Fotó: http://www.flickr.

com/photos/xmacex/2453454001/

Bevezetés a GNU Emacs használatába
Török Gábor:

Ez Meg mi A Csuda?

bármi, szövegeditor, ELisp, angol, GNU, merészség

21, 22, 23?

Emacs 22.2
stabil

Emacs 23
fejlesztés alatt

unicode

multi-tty

Xft

GTK

http://cvs.savannah.gnu.org/viewvc/*checkout*/e macs/emacs/etc/NEWS?content-type=text %2Fplain&revision=HEAD

linum, SVG, Trash, DocView, EasyPG, JSON, nXML…

Emacs 23 telepítése

emacs-snapshot*
sudo apt-get install

CVS, Arch, Bazaar, git

Emacs indítása

emacs

emacs -nw

emacsclient

UI

keret, ablak, puffer, modeline, minipuffer, státuszsor, eszközsáv, menüsor, görgetősáv…

Fájlok

húzd-és-ejtsd

eszköztár

C-x C-f

sudo, su, ftp, scp, ssh…

Pufferek

C-x C-s, C-x C-w

C-x b, C-x C-b, C-x k

Ablakok, keretek

C-x 2, C-x 3, C-x 1, C-x 0

C-x o

C-x 5 2, C-x 5 0, C-x 5 o

Mozgás

Forrás: http://bc.tech.coop/blog/070831.html

Forrás: http://us.st12.yimg.com/us.st.yimg.com/I/paulgraham_2017_3141847

GNU

C-a, C-e, C-n, C-p, C-v, M-v, C-f, C-b

M-a, M-e, M-f, M-b,

M-g g, C-l, C-u C-SPC

Caps Lock→Control

Keresés és csere

C-s, C-r

C-h c, C-h k, C-h f

M-c, M-r, M-e

egyszerű regexpek

kisbetűs keresőszavak

C-%

Szerkesztés

C-d, M-d, C-k, M-k

C-t, M-t

delete-matching-lines, delete-trailing-whitespace

M-x

C-u/ESC <szám> <parancs>

Kivágás-másolás

CUA

yank, mark, kill-ring

C-SPC, C-w, M-w, C-y, M-y

Undo–redo

C-_

undo undo

faszerű, végtelen előzménylista

Forrás: http://www.linux-mag.com/images/2006-09/vim/steps.jpg

redo-mode

Mode-ok

major-mode, minor-mode

dired-mode, html-mode, css-mode, perl-mode, textmode, lisp-mode, shmode, java-mode, phpmode, latex-mode, docview-mode…

linum-mode, auto-fillmode, display-time, showparen-mode, yas-minormode…

C-h m

Kilépés

C-x 5 0

C-x C-c

További részletek a hátoldalon

http://www.scribd.com/doc/5385032/GNU-Emacs-aperitif

Emacs apéritif

http://scribd.com/doc/5641987/Emacs-es-Vim-fej-fej-mellett

Emacs és vim fej-fej mellett

http://www.gnu.org/

folytatjuk!
LinuxPortál, Fix.tv, 2008.09.24.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.