Psihomotoričke vježbe za dijete

Objavljeno 07.08.2011.

Psihomotoričke vježbe pomažu razvoju djeteta i povećavaju bliskost s
roditeljem. Evo nekoliko jednostavnih primjera koje možete primjenjivati.
Nakon masaže i opuštanja tijela, te normalizacije tonusa djeteta preporučljivo je
primjenjivati opće psihomotričke vježbe.

1. Dijete leži na leđima, na čvrstoj podlozi, majka prima djetetove ruke za šaku, te ih
diže iznad djetetove glave i spušta ih niz tijelo.
2. Dijete leži na leđima, majka prima djetetove ruke za šake, širi ih u razini ramena, a
zatim ih savija u laktu tako da dijete dodiruje svoj prsni koš.
3. Dijete je i dalje u leđnom položaju na stabilnoj podlozi. Majka savija djetetovu lijevu
nogu u kuku i koljenu držeći je za stopalo i istovremeno podiže djetetovu lijevu
ruku, držeći je za šaku i dovodi je do koljena. Dijete svojom rukom dodiruje svoje
koljeno. Potom se savija djetetova desna noga i desnom rukom se dodiruje koljeno
desne noge.
4. Slijedeća vježba može se raditi i dok se dijete nalazi roditelju u krilu u
polusjedećem položaju: dijete dodiruje svoje tijelo, koljena i stopala, te ujedno svoj
pokret prati pogledom, tako dobiva potpuni uvid onoga što radi. Vrlo je važno da se
djetetu od samog početka imenuju dijelovi tijela kako bi ih ono kasnije lakše
usvojilo i zapamtilo.
5. Dijete se nalazi u pasivnom sjedećem položaju u krilu roditelja. Roditelj svojim
tijelom kontrolira posturu djeteta i omogućuje mu određenu stabilnost. Djetetove
noge su u “turskom” položaju, što omogućava djetetu lakše uočavanje vlastitih
nogu i stopala, te igranja sa njima.
6. Dijete je u istom položaju kao u prethodno opisanoj vježbi. Roditelj svojim tijelom
kontrolira posturu djeteta. Roditelj uzima djetetovu lijevu ruku i polaže je na
djetetovu desnu ruku. Lagano povlači djetetovu lijevu ruku niz desnu od ramenog

te ponovi postupak. http://www. Vježba se može izvoditi sa jednom rukom. “Ovo je tvoja ruka. Zatim primi dijete za desnu ruku i položi je na njegovu lijevu ruku. Posjednemo dijete pred ogledalo tako da svojim tijelom kontroliramo njegov tijelo. Dijete je i dalje u pasivnom sjedećem položaju u krilu roditelja. 7. nos.…”. kao u prethodnoj vježbi. Njegovom rukom dodirujemo različite dijelove njegovog tijela uz imenovanje tih dijelova i ponavljanje da su to njegovi dijelovi tijela. Majka uzima dijete za ruku i podiže mu je iznad glave.hr/preporuka/psihomotoricke-vjezbe-za-dijete/ . Pokušavamo mu privući pažnju. ili sa obje ruke. tako da se dijete uoči u ogledalu. npr. noga. glava. naizmjence.zgloba do šake. 8.cuvarkuca. Ruku lagano spušta od tjemena do brade prelazeći preko lica. te ju položi na tjeme glave.