You are on page 1of 10

TRUE GOD

EXPLANATION:

Crucifixion is a form of slow and


painful execution in which the victim is tied or
nailed to a large wooden cross and left to hang
until dead. It is principally known from antiquity,
but remains in occasional use in some countries.
The crucifixion of Jesus is a central event
in Christianity, and the crucifix is the main religious
symbol for many churches.

VERSES:
Psalm 10:16
The LORD is King for ever and ever; the nations will perish from his land.

TRUE MAN
EXPLANATION:
Helping others brings good
feelings to the giver and the
receiver of the good
deeds.Using your special
gifts to help others can be a
gift to yourself as you enjoy a self esteem boost for
making others lives better, and make the world a better
place. You feel more worthy of good deeds yourself, your
trust in the decency of people is reinforced, and you feel
more connected to yourself and to others. In
fact,research shows that those who demonstrate
more altruistic social interest tend to enjoy higher
levels of mental health, above and beyond the
practical benefits of receiving help and other
known psychospiritual, stress, and demographic
factors that you would expect

VERSES:
Romans 3:7
Someone might argue, "If my falsehood enhances God's truthfulness and
so increases his glory, why am I still condemned as a sinner?"

Project
In
Christian
living
Marjorie Rainne O. Ocampo
St. Francis Xavier

Mr. Carmelo sibug

ANG PAGLALAKBAY NI MARCO


POLO

Mga problema na nararanasan ng aming


pamilya
- Problema sa kagamitan sa tahanan
- Problema sa gawaing bahay
- Problema sa

1.) Ano-ano ang mga hakbang na ginawa ng


inyong pamilya upang mapagtagumpayan
ang mga ito?

Pananampalataya sa panginoon pinagdasal


ang bawat problema at kami narin ang
gumawa at kumilos at kami narin ang humingi
ng pasensya para sa ikabubuti n gaming
pamilya.

2.) paano ito nakadulot ng positibong epekto sa


iyo sa inyong pagsasamahan? Sa kabuoan ng
inyong kamag anak?

- Alam naming na ito ang ibinigay na pagsubok


saamin ng aming panginoon kaya tatanggapin
naming ito ng bukal sa kalooban dahil wala
naman ibibigay ang panginoon na problema na
hindi naming malalampasan.

3.) Bilang anak ano ang magagawa mo upang


makatulong ka sa pagharap sa mga
problemang dumarating sa inyong?
- Pananampalataya sa panginoon pagdasal ang
mga problema sa buhay at magtiwala sa
panginoon na ito rin ay mawawala
4.) Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng
positibong pananaw sa pag harap sa mga
problema o suliraning dumating sa ating
buhay o maging sa ating pamilya?
- Kahit may problema ngitian lang ito dahil pag
lagi kang malunkot dahil sa mga problema
mawawalan ka ng lakas nang loob at tiwala na
mawawala ito at ang panginoon ay gagawat
gagawa ng paraan upang tayo ay mapasaya

PROYEKTO
SA
PILIPINO
Ipinasa ni: Marjorie Rainne
O. Ocampo
Ipinasa kay: Gng Fullon

St. Francis Xavier

OCAMPO FAMILY