst hivatalbl elutastja. Ebben a tekintetben a msodfokon eljr brsg, amennyiben a fellebbezst hozz nyjtottk be, a Pp. 237. -ban foglaltak vizsglata rdekben az
erre hatskrrel rendelkez elsfok brsghoz ttenni rendeli a fellebbezst.
Az tttellel felhvott Pp. 129. (3) alapjn gy kell tekinteni, mintha a fellebbezst mr eredetileg is ahhoz a brsghoz (hatsghoz) terjesztettk volna el,
amelyhez ttettk. Amint lttuk, a keresetlevl hatridben trtn benyjts-

80

Alaki jog

nl rvnyesl szablyt a perjogi hatridre vonatkoz fellebbezsre brsgaink nem tartjk alkalmazhatnak. Mg a kereset esetben anyagi jogi hatridk
megtlsrl van sz, addig fellebbezs esetben alaki jogi hatridrl. Az eltr megtlsnek ms indokt nem ltjuk.
Ebben az sszefggsben nknyes s a 21. szzadi kommunikcis lehetsgeit semmibe veszi az Alkotmnybrsg eljrsi gyrendjnek azon szablya, amely szerint a beadvnyok benyjtsra nyitva ll trvnyi hatrid s
egyb hatridhz kttt eljrsi cselekmny esetn a beadvnynak s egyb
iratnak a hatrid utols napjig a beadvny s egyb irat rkeztetsre az Abtv.
alapjn jogosult szervhez be kell rkezni.92 Eleve krdses, van-e joga ebben az
alapvet eljrsi krdsben az Alkotmnybrsgnak szablyt hozni, nem pedig
a jogalkotnak kellene ezt a krdst szablyozni? De ha mr gy dnttt, akkor
mi indokolja azt, hogy a trvnyi hatridt lnyegben cskkenti azzal az idvel, amely a beadvny berkezs-hez szksges, hiszen a tipikusan napokban
megadott idtartam a brsgi rkeztets fizikai lehetsgvel minimum fl
nappal cskken, ismerve brsgaink igen korltozott nyitva tartst a beadvnyok berkezsnek fogadsra.

7.4. A keresetlevl ksedelmes benyjtsrl


A Legfelsbb Brsg 2003-ban adta ki a 4/2003. Polgri jogegysgi hatrozatt
a brsgi eljrst megindt keresetlevl vagy krelem ksedelmes benyjtsrl.
4/2003. Polgri jogegysgi hatrozat a brsgi eljrst megindt keresetlevl vagy krelem ksedelmes benyjtsrl:
A keresetlevl benyjtsra a jogszablyban megllaptott hatrid
szmtsra amennyiben jogszably msknt nem rendelkezik a
polgri perrendtartsrl szl 1952. vi III. trvny (a tovbbiakban:
Pp.) 105. (4) bekezdsben foglaltak nem alkalmazhatk.
A keresetlevl ksedelmes benyjtsa esetn, ha a keresetlevl elterjesztsre megllaptott hatrid jogszably kifejezett rendelkezse
folytn jogveszt, vagy a mulaszts kimentsre elrt igazolssal
(Pp. 107110. ) a fl nem l, illetleg az alaptalan, a keresetlevl id92

1/2012. (I. 3.) T. hatrozat az Alkotmnybrsg gyrendjrl. Az Alkotmnybrsgrl


szl 2011. vi CLI. trvny 50. (1) bekezdsben, 56. (1) s (4) bekezdsben, 57. (6)
bekezdsben, 59. -ban s 70. -ban foglalt felhatalmazs alapjn az Alkotmnybrsg
eljrsnak rszletes szablyai 50. (1) bekezdse.

Alaki jog

81

zs kibocstsa nlkl hivatalbl el kell utastani [Pp. 130. (1) bekezds h) pont], ennek elmaradsa esetn a pert meg kell szntetni
(Pp. 157. a) pont).
Ha a keresetlevl ksedelmes benyjtsa nem vezet jogvesztsre, s a
jogszably a mulaszts orvoslsra nem r el igazolst, a mulaszts
jogkvetkezmnyrl az ellenrdek fl elvlsi kifogsa alapjn az
gy rdemben hozott tletben kell dnteni.
A kifejtettek irnyadak a brsgi nemperes eljrs megindtsra
elterjesztett krelemre is.
A Legfelsbb Brsg PK 13. szm polgri kollgiumi llsfoglalsnak III. pontja e jogegysgi hatrozat kzztteltl nem alkalmazhat.
A jogegysgi hatrozat lnyege akknt foglalhat ssze, a perindtsra vonatkozan vannak anyagi jogi s eljrsjogi szablyok, ezek szmtsra klnkln szablyok alkalmazandk, de mivel a kereset brsghoz trtn benyjtsa nem perbeli cselekmny, a Pp. 105. (4) bekezdsnek kivtele ezekben az
esetekben nem alkalmazhat. A Pp. 105. (4) bekezdse amint fentebb mr
emltettk azt teszi lehetv, hogy eljrsjogi cselekmny nem csak a brsgi
rkeztetssel, hanem az eljrsjogi hatrid utols napjn trtnt postra adssal is lehet teljesteni.
Hatlyos jogunkban az anyagi jogi hatrid szmtsra vonatkoz rendelkezsek (fenti IV/2. pont) rtelmben a hatrid elmulasztsnak vagy a ksedelemnek a jogkvetkezmnyei a hatrid utols napjnak elteltvel llnak be
azzal, hogy ha a hatrid utols napja munkaszneti nap, a hatrid a kvetkez
munkanapon jr le. A brsghoz intzett beadvnyok elterjesztsre megllaptott hatrid azonban mr a hivatali id vgvel lejr [Pp. 103. (5) bekezds].
A keresetlevlnek a hatrid utols napjn a munkaid vgig a brsghoz meg
kell rkeznie. Az anyagi jogi hatridre a Pp. 105. (4) bekezds a 105. (1)
bekezdsbl kvetkezen csak a perbeli cselekmnyekre irnyad szablya
nem alkalmazhat, ezrt a keresetindts hatridejt a fl jogszably eltr
rendelkezse hinyban elmulasztja akkor is, ha a keresetlevl a hatrid utols napjn ajnlott kldemnyknt postra adja.
A fenti gondolatmenet egyrszt alkalmazza a Pp.-t, annak 103. (5) bekezdst a keresetlevlre, msrszt kizrja azt, mivel nem perbeli cselekmny a

Alaki jog

82

keresetindts. Ez nmikpp ellentmond egymsnak, jllehet a Pp. 105. (1)


bekezdse egyrtelmen perbeli cselekmny-rl szl.93
Az anyagi jogi hatridk esetben a Ptk. tartalmaz rendelkezseket, miknt
szmtandk s miknt vlnak lejrtt.94
1960. vi 11. sz. trvnyerej rendelet 3.
(1) A napokban megllaptott hatridbe a kezd napot nem kell beleszmtani.
(2) A hetekben, hnapokban vagy vekben megllaptott hatrid azon
a napon jr le, amely elnevezsnl vagy szmnl fogva megfelel
a kezd napnak, ha ilyen nap az utols hnapban nincs, a hatrid a
hnap utols napjn jr le.
(3) Ha a hatrid utols napja munkaszneti nap, a hatrid a kvetkez
munkanapon jr le.
4.
(1) Ha a felek a hatridt meghosszabbtjk, az j hatridt ktsg esetn
az eredeti hatrid elteltt kvet naptl kell szmtani.
(2) A hatrozott naphoz kttt jogszerzs a nap kezdetn kvetkezik be. /
(3) A hatrid elmulasztsnak vagy a ksedelemnek a jogkvetkezmnyei csak a hatrid utols napjnak elteltvel llnak be.
A Ptk. 4. (3) bekezdse egyrtelmen kimondja, a hatrid elmulasztsnak vagy a ksedelemnek a jogkvetkezmnyei csak a hatrid utols napjnak
elteltvel llnak be.
Ebbl az kvetkezik, hogy az utols napon kell hatlyosulnia azon cselekmnynek, amely mg ignyrvnyestsnek minsl anyagi jogi szempontbl.
Ezt pedig az elvls megszakadsa krben talljuk, a Ptk. 327. (1) bekezdsben: A kvetels teljestsre irnyul rsbeli felszlts, a kvetels brsgi
ton val rvnyestse, tovbb megegyezssel val mdostsa ide rtve az
egyezsget is , vgl a tartozsnak a ktelezett rszrl val elismerse megszaktja az elvlst.
rsbeli felszlts esetben mg a hatrid lejrta eltt hatlyosulnia kell
az erre vonatkoz jogosulti nyilatkozatnak, azaz meg kell rkezzen az adshoz
[Ptk. 214. (1) bek. 2. fordulata]. A Ptk. arrl mr nem nyilatkozik, mit rtnk
93

Pp. 105. (1) bek.: A fl az elmulasztott perbeli cselekmnyt ha a trvny msknt nem
rendelkezik tbb hatlyosan nem teljestheti.

94

j Ptk. 2013:V. tv. 8:3. .

Alaki jog

83

brsgi ton val rvnyests alatt, s vajon milyen jogcselekmnynek, s


mikor kell hatlyosulnia. A keresetlevl brsghoz trtn benyjtst mestersgesnek tartom kivenni a Pp. alkalmazsa all, hiszen e nlkl nem indulhatna
meg a per. Azt mr inkbb el lehet fogadni a PJE alapjul, hogy anyagi hatridt
csak rsbeli nyilatkozattal lehet megszaktani, s annak a nyilatkozatnak mg a
hatrid lejrtt megelzen azaz a hatrid utols napjnak elteltt megelzen hatlyosulnia kell.
Valjban ezek a 18. szzad rsbelisgre s kommunikcis szintjre felptett szablyok a 21. szzad ltalnos kommunikcis kzegben anakronisztikusak, s teljessggel elfogadhatatlanok. Mst jelent napjainkban az rsbelisg, s mst jelent az rsbeli kzlemny tovbbtsa, s megint mst annak
cmzetthez trtn eljutsa. A 4/2003 PJE errl nem vesz tudomst, s elemzse s levezetse nmaga nrcisztikus szpsgben , annak bels logikai
ellentmondsossga alapjn sem helytll. A brsgok ebben a tekintetben sem
kpezhetnek kivtelt, hogy a trsadalmi szoksok s ltalnosan elterjedt kommunikcis eszkzk ltt s azokhoz fzd jogkvetkezmnyket egyszeren ignorljanak. A megfelel korrekci elvgzse, mint ennek felismerse nem
mindig a jogalkot feladata kell hogy legyen.95
Ezzel elrkeztnk az anyagi jog s alaki jog tallkozshoz.

95

Lsd UNCITRAL 2010-ben mdostott vlasztottbrsgi szablyt az rtestsekrl s a hatridkrl!

8. AZ ANYAGI JOG ALAKI KORLTOZSA

A gazdasgi trsasgok alaptsnak szerzdses megllapodst s az ez alapjn ltrejv j jogalany ltt a trvny akknt is vdi, hogy az j jogalany ltestsnek alapjul szolgl trsasgi szerzds rvnytelensgre a Ptk. ltalnos szablyaitl eltr szablyozst ad.96 A szerzds rvnytelensge s ezen
a szerzdsen ltrejv trsasg lte kztt feszl az az rdekkonfliktus, amely
az elbbit az utbbihoz azaz a trsasg lthez tapad egyb rdekvdelme
al sorolja. A szablyozs viszonylag egyszernek tnik, az gynevezett 1. sz.
trsasgi jogi irnyelv97 megoldst veszi alapul, s a lnyege szerint ameddig
a gazdasgi trsasgot nem jegyzik be, addig a Ptk. alapjn rvnytelenthet
a trsasgi szerzds, azaz minden olyan rvnytelensgi ok rvnyesthet,
amelyet a Ptk. ismer (szba jhet tbbek kzt pldul tveds s megtveszts). A cgbejegyzst kveten viszont a szerzds (alapts) rvnytelentsre
mr csak sokkal szkebb tnyllsi krben van lehetsg.98
Gt. 12.
(3) A trsasg jogers cgbejegyzsig a trsasgi szerzds rvnytelensgre a Ptk. rendelkezseit kell alkalmazni. A jogers cgbejegyzs
utn a trsasgi szerzds megtmadsra nincs md, s a semmissg
megllaptsnak is csak a Ctv.-ben szablyozott perben, a (4) bekezdsben meghatrozott semmissgi okokbl van helye.
(4) A jogers cgbejegyzs utn a trsasgi szerzds semmissgt csak
az albbi okokbl lehet megllaptani:
a) a trsasgi szerzds gyvdi, illetve az alapt jogtancsosa ltali
96

Lsd ehhez rszletesen: KISFALUDI Andrs et al: A gazdasgi trsasgok nagy kziknyve.
Budapest, 2007. 268 s skk.; illetve 2008. kiads 275. s skk.

97

68/151/EGK irnyelv 11. Cikk (2) bekezds, valamint az azt felvlt Eurpai Parlament s
Tancs 2009/101/EK irnyelve (2009. szept. 16.). Lsd ehhez Mathias HABERSACK: Europisches
Gesellschaftsrecht. Mnchen, 32006. 100. s skk. ,valamint KISFALUDI Andrs: Trsasgi jog.
In: VKS L. (szerk.): Eurpai kzssgi jogi elemek a magyar magn- s kereskedelmi jogban. Budapest, 2001. 169178.

98

j Ptk. 2013:V tv. 3:15. .

Az anyagi jog alaki korltozsa

86

ellenjegyzsre vagy kzjegyzi okiratba foglalsra nem kerlt


sor;
b) a trsasgi szerzds nem tartalmazza a trsasg cgnevt, tevkenysgi krt, jegyzett tkjt, tovbb a tagok (rszvnyesek)
vagyoni hozzjrulsa mrtkt;
c) a trsasg tevkenysgi kre jogszablyba tkzik;
d) a trsasg alaptsban rszt vev valamennyi tag (rszvnyes)
cselekvkptelen volt, vagy a trsasg alaptsban rszt vevk
a tagok legkisebb szmra vonatkoz trvnyi elrsokat megsrtettk;
e) a korltolt felelssg trsasg s a rszvnytrsasg esetben a
jegyzett tke legkisebb sszegre vonatkoz trvnyi elrsokat
megszegtk.
(5) Ha a brsg a (4) bekezds alapjn a trsasgi szerzds rvnytelensgt megllaptja, felhvja a trsasg tagjait amennyiben ez
lehetsges az rvnytelensg kikszblsre. Ha erre nincs md,
a brsg a trsasgi szerzdst a hatrozatban megjellt idpontig
hatlyoss nyilvntja, s szksg esetn felhvja a cgbrsgot trvnyessgi felgyeleti eljrs lefolytatsra. A brsg eljrsnak
rszletes szablyait a Ctv. llaptja meg.
(6) A jogers cgbejegyzst kveten a trsasgi szerzds rvnytelensgnek megllaptsa nem rinti azon ktelezettsgek fennllst,
amelyek a trsasg terhre vagy javra az rvnytelensg megllaptsig keletkeztek.
A trvny szvege szerint: a jogers cgbejegyzs utn a trsasgi szerzds megtmadsra nincs md, s a semmissg megllaptsnak is csak a Ctv.ben szablyozott perben, a (4) bekezdsben meghatrozott semmissgi okokbl
van helye.99
A korltozs egyrszt anyagi jogi, rvnytelensg csak a Gt. 12. (4) bekezdsben felsorolt okok alapjn rvnyesthet, msrszt alaki jogi, csak a
Ctv.-ben szablyozott perben rvnyesthet ez a jog (cgalapts rvnytelensgnek megllaptsra irnyul per, Ctv. 69. ).

99

Lsd elz jegyzetet!

Az anyagi jog alaki korltozsa

87

2006: V.tv. 69.


(1) bek. A cg bejegyzst kveten a cg alaptsa rvnytelensgnek
megllaptsa irnt a cg ellen a cg bejegyzst elrendel vgzs
Cgkzlnyben trtn kzztteltl szmtott hat hnapos jogveszt hatridn bell a cg szkhelye szerint illetkes trvnyszk eltt
indthat per. A perindtsra az gysz, illetve az jogosult, aki jogi
rdekt valsznsti.
(2) Perindtsnak valamennyi cgforma tekintetben csak a Gt. 12.
-nak (4) bekezdsben meghatrozott rvnytelensgi ok fennllsa
esetben van helye.
(3) A brsg a perben megfelel hatrid tzsvel felhvja a cget az
rvnytelensgi ok megszntetshez szksges intzkedsek megttelre. Ha az intzkedsek eredmnyre vezetnek, a brsg tletben
csak az rvnytelensg tnyt llaptja meg s felhvja a cgbrsgot
a 66. (2) bekezdsben foglalt intzkedsek megttelre.
(4) Ha az rvnytelensg oka nem kszblhet ki vagy a cg a brsg
felhvsnak nem tesz eleget, a brsg a cgalapts rvnytelensgnek megllaptsa mellett az tletben megllaptott idpontig a
ltest okiratot hatlyoss nyilvntja. Az tletben meghatrozott
hatlyossgi idpont nem lehet ksbbi, mint az tlet jogerre emelkedstl szmtott kilencven nap. Emellett felhvja a cgbrsgot,
hogy intzkedjen a cg megszntnek nyilvntsrl s ehhez kapcsoldan vgelszmolsi eljrs vagy felszmolsi eljrs lefolytatsrl. A cgbrsg a cg megszntnek nyilvntsi idpontjt a brsgi
tletben megllaptott hatlyossgi idponttal azonos idpontban hatrozza meg.
Jllehet a trsasgi szerzds mint szerzds rvnytelensgrl van sz, az
alaki jog ezt a cgalapts rvnytelensgeknt kezeli.100 Ha ms okbl tnik
rvnytelennek a trsasgi szerzds, mint amit a Gt. 12. (4) bekezdse tartalmaz, akkor az alapts rvnytelensge nem llapthat meg, a Ctv.-beli per
pedig alaki jogilag nem kerlhet meg.
A krds a fenti ttellel s az id kapcsn az, miknt hat az id mlsa a
cgbejegyzs eltt megindult trsasgi szerzds semmissgre vonatkoz perre, ha kzben a cgbrsg bejegyzi a trsasgot a cgjegyzkbe, s a perben
100

LESS Tams, in: VARGA Istvn (szerk.): A polgri nemperes eljrsok joga. Budapest, 2010.
511.

Az anyagi jog alaki korltozsa

88

nem a Gt. 12. (4) bekezdsben szerepl okokbl krik az rvnytelensget?


A cgbejegyzs tnye kapcsn a perindts okafogyott vlhat, jllehet a Pp.
ezt a permegszntetsi mdot nem ismeri, vagy a per mivel idben korbban
indult, mint a cgbejegyzs tovbb vihet azon az anyagi jogrvnyestsi
alapon, azaz nem a Gt. 12. (4) bekezdsben meghatrozott rvnytelensgi
alapon, amin megindult?
Viszonylag szerencss a helyzet, ha a cgbejegyzs eltt megindtott perben
dnts szletik a cgbejegyzs idpontja eltt, de az napjainkban a cgbrsgokra vonatkoz szoros gyintsi hatridk miatt, tovbb abbl az okbl, hogy
ezt az eljrst nem lehet felfggeszteni, nem nagyon valszn, hogy megtrtnik. Ilyen esetben a perbrsg az rvnytelensgrl s annak kvetkezmnyeirl is jogosult dnteni. Ha cgbejegyzsi eljrsban a perindts bejelentsre
kerl, Kisfaludi javasolja a Ctv. 78. (3) bekezdsnek analg alkalmazst
az eljrs 60 napra trtn felfggesztsre.101 A 60 nap elvileg elegend kell,
hogy legyen a perbrsgi dntsre, de ltalban ezen id alatt brsgaink nem
szoktak rdemi dntst hozni.
Ha viszont a cgbejegyzs eltt nem szletik meg a perbrsg dntse, akkor
krdses lehet ennek az ignyrvnyestsnek a sorsa, a per folytathat-e vagy
sem. A Legfelsbb Brsg egyik eseti dntsben nem a jelenleg hatlyos,
hanem a korbbi szablyozs alapjn kimondta, a cgbrsgi bejegyzs nem
zrja el a jogosultat attl, hogy az eredeti kereseti krelme alapjn amely a Gt.
szerint nem minslt rvnytelensgi oknak a pert vgigvigye, s a brsg
errl a kereseti krelemrl dntsn.102
A mostani br vlemny ettl eltr, mindezt a 2006-os j Gt. s Ctv. szablyaival indokoljk. A trsasg bejegyzse utn mr nem lehet a megindult
rvnytelensgi pert az eredeti, ltalnos szablyok szerint lefolytatni, s a keresetet el kell utastni. A per csak akkor folyhat tovbb, ha a Gt. 12. (4) bekezdsben lltott rvnytelensget hvja fl a felperes s az alperese is csak a
trsasg lehet (szemben a megindult perrel, amelynek alperese a trsasg tbbi
tagja s az eltrsasg is).103

101

Ezt a vlemnyt finomtja KISFALUDI (2007) i. m. 116. oldaln akknt, hogy a Ctv. alapjn
trvnyessgi felgyeleti eljrs indulsval lehet elrendelni a felfggesztst 60 napra. A br
vlemny szerint erre nincs lehetsg, lsd GL Judit MIKA gnes: Trsasgi jogi perek.
Budapest, 2007. 166.

102

KISFALUDI et al. i. m. 271.; 2008. 278.

103

GLMIKA i. m. 174.

Az anyagi jog alaki korltozsa

89

Kisfaludi Andrs szerint is helyesebb lenne az az rtelmezs, amely lehetv


tenn, hogy a cgbejegyzs eltt megindult pert a brsg a cgbejegyzshez
kapcsold korltozsok figyelembe vtele nlkl dnthetn el,104 kzelebbi indokot viszont nem ad vlemnynek altmasztsul. Ms szerzk hasonlan
foglalnak llst ebben a krdsben.105
Ezt az rtelmezst tmasztja al jelen elemzsnk is, hiszen az idben korbban rvnyestett alanyi jogot nem olthatja ki egy olyan regisztrci, amely nem
vizsglja, s nem veszi figyelembe a mr rvnyestett alanyi jogrvnyestst
s annak idbeli elsbbsgt. Az iddimenzi figyelembevtele magyarzatul
szolglhat a jogi norma alkalmazshoz, kell magyarzatul szolgl arra, mirt
nem lehet az rvnyestett ignyt a regisztrci tnyvel kioltani. Az rvnytelensg krben ez az iddimenzi kln jelentsget kap az rvnytelensg jogkvetkezmnyeinek levonsa krben is, az rvnytelensggel rintett tnylls
idbeli vltozshoz kapcsoldva.

104

KISFALUDI (2007) (2). 116.

105

LESS i. m. 508509.

9. A JOGSZABLYOK IDBELI KOLLZIJNAK


PROBLEMATIKJA

9.1. Bevezets
Az id jelentsgben a jog el lp az j jogszably megalkotsval s idbeli alkalmazsval kapcsolatos krdsek megvlaszolsa sorn. Melyik jogot
kell alkalmazni a magnjogi viszonyokra, ha a korbbi szablyozst j vltja
fel?106 Kihat-e az j jogszably alkalmazsa a fennll jogviszonyokra, szerzett
s gyakorolt jogokra, ltrejtt s fennll szerzdsekre? A gondos jogalkot
ezzel mindig szmol s legtbbszr szablyozza is ezt az alapvet krdst, de
nem mindig. A szablyozs hinya nmagban hatalmas jogbizonytalansgot
eredmnyez, a pontatlan vagy hinyos szablyozsbl is jogvitk tmege keletkezhet. A jog trsadalmi rvnyeslse s elfogadottsga ellen hatnak az ezzel
kapcsolatos bizonytalansgi tnyezk.
Az 1991. vi XIV. trvny mdostotta a Ptk. szmos szablyt, s a 16. (2)
bekezdse egy a polgri jogi szablyozsban meglehetsen ritka megoldssal
az elbirtokls szablyt egyes tnyllsokra kiegsztette gy, hogy magnak a
Ptk.-nak az elbirtoklsi normit nem mdostotta. A nevezett szably szerint:
(2) Az llam, illetleg a szvetkezet tulajdonban ll, vagy ezek birtokbl
jogtalanul kikerlt dolognak a trvny hatlybalpsekor folyamatban lev
birtoklsa esetn az elbirtoklshoz szksges id e trvny hatlybalpsnek
napjn kezddik. Az j trvnyi rendelkezs kihirdetst kvet 15 napon bell hatlyba lpett, s a folyamatban lv tnyllsokra lnyegben az elbirtokls idtartamt a Ptk. akkori szablyaival meghosszabbtotta, fggetlenl
attl, hogy a folyamatban lv elbirtoklsok esetben mennyi id telt mr el. Az
llami s szvetkezeti vagyon ilyen tpus vdelme a magnjogi szablyozstl
meglehetsen tvol ll, s ez a norma az 1991-es v trtnelmi ismeretei nlkl

106

ltalnos ttekints: Gerhard KEGEL: Introduction. In: International Encyclopedia of


Comparative Law, Volume III. Chapter I. Private International Law. Intertemporal conflict of
law, LeydenBoston et al., 1986. I16.

92

A jogszablyok idbeli kollzijnak problemtaikja

nem is rthet.107 Mennyiben beszlhetnk visszahat hatlyrl vagy azonnali


alkalmazsrl, vitathat, az Alkotmnybrsg a szablyozst alkotmnyosnak
tallta.108
A 2001. vi XIX. trvny akknt mdostotta a Ptk. 121. -nak elbirtoklsi
szablyt, hogy ingatlanok esetre tizent vre emelte az elbirtokls idtartamt, s csak azt mondta ki, hogy ez a szably a trvny kihirdetst kvet 8.
napon lp hatlyba. Nem rendelkezett arrl a trvny, hogy milyen tnyllsokra alkalmazand a szably, a szablyozs eltt mr elkezddtt, de mg be
nem fejezdtt elbirtoklsi esetekre is alkalmazand, vagy majd csak a trvny
hatlyba lpse utn kezdd elbirtoklsokra kell alkalmazni.109 A helyes vlasz megtallshoz nem segt sem a Ptk., sem ms jogszably, hanem csak a
magnjog tudomnya.110
A szerzi jog krben a 1994. vi VII. trvny 14. -a a szerz vagyoni jogainak vdelmi idejt a szerz halltl szmtand hetven vre emelte fel. Az
tmeneti rendelkezsek negatv rendelkezst tartalmaztak, miszerint az j szablyt nem lehetett alkalmazni mindazon mvekre, amelyekre vonatkoz vdelmi id a korbbi szablyozs alapjn mr letelt. Azaz, az j hetven ves idtartam azonnali hatssal alkalmazand volt s a mg fennll vdelmi idket
meghosszabbtotta. Viszont az 1997. vi LXXVI. trvny jra visszahelyezte a
vdelmi id oltalma al azon mveket, amelyeknek a vdelmi ideje a korbbi,
1994-es trvnymdosts eltt mr lejrt.
108.
(1) bek. A 31. rendelkezseit alkalmazni kell olyan mvekre is, amelyeknek a korbban hatlyos rendelkezsek szerint szmtott vdelmi
ideje az egyes iparjogvdelmi s szerzi jogi jogszablyok mdostsrl szl 1994. vi VII. trvny hatlybalpsig mr lejrt.
(2) Az eladmvszeket, a hangfelvtelek ellltit, a rdi- s
televziszervezeteket, valamint a sajt msort vezetk tjn a nyilvnossghoz tvivket az e trvnyben meghatrozott jogok akkor is
107

Ezzel ellenttes bri felfogst mutat BH2005.13. sz. dnts, amelyben a Legfelsbb Brsg
szerint az elbirtokls tekintetben egy adott trtnelmi korszak jellegt nem ltalban vizsglja, hanem a peres felek perbe vitt konkrt jogviszonybl kiindulva s jogilag rtkelhet
konkrt hatsait elemezve.

108

Lsd 38/B/2002. AB hatrozat III. A) pont alatt.

109

Lsd 38/B/2002. AB hatrozat III. B) pont alatt az AB ezt a szablyt is alkotmnyosnak


tallta.

110

SZSZY (1973) i. m. 505. szerint ingatlan esetben mindig a lex nova szmt.

A jogszablyok idbeli kollzijnak problemtaikja

93

megilletik, ha a 84. -ban rjuk vonatkozan emltett v vgtl


szmtott hsz v az 1994. vi VII. trvny hatlybalpsig mr eltelt.
(3) Ha a szerzi vagyoni jogok vagy a szerzi joggal szomszdos jogok
vdelmi ideje az 1994. vi VII. trvny hatlybalpst megelzen
lejrt, a lejrat s az e trvny hatlybalpse kztti idtartamban
vgzett felhasznls szabad felhasznlsnak minsl, fggetlenl attl, hogy e jogok jra vdelemben rszeslnek-e e trvny hatlybalpst kveten.
(4) A (3) bekezdsben meghatrozott felhasznls e trvny hatlybalpst kveten a hangfelvtelek esetben a hatlybalpsig mr
ellltott mpldnyokra vonatkozan mg tovbbi egy vig folytathat, de csak a hatlybalpskor meglv mrtkben. A gazdasgi
tevkenysg krben folytatott ilyen felhasznls jogt csak a jogosult
gazdlkod szervezettel vagy annak a felhasznlst folytat szervezeti egysgvel egytt lehet truhzni. A trvny hatlybalpst
kveten is folytatott felhasznls ellenben a jogosultnak mltnyos
djazs jr.
(5) A (4) bekezdsben foglalt rendelkezseket megfelelen alkalmazni
kell akkor is, ha a felhasznlsra e trvny kihirdetsnek napjig komoly elkszleteket tettek azzal, hogy ebben az esetben a felhasznlst az elkszletnek az e trvny kihirdetsekor meglv mrtkig
lehet megkezdeni s folytatni.
(6) A (3) bekezdsben meghatrozott idtartamban vgzett tdolgozst,
feldolgozst vagy fordtst gy kell tekinteni, mintha az a szerz hozzjrulsval kszlt volna.
(7) A (6) bekezdsben meghatrozott tdolgozs, feldolgozs s fordts e
trvny hatlybalpst kvet felhasznlsa ellenben az alapul szolgl mre vonatkoz szerzi jog jogosultjnak mltnyos djazs jr.
(8) A (3) s a (7) bekezdsben foglalt rendelkezsek alapjn jr djazssal kapcsolatos vitk brsgi tra tartoznak.
(9) Az 1994. vi VII. trvny hatlybalpst megelzen kttt felhasznlsi szerzds alapjn a teljes vdelmi idre, illetve hatrozatlan
idre megszerzett felhasznlsi jog e trvny hatlybalpst kveten a felhasznlsi szerzdsben foglalt feltteleknek megfelelen
jra megilleti a felhasznlt, ha a szerzi jog vagy az azzal szomszdos jog e trvny szerint jra vdelemben rszesl.

94

A jogszablyok idbeli kollzijnak problemtaikja

Nemcsak a szerzi jogra, hanem az eladmvszeket, a hangfelvtelek ellltit, a rdi- s televziszervezeteket, valamint a sajt msort vezetk tjn
a nyilvnossghoz tvivket is megillette a feltmad vdelmi id, a mr korbban egyszer lejrt, s gy a szabad felhasznls al es mvek s szomszdos
jogok ismt vdelmet kaptak. Az idkzi felhasznlok akik a szabad felhasznls alapjn gyakoroltk jogaikat szerzett jogait viszont az tmeneti szablyok biztostottk.111 Ez a plda is mutatja, hogy nem csak a rendszervlts,
sajtos trsadalmi-jogi vltozs produklhat extrm jogi megoldsokat, hanem
a mr lejrt jogi vdelem ilyen mdon trtn feltmasztsa is.112
Ms pldk is ismertek a magnjogon bell, pldul a trsashzak szablyozsa krben. Az 1977. vi 11. trvnyerej rendeletet a 1997. vi CLVII.
trvny vltotta fel, tmeneti rendelkezseket tartalmazott, de ezek az tmeneti
rendelkezsek alapjn szmos jogi krds megvlaszolatlan.
1997: CLVII. trvny 41.
(1) Az e trvny hatlybalpse eltt keletkezett krlmnyre alaptott
ignyt a keletkezs idejn hatlyos szably szerint kell elbrlni.
(2) A trvny hatlybalpsekor bejegyzett trsashz alapt okiratnak
az e trvny ktelez jelleg rendelkezseivel ellenttes rendelkezse
hatlyt veszti, s helybe e trvny rendelkezse lp. Az alapt okirat ennek megfelel kijavtst az alapt okiratnak egyb okbl els
zben trtn mdostsa sorn kell elvgezni.
(3) Ha az alapt okirat rendelkezse nyilvnval elrs folytn tvedst
tartalmaz, brmelyik tulajdonostrs keresettel krheti a brsgtl annak kijavtst.
(4) Ha a trvny hatlybalpse eltt ltestett alapt okirathoz mellkeltk a trsashzi laksok beosztst tartalmaz tervrajzot, a kln tulajdonban ll laks beosztsnak megvltoztatshoz nem szksges
az alapt okirat mdostsa.
(5) Illetkmentes a trsashz alapt okiratnak az 1998. v folyamn a
fldhivatalhoz benyjtott mdostsa.

111

GYENGE Anik: rted haragszom nem ellened nhny gondolat a vdelmi id meghosszabbtshoz. Iparjogvdelmi s Szerzi Jogi Szemle, 2009. februr. 522.

112

Legjabb fejlemnyekre lsd az Eurpai Parlament s a Tancs 2011/77/EU irnyelve (2011.


szeptember 27.) a szerzi jog s egyes szomszdos jogok vdelmi idejrl szl 2006/116/EK
irnyelv mdostsrl

A jogszablyok idbeli kollzijnak problemtaikja

95

Majd az 1997-es trvnyt felvlt s a jelenleg hatlyos 2003. vi CXXXIII.


trvny szablyainak hatlyba lpshez ksztett tmeneti rendelkezsek megismteltk az 1997-es trvny tmeneti rendelkezseit s azokat mg tovbbi
tnyllsokkal is kiegsztettk, ennek ellenre maradtak szablyozatlan rszek,
de azok megoldst a jogalkotnak az tmeneti szablyozsokra vonatkoz
rendelkezseibl kiolvashat akarat alapjn viszonylag egyszeren meg lehet
tlni.
Szintn sok jogvitt generlt a gazdasgi trsasgokrl szl 1988. vi VI.
trvny hatlyon kvl helyezse, mivel az j jogszably, 1997. vi CXLIV. trvny 298301. -ai nem kell rszletessggel szablyoztk az tmenti rendelkezseket. Az j Gt. hatlybalpse utn szmos esetben vitatott volt, hogy az
adott tnyllsra a rgi vagy mr az j trvny kell-e alkalmazni. Az 1997-es
Gt.-t felvlt legjabb Gt. azon sajtos szablyt alkotta meg, hogy maguk a jogalanyok voltak bizonyos idhatron bell eldnteni, mikortl alkalmazzk az j
Gt. szablyait a korbban ltestett gazdasgi trsasgra.
2006:IV. tv. 336.
(1) Azon gazdasgi trsasgoknak, amelyeknek a cgbejegyzse e trvny hatlybalpsekor folyamatban van, a gazdasgi trsasgokrl
szl 1997. vi CXLIV. trvny rendelkezseinek kell megfelelnik.
Ez a rendelkezs irnyad a folyamatban lv formavltsi, egyeslsi s sztvlsi eljrsokra is.
(2) E trvny hatlybalpse eltt a cgjegyzkbe mr bejegyzett, valamint az (1) bekezds al tartoz trsasgok legfbb szervknek az e
trvny hatlybalpst kvet els lsn, de legksbb 2007. szeptember 1-jig ktelesek trsasgi szerzdsket e trvny rendelkezseihez igaztva mdostani, s eddig az idpontig azt a cgbrsghoz
benyjtani. E hatrid eredmnytelen eltelte utn a cgbrsg a trsasggal szemben a megszntnek nyilvnts trvnyessgi felgyeleti intzkedst alkalmazza (Ctv. 84. ).
(3) A trsasgi szerzds (2) bekezds szerinti mdostsig, de legksbb 2007. szeptember 1-jig az (1)-(2) bekezds al tartoz trsasgoknak a gazdasgi trsasgokrl szl 1997. vi CXLIV. trvnyt
kell alkalmazniuk.
Az ltalnos hatlybalps 2006. jlius 1., s ezen specilis norma rvn
2007. szeptember 1-je kztti idszakban a gazdasgi trsasgok maguk dnthettk el, mikortl alkalmazzk a 2006-os trvnyt jogviszonyaikra. A meg-

96

A jogszablyok idbeli kollzijnak problemtaikja

olds rvn a nevezett idszakban prhuzamos lt a rgi s az j szablyozs


ugyanazon jogviszonyokra, amely trvny esetben, a rgi s az j jog prhuzamos s egyttes hatlya irracionalitsnak tnik klnsen abbl a szempontbl,
hogy a jogalanyok maguk dnthettk el, mikortl alkalmazzk az j jogot a rgi
helyett.

9.2. Elmleti alapok


A jogszablyok idbeli sszetkzsrl, a jogszablyok idbeli hatlyrl a
magyar jogtudomnyban mind a mai napig Szszy Istvn rt a legtbbet,113
s tle szrmaznak a legelmlyltebb gondolatok, megoldsi javaslatok.114
Termszetesen Szszy ide vonatoz munkssgt nem kvnjuk ismertetni,
rvid munkkban csak nhny alapvet szempontokra kvnunk rmutatni az
1973-ban megjelent knyve kapcsn.115
Szszy a nemzetkzi magnjog problmamegoldsa s az idkzi,
intertemporlis jogalkalmazs krdsei kztti szoros kapcsolatbl indult ki.
Ezzel nem llt egyedl, Kegel,116 a hres nmet nemzetkzi magnjogsz sszefoglal munkjban a kt jogterlet szoros rokonsgra utalt. Mind a kt terlet
jogszablyok kollzijt, tkzst hivatott megoldani, az egyik terleti (egyes
orszgokhoz tartoz jogok kzt), a msik pedig idben tkz jogszablyokt.117
A kt jogterlet hasonlsgait illeten Szszy utal arra, hogy az idbeli kollzi
113

SZSZY Istvn ide vonatkoz munki a kvetkezk: Les conflicts de lois dans le temps
(Thorie des droits privs). Paris, 1935. (Recueil des Cours 1934. vi 47. ktet); U: A magnjogi jogszablyok idbeli hatlya: a trvny visszahat erejnek problmja. Ksrlet egy j
elmlet fellltsra. In: Magyar Jogszegyleti rtekezsek s egyb tanulmnyok. VI. 1938.
1.XXI.70100.1.; U: Nemzetkzi s idkzi magnjog. In: Meszlny Artur-emlkknyv. 1936.
256.1.; U: Leffet rtroactif de la loi nouvelle dans la doctrine et la jurisprudence gyptiennes
mixtes. In: Journal des Tribunaux Mixtes, 1938. 2365., 2366.; U: Magyar idkzi magnjog.
In: SZLADITS Kroly: Magyar magnjog. I. ktet. Budapest, 1941. 477502.

114

SZSZY Istvn: A magyar magnjog ltalnos rsze klns tekintettel a klfldi magnjogi
rendszerekre. Budapest, Egyetemi Nyomda, 1947. 108. a magnjogi jogszably fajai kztt
klnbsget tett azonnal alkalmazand, visszahat s tovbbhat jogszablyok kztt.

115

SZSZY Istvn: Jogszablytkzsek. Budapest, 1973.

116

Gerhard KEGEL Klaus SCHURIG: Internationales Privatrecht. Mnchen, 92004. 3946.;


CSEHI Zoltn: Gerhard Kegel (19122006) und sein Werk. In: Akademische Gedchtnisfeier
fr Professor Dr. Dr. h.c. Gerhard Kegel (26.6.191216.2.2006.) Kln, 2007. 3563., valamint
CSEHI Zoltn: Gerhard Kegel s a XX. szzad msodik felnek nmet nemzetkzi magnjoga.
Magyar Jog, 54. 2007. jnius. 348361.

117

SZSZY (1973) i. m. 501.

A jogszablyok idbeli kollzijnak problemtaikja

97

esetben az j jog kollzis normit kell alkalmazni (hasonlan ahhoz, mint a


nemzetkzi magnjogban a lex fori normit), az elkrds esetben is az j utal
normt kell alkalmazni, nem pedig a fkrdsre irnyad kollzis jogot. Ismert
az idkzi jogban a renvoi problmja, a jogi minsts, az ordre public is mg
ismtelhetnnk Szszy blcs, mind a mai napig irnyad megllaptsait.118
A jogi kollzik delikt esett jelenti a nemzetkzi magnjogi kollzis norminak az idbeli sszetkzse, idkzben ezen normk is megvltozhatnak,
tovbb az az eset, hogy a nemzetkzi magnjog ltal felhvott klfldi anyagi jog vltozik meg az idben. A legritkbb esetekben szablyozottak ezek a
tbbes kollzik, lnyegben bri jog s a professzori llsfoglalsok hvhatk
csak segtsgl. Szszy ismertetve a klnbz elmleteket szerint a lex fori
jogvltozst eredmnyez vltozsait nem lehet figyelmen kvl hagyni, s az
j kollzis norma alkalmazand, amely a rgi helybe lp. A klfldi idkzi
kollzis normt alkalmazk vallt vannak tbbsgben a msik krdst az
idben megvltozott klfldi anyagi jog alkalmazsnak krdst illeten.119
Az alapkrdsre az idben megvltozott jog esetben a tnyllsra alkalmazand jog meghatrozsnak szempontjaira visszatrve, Szszy hrom f
csoportba osztja az idbeli kollzis jogvlasztst meghatroz elmleteket: 1.
causae finitae, pendentes, futurae-elmlet amely a per llsa szerint hatrozza meg az alkalmazand jogot, aszerint, hogy az j jogszably a brsgi
rvnyests eltt, alatt vagy befejezse utn kerl megalkotsra. A 2. elmlet
a szerzett jogok elmlete, amely aszerint dnt az alkalmazand jogok kztt,
hogy srt-e szerzett jogot vagy sem. A 3. elmlet a facta praeterita, pendentia,
futura, amely pedig az alapjn dnt az idben korbbi s j jog alkalmazsa
kztt, hogy a jogviszony keletkezse, megsznse alapjul szolgl krlmnyek s tnyek s hatsaik miknt helyezkednek el az egymssal sszetkz
jogszablyok uralma alatt.120
A jogszablyok idbeli alkalmazsi kr hrom alapvet kollzis normt
vehet alapul: az egyik szerint az j jogszably kimondja visszahat hatlyt,
azaz a korbbi tnyllsokra is kimondja alkalmazst; a msik lehetsg, ha
az idbeli krdst szablyoz norma az azonnali alkalmazst mondja ki, a mr
fennll tnyllsokra is, valamint a harmadik lehetsg, hogy a kollzis norma akknt rendelkezik, hogy az j jogszablyt csak a jvbeli jogviszonyokra
118

SZSZY (1973) i. m. 503. s skk.

119

SZSZY (1973) i. m. 508.

120

SZSZY (1973) i. m. 512.

A jogszablyok idbeli kollzijnak problemtaikja

98

kell alkalmazni. A vals krds a kvetkez: melyik norma, a rgi vagy az j


alkalmazand, ha j jogi norma nem tartalmaz idbeli kollzis szablyozst?
A krdssel foglalkoz jogszok vlemnye megoszlik abban, hogy a tovbbhats (survie) vagy az azonnali hats (effet immdiat) kollzis normjt kell-e
ilyenkor irnyadnak tekinteni. Egyben azonban csaknem valamennyien egyetrtenek, hogy a retroaktivits kollzis normja a trvny hallgatsa esetben
ltalban nem alkalmazhat, mert az j jogszablynak csak abban az esetben
szabad visszahat ert tulajdontani, ha a trvnyhoz kifejezetten kijelentette,
hogy a krdses szablyt visszahat ervel kvnja felruhzni (a visszahat er
alaki felttele), tovbb, ha a jogrzet vagy sszersgi okok a visszahat ert
kivtelesen indokoljk (a visszahat er anyagi felttele).121
Mely esetben kell a tovbbhats s mely esetben az azonnali alkalmazs
kollzis normjt alkalmazni? A megolds kt f tnyeztl fgg Szszy szerint:
az j jogszably cljtl, trgytl, szerkezettl,
az elbrls trgyt tev tnylls s tnyllsbl foly jogi hatsok idbeli elhelyezkedstl, sszetteltl s tartalmtl.
Ehhez jrulhat mg harmadik tnyez gyannt a trvnyhoz ltalnos jogpolitikai irnya, ami alatt termszetesen nem a napi politikt, hanem a trvnyhoznak az egsz jogrendszer szellemben megnyilatkoz jogpolitikai alapfelfogst kell rteni.122
Ms jogszablyokat viszont trgyuknl vagy termszetknl fogva azonnal
kell alkalmazni: pl. a perjogi s ltalban a kzjogi szablyokat, a polgri jogban pedig a korltolt szmban lev jogviszonyokra (ingatlanokra stb.) vonatkoz jogszablyokat, mert ha ez nem gy volna, az ilyen trvnyek sohasem
nyerhetnnek alkalmazst.
Vannak esetek, mikor a tovbbhats, s vannak, mikor az azonnali alkalmazs normjt kell irnyadnak tekinteni. Az egsz idkzi jog lnyegileg nem
ms, mint kt ellenttes posztultumnak a harca: a jogviszony egysgnek s
a jogrendszer egysgessgnek kvetelmnye ll szemben egymssal a jogszablyok idbeli sszetkzsnl, s egyes esetekben az egyik, ms esetekben a
msik posztultum gyz. Az els azt kveteli, hogy a jogviszony egsz fennllsa alatt egy s ugyanazon jogszably uralma alatt lljon, a msodik, hogy
azonos termszet jogviszonyokra minden esetben ugyanaz a jog nyerjen alkalmazst.123
121

SZSZY (1973) i. m. 518.

122

SZSZY (1973) i. m. 522.

123

Uo.

A jogszablyok idbeli kollzijnak problemtaikja

99

Az ltalnos felfogs szerint a magyarz trvnyek mindig visszahatnak, s


csupn a causae finitae, a jogersen befejezett gyek vannak kivve hatlyuk
all.124
A legnagyobb jelentsge van a per trgyt tev jogviszony jogi hatsai s
a jogviszony alapjul szolgl tnylls jogi termszetnek s idbeli elhelyezkedsnek. A tnylls jogi termszetnek s idbeli elhelyezkedsnek az idkzi jog szempontjbl abban az esetben van jelentsge, ha a jogviszony ltrejvetele vagy megsznse tekintetben irnyad jog meghatrozsa a krdses,
vagyis, ha a jogviszonyt dinamikus fzisban tesszk elbrls trgyv.125
Vgl a tnylls tartalmnak azrt van jelentsge a tnylls ltrejvetelnek vagy megsznsnek elbrlsnl, mert az involuntris (nem a jogalany akaratn alapul) tnyllsok jobban brjk el az j jogszably retroaktv
vagy azonnali alkalmazst, mint az aktv gyletek. Ennek folytn az nll
involuntris tnyllsok s a passzv gyletek ltrejvetelt s megsznst
(amennyiben a vissza nem hats tilalma azt lehetv teszi: teht oly esetben,
midn a tnylls az j jogszably letbelpsnek idpontjban mg kialakulban van, vagy pedig ebben az idpontban folyamatban lev, huzamosabb ideig
tart tnybl vagy llapotbl ll) az j jogszably szerint, az aktv gyletek
ltrejvetelt vagy megsznst pedig a rgi jogszably szerint kell elbrlni.126

9.3. Eurpajogi esetek


A jogi normk idbeli kollzija messze tlmutat a magyar jog krn.
Magyarorszgnak az Eurpai Kzssghez trtn csatlakozsa szmos idbeli kollzis jogalkalmazsi krdst vetett fel az egyes gyekben is. gy pldul a
magyar s francia llampolgr, de Franciaorszgban l HadadiMesko hzaspr gyben Hadadi ltal a Pesti Kzponti Kerleti Brsgon mg 2002-ben
megindtott hzassgi bontperben a magyar brsg 2004. mjus 4-n mondta
ki a hzassg felbontst.127 Mesko Cs. 2003 februr 19-n Tribunal de grande
instance de Meaux eltt krelmezte a hzassg felbontst, melyet az els fo-

124

SZSZY (1973) i. m. 523.

125

SZSZY (1973) i. m. 525.

126

SZSZY (1973) i. m. 528.

127

Lsd C-168/08.sz. gy Laszlo Hadadi kontra Csilla Mrta Mesk.

100

A jogszablyok idbeli kollzijnak problemtaikja

kon eljr brsg elfogadhatatlannak128 nyilvntott, mg a msodfokon eljr


Cour dappel Paris ezt megvltoztatva elfogadhatnak nyilvntott. Hadadi
Lszl ezen dntssel szembeni a Cour de Cassationhoz fordult, amely elzetes dntshozatali eljrst kezdemnyezett az Eurpai Brsgnl a hzassgi
gyekben s a szli felelssgre vonatkoz eljrsokban a joghatsgrl, valamint a hatrozatok elismersrl s vgrehajtsrl, illetve az 1347/2000/EK
rendelet hatlyon kvl helyezsrl szl, 2003. november 27-i, 2201/2003/EK
tancsi rendelet 3. cikke (1) bekezdsnek rtelmezsre. Az Eurpai Brsg
lnyegben azt mondta ki, hogy a Pesti Kzponti Kerleti Brsg 2004. mjus
4-n meghozott s jogerss vlt, hzassgot felbont tlett a francia brsgoknak el kell ismernik, jllehet a 2201/2003 rendelet csak 2005. mrcius 1-jt
kveten alkalmazand, de az ezen idpontot megelz tletekre a 2201/2003
rendelet 64. cikk (4) bekezdse alkalmazand.
A 64. cikk (4) bekezds rendelkezse szerint a 2201/2003/EK rendelet hatlybalpse eltt indtott eljrsok keretben, a 2001/2003/EK rendelet alkalmazsi idpontja eltt, m az 1347/2000/EK rendelet hatlybalpse utn hozott
hatrozatokat az j rendelet III. fejezetnek rendelkezseivel sszhangban kell
elismerni s vgrehajtani, feltve, hogy azok hzassg felbontsra, klnvlsra, illetve hzassg rvnytelentsre vagy e hzassgi eljrsok alkalmval a
hzastrsaknak a kzs gyermekekkel kapcsolatos szli felelssgre vonatkoznak, s hogy a joghatsgot olyan szablyok alapjn llaptottk meg, amelyek megegyeznek vagy az j rendelet II. fejezetben, vagy az 1347/2000/EK
rendeletben, vagy az eredeti eljrs helye szerinti tagllam s a megkeresett tagllam kztt kttt s az eljrs megindulsakor hatlyban lev egyezmnnyel.
A fentiek alapjn a PKKB tlet joghatsgi alapjait kellett vizsglni, de nem
azt, hogy maga a PKKB tlete mire alaptotta a joghatsgt, hanem azt, hogy
az idzett 64. cikk (4) bekezds szerinti jogszablyok alapjn megllapthat-e
igazbl verifiklhat-e utlag a korbbam indult magyar bri eljrs joghatsga. Az idnek ez az elre s visszamutat mozgsa, amely a rgi, de
mr nem alkalmazand kzssgi rendelet, illetve a helybe lpett j, de majd
csak a jvben alkalmazand rendeletnek mgis a mltbli esemnyeknek (a
magyar brsgi eljrsnak 2002-ben trtnt megindtsra) vonatkoz alkalmazsa a jog- s idkapcsolat egyik legkifejezbb megnyilvnulsnak tekinthet. 2002-ben mg nem volt kzssgi jog a magyar bri frum eljrsra,
mert Magyarorszg nem volt tagja a Kzssgnek, az tlet meghozatala eltt
128

A jogeset eredeti nyelve szerint: the court declared her application inadmissible. ( le juge
aux affaires familiales a dclar la demande irrecevable )

A jogszablyok idbeli kollzijnak problemtaikja

101

hrom nappal a csatlakozs hatlyba lpett, s az alkalmazand kzssgi jog


is mr egy j normt fogadott el, amely j norma rszben megismtelte a korbbi szablyokat, s a mg folyamatban lv francia eljrsokban a 2002-ben
indult magyar eljrs 2004. mjusi eredmnyt mr nem a perindts, hanem
az tlethozatal idpontjra vettve kerlt az j kzssgi szablyozs tmeneti rendelkezsei folytn vgrehajthat s elismerend bri dntss. Magt az
Eurpai brsg dntst nem ismertetjk, csak ezen idbeli kollzis vetlett
rintettk. Az azonnali jogalkalmazs effet immdiat fent kifejtett alkalmazsra az Eurpai Uni joga tkletes pldnak bizonyul. Igazolja ezt egy
msik eset is.
Egy msik magyar vonatkozs esetben az Eurpai Brsgnak kellett dntst hoznia, amely eset tnyllsa s brsg eltti trgyalsa Magyarorszgnak
az Eurpai Uni alapjt kpez szerzdsekhez val csatlakozsnak idpontjt keresztezi. 2003 decemberben indult Ausztriban az az eurpai fizetskptelensgi eljrs, amely rintette az ads Magyarorszgon vadkban lv
Postabank rszvnyeit is.129 A krds ersen leegyszerstve az volt, hogy
ezen rszvnyekre vonatkoz dologi jogosultsgokra vonatoz ignyrvnyestsre az idkzben 2004. mjus 1-jt, Magyarorszg csatlakozst kveten
alkalmazni kell-e ez eurpai fizetskptelensgi eljrs rendelkezseit, s klnsen a Rendelet 5. cikknek kln kapcsol szablyt vagy sem.
A Legfelsbb Brsg (Magyarorszg) ltal az Eurpai Brsg el 2010-ben
elterjesztett elzetes dntshozatal irnti krelem a fizetskptelensgi eljrsrl szl, 2000. mjus 29-i 1346/2000/EK tancsi rendelet (a tovbbiakban:
eurpai fizetskptelensgi rendelet) rtelmezsre vonatkozik. Lnyegben
annak meghatrozsrl van sz, hogy az emltett rendelet 5. cikknek (1) bekezdst abban az esetben is alkalmazni kell-e, ha az ads szban forg vagyontrgya olyan llam terletn tallhat, amely csupn a fizetskptelensgi
eljrs megindtst kveten vlt az Eurpai Uni tagllamv.
A harmadik szemlyek dologi jogait illeten az eurpai fizetskptelensgi
rendelet 5. cikknek (1) bekezdse a kvetkez szablyt mondja ki: A fizetskptelensgi eljrs megindtsa nincs hatssal a hitelezk vagy harmadik szemlyek dologi jogaira az adshoz tartoz olyan materilis s immaterilis, ing
s ingatlan vagyontrgyak tekintetben, amelyek az eljrs megindtsnak
idpontjban egy msik tagllam terletn tallhatk, legyen sz akr meghatrozott vagyontrgyakrl, akr meghatrozatlan, vltoz sszettel vagyon-

129

C-517/10.sz elzetes dntshozatali gy.

102

A jogszablyok idbeli kollzijnak problemtaikja

trgyak sszessgrl. Ezen szably hinyban az rintett llamok nemzetkzi


magnjogi s -eljrsi jogainak az alkalmazsval kellene eljrni.
Az osztrk eljrs megindtsakor Magyarorszg mg nem volt az Eurpai
Kzssg tagllama, gy a magyar eljrsokra 2003-ban fel sem merlhetett
az eurpai fizetskptelensgi egyezmny alkalmazsa. Az eljr magyar brsg szerint az osztrk jogrl trtn tjkoztats alapjn az osztrk csdtrvny kizrja a csdvagyonnal szembeni perindts lehetsgt, s ezrt a pert
megszntette. Az els fokon meghozott permegszntetst a msodfok brsg
helyben hagyta, jllehet vizsglni kellett volna, hogy az Ausztriban megnyitott eljrs egyltaln kihat-e a Magyarorszg terletn lv adsi vagyonra.
Magyarorszg csatlakozsval egyidejleg viszont a mr korbban Ausztriban
indult s folyamatban volt eurpai fizetskptelensgi eljrs esetleges hatsait
figyelembe kell venni.
Az Eurpai Brsg szerint Magyarorszg csatlakozsnak idpontjval,
azaz 2004. mjus 1-jvel a magyar brsgok ktelesek voltak elismerni az osztrk brsgok ltal a fizetskptelensgrl korbban hozott hatrozatt. Teht
a csatlakozssal valamennyi korbban meghirdetett s elrendelt eurpai fizetskptelensgi eljrs hatlya magyar brsgokra is ktelezv vlt. Msknt
fogalmazva, az Eurpai Brsg az eurpai eljrsi szably alkalmazsval
kapcsolatosan az j szably azonnali azaz a csatlakozs idpontjval egyidejleg trtn alkalmazst mondta ki. Ennek indokul az Eurpai Brsg a
rendelet A fizetskptelensgi eljrs elismerse cmet visel II. fejezetnek
rszt kpez 16. cikknek (1) bekezdse szolglt, amely a kvetkez rendelkezst tartalmazza: A 3. cikk alapjn joghatsggal rendelkez tagllam brsga ltal hozott, fizetskptelensgi eljrst megindt hatrozatot az sszes
tbbi tagllamban attl kezdve el kell ismerni, amikor az hatlyoss vlik az
eljrs megindtsnak helye szerinti llamban.
A rendelet alapjn a tagllami brsg hatrozata egyszerre vlik hatlyoss a
sajt orszgban s az Uni tbbi tagllamban, ekknt biztostott az idbeli elssg s a brsg joghatsga a rendelet al tartoz fizetskptelensgi eljrsra vonatkozan. Ezzel a rendelkezssel kapcsolatosan az id, az adott ignyrvnyestsre alkalmazott fizetskptelensgi eljrs kezd idpontja eltoldva
jelent meg a magyar gyben, mert nem az eljrs megindtsa helye szerint
hatlyoss vlsi idpont szmt (2003), hanem az azt kveten trtnt magyar
csatlakozsi idpont, azaz 2004. mjus 1. Az Eurpai Brsg szerint nem csak
az eurpai jogot magt, hanem a jogalkalmazsa eredmnyt is hatlyosultnak
kell tekinteni a Rendelet szempontjbl. Ez a nzet ersen vitathat, amely felttelezi, hogy 2004. mjus 1-jn valamennyi magyar vonatkozs eljrsi cse-

A jogszablyok idbeli kollzijnak problemtaikja

103

lekmny s ehhez kapcsold tny elismertt vlt a magyar brsgok szmra


is. A Brsg hatrozata a kvetkezkppen szl:
A fizetskptelensgi eljrsrl szl, 2000. mjus 29-i 1346/2000/EK tancsi rendelet 5. cikknek (1) bekezdst akknt kell rtelmezni, hogy az alapgyhz hasonl krlmnyek kztt e rendelkezs a Magyar Kztrsasg Eurpai
Unihoz trtn csatlakozst megelzen indtott fizetskptelensgi eljrsokra is alkalmazand olyan esetben, amikor 2004. mjus 1-jn az adsnak a
szban forg dologi joggal rintett vagyontrgyai ezen llam terletn voltak,
aminek vizsglata a krdst elterjeszt brsg feladata.
A dolgozatunkban hasznlt jogi terminolgival olyan j nemzetkzi magnjogi kapcsol szably alkalmazsrl van sz, amelyet az eurpai fizetskptelensgi eljrsi rendelet vezetett be az Uni tagllamainak a jogrendjbe,
s a szablyozs eljrsi jellegbl tovbb az rvnyestett dologi jogi ignybl
kvetkezen130 az azonnali hats idbeli megoldst vlasztottk a brk anlkl, hogy az idbeli kollzis jog alaptteleit felhvtk volna. Ez nem jelenti azt,
hogy ezen ttelek, amelyet Szszy alapjn fentebb ismertettnk, rtelmetlenek
lennnek, hanem sokkal inkbb azt, hogy ezen ttelek a trgyalt gyben egybeesnek a tagllami jogszably alkalmazstl hangslyozottan klnvlni kvn
eurpai autonm jogrtelmezs ltal helyesnek tartott jogalkalmazssal is.

9.4. Zr gondolatok
Ez a kis sszefoglal csak rzkeltetni kvnta a jog s id gyakorlati s elmlet kapcsolatnak vgtelen bonyolultsgt, a problma rk jelleg, s napi
jelentsgt az j jogi szablyozssal kapcsolatban.131 A krds jelentsghez
kpest a magyar jogtudomny az idbeli kollzi problmjval Szszy ta nem
foglalkozott.132 Azta lnyegben ebben a trgyban csak az Alkotmnybrsg
egyes hatrozatai ismertek, amelyek a magnjogi dogmatikai ismeretek hinyt mutatjk,133 Szszy, illetve ezzel a krdssel foglalkoz jogtudsok gondolatai nem jelenik meg ezekben a hatrozatokban. El kell ismerni, hogy az
130

Csak jelezzk, hogy a magyar bri lettben lv pnzsszegen fennll vadk dologi jogi
megtlse sem problma mentes.

131

A francia magnjog a bevezetben mr foglalkozik a problmval, lsd Jacques GHESTIN


Gilles GOUBEAX: Trait de droit civil. Introduction gnrale. Paris, 31990. 293343.

132

Lsd tfog jelleggel: Burkhard HESS: Intertemporales Privatrecht. Tbingen, 1998.

133

32/1991. (VI.6.) AB hatrozat; 25/1992. (IV.30.) AB hatrozat; 781/B/1996. AB hatrozat.

104

A jogszablyok idbeli kollzijnak problemtaikja

Alkotmnybrsg nem magnjogi dogmatika mentn dnt, hanem alkotmnyossgi elvek alapjn, amely eltr a magnjogi elvektl, de ennek ellenre ez
utbbiak ismerete szerintem akkor sem mellzhet.

10. OBJEKTV SZUBJEKTV ID

10.1. Krbehats s a krszlels idklnbsge


Emltettk a hepatitis-gyekkel kapcsolatban az igazsgossgi knyszert, amely
a magnjogi idszablyokat, az elvlst legyri. Ezt a fonalat folytatnm tovbb, egyes rszletek kifejtsvel.
1984. februr 6-n elvgzett szvmtt kvetkeztben tbbszrs vrtmlesztsben rszeslt a ksbbi felperes, aki valsznleg ekkor fertzdhetett meg Hepatitis C vrussal. 2000-ben jelentkez panaszai miatt megllaptottk a mjgyulladst, s rokkantnak nyilvntottk. 2000. december 6-n
Pnzgyminisztriumhoz krignnyel fordult, az llam 2001. februr 5-n levelben az ignyt elutastotta. 2002. jlius 4-n szakvlemnyt szerzett be, amely
szerint vlheten az 1984-es transzfzi alkalmval trtnhetett vrusfertzs,
2002. december 4-n terjesztette el keresett. I. s II. fok szerint a perindtssal anyagi jogi elvls folytn elksett, 2000. dec. 6-tl kezdden volt
mg egy ve arra, hogy ignyt brsgi ton rvnyestse (Szegedi tltbla
BDT 2005.1222).
1985-s vrtranszfzi ltal elszenvedett Hepatitis C vrusfertzs miatt
2006-ban vizsgltk a krosultat, 2006-ban elrendelt vizsglat eredmnyt
2006. szeptember 20-n szakorvos tjkoztatta a szakorvos a betegsgrl, az
llapota rosszabbodott, 2007. jlius 16-n jelentkezett a Megyei Krhn Fertz
osztlyn, jlius 25-ei szvettani vizsglat sorn idlt mjgyulladst llaptottak meg, 2007. oktber 17-tl megkezdtk az intenzv kezelst. 2008. janur
28-n adta be keresett. Idben, mivel az ignyrvnyests szksges informcik hinyban nyugodott. 2007. mjus 25-n llaptottk meg a fertzst,
ekkor ismerhette fel, hogy t az egszsgromlsval okozati sszefggsben
kr rte. Ignye a keresetlevl beadsakor mg nem vlt el. A diagnzis teljes
bizonyossggal trtn fellltsig pedig a felperes rszre adott orvosi tjkoztatst is csak feltteles jellegnek lehetett tekinteni. A felperes teht csak ezt
kveten kerlt abba a helyzetbe, hogy az ignyrvnyestshez szksges valamennyi informcit megszerezve, megalapozottan tudjon dnteni kvetelsnek
rvnyestsrl.(Pcsi tltbla BDT2010.2295).

106

Objektv szubjektv id

Ltszlag azonos tnylls esetben Szegeden a mjgyulladsrl val tudomsszerzstl szmtottk az elvlst, Pcsett az arrl val meggyzdsrl, hogy a mjgyulladsnak vlheten kze van a korbbi vrtranszfzihoz.
Hepatitist nem csak vrtmlesztsbl lehet elkapni, ezrt a betegsgrl val
tudomsszerzs mg nem felttlenl jelenti azt, hogy a krosult felismeri annak
vals okt, s a krrt val felels szemlyt meg tudja llaptani a perindtshoz
kell elegend bizonyossggal.
A Kria is hasonlan vlekedett: A msodfok brsg a bizonytkok mrlegelse alapjn arra a kvetkeztetsre jutott, hogy a felperes 2001 szeptemberig menthet okbl nem rvnyestette a kvetelst, de ekkor tudomst szerzett a betegsgrl, s a kezelorvos tanvallomsa szerint annak mibenltrl
is, teht az ignyrvnyests akadlya megsznt. E krlmnyek azonban az
akadly megsznsnek megllaptsa szempontjbl nem elegendk, ugyanis
ez csak akkor llapthat meg a nyugvs megsznsnek hatlyval, ha a krosult mind objektve, mind szubjektve, teht minden tekintetben a kvetelse
rvnyesthetsgnek a helyzetbe kerlt. Mindaddig menthet okbl nem rvnyesti az ignyt, amg nincs tisztban azzal, hogy a Hepatitis C vrusfertzse nagy valsznsggel a mtt sorn alkalmazott vrtmleszts olyan
kvetkezmnye, amely nem tekinthet a mtt szksgszer szvdmnynek,
s nem sorolhat a szoksos mtti kockzatok krbe sem. Tudnia kell a krosodsrl, a betegsgnek jellegrl s kvetkezmnyeirl. Az elvls nyugvsnak megsznte szempontjbl teht annak van jelentsge, hogy a krosult
mikor jutott telje kren az ignyrvnyestshez szksges informcik birtokba.134
Lbady Tams a krbehats s a krosods szlelse idbeli elvlsa esetre az elvlst azon idponttl javasolja szmtani, amikor a krosult teljes
kr orvosi informcit szerez arrl, hogy egszsgkrosodsa milyen s mikori krbehats, krok kvetkezmnye, s a krosodsrt ki felels. Vlemnye
szerint ugyanazokra a krokra visszavezetheten akr tbb nll ktelemknt
is rtkelhet krosods rvnyesthet, st az llapotrosszabbods mg akkor sem jelent tlt dolgot, s akr j nll krtrtsi ignyt is megalapozhat,
ha korbban a brsg mr marasztalta a krrt felels szemlyt ugyanazrt a
134

BH2005.286: A felperes krosodsa akkor kvetkezett be, amikor a vrtranszfzival


anlkl, hogy azt akkor, s mg a ksbbiekben is brki tudta volna a szervezetbe kerlt
a Hepatitis C vrus. A felperes kvetelsnek az elvlse ekkor elkezddtt, s tny, hogy
a kvetels rvnyestsre csak 2002. v december h 31. napjn kerlt sor. A Ptk. 326.
-nak (2) bekezdsben foglaltak alkalmazshoz ezrt azt kellett vizsglni, hogy a felperes
esetben mi volt, s mikor sznt meg az a menthet ok, amely gtolta t a kvetelse rvnyestsben.

Objektv szubjektv id

107

krokozsrt.135 Ezek a slyos gondolatok jabb szempontokkal jrulnak hozz egyrszt a krtrts egyszeren rtelmezett okozatossghoz, msrszt az
ignyrvnyests keletkezsnek sematikus felfogshoz. Az igny megnylsnak tnyt Lbady ebben a krben az objektv alapokrl lnyegben szubjektv alapra helyezte s a jogosult tapasztalati s tudati szfrjba utalta.
Az elvls szablyozsa a kodifikci egyik nagy krdse, vajon az ign
rvnyests korltait objektv vagy szubjektv alap szablyozs hatrolja be?
A magyar jog szablyai az objektv alap szablyozst vette alapul, a ksedelem
bell, a kr esedkess vlik a krosods bekvetkeztvel, fggetlenl attl,
hogy a ktelezett vagy a jogosult tud-e rla vagy sem, esedkess vlik. A szubjektv elem, az elvls nyugvshoz kapcsoldik. Azaz a jog ideje halad s
telik anlkl, hogy a jogosult egyltaln errl a jogrl ismerettel rendelkezne,
tudna arrl, hogy joga nylt meg. Nem mindegyik szablyozsi rendszer kveti
ezt a modellt. Viszont a szablyozs is azt mutatja, a jognak nll konvencionlis ideje van, ami fggetlen a jog jogosultjnak a tudattl s tapasztalatai
ltal recipilt tnyektl. Az objektv idszably korrekcija legalbb ennyire
nknyes, a szubjektv id az, amikor tudatra bredek az adott jog ltezsrl
s mltbli keletkezsrl, s ekkor a szably mg lehetsget ad arra, hogy a
jog objektv idmlstl fggetlenl az igny rvnyesthet legyen. A szubjektv jog iddimenzija a trgyi, vagy objektv jog iddimenzijnak korrekcijt jelenti, a kett egytt kpes helyet adni az igazsgossg megvalsulsnak.
Objektv s szubjektv id egyttese az, ami a szablyozs helyes felfogst
mutatja az id objektivitsa mit sem r, ha a jogalanyok nem brnak azokkal
az informcikkal, amelyek alapjn alanyi jogaikat gyakorolhatnk. Ez a ketts. Objektv-szubjektv idfelfogs, amely szerintem legkzelebb ll napjaink
valsgrtelmezshez is, ezt kell a jognak helyesen a maga rendszerben is
tkrznie.

10.2. Apasg ideje


Az apasg vlelmnek megdntse irnti igny objektv s szubjektv idtartamot egyarnt tartalmaz: Csjt. 43. (5) bek.: Az apasg vlelmt a gyermek a
nagykorsga elrse utn egy vig, a tbbi jogosult pedig a gyermek szletsrl szerzett rteslse idpontjtl szmtott egy v alatt tmadhatja meg. Az
135

LBADY Tams: Az elvls s az j krtrtsi igny keletkezsnek krdse a felelssgi


jogban. Brsgi Dntsek Tra, 2007/78.

Objektv szubjektv id

108

a jogosult, aki a megtmads alapjul szolgl tnyrl a re nzve megllaptott


hatrid kezdete utn rteslt, az rteslstl szmtott egy v alatt tmadhatja
meg az apasg vlelmt. A trvny szablyt rtelmez-alkalmaz brsg a
kvetkezkkel egsztette ki a fentieket:
[] az apasg vlelmnek megtmadsra nyitva ll hatridnek a relatv
idtartamot, teht az ignyrvnyestsre jogosult felperesnek a kereset alapjul szolgl tnyekrl val tudomsszerzstl eltelt idszakot kellett tekinteni,
mellyel kapcsolatban a Pp. 164. -a rtelmben a felperesnek ktsget kizr
mdon bizonytania kellett volna, hogy a megtmads okrl, a szrmazsval
kapcsolatos alapos ktsgek felmerlsrl a kereset benyjtst megelz egy
ven bell szerzett tudomst. Az tlkezsi gyakorlat szerint akkor, amikor a
megtmadsra jogosult szemly a keresetindts alapjul szolgl tnyt megtudja, a megtmads hatrideje megkezddik, fggetlenl attl, hogy ebben az
idpontban mr maradktalanul rendelkezsre lltak-e a szksges bizonytkai vagy sem, mert az egyves relatv hatrid a mg szksges bizonytkok
beszerzsre elgsges idt biztost. (BH1998, 594.)
A szubjektv id fontossgt ebben a krben nem kell kiemelnnk, a perindtsra rendelkezsre ll 1 v pedig ismt a jog szigorsgt kvnja megjelenteni. Ez nmikpt eltr felfogst mutat, mint a fent ismertetett tlet, amely a
nyugvst addig az idpontig szmtotta, amikor a tnyllsnak a perindtshoz
szksges valamennyi eleme ismertt vlt. Az apasg vlelme megtmadsnak ezt a szablyt az Alkotmnybrsg 982/B/1998. AB hatrozatban alkotmnyosnak tallta, azaz megfelelt az alkotmnyossgi, alapjogi igazsgossg
kvetelmnyeinek is. Ezek szerint az apasgi igny rvnyestshez elegend a
keresetindts alapjul szolgl tny megismerse, mg a krtrtsi gyben a jo
rvnyestshez szksges valamennyi krlmny kell megismerse tovbbi
idt ad a perindtsra.

10.3. vadk s brlet


Az objektivizlt szubjektv idre is hozhat plda. Egy nmet esetben csaldi
hz brlethez a brbead vadkot krt, melyet a nmet jog hrom havi brleti
djban maximl, az efltti vadk semmis.136 2005-ben tadott vadk meghaladta a 3 hnapi brleti dj nagysgt, s a brlet felmondst kveten a brl
2009-ben kvetelte vissza a tbbletet. A nmet Szvetsgi Legfelsbb Brsg
136

Bundesgerichtshof Urt. V. 1.6.2011., Neue Juristische Wochenschrift, 2011. 25702572.

Objektv szubjektv id

109

szerint erre az ignyre a jogalap nlkli gazdagods szablyai (BGB 821. 1.


bek. 1. mondat) alkalmazandk, amely a BGB szerint 3 v alatt elvl (BGB
199. 1. bek.). Az elvls esetben nem annak van jelentsge, hogy a brl
mikor szerzett tudomst a tlz mrtk vadkrl, hanem slyos gondatlansg
nlkl mikor szerezhetett errl tudomst. Ehhez viszont elegend a tnylls
ismerete a joggyakorlat szerint, annak jogi minstse vagy rtkelse nem soroland bele az elvlst gtl krlmnyek kz.

10.4. Szavatossg nyugvsa


A Kria 8/2012. polgri elvi hatrozata is foglalkozott a szavatossgra vonatkoz igny nyugvsval s a kvetkezket mondta ki:
A hiba felismerse a Ptk. 326. (2) bekezdsnek s 308/A. (1) bekezdsnek alkalmazsa sorn akkor kvetkezik be, ha a jogosult tudomst szerez
mindazokrl a tnyekrl, amelyek ismerete szksges a hiba miatti szavatossgi igny rvnyestshez. E tnyek megismershez szmos esetben a hibajelensg szlelse is elegend. Ms esetekben viszont ehhez az is szksges, hogy
a jogosult szakember bevonsval megvizsglja azt, hogy az adott hibajelensget mi idzte el (a hiba a szerzdsktst megelz vagy azt kvet idszakban
felmerlt ok miatt jelentkezett), s gy megllaptsa a hiba terjedelmt, jelentsgt s kvetkezmnyeit. [] Az azonban, hogy a jogosult a hibt az okaira, terjedelmre, jelentsgre s kvetkezmnyeire is kiterjeden, teht teljes
kren nem ismerte fel, csak akkor eredmnyezheti az elvls nyugvst,
ha a hiba kell idben trtn felismerse menthet, vagyis a jogosult hibjn
kvli okbl maradt el. Ezrt akkor, ha a hibajelensg szlelst kveten a jogosult sszer idn bell a sajt rdekkrben felmerlt okbl nem teszi meg az
ignyrvnyestshez mg szksges tnyek megismerse irnti intzkedseket
(nem fordul szakemberhez, nem kezdemnyezi az elzetes bizonyts, stb.), az
elvls nyugvsnak jogkvetkezmnyei nem alkalmazhatk.
Amellett, hogy a hiba az emltett tartalommal nem volt felismerhet, ms
krlmnyek is elidzhetik az elvls nyugvst. Ilyen krlmny lehet az,
hogy a felek a hibs teljests peren kvli orvoslsa rdekben egyeztetseket folytatnak egymssal. Ilyenkor a szavatossgi igny elvlse mindaddig
nyugszik, amg az egyeztets eredmnytelensge a jogosult szmra nyilvnvalv nem vlik, vagyis ameddig a jogosult a ktelezett magatartsa alapjn
relisan szmthat az ignye peren kvli teljestsre. [] Ha egyidejleg
tbb olyan, az ignyrvnyestst akadlyoz krlmny ll fenn, amelyek k-

110

Objektv szubjektv id

ln-kln is alkalmasak lennnek az elvls nyugvsnak elidzsre, az


elvls mindaddig nyugszik, ameddig az ignyrvnyests utols akadlya
is fennll. Ha pedig az egyes, az elvls nyugvsnak elidzsre alkalmas
okok nem egyidejleg llnak fenn, hanem egymst kveten jelentkeznek gy,
hogy tartalmilag s idben szorosan sszekapcsoldnak egymssal (pl. ha a jogosult a hiba felismerst kveten egyeztet trgyalsokat kezd a ktelezettel),
ezek a krlmnyek egy egysges folyamatot kpez egyetlen menthet oknak
tekinthetk. Ezrt ilyenkor az elvls nyugvsa akkor sznik meg, amikor az
ignyrvnyests utols akadlya is elhrul.
A nagyon finom dogmatikai rzkkel megfogalmazott s a rszletekre klns gondossgra kiterjed elvi hatrozat a szubjektv krlmnyek rtkelse
krben szerintnk nem pusztn a szavatossg krben lehet irnyad, hanem
egyb anyagi jogi, st akr eljrsjogi krdsekben is, mint pldul perjts
esetben a Pp. 260. (2) bekezdse137 alkalmazsa kapcsn, a sajt hibn kvl krlmnye rtkelsnl.

10.5. Telekknyvi elbirtokls


A telekknyvi elbirtokls trgyban meghozott 80/2006. (XII.20.) AB hatrozat vals rtelmt s rtelmezst n abban ltom, hogy az Alkotmnybrsg a
szubjektv id hinyt rtta fel a szablyozs alkotmnyos hinyossgaknt.138
Az Inytvr. 5. (5) bekezdsnek, azaz a telekknyvi elbirtokls szablynak
alkotmnyellenessge, abban ll, hogy nincs szubjektv az rintettre vonatkoz s perszonalizlt korrekcis perlsi hatrid, hanem a norma kizrlag 3 ves objektv jogveszt hatridt adott a trlsi per megindtsra, s a
szubjektv idmlsnak viszont nem. Az Alkotmnybrsg hatrozata szerint
a szubjektv ignyrvnyestsi id adja meg az egynnek a lehetsget, hogy
az szlelt informcik alapjn ignyt rvnyesthesse, s ezt absztrahltuk az
igazsgossg megvalsulsnak a felttelknt. A telekknyvi szably 3 ves objektv szablyval ez volt a vals problma.
137

Pp. 260. (2) bek.: Az (1) bekezds a) pontja alapjn a felek brmelyike csak akkor lhet perjtssal, ha az ott emltett tnyt, bizonytkot vagy hatrozatot a korbbi eljrs sorn hibjn
kvl nem rvnyesthette.

138

VKS Lajos: Hov lettl, hov levl, oh telekknyv(i elbirtokls)???! Magyar Jog, LIV. 2007.
590593. Alkotmny s polgri jog, klns tekintettel az Alkotmnybrsg gyakorlatra. In: Liber Amicorum, nnepi eladsok s tanulmnyok Harmathy Attila tiszteletre.
Budapest, ELTE JK Polgri Jogi Tanszk, 2007. 299316.

Objektv szubjektv id

111

A kifogsolt rendelkezsben rt hatrid jogveszt jellegbl az kvetkezik, hogy ha az eredeti jogosult az okirat rvnytelensgvel sszefgg polgri vagy bnteteljrst neki fel nem rhat okbl hromves hatridn
tl indtja meg, vagy az eljrs folyamatban van, de a brsg hrom ven tl
hoz jogers hatrozatot, a bejegyzett jog, feljegyzett tny nem trlhet. A bri gyakorlat e normt gy rtelmezi, hogy a trlsi per hatridben trtn
megindtsa esetn a bejegyzett jog, feljegyzett tny trlsre hrom ven tl
is sor kerlhet. [Legfelsbb Brsg Kzigazgatsi Kollgiumnak vlemnye
az aktulis jogalkalmazsi krdsekben (BH 2000. vi 8. szm), valamint a
Legfelsbb Brsg Polgri Kollgiumnak vlemnye az ingatlan-truhzsi
szerzds rvnytelensgnek megllaptsa irnti s az ingatlan-nyilvntartsi
perek sszefggseirl (BH 2005. vi 9. szm)]. Ez azonban nem vltoztat azon,
hogy a kifogsolt hatrid az Alkotmny 57. (1) bekezdsben biztostott jogot
korltozza, mert megnehezti vagy megakadlyozza, hogy az eredeti jogosult a
rvid tartam hatrid eltelte utn indtott perben az rvnytelen okirat alapjn
trtnt bejegyzs trlst brsgi ton elrje.
Az alapjog korltozsval kapcsolatosan az Alkotmnybrsg kvetkezetes
gyakorlata, hogy azzal a jogalkot akkor lhet, ha msik jog vdelme vagy rvnyeslse, illetleg egyb alkotmnyos clok vdelme ms mdon nem rhet
el, s a korltozs csak olyan mrtk lehet, amennyi ezekhez felttlenl szksges. [7/1991. (II. 28.) AB hatrozat, ABH 1991, 22, 25.) Az alapjogot korltoz
normkkal szemben tmasztott arnyossg feltteleit az Alkotmnybrsg a
20/1990. (X. 4.) AB hatrozatban a kvetkezkpp fogalmazta meg: Ez [...]
megkveteli, hogy az elrni kvnt cl fontossga s az ennek rdekben okozott
alapjogsrelem slya sszhangban legyen egymssal. A trvnyhoz a korltozs sorn kteles az adott cl elrsre alkalmas legenyhbb eszkzt kivlasztani. Ha az alkalmazott korltozs a cl elrsre alkalmatlan, az alapjog srelme
megllapthat. (ABH 1990, 69, 71.) Az Alkotmny 8. (2) bekezdse szerint az alapvet jogokra vonatkoz szablyokat trvny llaptja meg, alapvet
jog lnyeges tartalmt azonban nem korltozhatja. Ebbl kvetkezik, hogy az
Alkotmny nem zrja ki a keresetindtsi jogot korltoz trvnyi rendelkezseket, ezek alkotmnyszersghez azonban hozztartozik a korltozs elkerlhetetlenl szksges s az elrni kvnt cllal arnyos volta. (2218/B/1991. AB
hatrozat, ABH 1993, 580, 582.) A 930/B/1994. AB hatrozat a brsghoz forduls alapjogval sszefggsben szintn tartalmazza, hogy az az Alkotmny
8. (2) bekezdsre figyelemmel nem jelent korltozhatatlan alanyi jogot a
perindtsra. Trvny azonban az alapjog lnyeges tartalmt nem korltozhatja

112

Objektv szubjektv id

s a korltozsnak elkerlhetetlenl szksgesnek s az elrni kvnt clhoz


kpest arnyosnak kell lennie. (ABH 1996, 502, 505.)
Ezrt az Alkotmnybrsg azt vizsglta, hogy az Alkotmny 57. (1) bekezdsben biztostott alapjog korltozst mi tette indokoltt, s a korltozs
mrtke arnyban ll-e az alkotmnyos cllal.
Az Alkotmnybrsg szerint teht nem llapthat meg olyan alapvet jog
vagy alkotmnyos rtk, amelynek vdelme az ignyrvnyests klns tekintettel a hamis vagy hamistott okiraton alapul bejegyzsre ilyen nagymrtk korltozst indokoln, megakadlyozva, hogy hrom ven tl lehetsg
nyljk a jogvita rendezsre. (4.2. pont)
A telekknyvi nyilvntarts nyilvnossghoz fzd forgalmi rdekek nem
elzik meg az egyni tulajdoni rdek rvnyesthetsgt. Az alaki jog nem teremthet mestersges s kvzi nknyesen rviden meghatrozott perindtssal
tovbbi korltokat az alanyi jog rvnyesthetsgvel szemben.

11. ALKOTMNYBRSG S MAGNJOGI ID

Vgezetl, de utalnunk kell a magnjog s alkotmnyjog, alapjog id-felfogsnak kollzijra, eltr idfelfogsra, amely az elbb emltett telekknyvi
elbirtokls Alkotmnybrsgi rtkelse kapcsn trt el. A tulajdonjog vdelme, vagy az ingatlan-nyilvntartshoz kapcsold kzbizalom elsbbsge
hatrozza meg a jogvdelem idkorltait? Az Alkotmnybrsg vlasza egyrtelm, az egyn alanyi jognak rvnyesthetsge legalbb olyan fontos, mint
a kzhitelessg s a forgalom vdelme, pontosabban az alanyi jog megfelel
alkotmnyos indok nlkl nem szenvedhet csorbt a szablyozs ltal.
53/1992. (X. 29.) AB hatrozatban az Alkotmnybrsg megllaptotta,
hogy a Polgri Trvnyknyvrl szl 1959. vi IV. trvny 349. (2) bekezdse amely az llamigazgatsi jogkrben okozott kr elvlsre egy ves
elvlsi hatridt szabott meg alkotmnyellenes, ezrt e rendelkezst megsemmistette.
2. Az Alkotmnybrsg megllaptja, hogy a polgri jogi jogviszonyok
szablyozsa sorn a jogalkot nagyfok szabadsggal rendelkezik
egyebek kztt abban a vonatkozsban is, hogy az Alkotmny keretei kztt az egyes jogviszonyok bels sajtossgainak figyelembevtelvel az alanyi jogok brsg eltti rvnyestsnek lehetsgt
milyen felttelekkel s korltozsokkal biztostja. Az Alkotmny alapjn nagyfok a trvnyhoz szabadsga a tekintetben is, hogy az alanyi jog rvnyesthetsgnek idkorltjt (elvls) milyen ltalnos
s klns trvnyi szablyokba foglalja. m a jogalkot szabadsga
az elvlsi idtartamok meghatrozsban mgsem korltlan. Mind
az ltalnos szablyozsnak, mind pedig az ltalnos szablyoktl
val eltrsnek a szablyozott jogviszony tartalmbl, termszetbl,
a jogviszony lnyegi sajtossgaibl kell fakadnia, ugyanakkor az
nem vezethet a jogalanyok kztti indokolatlan megklnbztetshez.
A szablyozs szabadsgnak ily mdon alkotmnyos hatrai vannak. Amennyiben az alanyi jog rvnyesthetsgt gtl elvlsi
idtartam meghatrozsa a jogalanyok kztti klnbsgttelt takar,

114

Alkotmnybrsg s magnjogi id

s a jogviszony tartalma, termszete vagy egyb lnyegi sajtossga a


megklnbztetst nem indokolja, az az Alkotmny 70/A. (1) bekezdse alapjn olyan, az alanyok kztt egyb helyzet szerinti htrnyos
megklnbztetsnek minsl, amely megengedhetetlen, s ezrt alkotmnyellenes.
3. Az Alkotmnybrsg mr tbb hatrozatban, gy klnsen a
21/1990. (X. 4.) AB s a 18/1992. (III. 30.) AB hatrozataiban kifejtette, hogy br az Alkotmny 70/A. (1) bekezdse az emberi, illetve llampolgri jogok tekintetben tiltja a megklnbztetst, e jogegyenlsgi ttel az Alkotmny 9. (1) bekezdse alapjn a tulajdonjogra
s az abbl foly egyb vagyoni jogokra is vonatkozik, gy a polgri
jogi jogalanyok kztt a vagyoni jogviszonyok krben tett megklnbztets kell sly alkotmnyos indok hinyban ugyancsak
alkotmnyellenes.
Az elvls tekintetben a kzhatalmi aktussal vagy egybknt a
kzhatalom gyakorlsa sorn krt okoz llamigazgatsi (brsgi,
gyszsgi) szervek kedvezmnyezsnek ms szervezetekkel s egyb
szemlyekkel szemben alkotmnyos alapja nincs. E tekintetben ugyanis az alkalmazotti krokozs tnyllshoz kpest az llamigazgatsi
jogkrben val krokozsnak semmifle specifikuma nem llapthat
meg. Ennek hinyban a szablyozsban az adott tnylls lnyeges
elemre nzve a diszkriminci tilalma folytn egyenlsgnek kell
fennllnia. Az egyenlsg kvetelmnyt srt szablyozs a krtrtsi processzusban rsztvev alanyok kztti diszkriminatv megklnbztetst jelent, ezrt az alkotmnyellenes.
Tipikusnak nevezhet alapjogi megolds, a megklnbztets tilalmval kerlt kiiktatsra egy alapveten rossz, hibs szably, amelynek a legnagyobb
hibjt nem alkotmnyellenessgben, hanem a magnjogi idfelfogstl eltr
jellegben ltjuk.

12. ZR GONDOLATOK

Magnjogunk ideje sokszor egyszernek tnik, de mr a telekknyvi ranghely


s a rangsor elve is mutatja a jogi problmk mlysgt s sokasgt.139 A napok, anyagi s eljrsi hatridk szmtsban, de valjban a jog hljban
az id sokszor nll letet l, s a jogi id eltr a mindennapok meglt vagy a
naptri idtl. A jog nha torzul, vagy fikciban valsul csak meg, az eltnt szemly hallnak idpontjban, a vgrendeletben tett alaptvnynl az alaptvnyrendelst a vgrendelkez-alapt hallnak idpontjra vetti, hiszen a hall
rvn tud a vgrendeletbe foglalt akarat jogilag megvalsulni, s az alaptvny
hiba fogalmazdott meg korbban a vgrendelet oldalain, annak megismerse
s brsgi bejegyzse csak az alapt halla utn kpes megvalsulni. A jog
a korbbi idrendet megvltoztathatja, korbban ltrejtt jogokat esetleg fellrhatja, mg a jhiszemen szerzett jogok rovsra is beleszlhat a megtrtnt
idbe a jog ltal krelt j idbelisg.140
Az alapjogi gondolkods egyenlsgi ideja, a jogvdelem s az azt korltoz
egyb krlmnyek egyenslynak a rendszere egy ms idskon mutatkozik
meg, mint a magnjog iddimenzija. Korrekcija, de nem helyettestje a magnjogi idnek.
139

KURUCZ Mihly: Magyar ingatlan-nyilvntartsi jog. Budapest, 2007. 371. s skk.

140

Egy legjabb jogalkotsban az jonnan trvnyileg ltestett elvsrlsi joggal kapcsolatosan fogalmaz akknt a jogszably, hogy ez az j elvsrlsi jog megelzi az idben korbban
keletkezett szerzdsen vagy jogszablyon alapul elvsrlsi jogot. Lsd a fldgz biztonsgi kszletezssel sszefggsben egyes trvnyek mdostsrl szl 2012. vi CCXVIII.
trvny 3. -t, amely a fldgzelltsrl szl 2008. vi XL. trvnyt (Get.) egsztette ki
a kvetkezkkel: 3. A Get. a kvetkez 124/A. -sal egszl ki: 124/A. (1) A Magyar
llamot elvsrlsi jog illeti meg / a) az e trvny szerinti fldgztrol, valamint az Fbkt.
szerinti biztonsgi fldgztrol (a tovbbiakban egyttesen: fldgztrol), / b) az a) pontban meghatrozott fldgztrolval egysget alkot ingatlan, az a) pontban meghatrozott
fldgztrol hasznlathoz szksges ingatlan s az a) pontban meghatrozott fldgztrolhoz a fldfelsznen kapcsold ltestmny vagy felptmny (a tovbbiakban: ingatlan),
/ c) az e trvny szerinti fldgztrol engedlyesben, valamint az Fbkt. szerinti biztonsgi
fldgztrol engedlyesben lv kzvetlen tulajdoni rszeseds (a tovbbiakban: tulajdoni
rszeseds) brmilyen mdon val elidegentse vagy truhzsa esetn. / (2) Az (1) bekezdsben meghatrozott elvsrlsi jog megelzi a ms jogszablyokon alapul vagy szerzdsben biztostott elvsrlsi jogot.

116

Zr gondolatok

A korabeli belga csaldi jog a jogi anyasgot az anya elfogad nyilatkozathoz,


illetve a gyermek nevben megindtott perhez kttte. Ezt a megoldst a gyermek szempontjbl a strasbourgi brsg az eurpai emberi jogi egyezmny 8.
cikkbe tkznek tallta. A konkrt gyben Alexandra Marckx 1973. oktber
16-tl oktber 29-ig jogilag nem rendelkezett anyval (was motherless), s ez
alapjn a brsg az egyezmny 8. cikkely srelmt llaptotta meg. Tizenngy
nap jogi anya nlklisg mr kimertett az emberi jogi srelmet.141
A magnjog ideje, az alanyi jog ideje, annak szletse, jellege s karaktere
hatrozza meg az alanyi jog rvnyeslsnek idbeli korltjait. Windscheid ltal ttrt ton tovbb haladva, aki az alanyi jogot levlasztotta az alaki jogtl, az
alaki jogi rvnyesthetsgnek is ez kellene a legfbb vezrl erejnek lennie.
A magnjog s a magnjogi normk nem a mindennapok trtnsnek idejben lnek, az adott tnyllsban rvnyre jutst keres jog a jog mltjbl
magval hozott tartalmn tl a jelen jogfelfogshoz, rtkeihez kapcsoldva
kpes kifejldni s artikulldni. A jog idejnek, a jog id-dimenzijnak a
vizsglata ennek a jogmegvalsulsnak a folyamatt segt megrteni s a jog
jelensgt ms sszefggsekkel egytt recipilni, feldolgozni s a jvnek tovbbadni. Dolgozatunkkal ehhez kvntunk az els lpst megtenni a jog s
ms olyan dimenzik kapcsolatainak a felvetsvel, mint az id.

***

141

Case of Marckx v Belgium, application no. 6833/74, Judgment, 1979. jn. 13., European
Court of Human Rights: 37. As regards Alexandra Marckx, only one method of establishing
her maternal affiliation was available to her under Belgian law, namely, to take legal proceedings for the purpose (recherche de maternit; Articles 341a-341c of the Civil Code). Although
a judgment declaring the affiliation of an illegitimate child has the same effects as a voluntary recognition, the procedure applicable is, in the nature of things, far more complex. Quite
apart from the conditions of proof that have to be satisfied, the legal representative of an infant
needs the consent of the family council before he can bring, assuming he wishes to do so, an
action for a declaration as to status; it is only after attaining majority that the child can bring
such an action himself (see paragraph 14 above). There is thus a risk that the establishment of
affiliation will be time-consuming and that, in the interim, the child will remain separated in
law from his mother. This system resulted in a lack of respect for the family life of Alexandra
Marckx who, in the eyes of the law, was motherless from 16 to 29 October 1973. Despite the
brevity of this period, there was thus also a violation of Article 8 (art. 8) with respect to the
second applicant.

117

Egyb irodalom:
MAGYARY Gza: Magyar Polgri Perjog. 3. kiad. kiegsztette s tdolgozta
NIZSALOVSZKY Endre. Budapest, 1939.
FRST Lszl: A magnjog szerkezete. Budapest, 1934.
Jean GAUDEMET: Les naissances du droit. Paris, 42006.
Erik JAYME: Identit culturelle et intgration: le droit international priv
postmodern. Recueil des Cours. Tom 251, 1995.
VKS Lajos (szerk.): Szakrti Javaslat az j Polgri Trvnyknyv tervezethez. Budapest, 2008.
VKS Lajos (szerk.): Az j Polgri Trvnyknyv Bizottsgi javaslata magyarzatokkal. Budapest, 2012.

118

INHALTSVERZEICHNIS
Der Zeitbegriff im Zivilgesetzbuch
und die Zeitauffassung in unserem Privatrecht
1. Die Zeit als Thema im Privatrecht
2. Die Bedeutung der Zeit
3. Das Zeitbild der einzelnen Teile des Zivilgesetzbuches
4. Einige Auslegungsfragen in Verbindung mit der Zeit
4.1. Die Zeit bei Unmglichkeit
4.2. Die Zeit bei der Geltendmachung der Ansprche aus Ungltigkeit
4.3. Der Zeitraum bei aufschiebender Bedingun
4.4. Das Zeitlimit fr die Rckforderung der Schenkung
4.5. Das Zeitlimit fr den Schadensersatzanspruch
4.6. Die Frist fr Benachrichtigung des Schuldners bei Abtretung
4.7. Die Frist fr die Geltendmachung des Gewhrleistungsanspruchs
5. Vertragsfreiheit und deren zeitliche Grenzen
5.1. FIDIC
5.2. Das ungarische Zivilgesetzbuch
5.3. Das Erfordernis der Rechtsausbung binnen einer
angemessenen Zeit
5.4. Fazit
6. Internationales Privatrecht und Prozessrecht
6.1. Wiederlegung der Vaterschaftsvermutung
6.2. Statutenwechsel und Zeit
6.3. Der Faktor Zeit bei der Bestimmung des Aufenthaltsortes
eines Kleinkindes
6.4. Das zeitlose Eigentum
6.5. ber die fr bestimmte Zeit geschlossene Ehe

119

7. Das formelle Recht (Prozessrecht)


7.1. Die Zeitdauer der Firmengrndung
7.2. Die zeitliche Eingrenzung der Sachlegitimation
7.3. Die zeitliche Eingrenzung des Klageund des Widerspruchsgesuchs
7.4. ber die versptete Einreichung des Klagegesuchs
8. Die formelle Einschrnkung des materiellen Rechts
9. Die Problematik der Zeitkollision von Gesetzen
(Rechtsvorschriften)
9.1. Einfhrung
9.2. Theoretische Grundlagen
9.3. Flle aus dem Bereich des Europarechts
9.4. Schlussgedanken
10. Die objektive und die subjektive Zeit
10.1. Der Zeitunterschied zwischen Eintritt und Wahrnehmung des
Schadens
10.2. Die Zeit der Vaterschaft
10.3. Kaution und Miete
10.4. Das Ruhen des Gewhrleistungsanspruchs
10.5. Das Institut der sog. Ersitzung durch Rechtstitel bei Immobilien
11. Das Verfassungsgericht und die Zeit nach dem Privatrecht
12. Schlussgedanken

DER ZEITBEGRIFF IM UNGARISCHEN


ZIVILGESETZBUCH UND DIE ZEITAUFFASSUNG
DES UNGARISCHEN PRIVATRECHTS
Zoltn CSEHI

1. Die Zeit im Privatrecht


Die Problematik der Zeit taucht in den Bchern, Studien und Rechtsfllen
im Zusammenhang mit dem Privatrecht zumeist zufllig auf. Das Thema
scheint ein derartiges Gewicht zu haben, dass uns bisher nicht einmal eine
schematische Aufarbeitung begegnet ist. In den zusammenfassenden Bchern
und Lehrbchern erscheint es an manchen Stellen, meistens jedoch im Kontext
der Verjhrung und der Geltendmachung eines Rechts, bzw. im Zusammenhang
mit der zeitlichen Kollision. Am hufigsten weist die Zeitauffassung bereits
ber denjenigen Zeitbegriff hinaus, der noch als allgemein bezeichnet werden
kann und die aufeinander folgende Anordnung der einzelnen Ereignisse als
Grundlage nimmt und nur dies untersucht. Die detaillierte Untersuchung der
Beziehung dieser beiden Dimensionen Recht und Zeit lsst noch auf sich
warten. Im Bereiche des formellen Rechts wurde bereits ein erster Versuch
der Untersuchung des Zeitbegriffes von Lszl Gsprdy unternommen. Im
jetzigen Vortrag wollten wir mehrere Aspekte der Zeit innerhalb des Privatrechts
aufzeigen und der These nachgehen, demnach die Zeit bewusst, oder auf dem
Wege der Schwerflligkeit des Schicksals aus der Sicht der Rechtsanwendung
eine umformende, erneuernde Kraft besitzt. Da diese Erscheinung zufllig ist
und zumeist aus der Einzigartigkeit des Tatbestands folgt, lautet unsere Frage:
Kann diese Wirkung der Zeit auf die Rechtsanwendung im Privatrecht fr die
Gesetzgebung und die Rechtsanwendung bewusst gemacht werden und bleibt sie
nicht ein Faktor, der die noch immer groen Zuflligkeiten der Rechtsanwendung
beeinflusst. Unserem Standpunkt zufolge kann der Zeitbegriff des Rechts
sowohl bei der Auslegung, als auch bei der Anwendung der Vorschriften zu
Hilfe gezogen werden. Diese These mchten wir im Weiteren verhltnismig
kurz ausfhren.

Der Zeitbegriff im ungarischen Zivilgesetzbuch und die Zeitauffassung

121

2. Das Zeitbild in den einzelnen Teilen des ungarischen ZGB


Die sechs Teile des ungarischen ZGB von 1959 weisen im Grunde eine
abweichende Zeitauffassung und Zeitdimension auf. Die sieben Paragraphen
des ersten Teils werden von der naturrechtlichen Ewigkeit durchdrungen,
und zwar mit der Kraft von Maximen, Aussagen und Deklarationen, die
zeitunabhngig formuliert sind. Der von Paragraph Sechs umfasste Tatbestand
erweist sich auch aus Sicht der Zeit als Ausnahme; dies begrndet auch, dass wir
ihn eher als Tatbestand des Schuldrechts auffassen und nicht als einfhrende
Bestimmung eines Kodex.
Das Zeitbild des zweiten Teils, des Personenrechts, ist komplizierter
und zeigt im Grunde zwei voneinander abweichende Aspekte der Zeit
auf. Ein Aspekt ist die Person, der Mensch: Hier spiegeln die Vorschriften
basierend auf den Bewusstseinseigenschaften des Menschen die empirischen
Wahrnehmungen unserer Tage wider, vermitteln biologische, psychische und
gesellschaftliche ffentliche Auffassungen und Erfahrungen, unter welchen
Umstnden das Individuum als ein fr sich verantwortlicher Mensch angesehen
werden kann. Darber ist der Mensch hier so lange von Relevanz, bis er lebt
und zurechnungsfhig ist, bzw. bis zu seinem Tod. Pflegschaft, Bestellung
eines Pflegers, Anordnung einer Sperre und hnliche Normen gehren nicht in
diesen Kreis. Sie haben grundlegend Verfahrenscharakter und der sich darin
spiegelnde Zeitbegriff zeigt nicht das Zeitgesicht des Zustandes, sondern der
Handlung. Eine beachtenswerte Regel dieses Teils ist die gesetzlich festgelegte
Zeitdauer von fnf Jahren bei der Fr-Tot-Erklrung: Hier wird der Richter
durch das Gesetz ermchtigt, eine vermisste Person nach Ablauf von fnf Jahren
fr tot erklren zu drfen. Diese Vorschrift war beim Inkrafttreten des ZGB
und ist in unseren Tagen in unterschiedlichen Umwelt in Kraft. Die physische
Begehbarkeit und Erkenntnis der Welt im Jahre 1960 ist mit den Mglichkeiten
der Erkenntnis heutzutage berhaupt nicht zu vergleichen. Der InformationsBoom wies im Grunde der fnfjhrigen Dauer des ZGB ihren Platz und ist
eine reale Zeitdauer, weil in unseren Tagen im Laufe von fnf Jahren weit mehr
Kenntnisse und Informationen besorgt werden knnen vielleicht sogar zu
viele , als noch vor fnfzig Jahren. Zusammenfassend gesagt: Die fnf Jahre
der Fr-Tot-Erklrung scheinen aus Sicht der anthropologischen Eigenschaften
des Menschen als absolute Zahl eine lange Zeit zu sein, doch im Vergleich zum
menschlichen Leben und dem Gewicht der Rechtsfolge, also der richterlichen
Faktfeststellung, die dem Tod gleichkommt, erscheinen diese unverhltnismig.

122

Zoltn CSEHI

Es kommt vielmehr die vermgensrechtliche Ungeduld des Ehegatten und der


Erben zum Ausdruck, als der Schutz der Interessen der vermissten Person.
Der andere Teil des Personenrechts, die Regelung bezglich der Rechtssubjekte
(unter der berschrift juristische Personen), die keine natrlichen Personen
sind, ist in unseren Tagen im Wesentlichen nutzlos geworden; diese Normen
werden im Grunde genommen lediglich von der formalen Wirkung am Leben
erhalten, ihre inhaltliche Geltung ist ber die Regelung hinsichtlich des Staates
und der Stiftungen hinaus nicht bedeutend. Die Zeit vermittelt in diesem
Kontext die zeitlose Existenz. Wenn es um den Staat geht, strahlt die Vorschrift
die zeitlose Wirklichkeit aus: Den Staat hat es schon immer gegeben, es gibt ihn
und es wird ihn immer geben. Bei den anderen juristischen Personen und den
Rechtssubjekten, die keine natrlichen Personen sind, gibt das Gesetz nur eine
Beschreibung; die Mglichkeiten der Entstehung und Erlschung sind nur bei der
Stiftung einigermaen schemenhaft ausgearbeitet. Auch aus den Vorschriften
der Stiftung kann in erster Linie die Zeitlosigkeit ihrer Existenz herausgelesen
werden. Das Erlschen der Stiftung weist auf die Zeitdimension hin, da sie
mit der Vorschrift, dass die Zeit verstrichen ist, darauf hinweist, dass es das
Recht des Stifters ist, das Leben, die Dauer seiner Stiftung zu bestimmen. Die
Stiftung kann quasi auch zeitlos sein, eine ber eine oder mehrere Generationen
hinausreichende Stiftung. In diesem Fall kann der in Stiftungsform zur Geltung
kommende Stifterwille mit der Verpflichtung zur Realisierung des gegebenen
Ziels den Schpfer berleben, ja ist sogar nicht an eine weitere Zeitgrenze
gebunden, nur an die Aufgabe der Realisierung des Ziels. Hier im Kreis der
Bestimmung der Stiftungsdauer wird die Zeit zum Herrn ber das Ziel und
erhlt in einer anderen Dimension eine untergeordnete Rolle. Die Stiftung lebt
in einer anderen Zeit, in der durch den Stifterwillen formulierten Zielzeit, in der
rechtliche Begriffe wie das Unmglichwerden und die nderung der externen
Rechtsvorschriften als zweitrangig gelten.
Die Vorschriften des Persnlichkeitsrechts zeigen einerseits wie die
Bestimmungen des Einfhrungsteils die Zeit der Ewigkeit, da diese ein
hnliches naturrechtliches Konzept als Fundament haben. Das Gesetz setzt
auch in Bezug auf die Geltendmachung des Rechts und die Verjhrung keine
gesetzlichen Fristen fest. Die Persnlichkeitsrechte sind auch auf bestimmte
geistige Werke anzuwenden; vom ZGB wurde auch bezglich dieser ein
Hintergrundschutz gewhrt. Eine schne Formulierung dieses Zeitbegriffs
findet sich in der Vorschrift des Gesetzes ber das Urheberrecht aus dem Jahre
1969: 12 (1) Die Persnlichkeitsrechte gelten zeitlich unbegrenzt. Der Urheber
darf diese Rechte nicht auf andere bertragen und auf diese verzichten.

Der Zeitbegriff im ungarischen Zivilgesetzbuch und die Zeitauffassung

123

Wenn wir zu den Persnlichkeitsrechten im ZGB zurckkehren, so lsst


sich feststellen, dass diese Rechte nur persnlich geltend gemacht werden
knnen. Deshalb folgt daraus meiner Ansicht nach, dass diese Ansprche mit
der Zeitdauer eines Menschen, also einer Persnlichkeit in Verbindung zu
setzen sind und nicht mit der Zeitdauer (Frist), die fr die Geltendmachung
der schuldrechtlichen Ansprche offen steht. Eine Verletzung der Person kann
nicht nur zu einer Schuld fhren, sondern stellt auch eine Rechtsverletzung
dar, deren zeitliche Dimension das Leben des Menschen bestimmt. Deshalb
bestreite ich, dass ber die schuldrechtlichen Ansprche hinaus die Anwendung
der schuldrechtlichen, fnfjhrigen Verjhrungsvorschriften mangels einer
gesetzlichen Vorschrift nachweisbar wre. Dies wre gegenber dem Menschen
d. h. uns selbst gegenber unbillig. Es gibt Rechtsverletzungen, fr die
auch fnf Jahre kein Heilmittel sind, nicht einmal auf privatrechtlichem Wege.
Die Verfahrensvorschriften des Gesetzes analysieren wir nicht, da diese nicht
hierher gehren.
Der dritte Teil des ungarischen ZGB behandelt das Eigentumsrecht und
enthlt die Vorschriften der statischen Zustnde im Zivilrecht. In diesem Umfeld
erweist sich der Zeitbegriff am kompliziertesten. Dem Grundstckseigentmer
steht hinsichtlich des Gebudes, dem Gebudeeigentmer hinsichtlich des
Grundstcksteils ein Vorkaufsrecht zu aber wie lange? Solange dies der
Status quo ist, kann dieser Zustand lediglich zwei Jahre, aber auch 50 Jahre
lang bestehen. Solange das Gebude und der Boden als voneinander getrennte
Eigentumsrechte existieren, lebt dieses Recht weiter und verjhrt nicht. Dies
hnelt dem Miteigentum: Solange das Miteigentum gegeben ist, belastet das
Vorkaufsrecht diesem Zustand an und nicht an der Eigentmerposition.
Der Grundstckseigentmer darf dem benachbarten Gebude die Sttze des
Bodens nicht wegnehmen wie lange? , solange die Sttze des Bodens dem
Gebude dient, d. h. es gibt keine gesonderte Zeitbestimmung, sondern der
Zustand bestimmt die Dauer der Gltigkeit dieser Normen. Die Reihe der
Beispiele knnte man noch fortsetzen: das Gesetz enthlt zum Beispiel auch
keine Vorschriften bezglich der dinglichen Ansprche, die aus dem berbau,
dem Aufstocken folgen. Daraus folgt meiner Ansicht nach, dass es hier keine
fnfjhrige Verjhrung gibt, sondern dass die aus diesen Vorschriften folgenden
Ansprche als dingliche Ansprche zu interpretieren sind.
Die Dimension der Zeit spitzt sich in dieser Vorschriftenordnung in der
gesetzlichen Festsetzung der Unverjhrbarkeit der Eigentumsansprche zu und
drngt die dies brechenden Verordnungen der Ersitzung in den Hintergrund.
Auf diese Weise gilt das Eigentum fr immer, ewig, bis es einen Eigentmer

124

Zoltn CSEHI

gibt. Und einen Eigentmer gibt es, solange dieser lebt, wobei sich dies nicht
auf eine Generation beschrnkt, da die Rechtsnachfolge in dieser Regelung ein
selbstverstndliches Prinzip ist. Diese zeitliche Dimension ist es, die auch auf
bestimmte beschrnkt dingliche Rechte anzuwenden ist: Solange es die Sache
existiert, gibt es auch das Recht, solange das Pfandgut besteht, besteht auch das
Pfandrecht und kann geltend gemacht werden. Dies wird durch eine Vorschrift im
Schuldrecht bekrftigt: Die Verjhrung der Forderung hindert die Befriedigung
aus dem die Forderung sichernden Faustpfand nicht ( 324 Abs. (3) des ZGB).
Die Lebensdauer der Schuld und des Pfandrechts weichen voneinander ab,
Letzteres wird sich an den Charakter des Pfandguts richtend im Grunde
zu einer untrennbaren Eigenschaft der Sache, wie zum Beispiel die Farbe oder
die uere Form der Sache, die nur von bestimmten Fakten aufgehoben werden
knnen. Dieser ewige Charakter des Eigentumsrechts ist jedoch daran gebunden,
dass der Eigentmer davon Kenntnis haben muss, dass es kein Eigentumsrecht
ohne Eigentmer gibt. Wenn nmlich der Eigentmer in Vergessenheit gert,
so kann diese Sache gefunden werden und es sind die Vorschriften ber den
Schatzfund anzuwenden. Innerhalb des Sachenrechts weicht der Besitz hiervon
ab, bzw. bei einigen Tatbestnden des Eigentumserwerbs sowohl originrer
Natur, wie z.B. die Ersitzungsfrist, als auch derivativer Natur, wie die Regel
im Rahmen des gutglubigen Eigentumserwerbs, die dem Eigentmer fr
die Wiedererlangung (Rckkauf) seiner an einen Dritten unberechtigt
verkauften Sache eine einjhrige Frist einrumt zum Ausdruck kommende
Zeit: Der Besitz und diese Erwerbstatbestnde stehen einer Schuld nher, als
die sachenrechtlichen Vorschriften, die statische Verhltnisse beschreiben.
Die Dimension der Zeit im Schuldrecht ist im Vergleich zu frher
vollkommen abweichend. Wir knnten sagen, von den hier zu lesenden
Fristen sind fnf Jahre das Maximum, aber am ehesten kommen ein Jahr,
sechs Monate, drei Monate oder sofort vor z. B.: die Erfllungsfrist ist nicht
festgelegt, jede Partei darf um die gleichzeitige Erfllung der anderen Partei
bitten 280 Abs. (1) a) ZGB , oder die Bindungswirkung eines mndlichen
Angebots, die Macht der Ausbedingung des Rechtsverlusts ( 250 ZGB). Die
Zeit des Schuldrechts ist die Zeit der sofortigen und berechneten Handlung.
Sie teilt nicht den Zustand, nicht die Eigenschaften des Menschen mit, sondern
die vom Gesetz erwartete Zeit und Dauer des Verhaltens, der Handlung mit,
damit die Ansprche im Zusammenhang mit der Vermgensbewegung geltend
gemacht und innerhalb der bestimmten Zeit in den statischen Zustand, oder
zumindest in den endgltigen rechtlichen Zustand gelangen. Zwar enthlt das
Schuldrecht des ungarischen ZGB zahlreiche Bestimmungen ber die Zeit, ist

Der Zeitbegriff im ungarischen Zivilgesetzbuch und die Zeitauffassung

125

auch dieser Teil ist uerst mangelhaft, so z. B.: Deckungsentzug, Ausbung


des Vorkaufsrechts, wie lange sind die Parteien an den Vorvertrag oder das
Angebot gebunden, wann oder bis wann muss der Schuldner ber die Zession
benachrichtigt werden. Jedoch knnen diese Mngel auf Grund der allgemeinen
Vorschriften der Verjhrung im Zusammenhang mit den Schuldansprchen
berechnet werden. Neben den Rechten und Ansprchen, die grundstzlich der
Vermgensbewegung dienen, kann die Zeit den Eintritt und das Erlschen der
Verpflichtung der Partei bedeuten. Die Parteien knnen sogar Herren der Zeit
sein, die Grenzen des Zur-Geltung-Kommens der Zeit feststellen und sogar
einen Rechtsverlust vereinbaren ( 250 ZGB). Diese Flexibilitt und dieser
dynamische Zeitbegriff dringen durch die Regelung durch. Wenn der Vertrag
ein dauerhaftes Rechtsverhltnis begrndet, kann das Gericht die Wirkungen
der Zeit auf den Vertrag im Wege der Vertragsmodifizierung korrigieren ( 241
des ZGB).
Eine sehr wichtige Norm ist die ber die Wirkung einer spter in Kraft
getretene Rechtsvorschrift auf Vertragsverhltnisse:
(2) Eine Rechtsvorschrift kann den Inhalt von Vertrgen, die vor dem
Inkrafttreten der Rechtsvorschrift geschlossen wurden, nur in Ausnahmefllen
modifizieren. Falls der vernderte Inhalt des Vertrags wichtige rechtmige
Interessen einer der beiden Parteien verletzt, so kann die Partei das Gericht
um die Modifizierung des Vertrags bitten, oder falls die Rechtsvorschrift nicht
anderweitig verfgt vom Vertrag zurcktreten. ( 226 Absatz (2) ZGB). Die
hier zitierte Bestimmung des ZGB fhrt teilweise auch zu einzelnen Fragen der
zeitlichen Kollision.
Zusammenfassend lsst sich feststellen, dass der Schuldrechtsanspruch die
Bestreitung des Vermgenserwerbs in kurze Zeitschranken einengt; dass die
Vermgensvermehrung einen rechtlichen Schutz erhlt, dient dem Schutz des
Vermgenserwerbs. Auf diese Weise kann daraus auch eine Idee unserer Zeit
herausgelesen werden: diejenige Philosophie nmlich, so schnell wie mglich
ein mglichst groes Vermgen zu machen.
Der fnfte Teil des Kodex spiegelt die Zeit der Unendlichkeit des Todes
wider. Zeitgleich mit dem Tod (oder danach?) tritt die Rechtsnachfolge ein:
Dabei erbt auch derjenige, der nichts davon wei. Der Tod ordnet die statischen
Vermgensverhltnisse, teilt den Nachlass auf und erffnet Ansprche. Die
Interpretation des Pflichtteilsanspruchs als Schuldanspruch ist eine Entwicklung
unseres Rechts der neueren Zeit und passt nicht zur Welt (Kontext) der Erbfolge,
die sich auerhalb von Zeit und Raum befindet. Die Zeit ist weist im Kontext
des Erbrechts Janusgesicht auf: Einerseits macht sie ihre eigene Zuflligkeit

126

Zoltn CSEHI

auf unbequeme Weise geltend wer stirbt zuerst, erbt zum Beispiel der
berlebende Ehegatte im Falle des tragischen Endes einer paartgigen Ehe. Oder
verjhrt die Schuld der Unwrdigkeit, die als Grundlage der Enterbung berufen
worden? Der anderer Teil des erbrechtlichen Janusgesichts ist, dass im Erbrecht
die Zeit unendlich geduldig ist: Es gibt keine Zeitgrenze beim Ausgleichs- und
Anrechnungsvermgen, der Erwerbszeitpunkt des ererbten Vermgens, die
Entstehung des Testaments ist nicht angesprochen, letzteres kann sogar vor 20
oder 30 Jahre entstanden sein. Einige Fristen scheinen endlos lang zu sein, 15
Jahre bei der Bestimmung des Vermgens, das zur Befriedigung des Pflichtteils
bercksichtigt werden kann, wobei dieses das Dreifache der Dauer ist, die FrTot-Erklrung notwendig ist, oder ebenfalls 15 Jahre werden im Zusammenhang
mit den Einrichtungs- und Ausrstungsgegenstnden im blichen Mae im
Kontext des Fallerbes ( 613 Absatz (3) ZGB) gefordert. Die Zeit unseres
Erbrechts ist der Zustand nach der augenblicklichen Strung des Status, das
Eintreten des neuen Status quo. Unser Erbrecht basiert nicht auf einem einzigen
Augenblick der Rechtsnachfolge, der aus dem Tod resultiert, sondern auf
Eingebung des Status quo des Vermgens, der der Annahme nach dieses regelt.
Deshalb ist es umstritten, ob zur Ungltigkeit des Testaments eine unbegrenzte
Zeit zur Verfgung steht, nach dem Prinzip, dass die Erbfolge ipso iure erfolgt?
Eine Frage ist auch, ob die formalen Normen des beitretenden Verfahrensrechts,
der Nachlassbergabe diesen Zeitbegriff durchbrechen knnen, und falls ja,
auf welcher Grundlage. Aber Fragen, wie die Unwirksamkeit des Testaments
knnen leicht verstanden und akzeptiert werden, wenn wir sie in der zeitlichen
Dimension des Erbrechts untersuchen und nicht in einem anderen System.
Die sechs Teile des ZGB weisen auch ohne gesondert auf den sechsten
Teil einzugehen im Wesentlichen sechs sich voneinander unterscheidende
Zeitauffassungen auf. Zwischen Eigentumsrecht und Erbrecht gibt es
hnlichkeiten. Zudem weicht die zeitliche Dimension der Vorschriften der
Vermgensbewegung unabhngig von ihrer Position im ZGB, sowohl im
Erbrecht, als auch im Sachenrecht voneinander ab. Der oben ausgefhrte
berblick wre nicht komplett, wenn wir die ungarischen familienrechtlichen
Vorschriften nicht aufzhlen wrden, aber hier kann das nicht ausfhrlich
errtert werden. Die Vorstellung, dass das Recht hnlich unserer Welt entsteht
und einmal erlischt, wird nicht von allen unserer Vorschriften widerspiegelt,
sondern beschrnkt sich im Wesentlichen auf das Schuldrecht.
Das ZGB enthlt keine Regelung, die ein einheitliches Zeitbild festlegt; die
Normen der Verjhrung finden sich im allgemeinen Teil des Schuldrechts, des
Vertragsrechts. Und die Normen der Zeitbestimmung sind berhaupt nicht mehr

Der Zeitbegriff im ungarischen Zivilgesetzbuch und die Zeitauffassung

127

enthalten, diese haben im Einfhrungsgesetz ihren Platz gefunden. Ob dies das


Ergebnis einer bewussten Kodifizierung oder lediglich das Zusammenspiel von
Zufllen ist, ist meines Erachtens vollkommen belanglos, da der fertig gestellte
Kodex dieses System aufweist. Zuflle haben im Laufe unseres Lebens genauso
ihren Platz, wie bewusste Verhaltensweisen.

3. Weitere Untersuchungen
Der Aufsatz kam zudem auf den Zeitbegriff des IPR und des internationalen
Verfahrensrechts, auf einzelne grundlegende Zeitaspekte des Verfahrensrechts
im Zusammenhang mit dem materiellen Recht und dem formellen Recht, sowie
die vom ungarischen Verfassungsgericht untersuchten und entschiedenen
Fragen des Grundrechtsschutzes und der Geltendmachung von einzelnen
privatrechtlichen Ansprchen zu sprechen.

A Jogtudomnyi Monogrfik sorozat eddig megjelent ktetei:

1. KOVCS Pter: A nemzetkzi jog fejlesztsnek lehetsgei es korltai


a nemzetkzi brsgok joggyakorlatban
Budapest, Pzmny Pter Katolikus Egyetem, Jog- s llamtudomnyi
Kar, 2010. 320. ISBN 978-963-9206-77-9
2. SZAB Istvn: Ausztria llamszervezete 1918-1955.
Budapest, Pzmny Pter Katolikus Egyetem, Jog- s llamtudomnyi
Kar, 2010. 624. ISBN 978-963-9206-78-6
3. VARGA Zs. Andrs: Ombudsman, gysz, magnjogi felelssg. Alternatv
kzigazgatsi kontroll Magyarorszgon.
Budapest, Pzmny Press, 2013. 364. ISBN 978-963-308-074-0