You are on page 1of 1

JiwarOsak Bin Dot Com NO999 jalan senget, 51000 Senget, Selangor Darul Ehsan MALAYSIA.

GULING GULING CORPORATION BERHAD, NO18 JALAN IPOH MALI 7, 333310 MANIKAM, SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA. Tuan,

02 APRIL 2011

Per: Notis Berhenti Kerja

Merujuk kepada perkara di atas, saya Jiwarosak Bin Dot Com, I/C No. 880809-08-**** ingin memaklumkan kepada pihak tuan bahawa saya akan berhenti kerja mulai 12hb APRIL 2011. 2. Selain itu, saya berbuat demikian adalah kerana ingin menyambung pelajaran.

3. Diharapkan pihak tuan dapat mempertimbangkan notis saya ini dan segala jasa baik dan kerjasama dari pihak tuan sepanjang saya berkhidmat di sini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih

Yang benar

.. (JIWAROSAK BIN DOT COM) I/C NO: 880809-08-****