You are on page 1of 5

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Oι Κ ΑΤΑΛΑΝΟΙ Σ ΤΟ Α ΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠPIN / 9

ΟΙ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ
Καταλονία Αυτή η «ρωγμή»
δεν θα κλείσει εύκολα
n ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δ
ραματικές αναμένονται και την γαλύτερη χώρα και οικονομία, παρουσιάζε- Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν γερμανοί και
ερχόμενη εβδομάδα οι εξελίξεις ται ως το μεγάλο success story των μνημονί- γάλλοι σοσιαλδημοκράτες πρόδωσαν την τάξη
στην Καταλονία, καθώς την Τρί- ων, ενώ η κατάληξη της υπόθεσης της κατα- τους για να υπερασπίσουν τα συμφέροντά των
τη η κυβέρνησή της είναι πολύ λανικής ανεξαρτησίας θα στείλει σαφές μήνυ- αστών ομοεθνών τους. Διαφέρει από τον εθνι-
πιθανό να προχωρήσει στην μα και προς άλλες περιοχές της Ευρώπης με κισμό των Σκοτσέζων, των Φλαμανδών και της
ανακήρυξη της ανεξαρτησίας. Φυσικά, ο Ρα- παρόμοια προβλήματα. Λίγκας του (ιταλικού) Βορρά. Δεν έχει μεγάλη
χόι και το «βαθύ κράτος» της Ισπανίας δεν πρό- Το μεγάλο βάθος και οι δυνητικές συνέ- σχέση ούτε με το Κόσοβο ή το πρόσφατο δη-
κειται να επιτρέψουν κάτι τέτοιο, ούτε θα μπουν πειες για την Ισπανία και την ΕΕ είναι εκείνα μοψήφισμα των Κούρδων του βόρειου Ιράκ.
σε ισότιμες διαπραγματεύσεις. Όπως, άλλω- τα στοιχεία που επιβάλλουν τη στάση μηδενι- Στην Καταλονία σήμερα, υπάρχουν και
στε, διεμήνυσε ο πρωθυπουργός και ξεκαθά- κής ανοχής από την κυβέρνησης Ραχόι, αλ- δρουν ταυτόχρονα και ιδιόμορφα δύο δυαδι-
ρισε η Ελ Παΐς (η «ναυαρχίδα» των ισπανικών λά και τις Βρυξέλλες. Για τον ίδιο ακριβώς λό- κές εξουσίες: Η μία ανάμεσα στις κυβερνήσεις
ΜΜΕ), δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος εάν γο, είναι τουλάχιστον αφελείς όσοι επιχειρούν Βαρκελώνης και Μαδρίτης, όπου η δεύτερη
πρώτα οι Καταλανοί δεν αποκηρύξουν το δη- να διαχωρίσουν την κρατική καταστολή από έχει σαφές πλεονέκτημα και περισσότερα όπλα
μοψήφισμα και δεν δηλώσουν υποταγή στην την αιτία που την προκαλεί. Πολύ απλά, διό- – ειδικά καθώς σημαντικό τμήμα των καταλα-
Παρά το μαζικό και ελπιδοφόρο κεντρική εξουσία. τι οι έχοντες το μονοπώλιο της βίας κάνουν νών καπιταλιστών έχει αποκηρύξει την ανε-
Η μεταφορά ισχυρών στρατιωτικών και χρήση της προκειμένου να υπερασπίσουν τα ξαρτησία, φοβούμενο τις συνέπειές της, όπως
κίνημα πολιτικής ανυπακοής, αστυνομικών δυνάμεων στα περίχωρα της ζωτικά συμφέροντα εκείνων που υπηρετούν δείχνει η στάση του συνδέσμου βιομηχάνων
Βαρκελώνης προαναγγέλει ένα νέο γύρο – όταν διακυβεύονται, δεν υπάρχει διάλογος και οι αποφάσεις τραπεζών και επιχειρήσεων
η συγκρότηση μιας άγριας καταστολής, με μαζικές συλλήψεις στο και δημοκρατία. να απομακρύνουν εκβιαστικά την έδρα τους.
στρατόπεδο των αυτονομιστών από κάθε πτέ- Αν, όμως, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για Η άλλη εμφανίζεται στο εσωτερικό του
Δημοκρατίας της Καταλονίας ρυγά του – από την ακραία εθνικιστική μέχρι το αστικό κράτος, δεν συμβαίνει το ίδιο στην ίδιου του κινήματος, ανάμεσα σε αστούς και
με εργατικά χαρακτηριστικά την αντικαπιταλιστική. Μάλιστα, δεν αποκλεί- απέναντι πλευρά, όπου αρκετοί προσπαθούν μικροαστούς εθνικιστές και το ταξικά πιο συ-
εται να ενεργοποιηθεί το περιβόητο άρθρο 155 να ξεμπερδέψουν με στερεότυπα σχήματα: Το νειδητό τμήμα, που βλέπει την ανεξαρτησία άρ-
μοιάζει μακρινή. του συντάγματος του 1978, που πρακτικά συ- ΚΚΕ είδε διαμάχη μεταξύ αστικών τάξεων που ρηκτα δεμένη με τον αγώνα εναντίον του κεφα-
νεπάγεται την κήρυξη της Καταλονίας σε κα- παραπλανά τον λαό. Όχι στην ανεξαρτησία και λαιοκρατικού εκμεταλλευτικού συστήματος. Η
Όμως, η αντικαπιταλιστική, τάσταση έκτακτης ανάγκης, με επιβολή στρα- ναι στη διερυμένη αυτονομία στο πλαίσιο μιας διαπάλη είναι σκληρή και η πρώτη συνιστώ-
τιωτικού νόμου. ομοσπονδίας και ενός νέου συντάγματος, είναι σα πιέζεται ασφυκτικά και δεν μπορεί να φτά-
επαναστατική πτέρυγα Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την η «λεπτή ισορρροπία» που προβάλλουν το ΚΚ σει στον συμβιβασμό που θα επιθυμούσε, εξαι-
έχει κάθε λόγο να τα δίνει τροπή που θα λάβουν τελικώς τα γεγονότα,
τα όσα συμβαίνουν στην Καταλονία αποτε-
Ισπανίας και μεγάλο τμήμα των Podemos. Το
δικαίωμα στην αυτοδιάθεση είναι ιερό, απαρα-
τίας της ισχυρής παρέμβασης της δεύτερης.
Παρ’ όλα αυτά, διατηρεί το προβάδισμα, λόγω
όλα στο πλαίσιο του κινήματος λούν τη σοβαρότερη κρίση για το αστικό κρά- βίαστο και υπέρτερο, διαμηνύουν οι εθνικιστές και της αναποφασιστικότητας και ατολμίας της
τος της Ισπανίας μετά το τέλος της δικτατορίας (μαζί και τμήματα της Αριστεράς). Άλλοι ισχυ- άλλης πλευράς να το πάει μέχρι τέλους – που
για την ανεξαρτησία, του Φράνκο. Μια κρίση η οποία διαπερνά όλα ρίζονται ότι παρά τις αντιθέσεις και τους κινδύ- εκφράζεται και στις κυβερνητικές αυταπάτες.
τα επίπεδά του, φέρνοντας στην επιφάνεια αντι- νους, στην Καταλονία βρίσκεται σε εξέλιξη μια Είναι χαρακτηριστικό, από αυτή την άπο-
διεκδικώντας καθημερινά θέσεις (οικονομικές, εθνοτικές, δημοκρατικές δημοκρατική επανάσταση που μπορεί να εξε- ψη, το επιχείρημα που χρησιμοποίησε πρό-
κ.λπ.) που παραμένουν άλυτες, έχοντας βαθιές λιχθεί σε μια εργατική δημοκρατία. σφατα το στέλεχος του CUP, Πάου Λιόντς
και επίμονα την ηγεμονία ρίζες στις ιστορικές, εθνικές και ταξικές, παρα- Απέναντι σε αυτήν την εικόνα, δεν μπορού- σε δημόσιο διάλογό του με την εμβληματική
και χτίζοντας «κάστρα» δόσεις του ισπανικού λαού, αλλά και στη συ-
γκρότηση και διάρθρωση της βάσης και του
με παρά να ανατρέξουμε στην αναφορά του Λέ-
νιν για «τη συγκεκριμένη ανάλυση της συγκε-
μορφή του ΚΚ, Αλμπέρτο Γκαρθόν: «Υπάρ-
χει μια εναλλακτική στη θεσμική σφαίρα που
για τον επόμενο γύρο της εποικοδομήματος του ισπανικού καπιταλισμού. κριμένης κατάστασης» ως τη «ζωντανή ψυχή έχει τη δυναμική να καταστεί ηγεμονική στην
Παράλληλα, η κρίση αυτή συνιστά μια του μαρξισμού». Και να λάβουμε θέση με κριτή- Καταλανική Δημοκρατία: Ο συνδυασμός της
αναμέτρησης —που θα έρθει νέα σοβαρή δοκιμασία –σοβαρότερη από το ριο, πάντοτε, τη δημιουργία ευνοϊκότερων συν- Catalunya en Comú (του «παραρτήματος» των
Brexit– για το εγχείρημα της ευρωπαϊκής κα- θηκών για το «ημέτερο» στρατόπεδο στο πε- Podemos), της Esquerra Republicana (των
σύντομα από τη στιγμή πιταλιστικής ολοκλήρωσης, της ΕΕ και του ευ- δίο της ταξικής πάλης. Έτσι, η κατάσταση στην εθνικιστών σοσιαλδημοκρατών) και του CUP».
που θα τελειώσει αυτός ρώ. Η Ισπανία, άλλωστε, είναι η τέταρτη με- Καταλονία δεν είναι ίδια με την περίοδο του Η σύγκρουση, όμως, συνεχίζεται.
10 / ΠPIN Oι Κ ΑΤΑΛΑΝΟΙ Σ ΤΟ Α ΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

n ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ

Καπιταλιστική κρίση Η μάχη της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς είναι να δώσει ταξική και δημοκρατική κατεύθυνση στο κίνημα αυτό,
και εθνικά ζητήματα να οικοδομήσει τις ανεξάρτητες μορφές δράσης της εργατικής τάξης, να αναπτύξει την ταξική πάλη
n ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ εντός του κινήματος. Προτάσσοντας την ανάγκη για μια «ανεξάρτητη Καταλονία στα χέρια του λαού της»,
Οι συγκλονιστικές εξελίξεις στην Καταλονία
μπορεί να επικοινωνήσει βαθύτερα με το αίτημα για μια «Ισπανία στα χέρια των λαών της».
έχουν ανοίξει ένα κύκλο μεγάλων ερωτημάτων
γύρω από το σύγχρονο εθνικό ζήτημα και την
στάση μας απέναντί του. Στις Θέσεις για το
4ο Συνέδριο του ΝΑΡ υπάρχει η εκτίμηση ότι
«απαιτείται ταξική διεθνιστική οπτική για τα
σύγχρονα εθνικά προβλήματα που αναφύονται
από τον καπιταλισμό της εποχής μας ή για
παλιότερα άλυτα που αποκτούν νέα διάσταση
σήμερα (πχ κουρδικό, παλαιστινιακό, αλλά και
περιοχών της Ευρώπης πχ Καταλονία, Xώρα
των Βάσκων)». Γιατί, όμως «αναφύονται»
σύγχρονα εθνικά προβλήματα;
Το έδαφος στο οποίο δημιουργείται και
αναπτύσσεται το σύγχρονο εθνικό ζήτημα
είναι αυτό της κρίσης του ολοκληρωτικού
καπιταλισμού. Η σημερινή ιστορική
δομική κρίση παροξύνει πρώτα από όλα
την αντίθεση κεφάλαιο-εργασία με την
εξάπλωση της τεράστιας φτώχιας και των
χαοτικών ανισοτήτων. Οδηγεί σε όξυνση
των ανταγωνισμών ανάμεσα στις αστικές

Η ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ
τάξεις, τα ιμπεριαλιστικά κέντρα, τα κράτη
και τους συνασπισμούς τους, δυναμώνοντας
τον πολεμικό κίνδυνο και οδηγώντας σε
κρίση τις καπιταλιστικές ολοκληρώσεις

ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ
και τους θεσμούς τους (βλέπε ΕΕ). Τέλος
οξύνει την απόσταση και τις αντιθέσεις
στο εσωτερικό των χωρών, ανάμεσα στους
«πόλους» καπιταλιστικής ανάπτυξης και τις
περιοχές που «μένουν πίσω» και περνούν στο
περιθώριο.

Η
Στην περίοδο της κεϋνσιανής ρύθμισης,
όταν το αστικό κράτος είχε έναν ισχυρό κατεύθυνση που παίρνουν τα ταρχάς ξέρουμε ποιοι είναι απέναντι! Η κυβέρ- νε τους ισπανούς «αγανακτισμένους», έφτια-
αναδιανεμητικό ρόλο, παράλληλα με το κινήματα αυτά εξαρτάται από νηση Ραχόι. Ο βασιλιάς και όλο το βαθύ κρά- ξε επιτροπές υπεράσπισης του δημοψηφίσμα-
«κοινωνικό συμβόλαιο», προσπαθούσε να πολλούς παράγοντες. Εξαρτά- τος και το πολιτικό σύστημα. Η Ευρωπαϊκή τος, οργάνωσε τον κόσμο και όταν ήρθε η ώρα,
συγκροτήσει και ένα «εθνικό συμβόλαιο», να ται πριν από όλα από τον ταξι- Επιτροπή, η οποία φρόντισε να υπερασπι- ήταν αυτοί που στάθηκαν απέναντι στην ισπα-
ομογενοποιήσει τον «εθνικό χώρο». κό συσχετισμό στο εσωτερικό στεί την «ενότητα της Ισπανίας», χωρίς φυσι- νική αστυνομία, παίρνοντας στα χέρια τους την
Ο θρίαμβος των δυνάμεων της αγοράς, τους, αλλά και –ισχυρά– από την πολιτιστική κά να καταδικάσει τη βία του ισπανικού κρά- υπόθεση της δημοκρατίας και του αυτοκαθο-
η απόσυρση του κράτους από τον και εθνική ταυτότητα, τις ιστορικές παραδόσεις τους στην κατάπνιξη της θέλησης του καταλα- ρισμού.
αναδιανεμητικό του ρόλο οξύνει αυτές τις ακόμα και τις διεθνείς σχέσεις. Δεν είναι μονο- νικού λαού. Και τέλος η αστική τάξη της Ισπα- Η είσοδος του λαϊκού παράγοντα στο προ-
ανισότητες στο έπακρο. Δεν είναι φυσικά σήμαντη. Μπορεί να γίνουν λίπασμα για την νίας. Όλη η αστική τάξη; Ναι, όλη! Γιατί η με- σκήνιο δεν είναι αρκετή για να διεκδικήσει ένα
τυχαία τα κινήματα για την ανεξαρτησία της αναβίωση ενός σύγχρονου ρατσισμού/εθνι- γάλη καταλανική αστική τάξη (οι τραπεζίτες και ρεύμα αυτοτελή ρόλο, πόσο μάλλον την ηγε-
Σκοτίας, η κατάσταση στο Βέλγιο, η μόνιμη κισμού/φονταμενταλισμού, μπορεί όμως να οι βιομήχανοι), όπως όλα δείχνουν είναι άρρη- μονία σε ένα τέτοιο κίνημα. Δεν φτάνει να απο-
κατάσταση οιονεί διάσπασης του ιταλικού γίνει και έδαφος μια ισχυρής ριζοσπαστικο- κτα δεμένη με το ισπανικό κράτος, γιατί αποτε- τελείς την πιο μαχητική πτέρυγα ενός εθνι-
κράτους σε Βορρά και Νότο και φυσικά τα ποίησης των λαϊκών τάξεων, μαζικής διεκδί- λεί τη βάση εφόρμησής της στην ευρωπαϊκή κού κινήματος. Η μάχη της αντικαπιταλιστι-
συγκλονιστικά γεγονότα στην Καταλονία. κησης του δικαιώματος στον αυτοκαθορισμό και παγκόσμια αρένα και δεν θέλει να αδυνατί- κής Αριστεράς είναι να δώσει ταξική και δη-
Ακόμα και στην καρδιά του καπιταλισμού, τους, βαθύτερης συνείδησης ότι δεν πρόκει- σει αυτή τη βάση στο όνομα μιας αβέβαιης πε- μοκρατική κατεύθυνση στο κίνημα αυτό, να οι-
στην ίδια τη Γερμανία, με το πιο σύγχρονο ται απλά για το χρώμα της σημαίας, αλλά πά- ριπέτειας προς την ανεξαρτησία. Κάποια επα- κοδομήσει τις ανεξάρτητες μορφές δράσης της
και ισχυρό κράτος στον πλανήτη, η ενίσχυση νω από όλα για τα δικά τους δι- εργατικής τάξης, να αναπτύξει
του Afd έγινε κυρίως στην Ανατολή, γιατί καιώματα και ανάγκες. την ταξική πάλη εντός του κινή-
το γερμανικό κεφάλαιο διατήρησε το ρήγμα Δεν μπορεί ποτέ κανείς να ματος. Προτάσσοντας την ανά-
Ανατολής-Δύσης για να εξασφαλίσει φτηνό υποτιμήσει την τεράστια σημα- Το δημοψήφισμα πήρε αυτή την τροπή λόγω γκη για μια «ανεξάρτητη Κατα-
εργατικό δυναμικό στην καπιταλιστική του σία της διεκδίκησης του δικαιώ- λονία στα χέρια του λαού της»
εποποιία. ματος του αυτοκαθορισμού, της
της εισόδου του λαϊκού παράγοντα στο προσκήνιο μπορεί κανείς να επικοινωνή-
Πάνω στο έδαφος της όξυνσης αυτών ακριβώς ιστορίας, της συνείδησης σε κά- σει βαθύτερα με το αίτημα για
των αντιθέσεων θα ξεσπούν αναγκαστικά και θε τέτοιο κίνημα. Τα κινήματα μια «Ισπανία στα χέρια των λα-
αναπόφευκτα μεγάλα κινήματα. Κινήματα δεν δημιουργούνται σε κενό χώρου και χρό- ναδιαπραγμάτευση ίσως. Απόσχιση όχι. Αυτό ών της» όπου η απόσχιση και η ένωση θα εί-
με φυσιογνωμία διαταξική, πολυποίκιλα νου. Δεν οικοδομούνται από τα «καθαρά τα- δεν αποκλείει το γεγονός ότι υπάρχουν άλλες ναι δικαίωμα και δεν θα επιβάλλεται από το
αντιφατικά. Κινήματα στα οποία θα ξικά ζητήματα». Αντίθετα διαμεσολαβούνται αστικές μερίδες με ισχυρότερη τοπική διασύν- μαύρο μέτωπο της «ενότητας του ισπανικού
συνυπάρχουν η αστική τάξη μιας περιοχής και προσδιορίζονται σε σημαντικό βαθμό από δεση, ισχυρά μεσαία ή και μικροαστικά στρώ- κράτους» των αστών, των φασιστών, του πά-
ή ορισμένες αστικές μερίδες, με τα εργατικά όλα τα παραπάνω. ματα (που όλα αυτά αποτελούν κομμάτια της πα και του βασιλιά.
και μικροαστικά στρώματα που πολλές φορές Στην περίπτωση της Καταλονίας έχουμε αστικής πυραμίδας) τα οποία σπρώχνουν πιο «Το δικαίωμα στην εθνική, δημοκρατική
βρίσκουν μέσα από το «εθνικό ζήτημα» μια μια τέτοια περίπτωση. Η αντίθεση δεν είναι με μακριά την αστική κυβέρνηση της Καταλονίας. αυτοδιάθεση και στον αυτοκαθορισμό δένε-
ρωγμή, να εκφράσουν τη βαθιά κοινωνική τις άλλες φτωχότερες περιοχές της Ισπανίας, Όμως το δημοψήφισμα πήρε αυτή την τρο- ται πιο άμεσα στην εποχή του ολοκληρωτικού
τους δυσαρέσκεια, ένα διάδρομο να βγει η αλλά με την «Μαδρίτη» και ό,τι αυτή εκφρά- πή, έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο λόγω καπιταλισμού με τον ταξικό διεθνιστικό αγώ-
«κοινωνική λάβα» προς την επιφάνεια της ζει. Τη διαρκή και κανιβαλική αστική επίθεση, της εισόδου του λαϊκού παράγοντα στο προ- να ενάντια στην αστική τάξη κάθε χώρας, στις
ιστορίας. Και όπως κάθε ηφαίστειο, όταν την αντιδραστική βασιλεία, τον αναχρονιστικό σκήνιο! Την πήρε γιατί τις τελευταίας βδομά- ολοκληρώσεις και τους συνασπισμούς του κε-
εκρήγνυται, η καθαρή λάβα συμπαρασύρει καθολικισμό, το πνεύμα του «φρανκισμού»! δες, σύμφωνα με τις ειδήσεις που έχουμε, χι- φαλαίου», γράφουν οι Θέσεις της ΠΕ για το
μαζί της στάχτη, πέτρες και ό,τι άλλο έχει Θέλει σοβαρή μελέτη για τη διάταξη των λιάδες επιτροπές από εργαζόμενους και αγω- 4ο Συνέδριο του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική
συσσωρευτεί στα κατάβαθα της γης. ταξικών δυνάμεων μέσα στο κίνημα αυτό. Κα- νιστές των κινημάτων, από τον κόσμο που έκα- Απελευθέρωση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Oι Κ ΑΤΑΛΑΝΟΙ Σ ΤΟ Α ΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠPIN / 11

n ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ ΣΤΆΣΗ ΚΟΜΜΆΤΩΝ
Ο Πρόεδρος, το ΚΚΕ,
Η ΕΕ δεν παρέκκλινε. Απλώς στα «δύσκολα» δεν έχει περιθώρια να αμπαλάρει με κάποια «κομψότητα» τη βαθύτατη οι φρανκιστές και οι «άλλοι»
αντιδημοκρατικότητά της. Δεν ήταν, άλλωστε, η πρώτη φορά που η διενέργεια ενός δημοψηφίσματος επιβεβαίωσε n ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ
την αλλεργία της σε κάτι τέτοια …«οχλοκρατικά». Ούτε χρειάζεται να υπενθυμίσουμε πόσα προγραμματισμένα Με θέσεις δανεισμένες από το επιχειρηματο-
δημοψηφίσματα για το «ευρωσύνταγμα» ακυρώθηκαν το 2005, όταν επικράτησε το «όχι» σε Γαλλία και Ολλανδία… λόγιο της ΕΕ «για κάθε απόχρωση και κάθε διάθε-
ση», τοποθετήθηκαν τα ελληνικά κόμματα σχετι-
κά με το δημοψήφισμα στην Καταλονία, τη γιγά-

Ο ΕΥΡΩ-ΦΑΡΙΣΑΪΣΜΌΣ ΚΑΛΎΠΤΕΙ
ντια καταστολή και τις πολιτικές εξελίξεις. Ακόμα
και το ΚΚΕ «πλάνισε» τις προεξοχές με την κλασι-
κή εξήγησή του γι’ αυτό που συμβαίνει στους κόλ-
πους της ΕΕ. Πλην αυτού, κανένα από τα κόμματα

ΤΟΝ ΗΜΙ-ΦΡΑΝΚΙΣΜΌ…
που μέσες-άκρες είχε στηρίξει στο παρελθόν ακό-
μα και τον πόλεμο στα Βαλκάνια στο όνομα της αυ-
τοδιάθεσης, δεν δείχνει να έχει τις ίδιες, κίβδηλες
έστω, ευαισθησίες σήμερα, που η πολιτική ενότη-
τα της ΕΕ ακολουθεί τη νομισματική στο πεδίο της
ανεκδοτολογίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά τάχθηκε κα-

Π
τά του σκοπού του δημοψηφίσματος, όχι φυσικά
λαστικές σφαίρες. Κτηνώδης μελιώσει και συνταγματικά έναν ακόμη ωμότε- τοιος διαιτητής: Να πει ευθαρσώς ποιο είναι το από εργατική θέση, αλλά από αυτή της ΕΕ. Η βασι-
αστυνομική βία. Αιμόφυρ- ρο κυβερνητικό-κρατικό αυταρχισμό, δεν νομί- μόνο αποτέλεσμα που ο ίδιος θα επέτρεπε. Ε, κή διαφωνία του είναι η πολιτική πρακτική Ραχόι
τες, ξυλοκοπημένες ηλικιω- ζουμε ότι οι Βρυξέλλες θα τον «καθαγιάσουν», το έκανε η Κομισιόν. Με τη φράση «είναι καιροί και η έκταση της καταστολής. Δια στόματος υπεύ-
μένες γυναίκες. Αστυνομικοί με το σκεπτικό ότι η συνταγματική τάξη, καλή για ενότητα και σταθερότητα, όχι για διαίρεση θυνου Διεθνών Σχέσεων Γιάννη Μπουρνού, η κρι-
που πηδούσαν πάνω σε πε- ή κακή, είναι «ιερή». «Καθαγιάζουν» όμως τον και πολυδιάσπαση». Έλα όμως που οι άνθρω- τική ήταν ότι τα ΜΑΤ «δεν βοηθούν στην εξεύρεση
σμένα κορμιά Καταλανών, σαν πρωταγωνιστές Ραχόι, που κυβερνά και μια μεγάλη χώρα-μέ- ποι επιμένουν να αποφασίζουν οι ίδιοι τι συνι- λύσης». Όσο για το ρόλο της ΕΕ που στηρίζει ανα-
κινηματογραφικών σκηνών κατς. Εισβολές σε λος της «λαμπρής» αυτής Ένωσης. στά –κάθε φορά και σε κάθε περίπτωση– ωφέ- φανδόν την πολιτική Ραχόι, η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ
εκλογικά κέντρα και αρπαγές καλπών. Αλλά, ας Όσοι γνωρίζουν το «καταλανικό» έστω και λιμη ενότητα και τι ασφυκτικό «μαντρί». Οι Σκο- είναι ωχρή. «Η Ευρώπη οδηγείται σε επικίνδυνες
μην υπερβάλλουμε… Όλα αυτά δεν ήταν τσέζοι ψήφισαν, οι Βρετανοί ψήφισαν ατραπούς μέσω της επιμονής από διάφορες εθνι-
παρά ένα «εσωτερικό θέμα της Ισπανί- (για το Brexit), οι κοινωνίες μάλλον θα κές κυβερνήσεις αλλά και της ηγεσίας σε μία πολύ
ας», η κυβέρνηση της οποίας, έστω κι αν συνεχίζουν να αντιδρούν στην ιδέα ότι σκληρή αντιμετώπιση των κοινωνικών αιτημάτων»,
το …παράκανε λιγάκι (όσο πατάει η γά- οφείλουν να είναι μαριονέτες. αναφέρει. Βέβαια, η ΕΕ δεν κάνει μόνο αυτό αλλά
τα ή, έστω, όσο ποδοπατάνε οι Ισπανοί Αλλά, είπαμε, τουλάχιστον δια- συνεργάζεται στενά σε διάφορες χώρες, άμεσα και
αστυνομικοί), απλώς αντέδρασε στη δι- πιστώνουμε ότι γίνονται «θαύματα»: έμμεσα, ακόμα και με νεοναζιστικές παραστρατιω-
ενέργεια ενός «παράνομου δημοψηφί- Μπορεί η ΕΕ να υποχρέωσε π.χ. τις ελ- τικές ομάδες για να επιβάλλει την πολιτική της… Το
σματος». Τάδε έφη Κομισιόν. Το αηδι- ληνικές αρχές –προ ολίγων μηνών– να ενδιαφέρον είναι ότι παρόμοια στάση κράτησε ο εκ-
αστικό διευθυντήριο του εμετικού «θε- απαλλάξουν τα μέλη και τους εμπειρο- πρόσωπος της ΝΔ, Κουμουτσάκος, ο οποίος άσκησε
σμικού» τέρατος, που ακούει στο όνομα γνώμονες του ΤΑΙΠΕΔ από τις κατη- κριτική για τη βία — μια ενδιαφέρουσα διαφοροποί-
«Ευρωπαϊκή Ένωση». γορίες για το εξωφρενικό σκάνδαλο των ηση, καθώς ο Ραχόι θεωρούνταν από τον Σαμαρά
Στο κλασικό δίλημμα «να γελάσεις 28 ακινήτων του Δημοσίου, μπορεί να ένας από τους «σωματοφύλακες» της ευρωπαϊκής
ή να εξοργιστείς», την τελική απάντηση αναιρέθηκε το παραπεμπτικό βούλευμα Δεξιάς, μαζί με τον Κάμερον. Business as usual εί-
συνήθως την καθορίζουν τα ακριβή έρ- του Συμβουλίου Εφετών και μάλιστα ναι όμως η υπόθεση για το ακροδεξιό κομμάτι της
γα ή λόγια εκείνων, εναντίον των οποί- λίγες ώρες αφ’ ότου προηγήθηκε τελε- ΝΔ και τον ίδιο τον πρόεδρό της, που δεν ιντριγκά-
ων θα στραφεί είτε ο σαρκασμός είτε ο σίγραφο του αντιπροέδρου της Κομι- ρονται από επεισόδια, αν δεν γίνονται στη …Βενε-
θυμός. Όχι όμως μόνα τους, αλλά σε συ- Όσοι ακόμη πιστεύουν ότι η ΕΕ σιόν, Ντομπρόβσκις (ο απόλυτος εξευ- ζουέλα! Τη «φιλελεύθερη αμηχανία» έσπασε η στά-
νάρτηση με τη δυναμική και την τραχύ- τελισμός της μνημονιακής μπανανίας), ση του, «ήπιου» κατά τα άλλα, προέδρου Παυλόπου-
τητα των γεγονότων. Κάπως έτσι, πριν κάποια στιγμή θα «ανακτήσει» αλλά όχι, η «αγία ευρωπαϊκή οικογέ- λου, ο οποίος βγήκε κυριολεκτικά …βασιλικότερος
από την αιμόφυρτη Κυριακή της Κα-
ταλονίας είχες περιθώρια να αφήσεις
μια –εσαεί ανύπαρκτη– αγιοσύνη, νεια» δεν έχασε πλήρως τον σεβασμό
της προς τις «κατά τόπους» δικαστικές
του βασιλέως, μιας και στην ανακοίνωσή του σχεδόν
μεταφράζει στα ελληνικά τη θέση του βασιλιά Φί-
το χειλάκι σου να «σκάσει», όταν διαπί-
στωνες π.χ. ότι «έσκαγαν» οι αξιωματού-
δεν έχουν πια δικαιολογίες εξουσίες. Παρατηρούσε ψύχραιμη τους
ισπανούς αστυνομικούς να ανοίγουν
λιππου και του Ραχόι: «παράνομο και ουσιαστικώς
ανυπόστατο το δημοψήφισμα». Το ΠΑΣΟΚ περιορί-
χοι της ΕΕ από την αγωνία τους για το κεφάλια και να ρίχνουν πλαστικές σφαί- στηκε και αυτό σε μια γενικόλογη καταδίκη της βίας,
αν θα επιβαλλόταν το ισπανικό σύνταγμα «καθ’ σε αδρές γραμμές, θυμούνται πολύ καλά ότι το ρες, διότι «αδυνατούσε» να αγνοήσει το συνταγ- την οποία τοποθέτησε σε κάποια άλλη …ήπειρο, μι-
άπασα» την ισπανική επικράτεια. Να καγχάσεις Συνταγματικό Δικαστήριο της Μαδρίτης ήταν ματικό δικαστήριο της Μαδρίτης… λώντας για «απροκάλυπτη αστυνομική βία που εί-
σκεπτόμενος, ας πούμε, πόσες φορές στραπα- εκείνο που φαλκίδευσε –το 2010, έπειτα από Όσο για τους «αριστερούτσικους» ευρωπαϊ- ναι ξένη με τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες», ενώ
τσαρίστηκαν ανά την Ευρώπη –την «ενωμένη», προσφυγή του Ραχόι– σε σημαντικό βαθμό το στές (ένας όρος απόλυτο κενό…), που διαμαρτύ- στην πραγματικότητα, η σιδηρά πυγμή και η απο-
βεβαίως, βεβαίως– συντάγματα με σκοπό την καθεστώς της αυτονομίας της Καταλονίας. Η δι- ρονται πως η ΕΕ προδίδει κάποια …παλιά καλά λυταρχία είναι το καινούργιο μοντέλο διακυβέρνη-
επιβολή άγριας λιτότητας. Αλλά έπειτα από τα άθεση για απόσχιση έκτοτε «φούντωσε» κι αυτό της «ιδεώδη» καλύπτοντας τον Ραχόι και τους σης στην ΕΕ. Στο λαλίστατο κατά τα άλλα Ποτάμι,
κλέη του αφιονισμένου ημι-φρανκισμού στην ήταν απολύτως φυσιολογικό. Τώρα ζητά «σύνε- αφιονισμένους πραιτοριανούς του, το πράγμα έπρεπε να περάσουν πέντε μέρες για να απαντήσει
Καταλονία, μόνον οργή μπορεί να προκαλεί ο ση» και «διάλογο» η ΕΕ, η ίδια ΕΕ που νωρί- αρχίζει να μετατοπίζεται από το «βαρύ» στρου- ο πρόεδρός του, ο οποίος ουσιαστικά δικαιολόγησε
απύθμενος ευρω-φαρισαϊσμός. τερα κάλυψε το κατασταλτικό όργιο της ισπανι- θοκαμηλισμό στην ιλαροτραγωδία. Είναι σαν να και την αστυνομική βία: «Δεν πρέπει να γυρίσουμε
Μάθαμε λοιπόν πως για την ΕΕ υπάρχουν κής κυβέρνησης. βλέπεις τα ίδια παιδιά, σε κάθε χριστουγεννιάτι- στους τοπικούς εθνικισμούς. Το θέμα όμως δεν εί-
…ακόμη «εσωτερικά θέματα» των κρατών-μελών Πρώτο ρητορικό ερώτημα: Γιατί η …τόσο κη περίοδο, να διαμαρτύρονται επειδή δεν βρή- ναι αστυνομικό αλλά πολιτικό και κοινωνικό», είπε
της, καθώς και ότι, χάριν σεβασμού στην εσω- «φιλική» προς τις «πολιτισμένες» και «συναι- καν δώρα στο τζάκι. Κάποια στιγμή τα παιδιά με- ο Θεοδωράκης. Η νεοναζιστική ΧΑ ταυτίστηκε ανα-
τερική υπόσταση της εκάστοτε (λέμε, τώρα…) νετικές» διαδικασίες ΕΕ βρήκε «καλώς καμω- γαλώνουν και αντιλαμβάνονται πως ο Άγιος Βα- μενόμενα με τους νοσταλγούς του Φράνκο και το
«εθνικής πολιτικής σκηνής», το ευρωπαϊκό δι- μένο» το «πετσόκομμα» της καταλανικής αυτο- σίλης δεν υπάρχει. Τα μεγάλα παιδιά που ακό- πολιτικό υπόβαθρο της σκληρής ισπανικής Δεξιάς,
ευθυντήριο ανέχεται ακόμη και τις πρακτικές νομίας, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί το 2006; μη πιστεύουν ότι η ΕΕ κάποια στιγμή θα «ανα- προβάλλοντας τους νεοναζιστικούς χαιρετισμούς
βαρβαρότητας που επιστράτευσε η κυβέρνη- Δεύτερο ρητορικό ερώτημα: Πόση αξία κτήσει» μια –εσαεί ανύπαρκτη– αγιοσύνη, δεν σε συγκεντρώσεις στη Μαδρίτη. Εκεί φυσικά, δεν
ση της Μαδρίτης. έχουν οι εκκλήσεις για «ηρεμίες» και «διαλό- έχουν και πολλές δικαιολογίες. είναι «αρχαιοϊσπανικοί χαιρετισμοί», αλλά ναζιστι-
Μέγιστη ανακάλυψη αυτός ο σεβασμός στα γους», κατόπιν εορτής — εν προκειμένω, κατό- Το διευθυντήριο δεν χρειάζεται οπωσδή- κοί, όπως και των ομοϊδεατών τους στην Ελλάδα.
«εσωτερικά θέματα»… Διότι η ΕΕ δεν έχει αφή- πιν της επίδειξης …αμέριστης κατανόησης στη ποτε την απόφαση κάποιου συνταγματικού δι- Το ΚΚΕ τέλος, με μια ανακοίνωση ύφους «σας τα
σει ανέλεγκτη την παραμικρή «ζώνη» άσκησης βαναυσότητα και την «αφύπνιση» του ημι-φραν- καστηρίου περί «παράνομης»  προσφυγής στις λέγαμε εμείς», οριοθέτησε ό,τι συμβαίνει στην Κα-
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, στα κρά- κισμού; Είναι σαν να βλέπεις έναν διαιτητή να κάλπες. Και καθ’ όλα νόμιμη και αποδεκτή να ταλονία (και όπου αλλού γίνονται δημοψηφίσματα)
τη-μέλη της. Διότι βαρεθήκαμε να ακούμε –επί ανέχεται το κατ’ εξακολούθηση βρώμικο παι- είναι, εάν την κρίνει ανεπιθύμητη, την καθιστά ως «ενδοαστική αντίθεση» που δεν πρέπει να μας
δεκαετίες, παρακαλώ– πόσο «άτεγκτη» και «ευ- χνίδι μιας ομάδας και στο ημίχρονο να βγάζει «ακαδημαϊκή». Διακοσμητική. Περιττή. Περί- απασχολεί και ότι ουσιαστικά, ο κόσμος που συμμε-
αίσθητη» είναι η ΕΕ, όταν πρόκειται για θέματα ωραίους λόγους για τη σημασία του ευ αγωνί- που όπως είναι η πραγματικότητα –ακόμη και τέχει-ψηφίζει-συγκρούεται, με δεδομένες φυσικά
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών ζεσθαι, στα αποδυτήρια και των δυο ομάδων. βοούσα– στα μυαλά των μουτζαχεντίν του «ευ- όλες τις συγκρουόμενες αντιθέσεις, είναι στην κα-
ελευθεριών. Διότι, εάν αύριο π.χ. ο Ερντογάν θε- Ένα μόνο πράγμα θα απέμενε να κάνει τέ- ρωπαϊσμού». λύτερη περίπτωση «ξεγελασμένος από αυταπάτες».
12 / ΠPIN Oι Κ ΑΤΑΛΑΝΟΙ Σ ΤΟ Α ΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Παρακαταθήκη η αντίσταση
Η
γενική απεργία,
στό εδώ με την κωδικοποίηση «Αγανακτι-
η οποία είχε
σμένοι», που ξεκίνησε από τη γνωστή εικό-
προκηρυχθεί πριν
να των πλατειών και οδήγησε σε πρωτοφα-
τα γεγονότα του νείς για τα ισπανικά δεδομένα γενικές απερ-
δημοψηφίσματος γίες, καθώς και στη γέννηση μορφών λαϊ-
από τις κής αυτό-οργάνωσης (λαϊκές συνελεύσεις
ριζοσπαστικές γειτονιάς, κίνημα ενάντια στις εξώσεις κ.α.)
συνδικαλιστικές αλλά και μορφών πολιτικής εκπροσώπη-
ομοσπονδίες, είχε πρωτοφανή μαζική σης, ενώ είχε ιδιαίτερη επίδραση στην πε-
συμμετοχή ως αντίδραση στην καταστολή ριοχή της Καταλονίας.
που προκάλεσε, μόνο την 1η Οκτώβρη, 900 Οι επιτροπές υπεράσπισης, που κατά-
τραυματίες. Μάλιστα, η ανακοίνωση της CGT φεραν να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή του
κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη απεργιακή δημοψηφίσματος, μπορεί να στήθηκαν από
κινητοποίηση των τελευταίων 25 ετών. Οι κόσμο ετερόκλητο, πολιτικά, ηλικιακά, ακό-
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένων και μη και ταξικά, αλλά αποτελούσαν μια συνέ-
ανέργων που κατέκλυσαν τους δρόμους χεια της εμπειρίας αυτού του προηγούμε-
και παρέλυσαν την παραγωγή, φώναξαν νου κύκλου. Εάν αυτός δεν υπήρχε, τα άμε-
συνθήματα ενάντια στην καταστολή και υπέρ σα αντανακλαστικά του καταλανικού λαού
της αυτοδιάθεσης, αλλά και της ρήξης με την για την υπεράσπιση θεμελιωδών κοινωνι-
αντιλαϊκή πολιτική που ακολουθείται χρόνια κών ζητημάτων, που ξεπέρασαν μάλιστα –
στην Ισπανία. ως ένα βαθμό– τις εκκλήσεις τις τοπικής κυ-
Μέσα από τα γεγονότα της απεργίας βέρνησης περί «ειρηνικής διαμαρτυρίας»,
φαίνεται να διαμορφώνεται η κατάσταση δεν θα είχαν ενεργοποιηθεί στον ίδιο βαθ-
μό. Τέλος, η μαζικοποίηση των μαχόμενων
της επόμενης ημέρας του δημοψηφίσματος.
n ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΣΧΟΣ χιλιάδες συμμετέχοντες στις διαδηλώσεις συνδικάτων (CGT, COS, CNT κ.α.) σε αυ-
Η στάση της μαχόμενης, ριζοσπαστικής

«V
και στη γενική απεργία, στην περιφρούρηση τή την φάση, έχει δημιουργήσει ένα μετρή-
πτέρυγας του κινήματος για συνεχόμενη isca Terra Llure» (Ζή- του δημοψηφίσματος μέσω λαϊκών επιτρο- σιμο μπλοκ δυνάμεων στο εργατικό κίνημα.
απεργιακή απάντηση, μπορεί να «έσυρε» τω η ελεύθερη γη) πών, στις εκατοντάδες διαδηλώσεις και λαϊ- Η ένταση του ανεξαρτησιακού κινή-
τους αστικούς φορείς να συμμετέχουν στις για την αυτοδιάθεση. κές συνελεύσεις που γεννήθηκαν σε αυτό το ματος, η μαζικοποίηση των κινητοποιή-
κινητοποιήσεις αυτές, αλλά δεν τους βρήκε «No Passaran» (Δεν διάστημα, έδειξαν τα γοργά αντανακλαστικά σεων υπέρ της ανεξαρτησίας, με κομβική
σίγουρα σύμφωνους στο περιεχόμενό τους. θα περάσει) στην κα- ενός λαού απέναντι στην πρωτοφανή κατα- την ετήσια πορεία της 11ης Σεπτέμβρη, έγι-
Χαρακτηριστικό ήταν πως παρότι ο καταλανός ταστολή. «Vaga general» (Γενική απεργία) στολή αλλά και σημαντικές χειραφετητικές ναν ακριβώς την ίδια περίοδο. Έτσι, το ζή-
πρωθυπουργός και η ANC κάλεσαν σε απέναντι στο κεφάλαιο. τάσεις που κυοφορούνταν πολύ καιρό, σε τημα της καταλανικής ανεξαρτησίας ξέφυ-
συμμετοχή στις διαδηλώσεις, συντονισμένα Αυτές οι τρεις φράσεις ειπώθηκαν από μια περιοχή με μακρά κινηματική ιστορία. γε από τις ρίζες του στην καταλανική επαρ-
με τις εργοδοτικές/γραφειοκρατικές τα χείλη εκατομμυρίων στομάτων στην Η καπιταλιστική κρίση, η κρίση των πα- χία, όπου κυριαρχούσε με ένα έντονο προο-
συνδικαλιστικές ομοσπονδίες CCOO και Καταλονία — γιατί αν έχει καταφέρει μέχρι ραδοσιακών πολιτικών κομμάτων, η αδυνα- δευτικό πρόσημο και μεταφέρθηκε στις μη-
UGT και τα αστικά καταλανικά μέσα, στιγμής κάτι η τρομοκατασταλτική πολιτι- μία των προηγούμενων κυβερνήσεων να τροπόλεις.
προσπάθησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας κή που ακολούθησε το ισπανικό κράτος, πλασάρουν τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις Ταυτόχρονα, εμφανίζεται μια στροφή
να «καπελώσουν» το απεργιακό περιεχόμενο, η κυβέρνηση Ραχόι και ο συνδαιτυμόνας που υλοποιήθηκαν από κάθε κυβέρνηση στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Το δεξιό
χαρακτηρίζοντας τις συγκεντρώσεις ως τους βασιλιάς Φίλιππος, με αποκορύφω- τα τελευταία χρόνια με ένα θετικό κοινωνικό καταλανικό αστικό κόμμα Convergencia
«ειρηνική παύση» και «διαμαρτυρία». Στο μα τα γεγονότα του δημοψηφίσματος, είναι συμβόλαιο, δημιούργησαν ένα μεγάλο κύ- («Σύγκλιση»), άλλοτε «χλιαρό» στο ζήτη-
ίδιο πλαίσιο συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις να δημιουργήσει ένα ποτάμι λαϊκής αντί- κλο κινητοποιήσεων σε όλες τις γωνίες του μα της ανεξαρτησίας, ξεκίνησε σταδιακά
πλήθος μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών. δρασης στην Καταλονία. Οι εκατοντάδες ισπανικού κράτους. Το κίνημα «15Μ», γνω- να υποστηρίζει τις ανεξαρτησιακές συγκε-
Η παραπάνω αντίθεση εμφανίστηκε και
στο ίδιο το ζήτημα της απάντησης στην

Ο λαός στους δρόμους
κατασταλτική πολιτική του ισπανικού κράτους.
Έτσι, η αστική γραμμή, παρότι κατήγγειλε
την αυταρχικότητα της αντιμετώπισης
των πολιτών από το κράτος, συνέχιζε να
πίνει νερό στο όνομα της ΕΕ, που όχι μόνο n ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΜΠΑΤΗΣ, άρκεια της ημέρας. Η πορεία κατέληξε έξω
στηρίζει αλλά και προωθεί τις «καταστάσεις ανταπόκριση από Βαρκελώνη από τα κεντρικά γραφεία της εθνικής αστυ-

Τ
εξαίρεσης». Ταυτόχρονα, εκθείαζαν το νομίας, όπου οι διαδηλωτές παρέμειναν μέ-
ρόλο της καταλανικής αστυνομίας (Mossos ην Τρίτη 3 Οκτώβρη, δεκάδες χρι αργά το απόγευμα, με καθιστική διαμαρ-
d’Esquadra), η οποία, αν και δεν πήρε μέρος χιλιάδες πολίτες και απεργοί τυρία και μουσικά δρώμενα.
στην καταστολή, είναι αυτή που έχει αναλάβει της Βαρκελώνης και άλλων Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι στη δι-
εδώ και χρόνια το ρόλο του χτυπήματος του περιοχών της Καταλονίας δι- αδήλωση συμμετείχαν, πέρα από τη φοιτητι-
λαϊκού κινήματος στην Καταλονία με ίδιες αδήλωσαν στους δρόμους της κή και εργαζόμενη νεολαία που ήταν η πλειο-
μεθόδους. πόλης, κατά την διάρκεια της 24ωρης απερ- ψηφία, όλες οι ηλικιακές και κοινωνικές ομά-
Στον αντίποδα, μέσω της έγκαιρης και γίας που είχαν προκηρύξει συνδικαλιστικές δες της πόλης. Είδαμε πολλές οικογένειες με
ριζοσπαστικής στάσης του, το μπλοκ των ομοσπονδίες και μικρότερα συνδικάτα. Σκο- τα παιδιά τους, ηλικιωμένα ζευγάρια και με-
μαχόμενων δυνάμεων κατάφερε όχι μόνο να πός ήταν η καταγγελία της πρωτοφανούς βι- γάλες παρέες να τραγουδάνε κρατώντας τις
φέρει το όπλο της απεργίας ξανά στο προσκήνιο αιότητας της εθνικής αστυνομίας και των ει- σημαίες και φορώντας τα φουλάρια της γνω-
αλλά και να κινητοποιήσει μαζικά τα εργατικά- δικών δυνάμεων καταστολής, την Κυριακή στής estelada (της τρίχρωμου εθνικού συμβό-
λαϊκά στρώματα, συμπεριλαμβανομένου και κατά την διάρκεια του δημοψηφίσματος λου της ανεξάρτητης Καταλονίας), αλλά και
του τεράστιου ποσοστού ισπανόφωνων για την απόσχιση και ανεξαρτητοποίηση της πολλούς τουρίστες από όλη την Ευρώπη που
μεταναστών που δεν βρίσκουν έκφραση μέσω πλουσιότερης από τις αυτόνομες περιοχές της παράτησαν για λίγο τις διακοπές τους για να
της ανεξαρτησίας. Το εκρηκτικό μίγμα που Ισπανίας. Σχολεία και πανεπιστήμια έμειναν ενώσουν τις φωνές τους με τους διαδηλωτές
δημιουργούν οι κοινωνικές αυτές δυνάμεις κλειστά, όπως και τα περισσότερα μικρά κατα- και τους απεργούς.
μπορεί να αποβεί μοιραίο για το Ραχόι και την στήματα, ιδίως στο κέντρο της πόλης, ενώ τα Εμφανή οργανωμένα μπλοκ στη διαδή-
κυβέρνησή του, όπως και για κάθε επίδοξο μέσα μεταφοράς (λεωφορεία, μετρό και τρέ- λωση είχαν το πυροσβεστικό σώμα της Βαρ-
να) δεν λειτούργησαν κατά τη μεγαλύτερη δι- κελώνης, η συνδικαλιστική ομοσπονδία CGT,
διαχειριστή αυτής της πολιτικής.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Oι Κ ΑΤΑΛΑΝΟΙ Σ ΤΟ Α ΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠPIN / 13

η του λαού της Καταλονίας
ντρώσεις, και να εντείνει το λόγο του για όλο σομετρία στην ανάπτυξη, σε συνδυασμό με
και «σκληρότερες διαπραγματεύσεις» με το το ζήτημα του ισπανικού χρέους, που περιο-
ισπανικό κράτος. Η κεντροαριστερή αστική ρίζει την κινητικότητα του καταλανικού κε-
ERC («Δημοκρατική Αριστερά»), το ιστορι- φαλαίου, έχουν δημιουργήσει σοβαρούς
κό κόμμα της παλαιάς «προοδευτικής» κα- περιορισμούς για την προοπτική ανάπτυ-
ταλανικής τάξης, έβαζε όλο και πιο δυναμι- ξής του, παρότι εμφανίζει μεγάλη αύξηση
κά το εθνοτικό ζήτημα στο τραπέζι, υιοθε- του εξαγόμενου προϊόντος σε βιομηχανία
τώντας μια πιο ρηξιακή λογική. Η συμμα- και τουρισμό.
χία στην οποία οδηγήθηκαν τα δύο κόμμα- Έτσι, η ανεξαρτησιακή κυβέρνηση υπό
τα, δημιουργώντας τον συνδυασμό «Ενωμέ- τον Πουτζντεμόντ στηριζόταν κυρίαρχα πά-
νοι για το Ναι» –που συμμετείχε στις εκλο- νω στην εξυπηρέτηση αυτής της στόχευσης
γές του 2015 με προμετωπίδα το ζήτημα της διαπραγμάτευσης της καταλανικής ελίτ, επι-
ανεξαρτησίας– ήταν αποτέλεσμα αυτής της καλούμενη το καταλανικό εθνικό ζήτημα το
διαδικασίας. οποίο προηγουμένως αγνοούσαν, μέσω της
Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε μια σειρά κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας των «Μα-
ενώσεων όπως η ANC (Εθνική Συνέλευση ζί για το Ναι» με τις ψήφους εμπιστοσύνης
Καταλονίας) και η πλατφόρμα για την κα- που παρείχε εξ αριστερών το CUP («Υπο-
ταλανική γλώσσα Omnium, οι οποίες προ- ψηφιότητα Λαϊκής Ενότητας»).
σπαθούσαν να εκφράσουν την ενότητα του Το CUP αναδύθηκε μέσα στην ίδια τρο-
καταλανικού έθνους στο ζήτημα της ανεξαρ- πή των γεγονότων. Από ένα κόμμα που εκ-
τησίας. Αλλά και η ίδια η Convergencia, η προσωπούσε πολιτικά εντός μόνο των τοπι-
οποία κυβέρνησε την Καταλονία τα περισ- κών αυτοδιοικήσεων τη ριζοσπαστική ανε-
σότερα χρόνια τις μεταπολίτευσης, εγκρί- ξαρτησιακή Αριστερά της Καταλονίας, με
νοντας πληθώρα αντιλαϊκών μεταρρυθμί- ιστορική αναφορά στο κίνημα ανεξαρτησίας
σεων τα τελευταία χρόνια και με εμπλοκή και μεγάλη συμμετοχή στα σύγχρονα κοινω- τησιακού μετώπου» στο καταλανικό κοινο- εξοπλισμένη με τα απαραίτητα πολιτικά ερ- «Για την
σε πληθώρα σκανδάλων, αναγκάστηκε σε νικά κινήματα, μετατράπηκε σε σημαντικό βούλιο, το CUP οδηγήθηκε στην ψήφιση γαλεία, με σύνδεση με το ριζοσπαστικό ανε- αυτοδιάθεση
«λίφτινγκ» του διεφθαρμένου της προσώ- παίκτη στο καταλανικό κοινοβούλιο κατα- του προϋπολογισμού λιτότητας, ώστε αυτό ξαρτησιακό κίνημα αλλά και κυρίως με την της τάξης των
που, μετονομαζόμενη προσφάτως σε «Δη- κτώντας το 8.2% των ψήφων στις τελευταίες να μην διαρραγεί μπροστά στην προοπτική μαχόμενη εργατική τάξη, το λαό και τη νε- εργαζομένων»,
μοκρατικό Κόμμα Καταλονίας». εκλογές. Έτσι, μπροστά στις διαρκείς παλι- του δημοψηφίσματος, αντιβαίνοντας τις μέ- ολαία, θα μπορέσει να δράσει ανεξάρτητα αναφέρει το πανό
Η στροφή αυτή των αστικών κομμάτων, νωδίες της κυβερνητικής πλειοψηφίας των χρι πρότινος διακεκυρηγμένες αρχές του. Η από τις αστικές επιδιώξεις και να στρέψει του μπλόκ της
αλλά και η σκληρή ρήξη που εξελίσσεται μέ- «Μαζί για το Ναι» στο ζήτημα της ανεξαρ- δε Αριστερά που εκπροσωπείται από τον την κατάσταση προς το συμφέρον της ευ- «Ανεξαρτησιακής
χρι στιγμής μεταξύ του Ισπανικού κράτους τησίας, το CUP διάλεξε να εκπροσωπήσει συνασπισμό Podemos, την Esquerra Unida, ρείας λαϊκής πλειοψηφίας — υπερασπιζό- Αριστεράς»
(Esquerra
και των βασικών πολιτικών του φορέων – τη ριζική και μονομερώς ρηξιακή ανεξαρτη- τους Πράσινους και άλλα κινήματα της πε- μενη το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση των λα-
Independentista)
Λαϊκό και Σοσιαλιστικό Κόμμα– με τα αντί- σία όλων των Καταλανικών Χωρών, συνδέ- ριοχής, κράτησε στάση «Πόντιου Πιλάτου» ών και την ανάγκη των τσακισμένων από
στοιχα καταλανικά, σχετίζεται άμεσα με το οντάς τη με την πάλη των εργατικών και λα- αναφορικά με την ανεξαρτησία και το επι- την κρίση στρωμάτων να ξεφορτωθούν τα
ζήτημα της οικονομίας και τον ενδοαστικό ϊκών συμφερόντων απέναντι στην εφαρμο- κείμενο δημοψήφισμα, η οποία όμως άλλα- οικονομικά βαρίδια του κεφαλαίου, ισπα-
ανταγωνισμό. Η Καταλονία, άλλωστε, αντι- ζόμενη αντιλαϊκή πολιτική που έχει τσακί- ξε ως προς την υπεράσπιση του δημοκρατι- νικού και καταλανικού. Το σίγουρο, όμως,
στοιχεί στο 19% του ΑΕΠ όλης της Ισπα- σει όλα τα κοινωνικά κεκτημένα, αλλά και κού δικαιώματος του δημοψηφίσματος με- είναι ότι η πολιτική παρακαταθήκη που θα
νίας, ποσοστό μεγαλύτερο από κάθε άλλη στοχοποιώντας τους πολιτικούς φορείς αυ- τά τη βάρβαρη επίθεση των κατασταλτικών αφήσει πίσω η μαζική αντίσταση του λαού
περιφέρεια και κατά ένα δέκατο μεγαλύτε- τής, δηλαδή την ΕΕ, το ισπανικό κράτος και μηχανισμών. της Καταλονίας μπορεί να δώσει νέα πνοή
ρο από αυτό της Μαδρίτης. Μάλιστα, στοι- τις κυβερνήσεις του αλλά και τις αντιλαϊκές Μπορεί, για τους παραπάνω λόγους, σή- στην αντικαπιταλιστική Αριστερά αλλά και
χεία δείχνουν σημαντική ανάπτυξη συγκρι- καταλανικές κυβερνήσεις. Με τη συγκρότη- μερα να εμφανίζεται έλλειμμα μιας μαχόμε- ευρύτερα στην υπόθεση της λαϊκής οργά-
τικά με το υπόλοιπο ισπανικό κράτος. Η ανι- ση, όμως, του ιδιόμορφου αυτού «ανεξαρ- νης αντικαπιταλιστικής Αριστεράς η οποία, νωσης και του μαχόμενου κινήματος.

ς, παρά την καταστολή και τις απειλές
το μέτωπο τού ριζοσπαστικού αντικαπιταλιστικού καταλανικό λαό ακόμα και της βίαιης κατάληψης εκατομμύρια των Καταλανών που ψήφισαν υπέρ δυνάμεών του έχει εξοργίσει το σύνολο των Κα-
CUP, αναρχικές αντιφασιστικές συλλογικότητες της τοπικής εξουσίας με επέμβαση των δυνάμεων της απόσχισης, ούτε καν στους εκατοντάδες τραυ- ταλανών, ακόμα και τους «ενωτικούς» που θα επέ-
και άλλες μικρότερες ομάδες κομμουνιστικής ανα- καταστολής. Κάτι που θα γίνει αν ο κεντροδεξιός ματίες από τη βίαιη καταστολή της αστυνομίας. λεγαν να ψηφίσουν «όχι» στο δημοψήφισμα για
φοράς. Τα δύο άλλα μεγάλα συνδικάτα της Κα- πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης Πουτζντεμόντ Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι σύμφωνα την ανεξαρτητοποίηση. Κατάφερε λοιπόν η ακραία
ταλονίας UGT και CCOO (παρ’ όλο που δεν εί- –επικεφαλής μιας ετερόκλητης πολιτικής συμμαχί- με τα στοιχεία των τοπικών αρχών που δημοσίευ- νεοφιλελεύθερη και αυταρχική πολιτική της ισπα-
χαν υποστήριξη από τις εθνικές γραμματείες τους) ας («Μαζί για το Ναι») που πλειοψηφεί στο τοπικό σε η εφημερίδα Ελ Παΐς, στο δημοψήφισμα ψή- νικής κυβέρνησης να ενώσει όλους τους Καταλα-
στήριξαν την απεργία, αλλά ταυτόχρονα καλούν κοινοβούλιο με την στήριξη του CUP– κάνει πρά- φισαν περίπου 2.26 εκατομμύρια Καταλανών, με νούς στην βάση της υπεράσπισης των θεμελιωδών
τις δύο πλευρές σε διάλογο. Τα συνθήματα που ξη την δέσμευσή του και ανακηρύξει την ανεξαρτη- πάνω από το 90% των ψήφων να στηρίζει την από- δημοκρατικών δικαιωμάτων τους.
ακούγονταν, πέρα από την καταγγελία της βίας σία της αυτόνομης περιφέρειας στην αρχή της ερ- σχιση. Συνολικά, υπήρχαν 5,3 εκατομμύρια εγ- Σημειώνεται ότι την Πέμπτη, το συνταγματι-
του ισπανικού κράτους και την υπεράσπιση της χόμενης εβδομάδας, στην βάση των αποτελεσμά- γεγραμμένων ψηφοφόρων, δηλαδή το ποσοστό κό δικαστήριο της Ισπανίας απαγόρευσε την σύ-
δημοκρατίας και της βούλησης του καταλάνικου των του πρόσφατου δημοψηφίσματος. Το αστικό συμμετοχής ξεπέρασε το 42%. Πηγές της τοπικής γκλιση της ολομέλειας του καταλάνικου κοινοβου-
λαού για αυτοδιάθεση και ανεξαρτησία, είχαν και καθεστώς της Μαδρίτης επιστράτευσε ακόμα και κυβέρνησης κάνουν λόγο, επίσης, για 800 χιλιά- λίου που είχε προγραμματιστεί για την Δευτέρα,
κοινωνικό περιεχόμενο. Έθεταν τα ζητήματα των τον «γαλαζοαίματο» Φίλιππο, που ως καρικατού- δες περίπου ψηφοδέλτια που χάθηκαν λόγω της στο οποίο υποτίθεται ότι ο Πουτζντεμόντ θα ανα-
ανισοτήτων, της φτώχειας και της ανεργίας, όπως ρα του ύψιστου θεματοφύλακα του εθνικής ενό- αρπαγής των καλπών από τις αστυνομικές δυνά- κήρυττε την ανεξάρτητη Δημοκρατία της Κατα-
και των ιδιωτικοποιήσεων και της εμπορευματο- τητας σε έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμα προς τον μεις κατά την διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. λονίας. Η απόφαση πάρθηκε μετά από προσφυ-
ποίησης βασικών δημόσιων και κοινωνικών αγα- ισπανικό λαό, ανήμερα της γενικής απεργίας, χα- Συνολικά η τοπική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι σε γή των 16 βουλευτών του τοπικού Σοσιαλιστικού
θών στην Καταλονία και σε ολόκληρη την Ισπανία. ρακτήρισε το δημοψήφισμα παράνομο, καλώντας 400 εκλογικά τμήματα ακυρώθηκαν βίαια οι εκλο- Κόμματος που είναι αντίθετο στην ανεξαρτητοποί-
Η Μαδρίτη και το βαθύ ισπανικό κράτος μέσω τους Καταλανούς και την κυβέρνηση της Βαρκε- γές (από τα 2.300 σε όλη την επικράτεια), αν και ηση. Όμως και το ίδιο το δημοψήφισμα είχε κρι-
των δηλώσεων του ακραία νεοφιλελεύθερου Ρα- λώνης να συμμορφωθούν με τους νόμους και το τα νούμερα που δίνει η ισπανική αστυνομία είναι θεί αντισυνταγματικό και είχε απαγορευτεί, πολύ
χόι (προέδρου μιας ίσως από τις πιο λαομίσητες σύνταγμα του ισπανικού κράτους. Είναι χαρακτη- πολύ λιγότερα. πριν την 1η Οκτώβρη – αλλά διεξήχθη.
κυβερνήσεις στην Ισπανία μετά το καθεστώς του ριστικό για τον ρόλο που του ανατέθηκε, ότι ούτε Σε κάθε περίπτωση, η αυταρχική και βίαιη Πλέον, ο Πουτζντεμόντ έχει αναγγείλει ότι θα
Φράνκο) αφήνουν να αιωρείται η απειλή για τον σε ένα σημείο του λόγου του δεν αναφέρθηκε στα απάντηση του κράτους και των κατασταλτικών μιλήσει την Τρίτη και όλα είναι ανοιχτά.