HRVATSKI NACIONALNI OBRAZOVNI STANDARD

HRVATSKI JEZIK
3. RAZRED

HRVATSKI JEZIK Jezik
1. 2. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje:

3. razred 1. Imenice
vrste riječi, opće imenice, vlastite imenice, jednina/množina imenice veliko slovo u imenima ljudi, naselja, ulica i trgova imenovati osobe, bića, stvari i pojave u okružju (u razredu, u kući, u školskom dvorištu, vrtu, voćnjaku, na ulici…) odrediti imenice kao vrstu riječi razlikovati ih među drugim riječima ilustracijama predmeta ili bića pridružiti odgovarajuću imenicu napisanu na kartici upoznati imenice za označavanje jednine i množine osobama, pojavama i predmetima smišljati imena (maca Muki, oblak Plačko) razlikovati opće i vlastite imenice ponuditi učenicima tiskani tekst u kojemu će imenice označiti različitim bojama (jednina, množina, opće, vlastite) koristiti zadane imenice u improviziranim komunikacijskim situacijama koje odaberu učenici didaktička igra - Pogodi što sam zamislio! Izbaci uljeza! Lanac riječi! dopunjavanje rečenice zadanom imenicom radionica: Banka riječi - učenici zapisuju na kartice opće i vlastite imenice u jednini i množini - tako stvaraju banku riječi koju će tokom godine dopunjavati - kartice će poslužiti za uvježbavanje nastavnoga gradiva: npr. svaki učenik dobije po jednu karticu nakon čega slijedi zadatak: imenice u jednini - korak naprijed, opće imenice legnite na pod…) književnost - polazni tekst likovna kultura - boje priroda i društvo - situacijsko okruženje, razred, škola, dom, ulica, dvorište, priroda.... 0 imenice – vrsta riječi opće i vlastite imenice jednina i množina

3.

Prijedlozi za metodičku obradbu:

4.

Dodana ilustracija:

5. 6.

Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji:

7. 8. 9. 10. 11. 12.

razumjeti pojam imenice kao vrste riječi razlikovati opće i vlastite imenice razlikovati jedninu i množinu imenica 0 0 5. - razumjeti pojam imenice kao vrste riječi - razlikovati jedninu i množinu poticati interes za usvajanje jezičnih sadržaja bogaćenje rječnika kao važnoga elementa uspješne komunikacije

13.

1

Radna – nelektorirana verzija

HRVATSKI JEZIK Jezik
1. 2. 3. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: Prijedlozi za metodičku obradbu:

3. razred 2. Veliko početno slovo
0 veliko početno slovo na početku rečenice veliko početno slovo u imenima s kojima učenik dolazi u doticaj u skladu s prethodnim znanjima o pisanju velikoga slova proširujemo znanje učenika na pisanje velikoga slova u višečlanim nazivima voda, gora, nebeskih tijela, naseljenih mjesta iz učenikova okruženja, nazivima ustanova, poduzeća, škola, kazališta opisati putovanje u zamišljenu zemlju (Manje skupine učenika smišljaju imena vodama i gorama u zamišljenoj zemlji pa opisuju putovanje mogu nacrtati zemljovid.) izraditi plakat o ustanovama, poduzećima, školama…(ispod fotografije ili crteža ustanove napisati osnovne podatke: naziv ustanove, grada i ulice u kojoj se nalazi) priroda i društvo: Zavičaj - čitanje zemljovida i plana mjesta književnost - književni i neknjiževni tekstovi s tematikom voda, gora GK- pjevanje: Negdje iza devet gora LK: tonsko slikanje 0

4.

Dodana ilustracija:

5.

Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama:

6.

7. 8.

0 0 primjenjivati pravilo o pisanju višečlanih vlastitih imenica u pisanju imena voda i gora u zavičaju, nebeskih tijela, naseljenih mjesta koja učenik poznaje, nazivima ustanova i poduzeća, škola, kazališta 0 0 5. pisanje velikoga početnoga slova u imenima ulica, trgova, blagdana, greške duže tolerirati i vježbati ispravljanje pogrešaka razvijati samostalnost, kreativnost u pisanju utjecati na urednost i pravopisnu točnost

9.

10. 11. 12.

13.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji:

2

Radna – nelektorirana verzija

razred 3. plan mjesta. 10. tri knjige različitih veličina. a u trećem umanjene igre riječima tvorba umanjenica i uvećanica rješavanje križaljki. usvajanje na jednostavnim primjerima i riječima koje su morfološki lakše (bez glasovnih promjena itd. zemljovid književnost i izražavanje .svakodnevno situacijsko okruženje. Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: • • • 0 • • 0 • 6. mozgalice upoznati najčešće završetke u umanjenicama i uvećanicama na plakat učenici zapisuju umanjenice i uvećanice u čiju su tvorbu nesigurni Banka riječi (obogatiti banku riječi umanjenicama i uvećanicama) Banka slikovnih imenica (na papiru veličine A3 učenici crtežom prikazuju osnovnu imenicu.HRVATSKI JEZIK Jezik 1.polazni tekstovi LK. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: 3. Dodana ilustracija: 5. tri školske torbe različitih veličina. 7. 11.. Prijedlozi za metodičku obradbu: • • • • • • • • • • • • 4. prepoznati umanjenice i uvećanice kao vrste imenica 0 0 3.) imenovati predmete slušno prepoznavanje i razlikovanje imenovanih predmeta po veličini prepoznati umanjenice i uvećanice kao vrstu imenica pročitati tri polazna teksta istoga sadržaja u kojima su imenice preoblikovane – u odnosu na prvi tekst imenice su u drugome uvećane. ne tipa pas-psić) • • • razvijati jezični osjećaj za razlike u jezičnome izražavanju poticati interes za učenje materinskoga hrvatskoga jezika razvijati točnost i pravilnost u pisanom izražavanju 13. 9. umanjenice uvećanice 8. Umanjenice i uvećanice • • • • umanjenice uvećanice imenice uspoređivati veličinu predmeta na konkretnim primjerima (npr. njezinu umanjenicu i uvećanicu) razgovorna igra: Patuljci u zemlji divova (u razgovornoj igri patuljci većinom rabe umanjenice. 2. a divovi uvećanice) priroda i društvo ..ritam velikih i malih likova 3. i 7. 12. 3 Radna – nelektorirana verzija .

Izgovor i pisanje č i ć u umanjenicama i uvećanicama 0 • • • umanjenice uvećanice 3. -čić. Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: provoditi vježbe pravilnoga izgovaranja i pisanja umanjenica na ić. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: 3. čić i čica. u uvećanicama na –čina 10.pužić …) • likovna kultura . te uvećanica na čina • organizirati igre radi pravilnoga pisanja i izgovora č i ć u umanjenicama i uvećanicama (vidno i slušno zapamćivanje riječi) • bojom označavati pojedini nastavak za uvećanicu ili umanjenicu.HRVATSKI JEZIK Jezik 1. 0 • pravilno izgovarati i pisati č i ć u umanjenicama na – ić. 8. pravilno pisanje č i ć u često upotrebljavanim riječima svakodnevnoga života (umanjenice. podigne odgovarajuću boju • riječi razvrstavati i zapisivati (liste riječi). Prijedlozi za metodičku obradbu: 4. te pravilno i izražajno izgovarati • izgovor i pisanje č i ć u imenicama za oznaku zanimanja i prezimenima na –ić i –čić Igra: • Izbaci uljeza (pogrešno napisanu umanjenicu) • Stani u vrstu (Aplicirati na ploču kartice s napisanim nastavcima za umanjenice. 11. č ili ć • kad učenik slušno prepozna glas. 2. Jedan učenik zada osnovnu imenicu. uvećanice) • razvijati jezični osjećaj i na temelju njega razlikovati č i ć te stvarati umanjenice i uvećanice poticati interes za usvajanje i učenje materinskoga jezika 12. ovisno o tome na koji glas/slovo upozoravamo. razred 4. 13. ostali je zborno pretvaraju u umanjenicu i staju u odgovarajuću vrstu) • Lanac umanjenica (nizati umanjenice kojima je početno slovo isto kao ono koje se nalazi ispred nastavka u prethodnoj umanjenici: lončić – nosić – sipica . 6. -čica.igra bojama • izražavanje . Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: • 4 Radna – nelektorirana verzija .usmena i pisana komunikacija 0 • nastavak (završetak) riječi 7. 0 0 5. Dodana ilustracija: 5. 9.

Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 6. Skupovi ije/je/e/i u umanjenicama i uvećanicama 0 • • • • • • • • umanjenice uvećanice aplicirati na ploču crteže osnovnih imenica. 0 0 5. Dodana ilustracija: prepoznati skupove ije/je/e/i u različitim funkcionalnim (književnim i neknjiževnim) tekstovima Igra: • Izbaci uljeza (pogrešno napisanu umanjenicu) • Stani u vrstu . crtež izražavanje . 0 0 • pravilan izgovor i pisanje ije/je/e/i u češće rabljenim umanjenicama i uvećanicama 10.HRVATSKI JEZIK Jezik 1. 11.ostali je zborno pretvaraju u umanjenicu i staju u odgovarajuću vrstu • Razredni rječnik (izrada popisa riječi vezane uz temu) • • • 0 matematika . je .veće/manje.jedan učenik zada osnovnu imenicu . Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: 3. Prijedlozi za metodičku obradbu: 4. 5 Radna – nelektorirana verzija . razred 5. 7. 2. pravilan izgovor i pisanje skupova ije/je/e u češće upotrebljavanim riječima svakodnevnoga života (umanjenice i uvećanice) • • • navikavanje na točan govor i pisanje prepoznavanje točnoga i njegovanog jezičnog izričaja ponos na vlastitu dobru govornu i pisanu jezičnu izvedbu 13. 12. 9.aplicirati na ploču kartice s napisanim glasovnim skupovima ije.pisana i usmena komunikacija 5. 8. njihove umanjenice /uvećanice izgovarati imenice i zapisivati riječi ispod crteža podcrtati i istaknuti skupove -ije/je/e/i promatrati promjenu dugoga skupa -ije u kratko -je na tekstu zasićenom češće upotrebljavanim umanjenicama i uvećanicama izražajno glasno čitati i pravilno izgovarati skupove 3. pojam skupa likovna kultura – boja.

što osjećam. • • raznolikim i razigranim aktivnostima razvijati zanimanje za jezične sadržaje poticati na pravilno usmeno i pisano izražavanje kao važan element uspješne komunikacije 6 Radna – nelektorirana verzija .popunjavaju svoju banku novom vrstom riječi .HRVATSKI JEZIK Jezik 1.učenici zapisuju glagole na kartice . Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: 3. igre asocijacije (uz zadanu imenicu dopisati što više glagola). Glagoli • • • • • • • • • • • • • glagoli rečenica igre u skupini . Dodana ilustracija: 5. smislite rečenicu…) TZK – pokretna igra književnost . prepričavanje događaja i doživljaja 3. odrediti glagole kao vrstu riječi razlikovati glagole među drugim riječima igre riječima u kojima se glagolima mijenjaju oblici promjenom vremena radnje..polazni tekst izražavanje . Izbaci uljeza! dopunjavanje rečenice glagolom radionica: Banka riječi . 2. pričanje. Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: • • • 0 6. Rabiti pokret pri obradi jezičnoga sadržaja pročitati polazni tekst zasićen glagolima poticati učenike na postavljanje pitanja: Tko što radi?.odgovarati glagolom na pitanje Što radi? razlikovati glagole kao riječi kojima izričemo što tko radi ili što se događa prepoznati glagol u rečenici prema pitanjima što netko radi. glagoli u drugu. što se događa 9.pripovijedanje. glagolskoga lica. 10. 8.nizati glagole na zadani poticaj . Prijedlozi za metodičku obradbu: 4. razred 6. Što se događa? nizati glagole na zadani poticaj (Navedi što više riječi kojima možeš reći što vjeverica radi. neka se uhvate za ruke jedan glagol i imenica. itd. .) tražiti glagole suprotna značenja itd. 7. što se sa mnom zbiva. 0 0 • • 0 0 5.Pantomima: pogodi što radim.kartice će poslužiti za uvježbavanje nastavnoga gradiva: npr. u kojem se stanju nalazim. 12.. nastavi niz glagola. svaki učenik dobije po jednu karticu nakon čega slijedi zadatak: imenice u jednu vrstu. 11. 13. Pčela leti ….

odrediti pridjev kao vrstu riječi razlikovati pridjeve među drugim riječima igre u paru i skupini . 9. sočna. imenica i pridjev. 7. pridjevi 0 • 0 razlikovati pridjeve kao riječi koje opisuju imenicu i odgovaraju na pitanje . odgovarati na pitanje Kakvo/kakva/ kakav je predmet.usmeno i pismeno 6.nacrtati jedno biće.HRVATSKI JEZIK Jezik 1. cjelina i detalj književnost . Pridjevi • • • pridjevi vrste riječi igrom Opipaj i reci kakvo je motivirati učenike za usvajanje novih jezičnih sadržaja zatvorenih očiju učenici opipavaju i mirišu limun (dunju. smislite rečenicu…) Tri šešira . čije je što 5. stvar ili pojavu. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: 3.svaki učenik dobije po jednu karticu nakon čega slijedi zadatak: imenice u jednu vrstu.razvrstavati vrste riječi uz postavljanje odgovarajućih pitanja 3.osjet opisuju riječima koje odgovaraju na pitanje Kakvo je? . slatka…) igre Izbaci uljeza! Dopuni niz riječi! dopunjavanje rečenice. proširivanje jednostavne rečenice pridjevima radionica: Banka riječi . Dodana ilustracija: • 5.dopunjavaju banku novom vrstom riječi .kartice će poslužiti za uvježbavanje nastavnoga gradiva . 10.polazni tekst izražavanje .učenici zapisuju na kartice pridjeve .uočiti da izgovorene riječi opisuju imenicu limun . Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: • • • 0 • likovna kultura . 12. razred 7. • • • razvijati usmeni i pismeni izraz učenika. 2.izgovorene riječi zapisati . glagoli u drugu.crtanje.svaki učenik samostalno treba dopisati riječ koja će pobliže označiti navedenu imenicu igre asocijacije (uz zadanu imenicu dopisati što više pridjeva) asocijativne križaljke rješavati zagonetke s nizovima pridjeva (Što je to: rumena. pridjevi u treću. 11. opisati kakvo je što na crtežu polazni tekst s praznim crtama na mjestu uz imenice .na šešire napisati pitanja Tko je to? Što je to? Što radi? Što se događa? Kakvo je? Čije je? . orah…) . Prijedlozi za metodičku obradbu: • • • • • • • • • 4. bogatiti rječnik poticati samostalnost i odgovornost u radu isticati ljepotu i bogatstvo rječnika hrvatskoga jezika Radna – nelektorirana verzija 7 . osoba? Pridjevom 13.kakvo je što. neka se uhvate za ruke jedan glagol. 8.

upotrebljavati dvotočje i zarez u nabrajanju . Prijedlozi za metodičku obradbu: 4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 8 Radna – nelektorirana verzija . npr. Dodana ilustracija: Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: • • • 0 • • 0 • • 0 0 6. brajični znak za dvotočje i zarez uz pomoć stručnjaka za edukacijsko-rehabilitacijsku potporu 5. pristojno pitati.. odzdraviti.. knjižari) koristimo učeničke predmete: pernice. učeniku bliske primjere iz života • • • poticati pristojno ponašanje na javnim mjestima usvajati norme uljudne komunikacije primjerene situaciji (pozdraviti. 9. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: 3. te izražajnost u usmenoj komunikaciji 13. Dvotočje i zarez u nabrajanju • • • • • • • • nabrajanje dvotočje zarez rečenica igra U trgovini (Nabrajamo što sve prodajemo u svom dućanu. 1. olovke. 11. razred 8. bilježnice.prethodno podsjetiti učenika na pravilno pisanje . a prije nabrajanja dvotočje samostalno pisanje sastava u kojima se koriste navedeni pravopisni znaci priroda i društvo .HRVATSKI JEZIK Jezik 1. 5. nazivi predmeta svakodnevne uporabe. izražavanje .zadavati jednostavne.vrste trgovina. knjige. 7.. 12.postavljanje pitanja i davanje odgovora 3. dvotočje zarez u nabrajanju 8. .. gumice nabrajajući stvari uočavamo da moramo zastati kako bismo sve točno izgovorili upozoravamo učenike da na mjestu zastoja pri pisanju upotrebljavamo zarez.situacijska komunikacija s usmenim i pisanim izražavanjem . 2. upoznati dvotočje i zarez kao interpunkcijske znakove pravilno ih rabiti u nabrajanju 10.) poticati urednost i točnost u pisanim radovima. zahvaliti.

HRVATSKI JEZIK Jezik 1. itd.. 5. Primjeri suodnosa s drugim predmetima: 6. 8. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: Prijedlozi za metodičku obradbu: Dodana ilustracija: 3. 11. izdvajanje zapisivanje u dva stupca riječi i pripadajuće kratice provođenje pismenih vježbi šaljivi razgovor (razgovarati skraćenim riječima za koje nije utemeljena općeprihvaćena kratica i provjeravati razumljivost poruke) priroda i društvo . Kratice • 0 • • • • • • • • komunikacijska situacija ili polazni poticajni tekst zasićen kraticama povezivanje kratica s pripadajućim potpunim riječima. • • • razvijati i bogatiti učenikov rječnik poticati pisanu i usmenu komunikaciju poticati samostalnost u radu 13. npr.polazni poticajni tekst ili situacija s usmenim ili pisanim izražavanjem na zadanu temu kratice 3. razred 9. 9... 10. te češće oznake za mjere 0 0 5.. 4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 9 Radna – nelektorirana verzija . 0 • pravilno pisati opće kratice – r. znati značenje kratica itd.svakodnevno okruženje matematika .mjerne kratice izražavanje . 2. npr. uč. 12. Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 0 • kratice 7.

ali i suradnju. monolog pisati igrokaz u obliku dijaloga između učenika i npr. 10 Radna – nelektorirana verzija . . prijatelja iz svemira održati govor (samostalni govorni nastup) o nekom problemu koji zanima sve učenike natjecati se u držanju govora. Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: 0 • • 0 • • razlikovati samostalni govorni nastup od razgovora uljudno i prikladno sudjelovati u svakodnevnim komunikacijskim situacijama ostvariti kraći samostalni govorni nastup zamijetiti ulogu neverbalne komunikacije monolog dijalog 7. Prijedlozi za metodičku obradbu: 4. 2. 11. posjetom nekoj ustanovi… razgovor sa samim sobom svi nastavni predmeti 3. poštivanje mišljenja drugih. Obrazovna postignuća: • • 0 0 10. Slušanje i govorenje samostalni govorni nastup (monolog) i razgovor (dijalog) razgovor. Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 5. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: • • • • • • • • • • • • • • 3. uočiti njezinu ulogu igre u paru: učenici na određenu temu kreiraju dijalog. razgovaranje čitati kratki monolog i dijalog koji učenici mogu naučiti izvoditi razlikovati samostalni govorni nastup (monolog) od razgovora (dijaloga) promatrati neverbalnu komunikaciju u razgovornoj igri. 6.sudjelovati u razgovornim igrama • • • • • 13. različitim dijaloškim 9. razred 1. 8. bez zastajkivanja i poštapalica) vježbati stilsko-kompozicijske monološke komunikacijske oblike osmisliti i na ilustraciji u prazne stripovne oblačiće napisati dijalog razgovorne igre potaknute pročitanom pričom.razumjeti značenje riječi dijalog i monolog kroz konkretna događanja u razredu . 12.HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje 1. poticati aktivno slušanje sugovornika spoznati da je slušanje sugovornika preduvjet za uspješno sporazumijevanje Odgojni i socijalizirajući razvijati kulturu slušanja i govorenja te međusobno uvažavanje ciljevi i sadržaji: služiti se verbalnom i neverbalnom komunikacijom upoznati učenike s postojanjem znakovnoga jezika kojim se koriste osobe oštećena sluha . njegovati individualnost. Dodana ilustracija: 5. utvrditi natječajne uvjete (govoriti tečno i suvislo.Razvijati kulturu govora i međusobno uvažavanje u komunikaciji.

Razumjeti da se govorom ljudi najbolje sporazumijevaju 13. sugovornik. sugovornik. 10.HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje 1. najtočnije i najpotpunije sporazumjeli jezikom sporazumijevanje na stranom jeziku pantomima sa svim nastavnim predmetima 2. poruka sporazumijevanje jezikom govornik sugovornik slušatelj poruka 7. 11. slušatelj. 6. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: 8. 12. 5. Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 5. Sporazumijevanje hrvatskim književnim jezikom • • • • • • • • • • • • • sporazumijevanje razgovor samostalni govor poruka glas slovo riječ rečenica tekst jednostavnom scenskom igrom (razgovor dvojice sudionika i treće osobe koja razgovor sluša) olakšati učenicima razumijevanje pojmova govornik. međusobnoga uvažavanja i poštivanja tuđega mišljenja 11 Radna – nelektorirana verzija . Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: • • • poticati interes za usvajanje jezičnih sadržaja poštivanje jezika kao najvažnijega sredstva za uspješno sporazumijevanje razvijati kulturu govorenja. 9. Ključni pojmovi: 3. pokretima tijela ili jezikom (govorom i pismom) učenici smišljaju slične situacije u skupinama dok ne zaključimo da smo se najbrže. Prijedlozi za metodičku obradbu: 4. slušatelj i poruka shvatiti da se u svim komunikacijskim situacijama nalazimo u ulozi govornika. sugovornika ili negovorne osobe te da se komunikacijom prenose poruke oblikovati istu poruku različitim komunikacijskim sredstvima: znakovima. Dodana ilustracija: Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: • • • 0 • • • • • 0 • 0 • pogledati jednu TV emisiju u kojoj voditelj prenosi poruke gluhonijemim osobama ovladati pojmovima govornik. razred 2. Potrebno predznanje: 3.

Dodana ilustracija: Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 7. 9.HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje 1. glazbena kultura . 8. osobi i sl..povijesni spomenici. 5. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: Prijedlozi za metodičku obradbu: 3. 11. 12. 2. posjeti muzejima. razred 3. 6.pripovijedati uz pomoć pitanja ili plana u slikama o zamišljenom događaju • • • • poticati govorenje prevladati strah tijekom samostalnoga govornoga nastupa poticati stvaralačko izražavanje izbjegavati šablone razlikovati zamišljeni događaj od stvarnoga pripovijedati o stvarnome i zamišljenome događaju plan pričanja stvarni događaj nestvarni (zamišljeni) događaj stvarni događaji nestvarni događaji priča. prije pričanja zamišljenih i stvarnih događaja napraviti plan pripovijedanja nakon usmenoga izražavanja učenici mogu napisati sastavak o zamišljenom događaju. kazalištu.kulturno. 13. priroda i društvo . a učenici je moraju nastaviti i dovršiti razlikovati stvarni događaj od nestvarnoga. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 12 Radna – nelektorirana verzija . TV film učitelj može započeti neobičnu priču. pričanje kao poticaj za pripovijedanje mogu poslužiti slike.slušanje skladbi 3. 10.razlikovati stvarni i zamišljeni događaj . 4.. Pripovijedanje • • • • • • • • • • 0 • • • 0 • • 0 0 5. .

11. 12. 9. Čudnovate zgode šegrta Hlapića. 2. 0 0 • sudjelovati u stvaranju zajedničke priče prema zadanome poticaju oblikujući jedan ili više događaja poštujući uzročno. B. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: • 0 • zajednička priča prema poticaju 3. zaplet radnje. 0 0 0poticati ih da rade grupno i sudjeluju u zajedničkom pričanju 13. 5.posljedične veze 10. Mažuranić) moguće je ostvariti suodnos sa svim nastavnim predmetima 7. 8. V. Prijedlozi za metodičku obradbu: • • 4. I. Dodana ilustracija: Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: • • 0 motivirati učenike na zajedničko stvaranje priče u timskom suradničkom radu prema zadanom poticaju (uvodni događaj. razred 1. uvođenje neobičnoga lika) timovi mogu međusobno podijeliti zadatke tako da svaki tim govorno ili pisano jezično oblikuje jedan ili više događaja događaje povezati u zajedničku priču poštujući uzročno-posljedične veze među njima izrada zajedničke strip priče nakon pročitanog lektirnog djela (Bijeli jelen. Stvaranje zajedničke priče prema poticaju 3. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: • • poštivati tuđe mišljenje razvijati samopouzdanje za nastup pred skupinom 13 Radna – nelektorirana verzija . 6. Nazor.HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje 4.

gost razreda. kako • • • • poticati samostalnost i ustrajnost u radu koristiti naučene sadržaje u svakodnevnome životu pri izricanju obavijesti moramo paziti da ona bude jasna.HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje 1. . zašto. kada. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: • 0 • • • 3.TV izvjestitelj (učenici usmeno izvješćuju o stvarnim događajima) u novinama i dječjim časopisima tražiti zanimljive obavijesti u učionici urediti Kutić obavijesti zapaziti i prepoznati karakteristike obavijesti (točna. jer to za sve ima isto značenje) razlikovati obavijest od drugih vrsta tekstova oblikovati kraću obavijest (usmeno i pismeno) mladi novinari: skupina učenika istražuje o zanimljivim događanjima u gradu/selu (školi. ne može se reći da sastanak započinje nakon ručka kad se svi sudionici odmore. gdje. što. jer to ne znači isto svim primateljima. 8.izreći ili napisati kratku obavijest prema zadanim odrednicama: tko. što. kako. 14 .polazni tekstovi priroda i društvo . zašto. igralištu…) .) književnost . Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: • • • • • • 0 • • 0 7. 2. jasna. školsko natjecanje…) razgovarati o onome što smo saznali uočiti da je obavijest najkraći način kazivanja o nekom događaju te da su svi njezini dijelovi provjerljivi i moraju imati isto značenje za sve primatelje (primjerice.razumjeti što je obavijest na temelju primjera iz svakodnevnoga života . Dodana ilustracija: 5. Obavijest obavijest pročitati učenicima važnu obavijest (kazališna predstava. 6. gdje. Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 13. kratka i potpuna shvatiti važnost obavijesti u učenikovu životu Radna – nelektorirana verzija 10. 11. kada. potpuna. Prijedlozi za metodičku obradbu: • • • 3. kratka) odrediti pitanja na koja obavijest daje odgovore (tko. 12.na temelju istraživanja pišu obavijesti i lijepe na plakat . treba reći: sastanak će se održati u 16 sati. obavijest provjerljivi tekst 9.svakodnevno okruženje 4. razred 5. Obrazovna postignuća: • razlikovati obavijest kao vrstu teksta čiji su elementi provjerljivi i istoznačni za sve primatelje • ovladati pojmom • oblikovati kraću obavijest 0 0 5.

4. Izvješćivanje o obavljenom zadatku • • • • • • 0 izvješćivanje slijed događaja učenici u suradničkom radu rješavaju zadatak. razred 6.HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje 1. 9. 3. 6. 8. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: Prijedlozi za metodičku obradbu: Dodana ilustracija: Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 3. 10. izvještavati o obavljenom zadatku poštujući kronološki slijed postupaka 13. 2. 5. 0 0 • izvještavati o obavljenome zadatku držeći se kronološkoga slijeda događaja 0 0 5. 12. 11. Nakon završetka predstavnici skupina izvještavaju o obavljenom zadatku držeći se kronološkog slijeda događaja paziti na pravilnu uporabu glagolskih vremena na temelju uputa za rješavanje napraviti plan i izvještavati o redoslijedu postupaka pri ostvarivanju budućega zadatka moguće je ostvariti suodnos sa svim nastavnim predmetima 7. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: • poticati suradničke odnose i zajedničku odgovornost 15 Radna – nelektorirana verzija .

naslova i sadržaja za pisanje sastavaka književnost i medijska kultura . 6.) upućivati učenike na dobru kompoziciju (uvod. komunikacijske situacije glazbena kultura . 11. 4. 5. glavni dio.HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje 1. zaključak) samostalan izbor teme. razred 7. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 16 Radna – nelektorirana verzija .poticajni tekstovi. 2. Stvaralačko pisanje . raditi na razvoju rječnika uz pomoć stručnjaka za edukacijsko-rehabilitacijsku potporu 5. pisanje sastavka prema nizu logičkih pitanja (plan) • • poticati želju za pisanim izražavanjem kao važnim elementom uspješnoga sporazumijevanja razvijati urednost u pisanju 13. lirsku meditaciju.slušanje poticajnih skladbi 7. 10.oblikovanje kraćeg sastavka • • • • • • • • • • 0 • • 0 • oblikovati i pisati sastavak uz poticaj i bez njega tema oblikovanje sastavka (odjeljci) uvod glavni dio zaključak u sastavku rečenica sastavak stvaralački pisati na zadani poticaj (odziv na književni tekst. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: Prijedlozi za metodičku obradbu: Dodana ilustracija: Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 3. 0 0 2. 3. 8. promatranje itd. filmovi. 9. 12.

Čitanje po ulogama • • • • • • • • čitanje po ulogama izražajno čitanje intonacija rečenice pomno slušati uzorno čitanje učenici čitaju književne tekstove po ulogama pazeći na naglasak i intonaciju poticati sudjelovanje u dramskim improvizacijama interpretativno čitanje uloga s pravilnim korištenjem vrednota govorenoga jezika književnost . • izražajno i tečno ostvarivati komunikacijske uloge u svakodnevnom životu 13. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 17 Radna – nelektorirana verzija . čitati samo poznate i naučene tekstove po ulogama 5. 3. i 7. 6. 12. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: Prijedlozi za metodičku obradbu: Dodana ilustracija: Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 3.HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje 1. 5. razred 8. 4. 0 • • 0 0 3. 2. izražajno čitati po ulogama (kratke i jednostavne rečenice) izražajno glasno čitati dramski tekst (igrokaz) poštujući vrjednote govorenog jezika sudjelovati u dramskim improvizacijama 9. 10.čitanje umjetničkih tekstova 0 • čitati po ulogama 7. 11. 8.

6. 8. Rasprava • • • • • • • • rasprava raspravljanje razgovor govornik sugovornik organizirati raspravu o različitim učenicima zanimljivim temama: o pročitanoj lektiri. 2. i 5. raspravljanje 9. poticati sve učenike na ravnopravno sudjelovanje u raspravljanju o zadanoj temi iznoseći vlastito mišljenje. rasprava. postupcima i ponašanju glavnog lika.ne upadati u riječ 13. a poštujući tuđe obučavati se za pažljivo slušanje sugovornika u raspravi i čekanje na svoj red izlaganja pogledati jednu TV Parlaonicu moguće je ostvariti suodnos sa svim nastavnim predmetima 3.slušati sugovornike . Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: 3. razred 9.sudjelovati u raspravi . Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: • • • razvijati samopouzdanje pri iznošenju vlastitoga mišljenja poštivati tuđe mišljenje poštivati uljudbena pravila 18 Radna – nelektorirana verzija .HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje 1. poštujući tuđe i iznoseći vlastito mišljenje 10. 11. sudjelovati u raspravi poštujući uljudbena pravila pridržavati se teme. . o odredbama kućnoga reda škole itd. 12. 5. Dodana ilustracija: Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: • • 0 • 0 • • 0 0 7. Prijedlozi za metodičku obradbu: 4. 1.

gora. č /ć. ć. č i ć u umanjenicama i uvećanicama kratice prethodna znanja i vještine redovito uvježbavati izgovor i pisanje najčešćih riječi u kojima se pojavljuju glasovi č. dž i glasovne skupine ije/je prema popisu riječi 9.HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje 10. Dodana ilustracija: Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: 5. Potrebno predznanje: • • 3. naseljenih mjesta u zavičaju poznatih učeniku u skladu s pravopisnom normom uvježbati pisanje i izgovor najčešćih riječi u kojima se pojavljuju glasovi č.đ. đ/dž). 11. dž. đ. 6. 7. 12. Prijedlozi za metodičku obradbu: • • • • • • 0 3. razred veliko slovo (višečlana vlastita imena voda. ije i je točno pisati veliko slovo u višečlanim vlastitim imenima uvježbati služenje razrednim popisom riječi (Razredni rječnik) poticati učenike na samoispravljanje pogrešaka razredni rječnik (dopunjavati rječnik riječima sa ije / je. poticati na redovito služenje rječnikom NIJE / NEGO (učenici samostalno stvaraju plakat zapisujući na njega riječi koje su naučili pravilno pisati) poštivanje pravopisne norme ostvarivati kroz sve nastavne predmete 4. 0 0 • • • osvješćivati i primjenjivati prethodna znanja i vještine pisati višečlana vlastita imena voda i gora. Pisanje – poštivanje pravopisne norme • 1. 8. Ključni pojmovi: • • 2. ć. Obrazovna postignuća: 10. naseljenih mjesta u zavičaju poznatih učeniku) skupovi ije/je u poznatim umanjenicama i uvećanicama. Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 0 0 Dozvoliti učeniku podsjetnik i korekciju pogrešaka 13. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 19 Radna – nelektorirana verzija .

8. slušanje likovna kultura – ilustracija teksta PID. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: 3.rečenice i naslove dviju jednostavnih priča razrezati . MAT.sadržajnu analizu teksta glavna misao pjesme napisati nekoliko stihova ili rečenica o zadanoj temi Smisli naslov . Tema u poeziji i prozi • 0 • motivirati učenike za recepciju proznog ili poetskog teksta: tematsko – asocijativne riječi. Prijedlozi za metodičku obradbu: • • • • • • • 4. tematski i kronološki glazbena kultura – ritam.izdvojiti temu koja se obrađuje . Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: • • • 0 6. 12. 7.učenicima (manjim skupinama) ponuditi nekoliko kartica s kratkim tekstovima sa zadatkom da nakon čitanja pojedinog teksta rasprave o temi i na temelju toga zajedničkim dogovorom smisle naslov . lirska meditacija itd. Dodana ilustracija: 5.osmisliti nastavne aktivnosti povezane uz temu tema 3. 0 0 • zamjećivanje i izdvajanje teme u proznom i poetskom tekstu 0 0 13. razred 1. značenje riječi (leksička motivacija). potaknuti učenike na razgovor i izražavanje doživljaja zamjećivati o čemu se ili kome u tekstu govori i odrediti to kao temu izdvojiti temu provoditi tematsko. 9. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 20 Radna – nelektorirana verzija .na kraju skupine čitaju naslove i vodi se zajednička rasprava . 10.zadatak je svake skupine složiti rečenice u priču. 11. 2.HRVATSKI JEZIK Književnost 1.

Dodana ilustracija: 5. 2.ritam. prepoznati ponavljanja u kitici i pjesmi • • 13. kitici i pjesmi • • 0 • • motivirati učenika za recepciju poetskoga teksta zamijetiti ponavljanja u stihu. ritam srok/rima 8. 11. Obrazovna postignuća: • 0 0 zamijetiti ponavljanja u stihu. Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: 7. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: 3. slušanje glazbe priroda i društvo . Lanac rime dopisati pjesmi nekoliko stihova u istom jezičnom kodu (ponavljanje.ritam u prirodi: dan – noć . Ponavljanja u stihu. 12.ritam toplih i hladnih boja ritam srok/rima 3. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijati osjećaj za poetski izraz razvijati sposobnosti izražavanja vlastitih osjećaja i raspoloženja 21 Radna – nelektorirana verzija .godišnja doba likovna kultura . šumi. Primjeri suodnosa s drugim predmetima: 6. razred 2. 9. Prijedlozi za metodičku obradbu: • • • • • • • • • 0 • • 0 • 4.šum) ili isticanja i naglašavanja neke ideje slušno i vidno zamjećivati glasovno podudaranje riječi (rima/srok) jezične igre razumjeti riječ ritam u svakodnevnoj komunikaciji potaknuti učenike da koriste riječ ritam u vlastitu govoru kako bismo doznali koje joj značenje pridaju jezične igre: Nađi rimu. rima) glazbena kultura . Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 5. kitici i pjesmi radi isticanja i naglašavanja neke ideje ili zvučnoga doživljaja pjesme slušno i vidno zamjećivanje sroka 10.HRVATSKI JEZIK Književnost 1. kitici ili pjesmi radi zvučnog doživljaja pjesme (šumi.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 22 Radna – nelektorirana verzija .(lektira) Miševi i mačke naglavačke. 8. razred 3. vedrine) razvijanje osjećaja za humor. Dodana ilustracija: Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: • • • • 0 • 5. Paljetak GK. Prijedlozi za metodičku obradbu: 4.HRVATSKI JEZIK Književnost 1. 13. 11. Ključni pojmovi: 3. Potrebno predznanje: 3.prepoznavanje šaljive pjesme .pjevanje: Negdje iza devet gora LK. šaljiva pjesma 0 • • 0 0 2.crtanje: ilustracija šaljive pjesme 2. 7. 10. . smijeh i duhovitost razvijanje optimističkoga stava prema životu primati šaljive pjesme (recepcija) razlikovati šaljivu pjesmu među drugim pjesmama 9. radosti. dramatizacija sadržaja teme 5. L. 12.pričanje smiješnih i neobičnih osobnih doživljaja i događaja • • • • radost i veselje treba dijeliti s prijateljima razvijanje pozitivnih emocija (zadovoljstva. 6. Šaljiva pjesma • • • • • • • • • • šaljiva pjesma pjesma stih kitica rima/srok motivirati učenike na primanje šaljive pjesme pjesmu analizirati izdvojiti stihove koji izazivaju smijeh razlikovati šaljivu pjesmu među drugim pjesmama napraviti plakat: Šaljiva pjesma (na plakat lijepiti šaljive pjesme /stihove po vlastitom izboru učenika) šaljivu pjesmu prikazati u obliku stripa književnost.

koristiti dramatizaciju radnje 5. Prijedlozi za metodičku obradbu: slušati i čitati priče s jasnim fabulativnim tijekom poticati učenike na razgovor o pročitanoj priči zamijetiti uzročno-posljedičnu povezanost događaja s mjestom. uz pomoć istaknutih dijelova teksta odrediti gdje i kada se nekom liku nešto događa • razvijanje interesa za čitanje 13.omjeri veličina likova 5. „Premjestiti“ likove u neko drugo vrijeme ili mjesto od rečenica zapisanih na karticama složiti priču poštujući fabulativni tijek medijska kultura .film PID . 10. 7. Ključni pojmovi: 2. vremenom i likovima poticati učenike na raspravljanje o likovima i njihovim postupcima uočiti redoslijed događaja razgovorne igre i dramske improvizacije potaknute tekstom stvaralaštvo: Promijeniti završetak priče. Potrebno predznanje: 3. 11. Povezanost događaja s vremenom. sadašnjost. 8..HRVATSKI JEZIK Književnost 4.. 9. 23 Radna – nelektorirana verzija .prošlost. izdvojiti jedan događaj i zamijeniti ga drugim. budućnost LK . mjestom i likom • • • • • • • • • • • • • • 4. Dodana ilustracija: • • • • • 0 događaj lik vrijeme radnje mjesto radnje vrijeme radnje mjesto radnje lik 3.. razred 1. 0 0 • povezati događaje i likove proznoga teksta s vremenom radnje i mjestom 0 0 2. Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 6.ritam . 12.

ovisno o temi koja se obrađuje 3. koristiti dramatizaciju 5. prihvaćanje i razvijanje dobrih. govor. 12. ponašanje.HRVATSKI JEZIK Književnost 1. tramvajskoj stanici): skupine učenika promatraju i opisuju izgled i ponašanje osoba po unaprijed pripremljenom planu medijska kultura – film jezično izražavanje PID . 2. 0 0 • odrediti osnovna obilježja lika prema izgledu. 8. Dodana ilustracija: 5. Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 6. 10. temeljem istaknutoga dijela teksta izdvojiti izgled lika i njegovo ponašanje • • • • razlikovanje dobrih i loših osobina i postupaka razvijanje sposobnosti promišljanja o svojim i tuđim postupcima upoznavanje svojih osobina. a ispravljanje loših razvijanje i njegovanje uzornih odnosa među ljudima 13. Prijedlozi za metodičku obradbu: 4. razred 5. ponašanju i govoru 0 0 2. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: 3. Izgled i ponašanje lika • • • • • • • • • • • • 0 obilježja lika glavni i sporedni lik čitati priču (gledati TV film. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 24 Radna – nelektorirana verzija . 11. osobine) odrediti osnovna obilježja povezivati izgled i ponašanja lika sa svakodnevnim situacijama opisati lik iz pročitane priče nacrtati i opisati izmišljeni lik Na tržnici (U trgovini. 7. 9. kazališnu predstavu…) zapažati pojedinosti o liku (izgled.

10.. razred 6. 13. prema zajedničkoj osobini uočiti da kod usporedbe koristimo riječi poput i kao 3. Usporedba • usporedba 0 • leksička motivacija – uspoređivanje dvaju predmeta. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 25 Radna – nelektorirana verzija .razvijanje sposobnosti zapažanja i doživljavanja lijepoga i dobroga što nas okružuje 12. 2.HRVATSKI JEZIK Književnost 1. 9. 7. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: 3. 0 0 • uočiti uspoređivanje dvaju pojmova po sličnosti 0 0 5. 8.. razumjeti što je usporedba temeljem uspoređivanja zajedničkih osobina dvaju predmeta ili osoba neposredne okoline • ovisno o sadržaju teksta . 11. Prijedlozi za metodičku obradbu: • 4. 5. dviju osoba. Dodana ilustracija: Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: • • • 0 dopunjavanje rečenica usporedbama (Crvena poput /kao/) likovna kultura izražavanje i stvaranje 6.

nabrojiti događaje u kojima su sudjelovali uočiti da su likovi i događaji u pripovijetci stvarni (ili mogući) usporediti s likovima i događajima u bajci razgovorne igre i dramske improvizacije potaknute pročitanom pripovijetkom 3. razred 7. Dodana ilustracija: Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 7. 0 0 2. rad na rječniku uz pomoć stručnjaka za edukacijsko-rehabilitacijsku potporu 5. 9. 2. 5. slušanje i prepričavanje kraćih pripovijetki usvojiti razliku između bajke i pripovijetke • • • • • • • • • • • • razvijati interes za čitanje bajke i pripovijetke razvijanje pozitivnih osobina kao što su prijateljstvo poštivanje različitosti miroljubivo rješavanje sukoba suradnja ekološka svijest plemenitost poštenje uzajamna ljubav briga jednih za druge međusobno prihvaćanje i sl. 0 • razlikovati pripovijetku od bajke po stvarnim događajima i likovima nasuprot nestvarnima 10. 12. 6. razvijanje suosjećanja i solidarnost s ljudima u nevolji 13. 8. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 26 Radna – nelektorirana verzija . 11. Prijedlozi za metodičku obradbu: 4. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: • • • • • • • • 0 0 • pripovijetka 3.HRVATSKI JEZIK Književnost 1. Pripovijetka pripovijetka bajka doživjeti i spoznati pripovijetku u cjelini i pojedine dijelove analizirati i uzročno-posljedično povezivati pojedinosti i cjelinu navesti osnovne osobine likova.

lisica-lukava.uspoređivanje s osobinama i postupcima ljudi .navođenje osobina . zecplašljiv) likovna kultura – ilustracija GK . Basna • • basna pouka 3. . razred 8. • basna 9. Obrazovna postignuća: • • • • primati basnu (recepcija) zamijetiti osobine likova uopćiti zaključak basne u obliku pouke zamijetiti pripisivanje ljudskih osobina drugim živim bićima i stvarima 10. poštenje. ljubav 12. 13.pjevanje: Lisica i roda 7. strpljivost. 11.imenovanje likova . 2. 6. Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: napisati basnu u obliku igrokaza i pripremiti je za izvođenje (svaka skupina učenika radi po vlastitom izboru) Lijin (rodin) monolog ( nakon čitanja basne Lisica i roda učenik u prvom licu prepričava događaj s kritičkim osvrtom na „vlastite postupke“) na plakat zapisivati pouke pročitanih basni napraviti plakat s likovima basne i napisati njihove osobine (npr. Prijedlozi za metodičku obradbu: 5.HRVATSKI JEZIK Književnost 1.pouka (pomoću pitanja) • • prepoznavanje dobrih i loših postupaka i osobina razvijanje osjećaja za plemenite ljudske osobine kao što su skromnost. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: • • • • • • 4. razumijevanje. 8. Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: • istraživati o najpoznatijim basnopiscima svijeta • smisliti i napisati jednu basnu 5. zahvalnost. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 27 Radna – nelektorirana verzija . Dodana ilustracija: • • • • čitanje basne imenovanje likova i njihovih osobina uspoređivanje s osobinama i postupcima ljudi uočiti i objasniti pouku basne 3.

8. 9. razvijanje interesa za čitanje dječjeg romana ovisno o osobinama likova u romanu razvijamo moralne i prosocijalne osobine učenika razvijanje intelektualne radoznalosti i težnje za proširivanjem i produbljivanjem spoznaja 28 Radna – nelektorirana verzija . razred 9.poznavati bitne odrednice romana . 7. Lovrak 6. 11. Prijedlozi za metodičku obradbu: 4. reci mi (npr. njihovom izgledu i postupcima 12. Dodana ilustracija: 5. odrediti kraći odlomak za čitanje 5.HRVATSKI JEZIK Književnost 1. dječji roman prepoznati dječji roman kao opširniji prozni tekst o djeci i njihovim pustolovinama 0 0 2.odabir ključnih odlomaka .) likovna kultura priroda i društvo GK-pjevanje: Pjesma zadrugara. A. Dedić književnost (lektira): Vlak u snijegu. ostali traže odgovore za neke postupke i sl. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: • • Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: • 13. M. . . Primjeri suodnosa s drugim predmetima: Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: razgovorna igra: Zanima me. Dječji roman dječji roman 3.rad na rječniku 3. 10. i 7. 2. nakon pročitanog lektirnog djela jednom učeniku se dodijeli uloga Ljubana (Pere). Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: • 0 • • • • • • • • • 0 • 0 • doživjeti i spoznati primjerene dječje romane uočiti odnos između pojedinosti i cjelovitoga teksta izdvojiti likove i osvrnuti se na njihove postupke razlikovati dječji roman od drugih proznih tekstova 3.čitati kratke dijelove sa zadanim elementima i temeljem toga odgovarati na pitanja o glavnim likovima.

12.dijalog . Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: • • 0 • • • • • • • • • • • 3. stvaralaštva i urednosti u radu 29 Radna – nelektorirana verzija .izmišljanje sadržaja uz strip . 2. Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 7.zašto volim strip . 8. razred 1. Dodana ilustracija: 5. Prijedlozi za metodičku obradbu: po mogućnosti pogledati nekoliko dječjih igranih i animiranih filmova uočiti ulogu boje i zvuka u filmu govoriti o sličnostima i razlikama stripa. uočiti sličnosti i razliku između crtanoga filma i stripa 9.razgovor likova .dramatizacija sat razrednog odjela . događaje prikazivati ih crtežom 4. mjesta. crtanog filma za djecu i igranog filma samostalno prepričavati sadržaj pripovijedati o svojim zamišljanjima i maštanjima opisivati likove. 10. 0 0 primati primjerene dječje filmove (recepcija) razlikovati igrani film za djecu od animiranoga filma ispričati filmsku priču 0 0 5. 11.najdraži stripovi 0 6. Dječji film dječji film glumac 3. Primjeri suodnosa s drugim predmetima: osmisliti reklamu za dječji film Parlaonica: Gledati film u kinu /fotelji likovna kultura . Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijanje sposobnosti oblikovanja vlastitog mišljenja (povezati s etičkom karakterizacijom likova) razvijanje sposobnosti estetskoga doživljavanja te sposobnosti izražavanja doživljaja razvijanje maštovitosti.HRVATSKI JEZIK Medijska kultura 1. 13.izrada stripa uz crtani film hrvatski jezik .

Prijedlozi za metodičku obradbu: 4. Ključni pojmovi: Potrebno predznanje: 3. .zavičaji u domovini . 13.slušanje priče hrvatski jezik .koje emisije pratim na televizoru i radiju 3. Radijska emisija radijska emisija za djecu vlastito iskustvo slušati primjerene radio-emisije i primiti poruku prepričavati sadržaj emisije govoriti o vlastitim doživljajima zamijetiti zvučna izražajna sredstva i njihovu ulogu u radijskoj emisiji usporediti s televizijskom emisijom • • • • • • elementi verbalne i neverbalne komunikacije u radijskoj i televizijskoj emisiji likovna kultura . Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: 0 • radioemisija 7.biljke i životinje sat razrednog odjela .ilustracija lika.HRVATSKI JEZIK Medijska kultura 1. 8. Obrazovna postignuća: 10. 0 • • • primati radijsku emisiju za djecu (recepcija) raspravljati o njoj zamijetiti zvučna izražajna sredstva 9. a koje kod odraslih istražiti početak radija život uz prvi radio u našem mjestu (ulici) 5. Dodana ilustracija: 5. predmeta iz emisije glazbena kultura . 2.sažeto prepričavanje sadržaja / Knjiga kao predložak priroda i društvo . Primjeri suodnosa s drugim predmetima: 6.imenovati jednu radio i tv emisiju . Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 0 istražiti koje su radijske emisije najslušanije kod djece. 11.uočiti razliku među njima • • • razvijanje sposobnosti samokontrole (ne pretjerivati s gledanjem televizijskog programa) osvijestiti potrebu pomnoga odabira onoga što će gledati i slušati razvijati kulturu slušanja. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 30 Radna – nelektorirana verzija . događaja.narodni običaji . razred 2. govorenja i prosuđivanja 12.

7. 11.učlanjivanje u mjesnu knjižnicu . časopisi vlastito iskustvo u služenju enciklopedijom posjetiti knjižnicu izvan škole razgovarati o sličnostima i razlikama školske i mjesne knjižnice opisivati prostor knjižnice objasniti način učlanjivanja u mjesnu knjižnicu prelistavati dječje enciklopedije. upoznati knjižnicu izvan škole. kulturnu.ilustracija lika. pravilno ih posuđivati i na vrijeme vraćati spoznavati vrijednost knjiga (odgojnu. događaja . Knjižnica – korištenje enciklopedije • dječja enciklopedija • sadržaj/kazalo • abecedni red dječji tisak. naučiti kretanje do knjižnice i po knjižnici uz pomoć stručnjaka za edukacijskorehabilitacijsku potporu 5. Primjeri suodnosa s drugim predmetima: 6.ilustracija naslovnice knjige . Ključni pojmovi: 3.…) razvijati kulturu ponašanja u ustanovama razvijati sposobnost samostalnoga traženja i pronalaženja potrebnih podataka i znanja stjecanje navike samoobrazovanja pripremanje za cjeloživotno obrazovanje 2. materijalnu.sudjelovanje u radu radionica knjižnice . Potrebno predznanje: 3. čuvanje i vraćanje posuđenih knjiga .zaposlenici u ustanovama sat razrednog odjela . Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 31 Radna – nelektorirana verzija . razred 3. 8.korištenje časopisa u izradi likovnih radova . korištenja te vraćanja dječjih knjiga razvijati potrebu za stjecanjem novih znanja čuvati knjige od oštećivanja.susreti s književnicima 0 enciklopedija 0 pronaći traženu obavijest u dječjoj enciklopediji služeći se kazalom i abecednim redom 0 istraživati o prošlosti gradske (mjesne) knjižnice 1. 10.izlaganje likovnih radova u prostorima knjižnice priroda i društvo . Prijedlozi za metodičku obradbu: 4.posuđivanje.ustanove u mjestu . 12. Sadržaji koje treba ispustiti ili ispraviti: Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu: Brojčani podatci koje učenik treba upamtiti: Obrazovna postignuća: Pridodani sadržaji koji dosad nisu bili uključeni: Izborni sadržaji za darovite učenike: Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 13.HRVATSKI JEZIK Medijska kultura 1. način učlanjenja. Dodana ilustracija: 5. 9. dnevni tisak.kulturno ponašanje u ustanovama . uputiti učenike na služenje kazalom i abecednim redom pri traženju obavijesti poticati učenike na iznošenje vlastitoga iskustva u služenju enciklopedijom pronaći nekoliko obavijesti i podataka sudjelovati u obilježavanju Mjeseca knjige sudjelovati u prikupljanju knjiga opremiti u učionici kutić za čitanje likovna kultura .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful