HRVATSKI NACIONALNI OBRAZOVNI STANDARD

HRVATSKI JEZIK
3. RAZRED

HRVATSKI JEZIK Jezik
1. 2. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje:

3. razred 1. Imenice
vrste riječi, opće imenice, vlastite imenice, jednina/množina imenice veliko slovo u imenima ljudi, naselja, ulica i trgova imenovati osobe, bića, stvari i pojave u okružju (u razredu, u kući, u školskom dvorištu, vrtu, voćnjaku, na ulici…) odrediti imenice kao vrstu riječi razlikovati ih među drugim riječima ilustracijama predmeta ili bića pridružiti odgovarajuću imenicu napisanu na kartici upoznati imenice za označavanje jednine i množine osobama, pojavama i predmetima smišljati imena (maca Muki, oblak Plačko) razlikovati opće i vlastite imenice ponuditi učenicima tiskani tekst u kojemu će imenice označiti različitim bojama (jednina, množina, opće, vlastite) koristiti zadane imenice u improviziranim komunikacijskim situacijama koje odaberu učenici didaktička igra - Pogodi što sam zamislio! Izbaci uljeza! Lanac riječi! dopunjavanje rečenice zadanom imenicom radionica: Banka riječi - učenici zapisuju na kartice opće i vlastite imenice u jednini i množini - tako stvaraju banku riječi koju će tokom godine dopunjavati - kartice će poslužiti za uvježbavanje nastavnoga gradiva: npr. svaki učenik dobije po jednu karticu nakon čega slijedi zadatak: imenice u jednini - korak naprijed, opće imenice legnite na pod…) književnost - polazni tekst likovna kultura - boje priroda i društvo - situacijsko okruženje, razred, škola, dom, ulica, dvorište, priroda.... 0 imenice – vrsta riječi opće i vlastite imenice jednina i množina

3.

Prijedlozi za metodičku obradbu:

4.

Dodana ilustracija:

5. 6.

Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji:

7. 8. 9. 10. 11. 12.

razumjeti pojam imenice kao vrste riječi razlikovati opće i vlastite imenice razlikovati jedninu i množinu imenica 0 0 5. - razumjeti pojam imenice kao vrste riječi - razlikovati jedninu i množinu poticati interes za usvajanje jezičnih sadržaja bogaćenje rječnika kao važnoga elementa uspješne komunikacije

13.

1

Radna – nelektorirana verzija

HRVATSKI JEZIK Jezik
1. 2. 3. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: Prijedlozi za metodičku obradbu:

3. razred 2. Veliko početno slovo
0 veliko početno slovo na početku rečenice veliko početno slovo u imenima s kojima učenik dolazi u doticaj u skladu s prethodnim znanjima o pisanju velikoga slova proširujemo znanje učenika na pisanje velikoga slova u višečlanim nazivima voda, gora, nebeskih tijela, naseljenih mjesta iz učenikova okruženja, nazivima ustanova, poduzeća, škola, kazališta opisati putovanje u zamišljenu zemlju (Manje skupine učenika smišljaju imena vodama i gorama u zamišljenoj zemlji pa opisuju putovanje mogu nacrtati zemljovid.) izraditi plakat o ustanovama, poduzećima, školama…(ispod fotografije ili crteža ustanove napisati osnovne podatke: naziv ustanove, grada i ulice u kojoj se nalazi) priroda i društvo: Zavičaj - čitanje zemljovida i plana mjesta književnost - književni i neknjiževni tekstovi s tematikom voda, gora GK- pjevanje: Negdje iza devet gora LK: tonsko slikanje 0

4.

Dodana ilustracija:

5.

Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama:

6.

7. 8.

0 0 primjenjivati pravilo o pisanju višečlanih vlastitih imenica u pisanju imena voda i gora u zavičaju, nebeskih tijela, naseljenih mjesta koja učenik poznaje, nazivima ustanova i poduzeća, škola, kazališta 0 0 5. pisanje velikoga početnoga slova u imenima ulica, trgova, blagdana, greške duže tolerirati i vježbati ispravljanje pogrešaka razvijati samostalnost, kreativnost u pisanju utjecati na urednost i pravopisnu točnost

9.

10. 11. 12.

13.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji:

2

Radna – nelektorirana verzija

polazni tekstovi LK.) imenovati predmete slušno prepoznavanje i razlikovanje imenovanih predmeta po veličini prepoznati umanjenice i uvećanice kao vrstu imenica pročitati tri polazna teksta istoga sadržaja u kojima su imenice preoblikovane – u odnosu na prvi tekst imenice su u drugome uvećane. tri knjige različitih veličina. plan mjesta.ritam velikih i malih likova 3. razred 3. zemljovid književnost i izražavanje . Umanjenice i uvećanice • • • • umanjenice uvećanice imenice uspoređivati veličinu predmeta na konkretnim primjerima (npr. a u trećem umanjene igre riječima tvorba umanjenica i uvećanica rješavanje križaljki. 9. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: 3. 2... ne tipa pas-psić) • • • razvijati jezični osjećaj za razlike u jezičnome izražavanju poticati interes za učenje materinskoga hrvatskoga jezika razvijati točnost i pravilnost u pisanom izražavanju 13. 7. umanjenice uvećanice 8. a divovi uvećanice) priroda i društvo . tri školske torbe različitih veličina. njezinu umanjenicu i uvećanicu) razgovorna igra: Patuljci u zemlji divova (u razgovornoj igri patuljci većinom rabe umanjenice.HRVATSKI JEZIK Jezik 1. prepoznati umanjenice i uvećanice kao vrste imenica 0 0 3. mozgalice upoznati najčešće završetke u umanjenicama i uvećanicama na plakat učenici zapisuju umanjenice i uvećanice u čiju su tvorbu nesigurni Banka riječi (obogatiti banku riječi umanjenicama i uvećanicama) Banka slikovnih imenica (na papiru veličine A3 učenici crtežom prikazuju osnovnu imenicu. 10.svakodnevno situacijsko okruženje. 3 Radna – nelektorirana verzija . usvajanje na jednostavnim primjerima i riječima koje su morfološki lakše (bez glasovnih promjena itd. 11. i 7. 12. Prijedlozi za metodičku obradbu: • • • • • • • • • • • • 4. Dodana ilustracija: 5. Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: • • • 0 • • 0 • 6.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: • 4 Radna – nelektorirana verzija . 11. č ili ć • kad učenik slušno prepozna glas. čić i čica. Dodana ilustracija: 5. uvećanice) • razvijati jezični osjećaj i na temelju njega razlikovati č i ć te stvarati umanjenice i uvećanice poticati interes za usvajanje i učenje materinskoga jezika 12. te pravilno i izražajno izgovarati • izgovor i pisanje č i ć u imenicama za oznaku zanimanja i prezimenima na –ić i –čić Igra: • Izbaci uljeza (pogrešno napisanu umanjenicu) • Stani u vrstu (Aplicirati na ploču kartice s napisanim nastavcima za umanjenice. razred 4. 9. Izgovor i pisanje č i ć u umanjenicama i uvećanicama 0 • • • umanjenice uvećanice 3. pravilno pisanje č i ć u često upotrebljavanim riječima svakodnevnoga života (umanjenice. Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: provoditi vježbe pravilnoga izgovaranja i pisanja umanjenica na ić. 0 0 5. 2. ostali je zborno pretvaraju u umanjenicu i staju u odgovarajuću vrstu) • Lanac umanjenica (nizati umanjenice kojima je početno slovo isto kao ono koje se nalazi ispred nastavka u prethodnoj umanjenici: lončić – nosić – sipica .pužić …) • likovna kultura .igra bojama • izražavanje . -čica. -čić. 0 • pravilno izgovarati i pisati č i ć u umanjenicama na – ić. 8. ovisno o tome na koji glas/slovo upozoravamo.HRVATSKI JEZIK Jezik 1.usmena i pisana komunikacija 0 • nastavak (završetak) riječi 7. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: 3. Prijedlozi za metodičku obradbu: 4. 6. u uvećanicama na –čina 10. te uvećanica na čina • organizirati igre radi pravilnoga pisanja i izgovora č i ć u umanjenicama i uvećanicama (vidno i slušno zapamćivanje riječi) • bojom označavati pojedini nastavak za uvećanicu ili umanjenicu. podigne odgovarajuću boju • riječi razvrstavati i zapisivati (liste riječi). 13. Jedan učenik zada osnovnu imenicu.

5 Radna – nelektorirana verzija . 7. 0 0 • pravilan izgovor i pisanje ije/je/e/i u češće rabljenim umanjenicama i uvećanicama 10. razred 5.HRVATSKI JEZIK Jezik 1. Skupovi ije/je/e/i u umanjenicama i uvećanicama 0 • • • • • • • • umanjenice uvećanice aplicirati na ploču crteže osnovnih imenica. je .ostali je zborno pretvaraju u umanjenicu i staju u odgovarajuću vrstu • Razredni rječnik (izrada popisa riječi vezane uz temu) • • • 0 matematika . 8. njihove umanjenice /uvećanice izgovarati imenice i zapisivati riječi ispod crteža podcrtati i istaknuti skupove -ije/je/e/i promatrati promjenu dugoga skupa -ije u kratko -je na tekstu zasićenom češće upotrebljavanim umanjenicama i uvećanicama izražajno glasno čitati i pravilno izgovarati skupove 3.veće/manje. Dodana ilustracija: prepoznati skupove ije/je/e/i u različitim funkcionalnim (književnim i neknjiževnim) tekstovima Igra: • Izbaci uljeza (pogrešno napisanu umanjenicu) • Stani u vrstu . crtež izražavanje . Prijedlozi za metodičku obradbu: 4. 12.jedan učenik zada osnovnu imenicu . pravilan izgovor i pisanje skupova ije/je/e u češće upotrebljavanim riječima svakodnevnoga života (umanjenice i uvećanice) • • • navikavanje na točan govor i pisanje prepoznavanje točnoga i njegovanog jezičnog izričaja ponos na vlastitu dobru govornu i pisanu jezičnu izvedbu 13. Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 6. 2.aplicirati na ploču kartice s napisanim glasovnim skupovima ije.pisana i usmena komunikacija 5. 11. 9. pojam skupa likovna kultura – boja. 0 0 5. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: 3.

što se događa 9. što se sa mnom zbiva. odrediti glagole kao vrstu riječi razlikovati glagole među drugim riječima igre riječima u kojima se glagolima mijenjaju oblici promjenom vremena radnje. 10. 0 0 • • 0 0 5. itd. glagoli u drugu. u kojem se stanju nalazim.nizati glagole na zadani poticaj .odgovarati glagolom na pitanje Što radi? razlikovati glagole kao riječi kojima izričemo što tko radi ili što se događa prepoznati glagol u rečenici prema pitanjima što netko radi.kartice će poslužiti za uvježbavanje nastavnoga gradiva: npr. glagolskoga lica. 12. 7.Pantomima: pogodi što radim.) tražiti glagole suprotna značenja itd.. smislite rečenicu…) TZK – pokretna igra književnost .učenici zapisuju glagole na kartice . prepričavanje događaja i doživljaja 3. Dodana ilustracija: 5. Pčela leti …. Rabiti pokret pri obradi jezičnoga sadržaja pročitati polazni tekst zasićen glagolima poticati učenike na postavljanje pitanja: Tko što radi?. neka se uhvate za ruke jedan glagol i imenica.polazni tekst izražavanje . razred 6. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: 3. • • raznolikim i razigranim aktivnostima razvijati zanimanje za jezične sadržaje poticati na pravilno usmeno i pisano izražavanje kao važan element uspješne komunikacije 6 Radna – nelektorirana verzija . Prijedlozi za metodičku obradbu: 4.. svaki učenik dobije po jednu karticu nakon čega slijedi zadatak: imenice u jednu vrstu.HRVATSKI JEZIK Jezik 1. Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: • • • 0 6. 11. Izbaci uljeza! dopunjavanje rečenice glagolom radionica: Banka riječi . 13.pripovijedanje. . 2. Glagoli • • • • • • • • • • • • • glagoli rečenica igre u skupini .popunjavaju svoju banku novom vrstom riječi . igre asocijacije (uz zadanu imenicu dopisati što više glagola). pričanje. 8. nastavi niz glagola. Što se događa? nizati glagole na zadani poticaj (Navedi što više riječi kojima možeš reći što vjeverica radi. što osjećam.

7. Dodana ilustracija: • 5. cjelina i detalj književnost .polazni tekst izražavanje .crtanje. čije je što 5. orah…) .uočiti da izgovorene riječi opisuju imenicu limun .osjet opisuju riječima koje odgovaraju na pitanje Kakvo je? . imenica i pridjev. Prijedlozi za metodičku obradbu: • • • • • • • • • 4. Pridjevi • • • pridjevi vrste riječi igrom Opipaj i reci kakvo je motivirati učenike za usvajanje novih jezičnih sadržaja zatvorenih očiju učenici opipavaju i mirišu limun (dunju.izgovorene riječi zapisati . razred 7.HRVATSKI JEZIK Jezik 1. 8. 9.svaki učenik dobije po jednu karticu nakon čega slijedi zadatak: imenice u jednu vrstu. 12.kartice će poslužiti za uvježbavanje nastavnoga gradiva . glagoli u drugu. • • • razvijati usmeni i pismeni izraz učenika. osoba? Pridjevom 13. bogatiti rječnik poticati samostalnost i odgovornost u radu isticati ljepotu i bogatstvo rječnika hrvatskoga jezika Radna – nelektorirana verzija 7 . stvar ili pojavu. 11. smislite rečenicu…) Tri šešira . sočna. opisati kakvo je što na crtežu polazni tekst s praznim crtama na mjestu uz imenice .na šešire napisati pitanja Tko je to? Što je to? Što radi? Što se događa? Kakvo je? Čije je? .nacrtati jedno biće.svaki učenik samostalno treba dopisati riječ koja će pobliže označiti navedenu imenicu igre asocijacije (uz zadanu imenicu dopisati što više pridjeva) asocijativne križaljke rješavati zagonetke s nizovima pridjeva (Što je to: rumena. neka se uhvate za ruke jedan glagol.razvrstavati vrste riječi uz postavljanje odgovarajućih pitanja 3. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: 3. odgovarati na pitanje Kakvo/kakva/ kakav je predmet.kakvo je što.usmeno i pismeno 6. pridjevi 0 • 0 razlikovati pridjeve kao riječi koje opisuju imenicu i odgovaraju na pitanje .odrediti pridjev kao vrstu riječi razlikovati pridjeve među drugim riječima igre u paru i skupini . proširivanje jednostavne rečenice pridjevima radionica: Banka riječi . 10. 2. pridjevi u treću.dopunjavaju banku novom vrstom riječi . Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: • • • 0 • likovna kultura .učenici zapisuju na kartice pridjeve . slatka…) igre Izbaci uljeza! Dopuni niz riječi! dopunjavanje rečenice.

postavljanje pitanja i davanje odgovora 3. knjižari) koristimo učeničke predmete: pernice.zadavati jednostavne. knjige. Dvotočje i zarez u nabrajanju • • • • • • • • nabrajanje dvotočje zarez rečenica igra U trgovini (Nabrajamo što sve prodajemo u svom dućanu. odzdraviti. . nazivi predmeta svakodnevne uporabe.. npr. 1. dvotočje zarez u nabrajanju 8. a prije nabrajanja dvotočje samostalno pisanje sastava u kojima se koriste navedeni pravopisni znaci priroda i društvo .vrste trgovina. učeniku bliske primjere iz života • • • poticati pristojno ponašanje na javnim mjestima usvajati norme uljudne komunikacije primjerene situaciji (pozdraviti. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: 3. zahvaliti. brajični znak za dvotočje i zarez uz pomoć stručnjaka za edukacijsko-rehabilitacijsku potporu 5.. izražavanje .HRVATSKI JEZIK Jezik 1.. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 8 Radna – nelektorirana verzija . razred 8. olovke.upotrebljavati dvotočje i zarez u nabrajanju . gumice nabrajajući stvari uočavamo da moramo zastati kako bismo sve točno izgovorili upozoravamo učenike da na mjestu zastoja pri pisanju upotrebljavamo zarez. te izražajnost u usmenoj komunikaciji 13.. bilježnice.situacijska komunikacija s usmenim i pisanim izražavanjem . pristojno pitati. 2. 9. 12. upoznati dvotočje i zarez kao interpunkcijske znakove pravilno ih rabiti u nabrajanju 10. Prijedlozi za metodičku obradbu: 4. 7. 11.prethodno podsjetiti učenika na pravilno pisanje . 5. Dodana ilustracija: Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: • • • 0 • • 0 • • 0 0 6.) poticati urednost i točnost u pisanim radovima.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 9 Radna – nelektorirana verzija .. te češće oznake za mjere 0 0 5. 9. 4. 10. 2. izdvajanje zapisivanje u dva stupca riječi i pripadajuće kratice provođenje pismenih vježbi šaljivi razgovor (razgovarati skraćenim riječima za koje nije utemeljena općeprihvaćena kratica i provjeravati razumljivost poruke) priroda i društvo . 8. npr. Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 0 • kratice 7..mjerne kratice izražavanje .HRVATSKI JEZIK Jezik 1. Primjeri suodnosa s drugim predmetima: 6. Kratice • 0 • • • • • • • • komunikacijska situacija ili polazni poticajni tekst zasićen kraticama povezivanje kratica s pripadajućim potpunim riječima..svakodnevno okruženje matematika . itd. • • • razvijati i bogatiti učenikov rječnik poticati pisanu i usmenu komunikaciju poticati samostalnost u radu 13. uč. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: Prijedlozi za metodičku obradbu: Dodana ilustracija: 3. 11.polazni poticajni tekst ili situacija s usmenim ili pisanim izražavanjem na zadanu temu kratice 3. 0 • pravilno pisati opće kratice – r. razred 9.. npr. 5. 12. znati značenje kratica itd.

Dodana ilustracija: 5. 2. 11.razumjeti značenje riječi dijalog i monolog kroz konkretna događanja u razredu . 10 Radna – nelektorirana verzija . razred 1. utvrditi natječajne uvjete (govoriti tečno i suvislo. Prijedlozi za metodičku obradbu: 4. 6. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: • • • • • • • • • • • • • • 3.HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje 1. Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: 0 • • 0 • • razlikovati samostalni govorni nastup od razgovora uljudno i prikladno sudjelovati u svakodnevnim komunikacijskim situacijama ostvariti kraći samostalni govorni nastup zamijetiti ulogu neverbalne komunikacije monolog dijalog 7. Slušanje i govorenje samostalni govorni nastup (monolog) i razgovor (dijalog) razgovor.Razvijati kulturu govora i međusobno uvažavanje u komunikaciji. različitim dijaloškim 9. prijatelja iz svemira održati govor (samostalni govorni nastup) o nekom problemu koji zanima sve učenike natjecati se u držanju govora. Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 5.sudjelovati u razgovornim igrama • • • • • 13. monolog pisati igrokaz u obliku dijaloga između učenika i npr. njegovati individualnost. poticati aktivno slušanje sugovornika spoznati da je slušanje sugovornika preduvjet za uspješno sporazumijevanje Odgojni i socijalizirajući razvijati kulturu slušanja i govorenja te međusobno uvažavanje ciljevi i sadržaji: služiti se verbalnom i neverbalnom komunikacijom upoznati učenike s postojanjem znakovnoga jezika kojim se koriste osobe oštećena sluha . . posjetom nekoj ustanovi… razgovor sa samim sobom svi nastavni predmeti 3. bez zastajkivanja i poštapalica) vježbati stilsko-kompozicijske monološke komunikacijske oblike osmisliti i na ilustraciji u prazne stripovne oblačiće napisati dijalog razgovorne igre potaknute pročitanom pričom. razgovaranje čitati kratki monolog i dijalog koji učenici mogu naučiti izvoditi razlikovati samostalni govorni nastup (monolog) od razgovora (dijaloga) promatrati neverbalnu komunikaciju u razgovornoj igri. ali i suradnju. 12. poštivanje mišljenja drugih. Obrazovna postignuća: • • 0 0 10. 8. uočiti njezinu ulogu igre u paru: učenici na određenu temu kreiraju dijalog.

razred 2. slušatelj. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: 8. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: • • • poticati interes za usvajanje jezičnih sadržaja poštivanje jezika kao najvažnijega sredstva za uspješno sporazumijevanje razvijati kulturu govorenja. poruka sporazumijevanje jezikom govornik sugovornik slušatelj poruka 7. Sporazumijevanje hrvatskim književnim jezikom • • • • • • • • • • • • • sporazumijevanje razgovor samostalni govor poruka glas slovo riječ rečenica tekst jednostavnom scenskom igrom (razgovor dvojice sudionika i treće osobe koja razgovor sluša) olakšati učenicima razumijevanje pojmova govornik. Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 5. međusobnoga uvažavanja i poštivanja tuđega mišljenja 11 Radna – nelektorirana verzija . 10. Razumjeti da se govorom ljudi najbolje sporazumijevaju 13. 5. pokretima tijela ili jezikom (govorom i pismom) učenici smišljaju slične situacije u skupinama dok ne zaključimo da smo se najbrže. 9. 12. najtočnije i najpotpunije sporazumjeli jezikom sporazumijevanje na stranom jeziku pantomima sa svim nastavnim predmetima 2. sugovornik. Prijedlozi za metodičku obradbu: 4. sugovornika ili negovorne osobe te da se komunikacijom prenose poruke oblikovati istu poruku različitim komunikacijskim sredstvima: znakovima. Dodana ilustracija: Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: • • • 0 • • • • • 0 • 0 • pogledati jednu TV emisiju u kojoj voditelj prenosi poruke gluhonijemim osobama ovladati pojmovima govornik. 11. sugovornik. Ključni pojmovi: 3. slušatelj i poruka shvatiti da se u svim komunikacijskim situacijama nalazimo u ulozi govornika. 6. Potrebno predznanje: 3.HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje 1.

priroda i društvo .povijesni spomenici. razred 3. 12. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: Prijedlozi za metodičku obradbu: 3. posjeti muzejima.kulturno. 6. Dodana ilustracija: Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 7. 10.HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje 1. 9.slušanje skladbi 3. prije pričanja zamišljenih i stvarnih događaja napraviti plan pripovijedanja nakon usmenoga izražavanja učenici mogu napisati sastavak o zamišljenom događaju. a učenici je moraju nastaviti i dovršiti razlikovati stvarni događaj od nestvarnoga.. . 11.. 4. TV film učitelj može započeti neobičnu priču. 5. kazalištu. 2. 13.pripovijedati uz pomoć pitanja ili plana u slikama o zamišljenom događaju • • • • poticati govorenje prevladati strah tijekom samostalnoga govornoga nastupa poticati stvaralačko izražavanje izbjegavati šablone razlikovati zamišljeni događaj od stvarnoga pripovijedati o stvarnome i zamišljenome događaju plan pričanja stvarni događaj nestvarni (zamišljeni) događaj stvarni događaji nestvarni događaji priča. glazbena kultura . osobi i sl.razlikovati stvarni i zamišljeni događaj . 8. pričanje kao poticaj za pripovijedanje mogu poslužiti slike. Pripovijedanje • • • • • • • • • • 0 • • • 0 • • 0 0 5. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 12 Radna – nelektorirana verzija .

Nazor. 0 0 • sudjelovati u stvaranju zajedničke priče prema zadanome poticaju oblikujući jedan ili više događaja poštujući uzročno. 8. I. 6. 2. Stvaranje zajedničke priče prema poticaju 3. 5. Prijedlozi za metodičku obradbu: • • 4. Čudnovate zgode šegrta Hlapića. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: • 0 • zajednička priča prema poticaju 3. Mažuranić) moguće je ostvariti suodnos sa svim nastavnim predmetima 7.posljedične veze 10. 12. razred 1. 0 0 0poticati ih da rade grupno i sudjeluju u zajedničkom pričanju 13. V. Dodana ilustracija: Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: • • 0 motivirati učenike na zajedničko stvaranje priče u timskom suradničkom radu prema zadanom poticaju (uvodni događaj.HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje 4. zaplet radnje. 11. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: • • poštivati tuđe mišljenje razvijati samopouzdanje za nastup pred skupinom 13 Radna – nelektorirana verzija . uvođenje neobičnoga lika) timovi mogu međusobno podijeliti zadatke tako da svaki tim govorno ili pisano jezično oblikuje jedan ili više događaja događaje povezati u zajedničku priču poštujući uzročno-posljedične veze među njima izrada zajedničke strip priče nakon pročitanog lektirnog djela (Bijeli jelen. 9. B.

gdje. zašto. kada. zašto. kratka) odrediti pitanja na koja obavijest daje odgovore (tko. kratka i potpuna shvatiti važnost obavijesti u učenikovu životu Radna – nelektorirana verzija 10. Obrazovna postignuća: • razlikovati obavijest kao vrstu teksta čiji su elementi provjerljivi i istoznačni za sve primatelje • ovladati pojmom • oblikovati kraću obavijest 0 0 5. kako • • • • poticati samostalnost i ustrajnost u radu koristiti naučene sadržaje u svakodnevnome životu pri izricanju obavijesti moramo paziti da ona bude jasna. Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: • • • • • • 0 • • 0 7. 14 . što. gdje.) književnost . što. Dodana ilustracija: 5. treba reći: sastanak će se održati u 16 sati.TV izvjestitelj (učenici usmeno izvješćuju o stvarnim događajima) u novinama i dječjim časopisima tražiti zanimljive obavijesti u učionici urediti Kutić obavijesti zapaziti i prepoznati karakteristike obavijesti (točna. Obavijest obavijest pročitati učenicima važnu obavijest (kazališna predstava. razred 5.izreći ili napisati kratku obavijest prema zadanim odrednicama: tko. kada.na temelju istraživanja pišu obavijesti i lijepe na plakat . 12. jer to ne znači isto svim primateljima. potpuna.razumjeti što je obavijest na temelju primjera iz svakodnevnoga života . 8. jer to za sve ima isto značenje) razlikovati obavijest od drugih vrsta tekstova oblikovati kraću obavijest (usmeno i pismeno) mladi novinari: skupina učenika istražuje o zanimljivim događanjima u gradu/selu (školi. kako. igralištu…) . školsko natjecanje…) razgovarati o onome što smo saznali uočiti da je obavijest najkraći način kazivanja o nekom događaju te da su svi njezini dijelovi provjerljivi i moraju imati isto značenje za sve primatelje (primjerice.polazni tekstovi priroda i društvo . . obavijest provjerljivi tekst 9. 11. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: • 0 • • • 3. gost razreda. 2. Prijedlozi za metodičku obradbu: • • • 3. Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 13. 6. ne može se reći da sastanak započinje nakon ručka kad se svi sudionici odmore. jasna.svakodnevno okruženje 4.HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje 1.

Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: Prijedlozi za metodičku obradbu: Dodana ilustracija: Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 3. razred 6. Izvješćivanje o obavljenom zadatku • • • • • • 0 izvješćivanje slijed događaja učenici u suradničkom radu rješavaju zadatak. 6.HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje 1. 5. 4. 11. 9. 3. Nakon završetka predstavnici skupina izvještavaju o obavljenom zadatku držeći se kronološkog slijeda događaja paziti na pravilnu uporabu glagolskih vremena na temelju uputa za rješavanje napraviti plan i izvještavati o redoslijedu postupaka pri ostvarivanju budućega zadatka moguće je ostvariti suodnos sa svim nastavnim predmetima 7. izvještavati o obavljenom zadatku poštujući kronološki slijed postupaka 13. 2. 0 0 • izvještavati o obavljenome zadatku držeći se kronološkoga slijeda događaja 0 0 5. 10. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: • poticati suradničke odnose i zajedničku odgovornost 15 Radna – nelektorirana verzija . 12. 8.

8. glavni dio. 12. raditi na razvoju rječnika uz pomoć stručnjaka za edukacijsko-rehabilitacijsku potporu 5. 10.oblikovanje kraćeg sastavka • • • • • • • • • • 0 • • 0 • oblikovati i pisati sastavak uz poticaj i bez njega tema oblikovanje sastavka (odjeljci) uvod glavni dio zaključak u sastavku rečenica sastavak stvaralački pisati na zadani poticaj (odziv na književni tekst. filmovi. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 16 Radna – nelektorirana verzija . razred 7. 3.HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje 1. 5.slušanje poticajnih skladbi 7. naslova i sadržaja za pisanje sastavaka književnost i medijska kultura . pisanje sastavka prema nizu logičkih pitanja (plan) • • poticati želju za pisanim izražavanjem kao važnim elementom uspješnoga sporazumijevanja razvijati urednost u pisanju 13. 9.poticajni tekstovi.) upućivati učenike na dobru kompoziciju (uvod. 11. 2. lirsku meditaciju. 4. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: Prijedlozi za metodičku obradbu: Dodana ilustracija: Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 3. Stvaralačko pisanje . promatranje itd. 6. komunikacijske situacije glazbena kultura . zaključak) samostalan izbor teme. 0 0 2.

razred 8. 12. 11. 0 • • 0 0 3. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: Prijedlozi za metodičku obradbu: Dodana ilustracija: Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 3. Čitanje po ulogama • • • • • • • • čitanje po ulogama izražajno čitanje intonacija rečenice pomno slušati uzorno čitanje učenici čitaju književne tekstove po ulogama pazeći na naglasak i intonaciju poticati sudjelovanje u dramskim improvizacijama interpretativno čitanje uloga s pravilnim korištenjem vrednota govorenoga jezika književnost . 5. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 17 Radna – nelektorirana verzija . 3. 10. 4. i 7. čitati samo poznate i naučene tekstove po ulogama 5.čitanje umjetničkih tekstova 0 • čitati po ulogama 7. 2. 8. izražajno čitati po ulogama (kratke i jednostavne rečenice) izražajno glasno čitati dramski tekst (igrokaz) poštujući vrjednote govorenog jezika sudjelovati u dramskim improvizacijama 9. 6. • izražajno i tečno ostvarivati komunikacijske uloge u svakodnevnom životu 13.HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje 1.

o odredbama kućnoga reda škole itd. 11. Dodana ilustracija: Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: • • 0 • 0 • • 0 0 7. 12. 8. 1. Prijedlozi za metodičku obradbu: 4.sudjelovati u raspravi .slušati sugovornike . 6. . rasprava.HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje 1. sudjelovati u raspravi poštujući uljudbena pravila pridržavati se teme. postupcima i ponašanju glavnog lika. a poštujući tuđe obučavati se za pažljivo slušanje sugovornika u raspravi i čekanje na svoj red izlaganja pogledati jednu TV Parlaonicu moguće je ostvariti suodnos sa svim nastavnim predmetima 3. poštujući tuđe i iznoseći vlastito mišljenje 10. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: 3. Rasprava • • • • • • • • rasprava raspravljanje razgovor govornik sugovornik organizirati raspravu o različitim učenicima zanimljivim temama: o pročitanoj lektiri. poticati sve učenike na ravnopravno sudjelovanje u raspravljanju o zadanoj temi iznoseći vlastito mišljenje. razred 9. i 5.ne upadati u riječ 13. 2. raspravljanje 9. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: • • • razvijati samopouzdanje pri iznošenju vlastitoga mišljenja poštivati tuđe mišljenje poštivati uljudbena pravila 18 Radna – nelektorirana verzija . 5.

6. 0 0 • • • osvješćivati i primjenjivati prethodna znanja i vještine pisati višečlana vlastita imena voda i gora. Prijedlozi za metodičku obradbu: • • • • • • 0 3. č i ć u umanjenicama i uvećanicama kratice prethodna znanja i vještine redovito uvježbavati izgovor i pisanje najčešćih riječi u kojima se pojavljuju glasovi č. đ/dž). Dodana ilustracija: Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: 5. ije i je točno pisati veliko slovo u višečlanim vlastitim imenima uvježbati služenje razrednim popisom riječi (Razredni rječnik) poticati učenike na samoispravljanje pogrešaka razredni rječnik (dopunjavati rječnik riječima sa ije / je. dž. Ključni pojmovi: • • 2. Obrazovna postignuća: 10.HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje 10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 0 0 Dozvoliti učeniku podsjetnik i korekciju pogrešaka 13. razred veliko slovo (višečlana vlastita imena voda. 12.đ. 8. naseljenih mjesta u zavičaju poznatih učeniku) skupovi ije/je u poznatim umanjenicama i uvećanicama. ć. Potrebno predznanje: • • 3. naseljenih mjesta u zavičaju poznatih učeniku u skladu s pravopisnom normom uvježbati pisanje i izgovor najčešćih riječi u kojima se pojavljuju glasovi č. č /ć. poticati na redovito služenje rječnikom NIJE / NEGO (učenici samostalno stvaraju plakat zapisujući na njega riječi koje su naučili pravilno pisati) poštivanje pravopisne norme ostvarivati kroz sve nastavne predmete 4. Pisanje – poštivanje pravopisne norme • 1. đ. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 19 Radna – nelektorirana verzija . dž i glasovne skupine ije/je prema popisu riječi 9. 11. ć. gora. 7.

8. 9. 0 0 • zamjećivanje i izdvajanje teme u proznom i poetskom tekstu 0 0 13. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: 3. Dodana ilustracija: 5. Prijedlozi za metodičku obradbu: • • • • • • • 4.osmisliti nastavne aktivnosti povezane uz temu tema 3.zadatak je svake skupine složiti rečenice u priču. Tema u poeziji i prozi • 0 • motivirati učenike za recepciju proznog ili poetskog teksta: tematsko – asocijativne riječi. 10. razred 1. 11. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 20 Radna – nelektorirana verzija . 7. MAT. 12. 2.na kraju skupine čitaju naslove i vodi se zajednička rasprava . Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: • • • 0 6.izdvojiti temu koja se obrađuje .učenicima (manjim skupinama) ponuditi nekoliko kartica s kratkim tekstovima sa zadatkom da nakon čitanja pojedinog teksta rasprave o temi i na temelju toga zajedničkim dogovorom smisle naslov .sadržajnu analizu teksta glavna misao pjesme napisati nekoliko stihova ili rečenica o zadanoj temi Smisli naslov . lirska meditacija itd. tematski i kronološki glazbena kultura – ritam.rečenice i naslove dviju jednostavnih priča razrezati .HRVATSKI JEZIK Književnost 1. slušanje likovna kultura – ilustracija teksta PID. potaknuti učenike na razgovor i izražavanje doživljaja zamjećivati o čemu se ili kome u tekstu govori i odrediti to kao temu izdvojiti temu provoditi tematsko. značenje riječi (leksička motivacija).

12. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: 3. ritam srok/rima 8.ritam toplih i hladnih boja ritam srok/rima 3. kitici i pjesmi radi isticanja i naglašavanja neke ideje ili zvučnoga doživljaja pjesme slušno i vidno zamjećivanje sroka 10. 11. Lanac rime dopisati pjesmi nekoliko stihova u istom jezičnom kodu (ponavljanje. Primjeri suodnosa s drugim predmetima: 6. Dodana ilustracija: 5.ritam u prirodi: dan – noć .HRVATSKI JEZIK Književnost 1. rima) glazbena kultura . Obrazovna postignuća: • 0 0 zamijetiti ponavljanja u stihu. 2. Ponavljanja u stihu. razred 2. kitici ili pjesmi radi zvučnog doživljaja pjesme (šumi. šumi. kitici i pjesmi • • 0 • • motivirati učenika za recepciju poetskoga teksta zamijetiti ponavljanja u stihu. Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: 7.šum) ili isticanja i naglašavanja neke ideje slušno i vidno zamjećivati glasovno podudaranje riječi (rima/srok) jezične igre razumjeti riječ ritam u svakodnevnoj komunikaciji potaknuti učenike da koriste riječ ritam u vlastitu govoru kako bismo doznali koje joj značenje pridaju jezične igre: Nađi rimu. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijati osjećaj za poetski izraz razvijati sposobnosti izražavanja vlastitih osjećaja i raspoloženja 21 Radna – nelektorirana verzija . Prijedlozi za metodičku obradbu: • • • • • • • • • 0 • • 0 • 4. Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 5.ritam. 9. prepoznati ponavljanja u kitici i pjesmi • • 13. slušanje glazbe priroda i društvo .godišnja doba likovna kultura .

11. razred 3. Šaljiva pjesma • • • • • • • • • • šaljiva pjesma pjesma stih kitica rima/srok motivirati učenike na primanje šaljive pjesme pjesmu analizirati izdvojiti stihove koji izazivaju smijeh razlikovati šaljivu pjesmu među drugim pjesmama napraviti plakat: Šaljiva pjesma (na plakat lijepiti šaljive pjesme /stihove po vlastitom izboru učenika) šaljivu pjesmu prikazati u obliku stripa književnost. 10. .HRVATSKI JEZIK Književnost 1. 6. 7.pričanje smiješnih i neobičnih osobnih doživljaja i događaja • • • • radost i veselje treba dijeliti s prijateljima razvijanje pozitivnih emocija (zadovoljstva. 8. Prijedlozi za metodičku obradbu: 4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 22 Radna – nelektorirana verzija .crtanje: ilustracija šaljive pjesme 2. Ključni pojmovi: 3. L. Paljetak GK. šaljiva pjesma 0 • • 0 0 2.pjevanje: Negdje iza devet gora LK. dramatizacija sadržaja teme 5. vedrine) razvijanje osjećaja za humor. radosti. Potrebno predznanje: 3.prepoznavanje šaljive pjesme .(lektira) Miševi i mačke naglavačke. smijeh i duhovitost razvijanje optimističkoga stava prema životu primati šaljive pjesme (recepcija) razlikovati šaljivu pjesmu među drugim pjesmama 9. Dodana ilustracija: Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: • • • • 0 • 5. 13. 12.

mjestom i likom • • • • • • • • • • • • • • 4.HRVATSKI JEZIK Književnost 4. sadašnjost. Povezanost događaja s vremenom. vremenom i likovima poticati učenike na raspravljanje o likovima i njihovim postupcima uočiti redoslijed događaja razgovorne igre i dramske improvizacije potaknute tekstom stvaralaštvo: Promijeniti završetak priče. Ključni pojmovi: 2.. 0 0 • povezati događaje i likove proznoga teksta s vremenom radnje i mjestom 0 0 2.. 7. 8. uz pomoć istaknutih dijelova teksta odrediti gdje i kada se nekom liku nešto događa • razvijanje interesa za čitanje 13. izdvojiti jedan događaj i zamijeniti ga drugim. Dodana ilustracija: • • • • • 0 događaj lik vrijeme radnje mjesto radnje vrijeme radnje mjesto radnje lik 3. 23 Radna – nelektorirana verzija . razred 1. koristiti dramatizaciju radnje 5. „Premjestiti“ likove u neko drugo vrijeme ili mjesto od rečenica zapisanih na karticama složiti priču poštujući fabulativni tijek medijska kultura . 12.prošlost. Prijedlozi za metodičku obradbu: slušati i čitati priče s jasnim fabulativnim tijekom poticati učenike na razgovor o pročitanoj priči zamijetiti uzročno-posljedičnu povezanost događaja s mjestom. budućnost LK .omjeri veličina likova 5.film PID . 9. Potrebno predznanje: 3. 11. Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 6.ritam .. 10.

Izgled i ponašanje lika • • • • • • • • • • • • 0 obilježja lika glavni i sporedni lik čitati priču (gledati TV film. Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 6. govor. 10. prihvaćanje i razvijanje dobrih. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 24 Radna – nelektorirana verzija . 2. ponašanje.HRVATSKI JEZIK Književnost 1. 8. 12. koristiti dramatizaciju 5. Prijedlozi za metodičku obradbu: 4. 9. osobine) odrediti osnovna obilježja povezivati izgled i ponašanja lika sa svakodnevnim situacijama opisati lik iz pročitane priče nacrtati i opisati izmišljeni lik Na tržnici (U trgovini. razred 5. tramvajskoj stanici): skupine učenika promatraju i opisuju izgled i ponašanje osoba po unaprijed pripremljenom planu medijska kultura – film jezično izražavanje PID . temeljem istaknutoga dijela teksta izdvojiti izgled lika i njegovo ponašanje • • • • razlikovanje dobrih i loših osobina i postupaka razvijanje sposobnosti promišljanja o svojim i tuđim postupcima upoznavanje svojih osobina. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: 3. 7. kazališnu predstavu…) zapažati pojedinosti o liku (izgled. Dodana ilustracija: 5. ponašanju i govoru 0 0 2. 0 0 • odrediti osnovna obilježja lika prema izgledu.ovisno o temi koja se obrađuje 3. a ispravljanje loših razvijanje i njegovanje uzornih odnosa među ljudima 13. 11.

0 0 • uočiti uspoređivanje dvaju pojmova po sličnosti 0 0 5. 9. 11. 5. prema zajedničkoj osobini uočiti da kod usporedbe koristimo riječi poput i kao 3. 10. 13. razred 6. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: 3. razumjeti što je usporedba temeljem uspoređivanja zajedničkih osobina dvaju predmeta ili osoba neposredne okoline • ovisno o sadržaju teksta .razvijanje sposobnosti zapažanja i doživljavanja lijepoga i dobroga što nas okružuje 12.. 7.. Dodana ilustracija: Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: • • • 0 dopunjavanje rečenica usporedbama (Crvena poput /kao/) likovna kultura izražavanje i stvaranje 6. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 25 Radna – nelektorirana verzija . 2. Prijedlozi za metodičku obradbu: • 4. 8. Usporedba • usporedba 0 • leksička motivacija – uspoređivanje dvaju predmeta. dviju osoba.HRVATSKI JEZIK Književnost 1.

Dodana ilustracija: Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 7. 5.HRVATSKI JEZIK Književnost 1. 11. razvijanje suosjećanja i solidarnost s ljudima u nevolji 13. 9. 8. razred 7. Prijedlozi za metodičku obradbu: 4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 26 Radna – nelektorirana verzija . rad na rječniku uz pomoć stručnjaka za edukacijsko-rehabilitacijsku potporu 5. 0 • razlikovati pripovijetku od bajke po stvarnim događajima i likovima nasuprot nestvarnima 10. 12. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: • • • • • • • • 0 0 • pripovijetka 3. Pripovijetka pripovijetka bajka doživjeti i spoznati pripovijetku u cjelini i pojedine dijelove analizirati i uzročno-posljedično povezivati pojedinosti i cjelinu navesti osnovne osobine likova. 2. slušanje i prepričavanje kraćih pripovijetki usvojiti razliku između bajke i pripovijetke • • • • • • • • • • • • razvijati interes za čitanje bajke i pripovijetke razvijanje pozitivnih osobina kao što su prijateljstvo poštivanje različitosti miroljubivo rješavanje sukoba suradnja ekološka svijest plemenitost poštenje uzajamna ljubav briga jednih za druge međusobno prihvaćanje i sl. 6. nabrojiti događaje u kojima su sudjelovali uočiti da su likovi i događaji u pripovijetci stvarni (ili mogući) usporediti s likovima i događajima u bajci razgovorne igre i dramske improvizacije potaknute pročitanom pripovijetkom 3. 0 0 2.

HRVATSKI JEZIK Književnost 1. strpljivost.navođenje osobina . 6. Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: • istraživati o najpoznatijim basnopiscima svijeta • smisliti i napisati jednu basnu 5. Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: napisati basnu u obliku igrokaza i pripremiti je za izvođenje (svaka skupina učenika radi po vlastitom izboru) Lijin (rodin) monolog ( nakon čitanja basne Lisica i roda učenik u prvom licu prepričava događaj s kritičkim osvrtom na „vlastite postupke“) na plakat zapisivati pouke pročitanih basni napraviti plakat s likovima basne i napisati njihove osobine (npr. . 2. Dodana ilustracija: • • • • čitanje basne imenovanje likova i njihovih osobina uspoređivanje s osobinama i postupcima ljudi uočiti i objasniti pouku basne 3. zecplašljiv) likovna kultura – ilustracija GK . 11. lisica-lukava.uspoređivanje s osobinama i postupcima ljudi . Prijedlozi za metodičku obradbu: 5. 8. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 27 Radna – nelektorirana verzija . Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: • • • • • • 4. poštenje. ljubav 12. 13.pjevanje: Lisica i roda 7.pouka (pomoću pitanja) • • prepoznavanje dobrih i loših postupaka i osobina razvijanje osjećaja za plemenite ljudske osobine kao što su skromnost. Basna • • basna pouka 3. zahvalnost.imenovanje likova . razumijevanje. • basna 9. Obrazovna postignuća: • • • • primati basnu (recepcija) zamijetiti osobine likova uopćiti zaključak basne u obliku pouke zamijetiti pripisivanje ljudskih osobina drugim živim bićima i stvarima 10. razred 8.

Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: razgovorna igra: Zanima me. dječji roman prepoznati dječji roman kao opširniji prozni tekst o djeci i njihovim pustolovinama 0 0 2. . Dodana ilustracija: 5. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: • 0 • • • • • • • • • 0 • 0 • doživjeti i spoznati primjerene dječje romane uočiti odnos između pojedinosti i cjelovitoga teksta izdvojiti likove i osvrnuti se na njihove postupke razlikovati dječji roman od drugih proznih tekstova 3. Dječji roman dječji roman 3. reci mi (npr. odrediti kraći odlomak za čitanje 5.HRVATSKI JEZIK Književnost 1. 8. 11.čitati kratke dijelove sa zadanim elementima i temeljem toga odgovarati na pitanja o glavnim likovima.odabir ključnih odlomaka . ostali traže odgovore za neke postupke i sl. 10. 2. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: • • Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: • 13.poznavati bitne odrednice romana .) likovna kultura priroda i društvo GK-pjevanje: Pjesma zadrugara. A. M. razred 9. Prijedlozi za metodičku obradbu: 4. nakon pročitanog lektirnog djela jednom učeniku se dodijeli uloga Ljubana (Pere). njihovom izgledu i postupcima 12. i 7. 9. 7.rad na rječniku 3. . razvijanje interesa za čitanje dječjeg romana ovisno o osobinama likova u romanu razvijamo moralne i prosocijalne osobine učenika razvijanje intelektualne radoznalosti i težnje za proširivanjem i produbljivanjem spoznaja 28 Radna – nelektorirana verzija . Dedić književnost (lektira): Vlak u snijegu. Lovrak 6.

Primjeri suodnosa s drugim predmetima: osmisliti reklamu za dječji film Parlaonica: Gledati film u kinu /fotelji likovna kultura . 10. 2. 13. Prijedlozi za metodičku obradbu: po mogućnosti pogledati nekoliko dječjih igranih i animiranih filmova uočiti ulogu boje i zvuka u filmu govoriti o sličnostima i razlikama stripa.HRVATSKI JEZIK Medijska kultura 1. razred 1. 11. Dječji film dječji film glumac 3.izrada stripa uz crtani film hrvatski jezik . uočiti sličnosti i razliku između crtanoga filma i stripa 9. 12.razgovor likova . događaje prikazivati ih crtežom 4. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: • • 0 • • • • • • • • • • • 3. Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 7. Dodana ilustracija: 5.izmišljanje sadržaja uz strip .zašto volim strip .dramatizacija sat razrednog odjela . crtanog filma za djecu i igranog filma samostalno prepričavati sadržaj pripovijedati o svojim zamišljanjima i maštanjima opisivati likove.dijalog . mjesta.najdraži stripovi 0 6. 0 0 primati primjerene dječje filmove (recepcija) razlikovati igrani film za djecu od animiranoga filma ispričati filmsku priču 0 0 5. stvaralaštva i urednosti u radu 29 Radna – nelektorirana verzija . Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijanje sposobnosti oblikovanja vlastitog mišljenja (povezati s etičkom karakterizacijom likova) razvijanje sposobnosti estetskoga doživljavanja te sposobnosti izražavanja doživljaja razvijanje maštovitosti. 8.

slušanje priče hrvatski jezik . a koje kod odraslih istražiti početak radija život uz prvi radio u našem mjestu (ulici) 5. Primjeri suodnosa s drugim predmetima: 6. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 30 Radna – nelektorirana verzija . 8.koje emisije pratim na televizoru i radiju 3. događaja. 0 • • • primati radijsku emisiju za djecu (recepcija) raspravljati o njoj zamijetiti zvučna izražajna sredstva 9.HRVATSKI JEZIK Medijska kultura 1. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: 3.narodni običaji . Prijedlozi za metodičku obradbu: 4. 2. Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: 0 • radioemisija 7. 13. govorenja i prosuđivanja 12.ilustracija lika. predmeta iz emisije glazbena kultura . . Obrazovna postignuća: 10.uočiti razliku među njima • • • razvijanje sposobnosti samokontrole (ne pretjerivati s gledanjem televizijskog programa) osvijestiti potrebu pomnoga odabira onoga što će gledati i slušati razvijati kulturu slušanja. Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 0 istražiti koje su radijske emisije najslušanije kod djece. Radijska emisija radijska emisija za djecu vlastito iskustvo slušati primjerene radio-emisije i primiti poruku prepričavati sadržaj emisije govoriti o vlastitim doživljajima zamijetiti zvučna izražajna sredstva i njihovu ulogu u radijskoj emisiji usporediti s televizijskom emisijom • • • • • • elementi verbalne i neverbalne komunikacije u radijskoj i televizijskoj emisiji likovna kultura . razred 2.biljke i životinje sat razrednog odjela . Dodana ilustracija: 5. 11.zavičaji u domovini .sažeto prepričavanje sadržaja / Knjiga kao predložak priroda i društvo .imenovati jednu radio i tv emisiju .

kulturno ponašanje u ustanovama .ustanove u mjestu . materijalnu. Ključni pojmovi: 3.korištenje časopisa u izradi likovnih radova . čuvanje i vraćanje posuđenih knjiga . Potrebno predznanje: 3. 7.učlanjivanje u mjesnu knjižnicu . događaja . Primjeri suodnosa s drugim predmetima: 6. način učlanjenja. kulturnu.HRVATSKI JEZIK Medijska kultura 1. 9. uputiti učenike na služenje kazalom i abecednim redom pri traženju obavijesti poticati učenike na iznošenje vlastitoga iskustva u služenju enciklopedijom pronaći nekoliko obavijesti i podataka sudjelovati u obilježavanju Mjeseca knjige sudjelovati u prikupljanju knjiga opremiti u učionici kutić za čitanje likovna kultura .susreti s književnicima 0 enciklopedija 0 pronaći traženu obavijest u dječjoj enciklopediji služeći se kazalom i abecednim redom 0 istraživati o prošlosti gradske (mjesne) knjižnice 1.ilustracija naslovnice knjige . pravilno ih posuđivati i na vrijeme vraćati spoznavati vrijednost knjiga (odgojnu. Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 13.sudjelovanje u radu radionica knjižnice . časopisi vlastito iskustvo u služenju enciklopedijom posjetiti knjižnicu izvan škole razgovarati o sličnostima i razlikama školske i mjesne knjižnice opisivati prostor knjižnice objasniti način učlanjivanja u mjesnu knjižnicu prelistavati dječje enciklopedije. upoznati knjižnicu izvan škole. 12. korištenja te vraćanja dječjih knjiga razvijati potrebu za stjecanjem novih znanja čuvati knjige od oštećivanja. 8. 11. dnevni tisak. Knjižnica – korištenje enciklopedije • dječja enciklopedija • sadržaj/kazalo • abecedni red dječji tisak.posuđivanje. razred 3.zaposlenici u ustanovama sat razrednog odjela .ilustracija lika. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 31 Radna – nelektorirana verzija . Dodana ilustracija: 5. 10. Prijedlozi za metodičku obradbu: 4.…) razvijati kulturu ponašanja u ustanovama razvijati sposobnost samostalnoga traženja i pronalaženja potrebnih podataka i znanja stjecanje navike samoobrazovanja pripremanje za cjeloživotno obrazovanje 2. naučiti kretanje do knjižnice i po knjižnici uz pomoć stručnjaka za edukacijskorehabilitacijsku potporu 5.izlaganje likovnih radova u prostorima knjižnice priroda i društvo .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful