You are on page 1of 3

Co zastpi elektrownie atomowe?

Za najbardziej godn uwagi odpowied naley


uzna technologi fuzji jdrowej, ktra moe
dostarcza energii z praktycznie
niewyczerpalnego rda.
Dlaczego fuzja jdrowa mogaby rozwiza
wszystkie problemy energetyczne?

W wyniku fuzji jdrowej powstaj duo mniej


szkodliwe odpady ni te wyprodukowane przez
reaktory jdrowe.

Niestety jest to bardzo kosztowna technologia.

Ten sam proces, ktry sprawia, e wiec


gwiazdy, pozwala z jednego decymetra
szeciennego wody morskiej wytworzy tyle mocy,
co z 300 litrw ropy naftowej.
Ju sam testowy ITER ma mie moc rzdu 500-1100
MW. Stanowi to okoo 1/3 osigw
najwydajniejszych reaktorw jdrowych na
wiecie.
Jak przebiega fuzja jdrowa? Jdra atomw
wodoru cz si tworzc hel. Podczas tego
procesu powstaj olbrzymie iloci energii.
Poniewa jdra atomw maj adunek dodatni
odpychaj si, aby si poczyy potrzeba duej
szybkoci, ktr osigaj przy temperaturze ok.
15 milionw stopni Celsjusza. Podczas tej
reakcji powstaje plazma, czyli czwarty stan
skupienia materii to naadowany elektrycznie
gaz o wysokiej temperaturze, ktry stanowi
podstawowy budulec gwiazd.
TOKAMAK [ros.: Toroidalnaja Kamiera s
Magnitnymi Katuszkami - toroidalna komora z
cewk magnetyczn] urzdzenie do
przeprowadzania kontrolowanej reakcji
termojdrowej.

We francuskim Cadarache budowany jest


Midzynarodowy Eksperymentalny Reaktor
Termonuklearny. Ma kosztowa w przyblieniu
10 miliardw .

Dzi najwikszy na wiecie stellarator to


Wendelstein 7-X (W7-X). Powsta w Greifswaldzie
- niewielkim miecie w pnocnych Niemczech
(niecae 60 km od granicy z Polsk), gdzie
znajduje si Instytut Fizyki Plazmy Maksa
Plancka. To gwnie niemiecka inwestycja warta
2 mld euro, ale spory udzia maj w niej
Polacy.

Materiay do budowy reaktorw termojdrowych


musz by odporne na bombardowanie du liczb
neutronw powstajcych w czasie reakcji.
Laboratorium testujce takie rozwizania, zwane
ENS, ma powsta niedaleko Rzeszowa. Inwestycja
miaaby ruszy w roku 2017, jej koszt wyniesie
1,4 mld z.
Jeli si uda, nikt nie bdzie liczy wydanych
miliardw. Energia termojdrowa otworzy now
epok w dziejach naszej cywilizacji. Na razie
pastwa cz siy, bo wielkie projekty naukowe
s zbyt drogie i zbyt skomplikowane nawet dla
supermocarstw. Ale co bdzie za 50 lat? Polska
obecno w takich projektach jest naszym by
albo nie by. Albo znajdziemy si w grupie kra-
jw, ktre potrafi takie urzdzenia budowa,
albo bdziemy zmuszeni energi przyszoci
kupowa od innych za due pienidze.