You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ

310018 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977 7379 www.ParafiaSterlingHts.org sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org

27 V 2012

Biuro Parafialne w okresie wakacyjnym czynne: od poniedziaku do pitku 10:00am - 2:00pm w soboty 10:00am - 12:00pm

Duszpasterstwo Prowadz Ksia Chrystusowcy: ks. Sawomir Murawka - proboszcz, ks. Jzef Siedlarz - wikariusz, ks. Stanisaw Drza - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

ZESANIE DUCHA WITEGO


Dary Ducha witego
Dary Ducha w. s czci mesjaskiego posannictwa Chrystusa. On sam w czasie swojego ziemskiego ycia by napeniony Duchem w. (k 4.1). W cigu nauczycielskiej dziaalnoci Duch w. nieustannie Mu towarzyszy. Chrystus dziaa pod wpywem Ducha w. (k 4.14) i ostatecznie przez Ducha w. ofiarowa samego siebie Ojcu za nasze grzechy (Hb 9,14). Co to znaczy dla nas, dzieci Boych, wyznawcw Chrystusa? Chrystus obiecuje swemu Kocioowi - nam, Ducha w., abymy byli przez Niego prowadzeni, (Rz 8,14-16; Gal 5,25) abymy byli Mu posuszni, abymy penili wol Ojca tak, jak On sam po to si narodzi, aby peni wol Ojca. Sam Duch w. jest pierwszorzdnym darem, posany przez Ojca i Syna. Jest Duch w. Darem samym w sobie (Lumen Gentium 39-40) danym Kocioowi i dla Kocioa. W tyme Duchu otrzymujemy inne dary: mioci, mdroci, rady, mstwa, zrozumienia, wiedzy i bojani Boej. Przez dar mioci, grzeszna, saba osoba ludzka jest wewntrznie przemieniana, transformowana w umiowane dziecko Boe. I to jest podstawowe znaczenie wszystkich darw Ducha witego. Trzeba jednak pamita, e Duch w. nie jest udzielany indywidualnie kademu z nas i dla kadego z nas oddzielnie, prywatnie. Nie jest On darem prywatnym i dla "prywatnego uytku". Raczej naley rozumie, e jest to Dar Chrystusa dla Kocioa i w Kociele (1 Kor 12; LG 7). Dlatego te wszystkie dary Ducha w. musz i powinny by uywane dla dobra dla budowania Kocioa i w Kociele, bo Kocioowi Chrystus obieca posa Ducha witego, a nie indywidualnym jednostkom. Kto chciaby sobie w jakikolwiek sposb "przywaszczy Ducha w." twierdzc, e zosta mu On dany prywatnie i poza Kocioem, a nawet czasami wbrew dobru Kocioa, ten naduywa i ostatecznie sprzeciwia si Duchowi witemu, Ktry jest Duchem Jednoci i Mioci. A wszystko, co nie suy jednoci, nie pochodzi od Ducha witego, bo owocem Ducha jest jedno. Tylko w tym kontekcie moemy w peni zrozumie wydarzenie, ktre opisuj dzisiejsze czytania liturgiczne i samemu przygotowa si na przyjcie Ducha witego i Jego darw. Warto te w tym kontekcie pokusi si o zrozumienie owych siedmiu darw Ducha witego, udzielanych wiernym w Kociele i dla Kocioa. Jak wtedy wyglda dar mioci w moim yciu? Dar mioci do Kocioa i dar mioci Boga i bliniego. Jak wyglda dar mdroci, rady, zrozumienia i wiedzy? Czy korzystam z tych darw? Czy te mdro zastpiem przebiegoci, dobr rad - dyplomacj, zrozumienie - cwaniactwem, a wiedz sprytem? Jak w kocu wyglda dar bojani Boej? Czy aby nie traktuj Boga infantylnie i lekcewaco? Mona te - idc za w. Tomaszem z Akwinu - przeanalizowa dary Ducha witego w zestawieniu z pierwszymi siedmioma bogosawiestwami. Wtedy Dary Ducha w. przedstawiaj si nam nie jako prywatne "prezenty" ale raczej jako zadania do wypenienia w naszym chrzecijaskim yciu dla dobra i zbudowania Kocioa. Przyjd Duchu wity i napenij serca nasze mioci i pokor... abym sobie Ciebie nie przywaszcza...

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

Suba Liturgiczna
SOBOTA - 26 MAJA 9:00 Dzik. z ok. urodzin Marii Chryczyk 4:00 + Wadysaw Stefanczyk 5:30 + Frank Gac - syn z rodzin - Rosanne Gac

LEKTORZY
4:00 - Celina Basta 5:30 - Jola Lewczuk, Maria Grot 8:00 - Elbieta Wolska, Edward Wajszczuk 9:30 - Natalia Zielonka, Anna Marchel, Barbara Kawaek 11:15 - Stasia, Teresa Pachyska i Jzef Ledzinski 1:00 - Olga Oko, Celina Pultanis, Elbieta Ciesielski Nie ma Mszy w. o godz. 7:00pm

Sobota/ Niedziela - 2/3 czerwca

ZESANIE DUCHA WITEGO - 27 MAJA 8:00 + Franciszek Mrukowicz - syn z rodzin 9:30 + Rozalia i Jan Chrobak - crka 11:15 Dzik. z prob o Boe bog. dla Stasi i Jzefa w r. lubu 1:00 O Boe bog. dla Andrzeja Paprzyckiego z ok. ur. - mama 1:00 O Boe bog. dla Evana Paprzyckiego z ok. 5 ur. - babcia 1:00 O zdrowie i b. Boe dla Joanny Melnyk z ok. ur. - rodzice 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 O zdrowie i Boe b. dla mamy Stefani - crka 1:00 + Jakub Hoowiski, + Marianna Chwiejczak 1:00 + Leokadia, Jan i Mieczysaw Latek - rodzina Basior 1:00 + Stefania Jasiska i Jan Poczynek 1:00 + Jan Wrbel w 30 dzie po m. , + Andrzej Wrbel - wnuczka, siostrzenica i rodzina 1:00 + Andrzej Banka miesic po mierci 1:00 + Mieczysaw Lewandowski w 25 rocz. mierci 1:00 + Irena Klimecki 7:00 Za Dominik Tyr z okazji urodzin PONIEDZIAEK 28 MAJA 9:00 + Josephine Ciccone WTOREK 29 MAJA 9:00 + Josephine Ciccone RODA 30 MAJA 9:00 Za dusze w czycu cierpnice CZWARTEK - 31 MAJA 9:00 Za parafian PIERWSZY PITEK - 1 CZERWCA 9:00 + Roman Stefaniak w rocz. mierci - crka z rodzin 7:00 O Boe bog. dla czonkw Wsplnoty Razem 7:00 O zdrowie i Boe b. dla dzieci i wnukw - babcia i dziadek 7:00 + Aleksandra i Stanisaw Ogniewski - crka PIERWSZA SOBOTA - 2 CZERWCA 9:00 + Stanisaw Strzakowski 4:00 + Janina i Eugeniusz leszyski 5:30 + Richard Bird 8:00 O Boe b. dla ks. Antoniego Brooksa - crka z rodzin - Mary Papcun - Celina Pultanis - K&Z Kwiatosz

4:00 - (chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii) 5:30 - (chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii) 8:00 - Izydor Szklarski, Edward Szymanski 9:30 - Eryk Niemczyk, Augustyn Nytko, Antoni Popawski, Zdzisaw Skorupa 11:15 - Marek Bieciuk, Roman Kogut, Mariusz Przydzia, Jerzy Put 1:00 - Jan Berent, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Janusz Wolkowicz Nie ma Mszy w. o godz. 7:00pm

KOLEKTORZY Sobota/ Niedziela 2/3 czerwca

Dzisiaj w Kociele radujemy si uroczystoci Zesania Ducha witego. Mdlmy si wsplnie o wiato i moc Ducha witego dla nas wszystkich. Jutro drugi dzie Zielonych witek wito Najwitszej Maryi Panny Matki Kocioa. Maryja trwaa jednomylnie na modlitwie z Apostoami, na ktrych zstpi Duch wity. Uciekajc si pod Jej obron, starajmy si by podobni do Apostow, ktrzy z moc i mdroci zaczli gosi Ewangeli. W pitek bdziemy obchodzi Dzie Dziecka. Z tej okazji wszystkim dzieciom yczymy samych radoci. W przysz niedziel bdziemy przeywa uroczysto Trjcy Przenajwitszej. NABOESTWA MAJOWE Przed nami ostatnie dni naboestw majowych. Wemy w nich udzia i przedstawiajmy Maryi wszystkie nasze wane sprawy. Naboestwa: od poniedziaku do czwartku rano 15 minut przed Msz w.; od 28 do 31 maja wieczorem przy figurce Matki Boej. NABOESTWA CZERWCOWE W miesicu czerwcu, powiconym Sercu Pana Jezusa, zapraszamy na naboestwa od poniedziaku do soboty, 20 minut przed kad Msz w. I PITEK ORAZ I SOBOTA Wystawienie Najwitszego Sakramentu podczas wakacji w pierwszy pitek miesica od godz. 5:00 pm- 7:00 pm Litania do Najw. Serca Pana Jezusa 6:40pm Okazja do spowiedzi od godz. 6:00 pm W sobot 2 czerwca zapraszamy na godzinki o godz. 8:30am, a po Mszy witej na modlitw racow.

TRJCY PRZENAJWITSZEJ - 3 CZERWCA 9:30 + Kazimierz Godlewski - rodzina 11:15 + Kazimiera i Czesaw Pru - crka 1:00 W int. czonkw Koa ywego Raca 1:00 O Boe bog. dla Andrzeja Paprzyckiego z ok. ur. - mama 1:00 Za Ann Sawoko i Lucasa Martiniego z ok. lubu 1:00 + Antoni Jaboski w 1 rocz. mierci 1:00 + Marianna Cepiska 1:00 + Wadysawa, Wadysaw, Janina, Eugeniusz, Jan, Janina, Bronisaw Krzystanek, Janusz, Tadeusz Kwiatkowski, Jzef Kuro, Zofia Krawczyk 1:00 + Za dusze czycowe 1:00 + Stefan Mittag NIE MA MSZY W. O GODZ. 7:00pm

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights


we wtorek, 29 maja w. Urszula Ledchowska, zakonnica, wychowawczyni dziewczt, zwana apostok umiechu. Umiech i rado uwaaa za istotne elementy goszenia Dobrej Nowiny; w czwartek, 31 maja wito Nawiedzenia Najwitszej Maryi Panny. Ona jest wityni Ducha witego od chwili Zwiastowania i niesie go innym, jak swojej krewnej Elbiecie podczas nawiedzenia, aby mg dalej rozlewa si na cae stworzenie; w pitek, 1 czerwca w. Justyn, yjcy w II wieku WYMIANA TAJEMNIC RACOWYCH 3 czerwca Dziecice Koo Racowe bdzie miao spotkanie po Mszy w. o godz. 11:15 am, natomiast dla dorosych z Koa ywego Raca po Mszy w. o godz. 1:00pm. MSZA WITA GRADUACYJNA Msza w. w intencji uczniw i studentw, ktrzy w tym roku kocz nauk w High School, College lub na Uniwersytetach odprawiona zostanie w niedziel 17 czerwca o godz. 11:15 am. ZAPISY NA KATECHEZ 2012/13 Zapisu na lekcje religii mona dokonywa w biurze parafialnym. Koszt zapisu we wrzeniu bdzie droszy. ZAPISY DO ZESPOU DUNAJEC Zesp Pieni i Taca Dunajec ogasza zapisy na 2012-2013 rok do grup tanecznych: Dunajec, May Dunajec, Mireczki. Wicej informacji - Tomasz Kielar, tel. 313-3334 4 6 9 , FESTIWAL PARAFIALNY Tegoroczny Festiwal odbdzie si 2 i 3 czerwca. Ju zwracamy si z proba o pomoc w przygotowaniu festiwalu (osoby chtne do pracy przed i w czasie festiwalu proszone s o zapisywanie si na tablicy w holu kocioa). Zwracamy si take z prob o przynoszenie artykuw spoywczych do kuchni oraz rzeczy na Pchli Targ. UROCZYSTO BOEGO CIAA W niedziel 10 czerwca po Mszy w. o godz. 1:00 pm wyruszy procesja do czterech otarzy. Prosimy o przygotowanie otarzy nastpujce grupy: I otarz M i n i s t r a n c i , II otarz Dunajec, III otarz ZHP, IV otarz Grupa Modlitewna. Dzieci Pierwszokomunijne prosimy o przyjcie w strojach, dziewczynki do sypania kwiatkw, chopcy do niesienia symboli eucharystycznych, pozostae grupy parafialne o przyjcie w strojach galowych. PIESZA PIELGRZYMKA Rozpoczynamy zapisy w biurze parafialnym na

W tym tygodniu patronuj nam:

SAKRAMENT CHRZTU WITEGO 26 maja przez przyjcie aski sakramentu chrztu witego do wsplnoty Kocioa zostanie wczona Julia Elizabeth Wasko-Rapala. yczymy Boego bogosawiestwa. WAKACYJNE ZMIANY Od 21 maja do 14 wrzenia Msze wite od poniedziaku do czwartku odprawiane bd o godz. 9:00 rano, w pitek wieczorna Msza w. o godz. 7:00. W soboty i niedziele Msze w. bez zmian. Biuro parafialne w okresie wakacyjnym bdzie czynne od poniedziaku do pitku od 10:00 rano do 2:00 po poudniu, w soboty od 10:00 do 12:00 w poudnie. WAKACYJNY PROGRAM DLA DZIECI Od 4 czerwca do 24 sierpnia zapraszamy na wakacyjny program dla maluchw od 3-6 lat. Zapisy bd 27 maja w holu kocioa. Szczegy: p. Justyna 586 795-0794. OBZ HARCERSKI W BIAOWIEY Hufiec "Kresy" zaprasza chopcw na obz od 8 do 21 lipca. Informacje: 248-563-9735 Dla dziewczt od 7 do 15 lat hufiec harcerek Ziemia Rodzinna zaprasza na obz od 22 lipca do 4 sierpnia. Informacje: druhna Kasia Mrukowicz 586-817-2409 II SPOTKANIE MODZIEY POLONIJNEJ Spotkanie odbdzie si w dniach od 27 lipca do 3 sierpnia. Koszt uczestnictwa 600 z. Zgoszenia prosz przesya na adres: smpmorasko2012@wp.pl do 15 czerwca. WAKACJE DLA MODZIEY Siostry Misjonarki zapraszaj modzie od 13 do 18 lat na Wakacje z Bogiem, od 24 czerwca do 1 lipca w Marianville, MI. Informacje i zgoszenia: s. Dorota 773-704 2267. POMOC W SPRAWACH EMIGRACYJNYCH Spotkanie w sprawie pomocy prawnej przy otrzymaniu amerykanskiego obywatelstwa PO POLSKU odbdzie si 10 czerwca o godz. 11:00 am. Do spotkania dojdzie wyacznie po uprzedniej rejestracji. Zgoszenia przyjmuje Bogusaw Kozakiewicz tel: 248-396-1370. Wszystkie porady podczas tego spotkania bd bezpatne!!! KAWIARENKA 20 maja kawiarenk przygotowywali rodzice modziey bierzmowanej: p. Renat Lisiak, p. Katarzyna Pito z Dorotk, p. Magorzata Sepko, p. Elbieta Skwarek i p. Violetta Zawada. Dochd wynis $658.00. Bg zapa! W czasie wakacji prosimy wszystkie grupy o wybr jednej niedzieli i zapisanie si w grafik, ktry umieszczony jest na tablicy w holu kocioa. Dochd z wakacyjnej kawiarenki zostanie przeznaczony na zakup defibrylatora. KOLEKTA DIECEZJALNA Ofiary na CSA mona skada w kopertach, ktre wyoone s z tyu kocioa. Omielamy si prosi kad rodzin o zoenie $50 na ten cel. Do tej pory zebrano $6,911.00 co stanowi 13.3% nalenej sumy. Bg zapa! Chcemy rwnie uaktualni dane naszych parafian. Prosimy, aby kada rodzina wypenia formularz uaktualnienia swoich danych. W ten sposb zweryfikujemy dokadn list parafian, oraz bdziemy posiada aktualne adresy, nr telefonw i e-maile. Formularze s w holu kocioa.

Ofiary niedzielne z 20 maja: Ofiary z kopert: $5,255.00 oraz $721.00 Ofiary bez kopert: $1,272.00 CSA: $5,556.00 Donacja od Dzieci I Komunijnych: $600.00 Serdeczne Bg zapa za zoone ofiary.

Nasza Rodzina Silniejsza Modlitw, Ewangeli i Tradycj Sprawozdanie ze spotka Rady Duszpasterskiej 13 lutego 2012, 19 marca 2012, 25 kwietnia 2012 Gwnymi tematami naszych spotka jest kontynuacja i interpretacja oraz wcielanie w ycie zada wyznaczonych poprzez cele Rady Duszpasterskiej. Indywidualne komisje pracuj nad planowaniem oraz realizacj ronych propozycji. Jednym z elementw przygotowawczych byo ustalenie kalendarza tradycyjnie planowanych i organizowanych przez Rad Duszpastersk imprez na nastpne 12 miesicy: WICONKA WIELKANOCNA FESTIWAL PARAFIALNY ODPUST PARAFIALNY ANDRZEJKI BAZAR WITECZNY SYLWESTER OPATEK PARAFIALNY OSTATKI WICONKA WIELKANOCNA 15 KWIETNIA 2012 2-3 CZERWCA 2012 26 SIERPNIA 2012 1 GRUDNIA 2012 8-9 GRUDNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 6 STYCZNIA 2013 9 LUTEGO 2013 7 KWIETNIA 2013

Powysze imprezy zwizane s z realizacj kilku celw naszej rady, midzy innymi maj suy podkreleniu naszych tradycji religijnych i kulturowych, zachci do uczestnictwa w yciu parafii, do pozyskania zasobw finansowych oraz organizacyjnego i materialnego wsparcia Kocioa. W Niedziel Palmow, 8. kwietnia, Komisja Miosierdzia i Suby Chrzecijaskiej zorganizowaa prezentacj indywidualnych grup dziaajcych przy naszej parafii w celu zapoznania parafian z ich dziaalnoci i zachcenia do wczania si i uczestnictwa. Komisja Zarzdzania i Troski o Parafi (Stewardship) zorganizowaa, wykorzystujc dochd z zabawy na Ostatki, prace renowacyjne w kuchni przy Sali Jana Pawa II. Po sprawdzeniu stanu urzdzenia do parzenia kawy zdecydowano o jego naprawie i wyregulowaniu oraz uywaniu innego gatunku kawy. Zaoszczdzone fundusze pozwoliy nam na przeprowadzenie odwieenia kuchni i holu przy sali. Prace nadal trwaj i oczekujemy ich ukoczenia przed festiwalem. Sprawdzona i naprawiona zostaa rwnie maszyna do mycia naczy. Z uroczystoci, ktre si odbyy, naley wspomnie wiconk Parafialn i przyjcie prymicyjne ks. Antoniego Brooksa, kiedy nasza rodzina parafialna miaa moliwo spotkania si i wsplnego celebrowania tego piknego wydarzenia. Nasze rozwaania i dyskusje dotyczyy rwnie nowych programw Archidiecezji: Together in Faith i Changing Life Together. Informacje na temat tych programw byy umieszczone z wyjanieniami ks. Proboszcza poprzednio w biuletynie. Obecnie prowadzona jest doroczna zbirka na CSA (Catholic Services Appeal). Przedstawiciele obu rad bd peni dyury w nadchodzcych tygodniach w celu uatwienia tej zbirki. Jednoczenie bdzie weryfikowany stan aktualny naszej parafii. Mamy nadziej, e obie akcje odnios sukces dziki czynnemu udziaowi wszystkich rodzin. Obecnie trwaj intensywne przygotowania do festiwalu. Jak zawsze zwracamy si do wszystkich parafian o pomoc i udzia we wszystkich pracach zwizanych z tym przedsiwziciem. Jak zwykle zapraszamy wszystkich do wsppracy z nasz Rad poprzez Komisje Zarzdzania i Troski o Parafi (Stewardship), Miosierdzia i Chrzecijaskiej Pomocy, Edukacyjn, Liturgiczn i Komitet Ewangelizacyjny. Tylko poprzez wspln prac w jak najszerszym krgu i przy zaangaowaniu jak najwikszej grupy parafian bdziemy mogli umacnia i rozwija nasz wsplnot parafialn. Do zobaczenia na festiwalu, Rada Duszpasterska