You are on page 1of 18

Ongi etorri

amaiur!

(josebafelix@outlook.es)
Aurkeztu amaiur

Behartu euskal zerga guztiak amaiurretan ordainduak


izatea

Gobernu enplegatu guztiak amaiurretan ordainduak


izatea

Eginbeharra burututa dago


Zer ez da aldatzen?

Zerga eta alokairu nominalak ez dira aldatzen

Banku pasiboak ez dira birnominatuak

Currency carry trade delakoa eta gobernu bonoak ez


dira birnominatuak

Ez-gobernuko kontratu pribatuak ez dira behartuak


birnominatuak izateko
Gobernu kontratuak

Gobernu kontratu berriak amaiurretan izendatzen dira

Dauden gobernu kontratuak birnegoziatuak


amaiurretan, elkarren arteko onarpenarekin
Euskal Herriko Bankua

EHko gobernuak gordetzen ditu legalki edukitako aktibo


neto guztiak, barne artelanak, eraikinak, altzairuak,
urrea eta abar

Gainontzeko balantze orriko beste sarrera guztiek


EBZren jabetza gisa izaten segitzen dute
EHren banku zentral berria
(EHBZ)

EHBZ berria banku publikoa da

Ez dago kapital egitura


Soilik amaiur kontuak daude

Ofizialak Parlamentuak aukeratzen ditu

Banku pribatuek EHBZ kontu bat daukate


EHBZren funtzioak

Gobernu ordainketen eta diru-sarreren prozedura


Bankuen arteko konpentsazioa
Mugarik gabeko gordailu asegurua (amaiur kontuak)
hornitu
Mugarik gabeko banku likidezia hornitu

Kide bankuko baimenak sortu

Kide bankuak erregulatu eta ikuskatu


Moneta politika

EHBZ (amaiur) kontuak interes eramailerik gabekoak dira

Gobernu gastu netoak kide bankuetako EHBZ kontuetan


geratzen dira
(ez -gobernuko pasiboak)

Ez dago bankuen arteko maileguz ematerik


Politika fiskala

EHBZk trantsizio lanpostuak finantzatzen ditu (Lan


bermeko afera)

Politika fiskalaren helburuak: outputa eta enplegua

0%ko interes politikarekin, gobernu defizitaren


tamainak per se ez dauka ondorio fiskal negatiborik
Eta Gobernua?

Gobernuak gastatzen duenean, soilik bi gauza gerta


daitezke:

Dirua erabiltzea zergak ordaintzeko

edo

Dirua aurrezki pribatua bilakatzea


Merkataritza optimizatzea

Esportazioak kostu ekonomiko errealak dira

Inportazioak onura ekonomiko errealak dira

Optimizatutako merkataritza termino errealetan


Aberastasun erreala

Barnean ekoiztutako ondasun eta zerbitzu errealak


Gehi inportazio errealak

Ken esportazio errealak

Enplegu osoak eta optimizatutako merkatariza termino


errealek aberastasun erreala optimizatzen dute
Inbertsioa

Inbertsioa salmenten iragarpenaren funtzioa da

Inbertsioak halabeharrez 'baztertzen du' kontsumoa


merkatu ekonomia batean

Aurrezkia inbertsioaren kontabilitate dokumentua da

Enplegu osoan, hazkundea mugatuta dago lan-


indarraren gehikuntzara eta produktibitatearen
gehikuntzara
Zergapetzea

Zergapetzeak funtzionatzen du langabezia sortzeko

Zergapetzeak eskari agregatua aldatzen du


Transakzioen zergek funtzionatzen dute bilatutako
transakzioak murrizteko
Aktibo zergek aktibo horietarako eskaria moderatzen
dute
Adostasuna zergapetzearen kostua da
Azpiegitura publikoa helburu
publikorako

Bankugintza/Ordainketen sistema
Ondasun eta zerbitzu estrategikoak
Korporazio egitura
Segurtasun, osasun eta heziketa publikoak
Jubilazio errenta
Lan egiteko gai ez direnentzako sostengua
Lan egin nahi duten guztientzako tratsizio enplegua
Kapitalismoa

Salmentek gidatzen dute outputa eta enplegua


Salmentak = alokairuak + mozkinak = errenta osoa
Gastatu gabeko alokairuak edo mozkinak = saldu gabeko
outputa
Politika monetarioak ez du gasturik gehitzen
Hedapen fiskalak berdintzen du 'gastu hutsune' bat
Langabezia ezinbestean froga da defizit publikoa
txikiegia dela
Elkarrizketa Warren Mosler-ekin

https://www.unibertsitatea.net/apunteak/gizarte-
zientziak/ekonomia/elkarrizketa-warren-mosler-ekin

Euskal Herriak
(eta Greziak zein Eskoziak nahiz Italiak edo Kataluniak)
bere moneta propioa erabil lezake
MILA ESKER!

To know or not to know, that’s the question!

Jakin ala ez jakin, horra hor arazoa!

Ad Majorem Vasconum Libertatem

(donejurgi)

You might also like