PRIRUČNIK ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED Priredila Jadranka Oštarčević, dipl.

pedagog, viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge, Agencija za odgoj i obrazovanje

Zagreb, 2008.

1

PRIREDILA Jadranka Oštarčević, dipl. pedagog, viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge AUTORI Višnja Cuculić, dipl. pedagog, OŠ Grigora Viteza, Zagreb Biljana Manin, dipl. pedagog, OŠ Trnsko, Zagreb Jadranka Oštarčević, dipl. pedagog, viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje Vanja Praznik, dipl. pedagog, OŠ Davorina Trstenjaka, Zagreb Mirjana Šimunović Škunca, prof. pedagogije i psihologije, OŠ Malešnica, Zagreb Helenka Udžbinec, prof. pedagogije i filozofije, OŠ Rapska, Zagreb

U privitku priručnika je primjerak CD-ROM-a tehnička priprema: Tajana Oštarčević, studentica Elektrotehničkog fakulteta

2

I. UVOD
Upis djece u prvi razred dio je odgojno-obrazovne djelatnosti stručnih suradnika u osnovnoj školi. Dosadašnje iskustvo pokazuje raznolikost u sadržaju upisnog materijala, organizaciji i provedbi upisa. Iz želje da se ujednače poslovi upisa (utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, izrada upisnog materijala, formiranje razrednih odjela učenika i sl.) stručni suradnici pedagozi pokrenuli su postupak standardizacije postupaka za upis djece u prvi razred. U razradu priručnika krenulo se s namjerom da bude neposredna pomoć svima koji se susreću s ovom problematikom, da ponudi rješenja koja mogu biti polazna točka te se dopunjavati i kreativno dorađivati. Teorijske osnove razradile su stručne suradnice pedagoginje navedene kao autori, dok je u razradi upitnika za procjenu zrelosti za upis u prvi razred osim navedenih autorica, sudjelovalo još 277 stručnih suradnika s područja devet županija (popis u prilogu). Cilj razrade upitnika za procjenu zrelosti za upis u prvi razred je utvrditi psihofizičke sposobnosti djeteta prije polaska u školu tj. procijeniti zrelost za školu i djetetove mogućnosti za daljnja postignuća. Upitnik je potrebno selektivno primjenjivati i proučavati njegovu primjenu i djelotvornost. Dobivene rezultate treba prihvatiti kao indikatore stanja, a u donošenju konačne ocjene svakako je neophodna suradnja svih stručnih suradnika (pedagoga, psihologa i defektologa, učitelja i liječnika koji su sudjelovali u radu komisije, a koji će dobivene podatke koristiti kao polaznu točku za zajedničko utvrđivanje najdjelotvornijih metoda rada najprimjerenijih svakom djetetu. Upisom u školu rast i razvoj svakog djeteta postaje zajednička briga škole i roditeljskog doma. Stoga, već prvi susret sa školom treba kvalitetno osmisliti kako bi se dijete i roditelj osjećali prihvaćenim, kako bismo stvorili što bolje preduvjete za ostvarenje zajedničkog cilja – imati sretno dijete i dobrog učenika. Jadranka Oštarčević, viša savjetnica za stručne suradnike - pedagoge

3

II. ZAKONSKI OKVIR UPISA DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Upis djece u prvi razred reguliran je zakonskim i podzakonskim aktima:

ZAKON O OSNOVNOM ŠKOLSTVU *
(Narodne novine, 69/ 2003) Članak 3. Osnovno školovanje obvezno je za svu djecu, u pravilu, od šest do petnaest godina života. Članak 42. U prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života. U prvi razred mogu se upisati i djeca koja do 1. travnja tekuće godine nemaju navršenih šest godina života ako to na zahtjev roditelja ili staratelja odobri tijelo županijske državne uprave, odnosno Grada Zagreba nadležno za poslove školstva. Upis djece u osnovnu školu provodi se prema planu upisa koji donosi tijelo županijske državne uprave, odnosno Grada Zagreba nadležno za poslove školstva. Tijelo županijske državne uprave, odnosno Grada Zagreba nadležno za poslove školstva usklađuje planove upisa u osnovne škole na svom području. Prije upisa u prvi razred osnovne škole obvezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta. Psihofizičko stanje djeteta utvrđuje povjerenstvo. Povjerenstvo čine liječnik, psihologpedagog, defektolog i učitelj. Ako povjerenstvo utvrdi da dijete zbog psihofizičkog stanja ne može pohađati školu, oslobodit će dijete obveze upisa u toj školskoj godini. Razloge koji uvjetuju da dijete ne može pohađati osnovnu školu i postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta iz stavka 3. i 4. ovoga članka utvrđuje zajednički Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo**. Članak 43. Roditelji, odnosno staratelji, dužni su u propisanom roku upisati dijete u osnovu školu, brinuti se da redovito pohađa nastavu i obavlja druge školske obveze. Osnovna škola dužna je obavijestiti poglavarstvo općine, odnosno Grada Zagreba i nadležno upravno tijelo koje je donijelo plan upisa o školskim obveznicima koji se nisu upisali, odnosno koji redovito ne pohađaju školu. * Navedeni su svi članci Zakona koji se odnose na upis djece u prvi razred ** Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

4

Orijentacijska lista vrsta i stupnjeva teškoća u razvoju sastavni je dio pravilnika. organizacijama socijalne skrbi ili drugim organizacijama. razlozi zbog kojih se može odgoditi upis u toj godini i postupak utvrdivanja primjerenog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju. 59/90) Ovim pravilnikom uređuju se oblici integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovne škole. uvjete i način osnivanja odgojno-obrazovnih grupa i razrednih odjela u kojima su integrirani učenici s teškoćama u razvoju i školovanje učenika s teškoćama u razvoju u posebnim školama. 5 . 13/91) Ovim pravilnikom ureduje se postupak utvrdivanja psihofizičkog stanja djece prije upisa u osnovnu školu. PRAVILNIK O OSNOVNOŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (Narodne novine. kriteriji prema kojima općinski organ uprave nadležan za poslove školstva odnosno organ uprave nadležan za poslove školstva grada Zagreba utvrđuje škole.PRAVILNIK O UPISU DJECE U OSNOVNU ŠKOLU (Narodne novine.

motivaciju za učenje i ukupan stav prema školi. a istovremeno otkriti i eventualne poteškoće. mišićna snaga itd. jedan od važnih trenutaka u životu. TJELESNA ZRELOST Tjelesna zrelost mjerilo je djetetova zdravlja. Isto tako i stupanj razvoja živčanog sustava mora postići određenu zrelost. Zrelost će ovisiti o biološkom razvoju. koji ga čekaju u školi. s osjećajem odgovornosti i novom organizacijom života. Zbog ovih činjenica vrlo je važno prije polaska djeteta u školu na odgovarajući način procijeniti zrelost djeteta za školu. Tjelesna zrelost mora dostići određeni stupanj da bi dijete moglo podnijeti naporni ritam škole. naročito vida i sluha. uz mogućnost doživljavanja neuspjeha i kritike. no isto tako ovo razdoblje može biti teško pogotovo onoj djeci koja do polaska u školu nisu bila polaznici vrtića i kod kojih se javljaju strahovi od novog i nepoznatog. Tjelesna zrelost za školu podrazumijeva prosječnu visinu oko 120 cm za dječake i 117 cm za djevojčice te težinu oko 20 kg. prenošenja 6 . pojava trajnih zuba. a i njegove roditelje.III. koje se u školi mogu još više produbiti te ih je potrebno pravovremenim i najprimjerenijim postupcima otkloniti. ali je i značajan za razvoj njegove ličnosti. intelektualnu emocionalnu i socijalnu zrelost. određivanje indeksa tjelesne mase. spremnosti djeteta za polazak u školu vrlo je složeno. da lakše savlada mnoge tjelesne i psihičke napore. Prvi školski dani mogu biti uzbudljivi. Mjerenje visine. izlaže se sustavu vrednovanja i natjecanja. Pojam je to kojim obuhvaćamo tjelesnu. dugotrajno sjedenje u školskoj klupi…) na koje do sada dijete nije naviklo. Često osjećaj nelagode i straha imaju i roditelji koji su zabrinuti kako će se njihovo dijete prilagoditi zahtjevima škole. Zrelost za školu predstavlja optimalan stupanj razvijenosti različitih fizičkih i psihičkih funkcija djeteta koje će mu omogućiti optimalno savladavanje nastavnog plana i programa. Tjelesnu zrelost određuje liječnik prilikom pregleda. nošenje školske torbe. INTELEKTUALNA ZRELOST Pitanje intelektualne zrelosti djeteta koje kreće u školu značajno je zbog toga što su osnovni zadaci koje će dijete savladavati u školi intelektualne prirode. Definiranje zrelosti. Većina djece prihvati ovo novo životno razdoblje posve prirodno i smireno.) važno je s obzirom na svakodnevne napore školskog života (pješačenje od kuće do škole. koja se utvrđuje na sistematskom pregledu. U školi se prvi puta susreće s obvezama. Ova obostrana zabrinutost utiče na osjećaj zadovoljstva. koji je osnova za razvijanje dječjeg mišljenja i jedan od bitnih uvjeta ljudske komunikacije. Za uspjeh u školi nužna je dobra razvijenost osjetnih organa. Dijete ulaskom u školu postaje dio organizirane i strukturirane sredine. Intelektualna zrelost djeteta obuhvaća dobro razvijen govor. težine. ali i popraćen strahom i neugodom. uvjet je normalnog psihičkog i socijalnog razvoja. ali i o tome koliko je okolina omogućila djetetu da ovlada potrebnim iskustvima. Normalan tjelesan razvoj omogućuje djetetu da lakše uhvati ritam i tempo školskog rada. hoće li biti uspješno i hoće li naći prijatelje. ZRELOST DJETETA ZA UPIS U ŠKOLU Polazak u školu je za dijete. Dijete mora dobro vidjeti i čuti da bi upoznalo svijet oko sebe.

apstrakciju i generalizaciju. pamćenje i lakše spoznavanje.iskustava i učenja. Razvijenost pažnje u predškolskoj dobi uglavnom je nehotična. Namjerna pažnja djece koja polaze u prvi razred nije velika. dijete mora imati namjernu pažnju i mogućnost koncentracije. Od djeteta koje kreće u školu očekuje se i razvijenost pamćenja. koja ovisi o djetetovom interesu. Važna je za svako dijete. SOCIJALNA ZRELOST Ova komponenta zrelosti djeteta povezana je s emocionalnom zrelošću djeteta. poznavanje samog sebe i mogućnost djelovanja u skladu s tim (intrapersonalna inteligencija). Pojmovno ili logičko mišljenje tj. Inteligencija (prema psihologu Howardu Gardneru) uključuje bogatstvo jezičnog izričaja (lingvistička inteligencija). Na početku školovanja dijete će morati ovladati grafomotornim vještinama koje imaju značajan utjecaj na savladavanje vještina čitanja i pisanja koje su temeljne vještine daljnjeg školovanja. Dijete ove dobi otvoreno iskazuje emocije. sposobnost prostornog oblikovanja i sposobnost vizualizacije (prostorna inteligencija). melodiju. pokazuje strahove i bori se za svoja prava. U ovoj razvojnoj dobi kod djece prevladava uglavnom optimističko i ugodno raspoloženje. ali i bolje snalaženje u socijalnim kontaktima. motivacija i osjećaja drugih ljudi (interpersonalna inteligencija). ritam. Distribucija i prenošenje pažnje bitna su svojstva pažnje potrebna za praćenje školskog rada. osjećaj za glazbu. boju glasa ili instrumenta (glazbena inteligencija). točno opažanje i snalaženje u prostoru. Dobra pažnja djeteta olakšava učenje. u stanju je čuti riječ kao cjelinu i razlikovati je od druge. ali ih pokušava i kontrolirati. namjera. što će mu omogućiti da ustraje u učenju i onda kad baš njemu nije ugodno i zanimljivo. da prihvaća uspjeh odnosno neuspjeh te se zna nositi s osjećajima koji ih prate. sposobnost zahvaćanja odnosa i veza među stvarima i pojavama koje djeca opažaju. dinamiku. Prije polaska u školu dijete mora biti sposobno izraziti svoje misli i potrebe te razumjeti govor drugih. Kod djeca koja kreću u školu primjetan je početak samokontrole koja im olakšava učenje. ali i predviđanje tih odnosa bez ranije stečenog iskustva. Dijete ovog uzrasta zna oko 3000 riječi. njenoj trajnosti i koncentraciji. prepoznaje glas kojim počinje riječ. jer ulaskom u sustav škole postaju bitne norme ponašanja koje vrijede u grupi vršnjaka. odnosno sintetizirati glasove u riječ. Među djecom postoje velike razlike u opsegu pažnje. EMOCIONALNA ZRELOST Dijete prije polaska u školu treba u svom razvoju postići određeni stupanj emocionalne stabilnosti i samokontrole. zbog organizacije nastave i izloženosti mnoštvu informacija. S polaskom u školu naglo će rasti sposobnost djeteta da razmišlja o sve općenitijim i apstraktnijim stvarima. Pred polazak u školu bitno je da dijete ima određenu razinu tolerancije na frustraciju. sposobnost služenja cijelim tijelom u izražavanju misli i osjećaja (tjelesno-kinestetička inteigencija). Na pragu osnovne škole djeca počinju izgrađivati glavne misaone operacije kojima se koristimo pri formiranju pojmova. uočavanje i razlikovanje raspoloženja. pohvalama i kritikama te će morati na određeni način prihvatljivo reagirati. ona traje prosječno oko 10-15 minuta no ona će se sistematskim radom brzo povećavati. ali je u tijeku jednog dana u stanju upotrebljavati tek oko stotinjak riječi. Polaskom u prvi razred. Polaskom u školu dijete čini velik pomak u razvoju društvenih 7 . Emocije i osjećaji važni su za djetetov društveni život. počinje se razvijati pred kraj predškolskog razdoblja. u razredu. može spoznati glasove u riječi. aktivnom stavu i uočavanju logičkih veza. U školi je dijete izloženo sustavu vrednovanja i ocjenjivanja. učinkovito korištenje brojeva i lakoću uočavanje logičke strukture i odnosa uzročno-posljedične veze (logičko-matematička inteligencija). Dijete ovog uzrasta govori tečno i korektno.

što će negativno utjecati na prihvaćanje školskih obveza i njihovo ispunjavanje. gdje je bivalo zaštićeno i nerijetko imalo povlašten položaj. Kako će se dijete snaći u školi ovisi i od toga da li je i koliko bilo uključeno u predškolske institucije. ali i učitelja koji ga dočekuje u školi i koji će se s njime družiti tijekom njegova školovanja. već i od roditelja i odgajatelja u vrtiću. brinuti o sebi i svojim stvarima Koliko će dijete razviti samostalnost najviše ovisi o odnosu roditelja prema djetetovim htijenjima i aktivnostima. Oni ne zavise samo od djeteta. koliko se u njemu budila kreativnost. emocionalnoj i socijalnoj zrelosti te o obiteljskom okruženju iz kojeg dijete potiče. Ono izlazi iz poznate obiteljske situacije. Ona uključuje i vještinu komunikacije i suradnje s vršnjacima te prihvaćanje autoriteta. omogućiti mu učenje na najprimjerenijim načinima i različitom brzinom rada. imat će smanjenu sigurnost u sebe i manji interes za samostalno izvršavanje zadataka. motivacija ili kooperativnost od strane roditelja ili odgajatelja. koje se očituju u fizičkoj.odnosa. samo se obući. usvajanje moralnih normi i sustav vrijednosti i ponašanja u okolini. Istodobno ulazi u novu i često nepredvidivu socijalnu situaciju u kojoj svoj položaj mora samo izboriti. Ako su djeca u predškolskoj dobi navikla da mnoge stvari obavljaju drugi umjesto njih. Sve su to elementi u izgrađivanju vlastite slike o sebi i razvoju samopoštovanja. Za djecu ovog uzrasta karakteristične su velike individualne razlike. Dijete ovog uzrasta uživa u osjećaju pripadnosti. intelektualnoj. voli biti prvo. Postoji niz faktora važnih za uspjeh djeteta u snalaženju u školskim situacijama i novim obvezama. u stanju je suosjećati s drugima i u stanju je razlikovati poželjno od nepoželjnog ponašanja. oni na jasan način ocjenjuju dijete dajući mu do znanja da li ga prihvaćaju ili ne. Učitelj mora uočiti osobnosti svakog djeteta i uvažavajući njegove specifičnosti. Socijalna zrelost istovremeno predstavlja prilagođavanje na društvene obveze. 8 . Ono se može svakodnevno odvojiti od obitelji. Vršnjaci postaju kriterij za usporedbu.

kliže. razlike u razvoju dječaka i djevojčica ili razlike među djecom koje potječu iz različitih socio-kulturnih sredina). Ipak. Karakteristike prosječnog djeteta prije polaska u školu. ravne i zakrivljene linije. hoda ravno po crti preskače uže. a težina oko 20 kg za dječake. pliva održava ravnotežu. a koja ne možemo očekivati od djeteta određene dobi pa primjereno tome možemo izabrati aktivnosti koje ćemo mu ponuditi. u dobi od 6-7 godina: TJELESNI RAZVOJ: • • • • • prosječna visina je oko 120 cm za dječake i oko 117 cm za djevojčice. veže vezice na cipelama precrtava jednostavnije oblike. jednom rukom hvata loptu. dok je za djevojčice nešto manja svi osjetilni organi su potpuno razvijeni uspostavljena je kontrola fizioloških potreba dobro je razvijeno mišićno tkivo u tijeku je izmjena mliječnih zuba GRUBA MOTORIKA • • • vozi bicikl. pravilno i bez grča te kontrolira pritisak olovke na papir INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI • • • • • početak razvoja logičkih operacija uočava sličnosti i razlike promatra s određenim ciljem povezuje dijelove u cjelinu razlikuje pojmove vremena 9 . postoji mnogo zajedničkih karakterističnih osobina koje se u literaturi navode kao norme za pojedinu dob. boji unutar zadanih prostora precrtava brojke i slova iako ih ne poznaje povlači ravne i zakrivljene crte. samostalno se oblači FINA MOTORIKA • • • • • • • palcem može dotaknuti svaki prst reže škaricama jednostavnije oblike koristi se jedaćim priborom. razvoj svakog djeteta je različit (npr.KARAKTERISTIKE ŠESTOGODIŠNJAKA I SEDMOGODIŠNJAKA Svako dijete je specifično. Poznavanje normi nam omogućava da znamo koja postignuća možemo. povlači poteze olovkom između zadanih točaka olovku drži lagano. stoji na jednoj nozi. skače s visine od oko 40 cm. kotura.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • zaključuje o jednostavnim uzročno posljedičnim vezama razlikuje parametre različitih veličina nekog predmeta zna koji dijelovi nedostaju kompletnom liku čovjeka u stanju je izvršiti trostruki nalog ima pojam količine. ali ih odgađa nakon uvjeravanja 10 . može otići u susjedstvo. ljutnje i razočaranja može surađivati s drugima u nekoj zajedničkoj aktivnosti ponaša se zaštitnički prema mlađima suosjeća s drugima bira omiljenog prijatelja poštuje pravila igre samostalan u brizi o sebi (oblači cipele. zbraja i oduzima u skupu broja 5 u stanju je grupirati predmete po boji. održava higijenu) razlikuje poželjno od nepoželjnog ponašanja teže uspijeva odgoditi potrebe. može sastaviti jednostavniju cjelinu od dijelova uočava razlike i prepoznaje sličnosti prepoznaje glas kojim započinje riječ tiskanim slovima zna napisati ime i prezime u stanju je ponoviti niz od pet brojeva mehanički broji do 10 i više zna što dolazi ispred (ispred broja 5) može precrtati jednostavnije likove točno imenuje boje i tonove pamti pojmove koji ga zanimaju trajanje pažnje je oko 15 – 20 minuta koncentracija na aktivnost koja ga zanima može potrajati i do 60 minuta GOVORNE SPOSOBNOSTI • • • • • • • • • • • govor je korektan i jasan pita za značenje apstraktnih riječi može opisati događaj iz prošlog iskustva u govoru ispravno upotrebljava buduće i prošlo vrijeme artikulira sve glasove (moguće nepravilnosti u izgovoru R. LJ. u stanju je shvatiti proces zbrajanja i oduzimanja. obliku. NJ) u stanju je napisati i pročitati vlastito ime može prepričati kratku priču nakon što je čuje upotrebljava 2500-3000 riječi primjećuje rimu u pjesmama raspoznaje glasove od kojih se sastoji kraća riječ može pamtiti pjesmice ili dijelove nekog teksta koji ga zanima EMOCIONALNO – SOCIJALNI RAZVOJ • • • • • • • • • • • • primjetan začetak samodiscipline i samokontrole emocije su još uvijek burne prisutni realistični strahovi prepoznaje vlastite osjećaje ljubavi i sreće. koristi pribor za jelo. veličini i sl.

• • uživa u osjećaju pripadnosti usvojilo je osnovne norme ponašanja 11 .

a ono treba skupno imenovati ono što vidi (voće. cvijet). mjesto u kojem živiš ? Tko još osim tebe živi u tvojoj kući ? Jesi li išao u vrtić. Kako pozdravljaš ljude koje sretneš tijekom dana ? Što kažemo kad nešto tražimo. malu školu ? 0 1 2 II. Djetetu se pokazuju slike. 0 1 2 SPOSOBNOST UOPĆAVANJA I LOGIČKOG ZAKLJUČIVA NJA IV. 0 0 1 2 2 12 . Kako se zoveš ? Koliko imaš godina ? Gdje stanuješ ? Kako se zove grad. PROCJENA SNALAŽENJA U VREMENU I KOMUNIKACIJI Ispričaj što radiš od jutra do večeri. životinje). koju mora sastaviti u smislenu cjelinu (kuća. povrće. Djetetu se daju dijelovi slike. zatvorimo kutiju i tražimo od njega da imenuje predmete. Dijete pogleda predmete bez imenovanja. U kutiju stavimo 6 poznatih predmeta i pokažemo ih djetetu na nekoliko sekundi. UPITNIK ZA PROCJENU ZRELOSTI ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNA ŠKOLA:________________________ Ime i prezime djeteta:________________________ Datum ispitivanja:____________________ UPITNIK ZA PROCJENU ZRELOSTI ZA UPIS U PRVI RAZRED Br. PODRUČJE PROCJENE OPĆI PODACI KOJE DIJETE ZNA O SEBI BODOVI UKUPNO NAPOMENA I. dobijemo? 0 1 2 OPAŽANJE PREDMETA I VIZUALNO PAMĆENJE III.IV.

ne slijedi upute 5. surađuje uz poticaj 4. dobro surađuje 3. a što različito na primjeru likova. 0 1 2 PROSTORNA ORIJENTACIJA X. Brojenje od 1 do 10 Čitanje brojeva do 10 Pridruživanje broja količini elemenata danog skupa Određivanje odnosa među predmetima (veće. izrazito suradnički raspoloženo 2. odbija suradnju 6. 0 1 2 GRAFOMOTORNI RAZVOJ IX. Osnovna orijentacija u prostoru i na vlastitom tijelu Dominantna ruka 0 L 1 D 2 A Djetetovo ponašanje tijekom ispitivanja: 1. Dijete na posebno pripremljenom papiru preslikava zadane elemente. __________________________ DODATNA ZAPAŽANJA : __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 13 .GOVORNO-JEZIČNI RAZVOJ V. manje. Imenovanje osnovnih boja 0 1 2 UOČAVANJE SLIČNOSTI I RAZLIKA VIII Tražimo od djeteta da uoči što je slično. Prepoznavanje slova Analiza Sinteza Čitanje Govor 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 MATEMATIČKO PREDZNANJE VI. jednako) 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 IMENOVANJE BOJA VII. slova i brojeva.

UKUPNO POSTIGNUTIH BODOVA / MOGUĆI BROJ BODOVA : ISPITIVAČ:___________________________ / 36 * Sastavni dio Upitnika za procjenu zrelosti za upis u prvi razred je CD-ROM s ispitnim zadacima ( ilustracija preuzeta s web portala) 14 .

zatvorimo kutiju i tražimo od njega da imenuje predmete. podneva i večeri. dobijemo ? 0 1 2 UPUTE: Ispitivač provjerava djetetovu snalaženje u vremenskoj orijentaciji i osnove uljudne komunikacije Vrjednovanje: 2 boda .imenovanje jutra.odgovoreno na 3-4 pitanja II. Kako pozdravljaš ljude koje sretneš tijekom dana? Što kažemo kad nešto tražimo. mjesto u kojem živiš ? Tko još osim tebe živi u tvojoj kući? Jesi li išao u vrtić. Kako se zoveš ? Koliko imaš godina? Gdje stanuješ? Kako se zove grad. Dijete pogleda predmete bez imenovanja. Vrjednovanje: 2 boda . PROCJENA SNALAŽENJA U VREMENU I KOMUNIKACIJI Ispričaj što radiš od jutra do večeri. poznavanje pozdrava i pojmova molim i hvala 1 bod . U kutiju stavimo 6 poznatih predmeta i pokažemo ih djetetu na nekoliko sekundi. UPUTE ZA PROVEDBU UPITNIKA ZA PROCJENU ZRELOSTI ZA UPIS U PRVI RAZRED UPUTE: Ispitivač se predstavlja djetetu i postavlja pitanja kojima želi uspostaviti komunikaciju i dobiti OPĆI PODACI KOJE DIJETE ZNA O SEBI I. 0 1 2 15 .djelomično imenovanje dijelova dana.odgovoreno na sva pitanja 1 bod . djelomično poznavanje pozdrava i pojmova molim i hvala OPAŽANJE PREDMETA I VIZUALNO PAMĆENJE III.V. malu školu? 0 1 2 osnovne podatke.

Prepoznavanje slova Analiza Sinteza Čitanje Govor 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 UPUTE: 16 .imenovanje 3 – 5 predmeta SPOSOBNOST UOPĆAVANJA I LOGIČKOG ZAKLJUČIVA NJA IV.neuspješno riješen zadatak GOVORNO-JEZIČNI RAZVOJ V. cvijet) 0 0 1 2 2 UPUTE: Ispitivač pokazuje slike voća. Djetetu se pokazuju slike.: lopticu. životinje) Djetetu se daju dijelovi slike. šiljilo.uspješno sastavljena slika 0 bodova . koju mora sastaviti u smislenu cjelinu (kuća. a ono treba skupno imenovati ono što vidi (voće. povrće.imenovanje svih 6 predmeta 1 bod . Djetetu se pokažu predmeti uz napomenu da ih što više pokuša zapamtiti.UPUTE: Ispitivač ima pripremljenu zatvorenu kutiju s predmetima iz djetetova bliskog okruženja. ključ. povrće i životinja i traži skupni naziv za svaku skupinu elemenata.djelomično imenovanje skupnih naziva Djetetu se prikaže jedna slika (po izboru) u cjelini. Vrjednovanje: 2 boda . a zatim mu se daju četiri dijela iste slike i traži da ih sastavi u smislenu cjelinu 2 boda . npr. olovku.imenovanje skupnih naziva za sve tri skupine 1 bod . gumicu i autić. Nakon šest sekundi predmeti se maknu iz djetetova vidokruga i traži se njihovo imenovanje. Vrjednovanje: 2 boda .

analize i sinteze.razvijena sinteza 0 bodova .neuspješno pridruživanje Vrjednovanje određivanja odnosa među predmetima (veće.Ako je dijete savladalo tehniku čitanja. Brojenje od 1 do 10 Čitanje brojeva do 10 Pridruživanje broja količini elemenata danog skupa Određivanje odnosa među predmetima (veće.djelomično poznavanje slova Vrjednovanje analize (ponudi se analiza riječi od 3.nerazvijena sinteza Vrjednovanje čitanja: 2 boda – usvojio tehniku čitanja 1 bod .4 glasa) : 2 boda .poznavanje svih brojeva 1 bod .4 glasa) : 2 boda .razvijena analiza 0 bodova .djelomično određivanje odnosa 17 .djelomično poznavanje brojeva Vrjednovanje pridruživanja broja količini elemenata danog skupa: 2 boda – uspješno pridruživanje 0 bodova .čita slovkajući ili slijevajući Vrjednovanje govora: 2 boda – razvijen govor 0 bodova .uočene teškoće (u rubriku NAPOMENA upisati: uputiti na obradu) MATEMATIČKO PREDZNANJE VI. manje. jednako) 2 boda – uspješno određivanje odnosa 1 bod . jednako) 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 UPUTE: Vrjednovanje brojenja: Vrjednovanje čitanja brojeva : 2 boda . manje.uspješno brojenje do 10 0 bodova .nerazvijena analiza Vrjednovanje sinteze (ponudi se sinteza riječi od 3.neuspješno brojanje 2 boda . nema potrebe ispitivanja prepoznavanja slova. Vrjednovanje prepoznavanja slova: 2 boda .poznavanje svih slova abecede 1 bod .

pravokutnik.djelomično rješava zadatak 18 . Ispitivač traži da dijete uoči jedan element koji se razlikuje od ostala tri u istom redu.djelomično prepoznavanje boja UOČAVANJE SLIČNOSTI I RAZLIKA VIII Tražimo od djeteta da uoči što je slično. krug. 0 1 2 UPUTE: Ispitivač ponudi djetetu preslikavanje elemenata: trokut. žuta. brojevi). 0 1 2 UPUTE: Prikaz lika iz crtanog filma može se koristiti za objašnjenje zadatka. linija Vrjednovanje: 2 boda – dijete uspješno preslikava sva četiri elementa 1 bod . Dijete na posebno pripremljenom papiru preslikava zadane elemente. a što različito na tri primjera (geometrijski lik.djelomično rješava zadatak GRAFOMOTORNI RAZVOJ IX. Imenovanje osnovnih boja 0 1 2 UPUTE: Ispitivač traži od djeteta prepoznavanje četiri osnovne boje (crvena. Vrjednovanje: 2 boda .dijete uočava sličnosti i razlike 1 bod .imenuje sve osnovne boje 1 bod . slova.IMENOVANJE BOJA VII. plava i zelena) Vrjednovanje: 2 boda . Ispitivač traži da dijete uoči sličnost ponuđenog elemenata s lijeve strane s ponuđenim elementima s desne strane.

PROSTORNA ORIJENTACIJA X. a dodatnim uputama provjeri djetetovu orijentaciju na svom tijelu (npr. A – korištenje obje ruke( ambidekster) 19 . zažmiri na desno oko. unutar. lijevo. dodirni lijevo uho) Vrjednovanje: 2 boda – dijete se uspješno snalazi u prostornoj orijentaciji 1 bod . D – desna.djelomično rješava zadatak Ispitivač zaokruži slovo koje označava dominantu ruku: L – lijeva. Osnovna orijentacija u prostoru i na vlastitom tijelu Dominantna ruka 0 L 1 D 2 A UPUTE: Ispitivač na osnovu ponuđenih slika provjeri osnovnu prostornu orijentaciju (gore. izvan). desno. dolje.

(Prilog 1.) Sugerira se imenovanje komisije za svaku školu te sastanak svih članova povjerenstva na kojem će biti dogovorena organizacija i provedbe upisnog postupka. (Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu. dostavlja zdravstvenoj organizaciji pri kojoj će komisija utvrđivati psihofizičko stanje djece˝. 1991. 2. Stoga je dobra praksa povezivanje škola s predškolskim institucijama na području školskog upisnog područja. odnosno organ uprave nadležan za poslove školstva grada Zagreba. * Komisijsko utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta 20 . ali ponekad ima i nedovoljno točne ili nepotpune podatke zbog mogućnosti mijenjanja mjesta boravka obitelji ili drugih razloga. Komisiju osnivaju općinski organ uprave nadležan za poslove školstva i općinski organ uprave nadležan za poslove zdravstva˝. Na osnovu razgovora sa stručnim suradnicima vrtića mogu se dobiti i dodatni podaci čija je svrha što bolje upoznati svako dijete.) Ovaj popis može biti dostavljen i školi. članak 2. stavak 2. i 3. 1991.) ˝Općinski organ uprave nadležan za poslove školstva i općinski organ uprave nadležan za poslove zdravstva.) Školskim obveznicima može biti upućen poziv za upis. * Popis školskih obveznika nadopunjuje se podacima dobivenim od strane vrtića i/ili roditelja koji su prijavili dolazak na upisno područje škole. 1991. budućeg školskog obveznika. Psihofizičko stanje djeteta utvrđuje komisija koju čine liječnik. * ˝Popis djece dorasle za upis u osnovnu školu općinski organ uprave nadležan za poslove školstva. stavak 1.VI. defektolog i učitelj. U praksi se susreću različita rješenja: pozive šalju Ured za prosvjetu ili škola putem oglasa na prostoru školskog upisnog područja ili putem pisama upućenim pojedinačno svakom djetetu. odnosno organ uprave nadležan za poslove zdravstva i organ uprave nadležan za poslove zdravstva grada Zagreba dužni su utvrditi gdje će se utvrđivati psihofizičko stanje djece s obzirom na njihovo mjesto stanovanja.. psiholog ili pedagog. članak 3. članak 3. ORGANIZACIJA UPISA U PRVI RAZRED * ˝Prije upisa u osnovnu školu obvezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta.˝ (Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu. stavak 3. (Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu..

U slučaju da se ne može osigurati zajednički rad povjerenstva. * Prijemu učenika i roditelja prvog dana škole svakako trebaju prisustvovati ravnatelj/ravnateljica.upisuje u osnovnu školu u redoviti program školovanja uz program opservacije * Postupak upisa provodi se prema određenim datumima (kraj svibnja. može provesti Upitnik za roditelje (Prilog 3. stručni suradnici i učitelji. Nakon priredbe i svečane prozivke učiteljice/učitelji odvode svoje razredne odjele u učionice. potvrda o pregledu djeteta prije upisa u I. * Na temelju mišljenja članova povjerenstva donosi se prijedlog prema kojem se: .). razred osnovne škole. Prednost se ogleda u mogućnosti komunikacije među članovima komisije.). Svakako se savjetuje kontaktiranje škole i nadležnog liječnika kako bi se dogovorili termini dolaska djece u školu. početak lipnja) na osnovu propisane dokumentacije: rodni list ili potvrda iz državne matice. Najbolje je da se ta podjela izvrši na sastanku svih učitelja i stručnih suradnika koji su sudjelovali na upisu.dijete upućuje na postupak određivanja primjerenog oblika školovanja . Kroz razgovor s djetetom i roditeljem treba iskoristiti priliku i dobiti sve značajne informacije o djetetu. * Podjelu učenika u odjeljenja treba izvršiti tako da u svakom odjelu bude zastupljen približno isti broj učenika prema svim dobivenim pokazateljima – spolu. Roditelji za to vrijeme od ravnatelja i stručnih suradnika mogu dobiti prve informacije o organizaciji rada škole i svojoj ulozi u razvoju radnih navika učenika.oslobađa upisa u prvi razred osnovne škole u tekućoj školskoj godini s obzirom da su ispunjeni uvjeti Pravilnika . a osim toga roditelju se mogu dati anketni upitnici koji će školi omogućiti bolju organizaciju predstojeće školske godine: izjašnjavanje o polaženju vjeronauka. Tako se npr. produženog boravaka.dijete upisuje u prvi razred prema redovitom programu osnovnog školovanja . ako prostorni i ostali uvjeti to dozvoljavaju. a može im se uručiti Pismo roditeljima ( str.članovi razrednog vijeća. svi članovi komisije zajedno obavljaju utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta. izvannastavnim aktivnostima kao i osnovne informacije o školi i organizaciji rada u njoj. Roditelji na upisu ispunjavaju Upisnicu u školu (Prilog 2. 21 . a posebno ukazati na najprimjerenije metode rada za djecu s posebnim potrebama. nakon obavljenog liječničkog pregleda dijete dolazi u školu. mogućnosti suradnje s roditeljima te donošenja zajedničke odluke. ). Uloga svih članova Komisije je upoznati buduće razrednike sa specifičnostima svakog pojedinog djeteta. a praksa je pokazala da je uspješno rješenje kad su nosioci učiteljice/ učitelji koje preuzimaju prvi razred i učenici petog razreda. U pripremu programa za učenike i roditelje mogu se uključiti svi.Savjetuje se da. preporukama liječnika školske medicine. rezultatima ispitivanja.

22 .Prostor u koji dolaze novi učenici važno je učiniti sigurnim i obogatiti ga sadržajima koji će biti estetski oblikovani i poticati osjećaj ugode i znatiželje.

DEFICIT PAŽNJE Nema strpljenja. interdisciplinaran pristup i ovladavanje određenim strategijama kojima ćemo doprijeti do svakog djeteta. (2004) i kako ih prepoznati. Kako bi poučavanje bilo što uspješnije pedagogija se koristi i znanstvenim dostignućima iz psihologije. 23 . RAZVOJNA ODSTUPANJA PRI UPISU DJETETA U PRVI RAZRED Prepoznati simptome razvojnih odstupanja kod djeteta pri upisu u prvi razred sigurno je jedna od najvažnijih zadaća upisne komisije. Ako je ponašanje opetovano onda roditelju vrlo oprezno dajemo savjet. znanstveni članci i opisana iskustva za rad s tom djecom. Za svaki simptom koji primijetimo kod djeteta provjerimo kod roditelja je li to ponašanje prisutno u svakodnevnom djetetovom životu. Razvojni poremećaji ili odstupanja mogu biti već tretirana u predškolskom periodu ili nisu uočena od strane roditelja i okoline. Ovo je samo kratki podsjetnik za razgovor s roditeljem na prvom kontaktu sa školom. Uloga stručnih suradnika. članova komisije za procjenu psihofizičkog razvoja djeteta za školu (spremnost za poučavanje) je savjetovati roditelju najbolje načine kojima može pomoći djetetu. Izrazit nemir nogu. Postavljati jasne zadaće i pomagati djetetu da postavi svoje vlastite ciljeve. Odgovara prije nego postavimo pitanje. Postavljati razumna ograničenja. Ne može mirno sjediti. defektologije i u novije vrijeme neurologije. Ne može mirno sjediti. Stalno dodiruje stvari i osobe oko sebe.. medicine. Ne završava započeti posao. Ometaju ga vanjski podražaji. HIPERAKTIVNOST Izraziti nemir. Daje odgovore od izvrsnih do izrazito loših. E. sve želi odmah saznati. Crtež mu je nedovršen.VII. Teško prati upute. O svakom ovom razvojnom poremećaju napisane su mnoge knjige. U nastavku su navedena najčešća razvojna odstupanja kod djeteta (prema Jensen. Uspješno poučavanje podrazumijeva prepoznavanje problema. Savjet roditelju: Usmjeriti se na ono u čemu je dijete uspješno i to pohvaliti. Stručnjaci se slažu da je izuzetno važno na vrijeme početi tretirati razvojno odstupanja.

Što više razgovarati s djetetom o svakodnevnim događanjima. Poticati dijete na prepričavanje svojih iskustava. Savjet roditelju: Problem shvatiti ozbiljno. U radu s djetetom usuglasiti pristupe svih odgojitelja. Često se svađa s odraslima. Nepravilno drži olovku. Savjet roditelju: Dijete je potrebno poučiti. POREMEĆAJI VIDA ILI SLUHA 24 . Doima se da ne sluša dok mu se obraćamo. Često se ljuti i razbjesni se. Biti dosljedan i inzistirati na pravilima. Neadekvatno reagira na određenu situaciju. POREMEĆAJI OPHOĐENJA Pretjerano se kreće. Ne zna prepričati priču ili recitirati brojalicu. Često se tukao u vrtiću.- Ne može održati pažnju pri obavljanju zadatka. a smanjiti unos slatkiša. U razgovoru s djetetom koristiti potpune rečenice. ne čekati da sam nestane. Savjet roditelju: Preusmjeriti aktivnost i energiju u prihvatljivije ponašanje. Često namjerno ometa druge. Najvažnija je dosljednost u primjeni pravila. Promijeniti prehranu i više unositi voće i povrće. PEDAGOŠKA ZAPUŠTENOST Dijete nije poučeno osnovnim pojmovima. Prihvatiti poremećaj i imati na umu da dijete ne može voljno kontrolirati simptome ponašanja. Nevoljko slijedi upute.

Davati kratke i jasne upute. Kod djeteta poticati korištenje pozitivnog izražavanja o sebi. NEDOVOLJNO RAZVIJENE PREDČITALAČKE SPOSOBNOSTI Nije usvojena glasovna analiza i sinteza. TEŠKOĆE U GOVORU Nepravilan izgovor određenih glasova. Zamuckivanje. Premještanje glasova. Savjet roditelju: Djetetu se obraćati jasnim razgovijetnim govorom. Na ispitu predznanja postiže niske rezultate. Dijete poticati na stjecanje umijeća svakodnevnog života.- Glavu pomiče prema ispitnom materijalu. Izbjegavati uspoređivanje. Savjet roditelju: Tražiti pregled i savjet stručnjaka. Okreće glavu da bi bolje čulo. Savjet roditelju: Tražiti pomoć stručnjaka i isključiti druge smetnje. Održavati rutinu i dosljednost. ZAOSTAJANJE U RAZVOJU Teže uspostavlja komunikaciju. Traži da mu se ponovi pitanje. Ponuditi različite aktivnost učenja. Mucanje. Siromašan rječnik. 25 . Potražiti pomoć logopeda. Izostavljanje glasova. Savjet roditelju: Igrati igru riječi s prepoznavanjem prvog i posljednjeg glasa u riječi. Teškoće u generalizaciji.

da je ono što čini različito od onog što jest. 2. 26 . Agresivnost. Isticati sposobnosti djeteta. Stručni tretman s djetetom se ne smije odgađati. 3. DIJETE KOJE JE DOŽIVJELO STRES Pretjerana bojažljivost. Razdražljivost. da je voljeno usprkos poremećaju. Strah bez opravdanog razloga. Djetetu postavljati realne zahtjeve. Stres povezan s obiteljskim odnosima zahtjeva uključivanje u obiteljsku terapiju.- Vježbati kroz igru razlikovanja glasova od jednosložnih do višesložnih riječi. 4. Usuglasiti odgojno djelovanje roditelja i škole. Najvažnije je u djetetu probuditi osjećaj da ima određenu kontrolu nad životom. ZA SVA ODSTUPANJA VRIJEDE PRAVILA: 1. Savjet roditelju: Utvrditi izvor stresa i ako je moguće otkloni ga.

SURADNJA RODITELJA I ŠKOLE – PREDUVJET DJETETOVA USPJEHA Polazak u školu je važan događaj u životu djeteta i njegove obitelji. Na prvom roditeljskom sastanku učitelj treba roditelje međusobno upoznati. poruke u učeničkoj informativki. Dijete će u školi biti uspješno ukoliko roditelj: . Roditelji mogu međusobno razmjenjivati iskustva u odgoju djeteta. dogovarati zajedničke susrete i igru djece u nečijem domu. . Teme narednih roditeljskih sastanaka trebaju biti: planiranje radnog dana učenika. . . individualni razgovori. razvoj higijenskih navika djeteta. kućne poslove. . športske aktivnosti) dijete se navikava na suradnju. ali i imati mogućnost uvida u rad u slučaju djetetova izostanka iz škole. umijeća. uči 27 . Dijete u školi dobiva prve velike životne obveze.surađivanje s roditeljima od početka djetetovog polaska u školu . .. kao i o sebi samome. Roditelji koji se aktivno bave svojom djecom stvaraju kod djece osjećaj zajedništva i sigurnosti. Mišljenje učitelja pomoći će roditelju u odgoju njegovog djeteta. a samim time i za njega kao osobu.kontinuirano. odnosno učitelja s roditeljima karakterizira: . upoznaje nove ljude: svoje vršnjake i učitelje.aktivno uključivanje roditelja u pripremu. vrijeme i sredstva. razvoj radnih navika učenika. partnerstvo roditelja i škole u odgoju djeteta.iskazuje jasna i pozitivna očekivanja na njegovo učenje i ponašanje. Kroz zajedničke aktivnosti (igru. upoznavanje s postojećom literaturom za roditelje (Prilog). kako bi čuo što mu on ima reći o djetetovim osobinama i navikama koje iskazuje u školskoj situaciji.odlazak na razgovore u školi dijete doživljava kao brigu i interes za njegovo učenje. stječe nove spoznaje o svijetu koji ga okružuje. Roditeljski sastanci su ujedno i prilika za upoznavanje roditelja djece s kojima se naše dijete svakodnevno druži. tijekom cijele školske godine njegovanje različitih vidova suradnje s roditeljima: roditeljski sastanci. pisma.učitelj vidi dijete na drugačiji način i u drugoj situaciji nego što to vidi roditelj djeteta.razvija realan pogled na djetetove sposobnosti. s oba djetetova roditelja . učinkovite metode učenja. razvija svoje potencijale. Suradnju škole. odlaske u prirodu.pruža brigu i podršku.VIII. Roditeljski sastanci su prigoda roditeljima za cjelovito informiranje o radu škole. izvođenje i evaluaciju nastavnih sadržaja..uspostavljanje suradnje. ukoliko je to moguće. na način da ponude svoja znanja.prihvaća bezuvjetno dijete takvo kakvo jest. . . Za suradnju roditelja sa školom značajno je istaknuti sljedeće: . telefonski razgovori. Stoga roditelj treba redovno komunicirati s učiteljem. odlaske u kupovinu.pruža priliku smislenog sudjelovanja u svakodnevnom životu svoje obitelji.roditelji mogu aktivno sudjelovati u radu škole.

e-mail. Na stručnim skupovima Agencije za odgoj i obrazovanje pod nazivom ˝Standardizacija postupaka za upis djece u prvi razred osnovne škole˝ održana je pedagoška radionica na temu ˝Prvi roditeljski sastanak˝. putem pripremljenog letka ili panoa. kalendar rada škole godišnji plan i program rada škole (informativno) zrelost djeteta za polazak u školu nastavni plan i program za prvi razred osnovne škole izborna nastava izvannastavne aktivnosti izvanškolske aktivnosti udžbenici i školski pribor osnovne informacije o djelatnicima škole (ravnatelj. 28 . učitelji) organizacija produženog boravaka prehrana učenika prijevoz učenika sigurnost učenika u školi i osiguranje učenika pravilnik o ocjenjivanju opremljenost škole nastavnim sredstvima i pomagalima Navedene informacije mogu biti roditeljima date usmeno na roditeljskim sastancima. uči kontrolu svoga ponašanja i postupno prihvaća pravila ponašanja u odnosu na druge osobe.planirati i iskazivati svoje zamisli. stručni suradnici. fax. Stručni suradnici bili su podijeljeni u dvije skupine čiji zadatak je bio odgovoriti na pitanje: ˝Koje informacije dajemo roditeljima kao pedagozi?˝ i ˝Koje informacije očekujemo kao roditelji?˝ Navodimo sažetak njihovih razmatranja i poželjnih informacija za roditelje: opće informacije o školi (adresa. PISMO RODITELJIMA Dragi roditelji. telefon. web-stranice) organizacija i uvjeti rada škole.

Prvi dan nastave osigurajte dovoljno slobodnog vremena kako biste bili uz svoje dijete. Od sada će se pred njega iz dana u dan postavljati sve veći zadaci. spavanje noću 9-10 sati ). izgradnju povjerenje u sebe i svoje mogućnosti.Ono će upoznavati mnogo novih osoba . Učitelji i stručni suradnici OŠ ___________ 29 . Naša je zajednička obveza omogućiti mu svestrani razvitak. gore-dolje. snalažljivosti i orijentacije: razvijajte pojmove lijevodesno. navikavajte ga da se sam brine o njegovoj urednosti jer ćemo to tražiti i u učionici. Privikavajte dijete na pravilan ritam dana ( ustajanje i lijeganje u približno isto vrijeme. stvaranje pozitivne slike o sebi. samostalno odijevanje i obuvanje. kao i povjerenje u ljude. Upućujte dijete na redovno održavanje osobne higijene. Upućujte dijete na pravilno držanje tijela prilikom sjedenja i pri nošenju školske torbe. odgovarajte na njegova pitanja i podržavajte njegovu znatiželju za novim spoznajama. Provjerite jeste li osigurali neke preduvjete koji će djetetu olakšati snalaženje u školi: • • • • • • • • • Tijekom ljeta češće prošećite s djetetom putem do škole i ukazujte na sigurno ponašanje u prometu. ostvariti cilj – imati sretno dijete i dobrog učenika koji će biti naš zajednički ponos.vršnjaka i odraslih. Početak školovanja je za dijete jedno od najznačajnijih razdoblja u njegovom životu. u razvoju njegove osobnosti. Potičite dijete na druženje i igru s drugom djecom. Nemojte ih ispuniti učenjem čitanja i pisanja – to prepustite nama.drago nam je što je vaše dijete postalo učenikom naše škole i što ćemo sljedećih nekoliko godina zajedno sudjelovati u njegovom odgoju i obrazovanju. brzo će širiti svoja znanja o svijetu oko sebe i sebi samom. Dijete će u školi naći brojne prilike za provjeru svojih sposobnosti i njihovo razvijanje. Suradnjom roditeljskog doma i škole postići ćemo dobre rezultate u odgoju i obrazovanju vašeg djeteta. unutar-izvan. pomogli mu u snalaženju u novoj sredini i zajedno s njim podijelili veselje i ponos zbog polaska u školu. Do početka školske godine ostalo je još nekoliko mjeseci. Potičite dijete na igre spretnosti. Razgovarajte s djetetom što više. Zajedno s djetetom uredite njegov radni kutak.

S. D. Odgoj u obitelji. Mozaik knjiga: Zagreb. 14. 12.B. Grošić. Rečić. Ginott. Sullo. Učite ih da budu sretni. Priče za mame i tate. Mazlisc. Mozaik knjiga: Zagreb. L.. Hudek. Miljković.o. Biddulph. 11. Alinea:Zagreb. Što dijete želi da roditelji znaju. ( 20003). Hausner. 16. T. (1998): Ključ srca vašeg djeteta. (2002). Između roditelja i tinejdžera. Pomozite svojoj djeci da razviju samopoštovanje. Avanturizam roditeljstva. Kako zaštiti svoje dijete od ovisnosti.: Zagreb. G. 9. 15.: Zagreb. 23. Bajke koje pomažu djeci. (1995). Bolje biti vjetar nego list. Humphreys. (1999). Salk. A. 2. M. M. De Zan. G. Alineja: Zagreb. Naklada Kosinj: Zagreb. P. Moje neobično dijete. Mozaik knjiga: Zagreb. Good.d. Mozaik knjiga. M. D. Pozitivna snaga pohvale. I. Faber.. Tajna sretne djece..(1996). 17.: Zagreb. Alineja: Zagreb. (1995). 30 . L. Mozaik knjiga: Zagreb.Z.(1996). Kako pomoći klincima da si sami pomognu. IEP: Zagreb.( 2002). Mozaik knjiga: Zagreb. Twentier. Rijavec. 5.. (2001). (1996). (1998). (2003). Temposhop: Đakovo. Tempo: Đakovo.(1996). Domaća zadaća bez suza. ( 1993).LITERATURA ZA RODITELJE 1. S. Rijavec. Mala biblioteka: HRT. Temposhop: Đakovo. (1998). 6.d. 10. R. DES: Split. (2000). I. Ortner. 7. 21. Longo. I. M. Što nas uče djeca. H.Z. 20. 22.. 13. V. Miljković. Ferruci. Gookin. S. 19. Kako razgovarati s djecom da bi bolje učila u školi i kod kuće. Brdar.B. 18. N. Canter.o. Samopouzdaje-ključ djetetova uspjeha u školi. Flego. ( 1999). Lalić i dr. Jakić: Zagreb. ( 1996).o.. I. IEP: Zagreb. J. Što učiniti kad dijete dobije lošu ocjenu. Smalley. 8. Nove tajne sretne djece. (2002). ( 1998). ( 2000). Roditeljstvo se može učiti. L. Znak: Zagreb. S. F. Algoritam: Zagreb. V. Bissulph. Alinea: Zagreb.o. Roditeljstvo za neznalice. 4. ( 2000). 3. Biddulph.

D. l. Čarobno drveće uma: Kako razviti inteligenciju kreativnost i zdrave emocije vašeg djeteta od rođenja do adolescencije. DŽ. 6. Kako pripremiti dijete za školu. Lovrentjev. Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi. Educa. Masterson. J. 7. Lekenik: Ostvarenje. K. Igra u nastavi na početku školovanja. M. Maleš. Zagreb: Školska knjiga.. Ivić. Burke Walsh.. Mandić. 9. 17.): Različiti mozgovi. 14. K. Stvaranje razreda usmjerenog na dijete. Priprema. (2004). A. ( 1991). Zagreb: Ostvarenje. Jensen. 5. Igrom do čitanja. Zagreb: Školska knjiga. Zagreb: Školska knjiga. Zagreb: Školska knjiga. škola.(2002.. Hitrec. (2002). Bastašić. (1986). (2004. Jezik i govor od rođenja do šeste godine. Ašković.. A.. 13. Fulgozi-Masnjak. Otkrivanje poremećaja u čitanju. Zagreb: IEP-VERN. E. (2003).. L. Teorijske i praktične osnove upisa djece u školupriručnik uz instrumentarij. Starc. J. I..B. 12. 2. Zagreb: Obord. (2003). Zagreb: Školska knjiga. pozor. Psihologija obrazovanja. V. Do prihvaćanja zajedno: integracija djece s posebnim potrebama. 16. Razvojna mapa. 10. N. 15.). Apel.. (1990). i dr. N. Kiš-Glavaš. M. J. Zagreb: Školska knjiga.IX. 4. Druženje djece i odraslih. ( obrada hrvatskog izdanja Hitrec. Sekulić-Majurec. Z. 3.V. IDEM. Kako od prvaka učiniti đaka – veseljaka? Zrno 6-7. Čudina –Obradović.. Zagreb. I dr. Bognar.god. Zagreb. R. M. Atanacković. Sarajevo: Svjetlost.. Lutka ima srce i pamet. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga. G.J. Novak. Gajanović (1982). ( 2005). Vizek-Vidović. kolovoz-rujan 1994. Diamond. 31 . (1984). G. (1995). Zagreb: Udruga roditelja Korak po korak.) (2002). različiti učenici. I. (1992). LITERATURA 1. Zagreb: Prosvjeta. 8. 11. Hadžiselimović. Stričević. (2004). I Hopson.

RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 2.X. PRILOZI 1. UPITNIK ZA RODITELJE 4. UPISNICA 3. POPIS DJECE ZA UPIS U I. PISMO UČITELJU 32 .

OSNOVNA ŠKOLA :__________________________________________ Upisni broj: _________ 33 .

Prezime i ime 2. OŠ.VSS) 4. SS. sestre i ostali) KOJI ŽIVE U ZAJEDNIČKOM KUĆANSTVU S DJETETOM: SRODSTVO S DJETETOM GODINA ROĐENJA IME I PREZIME ZANIMANJE STAMBENE PRILIKE Stambene prilike obitelji: a) vlastita kuća b) vlastiti stan c) podstanarstvo d) ____________ Udaljenost kuće od škole : a) do 1 km Dijete će za učenje imati: b) 1-3 km c) više od 3 km 34 . Godina i mjesto rođenja 3.stan .UPITNIK ZA RODITELJE PRI UPISU DJECE U PRVI RAZRED IME I PREZIME DJETETA:_____________________ JMBG: OTAC 1. Telefon .radno mjesto MAJKA SKRBNIK DIJETE ŽIVI S: a) oba roditelja b) s jednim roditeljem (____________) navesti kojim c) sa starateljem RODITELJI a) žive zajedno b) razvedeni c) jedan roditelj pokojni (_________) navesti koji ČLANOVI UŽE OBITELJI (braća. Školska sprema (bez OŠ. VŠS.

nema smetnje: a) tikovi (žmirkanje. smrt bliske osobe. Ako je.a) vlastitu sobu b) posebno mjesto u zajedničkoj sobi c) _____________________________ RAZVOJ DJETETA Dijete je: a) dešnjak b) lijevak c) ambidekster (služi se obim rukama) Dijete je – nije doživjelo fizičku traumu (povredu. a u ovom upitniku nije obuhvaćeno prethodnim pitanjima: POTPIS RODITELJA (SKRBNIKA):_________________________ 35 . porodične svađe. navesti kakvu i u kojoj godini života: Govor djeteta je a) razvijen b) ima odstupanje: (mucanje. nezgodu). tepanje. teškoće u izgovoru)______________ Vid djeteta: Sluh djeteta: a) normalan b) kratkovidno c) dalekovidno d) _______________ a) normalan b) uočene smetnje: ________________________________ Dijete ima . trzanje) b) česte teže glavobolje c) noćno mokrenje d) grickanje noktiju e) sisanje prstiju f) b) malu školu Dijete je polazilo: a) vrtić Dijete će pohađati produženi boravak: a) obavezno b) po mogućnosti c) ne Dijete će upisati izvannastavni program vjeronauka: a) DA b) NE Postoji li nešto što bismo trebali znati u vezi Vašeg djeteta. prometnu nesreću i sl. agresivnost roditelja. Ako je.). navesti kakvu i u kojoj godini života: Dijete je – nije doživjelo psihičku traumu (npr.

Naučite ga odmah da je najlakše nadvladati nasilnike. a nepopustljiv s grubima. Ovo je veliki nalog učitelju. Naučite ga da proda svoje talente i mozak najboljim ponuđačima. Naučite ga. Naučite ga. Stoga. Naučite ga da uvijek ima uzvišenu vjeru u sebe. ali pogledajte što možete učiniti. Ali naučite ga također da na svakog podlaca dolazi jedan heroj. neka ima strpljenja biti hrabar. Takav će život zahtijevati vjeru. ali dajte mu također vremena da duboko razmišlja o vječnoj zagonetki ptica na nebu. u avanturu koju će vjerojatno pratiti ratovi. Morat će naučiti da svi ljudi nisu pravednim ni iskreni. Naučite ga da bude obazriv s obazrivima. Naučite ga ako možete čudesnosti knjiga. tragedije. godine) Danas moj mali sin kreće u školu – i sve će mu ondje neko vrijeme biti strano i novo i zato bih volio da budete nježni prema njemu. Naučite ga da vjeruje u vlastite ideje. pčela na suncu i cvijeća na zelenom brježuljku.PISMO UČITELJU Pismo američkog državnika učitelju svojeg sina prvoškolca ( objavljeno u Modroj lasti uz Svjetski dan učitelja 2006. a očaj u uspjehu. Pokušajte mome sinu dati snagu da ne slijedi gomilu kada svi to čine. kako se nasmijati kad si tužan. ako možete. On kreće u pustolovinu koja ga može odvesti preko kontinenata. Naučite ga da deset zarađenih centi vrijedi mnogo više no jedan nađeni dolar. On je tako drag mali dječak i on je moj sin. Abraham Linkoln 36 . jer tada će uvijek imati uzvišenu vjeru u čovječanstvo i Boga. molim vas uhvatite ga za ruku i naučite ga onome što mora znati. naučite ga da suze nisu sramota. Odvratite ga od zavisti ako možete i naučite ga tajni spokojnog osmijeha. ali blago. Naučite ga da svakoga sasluša.da je u školi mnogo časnije griješiti nego varati. Naučite ga kako dostojanstveno gubiti i kako uživati u pobjedi kada dobiva. ako možete. patnja. na svakog pokvarenog političara jedan predani vođa. ali da nikada ne izvjesi cijenu na svoje srce i dušu. Naučite ga da se ne obazire na cinike. ljubav i hrabrost. dragi učitelju. naučite ga da slava može biti i u porazu. čak i ako mu svi kažu da su one pogrješne. ali naučite ga također da probere sve što čuje i zadrži samo ono dobro što prođe kroz sito istine. Neka ima hrabrosti biti nestrpljiv. Naučite da na svakog neprijatelja dolazi i jedan prijatelj.

Ivanićgrad OŠ Ksavera Šandora Đalskog OŠ Pušća. Đurmanec OŠ Lijepa naša. Pregrada OŠ Sveti Križ Začretje. Brestovec Orehovički OŠ Đurmanec. Velika Gorica OŠ Dugo Selo. Pisarovina OŠ Augusta Augustinčića. OŠ Vrbovec. Mihovljan OŠ Janka Leskovara. Dubrava OŠ Rugvica. Hum na Sutli OŠ pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju. OŠ Vrbovec. Kloštar Ivanić OŠ Velika Mlaka. Jakovlje OŠ Stjepan Radić. Zabok psiholog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog defektolog psiholog psiholog pedagog pedagog pedagog logoped pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog 37 . Konjščina OŠ Stjepana Radića. OŠ Vrbovec. Zaprešić pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog psiholog psiholog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog psiholog pedagog pedagog pedagog Krapinsko-zagorska županija Biserka Špiljak Bogdanka Imrović Božica Horvat Drago Sedlar Etel Belušić Gordana Simeunović Ivana Kunštek Jasna Petek Koraljka Cvrk Sajko Ljerka Lihter Ljiljana Zajec Ljubica Gorički Marija Gmajnić Marina Kolar Marina Milošić Martina Kantoci Nevenka Sinković Romana Turk Ružica Kotarski OŠ Viktora Kovačića. Vrbovec I. Tuhelj OŠ Ljudevit Gaj. Krapina OŠ Matija Gubec. Budinšćina OŠ Viktora Kovačića. Samobor OŠ Milke Trnine. Pušća OŠ Braće Radića. Zlatar OŠ Zabok. Božjakovina OŠ Rude. OŠ Sveti Križ Začretje OŠ Konjščina. Kraljevec na Sutli OŠ Vladimir Nazor. Bregana OŠ Đure Deželića. Velika Gorica OŠ Eugena Kvaternika. Poljanica Bistranska OŠ Stjepana Basaričeka. Krašić OŠ Dugo Selo. Zaprešić OŠ Vukovina. OŠ Gradec OŠ Vladimir Nazor. Hum na Sutli OŠ Mače. Vrbovec OŠ Rugvica. Samobor OŠ Ljudevita Gaja. Križ OŠ Mihaela Šiloboda.XI. Vukovina OŠ Dubrava. Rugvica OŠ Kardinal Alojzije Stepinac. POPIS SURADNIKA Zagrebačka županija Aleksandra Tomić Andreja Gregurić Jug Dubravka Lukežić Čolakhodžić Dubravka Vulić Duška Katić Elvis Zalović Gordana Puljić Irena Marković Jadranka Šelimber Jasmina Vizler Ljiljana Rendulić-Kolarić Madlena Bolanča Marica Marijanović Marija Alimanović Marija Gregurić Marija Kardum Živković Marina Margetić Mihaela Čunčić Milka Dobrić Mira Strineka Nadica Pavelić Snježana Holjevac Popović Štefica Ivić Tanja Bešenić-Bačić Tatjana Abramović Vesna Plazanić Špoljarinec Vesna Vučić Vinka Tarabane Željka Skledar OŠ Jakovlje. Vrbovec OŠ Bistra. Gornja Stubica OŠ Pavla Štoosa. Velika Mlaka OŠ Nikole Hribara. Sveti Martin OŠ Milana Langa. Kumrovec OŠ Ksavera Šandora Đalskog. Dugo Selo II. Ivanić Grad I. Krapinske Toplice OŠ Ante Kovačića. Mače OŠ Ljudevit Gaj. Dugo Selo OŠ Bogumila Tonija. Sveti Križ Začretje OŠ Josipa Broza.

Sisak OŠ Sunja. Karlovac OŠ Slunj. Sisak OŠ Braća Ribar. Gvozd OŠ 22. Karlovac OŠ Josipdol. Veliko Trgovišće OŠ Janka Leskovara. Krapina OŠ Bedekovčina. Rakovica OŠ Netretić. Karlovac Opća bolnica Karlovac. Skakavac. Velika Ludina OŠ Dragutina Tadijanovića. Marija Bistrica pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog Sisačko-moslavačka županija Ankica Rakas Drljan Azra Rađenović Biserka Krivošić Bogdanka Prelošćan Emilija Novotni Franjka Filipović Gabrijela Kramarić Ivana Kovačić Ivana Mašić Jadranka Knežević Lidija Škorić Golić Marija Cetinjan Marina Smiljanić Mira Petek Trajanov Nada Miškulin Natalija Siladjev Nedeljka Kurteš Tatjana Malović Vedrana Banda Vesna Gračanin Vlatka Jeričević Zoran Kirinić OŠ Gvozd. Cetingrad OŠ Eugena Kvaternika. Lipovljani OŠ Jabukovac. Kutina I. Novska OŠ Josipa Kozarca. Oroslavje OŠ Veliko Trgovišće. Topolovac OŠ Davorina Trstenjaka. Žakanje OŠ Braća Seljan. OŠ Cetingrad. Sisak OŠ Novska.Sanja Šakoronja Senka Salaj Snježana Leskovar Štefica Žauhar Toni Kuščar Vesna Tomorad OŠ Oroslavje. Karlovac OŠ Skakavac. lipnja. Topusko OŠ Braća Bobetko. Josipdol OŠ Turanj.radnik pedagog 38 . Sela OŠ Ivana Kukuljevića. Hrvatska Kostajnica OŠ Sela. Služba za dječje bolesti OŠ Ivan Goran Kovačić. Krnjak OŠ Grabrik. Slunj pedagog pedagog pedagog soc. Bedekovčina OŠ Marija Bistrica. Netretić OŠ Braća Seljan. Pregrada OŠ Augusta Cesarca. Duga Resa Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži. Turanj OŠ Barilović. radnik soc. Petrinja OŠ Budaševo-Topolova-Gušće. Sisak OŠ ˝Popovača˝. Karlovac OŠ Banija. Jabukovac OŠ Ludina. Glina pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog psiholog pedagog pedagog pedagog pedagog defektolog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog psiholog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog Karlovačka županija Branka Bijelić Darinka Tatalović Hajdin Davorka Čačković Dejana Kirinčić Dubravka Milčić Dušanka Mihalić Đurđica Beg Edita Mikšić Halić Ivana Belavić Ivančica Lončarić Ivanka Želježnjak Jasminka Bencek Jasminka Petrekanić Katarina Radman Petrušić Marija Jevtović Marina Požega OŠ Dragojle Jarnević. Petrinja OŠ Dvor. Dvor OŠ Glina. Sisak OŠ Mate Lovraka. Petrinja. Popovača OŠ Viktorovac. OŠ Katarine Zrinski. Karlovac OŠ Žakanje. OŠ Ivan Goran Kovačić OŠ Mate Lovraka. Barilović. OŠ Dubovac. Karlovac. Sunja OŠ Vladimir Nazor. radnik pedagog pedagog pedagog psiholog psiholog pedagog psiholog pedagog Psiholog soc. OŠ Petrinja.

Ivanec II. Cestica OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića. Lepoglava III. Draganići OŠ Dubovac. OŠ Trnovec. Turčin OŠ Šemovec. Varaždin OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog. OŠ Ljubešćica. Varaždin OŠ Sraćinec. Sveti Đurđ OŠ Andije Kačića Miošića. Donja Voća OŠ Novi Marof. OŠ Varaždin. Vojnić I. Mahično. OŠ Banija. OŠ ˝Martijanec VI. Ludbreg OŠ Ivana Rangera. Krnjak. Karlovac OŠ Švarča. Ozalj Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži. Plaški Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži. Novi Marof OŠ Vidovec. OŠ Beletinec. OŠ Varaždin. Karlovac Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži. OŠ Petar Zrinski. Šemovec OŠ Kneginec Gornji. Vidovec OŠ Cestica. radnik pedagog pedagog pedagog defektolog pedagog pedagog pedagog soc. Duga Resa OŠ Dubovac. Varaždin OŠ Ante Starčevića. Trnovec OŠ Vladimir Nazor. Kamenica I. Sraćinec OŠ Svibovec. OŠ Varaždin. Višnjica OŠ Sveti Đurđ. OŠ Ogulin. Karlovac OŠ Vladimir Nazor. OŠ Rečica. Varaždin učitelj pedagog soc. OŠ Varaždin. Klenovnik OŠ Izidora Poljaka. Varaždin.pedagog soc. Varaždin OŠ Ludbreg. pedagog pedagog defektolog defektolog pedagog pedagog pedagog psiholog defektolog psiholog pedagog soc. OŠ Draganići. OŠ Varaždin. OŠ Vojnić. Vinica VII. Šemovec. Varaždinske Toplice OŠ Vinica. fonetike psiholog pedagog psiholog pedagog pedagog pedagog defektolog defektolog psiholog pedagog Varaždinska županija Anita Pretković Ankica Džalto Branka Kopasić Danijela Eršetić Darinka Smoljanec Dragica Divjak Dubravka Žigmund Gabrica Dvekar Bešenić Gordana Damjanić Gordana Trakoštanec Ines Furjan Irena Mekovec Ksenija Dretar Melita Jeremić Mirjana Darabuš Nada Sobota Nataša Špralja Pavica Kocijan Renata Glavica Silvana Vlaisavljević Tea Pahić Valerija Večei Funda Vanja Bojanić Vesna Foršek Vesna Ivančević Vesna Vitez Željka Čolović Rodik OŠ Veliki Bukovec. Varaždinske Toplice. Karlovac pedagog prof. Sveti Ilija OŠ Veliki Bukovec. OŠ Varaždin. Ogulin OŠ Mahično. Varaždin II.pedagog pedagog defektolog pedagog psiholog Koprivničko –križevačka županija 39 . OŠ Varaždin. Ljubešćica OŠ Šemovec. Varaždin I. Karlovac OŠ Plaški.Martina Domladovac Prstac Mirjana Pavlić Sanja Cerovac Sanja Drenšek Silvija Kovačina Snježana Žunac Sofija Dragojević Valentina Palalić Vasilka Dragosavljević Vesna Pavlačić Zrinka Sučić Ćosić Željka Jančić OŠ Slava Raškaj. Karlovac OŠ Katarine Zrinski. Veliki Bukovec OŠ Grofa Janka Draškovića. OŠ Varaždin. Jalžabet II.

Rasinja OŠ Vladimir Nazor. Bjelovar OŠ Slavka Kolara. Štefanje OŠ Mirka Pereša. Koprivnički Bregi. OŠ Bjelovar. Ferdinandovac OŠ Legrad. Daruvar. Kalinovac OŠ Đuro Ester. Koprivnica OŠ Sidonije Rubido Erdödy. Đurđevac OŠ Gola. Gola OŠ Kloštar Podravski. Velika Trnovitica II. Kloštar Podravski OŠ Grigor Vitez. Đelekovec OŠ Ivan Lacković Croata. Garešnica I. Križevci OŠ Sveti Petar Orehovec. Bjelovar OŠ Čazma. OŠ Prof. OŠ Bjelovar. Križevci pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog učitelj pedagog pedagog pedagog pedagog Bjelovarsko-bilogorska županija Ana Ančić Anamarija Tuškan Branka Biketa Caktaš Goran Čanić Goran Marinić Gordana Jančić Ivana Vuletić Jadranka Solar Šorgić Jadranka Tuma Očko Katarina Ruškan Lidija Dežić Ljijana Herceg Marica Šabić Marija Velek Olivera Benić Rajka Dražić Lužanić Rajka Marković Silvija Grganić Smilja Međugorac Tatjana Landsman Vjekoslava Daničić Zdenka Brebrić Željka Modrić OŠ u Đulovcu. Drnje OŠ Braća Radić. Blaž Mađer. Čazma OŠ Rovišće. Kapela Dječji vrtić Ciciban.pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog defektolog pedagog soc. Grubišno Polje OŠ Velika Pisanica. OŠ Bjelovar. Bjelovar IV. Velika Pisanica Češka osnovna škola Jana Amosa Komenskog. Legrad OŠ Fran Koncelak.Trnovitički Popovac IV. Franje Viktora Šignjara. Koprivnica OŠ Ferdinandovac.pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog Međimurska županija Alen Kajmović OŠ Selnica. Čazma OŠ Čazma. Virje OŠ Koprivnički Bregi. Sveti Petar Orehovec OŠ Mihovil Pavlek Miškina. Novigrad Podravski OŠ Grgura Karlovčana.radnik pedagog soc. Rovišće IV. Bjelovar II. Gornja Rijeka OŠ prof. Veliki Grđevac OŠ Ivana Nepomuka Jemeršića. Hercegovac OŠ Trnovitica. OŠ Bjelovar. Ivanska OŠ Garešnica. Sirač OŠ Mate Lovraka.pedagog psiholog pedagog soc. Selnica OŠ Strahoninec.Branka Lazor Gordana Ščetar Igor Radmilović Jasna Horvat Vlahović Jasna Relja Ljljana Holer Ivanišević Marina Kovaček Marina Salaj Mario Horvat Milenko Jelača Mira Sulimanec Miroslav Saraga Nikola Vuković Sanja Golenja Sanja Lacković Sanja Uremović Sonja Geci Tatjana Strabić OŠ Ljudevita Modeca. Ivanska soc.pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog soc. Bjelovar OŠ Berek. Bjelovar Medicinska škola Bjelovar III. OŠ Bjelovar. Berk OŠ Trnovitički Popovac. Bjelovar I. Čakovec pedagog 40 . Bjelovar OŠ Velika Pisanica. OŠ Bjelovar. OŠ Bjelovar. Đulovac OŠ Štefanje. Sveti Ivan Žabno OŠ Andrije Palmovića. OŠ Sirač. Velika Pisanica OŠ Ivanska. OŠ Bjelovar. Bjelovar OŠ Ivanska.

pedagog defektolog pedagog defektolog sociolog pedagog psiholog pedagog soc. Zagreb OŠ Voltino. Zagreb OŠ Borovje. Hodošan OŠ Draškovec. Zagreb OŠ Petra Preradovića. Zagreb OŠ Ante Kovačića. OŠ Čakovec. Domašinec OŠ Šenkovec. Mala Subotica soc. Goričan OŠ Donji Kraljevec. Zagreb OŠ Sesvete. Zagreb OŠ Ivana Granđe. Donji Kraljevec OŠ Sveta Marija. OŠ Čakovec. Zagreb OŠ Lovre pl. Čakovec Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec OŠ Sveti Martin na Muri OŠ Gornji Mihaljevec OŠ Mala Subotica.pedagog pedagog psiholog pedagog pedagog pedagog pedagog psiholog novinar pedagog psiholog pedagog psiholog pedagog soc. Matačića. Zagreb OŠ grofa Janka Draškovića. Zagreb OŠ Lučko. Čakovec OŠ Mala Subotica. Draškovec OŠ Ivanovec. Zagreb OŠ Horvati. Zagreb OŠ Čučerje. Sesvete OŠ Jure Kaštelana. Sveta Marija OŠ Prelog.pedagog Grad Zagreb Aleksandra Podobnik Ana Brolich Ana Čop Miholek Ana Krželj Čičovački Ana Marinović Radojković Ana Žnidarec Biserka Brkljačić Biserka Fundak Jamičić Blanka Abinun Branka Kuruzović Daira Bergam Danica Rajković Davorka Zadravec Komšić Dragica Cigrovski Dragica Sučić Dragica Vidaković Jurčević Dubravka Vajdić Đurđica Rožić Bradić Edita Bosnar Eva Pataran Irena Koren Ivana Roman Maršić Ivana Šafran Tunjić Ivanka Malić Jadranka Bizjak Igrec OŠ Brestje. Sesvete OŠ Pavleka Miškine. Čučerje. Kotoriba OŠ Donja Dubrava. OŠ Čakovec. Ivanovec OŠ Domašinec. Mursko Središće OŠ Podturen. Mursko Središće OŠ Belica.Andreja Zadravec Baranašić Dubravka Kečkeš Elizabeta Haček Erminija Bektešević Gabrijela Bedić Ivana Bene Ivanka Vrbanec Kipa Jasenka Đurić Konzuela Marcinjaš Koraljka Bendelja Martina Katar Mihaela Martinčić Milica Pongrac Pihir Miljenka Župan Mirela Miljan Mirela Vidić Nada Jelić Olivera Potočnik Sonja Ivoš Sonja Klarić Tatjana Žižek Vesna Branilović Vlatka Šteinglin Kovač OŠ Štigova. Vratišinec OŠ Mursko Središće. Brezovica OŠ Dragutina Tadijanovića. Zagreb OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića. Zagreb OŠ Cvjetno naselje. Šenkovec OŠ Kuršanec. Zagreb pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog psiholog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog defektolog psiholog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog 41 . Čakovec OŠ Kotoriba. Prelog OŠ Vladimira Nazora. Zagreb OŠ Tina Ujevića. Pribislavec OŠ dr Vinka Žganca. Podturen II. Zagreb OŠ Gustava Krkleca. Zagreb OŠ Nikole Tesle. Mala Subotica OŠ Goričan. Čakovec III. Štrigova I. Belica OŠ Prelog. Prelog OŠ Hodošan. Zagreb OŠ Nad lipom. Zagreb OŠ Bukovac. Macinec OŠ Mursko Središće. Donja Dubrava OŠ dr Ivana Novaka. Zagreb OŠ Brezovica. Zagreb OŠ Vugrovec-Kašina. Zagreb OŠ Gračani.

Zagreb OŠ Vukomerec. Zagreb OŠ Ivana Cankara. Zagreb OŠ Odra. Zagreb OŠ Julija Klovića. Zagreb OŠ Marije Jurić Zagorke. OŠ Luka. Zagreb I. Zagreb OŠ Miroslava Krleže. Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje ˝Goljak˝. Zagreb OŠ bana Josipa Jelačića. Zagreb OŠ Dragutina Domjanića. Zagreb OŠ Pantovčak. Sesvete OŠ Vjenceslava Novaka. Zagreb OŠ Dr. Ivan Merz. Zagreb OŠ Josipa Račića.pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog psiholog pedagog pedagog pedagog Osječko baranjska županija 42 . Zagreb OŠ Miroslava Mrkše. Zagreb OŠ Medvedgrad. Zagreb OŠ Savski Gaj. Vinka Žganca. Zagreb OŠ Trnjanska. Zagreb OŠ Šestine. Zagreb OŠ Jordanovac. Zagreb OŠ Ivana Filipovića. Zagreb OŠ Dragutina Kušlana. Zagreb OŠ Većeslava Holjevca. Zagreb OŠ Dobriše Cesarića. Zagreb II. Zagreb OŠ Jabukovac. Zagreb OŠ Žuti brijeg. Zagreb OŠ Frana Galovića. Zagreb OŠ Otok. Zagreb OŠ Prečko. OŠ Bartola Kašića. Zagreb OŠ Voltino.Jagoda Siladi Jasenka Đenović Jasminka Botinčan Jasna Soldo Jasna Vučak Karmela Pavalić Katarina Jajčinović Hrastovski Katarina Krešić Kristina Čehil Lahorka Kučar Lana Trojnar Lela Zbil Lidija Murtić Lidija Novosel Ljerka Linarić Ljiljana Benčec Miklečić Ljiljana Savić Ljubica Subašić Pavelić Mara Azilović Mara Kovačić Marica Kljaković Marija Mihaljević Marija Šiljković Tomljanović Marina Majetić Marina Martinović Marina Žitković Mirela Mikulan Đunđek Mirna Bilić Mirna Lončar Nada Mrkonjić Renata Durn Kučuk Renata Švenda Romana Kuzmić Ružica Kramer Sandra Rajković Sanja Huljić Sanja Krstanović Sanja Mešić Senka Soldat Snježana Lozančić Snježana Vujadinović Sonja Budinski Suzana Aničić Tatjana Zaninović Tilda Bjeliš Valerija Baran Vedrana Kokić Vedrana Kurjan Manestar Vesna Rak Vilim Kovač Violeta Vragotuk Zdravka Ciglenečki OŠ Ksavera Šandora Gjalskoga. Zagreb OŠ Zapruđe. Zagreb OŠ Stenjevec. Zagreb OŠ Pavleka Miškine. Zagreb OŠ Augusta Šenoe. Zagreb OŠ Ivana Gorana Kovačića. Zagreb OŠ Otona Ivekovića. Zagreb OŠ Pantovčak. Zagreb OŠ Rudeš. Zagreb OŠ Alojzija Stepinca. Zagreb OŠ Augusta Harambašića. Zagreb OŠ Mladost. Zagreb OŠ Ivana Mažuranića. Zagreb pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog psiholog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog defektolog pedagog pedagog pedagog pedagog logoped pedagog pedagog pedagog pedagog soc. Zagreb OŠ Matije Gupca. Zagreb II. OŠ Bartola Kašića. Zagreb OŠ Matije Gupca. Zagreb OŠ Jure Kaštelana. Zagreb OŠ Marina Držića. Zagreb OŠ Granešina. Zagreb OŠ dr. Zagreb OŠ Ljubljanica.

Branka Čupić Gordana Lucijak Mirjana Žnidaršić Jasna Kretić Majer OŠ Vladimira Becića. Osijek OŠ Franje Krežme. Osijek OŠ Retfala. Osijek pedagog pedagog pedagog pedagog 43 . Osijek OŠ Ivana Filipovića.

SURADNJA RODITELJA I ŠKOLE – PREDUVJET DJETETOVA USPJEHA Pismo roditeljima Literatura za roditelje IX. LITERATURA 44 . RAZVOJNA ODSTUPANJA PRI UPISU DJETETA U PRVI RAZRED Deficit pažnje Hiperaktivnost Pedagoška zapuštenost Poremećaj ophođenja Poremećaji vida ili sluha Teškoće u govoru Zaostajanje u razvoju Nedovoljno razvijene predčitalačke sposobnosti Dijete koje je doživjelo stres VIII. ZAKONSKI OKVIR UPISA DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE…. 3 Zakon o osnovnom školstvu Pravilnik o upisu djece u prvi razred Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju III..SADRŽAJ I.. UVOD…………………………………………………………………………………… 2 II. ORGANIZACIJA UPISA U PRVI RAZRED VII. UPUTE ZA PROVEDBU UPITNIKA ZA PROCJENU ZRELOSTI ZA UPIS U PRVI RAZRED VI. 5 Tjelesna zrelost Intelektualna zrelost Emocionalna zrelost Socijalna zrelost Karakteristike šestogodišnjaka i sedmogodišnjaka IV. ZRELOST DJETETA ZA UPIS U ŠKOLU……………………………. UPITNIK ZA PROCJENU ZRELOSTI ZA UPIS U PRVI RAZRED V.

DODATAK – CD-ROM: UPITNIK ZA PROCJENU ZRELOSTI ZA UPIS U PRVI RAZRED IV. Pismo učitelju XI. MATEMATIČKO PREDZNANJE VII. Upisnica 2. PRILOZI 1. POPIS SURADNIKA XII.X. SPOSOBNOST UOPĆAVANJA I LOGIČKOG ZAKLJUČIVANJA V. UOČAVANJE SLIČNOSTI I RAZLIKA IX. GOVORNO-JEZIČNI RAZVOJ VI. PROSTORNA ORIJENTACIJA 45 . Popis djece za upis u I. Upitnik za roditelje 4. IMENOVANJE BOJA VIII. razred osnovne škole 3. GRAFOMOTORNI RAZVOJ X.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful