MR. HFZ.

ELVIR DURANOVIÆ MONOGRAFIJA BUGOJANSKIH DŽAMIJA I MESDŽIDA

DŽAMIJA U ZANASOVIÆIMA

Stari mekteb u Zanasoviæima Poèetkom prošlog stoljeæa kada su se u Zanasoviæima nalazile tek tri ili èetiri velike porodiène kuæe vjerski život je bio veoma aktivan, jer su starješne porodica nastojale da obezbijede muallime koji æe njihovu djecu pouèavati vjeri i s ukuæanima obavljati zajednièke namaze. Arhiv Kotarskog povjerenstva u Bugojnu pruža nam niz informacija o tome. Tako je na sjednici Kotarskog povjerenstva održanoj 25. marta 1912. godine u Bugojnu odluèeno da se od višaka sredstava kojima je raspolagalo Kotarsko povjerenstvo dadne 100 kruna za opravku ili izgradnju mekteba u Zanasoviæima. Ovaj podatak potvrðuje èinjenicu da je i prije izgradnje novog mekteba nakon Drugog svjetskog rata u Zanasoviæima postojao stari mekteb. Novi mekteb Novi mekteb u Zanasoviæima sagraðen je nakon 1945. godine, na zemljištu porodice Basara. To je bila skromna, kamena zgrada velièine 6 x 7 m. Imala je samo jednu prostoriju, koja je služila za obavljanje namaza i mektebsku nastavu. U mektebu nije bilo ni mihraba, ni minbera, ni mahfila. Džamija u Zanasoviæima Godine 1968. mekteb je srušen. Na njegovom mjestu je, godinu kasnije, sagraðena lijepa i funkcionalna džamija. Graðevinski odbor za izgradnju džamije u Zanesoviæima saèinjavali su: Kaduniæ Ale, Kaduniæ Ibro, Jusufspahiæ Smajl, Basara Sulejman i Šeèiæ Fajko. Džamija je sagraðena od kamena. Dimenzije džamije su 12 x 10 metara. Lijevo od hodnika nalaze se stepenice koje vode na sprat, dok se s desne strane nalazi abdesthana. Ispred hodnika je glavna prostorija za obavljanje namaza. Centralni prostor za namaz zauzima površinu od 64 m2 što je sasvim dovoljno za potrebe džematlija Zanasoviæa. Pravac kible oznaèen je mihrabom zelene boje koji jako podsjeæa na mihrab Sultan Ahmedove džamije. Mihrab je visok 4 m, a širok 2 m. Niša mihraba ukrašena je jednostavnim ukrasima smeðe boje. Iznad nje se nalazi levha s uobièajenim ajetom u kojem se spominje mihrab, a koju je kaligrafski napisao Safet Bosto iz Bugojna.

Džamija i imamska kuæa u Zanesoviæima

S desne strane mihraba nalazi se jednostavan, drveni minber bijele boje sa cvijetnim ukrasima. Poslove oko izgradnje džamije s osnovnim enterijerom vodio je Mehrid Imamoviæ iz Voljevca kod Gornjeg Vakufa. Mektebska uèionica smještena je duž prednjeg zida džamije. Uèionica je opremljena tako da zadovoljava osnovne potrebe za izvoðenje nastavnog procesa. Ispred uèionice, oslonjen na dva betonska stuba nalazi se mahfil koji se pruža cijelom širinom džamije. Ograðen je željeznom ogradom s istaknutim mjestom za mujezina. Džamiju u Zanesoviæima otvorio je 1969. godine Basara Haso. Otvorenju džamije prisustvovali su brojni gosti i zvanice meðu kojima je bio Hamdija Jusufspahiæ, beogradski muftija. Drveni mahfil zamjenjen je betonskim 1985. godine, a centralni molitveni prostor renoviran je 1989. i 1997. godine. Uz desni zid džamije smještena je bijela munara s jednom šerefom visoka 30 m. Munaru je sagradio Hakija Abdiæ iz Bihaæa 1999. godine. Iako su Zanasoviæi malo mjesto u njemu se tokom vremena vodio aktivan vjerski život. Prije izgradnje džamije dužnost imama u Zanasoviæima vršili su: Imamoviæ Mulo, Imamoviæ Enes i Merdžaniæ Idriz. Prvi imam novosagraðene džamije u Zanaseviæima bio je Katkiæ Mustafa iz Donjeg Vakufa. Nakon njega u ovom mjestu su bili: Kubat Abdulah iz Kaknja, Jašareviæ Asim iz Zenice, Muftiæ Ilijaz iz Konjica, Èosiæ Omer iz Gornjeg Vakufa i sadašnji imam Zukiæ Kasim, takoðer iz Gornjeg Vakufa. Kasim ef. je svršenik Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. Nakon okonèanja školovanja, 1983. godine postavljen je za imama džamije u Zanasoviæima. Tu plemenitu dužnost s velikim uspjehom obavlja veæ 24 godine.

Mihrab uraðen po uzoru na mihrab Sultan Ahmedove džamije u Bugojnu

Minber s cvijetnim dekoracijama

Mahfil džamije u Zanesoviæima ograðen je željeznom ogradom

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful