You are on page 1of 3

21. 09. 2017.

Ladislav Babi: Na etikom brvnu SBPeriskop

Naslovnica Drutvo i politika Kultura i zabava Kolumne Kolumne II Intervju Biznis Sport

RUJ. Himna SBperiskopa


SB Periskop
Ladislav Babi: Na etikom brvnu
18 od Ladislav Babi
Like Page 2017

Pretraga
Posljednje komentirano
Pretraga

Frog o Ladislav Babi: Na etikom


brvnu
Registracija / Prijava
wrong o Dajana Miklo predstavlja:
Registriraj se Teo Haurdi, poduzetnik (Galerija)

Prijava milenijum o Aktualiziramo: Brod i


drugi glasovi

Ivan Mari o Aktualiziramo: Brod i


Prijatelj i ja pratimo diskusije na jednom portalu (ustvari bi trebale biti drugi glasovi
komentari objavljenih lanaka, ali uglavnom degeneriraju na uzajamno
prepucavanje komentatora) koje se svode, po njegovim rijeima, na: Ivan Mari o Aktualiziramo: Brod i
drugi glasovi
prepirke na svjetonazorskoj razini, na razini moja boja je ljepa od tvoje,
bog ne postoji. Ukotac se hvata na razini detalja. Generalno se to svodi na
dva jarca na brvnu.
Cijenei miljenje prijatelja, s kojim sam uglavnom lijevo orijentirani
istomiljenik, ne mogu se s ovim sasvim sloiti. Svjetonazor postaje
Tjedni najitaniji
ishodite drutvenih promjena, a praksa biva kriterij istinitosti. Potrebno je
voditi rauna o dinamici, to najee komentatorima izbjegne, jer sve mjere
duljinom vlastitog ivota i egzistencijalnim interesima. Nacizam je drmao 12 Dajana Miklo predstavlja: Teo
godina, a socijalistika Jugoslavija je postojala svega 45 godina, U Haurdi, poduzetnik (Galerija)
pogledu drutveno-ekonomskih sistema raspon promjena se mjeri
stoljeima, to je period nedostupan shvaanjima veine, zarobljene u Tako to rade marketinki
sadanju stvarnost vlastitih koristi. Upravo stoga je povijest i magistra vitae profesionalci: s otvaranja najnovijeg
samo za naizgled najtupavije pojedince, sposobne sagledati mijene u cjelini. McDonaldsa u Slavonskom Brodu
Sve prolazi, a dok praksa ne kae svoju rije kriterij kojem treba vjerovati je
Tag Cloud Zemlja za klevetnike i nasilnike
etika. to malo tko priznaje, jer ako zakon kae da je legalno idove guititi
plinom to tu jo ima etika traiti? U tom smislu se ne radi o ravnopravnim
Biznis Broani Crkva Drutvo jarcima na brvnu, tim vie to sve vie ljudi irom svijeta to uvia. ini se
Vanja Krni: Potovana i dalje
nemate pojma!
Drava Ekologija Europa Ex da stvar ba i nije toliko banalna koliko moja je boja ljepa od tvoje. Nije
jednako zastupati ideju drutva s uzajamnom snoljivou i solidarnou
Jugoslavija Faizam Film Glazba Stribor Uzelac Schwendemann:
njegovih lanova, ili onu sa socijaldarvinistikim individualizmom. Naravno Plenkoviev ratimani dravni sklop
Gospodarstvo da se to ne moe dokazati ljudima bez morala, ali dokazuju leevi posijani ili Adaja svome edu tepa nakazice
Hrvatska Informiranje
putevima povijesti. to njima nije nikakav dokaz. Naalost, takvu raspravu
uglavnom rjeava metak, bez ikakve moje pobude da ga lino ispaljujem.
naa lijepa
Internet Intervju Kapitalizam Ispaljuje ga povijest. Za ratova, za revolucija, za jasenovaca, za
Knjievnost Knjievnost Kultura bleiburga, Shvatljivo je da ljudi to ne ele vidjeti, vjeno robujui nadi
koju nikako ne nau, jer ponovno zaprate pucnjevi. Nita pojedinci ne Tjedni najkomentiraniji
Likovnost Manjine Mediji
mogu zarad nesposobnosti gledanja veine dalje od ovog trenutka, a
Meunarodni odnosi
najdalje do kraja svojih ivota, za koje nikad nisu sigurni kako e skonati. Dajana Miklo predstavlja: Teo
Nacionalizam Novinari Novinarstvo
Od mnotva ideja koje nas zapljuskuju o bilo emu, tek neke imaju Haurdi, poduzetnik (Galerija) (
Obrazovanje Poezija Politiari 27 )
potencijalno odrivu i primjenljivu vrijednost. Primjenljivu, kratkorono u
Politike stranke Politika skladu s trenutanim interesima pojedinaca (diktiranih dresurom vladajuih
Povijest Psihologija elita), a dugorono pribliavanju moralnim, bojim zakonima. Ne kae Kratki popis Bidenovih
zaludu Kangrga: blagodati amerikog liderstva
Slavonski Brod Sloboda u demokratskom svijetu ( 25 )
Solidarnost Sport Svijet Umjetnost ovjek nije neto naprosto dano ili na-roeno (nitko se nije naprosto rodio
ovjekom, jer to je bitna karakteristika ivotinje, kojoj je dostatno da se
Vlada Zabava Zdravlje ivot Tako to rade marketinki
izlegne i da od mladuneta izraste u svoju punu zrelost, i to u skladu sa profesionalci: s otvaranja
Znanost svojom unaprijed danom i zadanom vrstom kao vlastitom prirodom, ona najnovijeg McDonald'sa u
jeste ta priroda, i bitno ostaje njoj primjerena). ovjeku to jednostavno nije Slavonskom Brodu ( 15 )
dano.
Sigurnosna provjera ovjekom se, dugorono i openito gledano, postaje a naravno da Vanja Krni: Potovana i dalje
kratkoroni i najvei prasci meu nama nee pomisliti da nisu ljudi. nemate pojma! ( 13 )
Praktino gledano, sasvim zadovoljavajue za kratkou njihova bivstvovanja
kroz eone ljudske povijesti, ali dugorono sasvim pogreno. Evolucijom se Stribor Uzelac Schwendemann:
ne mijenja samo materija (oblik bia), ve i njegov duh na koji se ljudi toliko Plenkoviev ratimani dravni
pozivaju, ne shvaajui ni to je on, niti njegove promjene. sklop ili Adaja svome edu
tepa nakazice naa lijepa ( 11 )
Vratimo se na mnotvu ideja koje zapljuskuju obale ljudskog duha. U
znanosti objektivni, a to znai realno provjerljivi zakljuci (makar stoljeima
nakon njihova formuliranja), poivaju na logiki doslijednim i sa stvarnosu
kompatibilnim aksiomima. Euklid nije morao pretpostaviti da je najkraa
udaljenost izmeu dvije toke duina, ali se to pokazalo u ljudskoj praksi (i
izgradnji cijele doskoranje civilizacije) najproduktivnijom pretpostavkom,
sve dok je zadovoljavala praktine ljudske potrebe. Prostor je euklidski,
ravan, i za njega vrijede aksiomi ovog matematikog genija. Vrijedilo je to

http://www.sbperiskop.net/kolumne/ladbab/ladislav-babic-na-etickom-brvnu#comment-59249 1/3
21. 09. 2017. Ladislav Babi: Na etikom brvnu SBPeriskop
stoljeima, dok praksa nije prisilila ljude dublje sagledati stvarnost, tako da
opa teorija relativnosti (a posebno kvantna teorija) zadravaju euklidsku
geometriju tek kao poseban sluaj openitijih naela. U jednom trenutku
povijesti, diktiranom promjenom ljudskih iskustava a time i novih potreba,
desio se kvantni skok u shvaanju, jo uvijek nerazumljiv i neprihvatljiv
veini ljudskog roda. Jer, tko je od nas letio svjetlosnim brzinama, ili imao
iskustva sa kvantnom pjenom? Na slian nain razvojem produkcionih
odnosa, diktiranim razvojem proizvodnih snaga, mijenjali su se drutveno-
ekonomski sustavi, to je bivalo praeno i razvojem moralnih naela od
kaotinih, ili bojom voljom inputiranih, do onih humanistikih koji ine
osnovu suvremene etike. Kvantnim skokovima, simboliki kazano, mijenjali
su se ekonomski sustavi u prihvatljivije svakodnevnoj ali i moralnoj praksi
ovjeanstva. Kao to obini lan robovlasnikog drutva nije, sem u
fantazmima svoje iskonske ljudskosti, mogao predvidjeti sistem ovjeniji od
onoga u kojem je u trenucima dokolice matario, tako i dananji prosjek
teko zamilja sustav humaniji prema svim pojedincima ljudskog roda. Oni
ive kao robovi uvjerenja o najboljem od sviju svjetova u kojem prebivaju,
to vrim lancima vezani za njega to su uspjenije eksploatacijom svoje
brae stekli materijalna bogatstva, ili dobrovoljnom prilagodbom
egzistencijalnoj nii, u koju nisu mada to ne razumiju vlastitom voljom
smjeteni.
A za dalekovidnog i moralnog stvora, etiki aksiomi u drutvenom podruju
jednako su razumljivi kao oni euklidski za matematiare i fiziare. S
jednakom pretpostavkom da e se (kad-tad) mijenjati, ali u jo humanijem
smjeru. Ne moe takvim ljudima biti jednakovrijedna pretpostavka
socijaldarvinistikog, kvazicivilizacijski ublaenog predatorskog
individualizma, svojstvena suvremenom kapitalizmu u humanistikom smislu
dovedenom do besmisla (to ne znai da u ekonomskom smislu nije
napredovao; uostalom to mu i uvjereni marksisti priznaju). Kao to govori
Igor Lasi:
treba razumjeti muku ekonomskih liberala koji su kroz 20. stoljee
decenijama iekivali globalni trijumf privremeno suspregnutog kapitalizma
te nesmetano otvaranje trita. Oni meu znak jednakosti izmeu
slobode trita i slobode drutva i propovijedaju da trite svima nudi ista
polazita i anse. Na primjedbu da praksa brutalno iznevjerava tu projekciju,
odgovaraju kako je to samo znak da trite jo nije posve osloboeno, inae
bi njegova nevidljiva ruka uredila sve drutvene odnose na najbolji nain. S
principom kompetitivnosti u prednjem planu, dakako, ali slobodi se mora
pogledati u oi za slabie tu ipak nema mjesta Buniti se protiv nasilja
diktature trita, k tome nemilosrdnog, a pristajati na sam kapitalizam koji
jedino i moe ustrajati na rastuoj trinoj dominaciji i eksploataciji slabijeg,
jeftina je kontradikcija.
Svi koji drukije shvaaju trenutnu stvarnost, ekstrapolirajui je na vjenost,
bioloki su prolazni kao i oni suprotnog svjetonazora (kao i drutveno-
ekonomski sustavi), ali iza potonjih ostaje ivjeti u praksi sve dominirajua
ideja humanih odnosa meu ljudima, dok od prvih ostaju tek marginalije o
protivljenjima takvim odnosima zbog egoistinih, socijalnom evolucijom
neprevazienih stavova. Tko profit stavlja ispred humanizma, preporuuje
batinu naspram ljudskosti. Ali batina ima dva kraja, zar ne?
Prisjeajui se stvarnih humanistikih predstavnika svoje vrste (Krlea,
Supek, Kangrga, Konstantinovi, Ki, Selimovi,), tek prigodno evocirajui
uspomenu na njih vlastite promocije radi kao njihovih epigona, ali bez
praktinog slijeenja njihovih tragova, cjelina odmie prema novom
kvantnom skoku, krvlju obojenom. Krv, navodno, nije voda ali samo kad je
rije o vlastitoj. ovjeanstvo je njome okupano, pa e (prilino sam
uvjeren) ponovno plivati u njoj na putu ka pravednijem drutvu. Uostalom,
dragi moji, za govor mrnje sudite svom Spasitelju koji vam je obeao
Armagedon, a ne autoru ovog teksta.

diogenpro

Like 0

7 comments Skip to comment form

Borej
18.09.2017 u 07:57 (UTC 2) Prijavite se za odgovor

Babiu kao rasnom novinskom/portalskom piscu povod da razvije svoje


identitetske zastave i zapone bitke za svoj stavove je sve. Tako ovdje jedna
prepiska inicira pravu provalu intelektualne snage u nastojanju da se svijet objasni
i, napose, promijeni..

Stalker
18.09.2017 u 09:02 (UTC 2) Prijavite se za odgovor

Da podvuem.

http://www.sbperiskop.net/kolumne/ladbab/ladislav-babic-na-etickom-brvnu#comment-59249 2/3
21. 09. 2017. Ladislav Babi: Na etikom brvnu SBPeriskop
to malo tko priznaje, jer ako zakon kae da je legalno idove guititi plinom to
tu jo ima etika traiti? U tom smislu se ne radi o ravnopravnim jarcima na brvnu,
tim vie to sve vie ljudi irom svijeta to uvia. ini se da stvar ba i nije toliko
banalna koliko moja je boja ljepa od tvoje. Nije jednako zastupati ideju drutva s
uzajamnom snoljivou i solidarnou njegovih lanova, ili onu sa
socijaldarvinistikim individualizmom. Naravno da se to ne moe dokazati ljudima
bez morala, ali dokazuju leevi posijani putevima povijesti. to njima nije nikakav
dokaz. Naalost, takvu raspravu uglavnom rjeava metak, bez ikakve moje
pobude da ga lino ispaljujem. Ispaljuje ga povijest. Za ratova, za revolucija, za
jasenovaca, za bleiburga, Shvatljivo je da ljudi to ne ele vidjeti, vjeno
robujui nadi koju nikako ne nau, jer ponovno zaprate pucnjevi. Nita pojedinci
ne mogu zarad nesposobnosti gledanja veine dalje od ovog trenutka, a najdalje
do kraja svojih ivota, za koje nikad nisu sigurni kako e skonati.

sitna
18.09.2017 u 09:36 (UTC 2) Prijavite se za odgovor

U boj, u boj za svjetonazor svoj!

Ivan Mari
18.09.2017 u 17:10 (UTC 2) Prijavite se za odgovor

ovjeanstvo je njome okupano, pa e (prilino sam uvjeren) ponovno plivati u njoj


na putu ka pravednijem drutvu. Uostalom, dragi moji, za govor mrnje sudite
svom Spasitelju koji vam je obeao Armagedon, a ne autoru ovog teksta.

Neminovno je da se i autoru teksta sudi.

Detroit
19.09.2017 u 12:07 (UTC 2) Prijavite se za odgovor

Ipak ima neke koristi od rasprava na portalima?

Popac
19.09.2017 u 16:38 (UTC 2) Prijavite se za odgovor

http://www.index.hr/vijesti/clanak/smrt-hrvatske-u-brojkama/995425.aspx

https://www.vecernji.hr/vijesti/vigilare-trazi-da-hnk-povuce-plakate-dosta-je-
frljicizacije-hrvatske-1195419

To j stvarnost sluajne, neetike drave u kojoj ivimo (Milanovi)

Frog
21.09.2017 u 14:17 (UTC 2) Prijavite se za odgovor

Odlian tekst, jasan , pitak i osvjeavajui. To je doprinos moguim promjena na


bolje.

Odgovori
Ukoliko elite ostaviti komentar, morate se prijaviti.

Opi uvjeti koritenja Pravila prenoenja sadraja Zatita privatnosti Impressum Kontakt Newsletter

Omogueno sa WordPress i Graphene Tema

http://www.sbperiskop.net/kolumne/ladbab/ladislav-babic-na-etickom-brvnu#comment-59249 3/3