You are on page 1of 5

LA METODOLOGIA CONSTRUCTIVISTA C 3 del Dr.

Gilbert
Brenson Lazn
EQUP DE TREBALL
Juan Amors Campello SPE V-16
Ramon Meseguer gil SPE V-6
Miguel Amors Cantero CEIP Monserrat

PRECEPTES BSICS : El Model C3, presentat a continuaci, pressuposa algun acord sobre alguns
preceptes bsics:
A) LA MOTIVACI : Partim de la pressuposici que ning pot motivar a un altre ; l'educador noms pot
crear un clima propici perqu l'educand es motive (a si mateix) a deprendre. Creiem que a succex
noms quan l'educand creu que pot satisfer una necessitat sentida amb unes noves conductes i
coneixements i quan s'aconseguix crear un context (sistema educatiu) adequat per al dit aprenentatge
CLIMA MOTIVACIONAL

CONTEX
APROPIAT

CONDUCTA
ADIENT

NECESSITAT
SENTIDA
No obstant, hi ha una jerarquia de necessitats de tal manera que una persona no comena a sentir (tindre
conscincia) d'un nivell de necessitat fins que el nivell anterior estiga en el procs de satisfer-se.
Igualment, els contextos i les conductes i coneixements tamb tenen les seues corresponents jerarquies
interdependents..

Este model implica una srie de principis aplicables a la docncia :


1) L'educador ha d'utilitzar un estil (context) corresponent a la necessitat sentida de l'educand i/o grup.

2) Utilitzar un nivell de context o conducta ms avanat que el de la necessitat sentida, tendix a


desestabilitzar a l'educand.
3) Quedar-se en un context quan un educand ja comena a sentir un nou nivell de necessitat, quasi sempre
resulta que este se estanque en el seu desenrotllament psicosocial.
4) Este model no sols s'aplica a un persona sin tamb a qualsevol altre sistema social. De tal manera que
un nou curs o taller pot estar compost per individus que han aconseguit la seua tercer o quart nivell, per el
sistema social s'inicia en l'etapa de sobrevivncia (com a sistema) i desprs seguretat.
La segent taula mostra una aplicaci d'este concepte quant a les distintes manifestacions dels elements
educatius, segons el nivell individual o grupal.

CONTEXTOS EDUCATIUS
Provedor

Sostenidor

Potencialitzador

Integrador

Normativitat :

imposada

predeterminada

concertada

co-creada

Correcci :

absolutista

extrnseca

intrnseca individual.

intrnseca grupal

Protecci :

fsica

psicosocial

autonomia

de la collectivitat

Reconeixement.:

pertnyer

fer

ser i crixer

transcendir

Concertaci :

acceptaci tcita aceptac. explcita compartida

intersistmica

Estil Docent:

directiu

assessor

coordinador

monitor

B) EL PAPER DE L'ENTORN : Considerem l'aprenentatge com un fenomen sistmic psicosocial i no sols


psicolgic, exercint un paper clau en el, els altres nivells sistmics. Un refrany millenari de la Tribu Ashanti
d'frica diu :
s requerix tot un vaig poblar per a educar a un xiquet.
Esta idea ha rebut eco amb els paraules d'Ortega i Gasset :
Jo sc jo...i les meues circumstncies.
C) CANVIS EPISTEMOLGICS : Tamb s requerix un canvi paradigmtic, basat en la integraci d'all que
ha conegut amb els noves aportacions de la ciberntica i la fsica quntica, especialment quant als
conceptes de la sinergia co-evolutiva. La sinergia s definix com un concurs actiu i concertat per a realitzar
processos que actuen conjuntament amb resultats superiors a la simple suma dels actuacions individuals.
La co-evolucin, concepte desenrotllat per l'Epistemlogo Angls Gregory Bateson i el seu collega-esposa,
l'Antroploga Margaret Pixeu, afirma que l'evoluci de qualsevol sistema requerix l'evoluci simultnia (coevoluci) d'altres sistemes (sub-, co- i supra-).

DECALEG DE LAPRENENTATGE
1. Aprenem amb els dos hemisferis. CAL FACILITAR ACTIVITATS PER ALS DOS HEMISFERIS
2. Cada persona utilitza diferetns estils daprenentatge:CAL FACILITAR ACTIVITATS PER ALS
DISTINTS ESTILS DAPRENENTATGE
3. EXISTIXEN DIFFERENTS TIPUS DINTEL.LIGNCIES; AL FACILITAR ACTIVITATS PER A LES
DIFERENTS INTEL.LIGNCIES
4. El nostre pensament es radial associatiu. FACILITA EL DESENVOLUPAMEWNT DELS MAPES
MENTALS I LUS DELS CONEIXEMENTS PREVIS
5. Aprenem mitjanant les sensacions: CAL FACILITAR EL MAJOR NOMBRE DE SENSACIONS
6. Aprenenm el que cal saber per a satisfer una necessitat : CAL PARTIR DE LES NECESSITATS
SENTIDES PELS ALUMNES
7. Aprenem quan participem en la construcci dels coneixements: CAL CONSTRUIR ENTRE TOTS
ELS CONEIXEMENTS
8. Laprenentatge s major quan compartim experiencies i coneixements : CAL FACILITAR ACTIVITATS
GRUPALS I PLENARIES EN LES QUE TOTS PUGUEN APROTAR ELS SEU CONEIXEMENTS
9. Aprenedre s el procs d descobrir el que saps pero no saps que saps: CAL QUE LALUMNE

DESCUBRISCA EL SEUS PPIS RECURSOS EN LLOC DE DANAR-LI ELS TEUS


10. Aprens el que creus que pots aprendre: CAL RECONEIXER ELS ASPECTES POSITIUS DELS
ALUMNES

ETAPES DEL MODEL C 3


NECESITAT SENTIDA
C 1 CONCIENTZACI DOPCIONS
C 2 CONCEPTUALITZACI DE LOPCI
C 3 CONTEXTUALITZACI DE LOPCIO
NOVA ACTITUD

APRENENTATGE

El grau de dominaci hemisfrica modela l'estil d'aprenentatge, llavors s necessari, en cada etapa, facilitar
l's de estos dos idiomes (I - Izquierdo i D - Dret). A permet no sols una millor comunicaci (amb
l'hemisferi predominant de l'educand) sin tamb la introducci de nous recursos cognoscitius de l'hemisferi
no predominant en el/ella. L'anterior ens dna sis etapes del procs :
ETAPA
C1 : CONCIENTZACI
C2 : CONCEPTUALITZACI
C3 : CONTEXTUALITZACI

SUBETAPA
VIVENCIAR
REFLEXIONAR
DESCOBRIR
VISUALITZAR
ASSAJAR
INTEGRAR

CODI
(C1-D)
(C1-I)
(C2-I)
(C2-D)
(C3-I)
(C3-D)

HEMISFERI
DRET
ESQUERRA
ESQUERRA
DRET
ESQUERRA
DRET

C3 D

C3 E

C2 D

C1 D

C1 E

C2 E

A) OBJECTIUS : Els components seqencials i els seus respectius objectius sn :


C1-D (Vivenciar) : facilitar, a travs d'una experincia amb significat i rellevncia personal, una conscincia
de les implicacions d'una necessitat sentida i d'algunes opcions disponibles per a satisfer la dita necessitat.
C1-I (Reflexionar) : facilitar una reflexi individual i grupal sobre l'experincia anterior, a fi d'analitzar,
prioritzar i compartir les seues reflexions, escoltar, valorar i avaluar les d'altres i triar una opci per a
assajar.
C2-I (Descobrir) : facilitar l'adquisici i definici de la informaci conceptual i les destreses necessries per a
poder assajar la nova opci triada.
C2-D (Visualitzar) : facilitar l'elaboraci d'una visi en la qual les experincies personals, la vivncia (C1-I) i
el que descobrix (en C2-D) s'integren per a formar un nord perceptual i estratgic.
C3-I (Assajar) : facilitar un assaig preliminar d'una aplicaci del que descobrix i de les seues corresponents
destreses, a fi d'avaluar individual i collectivament els resultats i d'introduir modificacions.

C3-D (Integrar) : facilitar l'aplicaci de l'assaig a la realitat viscuda, i la seua sntesi amb coneixements,
experincies i necessitats actuals i noves, a fi d'aconseguir els objectius traats, compartir el que i gaudir
l'xit.
Alguns estudis mostren la necessitat de l'anterior :
1) Una persona deprn: el 20% del que veu, el 20% del que sent, el 40% del que veu i sent simultniament i
el 80% del que vivncia o descobrix per si mateixa (National Training Laboratories, 1977).
2) En l'ensenyana magistral tradicional, el 40% dels estudiants deprenen el 40% de la matria (eficincia =
0,16). En la capacitaci tcnica tutorial, el 90% dels estudiants deprenen el 90% de la matria (eficincia
= 0,81). Amb una metodologia constructivista, incls en un context grupal d'aula, es pot arribar fins a el
60% deprenent el 60% (eficincia = 0,36). (PCP-Londres, 1995).
En altres paraules : Dis-me i oblidar; mostra'm i recordar; involucra'm i deprendr.
Marvin Kaplan : Quan ens ensenyen qu pensar en compte de com pensar, vam acabar sense
pensar.
Confuci : Qui deprn sense pensar s un panoli; qui pensa sense deprendre s un perill.
Paulo Fregir : L'activitat humana consistix en acci i reflexi: s praxi i s transformaci del mn. I
com a praxi, requerix teoria per a illuminar-la. No pot ser reduda ni al mer verbalisme ni a
l'activisme.
Richard Bach : Deprendre s descobrir que ja saps ; fer s mostrar que saps ; ensenyar s facilitar
que altres descobrisquen que saben.

B) LES ESTRATGIES : Cada component del Model C3 requerix una srie d'estratgies, sent cada
una apropiada no sols al marc cultural dels educands sin tamb a l'etapa d'evoluci psicosocial i de
motivaci que viu l'individu o grup en el moment. Algunes d'estes estratgies que han resultat productives
inclouen :
C1-D (Vivenciar) :
1) Acordar expectatives mtues amb els educands i amb els seus principals suprasistemes.
2) Iniciar amb una activitat d'integraci interpersonal/grupal que siga dinmica, divertida i culturalment
apropiada.
3) Crear un rapport (clima emocional positiu) adequat.
4) Dissenyar, sobre la base del que ja saben o el que ja han viscut, una activitat que permeta sensibilitzar-se
ms a una necessitat sentida i a noves opcions per a satisfer-la.
C1-I (Reflexionar) :
1) Facilitar un dileg sobre la vivncia en qu es compartixen les percepcions, creences i sentiments.
2) Guiar, reemmarcar i empoderar la reflexi i l'anlisi de l'experincia.
3) Facilitar una percepci positiva de la diversitat de vivncies i opinions i de la possibilitat de deprendre
d'altres persones i experincies.
4) Resumir i prioritzar les similaridades i les diferncies perceptuals.
C2-I (Descobrir) :
1) Facilitar, fins on siga prctic, que els educands concloguen el que es vol que spien, en compte de dirse'l en forma magistral.
2) Facilitar informaci de manera sistemtica, organitzada i seqencial, presentant noms els detalls ms
importants i demanant retroalimentaci del que entn.
3) Usar una varietat de mitjos i materials, segons les necessitats individuals, evolutives i culturals.
4) Promoure anlisi i crtica constructiva del que presenta.

C2-D (Visualitzar) :
1) Facilitar amb activitats multi-sensoriales (auditives, visuals i quinticas) la creaci de les imatges
detallades que formen part d'una visi d'xit en la satisfacci de la necessitat amb la nova estratgia.
2) Integrar l'emocional amb el cognoscitiu.
3) Lligar el que vivenciaron i el que visualitzen amb el que diuen els experts.
4) Crear un pont conceptual entre el vivenciado i un concepte abstracte.
C3-I (Assajar) :
1) Facilitar una prctica guiada en la que es pot comprovar l'enteniment dels conceptes i el maneig de les
destreses.
2) Reemmarcar cada xicotet avan per a reduir la por i augmentar l'autoestima.
3) Facilitar que els participants comparen i contrasten els seus resultats.
4) Facilitar processos d'autoavaluaci personal i grupal.
5) Reemmarcar els errors com unes oportunitats d'aprenentatge.
6) Crear expectatives altes d'xit.
C3-D (Integrar) :
1) Resumir el procs total viscut, partint de l'experincia amb qu es va iniciar la sessi.
2) Facilitar i reforar que els participants compartisquen els seus aprenentatges i els seus xits.
3) Demanar un primer contracte (molt fcil de complir) de canvi personal o interpersonal.
4) Facilitar processos flexibles i realistes d'auto-monitoreo i seguiment.
5) Qestionar o deixar incgnites sobre les aplicacions futures del concepte.
6) Celebrar amb ells els aprenentatges individuals i grupales.
C) ELS PASSOS DE PLANIFICACI Experincies amb esta metodologia en distints nivells
d'educaci primria, secundria, universitria i informal (capacitaci) han mostrat que la segent seqncia,
encara que siga diferent de la seqncia d'execuci, facilita una planeacin ms integral i efectiva :
1) Acordar amb els involucrats la necessitat sentida.
2) Concretar l'objectiu general i els especfics (conductes) esperats.
3) Definir els temes (conceptes) i destreses necessaris per a aconseguir-los .
4) Definir el contingut, activitats i temps dels mduls en el segent orde:
a) C2-I : Descobrir
b) C3-I : Assajar
c) C1-D : Vivenciar
d) C1-I : Reflexionar
e) C3-D : Integrar
I.
C2-D : Visualitzar

BIBLIOGRAFIA

www.iaf-world.org/c3.html
amauta.org/BIBVIRT/ -