ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ
2001

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ΢, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΔΤΜΑΣΩΝ
ΠΙΝΑΚΑ΢
΢ΤΓKΡΙΣΙΚΟ΢ ΣΗ΢ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ΢ ΓΡΑΠΣΗ΢ ΔΞΔΣΑ΢Η΢ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΣΟΤ΢ 2003
΢Δ ΢ΤΓΚΡΙ΢Η ΜΔ ΣΟ 2001 ΚΑΙ 2002 ΚΑΣA ΜΑΘΗΜΑ ΜΔ ΒΑ΢Η ΣΟ 10 (*)
0
Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

-

9,9

10

-

20

ΚΑΣ/Ν΢Η

2001
(%)

2002
(%)

2003
(%)

2001
(%)

2002
(%)

2003
(%)

1

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩ΢΢Α

Γ. ΠΑΙΓ.

31,05

30,55

33,75

68,95

69,45

66,25

2

Ι΢ΣΟΡΙΑ

Γ. ΠΑΙΓ.

51,58

45,50

52,88

48,42

54,50

47,12

3

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ & ΢ΣΟΙΥΔΙΑ
΢ΣΑΣΙ΢ΣΙΚΗ΢

Γ. ΠΑΙΓ.

40,54

49,08

42,23

59,46

50,92

57,77

4

ΦΤ΢ΙΚΗ

Γ. ΠΑΙΓ.

29,77

35,85

29,49

70,23

64,15

70,51

5

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Γ. ΠΑΙΓ.

42,22

51,32

31,86

57,78

48,68

68,14

6

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ

ΘΔΩΡ/ΚΗ

49,00

50,66

56,94

51,00

49,34

43,06

7

ΘΔΩΡ/ΚΗ

34,92

45,64

39,93

65,08

54,36

60,07

ΘΔΩΡ/ΚΗ

45,78

35,18

46,58

54,22

64,82

53,42

9

ΛΑΣΙΝΙΚΑ
ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ
Ι΢ΣΟΡΙΑ

ΘΔΩΡ/ΚΗ

40,52

59,34

53,20

59,48

40,66

46,80

10

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΘΔΣΙΚΗ

32,56

45,58

30,72

67,44

54,42

69,28

11

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

ΘΔΣΙΚΗ

33,35

42,15

32,32

66,65

57,85

67,68

12

ΦΤ΢ΙΚΗ

ΘΔΣΙΚΗ

23,80

19,32

19,90

76,20

80,68

80,10

13

ΥΗΜΔΙΑ

ΘΔΣΙΚΗ

23,92

27,86

31,29

76,08

72,14

68,71

14

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥ/ΚΗ 1

29,58

20,56

25,45

70,42

79,44

74,55

15

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

ΣΔΥ/ΚΗ 1

52,63

65,06

53,90

47,37

34,94

46,10

16

ΦΤ΢ΙΚΗ

ΣΔΥ/ΚΗ 1

41,69

39,90

35,09

58,31

60,10

64,91

17

ΥΗΜΔΙΑ - ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ

ΣΔΥ/ΚΗ 1

40,67

39,50

41,27

59,33

60,50

58,73

18

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

ΣΔΥ/ΚΗ 2

70,49

80,26

72,81

29,51

19,74

27,19

19

ΦΤ΢ΙΚΗ

ΣΔΥ/ΚΗ 2

55,93

53,07

57,78

44,07

46,93

42,21

20

ΑΡΥΔ΢ ΟΡΓΑΝΩ΢Η΢
ΓΙΟΙΚ/΢Η΢ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΥ/ΚΗ 2

35,17

26,75

34,83

64,83

73,25

65,17

ΣΔΥ/ΚΗ 2

47,49

66,91

35,77

52,51

33,09

64,23

ΔΠΙΛΟΓΗ

49,92

37,83

41,71

50,08

62,17

58,29

8

21
22

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΦΑΡΜ. ΢Δ
ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΡΥΔ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢
ΘΔΩΡΙΑ΢

http://www.epil.gr/enimerosi/statistika/statistika_2003.htm

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ΢, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΔΤΜΑΣΩΝ
ΠΙΝΑΚΑ΢
ΚΛΙΜΑΚΩ΢Η΢ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ΢ ΓΡΑΠΣΗ΢ ΔΞΔΣΑ΢Η΢ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΣΟΤ΢ 2003
΢Δ ΢ΤΓΚΡΙ΢Η ΜΔ ΣΟ 2001 ΚΑΙ 2002 ΚΑΣA ΜΑΘΗΜΑ
Α/
Α

ΜΑΘΗΜΑ

18

ΚΑΣ/
Ν΢Η

-

20

15

-

17,9

12

-

14,9

10

-

11,9

5

-

9,9

0

-

4,9

2001

2002

2003

2001

2002

2003

2001

2002

2003

2001

2002

2003

2001

2002

2003

2001

2002

2003

1

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩ΢΢Α

Γ.
ΠΑΙΓ.

0,93

0,70

1,02

14,10

12,47

14,76

31,27

32,11

29,68

22,64

24,15

20,76

29,27

28,57

30,42

1,77

1,98

3,32

2

Ι΢ΣΟΡΙΑ

Γ.
ΠΑΙΓ.

6,41

7,93

8,48

12,97

16,54

13,96

16,04

17,70

14,53

2,98

12,30

10,12

34,32

30,69

32,18

17,02

14,81

20,69

3

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ
& ΢ΣΟΙΥΔΙΑ
΢ΣΑΣΙ΢ΣΙΚΗ΢

Γ.
ΠΑΙΓ.

17,25

12,92

18,00

14,65

14,64

16,46

17,13

13,69

13,96

10,42

9,65

9,31

25,09

26,02

23,40

15,40

23,06

18,82

4

ΦΤ΢ΙΚΗ

Γ.
ΠΑΙΓ.

23,92

24,06

20,33

18,97

18,52

21,61

16,60

13,50

17,83

10,73

8,04

10,73

24,80

24,24

22,71

4,96

11,60

6,77

5

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Γ.
ΠΑΙΓ.

7,64

3,34

14,57

19,84

13,70

20,39

18,60

18,15

19,73

11,69

13,45

13,43

28,23

41,82

28,64

14,00

9,49

3,21

6

ΑΡΥΑΙΑ
ΔΛΛΗΝΙΚΑ

ΘΔΩΡ
/ΚΗ

3,20

3,39

2,63

13,33

13,91

10,96

19,33

17,55

15,98

15,13

14,46

13,47

37,86

35,82

37,38

11,10

14,83

19,56

7

ΛΑΣΙΝΙΚΑ

ΘΔΩΡ
/ΚΗ

17,28

11,23

15,12

20,18

16,98

18,11

16,87

15,09

15,57

10,73

11,04

11,25

23,19

25,65

25,36

11,70

19,98

14,56

8

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ

ΘΔΩΡ
/ΚΗ

1,70

3,60

1,89

9,43

16,24

10,40

22,20

25,73

21,27

20,89

19,22

19,82

41,01

31,52

39,63

4,75

3,65

6,95

9

Ι΢ΣΟΡΙΑ

ΘΔΩΡ
/ΚΗ

10,67

5,39

7,62

18,04

10,46

13,51

18,20

13,14

14,56

12,55

11,65

11,10

31,31

45,72

32,62

9,20

13,61

20,58

10

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΘΔΣΙ
ΚΗ

14,77

5,22

17,75

23,29

15,96

24,78

18,99

20,18

16,99

10,37

13,04

9,74

19,78

26,39

21,24

12,80

19,18

9,48

11

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

ΘΔΣΙ
ΚΗ

17,25

10,12

9,72

22,77

17,69

28,48

16,67

17,86

19,88

9,95

12,15

9,57

20,43

21,69

19,27

12,90

20,46

13,04

12

ΦΤ΢ΙΚΗ

ΘΔΣΙ
ΚΗ

34,85

24,00

29,31

21,19

30,27

27,14

12,99

18,62

15,88

7,16

7,78

7,75

18,33

13,13

14,41

5,45

6,18

5,48

13

ΥΗΜΔΙΑ

ΘΔΣΙ
ΚΗ

30,66

29,35

22,95

23,03

21,37

22,59

14,39

13,83

14,62

7,99

7,56

8,53

17,01

18,16

22,93

6,89

9,70

8,36

14

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙ
Α

ΣΔΥ/Κ
Η1

21,88

27,52

21,63

19,89

25,04

24,72

19,09

16,91

19,09

9,54

9,95

9,09

22,28

15,25

16,36

7,29

5,30

9,09

15

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

ΣΔΥ/Κ
Η1

7,08

4,47

4,53

14,04

9,76

16,15

15,87

11,75

15,24

10,36

8,94

10,16

25,06

22,01

22,68

27,60

43,04

31,21

16

ΦΤ΢ΙΚΗ

ΣΔΥ/Κ
Η1

20,38

11,92

17,81

17,14

20,19

20,36

12,07

16,88

16,18

8,70

11,09

10,54

27,53

24,50

20,72

14,20

15,39

14,36

17

ΥΗΜΔΙΑ ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ

ΣΔΥ/Κ
Η1

13,11

14,21

11,81

15,89

18,51

20,90

19,33

15,20

14,90

10,99

12,56

11,09

32,58

23,14

23,81

8,07

16,36

17,45

18

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

ΣΔΥ/Κ
Η2

3,01

1,32

1,68

7,53

4,03

8,09

10,26

7,09

10,09

8,68

7,28

7,31

33,68

24,59

28,78

36,80

55,66

44,02

ΦΤ΢ΙΚΗ

ΣΔΥ/Κ
Η2

9,40

4,70

6,92

12,04

13,22

11,88

12,56

16,49

12,83

10,05

12,49

10,57

41,44

35,96

37,52

14,50

17,10

20,25

ΣΔΥ/Κ
Η2

11,84

10,48

8,13

15,33

17,51

16,09

20,43

23,87

22,59

17,21

21,37

18,33

33,03

25,64

33,00

2,13

1,10

1,83

ΣΔΥ/Κ
Η2

14,25

4,53

1,88

14,88

8,67

18,94

13,47

10,97

16,30

9,89

8,90

10,15

35,77

30,92

25,81

11,70

35,99

9,95

ΔΠΙΛ
ΟΓΗ

7,05

13,05

18,31

13,78

19,74

18,34

17,09

17,79

13,07

12,15

11,56

8,55

36,77

30,71

28,06

13,10

7,11

13,65

19

20

21

22

ΑΡΥΔ΢
ΟΡΓΑΝΩ΢Η΢
ΓΙΟΙΚ/΢Η΢
ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩ
Ν
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΔΦΑΡΜ. ΢Δ
ΠΡΟΓΡΑΜ.
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΡΥΔ΢
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢
ΘΔΩΡΙΑ΢

΢ΤΝΟΛΟ

http://www.epil.gr/enimerosi/statistika/statistika_2003.htm

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ΢ ΠΑΙΓΔΙΑ΢ & ΘΡΗ΢/ΣΩΝ
Γ/Ν΢Η ΟΡΓΑΝΩ΢Η΢ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ΢ ΔΞΔΣΑ΢ΔΩΝ

ΠΗΝΑΚΑ΢
ΚΛΙΜΑΚΩ΢Η΢ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΠΡΟ΢ΒΑ΢Η΢ ΣΩΝ ΔΞΔΣΑ΢ΘΔΝΣΩΝ ΚΑΣΑ
ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢Η ΢ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΣΗ΢ Γ΄ ΣΑΞΗ΢
ΠΟΤ ΔΞΔΣΑ΢ΣΗΚΑΝ ΢Δ ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΣΟ ΔΣΟ΢ 2003

Γ΄ ΣΑΞΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ΢

ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ
ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢Η

ΘΔΣΙΚΗ
ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢Η

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢Η 1

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢Η 2

ΑΡΙΘΜΟ΢
ΔΞΔΣΑ΢ΘΔΝΣΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ΢
ΔΞΔΣΑ΢ΘΔΝΣΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ΢
ΔΞΔΣΑ΢ΘΔΝΣΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ΢
ΔΞΔΣΑ΢ΘΔΝΣΩΝ

19-20

216

907

8

291

18-18,9

0,1-4,9

1089
1519
1714
2002
2166
2184
2444
2723
2915
3058
3058
3052
5039
1321

2646
2426
1977
1583
1314
1104
900
770
693
606
445
393
604
280

44
57
45
59
36
42
35
33
32
31
26
23
56
26

1422
2025
2296
2492
2622
2785
2797
3031
3127
3300
3494
3358
4879
872

΢ΤΝΟΛΟ

34500

16648

553

38791

17-17,9
16-16,9
15-15,9
14-14,9
13-13,9
12-12,9
11-11,9
10-10,9
9-9,9
8-8,9
7-7,9
5-6,9

http://www.epil.gr/enimerosi/statistika/statistika_2003.htm

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ΢ ΠΑΗΓΔΗΑ΢ & ΘΡΖ΢ΚΔΤΜΑΣΩΝ
Γ/Ν΢Ζ ΟΡΓΑΝΩ΢Ζ΢ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ΢ ΔΞΔΣΑ΢ΔΩΝ
ΠΗΝΑΚΑ΢
ΠΟΤ ΔΜΦΑΝΗΕΔΗ ΣΟ ΠΟ΢Ο΢ΣΟ ΣΩΝ ΓΡΑΠΣΩΝ ΣΖ΢ Γ΄ ΣΑΞΖ΢ ΠΟΤ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΖΘΖΚΑΝ ΚΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑ ΣΟ ΔΣΟ΢ 2003 ΢Δ ΢ΤΓΚΡΗ΢Ζ ΜΔ ΣΟ 2001 ΚΑΗ 2002
Α/Α

ΜΑΘΖΜΑ

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΜΟ΢
ΜΑΘΖΜΑΣΟ΢

ΠΟ΢Ο΢ΣΟ ΓΡΑΠΣΩΝ ΠΟΤ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΖΘΖΚΑΝ

1

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩ΢΢Α

ΓΔΝ. ΠΑΙΓΔΙΑ΢

2001
25,93

2

ΓΔΝ. ΠΑΙΓΔΙΑ΢

17,85

16,13

14,05

ΓΔΝ. ΠΑΙΓΔΙΑ΢

3,20

2,97

2,69

4

Ι΢ΣΟΡΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ & ΢ΣΟΙΥ.
΢ΣΑΣΙ΢ΣΙΚΗ΢
ΦΤ΢ΙΚΗ

ΓΔΝ. ΠΑΙΓΔΙΑ΢

2,10

1,65

1,60

5

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

11,41

2,85

3,74

6

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ

10,29

7,56

8,48

7

ΛΑΣΙΝΙΚΑ

2,02

1,44

1,34

8

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ

27,24

27,80

27,01

9

Ι΢ΣΟΡΙΑ

15,65

16,93

14,53

10

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΔΝ. ΠΑΙΓΔΙΑ΢
ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ΢
ΚΑΣ.
ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ΢
ΚΑΣ.
ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ΢
ΚΑΣ.
ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ΢
ΚΑΣ.
ΘΔΣΙΚΗ΢ ΚΑΣ.

8,16

6,86

5,88

11

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

ΘΔΣΙΚΗ΢ ΚΑΣ.

3,06

3,60

2,60

12

ΦΤ΢ΙΚΗ

ΘΔΣΙΚΗ΢ ΚΑΣ.

3,50

1,26

0,95

13

ΥΗΜΔΙΑ

ΘΔΣΙΚΗ΢ ΚΑΣ.

2,01

0,94

1,37

14

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥ/ΚΗ΢ ΚΑΣ. 1

1,59

2,48

2,00

15

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

ΣΔΥ/ΚΗ΢ ΚΑΣ. 1

3,67

2,64

1,81

16

ΦΤ΢ΙΚΗ

ΣΔΥ/ΚΗ΢ ΚΑΣ. 1

3,63

1,65

1,45

17

ΥΗΜΔΙΑ - ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ

ΣΔΥ/ΚΗ΢ ΚΑΣ. 1

2,25

1,15

0,18

18

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

ΣΔΥ/ΚΗ΢ ΚΑΣ. 2

2,6

2,4

1,88

19

ΦΤ΢ΙΚΗ
ΑΡΥΔ΢ ΟΡΓΑΝΩ΢Η΢ & ΓΙΟΙΚ.
ΔΠΙΥ.
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΦΑΡΜ. ΢Δ
ΠΡΟΓΡ. ΠΔΡΙΒ.
ΑΡΥΔ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢
ΘΔΩΡΙΑ΢

ΣΔΥ/ΚΗ΢ ΚΑΣ. 2

3,82

1,58

1,1

ΣΔΥ/ΚΗ΢ ΚΑΣ. 2

6,12

7,53

4,3

ΣΔΥ/ΚΗ΢ ΚΑΣ. 2

8,31

8,03

3,39

ΔΠΙΛΟΓΗ΢

4,25

4,53

2,53

3

20
21
22

http://www.epil.gr/enimerosi/statistika/statistika_2003.htm

2002
26,32

2003
26,42

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful