bibliotheek waregem

aanwinsten informatieve boeken – november 2011

1

Tip van de bib
Arnout Hauben / Weg naar Compostela Een jonge auteur-cineast kreeg de kans om voor de televisiereeks ‘Man bijt hond’ zijn tocht naar Compostella in beeld te brengen. Hij was opgetogen dat hij de ratrace voor meer dan drie maanden achter zich mocht laten. In dit boek, dat de reeks begeleidt, volgen we hem 2325 km lang, in 25 hoofdstukken, door België, Frankrijk en Spanje, om uiteindelijk bij zijn doel aan te komen: de Sint-Jacob aan de plaza del Obradoiro, de barokke kathedraal met zijn drieëndertig traptreden die door sommigen, ook na de barre tocht, op de blote knieën wordt beklommen. Zijn belevenissen zijn anekdotisch beschreven, zijn ontmoetingen zijn uit het leven gegrepen. Er is veel aandacht voor de couleur locale. Verzorgde uitgave met prettige vertellingen, mooie foto’s en illustraties, een aangename lay-out, kaartjes die de gevolgde weg hoofdstuk per hoofdstuk en etappe per etappe aanduiden en tips voor degenen die zich zouden aangetrokken voelen tot een eigen tocht naar Compostella. De diepgang van de pelgrimstocht, zoals oorspronkelijk bedoeld, is er wellicht niet in terug te vinden. Tweekleurendruk en tweekolommendruk. - Redactie Vlabin-VBC Werner Jacobs / Dagboek van een wetsdokter : CSI in Vlaanderen Dit boek volgt een wetsdokter een week lang in zijn zoektocht naar de waarheid. De eerste vaststellingen na een verdacht overlijden zijn van primordiaal belang. Via uitwendig onderzoek en autopsie probeert hij de precieze doodsoorzaak te achterhalen. In Vlaanderen zijn er slechts vijftien wetsdokters. Een van hen is de hoofdauteur. Met twintig jaar ervaring en 2500 gerechtelijke autopsies is hij een autoriteit in zijn vak. Hij schreef dit vlotte, heldere boek, bijgestaan door een Antwerpse strafpleiter en een gerechtsjournalist. We maken kennis met dokter Rob, fictief alter ego van de auteur. Hij wordt van het ene bizarre overlijden naar het andere gestuurd. Het weekverslag wordt soms onderbroken door gespecialiseerde uitleg over begrippen en technieken. De auteurs slagen erin dit boek voor een breed publiek aantrekkelijk te maken zonder daarbij vulgariserend te werk te gaan. Ze pleiten voor meer gerechtelijke autopsies. In tegenstelling tot de buurlanden is het aantal in België heel beperkt. Een toename zou vermoedelijk jaarlijks 150 tot 200 anders niet ontdekte moorden kunnen opleveren. Noten achteraan. - Redactie Vlabin-VBC Stef Desodt / Opvoedingsgids : wat verwacht een kind van zijn ouders? Met dit boek wil de Vlaamse onderwijzer ouders bijstaan bij het vinden van een succesvolle opvoedingsmethode. Centraal staan de vraag wat een kind verwacht van zijn ouders. Na een woord vooraf schetst de auteur de grondpijlers van een goede opvoeding: afspraken maken, luisteren, communiceren, bijsturen enzovoort. Daarna bespreekt hij hoe je als ouder kan omgaan met specifieke gevoelens van je kind, zoals jaloezie, agressie, angst en stress. Een derde hoofdstuk bevat praktische tips voor concrete situaties (aan tafel, zwaarlijvigheid, naar bed, bedplassen, ziekte). Ten slotte krijg je informatie in verband met school (zoals huiswerk, straf, faalangst) en vrije tijd (spelen, sportclub, zakgeld). Elk thema begint met enkele vragen van ouders en eindigt met een samenvatting in puntjes en tips voor ouders van respectievelijk een peuter, kleuter of tiener. Tussenin geeft Desodt achtergrondinformatie over het onderwerp en heldere praktische wenken voor uiteenlopende situaties. Een toegankelijk, overzichtelijk opgebouwd opvoedingsboek zonder expliciete aandacht voor theoretische onderbouwing. Schreefloze letter. - Redactie Vlabin-VBC

bibliotheek waregem

aanwinsten informatieve boeken – november 2011

2

Walter Isaacson / Steve Jobs : de biografie Dit ruim 700 pagina’s tellende boek vertelt in 41 hoofdstukken uitgebreid het levensverhaal van Steve Jobs (1955-2011) vanaf zijn geboorte tot vlak voor zijn dood 5 oktober 2011. Door Walter Isaacson die ook biografieën van Einstein, Benjamin Franklin en Henry Kissinger schreef, in een prettig leesbaar verhaal gezet met als basis enkele honderden interviews zowel met Steve Jobs als met veel van zijn medewerkers, vrienden en ook tegenstanders. Iedereen kan van dit boek genieten of je nu anti of pro Steve Jobs bent. Er staan verhalen in hoe hij tot zijn successen bij onder andere Apple kwam. Maar ook hoe hij als persoon heeft gefunctioneerd, zowel positief als negatief. Zijn recalcitrante, creatieve, zakelijke, agressieve en familiale kanten en ook zijn ziekte krijgen allemaal voldoende aandacht. Tijdens het lezen al krijg je het idee een encyclopedie te lezen, zoveel informatie en (waarschijnlijk) zo onbevooroordeeld. Goed dat er voor in het boek een inhoudsopgave, een lijst met hoofdrolspelers en achterin het boek een bronnen- en notenlijst ingedeeld per hoofdstuk en een register staan. Met een katern zwart-witfoto's. Indrukwekkend boek, onder meer omdat Steve Jobs carte blanche aan de schrijver gaf. - Hans de Korte Klaus Richarz / Zoogdieren ontdekken en herkennen = Zoogdieren van Europa : alle belangrijke soorten Overzichtelijk vormgegeven veldgids met een kenschets van belangrijke soorten zoogdieren in Europa. De informatie is gericht op het leren ontdekken en herkennen van de zoogdieren. De geïnteresseerde natuurvorser wordt aan de hand van 315 kleurenfoto’s, 190 tekeningen en 146 overzichtskaarten meegenomen op zijn ontdekkingsreis door de uitermate boeiende wereld van zoogdieren in Europa. Zes soorten worden als volgt ingedeeld: insecteneters en buideldieren, vleermuizen en primaten, hazen en knaagdieren, roofdieren, hoefdieren, walvissen en dolfijnen. Behandeld worden o.a. egels, spitsmuizen, de Pyrenese desman, kleine hoefijzerneus, watervleermuis, franjestaart, langvleugelvleermuis, alpenmarmot, bever, woelrat, hazelmuis, wolf, marter, ijsbeer, nerts, mink, das, zadelrob, klapsmuts, edelhert, muntjak, rendier, ree, muskusos, bultrug, potvis en tuimelaar. Elk dier krijgt minimaal een halve bladzijde met een kleurenfoto toebedeeld. Vervolgens worden van elk dier de verschijningsvorm, de maten, het verspreidingsgebied en bijzonderheden verteld. Met inleidende algemene informatie, alsmede een legenda, uitgebreid register en sporenoverzicht. Kleine druk. Voor volwassenen en jongeren vanaf ca. 13 jaar. - Mart Seerden Frank Brady / Eindspel : het wonderbaarlijke leven van Bobby Fischer Biografie van Robert (Bobby) Fischer, een van de belangrijkste schakers van de 20e eeuw en de eerste die na de Tweede Wereldoorlog de Sovjethegemonie op schaakgebied doorbrak. Het boek verhaalt hoe Bobby toen hij 7 jaar oud was een simultaan van een internationaal meester verloor, op zijn 13e USA jeugdkampioen werd, steeds beter ging spelen tot hij op zijn 28ste wereldkampioen werd door Boris Spasski te verslaan. Daarna trok hij zich feitelijk terug uit het actieve schaken ondanks een revanchewedstrijd tegen Spasski in 1992 in het dan door oorlog verscheurde Joegoslavië, wat hem op problemen met de overheid komt te staan. Daarna gaat het bergafwaarts met Bobby, ook omdat hij nogal uitgesproken opvattingen heeft, waaronder antisemitisme ondanks het feit dat hij zelf van joodse afkomst is. Uiteindelijk krijgt hij politiek asiel in IJsland waar hij in januari 2008 sterft. Het is een pure levensbeschrijving, schaakpartijen staan er niet in. De auteur is docent creatief schrijven aan een universiteit in New York, schaker met internationale rating, en geaccrediteerd internationaal schaakarbiter van de Fide. Hij heeft de opkomst en neergang van Fischer nauwlettend gevolgd en heeft deze objectieve biografie op zeer uitvoerig bronnenmateriaal gebaseerd en zeer leesbaar geschreven. - N. Nieser

bibliotheek waregem

aanwinsten informatieve boeken – november 2011

3

Christel Krukkert / Kleine knuffels haken Dit boekje bevat vele haakpatronen van lieve en grappige knuffeldieren. Het boekje is er een uit een serie handwerkboekjes. Elk haakpatroon wordt begeleid door een kleurenfoto. De antropomorfe knuffeldieren hebben alle een naam. Aan elke knuffel wordt een hoofdstuk gewijd; het eerste hoofdstuk wordt besteed aan tips en technieken. Het boekje is overzichtelijk en de patronen zijn dusdanig beschreven dat deze voor de beginnende haakster te volgen zijn. De schrijfster heeft al eerder enkele boekjes over het haken van knuffelbeesten geschreven. - Drs. L. Dahmen-Boon

Désirée Krikhaar / Ongekende schoonheid : ikonen uit Macedonië Overzicht van de (christelijke) kunst- en cultuurgeschiedenis van de republiek Macedonië, die sinds 1991 zelfstandig is. De geschiedenis wordt chronologisch beschreven vanaf de voorchristelijke tijd, de invoering van het christendom, de vestiging van de Slaven, de Byzantijnse, Servische en Osmaanse perioden tot in de huidige tijd. Speciale aandacht is er voor de aardewerken reliëfs van Vinica, liturgische kledij en de ikonostase. Vaak paginagrote kleurenfoto’s van ikonen en kunstvoorwerpen uit de musea van Skopje en Ohrid, afgewisseld door landschapsfoto’s en kaartjes brengen een en ander in beeld. Uitgebracht ter gelegenheid van een tentoonstelling van ikonen en andere kunstvoorwerpen uit dit Balkanland in het voorjaar van 2011 in Museum Catharijneconvent te Utrecht. Een tijdbalk, begrippenlijst en beknopte bibliografie sluiten dit eerste Nederlandstalige overzichtswerk in groot formaat over Macedonië af. - Dr. J. Kroes Majke Jongen / Kindertripgids Vlaanderen [ BOEK ] : en we gaan nog niet naar huis De auteur van deze fijne gids doorkruiste samen met haar kinderen de vijf Vlaamse provincies en selecteerde op persoonlijke basis en steunend op het enthousiasme van haar kinderen de uitstapjes. De activiteiten zijn gericht op diverse leeftijden en zeker ook geschikt voor volwassenen. Cultuur, natuur en ontspanning zijn steeds weerkerende elementen. Voor elke provincie werden zeven regio's rond belangrijke centra gekozen. Steden vormen veelal het vertrekpunt voor een verkenning van de omgeving. Genoemd worden interessant museumaanbod, boeiende wandelingen, maar ook binnen- en buitenactiviteiten voor elk seizoen. De adressen van kindvriendelijke eet- en drankgelegenheden worden steeds vermeld. Vooraan in het boek staat een lijst met activiteiten onder de noemer ‘met stip genoteerd’. Hier vinden we extra leuke thema-activiteiten. Een overzichtelijk en interessant boek met korte maar duidelijke en informatieve teksten en veel webadressen ter aanvulling. Het boek heeft een heldere lay-out, waarbij de tekst in twee kolommen prettig wordt onderbroken door de mooie kleurenfoto’s. Tweekleurendruk met schreefloze letter. Plaatsnaam- en onderwerpregister achterin. Voor opvoeders van kinderen van ca. 4 t/m 12 jaar; vanaf ca. 10 jaar kunnen kinderen het zelf lezen. - Redactie VlabinVBC

bibliotheek waregem auteur Breverton, Terry Descartes, René Jarosch, Linda McKinley, Catherine E. Schols, Bart Ansary, Tamim Hauben, Arnout Berg, Maarten C. Bolkovac, Kathryn Catherine, Lucas Janssens, Patrick Rouck, Bea de Tieleman, Dirk Waele, Peter de Baane, Ruurd Berg, Jan van den Buckingham, Marcus D'Hoore, Paul titel

aanwinsten informatieve boeken – november 2011 onderwerp Citatenverzamelingen

4

Onsterfelijke laatste woorden [ BOEK ] : gevleugelde laatste woorden uit de geschiedenis en de verhalen erachter De wereld ; De mens ; Het zoeken naar de waarheid [ BOEK ] Vanaf morgen draag ik rood [ BOEK ] : terug naar je kracht Indigo [ BOEK ] : de zoektocht van een vrouw naar een kostbare kleur, en naar zichzelf Zelfmoord in Vlaanderen [ BOEK ] : feiten en getuigenissen over verdriet, schuld en schaamte Een geschiedenis van de wereld door moslimse ogen [ BOEK ] Weg naar Compostela [ BOEK ] Niet alleen maar single [ BOEK ] : vrouwen over liefde, dating en seks Klokkenluider in Bosnië [ BOEK ] : vrouwenhandel en machtsmisbruik bij de VN De Israëllobby [ BOEK ] Voor wat hoort wat [ BOEK ] : naar een nieuw sociaal contract Het abc van de mantelzorg [ BOEK ] : van administratieve rompslomp tot zelfzorg Operatie Kelk [ BOEK ] : hoe het pedofilieschandaal in de Belgische kerk losbarstte Kan je een geheim bewaren? [ BOEK ] : mijn vijftien jaar ervaring als pedofiliespeurder : met praktische preventietips voor ouders Het nieuwe werken ontrafeld [ BOEK ] : over bricks, bytes & behavior = Het nieuwe werken ontrafeld : over bricks, bytes en behavior Omgaan met rijangst [ BOEK ] Verbeter je sterke punten [ BOEK ] : de baanbrekende nieuwe sterksterollendetector, ontwikkeld door de pionier van de sterke-puntenrevolutie De 99 beste tips om belastingen te besparen [ BOEK ] : de zoektocht van Sander Deschrandere, een hardwerkende, ondernemende en sparende Vlaming The big short [ BOEK ] : de geheime winnaars van de kredietcrisis Succesvol beleggen [ BOEK ] : ook als het stormt op de beurzen Mede-eigendom in de praktijk 2 [ BOEK ] : gids voor appartementsmede-eigendom Dagboek van een wetsdokter [ BOEK ] : CSI in Vlaanderen Ronald Janssen [ BOEK ] : een mens, een monster De human pin code [ BOEK ] : de 9 sleutels tot inzicht in jezelf Tarotwijsheid [ BOEK ] : de tarotkaarten ontcijferd = Tarot wijsheid : de

Vrouwen | Levenskunst Levenskunst | Indigo ; cultuurgeschiedenis Zelfmoord Islam ; geschiedenis | Arabische landen ; geschiedenis Bedevaarten ; Santiago de Compostela | Santiago de Compostela | Man bijt hond Alleenstaande vrouwen Vrouwenhandel | Bosnië-Herzegovina ; politiek ; 1990- | Joegoslavië en VN Lobby's ; Israël België ; politiek ; 2000- | Sp.a-standpunten | Gemeentebeleid ; Antwerpen (stad) Mantelzorg ; Vlaanderen Rooms-Katholieke Kerk en seksueel geweld | RoomsKatholieke Kerk ; Vlaanderen Pedofilie Personeelsbeleid | Ondernemingen ; organisatie Autorijden | Rijbewijs | Faalangst Arbeids- en organisatiepsychologie | Personeelsbeleid | Loopbaan Belastingen ; Belgie | Sparen ; belastingen

Lewis, Michael Scholliers, Mark Dobson, Deborah Jacobs, Werner Libert, Machteld Forbes, Douglas Pollack, Rachel

Financiële crisis (2007-) | Internationale economie Beleggingen | Beurzen Appartementen ; eigendomsrecht ; België Gerechtelijke geneeskunde Zaak Janssen | Moorden ; België | Rechtspraak ; België Levenskunst | Numerologie Tarot

bibliotheek waregem auteur titel

aanwinsten informatieve boeken – november 2011 onderwerp

5

Terstegge, Marlies Boe, Dirk de Desodt, Stef Nussbaum, Martha Struik, Henny

Buckley, Peter Clare, Andrew Finkenzeller, Xaver Have, Miriam van der Hecker, Katrin Hoogeveen, Tialda Isaacson, Walter Kroonenberg, Salomon Richarz, Klaus Vlug, Robert Vugt, Sander van

Doyle, Derek Karsten, Carien Liekens, Goedele Lommatzsch, Dorle

tarotkaarten ontcijferd Geef flow aan je leven [ BOEK ] : gelukkig worden doe je zelf Edushock [ BOEK ] : breinoptimizer voor leren in de toekomst Opvoedingsgids [ BOEK ] : wat verwacht een kind van zijn ouders? Niet voor de winst [ BOEK ] : waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig heeft Niet ongevoelig [ BOEK ] : vrouwen met autisme Mac voor senioren [ BOEK ] : stap voor stap leren werken met het besturingssysteem OS X van Apple iPad [ BOEK ] Android telefoons [ BOEK ] Alpenflora ontdekken en herkennen [ BOEK ] = Alpenflora : bloemen van Europese hooggebergten = Alpenflora Ontdek LinkedIn [ BOEK ] Vogelgids voor onderweg [ BOEK ] Egels [ BOEK ] : onze vriendelijke tuinbezoekers Steve Jobs [ BOEK ] : de biografie Waarom de hel naar zwavel stinkt [ BOEK ] : mythologie en geologie van de onderwereld Zoogdieren ontdekken en herkennen [ BOEK ] = Zoogdieren van Europa : alle belangrijke soorten = Zoogdieren Een eigen webwinkel voor dummies [ BOEK ] Google [ BOEK ] : kantoor in de cloud Chronisch moe? [ BOEK ] : een praktische gids bij CVS en ME Depressie [ BOEK ] : zorgboek Dwang [ BOEK ] : zorgboek Galactosemie (klassieke galactosemie) [ BOEK ] : zorgboek Maculadegeneratie [ BOEK ] : zorgboek Migraine [ BOEK ] : zorgboek Niet-aangeboren hersenletsel [ BOEK ] : zorgboek Pijn op de borst (angina pectoris) [ BOEK ] : zorgboek Prikkelbare darm syndroom [ BOEK ] : zorgboek Sschizofrenie [ BOEK ] : omgaan met deze psychotische stoornis : zorgboek Handboek voor palliatieve zorg van de International Association for Hospice and Palliative Care [ BOEK ] Uit je burn-out [ BOEK ] : een 30 dagen programma Haar orgasmeboek [ BOEK ] Op zoek naar jezelf? [ BOEK ] : basisboek mindfulness

Levenskunst | Geluk | Concentratie Leren | Studievaardigheden Opvoeding Nussbaum, Martha ; The fragility of goodness | Sociale wetenschappen ; Verenigde Staten | Onderwijsvisie Autisme ; volwassenen Mac iPad 2 | iPad Smartphones | Android Apps Alpenflora LinkedIn Vogels Egels Jobs, Steve | Apple (onderneming) Geologie | Cultuurgeschiedenis Zoogdieren ; Europa Websites ontwerpen | E-commerce Google Apps | Gmail CVS (syndroom) Depressies Dwangneurosen Stofwisselingsziekten Maculadegeneratie | Gezichtsvermogen Migraine Hersenbeschadigingen Angina pectoris Darmziekten Schizofrenie Palliatieve zorg Burn-out Seksualiteit Mindfulness

bibliotheek waregem auteur Prenen, Martine Stichel, Ellen van Wunderink, Lex Lee, Bruce Vanysacker, Dries Vriese, Geert de Winkel, Frank van de titel

aanwinsten informatieve boeken – november 2011 onderwerp

6

Brady, Frank Byfield, Brian Krukkert, Christel Soffers, Rina Withers, Sara Auer, Peter Donhauser, Rose Marie Dukan, Pierre Dupré, Stéphane Herman, Sergio Huysentruyt, Piet Kimpen, Sonja Meus, Jeroen Minnekeer, Bob Ory, Lucie Souksisavanh, Orathay Tobback, Christine Sundance, Kyra

Live, love and laugh [ BOEK ] : Martines lifestylegids 17 en zwanger [ BOEK ] : van tiener naar volwassene in 9 maanden Doorgaan met schizofrenie en andere psychoses [ BOEK ] : medische feiten en wat anderen ermee gedaan hebben De tao van Jeet Kune Do [ BOEK ] Vlaamse wielerkoppen [ BOEK ] : 150 jaar drama en heroïek Mirakels in de provincie [ BOEK ] : Belgische stunts in het Europees voetbal Zero dope [ BOEK ] : de eeuwige dopingstrijd in het wielrennen : met getuigenissen over en van Lance Armstrong, Frank Vandenbroucke, Jan Ullrich en Eddy Merckx Eindspel [ BOEK ] : het wonderbaarlijke leven van Bobby Fischer Snel leren schaken [ BOEK ] Kleine knuffels haken [ BOEK ] Vrolijke vriendjes breien en haken [ BOEK ] Sieraden met draad [ BOEK ] : een geïllustreerde handleiding voor het maken van sieraden met metaaldraad Sauzen [ BOEK ] : fluwelig, schuimend, romig Buiten eten [ BOEK ] : buiten genieten van zomerfeesten, barbecue en picknick Het Dukan dieet [ BOEK ] : zoete heerlijkheden : geniet van koekjes, taarten, ijs en andere lekkernijen en val tóch af Lekker slank [ BOEK ] : heerlijk gezond eten Haalbare toprecepten stap voor stap deel II [ BOEK ] SOS Piet 5 [ BOEK ] Gezond leven is kinderspel [ BOEK ] : dé trukendoos voor ouders Dagelijkse kost 2 [ BOEK ] Single malt flavours [ BOEK ] : koken met kruiden op whisky Feest op het bord [ BOEK ] : keukengeheimen van een lady Kookschool [ BOEK ] : stomen : 97 recepten stap voor stap Gezond of gezondigd? [ BOEK ] 101 hondentrucjes [ BOEK ] : leuke, makkelijke, grappige, moeilijke, spectaculaire en spannende stap-voor-stapactiviteiten met uw hond Hoe je hout hout houdt [ BOEK ] : bescherming, verzorging, verfraaiing Beelddenken [ BOEK ] : vijf eeuwen beeld in Antwerpen Groeningemuseum Brugge [ BOEK ] / irène Smets, Katharina Van Cauteren, Michael Palmer, et al.

Lifestyle | Voeding en gezondheid | Ontspanningsoefeningen Tienermoeders | Tienervaders | Zwangerschap Schizofrenie | Psychosen Verdedigings- en vechtsporten | Kung Fu Wielersport ; Vlaanderen ; geschiedenis Voetbal ; België ; geschiedenis Wielersport | Doping

Fischer, Bobby | Schaken Schaken Haken | Poppen Breien | Haken | Poppen Sieraden maken Sausen Picknicks | Barbecue | Gerechten Dieetgerechten | Vermageringsdiëten Dieetgerechten | Vermageringsdiëten Gerechten Huysentruyt, Piet | Gerechten | SOS Piet (televisieprogramma) Voeding en gezondheid Gerechten | Dagelijkse kost (televisieprogramma) | Meus, Jeroen Gerechten met whisky | Gerechten | Whisky Ory, Lucie | Gerechten Koken met stoom Voeding en gezondheid | Voedselallergieën Honden Hout ; conservatie | Houtverduurzamingsmiddelen Kunst ; Antwerpen (stad) Groeningemuseum (Brugge)

bibliotheek waregem auteur titel

aanwinsten informatieve boeken – november 2011 onderwerp MAC'S Grand-Hornu (Hornu, Boussu) Linster, Tom | Natuur ; foto's

7

Ceriez, Myriam

Cool, Albert-Jan Freeman, John Hoste, Geert Krikhaar, Désirée Min, Eric Swolfs, Jeroen Vandemeulebroecke, Robrecht Schoepen, Tom T'Sjoen, Yves

MAC's Grand-Hornu [ BOEK ] / Inge Braeckman, Els Fiers, Bart Janssen ... [et al.] Meer beter samen [ BOEK ] : onze natuur in beeld / foto's Tom Linster ; impressies van Benno Barnard, Diane Broeckhoven, Saskia de Coster ... [et al.] Museum voor Schone Kunsten Gent [ BOEK ] / Dirk Vandemeulebroecke, Joost De Geest, Katharina Van Cauteren, et al. Rik Wouters [ BOEK ] : alle werken uit het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen S.M.A.K. Gent [ BOEK ] / Inge Braeckman, Els Fiers, Bart Janssen ... [et al.] Sleutels en sloten uit de Collectie Raf Declercq [ BOEK ] = Clefs et serrures Collection Raf Declercq = Keys and locks Collection Raf Declercq Aquarel in beeld [ BOEK ] Fotografie [ BOEK ] : een nieuwe, zeer complete gids voor de fotograaf Lijnscherp [ BOEK ] : Geert Hoste kijkt naar 50 jaar cartoons Ongekende schoonheid [ BOEK ] : ikonen uit Macedonië Rik Wouters [ BOEK ] : een biografie Streets of the world [ BOEK ] : Azië Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Tervuren [ BOEK ] Bobbejaan Schoepen [ BOEK ] Dingenzoeken in Taka-Tukaland [ BOEK ] : periteksten in de moderne Nederlandstalige poëzie België [ BOEK ] : de 1000 beste foto's = Belgique : les 1000 meilleures images Maurice Braet [ BOEK ] : het leven van een geniesoldaat tijdens WO I Dirk Bikkembergs [ BOEK ] : 10 years of fashion & football 2001-2011 = Dirk Bikkembergs : 10 years of fashion and football 2001-2011 Warme wensen voor de koudste dagen [ BOEK ] : 100 jaar kerst- en nieuwjaarskaarten Mini celebrity bible [ BOEK ] / ed. & texts Paz Diman De zeven levens van Rome [ BOEK ] : een cultuurgeschiedenis van de Eeuwige Stad Het grote 40-45 boek [ BOEK ] The king's speech [ BOEK ] Champollion [ BOEK ] : de man die de hiërogliefen ontcijferde

Museum voor Schone Kunsten (Gent) Wouters, Rik SMAK (Gent) Collectie Raf Declercq | Sloten (techniek)

Aquarelleren Fotografie Cartoons | Cartoonale ; Knokke-Heist Iconen ; Macedonië Wouters, Rik Swolfs, Jeroen | Azië ; reisbeschrijvingen Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (Tervuren) Schoepen, Bobbejaan Semantiek België ; foto's Braet, Maurice | Westhoek ; Wereldoorlog I Bikkembergs, Dirk Wenskaarten | Kerstmis | Nieuwjaarsbrieven Bekende personen ; foto's Rome ; geschiedenis | Romeinse Rijk Nederland ; Wereldoorlog II ; foto's Stotteren | George VI (koning van Groot-Brittannië en NoordIerland) Champollion, Jean-François

Adriaenssens, Ivan Bikkembergs, Dirk Demeulemeester, Trees Diman, Paz Hughes, Robert Kok, René Logue, Mark Orgogozo, Chantal

bibliotheek waregem auteur Pluym, Walter Rynck, Korneel de Speet, Ben Stahlecker, Adrian Tobback, André Tobback, André Tobback, André Tobback, André Tobback, André Tobback, André Tobback, André Tobback, André Tobback, André Vanlandschoot, Romain Velde, William van de titel

aanwinsten informatieve boeken – november 2011 onderwerp Nationale Bank van België ; geschiedenis | Diefstal ; Wereldoorlog II Burgeroorlog ; Joegoslavië | Oost-Europa Treinen ; geschiedenis | Vorstenhuizen ; geschiedenis Franco y Bahamonde, Francisco Japan ; Wereldoorlog II Japan ; Wereldoorlog II Japan ; Wereldoorlog II Japan ; Wereldoorlog II Azië ; Wereldoorlog I | Russisch-Japanse Oorlog Japan ; Wereldoorlog II Japan ; Wereldoorlog II Pearl Harbor Koreaanse Oorlog Lannoo, Joris | Wereldoorlog I Van de Velde ; onderneming | Lingerie ; geschiedenis Engeland ; reisgidsen Ardèche ; reisgidsen | Rhonevallei ; reisgidsen | Drome ; reisgidsen Canada ; reisgidsen Vlaanderen ; reisgidsen | Nederland ; reisgidsen Oostenrijk ; reisgidsen Zuid-Afrika Oostenrijk ; reisgidsen Belgisch-Congo ; onafhankelijkheid Engeland ; reisgidsen West-Vlaanderen ; reisgidsen Sicilië ; reisgidsen Vlaanderen ; reisgidsen | Reizen ; kinderen Eetcultuur in de letterkunde | Gerechten ; Frankrijk | Franse letterkunde ; geschiedenis Salzburg (bondsland) ; reisgidsen Bali ; reisgidsen

8

Goud op drift [ BOEK ] : de naziroof van 198 ton Belgisch goud De tuin van Tito [ BOEK ] : een reis langs de spoorlijn BelgradoSarajevo Royal class [ BOEK ] : koninklijk reizen per trein Franco en de Spaanse monarchie [ BOEK ] De Amerikanen vechten terug van eiland tot eiland [ BOEK ] De capitulatie van Japan [ BOEK ] De Japanners worden stilaan teruggedrongen [ BOEK ] De Japanse expansieplannen [ BOEK ] : Operatie Southern Area De Japans-Russische oorlog [ BOEK ] De vruchten van de Japanse Blitzkrieg [ BOEK ] Het overlijden van president Roosevelt verandert niets aan de oorlog [ BOEK ] Pearl Harbor [ BOEK ] : Amerika betaalt zijn fouten Zuid-Korea [ BOEK ] : 21 landen verhinderen Wereldoorlog III Een Vlaamse Viking aan het front [ BOEK ] : het verhaal van Joris Lannoo en zijn vrienden tijdens WO I Honderd jaar verleiding [ BOEK ] : het verhaal van lingeriebedrijf Van de Velde The rough guide to England [ BOEK ] / Robert Andrews, Jules Brown, Phil Lee, et al. Ardèche, Drôme, Rhônevallei [ BOEK ] : Beaujolais, Lyon, Montélimar Canada [ BOEK ] Leuke uitstapjes in Nederland en Vlaanderen [ BOEK ] Oostenrijk [ BOEK ] Zuid-Afrika [ BOEK ] : een adembenemende reis in beeld door zijn provincies Oostenrijk [ BOEK ] Congo 60 [ BOEK ] : au fil des actualités Belgavox Centraal-Engeland [ BOEK ] Het Brugse Ommeland [ BOEK ] : van Ardooie tot Zuienkerke Het echte Sicilië [ BOEK ] Kindertripgids Vlaanderen [ BOEK ] : en we gaan nog niet naar huis De Frankrijktrilogie [ BOEK ] : eten! lezen! vrijen! Salzburgerland [ BOEK ] Bali [ BOEK ] : Lombok, Komodo, Sulawesi

Coetzer, Toast Czerniewicz-Umer, Teresa Debray, France Ensel, Remco Gevaert, Marcel Hulle, Marc van Jongen, Majke Loo, Bart van Mandos, Maarten Möbius, Michael

bibliotheek waregem auteur Wielen, Roos van der Uthmann, Jörg von Quickenborne, Vincent van titel

aanwinsten informatieve boeken – november 2011 onderwerp Florence ; reisgidsen New York (stad) ; reisgidsen reisgids voor ervaren en beginnende twitteraars

9

100 % Florence [ BOEK ] New York [ BOEK ] = New York ontdekken en beleven! Start to tweet [ BOEK ] :

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful