You are on page 1of 9

SMK DATUK BENDAHARA

JALAN PEGAWAI
77000 JASIN, MELAKA

PELAN MENGAJAR – AMALI


( PRACTICAL LESSON PLAN )

KOD DAN NAMA


PROGRAM /
EE-320-2:2012 SINGLE PHASE ELECTRICAL INSTALLATION
PROGRAM’S CODE & & MAINTENANCE
NAME

TAHAP / LEVEL L2

NO. DAN TAJUK UNIT


KOMPETENSI /
EE-320-2:2012 - C02 SINGLE PHASE WIRING
COMPETENCY UNIT
NO. AND TITLE

1. IDENTIFY SINGLE PHASE WIRING SPECIFICATIONS


AND PROCEDURES
2. IDENTIFY SINGLE PHASE WIRING TOOLS, EQUIPMENT
AND MATERIALS
3. CARRY OUT WIRING ACTIVITIES
4. CARRY OUT SINGLE PHASE EARTHING SYSTEM
NO. DAN PENYATAAN
AKTIVITI KERJA / INSTALLATION
WORK ACTIVITIES NO. 5. CARRY OUT SINGLE PHASE DISTRIBUTION BOARD
AND STATEMENT (DB)(METALLIC OR INSULATED) INSTALLATION
6. CARRY OUT FITTING AND ACCESSORIES
INSTALLATION
7. CARRY OUT WIRING SYSTEM VISUAL INSPECTION
8. CARRY OUT DEAD CIRCUIT TEST
9. CARRY OUT LIVE CIRCUIT TEST
10. PREPARE SINGLE PHASE WORK ACTIVITIES REPORT
Muka Surat / Page : 1
NO. KOD/CODE NO. EE-320-2:2012-C02/ K (1/4) PM
Drp / of :9
TEMPOH /
TEMPAT / PLACE : NO. KOD / CODE NO.: Muka Surat / Page : 2
DURATION:
BILIK KULIAH EE-320-2:2012-C02/ K (1/4) PM Drp / Of :9
3 JAM

TAJUK / TITLE :
BUAT PENDAWAIAN PERMUKAAN TANPA AKSESORI
.

TUJUAN PENGAJARAN / INSTRUCTIONAL AIMS :

Pelatih-pelatih mesti boleh:-

1. Sediakan bahan dan peralatan


2. Lakar litar pendawaian tanpa aksesori berdasarkan litar yang disediakan dan lokasi untuk klip
pendawai
3. Potong klip pendawai
4. Buat pendawaian permukaan tanpa aksesori

ALAT BANTUAN MENGAJAR / NO. KOD /


TAJUK / TITLE
INSTRUCTIONAL AIDS CODE NO.

BAHAN PEMBELAJARAN / Kertas Kerja


C02/ K (1/4)
LEARNING MATERIALS EE-320-2:2012-C02/ K (1/4)

ALAT PANDANG DENGAR / POSTER P


AUDIO VISUAL AIDS WHITEBOARD WB

KUANTITI /
PERALATAN, KELENGKAPAN QUANTITY
DAN BAHAN /
TOOLS, EQUIPMENTS AND
MATERIALS KABEL 1.5 MM2 PVC/PVC - HITAM 12
KABEL 1.5 MM2 PVC - HIJAU 6
LEAD STRIP 1LB/ROLL 1
PAKU WIRING 50
PEMUKUL 1
PEMBARIS 1
KAPUR 1
PEMBENTUK KLIP PENDAWAI 1
CUTTER 1
Muka Surat / Page : 3
NO KOD / CODE NO : EE-320-2:2012-C02/ K (1/4) PM
Drp/ Of :9
ALAT
BANTUAN
AKTIVITI PENGAJARAN MASA /
MENGAJAR/
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) TIME
INSTRUCTI
ONAL AIDS

PERSEDIAAN / PREPARATION :

1. Selesakan pelatih dengan ucapan alu-aluan / tanya khabar /


pastikan keselesaan dalam kelas.
2. Semak senarai kehadiran
3. Tekan aspek disiplin / beri kerjasama / pakaian / merokok / telefon
bimbit / tata-tertib / kebersihan
4. Mulakan perbincangan dengan motivasi / perbincangan dua hala /
minta bertenang / ceria / jaga kesihatan
5. Dapatkan perhatian dan timbulkan minat kepada pelatih
- kaitkan idea / kemahiran dengan pengalaman kerja atau
pembelajaran lepas untuk dapatkan tajuk.

6. Nyatakan tajuk dan tuliskan di “White Board”


" BUAT PENDAWAIAN PERMUKAAN TANPA AKSESORI"
WB 10 minit

7. Berikan tujuan dan tuliskan di “White Board”


i. Sedia bahan dan peralatan
ii. Lakar litar pendawaian tanpa aksesori berdasarkan litar
yang disediakan dan lokasi untuk klip pendawai
iii. Potong klip pendawai
iv. Buat pendawaian permukaan tanpa aksesori

8. Nyatakan tujuan / kepentingan / faedah dari pelajaran ini.


9. Siasat pengetahuan pelatih berkenaan tajuk yang akan dipelajari
melalui sessi soal-jawab
- Pernahkah anda lihat / dengar / ikuti kursus dan sebagainya
Muka Surat / Page : 4
NO KOD / CODE NO : EE-320-2:2012-C02/ K (1/4) PM
Drp/ Of :9
ALAT
TOPIK
BANTUAN
PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN MASA /
MENGAJAR/
( INSTRUCTIONAL ( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) TIME
INSTRUCTI
TOPIC ) ONAL AIDS
PENYAMPAIAN / SIKAP, KESELAMATAN DAN
PRESENTATION : PERSEKITARAN/

ATTITUDE, SAFETY AND


ENVIRONMENTAL :

 Pastikan pakaian yang dipakai


bersesuaian dengan kerja yang
hendak dilakukan.
 Elakkan memakai barangan kemas.
 Sentiasa patuhi papan tanda
keselamatan WB 5 minit
 Elakkan bergurau semasa
melakukan kerja.
 Pastikan kawasan kerja selamat dari
sebarang bahaya.
 Berikan tumpuan pada kerja yang
hendak dilakukan.
 Merancang aktiviti sebelum
memulakan kerja.

1. Sediakan bahan 1.0 Sedia bahan dan peralatan P 5 minit


dan peralatan a) Kabel 1.5 mm2 PVC/PVC - Hitam
b) Kabel 1.5 mm2 PVC - Hijau
c) Lead strip 1lb/roll
d) Paku Wiring
e) Pemukul
f) Pembaris
g) Kapur
h) Pembentuk Klip Pendawai
i) Cutter
Muka Surat / Page : 5
NO KOD / CODE NO : EE-320-2:2012-C02/ K (1/4) PM
Drp/ Of :9
ALAT
TOPIK
BANTUAN
PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN MASA /
MENGAJAR/
( INSTRUCTIONAL ( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) TIME
INSTRUCTION
TOPIC ) AL AIDS

2. Lakar litar 2.0 Lakar litar pendawaian tanpa aksesori P 10 minit


pendawaian berdasarkan litar yang disediakan dan
lokasi untuk klip pendawai
tanpa aksesori
berdasarkan litar
yang disediakan
dan lokasi untuk
klip pendawai
P 10 minit
3. Potong klip 3.0 Potong Klip Pendawai
pendawai Langkah 1: Menanda klip pendawai
untuk 3 bilangan kabel (1.5mm2)

Langkah 2: Memotong klip pendawai


dengan menggunakan Pembentuk Klip
Pendawai

Langkah 3: Memeriksa samada klip


pendawai muat dengan kabel.
Muka Surat / Page : 6
NO KOD / CODE NO : EE-320-2:2012-C02/ K (1/4) PM
Drp/ Of :9
ALAT
TOPIK PENGAJARAN BANTUAN
AKTIVITI PENGAJARAN MASA /
( INSTRUCTIONAL MENGAJAR/
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) TIME
TOPIC ) INSTRUCTION
AL AIDS

4. Buat pendawaian 4.0 Buat pendawaian permukaan P 10 minit


permukaan tanpa tanpa aksesori
aksesori
Langkah 1: Tandakan garisan
mendatar di atas papan
pendawaian dengan
menggunakan kapur dan
pembaris mengikut ukuran.

Langkah 2 : Susun kabel


mengikut garisan yang telah di
lukis

Langkah 3: Pakukan klip


plumbum pada kabel sebelah
kiri
Muka Surat / Page : 7
NO KOD / CODE NO : EE-320-2:2012-C02/ K (1/4) PM
Drp/ Of :9
ALAT
TOPIK PENGAJARAN BANTUAN
AKTIVITI PENGAJARAN MASA /
( INSTRUCTIONAL MENGAJAR/
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) TIME
TOPIC ) INSTRUCTION
AL AIDS

Langkah 4: Luruskan kabel


dengan menggunakan pemukul
pendawaian.

Langkah 5: Pakukan klip


plumbum

Langkah 6: Kerja pendawaian


permukaan yang telah selesai
Muka Surat / Page : 8
NO KOD / CODE NO : EE-320-2:2012-C02/ K (1/4) PM
Drp/ Of :9
ALAT
BANTUAN
AKTIVITI PENGAJARAN MASA /
MENGAJAR/
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) TIME
INSTRUCTION
AL AIDS

PENGGUNAAN/ APPLICATION :

1. Edarkan Kertas Kerja .


2. Beri masa untuk pelatih membaca dan memahami Kertas
Kerja yang diberi.
3. Arahkan pelatih melakukan kerja dari mula hingga akhir.
4. Beri penekanan kepada kriteria semakan yang terkandung
didalam Senarai Semak ( Checklist ).
5. Bantu pelatih supaya mereka berjaya membuatnya dengan
baik.
6. Uji kefahaman pelatih dengan beberapa soalan berkaitan
dengan kerja yang dibuat
C02/ K (1/4) 10 minit

S1 : Apakah bahan yang di perlukan dalam pendawaian


permukaan?
J1 :
a) Kabel 1.5 mm2 PVC/PVC - Hitam
b) Kabel 1.5 mm2 PVC - Hijau
c) Lead strip 1lb/roll
d) Paku Wiring

S2 : Apakah peralatan yang digunakan untuk memotong klip


pendawai?
J2 : Pembentuk Klip Pendawai
Muka Surat / Page : 9
NO KOD / CODE NO : EE-320-2:2012-C02/ K (1/4) PM
Drp/ Of :9
ALAT
BANTUAN
AKTIVITI PENGAJARAN MASA /
MENGAJAR/
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) TIME
INSTRUCTION
AL AIDS

PENGESAHAN / CONFIRMATION :

1. Beri arahan dengan jelas tugas pelatih untuk


melaksanakan tugasan tersebut dengan merujuk Kertas
Kerja yang di beri

2. Beri peluang kepada pelatih untuk mendapat penjelasan


atau bertanya.

3. Maklumkan bila MULA.

4. Maklumkan masa hampir TAMAT dan masa tamat.

5. Arahkan pelatih mengemas tempat kerja

C02/ K (1/4) 120 minit


6. Komen dan bincang pencapaian / masalah yang dihadapi
oleh pelatih dengan menyemak hasil kerja mereka dengan
menggunakan senarai semak.
 Markah keterampilan : minimum 60 %

7. Bincang perkara penting mengenai apa yang telah diajar,


faedahnya dan minta bersedia untuk tajuk yang akan
datang

8. Beritahu tajuk pelajaran yang akan datang dan minta


bersedia.
 TAJUK : BUAT PENDAWAIAN TERSEMBUNYI

9. Ucap salam.