You are on page 1of 25

1.

-
-
2.
-

-

- UPU
syarat kemasukan am & syarat kemasukan khas

3.
- Mean
- Min-Max
- Mode
**

2015/16/UTeM/FKE/CK24

UTeM IJAZAH SARJANA MUDA


KEJURUTERAAN MEKATRONIK
DENGAN KEPUJIAN

2015/16/UTeM/FKE/CK42

2015/16/UTeM/FKEKK/CK54

2015/16/UTEM/FTMK/CC11

2015/26/UTEM/FTMK/CC14

2015/16/UTEM/FTMK/CC25

2015/16/UTEM/FTMK/CC13

2015/16/UTEM/FTMK/CC10

2015/16/UTEM/FTMK/CC30

UTeM IJAZAH SARJANA MUDA


KEJURUTERAAN ELEKTRIK
DENGAN KEPUJIAN
IJAZAH SARJANA MUDA
KEJURUTERAAN ELEKTRONIK
DAN KOMPUTER DENGAN
KEPUJIAN
SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN
KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN
SAINS KOMPUTER (PENGURUSAN
PANGKALAN DATA) DENGAN
KEPUJIAN
SAINS KOMPUTER (KEPINTARAN
BUATAN) DENGAN KEPUJIAN
SAINS KOMPUTER (MEDIA
INTERAKTIF) DENGAN KEPUJIAN
SAINS KOMPUTER
(PEMBANGUNAN PERISIAN)
DENGAN KEPUJIAN
SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN
KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN
KEJURUTERAAN PEMBUATAN
DENGAN KEPUJIAN
KEJURUTERAAN MEKANIKAL
DENGAN KEPUJIAN
TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
ELEKTRIK (AUTOMASI & INDUSTRI
ROBOTIK) DENGAN KEPUJIAN
TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
ELEKTRONIK (TELEKOMUNIKASI)
DENGAN KEPUJIAN
TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
MEKANIKAL (TEKNOLOGI
AUTOMITIF) DENGAN KEPUJIAN
TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
MEKANIKAL (SISTEM
PENYEJUKAN DAN PENYAMAN
UDARA) DENGAN KEPUJIAN
TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
KOMPUTER (SISTEM KOMPUTER)
DENGAN KEPUJIAN

10 2015/16//UTeM/FKP/CK09
11 2015/16/UTeM/FKM/CK08

12 2015/16/UTeM/FTK/CY32

()

13 2015/16/UTeM/FTK/CY41

()

14 2015/16/UTeM/FTK/CY51

()

15 2015/16/UTeM/FTK/CY52

()

16 2015/16/UTeM/FTK/CY81

()

17 2015/16/UTeM/FTK/CY91

()

18 2015/16/UTeM/FTK/CY42

()

19 2015/16/UTeM/FTK/CY92

()

20 2014/15/UTeM/FPTT/CP53

21 2015/16/UTeM/FPTT/CP54

22 2015/16/UTeM/FPTT/CP55

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
PEMBUATAN (PROSES DAN
TEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN
TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
ELEKTRONIK (ELEKTRONIK
INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN
TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
PEMBUATAN (REKA BENTUK
PRODUK) DENGAN KEPUJIAN
IJAZAH SARJANA MUDA
TEKNOUSAHAWAN DENGAN
KEPUJIAN
PENGURUSAN TEKNOLOGI
DENGAN KEPUJIAN (INOVASI
TEKNOLOGI)
PENGURUSAN TEKNOLOGI
DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN
TEKNOLOGI TINGGI)


UTEM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKATRONIK DENGAN KEPUJIAN

UTEM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKATRONIK DENGAN KEPUJIAN


2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

3.11

4.00

2.92

3.77

2.88

Min-Max

2.753.67

4.00

2.843.58

3.77

2.503.42

Mode
()

2.92(6)

4.00(1)

2.67(5)

3.77(1)

3(3)

23/85

15/54

31/97

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UTEM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN

4.00
3.80
3.60
3.40
3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00

STPM
Matrik
ulasi

2013/14

2014/15

2015/16

UTEM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN


2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

2.88

3.21

3.09

3.39

2.93

Min-Max

2.333.42

3.08-3.33

2.833.67

3.39

2.503.50

Mode
()

2.92(2),
2.33(2),
2.67(2),
2.83(2)

3.08(1),3
.33(1)

2.92(4)

3.39(1)

2.50(3)

23/238

15/246

20/162

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UTEM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KOMPUTER DENGAN
KEPUJIAN
4.00
3.80
STPM

3.60
3.40

Matrikulasi

3.20
3.00

Diploma

2.80
2.60

Lain-lain

2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

UTEM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KOMPUTER


DENGAN KEPUJIAN
S

2013/14
M
D

2014/15
M
D

2015/16
M

Mean

2.83

2.85

2.89

2.78

Min-Max

2.25-4.00

2.50-3.42

2.50-3.42

2.78

Mode
()

2.75(12)

2.67(9)

2.75(11)

2.78(1)

51/265

37/243

55/183

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UTEM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN KOMPUTER) DENGAN
KEPUJIAN

4.00
3.80

STPM

3.60
3.40

Matrikulasi

3.20

Diploma

3.00
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

UTEM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D
L
Mean

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.94

0.00

0.00

0.00

Min-Max

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.753.17

0.00

0.00

0.00

Mode
()

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5/63

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION,


A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UTEM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PENGURUSAN PANGKALAN DATA)
DENGAN KEPUJIAN
4.00
3.80
STPM

3.60
3.40

Matrikulasi

3.20
3.00

Diploma

2.80
2.60

Lain-lain

2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

UTEM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PENGURUSAN PANGKALAN DATA) DENGAN KEPUJIAN
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D
L
Mean

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.25

0.00

0.00

0.00

Min-Max

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.92-3.58

0.00

0.00

0.00

Mode
()

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.92-3.58

0.00

0.00

0.00

4/27

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, ALEVEL, ASASI )

1
2
3


UTEM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPINTARAN BUATAN) DENGAN
KEPUJIAN
4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00
2.80

Diploma

2.60

Lain-lain

2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

UTEM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPINTARAN BUATAN) DENGAN KEPUJIAN
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.74

0.00

0.00

0.00

Min-Max

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.75-3.33

0.00

0.00

0.00

Mode
()

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.92,2.67

0.00

0.00

0.00

8/34

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, ALEVEL, ASASI )

1
2
3


UTEM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (MEDIA INTERAKTIF) DENGAN
KEPUJIAN
4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20
Matrikulasi

3.00
2.80

Diploma

2.60

Lain-lain

2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

UTEM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (MEDIA INTERAKTIF) DENGAN KEPUJIAN
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.05

0.00

0.00

0.00

Min-Max

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.92-3.17

0.00

0.00

0.00

Mode
()

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.923.17

0.00

0.00

0.00

6/59

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, ALEVEL, ASASI )

1
2
3


UTEM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN)
DENGAN KEPUJIAN
4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00
2.80

Diploma

2.60

Lain-lain

2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

UTEM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D
L
Mean

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.33

0.00

0.00

0.00

Min-Max

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.33

0.00

0.00

0.00

Mode
()

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.33

0.00

0.00

0.00

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK,


FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3

2/42


UTEM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN KOMPUTER)
DENGAN KEPUJIAN
4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

2.80

Lain-lain

2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

UTEM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D
L
Mean

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.92

0.00

0.00

0.00

Min-Max

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.92

0.00

0.00

0.00

Mode
()

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.92

0.00

0.00

0.00

5/27

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION,


A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UTEM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00
2.80

Diploma

2.60

Lain-lain

2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

UTEM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN


2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

2.84

0.00

0.00

0.00

2.80

0.00

3.25

0.00

2.875

Min-Max

2.33 3.42

0.00

0.00

0.00

2.33 3.42

0.00

3.25

0.00

2.423.33

0.00

0.00

0.00

Mode
()

2.67(7)

0.00

0.00

0.00

2.67(5)

0.00

3.25
(1)

0.00

2.75 (5)

0.00

0.00

0.00

48/294

48/294

33/213

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, ALEVEL, ASASI )

1
2
3


UTEM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN
4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20
Matrikulasi

3.00
2.80

Diploma

2.60

Lain-lain

2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

UTEM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN


2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

3.12

3.42

3.20

3.21

3.74

Min-Max

2.183.67

3.163.68

2.583.75

2.843.58

3.484.00

Mode
()

3.00(4)

3.16(1)
3.68(1)

2.92(7)

3.33(3)

3.48(1)
4.00(1)

25/312

33/328

16/205

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, ALEVEL, ASASI )

1
2
3

()
UTEM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (AUTOMASI &
INDUSTRI ROBOTIK) DENGAN KEPUJIAN

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UTeM/FTK/CY32
()
UTEM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (AUTOMASI & INDUSTRI
ROBOTIK) DENGAN KEPUJIAN
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D
L
Mean

2.69

3.36

3.76

2.77

Min-Max

2.453.17

3.013.71

3.653.87

Mode
()

2.45(1),
3.17(1)

3.01(1),
3.71(1)

3.71(2)

2.503.34
2.50(2),
2.59(2),
2.67(2)

3.34

3.34

3.34(1)

2.52
2.172.83
2.17(2),
2.50(2),
2.83(2)

3.7
3.603.85
3.60(1),
3.65(1),
3.85(1)

/
8/72
13/50

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3

()
UTEM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (TELEKOMUNIKASI) DENGAN
KEPUJIAN

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16/UTeM/FTK/CY41

2015/16

()
UTEM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (TELEKOMUNIKASI) DENGAN KEPUJIAN
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D
L
Mean

2.96

3.76

3.09

3.13

Min-Max

2.583.25

3.653.87

2.673.09

2.75-3.50

3.743.76

Mode
()

3.08(2)

3.71(2)

3.00(2)

2.75(1), 3.09(1),
3.17(1), 3.50(1)

3.74(1),
3.76(1)

6/52

6/86

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI


)

1
2
3

()
UTEM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TEKNOLOGI AUTOMITIF) DENGAN
KEPUJIAN

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UTeM/FTK/CY51
()
UTEM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TEKNOLOGI AUTOMITIF) DENGAN KEPUJIAN
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D
L
Mean

Min-Max
Mode
()
/

3.00

3.76

3.33

3.33

3.27

3.00

3.653.87

2.583.33

3.33

3.27

3.00(1)

3.71(2)

3.33(2)

3.33(1)

3.27(1)

1/42

4/65

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI


)

1
2
3

()
UTEM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (SISTEM PENYEJUKAN DAN
PENYAMAN UDARA) DENGAN KEPUJIAN

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UTeM/FTK/CY52
()
UTEM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (SISTEM PENYEJUKAN DAN PENYAMAN
UDARA) DENGAN KEPUJIAN
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D
L
Mean

2.97

2.67

2.65

Min-Max

2.833.09

2.582.75

2.422.92

Mode
()

2.83(1),
3.00(1),
3.09(1)

2.67(2)

3.33(1)

/
4/68
4/34

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI


)

1
2
3

()
UTEM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KOMPUTER (SISTEM KOMPUTER) DENGAN
KEPUJIAN

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UTeM/FTK/CY81
()
UTEM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KOMPUTER (SISTEM KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M D
L
Mean

2.97

3.76

3.04

3.02

Min-Max

2.833.09

3.653.87

2.753.33

2.67-3.25

Mode
()

2.83(1),
3.00(1),
3.09(1)

3.71(2)

3.09(2)

2.67(1), 2.92(1),
3.00(1), 3.08(1),
3.17(1), 3.25(1)

/
3/40
6/48

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3

()
UTEM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (PROSES DAN TEKNOLOGI)
DENGAN KEPUJIAN

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UTeM/FTK/CY91
()
UTEM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (PROSES DAN TEKNOLOGI) DENGAN
KEPUJIAN
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D
L
Mean

2.73

2.73

2.52

Min-Max

2.333.08

2.333.08

2.003.42

Mode
()

2.75(2)

2.67(2)

2.50(3)

4/54

12/58

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3

()
UTEM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (ELEKTRONIK INDUSTRI)
DENGAN KEPUJIAN

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikul
Diploma

3.00

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UTeM/FTK/CY42
()
UTEM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (ELEKTRONIK INDUSTRI) DENGAN
KEPUJIAN
2013/14
2014/15
2015/16
S
M D
L
S
M
D
L
S
M
D
L
2.82
3.76
2.50
2.69
Mean

2.173.652.332.253.25
3.87
2.67
2.96
Min-Max
Mode
()
/

2.17(2)

13/98

3.71(2)

2.67(2),
2.33(2)

18/56

2.75(3)

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3

()
UTEM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKA BENTUK PRODUK) DENGAN
KEPUJIAN

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi
Diploma

3.00

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UTeM/FTK/CY92
()
UTEM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKA BENTUK PRODUK) DENGAN
KEPUJIAN
2013/14
2014/15
2015/16
S
M D
L
S
M
D
L
S
M
D
L
2.52
3.76
2.58
2.71
Mean

2.003.652.502.332.752.792.78
3.50
3.87
3.14
3.17
3.74
3.67
Min-Max
Mode
()

2.50(4)

3.71(2)

2.50(3)

2.84(2)

2.78(1)

2.75(1),
2.92(1),
2.96(1),
3.57(1)

2.79(1),
3.67(1)

/
12/60
16/58

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOUSAHAWAN DENGAN KEPUJIAN
4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

2.80

Lain-lain

2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOUSAHAWAN DENGAN KEPUJIAN


S

2013/14
M
D

2014/15
M
D

2015/16
M
D

Mean

2.80

0.00

0.00

0.00

2.73

0.00

0.00

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

Min-Max

2.33 3.5

0.00

0.00

0.00

2.33 3.67

0.00

0.00

0.00

2.34 3.5

0.00

0.00

0.00

Mode
()

2.5(3)

0.00

0.00

0.00

2.33(5)

0.00

0.00

0.00

2.42(4),
3.5(4)

0.00

0.00

0.00

13/81

21/80

20/94

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN (INOVASI
TEKNOLOGI)
4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

2.80

Lain-lain

2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN (INOVASI TEKNOLOGI)


2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

2.84

0.00

0.00

0.00

2.78

0.00

0.00

0.00

0.76

0.00

0.00

0.00

Min-Max

2.25 3.5

0.00

0.00

0.00

2.33-3.25

0.00

0.00

0.00

2.17 3.42

0.00

0.00

0.00

Mode
()

2.92(3)

0.00

0.00

0.00

2.5(2),2.92(2)
,3.25(2)

0.00

0.00

0.00

2.33(3),
3.17(3)

0.00

0.00

0.00

11\71

10\71

23/89

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN TEKNOLOGI TINGGI)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN TEKNOLOGI TINGGI)
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

2.76

0.00

0.00

0.00

2.58

0.00

0.00

0.00

0.64

0.00

0.00

0.00

Min-Max

2.173.67

0.00

0.00

0.00

2.5 3.09

0.00

0.00

0.00

2.253.59

0.00

0.00

0.00

Mode
3.16(2),
2.58(3),
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
3.17(4)
0.00
0.00
0.00
3.5(2)
3(3)
()
/
20/75
24/55
34/99

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3