10 زÚÆê

2010

ΟΙ ΑΡΜΕΝΟΚΥΠΡΙΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ

Ό

πως
και
τα
υπόλοιπα
μέλη
της
ελληνοκυπριακής
κοινότητας,
οι
Αρμενοκύπριοι εκλογείς εξάσκησαν το
δικαίωμα
ψήφου
στις
προεδρικές,
βουλευτικές, δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, τις
ευρωεκλογές, τα δημοτικά δημοψηφίσματα και το
δημοψήφισμα για το Σχέδιο Ανάν. Πριν από την
τροποποίηση του Άρθρου 63 του Συντάγματος με το
Νόμο 106(Ι)/1996, οι εκλογείς έπρεπε να είχαν
συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
*****
Με βάση το Άρθρο 2 § 3 του Συντάγματος, οι Αρμένιοι,
οι Μαρωνίτες και οι Λατίνοι αναγνωρίστηκαν ως
«θρησκευτικές ομάδες» και έπρεπε «εντός τριών μηνών
από της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του Συντάγματος
(16/08/1960)» να επιλέξουν την «ελληνική» ή την
«τουρκική» κοινότητα. Έτσι, ψηφίστηκε ο Νόμος 7/1960,
ο οποίος όρισε τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος
επιλογής την Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 1960 (08:00-12:00
& 14:00-16:00). Ως εκλογικά κέντρα ορίστηκαν τα
Αρμένικα Σχολεία σε Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστο
και Λεμεσό (το τελευταίο και για όσους ζούσαν στην
Πάφο) και το Διοικητήριο της Κερύνειας. Στο
δημοψήφισμα αυτό, που σφράγισε το πολιτικό μέλλον
της κοινότητας για τις επερχόμενες γενιές, οι
Αρμενοκύπριοι – όπως και οι Μαρωνιτοκύπριοι και οι
Λατινοκύπριοι – με συντριπτική πλειοψηφία επέλεξαν να
ανήκουν στην ομόθρησκη ελληνοκυπριακή κοινότητα, ως
εξής: 737 στη Λευκωσία, 203 στη Λάρνακα, 69 στη
Λεμεσό, 64 στην Αμμόχωστο και 4 στην Κερύνεια (μόνο
4 στη Λευκωσία και 1 στη Λάρνακα επέλεξαν την Τ/Κ
κοινότητα). Η αριθμητική διαφορά μεταξύ των 1.082
Αρμενίων που ψήφισαν στο δημοψήφισμα και των 2.274
που ψήφισαν στις εκλογές εξηγείται με το Άρθρο 2 § 7α
του Συντάγματος: «η ύπανδρος γυνή ανήκει εις την
κοινότητα του συζύγου αυτής», στην οποία ανήκει και «το
αρσενικό ή θηλυκό τέκνο που δεν συμπλήρωσε το εικοστό
πρώτο έτος της ηλικίας του» (Άρθρο 2 § 7β).
Επιπλέον, με βάση το Άρθρο 109 του Συντάγματος,
«κάθε θρησκευτική ομάδα … δικαιούται όπως
αντιπροσωπεύεται στην Κοινοτική Συνέλευση της
κοινότητας, την οποία η ομάδα έχει επιλέξει, … με μέλος ή
μέλη της θρησκευτικής ομάδας που εκλέγονται από αυτήν».
Έτσι, ένας Αρμένιος και ένας Λατίνος συμμετείχαν στα
εκ Λευκωσίας μέλη της Ελληνικής Κοινοτικής
Συνέλευσης (ΕΚΣ), ενώ στα εκ Κυρηνείας μέλη
συμμετείχε ένας Μαρωνίτης (Αποικιακός Νόμος 6/1960
και Νόμος Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης 8/1960).
Οι δύο Κοινοτικές Συνελεύσεις δρούσαν ως ένα είδος
Κάτω Βουλής, με αρμοδιότητα για όλα τα θρησκευτικά,
εκπαιδευτικά, μορφωτικά, διδακτικά και άλλα κοινοτικής
φύσεως θέματα (Άρθρο 87). Με την αυτοδιάλυση της
ΕΚΣ και τη μεταβίβαση των νομοθετικών της
αρμοδιοτήτων στη Βουλή (Νόμος 12/1965), οι τρεις
Εκπρόσωποι
μεταφέρθηκαν
στη
Βουλή
των
Αντιπροσώπων.

Οι πρώτες ιστορικές εκλογές για το Αρμένιο μέλος της
ΕΚΣ διεξήχθησαν το 1960. Καθώς στις πέντε
μεγαλύτερες επαρχίες ο αριθμός των υποψηφίων ήταν
ίσος με τον αριθμό των εδρών της ΕΚΣ, το Πατριωτικό
Μέτωπο (που στις 31 Ιουλίου 1960 είχε καταλάβει τις 30
από τις 35 Ε/Κ έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων)
αποφάσισε όπως διεξαχθούν κανονικές εκλογές για τα εκ
Κυρηνείας μέλη της ΕΚΣ την Κυριακή, 7 Αυγούστου και
εσωτερικές εκλογές για το Αρμένιο μέλος της ΕΚΣ,

Αλέξανδρος-Μιχαήλ Χατζηλύρας
katoomba@cytanet.com.cy

ούτως ώστε αυτό να μπορέσει να ανακηρυχθεί μαζί με τα
άλλα εκ Λευκωσίας μέλη το Σάββατο. Οι Αρμένιοι
αποφασίστηκε όπως αντιπροσωπεύονται στην ΕΚΣ προ
του δημοψηφίσματος επιλογής βάσει του Αποικιακού
Νόμου 36/1959, ο οποίος όρισε ότι τα μέλη της
Αρμενικής, Μαρωνιτικής ή Λατινικής Εκκλησίας θα
εγγράφονταν στον ελληνικό εκλογικό κατάλογο.
Οι αντίπαλοι τότε ήσαν δύο: ο επιχειρηματίας Μπερτζ
Τιλμπιάν (Λάρνακα, 11/02/1922 – Λευκωσία,
19/11/1979) και ο Διευθυντής της Υδατοπρομήθειας
Βαχράμ Λεβονιάν (Λευκωσία, 12/10/1896 – Λονδίνο,
12/08/1976). Ο Τιλμπιάν υποστηρίχθηκε από το
Αρμενοκυπριακό
Πατριωτικό
Μέτωπο
(Gibrahay
Hayrenaser Djagad), ενώ ο Λεβονιάν από το Εθνικό
Μέτωπο (Azkayin Djagad) και την Αρμενική Εθναρχία.
Την υποψηφιότητα Τιλμπιάν πρότεινε ο Καπριέλ
Σιμονιάν και υποστήριξε ο Αράμ Ουζουνιάν, ενώ το
Λεβονιάν πρότεινε ο Οχαννές Σιακαριάν και υποστήριξε
ο Μελίκ Μελικιάν. Αφού η συλλογή υπογραφών δεν
έφερε αποτέλεσμα (26 Ιουλίου 1960), συμφωνήθηκε η
διεξαγωγή ψηφοφορίας υπό την επίβλεψη του Ελληνικού
Πατριωτικού Μετώπου την Παρασκευή, 5 Αυγούστου
1960 (μεταξύ 08:00-19:00) στα «Αρμένικα Δημοτικά
Σχολεία διά τας πόλεις Λευκωσίας, Λεμεσού, Βαρωσίων
και Λάρνακος» και το Δημοτικό Σχολείο Πεδουλά «διά
τους διαμένοντας εις τα θέρετρα Αρμένιους». Εν μέσω
πρωτοφανούς ενθουσιασμού και με προσέλευση πέραν
του 99%, ψήφισαν 2.274 άτομα και νικητής αναδείχθηκε
ο Τιλμπιάν με 1.364 ψήφους (60,49%) έναντι του
Λεβονιάν με 891 (39,51%).

Οι επόμενες εκλογές έγιναν στις 19 Ιουλίου 1970 (06:3012:00 & 13:00-18:00), μεταξύ του οδοντίατρου Δρ.
Αντρανίκ Λ. Αστζιάν (Ταρσός, 27/12/1918 – Λευκωσία,
01/02/1997) και του Μπερτζ Τιλμπιάν. Τον μεν Αστζιάν
υποστήριξε το Εθνικό Μέτωπο Συμφιλίωσης (Azkayin
Hamerashkhoutian Djagad), τον δε Τιλμπιάν το Ενωμένο
Αρμενοκυπριακό Μέτωπο (Gibrahay Miatsial Djagad,
ΕνΑM). Την υποψηφιότητα Αστζιάν πρότεινε ο Μπερτζ
Α. Κεβορκιάν και υποστήριξε ο Βαχάν Μαχτεσιάν, ενώ
τον Τιλμπιάν πρότεινε ο Αράμ Ουζουνιάν και υποστήριξε
ο Εντμόντ Τορικιάν. Ως εκλογικά κέντρα ορίστηκαν το
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα (Λευκωσία), το
Αρμενικό Δημοτικό Σχολείο (Λεμεσός), η Επαρχιακή
Διοίκηση (Λάρνακα και Αμμόχωστος) και η Εμπορική
Σχολή (Κερύνεια). Από τους 1.251 εγγεγραμμένους
ψηφοφόρους, ψήφισαν οι 1.060 και νικητής κηρύχθηκε ο
Δρ. Αστζιάν με 590 ψήφους (56,30%) έναντι του
Τιλμπιάν με 458 (43,70%).

Εκλογές είχαμε ξανά στις 3 Οκτωβρίου 1976 (06:3012:00 & 13:00-18:00), ανάμεσα στο Δρ. Αντρανίκ Λ.
Αστζιάν και τον επιχειρηματία Αράμ Καλαϊτζιάν
(Λάρνακα, 3/10/1936 – 10/09/1995). Τον Αστζιάν
υποστήριξε το Εθνικό Αρμενοκυπριακό Μέτωπο
(Gibrahay Azkayin Djagad, ΕθΑΜ), ενώ τον Καλαϊτζιάν
το ΕνΑM. Την υποψηφιότητα Αστζιάν πρότεινε ο

Καραμπέτ Ιντζιρτζιάν και υποστήριξε ο Μανουέλ
Κουγιουμτζιάν, ενώ τον Καλαϊτζιάν πρότεινε ο Μπερτζ
Τιλμπιάν και υποστήριξε ο Καλούστ Εκμεκτζιάν.
Εκλογικά κέντρα ήσαν το Δημοτικό Μέγαρο (Λευκωσία),
το Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας (Λάρνακα) και το
Δημοτικό Σχολείο Ναρέκ (Λεμεσός). Από τους 1.385
εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, ψήφισαν οι 1.211 και
νικητής ανακηρύχθηκε ο Δρ. Αστζιάν με 612 ψήφους
(50,96%) έναντι του Καλαϊτζιάν με 589 (49,04%).

Οι επόμενες εκλογές θα διεξάγονταν στις 27 Σεπτεμβρίου
1981. Ωστόσο, λόγω του ότι 147 άτομα, που ήσαν
εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους, δεν είχαν
αποκτήσει με τις προβλεπόμενες διαδικασίες την
κυπριακή υπηκοότητα, αποφασίστηκε η αναβολή των
εκλογών και η διεξαγωγή τους στις 14 Μαρτίου 1982
(06:30-12:00 & 13:00-18:00). Ανθυποψήφιοι ήσαν ο
Αράμ Καλαϊτζιάν και ο Δρ. Αντρανίκ Λ. Αστζιάν. Τον
μεν Καλαϊτζιάν υποστήριξε το ΕνΑΜ, τον δε Αστζιάν το
ΕθΑΜ. Την υποψηφιότητα Καλαϊτζιάν πρότειναν οι
Καραμπέτ Τσιοπουριάν και Χαρουτιούν Ντεντεγιάν και
υποστήριξαν οι Χάικ Νισιανιάν και Καλούστ Εκμεκτζιάν,
ενώ τον Αστζιάν πρότειναν οι Μπερτζ Α. Κεβορκιάν και
Ναζαρέτ Αϊνετζιάν και υποστήριξαν οι Ντικράν
Μπογιατζιάν και Μανουέλ Κουγιουμτζιάν. Ως εκλογικά
κέντρα ορίστηκαν το Δημοτικό Μέγαρο (Λευκωσία), το
Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας (Λάρνακα) και το
Δημοτικό Σχολείο Ναρέκ (Λεμεσός). Από τους 1.450
εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, ψήφισαν οι 1.348 και
νικητής αναδείχθηκε ο Καλαϊτζιάν με 771 ψήφους
(58,36%) έναντι του Αστζιάν με 550 (41,64%).
Οι επόμενες εκλογές έλαβαν χώρα στις 13 Ιουλίου 1986
(06:30-12:00 & 13:00-18:00) ανάμεσα στον Αράμ
Καλαϊτζιάν και την Άννα Αστζιάν (Αθήνα, 22/04/1933).
Τον μεν Καλαϊτζιάν υποστήριξαν το Ενωμένο Μέτωπο
Συμφιλίωσης (Miatsial Hamerashkhoutian Djagad, ΕΜΣ)
και το κόμμα Τασνακτσουτιούν (ARF), ενώ την
ανεξάρτητη Αστζιάν το ΕθΑΜ. Την υποψηφιότητα
Καλαϊτζιάν πρότειναν οι Καραμπέτ Τσιοπουριάν και
Χάικ Νισιανιάν και υποστήριξαν οι Χαρουτιούν
Ντεντεγιάν και Καλούστ Εκμεκτζιάν, ενώ την Αστζιάν
πρότειναν η Έφη Μαχτεσιάν και ο Μοβσές Μακαμιάν και
υποστήριξαν οι Ντιράν ντερ Αβεντισιάν και Μαρτίκ
Μοσντιτσιάν. Εκλογικά κέντρα ήταν το Δημοτικό
Σχολείο Αγίου Ανδρέα (Λευκωσία), η Επαρχιακή
Διοίκηση (Λάρνακα) και το Δημοτικό Σχολείο Ναρέκ
(Λεμεσός).
Από
τους
1.501
εγγεγραμμένους
ψηφοφόρους, ψήφισαν οι 1.301 και νικητής ήταν ο
Καλαϊτζιάν με 792 ψήφους (65,08%) έναντι της Αστζιάν
με 425 (34,92%).
Εκλογές ξανά διενεργήθηκαν στις 19 Μαΐου 1991 (06:30
-12:00 & 13:00-18:00) μεταξύ του Αράμ Καλαϊτζιάν και
της Άννας Αστζιάν. Ο Καλαϊτζιάν υποστηρίχθηκε από το
ΕΜΣ, ενώ η ανεξάρτητη Αστζιάν από το ΕθΑΜ. Την
υποψηφιότητα Καλαϊτζιάν πρότειναν η Ακαμπί
Εκμεκτζιάν και ο Βαχάκν Αταμιάν και υποστήριξαν οι
Κεβόρκ Ντιτονιάν και Καραμπέτ Τσιοπουριάν, ενώ την
Αστζιάν πρότειναν οι Σαρκίς ντερ Αβεντισιάν και Ζιράιρ
Καραγκεοζιάν και υποστήριξαν η Αγαβνί Σαριάν και ο
Οχαννές Οχαννεσιάν. Ως εκλογικά κέντρα ορίστηκαν το
Λύκειο Κύκκου Α’ (Λευκωσία), η Επαρχιακή Διοίκηση
(Λάρνακα) και το Αρμενικό Σχολείο Ναρέκ (Λεμεσός).
Από τους 1.564 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, ψήφισαν
οι 1.370 και νικητής κηρύχθηκε ο Καλαϊτζιάν με 875
ψήφους (67,00%) έναντι της Αστζιάν με 431 (33,00%).
Βάσει του Νόμου 70/1986, από το 1991 οι εκλογές για
ανάδειξη των Εκπροσώπων διενεργούνται ταυτόχρονα
και παράλληλα με τις βουλευτικές εκλογές.

زÚÆê 2010

Λόγω του θανάτου του Αράμ Καλαϊτζιάν, διεξάχθηκε
αναπληρωματική εκλογή στις 22 Οκτωβρίου 1995
(06:30-12:00 & 13:00-18:00) μεταξύ του επιχειρηματία
Πετρός Καλαϊτζιάν (Λάρνακα, 18/08/1934 –
01/09/2005) και του ανώτερου λειτουργού στο Κέντρο
Παραγωγικότητας Κεβόρκ Μαχτεσιάν (Λευκωσία,
17/08/1940). Τον μεν Καλαϊτζιάν υποστήριξε το ΕΜΣ,
ενώ τον ανεξάρτητο Μαχτεσιάν υποστηριξε το ARF. Την
υποψηφιότητα Καλαϊτζιάν πρότειναν η Ακαμπί
Εκμεκτζιάν και ο Τζωρτζ ντερ Παρτόγ και υποστήριξαν
οι Χακόπ Καραογλανιάν και Ταβίτ Σιαχαμπιάν, ενώ το
Μαχτεσιάν πρότειναν οι Βαρτκές Μαχτεσιάν και Άρτο
Τελλαλιάν και υποστήριξαν οι Ναζαρέτ Αϊνετζιάν και
Μεγκερντίτς
Κουγιουμτζιάν.
Εκλογικά
κέντρα
λειτούργησαν στη Σχολή Τυφλών (Λευκωσία), το
Δημοτικό Σχολείο Καλογερά (Λάρνακα) και την
Επαρχιακή Διοίκηση (Λεμεσός). Από τους 1.666
εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, ψήφισαν οι 1.454 και
νικητής αναδείχθηκε ο Καλαϊτζιάν με 849 ψήφους
(60,34%) έναντι του Μαχτεσιάν με 558 (39,66%).

11

Αταμιάν πρότειναν ο Ταβίτ Σιαχαμπιάν και η Αυγή
Ντεμιρτζιάν και υποστήριξαν ο Στέφανος Καμακιάν και η
Ακαμπί Εκμεκτζιάν. Εκλογικά κέντρα λειτούργησαν στα
Σχολεία Ναρέκ (Λευκωσία και Λεμεσός) και το Β’
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου (Λάρνακα), ενώ
συστάθηκε και ειδικό εκλογικό κέντρο στις Κεντρικές
Φυλακές. Από τους 2.041 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους,
ψήφισαν οι 1.762 και νικητής ανακηρύχθηκε ο Βαρτκές
Μαχτεσιάν με 899 ψήφους (52,60%) έναντι του Αταμιάν
με 810 (47,40%).

Ζαρταριάν (Λευκωσία, 27/01/1960). Τον Αταμιάν
υποστήριξε το ΕΜΣ, τα κόμματα Ραμγκαβάρ και
Χεντσακιάν και το κίνημα Στεπαν Σιαχουμιάν, τον
Αστζιάν το ARF και οι συμπορευόμενές του οργανώσεις,
ενώ ο Ζαρταριάν κατέβηκε ανεξάρτητος. Την
υποψηφιότητα Αταμιάν πρότειναν ο Ταβίτ Σιαχαμπιάν
και η Αυγή Ντεμιρτζιάν και υποστήριξαν οι Στέφανος
Καμακιάν και Μερουζάν Σαρκισιάν, τον Αστζιάν
πρότειναν οι Καραμπέτ Κάσιο-Καζαντζιάν και Σιακέ
Κασπαριάν και υποστήριξαν οι Αράμ-Σεμπούχ Ταβιτιάν
και Κρικόρ-Οχαννές Μεγκερντιτσιάν, ενώ το Ζαρταριάν
πρότειναν ο Γκάρο και η Μπέττυ Ζαρταριάν και
υποστήριξαν ο Τζωρτζ και η Αναχίτ Ζαρταριάν. Ως
εκλογικά κέντρα χρησιμοποιήθηκαν το Σχολείο Ναρέκ
(Λευκωσία) και η Επαρχιακή Διοίκηση (Λάρνακα και
Λεμεσός). Από τους 1.928 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους,
ψήφισαν οι 1.538 και νικητής αναδείχθηκε ο Δρ. Αταμιάν
με 769 ψήφους (52,03%) έναντι του Δρος Αστζιάν με 649
(43,91%) και του Ζαρταριάν με 60 (4,12%).

Ευχαριστώ θερμά τους: Βαχάν και Σιμόν Αϊνετζιάν, Δρ.
Αντρανίκ Αστζιάν, Δημήτρη Δημητρίου, Ελίζ Κεσισιάν,
Βάσο Κωνσταντίνου, Λεβόν Λεβονιάν, Μυρούλα
Μαππούρα, Ντορήν Ναχαμπεντιάν, Γαβριέλλα Πετρίδου,
Έρινα Χαραλάμπους, Σάββα Χριστοδούλου, Αρμενική
Μητρόπολη Κύπρου, Βιβλιοθήκες Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Κύπρου & Υπουργείου Οικονομικών, Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών, Υπηρεσία Εκλογών.

Οι επόμενες εκλογές έλαβαν χώρα στις 26 Μαΐου 1996
(06:30-12:00 & 13:00-18:00) μεταξύ του Πετρός
Καλαϊτζιάν και της Άννας Αστζιάν. Τον Καλαϊτζιάν
υποστήριξε το ΕΜΣ, ενώ η Αστζιάν κατέβηκε
ανεξάρτητη. Την υποψηφιότητα Καλαϊτζιάν πρότειναν ο
Τζωρτζ ντερ Παρτόγ και η Ακαμπί Εκμεκτζιάν και
υποστήριξαν οι Χακόπ Καραογλανιάν και Ταβίτ
Σιαχαμπιάν, ενώ την Αστζιάν πρότειναν ο Χακόπ
Τζερετζιάν και Πετρός Κασπαριάν και υποστήριξαν οι
Σαρκίς Εοτζουριάν και Μανούκ Μεγκερντιτσιάν. Ως
εκλογικά κέντρα χρησιμοποιήθηκαν το Λύκειο Κύκκου
Α’ (Λευκωσία), το Γραφείο Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών
(Λάρνακα) και το Δημοτικό Σχολείο Ναρέκ (Λεμεσός).
Από τους 1.660 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, ψήφισαν
οι 1.454 και νικητής ανακηρύχθηκε ο Καλαϊτζιάν με 997
ψήφους (73,91%) έναντι της Αστζιάν με 352 (26,09%).
Εκλογές ξανά είχαμε στις 27 Μαΐου 2001 (07:00-12:00 &
13:00-17:00) μεταξύ του Πετρός Καλαϊτζιάν και του
νεφρολόγου Δρ. Καραμπέτ Κάσιο-Καζαντζιάν (Συρία,
21/08/1941). Τον Καλαϊτζιάν υποστήριξε το ΕΜΣ, ενώ
τον ανεξάρτητο Καζαντζιάν το ARF. Την υποψηφιότητα
Καλαϊτζιάν πρότειναν οι Τζωρτζ ντερ Παρτόγ και Χακόπ
Καραογλανιάν και υποστήριξαν οι Ταβίτ Σιαχαμπιάν και
Γκαρμπίς Κασαρτζιάν, ενώ τον Καζαντζιάν πρότειναν οι
Πετρός Σιαμμασιάν και Λεβόν Ναχικιάν και υποστήριξαν
ο Αράμ-Σεμπούχ Ταβιτιάν και η Φημή Κωστανιάν.
Εκλογικά κέντρα ήσαν το Ενιαίο Λύκειο Κύκκου
Β’ (Λευκωσία), το Γραφείο Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών
(Λάρνακα) και το Δημοτικό Σχολείο Ναρέκ (Λεμεσός).
Από 1.828 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, ψήφισαν 1.562
και νικητής κηρύχθηκε ο Καλαϊτζιάν με 857 ψήφους
(57,13%) έναντι του Καζαντζιάν με 643 (42,87%).
Λόγω του θανάτου του Πετρός Καλαϊτζιάν,
διενεργήθηκαν αναπληρωματικές εκλογές στις 9
Οκτωβρίου 2005 (07:00-12:00 & 13:00-17:00) μεταξύ
του παθολόγου Δρ. Βαχάκν Αταμιάν (Λευκωσία,
20/11/1957), του οδοντίατρου Δρ. Αντρανίκ Α. Αστζιάν
(Λευκωσία, 09/05/1972) και του επιχειρηματία Παρσέχ

ÊÙμ³·ñ³Ï³Ý Þ³ñ. ¿ç 7-¿Ý
ºõ í»ñç³å¿ë ³Ù»Ý³÷³é³Ñ»ÕÁ` 1918Ã.
سÛÇëÇ 28-Ç Û³ÕóݳÏÁ: г۳ëï³ÝÇ ³ÝϳËáõÃÇõÝÁ ÿ»õ ϳñ× Ï»³Ýù áõÝ»ó³õ` 1918-1920
ÃÃ., ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÇõ ¹³ »ñÏáõ Ý߳ݳϳÉÇ
Ñ»ïù ÃáÕ»ó Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ å³ïÙáõû³Ý Ù¿ç.
²ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý Ñ»ÝùÇ
íñ³Û ¹ñáõ»ó гÛÏ³Ï³Ý ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý å»ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ, »õ Ç í»ñçáÛ
г۳ëï³ÝÁ í»ñ³Ýϳ˳ó³õ 1991Ã. ë»åï»Ùμ»ñÇÝ:

Οι τελευταίες εκλογές έγιναν στις 21 Μαΐου 2006 (07:0012:00 & 13:00-17:00) μεταξύ του επιχειρηματία Βαρτκές
Μαχτεσιάν (Λευκωσία, 13/11/1950) και του Δρ. Βαχάκν
Αταμιάν. Τον ανεξάρτητο Μαχτεσιάν υποστήριξε η
παράταξη του ARF, ενώ τον Αταμιάν η παράταξη του
AGBU. Την υποψηφιότητα Μαχτεσιάν πρότειναν οι Γεγιά
Μπογιατζιάν και Απραχάμ Γιακουπιάν και υποστήριξαν
οι Αλμπέρτ Τουτουντζιάν και Αντρανίκ Αστζιάν, ενώ τον
ºÃ¿ ãÉÇÝ¿ñ سÛÇëÇ 28-Á, ¹Åáõ³ñ ¿ ³ë»É, ÿ
ÇÝã ϳñ·³íÇ×³Ï Ï̕áõݻݳñ г۳ëï³ÝÝ ³Ûëûñ: سÛÇëÇ 28-Á ѳÛáõû³ÝÁ ïáõ»ó ³½³ï áõ
ÇÝùÝÇÝßË³Ý ³½·»ñÇ Ù»Í ÁÝï³ÝÇùÇÝ å³ïϳݻÉáõ ·³Õ³÷³ñÁ: ¶³Õ³÷³ñ, áñ ³Ýßñç»ÉÇ
¿ »õ å³ñáõݳÏáõÙ ¿ Çñ Ù¿ç ³½·Ç μ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝϳñÁ:
Ø»ñ Û³ÕóݳÏÝ»ñÇ ÝϳïÙ³Ùμ ѳõ³ïù
ÁÝͳۻÉáí ÙdzÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ×ß·ñÇï μÝáñáßáõÙÝ»ñ ï³É ¹ñ³Ýó »õ ѽûñ áõ ÇÝùݳíëï³Ñ ¹¿Ùùáí ѳݹ¿ë ·³É ѳٳٳñ¹Ï³ÛÇÝ ³ëå³ñ¿½áõÙ: ÖßÙ³ñÇï ³½³ï ³½· »õ Çñ³å¿ë ³ÝϳË

å»ïáõÃÇõÝ ¹³éݳÉáõ ѳٳñ ë³ »õë ³ÝÑñ³Å»ßï Ùûï»óáõÙ ¿:
²½·³ÛÇÝ ³Ûë Û³ÕóݳÏÝ»ñÇÝ ³éÁÝûñ,
Ù³ÛÇëÙ¿Ï»³Ý ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ïûÝÝ ¿É ϳñáÕ ¿
í»ñ³Íáõ»É ³½·³ÛÇÝ Û³ÕóݳÏÇ, »Ã¿ Ù»Ýù ϳñáճݳÝù í»ñç ¹Ý»É ëáóÇ³É³Ï³Ý ³Ý³ñ¹³ñáõû³ÝÁ »õ Ù»ñ »ñÇï³ë³ñ¹ ѳÝñ³å»ïáõÃÇõÝáõÙ ëï»ÕÍ»É ³ñ¹³ñ ѳٳϳñ·` Ù»ñ ë»ñáõݹݻñÇ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áõ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÝ ³å³Ñáí»Éáõ ѳٳñ:
лéáõ 㿠ݳ»õ ³Ûë Û³ÕóݳÏÁ®

2010 Ã. Ù³ÛÇë