 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

?‫א‬‫א‬‫א‬?‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

1426



 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

 
 W،،‫א‬‫א‬،‫א‬


‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  ‫א‬ ‫א‬  ،‫א‬   ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫؛‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  ‫א‬        ،‫א‬ ‫א‬‫א‬  
‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬   ‫א‬    ،  
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     ‫א‬  ‫א‬   ،‫א‬   
 K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬? ‫א‬‫א‬??‫א‬‫א‬?‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ،‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬
 K‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

 
 

‫א‬{‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 {‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 {‫א‬‫א‬‫א‬{‫א‬

 K{{‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 {‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬

 ‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 {‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬{
 KE‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

1

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 K٪95‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬

 K7W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
 K J

KA3 J

KE‫א‬F‫א‬ J

KHB ( 0.5mm , 0.7mm )‫א‬H J
.(45º, 45º )+( 60º, 30º )K J

 K‫א‬ J

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

-1-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬

‫א‬‫א‬

 W
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 KE‫א‬‫א‬‫{א‬‫א‬‫א‬FK‫א‬‫א‬

 CNC‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬K

‫א‬‫א‬ECNC‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 KECNCF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬-2-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

 ECNC‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬E11F‫א‬
 K‫א‬‫א‬

 E11‫א‬F

 ‫א‬‫א‬‫א‬
Point
1
2
3
4
5
6

X
0
25
40
50
50
60

Y
30
30
20
20
10
0

 ‫א‬W‫א‬‫א‬
-3-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬ K‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE12F‫א‬

E12 ‫ א‬F
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

Point
1
2
3
4
5
6

X
0
25
15
10
0
10

Y
30
0
-10
0
-10
-10

‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
-4-

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

‫א‬

‫א‬‫א‬

 W1
 W‫א‬CNC‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬1:1‫א‬‫ א‬J 1

 ‫؟‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬1:1‫א‬‫ א‬J 2

 ‫؟‬‫א‬‫א‬

-5-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

 ‫א‬
 W‫א‬‫א‬


 ‫א‬‫א‬‫א‬
Point
w
1
2
3
4
5
6
7
w

X
0
0
60
60
95
95
125
125
0

-6-

Y
0
65
65
50
50
25
25
0
0

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬


 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
Point
w
1
2
3
4
5
6
7
w

X
0
0
60
0
35
0
30
0
-125

-7-

Y
0
65
0
-15
0
-25
0
-25
0

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

 ECNCF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W1
  CNC‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬


 ‫א‬‫א‬‫א‬
Point
w
1
2
3
4

X
0
20
20
30
30

Z
0
0
-15
-25
-50

 ‫א‬W‫א‬‫א‬

 E‫א‬‫א‬ XW‫א‬‫א‬F
-8-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬


 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
Point
w
1
2
3
4

X
0
10
0
5
0

Z
0
0
-15
-10
-25

‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬

 E‫א‬‫א‬ XW‫א‬‫א‬‫א‬F-9-

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

‫א‬

‫א‬‫א‬

W2
 W‫א‬CNC‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬1:1‫א‬‫ א‬J 1

‫؟‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬1:1‫א‬‫ א‬J 2

 ‫؟‬‫א‬‫א‬

-10-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

 ‫א‬
 W‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬
Point
w
1
2
3
4

X
0
40
40
80
80

-11-

Z
0
0
-25
-45
-80

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬


 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
Point
w
1
2
3
4

X
0
20
0
20
0

-12-

Z
0
0
-25
-20
-35

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

‫א‬

‫א‬‫א‬

 
W1
 W‫א‬CNC‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 1

‫؟‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 2

 ‫؟‬‫א‬‫א‬

-13-

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

‫א‬

‫א‬‫א‬

W2
 W‫א‬CNC‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 1

‫؟‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 2

 ‫؟‬‫א‬‫א‬

-14-

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

2

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 K٪90‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬

 K7W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
 K J

KA3 J

KE‫א‬F‫א‬ J

KHB ( 0.5mm , 0.7mm )‫א‬H J
.(45º, 45º )+( 60º, 30º )K J

 K‫א‬ J

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

-15-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 {‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬W‫א‬‫ א‬J 1

‫א‬‫א‬‫א‬EmmF‫א‬‫א‬W‫א‬‫ א‬J 2
 K‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬W‫א‬‫ א‬J 3

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KK
 K‫א‬‫א‬‫א‬

-16-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬


‫א‬


‫א‬

‫א‬

‫א‬‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬‫א‬

‫א‬

‫א‬‫א‬

‫א‬

‫א‬‫א‬

‫א‬

‫א‬‫א‬

‫א‬

‫א‬‫א‬

‫א‬

‫א‬‫א‬


 W‫א‬‫א‬
 KW‫א‬ J 1

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬{‫א‬{‫א‬FW‫א‬ J 2
 E‫א‬‫א‬

 E‫א‬‫א‬{‫א‬{‫א‬{‫א‬{‫א‬{‫א‬{‫א‬‫א‬F

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫ א‬J 3
 Kmm‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

mmW‫א‬ J 4

K‫א‬W‫א‬ J 5


-17-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 E21‫א‬F‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬ J 1
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬J 2

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J 3

 {‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬KE23FE21F‫א‬
 KE24FE22F‫א‬

 ‫א‬‫א‬{‫א‬{‫א‬‫א‬‫א‬ J 4
 K‫א‬KE23‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
 KE24‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 {‫א‬{ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J 5

 KE22‫א‬F‫א‬‫א‬4mm‫א‬‫א‬

 E22F‫א‬

 E21F‫א‬

 E24F‫א‬

 E23F‫א‬

-18-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬‫א‬ J 6

 KE25‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬KE26‫א‬F‫א‬ J 7
 K‫א‬

 KE26F‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬ J 8

KE27F‫א‬‫א‬{A B‫א‬ 
 ‫א‬ J 9

E25F‫א‬


E26F‫א‬


E27F‫א‬

-19-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬

40‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫{א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K0.05mm‫א‬

 K0.01mm

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 K0.02mm‫א‬‫א‬

0.02mm‫א‬
 K‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 0.02

 0.03mm‫א‬‫א‬

 K ‫א‬‫א‬

 KE‫א‬‫א‬F

-20-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬

‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

0.16mm‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬0.05mm‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬0.05mm

30º‫א‬0.02‫א‬‫א‬

 K‫א‬

 K‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

A – ‫א‬0.03mm

‫א‬0.1mm

 KB

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
 K± 0.05mm‫א‬-21-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬

‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬K‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

0.03mmC – D‫א‬

KB‫א‬‫א‬‫א‬0.02mm

K‫א‬

 {A – B‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
0.2mm‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬-22-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W1
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬ J 1

K‫א‬ J 2

K‫א‬‫ א‬J 3
K‫א‬ J 4

EF

 EF

EF

EF


-23-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 1W‫א‬
 W

 KW‫א‬
‫א‬W‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
K0.05mm

 K0.05mmW‫א‬

 W

 KWK‫א‬
K‫א‬‫א‬W‫א‬

 ‫א‬40mm‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 K0.01mm‫א‬‫א‬‫א‬

 K0.01mmW‫א‬

 W

 KWK‫א‬

K‫א‬W‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬K0.05mm

 K0.05mmW‫א‬

 K‫א‬‫א‬W‫א‬

 W

 KW‫א‬

KW‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 K‫א‬30º‫א‬K0.02mm

 K0.02mmW‫א‬

 K‫א‬W‫א‬
-24-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 
 W1
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬J 1
K‫א‬J 2

K‫א‬‫א‬J 3

 K‫א‬J 4

 K‫א‬J 5

-25-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

-26-

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

-27-

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

-28-

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W2
 ‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
 K0.02mm‫א‬


 W3
 ‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
 K0.02mm‫א‬E‫א‬F‫א‬
  

-29-

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬



 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

3

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬

‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 K٪90‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬

 K7W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
 K J

 KA3 J

KE‫א‬F‫א‬ J

KHB ( 0.5mm , 0.7mm )‫א‬H J
.(45º, 45º )+( 60º, 30º )K J

K‫א‬ J

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

-30-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬

‫א‬‫א‬

 W
 ‫א‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬ESpringsF‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J 1

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J 2

‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬‫א‬F J 3
K‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬ J 4


Properties of springs W‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬{‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬


 Kinds of springs W‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬
 KKKKKK{{{W‫א‬ J 1

KKKKKK{‫א‬{{{W‫א‬ J 2
KKKKKKKKKK{{{W‫א‬ J 3


-31-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬

‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
   Dm =E‫א‬F‫א‬‫א‬

 Da =‫א‬‫א‬

 Di = ‫א‬‫א‬‫א‬

 d = ‫א‬
 p = ‫א‬

 Lo = ‫א‬‫א‬ 

 ‫؟‬dDiDm ‫א‬W‫א‬

-32-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬

‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KDi J 1

K‫א‬‫א‬Kd1‫א‬ J 2

KP =‫א‬‫א‬‫א‬Kd‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J 3

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J 4

K2‫א‬‫א‬d‫א‬‫א‬ J 5

K3‫א‬‫א‬ J 6

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J 7
-33-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬

‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
 

 

 


-34-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬

‫א‬‫א‬

  


-35-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬

‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 ‫א‬ 
-36-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬

‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

‫א‬
-37-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬

‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

{‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬


 W
 DIN 2098 – 3.4 × 42 × 140

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬=DIN2098
 K‫א‬ d = 3.4

 W‫א‬


 KE‫א‬F‫א‬‫א‬Dm = 42
 K‫א‬‫א‬Lo = 140


 W‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 DIN 2098 – 1 × 12.5 × 24

 DIN 2098 – 1.6 × 10 × 27



-38-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬

‫א‬‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 J 1



Dm
L0
P
d

40 mm
85 mm
20 mm
10 mm

 J 2
 

Dm
L0
P
d

50 mm
100 mm
16 mm
8 mm

 J 3

‫א‬

Dm
L0
P
d

40 mm
87 mm
12 mm
6 mm

 J 4

‫א‬

Dm
L0
P
d

60 mm
126 mm
24 mm
12 mm
-39-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬

‫א‬‫א‬

 J 5


Dm
L0
P
d
Dm

30 mm
66 mm
8 mm
4 mm
50 mm

 J 6



Dm
L0
P
d
Dm

50 mm
100 mm
16 mm
8 mm
80 mm

-40-

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬



 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

4

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 K٪85‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬

 K14W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
 K J

 KA3 J

KE‫א‬F‫א‬ J

KHB ( 0.5mm , 0.7mm )‫א‬H J
.(45º, 45º )+( 60º, 30º )K J

K‫א‬ J

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

-41-

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬
 ‫א‬Gears‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬{‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

 Kind of gearsW‫א‬‫א‬

 E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
-42-

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬
-43-

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

W‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬
 ‫א‬

z

p=m×п

 ‫א‬

p

m=p/п

 E‫א‬F‫א‬

m

d=z×m

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

d

 ‫א‬‫א‬

da

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

df

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

hz

 E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬

ha

hf = 1.2 × m = m + c

 E‫א‬‫א‬F‫א‬

hf

c = 0.2 × m = hf - ha

 ‫א‬

c

s = ( 19 / 40 ) × p

 ‫א‬

s

e = ( 21 / 40 ) × p

 ‫א‬‫א‬‫א‬

e

 ‫א‬

b

 ‫א‬‫א‬

a

z = d /m

da = d + 2 × m = m ( z + 2 )
df = d – 2.4 × m = m ( z – 2.4 )
hz = 2.2 × m = ha + hf = 2 × m + c
ha = m

b = 10 × m (( 6 × m …….12 × m ))
a = ( d1 + d2 ) / 2 = {( za + zb ) / 2} × m

-44-

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

d=m×z
ha = m
hf = 1,7 ……..1,2 m
hb = 0.03d
R = 0.2 d ( G – D ‫א‬F
r = 0.1 d( D – H‫א‬F
r1 = 0.17m

-45-

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 K ( DIN ISO 2203 )‫א‬‫א‬
 K‫א‬ J 1
 K‫א‬J

KE‫א‬‫א‬F‫א‬J

 K{‫א‬‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬J

 ‫א‬‫א‬E41‫א‬F‫א‬J 2
 K‫א‬‫א‬

 KE47‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬ J 3

 E41‫א‬F‫א‬{E‫א‬‫א‬F‫א‬ J 4

KE42‫א‬F‫א‬{‫א‬‫א‬ J 5
{‫א‬{‫א‬‫ א‬J 6
 KE43‫א‬F

E42‫א‬F

E41‫א‬F

E43‫א‬F

-46-

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 EDIN 3966 , ISO 1340 44‫א‬F‫א‬
 W‫א‬ J 1
 W‫א‬‫א‬EF

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ‫א‬–‫א‬‫א‬J 
 K‫א‬‫א‬EF

 WJ 2
 W‫א‬‫א‬EF

 K‫א‬–‫א‬J 

 W‫א‬EF

 K‫א‬‫א‬–‫א‬‫א‬‫א‬–‫א‬‫א‬–‫א‬J 
 K‫א‬‫א‬EF
 K‫א‬EF

 K‫א‬‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬
 ‫א‬{‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 16 MnCr 5 , 1,5920, CK 45 , 50 CrMo 4, 17035W‫א‬
 

E44‫א‬F
-47-

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 K( DIN ISO 2203 )‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  ‫א‬{‫א‬{‫א‬‫א‬EF

 KE45‫א‬F
 KE46‫א‬F‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬EF

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

E46‫א‬F

E45‫א‬F

-48-

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺒﺴﻂ‬

‫اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ‬

‫ﺗﺮوس اﺳﻄﻮاﻧﻴﺔ ﻋﺪﻟﺔ وﻣﺎﺋﻠﺔ‬

‫ﺗﺮس أﺳﻄﻮاﻧﻲ ﻋﺪل ﻣﻊ ﺟﺮﻳﺪة ﻣﺴﻨﻨﺔ‬

‫ﺗﺮوس ﻣﺨﺮوﻃﻴﺔ‬

-49-

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬


‫اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺒﺴﻂ‬

‫اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ‬

‫ﺗﺮوس ﺣﻠﺰوﻧﻴﺔ اﺳﻄﻮاﻧﻴﺔ‬

‫اﻟﺪودة ﻣﻌﺸﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﺮس دودي‬

-50-

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W1
 m = 8

,

‫א‬

z = 12


 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W2
 p = 31.4

,

‫א‬

d = 160


 ‫א‬‫א‬‫א‬W3
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
A
gear‫א‬

I

II

d

60

80

b

20

20

m

5

5

Φ28

Φ32

Φ 40×5

Φ 40×5

 hub‫א‬
lug‫א‬
key‫א‬

 ‫א‬‫א‬-51-

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬W4

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬

B
RACK‫א‬

gear‫א‬

I

d

80

b

20

20

m

5

5

hub ‫א‬

Φ30

lug‫א‬

Φ 40×7

h×l
key‫א‬

25 × 100
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W5
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬

C
gear‫א‬

I

II

d

80

80

b

20

20

m

5

5

hub ‫א‬

Φ30

Φ30

lug‫א‬

Φ 40×8

Φ 40×8

key‫א‬

 ‫א‬‫א‬


-52-

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬W6
 

D
gear‫א‬

 ‫א‬

 ‫א‬

d

70

D

50

b

20

d

25

m

5

I

70

hub ‫א‬

Φ30

lug‫א‬

Φ 40×6

 W‫א‬‫א‬‫ א‬W7
 

E
gear‫א‬

 ‫א‬

 ‫א‬

d

70

D

50

b

20

d

25

m

4

I

70-53-

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬


( A 20 × 12 × 125 DIN 6886 ) ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

t2
1.2 + 0.1

t1
2.5 + 0.1

1.7 + 0.1

‫×א‬
b × h

‫א‬

‫א‬
D

4×4

10….12

3 + 0.1

5×5

12….17

2.2 + 0.1

3.5 + 0.1

6×6

17….22

2.4 + 0.2

4 + 0.2

8×7

22….30

2.4 + 0.2

5 + 0.2

10 × 8

30….38

2.4 + 0.2

5 + 0.2

12 × 8

38….44

2.9 + 0.2

5 + 0.2

14 × 9

44….50

3.4 + 0.2

6 + 0.2

16 × 10

50….58

3.4 + 0.2

7 + 0.2

18 × 11

58….65

3.9 + 0.2

7.5 + 0.2

20 × 12

65….75

-54-

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬



 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

5

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
 KE‫א‬_‫א‬‫א‬_‫א‬F

 K٪85‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬

 K25W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
 K J

 KA3 J

KE‫א‬F‫א‬ J

KHB ( 0.5mm , 0.7mm )‫א‬H J
.(45º, 45º )+( 60º, 30º )K J

K‫א‬ J
K J

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 E‫א‬KKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬_‫א‬‫א‬_‫א‬F‫א‬‫א‬

-55-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬KEF‫א‬‫א‬‫א‬K
 K‫א‬K‫א‬KE{F‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬

 KEKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ F‫א‬‫ א‬J 1
 KE‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬ J 2


-56-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬W 
 EKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F
 E51FW‫א‬‫א‬
 W‫א‬

 K‫א‬‫ א‬J 1

K‫א‬‫א‬‫א‬{ J 2

‫א‬‫א‬ J 3
 KE‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬

 W‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬{‫א‬‫ א‬J 1
{‫א‬‫א‬‫א‬ J 2
 K‫א‬

 K‫א‬‫א‬EF‫א‬‫א‬ J 3

K12‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J 4

KK‫א‬{‫א‬‫א‬{‫א‬{‫א‬{‫א‬‫א‬{‫א‬‫ א‬J 5

 K‫א‬{ ‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬ J 6
 K9‫א‬W-57-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

E51F


-58-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

  E52FW‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬

 ‫א‬{K‫א‬ J 1
 K‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬K‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬ J 2
 K45º‫א‬‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬ J 3

‫א‬{‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J 4
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬


 KE52‫א‬F‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫ א‬J 1

{‫א‬‫א‬‫א‬{F‫א‬‫א‬‫ א‬J 2
 KEKKKKKKKKKK{‫א‬

 K‫א‬ J 3

 {3036‫א‬‫א‬{Φ5 H7 {‫א‬‫א‬W

 ‫א‬‫א‬{E3‫א‬F{‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 K‫ א‬J 4

K‫א‬{‫א‬ J 5
 K‫א‬‫ א‬J 6

 

-59-


 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬





 E52‫א‬F

-60-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 E53FW‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
 W‫א‬{‫א‬K‫א‬
 K‫א‬‫ א‬J 1

K‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬J 2

K ‫ א‬J 3

KE2‫א‬FK‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬J 4
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬J 5

KEF‫א‬‫ א‬J 6

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J 7
 KE45º‫א‬F

E53‫א‬F
-61-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 E54FK ( DIN 6783 , DIN 6782 ) ‫א‬‫א‬
 KE‫א‬‫א‬F‫ א‬J 1

K‫א‬{‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J 2

K‫א‬‫א‬‫ א‬J 3

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J 4

‫א‬ISO‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬J 5
 K‫א‬

 KISO 4762 M 8 × 30 ‫א‬W

W‫א‬‫א‬‫ א‬J 6

 

 ‫א‬‫א‬

FI DIN 1017-20×5×102

‫א‬

FI DIN 174-20×5×102

 ‫א‬

Rd DIN 1013-20×102



Rd DIN 668-20×102

h11 ‫א‬

 ‫א‬

Bl DIN 1543-8×22×27

 E4.75‫א‬F

FI DIN 1017 - 20×5 × 102

‫رﻣﺰ‬
‫ﻣﺨﺘﺼﺮ‬

‫ﻣﻮﺻﻔﺎت‬
‫ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺒﺮ وﻓﻴﻞ‬

‫أﺑﻌﺎد ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺒﺮ وﻓﻴﻞ‬

‫اﻟﻄﻮل اﻟﻤﻨﺠﺰ‬
+
‫اﻹﺿﺎﻓﺔ‬
-62-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 1

‫اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻨﺠﺰة‬

‫ﻣﺎدة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬

E54‫א‬F

-63-

‫اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ‬

‫اﻟﻜﻤﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﻮﺿﻊ‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬
 ‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬
 W

 K‫א‬‫א‬ J 1

 K‫א‬J 

 K‫א‬‫א‬‫א‬J 
 K‫א‬‫ א‬J 2

 K‫א‬‫א‬‫א‬J 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 K‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬J 

 K‫א‬‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬J 

 KKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬J 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬{EFHW
 K‫א‬J 3

 

 ‫א‬

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬J -64-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬J 4

 W‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫؟‬‫א‬J 

 ‫؟‬‫א‬‫א‬J 
 ‫؟‬‫א‬J 

 ‫؟‬{‫א‬‫א‬J 

 ‫؟‬{‫א‬J 
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 ‫؟‬‫א‬J 

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
 K‫א‬‫א‬J 5

 ‫؟‬‫א‬J

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬J
 K‫א‬J 6

 KE‫א‬‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 KE‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬J 
 K‫א‬J 

 K‫א‬‫א‬EF

 K‫א‬EF

 KEKKKK‫א‬{‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬EF

 KE‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬EF

 K‫א‬J 


-65-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W
 ‫؟‬E‫א‬F‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬
 K20mm‫א‬55mm‫א‬

 {E4‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬{E5‫א‬FEF‫א‬

 ‫א‬‫א‬{E3‫א‬F‫א‬‫א‬

 KE1‫א‬F‫א‬

 ‫א‬‫א‬{{‫א‬

 K‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬
 K‫א‬

 {‫א‬{C 60 H‫א‬E2‫א‬F‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

E55‫א‬F

-66-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 
 W1
 ‫؟‬1:1A3‫א‬‫א‬‫ א‬J 1
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬J 2
‫؟‬‫א‬‫א‬ J 3

‫؟‬‫א‬ J 4

Skt DIN 176 - 17×93

 

St 37 k
5.8

FI DIN 174 - 15×8×31

St 37 k

Vkt DIN 178 - 15×81

St 37 k



Skt DIN 176 - 17×81

St 37 k

DIN 125 – B 6.4

Vkt DIN 178 - 15×81

St 37 k

‫א‬‫א‬

‫א‬

 ‫א‬

-67-

‫ א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 EF51


-68-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W2
 W‫א‬‫א‬‫א‬

‫؟‬1:1‫א‬‫א‬‫ א‬J 1
‫ ؟‬1:1‫א‬‫א‬‫ א‬J 2

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬J 3

52
-69-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W3
 W‫א‬‫א‬‫א‬

‫؟‬2:1‫א‬‫א‬‫ א‬J 1
 ‫ ؟‬2:1‫א‬‫א‬‫ א‬J 2

‫ ؟‬2:1‫א‬‫א‬‫ א‬J 3

‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬J 4

‫א‬E‫א‬{‫א‬{‫א‬F‫א‬ J 5
 ‫؟‬‫א‬

 ‫א‬

‫ א‬‫א‬-70-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

53


-71-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W4
 ‫؟‬2:1‫א‬‫א‬‫ א‬J 1

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬J 2
‫؟‬‫א‬‫א‬ J 3
‫؟‬‫א‬ J 4

St 37 k
St 37 k
St 37 k
St 37 k
St 37 k

 ‫א‬

St 37 k

 ‫א‬

St 37 k

‫א‬‫א‬

‫א‬

 ‫א‬

‫א‬

‫א‬
-72-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

54
-73-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W5
 ‫؟‬2:1‫א‬‫א‬‫ א‬−1

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

−2

‫؟‬‫א‬

−4

‫؟‬‫א‬‫א‬

−3

St 37 k
St 37 k
St 37 k

St 37 k



St 37 k

 

St 37 k

 ‫א‬

St 37 k

‫א‬‫א‬

‫א‬

-74-

 ‫א‬

‫א‬

‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

55
-75-

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W 

 W‫א‬‫א‬
 W‫ א‬J 1

 KE‫א‬‫א‬F‫א‬J

 K‫א‬‫א‬J 

 K‫א‬‫א‬J 

 K‫א‬J 
 K‫א‬‫א‬J 

KE‫א‬‫א‬F‫א‬J 
 
 W‫א‬J 2

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

K‫א‬‫א‬‫א‬J 

 W‫א‬‫א‬{‫א‬J 3

 K‫א‬‫א‬‫א‬J 

 K‫א‬‫א‬J 

 K‫א‬‫א‬J 

 W‫א‬J 4

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
 K‫א‬‫א‬J 

 W‫א‬‫א‬W‫א‬J 5
 K‫א‬‫א‬J 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 K‫א‬‫א‬J 
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

-76-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬J 
 K‫א‬‫א‬‫א‬J 

 W‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬FK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
 K‫א‬‫א‬KE
 KJ 

 KE‫א‬‫א‬‫א‬F{E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬J 

 K‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 E56FE1‫א‬F‫א‬‫א‬W

 K1‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J

 K{1‫א‬a….g‫א‬J

 K1‫א‬h….k‫א‬J

 ‫א‬1‫א‬a…b…c‫א‬{ISOE‫א‬J

 K‫א‬‫א‬a , b , c‫א‬K‫א‬

 ‫א‬1‫א‬‫א‬K‫א‬c1…c2‫א‬‫א‬‫א‬J

 WM‫א‬J

 KEF#

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬#
 K‫א‬MKc1..c2

 1‫א‬‫א‬KE2‫א‬F‫א‬EFm2m1‫א‬
 Kc1…c2‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬Z‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬Z‫א‬J

 K‫א‬‫א‬‫א‬E5‫א‬F‫א‬‫א‬
-77-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 KE56‫א‬FW‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J

 K64‫א‬E7‫א‬FDIN 912 –M 5 * 20‫א‬‫א‬4W
 K‫א‬‫א‬J

 K‫א‬‫א‬K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J

5,5 5‫א‬KE7‫א‬FDIN 912 – M 5 * 20 ‫א‬W
 KK‫א‬DIN 74

 K‫א‬{‫א‬‫א‬J

 K9‫א‬KE9‫א‬FDIN 6336 - C 32 GGW

 K‫א‬‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬J

Rd DIN 668 – 14 * 113K‫א‬‫א‬E2‫א‬F‫א‬W

 K110mm14mm‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬


-78-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

E56‫א‬F

ISO 8734-3m6*12 ‫א‬

St 50 – 2 k

DIN 6336 –C 32

GG
‫א‬

‫א‬

DIN 6336- C32

9 S 20 K

ISO 467 M5 *20 ‫א‬

5.5

1

10

1

9

4

8

4

7

FI DIN 174 – 10*25*63

St 60 – 2 k

1

6

FI DIN 174 – 30*60*98

St 44 – 2 k

1

5

FI DIN 174 – 10*25*63
124

St 60 – 2 k

1

4

1

3

Rd DIN 668-14*113
123

45 S 20 V

1

2

GG-25

1

1

‫א‬

GG-25

L‫א‬‫ א‬‫א‬
-79-

 ‫ א‬‫ א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 
 W6
 W‫א‬‫א‬E1F‫א‬ J 1

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 W‫א‬‫א‬E2F‫א‬ J 2
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 W‫א‬‫א‬‫א‬E3F‫א‬ J 3
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J -80-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 E‫א‬‫א‬F56

ISO 4035 – M10

6

M10×40

6

ISO 2009- M10×30

5.8
St 37 k

‫א‬

St 37 k
St 37 k

‫א‬‫א‬

‫א‬

2

6

2

5

1

4

1

3

1

2

1

1

 ‫ א‬‫ א‬‫א‬

-81-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W7
 ‫א‬‫א‬E1F‫א‬J 1
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 W‫א‬‫א‬E4F‫א‬J 2
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 W‫א‬‫א‬E5F‫א‬J 3
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

Φ14 H7‫א‬‫א‬‫א‬E1F‫א‬‫א‬J 4
 ‫؟‬Ra = 6.3‫א‬Ra = 1.6 

‫؟‬‫א‬‫א‬ 5
-82-



 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 EF 57


GS - 38

1

5

1

4

1

3

G-Cu Sn 12

1

2

GS - 38

1

1

‫א‬

‫א‬

M 12 × 60

5.8

ISO 4035 – M16

6

‫א‬‫א‬

‫א‬

 ‫א‬

-83-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W8
 ‫א‬‫א‬E1F‫א‬J 1
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 W‫א‬‫א‬E2F‫א‬J 2
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 W‫א‬‫א‬E3F‫א‬J 3
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

Φ5 H7‫א‬‫א‬‫א‬E1F‫א‬‫א‬J 4

 ‫؟‬Ra = 6.3‫א‬Ra = 1.6 
‫؟‬E9F‫א‬ 5

-84-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 E‫א‬F 58
‫א‬

St 50 k

‫א‬

1

12

1

11

1

10

2

9

1

8

St 44-2

1

7

St 44-2

1

6

1

5

)

1

4

‫א‬

1

3

1

2

1

1

(

St

)

M5 × 20

12.9

M 16

6
‫א‬

2×16×30

‫א‬

GS - 38
(

St
St 44-2
St 44-2
LB DIN 174-90×60×15

 ‫א‬‫א‬

‫א‬

 ‫ א‬‫ א‬‫א‬

-85-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W9
 W‫א‬‫א‬E1F‫א‬J 1
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 W‫א‬‫א‬E2F‫א‬J 2 
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 ‫؟‬‫א‬‫א‬J 3

 ‫؟‬‫א‬‫א‬8‫א‬E5F‫א‬J 4

 EF 59
‫א‬

DIN 147 55*40
‫א‬

St 60-2
C 15
ISO-4033 M10

8

A 12 (

DIN 125

)

C 15
‫א‬

St 60 k
St 60- 2
ISO 15-6006

‫א‬

LB DIN 174-90×60×15

 ‫א‬‫ א‬ ‫א‬
-86-

1

10

1

9

1

8

1

7

1

6

1

5

1

4

1

3

1

2

1

1

 ‫ א‬‫ א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W10
‫؟‬‫א‬‫א‬ J 1

W‫א‬‫א‬2 : 1E10F‫א‬‫ א‬J 2

Φ5 E6 ,

( 12 +0.1 ,

Φ12 S6

)

 E‫א‬F510
8

ISO-4033 M8

1

12

1

11

1

10

‫א‬

1

9

‫א‬

1

8

1

7

1

6

‫א‬

2

5

‫א‬

1

4

2

3

A 10 (
DIN 147 55*40

Cu Sn8

)

DIN 1850-G 8*10*6
ISO 8734-8m 5*30

‫א‬
‫א‬

St 37- 1k
FI DIN 174-20×5×50
DIN 125

‫א‬
‫א‬

C 15
St 60- 2
St 60- 2
8,8

ISO 4762-M8 * 30

‫א‬

FI DIN 174-30×10×80

St 37- 1k

‫א‬

1

2

FI DIN 174-30×10×80

St 37- 1k

‫א‬

1

1

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 ‫ א‬‫ א‬‫א‬
-87-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W10
‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬J 3
J

I

H

F

G

E

D

C

B

‫א‬

A
‫א‬

‫א א‬

-88-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W11
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 1

 EF511
Cu Sn8

DIN 1850-G 6 * 8 * 4
ISO 8734-8m 5*30

‫א‬

‫א‬

‫א‬

St 60- 2
8

ISO-4033 M12

St 60- 2
8,8

ISO 4762-M6 * 20

‫א‬

St 60- 2
FI DIN 174-30×10×80

‫א‬

St 37- 1k
8,8

ISO 4762-M8 * 30

‫א‬

1

12

1

11

1

10

1

9

2

8

1

7

2

6

1

5

1

4

2

3

FI DIN 174-30×10×80

St 37- 1k

‫א‬

1

2

FI DIN 174-30×10×80

St 37- 1k

‫א‬

1

1

 ‫א‬‫ א‬ ‫א‬
-89-

 ‫ א‬‫ א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W11
‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 2
F

G

E

D

C

B

‫א‬

A
‫א‬

‫א א‬

-90-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W12
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬J 1
‫؟‬‫א‬‫א‬ 2

512

‫אא‬

St 37- 1k
FI DIN 17420×12×25
FI DIN 174-20×8×20

1

7

St 37- 1k

1

6

St 37- 1k

1

5

St 44- 2

6

4

2

3

8,8 ISO 4762-M6 * 20
FI DIN 17420×10×25
FI DIN 17420×12×120

‫א‬

St 37- 1k

‫א‬

1

2

St 37- 1k

‫א‬

1

1

‫א‬‫ א‬ ‫א‬

-91-

 ‫ א‬‫ א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

: 12
‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 3
G

E

D

C

B

‫א‬

A
‫א‬

‫א א‬

-92-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W13
 ‫א‬‫א‬E1F‫א‬J 1
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 W‫א‬‫א‬E2F‫א‬J 2
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 W‫א‬‫א‬E3F‫א‬J 3
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 EF513
ISO 7089 – B13

St

ISO 4033 – M16

8

DIN 479- M 8 × 30

8.8

1

7

1

6

2

5

1

4

Rd DIN 1013- 40*125

St 37 - 2

FI DIN 1O17-30*20*85

C 15E

‫א‬

‫א‬

‫א‬

1

3

FI DIN 1O17-30*20*85

C 15E

‫א‬

‫א‬

‫א‬

1

2

FI DIN 1O17-15*55*93

C 45V

1

1

 ‫א‬‫א‬

‫א‬

‫א‬
-93-

 ‫ א‬‫ א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W14
 ‫א‬‫א‬E1F‫א‬J 1

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 W‫א‬‫א‬E2F‫א‬J 2
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 ‫؟‬E65F‫א‬J 3

 ‫؟‬‫א‬‫א‬J 4
-94-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 EF514

DIN 319 – C25

FS

1

11

1

10

1

9

ISO 4762-M5*20 ‫א‬

4

8

DIN6321-4n 6*6

1

7

DIN 2098 2×10×30

1

6

DIN 938 - M6 * 50

5.6

ISO 8734 -6 m 6*40 ‫א‬

St 60-2 H
8.8
C 90 W 2
65 Si 7

‫א‬

Rd DIN 1013-10*43

15 Cr 3 E

1

5

Rd DIN 1013-25*18

15 Cr 3 E

1

4

FI DIN 1017-44×35×51

St 44-3

1

3

FI DIN 1017-44×35×41

15 Cr 3 E

1

2

FI DIN 1017-55×30×128

St 44-3

1

1

 ‫א‬‫א‬

‫א‬
-95-

 ‫ א‬‫ א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W15
 ‫؟‬E1F‫א‬‫א‬‫א‬J 1
 ‫؟‬E2F‫א‬‫א‬‫א‬J 2
 ‫؟‬E4F‫א‬‫א‬‫א‬J 3

 ‫؟‬E4F‫א‬J 4

 ‫؟‬‫א‬‫א‬J 5

-96-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 E‫א‬F515

Z = 39, m = 3m

GGG-50

2

12

5

11

4

10

1

9

2

8

1

7

1

6

1

5

1

4

1

3

St60

1

2

GG- 30

1

1

‫א‬

‫א‬

ISO 4762-M8*16 ‫א‬

8.8

DIN 471-30*1.5
ISO15-6006
DIN 1013 – Φ85 * 15

St 37
ISO 2491-A8 * 7*30

St 60 k

‫א‬

DIN 471-25*1.2
DIN 1013 – Φ80 * 37

St 50
ISO 4762-M5*12 ‫א‬

8.8
DIN 1013 – Φ45 * 196

 L‫א‬‫ א‬ ‫א‬
-97-

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W16
 ‫א‬‫א‬E1F‫א‬J 1

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 W‫א‬‫א‬E4F‫א‬J 2
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 ‫؟‬E5F‫א‬J 3

W‫א‬‫א‬ 2 : 1E8F‫א‬‫א‬J 4
Φ8 E6 ,

 ‫ ( ؟‬8 +0.1 ,

Φ10 S6

)-98-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 E‫{א‬F516
8.8
St 60-2 H
C 35
DIN 1013 – Φ85 * 15

CuSn 8

ISO 1207 - M5*10 ‫א‬

4

11

ISO 8734 -5 m 6*20 ‫א‬

4

10

DIN 1436 – 5 h 11 * 16

1

9

DIN 1850 – G 12 * 16 * 10

2

8

1

7

DIN 2098 -1×7×50

60 SiCr 7
FI DIN 174 – 18 * 5 * 37

C 15

2

6

FI DIN 174 – 15 * 5 * 52

C 15

1

5

4 kt DIN 178 – 20 * 74

C 15

1

4

Rd DIN 668 – 9 *82

C 15

1

3

Rd DIN 1013 – 40 *58

C 15

1

2

FI DIN 174 – 60 * 30 * 92

St 52-3

1

1

L‫א‬‫א‬

‫א‬

-99-

 ‫ א‬‫ א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W17
 ‫א‬‫א‬E1F‫א‬J 1

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 W‫א‬‫א‬E4F‫א‬J 2
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 ‫؟‬E6F‫א‬‫א‬‫א‬J 3

-100-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 EF517

ISO 8734 -8 m 6*80 ‫א‬

St 50-2 K
8.8
St 44-2
8.8
FI DIN 174 – 90 * 15* 103
FI DIN 1017 – 100 * 5 * 204

‫א‬

4

13

ISO 4762 - M8*65 ‫א‬

4

12

DIN 9859-C 40 M30 * 2

1

11

ISO 4762 – M6*25 ‫א‬

4

10

1

9

2

8

1

7

2

6

1

5

‫א‬

St 44-2 K
C 90 HK
‫א‬

FI DIN 174 – 90 * 18 * 103

St 60-2 K

Rd DIN 688 – 56 * 74

X 210 Cr12 H

Rd DIN 688 – 12 *18

C 15 E

FI DIN 174 – 125 * 22 * 139

St 60-2 K

1

4

FI DIN 174 – 36 * 6 * 139

CK 60 HK

2

3

FI DIN 1017 – 130 * 30 *130 179

130W 19 HK

1

2

FI DIN 174 – 125 * 28 * 179

St 44-2 K

1

1

‫א‬

L‫א‬‫ א‬ ‫א‬
-101-

‫א‬

 ‫ א‬‫ א‬‫א‬

 ‫א‬

‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬
‫א‬

coaxialion

‫א‬
‫א‬

coordinate
:

recess

:

2

:

3

‫א‬

depth of tooth

‫א‬

‫א א‬

parallel displacement

‫א‬

transition fit
‫א‬

excess fit

‫ א‬:

4
5

‫א א‬

6

‫א‬

7

‫א‬

8

‫א א‬

9

‫א‬

loose fit
roundness

‫ א‬10
‫ א‬11

straightness
‫א‬:

planeness

1

‫א‬

hylinder

12

horizontal

13

crossed diagonals

14
‫א‬

maximum limit
minimum clearance

‫א‬

maximum clearance

‫א‬
‫א‬

dimension figure

‫ א‬15
‫ א‬16
‫ א‬17
‫ א‬18

‫א א‬

countersinking screw

19
‫א‬

basic profile

‫א‬

:

20

dimension

21
‫א א‬

22

nominal distance

‫א‬

23

boring distance

‫א‬

24

fit dimension

-102-

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

‫א‬
partial dimension

25

hollow

26
:

through-bore

27

numbering

28
:

hatching

29

reduction

30

right-angledness

31
‫א‬

run-out tolerance

‫א‬

32

general tolerance

33
‫א‬

sheet planning

34

enlargement

35

bottom boring

36

cross hole

37
‫א‬

three-guarter circle

38
‫א‬

face of tooth

39

operation element

40

unmachined part

41

basic body

42

drawing tool

43

feathered edge

‫א א‬

44

‫א‬

45

body edge
lataeral edge

46

outer edge

47
‫א‬

inner edge
-103-

48

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

‫א‬

‫א‬‫א‬

‫א‬
reference lettering

49
‫א‬

title box

50

surface roughness

51

lhne

52
‫א‬

concealed contour

53

information line

54

construction line

55

reference solid line

56

reference dashed line

57

symmetry line

‫א‬

58

break line

‫א‬

59

dimension line

60

auxiliary dimension line

61

solid line , narrow

62

solid line , broad

63

zigzag line

64

dashed line

65

dashed line , narrow

66

dashed line , broad

67

contour

68

dash-double-dot line

69

centre line

70

free-hand line

71

clearance

72
-104-

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

‫א‬
‫א‬

arrow

73

:

complete drawing

74

reference number

‫א‬

75

diameter symbol

‫א‬

76

‫א‬

‫א‬

77

polarizing angle

‫א‬

78

cone angle

‫א‬

79

central angle

‫א‬

80

helix angle

‫א‬

excess length of poket hole
‫א‬

plane of section

:

‫א‬

81

‫א‬

82

:

front plane

83

side

84
:

guide surface

85

cylindrical form

‫א‬

‫א‬

86

cylindrical shape

‫א‬

‫א‬

87

line type

‫א‬

88

plane shape

‫א‬

89

conical form

90
‫א‬

side of square

:

‫א‬

hole circle template

91
92

‫א‬

circle template
‫א‬

surface finish

‫א‬

:
‫א‬

cutting-plane procedure
-105-

93
‫א‬

94
95

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

length

96
‫א‬
97

width
line thickness

‫א‬

98

width of tooth face

‫א‬

99

total width

100

depth

101

square column

102

vertical center line

103
‫א‬

tolerance classification

104

partial section

105

section

106

outside diameter

107

tip diameter

‫א א‬

108

‫א‬

109

core diameter

110

semifinished product
‫א‬

arc of circle
‫א‬

coordinate dimensioning

111

‫א‬

112
‫א‬

dimension entry

113

incremental dimensioning

‫א‬

114

increment dimensioning

‫א‬

115
116

sphere
‫א‬

list of parts

117
118

four-edged , square
‫א‬

centre of radius

119
‫א‬

section course
-106-

120

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

‫א‬
reference line

121
‫א‬

dimension reference-line

122
‫א‬

sectional plane

123

hexagon

124

projection, view

125

top view

126

side view

127
‫א‬

front view

128

slotted screw

129

screw bolt

130
‫א‬

surface specification

131

distance

‫א‬

132

sheet size

‫א‬

133

peper size

‫א‬

135

full-section

136
(

module

)

137

scale

138

half section

139

radius

140

reference point
(

salient point

‫א‬

)

‫א‬

141

‫א‬

142
‫א‬

type of line

-107-

143

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬

‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫ א‬J 1

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬J 2

‫א‬ J 3

‫א‬‫א‬‫א‬ J 4

KK‫א‬KK‫א‬‫א‬ J 5

-108-

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

‫א‬

‫א‬‫א‬

 ‫א‬
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
1 ........................................................................................................... ‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
3 ................................................................... ECNC‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
3 .............................................................................................................................................. W‫א‬‫א‬
4 ...........................................................................................................................................W‫א‬‫א‬‫א‬
8 ................................................................ ECNCF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
8 .............................................................................................................................................. W‫א‬‫א‬
9 .......................................................................................................................................... W‫א‬‫א‬‫א‬
13 ......................................................................................................................................................... 
15 ............................................................................................................ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
16 ................................................................................................................................ W‫א‬‫א‬
17 ............................................................................................................... ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
17 ....................................................................................................................... W‫א‬‫א‬
18 ..................................................................................................................... E21‫א‬F‫א‬‫א‬
20 .......................................................................................................................................... W‫א‬
21 ..........................................................................................................................................W‫א‬
25 ......................................................................................................................................................... 
30 ........................................................................................................................... ‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
31 .............................................................................................................Properties of springsW‫א‬‫א‬‫א‬
31 ..................................................................................................................... Kinds of springsW‫א‬‫א‬‫א‬
32 ............................................................................................................................................. W‫א‬‫א‬
33 .........................................................................................................................................W‫א‬‫א‬
34 ..................................................................................................................................... W‫א‬‫א‬
37 ........................................................................ W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
38 .............................................................................................................................W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
39 ...................................................................................................................................................... 
41 ................................................................................................................. ‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
42 ........................................................................................................................... Kind of gearsW‫א‬‫א‬
44 ................................................................................................................................................ W‫א‬
45 .......................................................................................................................... W‫א‬
46 ........................................................................................................... K ( DIN ISO 2203 )‫א‬‫א‬
47 .................................................................................... EDIN 3966 , ISO 1340
-109-

44‫א‬F‫א‬

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

‫א‬

‫א‬‫א‬

48 .................................................................................................................... K( DIN ISO 2203 )‫א‬‫א‬
49 ........................................................................ K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
51 ......................................................................................................................................................... 
55 ............................................................................................................................... ‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
57 ......................................................................................................................................... ‫א‬‫א‬W ‫א‬
57 .................................................................................................................. E51FW‫א‬‫א‬
59 ................................................. K

E52‫א‬F‫א‬‫א‬

61 ...........................................................................................................................E53FW‫א‬
62 ......................................................... E54FK ( DIN 6783 , DIN 6782 ) ‫א‬‫א‬
64 .......................................................................................................................................... W‫א‬
67 ..................................................................................................................................................... 
76 ................................................................................................................... ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W 
76 .............................................................................................................. W‫א‬‫א‬
77 ..................................................................................... W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
77 ............................................................................................................................ W‫א‬‫א‬
77 ........................................................................................................ W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
78 ................................................................................. KE56‫א‬FW‫א‬‫א‬‫א‬
80 ..................................................................................................................................................... 
102 ......................................................................................................................................... ‫א‬‫א‬
108 ........................................................................................................................................................ ‫א‬‫א‬

-110- ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬
GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful