You are on page 1of 18

Όταν το φως ροσπίπτει σε μια πιφάνεια είτε ανακλάται, είτε τη διαπερνά, είτε αποροφάταιο το

υλικό της επιφάνειας. Η απορόφηση το φωτος ουσιαστικά σημαίνει τη μετατροπ΄ή του σε άλλη
μορφή ενέργειας σύφωνα με την αρχή διατηρησης της ενέργειας, η οποία είναι συνήθως
θερμόητα
Παρόλο αυτά όμως ρχουν κάποια υλικά που έχουν την ιδιότητα να μετατρέπουν την ενέργεια των
προσπίπτοντων φωτονίων σε ηλελκτρική ενέργεια κι ονομάζονται ημιαγωγοί.
Οι ημιαγωγοι ανάλογα με τα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστηκα εμπίπτουν ε τρεις κατηγορίες, τους
αγωγους, τους μονωτες και τους ημιαγωγους.Ενας ημιαγωγος έχει τη δυνατότητ να μπορει να
ελεγχθει η μοριακή του αγωγιμότητα είτε μόνιμα είτε δυναμικά. Το χαρακτηριστιό που τον
διαοροποιει από τα υπόλοιπα υλικά είναι ο αριθμός ηλεκτρονίων στην εξωτερική του στοιβάδα
σθένους Ο περισσότερο γνωστος ημιαγωγος στη κατασκευή φωτοβολταικών συλλεκτων μεχρι
σήμερα είναι το πυρίτιο (Si) το οποιο έχει ατομικό αριθμο 14 και στην εξωτερική του στοιβάδ 4
ηλεκτρονια. Όλα τα άτομα που έχυν λιγότερ ή περισσότερα ηλεκτρόνοια στην εξωτερική στοιβάδα
οποια γενικα συμπληρώνεται με 8 ηλεκτρονια, ψάχνουν για άλλα άτομα με τα οποία μπορουν να
ανταλάξουεκτρονια η να μοιρασθουν κάποια με σκοπό τελικά να αποκτήσουν συμπληρωμένη
εξωτερική στοιβάδα σθένους . Ακριως σ αυτή τη τάση ογείλεται η κρυσταλική δομη του πυριτίου
αφού όταν βρίσκονται πολλά άτομα μαζί διατάσονται κατά οιο τρόπο ώστε να συνεισφέρουν
ηλεκτρονια στα γειτονικά τους ατομα και τελικα διαμεσου του τροπου αυτου να αποκτουν
ληρωμένη εξωτεική στοιβαδα και κρυσταλική δομή
Αυτή είναι η καθοριστική ιδιότητα που έχου ν τα κρυσταλικά υλικά, όπως το προτεινομενο για
αντικτασταση του πυριτιου Πεντελικο Μαρμαρο Μαρμαρο Θάσου και ο Λευκός Χαλαζίας
Στη κρυσταλική του μορφη το πυριτιο
είναι στθερο, δε δέχεται ουτε δίινει
ηλεκτρόνια
αποκτα
δηλαδή
συμπεριφορα
παραπλήσια
του
μονωτή
αφου
δεν
υπάρχουν
ελεύθερα
ηλεκτρόνια
για
τη
δημιουργία ηλεκτρικου ρεύματος στο
εσωτερικό του. Τις ιδιοτητές του ως
ημιαγωγος την αποκτα τεχνητα, με τη
προσμιξη του με άλλα στοιχεία τα
οποια
έχουν
ένα
ηλεκτρονιο
περισσότερο
ή
λιγότερο
στη
στοιβάδα σθένους τους ώστε να
κάτον κρύσταλο δεκτικο σε θετικά ή
αρνητικά
φορτία
Η
ηλιακή
ακτινοβολία έρχεται με τη μορφή
εέργειας ή φωτονίων. Τα φωτόνια
όταν προσπίπτουν σε μια διάταξη φβ
κελιου περνουν αδιατάραχτα την
επαφη τυπου η ή χτυπουν τα άτομα
της
περιοχής
τυπου
ρ.
Τα
ηλεκτρονιατης περιοχης τύπου ρ
αρχίν να κινουνται μξυ των οπων
ωσπου τελικά φτάνουν στη περιοχή
της διόδου οπου και έλκονται πλέον από το θετικό πεδίο της εκει περιοχής Αφου ξεπερασουν το
ενεργειακο χασμα της εκει περιοχής μετα είναι αδίνατο να επιστρέψουν. Στο κομμάτι της επαφης
η πλέχουμε τεράστια ποσότητα ηλεκτρονιων που μπορούμε να εκμεταλευτούμε. Αυτή η περίσεια
ηλεκτρονίων μπορεί να παραγει το ηλεκτρικο ρευμα εάν τοησουμε μια διάταξη όπως ένας
μεταλικός αγωγος στο πάνω μερος της επαφης η και στο κάτω της επαφης ρ ι ένα φορτίο
ενδιάμεσα με τετοιο τρόπο ώστε να κλείσει ένας αγώγιμος δρόμος για το ηλεκτρικο ρεύμα που
παράγεται.
Η κρύα ακτινοβόλα ασπράδα ενός μαρμάρου αναφέρομαι στο πεντελικό μάρμαρο όπως αυτό
στην Εθνική βιβλιοθήκη αποτελεί ιδανικο υλικο για τη κατασκευή συλλεκτων

Όλα ταλικά εκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία (περιοχή ηλεκτρομαγνητικου φάσματος 0.7-1μm)
λόγω της θερμικής κίνησης των μορίων τους Οταν υπέρυθρη σκτινοβολία από εξωτερική πηγη
στην περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος προσπέσει σε ένα υλικό, Πεντελικο Μαρμαρο ή
μαρμαρο άλλου είδους, μέρος της ακτινοβολίας αυτής το διαπερνα, ένα έτερο μέρος αυτής
ανακλάται και το υπόλοιπο αποροφάται πό το υλικο και υψηλής συχνότητας (10-10000 ΜHz)
μικρής διάρκειας ρευμα παράγεται
τ + ρ + α = 1 ( τ=διαπερατότητα, ρ=ανάκλαση, α=απορρόφηση)

Τα ποσοστα εξαρτώνται από το υλικό και τη μορφολογία του. Ρευμα παράγεται με τη χρήση κάθε
κρυσταλικού υλικού αλλά για τη κατασκευή φωτοβολταικών συλλεκτών απαιτείται υλικό χαμηλού
κοστους, το οποίο βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στη φύση, με χαμηλό κόστος επεξεργασίας,
αι φυσικά με υψηλό δείκτη ανάκλασης και απορόφησης, βρισκόμενο στον Ελλαδικό χώρο. Ο
πλούτος της Ελλάδας σε κοιτάσματα μαρμάρου εκλεκτής ποιότητας, κυρίως Λευκά, σε
συνδυασμό με μια μακρόχρονη παράδοση στην τέχνη του μαρμάρου που οι ρίζες της χάνονται
στα βάθη των αιώνων,συμβάλουν αποφασιστικά στη δημιουργία όλων των σύγχρονων
προυποθέσεων ανάπτυξης δυναμικής ελληνικής βιομηχανίας δημιουργίας φωτοβολταικών
συστημάτων, δεδομένου ότι η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας
βιομηχανίας τόσο από άποψη μεγέθους παραγωγής όσο και ύφους εξαγωγών μαρμάρων που
αποτελουν η καρδια κάθε φωτοβολταικου συλλέκτη Τα αποθέματα των κοιτασμάτων μαρμάρου
στην Ελλάδα που απαιτούνται για τη κατασκευή φωτοβολταικών συλλεκτών είναι τεράστια,
πολλοί μάλιστα τα χαρακτηρίζουν πρακτικά ανεξάντλητα. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία μαρμάρων
σε διάφορους χρωματισμούς και τύπους, κυρίως όμως λευκά μάρμαρα, ορισμένα από τα οποία
είναι από τα καλύτερα μάρμαρα του κόσμου. Γι' αυτό και η Ελλάδα θεωρείται η χώρα με τη
μεγαλύτερη ποικιλία σε λευκά και ανοιχτόχρωμα μάρμαρα. Εκτός από τα λευκά, υπάρχουν και
πολλοί τύποι χρωματιστών, όπως μαύρα μάρμαρα, γκρι, μπεζ, κόκκινα, πράσινα κ.ά. με πολύ
καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Εξορύσσονται, επίσης, τραβερτίνης και όνυχας πολύ καλής
ποιότητας. Η ποιότητα των ελληνικών μαρμάρων είναι εξαιρετική και οι φυσικές και μηχανικές
τους ιδιότητες, όπως προσδιορίζονται από εργαστηριακές δοκιμές παρουσιάζονται κάτωθι Η
ετήσια παραγωγή των λατομείων μαρμάρου ανέρχεται σήμερα σε 2.000.000 τόνους, ενώ η
δυναμικότητα των εργοστασίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει κατά πολύ τους 2.500.000 τόνους.
Το σημαντικότερο κέντρο εξόρυξης, και κατεργασίας μαρμάρου στην Ελλάδα είναι σήμερα η
ευρύτερη περιοχή της Δράμας-ΚαΒάλας-θάσου οπου δραστηριοποιούνται πολλές από τις
μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, ορισμένες από τις οποίες κατατάσσονται μεταξύ των
μεγαλύτερων σιην Ευρώπη. Στα Βουνά της περιοχής, η οποία δίκαια χαρακτηρίζεται σαν η ΟατΓ3Γ3 της Ελλάδας, υπάρχουν τεράστια αποθέματα λευκών και ημιηευκων μαρμάρων, όπως είναι
τα Λευκά της Θάσου, τα μάρμαρα Α]3χ, Βόλακας, Άριστον, Νέστου, Πηγών, Κρυστάλλινα Θάσου,
ημίλευκο Καβάλας κ.ά. τα οποία λόγω της εξαιρετικής τους ποιότητας είναι πολύ γνωστά στη
διεθνή αγορά και κυρίως στην Ευρώπη, στις αραβικές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής. Στη Ζώνη αυτή, εξορύσσονται περισσότερα από 200.000 κυ6. μέτρα όγκων μαρμάρου
Πεντέλικο Μάρμαρο Η ευρύτερη περιοχή της Αττικής είναι ένα από τα αρχαιότερα κέντρα
εξόρυξης και κατεργασίας μαρμάρου στην Ελλάδα, αλλά και οίον κόσμο ολόκληρο. Εδώ σήμερα
είναι συγκεντρωμένα πολλά εργοστάσια κοπής και κατεργασίας μαρμάρου. Σ' αυτή την περιοχή
εξορύσσεται το φημισμένο λευκό μάρμαρου Διονύσου · Πεντέλης. Επίσης, εδώ υπάρχουν τα
κοιτάσματα του θαυμάσιου λευκού Πεντελικού μαρμάρου, γνωστού από την αρχαιότητα.
Άλλα σημαντικά κέντρα μαρμάρουΕκτός από τις περιοχές Δράμας, Καβάλας, Θάσου και της

Αττικής, σημαντικά κέντρα εξόρυξης και κατεργασίας μαρμάρου υπάρχουν και σε άλλα
διαμερίσματα της χώρας. Τα πιο γνωστά είναι: 1. Η περιφέρεια Κοζάνης και Βέροιας, όπου
υπάρχουν αξιόλογα κοιτάσματα λευκού και ημίλευκου μαρμάρου με πολύ καλές φυοικομηχανικές
ιδιότητες. 2. Η περιοχή Βόλου-Πηλίου, η οποία είναι ένα νέο σχετικά κέντρο εξόρυξης μαρμάρου.
Εκεί έχουν εντοπιστεί αξιόλογα κοιτάσματα του γνωστού ροζ μαρμάρου του Βόλου. Επίσης, στην
περιοχή εξορύσσονται και άλλοι τύποι λευκών και ημίλευκων μαρμάρων, καθώς και το ροζ
Βόλου. 3.Οι περιοχές της Αργολίδας και των Ιωαννίνων, όπου εξορύσσονται κυρίως μπεζ

μάρμαρα, τα οποία λόγω των ωραίων τους απαλών χρωματισμών και της καλής τους ποιότητας,
χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην εγχώρια αγορά.

Όλα ταλικά εκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία (περιοχή ηλεκτρομαγνητικου φάσματος 0.7-1μm)
λόγω της θερμικής κίνησης των μορίων τους Επιπλέον όταν υπέρυθρη σκτινοβολία από
εξωτερική πηγη στην περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος προσπέσει σε ένα υλικό, μέρος
της ακτινοβολίας αυτής το διαπερνα, ένα έτερο μέρος αυτής ανακλάται και το υπόλοιπο
αποροφάται πό το υλικο και υψηλής συχνότητας (10-10000 ΜHz) μικρής διάρκειας ρευμα
παράγεται
τ + ρ + α = 1 ( τ=διαπερατότητα, ρ=ανάκλαση, α=απορρόφηση)
Τα ποσοστα εξαρτώνται από το υλικό και τη μορφολογία του. Ρευμα παράγεται με τη χρήση κάθε
κρυσταλικού υλικού αλλά για τη κατασκευή φωτοβολταικών συλλεκτών απαιτείται υλικό χαμηλού
κοστους, το οποίο βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στη φύση, με χαμηλό κόστος επεξεργασίας, αι
φυσικά με υψηλό δείκτη ανάκλασης και απορόφησης, βρισκόμενο στον Ελλαδικό χώρο.

Τα Φωτόνια που στέλνει ο ήλιος στη γη είναι αυτά που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. μεσω ακτινοβολίας .
Η κρύα ακτινοβόλα ασπράδα ενός Πεντελικου μαρμάρου, όπως αυτό στην Εθνική βιβλιοθήκη με
συντελεστη ποροφητικότητας 0,11 το καθιστα ιδανικο υλικο για τη δημιουργία φωτοβολταικών
συλλεκτών. Εναλλακτικά θα μπορούσε να χρησημοποιείκαι μάρμαρο Θασου το οποιο έχει
παραπλήσιες ιδιοτητες κι ελαφρα μικροτερη καθαρότητα πό προσμίξεις ή Λευκός χαλαζίας

Μια μέθοδος για την παραγωγή ενός φωτοσυλέκτη τεχνολογιας thin film περιλαμβάνει ένα
υπόστρωμα φύλλου γραφίτη. Δύο φύλλα γραφίτη μαζί, σχηματίζουν λεπτές ταινίες ημιαγωγών
που ενεργουν ως ενεργά στρώματα για τη δεύτερη κύρια επιφάνεια των δύο φύλλων γραφίτη, και
που χωρίζει τα δύο φύλλα γραφίτη από κάθε άλλο. Σε αυτή τη δομή, το στρες που προκαλείται
από μια διαφορά συντελεστών διαστολής μεταξύ του άνω φύλλου και του ημιαγωγών λεπτή
ταινία έχει ακυρωθεί από το στρες που προκαλείται από μια διαφορά συντελεστών διαστολής
μεταξύ των χαμηλότερων και το φύλλο ημιαγωγών thin film. Ως εκ τούτου, καμπυλότητα των
υποστρωμάτων εμποδίζεται βάσει της οποίας τα επόμενα βήματα της διαδικασίας που εύκολα
έξω. Επιπλέον, ο αριθμός των προϊόντων ανά μονάδα χρόνου είναι διπλασιαστεί, αυξάνοντας
έτσι την παραγωγικότητα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείμενο της παρούσας εφεύρεσης είναι να προσφέρει μια ανέξοδη λεπτό φιλμ
ηλιακών κυψελών με υψηλή απόδοση και αξιοπιστία που παράγονται σε μια απλή διαδικασία και
μια
μέθοδο
για
την
παραγωγή
τόσο
λεπτό
φιλμ
ηλιακών
κυττάρων.
Είναι ένα άλλο αντικείμενο της παρούσας εφεύρεσης να παρέχει μια μέθοδο για να παράγουν
συνεχώς μια λεπτή συσκευή ημιαγωγών ταινία που χρησιμοποιείται μετά από να διαχωριστεί από
ένα
υπόστρωμα.
Είναι ακόμα ένα άλλο αντικείμενο της παρούσας εφεύρεσης να παρέχει μια πολύ αξιόπιστη

μέθοδο για τη σύνδεση ενός πλουραλισμού των ηλιακών κυττάρων, με υψηλή μηχανική αντοχή
σε μια απλή διαδικασία και ιδιαίτερα αξιόπιστο ηλιακών στοιχείων κυττάρων που παράγονται με
τη μέθοδο. Άλλα αντικείμενα και τα πλεονεκτήματα της παρούσας εφεύρεσης θα φανεί από τη
λεπτομερή περιγραφή που δίνεται κατωτέρω. Πρέπει να γίνει κατανοητό, ωστόσο, ότι η
λεπτομερής περιγραφή και ειδικά ενσαρκώσεις δίδονται ενδεικτικά μόνο από διάφορες αλλαγές
και τροποποιήσεις στο πνεύμα και το πεδίο εφαρμογής της εφεύρεσης θα φανεί σε αυτά
ειδίκευση
στην
τέχνη
από
αυτή
τη
λεπτομερή
περιγραφή.
Σύμφωνα με μια πρώτη πτυχή της παρούσας εφεύρεσης, σε μια μέθοδο για την παραγωγή ενός
λεπτού φιλμ ηλιακών κυττάρων, ένα υπόστρωμα του φύλλου γραφίτη θερμαίνεται άμεσα
από θέρμανση υψηλής συχνότητας, ενώ μια λεπτή ταινία έχει συσταθεί με το υπόστρωμα.
Ως εκ τούτου, το υπόστρωμα θερμαίνεται με υψηλή απόδοση δεν βλάπτουν το
υπόστρωμα.
Σύμφωνα με μια δεύτερη πτυχή της παρούσας εφεύρεσης, σε μια μέθοδο για την παραγωγή ενός
λεπτού φιλμ ηλιακών κυττάρων, ενώ ένα υπόστρωμα beltlike φύλλο γραφίτη περνά διαδοχικά
μέσω των επιμελητηρίων αντίδραση, μια λεπτή ταινία ημιαγωγών ενεργό στρώμα διαμορφώνεται
σε ένα υπόστρωμα, ένα στρώμα καπάκι, όπως ως ένα στρώμα οξειδίου του πυριτίου ή ένα
στρώμα πυριτίου νιτρίδιο, διαμορφώνεται στη συνέχεια στο λεπτό φιλμ ημιαγωγών ενεργό
στρώμα, και το λεπτό φιλμ ημιαγωγών ενεργό στρώμα είναι recrystallized λιώσει και να
αυξήσουν τη διάμετρο των κόκκων κρυστάλλων των ημιαγωγών ενεργό στρώμα ενώ
καλύπτεται με το στρώμα καπάκι. Ως εκ τούτου δεν είναι, το λεπτό στρώμα ταινία είναι
συμπυκνώμενο
Inventors Roger W. Taylor; Eduard Muljadi
Preparation of thin film for solar cell using paste
USPTO
Application
#:
20090214763
Title: Preparation of thin film for solar cell using paste
Abstract: Η μέθοδος παρασκευής του a CIS-based or CIGS-based thin film για ένα ελαφρύ
στρώμα απορρόφησης των ηλιακών κυττάρων, η οποία χρησιμοποιεί μια πάστα παρασκευαστεί
με ανάμειξη των πρόδρομων Cu, In, Se, Ga και προαιρετικά σε ένα διαλύτη, ελαχιστοποιεί την
πρώτη ύλη απώλεια, δεν παράγει ένα τοξικό αέριο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, και
είναι κατάλληλες για την παραγωγή ταινιών μεγάλου μεγέθους με χαμηλό κόστος παραγωγής.
(end of abstract)
Preparation of thin film for solar cell using paste description/claims
Brief

Patent

Description

-

Full

Patent

Description

-

Patent

Application

Claims

Διάφοροι ανόργανοι ή οργανικοι ημιαγωγοι χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός ηλιακού
κυττάρου, αλλά μόνο με βάση το πυρίτιο ηλιακών κυττάρων ή με βάση το CIGS λεπτή
ταινία (εφεξής "CI (G) S-με βάση λεπτή ταινία") ηλιακών κυττάρων έχουν
εμπορευματοποιηθεί. Παρόλο που το πυρίτιο, με βάση το ηλιακών κυττάρων έχει υψηλή
απόδοση photoconversion, το κόστος κατασκευής του είναι υψηλό. Για το λόγο αυτό, έχουν
γίνει πολλές προσπάθειες για την κατασκευή ενός λεπτού φιλμ ηλιακών κυττάρων με τη χρήση
σύνθετων ημιαγωγών που μπορεί να διαμορφωθεί σε μια λεπτή φόρμα.
Σε γενικές γραμμές, όπως μια λεπτή ταινία ηλιακό κύτταρο αποτελείται από ένα σύνθετο
ημιαγωγό παράγεται χρησιμοποιώντας στοιχεία των ομάδων 11, 13 και 16, οι οποίες κατά
κανόνα αφορούν τη χρήση του CI (Ζ) S λεπτή ταινία. Σε μια τέτοια λεπτό φιλμ ηλιακών
κυττάρων, το φως στρώμα απορρόφησης, είναι το στρώμα απομόνωσης και το στρώμα του
παραθύρου από CuIn (Ga) Se2, CDs και n-ημιαγωγών τύπου, αντίστοιχα. Ειδικότερα, το φως
στρώμα απορρόφησης των ηλιακών κυττάρων καθορίζει το ηλιακό κύτταρο \ 's ικανότητας. Μια
CI (Ζ) ΟΙ φως στρώμα απορρόφησης γίνεται κατά κανόνα από κοινού εξάτμιση των κατάλληλων
μετάλλων υπό αέρια ατμόσφαιρα Se, ή από selenization ενός Cu-Ga-Το στρώμα του κράματος
προσχηματισμένες τη χρήση μιας μεθόδου εναπόθεσης εξάτμιση με τη χρήση αερίων σύνθετο

σελήνιο. Ένα ηλιακό κύτταρο αποτελείται από ένα CI (Ζ) S φως στρώμα απορρόφησης
που κατασκευάζονται από τις παραπάνω μεθόδους εμφανίζει υψηλή απόδοση
photoconversion. Ωστόσο, αυτές οι μέθοδοι δεν είναι κατάλληλες για την
πραγματοποίηση μεγάλης κλίμακας λεπτό στρώμα και να εμποδίζεται από το πρόβλημα
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που απορρέουν από τη χρήση τοξικών αερίων σελήνιο ή
σύνθετο του, εκτός από το επιπλέον πρόβλημα της πρώτης ζημίας που προκλήθηκε από
τη χρήση του εξοπλισμού κενού, η οποία αυξάνει το κόστος παραγωγής.

Τύποι φωτοβολταϊκών στοιχείων
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια - φωτοβολταικα pv πάνελ έχουν ως βασικό μέρος
το ηλιακό στοιχείο (solar cell) ηλιακά φωτοβολταικα pv στοιχεια που είναι ένας
κατάλληλα επεξεργασμένος ημιαγωγός λεπτού πάχους σε επίπεδη επιφάνεια.
Η πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας δημιουργεί ηλεκτρική τάση και με την
κατάλληλη σύνδεση σε φορτίο παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα.
Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία ομαδοποιούνται κατάλληλα και συγκροτούν
τα φωτοβολταϊκά πλαίσια ή ηλιογεννήτριες ( pv module), τυπικής ισχύος από
10W έως 300W.
Tεχνολογίες Ηλιακών Φωτοβολταϊκών Στοιχείων-Φωτοβολταικων κυψελων
Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία - πλαίσια χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες

1. φωτοβολταικα pv ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ
α. φωτοβολταικά (photovoltaic) Μονοκρυσταλλικού πυριτίου με αποδόσεις πλαισίων 14,5% έως
21%, Κατασκευάζονται από κυψέλες που έχουν κοπεί από ένα κυλινδρικό κρύσταλλο πυριτίου.
Αποτελούν τα πιο αποδοτικά φωτοβολταϊκά με αποδόσεις της τάξεως του 15%. Η κατασκευή
τους όμως είναι πιο πολύπλοκη γιατί απαιτεί την κατασκευής του μονοκρυσταλλικού πυριτίου με
αποτέλεσμα το υψηλότερο κόστος κατασκευής.
Aυτό ακριβως το κόστος επιτυγχάνουμε να μειώσουμε με τη χρήση του πεντελικου μαρμάρου. Ο
κυλινδρικος κρυσταλος πυριτιου αντικαθίσταται από κρύσταλο μαρμαρου Πεντέλης ή Θασου.
Εναλλακτικα θα μπορουσε να χρησημοποιηθει και λευκός χαλαζίας
β. φωτοβολταικά (photovoltaic) Πολυκρυσταλλικού πυριτίου με αποδόσεις πλαισίων 13%
έως 14,5%.2. Τα πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά κατασκευάζονται από ράβδους λιωμένου και
επανακρυσταλλομένου πυριτίου. Για την παραγωγή τους οι ράβδοι του πυριτίου κόβονται σε
λεπτά τμήματα από τα οποία κατασκευάζεται η κυωέλη του φωτοβολταϊκού. Η διαδικασία
κατασκευής τους είναι απλούστερη από εκείνη των μονοκρυσταλλικών φωτοβολταϊκών με
αποτέλεσμα το φθηνότερο κόστος παραγωγής. Παρουσιάζουν όμως σε γενικές γραμμές
μικρότερη απόδοση της τάξεως του 12%.
Και σε αυτή τη κατηγορία επιτυγχάνεται μείωση του κόστους παραγωγης με τη χρήση
κρύσταλου μαρμαρου Πεντέλης ή Θασου. Εναλλακτικα θα μπορουσε να χρησημοποιηθει και
λευκός χαλαζίας
2. φωτοβολταικα pv ΛΕΠΤΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ (thin film pv)
α. φωτοβολταικά (photovoltaic) από ʼμορφο Πυρίτιο a–Si, ονομαστική απόδοση
~7%.
β. φωτοβολταικά (photovoltaic) από Χαλκοπυρίτες CIS / CIGS, ονομαστική
απόδοση από 7% έως 11%.

Τα φωτοβολταϊκά αυτής της κατηγορίας αποτελούνται από ένα λεπτό στρώμα πυριτίου που έχει
εναποτεθεί ομοιόμορφα σε κατάλληλο υπόβαθρο. Σαν υπόβαθρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια
μεγάλη γκάμα υλικών από δύσκαμπτα μέχρι ελαστικά με αποτέλεσμα να βρίσκει μεγαλύτερο
εύρος εφαρμογών, ιδιαίτερα σε καμπύλες ή εύκαμπτες επιφάνειες. Ενώ το άμορφο πυρίτιο
παρουσιάζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην απορρόφηση του φωτός, εντούτοις η
φωτοβολταϊκή απόδοση του είναι του μικρότερη των κρυσταλλικών, περίπου 6%. Το φθηνό όμως
κόστος κατασκευής τους τα κάνει ιδανικά σε εφαρμογές όπου δεν απαιτείται υψηλή απόδοση. Το
γεγονός αυτό έρχεται να ανατρέψει η αντικατάσταση του πυριτιου με Μαρμαρο πεντέλης ή Θάσου
τα οποία είναι και τα δύο αυξημένης καθαρότητας κρύσταλλοι και μπορουν να εχουν
φωτοβολταική απόδοση πολύ μεγαλύτερη του 6% ενώ το κόστος παραμένει χαμηλό. Ειδικά για
τη κατασκευή φωτοσυλεκτων τεχνολογίας thin film το πενετελικο μαρμαρο καθισταται ιδανικό
προιον οσον αφορα τη σχεση τιμής – αποδόδεως. Το Πεντελικο μάρμαρο όπως και το μάρμαρο
Θασου καθως κι ο λευκός χαλαζίας αποτελουν Kαινοτόμα υλικά για την αποδοτική μετατροπή
της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική δηλαδή Φωτο-οξειδοαναγωγικής μετατροπής και
αποθήκευσης της ηλιακής ενέργειας
Το Πεντελικό μάρμαρο μπορει με επιτυχία να χρησημοποιηθει στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση
πρωτότυπων φωτοβολταϊκών κυψέλων 3ης και 4ης γενιάς. Η έρευνα εστιάζεται κυρίως στη
σύνθεση και στο χαρακτηρισμό καινοτόμων, οξειδοαναγωγικών και

φωτονικών χαρακτηριστηκων των ανωτερω υλικών με στόχο την αύξηση
της
απόδοσης
και
σταθερότητας
μιας
ευαισθητοποιημένης
φωτοηλεκτροχημικής κυψελίδας.
Αναλυτικά μελετώνται ξεχωριστά τα κύρια συστατικά μιας τέτοιας
κυψελίδας, δηλ. το φωτοηλεκτρόδιο, η χρωστική και ο ηλεκτρολύτης και
εξετάζεται αναλυτικά ο τρόπος σύνθεσής τους, η εναπόθεσή τους σε στερεά
κατάσταση καθώς και ο τρόπος χαρακτηρισμού τους όσον αφορά τις
οξειδοαναγωγικές και φωτοηλεκτροχημικές τους ιδιότητες.
Το φωτοηλεκτρόδιο αποτελείται από μια λεπτή μεμβράνη διοξειδίου του
τιτανίου (σε μορφή νανοσωματιδίων ή νανοσωλήνων) η οποία εναποτίθεται
επάνω στο αγώγιμο υπόστρωμα είτε με την τεχνική dip-coating υπό μορφή
υγρού, προερχόμενου από σύνθεση με την τεχνική λύματος-πηκτής είτε μέσω
των βιομηχανικών τεχνικών doctor-blade και screen-printing υπό μορφή
πάστας. Τα τελικά υμένια, αφού κατεργαστούν θερμικά, χαρακτηρίζεται ο
βαθμός κρυστάλλωσής τους με ακτίνες Χ (XRD), και εξετάζεται η
μορφολογία τους με μικροσκοπίες Ατομικών Δυνάμεων (AFM) καθώς και
Ηλεκτρονικής Σάρωσης (SEM).
Η χρωστική, παρασκευάζεται με κλασσικές μεθόδους σύνθεσης ανόργανης
και μεταλλοοργανικής χημείας. Tα τελικά προϊόντα απομονώνονται,
καθαρίζονται και χρωματίζουν το υμένιο με μια εμβάπτιση του ημιαγωγού
στο διάλυμά τους (σε οργανικό διαλύτη). Η ικανότητα του ευαισθητοποιητή
να απορροφά ορατό φως διαπιστώνεται κυρίως με τη λήψη του
ηλεκτρονιακού του φάσματος (UV-Vis) σε διάλυμα αλλά και σε υμένιο.
Τέλος, ο ηλεκτρολύτης, συνήθως σε ημι-στερεά κατάσταση, παρασκευάζεται
χρησιμοποιώντας απλές μεθόδους με βάση οργανικά πολυμερή που
στερεοποιούν έναν κλασσικό υγρό ηλεκτρολύτη1. Προσθήκη ημιαγώγιμων
νανοσωματιδίων βελτιώνει τη μηχανική σταθερότητα του παραπάνω
στερεού συστήματος αλλά και ελαχιστοποιεί την κρυσταλλικότητά του. Oι
οξειδοαναγωγικές ιδιότητες του σύνθετου ηλεκτρολύτη ελέγχονται με μετρήσεις βολταμετρίας
γραμμικής σάρωσης, ενώ η αγωγιμότητά του μετρείται με χρήση της φασματοσκοπίας
ηλεκτροχημικής εμπέδησης (EIS).
Τα παραπάνω υλικά ενσωματώνονται σε μορφή φωτοηλεκτροχημικής κυψελίδας στρωματικού
τύπου. Oι φωτοβολταϊκές ιδιότητες αξιολογούνται με τη λήψη των χαρακτηριστικών I-V. Μια
τέτοια κυψελίδα ημι-στερεού τύπου έδωσε και μια εκ των μεγαλυτέρων ολικών αποδόσεων
μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική (η=4,5 %). Μείωση όμως του κόστους

παραγωγής μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη χρήση καθαρών μαρμάρων όπως το Πεντελικο και
της Θάσου ή με τη χρήση στους συλλέκτες λευκού χαλαζία για υψηλότερες αποδόσεις Το πυρίτιο
(Si) είναι η βάση για το 90% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής Φωτοβολτακών. Το πυρίτιο,
ανάλογα με την επεξεργασία του, δίνει μονοκρυσταλλικά, πολυκρυσταλλικά ή άμορφα υλικά, από
τα οποία παράγονται τα φωτοβολταικά (photovoltaic) στοιχεία. Τα λεπτά υλικά είναι ένας
τρόπος να μειωθεί το κόστος των φωτοβολταικών πλαισίων και να αυξηθεί η απόδοσή τους. Γι
αυτό ακριβώς προτείνεται η εγκατάλειψη του πυριτιου ως βασικο υλικο και αντικατάστασή του
από μαρμαρο οσο γίνεται μεγαλύτερης καθαρότητας όπως το Πεντελικο μάρμαρο και το μάρμαρο
Θασου ή ακόμη καλύτερα η χρήση Χαλαζία
Η τεχνολογία φωτοβολταικών πλαισίων thin film βρίσκεται σε αναπτυσσόμενο στάδιο αφού με
διάφορες μεθόδους επεξεργασίας και χρήση διαφορετικών υλικών αναμένεται αύξηση της
απόδοσης, σταθεροποίηση των χαρακτηριστικών τους και αύξηση της διείσδυσης στην αγορά.
Σήμερα πάντως αποτελούν την πιο φθηνή επιλογή φωτοβολταϊκών πλαισίων. Κι εδώ η πρόταση
είναιη ιδια ως διατυπώθηκε ανωτερω Συνήθως τα φωτοβολταικα pv ηλιακα στοιχεια σε μια
βασική μονάδα συνδέονται μεταξύ τους σε σειρά. Αυτό οφείλεται στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
του κάθε ηλιακού φωτοβολταϊκού στοιχείου. Ένα τυπικό (διαμέτρου 4 ιντσών) ηλιακό στοιχείο
κρυσταλλικού πυριτίου ή ένα (10 cm * 10 cm) πολυκρυσταλλικό στοιχείο θα παρέχουν κάτω από
κανονικές συνθήκες ισχύ μεταξύ 1 και 1.5 βαττ, εξαρτώμενη από την απόδοση του ηλιακού
στοιχείου. Αυτή η ισχύς παρέχεται συνήθως υπό τάση 0.5 ή 0.6 V. Από τη στιγμή που υπάρχουν
πολύ λίγες εφαρμογές, οι οποίες εκτελούνται σε αυτή την τάση, η άμεση λύση είναι να συνδεθούν
τα ηλιακά στοιχεία σε σειρά. Να στερεωθούν οι σταθερές βάσεις με γωνία 30-35 μοίρες και νότιο
προσανατολισμό ή οι προσανατολισμοί των φωτοβολταικών trackers θα ακολουθούν
(ιχνηλατούν) την κίνηση του ηλίου. Στις περισσότερες διατάξεις οι βασικές μονάδες
φωτοβολταικών στερεώνονται σ’ένα σταθερό κεκλιμένο επίπεδο με την πρόσοψη προς τον
ισημερινό. Αυτό έχει την αρετή της απλότητας, δηλαδή κανένα κινούμενο τμήμα και χαμηλό
κόστος. H άριστη γωνία κλίσης εξαρτάται κυρίως από το γεωγραφικό πλάτος, την αναλογία της
διάχυτης ακτινοβολίας στην τοποθεσία και το είδος του φορτίου. Στερεώνοντας τα φωτοβολταϊκά
πάνω σε σύστημα με δύο άξονες παρακολούθησης του Ηλίου, μπορεί να συλλεχθεί μέχρι 35%
περισσότερη ηλιακή ενέργεια κατά τη διάρκεια ενός έτους, σε σύγκριση με την εγκατάσταση
σταθερής κλίσης και πάντα με τη προυποθεση ότι σαν υλικό χρησημοποιήθηκε το πεντελικο
μάρμαρο. Κάτι τέτοιο όμως αυξάνει την πολυπλοκότητα και έχει ως αποτέλεσμα μια χαμηλότερης
αξιοπιστίας και υψηλότερου κόστους συντήρηση. Η μονού άξονα παρακολούθηση (ιχνηλάτηση)
tracker είναι λιγότερο σύνθετη αλλά παρουσιάζει μικρότερο κέρδος. Ο προσανατολισμός μπορεί
να ρυθμίζεται χειροκίνητα, εκεί που η προσφορά εργασίας είναι διαθέσιμη, αυξάνοντας έτσι τις
όποιες απολαβές. Έχει υπολογιστεί ότι σε κλίματα με ηλιοφάνεια μια διάταξη επίπεδης
κινούμενης πλάκας που έχει κατάλληλη ρύθμιση ώστε να στρέφεται προς τον ήλιο δυο φορές την
ημέρα και να παίρνει την κατάλληλη κρίση τέσσερις φορές το χρόνο, μπορεί να συλλαμβάνει το
95% της ενέργειας, που συλλέγετε με ένα σύστημα δυο αξόνων παρακολούθησης πλήρως
υτοματοποιημένο.Το σύστημα παρακολούθησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό στα φωτοβολταικά
(photovoltaic) συστήματα, που λειτουργούν κάτω από συγκεντρωμένο ηλιακό φως. Η δομή
αυτών των φωτοβολταϊκών συστημάτων εκτείνεται από έναν απλό σχεδιασμό βασισμένο
πάνω σε πλευρικούς ενισχυτικούς καθρέπτες μέχρι τα συγκεντρωτικά συστήματα, τα οποία
χρησιμοποιούν υπερσύγχρονες οπτικές τεχνικές, για να αυξήσουν την είσοδο φωτός προς τα
ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία κατά μερικές τάξεις του μεγέθους. Αυτά τα συστήματα πρέπει
να προνοούν για ένα σημαντικό γεγονός, ότι δηλαδή συγκεντρώνοντας την ηλιακή ενέργεια
ελαττώνουν το γωνιακό άνοιγμα των ακτίνων, που το σύστημα μπορεί να δεχθεί. Η
παρακολούθηση γίνεται απαραίτητη από τη στιγμή που ο λόγος συγκέντρωσης υπερβαίνει το 10
περίπου και το σύστημα μπορεί να μετατρέψει μόνο την άμεση συνιστώσα της ηλιακής
ακτινοβολίας- ενέργειας.
Τα φωτοβολταϊκά αυτής της κατηγορίας αποτελούνται από ένα λεπτό στρώμα πυριτίου που έχει
εναποτεθεί ομοιόμορφα σε κατάλληλο υπόβαθρο. Σαν υπόβαθρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια
μεγάλη γκάμα υλικών από δύσκαμπτα μέχρι ελαστικά με αποτέλεσμα να βρίσκει μεγαλύτερο
εύρος εφαρμογών, ιδιαίτερα σε καμπύλες ή εύκαμπτες επιφάνειες. Ενώ το άμορφο πυρίτιο

παρουσιάζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην απορρόφηση του φωτός, εντούτοις η
φωτοβολταϊκή απόδοση του είναι του μικρότερη των κρυσταλλικών, περίπου 6%. Το φθηνό όμως
κόστος κατασκευής τους τα κάνει ιδανικά σε εφαρμογές όπου δεν απαιτείται υψηλή απόδοση. Το
γεγονός αυτό έρχεται να ανατρέψει η αντικατάσταση του πυριτιου με Μαρμαρο πεντέλης ή Θάσου
τα οποία είναι και τα δύο αυξημένης καθαρότητας κρύσταλλοι και μπορουν να εχουν
φωτοβολταική απόδοση πολύ μεγαλύτερη του 6% ενώ το κόστος παραμένει χαμηλό. Ειδικά για
τη κατασκευή φωτοσυλεκτων τεχνολογίας thin film το πενετελικο μαρμαρο καθισταται ιδανικό
προιον οσον αφορα τη σχεση τιμής – αποδόδεως. Το Πεντελικο μάρμαρο όπως και το μάρμαρο
Θασου καθως κι ο λευκός χαλαζίας αποτελουν Kαινοτόμα υλικά για την αποδοτική μετατροπή
της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική δηλαδή Φωτο-οξειδοαναγωγικής μετατροπής και
αποθήκευσης της ηλιακής ενέργειας Το Πεντελικό μάρμαρο μπορει με επιτυχία να
χρησημοποιηθει στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση πρωτότυπων φωτοβολταϊκών κυψέλων 3ης
και 4ης γενιάς. Η έρευνα εστιάζεται κυρίως στη σύνθεση και στο χαρακτηρισμό καινοτόμων,
οξειδοαναγωγικών και φωτονικών χαρακτηριστηκων των ανωτερω υλικών με στόχο την αύξηση
της απόδοσης και σταθερότητας μιας ευαισθητοποιημένης φωτοηλεκτροχημικής κυψελίδας.
Αναλυτικά μελετώνται ξεχωριστά τα κύρια συστατικά μιας τέτοιας κυψελίδας, δηλ. το
φωτοηλεκτρόδιο, η χρωστική και ο ηλεκτρολύτης και εξετάζεται αναλυτικά ο τρόπος σύνθεσής
τους, η εναπόθεσή τους σε στερεά κατάσταση καθώς και ο τρόπος χαρακτηρισμού τους όσον
αφορά τις οξειδοαναγωγικές και φωτοηλεκτροχημικές τους ιδιότητες. Το φωτοηλεκτρόδιο
αποτελείται από μια λεπτή μεμβράνη διοξειδίου του τιτανίου (σε μορφή νανοσωματιδίων ή
νανοσωλήνων) η οποία εναποτίθεται επάνω στο αγώγιμο υπόστρωμα είτε με την τεχνική dipcoating υπό μορφή υγρού, προερχόμενου από σύνθεση με την τεχνική λύματος-πηκτής είτε μέσω
των βιομηχανικών τεχνικών doctor-blade και screen-printing υπό μορφή πάστας. Τα τελικά
υμένια, αφού κατεργαστούν θερμικά, χαρακτηρίζεται ο βαθμός κρυστάλλωσής τους με ακτίνες Χ
(XRD), και εξετάζεται η μορφολογία τους με μικροσκοπίες Ατομικών Δυνάμεων (AFM) καθώς και
Ηλεκτρονικής Σάρωσης (SEM).
Η χρωστική, παρασκευάζεται με κλασσικές μεθόδους σύνθεσης ανόργανης και μεταλλοοργανικής
χημείας. Tα τελικά προϊόντα απομονώνονται, καθαρίζονται και χρωματίζουν το υμένιο με μια
εμβάπτιση του ημιαγωγού στο διάλυμά τους (σε οργανικό διαλύτη). Η ικανότητα του
ευαισθητοποιητή να απορροφά ορατό φως διαπιστώνεται κυρίως με τη λήψη του ηλεκτρονιακού
του φάσματος (UV-Vis) σε διάλυμα αλλά και σε υμένιο.
Τέλος, ο ηλεκτρολύτης, συνήθως σε ημι-στερεά κατάσταση, παρασκευάζεται χρησιμοποιώντας
απλές μεθόδους με βάση οργανικά πολυμερή που στερεοποιούν έναν κλασσικό υγρό
ηλεκτρολύτη1. Προσθήκη ημιαγώγιμων νανοσωματιδίων βελτιώνει τη μηχανική σταθερότητα του
παραπάνω στερεού συστήματος αλλά και ελαχιστοποιεί την κρυσταλλικότητά του. Oι
οξειδοαναγωγικές ιδιότητες του σύνθετου ηλεκτρολύτη ελέγχονται με μετρήσεις βολταμετρίας
γραμμικής σάρωσης, ενώ η αγωγιμότητά του μετρείται με χρήση της φασματοσκοπίας
ηλεκτροχημικής εμπέδησης (EIS).
Τα παραπάνω υλικά ενσωματώνονται σε μορφή φωτοηλεκτροχημικής κυψελίδας στρωματικού
τύπου. Oι φωτοβολταϊκές ιδιότητες αξιολογούνται με τη λήψη των χαρακτηριστικών I-V. Μια
τέτοια κυψελίδα ημι-στερεού τύπου έδωσε και μια εκ των μεγαλυτέρων ολικών αποδόσεων
μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική (η=4,5 %). Μείωση όμως του κόστους
παραγωγής μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη χρήση καθαρών μαρμάρων όπως το Πεντελικο και
της Θάσου ή με τη χρήση στους συλλέκτες λευκού χαλαζία για υψηλότερες αποδόσεις.
Χαλαζίας

Κατηγορία

Οξείδια, Ομάδα χαλαζία

Χημικός τύπος SiO2
Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά
Πυκνότητα
Χρώμα
Σύστημα
κρυστάλλωσης
Κρύσταλλοι

Υφή
Διδυμία
Σκληρότητα

2,65 gr/cm3
Ποικίλλει
Τριγωνικό (α-χαλαζίας), Εξαγωνικό (β-χαλαζίας)
Πρισματικοί ή ρομβοεδρικοί σε πυραμιδοειδές σχήμα. Οι
πρισματικές έδρες εμφανίζουν οριζόντιες ραβδώσεις
Ευδιάκριτοι κρύσταλλοι. Σε πολλές περιπτώσεις και υπό
μορφή νεφών
Ναι {1120}
7

Σχισμός

Ασθενής

Θραύση

Κογχοειδής

Λάμψη

Υαλώδης, κηρώδης σε κρυπτοκρυσταλλικές μορφές

Γραμμή κόνεως Λευκή
Διαφάνεια

Διαφανής, ημιδιαφανής
Εμφανίζει διπλοθλαστικότητα και πιεζοηλεκτρισμό
Κοινός χαλαζίας: Συνήθως ημιδιάφανος, ενίοτε και

Παρατηρήσεις

αδιαφανής, θυμίζει, σε μορφή, λευκά νέφη. Μέλη της ομάδας
του χαλαζία είναι: Χαλαζίας, SiO2 Τριδυμίτης (Trydimite),
SiO2 Χριστοβαλίτης (Cristobalite), SiO2 Χαλκηδόνιος
(Chalcedony), SiO2 Οπάλιος (Opal), SiO2·νH2O